DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL"

Transkript

1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Devrimlerin fikri yönü, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı devletinin sosyal ve toprak durumu, Sanat ve ticaret, Osmanlı devletinde çöküşü önlemeye çalışan fikir akımları ve yenileşme denemeleri, Lale devri, Tanzimat devri, Meşrutiyet devri, Fikri akımları. ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları/Bilgisayar Kullanımı/Kelime İşlemci/Elektronik Tablolama/Sunum/Veritabanı/Bilgisayarda Veri İletişimi/Web Sayfası Tasarımı. TDB101 TÜRK DİLİ I Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları, Türk dilinin ses özellikleri, olayları, yazım kuramları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi, kök- ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları. DİY107 GEMİCİLİK Gemiciliğin tarihçesi, gemi tanımı ve gemilerin sınıflandırılması, modern gemiciliğin gelişimi, gemilerde çalışma düzeni ve gemi adamlarının yetki ve görevleri, gemicilik dili, gemicilik terimleri, geminin kısımları, tanıtımı, gemicilikte kullanılan ekipmanlar, denizde kullanılan hız, uzunluk ve tonaj ölçümleri, gemi tipleri ve isletme çeşitleri, geminin tanıtıcı unsurları, gemilerdeki tanklar, ambarlar, ambar ağızları, açma kapama donanımları ve devreleri, gemilerde bas ve kıç yapılar ve donanımlar, gemi planları, halatların özellikleri, türleri, ölçümleri, korunması ve emniyetli kullanılması, halat islerinde kullanılan kumandalar ve terimler, sabit ve hareketli palanga donanımları, dümen donanımları ve komutları, yedek dümen donanımları, pervane ve pervane tipleri, pervane ve şaft donanımları, güverte donanımları, ağır bumba, kreyn, ray sistemli kreynler ve vinçler, iskele ve çarmık donanımları, demir ve zincir donanımları, demir manevrası kumandaları, gemide her tür bakım, tutumun planlanması ve uygulanması, gemide raspa ve boya işlemleri, geminin denete hazırlanması,gemi ve yelkenli tekne manevrasını etkileyen unsurlar demirleme, yanaşma, kalkma. DİY103 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer sosyal bilimler içindeki yeri, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması, arz ve talep analizleri, üretici ve tüketici teorisi ve dengesi, tam ve eksik rekabet piyasalarında firma dengesi analizleri, milli gelir ve istihdam, gelir dağılımı ve faktör payları, para teorisi politikası ve bankacılık, kamu ekonomisi, bütçe ve devletin ekonomideki yeri, dış ticaret. DİY105 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İşletme kuruluşu ve temel kavramlar; yönetim, yönetici, liderlik, girişimcilik, dış ve iç ortam, işletmelerin amaçları, güdüleme, işletme kuruluşunun evreleri, işletmelerin yasal biçimleri, işletmeler arası işbirliği, bilim yaklaşımı, çağdaş işletme ortamı, yasal işletme biçimleri, işletme örgütü ve yönetimi, işletme araçları: bilgisayarlar ve bilişim teknolojisi, istatistik ve muhasebe, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, yasal düzenlemeler ve vergiler, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk. DİY101 MATEMATİK I Küme teorisi, sayısal kümeler, sayısal dizi ve onun limiti, fonksiyon, türleri, limiti, sürekliliği, türevi, diferansiyeli, 2. dereceden türevi, ekstremumları, max ve minimumu, araştırılması, grafiği, belirsiz entegral, yukarıdaki konuların iktisat ve işletmede uygulanması. DİY111 MESLEKİ İNGİLİZCE I Denizcilik ve gemicilikle ilgili metinler yardımıyla İngilizce okuma, anlama, konuşma, tercüme, kelime ve yazma çalışmaları. DİY109 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Bilimsel araştırmanın tanımı, bilimle ilgili temel kavramlar, bilimsel araştırma sürecinin tanımı, yöntem ve yöntemle ilgili görüşler, model kurma, hipotezlerin formüle ve test edilmesi, bilgi toplama yöntemleri, örnekleme, araştırma raporu yazım kuralları.

2 2. YARIYIL AIB102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Doğu (şark) sorunu, Trablus ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşı ve cepheler, Mondros mütakeresi, Milli ve azınlık dernekleri, Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli. ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Bilgisayar Teknolojileri Temel Kavramları/İşletim Sistemleri(Win2000)/Bilgisayar Ağları/Bir Programlama Dili(Pascal,C,..)/Algoritma ve Akış Diyagramları/Veri Yapıları/Dosyalama Sistemleri. TDB102 TÜRK DİLİ II Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar), Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar), yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri), c) Duygu yazıları (şiir örnekleri), tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, tartışma ve çeşitleri (gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitimöğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek). DİY108 DENİZ İŞLETMECİLİĞİNE GİRİŞ Deniz ticaretine ilişkin temel tanım ve kavramlar, deniz ticaretindeki kurum ve kuruluşlar, deniz işletmelerinin türleri, deniz işletmelerinin yapısal ve fonksiyonel analizi. DİY110 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Hukukun kavramı, hukukun kaynakları ve uygulanması, yargıcın kural koyma ve takdir yetkisi, haklar, zamanaşımı ve hak düşürücü süre, iyiniyet-dürüstlük kuralı, hakların korunması, davada ispat, kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiler, hak yeteneği, eylem yeteneği, hısımlık, yerleşim yeri (İkametgah) kişilik hakkı ve kişiliğin korunması, nüfus sicili. DİY112 MATEMATİK II Belirli entegral, iki değişkenli fonksiyon, kısmi türevleri, tam diferansiyeli, ekstremumları, lagrange çarpanları yöntemi, seriler, matrisler, determinantlar, lineer denklemler sisteminin çözümü, vektörler, yukarıdaki konuların iktisat ve işletmede uygulanması. DİY114 MESLEKİ İNGİLİZCE II Denizcilik ve gemicilikle ilgili metinler yardımıyla İngilizce okuma, anlama, konuşma, tercüme, kelime ve yazma çalışmaları. DİY116 MİKRO İKTİSAT Tüketici teorisi; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; üretim teorisi; maliyet teorisi; tam rekabet teorisi; monopol teorisi; monopollü rekabet teorisi; oligopol teorisi; fiyatlama stratejileri; faktör piyasaları DİY118 PAZARLAMA İLKELERİ Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Çevre İlişkisi; Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü: İşletme misyonu, İşletme amaçları, Portföy oluşturulması; Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması; Pazar Kavramı; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel (Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları; Pazar Bölümleme; Pazar Bölümlemenin Temelleri: Psikolojik Demografik, Coğrafik, Davranışsal bölümleme; Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme; Pazar Konumlandırma. 2

3 İKİNCİ SINIF 3. YARIYIL DİY203 DENİZ İŞLETME EKONOMİSİ Dünyada ve Türkiye'de denizyolu taşımacılığı, ulaştırmacılıkta karar verme teknikleri, ulaştırmada trafik talebi tahmin modelleri ve maliyet analizi, ulaştırma sistemlerinde yatırım ve işletme maliyetleri, sabit ve değişken maliyetler, ulaştırma yatırımlarının girişimciler ve ülke ekonomisi açısından değerlendirilme esasları, bugünkü net değer fayda/maliyet analizi, iç verimlilik oranı, sermaye geri getirme faktörü, yatırımların faiz ve amortismanı, başabaş yöntemi ve gerekli navlun fiyatının belirlenmesi. DİY205 İSTATİSTİK İstatistiğin tanımı, kapsamı-veri setlerini tanımlama- merkezi eğitim ölçüleri-dağılma, eğiklik ve Basıklık ölçüleri-olasılık kuramı ve olasılık dağılımları indeksler, örnekleme teorisi, tahmin teorisi: güven aralığı ile tahmin, hipotez testi, ki-kare testi, basit doğrusal regresyon modeli, iki bağımsız değişkenli regresyon modeli, regresyon denkleminde varyans analizi tablosu. DİY207 MAKRO İKTİSAT Milli gelir hesapları; gelir ve harcama; para, faiz ve gelir; para ve maliye politikaları; toplam talep ve arz; tüketim, tasarruf ve yatırım; para talebi ve arzı; işsizlik ve enflasyon; para, kamu açıkları ve enflasyon; istikrar politikası. DİY209 MESLEKİ İNGİLİZCE III İş hayatı için temel kavram ve teoriler, yönetim ve örgüt prensipleri, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi ve denizcilik için teoriler. DİY211 MUHASEBE Maliye Bakanlığı tek düzen hesap planına göre dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli, uzun vadeli yabancı kaynak, öz kaynak hesapları ile bunların tali hesaplarının ayrıntılı olarak yevmiyeleştirme ve büyük defterlere kaydedilme süreci, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği ve bilanço, hesap, çift yanlı kayıt sistemi, yevmiye kaydı, büyük defter hesaplarına nakil, mizan, temel varlık, kaynak, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının tanıtılması. DİY213 SEYİR Seyirin tanımı, seyirin araç ve yöntemlerinin gelişimi, yer kürenin sekli, enlemler ve boylamlar, enlem ve boylam farkları, denizde mesafe ve yön kavramı, seyirde kullanılan araçlar gereçler, pusulalar ve pusula kullanımı, harita projeksiyonları, deniz seyir haritalarının özellikleri, harita katalogları ve kullanımı, semboller ve kısaltmalar kitabının kullanımı, denizcilere ilanlar ve kullanımı, harita düzeltmeleri, denizde mesafe ve yön kavramı, seyir ile ilgili yayınlar ve özellikleri, fenerler ve sis isaretleri, fenerlerin karakterleri ve sınıflandırılması, fener kitaplarını kullanma, fenerlerin görünme mesafeleri, fenerlere ait kısaltmalar, sis işaretleri, samandıralama sistemleri, sistem A ve sistem B nin tanıtımı, lateral Cayro pusula bilgisi, Otomatik pilot, Manyetik pusula bilgisi, Paraketeler, İskandiller, Uydu seyir sistemleri, Navtex, Radar ve radar gözlem, elektronik seyir. DİY215 YÖNETİM ve ORGANİZASYON Yönetim kavramı, eğitim geliştirme yetiştirme ve yönetim kavramları, rekabet kaynağı olarak organizasyonlar yöneticilik ve liderlik özellikleri, amaçlara göre yönetim, planlama teorisi, organizasyon teorileri modern organizasyon teorisi, durumsallık, yaklaşımı, post-modern örgüt yapıları, toplam kalite yönetimi, liderlik yaklaşımları, değişim yönetimi, motivasyon yaklaşımları, organizasyon kültürü. 3

4 4. YARIYIL DİY202 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Bu derste, veri toplama teknikleri, örneklem üzerinde karar verme, nicel ve nitel analiz yöntemleri ve araştırma raporu hazırlanması üzerinde durulacaktır. DİY204 DENİZ HUKUKU Deniz ticaret hukuku ile ilgili temel kavramlar, deniz idari teşkilatı, görev ve yetkileri, denizde can ve mal güvenliği ve deniz çehresinin korunması konusuna ilişkin IMO Sözleşmeleri (SOLAS,MARPOL) ve uygulanmalarına ilişkin temel bilgiler, denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri, limanlar yasası, harçlar yasasının ilgili gerekleri, kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, deniz kazaları ve çatma, avaryalar, kurtarma yardım,gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler, sigorta ve deniz sigortası. DİY206 DENİZDE GÜVENLİK I Güvenlik ve denizde sağ kalma, acil durumlar, çeşitli can kurtarma araçları ve kullanımı, denizde canlı kalma ile ilgili prensipler, can kurtarma araçlarında bulunan ekipmanlar, denizde canlı kalma teknikleri, temel ilkyardım eğitimi, hasta ve yaralıların ihtiyaçlarının belirlenmesi, güvenlik nedeniyle tehlike analizi, vücudun yapısı ve işlevleri, acil durumlarda yapılması gerekenler, personel güvenliğinin sağlanması ve sosyal sorumluluk, ilkyardım, kazaya uğrayanların bakımı, hasta bakım yöntemleri, alkol ve ilaç bağımlılığı ve diş bakımı, ilkyardım takımının kullanımı, tehlikeli maddelere ilişkin kazalarda kullanılan tıbbı ilkyardım rehberi, hasta ve kazazede muayenesi ve çeşitli durumlarda ilkyardım uygulamaları, jinekoloji, hamilelik ve doğum, hipotermia ve soğukta kalıp kurtarılanların bakımı, denizde ölüm, dıs yardım, gemide çevre denetimi ve hastalık önleme, kayıtların tutulması ve yönetmelikler, ilaçlar ve tıbbı gereçler, cerrahi müdahale araç-gereç ve malzemeleri, gemi revirinin hazırlanması, MFAG kullanılması, tele sağlık hizmetlerinin alınması yöntemleri. DİY208 DENİZDE HABERLEŞME GÖRSEL İŞARETLERLE BİLGİ GÖNDERMEK VE ALMAK: Mors kodu ile işaret, mors ışığıyla (aldis lambası) işaret göndermek ve almak TELSİZLE SESLİ HABERLEŞME: Telsizle liman-gemi ve gemi-sahil haberleşmesi, uluslararası işaret kodunun kullanılması GMDSS, yardım çağrısında bulunma ve alınan yardım çağrısına karşılık verme, alınan yardım çağrılarını diğer istasyonlara iletme, MERSAR DİY210 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İş hayatı için temel kavram ve teoriler, yönetim ve örgüt prensipleri, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi ve denizcilik için teoriler. DİY212 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma, sosyal etki ve tutumlar, güdüleme, liderlik, iletişim, grup dinamiği, karar alma teknikleri. DİY214 PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlama yönetim süreci ve örgütsel performansta pazarlamanın rolü, pazar yönelimli stratejik planlama ve pazar çevresi analizi, taşımacılık pazarı özelinde tüketici ve örgütsel müşteri pazarlarının analizi, pazar dilimlerinin tanımlanması, hedef pazarların seçilmesi, hizmet pazarlaması ve taşımacılık şirketlerinin hizmet teslim sistemleri, pazarlama karması stratejileri, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma stratejileri, tutundurma karması yönetimi, taşımacılık sektöründe satış gücü yönetimi, pazarlama çabalarının örgütlenmesi, planlanması, uygulanması, eşgüdüm ve kontrolü. DİY216 ULUSLARARASI LOJİSTİK Lojistiğin tanımı, uluslararası lojistik planlaması, lojistik hizmetlerinin verimliliği ve kalite standartları, lojistikte üretime destek, üretim, stok planlama, depolama, gümrük ve antrepo hizmetleri, dağıtım kanalları ve dağıtım hizmetleri, 3PL ve 4PL hizmetleri. 4

5 ÜÇÜNCÜ SINIF 5. YARIYIL DİY305 DENİZ TAŞIMACILIĞI I Deniz taşımacılığının tarihsel gelişimi, uluslararası deniz taşımacılığı türleri, tramp taşımacılığı, layner taşımacılığı, deniz taşımacılığında kullanılan gemi tipleri ve bunlara ilişkin tanımlar, deniz taşımacılında kullanılan diğer araçlar. DİY307 DENİZ TİCARET HUKUKU Deniz ticaret hukuku ile ilgili temel kavramlar, deniz idari teşkilatı, görev ve yetkileri, denizde can ve mal güvenliği ve deniz çehresinin korunması konusuna ilişkin IMO Sözleşmeleri (SOLAS,MARPOL) ve uygulanmalarına ilişkin temel bilgiler, denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri, limanlar yasası, harçlar yasasının ilgili gerekleri, deniz iş yasası, kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, deniz kazaları ve çatma, avaryalar, kurtarma yardım, gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler, sigorta ve deniz sigortası. DİY309 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I GEMİLER, SINIFLANDIRILMALARI, BÖLÜMLERİ, İNGİLİZCE DENİZCİLİK TERİMLERİ: Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, gemi ölçüleri ve tonaj kavramı, gemilerin yük donanımları, ambarlar ve ambar kapakları, boru devreleri ve tanklar, ırgat ve halat vinçleri, demir donanımı, halatlar, manevra komutları, köprü üstü, yaşam mahalli, makine dairesi, genel tanımlar ve terimler, gemi mürettebatı, görevleri, gemide iş organizasyonu, genel denizcilik terimlerinin ve bir geminin değişik bölümlerinin İngilizce terimleri DENİZDE GÜVENLİK VE YANGINLA MÜCADELE KONUSUNDA İNGİLİZCE TERİMLER: Güvenlik donanımları, filikalar, mataforalar, yangınla mücadelede kullanılan araç ve donanımlar DENİZ HARİTALARI VE DENİZCİLİK NEŞRİYATI İNGİLİZCESİ: Coğrafya terimleri, harita ve neşriyatta kullanılan terimler, haritalar. Denizcilere İlanlar ve neşriyatları kullanıp değerlendirebilme. METEOROLOJİ İNGİLİZCESİ: Meteorolojik raporlarda kullanılan terimler, hava ve deniz durumunun jurnale kaydedilmesi DİY311 DENİZDE GÜVENLİK II Yangınla mücadele temel eğitimi, gemide yangınla mücadele organizasyonu, yangın üçgenin tanımlanması, tutuşma türleri ve kaynakları, yanıcı maddeler ve özellikleri, yangının yayılması, yangınla mücadele araçları ve söndürücü maddeler, gemide yangın önleme ve yangınla mücadele yöntemleri, solunum cihazlarının kullanımı, can kurtarma, gemi terk, kurtarma araçlarının denize indirilmesi, PERSONEL GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK. DİY315 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin (İKY) önemi konusu ve kapsamı, İKY nin tarihsel gelişimi, İKY nin gelişimine etkisi olan yönetsel ve örgütsel gelişmeler, İKY yaklaşımları, İKY nin örgüt içn yeri ve iç yapılanması, İKY yöneticisinin nitelikleri, iş analizi, İKY planlaması, İKY tedarik ve seçimi, işe alıştırma ve örgütsel sosyalleşme, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve geliştirme, performans değerleme, ücret ve ödül yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği, endüstri ilişkileri DİY317 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ Maliyet ve maliyet türleri, maliyet unsurları; işçilik maliyeti, malzeme maliyeti, genel imalat giderleri, stok kontrolü ve stok maliyeti, amortisman, maliyet muhasebesi sistemleri; safha maliyet sistemi, sipariş maliyet sistemi, standart maliyet sistemi, başabaş SEÇİMLİK DERSLER YDB301 RUSÇA I Tanışma, Alfabe, Emir cümleleri, Telaffuz ve vurgu çalışması, Bu kimdir? Bu nedir? Soruları, Telefon görüşmesi, Şahıs zamirlerinin yalın halleri, Nerede? ve Hava nasıl? sorusu,, Ne zaman? sorusu, İsimlerin cinsleri, Günün dilimlerinde kullanılan zaman ifadeleri, Ayrılırken kullanılan ayrılma sözcükleri, İyelik zamirleri ve cinslere göre kimin? sorusu, Aile üyelerinin isimlerinin öğretilmesi, Sayılar, Ülkeler ve milliyetler, Çoğul isimler, Meslek isimleri, Sayılar, Kaç yaşındasın? sorusu DİY303 DENİZ İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ Taşıma koşulları, sefer talimatları, yükleme ve tahliyede zaman sayımı, olgular tutanağı, zaman çizelgesi, hazırlık mektubu, gemi, donatan, kiracı, acente, broker, navlun, sözleşme türleri, ıstarya, sürastarya, gemide ve deniz işletmesinde ISM uygulamalar, ISPS kuralları. 5

6 DİY313 DENİZDE YOLCU TAŞIMACILIĞI Yolcu terminalleri, verilen hizmetler, sefer planlama, yolcu gemileri yönetim ve organizasyonu, yakın kıyısal sefer ve okyanus ötesi yolcu taşımacılığı. DİY319 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Vergilemeye giriş, verginin temel fonksiyonları, vergi kriterleri, Türkiye de vergileme, gelirin vergilendirilmesi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, ücret vergileri, katma değer vergisi, vergiden kaçınma, servetin vergilendirilmesi, veraset ve intikal vergisi, servet vergisi, tüketimin vergilendirilmesi, harcama vergisi. 6. YARIYIL DİY304 DENİZ İŞ HUKUKU İş hukukunun temelleri, deniz iş hukuku kavramı, iş anlaşması tipleri, çalışma koşulları, çalışan organizasyonu, ulusal düzenlemeler ve gemi çalışanları için kurallar, gemi adamlarının haklarını muhafaza etmede devlete düşen sorumluluklar. DİY308 DENİZ TAŞIMACILIĞI II Deniz taşımacığında taraflar ve birbirleri ile olan ilişkileri, deniz taşımacılığında kullanılan standart belge ve sertifikalar, deniz taşımacılığının yıllara göre arz ve talep durumları ve bunlara ilişkin tahminler, deniz taşımacılığında kapasite hesaplamaları. DİY310 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II GEMİ VE YÜKE AİT BELGELER: Gemi belgeleri, Liman belgeleri, Yük belgeleri KAYITLAR VE YAZIŞMALAR: Gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri, yük operasyonlarının kaydı, gemi yazışmaları ve protestolar, kayıt tutulması ve yazışmalar için gerekli İngilizce bilgisi. GEMİ BAKIM-TUTUM VE ONARIMDA KULLANILAN İNGİLİZCE: Bakım tutum planlaması, Gemiyi havuzlamaya hazırlık, havuzlama, gemi planları okuma. Arıza, hasar tespit, onarım yazışmaları. SÖRVEY VE DENETLEME İNGİLİZCESİ: Sörvey ve denetleme türleri, bayrak devleti, liman devleti kontrol ve denetlemeleri, klas denetlemeleri. Kontrol listeleri. Sörvey ve denetlemelerde kullanılacak İngilizce. DİY312 GEMİ KİRALAMA VE BROKERLIK Gemi kiralamada kullanılan temel tanım ve kısaltmalar, gemi kiralama şekilleri, gemi kiralamada kullanılan sözleşmeler, gemi kiralamada taraflar, brokerliğin tanımı ve denizcilik sektöründe faaliyet alanları. DİY314 LİMAN VE TERMİNAL İŞLETME YÖNETİMİ Limanların yönetim ve işletme şekilleri, limanlarda haberleşme sistemi, limanların bakım-onarım ve genel güvenlik organizasyonu ve yönetimi, işletme ve sistem, liman, iskele, platform ve terminal sistemleri, liman terminallerde giren ve çıkan trafiğin yörüngeleri, servis sitemleri, kontrol denetim sistemleri, depolama alanları, servis sistemlerinde servis ve bekleme süreleri, limanlarda yatırım ve işletme bileşenleri, maliyetler, sabit ve değişken maliyetler, limanlarda uygun değer servis araçları ve yapıları DİY320 VARDİYA STANDARTLARI Liman vardiyasının tutulması, limanlardaki ISPS uygulamaları, seyir vardiyasını oluşturan gemi adamlarının görev yetki ve sorumlulukları, COLREG 72'nin içeriği amacı ve uygulanması, seyir vardiyası tutulmasında uyulması gereken kurallar. DİY322 DENİZDE GÜVENLİK III Giriş ve güvenlik Olağanüstü durumlar Denizde canlı kalmanın ilkeleri Cankurtarma araçlarının kullanılması Helikopterle kurtarma yöntemleri Cankurtarma araçları ve kurtarma botları Denize indirme düzenekleri Can filikası motoru ve donanımları Gemiyi terk İşaret verme aygıtları ve payroteknik gereçlerı Cankurtarma aracında yapılacak işler Filikaların denize indirilmesi ve denizden alınması Denizli havada cankurtarma araçlarını denize indirme ve kullanma Telsiz aygıtları Can sallarının denize indirilme eğitimi Giriş, güvenlik ve sağ kalma Acil durumlar Çatışma, yangın, batma gibi oluşabilen acil durum türleri Normal olarak gemilerde taşınan can kurtarma araçlarının türleri Cankurtarma araçları ve kurtarma botları Can kurtarma teknesindeki teçhizat Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı Denizde kişisel canlı kalma Helikopter yardımı Acil durum telsiz donanımı canlı kalma ile ilgili prensipler: Eğitim ve talimlerin önemi Kişisel koruyucu giysi ve teçhizat Herhangi bir acil durumda hazır olmanın gerekliliği Can kurtarma araçlarının istasyonlarına (gemiyi terk toplanma yerleri) çağrıldığında yapılması gerekenler Gemiyi terk etmek gerektiğinde yapılması gerekenler 6

7 Suyun içindeyken yapılması gerekenler Bir can kurtarma teknesindeyken yapılması gerekenler Kazazedeler için başlıca tehlikeler DİY324 DENİZ TURİZMİ Turizm açısından denizciliğin önemi ve boyutları, Türkiye de denizcilik, yat turizmi, sualtı dalış turizmi, sualtı arkeolojisi, kıyı turizmi, kruvaziyer turizmi, yat turizmi, yabancı bayraklı yatların seyir esasları, yabancı bayraklı yatların giriş çıkışı, yatlardan yapılacak tahsilat, yatların kalış süresi, kabotaj uygulaması, yat gezileri, sualtı turizmi, Türkiye de bulunan sualtı mağaraları, kıyı turizmi, plajlar doğal kumsallar, göller göletler, kruvaziyer turizmi feribot taşımacılığı, kruvaziyer turizminin dünyadaki gelişimi, Türkiye deki kruvaziyer turizminin önemi, dalış turizmi, sualtı arkeolojisi, deniz turizminde marinaların önemi, Türkiye de denizcilik, denizcilikte eğitim ve tanıtım, amatör denizcilik, deniz turizmi, ticari yatçılık ve uluslararası ilişkiler, çevre ve balıkçılık. Seyahat işletmelerinin tanımı, yönetimi ve yönetim fonksiyonları, ulaştırma sistemi içerisinde yer alan seyahat işletmelerinin sınıflandırılması, tarihçeleri ve turizm sektöründeki konumları, dünyada ve Türkiye'de ulaştırmanın geleceği. yönetim kavramı ve yönetim fonksiyonları, seyahat acentacılığını tanıyabilme ve sınıflandırılması. Seyahat acentacılığı kuruluş süreci ve TÜRSAB, seyahat acentalarının faaliyetleri vize ve gümrük işlemleri pasaport işlemleri, rent a car işlemleri, vize, biletleme faaliyetleri ve IATA, tur operatörlerini tanıyabilme ve sınıflandırılması, paket tur ve üretim süreci, paket turlarda havayolu taşımacılığı ve tercih nedenleri, oda kontenjan çeşitleri, otel-acenta sözleşmeleri, otel acenta arasındaki ilişkiler. SEÇİMLİK DERSLER YDB306 RUSÇA II Sıfatlar, Sayılar, Meyve ve sebze isimleri, Vermek ve beğenmek fiilleri, fiyat sorma, Geniş zaman, Bilmek, düşünmek fiilleri, İsmin de hali ve yaşamak fiili, İsmin i hali, ve, veya bağlaçları, fakat bağlacı, İşaretler, Hobiler, İkinci grup filler, Anlamak, okumak, yazmak fiilleri, Renkler, mevsimler ve aylar, Haftanın günleri DİY302 DENİZ ACENTE İŞLETMECİLİĞİ Acenteciliğin tanımı ve organizasyon yapıları, deniz acentesi çeşitleri, deniz acentelerinin görev ve sorumlulukları, gemilere verilen hizmetler, acentecilik hizmet tarifelerinin belirlenmesi. DİY316 ÖRGÜTSEL ETİK Davranış kavramı, yöntemi, Davranış düzlemi, sosyal statü ve rol davranışları, Kültür kavramı, örgüt kültürü, İnanç ve tutumlar, Kişilik ve kişi örgüt bütünleşmesinde kişilik faktörü, Algılama ve öğrenme kuramları, Motivasyon kavramı. DİY318 ULUSLARARASI PAZARLAMA Küresel pazarlamanın temelleri; küresel pazarlama, teorik temeller, kültürel temeller, yerel pazarlama; yerel satın alma davranışı, yerel pazarlama araştırmaları, yerel pazarlarda olgunlaşma ve yeni büyüyen pazarlar, yerel pazarlama ve gelişmekte olan pazarlar, küresel yönetim; küreselleşen pazarlama, küresel ürünler ve hizmetler, küresel fiyatlandırma, küresel dağıtım, küresel reklam, küresel promosyon, direkt pazarlama ve kişisel satış, küresel pazarlama için organizasyon, küresel pazarlamanın geleceği, uygulamalar; Türkiye nin dış ticaret dengesi ( ), dış ticaret uygulamaları. 7

8 DÖRDÜNCÜ SINIF 7. YARIYIL DİY403 DENİZ SİGORTALARI Sigortanın tanımı, sigorta işletmeciliğin amacı ve işlevleri, sigorta piyasasını etkileyen etkenler ve özellikleri, risk analizi, reasürans işletmeleri ve komisyonlar, işlevleri, risk yönetim politikaları, iş hayatındaki riskler ve korunma önlemleri, deniz sigortası ile ilgili temel kavramlar, deniz sigorta işletmeciliğinde gelir ve maliyet analizi, tekne, makine, yük (Emtea), navlun sigortalarının incelenmesi, klüp sigortaları, yapısı ve işlevleri. DİY405 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ III Güvenlik mesajlarını anlamak için gereken İngilizce, Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce, denizcilik yazışmalar, protesto mektupları, hasar raporları ve diğer yazışmalara yönelik İngilizce. DİY409 GÜMRÜK MEVZUATI Deniz ve gümrük mevzuatının tanımı, taşımacılıkta karayolu, suyolu, denizyolu, demiryolu, havayolu entegrasyonu sonucu ikili veya daha fazla kombinasyonlar sonucu ikili veya daha fazla kombinasyonlar sonucu ortaya çıkacak hukuki sorunları, liman giriş çıkış belgeleri, personel listeleri, gemiye katılış ayrılmalar, gemilere yük alıp verilmesi, beyan mektupları, ambarların mühürlenmesi ve açılması, gümrük kontrol ve belgeleri. DİY413 LİMAN İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Liman işletmelerinde planlama, ro-ro operasyon, konteynır operasyon,sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan kısaltma ve semboller, liman işletmelerinin yapısı. DİY415 MOTOR BİLGİSİ Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları, temel elektrik ve gemi elektriği. DİY419 YATÇILIK VE MARİNA YÖNETİMİ Türkiye de ve dünya da marinacılık, marina işletmelerinde yönetim ve organizasyon, kışlama, tonoz, tekne yanaştırma ve kaldırma, marinalarda tekne ve müşterilere verilen hizmetler, yelkencilik, yelkenle seyir. DİY421 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ Gemi donanımları, yükleme hatları markası, draft rakamları, deplasman, yüzebilirlik, çeşitli durumlarda denge, ağırlık merkezinin yer değiştirmesi, gemilerin boyutları, boyutlar arası ilişkiler, gemilerin tonajları, kuvvetler ve momentler, draft, trim ve stabilite, güverte yükü, deplasman hesabı, draft sörvey, trim hesabı, GM ve stres hesabı, kesme kuvveti, eğilme momenti, burulma momenti ve hasarlanma da denge, gemilerin çeşitli hareketleri, yalpa, başa- kıça trim, havuzlama ve karaya oturmada denge hesapları, su dolan bölümler, su almada enine ve boyuna denge, stabilite eğrileri. DİY423 YAT KAMARA HİZMETLERİ Kamara hizmetleri yönetimi ve fonksiyonları, kullanılan teknoloji, süreç ve teknikler, kamara hizmetleri temel kavramlarının ve işlevlerinin verilmesi, kamaraların hazırlanılması, kamaraların temizliği ve kontrolü, kamara hizmetleri personelinin görev ve sorumlulukları, malzeme ve ekipman, konuk isteklerinin karşılanması. SEÇİMLİK DERSLER YDB401 RUSÇA III Geçmiş zaman. Haftanın günleri, Sıfatların kısa formu, Hareket fiilleri ve nereye? sorusu, Mevsimlerin ne zaman? sorusu ile kullanılması ve çünkü bağlacı, Gelecek zaman, Fiil biçimleri, Zaman ifadeleri, İsmin e hali, ebilmek fiili, Sahiplik eki DİY411 HİZMET SEKTÖRÜ İŞLETMECİLİĞİ Hizmetler ve ekonomi; ekonomide hizmetlerin rolü, hizmetlerin yapısı, hizmet kavramı ve rekabetçi strateji; hizmet stratejisi ve pazar konumu, bilgi kaynağının stratejik rolü, hizmet girişimciliğinin yapısı; hizmet verme sistemi, hizmet araçlarının dizayn ve yerleşimi, hizmet araçlarının yeri, hizmet operasyonlarının yönetimi; hizmetleri tanıma, hizmetin kalitesi, arz ve talep yönetimi, kuyrukların yönetimi, dünya çapında hizmete doğru; verimlilik ve kalite geliştirme, büyüme ve gelişme, hizmet uygulamalarında sayısal modeller; hizmetler için talep tahmini, sıralama modelleri ve kapasite planlama, hizmetlerde linear (doğrusal) programlama modelleri. 8

9 DİY425 EKONOMİK COĞRAFYA Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve sanayi faaliyetlerinin dünya üzerindeki dağılımı ve özellikleri. Bu ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkış nedenleri ve dünya ekonomisi içindeki yeri ve önemi. Sanayileşmede etkili olan doğal ortam koşulları ile sosyo-ekonomik faaliyetler. Sanayi tesislerinin kuruluş yerenin tespitinde göz önüne alınması gereken faktörler. Dünya coğrafyasının kaynak dağılımı, nüfus yapısı ve özellikleri, kültürel ve ekonomik yapı gibi farklı değişkenlerle değerlendirilmesi, politik sistemlerin ekonomi üzerindeki etkileri. DİY427 YENİLİK YÖNETİMİ Yenilik ve yenilikle ilişkili kavramlar, yenilik kaynakları ve türleri, işletmelerde yenilikçi davranışın incelenmesi, yenilikçi davranış ve örgüt iklimi, yenilik yönetimi, yenilik stratejileri. 8. YARIYIL DİY404 DENİZ METEOROLOJİSİ Meteorolojinin tanımı ve denizcilikteki önemi, atmosferin yapısı ve fiziksel özellikleri, güneş radyasyonu, meteorolojik elemanlar; hava sıcaklığı, atmosfer basıncı, nemlilik, görüş uzaklığı, bulut, yağış ve rüzgar, gemide kullanılan meteoroloji aletleri ve gözlem, genel atmosfer sirkülasyonu; dünya basınç ve rüzgar sistemleri, yerel rüzgarlar, denizde hava tahmini, iklim tipleri. DİY406 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ IV Gemiler arası, gemi sahil ve gemi içi VHF ve R/T haberleşmesi, İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin (SMCP) kullanımı, Uluslararası işaret kod kitabının kullanılması. DİY408 GEMİ VE FİLO YÖNETİMİ Gemi ve yük türlerine göre gemi seçimi, gemi seçimini etkileyen nedenler, gemide yönetim ve organizasyon, görev ve sorumluluklar, şirket- gemi iletişimi, sefer planlaması, konteynır, ro-ro ve tehlikeli madde taşımacılığı, navlun hesaplamaları, gemi liman, acente ve broker ilişkileri, işletmede filo analizi. DİY412 KONTEYNER SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Konteynırizasyon, yüklerin birimleştirilmesi, konteynır yapısı ve elemanları, yapılışlarına ve kullanılışlarına göre konteynır çeşitleri, satıcının deposundan alıcının deposuna kadar konteynırın taşınması sırasında geçirdiği evreler, konteynırin takibinde yapılması gereken işlemler, konteynır taşımacılığında kullanılan belgeler, yüklerin konteynırlara istiflenmesi, konteynırların gemiye istiflenmesi, konteynır gemileri. DİY414 BİTİRME PROJESİ Denizcilik alanı ile ilgili bir projenin araştırılması, hazırlanması ve sunumu. DİY416 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ IMO SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER: Yükleme hatları sözleşmesi, SOLAS; 1974 ve düzeltmeleri, bölmeler ve denge, yangın önleme, ihbar ve söndürme, can kurtarma araçları ve düzenlemeleri, telsiz telgraf ve telsiz telefon, telsiz haberleşmeleri, tahıl taşınması, tehlikeli yüklerin taşınması ve ISM. STCW - 95 ITU Telsiz Kuralları, STP Sözleşmesi,1971. SPACE STP,1973. PAL,1974 ve Tonilato MARPOL 73/78. LDC INTERVENTION CLC 1969 DİY420 TEMEL İLK YARDIM Hasta / yaralıların ihtiyaçlarının ve kendi güvenliğimiz için tehlikelerin denetlenmesi, vücudun yapısı ve işlevleri, Hasta / yaralı / kazazedenin durumu. Yara ve veya hastalığın yeri, Kazazedeyi uygun konuma getirme, Bilinci kapalı kazaya uğramış kişi, Canlandırma tekniklerinin uygulanması, Kanamanın kontrolü, Temel şok yönetimi uygun önlemlerinin tatbiki,elektrik kazaları dahil yanıklar ve haşlanmalarda uygun önlemlerin tatbiki,bir kazazedenin kurtarılması ve taşınması,acil durum takımındaki malzemenin ve bandajlar yerine geçebilecek diğer uygun malzemelerin kullanılması ve diğer ilk yardım temel eğitimleri. SEÇİMLİK DERS YDB402 RUSÇA IV İsmin in hali, Nereden?, Nereye?, Nerede? soruları, Aylar, Fiil türleri, Gelecek zaman, İsmin e hali, Gerekir ifadesi, İsmin in hali, İsmin de hali, İsmin ile hali, Fiiller, Sıfatlar 9

10 DİY410 KIYI BÖLGELERİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ Kıyı bölgeleri ve bütünleşmiş kıyı şeridi yönetimi, çevreyle ilgili sürdürülebilir kalkınma için kıyı kaynaklarının yönetimi, deniz taşımacılığının çevresel etkisi, denize dökülen petrol, denize petrol dökülmesi durumunda acil tepki verecek planlar, IMO rehberi, MARPOL ve OPA kuralları. DİY418 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ Uluslararası işletme yönetimi ve kültürel, yasal, politik, ekonomik, teknolojik dinamikler, uluslararası ticaret teorisi, bölgesel ekonomik bütünleşmeler, yabancı yatırımlar, uluslararası ticaret ve düzenlemeler. 10

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL AIT 105 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Devrimlerin fikri yönü, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı devletinin

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

DKN.:53971972-3730- -14/PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DKN.:53971972-3730- -14/PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Denizcilik İngilizcesi MH-311 3 / 1 2+0+0 2 3 Dili : İngilizce Seviyesi Önkoşulu Öğretim Elemanları

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta)

DERS İÇERİKLERİ. 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta) 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta) DERS İÇERİKLERİ Sahil Güvenliğe Hazırlık Muhabere Usulleri Lojistik Yazışma Usulleri Cankurtarma ve İlkyardım Su Ürünleri Kolluk İstihbaratı Deniz Kirliliği Denetçisi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME TEKNİKERİ (GÜVERTE TEKNİKERİ/UZAKYOL GÜVERTE ZABİTİ)

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME TEKNİKERİ (GÜVERTE TEKNİKERİ/UZAKYOL GÜVERTE ZABİTİ) TANIM Uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapan kişidir. A- GÖREVLER - Deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması ve gemiden boşaltılması işlerini yapar, - Alınan

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ AIT105 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa ya ve Osmanlı ya etkileri. Osmanlı

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dr. İ. Kudret RODOPMAN Amaç Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI (ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) Osmanlı Devleti nden yeni

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dr. İ. Kudret RODOPMAN Amaç Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKA MUHASEBESİ 9.1.2017 13:30 BANKACILIK HUKUKU 10.1.2017 13:30 11.1.2017 09:00 GİRİŞİMCİLİK 11.1.2017 13:30 İLETİŞİM 12.1.2017 09:00 HİZMET PAZARLAMASI 12.1.2017 13:30 İŞLETME

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 . Müfredat Toplam Kredi Programdan mezun olabilmek için Yükseköğretim

Detaylı

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final Final 09.01.2017 10:00 7502307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 10:00 7502311 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 13:30

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (YAT KAPTANLIĞI STAJI)

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (YAT KAPTANLIĞI STAJI) Staj Komisyonu Onay Sıra No / Tarih KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (YAT KAPTANLIĞI STAJI) ADI SOYADI PROGRAMI OKUL NO STAJ DEFTERİ BELGE

Detaylı

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dr. İ. Kudret RODOPMAN Amaç Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GİRİŞİMCİLİK HİZMET PAZARLAMASI 31.1.2017 16:30 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ BANKA MUHASEBESİ MİKRO EKONOMİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... Xİ GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... Xİ GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... Xİ GİRİŞ... 1 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI... 7 1.1. Deniz Yolu Taşımacılığının Genel Özellikleri... 7 1.2. Dünya Ticaretinde Deniz Yolu Taşımacılığı ve Dünya Deniz Ticaret Hacminin

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 11 1.1 İş 12 1.2 İşgören 12 1.3 İşveren 13 1.4 Yönetim ve Yönetici 13 1.5 İhtiyaç 14 1.6 Tüketim ve Tüketici 14 1.7 Bir Sistem Olarak İşletme

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I SINIF

BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I SINIF MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 11 Nisan 2016 Pazartesi 09:00 İstatistik 11 Nisan 2016 Pazartesi 14:30 Dış Ticaret İşl.Muh. 12 Nisan 2016 Salı 09:30 Kamu Maliyesi 12 Nisan 2016 Salı 13:00 Araştırma

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

FOTO. T.C. VATANDAŞlıK

FOTO. T.C. VATANDAŞlıK YAT KAPTANı STAJ KAYIT DEFTERi ADI SOYADı DOGUM TARiHi T.C. VATANDAŞlıK NO FOTO BÖLÜM -1 SEYiR ile iıalu GÖREVLER GÖREVLER ONAYLAYAN ADI SOYADı/GÖREVi TARiH SEviR PLANI VAPMAK, ROTALARı ÇiZMEK VE ROTA

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DIŞ TİCARET PROGRAMI YARIYIL SONU SINAVLARI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DIŞ TİCARET PROGRAMI YARIYIL SONU SINAVLARI DIŞ TİCARET PROGRAMI YARIYIL SONU SINAVLARI İN ADI 27.05.2013 13:00 BİP 1802 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II Uzaktan Eğitim 27.05.2013 16:30 DŞT 1004 Gümrük İşlemleri Öğr. Gör. Ali YILDIZ 28.05.2013 09:30

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri Eski Alanya İşletme Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarı Yılı Eşleşen Dersler (2010 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için) Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri TUR168 Almanca II

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı