bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50)"

Transkript

1 bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50) MAKALE ADI - İNGİLİZCE (Articles/English) A Bimension of Anatolion-Turkish Urban History Anatolion Turkish Urban Models During the Seljuk period A Comparative Study of Sihr-i Helâl and Enjambment Techniques A Content Study of the Poet Nâbî's Tuhfetü'I-Harameyn with an Analytical Approach A Critical Approach to 'Lehrbuch Der Türkischen Sprache' By Austrian Turkologist Herbert Jansky A Different View of Redif : Prerhyme in Ottoman Divan Poetry A Different View of Redif : Prerhyme in Ottoman Divan Poetry A Different View of Redif: Poems With Single Rhyme and Double/Crosswise Redif A Different View of Redif: Poems With Single Rhyme and Double/Crosswise Redif A Divan Poet From Eski Zağra: Handî And His Divançe A Doomsday Scenario by Cengiz Aytmatov: the Cassandra Seal A Fareıuell to Asiatic Mode of Production A Lıterature Vıew Of Upward Influences And Uses In Interpersonel Relatıons Of Organızatıons A Linguistic Analysis of Women s Names in Altai Heroism Legend A New Dimension of Marketıng is Brought by The Postmodern Society Structure: Tribal Marketing A New Participle Suffix in Turkish as Spoken in Turkey: I A Place Where Identities Conflict: Kiralik Konak and Generations Searching for their Homes/Cosmos MAKALE ADI -TÜRKÇE (Articles/Turkish) YAZAR ADI (Authors) MEVSİM / YIL (Seasons / Year) Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit 'Selçuklu Döneminde Anadolu- Koray ÖZCAN Yaz Türk Kent Model(ler)i' Sihr-İ Helâl İle Anjambman Teknikleri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma Şair Nâbî'nin Tuhfetü'l- Harameyn'inin İçeriğinin Analitik Bir Yaklaşımla İncelenmesi Avusturyalı Türkolog Herbert Jansky nin 'Lehrbuch Der Türkischensprache' Adlı Eserine Eleştirel Bir Yaklaşım Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif SAYI (Volume) SAYFA (pp) Hasan YÜREK Yaz Menderes COŞKUN Bahar M. Sani ADIGÜZEL Yaz Halil ÇELTİK Yaz Yaşar AYDEMİR Yaz Redife Farklı Bir Bakış: Çift/Çapraz Halil ÇELTİK Bahar Redifle Yazılmış Tek Kafiyeli Şiirler Redife Farklı Bir Bakış: Çift/Çapraz Yaşar AYDEMİR Bahar Redifle Yazılmış Tek Kafiyeli Şiirler Eski Zağralı Bir Divan Şâiri: Handî ve Divançesi Cengiz Aytmatov'dan Bir Kıyamet senaryosu: Kassandra Damgası Ömer ÖZKAN Kış Ali İhsan KOLCU Yaz Asya Tipi Üretim Tarzı'na Veda Suna Başak AVCILAR Yaz Organizasyonlarda Kişilerarası İlişkilerde Etki Taktikleri ve Kullanımına İlişkin Literatür Çalışması Altay Kahramanlık Destanındaki Kadın İsimlerinin Dil Bakımından Tahlili Postmodern Toplumsal Yapının Pazarlamaya Getirdiği Yeni Boyut: Topluluk Pazarlaması (Tribal Marketing) Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfatfiil Eki: I Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller Gaye ÖZDEMİR YAYLACI Kış N. N. TIDIKOVA Güz Sinem YEYGEL Yaz Ahmet KARADOĞAN Yaz İbrahim TÜZER Bahar A Portrait of the Ideal Poet as Reflected in Fahriye in Ottoman Poetry A Research on the Juz System of Kazakh People and its History Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi Kazaklardaki Cüzlük Sistemi ve Tarihçesi Üzerine Bir İnceleme Tûba Işınsu İSEN DURMUŞ Güz Dânâ MOLDABAYEVA Bahar

2 A Research on Turkish Words in Old Russian Historical Work- "The Story of Past Years" A Research on Turkish Words in Old Russian Monuments - 'The Song of Igor Company' A Socio-Economic Similarity Analysis for the Member States of the former USSR A Socio-Economic Similarity Analysis for the Member States of the former USSR Eski Rusça "Geçmiş Yılların Hikâyesi Adlı Eserdeki Eski Türk Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme Eski Rus 'İgor Destanı' Adlı Eserdeki Eski Türk Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme SSCB nin Dağılmasıyla Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Benzerlik Analizi SSCB nin Dağılmasıyla Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Benzerlik Analizi Çiçek EFENDÎYEVA Kış Çiçek EFENDİYEVA Kış Mehmet GÜRBÜZ Yaz Murat KARABULUT Yaz A Survey on Variants of 'Arzu and Kamber' Epic A View of The Middle East Experience of Imperialism: French Mandate in Syria About the Category of Singularity and Plurality in Azerbaijan Turkish Arzu ile Kamber Destanı nın Varyantları Üzerine Bir İnceleme Emperyalizmin Ortadoğu Tecrübesinden Bir Kesit: Suriye de Fransız Mandası Azerbaycan Türkçesinde Teklik- Çokluk Kategorisi Üzerine Amangül DURDIYEVA Kış Mehmet Akif OKUR Kış Çengiz HÜSEYNZADE Yaz Aleksei İvanovich (Khutlu Mohammad) Tevkelev (His pedigree and his role at the History of the Khazah and İtil-yayik Area) Ali Shir Nava'i's Majâlis-un nafa'is Tadhkira and its Two Persian Translations Made in the 16 th Century Alphabet Problem of Kazakstan in Hıstory and Today An Alternative for Turkish Cinema s Search for an Original Language: The Cinema of Central Asia Aleksey İvanoviç (Kutlu Muhammet) TEVKELEV (Şeceresi, İdil-Yayık ve Kazak Tarihindeki Rolü) Ali Şîr Nevâî'nin Mecâlisu'n-nefâis İsimli Tezkiresi ve XVI. Asırda Yapılan Farsça İki Tercümesi Tarihte ve Günümüzde Kazakistan ın Alfabe Meselesi Türk Sinemasının Özgün Dil Arayışlarına Farklı Bir Yol Haritası: Türk Soylu Ülkeler Sineması Osman YORULMAZ Yaz Ahmet KARTAL Bahar Mehmet Kutalmış Güz Mustafa SÖZEN Yaz An Analysis of Turkish Islam Emerging out of Fıqh, Theology, and Sufism Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf Alanında Hanefilik, Maturidilik ve Yeseviliğin Özkan AÇIKGÖZ 'Türk Müslümanlığı' Zaviyesinden Kış Tahlili An Anaylsis on Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Keşfger Ahmed İlk Türkçe Oyunlardan Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Keşfger G. Gonca GÖKALP ALPASLAN Bahar Ahmed Üzerine Bir İnceleme An application of Senlendirme(Ihyâ) in the 17th Century: The Improvement of Mormoc Village(Kelkit) An Attempt to Make Correction in The 6th Line of The North Face of The Köl Tigin Inscription An Essay About Turkish According to the Relation Between Signifier and Signified An Essay on the Bibliography of Memoirs on The Second Constitutional Era An Essay On The Last Atlempt Of Imperialism: Russian Expansion In Central Asia An Evalication of Two Persons Plays in Turkish Theatre XVII. Yüzyılda Bir Şenlendirme (İhyâ) Uygulaması: Mormoc Köyü nün İmarı (Kelkit) Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri Gösteren-Gösterilen İlişkisi Açısından Türkçe'nin Görünümü Üzerine Bir Deneme II. Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi Son Emperyalizm Denemesi üzerine Düşünceler: Orta Asya da Rus Yayılmacılığı Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme ( ) Bilgehan PAMUK Kış Erhan AYDIN Güz Muhsine BÖREKÇİ Kış Murat HANİLCE Güz Gökhan BACIK Yaz Abide DOĞAN Güz

3 An Evalication of Two Persons Plays in Turkish Theatre An Evaluation About the Usage of the Term Usûl in Turkish: Example of Tafsir Usûlu (Basis of Exegesis) Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme ( ) Türkçe de Usûl Kelimesinin Kullanımı Hakkında Bir Değerlendirme: Tefsir Usûlü Örneği Sıdıka GÖKÇELİK Güz İbrahim GÖRENER Güz An Evaluation on Mazmun Mazmûn Üzerine Bir Değerlendirme Şener DEMİREL Bahar An Evaluation Upon Women Rights in Turcs An example of Function change in the field of Historicial Turkish Language: The verb-tut Türklerde Kadın Hakları Üzerine Bir Değerlendirme Türkçede Tarihî Türk Dili Alanında Fonksiyon Değiştirmeye Bir Örnek: Tut- Fiili Ali SARIKOYUNCU Kış Mehmet Vefa NALBANT Yaz An Initial Experiment Preceding the Second Constitutional Era: The Iranian Constitutional Movement and its Reasons (1906) II. Meşrutiyetin Ön Denemesi: İran Meşrutiyet Hareketleri ve Sebepleri (1906) Yılmaz KARADENİZ Güz An Introduction to Constitutional Government: A Full Text Analysis of the 1856 Reform Edict An Original Poet: Nazmî of Edirne and New Approaches to his Divan An Overview on Grammaticalisation An Unknown Idiom from Our Classical Poetry: Sleight-of-Hand An Unknown Tezkire, Entitled 'Tezkire-i Mecâlis-i Şu arâ-yı Rûm', on Otoman Poets Written in the 16th Century An Unknown Work of Abdî- The Translation of Heft Peyker Analysis of Osmancık Novel, on Account of Archetypical Symbolizm Analysis of the Term 'Dedication' in Turkish Literature Ancient Caravan Routers Connecting the Basins of Kızılırmak and Auphrates Ancient Merv Environment from the Viewpoint of Cultural Philosophy Annihilation of Literary Works: Situation in Tuva (30-40s of the XXth Century) Arab Nationalism from Its Emergence until 1918 Art Life in The Period of Karakoyunlular Atatürk s Struggle for The Annexation of Hatay to Turkey Attitudes of Timurids to Science and Art and Some Artists of the Last Period Babur's Life in India in the Light of his 'Baburname' and 'Divan' Babur's Work of 'Risâle-i Vâlidiyye Tercümesi' Anayasal Meşrûtî Yönetime Medhal: 1856 Islahat Fermanı nın Tam Metin Musa GÜMÜŞ Güz İncelemesi Orjinal Bir Şair: Edirneli Nazmî ve Dîvân ına Yeni Bakışlar Dilbilgiselleşme Üzerine Bir İnceleme Klâsik Şiirimizden Bilinmeyen Bir Deyim: El Oyunu 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış 'Tezkire-i Mecâlis-i Şu arâ-yı Rûm' Adlı Tanınmayan Bir Tezkire Abdî nin Bilinmeyen Bir Mesnevîsi: Heft Peyker Tercümesi Osmancık Romanının Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi Türk Edebiyatında İthaf Terimi Hakkında Bir Araştırma Kızılırmak ve Fırat Havzalarını Birbirine Bağlayan Eski Kervan Yolları Eski Merv Çevresine Kültür Felsefesi Açısından Bakış Edebî Anıtların Yok Edilmesi: Tuva'daki Durum (20. yüzyılın yılları) Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Karakoyunlular Döneminde Sanat Hayatı M. Fatih KÖKSAL Kış Kerim DEMİRCİ Bahar M. Fatih KÖKSAL Kış İsrafil BABACAN Kış Hanzâde GÜZELOVA Yaz Tarık ÖZCAN Yaz Turan KARATAŞ Yaz A. Tuba ÖKSE Yaz Güçmurat SOLTANMURADOV Kış Maya Salchakovna MAADYR Bahar Bayram SOY Yaz Muhsin MACİT Kış Atatürk ün Hatay Davası Ercan KARAKOÇ Yaz Timurluların Bilim ve Sanata Yaklaşımları ve Bazı Son Dönem Sanatkârları Divân ve Bâbürnâme Işığında Bâbür'ün Hindistan Hayatı Bâbür'ün 'Risâle-i Vâlidiyye Tercümesi' Adlı Eseri Hayrunnisa ALAN AKBIYIK Yaz Ali Fuat BİLKAN Bahar Ali Fuat BİLKAN Kış

4 Berdi Kerbabayev, Writer of Soviet Age Turkmen Literature and His Novel, Named Ayğıtlı Ädim (The Decisive Step) Biographical Data and Poetry Criticism Through 'Çehar Makale' Bucharest Ambassador Hamdullah Suphi and Gagauz Turks Career Education and Counseling in the Development of Children in Elementary Schools Sovyet Devri Türkmen Yazarı Berdi Kerbabayev ve Ayğıtlı Ädim Romanı Biyografik Bilgi ve Şiir Eleştirisi Açısından 'Çehâr Makâle' Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri İlköğretim Düzeyinde Kariyer Eğitimi ve Danışmanlığı Yakup SARIKAYA Yaz Yusuf ÇETİNDAĞ Yaz Yonca ANZERLİOĞLU Güz Gaye ÖZDEMİR YAYLACI Kış Central Asia as the Focus of the Struggle for Power and Legitimacy: The Language and Education Policies of the Soviet Government İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları Ferhat KARABULUT Yaz Central Asia in the Period of Sino- Çin-Sovyet İttifakı Döneminde Soviet Alliance ( ) ( ) Orta Asya Selçuk ÇOLAKOĞLU Kış Characteristics of Çameli Town Toplum Yapısı İtibarıyla Çameli Regarding as Social Structure İlçesinin Özellikleri Neşide YILDIRIM Kış Cihanşah and His Turkish Poems Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri Muhsin MACİT Bahar Classical Turkish and Persian Literature from the Viewpoint of Comparative Literature Researches Close and Narrow Spaces in Mature/ Individualism Period Comparision Between Class Room Education and E-Education Composition Characteristics of Turkish Mesnevîs Compound Verbs in Atabetü l- Hakayık Conditional Divorce in Ottoman Society: A Case from Seventeenth- Century Erzurum Contribution to the Debates on the Origin of the Bosnian Royal Kotromani ć Dynasty Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Açısından Klâsik Türk Adnan KARAİSMAİLOĞLU Güz Edebiyatı ile İran Edebiyatı Bireyleşim Kemalat Sürecinde Kapalı ve Dar Mekânlar Yüksek Öğretimde Örgün Eğitimle E-Eğitiminin Karşılaştırılması Türkçe Mesnevilerin Tertip Özellikleri Atabetü l-hakayık ta Birleşik Eylemler Osmanlı Toplumunda Şartlı Boşanma Hadisesi: XVII. Yüzyıl Erzurum undan Bir Vaka Bosna Krallık Soyu Kotromanićlerin Aslı Hakkındaki Tartışmalar Ahmet DOĞAN Bahar Mümin KÖKSOY Yaz Ahmet KARTAL Güz Aziz MERHAN Bahar Bilgehan PAMUK Kış Osman KARATAY Güz Cosmology In Hüsn ü Aşk Hüsn ü Aşk ta Kozmografya M. Celâl VARIŞOĞLU Bahar Craziness and 'Crazy' of the Divan Şiirinde Cünûn ve Concepts in Divan Poetry and the Mecnûn Kavramları ile Bu Usage of these Concepts in 'Fehîm-i Kavramların Fehîm-i Kadîm Ayşegül AKDEMİR Bahar Kadîm Dîvân' Dîvânı ndaki Kullanımı Culture and Media Kültür ve Medya Bekir KOCADA Yaz çev. Emine Yılmaz - Nurettin Demir, Grafiker Yay., Ankara 2002, 139 s. Definitions of Nationalism and National Identity in Azerbaijan Dehistan: An Ancient Turkish City as Recorded in Mehmed Emin Efendi s Travel Book Descriptions of Royal Stamps in Classical Ottoman Poetry Dividend Registers in The Sandjack of Saruhan Yayın Değerlendirme / Review / Árpád Berta, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları Sema Aslan Kış Azerbaycan'da Milliyetçilik ve Milli Ceylan TOKLUOĞLU Kimlik Tanımlamaları Güz Mehmed Emin Efendi nin Seyahatnamesine Göre Eski Bir Fikret TÜRKMEN Bahar Türk Şehri: Dehistan Divan Şiirinde Tuğra Tavsifleri Ahmet MERMER Yaz Saruhan Sancağında Temettuat Tahriri Ertan GÖKMEN Bahar Divorces and İts Causes in Turkiye Türkiye de Boşanma ve Sebepleri Neşide YILDIRIM Kış

5 Do Family Lose Their Political Efficacy or Not? Revisiting Intergenerational Transmission of Party Identification Eastern Narrative Traditions and the Identity of urkish Cinema Economic Relations Between Turkey and Other Turkish Republics Aile Siyasi Etkilerini Kaybetmekte midir? Siyasi Parti Tercihinde Nesiller Arası Değişim Doğu Anlatı Gelenekleri ve Türk Sinemasının Aidiyeti Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Mehtap YEŞİLORMAN Kış Mustafa SÖZEN Yaz Mehmet DİKKAYA Bahar Educational Functıon of Historical Novel Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi Ahmet ŞİMŞEK Bahar Effects of Press Advertisements on Gazete Reklamlarının Gençler Young People Üzerindeki Etkisi Belma GÜNERİ FIRLAR Kış Effects of Press Advertisements on Gazete Reklamlarının Gençler Young People Üzerindeki Etkisi İ. Pelin DÜNDAR Kış Ekinçi and Its Role in The Turkish Türk Kültür ve Fikir Hayatında Culture and Ideas ( ) Ekinçi ( ) Ali EROL Güz Eleven Turkish Poets From Samed Samed Vurgun un Bakış Açısıyla Vurgun s Point of View On Bir Türk Şairi Ahmet BOZDOĞAN Yaz Entirety in Islamic Lines of Ahmad-i Ahmed-i Yesevi, Yunus Emre ve Yasawi, Yunus Emre and Hajı Hacı Bektaş-ı Veli'nin İslâm Ali YILMAZ Bahar Bektash-ı Wall Çizgisindeki Bütünlük Ethics in The Agenda Building Process in Press Organizations: A Basın İşletmelerinde Gündemin İnşaa Sürecinde Etik: Bir Ahsen ARMAĞAN Bahar Behaviorial Approach Davranışsal Yaklaşım Evaluatıng Turkey s Independent Bağımsız Denetim Firmaları Bakış External Audıtıng System From Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış Independent Audıtıng Fırms Poınt Denetim Sisteminin Adnan DÖNMEZ Kış Of Vıew Değerlendirilmesi Evaluatıng Turkey s Independent Bağımsız Denetim Firmaları Bakış External Audıtıng System From Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış Independent Audıtıng Fırms Poınt Denetim Sisteminin Ayten ERSOY Kış Of Vıew Değerlendirilmesi Factors Determining the Eğiticinin Performansını Niteleyen Performance of Educators Faktörler Cengiz ANIK Güz False Friends in Noghay and Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Dilek ERGÖNENÇ AKBABA Turkish Arasındaki Yalancı Eş Değerler Yaz Financial Opennes in Developing Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Countries and the Scope of Finansal Serbestlik ve Kazakistan'da Yessengali OSKANBAYEV Financial Liberalization in Finansal Liberalizasyonunun Bahar Kazakhstan Ufukları Findings and Proposals on the Corruption of the Ottoman İlmiyye Teşkilâtı (Learned Hierarchy) by the XVIIth Century Ulema XVII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilâtı ndaki Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler Kayhan ATİK Yaz Formulaic Expressions in Turkish Türkçede Kalıp Sözler Hürriyet GÖKDAYI Kış From Chaos to Cosmos Theme of Home I Mother and Environment/World in Chingiz Aitmatov's Novels From Economic Man To Social Man Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kaostan Düzene Ev/Anne ve Çevre/Dünya İzleği Ramazan KORKMAZ Bahar İktisadî Adamdan Toplum Adamına İsmail ÖZSOY Kış From İttihad-ı Osmani (The Committee of Ottoman Union) to İttihat ve Terakki (The Committee of Union and Progress) İttihâd-i Osmanî den Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ne Taner ASLAN Güz From Social Dynamism to Celali Rebellions in Ottoman Society or One Interpretation for Two Documents Osmanlıda Toplumsal Dinamizmden Celali İsyanlarına Giden Yol ya da İki Belgeye Tek Yorum Yunus KOÇ Güz

6 Fruit and 'Grape' Symbols in The Works of Mevlâna Celâleddın Rûmî Functions of the So-called Passive Morpheme (I)l-in Kazakh Fundamental Way of Turkmens or On Damga-Alphabet Halide Edib Adıvar s Work Named 'Inside India' and Her Travel to India Mevlâna Celâleddin Rûmî nin Mesnevi ve Rubâiyyat ında Meyve ve Üzüm Sembolleri Kazak Türkçesinde Pasiflik Eki Olarak Adlandırılan -(I)l- Ekinin İşlevleri Türkmen'in Temel Yolu ya da Damga Alfabe Hakkında Halide Edib Adıvar ın 'Inside India' Adlı Eseri ve Hindistan Ziyareti Bahar AKARPINAR Kış Fatma ŞAHAN GÜNEY Kış Mehmetdurdı SARIHANOV Bahar Ali Fuat BİLKAN Bahar Hendiadyoins in Altay Turkish Altay Türkçesinde İkilemeler Figen GÜNER DİLEK Kış Historical and Universal Lessons Sovyet Sisteminin Çöküşünden from the Collapse of the Soviet İsmail ÖZSOY Güz Tarihî ve Evrensel Dersler System History and Geography Teachers Perceptıons of The Objectıves of Socıal Scıence Teachıng (Example of East Black Sea Regıon) Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin Sosyal Bilimler Öğretiminin Amaçlarına Yönelik Görüşleri (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği) İsmail H. DEMİRCİOĞLU Güz History and its Relationship with History Characters Within the Novel Horse Carts in Turkish Culture (Language Of Horse Carts) Human Being in the 'Prisoner of the Captivated City' Tarih ve Tarihi Roman Arasındaki İlişki Tarihi Romanda Kişiler Türk Kültürlerinde At Arabası (At Arabalarının Dili) Esir Şehrin Mahpusu ndan Hareketle 'Dar Yer' de İnsan Identifying the Localization and Türk İmalat Sanayinde İllere Göre Urbanization Economies by Yerelleşme ve Kentleşme Provinces in Turkish Manufacturing Ekonomilerinin Belirlenmesi Industry Identifying the Localization and Türk İmalat Sanayinde İllere Göre Urbanization Economies by Yerelleşme ve Kentleşme Provinces in Turkish Manufacturing Ekonomilerinin Belirlenmesi Industry Immigrations from Former 'Yugoslavia-Macedonia' to Turkey and Causes Importance of Human Intellect as Observed ın the Works of Kemal Pashazade Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye ye Göçler ve Nedenleri Kemal Paşazâde'nin Eserlerinde Akıl ve Aklın Önemi Yakup ÇELİK Yaz Şayan ULUSAN ŞAHİN Kış Ayşenur Külahlıoğlu İSLAM Bahar Damla AYOĞLU Güz Ümit KIYMALIOĞLU Güz Halim ÇAVUŞOĞLU Bahar Şamil ÖÇAL Bahar Influence of Couplet in Hafız's Hafız Divanındaki İlk Beytin Divan to Turkish World Literature Osmanlı Edebiyatına Etkisi İ. Hakkı AKSOYAK Kış Influence of Foreign Languages on Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Syntax of Turkish Dizimi Üzerindeki Etkisi Bağdagül MUSA Yaz Influence of Foreign Languages on Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Syntax of Turkish Dizimi Üzerindeki Etkisi Fatma ÖZKAN Yaz Influence Of Mustafa Âlî of Gelibolulu Mustafa Âlî nin Bağdatlı İ. Hakkı AKSOYAK Gallipoli to Rûhî of Bağdat Rûhî ye Etkisi Bahar Internal Marketing and Total Quality Management 'A Research Which Related Evaluation of İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi 'Türkiye deki Ulusal Basın İşletmelerinin F. Belma GÜNERİ FIRLAR Bahar National Press Organizations in Turkey' Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma' Internal Marketing and Total Quality Management 'A Research Which Related Evaluation of İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi 'Türkiye deki Ulusal Basın İşletmelerinin İ. Pelin DÜNDAR Bahar National Press Organizations in Turkey' Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma' International Scientific Journals Uluslararası Bilimsel Dergiler ve and Bilig Bilig Mümin KÖKSOY Kış Iranian Turks Identity Problem İran Türklerinde Kimlik Meselesi Bilgehan A. GÖKDAĞ Yaz Iranian Turks Identity Problem İran Türklerinde Kimlik Meselesi M. Rıza HEYET Yaz

7 Is Islam an Obstacle to Democratization in the Muslim World? The Debate of the Compatibility of Islam and Democracy Revisited İslam, Müslüman Dünyada Demokratikleşmenin Önünde Bir Engel midir İslam ve Demokrasinin Uyumu Tartışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Bican ŞAHİN Bahar Is Metathesis Related to the Syllabic Metatez Olayı Türkçenin Hece System of Turkish? Sistemiyle İlgili midir? Is There a Relationship between Öğrencilerin Kopya Faktörlerine Grade Average Point and Students Bakış Açıları ile Akademik Perceptions with Regard to Başarıları Arasında Bir İlişki Var Cheating Factors? mı? İsmail ULUTAŞ Güz Ahmet TAYFUN Bahar Islam in Kazakh Culture Kazak Kültüründe İslam Şamşat ADİLBAYEVA Bahar Islamic Identity in Turkish Republics in the Past and Today and Its Impact on Relations Between Turkey and Turkish Republics Istanbul, Center of Classical Poetry J. Landau, B. Kellner-Heinkele, Politics of Language in The Ex- Soviet Muslim States, London 2001 Türk Cumhuriyetlerinde 'İslam Kimliği'nin Dünü, Bugünü ve Türkiye ile İlişkileri Klasik Şiirin Merkezi Olarak İstanbul İdris BAL Kış Mustafa İSEN Bahar Yayın Tanıtma Mustafa DURMUŞ Kış Japanese Compound Verbs and Their Turkish Counterparts: verb+verb Känčäks in Divân Lugât At-Turk and Notes On Some Känčäkian Words Kanglys/Kanklys After the Mongol Invasion Japoncadaki Birleşik Fiiller ve Türkçedeki Fiillere Benzerlikleri: fiil+fiil Divânü Lugâti t-türk te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler Moğol İstilası Sonrası Kanglılar/Kanklılar Kerim DEMİRCİ Yaz Galip GÜNER Kış Osman YORULMAZ Kış Kaside in Turkish Literature Türk Edebiyatında Kaside Yaşar AYDEMİR Yaz Kemalist Texts in the Period of Atatürk: A Kemalizm at Purgatory: Tekin Alp and Kemalizm Kinds of Metaphorical Transformation and Orhan Pamuk s The White Castle from the Perspective of Master-Slave Dialectic Kitabevi Yay., İstanbul 2003, XII s. Knowledge Management Process and Tools in SMEs: Literature Review and a Survey Knowledge Management Process and Tools in SMEs: Literature Review and a Survey Level of Collective Unconscious in Novel 'Oğuz Yurdu' Lexical Equivalence Between The Turkic Languages Linguistic Analysis of Language Disorders of Turk Patients Suffering from Brain Damages. Locke On Liberty and Necessity Service Management Problems of Some Small and Medium Size Enterprises in Kyrgyzstan Atatürk Döneminde Kemalist Metinler: A râfda Bir Kemalizm: Tekin Alp ve Kemalizm (1936) Mehmet ÖZDEN Yaz Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Ramazan KORKMAZ Yaz Beyaz Kale Yayın Değerlendirme / Review / Feridun M. Emecen, İstanbul un Fethi Olayı ve Meseleleri, KOBİ lerde Bilgi Yönetimi Süreci ve Araçları: Literatür Değerlendirmesi ve Bir Araştırma KOBİ lerde Bilgi Yönetimi Süreci ve Araçları: Literatür Değerlendirmesi ve Bir Araştırma Oğuz Yurdu Romanında Toplumsal Bilinçdışının Görüntü Düzeyleri Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaların Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi Locke in Özgürlük ve Zorunluluk Anlayışı Üzerine Kırgızistan da Faaliyet Gösteren Bazı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma Mehmet Öz Kış Halit KESKİN Güz Veli Denizhan KALKAN Güz Ramazan KORKMAZ Güz Mustaf a UĞURLU Bahar Gülmira SADİYEVA Güz Aysel DOĞAN Güz Kızjibek NAMAZALİEVA Güz

8 Management Problems of Some Small and Medium Size Enterprises in Kyrgyzstan Materials to Turkish Onomastics: Personal Names in Kitābu'l-İdrāk li Lisāni'l-Etrak Measuring the Efficiency of Quality Traıning in Turkish Automotive Suppliers Measuring the Efficiency of Quality Traıning in Turkish Automotive Suppliers Mecmua of Poetry and the Role of 'Mecmua' in the Composition of a Text Mehmet Âkif Ersoy s Poem: 'Çanakkale Şehitleri' Metaphor and Allegory in Classical Turkish Literature Migration Movements from Caucasia to Anatolia Kırgızistan da Faaliyet Gösteren Bazı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma Türk Ad Bilimine Malzemeler: Kitābu'l-İdrāk li Lisāni'l-Etrāk'te Kişi Adlan Türk Otomotiv Yan Sanayinde Kalite Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi Türk Otomotiv Yan Sanayinde Kalite Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi Şiir Mecmuaları ve Metin Teşkilinde Mecmuaların Rolü Ay Bedir Hâlindeydi, Zafer Kazanıldı, Mehmet Âkif Ersoy un 'Çanakkale Şehitleri', Klâsik Türk Şiirinde Mürekkep İstiare, Temsilî İstiare ve Alegori Göç Yollarında; Kafkaslar dan Anadolu ya Göç Hareketleri Özlem ÖZKANLI Güz Melek ÖZYETGİN Güz Ayşe KURUÜZÜM Yaz Nilgün ANAFARTA Yaz Yaşar AYDEMİR Güz S. Dilek YALÇIN ÇELİK Güz Menderes COŞKUN Yaz Jülide AKYÜZ Yaz Millenıum Advertising at Turkey Türkiye de Milenyum Reklamları Belma GÜNERİ FIRLAR Bahar Musa Carullah Bigiyef -His Life, Musa Carullah Bigiyef -Hayatı, Hamdi MERT Kış Struggles and Thoughts- Mücadelesi ve Fikirleri- Museums Which Revive History and Kazakistan da Tarihi Canlandıran ve Construct National Identity in Ayşegül AYDINGÜN Bahar Milli Kimliği İnşa Eden Müzeler Kazakhstan Namık Kemal s Opinions on Namık Kemal in Tiyatro Anlayışı Nazir AKALIN Yaz Theatre Nawruz from the Ancient Middle Kadim Ortadoğu dan Orta Asya ya Şinasi GÜNDÜZ Kış East to Central Asia Nevruz Nef'i'nin Hayal Kavramına Nef'î's Approach to Image Ziya AVŞAR Kış Yaklaşımı Nesl-i Ahîr as an Example for the Publication of Simplified Editions of Literary Texts Edebi Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: Nesl-i Ahîr Alev SINAR Yaz Nesnelerin Bölümlenmesi Hakkında A Proposal for the Classification of Bir Öneri Objects Ö. Naci SOYKAN Bahar Nevrooz Tradition of Tatar Turks in Dobruca'daki Tatar Türklerinde Dobruca Nevruz Geleneği M. Naci ÖNAL Kış New Pursuits on Efficient Learning: Etkin Öğrenmede Yeni Arayışlar Cooperative Learning and İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Buluş M. Akif ÖZER Güz Innovative Learning Yoluyla Öğrenme New Year Feasts, Fertility and Rain Eski Önasya dan Günümüze Yeni Making Ceremonies since the Early Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur A. Tuba ÖKSE Kış Near East Yağdırma Törenleri Nogay Settlement in the City of Adana Following the Crimean War Kırım Savaşı Sonrası Adana Eyaleti ne Yapılan Nogay Göç ve Hilmi BAYRAKTAR Bahar ( ) İskânları ( ) Nouns and Adjectives in South Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Lars JOHANSON Siberian Turkic Sıfatlar Bahar Oleksandr GARKAVETS, Urumskiy Slovnik, Institut Sxodoznavstva i mıjnarodnix vıdnosin 'Xarkıvs kiy kolegıum', Tsenter Evrazıys kix Doslıdjen Deşt-ı Kipçak, Alma-ata 2000, 632 s. Yayın Değerlendirme / Review Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL Kış On A Problematic Sentence in The Tonyukuk Inscription On a. Fıtrat s Turkestan Reform Project Inspired by the Second Constitutional Era Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine Fıtrat ın Türkistan için II. Meşrutiyet Mahrecli Tecdid Teklifi Üzerine Erhan AYDIN Bahar Seyfettin ERŞAHİN Güz

9 On 'Açmak ve Açılmak' Açmak ve Açılmak Üzerine Mustafa BALCI Kış On Copula - imiş in the Turkish Dialect of Cyprus Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında Nurettin DEMİR Güz On Criticisms About the Administrators of Ottoman State in Chronicles From the Beginning to the End of the Sixteenth Century Kroniklerde Osmanlı Devleti Yöneticilerine Yapılan Eleştiriler Üzerine (Başlangıçtan XVI. Yüzyılın Sonuna Kadar) Alpay BİZBİRLİK Güz On Kazakh Myths and Mythical Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Legends Hakkında Şakir İBRAYEV Bahar On Mythological Motifs in the Folktale of the Baraba Turkic Baraba Türklerinin Jestey Möngkö Masalındaki Mitolojik Motifler Hyo-Joung KİM Kış People 'Jestey Möngkö' Üzerine On the Hendiardyoin and Repetition Harezm Türkçesinde İkilemeler ve in the Klarezm Turkish Yinelemeler Üzerine Mehmet Dursun ERDEM Bahar On the Life, Grave and Hometown Kâşgarlı Mahmud'un Yurdu, Hayatı of Mahmut of Kâşgar ve Mezarı Hakkında İbrahim MUTİY Güz On the Life, Grave and Hometozun Kâşgarlı Mahmud'un Yurdu, Hayatı of Mahmut of Kâşgar ve Mezarı Hakkında Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL Güz On the Life, Grave and Hometozun Kâşgarlı Mahmud'un Yurdu, Hayatı of Mahmut of Kâşgar ve Mezarı Hakkında Mirsultan OSMANOV Güz On the Narration of Köroğlu, Rumour of Antep Köroğlu Destanı Antep Rivayeti Mustafa SEVER Kış On the Origins of Turkish Islamic terms (teñri Ǿazze ve celle ögdisin ayur) in Kutadgu Bilig Kutadgu Bilig de (teñri Ǿazze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine Süer EKER Yaz On the Poetics of the Mythology of Karapapakh Turks On The Proper Names in The Legend of Koroglı Men Bezergen On the Structure of Some Titles in Old Turkish On the Translation of the Adverbial Complement Formed by -Ip from Turkmen to Turkish On the Words ayıt-eyit-; eyit-yit-itand aşıt işit in 'Dede Korkut' Karapapak Türk Mitolojisinin Valeh HACILAR Bahar Yapısı Üzerine Araştırmalar Köruğlı Men Bezergen Destanındaki Aşur ÖZDEMİR Bahar Özel Adlara Dair Eski Türkçede Bazı Unvanların Hatice Şirin USER Güz Yapısı Üzerine -Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine Ahmet KARADOĞAN Güz Dede Korkut ta ayıt-eyit- ; eyit-yit-itve aşıt işit Kelimeleri Osman Yavuz Kış Üzerine On the Words ayıt-eyit-; eyit-yit-itand aşıt işit in 'Dede Korkut' On Ziyad Ebüzziya's Opinions about Şinasi One of Mahtumkulu ' s Spiritual Teachers:Yesevi Dervish Hakim Ata One of the First Writer and Poets of Khakas V. A. Kobyakov and His Story 'Baptism' Örfi s Adventure While Traveling from Şiraz to India And Place in the Classical Turkish Literature Past, Present and Future of Turkoman Tribes and Their Spread Pax Ottomana. Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Edited by Kemal Çiçek. Haarlem - Ankara Peculiarities of the Volgo-Ural and West Kazakhstan National Movement (the end of XIXth c. - early XXth c.) Dede Korkut ta ayıt-eyit- ; eyit-yit-itve aşıt işit Kelimeleri Yavuz Karasoy Kış Üzerine Ziyad Ebüzziya'nın Şinasi ile İlgili Görüşleri Üzerine Mahtumkulu'nun Manevi Üstadlarından Birisi: Yesevî Dervişi Hakim Ata İlk Hakas Yazarlarından V. A. Kobyakov Ve 'Vaftiz' Hikâyesi Şîraz dan Hindistan a Örfî nin Sergüzeşti ve Klâsik Türk Şiirinde Örfî-i Şîrâzî Türkmen Boylarının Geçmişi, Yayılışı, Bugünkü Durumu ve Geleceği Bedri MERMUTLU Yaz Gözel AMANGULIEVA Bahar Gülsüm KİLLİ Kış Necip Fazıl DURU Yaz Soltanşa ATANİYAZOV Yaz Yayın Tanıtım Nurettin DEMİR Yaz Îdil-Ural ve Batı Kazakhistan'daki Milli Hareketlerin Özellikleri (19 yy.'ın sonu - 20 yy'ın başı) Sultangalieva G. S. Güz

10 Persian Poetry or Poetry in Persian? Thoughts About Formation and Boundaries of Classical Turkish Poetry Custom Fars Şiiri mi? Farsça Şiir mi? Klâsik Türk Şiir Geleneğinin Oluşumu ve Sınırları Hakkında Düşünceler Ahmet ARI Bahar Persian Verses of Ali Shir Nava i Alî Şîr Nevâî nin Farsça Şiirleri Ahmet KARTAL Yaz Phonetic Elements and Use of Personal Pronouns in Namık Namık Kemal in Şiirlerinde Fonetik Unsurlar ve Kişi Zamirlerinin Osman GÜNDÜZ Kış Kemal s Poems Kullanılışı Poetry of Crimean Dynasty Kırım Hanedanının Şairliği Mustafa İSEN Güz Popular Commentaries and Translations of the Qur an in Azerbaijan Kur an ın Azerbaycan da Yaygın Tefsir ve Tercümeleri XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Prices in 18th-19th Century Göynük Göynük te Fiyatlar Primary Long Vowels in the Pamir Pamir Kırgız Türkleri Ağzında Aslî Dialect of Kyrgyz Turkish Uzun Ünlüler Problem of the National and State Başkurdistan Cumhuriyetinde Millî Language in Republic of Dil ve Devlet Dili Problemi Bashkortostan Erdoğan PAZARBAŞI Bahar Zeynel ÖZLÜ Güz Çetin PEKACAR Yaz Bekir DEMİR Yaz Profession s Preferences and Thoughts of Teacher Candidates in Relation to Teaching Profession in Turkey and Kazakhstan Türkiye ve Kazakistan da Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihi ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri Cihangir DOĞAN Bahar Purging Practices Done to Political Opposition and Labor Camps During the Period of Staliy Stalin Dönemindeki Siyasi Nurbek Muhalifleri Tasfiye Uygulamaları ve KHAIRMUKHANMEDOV Çalıştırma Kampları Bahar Qur anic Studies in Uygurs Uygurlarda Kur an Çalışmaları Hidayet AYDAR Kış Rationalism in Mythic View: Mistik Düşüncede Rasionallıq: Immortality Of Gilgamesh and İsmail ÖMƏROĞLU Kış Gilqamıs-Dədə Qorqud Ölmezliyi Dede Gorgud Reasons Behind the Irakeyn Kanunî Sultan Süleyman'ın Irakeyn Expedition ( ) of Kanuni Seferi'nde ( ) Doğu ve Remzi KILIÇ Bahar Sultan Süleyman to South and Southeastern Güneydoğu Anadolu'daki Gelişmeler Anatolia Recognition of Propaganda as a Tool of Political Communication and the Analysis of Propaganda Texts Reflections of the Mountain Cult, Cult and Festival of Saints in Muğla Bir Siyasal İletişim Tarzı Olan Propagandanın Tanınması ve Propaganda Metinlerinin Çözümlenmesi Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla daki Yansımaları Şeref ATEŞ Bahar Mehmet Naci ÖNAL Bahar Regional Culture in Rumelian Poets Rumeli Şairlerinde Yöresel Kültür Halil ÇELTİK Yaz Relations of Adolescents With Their Ergenlerin Arkadaş-Akran Grupları Peer Groups-Friends in Ankara and İle İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Deviated Behaviors Ankara Örneklemi Relations of Adolescents With Their Ergenlerin Arkadaş-Akran Grupları Peer Groups-Friends in Ankara and İle İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Deviated Behaviors Ankara Örneklemi Relations of Adolescents With Their Peer Groups-Friends in Ankara and Deviated Behaviors Research on Houses and Outhouses in the Rural Settlements of Turkey: The Case of the Alaşehir District Ergenlerin Arkadaş-Akran Grupları İle İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Ankara Örneklemi Türkiye de Kır Konutları ve Eklentileri Üzerine Bir Araştırma: Alaşehir Örneği Aylin GÖRGÜN BARAN Kış Demet ULUSOY Kış Nilüfer ÖZCAN Kış Mehmet KARAKUYU Kış Return to National Counscious in Ömer Seyfettin s 'Primo Türk Çocuğu' (A Turk Child Primo) Rise and Fall of Turkish Model in International Politics Russian or Soviet Characters in Uzbek Novels Ömer Seyfettin den 'Millî Benliğe Dönüş' Çağrısı: Primo Türk Çocuğu Uluslararası Politikada Türk Modelinin Yükselişi ve Düşüşü Özbek Romanında Temsil Edilen Rus/Sovyet Tipler Ebru BURCU Yaz İdris BAL Yaz Ahmet AĞIR Yaz

11 Russian Policy in Central Asia in the Post - Cold War Era ( ) Searching for Excellence in Educational Communication: The Role of IQ, EQ, and SQ Searching for Excellence in Educational Communication: The Role of IQ, EQ, and SQ Searching for Excellence in Educational Communication: The Role of IQ, EQ, and SQ Sectoral and Country - to - Courtry Distribution of Foreign Investments in Turkish Republics Sınchı Tradition and Tolubay Sınchı Siberian Turks Beliefs, Rituals, and Myths on Fire Silk in Central Asia B.C Slavic Language Influence on Gagauz Socıal Studıes Student Teachers Perceptıons of Socıal Scıence Social Skills That Need to be Gained by Primary School Students Social Skills That Need to be Gained by Primary School Students Socio-cultural Change, Religion and Religious Revival in Azerbaijan Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya'nın Orta Asya Politikası ( ) Eğitimde İletişimde Mükemmellik Arayışı: IQ, EQ, SQ Zekaları ve İşlevleri Eğitimde İletişimde Mükemmellik Arayışı: IQ, EQ, SQ Zekaları ve İşlevleri Eğitimde İletişimde Mükemmellik Arayışı: IQ, EQ, SQ Zekaları ve İşlevleri Türk Cumhuriyetlerinde Yabancı Yatırımların Sektörel ve Ülkeler Arası Dağılımı Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek Ertan EFEGİL Kış Müjde KER-DINCER Bahar Nilay BAŞOK YURDAKUL Bahar Z. Beril AKINCI VURAL Bahar Mehmet DİKKAYA Güz Nezir TEMÜR Güz İbrahim DİLEK Güz Zahide İMER Kış Slav Dillerinin Gagauzcaya Etkisi ASTRİD MENZ Kış Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler Hakkındaki Görüşleri İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler Azerbaycan da Sosyo-Kültürel Değişme, Din ve Dinsel Canlanma İsmail H. DEMİRCİOĞLU Kış Mehmet GÜLTEKİN Bahar Zühal ÇUBUKÇU Bahar Abdulvahap TAŞTAN Bahar Sociological Survey of 'The Way of Abay Yolu Romanının Sosyolojik Abay' Novel Açıdan İncelenmesi Tevfık ERDEM Bahar Solidarity Between the Ottoman Osmanlı Padişahı III. Murad ve Sultan Murad The Third and the Özbek Hükümdarı II. Abdullah Han Remzi KILIÇ Uzbek Sovereign Abdullah Han The Dönemi Osmanlı-Türkistan Yaz Second Dayanışması Somatic Idioms Somatik Deyimler Fatma ÖZKAN Kış Somatic Idioms Somatik Deyimler Gülüm ŞADİYEVA Kış Some Comments on the failure of Osmanlının Kapitalistleşememesi the ottomans in becoming a Olgusu Bağlamında Düşünceler Capitalist Society Ertuğrul KIZILKAYA Bahar Some Data on Mâlikâne - Mukataa in the District of Ankara in the Second Half of the 18th Century XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ankara Sancağındaki Mâlikâne- Mukataalara Dair Bazı Bilgiler Deniz KARAMAN Bahar Some Demographical, Political and Sociopsychological Aspects of the Ethnical Structure of Kazakhstan Some Notes About the Influence of Khoja Ahmad Yasawi on Turkmen Some Phonologic Features of the 18th (Eighteenth) Century Turkish According to Halepli Edîb Dîvân Kazakistan'ın Etnik Yapısının Bazı Demografik, Politik ve Sosyopsikolojik Görüntüleri Hoca Ahmet Yesevi'nin Hazar Ötesi Türkmenlerine Tesiri ve Bu Çerçevede Bazı Tespitler Halepli Edîb Dîvânı na Göre XVIII. Yüzyıl Türkçesinin Bazı Fonolojik Özellikleri Yakup DELİÖMEROĞLU Bahar Yusuf AKGÜL Kış Cafer MUM Güz Sons of Ali Tegin in Transoxania: The Kutlug Ordu State ( ) Mâverâünnehr de Ali Tegin Oğulları: Kutlug Ordu Devleti (1020-Ömer Soner HUNKAN Kış )

12 Southern Hsiung-Nus and 'Eighteen Stanzas for Nomad Reed Pipe' State Income and Expenditure Policies in Turkey and their Relation with Income Distribution Disbalances Stateman Designed by Our Political Manuals Story Grammer and Its Usage in Reading Comprehension Teachıng Strategies, Symbols and Images in Political Communication Structure Researces in Turkish Sociology Structure, Theme and Metaphor in Noon-Time in Yenişehir Sukingu the First Word Known as Bathroom in Turkish Sultan Djem As Romantıc Vıctım In Three Western Works Supernatural Beings and Beliefs Concerning Them Survey of Persons in Dede Korkut Stories from the Point of the Structures of Characters Şakâ ikû n-nu mânîye Glorifying the Past in the Ottoman Court: Tercüme-i Şakâ ikû n-nu mânîye Güney Hunları ve 'Hun Flütünden On Sekiz Şarkı' Türkiye'de Gelir Dağılımı Bozukluğunun İzlenen Kamu Gelir ve Harcama Politikaları ile Bağlantısı Siyasetnamelerimizde Çizilen "Devlet Adamı" Portresinin Temel Özellikleri Öykü Yapısı ve Öykü Yapısının Okuduğunu Anlama Öğretiminde Kullanılması Politik İletişimde Stratejiler, Semboller ve İmajlar Türk Sosyolojisinde Yapı Araştırmaları Yenişehir de Bir Öğle Vakti nde Yapı, Tema ve Metafor Türkçe nin Banyo Karşılığında Bilinen İlk Sözcüğü: Sukıngu Batılı Üç Eserde Romantik Kurban Cem Sultan Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar Dede Korkut Hikâyelerindeki Şahıs Kadrosunun Karakter Yapıları Bakımından İncelenmesi Osmanlı Sarayının Geçmişe Özlemi: Tercüme-i Tilla Deniz BAYKUZU Bahar Mehmet YÜCE Güz N. Güngör ERGAN Kış Rüya Güzel ÖZMEN Güz Şeref ATEŞ Güz Suna BAŞAK Kış Seyit Battal UĞURLU Yaz Serkan ŞEN Yaz Nesrin TAĞIZADE-KARACA Kış Ayşe DUVARCI Kış Ülkü ELİUZ Yaz Tülün DEĞİRMENCİ Yaz Tamerlane s Description According Arap Kaynaklarında Timur to Arab Historians Musa Şamil YÜKSEL Güz Tatar Turks Myths and Beliefs on Tatar Türklerinde Mitolojik Mythological Beings (Creatures and Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar Çulpan ZARIPOVA ÇETİN Güz Spirits) (İyeler ve Yaratıklar) Teachers Opinions on Their Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Classroom Management Skills Becerilerine İlişkin Görüşleri Pınar GİRMEN Kış Teachers Opinions on Their Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Classroom Management Skills Becerilerine İlişkin Görüşleri Zühal ÇUBUKÇU Kış Teaching Turkish as a Foreignl Language and Grammar Translation Method Temporal Reference and the Turkish suffix -miş Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Gramer-Tercüme Metodu Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı Kullanımlarında Zamansal Atıf M. Sani ADIGÜZEL Kış Eyüp BACANLI Kış The 1929 World Economic Crisis And Transition To Etatism in Turkey The Administrative Approaches and Activities of Makhmud Yalavach and Yeh-Lu Ch u-ts ai, the Two Governors of Jingiz Khan 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye de Devletçiliğe Geçiş Cengiz Han ın İki Valisi, Mahmut Yalavaç ve Yeh-Lu Ch u-ts ai: Devlet İdare Anlayışları ve Uygulamaları Mehmet BULUT Yaz Ganizhamal KUSHENOVA Yaz The Altai Tuvas: A Forgotten Turkish People in the Altai Region The Anglo-Russian Rivalry, Russia s Annexation of Merv and the Consequences of the Annexation on Turkmens Altay Tuvaları - Altaylarda Unutulmuş Bir Türk Halkı İngiliz-Rus Rekabeti, Rusya nın Merv i İlhâkı ve Bu İlhâkın Türkmenler Üzerindeki Etkileri İbrahim Ahmet AYDEMİR Kış Memet YETİŞGİN Kış The Ankara Damga Mukataası (Stamp Tax) in the 18th Century Şer iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılda Ankara Damga Mukataası Deniz KARAMAN Kış

13 The Annan Plan for Cyprus as a Prisoner s Dilemma Game The Application of the Suyurgal System among the Mongols and the Turkish-Islamic States Tutukluluk İkilemi Oyunu Çerçevesinde Kıbrıs için Annan Planı Moğol ve Türk-İslâm Devletlerinde Suyurgal Uygulaması Müjde Koca ATABAY Yaz Kâzım PAYDAŞ Güz The Approachment of the Ottoman State to the Slavery Institution of the Caucasian Emigrants Which Takes Place in Their Social Structure Osmanlı Devletinin Kafkas Muhacirlerinin Kölelik Kurumuna Yaklaşımı Ufuk TAVKUL Bahar The Arabic Words in Kazak Turkish Whose Meanings Have Changed The Arrangement of an Old Garden, or Introduction of Leyla and Mecnun by Fuzuli Kazak Türkçesinde Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelimeler Emrullah İŞLER Yaz Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi ya da Fuzûlî nin Hikaye-Alpai Doğan YILDIZ Bahar Leylâ ve Mecnun u Sunuşu The Bahçe Journal ( ) Bahçe Dergisi ( ) Celal ASLAN Güz The Book of Ahir Zaman Kitab by Hakím Ata Hakîm Ata nın Ahir Zaman Kitabı Münevver TEKCAN Bahar The Burial Ceremony and the Kazak Türklerinde Defin Merasimi Tradition of Meal Offering of ve Aş Verme Geleneği Kazakh Turks Fatih ÜNAL Bahar The Cem Poets: Anatomy of a Cem Şairleri: Bir Kader Birliğinin Shared Fate Anatomisi Osman HORATA Güz The Changes in the Structure of Günümüz Uygur Aile Yapısındaki Uygur s Family Gelişmeler Abdürreşit Celil QARLUQ Yaz The Communıty Of Uyghur Turks Living in Kayseri In The Context of Language Death The Comparison of a Turkish Fairy Tale Ağlayan Nar ile Gülen Ayva and a German One Ak Yılan Dil Ölümü Bağlaminda Kayseri de Yaşayan Uygur Türk Toplumu Bir Türk ve Alman Masalının Karşılaştırılması Ağlayan Nar ile Gülen Ayva ve Ak Yılan Ferhat KARABULUT Güz Altan ALPEREN Güz The Comparison of a Turkish Fairy Tale 'Ağlayan Nar ile Gülen Ayva' and a German One 'Ak Yılan' Bir Türk ve Alman Masalının Karşılaştırılması 'Ağlayan Nar ile Gülen Ayva' ve 'Ak Yılan' Şerif ORUÇ Güz The Comparison of Karachay- Balkar Turkish with Old Turkish according to Vocabulary and Phonetics The Comparison of the Psychological Needs of Turkish and Kazakh University Male Students Participated in Sports The Concept of Contrariness and Atom-Sun Symbolizm in Divan Poetry The Concept of the External Spirit in Turkish Folklore The Contribution of the Timurids to Islamic Metalwork The Course of Mobbing Experienced by School Teachers and Principals The Course of Mobbing Experienced by School Teachers and Principals The Cultural Horizons of Turkish World: The Common Literature of Turkish World The Demographic Structure of the Town Center of Akşehir during the 15th and 16th Centuries Karaçay-Malkar Türkçesinin Kelime Hazinesi ve Ses Değişmeleri Bakımından Eski Türkçe ile Mukayesesi Türkiye ve Kazakistanlı Spora Katılımcı Erkek Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılaştırılması Zıtlık Kavramı ve Divan Şiirinde Zerre-Güneş Sembolizmi Ufuk TAVKUL Güz Emin KURU Yaz Ali YILDIRIM Bahar Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı Ali DUYMAZ Bahar Timurluların İslam Maden Sanatına Katkıları Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırmanın Yönü Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırmanın Yönü Yayın Tanıtım / Türk Dünyasının Kültürel Ufukları : Türk Dünyası Ortak Edebiyatı XV-XVI. Asırlarda Akşehir Kent Merkezinin Nüfus Yapısı Lütfiye Göktaş KAYA Kış Abbas ERTÜRK Yaz Necati CEMALOĞLU Yaz Osman HORATA Bahar Doğan YÖRÜK Bahar

14 The Development of Becoming The Subjects of The Right of Political Autonomy of Adzharians and Turkey s Influence on It The Development of Entrepreneurship and Kazakhstan from the Perspective of Entrepreneurship The Development of Entrepreneurship and Kazakhstan from the Perspective of Entrepreneurship Acaralıların Siyasi Özerklik Hakkının Süjesi Haline Gelmeleri ve Fahrettin MURTAZAOĞLU Bahar Türkiye nin Bu Sürece Etkisi Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından Kazakistan Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından Kazakistan İsmail GÖKDENİZ Bahar Salih ERCAN Bahar The Development of National Uzbek Music in Years The Development of National Uzbek Music in Years Özbek Milli Musiki Kültürünün Gelişmesi ( Yılları Arası) Özbek Milli Musiki Kültürünün Gelişmesi ( Yılları Arası) Abdulhalil MAVRULOV Güz Müheyya MİRZAYEVA Güz The Eastern Poetry from the Pre- Islamic Period up to the Ottomans The Effect of Immigration on Diyarbakır City Demography in the First Half of the 16th Century İslâm Öncesinden Osmanlıya Doğu Şiiri 16. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Şehir Demografisine Göçlerin Etkisi Adnan KARAİSMAİLOĞLU Bahar Alparslan DEMİR Yaz The Effect of Social Learning Theory on the Permanence of Academic Self-Concept Scores of 6th Grade Elementary Students The Effect of Social Learning Theory on the Permanence of Academic Self-Concept Scores of 6th Grade Elementary Students Sosyal Öğrenme Teorisinin, İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına Etkisi Sosyal Öğrenme Teorisinin, İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına Etkisi Murat DEMİRBAŞ Güz Rahmi YAĞBASAN Güz The Effect of Television as a Socialization Tool on Violence The Effect of Wage on Mobbing at Work The Effect of Wage on Mobbing at Work The Effects of Participation in Decision Making and Organizational Commitment on Individual Performance Under TQM The Elements belonging of Ancient Turkish Eposes, Language-Genre and Motifies in Süleymânnâme Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet Nurşen ADAK Yaz Ücretin İşyerindeki Yıldırma Olgusu Esra MANKAN Üzerindeki Etkisi Yaz Ücretin İşyerindeki Yıldırma Olgusu Şermin ŞENTURAN Üzerindeki Etkisi Yaz TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Hakan KİTAPCI Güz Süleymânnâme de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp Hamdi GÜLEÇ Kış ve Motifler The Engagement Flower Tradition in Karpuzlu County of Functional Structure The European Union s Central Asia Strategy The Evidencies of Ancient Turkish Beliefs in Karakeçili Tribe Aydın-Karpuzlu Yöresinde Nişan Çiçeği Geleneği ve İşlevsel Yapısı Avrupa Birliği nin Orta Asya Stratejisi Karakeçili Aşireti nde Eski Türk İnançlarının İzleri Gülay MİRZAOĞLU Güz Esra ÇAYHAN Yaz Gülin Öğüt EKER Kış The Exiles Sent to Niğde Niğde ye Yapılan Sürgünler Salih ÖZKAN Kış The Factor that Affect the Shyness Levels of University Students Coming from Turkic Republics Türki Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler: Gazi Üniversitesi Örneği Galip YÜKSEL Güz The Financial Value of Brands with Respect to Marketing and an Examination of Businesses Engaged in Foreign Trade Pazarlama Açısından Markanın Finansal Değeri ve Dış Ticaret İşletmelerinde Bir Uygulama Abdulvahap BAYDAŞ Yaz

15 The Finland Turks and Turkish Foreign Policy Finlandiye Türkleri ve Türk Hariciyesinin Siyaseti Saime Selenga GÖKGÖZ Güz The First Known Example of Ottoman Poets' Criticism to Each Other: Cafer Celebi's riticism about Şeyhi and Ahmet Pasa Divan Şairlerinin Birbirlerine Yönelik Tenkitlerinin İlk Örneklerinden Biri: Cafer Çelebi'nin Şeyhî ve Ahmed Paşa'yı Tenkidi Necati SUNGUR Bahar The Formation and Development of Modern Uighur Literature The Function of Knowledge in Respect of Knowledge Sociology and a Suggestion of Model The Great Indıvıdual Archetype of The Beyaz Gemi Named Novel The Historical Situation of Bulgarian Turks and The Turkey s Policy On Bulgarian Turks The Image of the Fall and the Fall of Sheikh Galib The Impact of Ibn al-arabi on the Ottoman Sufism: Three Sufis from the 17th Century The Importance of Creativity in Global Advertising Campaigns The Importance of the Consumer Care, Quality and Standardization as Regards Marketing Communication Between Turkey and Turkish Republic Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi Beyaz Gemi Adlı Romandaki Yüce Birey Arketipi Tarihî Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu ve Türkiye nin Bölge Türklerine Yönelik Politikaları Düşmek İmajı ve Şeyh Galib in Düşüşü Osmanlı Sûfîliğinde İbnü l-arabî Etkisi: XVII. Yüzyıldan Üç Sûfî Glokal Reklam Kampanyalarında Yaratıcılığın Önemi Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasında Pazarlama İletişimi Açısından Tüketicinin Korunması Kalite ve Standardizasyonun Önemi Lokman BARAN Yaz Cengiz ANIK Güz Sema ÖZHER Bahar Meşkure Yılmaz BÖRKLÜ Yaz Ali YILDIRIM Yaz Rüya KILIÇ Kış Müge ELDEN Kış Zakir AVŞAR Yaz The Inevitable Problem of Organisations: Mobbing The Influence of Feridüddin Attâr s Pendnâme on Turkish Literature and its Comparison With Zaifî s Bustân-ı Nasâyıh The Influence of the Herat School Tezkires on the Anatolian Tezkires The Influence of the Tatars on Kazakh Cultural Life and the Development of Kazakh Jadidism The Intersection Point of Said, Orientalism,Painting and Cinema: Harem Suare The Intersection Point of Said, Orientalism,Painting and Cinema: Harem Suare The Intuitional Change of the Government: From the Perspective of Central Asian Republics Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma Necati CEMALOĞLU Yaz Feridüddin Attâr ın Pendnâmesinin Türk Edebiyatına Etkisi ve Zaifî nin Abdülhakim KOÇİN Bustân-ı Nasâyıhı ile Yaz Karşılaştırılması Eleştiri Terimleri Açısından Herat Mektebi Tezkirelerinin Anadolu Yusuf ÇETİNDAĞ Yaz Tezkirelerine Tesiri Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak Ceditçiliğinin Emin ÖZDEMİR Kış Gelişimi Said, Oryantalizm, Resim ve Sinemanın Kesişme Noktasında Güliz ULUÇ Yaz Harem Suare Said, Oryantalizm, Resim ve Sinemanın Kesişme Noktasında Murat SOYDAN Yaz Harem Suare Devletin Kurumsal Dönüşümü: Orta Asya Cumhuriyetleri Perspektifinden Erol TURAN Bahar The Intuitional Change of the Government: From the Perspective of Central Asian Republics Devletin Kurumsal Dönüşümü: Orta Asya Cumhuriyetleri Perspektifinden Savaş ÇEVİK Bahar The Investigator of All-Turkish Literature - Amin Abed The Journey of Kinaye in Books of Rhetoric and an Attempt to Re- Perceive and Re-Present It Ümumtürk Ədəbiyyatı Araşdırıcısı: Əmin Abid Kinayenin Belâgat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi Eli Şamil HÜSEYN OĞLU Yaz Menderes COŞKUN Kış The Kinship System of Tuva People Tuvalılarda Akrabalık Sistemi S. M. BİÇE-OOL Bahar The Life, Art and Work of Lutpulla Mutellip Lutpulla Mutellip in Hayatı, Sanatı ve Eserleri Lokman BARAN Kış

16 The Lifestyle of Kazakhstan's Consumer The Lifestyle of Kazakhstan's Consumer The Lost Books of Hsiung-nus and the Sutras The Magazine Molla Nasreddin in Tibilisi Literary Circle and the Discussed Subjects Kazakistan Tüketicisinin Hayat Tarzı Kazakistan Tüketicisinin Hayat Tarzı İlhami VURAL Güz Mahir NAKİP Güz Hunların Kayıp Kitapları ve Sutralar Tilla Deniz BAYKUZU Kış Tiflis Edebî Muhitinde Molla Nasreddin Dergisi ve Dergide Tartışılan Konular Sedat ADIGÜZEL Bahar The Magazine Yeni Kafkasya Yeni Kafkasya Mecmuası Adem CAN Bahar The Methodical Problems of the Reflection of the Conflicts Between the Institutions of Kamlık and Kağanlık in the Turkish Mythology Kağanlık ve Kamlık Kurumları Arasındaki Çekişmenin Türk Mitolojisine Yansıması Problematiğinde Yöntem Sorunları Özkul COBANOĞLU Güz The Migration of Kuber Khan and Serbian Kings with Turkish Names The Monument of XXth Century Turkestan Literaturel Muhtar Evezov ( ) The Myths as Source of Art and Literatüre The Names of Collective Nouns at Turkish Proverbs and Idioms The New Motto of the European Union: Unity in Diversity and the Place of Turkish in Unity in Diversity Kuber Han'ın Göçü ve Türk İsimli Sırp Kralları XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov ( ) Osman KARATAY Yaz Mustafa ÖNER Bahar Sanat ve Edebiyatın Kaynağı Olarak Dursun Ali TÖKEL Mitler Kış Türk Atasözü ve Deyimlerinde Halk Salim KÜÇÜK ve Topluluk İsimleri Kış Avrupa Birliği nin Yeni Mottosu Farklılıkta Birlik ve Türkçenin Farklılıkta Birlik teki Yeri Süer EKER Bahar The Opinions and Self-Evaluations Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin of Social Studies Teachers Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Concerning the Competency Area of Mustafa Kemal ÖZTÜRK Bahar Yeterlik Alanına İlişkin Görüşleri ve School, Parents and Society Öz Değerlendirmeleri Relations The Oppressed Turkmen Intellectual in the Soviet Period: Abdulhakim Kulmuhammetov The Organization Structure of Turkestan in Period of Ugeday Khan The Philosophical Poems (Hikmet) of Ubeydullah Khan The Place and Significance of Ulug Bey Zici in the Studies of Otoman Astronomy The Poets Who Changed Mahlas and Used More Than One Mahlas The Policies on Training Elementary School Teachers and the Problem of Teachers in Service Sovyetler Devrinde Mazlum Bir Türkmen Aydını Abdulhakim Kulmuhammetov Ögedey Kaan Devrinde Türkistan da Teşkilat Yapısı Muratgeldi SÖYEGOV Bahar Ganizhamal KUSHENOVA Yaz Ubeydullah Hân ın Hikmetleri Ali Fuat BİLKAN Güz Uluğ Bey Zici nin Osmanlı Astronomi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler Türkiyede Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Politikalari ve Sorunları Salim AYDÜZ Bahar Orhan KURTOĞLU Yaz Cihangir DOĞAN Güz The Political Promotion in the Politic Arena 'A Historical Analysis On Turkey from 1950 s till 2000 s' The Political Promotion in the Politic Arena 'A Historical Analysis On Turkey from 1950 s till 2000 s' Politik Arena da Siyasal Reklam '1950 den 2000 e Türkiye ye İlişkin Siyasal Tarihsel Bir Analiz' Politik Arena da Siyasal Reklam '1950 den 2000 e Türkiye ye İlişkin Siyasal Tarihsel Bir Analiz' Belma GÜNERİ FIRLAR Bahar Müge ELDEN Bahar The Position and the Importance of Kazakstan in World Tourism Activities Uluslararası Turizm Hareketleri İçinde Kazakistan'ın Yeri ve Önemi (Yorum ve Değerlendirme Yazısı) Ahmet AKTAŞ Bahar

17 The Position of Child Literature in the Mother Tonque Education of Turkish Children in Bulgaria The Power of the Close-up Shot in The Best Love Film of Turkish Cinema, Selvi Boylum Al Yazmalım The Professional Effects of Mathematics and Mathematical Thinking On Managing Director Candidates The Professional Effects of Mathematics and Mathematical Thinking On Managing Director Candidates The Professional Effects of Mathematics and Mathematical Thinking On Managing Director Candidates The Reactions Caused by the Publication of the Novel Nur Baba during the Second Constitutional Era The Reactions Caused by the Publication of the Novel Nur Baba during the Second Constitutional Era The Reflections of Ottoman Social Life in Nergisî s Meşâkku l-uşşâk The Relationship Between the City and Culture in Biographical References and Its Reflection on the Tezkireh of Kınalızadeh Hasan Chelebi The Restorations at the İstanbul Hagia Sophia (Ayasofya) Mosque and the Documents Recording the Restoration Work during the Reign of Sultan Abdulmajid The Role and Significance of Films in The Teaching of History The Role of Ambassadors and Their Official Reports in the Turkish Modernization The Role of Monetary Policy in Reducing Kazakh Economy s Dependence on Oil The Role of Non-Material Factors in Increasing Labor Productivity Bulgaristan Türk Çocuklarının Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Yeri Türk Sinemasının En İyi Aşk Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Yakın Çekimin Gücü İşletme Yönetici Adaylarına Matematik ve Matematiksel Düşüncenin Mesleğe Yönelik Etkileri İşletme Yönetici Adaylarına Matematik ve Matematiksel Düşüncenin Mesleğe Yönelik Etkileri İşletme Yönetici Adaylarına Matematik ve Matematiksel Düşüncenin Mesleğe Yönelik Etkileri II. Meşrutiyet Döneminde Yayımlanan Bir Eser ve Yarattığı Akisler: Nur Baba Romanı II. Meşrutiyet Döneminde Yayımlanan Bir Eser ve Yarattığı Akisler: Nur Baba Romanı Nergisî nin Meşâkku l-uşşâk ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar Biyografi Kaynaklarında Şehir, Kültür İlişkisi ve Bunun Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiresi nde Görünüşü Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul-Ayasofya Camii ndeki Onarımlar ve Çalışmaları Aktaran Belgeler Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü Kazakistan Ekonomisinin Petrole Bağımlılığının Azaltılmasında Para Politikasının Rolü Hayriye SÜLEYMANOĞLU Kış H. Hale KÜNÜÇEN Yaz Akın MARŞAP Güz Nesrin ÖZSOY Güz Zeynep Fidan KOÇAK Güz Cafer GARİPER Güz Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN Güz Bahir SELÇUK Bahar Aysun EYDURAN Kış Sema DOĞAN Bahar İsmail H. DEMİRCİOĞLU Yaz Belkıs ALTUNİŞ GÜRSOY Kış Selahattin TOGAY Kış Manevi Faktörlerin Üretime Etkisi Ardak SAKHANOVA Güz The Role of Non-Material Factors in Increasing Labor Productivity The Role Of Socıo-Economıc Factors In Polıtıcal Socıalızatıon Process The Role of Women in the Altaic World. Ed. Veronika Veit. Wiesbaden 2007 The Russification Policy in Kazakh Lands During the Tsarism The Russo-British Rivalry in Central Asia During the Period of Manevi Faktörlerin Üretime Etkisi Sharzada AKHMETOVA Güz Siyasal Sosyalizasyon Sürecinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Rolü Mehtap YEŞİLORMAN Kış Yayın Değerlendirme / Review Saniye ÇANCI Yaz Çarlık Döneminde Kazak Topraklarında Yürütülen Ruslaştırma Faaliyetleri Döneminde Orta Asya da Rus-İngiliz Rekabeti Alau ADİLBAYEV Güz Halil ÇETİN Güz

18 The Scholarly and Cultural Bridge Between Central Asia and Anatolia (from the 11th to the 16th Century) Orta Asya - Anadolu İlim ve Kültür Köprüsü (XI-XVI. Yüzyıllar) İsmail ÇİFTCİOĞLU Kış The Scope of Economic Relation Türkiye - Kazakistan Arasındaki Between Turkey and Kazakstan, Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Turkish Entrepeneurs Investment in Müteşebbislerinin Bu Ülkede azakhstan and Major Problems they Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Face Karşılaştıkları Sorunlar The Second Constitutional Era and İttihat ve Terakki in the Works of Ömer Seyfettin The Second Level of Mahtumkulu s Literary Personality and Yesevi Thought The Short Stories and the Short Story Technique of Tarık Buğra The Signifıcance of the Language Development of 0-6 Age Group Children in Teaching Turkish Ömer Seyfettin in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki Mahtumkulu nun Edebî Şahsiyetinde İkinci Tabaka ve Yesevî Düşüncesi Tarık Buğra nın Öyküleri ve Öykücülüğü 0-6 Yaş Grubu Çocuklarındaki Dil Gelişiminin Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Nihat BATMAZ Bahar Murat KOÇ Güz Muhammednazar ANNAMUHAMMEDOV Yaz Turan KARATAŞ Kış Murat ÖZBAY Bahar The Significance of Supra- Segmental Units in First Language Education and The Teaching of Supra-Segmental Units through Technology-Aided Instruction Ana Dili Eğitiminde Parçalarüstü Birimlerin Önemi ve Teknoloji Destekli Olarak Kavratılması M. Volkan COŞKUN Kış The Sir Derya Region and It s Place in Turkish History The Situation of Iraq Turks and Their General Problems After the Treaty of Lausanne The Slaves of Bāghče Sarāy (17th- 18th Centuries) The Socio-Economic Problems of the Nagorno Karabakh Emigrants Sır Derya Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi Lozan Sonrası Irak Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri Bahçesaray Köleleri ( Yüzyıllar) Eski Uygur Türkçesinde Ölüm Kavramı ile İlgili İfadeler Dana MONDABAYEVA Güz Meşkure Yılmaz BÖRKLÜ Güz Ahmet Nezihi TURAN Kış Hacer TOKYÜREK Yaz The Spatial Elements of the Administrative System in Anatolia During Seljuk Period: The Organization of the Seljuk Administraive Units (and Its Evolution) Anadolu da Selçuklu Dönemi İdare Sisteminin Mekânsal Koray ÖZCAN Örgütlenmeleri: Selçuklu İdarî Birim Kış Organizasyonları (ve Evrimi) The Spelling of Some Affixes in the Grammar Books of the Tanzimat Period and Some Warnings Concerning Labial Harmony Tanzimat Gramerlerinde Bazı Eklerin İmlası ve Dudak Uyumu ile İlgili Uyarılar Yavuz KARTALLIOĞLU Güz The Spread and Influence of Ottoman Culture in Hungary The Stereotypes of the Students from the Turkish Republics about the People of Turkey The Stereotypes of the Students from the Turkish Republics about the People of Turkey The Sufi Circles In the Period of Principilaties and Anatolian Seljuks: Essaying a Comprensive Look Osmanlı Kültürünün Macaristan daki Yayılışı ve Etkisi Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Karşı Taşıdıkları Kalıp Yargılar Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Karşı Taşıdıkları Kalıp Yargılar Géza DÀVİD Kış Baki KARABAYEV Yaz Ömer F. TUTKUN Yaz Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Sufi Çevreler: Toplu Bir Rüya KILIÇ Bahar Bakış Denemesi The Sulayman Balkhi Family from the Afghan Turkistan's Immigrants and the Index of 'Daftar-ı Quyûdât' Afgan Türkistan Muhacirlerinden Süleyman Belhî Ailesi ve 'Defter-i Kuyüdat' Fihristi Yusuf ÖZ Güz

19 The Supra-System Feature of Environmental Problems and Central Asia The Taboos in Language Example in The Anatolian and Cyprus Dialects: Dulunmak The Tombs Exısted in Isparta Provınce Centre The Tombs Exısted in Isparta Provınce Centre The Traditions of Taking Arm in Arm and Tying Up a Red Belt in the Wedding Ceremony of Turkish World Çevre Sorunlarının Sistemler-üstü Niteliği ve Orta Asya Anadolu ve Kıbrıs Ağızlarında Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği: 'Dulunmak' Isparta İl Merkezi'nde Bulunan Türbeler Isparta İl Merkezi'nde Bulunan Türbeler Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği Mustafa ÖKMEN Yaz Rıdvan ÖZTÜRK Bahar Filiz Nurhan ÖLMEZ Güz Şirin GÖKMEN Güz Sibel Turhan TUNA Yaz The Transformation of Love from Literature to Cinema Sözcük Sanatı Edebiyattan Görüntü Sanatı Sinemaya Sevginin Aktarılışı H. Hale KÜNÜÇEN Güz The Transformation of Occupational Structure and Chances for Mobility in Turkey in the Context of Studies on Social- Class Mobility The Transporting and Transformative Power of Love in the Narratives of Aitmatov The Turbeh of Emir Karatekin, the Conqueror of Çankırı The Turkish Foreign Policy in Central Asia and The Iranian Factor The Turkish Media Press in the Balkans Toplumsal-Sınıfsal Hareketlilik Çalışmaları Bağlamında Türkiye de Mesleki Yapının Dönüşümü ve oplumsal Hareketlilik Fırsatları Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü Çankırı Fatihi Emir Karatekin in Türbesi Türkiye nin Orta Asya daki Politikasında İran Faktörü Balkanlarda Türkçe Basın Hakkında Bir Değerlendirme Abdulkerim SÖNMEZ Bahar Ramazan KORKMAZ Yaz Alev Çakmakoğlu KURU Güz Hayati AKTAŞ Kış Ayşenur İSLAM Güz The Turkological Studies in Albania Arnavutluk'ta Türkoloji Çalışmaları Genciana ABAZI EGRO Bahar The Typology of Relative Clause Köktürkçenin Sıfat Fiilli Yapı Constructions in Orkhon Turkic Tipolojisi Ferhat KARABULUT Kış The Understanding of History in Kazakistan daki Tarih Anlayışı ve Kazakhstan and Its International Uluslararası Boyutları Dimensions Meryem HAKİM Yaz The Variants of Kerem and Aslı Kerem ile Aslı Destanının Epic, Their Folkloric Varyantları, Forlklor Özellikleri ve Characteristics and Place in Türk Halk Edebiyatındaki Yeri Turkish Fork Literature Amangül DURDIYEVA Güz The Waq Waq Style in Medieval Ortaçağ Anadolu Türk Mimari Anatolian Turkish Architecture Bezemesinde Vakvak Üslubu Ornamentation Turgay YAZAR Yaz The XIXth and XXth Century XIX. ve XX. Yüzyıl Uygur Tarihleri Uighur History Books and the ve Ahmet Yesevî'nin Doğum Yeri İsa ÖZKAN Question of Ahmed Yesevi's Birth Meselesi Place Yaz The Zaviye of Karaca Ahmed in Ankara, Polatlı Karacaahmet Karacaahmet Village of Polatlı, Köyünde Karaca Ahmet Zaviyesi Ankara Alev ÇAKMAKOĞLU KURU Güz Thoughts on Literary Activities Held at the Palaces of Karahanlı, Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu Saraylarmdaki Edebî Faaliyetler Ahmet KARTAL Bahar Gazneli and Selçuklu Üzerine Düşünceler Three Novels and an Author Üç Roman Bir Yazar Ayşenur İSLAM Yaz Timur s Campaigns Against Tokhtamysh and the Fall of the Timur un Toktamış Üzerine Seferleri ve Altın Orda nın Hayrunnisa ALAN AKBIYIK Güz Golden Horde Yıkılması Meselesi To Discuss Türkî-i Basît Again Türkî-i Basîti Yeniden Tartışmak Ziya AVŞAR Yaz To Read The Safahats Rebellion on the Term of the 'Arbede' Tourism and Safranbolu Model in the Strategy of Local Development Safahat taki İsyanı Arbede Başlığı Altında Okumak Yerel Kalkınma Stratejisi İçinde Turizm ve Safranbolu Ahmet Cüneyt ISSI Kış Ahmet GÜRBÜZ Yaz

20 Traditions of Report Writings Submitted Rulers With Particular Referance to XVIII. Century Ottoman Periods Transcription and Facsimile, Sources of Oriental Languages and Literatures, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard niversity, 2005, XIII Transformation of Turkish Politics: Socio-Political, Economic and Ethnic Peculiarities Transformation of Turkish Politics: Socio-Political, Economic and Ethnic Peculiarities Transformation of Turkish Politics: Socio-Political, Economic and Ethnic Peculiarities Lâyiha Geleneği İçinde XVIII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Projelerindeki Tespit ve Teklifler Yayın Değerlendirme / Review / İsmail Hakkı AKSOYAK, Kefeli Hüseyin Râznâme Türk Siyasetinin Dönüşümü: Sosyo- Politik, Ekonomik ve Etnik Özellikler Türk Siyasetinin Dönüşümü: Sosyo- Politik, Ekonomik ve Etnik Özellikler Türk Siyasetinin Dönüşümü: Sosyo- Politik, Ekonomik ve Etnik Özellikler Ali İbrahim SAVAŞ Bahar Ayşe YILDIZ Yaz Judd Daniel KİNG Yaz Metin TOPRAK Yaz Nasuh USLU Yaz Transformational Movements on Education Translation and Adaptation in Turkish Languages Translation Problems Between the Turkic Languages And the Novel 'Abay Joli' Turkic Focal Present Tense Markers and Their Absence in Cypriot Turkish Turkish Children's Poetry in the Balkans Turkish Emigration from Romania to Turkey during the Presidency of Atatürk ( ) Turkish Loan Words in Ancient Korean Turkish Manufacturing Industry s Differentiation and Clustering in Terms of Productivity Turkish Manufacturing Industry s Differentiation and Clustering in Terms of Productivity Eğitimde Yeni Değerlere Doğru Zuhal CAFOĞLU Bahar Türkçede Çeviri ve Aktarma Mehman MUSAOĞLU Kış Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve 'Abayyolu' Romanı Türk Dillerinde Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi ve Kıbrıs Türkçesinde Eksikliği Mustafa UĞURLU Güz Lars JOHANSON Bahar Balkanlarda Türk Çocuk Şiiri Mustafa İSEN Yaz Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri ( ) Eski Korece de Türkçe Ödünç Kelimeler Önder DUMAN Bahar Han-Woo Choi Yaz Türk İmalat Sanayiinin Bölgeler İtibariyle Verimlilik Farklılaşması ve Gökhan AKYÜZ Bahar Gruplanması Türk İmalat Sanayiinin Bölgeler İtibariyle Verimlilik Farklılaşması ve M. Serhan SEKRETER Bahar Gruplanması Turkish Spoken by Turks in European Countries: Usage Environment, Sustainability Possibilities and reservation Awareness Turkish Translations of Sa'dî-i Şîrâzî's Gülistân Turkish Words in Persian and The Elements Related to the Concept of 'Turk' in The Persian Literature Avrupa Ülkelerindeki Türklerin Türkçeyi Kullanma Ortamları, Sürdürebilme İmkânları ve Koruma Bilinçleri Sa'dî-i Şirâzi'nin Gülistân İsimli Eseri'nin Türkçe Tercümeleri Farsça da Türkçe Kelimeler ve Fars Edebiyatı nda 'Türk' Kavramı İle İlgili Unsurlar Hülya PİLANCI Bahar Ahmet KARTAL Kış Ahmet KARTAL Güz Two Manuscrıpts About the Kashgar Nation and Atalıg Gazi Two Types of Modality and Their Expression in Azerbaijani Types and Traditions of Turkish Ceremonies in Dede Korkut Stories Kaşgar Devleti ve Atalıg Gazî Hakkında İki Yazma Eser İki Kip Türü ve Onların Azerbaycan Türkçesi nde İfade Usulleri Dede Korkut Hikâyelerine Göre Türklerde Tören Geleneği ve Tören Çeşitleri Ali Fuat BİLKAN Güz Vugar SULTANZADE Kış İsmail CANSIZ Güz

bilig 2004 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: ) bilig 2004 INDEX OF AUTHORS WINTER-SPRING-SUMMER-AUTUMN (VOLUMES: )

bilig 2004 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: ) bilig 2004 INDEX OF AUTHORS WINTER-SPRING-SUMMER-AUTUMN (VOLUMES: ) bilig 2004 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 28-29-30-31) bilig 2004 INDEX OF AUTHORS WINTER-SPRING-SUMMER-AUTUMN (VOLUMES: 28-29-30-31) ADAK, Nurşen.../Yaz, s.30; sh. 27-38 Bir Sosyalizasyon

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

bilig 2007 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: ) 2007 INDEX OF AUTHORS WINTER-SPRING-SUMMER-AUTUMN (VOLUMES: )

bilig 2007 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: ) 2007 INDEX OF AUTHORS WINTER-SPRING-SUMMER-AUTUMN (VOLUMES: ) bilig 2007 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 40-41-42-43) 2007 INDEX OF AUTHORS WINTER-SPRING-SUMMER-AUTUMN (VOLUMES: 40-41-42-43) Adem Can... Bahar, s.41; sh. 109-122 Yeni Kafkasya Mecmuası

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, GERMANY CONTENTS VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS PERCEPTIONS OF A NEWLY IMPLEMENTED ONLINE COURSE OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Abdullah YÖRDEM 1 9 CONTIRIBUTION TO CHILDREN S

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 CONTENTS / İÇİNDEKİLER İsmail Hakkı MİRİCİ Contemporary ELT Practices Across Europe and in Turkey 1-8 Amir KHALILZADEH Should We Include or Exclude Teaching Cultural Matters in TEFL? 9-13 Esim GÜRSOY ELT

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Danışma Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV Manas Edebiyat Enstitüsü /Bişkek Prof. Dr.

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4. Yarıyıl Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi TDE790 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Z 0 4 2 30 Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30 Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

DEDE KORKUT DOSYASI AKAR ALİ DEDE KORKUT KİTABI NDA TUR- FİİLİ VERB OF TUR- IN DEDE KORKUT BOOK 1-5

DEDE KORKUT DOSYASI AKAR ALİ DEDE KORKUT KİTABI NDA TUR- FİİLİ VERB OF TUR- IN DEDE KORKUT BOOK 1-5 DEDE KORKUT DOSYASI AKAR ALİ DEDE KORKUT KİTABI NDA TUR- FİİLİ VERB OF TUR- IN DEDE KORKUT BOOK 1-5 BAŞDAŞ CAHİT TÜRKÇEDE İYELİK-YÜKLEME SORUNU DEDE KORKUT ÖRNEĞİ THE PROBLEM OF POSSESİVE-ACCUSATİVE SUFFİX

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

İÇİNDEKİLER/CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS İ. Gülsel Sev TDK TS DE nsz (NESNESİZ) OLARAK VERİLEN BAZI FİİLLERLE İLGİLİ TESPİTLER SOME DETERMINATIONS ON VERBS GIVEN AS INTRANSITIVE IN TDK TURKISH DICTIONARY s.1-16 Arzu Sema

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hüsna KOTAN PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK 1-9 Yaşar ŞİMŞEK KARAHANLI TÜRKÇESİ DÖNEMİ KUR AN TERCÜMELERİNDEN

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 INTRODUCTION B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 The course, to begin with, seeks to acquaint the students with

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

İÇİNDEKİLER/CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS Vahit Türk TÜRKÇEDE ALIŞMAK ANLAMLI KELİMELER YAPILARI VE ANLAM İLKİŞKİLERİ MEANINGFUL WORDS TO GET USED IN TURKISH ITS STRUCTURES AND MEANING OF RELATIONSHIPS s.1-5 Uluhan Özalan

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM BÖLÜM KODU : (3107) 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS. Semih Tezcan BİZ NE YERİZ, ÖTEKİLER NE YER? WHAT WE EAT, WHAT OTHERS DO? s.1-16

İÇİNDEKİLER/CONTENTS. Semih Tezcan BİZ NE YERİZ, ÖTEKİLER NE YER? WHAT WE EAT, WHAT OTHERS DO? s.1-16 İÇİNDEKİLER/CONTENTS Semih Tezcan BİZ NE YERİZ, ÖTEKİLER NE YER? WHAT WE EAT, WHAT OTHERS DO? s.1-16 Zafer Önler TÜRKÇEDE KIRMIZI RENK KAVRAMINA İLİŞKİN ADLANDIRMALAR THE NAMING RELATING TO THE COLOUR

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ DİN KÜL-1.YY KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Grup 1 M. Akif BİLİCİ D-304 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I TEMEL DİNİ BİLGİLER I Grup 2 Şadiye ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ARAPÇA I Grup 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

CONTENTS / İÇİNDEKİLER. Tsend BATTULGA MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA 503-520.

CONTENTS / İÇİNDEKİLER. Tsend BATTULGA MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA 503-520. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/2 2015, TÜRKİYE CONTENTS / İÇİNDEKİLER Tsend BATTULGA MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA 503-520

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly.

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. Volume 1 December ISSN: 2198-4999 2013 International Journal of

Detaylı

İktisat -Maliye Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler. Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler

İktisat -Maliye Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler. Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler 1 PSPA 05 Turkish Constitutional Law Dr. Hasan Dursun 14 Kasım 015 Cumartesi 10:00 406 46 ECON 05 Mathematics for Economists Öğr.Gör. Yavuz Demirdöğen İktisat 14 Kasım 015 Cumartesi 10:00 04 43 3 PUBF

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

I TÜRK SANATINDA MEYVE FRUITS IN TURKISH ARTS 7

I TÜRK SANATINDA MEYVE FRUITS IN TURKISH ARTS 7 CONTENTS / İÇİNDEKİLER EMİNE GÜRSOY NASKALİ GİRİŞ: KÜLTÜR TARİHİMİZDE MEYVE FRUIT IN CULTURAL HISTORY 1-5 I TÜRK SANATINDA MEYVE FRUITS IN TURKISH ARTS 7 R. ESER GÜLTEKİN TÜRKLERDE BEREKET SEMBOLÜ OLARAK

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA 16-17 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türklük Araştırmalarının

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA / Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA / Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı