KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR"

Transkript

1

2 KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR Prof. Dr. Emre KUMRAL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

3 KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR Copyright 2014 Bu Kitabın her türlü yayın hakkı Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. ne aittir. Yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz. ISBN: Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni: Murat Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Polat Yılmaz Yayın Danışmanı: Ali Aktaş Dizgi - Düzenleme: Ümit Saçı Kapak Tasarımı: İhsan Ağın Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) Sertifika No: UYARI Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı, yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakkında üretici fi rma tarafından sağlanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontrendikasyonları kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Yayıncı ve editörler bu yayından dolayı meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değildir. GENEL DA ITIM GÜNEfi TIP K TABEVLER ANKARA M. Rauf nan Sokak No: S hhiye/ankara Tel: (0312) Faks: (0312) STANBUL Gazeteciler Sitesi Sa lam Fikir Sokak No: 7/2 Esentepe/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) KARTAL fiube Cevizli Mahallesi Denizer Cad. No: 19/C Kartal/ stanbul Tel&Faks: (0216)

4 Bu kitap, Bize yön veren Bizi yetiştiren, Bizi destekleyen, Bize emek veren, Kösteklemeyen, Nörolojik bilimleri sevdiren, İçten bilim adamı ve insanlık sıcaklığını esirgemeyen, Hoca larımıza adanmıştır ÖNSÖZ Son yıllarda en hızlı gelişen Nörolojik Bilimler içinde olan, Klinik Davranış ve Kognitif Bilimleri Ülkemizde de büyük bir ilgi alanı içine girmiştir. Santral sinir sisteminin zengin bilişsel çeşitliliği, karmaşıklığı ve ayrıntıları bu alanda geniş bir araştırma ve çalışma alanının doğmasına yol açmıştır. Bu nedenle de, Nöroloji, Psikiyatri, Nöroradyoloji, Nöro-Geriatri, Nöropsikoloji, Nöro-Rehabilitasyon gibi disiplinler bu alanla ilgili olarak ortaya çıkan bilişsel sorunlara tanı koyma ve sağaltımıyla uğraşmaya daha bilinçli olarak yaklaşmaktadır. İnsan beyninin zengin işlevsel çeşitliliği multi-disipliner çalışma zorunluluğunu zorunlu hale getirmektedir. Özellikle, ABD ve Batı Avrupa da uzun yıllar önce başlayan, Klinik Nöropsikoloji ve Davranış patolojilerinin belirlenmesine yönelik ölçümlerin, testlerin, araştırma metodlarının geliştirilmesi, bu alanda büyük açılımların sağlanmasına yol açmıştır. Ülkemizde de, son yıllarda birçok nöropsikolojik testin Türkçe ye uyarlanması ve toplumsal geçerlilik çalışmalarının yapılması, bilimsel araştırmaların ve bu alandaki gelişmelerin hızlanmasına yol açmıştır. Ancak, birçok Üniversitemizde ve Araştırma Hastanelerimizde henüz Klinik Nöropsikoloji ve Davranış Bilimleri Dalları veya Bölümleri yoktur. Ülkemizde, artık bu alanda çalışan kişilerin, Klinik Davranış ve Nöropsikoloji bilimsel disiplini altında toplanması, bilimsel gelişim ve araştırmaları hızlandıracağı kuşkusuzdur. Bu kitap da, özellikle 3 ana bölüm oluşturduk. Birinci bölümde, temel kavramlara değinmeye çalıştık. İkinci bölümde Klinik Nöropsikolojinin Dünya da ve Ülkemiz de hangi testlerle ve ölçeklerle değerlendirildiği işlenmiştir. Bu konuda, ana kaynaklara dayanılarak kinik nöropsikolojik testlerin ayrıntısına girilmiştir. Klinik Nöropsikoloji laboratuvarında kullanılan testlerin, özellikle Türkçe ye uyarlamaları sunulmaya çalışılmıştır. Türkçe olmayan ve geçerlilik çalışmaları bulunmayan testlerin, ayrıntılarından özellikle kaçınılmıştır. Üçüncü bölümde ise, klinik uygulamada karşımıza çıkan değişik nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların bilişsel bozuklukları ayrıntılı olarak işlenmişdir. Bu hastalıkların klinik ayrıntılarına da kısmen değinilmiştir. Değişik alanlarda çalışan değerli meslekdaşlarımızın katkısıyla bu kitap uzun emekler sonucunda hazırlanmıştır. Bu kitabı hazırlayan bizlerin en büyük dileği, ülkemizde çok geç kalmış Klinik Davranış ve Nöropsikoloji Biliminin, bir Bilim Dalı altında daha da geliştirilmesi ve bu konuda çalışanların bu özel alanda bilimsel araştırmalarına daha özgün ve özgürce devam edebilmesidir. Bu arada kitabın yazılmasında, klinik araştırma, hasta bakma gibi hekimlik ve bilimsel çalışmalarımıza ara verdirerek bol zaman kazandıran hükümet edenler ve Sağlık Bakanı na, ayrıca, Üniversitemiz de kendilerinden fayda ve yarar sağlayan tüm yöneticilerimize ve öğretim üyelerine değinmeden geçemeyeceğim. Bu kitap yazımında emeği geçen yazarlara ve basım aşamasında büyük desteğini gördüğümüz Güneş Tıp Kitabevlerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Prof. Dr. Emre KUMRAL 2013, Bornova iii

5

6 İÇİNDEKİLER KISIM 1. KLİNİK NÖROPSİKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR VE LOKALİZASYON Bölüm 1. Klinik Nöropsikolojiye Giriş Dr. Emre Kumral, Dr. Oral Zirek Bölüm 2. Davranışın Nöroanatomisi Dr. Özge Yılmaz Küsbeci Bölüm 3. Klinik Nöropsikolojide Temel Kavramlar Dr. Pınar Uysal Cantürk, Dr. Başar Bilgiç Bölüm 4. Klinik Nöropsikolojide Testlerin Uygulanması ve Yorumlanması Dr. Şükriye Akça Kalem, Dr. Pınar Uysal Cantürk, Dr. Haşmet A. Hanağası KISIM 2. KLİNİK NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Bölüm 5. Oryantasyon (Yönelim) ve Dikkat Dr. Emre Kumral Bölüm 6. Algı Dr. Şevki Şahin Bölüm 7. Bellek Dr. Ufuk Ergün Bölüm 8. Bellek Bataryaları, İkili Bellek Testleri, Anketler Dr. Ufuk Ergün Bölüm 9. Dil İşlevleri ve Testleri Dr. Funda Atamaz Çalış Bölüm 10. Yürütücü (Eksekutif) Fonksiyonlar Dr. Sibel Karşıdağ Bölüm 11. Konstrüksiyon Dr. Nilgün Çınar Bölüm 12. Kavram Oluşturma ve Akıl Yürütme Dr. Hatice Mavioğlu, Dr. Zeynep Elmas Bölüm 13. Taktil, Taktil-Vizüel ve Taktil Motor İşlevler ve Testleri Dr. Emre Kumral Bölüm 14. Beyin Hasarlarında Klinik Nöropsikoloji Bataryaları Dr. Melis Öztürk, Dr. Emre Kumral Bölüm 15. Çocuklar İçin Bilişsel Testler Dr. Burcu Özbaran Bölüm 16. Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslarda Kullanılan Ölçekler Dr. Ayşın Noyan v

7 vi İçindekiler KISIM 3. NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR Bölüm 17. Ilımlı Kognitif Bozukluk ve Alzheimer Hastalığı Dr. Fatma Polat, Dr. Emre Kumral Bölüm 18. Frontotemporal Demanslar Dr. Dilek Evyapan, Dr. Leyla Baysal Bölüm 19. Serebrovasküler Hastalıklar: Vasküler Demans ve Vasküler Kognitif Bozukluk Dr. Tuba Cerrahoğlu Şirin, Dr. Emre Kumral Bölüm 20. Epilepsi ve Kognitif Bozukluk Dr. İrem Fatma Uludağ, Dr. Burhanettin Uludağ Bölüm 21. Enflamatuvar, İmmun Aracılı ve Sistemik Hastalıklarda Nöropsikolojik Bulgular Dr. Serkan Özakbaş Bölüm 22. Motor Sistem Hastalıkları ve Kognitif Bozukluklar Dr. Tolga Özdemirkıran Bölüm 23. Herediter Demanslar Dr. Arzu Uluakay Kandemir, Dr. Emre Kumral Bölüm 24. Endokrin, Metabolik ve Toksinlere Bağlı Kognitif Bozukluklar Dr. Sumru Savaş Bölüm 25. Metabolik Hastalıklarda Kognitif Bozukluklar Dr. Sevnaz Şahin Bölüm 26. Yapısal Beyin Lezyonlarına Bağlı Kognitif Bozukluklar Dr. Cihat Öztürk, Dr. Emre Kumral İndeks

8 YAZARLAR Uzm. Dr. Leyla Baysal Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Başar Bilgiç İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Uzman Psikolog Pınar Uysal Cantürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Dr. Funda Atamaz Çalış Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yrd. Doç. Nilgün Çınar Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Zeynep Elmas Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Ufuk Ergün S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Prof. Dr. Dilek Evyapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haşmet A. Hanağası İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Uzman Psikolog Şükriye Akça Kalem İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Uzm. Dr. Arzu Uluakay Kandemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sibel Karşıdağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Emre Kumral Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Hatice Mavioğlu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Ayşın Noyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Serkan Özakbaş Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Burcu Özbaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Dr. Tolga Özdemirkıran İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Cihat Öztürk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzman Psikolog Melis Öztürk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Fatma Polat Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzm. Dr. Sumru Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Uzm. Dr. Sevnaz Şahin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Şevki Şahin Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Tuba Cerrahoğlu Şirin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Burhanettin Uludağ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı vii

9 viii Yazarlar Uzm. Dr. İrem Fatma Uludağ İzmir Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği Psikolog Oral Zirek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

10 BÖLÜM 1 Klinik Nöropsikolojiye Giriş Dr. Emre Kumral, Psikolog Oral Zirek Klinik Görüşme ve Hastaya Yaklaşım Test Seçimi, Uygulanması ve Olgunun Hazırlanması Test Seçimi Nöropsikolojik Değerlendirme ve Olgu Türkçe Test Uyarlamaları Puanlama Sensitivite ve Spesifisite, Test Puanlarının Anlamı Beyin ve sinir bilimleri ile uğraşan bilim adamlarının en önemli amacı normal ve hastalıklı beyinde nasıl işlevsel ve yapısal olaylar gerçekleşmekte ve bunun temelleri nedir sorusuna yanıt aramaktır. Bu amaçla son 50 yılda, EEG, BT, MRG, SPECT ve PET gibi bir çok araştırma aracılığıyla insan beyninin nasıl işlev gördüğü anlaşılmaya çalışılmıştır. Doğaldır ki en önemli nokta insan beyninin en önemli işlevi olan insan davranışlarının temelinde, kökeninde nasıl mekanizmaların rol oynadığının anlaşılmaya çalışılmasıdır. İnsan davranışlarının kökenindeki nöral yapılar, soru ve yanıtlılık durumlarımızın temelini oluşturur. Bunlar günlük yaşamdaki çevremizdeki olayları ve yaşamı sürdürmemizin doğal temellerini de oluşturur. Bu süreçler, nöropsikolojik değerlendirmeler, klinik gözlemler, sorgulamalar ve standardize edilmiş veya edilmemiş skalaların kullanılmasıyla ortaya konabilmektedir. Bugün klinik nöropsikolojide, insan davranışları ve hasarları sonucunda ortaya çıkan bozuklukların çok boyutlu yönü olduğu kabul edilir ve araştırmasında da tek bir işlevsel yönden ziyade çok yönlü işlevsel bozukluklar görülmeye, ortaya çıkarılmaya çalışılır. Beyin hasarları sonunda, hastalığın doğası, boyutu, lokalizasyonu, süresi ile hastanın yaşı, cinsiyeti, fiziksel genel durumu, psikososyal geçmişi, bireysel genetik ve nöroanatomik özelllikleri ve fizyolojik farklılıkları sonucunda her hastada farklı davranış bozuklukları ortaya çıkar. Her bireyde oluşan davranış bozuklukları kendine özgül özellikler taşır ve benzer lezyonu olan başka hastalarla aynı tabloyu göstereceği anlamına da gelmez. Bilinç, dış sistemden gelen uyarıları algılayan ve uyanık olup farkındalığı sürdürebilme süreci olarak tanımlanmıştır. Bilinç esasında bireyin kendiliğinin farkında olmasını içerdiği gibi, dış dünyadakilerinde farkına varma durumudur. Bu nedenle klinikde, farkındalık-uayanıklık deyimleriyle karşılığını bulmaktadır (Plum, Posner, 1980). Bazı yazarlar bilinçlilik deyimini uyanıklığın en üst düzeyi olarak tanımlamaktadır (Brown, 1991; Schachter, 1989). Farkındalık daha spesifik işlevlere sınırlı kalabilir; örneğin, hastanın sağ hemisfer lezyonları sonucunda, sol tarafının farkında veya körlüğünün farkında olamama durumları gibi. Bilinç genel bir beyin aktivitesi olup, bozukluğunda genel bir bozukluk olup, belli bir bölümlere ayrılamaz. Bilinç düzeyleri hafif uykuya eğiliminden, somnolans, stupor ve komaya giden süreçlerle tanımlanır (Albert, Silverberg et al., 1976). Günlük sirkadiyen ritimler, metabolik değişiklikler, yorgunluk, ateş yükselmesi gibi durumlar bilinçde ve mental kapasitede değişiklikler, oynamalar yapabilir. Bilinç bozuklukları temelde beyni etkileyen patolojilere bağlı fonksiyonel bir bozukluğa işaret eder. Dikkat, organizmanın dışdan gelen uyarılara karşı olan beklentisi, onu işleme ve yanıt verebilmedeki kalitesini belirleyen bir mental süreci temsil eder. Dikkat süreci, bilginin işlenmesi otomatikrefleks veya istemli yapılabildiği gibi, o konuyla ilgili fokusun başka bir yere çevrilebilmesi, duysal ve semantik duysal stimuluslara yanıt verebilme kapasitesini de içerir (Johnston, Dark 1986; Gazzaniga, 1987). Dikkat sürecinde tonik dikkat sürdürüldüğü zaman vijilansın sağlandığı, fazik dikkat 3

11 4 Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar süreciyle de organizmanın etrafda değişen koşullara yönlenebilmesinin sağlandığı ileri sürülmüştür (Salazar, Grafman, et al., 1986). Dikkat sürecinde dikkat dağıtıcılar olsa da spesifik olay ve stimuluslara beyin konsantrasyonla mental sürecini sürdürebilir. Sürekli dikkat veya vijilansla dikkat uzunca bir sure spesifik bir konu üzerinde kalabilir. Bölünmüş dikkat sürecinde ise kişi birkaç olaya dikkatini yönlendirip, izleyip, yanıt verebilir. Alternan dikkat sürecinde ise, bir iş veya fokusdan başka bir yöne dikkatin yönlendirilip, ona fokusun sürdürülebilme süreci vardır. Bozulmuş dikkat ve konsantrasyon birçok nörolojik hastalıkda olabilir. Birçok bilişsel işlevi yerine getirenilebilse bile, bilişsel üretkenlik ve performans, dikkatsizlik, düşük konsantrasyondan veya bunlara bağlı yorgunlukdan düşebilir, bozulabillir (Stuss, Stethem, Hugenholtz, et al., 1989). Davranış nörolojisi içinde benzer veya aynı anlamlara yakın terminojiler, semptomlar veya bulgular ortaya konabilir. Örneğin, ideasyonel apraksi, ideomotor apraksi veya ideokinetik apraksi gibi belirli objeyi kullanmada apraksi bozukluğuna gelecek benzer sendromlar kafa karıştırabilir. Burada Kimura ve Archibald ın (1974) belirttiği gibi belli bir hareketin hipotetik bilişsel sürecinde değişik aşamalarda bozuklar vardır. Apraksi tüm bu tanımlamaları basitçe içerir. Bunun gibi davranışlarımızda basite indiregenecek olursa, temel klinik nöropsikolojide; 1. Biliş (cognition), davranışın farkındalığı ve yönlendirilmesi, 2. Emosyonlar, duygular ve motivasyonlar, 3. Yapılandırıcı (eksekutif), davranışın dış dünyadaki uygulaması, ifadesi süreci vardır. Klinik nöropsikolojide bilişsel işlevler, emosyonel ve kontrol bozukluklarından daha kavramlaştırabilinip, somut olarak ortaya konabilmektedir. Bellek, yönelim, dil ve sağ hemisferin uzaysal bozuklukları birer bilişsel bozukluk olarak ortaya konup, ölçümlenebilir. Ancak, sağ hemisferin hasarında, reaksiyonlara kayıtsızlık, affektif küntlük, mental ve fiziksel hasarlarının farkında olamama ve buna emosyonel tepkiler verememe, başkalarının duygularına empati yapamama, uygunsuz emosyonel yanıtlılık, kendi durumu yaptıkları ve sınırları hakkında değerlendirme yapamama, görsel-uzaysal işlevlerini yerine getirememe olabilir. Bunların tanılaması ve gözlem ve sorgulamayla ortaya konması önemlidir. Her hastadaki bireysel durumuyla ilgili reaksiyonlar ve problemlerde klinik nöropsikolog tarafından tanımlanmalı ve belirtilmelidir. Bilişsel işlevlerin algılama sürecinde seçme, bilgiyi toplama, sınıflandırma ve entegre etme süreçleri vardır. Bellek ve öğrenme süreçlerinde ise bilginin depolanması ve yeniden geri çağrılması süreci vardır. Düşünme sürecinde ise bilginin mental süreçlerle organizasyonu ve yeniden düzenlemesi yapılır. Dışa vurum da ise işlenmiş bilginin iletişimle veya eylemle dışarı aktarılması olayı vardır. Bu süreçlerin herbirinde spesifikleşmiş ayrı alt çalışmalarla yapılmaktadır. Bütün işlevler davranışın ayrı bir alt sınıfını oluşturur ve birlikte veya birbiriyle bağlantılı çalışır. Bir süreçte işlevlerin bağlanması kavram oluturulması sürecinde görsel bir uyarı isimlendirme sürecine bağlanır. Esasında ayrı görülen işlevler birbirine bağlı olarak içiçe götürülmektedir. Belli bilişsel işlevler araştırıcının ne yapmak ne görmek istediğine gore özel testler yapmasıyla ortaya konabilir. Basit testlerle daha özel bir işlev ortaya konabilir. Çok boyutlu testler daha kompleks ve kabaca daha genel işlevlerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Örneğin, sözel testlerle bir noktada sözel işlevler ortaya konarken, motor testlerle daha çok motor davranış özellikleri ortaya konur. Burada, hastayı muyene edenin belli bozukluklara yönelik zaman ve ekipman donanımının da olması şartdır, yoksa spesifik bozuklukların ortaya konması olası değildir. Dikkat işlevleri belli bir görevi veya işlevi sürdürmek için gerekli bilişsel süreçleri aktifleştirmek ve sürdürmek için gerekli bir işlev olarak kabul edilir. Dikkat sayesinde de işlevler sürdürülür. Zekada belli bilişsel işlevlerin aktivitesinin sağlanmasında ve sürdürülmesinde beceriyi ve yetiyi sağlayan bir işlevdir. Beyin hasarlarından sonra bazı bilişsel işlevler etkilenirken bu işleve bağlı diğer süreçlerde yavaşlama veya aksamalar olmaya başlayabilir. Örneğin, bir hastada görsel agılamada ve değerlendirmede bozukluk yokken, akıl yürütme gerektiren resim düzenleme ve seriyal organizasyon gerektiren bir işlevde bozukluk ortaya çıkabilir. Bilişsel işlevler yapısal olarak duysal uyarıların algılanmasıyla santral değerlendirme sürecinden geçer ve duyumlar algılama olarak anlamlı girdilere dönüşür ve belleğe aktarılır. Duysal modalitelere

12 BÖLÜM 2 Davranışın Nöroanatomisi Dr. Özge Yılmaz Küsbeci Beyinsapı Orta Beyin Pons Medulla Oblangata (Bulbus) Retiküler Formasyon Beyincik (Serebellum) Talamus Hipotalamus İntraserebral İletim Yolları Bazal Ganglionlar Beyin Korteksi Beyin Korteksi ve Davranış Lateral Organizasyon Hemisferler Arası Asimetri Longitudinal Organizasyon Posterior Korteksin Fonksiyonel Organizasyonu Körlük ve İlişkili Sorunlar Görsel Agnozi Prosopagnozi Sol Posterior Hemisfer Lezyonlarından Gelişen Defektler Sağ Posterior Hemisfer Lezyonlarından Gelişen Defektler Her İki Posterior Hemisferin Lezyonlarından Gelişen Defektler Temporal Lobun Fonksiyonel Organizasyonu Temporal Lob ve Limbik Sistem Anterior Korteksin Fonksiyonel Organizasyonu Premotor Divizyon Prefrontal Korteks ve Dikkat Prefrontal Korteks ve Bilişsel İşlevler Frontal İşlevlerin Lateralizasyonu Prefrontal Hasarlarda Davranış Problemleri Sinir sistemi, anatomik olarak beyni ve omuriliği kapsayan santral sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olmak üzere iki alt başlıkta incelenmektedir. Santral sinir sistemi foramen magnumun üstünde yer alan beyin ve altında yer alan spinal kordan oluşur. Sinir hücreleri ağlarını bağlayan süper ağ olarak düşünülebilecek olan beyin genel olarak, ön beyin (serebrum), beyin sapı ve beyinciğe ayrılır (Waxman, 2000). Ön beyin santral sinir sisteminin en büyük komponentidir. Telensefalon ve diensefalonu içerir. Telensefalon, beyin korteksi, korteks altında yer alan ak madde ve beyin yarı küreleri içerisinde yerleşmiş gri madde kütleleri olan bazal ganglionlardan oluşur (Waxman, 2000; Haerer, 1992). Diensefalon ön beyin ile orta beyin arasında yer alır. Talamus ve hiptalamus diensefalonun temel bölümleridir. Diensefalon ve spinal kordu birbirine bağlayan beyin sapı ise aşağıdan yukarıya doğru medulla oblangata, pons ve orta beyinden oluşur. Beyincik ise vermis ve iki lateral lobdan oluşur (Haerer, 1992; Karakas, 2008) (Şekil 1). Vücut ağırlığının %2 si kadar olan beyin, milyarlarca hücreden oluşmaktadır. Sinir sistemini oluşturan yapılar iki temel hücre şekli içermektedir. Sistem içerisinde sinyallerin iletilmesinden nöronlar sorumludur. Merkezi sinir sisteminde yer alan glialar ve periferik sinir sisteminde yer alan schwann hücreleri ise nöronların bir arada tutulmasından sorumlu olan destek hücreleridir (Waxman, 2000; Lezak et al., 2012). Nöral tüp embriyonik hayatın üçüncü haftasında oluşmaya baslar ve dördüncü haftada tamamlanarak kapanır. Nöral tüpün kranyal ucu vezikülasyon asamasından geçer ve dördüncü haftada yukarıdan aşağıya doğru ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak adlandırılan yetişkin beyninin temel özelliklerine zemin oluşturan yapılara ayrışır. Nöral tüpün kapanması ile birlikte santral sinir 27

13 28 Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar Frontal Lob Birincil Motor Alan Birincil Duyu Alanı Parietal Lob Broca Alanı Birincil İşitme Alanı Temporal Lob Wernicke Alanı Oksipital Lob Birincil Görme Alanı ŞEKİL 1. Beynin dış yandan görünüşü. sistemi uzun sıvı dolu tübüler bir yapı haline gelir. Bu basit yapı ömür boyu korunur. Nöral tüp bir seri, kese ya da ventrikül adı verilen, içerisinde beyin omurilik sıvısı bulunan yapılar oluşturur. Bu keselerden en önemlisi lateral ventriküllerdir. Üçüncü ve dördüncü ventriküller ise beyin sapı içerisinde yer alan küçük çıkıntılardır. Beyin omurilik sıvısı tüm ventriküllerde üretilmekle birlikte en çok lateral ventriküllerde üretilir. Beyin omurilik sıvısı mekanik travmalara karsı bir yastık görevi görür. Beyin belirtilen sıvı içerisinde bir anlamda yüzer ve böylece beynin yumuşak sinir dokusunun seklinin korunması sağlanmış olur (Waxman, 2000; Haerer, 1992; Karakaş, 2008). Beyinsapı Beynin filogenetik açıdan en eski kısmı olan beyin sapı arka fossada yer almakta ve yukarıdan aşağıya doğru orta beyin, pons ve medulla oblangatadan oluşmaktadır (Waxman, 2000). Uzunluğu boyunca ise çatı (tektum), orta parça (tegmentum) ve bazis olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır (Haerer, 1992) (Şekil 2). Orta Beyin Tektum, tegmentum ve bazisten oluşur. Dörtgen yapıdaki tektum serebral krusların temelidir. Superior kollikül ve inferior kollikül olmak üzere iki segmental seviyesi mevcuttur. Superior kollikülün fonksiyonları pretektumunkilerle yakından ilişkilidir. Ayrıca vizüel reflekslerin oluşumu, izleme ve davranışları organize etmeden sorumludur. Bu seviyede tegmentumun en belirgin yapısı rubrospinal traktusu oluşturan nukleus ruberdir ve fleksor tonusun aktivasyonunda görevlidir. Bu seviyede yer alan diğer bir yapı da üçüncü kraniyal sinirdir. İnferior kollikül ise işitsel sistemin nakil istasyonudur. Dördüncü kraniyal çekirdek bu seviyede yer alır ve akuaduktusun hemen yanında arka tarafa doğru uzanır (Haerer, 1992). Orta beyindeki motor çekirdekler, kas hareketlerinin düzgün bir şekilde entegre edilmesinde, otomatik duruşun düzenlenmesinde, yakalama, bırakma gibi ilkel hareketlerin stereotipik formlarında ve ağlama, gülme ve emmenin temel yüz cevaplarında rol oynarlar. Orta beyin lezyonları, tremor, rijidite ve lokal kas gruplarının ilişkisiz hareketlerinden sorumludur (Lezak et al., 2012).

14 BÖLÜM 3 Klinik Nöropsikolojide Temel Kavramlar Dr. Pınar Uysal, Dr. Başar Bilgiç NÖROPSİKOLOJİ TARİHİ BEYİN VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ TARİHÇESİNE BAKIŞ KOGNİTİF İŞLEVLER DİKKAT DİL VE AFAZİLER YÖNETİCİ İŞLEVLER VE SOSYAL DAVRANIŞ GÖRSEL-MEKANSAL İŞLEVLER Görsel Algı Görsel Dikkatsizlik Görsel Tarama Renk Algısı Görsel Tanıma Görsel Organizasyon Görsel Yapılandırma BELLEK Anneziler Amnezi Sendromları Global Amneziler Bağlantısızlık (Diskoneksiyon) Amnezileri Geçici Global Amnezi Paramneziler AMNEZİLER NÖROPSİKOLOJİ TARİHİ Nöropsikoloji alanı, psikolojiye kıyasla çok daha genç bir bilim dalıdır. Psikoloji alanının ilk işaretleri 19.yüzyılın son çeyreğinde gelmiştir. Wilhelm Wundt Aralık 1879 da Almanya nın Leipzig şehrinde dünyanın ilk psikoloji laboratuvarını kurmuştur (Bringmann, Brigmann ve Ungerer, 1980). Klinik psikolojinin ilk hareketleri ise ancak 1900 lü yılların erken dönemlerinde başlamıştır. Özellikle dünya savaşlarından sonra hastalarda kafa travmaları sonrasında bir takım davranış bozukluklarının olduğu görülmüş ve psikologlara bir takım sorular gelmeye başlamıştır. Bu sorulara cevap verebilmek için psikologlar bir takım testler geliştirmeye başlamış ve klinik nöropsikolojinin ayrı bir alanı olarak nöropsikoloji doğmaya başlamıştır. Nöropsikoloji terimi ilk kez 1913 yılında kullanılmış ve 1940 larda II. Dünya savaşından sonra oluşan talepler doğrultusunda spesifik bir anlam kazanmıştır. Amerika da geliştirilen testlerin istatistiki sonuçlarına göre niceliksel değerlendirmeler yapılırken aynı zamanda Rusya da Alexander Romanovich Luria nöropsikoloji okulunu kurmuştur. Onun öncülüğünde sadece istatistiki sonuçlara göre değil daha bireysel kişiye özel niteliksel yöntemler gelişmeye başlamıştır. Tüm bu gelişmelerden sonra 1980 yılında APA (Amerikan Psikiyatri Derneği) Klinik Nöropsikolojiyi ayrı bir alan olarak ayırmış ve 1987 de yetki alanlarını tanımlamıştır. Muriel Lezak ın 1985 yılında yayınlanan Neuropsychological Assessment kitabı, nöropsikolojik değerlendirme tarihinde dönüm noktası olmuştur (Jurado ve Pueyo 2012). Bugün nöropsikolojik değerlendirme yapılırken niteliksel ve niceliksel yöntemler bir arada kullanılarak kişinin bilişsel işlevleri değerlendirilmektedir. Sayısal değerler ve gözlemlere dayanarak raporlar yazılmaktadır. 57

15 58 Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar BEYİN VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ TARİHÇESİNE BAKIŞ Nöropsikoloji, beyin ve davranış ilişkisini inceleyen bir alan olması nedeniyle, beyin-davranış ilişkisi tarihçesine de bakmak gerekmektedir. Çünkü özellikle kognitif nörolojinin gelişmesi ile birlikte Nöropsikologlara olan ihtiyaç daha da artmıştır. Kognitif işlevlerin beyine yerleştirilme girişimleri antik çağlara kadar uzanmaktadır. Yazılı kayıtların MÖ 1700 lü tarihlere kadar dayandığı bilinmektedir. Tarihte beyin hasarına dair kaydedilmiş ilk kayıtların Edwin Smith Papirüs olarak bilinen Mısır papirüslarındaki kayıtlar olduğu belirtilmektedir (Breasted, 1930). Aristotle, aklın, beden veya duyularla ilişkili olmadığını ve zarar verilemeyeceğini düşünmüştür. M.Ö. 5.yüzyılda Hippocrates, beynin aklın organı olduğunu, kalbin ise duyguların organı olduğunu iddia etmiştir. Galen MÖ 2.yüzyılda, sinir hücrelerinin bir takım sıvılar salgıladığını ve bu şekilde bedeni kontrol ettiğini, belirtmiştir (Heilman ve Valenstein, 1979). 17. yüzyıla gelininceye kadar beyin ve fonksiyonları ile ilgili bilgi birikimi henüz tam olarak oluşmamıştır. 17. yüzyılda, Descartes ve Thomas Willis insan sinir sistemi ile ilgili çalışmaya başlamışlardır. Descartes beynin davranışlar üzerinde etkili olduğunu söyleyen ilk filozoftur. Willis ilk detaylı beyin anatomisini 1664 te yayınlamıştır un sonlarına doğru mikroskopun çıkmasıyla birlikte Camillo Golgi ve Santiago Ramón y Cajal tarafından sinir hücreleri ile ilgili ilk ayrıntılı araştırmalar yapılmıştır. Cajal, hücrelerin birbirleriyle olan bağlantılarını görmüştür. Sinir sistemindeki sinyalleşmenin temeli nöronlardır ilkesi olan nöron doktorin in temellerini atar de Amerikan embriyolog Ross Harrison, tek izole nöronlarda da akson gelişimi olduğunu göstererek Cajal ın bulgularını destekler. Davranışın psikoloji açısından araştırılması yunan felsefesine kadar uzanmaktadır. 19.yüzyıl ortalarında Charles Darwin, hayvanlardaki insan davranışa yönelik bir takım bulguları insanlarda da elde edebiliriz demiştir. 18.yüzyıl sonlarında Franz Joseph Gall, Alman fizikçi ve nöroanotomist, davranışın biyolojik ve psikolojik unsurlarını ilk kez bir araya getirme girişiminde bulunmuş ve insanın her bir davranışına ait beyinde belirli bir bölgenin bulunduğunu savunan frenoloji görüşünü ortaya atmıştır. Bu şekilde biraz daha beyin dokusuna doğru yönelim başlamış olmaktadır sonlarında Fransız fizyolog Pierre Flourens kognitif işlevlerin beynin birçok alanına dağılmış şekilde gerçekleştiği görüşünü savunmuş ve Gall in görüşünü reddetmiştir. Fransız nörolog Pierre Paul Broca ( ) ise, Gall den çok etkilenmiştir. Zihin fonksiyonlarının lokalizasyonu, kafatası üzerindeki çıkıntılara bakarak değil klinik lezyonların sonucunda oluşan hasarlar incelenerek yapılmalıdır demiştir. Konuşma bozukluğu olan bir hasta tanımlamıştır. Broca dan sonra Karl Wernicke de konuşmanın motor komponentinin korunduğu fakat anlamanın bozulduğu bir hasta tanımlamıştır (Kandel, Schwartz, Jessell, 2000) 19.yüzyıl başlarında, kognitif süreçlerin belli bir bölgeye yerleştirilemeyeceği, kognitif süreçlerin beynin bütün bölgelerinin (özellikle de ön beyin) katılımıyla gerçekleştiği görüşü hakim olmuştur. 19.yüzyıl ortalarından başlayarak bir yüz yıl kadar otopsili olgu sunumları ile, her bir mental işlevin beynin belli bir bölgesinde yer aldığı görüşü hakim olmuştur lardan başlayarak beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler, lokalizasyon konusunda yeni bir anlayışla sonuçlanmıştır. Beyin zedelenmesi sonrası davranış değişikliğinin yeni görüntüleme teknikleri ve nöropsikolojik yöntemlerle incelenmesi, globalci bakış açısını ve basit lokalizasyoncu bakış açısını savunulamaz duruma getirmiştir. Bugün bilişsel işlevlerimizin, çeşitli beyin bölgeleri ve beyin yapıları arasında karşılıklı ve geri dönüşümlü olarak işleyen nöronal şebekeler aracılığı ile gerçekleştiği, bu şebekeler içinde bir takım kritik merkezlerin bulunduğu bilinmektedir. İnsan beyninde en az 5 tane geniş boyutlu şebeke tanımlanabilir: 1) Dorsal posterior korteks, frontal göz alanı ve singulat girustaki üst-merkezleriyle sağ hemisfer baskın mekansal dikkat şebekesi; 2) Wernicke ve Broca alanlarındaki üst-merkezleriyle sol hemisfer baskın dil şebekesi; 3) Hippokampo-entorhinal alanlar ve amigdaloid kompleksteski üst-merkezleriyle bellek-emosyon şebekesi; 4) lateral prefrontal korteks, orbitofrontal korteks ve posterior pariyetal korteksteki üstmerkezleriyle yönetici işlev-sosyal davranış şebekesi; ve 5) lateral temporal ve temporapolar kortekslerdeki üst-merkezleriyle, yüz ve nesne tanıma şebekesi (Mesulam, 2004).

16 BÖLÜM 4 Klinik Nöropsikolojide Testlerin Uygulanması ve Yorumlanması Dr. Şükriye Akça Kalem, Dr. Pınar Uysal Cantürk, Dr. Haşmet A. Hanağası ÜLKEMİZDE KULLANILAN KOGNİTİF VE DAVRANIŞSAL TESTLER TARAMA TESTLERİ Minimental Durum Değerlendirmesi (Minimental Status Examination-MMSE) Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası (Addenbrooke Cognitive Examination ACE-R) Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (Montreal Cognitive Assessment-MOCA) Blessed Oryantasyon-Bellek-Konsantrasyon Testi (Blessed Orientation-Memory-Concentration Test-BOMC) DAVRANIŞ ENVANTERLERİ Nöropsikiyatrik Envanter (Neuropsychiatric İnventory-NPI) Frontal Davranış Envanteri (Frontal Behavioral İnventory-FBI) Frontal Sistem Davranış Skalası (Frontal Systems Behaviour Scale-FrSBe) DİKKAT/ SEBATLILIK/ ENTERFERANSA DİRENÇ/ DİKKAT SÜRDÜREBİLME TESTLERİ Basit Dikkat Testleri Karmaşık Dikkat Testleri WMS-R Zihinsel Kontrol Alt Testi (WMS-R Mental Control Subtest) Sözel Akıcılık Testi (Verbal Fluency Test) Stroop Testi Wisconsin Kart Eşleme Testi (Wisconsin Card Sorting Test-WCST) YÜRÜTÜCÜ İŞLEV TESTLERİ (AKIL YÜRÜTME, SOYUTLAMA, PLANLAMA, SIRALAMA) WAIS-R İkili Benzerlikler Alt Testi Londra Kulesi Testi BELLEK TESTLERİ Sözel Bellek Testleri Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (Ö-SBST) Sözel Olmayan Bellek Testi Wechsler Bellek Ölçeği (Wechsler Memory Scale-WMS): Görsel Üretim Alt Testi Rey Karmaşık Şekil Testi (Rey Complex Figure Test) GÖRSEL-MEKANSAL İŞLEV TESTLERİ Çizgi Yönünü Belirleme Testi (Benton Line Orientation Test-BLO) Benton yüz tanıma testi (Benton Face Recognition test-bfr) Şekil Kopyalama Testi ve WAIS-R Küplerle Desen Alt Testi DİL TESTLERİ Gülhane Afazi Testi (GAT 2) Boston Adlandırma Testi (Boston Naming Test-BNT) HESAPLAMA/ ARİTMETİK TESTLERİ Boston Tanısal Afazi Muayenesi Aritmetik Alt Testi WAIS-R Aritmetik Alt Testi DİKKATİN MEKANSAL DAĞILIMI TESTLERİ İşaretleme Testi (Cancellation Test) Nöropsikolojik testler, beyin ve davranış arasındaki ilişki temeline oturan beynin o andaki işleyişini fonksiyonel olarak değerlendiren araçlardır. Nöropsikolojik değerlendirmede öncelikle değerlendirmenin ne amaçla yapıldığı önem teşkil etmektedir. Daha sonra hastaya uygun olan testlerin seçilmesi ile devam edilir (Jurado, Pueyo, 2012). Klinik nöropsikolog, merkezi sinir sisteminin normal ve anormal işleyişi ile ilgili olarak yaşam süresi boyunca insan davranışını bilimsel çalışmalara dayanarak değerlendirme konusunda uzman- 69

17 70 Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar laşmış kişidir (Executive Committee of Division 40 of the APA, 1989) ve nöropsikolojik değerlendirmeyi yardımcı bir laboratuar incelemesi olarak yapmaktadır. Nöropsikolojik değerlendirme ayırıcı tanı, hastalığın izlenmesi ve tedavinin değerlendirmesi, ilerleyici hastalıklarda başlangıç profilinin saptanması, rehabilitasyonun planlanması, araştırma amacıyla veya adli soruşturmalar-resmi raporlar için yapılabilmektedir (Lezak, 1995). Nöropsikolojik değerlendirme sırasında, beyin-davranış ilişkilerinin çok faktörlü ilişkiler olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Bu sebeple nöropsikoloji laboratuarlarından hastalar için spesifik tanıyı tek başına koyabilecek bataryaların oluşturulmasını beklemek oldukça yanlış olacaktır. Bu durumun nedenleri arasında tüm değişkenleri etkileyen normatif verileri toplamanın zorluğu, testlerin zorluk derecesini her kişiye göre ayarlamanın mümkün olmaması, çok nadiren görülen sendromlar için test geliştirmek ve onları standardize etmenin güçlüğü, insan davranışının her özelliğini ölçebilmenin mümkün olmaması, test skorları ve tanılar arasında tam olarak örtüşen bir ilişki bulunmaması sayılabilir (Mesulam, 2004). Nöropsikolojik değerlendirme bütün kognitif işlev alanlarının tek tek gözden geçirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Kognitif süreçlerden söz edildiğinde bunların ayrı ayrı süreçler olmadığını ve çok şekilde birbirleriyle etkileşim gösterdiğini unutmamak gerekir (Mesulam, 2004). Örneğin sözel bellek performansına baktığımız bir hastada gerçekten bellek kaybı olup olmadığını anlayabilmemiz için hastanın dil işlevlerinin normal olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu nedenle bir testte performans bozukluğu görüyorsak bunu hemen belli bir beyin merkezi işlevsizleşmiş şeklinde yorumlamak yanlış olacaktır. Kognitif görevlerde sadece belli merkezler değil geniş boyutlu nörokognitif şebekeler aktive olmaktadır. Bu sebeple bir kişinin kognitif işlevlerini değerlendirirken nöroanotomik bağlantılarına göre durum bağımlı ve kanal bağımlı işlevler şeklinde ikiye ayırarak yapmak daha uygun olacaktır. Durum bağımlı işlevler bilgiyi hangi güçte işleyeceğimize aracılık ederler. Bu nedenle durum bağımlı işlevler hastanın uyanıklık durumunu, dikkatini, duygu durumunu ve motivasyonunu yansımaktadır. Durum bağımlı işlevlerdeki bozulmaların çok büyük bir lokalize edici değeri bulunmamaktadır. Bu sistemin esas olarak asandan retiküler aktive edici sistemden kortekse doğru uzanan nöral alt yapısı bulunmaktadır. Kortikal ve subkortikal bağlantılarıyla beraber geniş boyutlu şebekeler kanal bağımlı işlevlerin altyapısını oluşturmaktadır. Dil, görsel-mekansal işlevler, bellek, yürütücü işlevler bu şekilde bir düzenlemeyle ilişkilendirilen alanlardır. Bu işlevlerin bozulması için fokal lezyonlar gerekmektedir ve bu nedenle daha fazla lokalize edici değeri bulunmaktadır (Mesulam, 2004). Kognitif işlevlerin çok fazla etkileşim göstermesi nedeniyle nöropsikolojik değerlendirme yapılırken hiyerarşik bir şekilde muayene yapmak uygun olacaktır. Yani öncelikle durum bağımlı işlevlerin, daha sonra kanal bağımlı işlevlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle değerlendirmeye hastanın uyanıklık ve dikkat düzeyini, hatta motivasyonunu ele alarak başlamak uygun olur. Çünkü dikkati bozulmuş bir hasta, hemen tüm kognitif alanlarda buna sekonder bozulmalar gösterecektir. Nöropsikolojik değerlendirme sonucunda, test yapılan kişinin hangi kognitif işlevlerinin hangi şiddette bozulduğu ve hangilerinin göreceli olarak korunmuş olduğu anlaşılır. Kişiyi yalnızca aldığı test puanı ile değil, test süresince yaptığımız gözlemlere göre de değerlendirmek gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda kişinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmaktadır. Elde edilen bilgilere göre nörospikolojik bir profil çıkartılır, bu profil bize beyindeki bir adresi göstermektedir. Klinisyenin görevi bu nöropsikolojik profile karşılık gelen en uygun tanıyı koymak olacaktır. ÜLKEMİZDE KULLANILAN KOGNİTİF VE DAVRANIŞSAL TESTLER Ülkemizde kullanılan kognitif ve davranışsal testlerin bazıları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Bu testlerin en sık kullanılanları ayrıntılı olarak tanıtılacaktır (Tablo 1).

18 BÖLÜM 5 Oryantasyon (Yönelim) ve Dikkat Dr. Emre Kumral YER ZAMAN Zamansal Oryantasyon Testi Zaman Tahmini Yeniliğin Ayrımı VÜCUT ORYANTASYONU Kişisel Oryantasyon Testi Parmak Agnozisi Parmak Lokalizasyonu DİREKSİYONEL (SAĞ-SOL) ORYANTASYONU Sağ-Sol Gövde Parçalarının Belirlenmesi Sağ-Sol Oryantasyon Testi (SSOT) Lateralite Ayrım Testi Yön Duyumu İçin Standardize Yol-Harita Testi UZAY Uzaklık Tahminleri Uzayda Mental Transformasyonlar Mental Re-Oryantasyon Uzaysal Düşünme (Bayraklar) Uzaysal Oryantasyon Bellek Testi Uzaysal Diskalküliler Topografik Oryantasyon Topografik Lokalizasyon Çoğrafik Oryantasyon Testleri Fargo Harita Testi Ekstrapersonel Oryantasyon Testi DİKKAT, KONSANTRASYON, İZLEME Reaksiyon Zamanı VİJİLANS Dikkat Kapasitesi Testi Harf İptal Testleri ve Varyantları Rakam Vijilans Testi Algılama Hızı İki ve Yedi Testi Görsel Araştırma ve Dikkat Testi KISA-SÜRELİ DEPOLAMA KAPASİTESİ Digit Span (Rakam Menzili) İleriye Doğru Menzil (Span): Rakamlar, Sözel İşaret Ederek Uygulanan Rakam Menzili (Digit Span) Harf Menzili İleriye Doğru Menzil (Span): Görsel Knox Küp Testi Corsi Blok Vuruş Testi Corsi Varyantları Cümle Tekrarlama Saçma Cümleler MENTAL İZLEME Ardışık Dizilerin Tersine Çevrilmesi: Rakamlar Ardışık Dizilerin Tersine Çevrilmesi: Heceleme ve Basit Diziler Mental Kontrol Ardışık İşlemler Dizileri (AİD) (Sequential Dperations Series-SOS) Alfabenin Geriye Doğru Sayılması Ardışık Çıkarmalar Adımlı İşitsel Ardışık Ekleme Testi (AİAET) Stroop Testleri Stroop Testi (Dodrill Formatı) KOMPLEKS DİKKAT Rakam Sembol Testi Sembol rakam Modaliteleri Testi (SRMT) İz sürme testi (Trail making Testi - TMT) Renk İzleme Testleri Diğer İzleme Testleri 97

19 98 Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar Oryantasyon (yönelim), yani kişinin çevresindekilerle bağlantılı olarak kendinden haberdar olması, dikkat, algılama ve belleğin tutarlı ve güvenilir biçimde bütünleştirilmesini gerektirir. Algı veya bellek fonksiyonlarının belirli bozuklukları oryantasyonda spesifik defektlere yol açabilirler; dikkat ya da depolamanın (retansiyon) ılımlı ya da geçici problemlerinden daha fazlasının, oryantasyonda global bir bozuklukla sonuçlanması olasıdır. Çok sayıda farklı mental aktivitelerin sağlamlığına ve bütünlüğüne bağımlılığı, oryantasyonu beyin disfonksiyonunun etkilerine son derece açık hale getirmektedir. Oryantasyon defektleri beyin hastalığının en sık rastlanan semptomlarındandır ve bunlardan da zaman ve yerden haberdarlıkta bozulma en sıktır; bu durum dikkat veya depolamanın (retansiyon) anlamlı oranda etkilendiği beyin bozukluklarına eşlik eder. Zaman ve yer oryantasyonunun her birinin hem haberdarlığın sürekliliğine hem de anlık yaşantıların, kişinin süregelen öyküsünden haberdarlığını sürdürmeye yetecek sürede bellek kayıtlarına çevrimine bağımlı olması nedeniyle, bunların kolay etkilenebilirliğini anlamak güç değildir. Böylece, zaman ve yer için bozulmuş oryantasyon tipik olarak yaygın kortikal etkilenmede (örneğin, Alzheimer tipi demans, akut beyin sendromları ya da bilateral serebral lezyonlar), limbik sistem lezyonlarında (örneğin, Korsakoff psikozu) ya da beyin sapının retiküler aktive edici sisteminin hasarında (örneğin, bilinç bozuklukları) görülür. Bununla birlikte, kognitif bozukluklar ya da dikkatteki defisitler göreceli olarak ılımlı olduğunda, oryantasyon yine de sağlam olabilir. Bu nedenle, bozulmuş oryantasyon kendi başına serebral disfonksiyonu güçlü biçimde akla getirirken, iyi düzeydeki oryantasyon kognitif ya da dikkatle ilişkili süreçlerin yeterliliğinin kanıtı değildir (Varney ve Shepherd, 1991). Zaman, yer ve kişi için oryantasyonun değerlendirilmesi, genelde mental durum muayenesi içinde ele alınır. Oryantasyonun spesifik yönlerinin testleri, formal nöropskolojik muayenede çoğunlukla yer almaz. Bununla birlikte, formal bir mental durum muayenesindeki bozukluklar hastanın oryantasyonunun daha kapsamlı bir değerlendirmesini gerektirdiğinde ya da bir tablonun gidişini belgelemek veya araştırma için puanlar gerekliyse, bu testlerin kullanımı endikedir. Bu amaçlar için birçok kısa testler ve muayene teknikleri bulunmaktadır. Kişinin zaman, yer için oryantasyonunun, ad, yaş ve evlilikle ilgili durum gibi temel kişisel verilerinin sorgulanması, tüm biçimlendirilmiş mental durum muayenelerinin ve çoğu bellek test bataryalarının bir parçasıdır (örneğin, Randt Bellek Ölçeği nin Genel Bilgi bölümü, Rivermead Davranışsal Bellek Testi nin oryantasyon bölümü, Wechsler Bellek Ölçeği nin Oryantasyon testi). Zaman oryantasyonu genellikle üç ya da dört madde ile (örneğin, haftanın günü, tarih, ay yıl) ve yer için oryantasyon en azından iki madde ile (muayenenin yapıldığı yerin adı, bu yerin bulunduğu şehir) değerlendirilir. Bu formatlarda oryantasyon maddeleri tipik olarak, beş ya da yedi zaman/yer oryantasyon maddelerinin iki ya da daha fazlasında başarısızlık bulunduğunda, test ya da bataryanın bu bölümü için puanlamanın defektif aralığa karşılık geldiği biçimde, puanlama şemasına yerleştirilir. Zaman, yer ve kişi oryantasyonu, olgudan çoğu standardize test formunda istenen muayene kimlik verilerini belirtmesi istenerek oldukça doğal olarak değerlendirilebilir. Örneğin, Wechsler Zeka Ölçekleri ile ilgili kimlik verileri olgunun adını, adresini, yaşını, evlilikle ilgili durumunu, doğum yerini, test yerini ve test tarihini içerir. Olgular bu maddelerdeki soruları yanıtladıklarında ya da mümkünse daha iyisi- bu maddeleri kendileri doldurduklarında, muayeneci olguların kim ve nerede olduklarını, hangi zamanda bulunduklarını ne derecede bildikleri konusunda iyi bir fikir sahibi olur. Bilinç bozukluğu ve demans bulunan hastaların genellikle sorgulamaksızın yanıt vermelerine karşın, mental yeterlilikleri konusunda ihtiyatlı ya da duyarlı olan bilinci açık hastalar, bu kim, nerede, ne zaman sorularının basitliğiyle kendilerini aşağılanmış olarak hissedebilirler. Bir test formunun doldurulması sırasında zaman, yer ve kişiye ait soruların sorulması, olguya değerlendirmenin bütünleyici bir parçası olarak gelir ve böylece daha az olasılıkla negatif reaksiyonlara yol açar. Farkındalık Görüşmesi Bu yapılandırılmış görüşme formatı kişi, yer ve zaman için hasta oryantasyonuyla ilişkili sorulardan, ek olarak motor fonksiyon, düşünme, bellek, konuşma ve lisan ile görsel-algısal fonksiyonlarda-

20 BÖLÜM 6 Algı Dr. Şevki Şahin GÖRSEL ALGI GÖRSEL İHMAL Çan Testi Sözel ve Sözel Olmayan İşaretleme Testleri Harf ve Sembol İşaretleme Testleri Yıldız İşaretleme Testi Çizgi Bölme Testleri Mekânsal Tercih Testleri Eşleştirme Testi Resim Tanımlama Testleri Anlamlı Resimler Resim Tarama Testi Okuma Testleri Paragraf Okumaya Yönelik Testler Yazma Testleri Çizme ve Kopyalama Testleri Mekânsal Betimlemede Dikkatsizlik Davranışsal Dikkatsizlik Testi GÖRSEL TARAMA Görsel Arama Renkli Görmeyi Değerlendirme Envanteri Renk Agnozisi Ve Renk Anomisini Ayırt Etme Testleri GÖRSEL TANIMA Açılanma Testi Çizgi Yönü Belirleme Testleri (ÇYBT) Algısal Hız Değerlendirme Testi Yüz Tanıma Testi Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Testleri Şekil ve Tasarım Tanıma Testleri Görsel Biçimin Ayırt Edilmesi Testi Blok Deseni Değerlendirme Testi GÖRSEL ORGANİZASYON Eksik Görsel Uyarı Değerlendirme Testi Gestalt Tamamlama Testleri Gollin Şekilleri Görsel Obje ve Mekânsal Algı Testi Obje Algı Testleri Hooper Görsel Organizasyon Testi Minnesota Kâğıt Formu Testi Rorschach Tekniği GÖRSEL GİRİŞİM Saklı Şekiller Testi Üst Üste Binmiş Şekilleri Değerlendirme Testi Zemin-Şekil Algısı Testi Görsel Maskeleme Testleri Görsel Takip Testleri İŞİTSEL ALGI İşitme Keskinliği İşitsel Ayırt Etme Konuşma Sesini Algılama Testi İşitsel Dikkatsizlik Çift Taraflı Dinleme Testi Ses Tanıma Sözel Olmayan İşitsel Algılama Amuzi Değerlendirme Testi Konuşma Tonundaki Duyguyu Tanıma Testi Dokunma Algısı Dokunsal Dikkatsizlik El-Yüz Testi Sterognozi Testleri Algı, duyusal bilgilerin anlamlı bir bütünlük oluşturacak şekide işlenerek tanınması ve kavranmasına kadar olan süreçlerin tamamına denir. Görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere bir çok dış dünya uyarısının beyinde karşılığını bulup yorumlanması, beynin birden fazla alanının uyum içinde çalışmasını gerektirir (Schacter et al., 2011). Bilişsel bir bozukluğun derecesi değerlendirilirken yapılan test, beynin diğer bir fonksiyonu hakkında da bilgi verir. Böylece algı değerlendirilirken, birbiriyle örtüşmüş dikkat, oryantasyon ve bellek gibi birçok fonksiyon da incelenmiş olur. 159

21 160 Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar GÖRSEL ALGI Görsel algı bozukluğu, beyin fonksiyonlarının etkilendiği birçok durumda karşımıza çıkar. Bazı görsel algı bozuklukları, geçmiş hafıza bozuklukları bazıları ise yeni bilgiyi kaydetme bozuklukları ile kliniğe yansıyabilir. Görsel fonksiyonlar, sözel veya sembolik uyarılardan oluşan geniş bir yelpaze içerisinde değerlendirilir (Lezak et al., 2004). Lateralize nörolojik hastalıklarda, görsel materyal kullanılarak yapılan değerlendirmelerde, sağ hemisferin görüntü işleme ya da sol hemisferin harfleri ve şekilleri ayırt etme yeteneğini net sınırları ile göstermek mümkün olmayabilir. Hastalarda görsel algı bozukluklarının dökümante edilmesi onların yaşam kalitelerini arttırıcı önlemlerin alınmasına da olanak sağlayabilir (Karakaya et al., 2003). Görsel algılama nesne merkezli bir fonksiyondur. Yani bir nesnenin büyüklüğü, şekli ve rengi hakkındaki bilginin işlenmesidir. Görsel-mekânsal algılama ise kişi merkezli algılama olup, kişinin pozisyonuna göre değişir. Mekândaki nesneler arasındaki ilişkiyi, nesnenin alt bileşenleri ve nesneler arasındaki derinlik algısını, nesne ve olaya ilişkin içsel imgeleri ifade etmektedir (Kurt, 2002). GÖRSEL İHMAL Görsel ihmal fenomeni (bazen görsel neglect olarak da adlandırılır), bir görsel alandaki uyarının karşı hemisfer lezyonuna bağlı olarak serebral karşılığını bulamaması durumuna işaret eder. Görsel ihmal sıklıkla posterior lezyonlarda (genellikle pariyetal lob) ortaya çıkabildiği gibi, frontal lob lezyonlarında da görülebilir. Görsel ihmal olgularında, homonim hemianopside artış görülür. Bu durum daha çok inme ve serebral travmanın akut aşamalarında ortaya çıkar (Nurmi et al., 2010). Olguların çoğu ihmallerine karşı duyarsızdır. Örneğin, önlerine konulan tabağın lezyonla ipsilateral olan kısmındaki yemeği ihmal ederek yemezler. Hastalığın akut evresinin sonrasında, hastanın ihmaline dair bulgular azalabilir veya görsel farkındalığı artabilir (Gainotti et al., 1991). Bu durumda testlerin daha ayrıntılandırılması gerekir. Hasta guruplarına göre birbirilerinden daha duyarlı ola- ŞEKİL 1. Sağ yarı alan ihmali olan hastanın çizim örneği.

22 BÖLÜM 7 Bellek Dr. Ufuk Ergün BELLEK İŞLEVLERİ SÖZEL BELLEK SÖZEL OTOMATİZMALAR HARFLER VE SAYILAR Brown-Peterson Tekniği Heb in Tekrarlayan Sayıları Supraspan Telefon Testi Seri Halinde Sayı Öğrenme HECELER KELİMELER Kısa Kelime Öğrenme Testleri Kelime Dizini ve Supraspan İşitsel Sözel Öğrenme Testi (AVLT) California Sözel Öğrenme Testi (CVLT) Hopkins Sözel Öğrenme Testi Selektif Hatırlatma (SR) Bağlantılı Öğrenme ve Sözel Çift Bağlantılar Genişletilmiş Çift Bağlantı Testi (EPAT) PI (Proaktif İnhibisyon) dan Kurtulmak CÜMLE HATIRLAMA Çalışan Bellek Dizini ÖYKÜ HATIRLAMA Mantıksal Bellek Babcock Öykü Hatırlama Testi California Konuşma Bellek Testi Randt Bellek Testi Kovboy Öyküsü SAYI SEMBOLÜ YA DA SEMBOL SAYI ÇİFTLERİNİ KULLANARAK RASTLANTISAL ÖĞRENME SÖZEL OLMAYAN İŞİTSEL BELLEK Seashore Tonal Bellek Testi GÖRSEL BELLEK GÖRSEL TANIMA Sürekli Tanıma Bellek Testi Sürekli Görsel Bellek Testi Tekrarlayan Şekiller Testi Şekilsel Bellek Görsel Retansiyon Testi Obje ve Resim Bellek Dizini GÖRSEL HATIRLAMA: ÇİFT BAĞLANTILAR Görsel Çift Bağlantılar Görsel Kopyalama Karmaşık Şekiller Testi: Hatırlama Uygulaması Karmaşık Şekil Tanıma Benton Görsel Retansiyon Testi (BVRT) Dizayn Belleği Testi GÖRSEL ÖĞRENME Rey in Görsel Dizayn Öğrenme Testi Biber Şekil Öğrenme Testi 7/24 ve 7/24 Uzaysal Hatırlama Testi Görsel Uzaysal Öğrenme Testi Form Sekans Öğrenmesi Saklı Objeler Corsi nin Blokları: Supraspan Teknikleri TAKTİL BELLEK Taktil Performans Testi Taktil Patern Tanıma RASTLANTISAL ÖĞRENME UZAK BELLEK GENEL OLAYLAR VE ÜNLÜ İNSANLAR Ünlü İnsan Testleri Uzak Bellek Bataryası Başkanlar Testi OTOBİYOGRAFİK BELLEK Otobiyografik Bellek Görüşmesi UNUTMA 175

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Yüksek Lisans Programı MULTİPL SKLEROZ (MS) VE HİDROSEFALİ HASTALARININ BİLİŞSEL PROFİLLERİNİN BELLEK, DİKKAT,

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

ZİHİN DİLİ PROGRAMLAMASI (NLP)NIN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ZİHİN DİLİ PROGRAMLAMASI (NLP)NIN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı ZİHİN DİLİ PROGRAMLAMASI (NLP)NIN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (NLP EĞİTİMLERİNİN

Detaylı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı OTİZM Sosyoekonomik düzey D. OTİZMİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ÖNCÜL ETMENLER Doğum mevsimi Aşırı sosyal uyaran yoksunluğu

Detaylı

ÖĞRENME STİLLERİ VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sezgi ÇAKIROĞLU Yüksek

ÖĞRENME STİLLERİ VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sezgi ÇAKIROĞLU Yüksek ÖĞRENME STİLLERİ VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sezgi ÇAKIROĞLU Yüksek Lisans Tezi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE DÜZENLENEN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME

Detaylı

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ Recep ASAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ

DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ Ayşenur İPEK Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez

Detaylı

OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM

OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi : Bekir KULU Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Özant ÖNÇAĞ İZMİR-2014 ÖNSÖZ Otizm

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test GĐRĐŞ Bu çalışmanın amacı nöropsikolojik bir test olan Benton Yüz Tanıma Testi nin (Benton Facial Recognition Test), 20-88 yaş normal denek grubu üzerinde normatif verilerini toplayıp, testin geçerlik

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR ENGELLİ SAĞLIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Aydın KIVANÇ Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ Yrd. Doç. Dr. Sedat BOSTAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BEYNİN BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI

BEYNİN BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI BEYNİN BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Bilginer ONAN ÖZ: Bu çalışmada, özellikle 1950 den sonra beyin alanında yapılan çalışmalardan elde

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ.

T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ. T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ SEMĠNER ÇALIġMASI SEMĠNER YÖNETĠCĠSĠ Prof. Dr. Sırrı AKBABA ERZURURM 2007 VI GĠRĠġ Eğitim

Detaylı

T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nöroloji Kliniği. Şef: Doç. Dr. F. Feriha ÖZER

T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nöroloji Kliniği. Şef: Doç. Dr. F. Feriha ÖZER T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Şef: Doç. Dr. F. Feriha ÖZER İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI NDA MORBİD VE PREMORBİD AĞRI PREVALANSI, AĞRININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA SALYA KONTROLÜNÜN SAĞLANMASINDA ORAL MOTOR TERAPİNİN ETKİLİLİĞİ YÜKSEK

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

SEREBRAL PALSİ (BEYİN FELCİ) Anne, Baba ve Öğretmenler için Eğitim Kitapçığı

SEREBRAL PALSİ (BEYİN FELCİ) Anne, Baba ve Öğretmenler için Eğitim Kitapçığı SEREBRAL PALSİ (BEYİN FELCİ) Anne, Baba ve Öğretmenler için Eğitim Kitapçığı (03-18 Yaş Grubu) Serebral Palsi li (Beyin Felçli) Çocukların Anne Babaları ve Öğretmenleri için Destekleyici Paketlerin Geliştirilmesi

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL 2012 DEMANSIN HUKUKİ

Detaylı

Eğitim Psikolojisi. Editör. Doç. Dr. Şerife (IŞIK) TERZİ. Yazarlar

Eğitim Psikolojisi. Editör. Doç. Dr. Şerife (IŞIK) TERZİ. Yazarlar Eğitim Psikolojisi Editör Doç. Dr. Şerife (IŞIK) TERZİ Yazarlar Arş. Gör. Didem AYDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇARDAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANDEMİR Yrd. Doç. Dr. Aslı TAYLI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR

Detaylı