Uzm. Dr. Mahcube Çubukçu Ardahan Hanak MSO Ekim 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzm. Dr. Mahcube Çubukçu Ardahan Hanak MSO Ekim 2009"

Transkript

1 Uzm. Dr. Mahcube Çubukçu Ardahan Hanak MSO Ekim 2009

2 AMAÇ Bu sunum ile; vçocuk Sağlığı İzlemlerinin önemine dikkat çekmek, vbu izlemlerin çocuk ve dolayısıyla toplum sağlığının desteklenmesi ve geliştirilmesi için bir fırsat olduğu gerçeğinin görülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

3 ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİNİN AMAÇLARI Sorunları saptamak ve oluşabilecek komplikasyonları önlemek için erken tedavilerle girişimde bulunmak, Bebek ve çocuk ölümlerini, Hastalık ve sakatlıkları azaltmak ve önlemek, Sağlıklı olma halini sürdürmek, Sağlığın geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamaktır. (Ailenin sağlıklı bir çocuk yetiştirebilmek için bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesi)

4 Türk Pediatri Kurumu İzlem Sıklığı Önerileri vdoğumda vdoğum sonrası ilk 48 saat içinde v15. günde v41. günde v2, 3, 4, 6, 9 ve 12. aylarda v1 3 yaş arası altı ayda bir kez v3 yaş sonrası yılda bir kez.

5 Sağlıklı Çocuk İçin Aile Kökenli Birincil Bakım Çocuğun ailesinin yanında, alışık olduğu ortamda, hastalıklardan korumak, sağlıklı halini devam ettirebilmektir. Bunun için Aile Hekimliği pratiğinde; Çocuğun; Büyüme ve gelişmesini izlenmek O anki ayına ve yaşına uygun beslenmesini sağlamak ve sürdürmek Aşılanma programını tamamlamak Öncelikle aile ve sonra yaşına uygun olarak kendisine sağlık eğitimi vermek Hedeflenmelidir.

6 ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ TEMEL BASAMAKLARI Görüşme/öykü Aile/çevre-çocuk ilişkisinin gözlenmesi Fizik muayene Gelişimin değerlendirilmesi Ek taramalar Aşı Sağlık eğitimi ve danışmanlık Annenin soruları,özetleme ve bir sonraki görüşme için randevu belirleme

7 GÖRÜŞME VE ÖYKÜ Çocuğun şikayeti ve ilgili öyküsü, Yakınma olmasa da, çocuk sağlığını etkileyecek her faktör (aşı,aşı yan etkileri, bakım, beslenme,uyku, ev ortamı, çevre ile ilişkiler vb) sorgulanmalıdır. Öykü, son sağlam çocuk kontrolünden sonra çocukta olan gelişmeleri kapsamaktadır.

8 GÖRÜŞME VE ÖYKÜ Bu sorgulama her ziyarette çocuğun yaşına uygun olarak tekrarlanmalı, İlk başvuruda detaylı prenatal, natal özgeçmiş ve soygeçmiş öyküsü alınmalı, her ziyarette güncellenmelidir. Bu görüşmeler, çocuğun sağlık durumuna, taşıdığı risk faktörlerine ve çocuğun fiziksel, sosyokültürel çevresine uygun olarak düzenlenmelidir. Çocuk ve ailesi için iletişim becerileri kullanılmalı, aileye özgüven ve destekleme kazandıracak bir yaklaşım modeli benimsenmelidir.

9 GÖZLEM İlk bir yıl, özellikle bebeğin anne, baba, veya bakıcı ile ilişkileri, çevreye olan ilgisi gözlenmelidir.

10 GÖZLEM İlk ziyaretlerde annenin emzirmesinin ve emzirme ile ilişkili diğer davranışların gözlenmesi, erken dönemde emzirmenin sonlanmasına sebep olacak davranışların erken tanınmasını ve düzeltilmesini sağlayacaktır. Picasso Maternity, 1905

11 GÖZLEM Çocuk ihmali ya da istismarını işaret eden bulgulara (bakımsız bebek, ilgisiz anne, annenin veya bakıcının bebeğe sert tavırlarına) dikkat edilmelidir. Şüpheli lezyonların varlığı atlanmamalıdır.

12 FİZİK MUAYENE Hiçbir şikayeti olmasa da her çocuğa, her ziyarette tam bir fizik muayene yapılmalıdır.

13 Aile Hekimliğinde Klinik Yöntem Aile Hekimliği pratiğinde klinik yöntemin temel bir parçası olan Rutin Araştırma yani ayrıntılı öykü, gözlem ve fizik muayene; sağlıklı çocuk izleminde yapılması gerekenlerin büyük bir çoğunluğu için yeterlidir.

14 FİZİK MUAYENE Antropometrik ölçümler vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi her ziyarette standart bir şekilde yapılmalıdır.

15 FİZİK MUAYENE Sürekli izlemleri olan çocukların,vücut ağırlıklarının; sadece persentiller yerine; Büyüme İzlem Grafikleriyle izlenmesi, büyüme duraklamasının erken tanınmasını ve çocuk malnütrisyona girmeden girişimde bulunulmasını sağlayacaktır.

16 Büyüme İzlem Grafiklerinin Önemi Herhangi bir problemi olan çocukta; önce kilo alımı azalır ve durur. Çocuk ilk bir yılı içinde ise; İki ay içinde boy uzamasının durması takip eder. Çocuk 1 yaşından büyük ise; Boy uzamasının durması altı ay kadar sürebilir.

17 Grafikler Persentil tabloları ve büyüme grafiklerinin bir arada kullanarak en iyi sonuçlar elde edilir. Çocuğa özel bireysel bir grafik oluşturulmalıdır. Oluşturulan grafikler, persentil eğrileriyle kıyaslanarak, büyüme ve gelişme grafiklerinin daha da tutarlı olması sağlanabilir.

18 Değerlendirmede Aile nin Önemi Kanıta dayalı izlem düzenimiz içinde çocukla sürekli beraber olan AİLE nin büyüme ve gelişmenin değerlendirmesinde önemi büyüktür.

19 Değerlendirmede Aile nin Önemi Hekim değerlendirmeye ebeveynlerin aktif olarak katılmasını sağlamalı. Değerlendirmenin tüm aşamalarını yorumlarken, aile ile etkili iletişimi iyi kullanmalı. Ailenin de nelere dikkat etmesi gerektiğini, ebeveynlere hissettirmelidir.

20 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME Çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra psikolojik, sosyal ve motor gelişimlerinin de takibi gerekir. Yaşına uygun sorgulama yapılabileceği gibi, Türkiye standardizasyonu yapılmış Denver Gelişimsel Tarama Testi de kullanılabilir.

21 Gelişim İzleme Rehberi Aileye çocukla alakalı sorular sorulur. Çocuğunuz ile ilgili; Gelişimi, işitmesi, konuşması,anlaşması, ellerini kullanması ve vücut hareketleri konusunda sizi endişelendiren bir durum var mı? İsteklerini size anlatabiliyor mu? Size neleri anlatmaya çalışıyor? Elleri parmakları ile neler yapıyor, bedenini nasıl kullanıyor? Aile bireyleri ile veya aileden olmayanlarla ilişkileri nasıl? Oynadığı oyunları anlatabilir misiniz?

22 DENVER

23 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME Denver Gelişim Testi Kaba motor, ince motor, sosyal ve konuşma gelişimini, Güvenilirliği % 97, AAP, rutin olarak Denver Testi ile değerlendirilmeyi önermekte, Frankenburg WK, Dodds J, Archer P, Shapiro H, Bresnick B. The Denver II: a major revision and restandardiz ation of the Denver developmental screening test. Pediatrics 1992;89(1):91-7.

24 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME Bu test çocuğun gelişiminin yaşına göre normal olup olmadığını değerlendiren bir tarama testidir ve anormal çıktığında ileri tetkikler yapılmalıdır. Frankenburg WK, Dodds J, Archer P, Shapiro H, Bresnick B. The Denver II: a major revision and restandardiz ation of the Denver developmental screening test. Pediatrics 1992;89(1):91-7.

25 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME Gelişimsel değerlendirme yaparken, ailenin eğitim durumu, tutumlar ve ev ortamı da değerlendirilmelidir. Frankenburg WK, Dodds J, Archer P, Shapiro H, Bresnick B. The Denver II: a major revision and restandardiz ation of the Denver developmental screening test. Pediatrics 1992;89(1):91-7.

26 FİZİK MUAYENE Çoğu hastalığın tarama yöntemidir. Konjenital anomaliler, büyüme- gelişme geriliği, gelişimsel kalça displazisi, kalp anomalileri, inmemiş testis, umbilikal ve inguinal herni vs

27 TARAMALAR Çocuk sağlığı izleminde, öykü, gözlem, fizik muayene ile günümüzde pek çok hastalık taranabilmektedir. Taramalar ile hastalıklara henüz bulgu vermeden ve sekel bırakmadan, erken dönemde müdahale etmek mümkün olmaktadır.

28 TARAMALAR İlk beş yılda önerilen taramalar: Fenilketonüri, Hipotiroidi, Biotidinaz, Risk grupları için diğer yeni doğan taramaları, Görme ve duyma taramaları, Gelişimsel kalça displazisi, Anemi, Kurşun, Tüberkülin testi, Hiperlipidemi ve Kan basıncı taramaları

29 Yenidoğan Muayenesi Yenidoğan döneminde tespit edilebilecek önemli pek çok hastalık bebek geldiği anda ofiste tanınabilir. SORUN YAPILAN İŞLEM Hidrosefali Baş çevresi ölçümü Yarık damak yarık dudak Yenidoğanın FM si Konjenital kalp hastalıkları Yenidoğanın FM si Herniler Yenidoğanın FM si İnmemiş testis Yenidoğanın FM si Hipospadias Yenidoğanın FM si Konjenital Hipotiroidi FM + Topuk Kanı Taraması Fenilketonüri Topuk Kanı Taraması İşitme - Görme FM + objektif, subjektif testler Current diagnosis & treatment in pediatrics New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2007.

30 TARAMALAR Her bir tarama testi için önerilen ideal yaşlar vardır. Fenilketonüri, hipotiroidi ve biotidinaz yaşamın ilk haftasında (3-7. gün) yapılan taramalardır. USPSTF: G uide to Preventive Clinical Services. Baltimore, M.D,Williams& Wilkins, 1996

31 TARAMALAR İdeal olan, bu hastalıklara en kısa zamanda tanı konularak tedavinin başlanmasıdır. Ancak;

32 TARAMALAR Çocuk sağlığı izlemleri sırasında özellikle ilk üç ay içinde (bir yıla kadar uzatılabilir) gördüğümüz bebeklerin hipotiroidi, biotidinaz ve fenilketonüri tarama testleri yönünden sorgulanması ve eksik olanların tamamlanması gereklidir.

33 Topuk Kanı Taramaları Aile Hekimlerinin günlük pratikte sıkça karşılaştıkları sözlerden bir tanesi de.. Uygunsuz Topuk Kanı Numunesi Bu durumda yeniden örnek istenir. Sebebini tam olarak biliyor musunuz?

34 Topuk Kanı Taramaları Hipotiroidi Micro Plate ELISA yöntemi ile tarama yapılır. Eğer TSH miu/l ise Uygunsuz Örnek olarak adlandırılıp, topuk kanı tekrarı istenir..

35 Topuk Kanı Taramaları Fenilketonüri Gutrie Bakteriyel İnhibisyon Testi ile taranır. Test pozitif veya şüpheli ise tekrarı yapılmaz. Tandem Kütle Spektrometrisi ile doğrulama bakılır. Bebeğe fenilalanin kısıtlı diyet verilmesi için kan fenilalanin düzeyinin 20 mg/dl üzerinde olmalıdır. Bu sebeple, anne sütünü kesmek hemen önerilmez.

36 GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ (GKD) Yeni doğan döneminde, fizik muayene bulguları normal olsa dahi, her ziyarette GKD açısından değerlendirilmelidir. (AAP 2000) GKD intrauterin gelişebildiği gibi postnatal zamanda da oluşabilir.

37 GKD Yeni doğan döneminde; Ortolani ve Barlow testi pozitif olanlar (muayene sırasında klunk sesinin duyulması) ortopediste danışılmalıdır. Ortolani test(+): Femur başının asetabulum içine girerken yarattığı ses Barlow test(+): Femur başının asetabulum dışına çıkarken yarattığı ses Eğer testlerin pozitifliği şüpheliyse, bebek iki haftalık olduğunda testler tekrarlanır.

38

39 GKD Kalça çevresindeki kasların güçlenmesi nedeni ile 8-12 haftadan sonra Ortolani ve Barlow testlerinin geçerliliği kalmamakta bu durumda en güvenilir test; abduksiyon kısıtlılığı olmaktadır.

40 GKD Yeni doğan döneminden sonra bulgu saptananlar arasında dört aydan küçüklere kalça ultrasonografisi, Altı aydan büyüklere ise radyolojik değerlendirilme önerilmektedir.

41 GÖRME TARAMALARI Görme taramalarının amacı; Yetersiz görmesi olan çocuklarda vakaların erken tanınması ve, Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk faktörlerinin tanımlanmasıdır.

42 Normal Görmenin Muayenede Değerlendirilmesi 1-3 ay: Bebekler bu dönemde ışığa ve şekillere yanıt vardır. Hareketli objeleri kısa süreli olarak takip edebilirler. Yüze odaklanabilirler. 3-7 ay: Alışkın olduğu yüz ve objeleri tanırlar. Çevreyi inceler. Görme sahasındaki objeleri takip edebilirler ay: Görme keskinliği ve akomodasyon bu dönemdeki bebeklerde iyidir. Yüz mimiklerini izleyip, taklit edebilirler. 1-2 yaş: Bu dönemde görme becerileri iyice gelişmiştir. Resimleri işaret edebilirler, tanıyıp benzerlerini çizmeye çalışabilirler. 2-4 yaş: Bebekler bu yaş grubunda uzaktaki objeleri inceler, hareketleri taklit edebilecek şekilde tanıyıp, renk ve şekilleri birbirlerinden ayırabilir, yada benzerleri bir araya getirebilirler.

43 Göz Muayeneleri ve Taramalar Kırmızı Refle Muayenesi Oftalmoskopla yapılan muayenede eğer patolojik beyaz refle alınırsa retinoblastom, retrolental fibroplazi gibi hastalıklar söz konusu olabilir. Lens opasiteleri Konjenital kataraktarın en sık sebebi TORCH dur. Konjenital Glokomlar, Kornea ışık testi Strabismus Her iki göz ekseninin paralelliğinin bozulmuş olmasıdır. Her iki gözde bulunan 6 adet kasın uygunsuz çalışması sorun olabilir.

44 GÖRME TARAMALARI ABD de okul çağı çocuklarında ambliyopi sıklığı % 5 7, Ambliyopinin önlenmesi ciddi tarama programı gerektirir. 9 yaşına kadar tanı ve tedavisi başlamazsa kalıcı sekel bırakmaktadır. Monte D. MILLS. M.D. The eye in childhood, September 1, p. 907, AAFP

45 GÖRME TARAMALARI Özellikle okul başarısına etkisi nedeniyle görme keskinliği üç yaşından itibaren değerlendirilmeli; Ülkemiz şartlarında da en azından ilkokula başlarken çocukların görme keskinliği değerlendirilmelidir.

46 DUYMA TARAMALARI Amaç; işitme kaybının, üç aydan önce tanınması, altı aydan önce tedavi edilmesidir.

47 Muayene Şartlarında Subjektif İşitme Taraması v 0 28 Gün (YD): Auropalpebral refleks ( seslere göz kırparak yanıt verme) Morro refleksi (seslere irkilerek yanıt verme) v 1 Ay: Morro refleksi, Besleniyorsa durma v 3 4 Ay: Ses kaynağına doğru başını çevirme v 4 7 Ay: Ses kaynağına tam olarak döner v 7-13 Ay: Ses kaynağının yönünü ve yerini bulma v Ay: Sözlü uyarama kısa cümle ile yanıt FETAL AND INFANT HEARING: BASIC CONCEPTS AND PERSPECTIV ES Dr. Fahri OVALI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yenidoğan Ünitesi, Turkiye Klinikleri J Pediatr 2005, 14:

48 İşitme Kaybı Yönünden Yüksek Riskli Bebek Ve Çocuklar: 1. Herediter sensorinöral işitme kaybı öyküsü 2. İntrauterin enfeksiyon 3. Doğum ağırlığı < 1500 gr olanlar 4. Kan değişimi gerektiren indirekt hiperbilirubinemi 5. Bakteriyel menenjit

49 İşitme Kaybı Yönünden Yüksek Riskli Bebek Ve Çocuklar: 6. 1.dk APGAR skoru 5 in altında ve 5.dk APGAR 7 nin altı 7. Beş günden uzun süren mekanik ventilasyon 8. İşitme kaybı veya kafatası kırığı ile sonuçlanan kafa travması 9. Tekrarlayan ototoksik ilaç kullanımı ve bunların loop diüretikleri ile kullanılması 10. En az üç ay devam eden efüzyonlu, tekrarlayan veya persistan otitis media

50 İşitme Taramalarını Kimlere Yapalım? Objektif işitme tarama testleri sadece riskli gruba uygulanırsa, çalışmalarla çocukların %20 sinde işitme kayıplarının atlandığı gösterilmiştir. Bu nedenle tüm yenidoğanlara tarama yapılır.

51 DUYMA TARAMALARI 2000 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerde yeni doğan işitme tarama programı başlatılmıştır. Ulusal yeni doğan işitme tarama programı için çalışmalar devam ediyor.

52 Objektif İşitme Taraması Tüm yenidoğanlara ilk 48 saat içinde otoakustik emisyon (OAE) testi uygulanmalı. İç kulak pasif bir organ değildir ve kendisi de ses üretir. Bu sesin dış kulak yolundan kaydedilmesi tekniğine Otoakustik Emisyon denir. OAE başarısız ise 2 ay sonra tekrarı yapılır. Yine başarısız sonuç alınırsa Beyinsapı Cevaplı Odiometri (BERA ya da ABR) yapılır. Bu test sesli uyarana karşı iç kulak ve beyinsapının verdiği yanıtları değerlendirir dergi.kbb-bbc.org.tr/download_pdf.php?id=356

53 DUYMA TARAMALARI Ciddi iki taraflı işitme kaybı, konuşma ve kognitif gelişimi olumsuz etkilemektedir. Objektif duyma taramaları yeni doğan ve 3, 4, 5 ve 10 yaşında önerilmektedir. AAP. Commitee on Practice and Ambulatory Medicine. Recommendations for preventive pediatric health care. Pediatrics 96: 373, 1995c

54 ANEMİ Miadında doğan, anne sütü ile beslenen tüm bebeklere 4. aydan itibaren, Prematürelere ise 2. aydan itibaren demir profilaksisi önerilmektedir.

55 ANEMİ ABD de 1-2 yaş çocuklarda demir eksikliği prevalansı %7 Ülkemizde 6 aylık bebeklerde demir eksikliği prevalansı % 36, yaş demir eksikliği prevalansı % 86,9 NHANES(Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Çalışması), Kara B; Cal S;Aydogan A;Sarper N. The prevalence of anemia in adolescents: a study from Turkey. Department of Pediatrics. Kocaeli University. J.Pediatr Hemato Oncol 2006; 28( 5 ):

56 ANEMİ Demir İlaçları Profilaksi dozu: 1-2 mg/kg Tedavi dozu: 3 mg/kg

57 ANEMİ Demir eksikliği anemisi sıklığının % 10 dan fazla olduğu ülkelerde sağlıklı çocuklarda 6. ve 12. ayda, 5-6 yaş, yaşta hemoglobin/ hematokrit taramaları önerilmektedir. Yeni doğan döneminde bir kez kan sayımının yapılması önerilmektedir.

58 Demir Eksikliği Yönünden Riskli Bebek Ve Çocuklar: Preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, İki aydan uzun süreli demirden fakir mama ile beslenenler, On iki aydan önce inek sütü alanlar, Altı aydan uzun süre sadece anne sütü ile beslenenler, Günde 750 ml den fazla inek sütü tüketenler, Demir emilimini engelleyen ilaç kullananlar, Kronik enfeksiyonu olanlar, İnflamatuar hastalığı olanlar, Fazla miktarda kan kaybetmiş olanlar,

59 TARAMALAR İdrar yolu enfeksiyon taraması beş yaştan önce önerilmemektedir.

60 Hipertansiyon Çocukluk çağında prevalansı % 1 3. Uç organ hasarı yaratan komplikasyonları önemlidir. Sağlıklı çocuklarda tansiyon ölçümü 3 yaşında başlamalı ve FM parçası olarak her muayenede tekrarlanmalı Riskli çocuklarda ise 3 yaş kriteri aranmaksızın her muayenede ölçüm yapılmalıdır.

61 Çocuklarda Hipertansiyon Risk Faktörleri YD döneminde göbek arter kateterizasyon öyküsü Çocukta diyabet Çocukta Obesite Çocuk veya ailede hiperlipidemi Ebeveynlerde hipertansiyon varlığı Birinci ve ikinci derece yakınlarda erken kalp krizi, ve inme öyküsü benzeri hikayeler.

62 Arteriyal Tansiyon Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirmesi Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda tansiyon takipleri, tansiyon ölçüm persentillerine göre değerlendirilir. Ülkemiz çocukları için yeniden gözden geçirilmiş persentiller Tümer ve Arkadaşlarının yaptığı çalışma sonuçlarına göredir. Buna Göre; persentil değerleri önemlidir. TA < 90 persentil altı ise TAKİPSİZ TA persentil aralığında Semptom YOK ise İZLEM TA persentil aralığında Semptom VAR ise TETKİK ve TEDAVİ TA >95 persentil üzeri ise ETYOLOJİYE YÖNELİK TEDAVİ, İZLEM Tümer ve ark. Blood pressure nomograms for children an d adolescents in Turkey. Pedi atr Nephrol (1999) 13:

63 TARAMALAR Hiperlipidemi taraması iki yaşından sonra önerilmektedir. Yüksek kan kolesterol düzeyi aterosklerotik kalp hastalıklarının en önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Ateroskleroz açısından kilo fazlalığının iki yaşından itibaren risk oluşturduğu bildirilmiştir.

64 Hiperlipidemi Açısından Yüksek Riskli Bebek Ve Çocuklar: Ailesinde 55 yaştan önce koroner veya periferik arter hastalığı olanlar, Anne/ babasında kolesterol düzeyi 240 mg/dl nin üstünde olanlar, Ailesinde sigara içme, hipertansiyon, hareketsizlik, şişmanlık veya diyabeti olanlar yüksek riskli kabul edilmekte tarama önerilmektedir.

65 Hiperlipidemi Taraması Risk taşıyanlarda tarama için TOTAL KOLESTEROL düzeyine bakılır. Eğer Total kolesterol 200 mg/dl üzerinde ise lipoprotein alt tiplerine bakılır. LDL < 110 mg/dl LDL = mg/dl LDL > 130 mg/dl ise ise ise 5 yılda bir tetkik Yılda bir tetkik Diyet programı ve hastanın izlemi

66 AŞILAMA Çocuk sağlığı izlemlerinin ayrılmaz bir parçası, Sadece aşılama yapmak ile çocuk sağlığı izlemlerinin tamamlandığı düşünülmemelidir.

67 Doğumda 1.Ayın sonu 2.Ayın sonu 3.Ayın sonu 4.Ayın sonu I II III R I II III R I II III BCG I DBT Hib OPV 6.Ayın sonu I I II ay İlköğr. 1 R KKK Hepatit B 12.ay III İlköğ. 8 R R I-II-III * Td Kızamıkcık * Eksik aşılı ara kohort tamamlanana kadar *

68 Yapılabilecek Ek Aşılar Su çiçeği: Canlı aşıdır. 0.5 ml SC veya IM 1-12 yaş 1 doz, >12 yaş 4-8 hafta ara ile 2 doz uygulanır. Kimlere yapılmalıdır? 12 ay-13 yaş, sağlıklı adölesan, Ev içi temas, immün suprese hastalar, Kronik hastalığı olanlar, radyoterapi görenler

69 Yapılabilecek Ek Aşılar Rotavirüs Aşısı: Canlı, attenüe, insan rotavirüs aşısıdır. 2, 4 ve 6. aylarda üç doz yapılması önerilir. Oral ve enjektabl 2 formu var. Çocuk doktorları arasında enjektabl form yaygın. Rotavirüs aşısının ilk dozu 6-12 haftalık iken uygulanmalıdır. Sonraki dozlar 4-10 hafta ara ile verilerek, üç doz aşılama 32 haftaya kadar tamamlanmalıdır. Aşı, 32. haftadan sonra uygulanmamalıdır.

70 Aşılamada Hep Aklımızda Olmalı Aşılanması gerekmesine rağmen sağlık hizmeti için başvurmuş kişinin, hekim yada sağlık kuruluşu personelince aşılanmamış olması Kaçırılmış Aşılama Fırsatıdır. Kaçırılmış fırsatların en sık nedeni gerçek kontrendikasyon olmadığı halde varmışçasına aşılama yapmamış olmaktır. Yanlış Kontrendikasyonlar Gerçek Kontrendikasyonlar 2000 g üstünde prematürelik Yenidoğan dönemi hiperbilirubinemileri Malnutrisyon Alerji, astım, allerjik rinit tanıları Aile bireylerinde konvülsiyon öyküsü Aşıdan sonraki 7 günde ortaya çıkan nedeni Ailede daha önceden ani bebek ölümü öyküsü bilinmeyen ansefalopati öyküsü, Kronik hastalıkların olması Subfebril ÜSYE ve/ve ya ishaller Antibiyotik tedavisi almak Orta ve ağır hastalık durumlarının olması Önceki aşı uygulaması sırasında gelişen anafilaktik şok Canlı aşılara karşı immun yetmezliklerin olması

71 Çocuk Örselenmesi ve İhmali Çocuk örselenmesi, çocukların, sağlıklarına zarar veren, fiziksel, duygusal, zihinsel ya da sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara maruz kalmalarıdır. İhmal ise çocuğun beslenme, bakılma, korunma gibi temel gereksinimlerinin ailesi tarafından yeterince karşılanmamasıdır.

72 Fiziksel Örselenme Bulguları Yaş ağaç kırıkları, yassı kemik ve metafiz kırıkları 1 yaşına kadar olan bir çocuklarda motor gelişime uymayan yaralar. Simetrik lezyonlar, iki taraflı göz çevresi ekimozlar. Çorap eldiven benzeri yanıklar, izler Subkonjuktival ve ağız yaralanmaları

73 Duygusal Örselenme Büyüme ve gelişmede duraklama Temel becerilerin gelişmemesi Düşük benlik kaygısı, içe dönüklük, güvensizlik. İlişki kurmada zorluk, anti sosyal kişilik Depresyon ve suisid düşünceleri

74 Cinsel Örselenme Bulguları Depresyon ve düşük benlik kaygısı Güvensizlik, utanç, kızgınlık, öfke tepkileri Kendisine dokundurtmama. Ani başlayan gece korkuları, kabuslar ve idrar ve gaita inkontinansı. Gelişimine uygun olmayan, öğrenilmiş cinsel davranışlar.

75 Çocuk İhmali Ebeveyn yada bakıcının unutkanlık ve bilgisizlik sonucu çocuğu muhtemel tehlikelere karşı korumamalarını veya barındırma, beslenme, koruma ve benzeri temel yükümlülüklerini yerine getirmemelerini ifade eden davranış biçimidir. Ancak bazı durumlarda ihmal edilmiş olan çocuklar bundan ağır biçimde zarar görmektedirler

76 DANIŞMANLIK ve SAĞLIK EĞİTİMİ Çocuk sağlığı hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Hastalıkların önlenmesinde oldukça etkin bir yöntemdir. Öneriler çocuğun yaşına uygun, aile ve çocuğun özelliklerine yönelik olmalıdır.

77 Aile Hekimliğinde Sağlık Eğitimi Etkili iletişim kurmak, Empatik yaklaşım, Kesin ve açık bir dille konuşmak, Emredici, hükmedici ve yargılayıcı ifadeler kullanmamak, Yapılandırılmış geribildirim tekniğini kullanmak, (Sandviç modeli önce doğruları övme, ardından yanlışları düzeltme) Tavsiyelerin ailenin düzenine uygunluğuna dikkat etmek, Çocuğun yaşına uygun önerilerde bulunmak, Ailenin söylenenleri anladığının kontrolünü yapmak, Pratik uygulamalar tarif etmek, Hasta eğitim materyallerinin kullanımı ile pekiştirmek.

78 DANIŞMANLIK ve SAĞLIK EĞİTİMİ Kazalar: 1-3 yaş çocuklarda, ölüm nedenlerinin başındadır. Beslenme: 2.aydan itibaren D vitamini 400U/gün desteği önerilmektedir.(aap) Sigara: Pasif sigara dumanına maruz kalmanın çocuklarda ani ölüm,solunum yolu enfeksiyon sıklığında artma,otitis media ve astım riskini arttırdığı ailelere anlatılmalıdır. %100 Dumansız Hava Sahası kampanyasının önemi vurgulanmalıdır. Diş sağlığı: Biberon çürükleri anlatılmalı ve üç yaşından itibaren diş macunu ile fırçalama önerilmelidir.

79 Normal Bireyler İçin Korunma Doğumdan 10 Yaşa Kadar Danışma (Sağlığı geliştirme) Kazalardan korunma; Bebek güvenliği için araç koltuğu (yaş < 5) Emniyet kemeri ve destek (5 yaş) Karşıdan karşıya geçme Bisiklet kaskı, trafikte bisiklet kullanma (13 yaşından önce yolda kullanamaz) Duman detektörü, yangın söndürücü, kolay tutuşmayan giyecek, kaymalara karşı zemin, küvet zemini

80 Normal Bireyler İçin Korunma 11 ve 24 Yaş Arası Bağışıklama Td (11-16 yaş) Hepatit B MMR (11-12 yaş) Varicella (11-12 yaş) Rubella (kız >12 yaş)

81 Normal Bireyler İçin Korunma 11 ve 24 Yaş Arası Danışma Kazalardan korunma; Gövde/ omuz emniyeti Bisiklet/ motor kaskları Duman detektörü Yangın malzemeleri, giyecekler

82 Normal Bireyler İçin Korunma 11 ve 24 Yaş Arası Diyet ve egzersiz Yağ ve kolesterolü kısıtla; kalori dengeyi kur, tahıl, meyve önemini vurgula. Sebzeleri konuş. Yeterli kalsiyum alımını sağla (1000 mg kız) Düzenli fizik aktivite Madde kullanımı Sigara kullanımından kaçın. İçki ve bağımlılık yapıcı madde kullanma. Alkol ve ilaç alımından araç sürerken, yüzerken vb kaçının.

83 Normal Bireyler İçin Korunma 11 ve 24 Yaş Arası Danışma Üreme sağlığı konusu; CYBH korunma Yüksek riskli davranışlardan kaçının Kondom/ Spermisidli bariyer yöntemi İstemsiz gebelik: korunma

84

85 SON SÖZ Çocuk sağlığı izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetinin temelini oluşturur. Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır.

86

87

Sağlam Çocuk İzlemi. Dr Rahman KURİ 12/05/2015

Sağlam Çocuk İzlemi. Dr Rahman KURİ 12/05/2015 Sağlam Çocuk İzlemi Dr Rahman KURİ 12/05/2015 Sunum planı Tanım Amaç İzlem sıklığı İzlem basamakları Öykü Gözlem FM Büyümenin değerlendirilmesi Gelişmenin değerlendirilmesi Taramalar Aşılama Sağlık eğitimi

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.Doğum Anı ve Doğumun Hemen Sonrası Akış Şeması 1 e (AŞ1) bakınız. Yeni Doğmuş Bebek II.Bebek Stabilize Olduktan Sonra Bebeğin göbek ve göz bakımını yapın (Y1) 1

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

BÖLÜM SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ

BÖLÜM SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ BÖLÜM 20 SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal Çocuk hekimliğinin ana amacı, çocukluk çağı boyunca, çocuklara ve ailelerine rehberlik yapmak, çocukların, bedensel, bilişsel, psikolojik ve

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Risk Yüksek riskli gebeliklerin sonucu dünyaya gelenler Özel sağlık gereksinimi olan

Detaylı

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir.

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Konuşma gecikmesi Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Aylara göre konuşmanın normal gelişimi: 2. ay mırıldanma, yabancılara

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081 Sağlıklı BR.HLİ.081 Sağlıklı Sağlıklı bir hamilelik geçirmek hamilelik öncesi dönemde sağlığınızla ilgili testleri yaptırmakla başlar. Bu nedenle çocuk istediğinize karar verdiğinizde önce bir kadın hastalıkları

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA Sayı :

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Yazar Ad 61 Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Ülkemizde kalp damar hastalıkları erişkinlerde en önemli ölüm ve hastalık nedeni olup kanser veya trafik kazalarına bağlı ölümlerden daha sık görülmektedir. Halkımızda

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı Görüşü. Prof. Dr. Nurhan İNCE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı Görüşü. Prof. Dr. Nurhan İNCE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı Görüşü Prof. Dr. Nurhan İNCE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Anahtar Gerçekler 2014 yılı, 18 yaş üzeri yetişkinlerde

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ

PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ İlk kez tanımlayan: Chamberlain, 1980 DÖB ın perinatal bakım üzerine etkisi sınırlı Yeterli DÖB a rağmen

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi Çocuklarda

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Büyüme sağlığın bir yansımasıdır. Growth is a mirror of health James M. Tanner

Detaylı

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 10 Ekim 2014 nbilir@hacettepe.edu.tr Sunum Planı Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME KAPSAMI İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme birbirini tamamlayan kavramlardır. İşe Giriş Muayenesi Aralıklı Kontrol Muayenesi Erken Kontrol

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU İlimizde 17 OCAK 2007 Tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir.toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri koordineli bir şekilde

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ

ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal Prof. Dr. E. Gülbin Gökçay Öğrenme Hedefleri Toplumda engelli çocuğun izlem ve genel bakım ilkelerini

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Çocuk sağlığı ve hastalıkları (Pediatri) Hemşireliğinin Temel Unsurları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları (Pediatri) Hemşireliğinin Temel Unsurları Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Çocuklarda Büyüme ve Gelişmenin Önemi Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler Büyüme ve Gelişme Dönemleri Büyümenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçütler Gelişmenin Değerlendirilmesinde

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı

Menopozda Öz-bakım. Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi

Menopozda Öz-bakım. Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Menopozda Öz-bakım Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Yapılan araştırmalar, kadınların menopozun ne olduğunu, bedenlerinde meydana gelen değişikliklerin

Detaylı

Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Genel Bilgiler Hasta Adı: Cinsiyet: B.Y. Kadın Yaş: 40 Eğitim: Meslek: Lise

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V.

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Aşı Takvimi ve Bağışıklama Danışma Kurulu (BDK) BDK 30 kadar akademisyenden oluşmakta ve yılda ortalama 4 kez

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

II. ULUSAL SOSYAL PEDİATRİ KONGRESİ, 7-11 KASIM 2012 İSTANBUL SONUÇ BİLDİRGESİ

II. ULUSAL SOSYAL PEDİATRİ KONGRESİ, 7-11 KASIM 2012 İSTANBUL SONUÇ BİLDİRGESİ II. ULUSAL SOSYAL PEDİATRİ KONGRESİ, 7-11 KASIM 2012 İSTANBUL SONUÇ BİLDİRGESİ II Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 7-11 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul da yapıldı. Kongrenin ilk ve son günlerinde Pediatrik

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 1 DÜNYA DAKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1946 BM ye bağlı UNICEF kuruldu.

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ Dünyada 13.5 milyon koroner kalp hastası var. Yılda 1.5 milyon insan kalp krizi geçiriyor.

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı