Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD MALATYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD MALATYA"

Transkript

1 Prof Dr Süheyla ÜNAL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD MALATYA

2 Son iki yıl içinde hiçbir şirket ya da kurumla araştırma, sunu, danışmanlık gibi gelir getirici etkinliklerde bulunmadığımı belirtmek isterim.

3 Endofenotip Hastalıkla ilişkili olan, kalıtsal olabilen, durumdan bağımsız olan ve aile içinde birikme gösteren özellikler Şizofrenide endofenotipler Davranışsal klinik görünüm Bilişsel sorunlar Elektrofizyolojik profil

4 Şizofreni belirtileri Şizofrenide ortaya çıkan klinik belirti ve bulguların, beynin bilgi işleme süreçlerindeki yüksek bütünleyici ve bağlantılandırıcı işlevlerin bozulmasıyla ilişkili olduğu görülmektedir Planlama, kavram oluşturma, girişim, kendini denetleme, dikkati yöneltme ve bellek gibi yönetsel işlev bozuklukları psikotik düşünce bozukluğuna temel oluşturmaktadır

5 Şizofrenide bilgi işleme sorunları Algısal düzenleme Sözcük belirsizliğini giderme Dikkatin sürdürülmesi Seçici dikkat Latent inhibisyon Bellek dış dünyadan gelen uyaranların ilişkili olduğu geçmiş içerikle ve duygular ile ilişkilendirilmesini etkileyerek dış gerçekliğin çarpıtılması

6 Şizofrenide Bilişsel işlevler Uyaranın içeriğinin işlemlenmesi olduğu kadar, sosyal biliş süreçlerinde de sorunlar bulunmaktadır Nörobiliş Dikkat Algı Bellek Düşünme Sosyal biliş ToM (zihin kuramı) Yüz tanıma

7 None Mild Moderate Severe Degree of Impairment Word recognition Perceptual skills Delayed recall Serial learning (kelime tanıma) (algısal beceriler) (gecikmiş çağrışım) (seri öğrenme) Long Long term factual memory (uzun süreli olay bellek) Delayed recognition memory (tanıma belleğinde gecikme) Confrontation naming (isim karşılaştırma sorunları) Distractability (dikkatin çelinebilirliği) Immediate memory span (tesbit belleği) Visuomotor skills (görsel motor beceriler) Working memory (çalışma belleği) Executive functioning (yönetsel işlevler) Vigilance (uyanıklık, canlılık) Motor speed (motor hız) Verbal fluency Sözel akıcılık) Harvey PD et al. Am J Psychiatry. 1997;154:

8 Dikkati sürdürme bozukluğu Şizofreni hastalarında CPT (C0ntinous Performance Test) ile saptanan dikkatin odaklanmasında ve sürdürülmesindeki bozukluk; 22q11 delesyonu (velokardiyofasyal sendrom) 6p24 kromozomu defekti 22. kromozomdaki dopaminerjik gen COMT 11. kromozomdaki D4 reseptör geni Şizofrenideki P50 baskılanma bozukluğu alfa 7 nikotinik asetil kolin reseptör geni ile ilişkilendirilmektedir

9 Algı bozukluğu Algısal organizasyonda belirgin sorunlar Bütünü tanımlamak üzere hangi özelliklerin gruplanacağını belirleme yani semantik olarak organize etme sorunları Sözel akıcılık testlerinde belli bir semantik kategoriden örnekler üretilmesi istendiğinde şizofreni hastaları daha az sayıda örnek üretebilmektedir

10 Bellek sorunları Şizofrenide hatırlatıcı (mnemonik) süreçlerde, geri çağırma ve kodlamada sorunlar vardır sözel deklaratif bellek (Wechsler Memory Scale) görsel bellek çalışma belleği

11 Sözel deklaratif bellek Cannon ve ark şizofren hastalarda (DISC1) ve translin bağlantılı faktör X geninin (1q42) sözel deklaratif bellekle (verbal declarative memory VDM) ilişkili olduğunu göstermişlerdir Aynı grup şizofrenide VDM ile 4q21 lokusunun ilişkisini bildirmişlerdir

12 Çalışma belleği sorunları Çalışma belleği bilginin bir görev ya da sorun çözümü sırasında kullanılması ve geçici olarak depolanmasından sorumludur(on line) Dorsal frontostriatal döngüdeki sorunlar nedeniyle kapılama mekanizmalarının bozulması söz konusudur Geçici bellek depolama sistemlerinin işlevlerini yerine getirememesi nedeniyle davranışa rehber olacak kısa süreli bellek izlerini kullanma yetisi bozulmaktadır

13 Çalışma belleği Yönetsel işlevler Çalışma Belleğinde bozukluk oluşursa kişi planlama, karar verme, sıralı öğrenme gibi yönetici işlevlerini yerine getirememektedir Bu işlev dopaminin PFK teki etkisi ile ilgili olarak doğrudan 22. kromozomdaki COMT val158met polimorfizmi ile ilişkilidir İkinci kromozomdaki DISC1 aleli de çalışma belleği ile ilişkilendirilmektedir

14 Sözel yönetsel işlev Ellison ve ark (2001) PAX6 mutasyonu ile frontostriato talamik talamik sistemdeki sözel yönetsel işlemler arasında ilişki olduğunu ileri sürmektedir PAX6 ön beyin korteks yapılanması, kortikostriatal sınır oluşumu, aksonal rehberlik ve gelişim için önemlidir

15 PAX6 çalışması Hastalar kontrollere göre sözel akıcılıkta daha fazla hata yapmışlardı Sözel akıcılık testleri uygulanırken hastaların frontal, striatal ve talamik bölgeleri daha az aktifleşmektedir

16 Yönetici işlev bozuklukları Yönetici işlevlerde anlık sonuçlardan çok, gelecekteki olasılıklar tarafından yönlendirilmeyi öğrenme yeteneği söz konusudur Frontal lob hasarında o zamana kadar birikmiş bu tarzda yönlendirilmiş bilginin kaybı yanı sıra, aynı türden yeni bilgileri edinme yeteneği de ortadan kalkar Bir gelecek senaryosunu oluşturan imgeler zayıflar ve değişken hal alır İmgeler harekete geçirilse de uygun akıl yürütme stratejilerinde rol alabilecek kadar uzun süre bilinçte tutulamaz

17 Bilişsel işlev İşlevsellik Şizofrenide bozulan seçici dikkat, sözel bellek gibi bilgi işlem sürecinin erken basamakları sosyal becerilerle yakından ilişkilidir Nörogelişimsel bir sorun nedeniyle prefrontal lob diğer bölgelerle bağlantılarını yitirdiğinden, yönetsel bilişsel işlevler yetersiz kalmaktadır. Bu da hastanın günlük yaşam etkinliklerini gerçekleştirememesiyle sonuçlanmaktadır

18 Sosyal Biliş Sorunları

19 Gaze detection Mentalizing Facial perception Affect recognition Social judgement

20 Sosyal biliş işlevsellik işlevsellik Sosyal etkileşimleri başarıyla yönetmek Kendine bakım İşini sürdürme Sosyal etkinliklere katılma

21 ToM Zihin kuramı Soyut görsel bilgiden (jestler, yüz ifadeleri, sesin prosodisi) içeriği algılama, diğer insanın davranışlarını öngörebilmek için mental durumunu doğru değerlendirme Kişinin kendisinin ve diğer kişilerin ruhsal durumlarını anlayabilme, inanç ve niyetlerini kavramsallaştırma Şizofrenili hastalar jest ve mimikler gibi soyut görsel bilgilerden içeriğin anlaşılmasında güçlük yaşarlar

22 Yüz ve duygu tanıma Sağlıklı insanlarla yapılan çalışmalarda serotonin taşıyıcılarının genetik varyasyonları amigdala aktivasyonu ile ilişkili bulunmuştur Örneğin 5 hidroksi triptamin taşıyıcı genin kısa alelinin polimorfik bölgesi tehlikeyle ilişkili görevler sırasında fmri çekimlerinde amigdalanın daha fazla aktivite gösterdiği bulgulanmıştır Kısa alel taşıyıcıları limbik bölge gri maddesinde azalma ve amigdala singulat döngüsünde aktivite değişmesi ile ilişkili görünmektedir

23 Duygu tanıma Şizofrenide duygu tanımadaki sorun sosyal kişilerarası bozukluklara ve referans sanrıları gibi klinik bulgulara yol açar Nötral yüz ifadelerine negatif değer yükleme kötülük görme sanrılarına temel olur Korku ve tiksintinin tanınmasındaki güçlük, duygu tanıma ile ilgili sorunların üzerine eklenir

24 Yüz bilgisi işlemleme Hugo Critchley et al (2000) Brain

25 Yüz algısı Yüzle ilgili bilgileri genel gestalt içine yerleştirme Görsel tarama testleri ile ölçülebilir

26 Görsel tarama Nesneyi tanımaya çalışırken gözler belirli özelliklere odaklanır. Örneğin bakışlar karşıdakinin yüzüne yöneldiğinde gözler, burun ve ağzı tarar. Şizofrenide bozulur.

27 Yüz tanıma ile ilgili sorunlar Aşina yüzleri tanımada güçlük Diğer insanların duygusal durumlarını tanımlayamama, uygun davranışı öngörememe Capgras sanrısı

28 Kaynaklar Gur RE, Nimgaonkar VL, Almasy L, Calkins R, Ragland JD ve ark (2007) Neurocognitive Endophenotypes in a Multiplex Multigenerational Family Study of Schizophrenia.Am J Psychiatry 2007; 164: Gur RE, Calkins ME, Gur RC, Horan WP, Nuechterlein KH, Seidman LJ, Stone WS(2007) The Consortium on the Genetics of Schizophrenia: Neurocognitive Endophenotypes. Schizophrenia Bulletin vol. 33 no. 1 p Hill SK, Harris SHM, Herbener ES,Pavuluri M, Sweeney JA (2008) Neurocognitive Allied Phenotypes for Schizophrenia and Bipolar Disorder Schizophrenia Bulletin vol. 34 no. 4 pp , 2008

Şizofrenide Sosyal Biliş ve Rehabilitasyondaki Yeri

Şizofrenide Sosyal Biliş ve Rehabilitasyondaki Yeri Panel: Kronik ruhsal hastal ğ olanlarda rehabilitasyon / iyileştirim ve bilişsel işlevsellik Şizofrenide Sosyal Biliş ve Rehabilitasyondaki Yeri PROF.DR.HALİSE DEVRİMCİ ÖZGÜVEN Ankara Üniversitesi Tıp

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Yüksek Lisans Programı MULTİPL SKLEROZ (MS) VE HİDROSEFALİ HASTALARININ BİLİŞSEL PROFİLLERİNİN BELLEK, DİKKAT,

Detaylı

Psikiyatrik bozukluklarda bellek sorunları

Psikiyatrik bozukluklarda bellek sorunları 188 Psikiyatrik bozukluklarda bellek sorunları Psikiyatrik bozukluklarda bellek sorunları Koray KARABEKİROĞLU, 1 Aylan GIMZAL, 2 Meral BERKEM 3 ÖZET Bu yazıda psikiyatrik bozukluklardaki bellek işlevlerindeki

Detaylı

Yayg n Geliflimsel Bozukluklarda Sosyal Bilifl

Yayg n Geliflimsel Bozukluklarda Sosyal Bilifl Gözden Geçirmeler / Reviews Yayg n Geliflimsel Bozukluklarda Sosyal Bilifl Burcu Özbaran 1, Sezen Gökçen Köse 2, Serpil Erermifl 3 ÖZET: Yayg n geliflimsel bozukluklarda sosyal bilifl Otizmin de içinde

Detaylı

EMOSYONEL SİSTEM VE STRES

EMOSYONEL SİSTEM VE STRES Doç. Dr. Mert Savrun İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı EMOSYONEL SİSTEM VE STRES İnsanın tabiatını anlama ve ruhsal acılarına çare bulma çabası, insanlık tarihi kadar eskidir. Her

Detaylı

Şizofreni Spektrum Bozukluklarında Zihin Kuramı

Şizofreni Spektrum Bozukluklarında Zihin Kuramı Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(3):269-281 Şizofreni Spektrum Bozukluklarında Zihin Kuramı Dr. Emre BORA 1 Özet / Abstract Amaç: Şizofreni spektrum bozukluklarında zihin kuramı (ZK) yetisini inceleyen

Detaylı

SBST SÖZEL BELLEK VE WMS GÖRSEL BELLEK TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SBST SÖZEL BELLEK VE WMS GÖRSEL BELLEK TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.73-83 SBST SÖZEL BELLEK VE WMS GÖRSEL BELLEK TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Didem SÖZEN* ÖZET SBST- Sözel Bellek

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı OTİZM Sosyoekonomik düzey D. OTİZMİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ÖNCÜL ETMENLER Doğum mevsimi Aşırı sosyal uyaran yoksunluğu

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):190-207 doi: 10.5455/cap.20140807024558 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model Metacognitive Model of Obsessive Compulsive

Detaylı

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008,251-262 UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Ali Osman ENGİN Yrd.

Detaylı

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Doç. Dr. E. Timuçin Oral İstanbul Ticaret Üniversitesi 23 Kasım 2012 Dikkat Dikkat bilincin önemli bileşenlerindendir Bilinçli olmanın temelinde algı işlevi yatıyorsa algısal

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):254 280 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354 doi:10.5455/cap.20130523

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354 doi:10.5455/cap.20130523 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354 doi:10.5455/cap.20130523 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nöropsikolojik Defisitlerin Beyin Bölgeleri İle İlişkisi Brain

Detaylı

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Araflt rmalar / Original Papers Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Serhat Ç tak 1, Ebru T. Çak c 2, Mehmet Çak c 3 ÖZET: Haloperidol

Detaylı

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil OLGU SUNUMU Frontotemporal Demans Frontotemporal Demans T A D Frontotemporal Dementia Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

SÖZLÜK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 4 Aralık 2013 ISSN 1308-1500

SÖZLÜK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 4 Aralık 2013 ISSN 1308-1500 SÖZLÜK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 4 Aralık 2013 ISSN 1308-1500 Editör Prof. Dr. Cengiz Yakıncı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, MALATYA TDK Tıp Terimleri Çalışma Grubu Başkanı TDK İlaç ve Eczacılık Terimleri

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

Gelişmiş Takvim Belleği Becerisi Sergileyen Bir Asperger Sendromu Olgusu

Gelişmiş Takvim Belleği Becerisi Sergileyen Bir Asperger Sendromu Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2010;21(3):249-56 Gelişmiş Takvim Belleği Becerisi Sergileyen Bir Asperger Sendromu Olgusu Dr. Ali Emre ŞEVİK 1, Dr. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR 2, Psik. Hilal DEMİREL 3, Dr. Kader KARLI

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

Öğrenme Süreçleri Ve Öğrenmenin Psikolojisi

Öğrenme Süreçleri Ve Öğrenmenin Psikolojisi Öğrenme Süreçleri Ve Öğrenmenin Psikolojisi DUYABİLECEĞİMİZ EN GÜZEL DUYGU, BİLİNMEYEN KARŞISINDAKİ HEYECANDIR. (A.EİNSTEİN) Sayın Velilerimiz, Eğitimdeki anahtar kavramlar öğretme den öğrenme ye doğru

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı