Teknoloji Nedir? Teknoloji ve Yenilik YönetimiY Giriş Temel Kavramlar. Teknoloji Tanımlar. mları. technologia (τεχνολογια), Teknoloji (yunancadan);

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknoloji Nedir? Teknoloji ve Yenilik YönetimiY Giriş Temel Kavramlar. Teknoloji Tanımlar. mları. technologia (τεχνολογια), Teknoloji (yunancadan);"

Transkript

1 İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Teknoloji ve Yenilik YönetimiY Giriş Temel Kavramlar Öğr. Grv. M. Volkan TürkerT Teknoloji Nedir? Teknoloji (yunancadan); technologia (τεχνολογια), techne (τεχνη) yapma becerisi" + logia (λογια) söylemek anlamına na gelmektedir. İnsanoğlunun ihtiyaçlar larını karşı şılamada yararlandığı bilgi ve beceriler bütünüdür. b Bir insan etkinliği i olarak teknoloji, tarihte bilim ve mühendislikten önce anlam kazanmış ıştır. 2 Teknoloji Tanımlar mları Sözlük k anlamı; ; bir sanayi koluyla ilgili yapım m yöntemlerinin, y aygıtlar tların incelenmesiyle oluşan bilgi kolu. Ticari bir değer er elde etmek için i in gerçekle ekleştirilen bilimsel uygulamalar. Üretim faaliyetlerinde kullanılan lan yol ve yöntemler. Teknoloji Tanımlar mları İnsanın çevresini değiştirmek için i in sahip olduğu u ve kullandığı teknikler bütünü. b Teknik üretme ve bu tekniğin in uygulanması ile ilgili gerekli alet, makine ve malzemeler geliştirebilme bilgisi. 3 4

2 Farklı açılardan teknoloji Farklı açılardan teknoloji Araç olarak teknoloji; Sıkça a kullanıld ldığı şekliyle, teknoloji insanların n ihtiyaçlar larını karşı şılamada ve problemlerini çözmede yararlandıklar kları alet ve araçlar ları işaret eder. Bu bakış açısında, çorba kaşığı şığından, uzay mekiğine ine dek çok çeşitli alet ve araçlar yer alır. 5 Yöntem olarak teknoloji; İhtiyaçları karşı şılamak, problemleri çözmek için i in kaynaklarımızı nasıl l bir araya getirip hangi yolu izlediğimize imize ilişkin bilgi birikimimizdir. Bilgisayar teknolojisi, inşaat teknolojisi 6 Farklı açılardan teknoloji Kültürel bir etken olarak teknoloji; Kültürel yapılar ları oluşturan esas unsur olmasa da, teknoloji kültk ltürel yapılar ları değiştirebilen bir aktivitedir. Ör: Üretim Teknolojisi, Bilgi Teknolojisi 7 8

3 Toplumsal dönüşüm d m kaynağı olarak teknoloji Devrim niteliği i taşı şıyan teknolojik bir ilerleme üretimde kullanıld ldığında ve büyük çapta sürds rdürülebilir başar arı sağlad ladığında toplumun; sosyal, kültk ltürel, ekonomik, siyasi, hukuki alanlarında nda kalıcı değişimler imler meydana getirir. Toffler,, 3 Dalga kuramı. 9 Toplumsal dönüşüm d m kaynağı olarak teknoloji Teknolojik buluşlarla birlikte bir yandan insan hayatı kolaylaşmakta diğer yandan toplumsal yapıda önemli değişikler meydana gelmektedir. Tarım toplumu 1. Dalga Sanayi Devrimi teknoloji Sanayi toplumu 2. Dalga Bilgi Devrimi teknoloji Bilgi toplumu 3. Dalga ALVIN TOFFLER - 3 DALGA KURAMI Sanayi Devrimi Teknolojik ilerlemenin üretimde kullanılmas lması Fransız Devrimi Milletlerin Zenginliği SANAYİ DEVRİMİ 11 Neden Yenilik, Neden Şimdi? Rekabetin gereği i mi? Stratejik tercih mi? 12

4 1960 Rekabetin Değişen en YüzüY Kalite Üstünlüğü ile Rekabet Gücü Maliyet Üstünlüğü ile Rekabet Gücü Üretim Üstünlüğü ile Rekabet Gücü Yenilik 2000 Yenilik ve Yaratıcılık Üst. ile Rek. Gücü İnovasyon Yenileşim im Innovation Hız Üstünlüğü ile Rekabet Gücü IN ; İÇİNDE NOVA ; PARLAYAN, PATLAYAN YILDIZ 13 İnovasyon,, Latince bir sözcs zcük olan "innovatus" innovatus"tan türemiştir. "Toplumsal, kültk ltürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin y kullanılmaya lmaya başlanmas lanması" anlamındad ndadır. 15 Yenilik Nedir? Günümüzün n hızla h değişen en rekabet ortamında ayakta kalabilmek için i in şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini y sürekli s olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi i yenilik / inovasyon" olarak adlandırılır. r. 16

5 Yenilik Yönetimi Y Nedir? Yenilik Yönetimi; Y yeni veya iyileştirilmi tirilmiş ürün n (mal,hizmet), üretim yöntemi, y vbg.. geliştirmek ve bunu ticari bir kazanç haline getirmek için i in yürütülen y tüm t faaliyetleri kapsayan bir süres reçtir. Yeniliğin in doğal ikilemi Örgütler yaratıcılığı ığı destekleyecek tarzda yapıland landırılmıyor; büyük b çapta aynı şeyleri mümkm mkün n olduğunca unca tekrar ve tekrar yapacak şekilde yapıland landırılıyor. Müşterilerin örgütlerden bekledikleri; Tutarlılık k ve güvenilirlik g olmakta Yeniliğin in doğal ikilemi Yenilik ile buluş ilişkisi Bu nedenle; üst yönetimlerin, y günümüz gurularının ya yenilik ya da başar arısızlık çağrılarını dikkate almakta bu kadar çekimser davranmaları anlaşı şılabilir Değişim im ve istikrarı birlikte istiyoruz. İkisini de aynı anda elde etmek mümkm mkün n mü? m 19 Yenilikçilik az çok ileri teknoloji gerektiren- yeni ürünler yaratma süreci s olarak kullanılabilir. labilir. Bu bağlamda çoğu zaman buluş (icat) ile karış ıştırılır. r. Buluşun, un, satılabilir hale gelip piyasaya sürülmesi halinde bir yenilik potansiyeli taşı şıyabileceği i söylenerek, s bu ikisi arasında basit bir ayrım m yapmak mümkün n olabilir. 20

6 Eskimolara buzdolabı satmak? Buzdolabı yararlı bir icattır. GıdalarG daların tazeliğini ini koruyan bir alet olarak çok başar arılı bir yenilik olduğunu unu kanıtlam tlamıştır. Ancak Eskimolara buzdolabını yiyeceklerin donup kaskatı kesilmesini engelleyen bir araç olarak satan cin fikirli satıcı,, aynı icattan başka bir yenilik yaratmış ıştır. Elektrikli süpürge s J. Murray Spengler tarafından buluş edilmiş olsa da ticarileştirilmesini tirilmesini ve satışı ışını W. H. Hoover adlı bir deri imalatçısı gerçekle ekleştirdi. Bunun için i in de Spengler adıde değil, Hoover adı dünya çapında bilindi ve yayıld ldı. r İcat edenler yeniliğe dönüştürenler Ürün Transistorlu radyo VCR TV Dönel devimli motor CD İcat eden Regency Ampex RCA Vanchel Philips Yenilik haline getiren Sony Sony,, Victor Matsushita Mazda Sony 23 Yenilik, Yenilikçilik nedir? Yenilikçilik sözcs zcüğü yeni ürünlerin yaratılmas lmasında kullanılan lan yöntemi açıklamak için i in de kullanılabilir. labilir. Kimi zaman yaratıcılık sözcüğü ile neredeyse birbirlerinin yerini tutacak şekilde kullanılmaktad lmaktadır. 24

7 Yenilik, Yenilikçilik nedir? Yenilik, Yenilikçilik nedir? Yenilikçilik örgütsel bir işlevin i (fonksiyonun) veya belirli bir bölümün b adı olarak da kullanılabilir. labilir. Antropoloji jargonunda ise yenilik yapma; insanlığı ığımızı tanımlayan bir karakter özelliği i olarak görülür. g r. 25 Sanayi devriminden bu yana örgütleri işlevsel olarak tasarladık, çalışmayı ve işçileri, ileri, bir mühendisin m bir makinanın parçalar alarını örgütlemesine çok benzer biçimde imde örgütlemeye devam ediyoruz. Yeniliğe e bu bağlamda bakınca; bir endüstriyel süres reç gibi görünür; g r; Yeni ürünlerin çoğu u zaman yüksek y teknolojili- yaratılmas lması süreci. 26 Yenilik, Yenilikçilik nedir? Bu süres reç çoğu u zaman, ilk fikirden ürünün n piyasaya sürülmesine s kadar, bir tür t montaj hattı biçiminde iminde örgütlenip, algılan lanır. Bu metafor; son yıllarda y eleştirilmektedir. Hammer ve Champy Değişim im Mühendisliği. 27 Yenilik, Yenilikçilik nedir? Yeni görüşe g e göreg re; ; yenilikçilik, ilik, daha az mekanik ve daha çok organik bir görünüme sahiptir. Bir montaj sürecinden çok bir evrim süreci, s endüstriyel bir süres reçten çok bilişsel bir süreç; ; bilginin ve öğrenme kapasitesinin kullanımını gerektiren bir süres reçtir. 28

8 Yenilik, Yenilikçilik nedir? Yenilik; zengin bir faaliyetler bütününün sonucu olarak ortaya çıkar; Stratejik planlamanın, n, araştırma rma ve geliştirmenin, pazarlamanın, n, proje yönetiminin, ekip çalışmasının, n, eğitimin, yaratıcı düşünmenin bir karışı ışımıdır. 29 Yenilik, Yenilikçilik nedir? Basit bir tanımla; yenilikçilik, ilik, müşteri m tatminine yönelik y yeni kaynaklar yaratmaktır. r. Bir ürün n veya hizmetin yenilik olabilmesi için i in müşteri m tarafından fark edilip, yenilik olarak algılanmas lanması gerekir. 30 Yaratıcılık k ve Yenilikçilik Bu iki kavram çoğu u zaman birlikte karşı şımıza çıkar. Biri olmadan öteki de olmaz gibidir. Hatta uygulamaya vizyon,misyon tanımlar mları,, vs.- baktığı ığımızda birbirlerinin yerine kullanıld ldığını görebiliriz. Yaratıcılık k ve Yenilikçilik Ancak bu iki kavramı birbirinden ayırt etmek gerekir. Yaratıcılık; yeni fikirler yaratma yeteneğidir. Yenilikçilik bir süreçtir. Yaratıcılık k ise bu süreci s mümkm mkün n kılan k beceri ve yetenekler kümesidirk mesidir

9 Yaratıcılık k ve Yenilikçilik Yaratıcılık, yenilik getiren bir yetenektir yani yenilik yaratıcılığı ığın n sonucudur. Özünde yaratıcılık k olsa da, başar arı getiren unsur yeniliktir. 33 Radikal ve Artımsal Yenilik ayrımı Yenilik, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmi tirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin y ortaya çıkarıldığı büyük k atılımlarla oluşur ur (radikal yenilik), ya da adım m adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren i çalışmalarının n bir sonucu olarak ortaya çıkar (art( artımsal yenilik). 34 Yenilikçilik Sürekli S Bir Uğraştır Günümüzde gelişen en teknolojinin, değişen en müşteri isteklerinin, bilgiye ve teknolojiye kolaylıkla kla erişen en rakiplerin yeniliği i taklit etme becerilerinin hızlarh zlarını düşünürseniz, tek bir yenilik ile elde edilen rekabet avantajının n ne kadar kısa k sürebileces rebileceğini ini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle, sürekli s olarak yenilik yapmak gerekir. Neden Yenilikçilik? ilik? Farklıla laşarak arak rekabette üstün n olmak, Satış ışları ve pazar payını artırmak, rmak, Maliyetleri düşürmek, d Gelirleri artırmak, rmak, Kaynakları ve zamanı daha iyi kullanmak, Yenilikçi i bir firma olarak tanınmak. nmak

10 Sayılarla, teknoloji ve yenilik gerçekleri ekleri Rakamlarla Internet 1996 da yaklaşı şık k 40 milyon kişi i Internet e bağlıyd ydı da amazon.com, 16 milyon dolarlık k satış yaptı da 627 bin domain adı kaydı vardı yılında y bu rakam 100 milyona ulaştı de amazon un satış ışları 148 milyon dolara ulaştı de 1.5 milyon domain adına ulaşı şıldı yılında y Internet kullanıcı sayısı 1 milyar. (Dünya nüfusu; n 6.5 milyar) 38 TEKNOLOJİNİN N 50 MİLYON M KİŞİK İŞİYE ULAŞMASI İÇİN N GEÇEN EN SÜRES 50 milyon Kullanıcıya ulaşması için geçen süre Her bir bankacılık k işleminin, i işlemin i hangi kanaldan yapıld ldığına göre g bankalara maliyeti (ortalama); (Yıl) İnternet (www) 13 Televizyon 16 Kişisel Bilgisayar (PC) 38 Radyo 74 Telefon Internet ATM Telefon Şube 0.01$ 0.27$ 0.52$ 1.27$ 39 40

11 Yenilikçi i olmak ile ün yapmış şirketlerden 41 1 APPLE 2 GOOGLE 3 TOYOTA MOTOR 4 GENERAL ELECTRIC 5 MICROSOFT 6 TATA GROUP 7 NINTENDO 8 PROCTER & GAMBLE 9 SONY 10 NOKIA 11 AMAZON.COM 12 IBM 13 RESEARCH IN MOTION 14 BMW 15 HEWLETT-PACKARD 16 HONDA MOTOR 17 WALT DISNEY 18 GENERAL MOTORS 19 RELIANCE INDUSTRIES 20 BOEING 21 GOLDMAN SACHS GROUP 22 3M 23 WAL-MART STORES 24 TARGET 25 FACEBOOK The World's 50 Most Innovative Companies (17 Nisan 2008) 26 SAMSUNG ELECTRONICS 27 AT&T 28 VIRGIN GROUP 29 AUDI 30 MCDONALD'S 31 DAIMLER 32 STARBUCKS 33 EBAY 34 VERIZON COMMUNICATIONS 35 CISCO SYSTEMS 36 ING GROEP 37 SINGAPORE AIRLINES 38 SIEMENS 39 COSTCO WHOLESALE 40 HSBC 41 BANK OF AMERICA 42 EXXON MOBIL 43 NEWS CORP. 44 BP 45 NIKE 46 DELL 47 VODAFONE GROUP 48 INTEL 49 SOUTHWEST AIRLINES 50 AMERICAN EXPRESS 42 Söz z konusu 50 İşletme letme nin merkezlerinin bulundukları ülkelere göre g dağı ğılımı; Türkiye de Yenilikçi i olma çabaları ile ün n yapmış şirketler ABD Almanya İngiltere Japonya Hindistan Kanada Finlandiya Hollanda Singapur Güney Kore 43 *United Nations Economic Commission for Europe UNECE En Yenilikçi Girişimci Ödülü *

12 8 PATENT BAŞVURUSU İLE KORUNMAKTADIR Arçelik Patent Başvurular vuruları öncesi Arçelik A.Ş Türkiye T Patent Şampiyonu Türkiye nin 2023 Bilim- Teknoloji-Yenilik Vizyonu Gelişmiş ülke hedefine ulaşma sürecinde bilim ve teknolojiden etkin bir araç olarak yararlanılmasını sağlamak üzere, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 13 Aralık 2000 tarihli toplantısında yılları için Türkiye nin Bilim ve Teknoloji Stratejileri Belgesi nin hazırlanması kararını almıştır. Yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları ardından, 24 Aralık 2001 tarihli Yedinci Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında, Projenin adı "Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri" olarak belirlenmiş; projenin ana teması, temel yaklaşımı ve bu kapsamda yürütülecek alt projelerin ayrıntılı içeriği ile yürütme planı ve yönetim şekli onaylanmıştır. 47

13 2023 BTY Vizyonu Türkiye nin 2023 Bilim-Teknoloji Teknoloji-Yenilik Vizyonu Sürekli yeni bilgi ve teknoloji üreterek; küresel rekabet gücüg ve sürds rdürülebilir kalkınman nmanın n temeli olan nitelikli işgücüne i dayalı yüksek katma değeri eri yaratacak; bilgi temelli bir refah toplumu olma hedefine uygun şekilde tüm t m topluma yayılm lmış; etkin işleyen i ve küresel k sistem ile etkileşim im içinde i inde olan bir bilim, teknoloji ve yenilik sistemine sahip olmaktır. Sosyo-Ekonomik Hedefler Sınai üretimde rekabet üstünlüğü Yaşam kalitesinin yükseltilmesi Sürdürülebilir kalkınma Bilgi temelli toplum için teknolojik altyapının güçlendirilmesi sosyo-ekonomik hedefleri kapsamında; 2023 yılında Dünya Bankası Rekabet Gücü Endeksinde dünyanın ilk 25 ülkesi arasına girmek; Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Endeksinde dünyanın ilk 25 ülkesi arasına girmek BTY Hedefleri - I Bilim-Teknoloji-Yenilik Sisteminin Girdileri ile İlgili Ölçütlerde; Milli gelirden ArGe ye ayrılan pay Özel sektör ArGe fon kaynaklarının toplam ArGe fon kaynaklarına oranı Özel sektör ArGe harcamalarının yurtiçi ArGe harcamalarına oranı Özel sektör imalat sanayi ArGe harcamaları içinde ileri teknoloji alanlarında yapılan harcamaların oranı Bin çalışan nüfus başına düşen araştırmacı sayısı Özel sektör araştırmacılarının toplam içindeki oranı yaştaki bin nüfus başına bilim ve mühendislik alanlarında doktora yapanların sayısı 2013 yılında, mevcut AB-15 ortalamalarını geçmek 51 BTY Hedefleri - II BTY Sisteminin Çıktıları ile İlgili Ölçütlerinde; Bir milyon kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı Avrupa Patent Ofisine patent başvuruları ABD Patent Ofisinden verilen patent hakları Triadik patentler toplamı Yüksek teknolojili ihraç ürünlerinin toplam ihracattaki payı Teknoloji ihracatının GSYİH içindeki payı Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi dallarında yaratılan katma değerin toplam katma değere oranı Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi dallarındaki istihdamın toplam istihdama oranı Bilgi yoğun hizmet sektörlerinde katma değerin oranı Bilgi yoğun hizmet sektörlerindeki istihdamın oranı 2023 yılında, AB nin ilk 10 ülkesi arasında olmak 52

14 MONTAJ İthal İkamesi YAN SANAYİİNİN GELİŞMESi KAPASİTE / TEKNOLOJİ YATIRIMLARI GÜNCEL MODEL//İHRACAT İhracat TAM ENTEGRASYON ÜRETİM MERKEZİ Ar-Ge, Tasarımda Yetkinlik FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET 2010 Yılı Hedefi MÜKEMMELİYET MERKEZİ 53

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU NİSAN 2015 Bu rapor Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) nın koşulsuz destekleriyle Türkiye Ekonomi

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

PROJE KAVRAMINA GENEL BAKIŞ

PROJE KAVRAMINA GENEL BAKIŞ PROJE KAVRAMINA GENEL BAKIŞ Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Sunum İçeriği 2 Dünya ve Türkiye de Ar-Ge & İnovasyon Girişimcilik

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE )

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE ) ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE ) Muammer ZERENLER * Necdet TÜRKER ** Esen ŞAHİN Araştırma ve Geliştirme (AR-GE ) nin Tanımı AR-GE; işletmelerde yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş. ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI GA-04-1-2 Mehmet HARMANCI Kd. Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2004 ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. ÇOK ULUSLULUĞUN

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural I. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleştirme faaliyetleri sonucunda, son yıllarda, üretim, tüketim

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Nisan215 N2156 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Biyoteknoloji Politikaları Merkezi Direktörü/ Sağlık Politikaları Program Yöneticisi G2 Ülkelerinde

Detaylı

Üniversitelerin Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon Alanlarındaki Rolleri

Üniversitelerin Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon Alanlarındaki Rolleri Üniversitelerin Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon Alanlarındaki Rolleri Prof. Dr. Muhammed Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Yeni girişimler, piyasadaki rekabet baskısını artırarak, diğer firmaları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı