BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu"

Transkript

1 BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

2 Prenatal tarama testleri kavramları Tarama testi: Normal vakalarda anormal sonuçlar, hasta vakalarda normal sonuçlar elde edilebilir. Risk: Taranan hastalık için etkilenmiş fetus olma olasılığı. Yakalama Oranı (DR): Risk değerlendirmesi sonucunda etkilenmiş hamileliği tespit edebilme yüzdesi. Etkilenmiş fetusların %70-90 ında yüksek riskli sonuç verilir. Yalancı pozitiflik hızı (FPR): Tüm raporların içerisinde etkilenmemiş fetuslara yüksek risk verilme yüzdesi yüksek riskli sonucun 1 tanesi etkilenmiş fetustur. Hedef: Yüksek DR, düşük FPR

3 TOPLUM Risk Değerlendirme Yaş Demografi Marker Ultrason Yüksek Risk Düşük Risk Diagnostik Testler Invazive prosedür (Amniyosentez, CVS) Aksiyon yok Page 3

4 Prenatal tarama testleri ile taranan hastalıklar ve ölçülen marker ilişkisi NTD (Open spina bifida); yolk sac ve fetal karaciğerde yüksek miktarda üretilen AFP, NTD lerinde deri bütünlüğü olmadığı durumlarda büyük miktarlarda anne kanına geçer. Down sendromu; Plasenta tarafından gebelikle birlikte üretilmeye başlanan hcg nin Down sendromundaki ektra kromozomun hcg üretim mekanizması üzerine etkisi ile anne kanında yükseldiği, Down sendromu ile etkilenmiş fetusun gebelik haftası gerisinde kalarak küçük olması nedeniyle ilgili dönem için AFP, ue3 ve PAPP-A hormonlarının düşük bulunduğu düşünülmektedir.

5 Prenatal tarama testleri tarihi 1866 İlk Down Sendromu (DS) tanımlandı 1933 DS ile yaş ilişkisi kuruldu Amniyotik sıvıda DS için kromozom analizi yapıldı DS için anne yaşı kullanılmaya başlandı anne serumunda AFP yüksekliği ile NTD arasında ilişki kuruldu anne serumunda AFP düşüklüğü ile DS arasında ilişki kuruldu Triple test kullanılmaya başlandı. (1992) 1990 NT yüksekliğinin DS ile ilişkisi kuruldu Birinci trimetserda PAPP-A düşüklüğünün DS ile ilişkisi kuruldu Birinci trimetserda hcg yüksekliğinin DS ile ilişkisi kuruldu İkinci trimesterda İnhibin A yüksekliğinin DS ile ilişkisi kuruldu Birinci trimester kombine tarama testi kullanılmaya başlandı. (1999) 1999 Birinci ve ikinci trimester markerları birlikte değerlendirilerek İntegre test kavramı oluştu NB yokluğu ile DS ilişkisi kuruldu Ardışık tarama testi kavramı oluştu.

6 Aynı gebelik döneminde birinci ve ikinci trimester tarama testleri yapılmış vakaların risk oranı verileri Toplam ve 2. trimester uyumlu (%94.5) Her ikisi düşük risk (%99.7) Her ikisi yüksek risk (%0.03) 1 ve 2. trimester uyumsuz (%5.5) 1. trimester yüksek risk 2. trimester düşük risk (%14) 1. trimester düşük risk 2. trimester yüksek risk (%86)

7 Prenatal tarama testleri politikası UKNSC İngiltere de yıllarında tarama testi için hedef olarak %3 FPR ile %75 yakalama oranı belirlemişken, Nisan 2010 dan sonra tarama testlerinin hedefi <%2 FPR ile >%90 yakalama oranı olarak revize edilmiştir. UK National Screening Committe

8 Birleşik tarama testi yakalama oranları (%3 FPR) AFP, hcg, ue3, İnhA %60 PAPP-A, hcg, NT %81 Sequential PAPP-A, hcg (10), NT(11), AFP, hcg, ue3, İnhA (15-21) %92 Contingent PAPP-A, hcg (10), NT(11), AFP, hcg, ue3, İnhA (15-21) %90 İntegre PAPP-A, hcg(10), NT(11), AFP, hcg, ue3, İnhA (15-21) %92 Prenatal Screening Perspectives 2009

9 Tarama testi kombinasyonları yakalama oranları (%5 FPR ile) Test kombinasyonu % AFP 42 hcg (2. trimester) 53 ue3 52 İnhibin A 59 Üçlü test 74 Dörtlü test 81 PAPP-A 67 hcg (1.trimester) 32 Birinci trimester kombine 80 Birinci trimester biyokimya 60 PAPP-A, NT, AFP, ue3, hcg, İnh-A 92 PAPP-A, AFP, ue3, hcg,inh-a 89 SURUSS

10 Birinci Trimester Kombine Test hafta 6 gün BİYOKİMYA MARKER VE USG İLE NT ÖLÇÜMÜ EŞZAMANLI BİRLİKTE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK

11 Birinci trimester erken biyokimya ile kombine test hafta hafta 6gün YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR BİYOKİMYA MARKER ÖLÇÜMÜ USG İLE NT ÖLÇÜMÜ BİRLİKTE RİSK DEĞERLENDİRMESİ DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK

12 İkinci trimester test hafta 6 gün YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR BİYOKİMYA MARKER ÖLÇÜMÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK

13 İntegre Test hafta 6 gün BİYOKİMYA MARKER VE USG İLE NT ÖLÇÜMÜ EŞZAMANLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAZ hafta 6 gün BİYOKİMYA MARKER ÖLÇÜMÜ BİRİNCİ TRİMESTER VERİLERİ İLE BİRLİKTE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK

14 İntegre Test (serum) hafta 6 gün hafta 6 gün YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR BİYOKİMYA MARKER ÖLÇÜMÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAZ BİYOKİMYA MARKER ÖLÇÜMÜ BİRİNCİ TRİMESTER VERİLERİ İLE BİRLİKTE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK

15 Stepwise sequential (Adım Adım Ardışık) hafta 6 gün hafta 6 gün YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR BİYOKİMYA MARKER VE USG İLE NT ÖLÇÜMÜ EŞZAMANLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR VE RAPOR EDİLİR. BİYOKİMYA MARKER ÖLÇÜMÜ BİRİNCİ TRİMESTER VERİLERİ İLE BİRLİKTE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK

16 Contingent test (Aşamalı Ardışık) YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR YÜKSEK RİSK ÖNERİSİ VAR BİRİNCİ TRİMESTER hafta 6 gün BİYOKİMYA MARKER VE USG İLE NT ÖLÇÜMÜ EŞZAMANLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR VE RAPOR EDİLİR BORDERLINE RİSK İKİNCİ TRİMESTER hafta 6 gün BİYOKİMYA MARKER ÖLÇÜMÜ BİRİNCİ TRİMESTER VERİLERİ İLE BİRLİKTE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK DÜŞÜK RİSK ÖNERİSİ YOK

17 MoM kombinasyonlarının olası nedenleri Patolojik tablo AFP ue3 hcg Down sendromu Fazla hesaplanmış yaş Trizomi 18 Hamilelik Yok Tespit edilmez Fetal Kayıp Başlangıçta Sonra Turner (hidropslu) Hafif Turner (hidropsuz) Hafif OSB - - Non molar triploidi - Parsiyel molar triploidi - SLOS Normal Normal Anensefali

18 AFP Yüksek NTD Çoğul gebelik Abdominal duvar defekti İntrauterin ölüm Özefagial ve duodenal atrezi Spontan abortus Maternal HCC Hepatit Siroz Düşük Down sendromu Edwards sendromu

19 hcg Yüksek Down sendromu Çoğul gebelik Turner sendromu Hidrops fetalis IUGG İntrauterin ölüm Preeklampsi Fetal distress Düşük Ektopik gebelik Edwards sendromu

20 ue3 Yüksek Çoğul gebelik Erken doğum riski Konjenital adrenal hiperplazi Düşük Down sendromu Edwards sendromu Steroid sülfataz defekti SLOS

21 İnhibin-A Yüksek Down sendromu Çoğul gebelik Over tümör Düşük

22 PAPP-A Yüksek Çoğul gebelik Düşük Down sendromu Edwards sendromu Patau sendromu Diğer aneuploidiler Fetal kayıp Erken doğum Düşük doğum ağırlığı Preeklampsi

23 Taranan hastalıklardan etkilenmiş vakalar için ortalama MoM değerleri Hastalık Marker Ortalama MoM değeri NTD (OSB) AFP 3.5 NTD (Anensefali) AFP 7.7 DOWN Sendromu AFP 0.75 hcg 2.06 ue İnhibin A 2.54 PAPP-A 0.4 EDWARDS sendromu AFP 0.65 ue hcg 0.36 PAPP-A 0.32

24 Smith Lemni Opitz Sendromu (SLOS) Kolesterol sentezindeki 7-dehidrokolesterol redüktaz eksikliği nedeniyle 7-dehidrokolesterol düzeyinde artış ve kolesterol düzeyinde düşüklük söz konusudur. Kolesterol sentezi bozukluklarında iskelet malformasyonları, dismorfik yüz gelişimi, psikomotor retardasyon, büyüme geriliği Klinik bulgular; mikrosefali, büyüme geriliği, büyümede geçikme, dismorfik yüz hatları, kol anomalileri (özellikle parmaklarda sindaktili ve polidaktili), kalp ve böbrek bozuklukları. Otozomal resesif geçişli Görülme sıklığı 1/ /60000 Prenatal Tarama: Pozitif olduğunda rapor ediliyor. Cut-off: 1/50 Ue3 düşük AFP ve hcg normal veya düşük Genetik test: Hastalığın klinik tablosu çok çeşitli ciddiyetlerde olabileceği için tanı sonrası mutlaka genetik danışmanlık verilmesi gerekmektedir. Akrabalık ilişkisinin bildirilmesi önemlidir.

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ 2. BÖLÜM 1 Gebelikte Labaratuvar Testleri FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ Brock ve arkadaşları, 1970 li yılların başlarında, anensefali ve spina bifida gibi açık

Detaylı

TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR:

TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR: TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR: Belli bir hastalık için hiçbir semptomu olmayan kişiler arasından o hastalık için önlem alınması ve ileri tetkiklerle hastalığın kesinleştirilmesi gereken kişileri ayıran bir

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI Özge Özalp Yüreğir 1, Selim Büyükkurt 2, Filiz Koç 3 1 Adana Numune Hastanesi Genetik Tanı Merkezi 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 3 Çukurova

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Konjenital anomalilerden korunma

Konjenital anomalilerden korunma Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 28-37 Derleme Konjenital anomalilerden korunma Gülen Eda Ütine 1, Koray Boduroğlu 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Pediatri Doçenti, 2 Pediatri

Detaylı

MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLARIN GENETİĞİ

MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLARIN GENETİĞİ MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLARIN GENETİĞİ MULTİFAKTÖRİYEL-POLİGENİK KALITIM Gen ve çevrenin birlikte etkili olduğu kalıtım biçimine multifaktöriyel kalıtım denir. 3 yöntemle incelenir; 1- Aile korelasyon

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler Gebelikte Yapılan Testler 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler 1. Ultrasonografi: Ultrasonda düzgün gebelik kesesi içinde kalp atımı olan embriyo ile embriyoyu

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

BİYOKİMYA TEST REHBERİ

BİYOKİMYA TEST REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA TEST REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

GEBELİK VE EPİLEPSİ. Doç.Dr. Dilek Ataklı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği

GEBELİK VE EPİLEPSİ. Doç.Dr. Dilek Ataklı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği GEBELİK VE EPİLEPSİ Doç.Dr. Dilek Ataklı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği Gebelik ve epilepsi Doğumların 3-4 /1000 i epilepsi hastası kadınlar tarafından gerçekleşmektedir.

Detaylı

Gebelikte ilaç maruziyeti sonrası Perinatolojik takip. Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ İKÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Perinatoloji Bilim Dalı

Gebelikte ilaç maruziyeti sonrası Perinatolojik takip. Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ İKÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Perinatoloji Bilim Dalı Gebelikte ilaç maruziyeti sonrası Perinatolojik takip Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ İKÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Perinatoloji Bilim Dalı Embriyonik veya fetal dönemde etki ederek kalıcı yapı veya fonksiyon

Detaylı

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI ALLE BİR AİLE kendinizi ozel hissedebilirsiniz FARKLI samimi insan odaklı ALLE SİZE ÖZEL SAĞLIK GÜZELLİK TEKNOLOJİK Mutlu etmek için Deger katmak için Fark yaratmak için çalısır NESİL BİR HİZMET ANLAYIŞI

Detaylı

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Dr. Sami HATİPOĞLU FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN

Detaylı

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz.

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz. GEBELİKTE 9. AY Sizdeki değişiklikler: - Karnınızın altında basınç artışı ve bebeğin aşağıya doğru inişini hissedebilirsiniz. Bu duruma angajman denir. Nefes alma ve yemek yemek konusunda biraz daha rahatlasanız

Detaylı

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 1- Gebeliğin başında amniyon sıvısının içeriği ekstrasellüler sıvı ile aynıdır. 2- Amniyon sıvısının birinci trimesterde major kaynağı amniyotik membrandır. 3- Gebelik ilerledikçe,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ TANI VE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

DOĞUM ÖNCESİ TANI VE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER DOĞUM ÖNCESİ TANI VE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER Prof Dr Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Kadın n Hastalıklar kları ve Doğum Anabilim Dalı Genetik Biliminde Önemli Aşamalar 1866 Mendel Yasaları

Detaylı

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR ŞEYDA ALSANCAK / SEMA ARAL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 5 EKİM 2013 UK NEQAS PROGRAMI Klinik Kimyada Yoruma Dayalı Tanılar için UK NEQAS www.birminghamquality.org.uk

Detaylı

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları JOPP Derg 4(3):106113, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.106 Araştırma Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları Sonographic Features in Cases with Trisomy 18 and 13 Yusuf OLGAÇ *, Emel ASAR CANAZ

Detaylı

ALMANYA FETAL TIP KURULUŞU (FMF) (Fetal Medicine Foundation Deutschland e.v.)

ALMANYA FETAL TIP KURULUŞU (FMF) (Fetal Medicine Foundation Deutschland e.v.) ALMANYA FETAL TIP KURULUŞU (FMF) (Fetal Medicine Foundation Deutschland e.v.) 24.1.2003 versiyonu FETAL TIP KURULUŞU ALMANYA e.v.....2 TANIMI... 2 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM MUAYENESİ... 2 HEDEFLER... 2 GEBELİĞİN

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı