E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M"

Transkript

1 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar hariç) 2. Örgün Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda Ders Ylnn Balamas.( Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 9. Snflar Dahil ) Eylül Eylül lköretim Haftas Eylül Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde örenim gören 10. ve 11. Snf Örencilerinin Ders Yl letmelerde Mesleki Eitimin Sona Ermesi Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde örenim gören 10. ve 11. Snf Örencilerinin Ders Yl Sonu Beceri Snavlar Öncesi Öretmenler Kurulu Toplants 6. Mesleki Ve Teknik Ortaöretim Kurumlarnda Öretim Yl Telafi Ve Yüz Yüze Eitim Programlarnn Balamas 21 Eylül Eylül Eylül Mesleki Eitim Merkezi Örencilerinin Teorik Eitime Balamalar 24 Eylül 2012 Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde örenim gören 10. ve Snf Örencilerinin Eitim-Öretim Yl Sonu Beceri Snavlar l Hayat Boyu Örenme, Halk Eitimi Planlama Ve birlii 9. Komisyonu Toplants (1. Toplant ) Eylül 2012 Eylül Anadolu Öretmen Liseleri 11.snf örencilerinin Uygulama zleme Etkinlikleri Koordinasyon Kurulunun Toplanmas...Eylül Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Öretim Yl 10. ve 11. Snf Örencilerinin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Snavlar öncesi ders seçimi Ekim Halk Eitim Merkezlerinde Kurslarn Öretime Balamas. 01 Ekim Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Öretim Yl 10. ve 11. snf örencilerinin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Snav Tarihlerinin lan 14. Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüü Tarafndan Örenci Tanlamas çin Gözlem Formlarnn Okullara Gönderilmesi Öretim Yl Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 10. ve snf örencilerinin Ortalama Yükseltme Snavlar l Genelinde lköretim Ve Ortaöretim Okullarnda Görev Yapan 16. Rehber Öretmenler le Toplant Yaplmas Ekim Ekim Ekim Ekim Kurban Bayram 18. Cumhuriyet Bayram 24 Ekim 2012 Çaramba günü da balar. 28 Ekim 2012 Pazar akam sona erer. 28 Ekim 2012 Pazar günü saat da balar, 29 Ekim 2012 Pazartesi günü akam sona erer.

2 a)otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sorumluluk Snavlar ( 10. ve 11. Snflar ) b) Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öretim Yl Sonu ve Öretim yl sene ba Öretmenler Kurulu Toplants Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 10.,11.,ve 12. snflarn Eitim-Öretim Ylnn Balamas Demokrasi Eitimi Ve Okul Meclisleri A) ube Temsilcisi Seçimi B) Okul Meclisi Bakan Seçimi C) lçe Temsilcilerinin Seçimi D)l Örenci Meclisi Bakanlk Divannn Seçimi Öretim Yl Tüm Eitim Bölgelerinde ( lçeler Dahil ) Dönem Ba: A) Müdürler Kurulu Toplants C) Danma Kurulu Toplants a) 30 Ekim - 01 Kasm 2012 b) 02 Kasm Kasm 2012 a) 03 Ekim 2012 b) 18 Ekim 2012 c) 01 Kasm 2012 d) 13 Kasm 2012 lçe Mili Eitim Müdürlükleri tarafndan belirlenen tarih ve yerde yaplacaktr. 23. Atatürk Haftas Kasm Örenci Meclisi I.Yaryl Toplants ( Örenci Meclisleri Yönergesi 32.Madde Gerei) 13 Kasm Öretmenler Günü 24 Kasm Mesleki Eitim Merkezi Aday Çrak Ve Çrak Örencilerin 1. Yaryl Yazl Snavlarnn Yaplmas 24 Aralk Ocak Ylba Tatili 1 Ocak Bilim Ve Sanat Merkezlerine Aday Gösterilen Örencilere Ait Gözlem Formlarnn Okullar Tarafndan Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüüne Gönderilmesi Aday Çrak Ve Çraklk Sözlemelerinin Yaplmas (Ara Kayt Dönemi) 02 Ocak 28 ubat Ocak 04 ubat Mesleki Eitim Merkezi Öretmenlerinin Yaryl Tatili 14 Ocak 27 Ocak Mesleki Açk Öretim Lisesi Örencilerinin 1. Dönem Sonu Beceri Snavlarnn Yaplmas. Mesleki Eitim Merkezlerinin Aday Çrak Ve Çrak Örencilerinin Yar Yl Tatili Örgün Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda Birinci Dönemin Sona Ermesi Ocak Ocak - 10 ubat Ocak Örgün Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda Yaryl Tatili 28 Ocak 08 ubat Mesleki Eitim Merkezi II. Dönem Ba Öretmenler Kurulu Toplants 28 Ocak K Dönemi Kalfalk Ve Ustalk Snavlarnn Yaplmas. 28 Ocak 09 ubat lçe Hayat Boyu Örenme, Halk Eitimi Planlama birlii Komisyonu 2. Toplants Ocak Örgün Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda II. Dönemin Balamas. 11 ubat 2013

3 39. Her Derecede Ve Türdeki Okullarda 2. Dönem Ba Öretmenler Kurulu Toplants 11 ubat Ortaöretim Kurumlarnda Sorumluluk Snavlar 11 ubat 17 ubat Okullarda Zümre Toplantlarnn Yaplmas ubat Aday, Çrak Ve Çrak Örencilerin Öretim Yl II. Yaryl Teorik Eitime Balamalar l Hayat Boyu Örenme, Halk Eitimi Planlama Ve birlii Komisyonu 2. Toplants Öretim Yl Tüm Eitim Bölgelerinde ( lçeler Dahil ) II. Dönem Ba: A) Müdürler Kurulu Toplants C) Danma Kurulu Toplants l Örenci Meclisi II. Yaryl Toplants ( Örenci Meclisleri Yönergesi 32.Madde Gerei) Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öretim Ylnda Mesleki Eitim Görecek Örencilerin yeri Planlamas Bilim Ve Sanat Merkezine Alnacak Örencilerin Belirlenmesi çin Tanlamann Yaplmas (Grup Tarama Testi, Bireysel nceleme) Anadolu Öretmen Liseleri 11.snf örencilerinin Uygulama zleme Etkinlikleri Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayram Tatili: a) Okul Öncesi Ve lköretim Kurumlarnda b) Ortaöretim Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öretim yl 2. Dönem Teorik eitimin sona ermesi (9.snflar hariç) 11 ubat 2013.ubat 2013 lçe Milli Eitim Müdürlükleri tarafndan belirlenen tarih ve yerde yaplacaktr. Mart Ay içinde Mart Nisan 31 Mays Nisan - 10 Mays 2013 a)23 Nisan 2013 Sal günü törenden sonra balar 24 Nisan 2013 Çaramba akam sona erer. b) 23 Nisan 2013 Sal 19 Nisan Emek Ve Dayanma Günü ( Resmi Tatil ) 01 Mays Halk Eitim Merkezlerinin Köy Ve Beldelerdeki Ylsonu Sergilerinin Yaplmas Özel Öretim Kurumlarnda A) Ücretlerin Tespit Ve lan B) Tespit Edilen Eitim Ücretlerinin lan Örnei le Tahmini Bütçe Tablolarnn Bakanla Gönderilmesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 12. Snf Örencilerinin Ortalama Yükseltme Snavlar Ders Seçimi Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öretim yl 12.snflar ve beklemeli örencilerin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Snavlar Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 10 ve 11. snf örencilerinin, Ders Yl Beceri Eitimine Balamas Mays 2013 a) 01 Ocak Mays 2013 b) Haziran Nisan Mays Mays Aday Çrak Ve Çrak Örencilerinin 2. Yaryl Yazl Snavlar Mays letmelerde Beceri Eitimi Gören Örencilerden Meslek Alan Öretim Programnn En Az % 80 ni Tamamlayamayanlar çin Okulda Telafi Eitimi. 13 Mays 07 Haziran 2013

4 59. Atatürk ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayram Tatili (Örgün ve Yaygn Eitim Kurumlarnda ) 19 Mays 2013 Pazar günü tören bitiminde balar, 20 Mays 2013 Pazartesi günü akam sona erer. 60. Okul Öncesi Eitim Kurumlar Ücret Tespit Komisyonu Toplants 29 Mays a) Okul öncesi Ve lköretim Kurumlarnda Öretim Yl Örenci Kaytlarnn Balamas.(E-Okul Üzerinden Yerletirme lemleri) b) Okul Öncesi Eitim Kurumlarnda Önkayt Halk Eitim Merkezleri Ylsonu Sergilerinin lçe Merkezlerinde Yaplmas a) 01 Haziran 2013 b)01-30 Haziran Mays - 14 Haziran Aday Çrak Ve Çrak Örencilerin Teorik Eitiminin Sona Ermesi. 01 Haziran Mesleki Eitim Merkezlerinde Öretmenler Kurulu Toplants. 03 Haziran letmelerde Beceri Eitimi Gören Örencilerin Yl Sonu Beceri Snavlar Öncesi Snav Komisyonu Toplants Öretim Yl Sonu lköretim Kurumlarnda: A)ube Öretmenler Kurulu Toplants B) Yl Sonu Öretmenler Kurulu Toplants 07 Haziran 2013 a)10-13 Haziran 2013 b)17-21 Haziran Mesleki Eitim Merkezi Yaz Dönemi Kalfalk Ve Ustalk Snavlar Haziran letmelerde Beceri Eitimi Gören Örencilerin Yl Sonu Beceri Snavlar. Örgün Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda Ders Ylnn Sona Ermesi. Ortaöretim Kurumlarnda Ortalama Yükseltme Snavlarna Girecek Örencilerin Ders Seçiminin Yaplmas Okul Öncesi, lkokul ve Ortaokul Kurumlarnda Ylsonu Mesleki Çalmalar Öretim Yl Sonu Okul Öncesi Eitim Kurumlarnda Öretmenler Kurul Toplants Ortaöretim Kurumlarnda Yl Sonu Ortalama Yükseltme Ve Sorumluluk Snavlar Öncesi Öretmenler Kurulu Toplants Ortaöretim Kurumlar Öretim Yl Ortalama Yükseltme Ve Sorumluluk Snavlar Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran 12 Temmuz Okul Öncesi Eitim Kurumlarnda Kesit Kayt Dönemi Temmuz A) Okul Öncesi, lköretim Ve Yaygn Eitim Kurumlarndaki Öretmenlerin Tatile Girmesi. B) Ortaöretim Kurumlar Öretmenlerinin Tatile Girmesi a) 01 Temmuz 2013 b) 13 Temmuz Mesleki Eitim Merkezi Örencilerinin Sözlemelerinin Yaplmas 01 Temmuz 30 Eylül Merkezi Sistemle Örenci Almayan Ortaöretim Kurumlarnda Öretim Yl Örenci Kaytlar. Mesleki Ve Teknik Ortaöretim Kurumlarnda Öretim Yl çin Telafi Programna Müracaatlar Bakanlmzca yaynlanacak Genelge dorultusunda kaytlar yaplacaktr 01 Austos 06 Eylül 2013

5 80. Ramazan Bayram 81. Bilim Ve Sanat Merkezlerine Örenci Kaytlar Ve Yerletirme lemleri 82. Meslek Liselerinde Alanlara Müracaat Ve Kayt Tarihleri 07 Austos 2013 Çaramba günü saat de balar 10 Austos 2013 Cumartesi Günü Akam Sona Erer. 12 Austos 25 Eylül 2013 Bakanlmzca yaynlanacak Genelge dorultusunda yaplacaktr 83. Zafer Bayram ( Resmi Tatil ) 30 Austos lçe Hayat Boyu Örenme Halk Eitimi Planlama ve birlii komisyonu 1. Toplants l Hayat Boyu Örenme Halk Eitimi Planlama ve birlii komisyonu 1. Toplants Örgün Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda Öretmenlerin Göreve Balamas. Ortaöretim Kurumlarnda Sorumluluk Snavlar Öncesi Öretmenler Kurulu Toplants Mesleki Eitim Merkezi Öretim Yl Sene Ba Öretmenler Kurulu Toplants Austos 2013 Eylül Eylül Eylül Ortaöretim Kurumlarnda Sorumluluk Snavlar Eylül Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 12.snfa devam edip alt snflarda baarsz ders/dersleri bulunanlar ile Beklemeli durumdaki örencilerin Sorumluluk Snavlar. A) Okul Öncesi Eitim Kurumlar ve lköretim Okullar Öretmenler Kurul Toplants B ) Okul Öncesi Eitim Kurumlar le lköretim Kurumlarndaki Öretmenlerin Öretim Yl Sene Ba Mesleki Çalmalar Mesleki Eitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalk Ve Ustalk Snavlar Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar hariç) Örgün Eitim Kurumlarnda Eitim-Öretim Yl Sene Ba Öretmeler Kurulu Toplants Eylül 2013 a)02 06 Eylül 2013 b)02-13 Eylül Eylül Eylül Eylül Mahalli Kurtulu Günü ( Bursa Merkez ) 11 Eylül Örgün Ve Yaygn Eitim Kurumlarnda Ders Ylnn Balamas. 16 Eylül lköretim haftas Eylül Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde örenim gören 10. ve 11. Snf Örencilerinin Ders Yl letmelerde Mesleki 20 Eylül 2013 Eitimin Sona Ermesi Aday, Çrak Ve Çrak Örencilerin Eitim-Öretim Yl Teorik Eitme Balamalar 23 Eylül 2013

6 Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Örenim Gören 10. ve 11. Snf Örencilerinin Ders Yl Sonu Beceri SnavlarÖncesi Öretmenler Kurulu Toplants Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Örenim Gören 10. ve 11. Snf Örencilerinin Ders Yl Sonu Beceri Snavlar Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Örenim Gören 10 ve 11. snf örencilerinin öretim yl Ortalama Yükseltme Snavlar için ders seçimi Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Örenim Gören 10 ve 11. snf örencilerinin öretim yl Ortalama Yükseltme Snavlarnn ilan 102. Kurban Bayram 103. Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10. ve 11. snf örencilerinin öretim yl Ortalama Yükseltme Snavlar 104. Cumhuriyet Bayram Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10 ve 11. snf örencilerinin Sorumluluk Snavlar Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öretim Yl Sonu ve Öretim Yl Sene Ba Öretmenler Kurulu Toplants Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10.,11. ve 12. snflarnn Öretim Ylna Balamas 23 Eylül Eylül Eylül- 04 Ekim Ekim Ekim 2013 Pazartesi günü da balar. 18 Ekim 2013 Cuma akam sona erer Ekim Ekim 2013 Pazartesi günü saat da balar, 29 Ekim 2013 Sal günü akam sona erer Ekim Kasm Kasm YARIYIL Eylül Ekim2012 Kasm2012 Aralk2012 Ocak , YARIYIL ubat Mart2013 Nisan2013 Mays2013 Haziran ,5 1.YarylToplam 90,5 2.YarylToplam 86, GenelToplam GünüSays

7 GÜNLER EYLÜL/2012 EKM/2012 KASIM/2012 Pazartesi Sal Çaramba Perembe Cuma Cumartesi Pazar günü/hafta 10 igünü/2 hafta 19,5 igünü/4 hafta 22 igünü/4 hafta GÜNLER ARALIK/2012 OCAK/2013 UBAT/2013 Pazartesi / Sal Çaramba Perembe Cuma Cumartesi Pazar günü/hafta 21 igünü/5 hafta 18 igünü/4 hafta 14 igünü/3 hafta GÜNLER MART/2013 NSAN/2013 MAYIS/2013 Pazartesi Sal Çaramba Perembe Cuma Cumartesi Pazar günü/hafta 21 igünü/5 hafta 20,5 igünü/5 hafta 21 igünü/5 hafta GÜNLER HAZRAN/2013 TEMMUZ/2013 AUSTOS/2013 Pazartesi Sal Çaramba Perembe Cuma Cumartesi Pazar günü/hafta 10 igünü/2 hafta Birinci dönem: 90,5 igünü / 19 hafta kinci dönem: 86,5 igünü / 20 hafta Toplam: 177 igünü / 39 hafta

8 AÇIKLAMALAR 1- Bu çalma takviminde yer almayan çalma konular, mevzuatn gerektirdii ekilde ve tarihlerde yaplr. 2- Cumhuriyet Bayram, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram, Atatürk' ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram ve Zafer Bayram tatilleri; 05/05/2012 tarih ve sayl Resmi Gazete' de yaynlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yaplacak Tören ve Kutlamalar Yönetmelii' nin ilgili maddeleri dorultusunda belirlenmitir. 3- Okul Öncesi Eitim Kurumlarnda: a) Çocuk saysnn Okul Öncesi Eitim Kurumlar Yönetmeliinde belirtilen sayy bulmas halinde, l Milli Eitim Müdürlüünün teklifi ve Valilik Onay ile yaz tatilinde de eitime devam edilir. b) Fiziki kapasitenin müsait olmas halinde öretim yl içinde de çocuklarn kayt kabul ilemlerine devam edilir. c) Özel günler ve bayramlarda çocuklarn yalarna, geliimlerine ve eitim ilkelerine uygun olarak gösteri nitelii tamayan snf içi faaliyetler ile çeitli eitim etkinlikleri düzenlenir. 4- Öretmenler Kurulu, okullarn ders programlarna ve eitim süreçlerine göre okul müdürlüklerince planlanan saatlerde, çalma takviminde belirlenen süreler içinde eitim ve öretimi aksatmayacak biçimde yaplr. 5- Halk Eitimi Merkezleri ve Mesleki Eitim Merkezlerinde kaytlarn sürekli olmas esastr. Okulun artlarna göre yaz aylar da dahil olmak üzere yln her aynda yeni kurs gruplar oluturularak kayt yaplabilir ve kurslar devam ettirilebilir. 6- Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 12.Snflar örencileri için Mays' ta, 10.ve 11. snf örencileri Eylül 2013 yaplan snavlardan sonra ortalama Yükseltme ve sorumluluk snavlar yaplmaktadr. Dolaysyla Çalma Takviminde 69.,70. ve 74. maddeler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 10.,11. ve 12.Snf örencilerini kapsamamaktadr.

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

2014-2015 YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI

2014-2015 YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI 2014-2015 YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ TARİH GÜN İŞLEM 12 Mayıs - 15 Ağustos 2014 Pazartesi-Cuma Yurtdışı Öğrenci Başvuruları 16 Haziran - 25 Temmuz 2014 Pazartesi - Cuma Kurumlararası Yatay

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# AMAÇ Madde 1. Bu ç Talimat, futbol hakemlerinin; hakemlie

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 30 HZRN 2006 Saat:10.00 dayn d ve Soyad

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 90 OCAK- ŞUBAT 205 SAYI: 9 Mart- Nisan 205 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 İÇİNDEKİLER Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU

2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU 2009 YILI LETME MÜDÜRLÜÜ FAALYET RAPORU BRM YÖNETCSNN SUNUU Belediyemiz sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere ( 2. ve 3. sınıf ) yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde i

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenim yaşamınız boyunca akademik ve idari konularda bütün işlerinizi yürütecek ve size rehberlik yapacak birim, Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM)'dür.

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı