KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA-2013

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 A. Hava A.1. Hava Kalitesi 7 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar 7 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar 10 A.4. Ölçüm İstasyonları 14 A.5. Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü 20 A.6. Gürültü 21 A.7. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar 23 A.8. Sonuç ve Değerlendirmeler 23 Kaynaklar B. Su ve Su Kaynakları B.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli 24 B.1.1. Yüzeysel Sular 24 B.1.2. Yeraltı Suları 29 B.1.3. Denizler 32 B.2. Su Kaynaklarının Kalitesi 32 B.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu 35 B.3.1. Noktasal kaynaklar 35 B Endüstriyel Kaynaklar 35 B.4. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri 37 B.4.1. İçme ve Kullanma Suyu 37 B Yüzeysel su Yeraltı su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içmesuyu arıtım tesisi mevcudiyeti 37 B İçme Suyu temin edilen kaynağın adı, mevcut durumu, potansiyeli vb. 40 B.4.2. Sulama, Endüstriyel Su Temini ve Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı 42 B.4.3. Rekreasyonel Su Kullanımı 51 B.5. Çevresel Altyapı 55 B.5.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve hizmeti alan nufus 55 B.5.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı Tesisleri 57 B.5.3. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri 57 B.5.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması 59 B.6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü 59 B.6.1. Arıtma Çamurlarının toprakta kullanımı 60 B.6.2. Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar 61 B.6.4. Tarımsal faaliyetler ile oluşan toprak kirliliği 70 B.7. Kaynaklar 71 C. Atık C.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri) 72 C.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları 76 C.3. Ambalaj Atıkları 77 C.4. Tehlikeli Atıklar 78 C.5. Atık Madeni Yağlar 79 C.6. Atık Pil ve Akümülatörler 81

3 C.7. Bitkisel Atık Yağlar 83 C.8. Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfeniller 84 C.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) 84 C.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar 85 C.11. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar 85 C.12. Tehlikesiz Atıklar 85 C Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları 86 C.13. Tıbbi Atıklar 86 C.14. Maden Atıkları 88 C.15. Kaynaklar 88 Ç. Kimyasalların Yönetimi Ç.1. Büyük Endüstriyel Kazalar 89 Ç.2. Kaynaklar 89 D. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik D.1. Ormanlar ve Milli Parklar 90 D.2. Çayır ve Mera 92 D.3. Sulak Alanlar 93 D.4. Flora 94 D.5. Fauna 95 D.6. Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları 108 D.7. Kaynaklar 116 E. Arazi Kullanımı E.1. Arazi Kullanım Verileri 117 E.2. Mekânsal Planlama 117 E.2.1. Çevre düzeni planı 117 E.3. Kaynakalar 125 F. ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri F.1. ÇED İşlemleri 127 F.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri 128 F.3. Kaynaklar 130 G. Çevre Denetimleri ve İdari Yaptırım Uygulamaları G.1. Çevre Denetimleri 131 G.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi 133 G.3. İdari Yaptırımlar 134 G.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları 136 G.5. Sonuç ve Değerlendirme 137 Kaynaklar H. Çevre Eğitimleri 138

4 I. İl Bazında Çevresel Göstergeler 1. Genel Nüfus Nüfus Artış Hızı Kentsel Nüfus Sanayi Sanayi Bölgeleri Madencilik İklim Değişikliği 2.1. Sıcaklık Yağış Deniz Suyu Sıcaklığı Hava Kalitesi 3.1. Hava Kirleticiler Su-Atıksu 4.1. Su Kullanımı Belediye İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Veren Belediyeler Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Belediye Sayıları ve Nüfusu Sanayiden Kaynaklanan Atıksu ve Bertarafı Arazi Kullanımı Tarım 6.1. Kişi Başına Tarım Alanı Kimyasal Gübre Tüketimi Tarım İlacı Kullanımı Organik Tarım Orman Balıkçılık Altyapı ve Ulaştırma 9.1. Karayolu ve Demiryolu Yol Ağı Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Atık Belediyeler Tarafından ya da Belediye Adına Toplanan Atık ve Bertarafı Katı Atıkların Düzenli Depolanması Tıbbi Atıklar Atık Yağlar Ambalaj Atıkları Ömrünü Tamamlamış Lastikler Ömrünü Tamamlamış Araçlar Atık Elektrikli -Elektronik Eşyalar Maden Atıkları Tehlikeli Atıklar Turizm Yabancı Turist Sayıları Mavi Bayrak Uygulamaları 209

5 EK-1: İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Araştırma Formu Açıklamalar Bölüm I.Hava Kirliliği 210 Bölüm II.Su Kirliliği 213 Bölüm III.Toprak Kirliliği 221 Bölüm IV.Öncelikli Çevre Sorunları 223

6 Çizelgeler Dizini Çizelge A.1- Hava Kalite İndeksi Karşılaştırma Tablosu.. 7 Çizelge A.2-İlimizde (2012) Yılında Evsel Isınmada Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler.. 9 Çizelge A.3 İlimizde (2012) Yılında Sanayide Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler 9 Çizelge A.4 İlimizde 2012) Yılında Kullanılan Doğalgaz Miktarı...10 Çizelge A.5- İlimizde (2012) Yılı İldeki Araç Sayısı ve Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı..10 Çizelge A.6- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Yerleri ve Ölçülen Parametreler..16 Çizelge A.7- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Aşım Sayıları...16 Çizelge A 8- İlimizde Hava Kalitesi İzleme Ağı Aylık Kükürtdioksit (SO 2 ) Ortalama Sonuçları.17 Çizelge A.9- İlimizde 2012 Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır Değerin Aşıldığı Gün Sayıları...17 Çizelge A.10 - Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (Rapor Yılı) Yılında Hava Kalitesi Sınır Değerleri.. 18 Çizelge B.1 - İşletmede Olan Baraj Ve Depolamaların Karakteristikleri...26 Çizelge B.2 - İşletmede Olan Gölet Ve Yerüstü Suyu Sulamalarına Ait Karakteristikler..27 Çizelge B.3 - Yer Altı Suyu Bilgileri...28 Çizelge B.4 - Atıksularını Alıcı Ortama Veren ve Arıtma Tesisi Olan Sanayi Tesisleri 35 Çizelge B.5 - İşletmedeki Sulama Tesisleri.37 Çizelge B.6 - Sıcaksu Kaynakları ve İçmeceler...45 Çizelge B.7 İlimizde 2012 Yılı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu..48 Çizelge B.8 İlimizdeki (2012) Yılı OSB lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu...49 Çizelge B.9 - Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlatmış Maden Ocakları 53 Çizelge B.10 İlimizde 2012 Yılında Kullanılan Ticari Gübre Tüketiminin Bitki Besin Maddesi Bazında ve Yıllık Tüketim Miktarları 62 Çizelge B.11- İlimizde 2012 Yılında Tarımda Kullanılan Girdilerden Gübreler Haricindeki Diğer Kimyasal Maddeleri.62

7 Çizelge C.1 İlimizde 2012 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu 67 Çizelge C.2 İlimizde 2012 Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Yöntemleri ve Tesis Kapasiteleri...67 Çizelge C.3 - İlimizde 2012 Yılında Birliklerce Yürütülen Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf İşlemlerine İlişkin Bilgi...68 Çizelge C.4 - İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları...69 Çizelge C.5 - İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları Çizelge C.6 - İlimizdeki 2012 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler Çizelge C.7 İlimizdeki 2012 Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler..72 Çizelge C.8 İlimizde 2012 Yılında Oluşan Akümülatörlerle İlgili Veriler...73 Çizelge C.9 İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Kazanım Miktarı...74 Çizelge C.10 İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Akü Miktarı (Kg) 74 Çizelge C.11- İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg) 74 Çizelge C.12 İlimizde Taşıma Lisanslı Araçların Yıllara Göre Gelişimi (Adet)..74 Çizelge C.13 İlimizde 2012 Yılı İçin Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Veriler..75 Çizelge C.14- İlimizde Yılları Arasında Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araç Sayısı.75 Çizelge C.15 İlimizde 2012 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İle İlgili Veriler...76 Çizelge C.16 İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları (ton/yıl)...77 Çizelge C.17- (2012) Yılında İlimiz İl Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan Tıbbi Atıklar...80 Çizelge C.18- İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı..80 Çizelge Ç.1 İlimizdeki (2012) Yılı SEVESO Kuruluşlarının Sayısı Çizelge D.1 - Konya İli Orman Varlığı...83 Çizelge D.2 - Arazi Varlığı ve Dağılımı..86 Çizelge D.3 - Kuş türleri..89 Çizelge D.4 - Sürüngenler...90 Çizelge D.5 - Amfibiler... 91

8 Çizelge D.6 - Konya İli Endemik Omurgalılar Faunası..91 Çizelge D.7 - Konya İline Özgü Endemik Fauna ve Flora 100 Çizelge D.8 - Anıt Ağaçlar 103 Çizelge D.9 - Konya Ve İlçelerindeki Tescilli Taşınmaz Doğal Sit Alanları 108 Çizelge F.1 İlimizde Bakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından (2012) Yılı İçerisinde Alınan ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Sektörel Dağılımı.118 Çizelge F.2 İlimizde 2012 Yılında ÇŞİM Tarafından Verilen Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Sayıları 120 Çizelge G.1 İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı Çizelge G.2 (2012) Yılında Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı.124 Çizelge G.3 İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM e Gelen Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları Çizelge G Yılında Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları Çizelge G.5 İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı Çizelge G.6 (2012) Yılında Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı Çizelge G.7- Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları...127

9 Grafikler Dizini Grafik A.1 - Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Yapılan Taşıt Sayılarının Yıllar İtibariyle Dağılımı.19 Grafik A.2 - İlimizde (2012) Yılında Gürültü Konusunda Yapılan ŞikâyetlerinDağılımı. 20 Grafik A.3 - Gürültü Konusunda Konya B.Şehir Belediyesine Yapılan Şikâyetlerin Dağılımı...21 Grafik B.1 - İlimizde(2012) Yılı Belediyeler Tarafından İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Dağıtılmak Üzere Temin Edilen Su Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (TUİK, 2014)...36 Grafik B.2 - İlimizde 2012 Yılı Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Edilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı 47 Grafik C.1- İlimizdeki (2012) Yılı Atık Kompozisyonu.66 Grafik C.2 - İlimizdeki 2012 Yılı Kayıtlı Ambalaj Üreticisi Ekonomik İşletmeler.70 Grafik C.3 - TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi..71 Grafik C.4 - İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları 72 Grafik C.5 - İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Toplama ve Geri Kazanım Miktarı (Ton)..74 Grafik C.6 - İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları.76 Grafik D.1 - Konya İli Orman Varlığı.83 Grafik E.1 - İlimizin (2012) Yılı Arazi Kullanım Durumu Grafik F.1 - İlimizde (2012) Yılı ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı Grafik F.2 - İlimizde (2012) Yılı ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı.119 Grafik F.3 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Geçici Faaliyet Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı.120 Grafik F.4 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Çevre İzni Konuları 121 Grafik F.5 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Lisansların Konuları Grafik G.1 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı 122 Grafik G.2 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Plansız Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı 123 Grafik G.3 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı ve Ani Çevre Denetimlerinin Dağılımı 123 Grafik G.4 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı.124 Grafik G.5 - İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)..125 Grafik G.6 - İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının Konulara Göre Dağılımı.126

10 Haritalar Dizini Harita A.1 İlde Bulunan Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarının Yerleri Harita E.1. 1/ ölçekli Konya- Isparta Çevre Düzeni Planı Haritası..117 Şekiller Dizini Şekil. A.1 Üç ana kaynak türüne ait toplam PM 10 emisyonları ve evsel ısınma alt kategorileri.12 Şekil A.2 Üç ana kaynak türüne ait toplam SO2 emisyonları ve konut ısınması alt kategorileri 12 Şekil A.3. Üç ana kaynak tipinden NO 2 emisyonlarının toplamı evsel ısınmanın alt kategorileri..12 Şekil A µg/m 3 arka plan seviyesi kullanılarak, emisyon envanteri ve meteorolojik parametrelerle Konya yıllık ortalama PM 10 konsantrasyonlarını gösteren haritalar 13 Şekil A.5 Konya bölgesinde yıllık ortalama SO 2 konsantrasyonlarını gösteren haritalar...14 Şekil A.6. Konya bölgesinde yıllık ortalama NO x konsantrasyonlarını gösteren haritalar..14 Resimler Dizini Resim D.1. Beyşehir Gölü...85 Resim D.2. Beyşehir Gölü...85

11 ÖNSÖZ Günümüzde Çevre, önemine uygun biçimde ve giderek artan bir duyarlıkla toplumların gündeminde yer almakta, özellikle sürdürülebilirliğinin sağlanması bağlamında çok önemli çabalar harcanmaktadır. Gelişmekte olan ülkemizde sanayileşme ve plansız yerleşmeye paralel olarak ortaya çıkan çevre kirlenmesi ve beraberindeki çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorun olduğu bilinmektedir. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Üretirken ve tüketirken canlı yaşamını, doğal çevreyi tehdit etmeyen tutum içerisinde bulunmak vatandaş olarak en büyük vazifemiz olmalıdır. Bunun için de insanın yaşadığı çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. İlimizin doğal güzelliklerinin yanı sıra çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olarak tüm dünyanın gözdesi olması burada yaşayan insanlara bir takım sorumluluklar getirmektedir. Dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı ve bilinçli kullanarak yaşadığımız çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. Ülkemizin en geniş arazisine sahip olan Konya İli nin hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre değerleri ile doğal kaynaklarının büyük bir titizlik içerisinde incelenmesi ve araştırılması sonucu oluşturulan Konya İli Çevre Durum Raporu nun önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Eminim ki; hoşgörü ve sevgi merkezi olan Konya da yaşayan herkes bu sorumluluğu duyarak İlimizin çevre değerlerine sahip çıkacaktır. Temiz ve yaşanabilir bir Konya da yaşamak dileğiyle Mehmet YAZICIOĞLU Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. 1

12 GİRİŞ Çevreyi koruma, çevre kirliliğini ve çevre sorunlarını önleme çalışmalarının hareket noktası, sorunları bilmek ve tanımaktan geçmektedir. Konya İl Çevre Durum Raporu, çevrenin mevcut durumuna genel bir bakış sağlayarak mevcut durumun ortaya konulmasıyla çevreyle ilgili potansiyel sorunlara erken bir uyarı ve bu sorunların analizini sağlamak, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedefler doğrultusunda elde edilen gelişmeleri halkın izlemesini sağlamak ve çevresel planlama, değerlendirme ve düzenleme için temel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, İl Çevre Durum Raporu, Bakanlığımız görev alanı kapsamında bulunan ve çevre mevzuatı çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yapılan faaliyetleri, bunlardan elde edilen verileri kapsamaktadır. GENEL BİLGİLER Konya ili göller dahil km 2 yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük ili olup, ülke topraklarının yaklaşık olarak %5'ini kaplamaktadır. Topraklarının büyük bir bölümü İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri üzerinde konumlanan ilin yüzölçümü göller hariç km 2 'dir. İlin ortalama yükseltisi m'dir. 1. Nüfus Konya, 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülke nüfusunun %2,71'ini oluşturan kişiyle iller arası nüfus sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe Merkezlerinin nüfusu ise ile Konya nufüs unun %54 ünü oluşturmaktadır. Bu ilçeler haricinde Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kulu ve Seydişehir İlçeleri nüfusları in üzerinde olan diğer ilçelerdir. Çizelge 1. Nüfus verileri (Tüik,2012) Gösterge Türkiye Konya Sıra Belediye Sayısı İlçe Sayısı Köy Sayısı Toplam Nüfus Şehir Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki 77, Oranı Nüfus (%) Yoğunluğu Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%) 48,4 51,5 35 Yıllık Nüfus Artış Hızı (Binde) 12 6,7 36 Cinsiyet Oranı (%) Erkek/Kadın Net Göç 0 3, Net Göç Hızı (%o) 0 1,79 27 İllerin Verdiği Göç İllerin Aldığı Göç

13 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 90+ yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş 5-9 yaş 0-4 yaş 1,933 8,125 30,809 42,033 20,481 55,130 76,018 93, , , , , , , , , , , ,500 Çizelge 2. Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı (2012) (Tüik, 2012) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, İklim İlde karasal iklim hâkim olup, kışlar yağışlı ve soğuk, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Geniş bir coğrafya üzerine yayılan ilde daha yağışlı ve mutedil iklim şartlarına sahip mikroklima bölgeleri mevcuttur. İlde meteorolojik verilerin alındığı ilçelerin ortalaması olarak, nispi nem % 59,5, sıcaklık ortalaması 11,4 C 'dir. Çizelge 3. Konya İli Meteorolojik Verileri (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2012) KONYA * Ortalama Sıcaklık ( C) 0,4 1,1 5, ,1 23,5 22, ,7 1,1 Ortalama En Yüksek Sıcaklık ( C) 4,4 6, ,7 30,1 29, ,5 6 Ortalama En Düşük Sıcaklık ( C) 4,4 3,5 0,1 4,6 8,6 12,8 16,1 15, ,4-2,8 Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) 3,1 4, ,4 10,3 11,2 11 9,4 7,1 5,05 3,07 Ortalama Yağışlı Gün Sayısı 9,4 8,7 8, ,5 2,5 1,7 3 6,5 6,8 9,5 Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m ,8 7,6 5, ,9 41,9 ) Kaynak:http://www.mgm.gov.tr/,(2012) *Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler( ) İl, en fazla yağışı kış ve ilkbahar aylarında sağanak halinde almaktadır. Bölgenin ve ülkemizin en az yağış alan yeri Tuz Gölü çevresidir. İlde değişik ekolojilere sahip birçok mikro klima bölgesi mevcuttur. İlde yıllık yağış toplamı 279,5 mm (Karapınar) ile 738,7 mm (Seydişehir) arasında büyük bir değişim göstermektedir. İl genelinde yağışların büyük bir kısmı sonbahar ve özellikle kış aylarında gerçekleşmektedir. 3.Coğrafi Durum Konya ili; Anadolu Yarımadası nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Konya ili, doğal açıdan kuzeyinde Haymana platosu, kuzeydoğuda Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü'ne, batısında Beyşehir Gölü'ne ve Akşehir Gölü'ne, güneyinde Sultan Dağları'ndan başlayan Karaman ilinin güneyine kadar devam eden, Toros yayının iç yamaçları önünde bir fay hattı boyunca oluşmuş volkanik dağlara, doğusunda ise Obruk platosuna kadar uzanır. 3

14 İlimiz topraklarının büyük bir bölümü, İç Anadolu nun yüksek düzlükleri üzerine rastlar. Güney ve güney batı kesimleri Akdeniz Bölgesine dâhildir. Konya coğrafi olarak 36 41' ve 39 16' kuzey enlemleri ile 31 14' ve 34 26' doğu boylamları arasında yer alır. Yüz ölçümü km² (Göller hariç) olup bu alanı ile Türkiye nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan ilidir. Ortalama yükseltisi m. dir. Şehir merkezi etrafında, Loras (2.010 m) ve Erenler (2.319 m) başta olmak üzere yüksek sayılabilecek dağlar dışında yüzlerce km büyüklükteki ovalarda herhangi bir yükseltiye rastlanmaz. Ancak ilin güney kesimi Toros Dağları, güneybatısı ise Sultan Dağları ile çevrilidir. Yine güneyinde volkanik dağlar ve krater göllerine rastlanır. Aydos Dağı da (3.430 m) ilin güneyinde olup en yüksek dağıdır. Ülkemizin tahıl ambarı durumunda olan düzlükler; Konya Ovası, Cihanbeyli Yaylası ve Obruk Yaylasından oluşmaktadır. Konya Ovası 'nın en çukur yeri Aslım mevkii (975 m), en yüksek yeri de Alaeddin Tepesidir (1080 m). Tuz Gölü, Akşehir Gölü, Beyşehir Gölü ve Suğla Gölü il sınırları içindedir. Sulama amacıyla Cumhuriyet döneminde May, Apa, Altınapa barajları yapılmıştır. Yarıkurak bir iklime sahiptir. Karapınar ve Ereğli, Türkiye 'nin en az yağış alan yerleridir. Dağlık kesimlerinde ormanlık alanlar mevcuttur. Düzlükler ise bozkırlar şeklindedir. İdari yönden; kuzeyden Ankara, batıdan Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, güneyden İçel, Karaman, Antalya, doğudan Niğde ve Aksaray illeri ile çevrilidir. İlin uç noktalarını; kuzeyinde Kulu nun Köşkler köyü, batısında Akşehir in Değirmenköyü, güneyinde Taşkent in Beyreli köyü, doğusunda ise Halkapınar ın Delimahmutlu köyü oluşturmaktadır. Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu), Akşehir, Ahırlı, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Doğanhisar, Derebucak, Ereğli, Ermenek, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhöyük, Yunak olmak üzere 31 ilçesi bulunmakadır. Konya ili sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük alüminyum (boksit) ve magnezit yataklarının yanısıra, kömür, kil, çimento hammaddeleri, kurşun-çinko, barit madenleri ile önemli oranda yer altı suyu rezervleri bulunmaktadır. Alüminyum (boksit) yatakları Seydişehir ilçesi güneyinde Üst Kretase zaman aralığında karasal ayrışmalarla meydana gelmiştir. Magnezit yatakları ise Meram ilçesi sınırları içerisinde olup tek başına hem Konya'nın hem de dünyanın en büyük rezervli (80 milyon ton) magnezit yatağıdır. Yunak civarında Magnezit ve az miktarda lüle taşı yatakları bulunmaktadır. Ilgın (Haremi Kurugöl), Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde Pliyosen yaşlı toplam 750 milyon ton rezervli linyit kömürü yatakları bulunmaktadır. Beyşehir, Selçuklu ve Ilgın civarında önemli miktarlarda kil yatağı vardır. Ayrıca Bozkır'da barit, Hadim (Kızılgeriş) ve Bozkır'da (Küçüksu) kurşunçinko yatakları bulunmaktadır. Ayrıca Konya'nın birçok yerinde çimento hammaddelerinden kil, kalsit, jips, tras, kireçtaşı ve dolomit gibi hammaddeler bulunmaktadır. 4. Sanayi Bir tarım kenti olan Konya da son yıllarda sanayide de gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin bir yansıması olarak, İstanbul Sanayi Odası nın 2011 yılı Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konya dan ilk 500 de 8 firma, ikinci 500 de de 16 firma yer almıştır. Konya da sanayi siciline kayıtlı 3107 sanayi işletmesi bulunmakta olup bu işletmelerde toplam 55,459 kişiye istihdam imkânı sağlanmaktadır. Konya daki sanayi işletme sayısı Türkiye genelindeki kayıtlı işletme sayısının %4 ünü oluşturmaktadır. Konya bu pay ile İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir den sonra beşinci sırada yer almaktadır. İlde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin işyeri sayısı bakımından sektörel çeşitliliği dikkat çekicidir. İlde; başta gıda, imalat makineleri, tarım makinaları, otomotiv yan sanayi, lastik-plastik 4

15 ürünleri, ayakkabı, ana metal sanayi olmak üzere mobilya, tarıma dayalı işlenmiş ürünler, demir-çelik ürünleri, dokuma-giyim, tuz, alüminyum, mermer öne çıkan sanayi ürünlerindendir. Konya da sanayinin gelişmesinde, yatırım ve üretim aşamasında yatırımcılara uygun ortamlar sağlayan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) nin geldiği nokta büyük önem taşımaktadır yılında 134 Ha. alanda Konya I.Organize Sanayi Bölgesi 165 İşyeri ile hizmete girmiştir. Halen yapımı devam eden Konya Organize Sanayi Bölgesinde 2043 Ha alanda 520 işyeri üretime geçmiş, diğer taraftan Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Kulu, Karapınar ve Seydişehir ilçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Söz konusu OSB lerde 70 işyeri üretime geçmiş olup, parsel dağıtımı ve inşaat yapımları devam etmektedir. İlde mevcut OSB ler toplam ha alanda istihdam sağlanmaktadır. İlde 528 ha alanda yerleşik, 14 özel sanayi sitesinde işyeri üretime geçmiş olup, civarında istihdam sağlanmaktadır. Diğer yandan küçük sanayicilerin işyerleri gereksinimleri için İlimizde bugüne kadar 39 küçük sanayi sitesinde 6800 işyeri yapımı gerçekleştirilerek civarında işçinin istihdamı sağlanmıştır. Konya istihdam ve ülkemiz ekonomisine kazandırdığı katma değer açısından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya dan sonra 6 ıncı il konumundadır. Konya 9 adet Organize Sanayi Bölgesi, ve 39 adet küçük sanayi sitesinde konumlanmış imalat sektörü işletmeleri ile ülkemizin toplam sanayi üretiminin % 4 ünü gerçekleştirmekte, sanayi üretimine katkı sıralamasında 5 inci sırada yer almaktadır. İlde sanayi odası, ticaret odası, ilçelerde sanayi ve ticaret odaları, ticaret borsası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanlığı, sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla mesleki ahlâk ve dayanışma çerçevesinde, meslek faaliyetleri hakkında Bakanlıklara teklif ve önerilerde bulunan, sanayicilerin bilinçlendirilmesi için eğitim programları organize eden, sanayicileri mevzuat, işletme bilimi, uluslararası fuarlar ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi gibi konularda bilgilendiren güçlü yapısıyla hizmet vermektedir. 5. Tarım ve Hayvancılık Konya ili yüzölçümü itibarıyla iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Tarıma elverişli arazinin büyük bir bölümünde tarla tarımı yapılan Konya ilinde çoğunlukla orta ve büyük ölçekte tarım işletmeleri mevcut olup işletme başına ortalama arazi büyüklüğü Türkiye ortalamasının üzerindedir. Konya tarımsal alandaki faaliyetlere önemli kaynak ve fırsatlar sunmaktadır. Bölge, bir çok tarımsal ürünün yetiştirilmesi için uygun toprak, iklim ve ekolojik koşullara sahiptir, Konya da tarıma elverişli arazinin halen hektarı sulanmakta olup KOP ile sulanması planlanan arazi miktarı ise hektara ulaşacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Konya da yapılacak bitkisel ve hayvansal yatırımlara önemli destekler sağlamaktadır. Çizelge 4. Konya da Tarımsal Arazi Kullanımı (Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012) KONYA TÜRKİYE Alan Adı Yüzölçüm (ha) % Yüzölçümü (ha) % Tarım Arazisi , ,80 31,19 Çayır-Mera ,70 16, ,30 18,65 Orman ,00 11, ,00 27,3 Diğer ,35 15, ,90 22,86 Toplam , ,

16 Özellikle buğday, şekerpancarı, çavdar, fasulye, havuç ve baklagiller alanında önemli üretim miktarları ile Türkiye nin ihtiyacını karşılamaktadır. Toplam 26,7 milyon dekarlık alanı ile Türkiye de ilk sırada yer almaktadır. Konya ili ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerinden biridir. İl genel olarak hayvancılığın tüm kollarında ülke düzeyinde iyi konuma sahiptir. Geniş bir alana yayılan il toprakları hayvancılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Ülkemizin yumurta ve süt üretiminde 1, kırmızı et üretiminde ise 2. sıradaki ildir. İlin hayvancılık faaliyetlerine ait üretim değeri 2012 yılı itibariyle 2,40 milyar TL olup, bu üretim değerinin %40 ını hayvansal ürünler üretimi, %60 ını da canlı hayvan üretimi oluşturmaktadır. İlde bulunan geniş meralar ve bitkisel üretim alanları, gelişmiş yetiştiricilik kültürü, süt ve yem fabrikaları (61), şeker fabrikaları (4 adet), kesimhaneler (1277 adet), et işleme tesisleri (46 adet) hayvancılığın gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda ülkemizde uygulamaya konulan en önemli bölgesel projelerden biri Konya Ovaları Projesi (KOP) dir. GAP tan sonraki en büyük sulama yatırımının gerçekleştirilmesini amaçlayan KOP, 14 adet sulama, 3 adet içme suyu ve 1 adedi de enerji projesi olan toplam 16 projeden meydana gelmektedir. KOP tamamlandığında ha arazi sulanacak, 164,1 milyon m³ içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecek, 3,06 milyar kwh/yıl enerji üretilecektir. KOP projesi kapsamındaki Mavi Tünel in tamamlanması ile ilin sulanabilen arazi varlığında önemli artışlar olacak, bu alanlarda yem bitkisi tarımının da münavebeye girmesi ile büyükbaş hayvancılıkta önemli gelişmeler sağlanması beklenmektedir. 6. Müdürlüğümüz Çevre Kısmının Yapılanması ve Personel Durumu "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı" ve "Çevre ve Orman Bakanlığı" olarak hizmet veren Bakanlıklar; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 04/07/2011 ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adını alarak hizmete başlamıştır. 644 ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Çevre Konulu İşler için bakanlık bünyesinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü kurulmuş, daha sonra tarihli 648 sayılı Kararname ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlimizde, Çevre konulu işler için Şube Müdürlüğü nezdinde; ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma İşleri Şube Müdürlüğü olmak üzere toplamda 46 personel bulunmaktadır. 6

17 A. HAVA A.1. Hava Kalitesi Türkiye de özellikle kış sezonunda bazı şehir merkezlerinde meteorolojik şartlara da bağlı olarak hava kirliliği görülmektedir. Kış aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri; düşük vasıflı yakıtların iyileştirilme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve kullanılan yakma sistemleri işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmaması şeklinde sıralanabilir. Ancak ısınmada doğal gazın ve kaliteli yakıtların kullanılması sonucu özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinde 1990 lı yıllara göre azalma olmuştur. Şehirleşme ile sanayi tesislerinin yakın çevresindeki bölgelerdeki konutlaşmaların artması hava kirliliğinin olumsuz etkilerini artırmaktadır. Kömüre dayalı termik santrallerde kullanılan yerli linyitlerin yüksek kükürt oranı ve bazı tesislerde arıtma sistemlerinin olmaması nedeniyle kükürt dioksit (SO 2 ) emisyonları problem oluşturmaktadır. Çevre Mevzuatının kirletici vasfı yüksek tesisler olarak nitelendirdiği enerji üretim tesisleri için mevzuatta özel emisyon sınır değerleri bulunmaktadır. Söz konusu tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli izinler, tesisten çıkan emisyonlar ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin tespitine ilişkin usul ve esaslar Çevre Mevzuatında belirlenmiştir. Katı, sıvı ve gaz yakıt kullanan bu tesisler için ilgili baca gazı sınır değerlerinin sağlanması yanında tesis etki alanlarında hava kalitesi sınır değerlerinin de sağlanması gereklidir. Bu nedenlerle söz konusu tesislerden kaynaklanan özellikle toz, kükürt dioksit (SO 2 ) ve azotoksit (NO X ) emisyonlarının giderilmesi ve azaltılması konusundaki tekniklerinin uygulanması gereklidir. Söz konusu azaltım teknikleri son yıllarda tesislerden kaynaklanan emisyon yüklerini önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Söz konusu azatlım tekniklerinin hayata geçirilmesi ve yaygın olarak kullanılabilmesi içinde Çevre Mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Hava kalitesine ilişkin hava kalite indeksi karşılaştırması da Çizelge A.1 de verilmektedir. Çizelge A.1- Hava Kalite İndeksi Karşılaştırma Tablosu Hava Kalitesi İndeksi SO2 NO2 CO O3 PM10 1 saatlik ortalama (µgr/m 3 ) 24 saatlik ortalama (µgr/m 3 ) 24 saatlik ortalama (µgr/m 3 ) 1 saatlik ortalama (µgr/m 3 ) 24 saatlik ortalama (µgr/m 3 ) 1 (çok iyi) , (iyi) ,0-7, (yeterli) ,0-10, (orta) ,0-13, (kötü) ,0-39, (çok kötü) >1500 >700 >40,0 >360 >600 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar Hava kirliliği, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürmektedir. Günümüzde hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlar yaygın olarak yaşanmaktadır. 7

18 Yoğun şehirleşme, şehirlerin yanlış yerleşmesi, motorlu taşıt sayısının artması, düzensiz sanayileşme, kalitesiz yakıt kullanımı, topoğrafik ve meteorolojik şartlar gibi nedenlerden dolayı büyük şehirlerimizde özellikle kış mevsiminde hava kirliliği yaşanabilmektedir. Bir bölgede hava kalitesini ölçmek, o bölgede yaşayan insanların nasıl bir hava teneffüs ettiğinin bilinmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, önemli bir nokta da, bir bölgede meydana gelen hava kirliliğinin sadece o bölgede görülmeyip meteorolojik olaylara bağlı olarak yayılım göstermesi ve küresel problemlere de (küresel ısınma, asit yağmurları, vb) sebep olmasıdır. Renksiz bir gaz olan kükürtdioksit (SO 2 ), atmosfere ulaştıktan sonra sülfat ve sülfürik asit olarak oksitlenir. Diğer kirleticiler ile birlikte büyük mesafeler üzerinden taşınabilecek damlalar veya katı partiküller oluşturur. SO 2 ve oksidasyon ürünleri kuru ve nemli depozisyonlar (asitli yağmur) sayesinde atmosferden uzaklaştırılır. Azot Oksitler (NO X ), Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO 2 ), toplamı azot oksitleri (NO X ) oluşturur. Azot oksitler genellikle (%90 durumda) NO olarak dışarı verilir. NO ve NO 2 din ozon veya radikallerle (OH veya HO 2 gibi) reaksiyonu sonucunda oluşur. İnsan sağlığını en çok etkileyen azot oksit türü olması itibari ile NO 2 kentsel bölgelerdeki en önemli hava kirleticilerinden biridir. Azot oksit (NO X ) emisyonları insanların yarattığı kaynaklardan oluşmaktadır. Ana kaynakların başında kara, hava ve deniz trafiğindeki araçlar ve endüstriyel tesislerdeki yakma kazanları gelmektedir. İnsan sağlığına etkileri açısından, sağlıklı insanların çok yüksek NO 2 derişimlerine kısa süre dahi maruz kalmaları, şiddetli akciğer tahribatlarına yol açabilir. Kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerin ise bu derişimlere maruz kalmaları, akciğerde kısa vadede fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. NO 2 derişimlere uzun süre maruz kalınması durumunda ise buna bağlı olarak solunum yolu rahatsızlıklarının ciddi oranda arttığı gözlenmektedir. Toz Partikül Madde (PM10), partikül madde terimi, havada bulunan katı partikülleri ifade eder. Bu partiküllerin tek tip bir kimyasal bileşimi yoktur. Katı partiküller insan faaliyetleri sonucu ve doğal kaynaklardan, doğrudan atmosfere karışırlar. Atmosferde diğer kirleticiler ile reaksiyona girerek PM yi oluştururlar ve atmosfere verilirler. (PM10-10 μm nin altında bir aerodinamik çapa sahiptir) 2,5 μm ye kadar olan partikülleri kapsayacak yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar devam etmektedir. PM10 için gösterilebilecek en büyük doğal kaynak yollardan kalkan tozlardır. Diğer önemli kaynaklar ise trafik, kömür ve maden ocakları, inşaat alanları ve taş ocaklarıdır. Sağlık etkileri açısından, PM10 solunum sisteminde birikebilir ve çeşitli sağlık etkilerine sebep olabilir. Astım gibi solunum rahatsızlıklarını kötüleştirebilir, erken ölümü de içeren çeşitli ciddi sağlık etkilerine sebep olur. Astım, kronik tıkayıcı akciğer ve kalp hastalığı gibi kalp veya akciğer hastalığı olan kişiler PM10 a maruz kaldığında sağlık durumları kötüleşebilir. Yaşlılar ve çocuklar, PM10 maruziyetine karşı hassastır. PM10 yardımıyla toz içerisindeki mevcut diğer kirleticiler akciğerlerin derinlerine kadar inebilir. İnce partiküllerin büyük bir kısmı akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşabilir. Buradan da kurşun gibi zehirli maddeler % 100 olarak kana geçebilir. Karbonmonoksit (CO), kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam yanmaması sonucu oluşur. CO derişimleri, tipik olarak soğuk mevsimlerde en yüksek değere ulaşır. Soğuk mevsimlerde çok yüksek değerler ulaşılmasının bir sebebi de inversiyon durumudur. CO in global arka plan konsantrasyonu 0.06 ve 0.17 mg/m 3 arasında bulunur. 2000/69/EC sayılı AB direktifinde CO ile ilgili sınır değerler tespit edilmiştir. İnversiyon, sıcak havanın soğuk havanın üzerinde bulunarak, havanın dikey olarak birbiriyle karışmasının engellenmesi durumudur. Kirlilik böylece yer seviyesine yakın soğuk hava tabakasının içerisinde toplanır. 8

19 CO in ana kaynağı trafik ve trafikteki sıkışıklıktır. Sağlık etkileri, akciğer yolu ile kan dolaşımına girerek, kimyasal olarak hemoglobinle bağlanır. Kandaki bu madde, oksijeni hücrelere taşır. Bu yolla, CO organ ve dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltır. Sağlıklı kişilerde, daha yüksek seviyelerdeki CO e maruz kalmak, algılama ve gözün görme gücünü etkileyebilir. Hafif ve daha ağır kalp ve solunum sistemi hastalığı olan kişiler ve henüz doğmamış ve yeni doğmuş bebekler, CO kirliliğine karşı en riskli grubu oluşturur. Kurşun (Pb), doğada metal olarak bulunmaz. Kurşun gürültü, ışın ve vibrasyonlara karşı iyi bir koruyucudur ve hava yoluyla taşınır. Kurşun, maden ocakları ve bakır ve tunç (Cu+Sn) alaşımı işlenmesi, kurşun içeren ürünlerin geriye dönüştürülmesi ve kurşunlu petrolün yakılmasıyla çevreye yayılır. Kurşun içeren benzin ilavesi ürünlerinin de kullanılması, atmosferdeki kurşun oranını yükseltir. Ozon (O 3 ), kokusuz renksiz ve 3 oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Ozon kirliliği, özellikle yaz mevsiminde güneşli havalarda ve yüksek sıcaklıkta oluşur (NO 2 + güneş ışınları = NO+ O => O+ O 2 = O 3 ). Ozon üretimi uçucu organik bileşikler (VOC) ve karbon monoksit sayesinde hızlandırılır veya güçlendirilir. Ozonun oluşması için en önemli öncü bileşimler NO X (Azot oksitler) ve VOC dır. Yüksek güneş ışınlarının etkisiyle ozon derişimi Akdeniz ülkelerinde Kuzey-Avrupa ülkelerinden daha yüksektir. Sebebi ise güneş ışınlarının ozon un fotokimyasal oluşumundaki fonksiyonundan kaynaklanmasıdır. Diğer kirleticilere kıyasla ozon doğrudan ortam havasına karışmaz. Yeryüzüne yakın seviyede ozon karmaşık kimyasal reaksiyonlar yoluyla oluşur. Bu reaksiyonlara NO X, metan, CO ve VOC ler (etan (C 2 H 6 ), etilen (C 2 H 4 ), propan (C 3 H 8 ), benzen (C 6 H 6 ), toluen (C 6 H 5 ), xylen (C 6 H 4 ) gibi kimyasal maddelerde eklenir. Ozon çok güçlü bir oksidasyon maddesidir. Birçok biyolojik madde ile etkileşimde bulunur. Tüm solunum sistemine zarar verebilir. Ozonun zararlı etkisi derişim oranına ve ozona maruziyet süresine bağlıdır. Çocuklar büyük bir risk grubunu oluşturur. Diğer gruplar arasında öğlen saatlerinde dışarıda fiziksel aktivitede bulunanlar, astım hastaları, akciğer hastaları ve yaşlılar bulunur.* Çizelge A.2 İlimizde (2012) Yılında Evsel Isınmada Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) Yıl Yakıtın Özellikleri Temin Tüketim Yakıtın Uçucu Toplam Toplam Edildiği Miktarı Alt Isıl Değeri Kül Cinsi (*) Madde Kükürt Nem Yer (ton)(**) (kcal/kg) (%) (%) (%) (%) Yerli Kömür (-250) 1, İthal Kömür (-250) , Doğalgaz Sosyl Yard.köm (*) Yerli kömür, ithal kömür, briket, biyokütle, Sosyal Yardımlaşma Vakfı kömürü, odun gibi. Çizelge A.3 İlimizde (2012) Yılında Sanayide Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) Yakıtın Özellikleri Temin Tüketim Yakıtın Uçucu Toplam Toplam Yıl Edildiği miktarı Alt Isıl Değeri Kül Cinsi (*) Madde Kükürt Nem Yer (ton) (**) (kcal/kg) (%) (%) (%) (%) İthal 6500 (min.) Yerli 5750 (min.) Doğalgaz Briket Fuel-oil (*) Yerli kömür, ithal kömür, briket, biyokütle, Sosyal Yardımlaşma Vakfı kömürü, odun gibi. 9 1,0(ma x.) 20(max.) 18(max. )

20 Binek Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Diğerleri Toplam Binek Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Diğerleri Toplam Çizelge A.4 İlimizde 2012) Yılında Kullanılan Doğalgaz Miktarı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) Yakıtın Kullanıldığı Yer Tüketim Miktarı (m 3 ) Isıl Değeri (kcal/kg) Toplam (Konut-Sanayi) Egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne yönelik ilimizdeki faaliyetler A.5. Bölümünde verilmektedir. Çizelge A.5- İlimizde (2012) Yılı İldeki Araç Sayısı ve Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) Araç Sayısı Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı Yıl A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar Konya İlinde hava kirliliğine neden olan en büyük kaynaklar sanayiden kaynaklanan emisyonlar, evsel ısınma kaynaklı emisyonlar ve trafikten kaynaklanan emisyonlardır. İlin kent merkezinde hava kirliliğinin artışında trafikten kaynaklanan kirlilik önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle trafiğe çıkan araçların egzoz gazı ölçümlerini yaptırmalarının sağlanması ve çevre yolları inşa edilerek şehir içi trafiğinin bir bölümünün şehir dışına taşınması ve hızlandırılması hedeflenmektedir. Hava kirliliğine temel teşkil eden çarpık kentleşme sorununun giderilmesi için hakim rüzgar yönü göz önünde bulundurulmadan kentin batı bölümüne yerleştirilmiş olan küçük sanayi tesislerinin kent dışına taşınması düşünülmektedir. Son yıllarda yenilenebilir enerji konusunda özellikle rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar sayesinde 2015 yılı sonunda toplam elektrik tüketiminin %10 luk bir kısmının rüzgar enerjisi ile karşılanabileceği beklenmektedir. İlde enerji verimliliğinin artırılması amacıyla verimli kullanımı teşvik edecek afişler ve bilgi broşürleri hazırlanmış ve kamu binalarında, okullarda ve özel işletmelerde halkın ilgisine sunulmuştur. Hava kirliliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerin giderilmesi ve iklim değişikliğine neden olan CO 2 emisyonlarının azaltımı amacıyla inşa edilen çevre yolları boyunca kent içinde ve civarında ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün birlikte yürütmüş olduğu 2 yıllık çalışma sonunda 2012 yılında tamamlanan IKONAIR projesi ile Konya hava kalitesi detaylı bir şekilde çalışılmış 10

21 ve tüm olumlu olumsuz senaryo değerlendirmeleriyle yıllarını kapsayan geniş kapsamlı eylem planları hazırlanmış ve bu doğrultuda İl Mahalli Çevre Kurulu 2012/02 sayılı kararı ile uyun olanların belirlenmesi suretiyle Konya Hava Kalitesi Eylem Planları uygulamaya konulmuştur. Konya daki hava kalitesi değerlendirmesinde (i) sürekli izleme (sabit istasyonlar), (ii) özel ölçüm kampanyası (pasif örneklemeler) kullanılarak hava kirleticilerinin direk ölçümleri ve (iii) kapsamlı emisyon envanteri, meteorolojik veri ve dağılım modeli (OPS) kullanılarak dağılım modellemesi şeklinde 3 yollu bir yaklaşım izlenerek, kentin hava kalitesinin mevcut durumu ortaya çıkartılmıştır. Konya ilinde bulunan dört adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu verileri saatlik olarak meteorolojik faktörler eşliğinde değerlendirilmiş, yaz ve kış iki ayrı sezonda kısa süreli pasif örnekleme izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, sonuçları analiz edilerek değerlendirilmiştir. Isınma, trafik ve sanayi kaynaklı emisyonlar için öncelikle envanter çalışmaları yapılmış, ardından tüm kaynaklar için emisyon hesaplamaları yapılmış ve bu emisyon verileri ile hava kalitesi dağılım modeli çalıştırılarak konsantrasyon dağılım haritaları oluşturulmuştur. Son aşamada olumlu ve olumsuz senaryolar hazırlanarak emisyon hesaplamaları yenilenmiş ve model program vasıtasıyla senaryolar için muhtemel kirlilik dağılım haritaları çıkartılarak bu doğrultuda eylem planları hazırlanmıştır. Konya haritası üzerinde yerleşim bölgeleri esas alınarak 1x1 km lik gridler oluşturulmuş toplam 624 tane olan herbir grid için emisyonlar hesaplanmıştır. Her bir grid için merkez koordinatları belirlenerek gridler içerisindeki hava kirliliği parametrelerinden PM10, SO2,NOx ve CO in saatlik değerleri belirlenmiştir. 11

22 İl bazında evsel ısınma, trafik ve sanayi kaynaklı emisyonların belirlenebilmesi için farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında, uluslararası emisyon hesaplama kılavuz dokümanlarındaki emisyon faktörleri dikkate alınarak emisyon yükleri hesaplanmıştır. PM 10 emisyonlarının kaynak dağılımları incelendiğinde, evsel ısınma kaynağı ana kaynak olarak ortaya çıkmıştır ve türüyle ilişkisini tanımlamaktadır. Sanayi de bir diğer ana kaynak türü olarak hesaplanmıştır. Şekil.A.1 Üç ana kaynak türüne ait toplam PM10 emisyonları ve evsel ısınma alt kategorileri. Emisyon hesaplamalarında salınan toplam SO 2 miktarı (5138 T/yıl) yaklaşık PM 10 miktarına eşittir (5059 T/yıl). SO 2 kaynak dağılımları incelendiğinde sanayi ana kaynak olarak ortaya çıkarken evsel ısınma ikincil kaynak olarak hesaplanmıştır. Şekil A.2. Üç ana kaynak türüne ait toplam SO2 emisyonları ve konut ısınması alt kategorileri. NO 2 emisyonlarının pek çoğuna endüstriyel emisyon kaynakları ve trafik neden olmaktadır. Kentsel bölgelerin çoğundan farklı değildir ve Konya için evsel ısınmanın sadece küçük bir katkı sağladığı tespit edilmiştir. Şekil A.3. Üç ana kaynak tipinden NO2 emisyonlarının toplamı evsel ısınmanın alt kategorileri. 12

23 Emisyon envanteri sonuçlarının değerlendirilmesi şunları göstermektedir; PM 10 emisyonları ana kaynak olarak ısınma ve sanayiden kaynaklanmakta olup kaynak bazında evsel ısınmadan (%66), sanayiden (%27) ve trafikten (%7) gelmektedir. SO 2 emisyonları ana kaynak olarak ısınma ve sanayiden kaynaklanmakta olup kaynak bazında evsel ısınmadan (%38), sanayiden (%59) ve trafikten (%3) gelmektedir. NO 2 emisyonları ana kaynak olarak trafik ve sanayiden kaynaklanmakta olup kaynak bazında evsel ısınmadan (%4), sanayiden (%53) ve trafikten (%43) gelmektedir. Dağılım Modellemesi ile Oluşturulan Kirlilik Haritaları PM10 Konsantrasyonu Maruziyet Grafiği < >65 Şekil.A µg/m 3 arka plan seviyesi kullanılarak, emisyon envanteri ve meteorolojik parametrelerle Konya yıllık ortalama PM10 konsantrasyonlarını gösteren haritalar. 13

24 Haritalarda Konya il merkezinde, özellikle evsel ısınma ve trafik olmak üzere, kaynakların etkileri açıkça görülmektedir. SO2 Konsantrasyonu Maruziyet Grafiği < >50 Şekil A.5 Konya bölgesinde yıllık ortalama SO2 konsantrasyonlarını gösteren haritalar NOx Konsantrasyonu 2012 Maruziyet Grafiği < >80 Şekil A.6. Konya bölgesinde yıllık ortalama NOx konsantrasyonlarını gösteren haritalar. Konya daki mevcut hava kalitesinin durumu halen belirlenen limit değerler içerisindedir ancak bu durum otonom gelişimde birkaç yıl içerisinde değişecektir özellikle yıllık ortalama PM 10 seviyeleri çok yüksek olacaktır ve PM 10 konsantrasyonları için aşım günlerinin sayısı yıllık olarak 35 in üzerinde olacaktır. 14

25 KONYA HAVA KALİTESİ EYLEM PLANLARI İl Mahalli Çevre Kurulu 2012/02 sayılı kararı ile uygulama süreci başlatılan Konya Hava Kalitesi Eylem Planları; Merkezi sistem katı yakıtla ısınan binalarda kömür kullanımının sonlandırılması, Kamu kurum ve kuruluşlarında kömür kullanımının sonlandırılması, Bireysel ısınmada kömür kullanımının azaltılması ve alternatif temiz yakıt kullanımının teşvik edilmesi, Binalarda enerji tasarrufu için standartlara uygun ısı yalıtımı yapımının teşvik edilerek yaygınlaştırılması, Sanayi sitelerinde atıkların yakıt olarak kullanılmasının önlenmesi için toplama sistemlerinin oluşturulması, Ekmek/etliekmek fırınlarında odun ve türevi atıkların yakıt olarak kullanımının önlenmesi ve baca filtre teknolojilerinin yenilenmesi, Aykent ayakkabıcılar sanayi sitesinde merkezi ısınma sisteminin kurulması, Süt üretim tesislerinin üretim ve ısınmada kömür kullanımının sonlandırılması filtre teknolojilerinin yenilenmesi, Dökümcüler sanayinde yer alan işletmelerde kömür kullanımının sonlandırılması, Hazır beton tesislerinin kapalı sistem üretime geçmesi, Kömür üretim tesislerinin kapalı sistem üretime geçmesi, Taş ocaklarından kaynaklanan emisyonların %50 oranında azaltımının sağlanması, Kimya sektöründe prosesten kaynaklanan emisyonların azaltımının sağlanması, Çimento fabrikasından kaynaklanan no x emisyonlarının azaltımının sağlanması, Trafikte seyreden araçlar için anlık egzoz emisyon denetimlerinin yapılması, 10 numara yağın araçlarda kullanımının engellenmesi, Toplu ulaşımın teşviki, yaygınlaştırılması ve Alaattin bulvarı-yeni adliye sarayı arası tramvay hattının faaliyete geçmesi ile trafik emisyonlarının azaltılması, Bisiklet kullanımının, güvenli ulaşım için oluşturulan 196 km lik bisiklet yol ağınının kullanımı ile teşviki ve bisiklet yol ağının genişletilmesi, Yeni çevre yolu yapımının tamamlanması ile şehir içi trafik emisyonlarının azaltılması, Hava kalitesi izleme istasyonlarında ölçüm parametrelerinin artırılması ve meteorolojik sensörlerin kurulması, Isınma, trafik ve sanayi kaynaklı kirletici emisyonların azaltımı ve önlenmesini içeren 20 farklı eylem planından oluşmaktadır. A.4. Ölçüm İstasyonları Konya İlinde iki adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na ait Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı ve iki adet Konya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 4 adet sabit hava kalitesi izleme istasyonu bulunmakta olup, istasyonlarda sürekli olarak kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde (PM 10 ) parametreleri otomatik cihazlarla ölçülmektedir ve saatlik ortalama değerler olarak alınmaktadır. İzleme istasyonları Aydınlık, Mevlana, Meram ve Horozluhan bölgelerinde konumlandırılmıştır. 15

26 BAKANLIK HOROZLUHAN İSTASYONU BÜYÜKŞEHİR BL. SELÇUKLU İSTASYONU BÜYÜKŞEHİR BL. KARATAY İSTASYONU KONYA HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI BAKANLIK MERAM İSTASYONU Harita A.1 İlde Bulunan Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarının Yerleri (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012) Çizelge A.6- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Yerleri ve Ölçülen Parametreler (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012) İstasyon Adı Kükürtdioksit (mikrogram/m3) / yıl.2012 Partikül Madde (mikrogram/m3) /yıl.2012 Selçuklu 8 79 Mevlana Horozluhan Havzan Yıllık Ort Çizelge A.7- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Aşım Sayıları (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012) İstasyonlar AB Limit Değeri HKDYY Limit Değerleri (ugr/m3) (ugr/m3)-yıllara göre azaltım Mevlana Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları Aydınlık Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları Meram Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları Horozluhan Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları

27 Çizelge A.8- İlimizde Hava Kalitesi İzleme Ağı Aylık Kükürtdioksit (SO 2 ) ve Partükül Madde(PM) Ortalama Sonuçları Çizelge A.9- İlimizde 2012 Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır Değerin Aşıldığı Gün Sayıları (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012) MEVLANA AYDINLIK MERAM HOROZLUHAN SO2 PM10 AGS* SO2 PM10 AGS* SO2 PM10 AGS* SO2 PM10 AGS* Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ORTALAMA * Sınır değerin aşıldığı gün sayısı 17

28 Çizelge A.10 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (Rapor Yılı) Yılında Hava Kalitesi Sınır Değerleri SO2: kükürtdioksit Sınır Değeri Saptayan Kuruluş 1 saatlik ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY NO2: azotdioksit Sınır Değeri Saptayan Kuruluş 1 saatlik ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY Partikül Madde 10 Sınır Değeri Saptayan Kuruluş Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY CO: karbon monoksit Sınır Değeri Saptayan Kuruluş Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY HKDYY: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 2 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 3 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 4 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 5 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 18

29 A.5. Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü TS Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin- Kurallar standardını sağlayan sabit istasyon veya TS EN ISO/IEC 17020:2004 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardını sağlayan Araç Muayene İstasyonu vasfına sahip 53 adet egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonu ile protokoller imzalanmıştır. Çizelge A.11- Egsoz İstasyon Sayısı ve Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) İLÇE ADI Egzoz İstasyon Sayısı Selçuklu 24 Karatay 8 Meram 1 Akşehir 5 Ereğli 4 Seydişehir 3 Beyşehir 3 Çumra 2 Karapınar 2 Ilgın 1 TOPLAM 53 Karapınar; Çumra; 2; 2; 4% 4% Beyşehir; 3; 6% Seydişehir; 3; 6% Ereğli; 4; 7% Akşehir; 5; 9% Meram ; 1; 2% Karatay; 8; 15% Ilgın; 1; 2% KONYA İLİ DAHİLİNDEKİ EGZOZ İSTASYON SAYISI 2011 Selçuklu; 24; 45% İlimizde, egzoz emisyon ölçüm yetki belgesi olan istasyonlarda yapılan egzoz gazı emisyonu ölçümü yapılan taşıt sayılarının yıllar itibariyle dağılımı ve aylık değişimleri; aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 20,000 15,000 10,000 5, Grafik A.1- Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Yapılan Taşıt Sayılarının Yıllar İtibariyle Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) 19

30 Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nca hazırlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerin Dair Yazılım proğramının kullanımı kapsamında İl Müdürlüğümüzce yazılım yöneticisi belirlenmiştir. İlimizde yetki verilen 53 adet egzoz emisyon ölçüm istasyonunda inceleme ve denetimler yapılmış olup; istasyon bilgileri kayıt altına alınmıştır. Bakanlığımız resmi internet sitesindeki veri portalına bilgi girişleri yapılmıştır. A.6. Gürültü 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden 4 Haziran 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda mahallinde kısa sürede gürültü şikâyetlerine ulaşmak, şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak üzere;2872 sayılı Çevre Kanunu nun 12. maddesine istinaden çevre denetim birimini kuran, personel ve ölçüm ekipmanı bazında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde getirilen esas ve kriterleri sağlayan belediye başkanlıklarına 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/16 sayılı Genelge çerçevesinde yetki devri yapılmaktadır. Bu kapsamda; gürültü şikâyet denetim ve kontrol çalışmalarında İlimiz Karatay ve Meram İlçesi sınırları içinde Konya Büyükşehir Belediyesine, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Selçuklu Belediyesine Bakanlığımızca yetki devri yapılmıştır. Yapılan yetki devri kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 41 adet; Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından 112 adet gürültü konulu şikayete istinaden denetimler yapılmış olup, denetimler sonucu yetki devri yapılan belediyelerce Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanmıştır. Yine İl Müdürlüğümüze İl merkezi ve merkez ilçeler içerisinde ulaşan toplam 32 adet gürültü konulu şikayet, yetki devri yapılan Belediye Başkanlıklarına incelenmek amacı ile gönderilmiş olup, İl Müdürlüğümüzce İlçelerde eğlence mekanlarında yapılan planlı denetimler sonucu toplam 5 adet tesis/işletmeye ilgili yönetmelikte belirtilen önlemleri almadığı ve standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olduğundan İl Müdürlüğümüzce toplam Türk lirası idari yaptırım uygulanmıştır Eğlence Şantiye Sanayi Trafik İşyeri Diğer Grafik A.2 İlimizde (2012) Yılında Gürültü Konusunda Yapılan Şikayetlerin Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yönden olumsuz etki yapan çevresel gürültü ile ilgili 2012 yılı içerisinde Belediye Başkanlığına ulaşan 69 adet gürültü şikâyeti yerinde kontrol edilerek ses ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılmıştır. 20

31 Gürültüye sebebiyet veren mekanlar Büyükşehir Belediyesi Teknik Ekiplerince sürekli kontrol altında tutulmaktadır Yılına ait Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gürültü konusunda yapılan şikayetlerin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir İŞYERİ DERSANE DÜĞÜN SALONU EĞLENCE YERİ ENDÜSTRİ TESİSİ HASTANE OTEL OTOPARK ŞANTİYE Grafik A Yılında Gürültü Konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi Yapılan Şikayetlerin Dağılımı Bu denetimlerde işletmelere Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde sınır değerlerin aşıldığı, aykırı faaliyetlerin tespit edildiği durumlar için tedbir almaları sağlanarak idari yaptırımlar uygulanmıştır. Gürültü kirliliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen denetimler neticesinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine uygulanan idari yaptırım kararı toplam ceza tutarı ,00 TL dır. A.7. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü nün (TÜSSİDE) birlikte yürüttüğü İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında 21

32 Farkındalık Geliştirme Projesi ile Türkiye nin 4 coğrafi bölgesinde kentsel, kırsal ve kıyı alanlarındaki iklim değişikliği risklerinin yönetimi için ulusal ve bölgesel kapasite geliştirilmesi ve eğitimin yaygınlaştırılması yoluyla iklim değişikliğinin etkileri ve uyum konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan dört (4) Çalıştay dan sonuncusu 6 Aralık 2012 tarihinde Konya da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın raporu İklim Değişikliğinin Etkileri Ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme Projesi 4. Çalıştay Raporu adı ile yayınlanmıştır.(www.iklimdegisikligineuyum.org/konya.pdf ) Çalışmaya yerel otoritelerden, akademisyenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, üniversite öğrencilerden toplam 85 kişi (proje ekibi hariç) katılım göstermiştir. Çalıştaylar ile iklim değişikliğinin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, bölgesel ve yerel gereksinimlerin ortaya çıkarılması ile iklim değişikliğine uyum ve mücadeleye ilişkin katılımcılardan çözüm önerileri oluşturmaları istenmiştir. A.8.Sonuç ve Değerlendirmeler Konya da 3 adet Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte kurulu bulunan özel organize sanayi bölgelerinde çimentodan şekere, makineden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, gıdadan ambalaja, elektrik-elektronikten kağıt sanayine kadar oldukça değişik ve geniş üretim alanlarında faaliyet gösterilmektedir. Sanayinin büyük bölümü şehir merkezinin kuzey bölümüne konuşlandırılmış durumdadır. Konya İli sınırları içerisinde 705 adet (A ve B Grubu) Emisyon İzni almış sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Şehir merkezinde kirletici vasfı yüksek olan 167 adet sanayi kuruluşu ve trafikte bulunan araç sayısı 2010 yılı itibariyle %60 oranında artış göstererek adete ulaşmış durumdadır. Kent merkezinde ısınma envanteri oluşturulan konuttan konut ısınmada doğalgaz kullanırken geri kalan konut ısınma amaçlı kömür kullanmaktadır. Kentte ısınma amaçlı doğalgaz kullanım oranı yaklaşık %34 civarındadır. Konya İlinde iki adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na ait Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı ve iki adet Konya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 4 adet sabit hava kalitesi izleme istasyonu bulunmakta olup, istasyonlarda sürekli olarak kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde (PM10) parametreleri otomatik cihazlarla ölçülmektedir ve saatlik ortalama değerler olarak alınmaktadır. İzleme istasyonları Aydınlık, Mevlana, Meram ve Horozluhan bölgelerinde konumlandırılmıştır. PM10 için yüksek konsantrasyonlar merkezde ve kuzeydeki (sanayi) lokasyonlarda net olarak görülmektedir. SO2 için daha çok şehir merkezinde bir yoğunluk olup diğer bölgelerde aynı trendde seyretmektedir. NOx için (NO2 dahil) yüksek seviyeler kent merkezinde yeralan sanayi sektörü ve yoğun trafik caddeleri ile örtüşmektedir. Kaynaklar Tüik,2012 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2012)( Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü,2012 Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

33 B. SU VE SU KAYNAKLARI B.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli B.1.1. Yüzeysel Sular YERÜSTÜ SUYU : 2 939,0 hm³/yıl ( İl çıkışı toplam ortalama akım ) Uludere : 143,2 hm³/yıl Beyşehir gölü : 446,0 hm³/yıl Çavuş deresi : 37,4 hm³/yıl Süberte çayı : 117,9 hm³/yıl Çarşamba çayı : 164,8 hm³/yıl Zanapa deresi : 233,6 hm³/yıl May deresi : 53,6 hm³/yıl Meram çayı : 51,0 hm³/yıl Sille deresi : 2,0 hm³/yıl İnsuyu deresi : 14,7 hm³/yıl Göksu nehri : 818,7 hm³/yıl Yunak Gökpınar deresi : 223,2 hm³/yıl Ilgın deresi : 124,0 hm³/yıl Bakırpınarı, Zengi, Beşgöz kaynakları : 36,4 hm³/yıl Diğerleri : 472,5 hm³/yıl YERALTI SUYU : 1 508,0 hm³/yıl (İldeki toplam rezerv) TOPLAM SU POTANSİYELİ : 4 447,0 hm³/yıl DOĞAL GÖL YÜZEYLERİ : ha Beyşehir gölü : ha Tuz gölü : ha Hotamış gölü : ha Ereğli Akgöl : ha Akşehir Gölü : DSİ Bölge Müd. görev alanı içerisinde değildir. BARAJ REZERVUARI YÜZEYLERİ : ha Apa barajı : ha May barajı : 677 ha Altınapa barajı : 298 ha Sille barajı : 34 ha İvriz barajı : 483 ha Derebucak barajı : 78 ha Bağbaşı Barajı : 464 ha Damlapınar Barajı : 54 ha Seddelemeli Rezervuar Yüzeyleri : ha Çavuşçu depolaması : ha Suğla depolaması : ha 23

34 AKARSU YÜZEYLERİ : 71 ha Göksu nehri : 37 ha Çarşamba çayı : 14 ha Süberte çayı : 3 ha Diğerleri : 17 ha GÖLET REZERVUARI YÜZEYLERİ : 855 ha May göleti : 28 ha Osmancık göleti : 18 ha Mecidiye göleti : 46 ha Bulcuk göleti : 14 ha Doğanhisar göleti : 23 ha Evliyatekke göleti : 14 ha Başhüyük göleti : 32 ha Derbent göleti : 18 ha Deştiğin göleti : 16 ha Ladik göleti : 31 ha Çayhan göleti : 48 ha Cihanbeyli göleti : 173 ha Akviran göleti : 40 ha Çukurçimen göleti : 8 ha Bostandere göleti : 40 ha Aydoğmuş göleti : 65 ha Hadim göleti : 8 ha Güneydere göleti : 10 ha Karaağa göleti : 25 ha Çiftliközü göleti : 25 ha Aşağıçiğil göleti : 25 ha Beykavağı göleti : 17 ha Çavuş göleti : 16 ha Ayaslar göleti : 23 ha Taraşçı göleti : 11 ha Selçuklu Malas Göleti : 33 ha Hadim İnönü : 12 ha Çağlayan Göleti : 24 ha Erenkaya Göleti : 12 ha TOPLAM SU YÜZEYLERİ : ha 24

35 GÖLET VE YERÜSTÜ SUYU SULAMA TESİSLERİ İşletmeye Sulama Açıldığı Alanı TESİSİN ADI İli Yıl ha 1- Çukurçimen göleti sulaması Konya Bostandere göleti sulaması Konya Mecidiye göleti sulaması Konya Güneydere göleti sulaması Konya May göleti sulaması Konya Osmancık göleti sulaması Konya Aydoğmuş göleti sulaması Konya Hadim göleti sulaması Konya Akviran göleti sulaması Konya Cihanbeyli göleti sulaması Konya Bulcuk göleti sulaması Konya Doğanhisar göleti sulaması Konya Evliyatekke göleti sulaması Konya Başhüyük göleti sulaması Konya Çayhan göleti sulaması Konya Ladik göleti sulaması Konya Deştiğin göleti sulaması Konya Derbent göleti sulaması Konya Karaağa göleti sulaması Konya Aşağıçiğil göleti sulaması Konya Çiftliközü göleti sulaması Konya Beykavağı göleti sulaması Konya Çavuş göleti sulaması Konya Ayaslar göleti sulaması Konya Taraşçı göleti sulaması Konya Hadim İnönü Yaylası Göleti Sulaması Konya Selçuklu Malas Göleti Sulaması Konya Bozkır Çağlayan Göleti Konya Meram Erenkaya Göleti Konya KONYA İLİ TOPLAMI

36 Çizelge B.1- İşletmede Olan Baraj Ve Depolamaların Karakteristikleri (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü;2012) SIRA NO BARAJ ADI İLİ BİTİŞ YILI TİPİ AMACI YÜKSEKLİĞİ Talvegden (m) Temelden (m) DOLGU HACMİ (m 3 ) DEPOLAMA HACMİ (hm 3 ) KURULU GÜÇ (MW) ENERJİ ÜRETİMİ (GWh/yıl) 1 SİLLE KONYA 1960 Kaya dolgu Sulama+Taşkın 39,0 40, , MAY KONYA 1960 Toprak dolgu Sulama+Taşkın 19,1 19, , APA KONYA 1962 Toprak dolgu Sulama 29,8 30, , ALTINAPA KONYA 1967 Kaya dolgu Sul. + İçme s.+taşkın 30,5 31, , ,8 5 İVRİZ KONYA 1983 Toprak dolgu Sulama + Taşkın 44,0 65, , DEREBUCAK KONYA 2007 Kaya dolgu Sulama 40,8 51, , DAMLAPINAR KONYA 2012 Kaya Dolgu Sulama 54 57, , BAĞBAŞI KONYA 2012 Kaya Dolgu Sul. + İçme suyu + Enerji * 147,5 Gwh/yıl **100 9 ÇAVUŞCU KONYA 1970 Toprak sedde Sulama 7,0 8, , SUĞLA KONYA 2003 Toprak sedde Sulama 7,5 8, , BEYŞEHİR KONYA 1914 Tabii göl Sulama + İçme suyu - - Regülatör 5 409, ,0 T O P L A M 6566, ,8 İÇME SUYU hm 3 /yıl ( * ) Tüm proje kapsamındaki yıllık enerji üretimi toplamıdır. ( ** ) Tüm proje kapsamında verilecek içme suyu miktarıdır. 26

37 Çizelge B.2-İşletmede Olan Gölet Ve Yerüstü Suyu Sulamalarına Ait Karakteristikler(DSİ 4. Bölge Müdürlüğü;2012) SIRA NO A D I İ L İ İŞLET. AÇIL. YIL T İ P İ AMACI YÜKSEKLİĞİ ( m ) Talvegden Temelden DOLGU HACMİ ( m 3 ) Depolama Hacmi ( hm 3 ) Sulama Alanı ( ha ) GÖLETLER 1 Çukurçimen göleti Konya 1982 Toprak dolgu Sulama 12,0 15, , Bostandere göleti Konya 1983 Toprak dolgu Sulama 5,5 8, , Mecidiye göleti Konya 1986 Toprak dolgu Sulama 14,9 19, , Güneydere göleti Konya 1987 Kargir Sulama 3,5 5, , May göleti Konya 1987 Toprak dolgu Sulama 21,8 25, , Osmancık göleti Konya 1988 Toprak dolgu Sulama 21,2 27, , Aydoğmuş göleti Konya 1988 Toprak dolgu Sulama 21,0 27, , Hadim göleti Konya 1988 Toprak dolgu Sulama 11,5 13, , Akören göleti Konya 1992 Toprak dolgu Sulama 20,5 24, , Cihanbeyli göleti Konya 1992 Toprak dolgu Sulama 14,8 17, , Bulcuk Göleti Konya 1995 Toprak dolgu Sulama 22,5 33, , Doğanhisar göleti Konya 1995 Toprak dolgu Sulama 29,2 37, , Evliyatekke göleti Konya 1995 Toprak dolgu Sulama 18,0 22, , Başhüyük göleti Konya 1997 Toprak dolgu Sulama 7,5 11, , Çayhan göleti Konya 1999 Toprak dolgu Sulama 23,5 36, , Ladik göleti Konya 1999 Toprak dolgu Sulama 19,8 23, , Deştiğin göleti Konya 1999 Toprak dolgu Sulama 22,0 28, , Karaağa göleti Konya 2005 Toprak dolgu Sulama 26,0 31, , Derbent göleti Konya 2003 Toprak dolgu Sulama 24,0 29, , Çiftliközü göleti Konya 2006 Toprak dolgu Sulama 36,5 43, , Aşağıçiğil göleti Konya 2006 Toprak dolgu Sulama 21,0 30, , Beykavağı göleti Konya 2008 Toprak dolgu Sulama 38,0 42, , Çavuş göleti Konya 2008 Toprak dolgu Sulama 20,0 26, , Ayaslar göleti Konya 2009 Kaya dolgu Sulama 37,0 40, , Taraşçı göleti Konya 2010 Kaya dolgu Sulama 24,0 27, , İnönü Yaylası Göleti Konya 2011 Toprak dolgu Sulama , Malas Göleti Konya 2011 Toprak dolgu Sulama , Erenkaya Göleti Konya 2012 Toprak dolgu Sulama 25,0 28, , Çağlayan Göleti Konya 2012 Toprak dolgu Sulama 31,0 33, ,5 713 T O P L A M 57,

38 B.1.2. Yeraltı Suları Çizelge B.3-Yer Altı Suyu Bilgileri (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü;2012) KONYA Hesaplanan Rezerv (m3/yıl) 1,508,000, Tahsis edilen Su Miktarı (m3/yıl) 1,911,364, İzin verilen Emniyetli Rezerv Miktarı (m3/yıl) 1,508,000, Kullanılan İçme Suyu Miktarı (m3/yıl) 310,038, Kullanılan Sulama Suyu Miktarı (m3/yıl) 2,408,475, Kullanılan Toplam Yeraltısuyu Miktarı (m3/yıl) 2,718,513, Yeraltısuyu kaynakları ile sulanan toplam alan (ha) DSİ tarafından açılan Kuyu sayısı ve su miktarı ve sulama alanı ha Ruhsatlı Kuyu Sayısı Ruhsatsız Kuyu Sayısı Sulama Birliği Sayısı ve Sulama alanı ha Sulama Kooperatifi Sayısı ve Sulama alanı ha Planlanan açılacak (2023'e kadar) Kuyu sayısı ve sulama alanı Tahsis Edilen İçme Suyu Miktarı (m3/yıl) 310,038, Tahsis Edilen Sulama Suyu Miktarı (m3/yıl) 1,601,325, Yeraltı Su Kaynakları Konya ilinde yeraltı sularının durumu belirlenirken il içerisinde yer alan ve birbirinden bağımsız ovalar oluşturan Konya-Çumra-Karapınar Ovaları, Cihanbeyli-Yeniceoba-Kulu Ovaları ayrı ayrı ele alınacaktır. Ovaları incelerken de ovaları oluşturan jeolojik formasyonlar, bunlardan su taşımakta olanlar (Akiferler), bu formasyonlardaki yeraltı sularının derinliği, yeraltı suyu akış yönü, kullanım amacı, kuyuların sayısı dağılım durumu ve bulundukları yerlerden söz edilecektir. Konya-Çumra-Karapınar Ovaları: Bu ovalarda su taşıyan formasyonlar Paleozoyik yaşlı kristalize kireçtaşları ve mermerler, mesozoik (Üst Kretase) yaşlı kireçtaşları, neojen yaşlı kireçtaşları ve Pliyokuvarterner yaşlı çökellerdir. Paleozoyik yaşlı kireçtaşları ve mermerler Altınekin ile Aksaray Ovalarına doğru yayılım gösterirler. Konya Ovası'nın kuzeyinde mostra veren bu kayaçların Konya Ovası'na doğru yayılımları belli değildir. Mostra verdikleri Konya ovası'nın kuzey ve kuzeydoğusunda faylanmayla çok derinde kalmışlardır. bu nedenle yapılan sondajlarda adı geçen kireçtaşları ve mermerlere erişmek mümkün olmamıştır. Görünür kalınlıkları 400 m. olan bu karbonatlı kayaçlara sondajlarla ancak, ova kenarlarında ulaşılabilmektedir. Mesozoik yaşlı kireçtaşları ise Konya Ovasının batısında Çumra ilçesinin güneyinde mostra verirler. Buralarda yükseltileri oluştururlar. Konya-Çumra Ovaları'nda üzerlerindeki kalın Neojen örtüden dolayı bu kirçetaşlarına da sondajlarda erişmek mümkün değildir. Ovada yerlatı suyu taşıması en büyük potansileye sahip birim Neojen yaşlı kireçtaşlarıdır. en önemli akiferi bunlar oluşturur. kalınlıkları yer yer değişmekle birlikte 250 m.'ye kadar ulaşır. Konya ovası'nın kuzeyinde, Yukarıpınarbaşı ve çimento fabrikası çevresinde hemen yüzeyden 28

39 başlar. Ovaların güneyine doğru Alakova- Alibeyhüyüğü çevrelerinde de durum aynıdır. Ancak bu kesimlerden doğu ve kuzeydoğuya doğru derine inerler. Konya kuzeyinde Tömek Köyü çevreside 100 m. derinlikte olmalarına rağmen, Tömek'ten doğuya doğru Divanlar Köyü çevresinde 300 m. derinliktedirler. Altınekin Ovası'nda da yüzeyden başlarlar ve yeraltısuyu bakımından çok verimlidirler. Çumra çevresinde 5 m. derinlikte olan Neojen kireçtaşları, Çumra'dan kuzeye doğru İsmil Kasabası çevresinde 250 m. derinliğe iner. Daha doğuda Göçü köyü çevresinde derinlik azalır. Derinlik burada 100 m. kadardır. Buradan güneye gidildiğinde Hotamış çevreside Neojen kireçtaşları yüzeyler. Buradan Karapınar'ın batısına kadar yüzeyde devam ederler. Karapınar'dan kuzeye doğru çok derinlere inerler. Bu bölgede D.S.İ. nin açtığı sondajların kireçtaşlarının bulunduğu seviyeye erişememesi bunun kanıtıdır. Ovalardaki diğer tüm birimleri örten ve ovaların hemen hemen tüm yüzeyini kaplayan Pliyokuvaterner yaşlı genç çökellerin kalınlıkları ve litolojik özellikleri, ovanın her tarafında aynı değildir. Çökeller Konya Ovası'nın batısında Hatip ve Alakova çevresinde kum ve çakıllardan ibarettir. Doğuya doğru gidildikçe killi seviyeler hakim olmaya başlar. Yarma Kasabası çevresinde 250 m. kalınlığa erişen çökeller, kuzeydoğuya doğru Divanlar Kasabası çevresinde 300 m.'yi bulur. Hotamış Gölü, kuzeyinde ise çimentolu çakıltaşı, kum, çakıl ve kilden oluşmuş göl çökelleri 100 m. kalınlıktadır. Yeraltısularının Derinliği ve Akış Yönü: İl içerisinde bölümlenen ovaların en önemlisi, Konya-Çumra-Karapınar Ovalarıdır. Su taşıyan formasyonlar çeşitlidir. Bu nedenle yeraltısuyu seviyesinin durumu da bu formasyonlara bağlı olarak farklılık gösterir. Yeraltı suyunun genel akım yönü güneybatıdan kuzeydoğuya doğrudur. Güneyde bulunan Neojen yaşlı kireçtaşları ve marnlarla, batıda bulunan Kreatase yaşlı kireçtaşlarından ovalara büyük ölçüde yeraltı suyu beslenimi vardır. Beslenmenin olduğu kesimde Apa Barajı ve Arpasaraycık çevresinde yeraltı su seviyesinin derinliği m. arasında değişir. Yeraltı su seviyesinin bu derinliği, daha güneyde Kazımkarabekir, ilçesi ve karaman ili çevresinde de fazla değişmemektedir. Yerlatı suyu akım yönünde kuzeye doğru gidildiğinde Çumra-Alibeyhüyüğü İçeriçumra çevresinde yeraltı suyu seviyesi yüzeye yaklaşır. Alibeyhüyüğü ve İçeriçumra çevresinde ise yüzeye çok yakın olup m. derinliktedir. Hatip çevresinde 40 m. derinliğe kadar iner. Alakova'dan itibaren 5-15 m. seviyesine yükselir. Konya yerleşim alanında m. arasında değişiklik gösterir. Konya-Çumra-Karapınar ovalarında yeraltı suyu seviyesinin en düşük olduğu aylar, kasım, aralık ve ocak aylarıdır. Bu aylarda yağışların artması ve buharlaşmanın azalması sonucu yeraltı suyu seviyesi yavaş yavaş yükselmektedir. Bu şekilde yükselmeye başlayan yeraltı suyu seviyesi nisan, mayıs ve haziran aylarında maksimum durumuna gelir. Temmuzdan itibaren ise düşmeye başlar. Yağışlardaki artma ve eksilmeler 4-5 aylık bir gecikme ile yeraltı suyu seviyesine ulaşır. Ovalarda yerlatı suyu seviyesindeki değişmeler m. arasındadır. Ovalardaki Kuyular, Dağılımları ve Suların Kullanımı: Çoğunluğu ovaların orta ve güney kesimlerinde olmak üzere incelenen ovalarda binin üzerinde sığ kuyu bulunmaktadır. Kuyular, Pliyosen yaşlı göl çökellerinin yarı geçirimsiz seviyelerinde açılmıştır. Bu yarı geçirimsiz seviyeler, alttaki Neojen yaşlı kireçtaşlarından basınçlı 29

40 bir şekilde üste doğru yayılır. Üstteki yarı geçirimsiz seviyelerin permeabilitesi çok düşük olduğundan kuyular yeterince beslenememektedir. Kuyulardaki su seviyeleri yüzeyden 1 m. olup, alınan sular daha çok hayvan sulamakta kullanılmaktadır. Konya Ovası'nın kuzeydoğusunda açılan sığ kuyularda su seviyesi oldukça derin bulunmaktadır. Derinlikleri m. arasında değişmektedir. Sondaj kuyularına gelince; Konya-Çumra-Karapınar Ovaları'nda içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla D.S.İ., Köyhizmetleri ve özel şirketler 1956 yılından günümüze kadar çok sayıda kuyu açmışlardır. Ovalarda D.S.İ. tarafından 1992 yılı sonu itibariyle açılan kuyu sayısı kuzeydeki Cihanbeyli- Kulu ve güneydeki Karaman ovaları dahil 1774'tür. Bunun dışında halk tarafından açılmış bir bu kadar, hatta daha fazla sayıda kuyu ovalarda yer almaktadır. Bu kuyular aracılığı ile sulanan toplam alan yaklaşık hektardır. Derinlikleri 23.m. ile 409 m. arasında değişen kuyuların verimleri de değişiktir. Tatlıcak Kasabası çevresinde artezyen yapan kuyuların verimleri lt/sn. arasında değişmektedir. Konya-Çumra çevresinde açılan kuyuların verimleri lt/sn dir. Karapınar ilçesi çevresindeki kuyuların verimleri ise lt/sn'dir. Cihanbeyli-Yeniceoba-Kulu Ovaları: Cihanbeyli Ovası'nda akifer karakteri gösteren formasyon Üst Miyosen yaşlı kireçtaşlarıdır. Bunların dışında Pliyosen yaşlı kum ve çakılları da önemli miktarda olmamakla birlikte yeraltısuyu taşır. Kireçtaşları, Cihanbeyli'nin batısında çok geniş alanlarda mostra verirler. bu kesimde kireçtaşlarının yüzeyde görünür kalınlıkları 60 ile 100 m arasında değişmektedir. Kulu Ovası'nda alüvyonu oluşturan kum ve çakıllarla Pliyosen yaşlı çakıltaşları en önemli su taşıyan birimlerdir. Kulu ilçesinin batısında geniş alanda yayılım gösteren Eosen yaşlı filişin kumtaşı seviyeleri de yer yer yeraltısuyu bulundurur. Alüvyonun bu çevredeki kalınlığı m. kadardır. Yeraltısularının derinliği ve Akış Yönü: Cihanbeyli ve Kulu ovalarında yer yer bataklıklar oluşmaktadır. Özellikle Gölyazı kasabası çevresinde çok geniş alanlar, yağışlı dönemlede bataklık halini almaktadır. Bu kesimlerde yeraltısuları yüzeye çok yakındır. Cihanbeyli batısında uzanan bir fay boyunca yer yer kaynaklar oluşmuştur. Bunlardan en önemlileri Pınarbaşı ve İnsuyu kaynaklarıdır. Bu kaynaklar nedeniyle yeraltısuyu yüzeye çıkar ve İnsuyu Deresi'ni oluştururlar. dere daha sonra Tuz Gölü'ne ulaşır. Kulu çevresinde ise yüzey ve yeraltından boşalan sular değirmenözü derisi aracılığıyla tektonik olarak oluşmuş olan Düden Gölü'ne boşalırlar. Cihanbeyli ve Kulu çevresinde yeraltısuyu seviyesinin derinliği çok değişim gösterir. Cihanbeyli'nin doğusunda derinlik m. arasında olmasına karşılık batıya doğru gidildikçe 30 m. kadar düşmektedir. Kulu çevresinde yeraltısuyu seviyesi yüzeye çok yakındır ve m. arasındadır. Cihanbeyli ve Kulu Ovaları'nda yeraltısuyunun akım yönü genelde kuzeybatıdan güneydoğuya doğrudur. 30

41 Ovalardaki Kuyular, Dağılımları ve Suların Kullanımı: Cihanbeyli ve Kulu ovaları'nda derinlikleri 6-10 m. arasında değişen civarında sığ kuyu vardır. Kuyularda su seviyeleri 2-9 m. arasında değişir. Bu kuyulardan alınan sular, genellikle içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Sığ kuyular genellikle taş örme kuyular olup, büyük kısmı serenli kuyudur. Bunların dışında yeniceoba Kasabası çevresinde derinlikleri m. arasında değişen sığ sondajlar mevcuttur. Sığ sondaj kuyuları, tarımsal sulama amaçlıdır. Ovalarda D.S.İ. ve halkın kendisi tarafından açılmış olan çok sayıda sondaj bulunmaktadır. derinlikleri 30 ile 337 arasında değişmektedir. 337 m'lik en derin kuyu, Cihanbeyli batısında Hacıbey'de yapılmıştır. Kuyuların debileri 0.3 lt/sn ile 21 lt/sın arasındadır. D.S.İ yılından beri Cihanbeyli - Kulu ovalarında su kuyuları açmaktadır. Ancak zamana bağlı olarak kuyu sayısının artması ve yağışların azalması sonucu yeraltısuyu seviyesi önemli ölçüde eksilmiş ve bazı kuyular kapanmış veya doldurularak kullanılmaz duruma gelmiştir. B.1.3. Denizler İlimizin denize kıyısı yoktur. B.2. Su Kaynaklarının Kalitesi Konya ili sınırları yeraltı su kaynakları aşağıdaki havzalara bağlı olarak incelenmiştir. Bu havzalar ve havzalardan çıkabilecek emniyetli yeraltısuyu miktarları şöyledir: a) Konya-Çumra-Karapınar Havzası (441 hm 3 /yıl) b) Sarayönü-Kadınhanı-Ilgın-Yunak Havzası (300 hm 3 /yıl) c) Beyşehir-Seydişehir Havzası (112.6 hm 3 /yıl) d) Akşehir Havzası (31 hm 3 /yıl) e) Cihanbeyli-Yeniceoba Havzası (62 hm 3 /yıl) f) Altınekin Ovası (74 hm 3 /yıl) Konya ilinde en yaygın Akifer formasyon Neojen yaşlı göl kalkerleridir. Neojende bir iç göl konumunda Konya Kapalı Havzası Neojen sonralarında epirojenik hareketlerle yükselmiş ve karasal ortama geçmiştir. Bu nedenle havza tabanındaki en yaygın formasyonlar Neojen e ait kireçtaşı, kiltaşı, marn gibi birimlerdir. Pliosen de karasal ortamda yer alan Konya Havzası karasal çökellerle örtülmüştür. Daha çok kumtaşı konglomera litolojisinde olan bu birimler düşük permiabilitelidir. Genel olarak havza kenarlarında yer alırlar. Akifer özelliği gösteren göl çökelleri genellikle ova tabanındaki düşük kotlarda yer almaktadır. Konya ili çevresindeki diğer akifer formasyon ise Mesozoik kalkerlerdir. Bu kalkerlerin boşluk ve çatlaklarından yeraltısuyu temini mümkün olmaktadır. Konya Ovası nın drenaj alanındaki sular Orta tuzlu, az sodyumlu C2S1 sular sınıfındandır. Ova kesiminin ortalarında ise tuz oranı artar. Sular genellikle Yüksek tuzlu, az sodyumlu C3S1 sınıfındandır. Neojen esnasında içi göl tabanını oluşturan Ereğli çevresinde yaygın jips çökelimi görülmektedir. Bu çevredeki sular Çok yüksek tuzlu çok yüksek sodyumlu su C4S4 sınıfındandır. 31

42 Konya Ovası nın kuzeydoğusunda yer alan Tuz Gölü havzasında ise yaygın olarak tuz çökelimi gözlenmektedir. Tuz Gölü çevresindeki sular Çok yüksek tuzlu çok yüksek sodyumlu C4S4 sınıfından sulardır. Yüzey ve yeraltı suları için değerlendirme 7 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve 30 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği ne göre yapılacaktır. İçme ve Kullanma suyu kaynağı olan Beyşehir Gölü için Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmıştır. TUZ GÖLÜ: Dünyanın nadir doğal kaynaklarından olan ve ülkemiz tuz ihtiyacının % 64 ünü karşılayan Tuz Gölü, aynı zamanda flamingo kuşları için de kuluçka alanı olarak kullanılan önemli bir sulak alanımızdır. Tuz gölündeki sorunlar, Konya Ovası sulama sularını drene etmek amacıyla Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 1974 yılında 185 km. uzunluğundaki ana tahliye kanalının devreye girmesiyle birlikte başlamıştır. Kanala, yapılış amacının dışında, başta Konya ili olmak üzere çevresindeki diğer yerleşim merkezlerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılmadan deşarj edilmesi nedeniyle, Göldeki kirlenme başlamış ve su miktarındaki artma nedeniyle tuz üretimi giderek düşmeye başlamıştır. Göldeki kirlenmenin yanı sıra, ana tahliye kanalı boyunca, kanaldan kontrolsüz şekilde yapılan sulamalar, tarlaların ileride ıslahı mümkün olmayacak şekilde verimsiz ve çorak arazi olmasına neden olmaktadır. Tuz gölünde 2000 yılına kadar kirlenmenin önlenmesine ilişkin önemli bir adım atılamamıştır. Bu nedenle, Tuz gölündeki mevcut kirlenmenin giderilmesi ve bölgede geleceğe yönelik planlanan faaliyetlerin Gölün koruma-kullanma dengesi gözetilerek yapılması için, yürütülen çalışmaların, ilgili kurumların katılımıyla, Çevre Bakanlığı koordinatörlüğünde sürdürülmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çevre Bakanlığı tarafından tarihinde hazırlanan ve Tuz Gölü nün Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi konulu Karar Teklifi, Başbakanlıkça görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Daha sonra; tarihinde Tuz Gölü nün doğal yapısının ve tuz rezervinin korunması ile kirlenmesinin önlenmesine ilişkin daha kapsamlı bir Bakanlar Kurulu Kararı alınarak Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi hazırlanması için iç ve dış kaynaklı finans kaynakları araştırılmıştır. Ülkemiz geleceği için büyük önem taşıyan Tuz Gölü nün korunması konusunda Valiliğimiz ve duyarlı vatandaşlarımızın ısrarlı tutumları sonucu Çevre Bakanlığının teklifi ve diğer Bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Bakanlar Kurulu'nun 2 Kasım 2000 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/ 1318 Sayılı kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından bölgede bulunan yerleşim yerlerinden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi amacıyla katı atık düzenli depolama alanı projeleri hazırlanmakta olup, projeler ve finansman 32

43 çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan Zincirlikuyu Belediyesine ait atıksu arıtma tesisi tamamlanarak 2007 yılı içinde işletmeye alınmıştır. Kulu Belediyesi atıksu arıtma tesisi işletmeye alınmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisi ve Ayrıca Konya Organize Sanayi Bölgesine ait arıtma tesisi de tamamlanmış olup faaliyete alınmıştır. BEYŞEHİR GÖLÜ: Ülkemizin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölünün ekolojisinin korunması çok önemli bir konudur. Koruma altına alınan göl su seviyesindeki değişmeler, su flora ve faunasındaki olumsuz değişmeler ve kirlilikten dolayı tehdit altında bulunmaktadır. Göl su seviyesi, sulamada kullanılan sular nedeniyle sürekli değişmelere maruz kalmaktadır (Su derinliği 7-13m.arasındadır). Göl su seviyesi kodu m ve m arasında değişmektedir. Göl alanı toplam 653 km² dir. Gölü besleyen akarsular, yöredeki kirletici kaynakların atıklarını göle taşımaktadır. Bu kirletici kaynaklar; Huğlu ve Üzümlü Av Tüfekleri Fabrikaları başta olmak üzere toplam 15 adet sanayi tesisi ve 30 adet yerleşim biriminden oluşmaktadır. Ayrıca göl çevresindeki erozyon ve kaçak kum alınması, avlanma yasağına uyulmaması gibi durumlar vardır. Beyşehir Gölü ve çevresindeki çevrenin durumu, doğal kaynakların kullanımı ve sosyoekonomik özelliklerinin tespiti için Konya Valiliği tarafından inceleme ve değerlendirmeler yapılması için Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmasına karar verilmiştir ve İçme ve Kullanma suyu kaynağı olan Beyşehir Gölü için Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu çalışma sonunda kirlilik yükü, ekolojik özellikleri, su seviyesi gibi bir çok konuda elde edilen bilgiler değerlendirilerek gölün korunması, yöre halkının kalkınmasının sağlanması ve gölün yıllık kullanımlarına ilişkin projeksiyonlar ortaya konulmuştur. Kısaca; Gölün kullanılması ve korunması için ortaya bir Göl Kullanım ve Koruma Projesi çıkacaktır. Bu plan sonunda, gölle ilgisi olan Çevre Bakanlığı başta olmak üzere DSİ, Milli Parklar ve Beyşehir Belediye Başkanlığı gibi, pek çok kurum ve kuruluş kendileri ile ilgili kanunların uygulanmasında bu planı esas alacaktır. Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı Projesi tarihinde TÜSTAŞ Sınai Tesisleri A.Ş. firmasına ihale edilmiştir ve tamamlanmıştır. Yönetim Planının ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Nihai Rapor tamamlanmış olup Çevre Bakanlığı na sunulmuştur. Her iki plan da Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan çevre düzeni planı için kaynak oluşturmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Isparta ve Konya illerini kapsayan çevre düzeni planı ihale edilmiş ve plan çalışmaları ihalen kazanan firmalar tarafından yapılmıştır. Beyşehir Gölü Milli Park Alanı ile ilgili olarak da Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 33

44 AKŞEHİR GÖLÜ: Akşehir Gölü Akşehir Ovasının Kuzeyinde Sultan Dağlarının kuzeydoğu kenarı ile Emir Dağları arasında yer alır. Alanı ha, maksimum derinlik 1-2 m olup bölgenin koruma statüsü yoktur. Suları tatlı organik maddelerce zengin ötrofik bir göldür. Kuzey kıyıları dışında gölün tüm kıyıları 1-2 km genişliğinde çok sık kamış ve sazla, göl içindeki aynalar nilüferlerle kaplıdır. Su seviyesi yıllara göre son derece değişkendir. Göl güneyinde ise geniş meyve bahçeleri bulunur. Batı ve doğu kısımları ise tarım alanları ile çevrilidir. Akşehir ve Eber Gölleri, 1992 yılında SİT Alanı ilan edilmiştir. Ülkemizin 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ne taraf olmasıyla, sözleşme kapsamında koruma çalışmaları sürdürülmeye başlanmış ve halen Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında koruma çalışmaları sürdürülen uluslararası öneme sahip sulak alanlarımız arasında yer almaktadır. Akşehir-Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı 2007 yılı sonunda tamamlanmıştır. Faaliyetler bu plan çerçevesinde yürütülmektedir. Kaçak kuyular, ilkel sulama teknikleri, göletler ve gölü besleyen akarsuların üzerine inşa edilen yapıların tamamı Akşehir ve Eber Gölleri nin kurumasının etkenleri arasındadır. Akşehir ve Eber Gölleri nin kaderinin sadece yağmura bırakılması çözüm olmadığından göllerin geri kazanımı için bazı projeler hazırlanmıştır. Akşehir ve Eber Göllerinde bozulma, ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesi ve alanın uygun bir şekilde yönetilmesinin sağlanması amacıyla; Akşehir Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanıp 2008 yılı başından beri uygulanmaya başlanmıştır. Sulak Alan Yönetim Planı nın etkin olarak uygulanması amacıyla öncelikle yörede yaşayan halkın çevre bilincinin artırılmasını hedefleniyor. Bölgenin yağış alması için de Sultan Dağları nda önemli miktarda ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bu çalışmaların ilerlemesi ile bölgenin daha fazla yağmur alması amaçlanıyor. Plan çerçevesinde, su dengesini yeniden oluşturabilmek, kirliliği mümkün olan en az seviyeye indirmek, sulak alan ekosistemi ve biyolojik çeşitliliğin korunarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, göldeki su ürünleri potansiyelinin yeniden kazanılması, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması ile alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor. B.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu B.3.1. Noktasal Kaynaklar B Endüstriyel Kaynaklar Konya Kapalı Havzası sınırları içerisinde kirlilik oluşturan temel endüstriyel faaliyetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Şeker fabrikaları Seydişehir ilçesindeki Alüminyum Tesisleri, Konya ili Çumra ilçesindeki Malt Fabrikası, Beyşehir ilçesi Üzümlü ve Huğlu beldelerindeki silah fabrikaları ve krom kaplama atölyeleri, Et entegre tesisleri ve süt ürünleri üretimi yapan tesisler, Tekstil fabrikaları ve meyve suyu fabrikaları, OSB ler. 34

45 Çizelge B.4 - Atıksularını Alıcı Ortama Veren ve Arıtma Tesisi Olan Sanayi Tesisleri (Çevre ve Şehicilik İl Müdürlüğü-2012) Firma İsmi Firma Adresi Üretim Konusu Atıksu Deşarj Edilen Alıcı Ortam Adı Arıtma Tesisi Deşarj İzin Belgesi (Var/Yok) MAÇ Tarımsal San. ve Tic. A.Ş. Ereğli Mezbahane Drenaj Kanalı Var Işıklar Amb. San.A.Ş. Çumra Kağıt-Ambalaj Açık kanal Var Karapınar Et ve Et Mam. San. Tic. Ltd. Şti. Karapınar Mezbahane Açık Arazi Var Arvasi Hayvansal Ürünler Tic. A.Ş. Ereğli Mezbahane Açık Kanal Var Anadolu Malt San. A.Ş. Çumra Malt Üretimi DSİ Kanalı Var Ereğli Şeker Fabrikası Endüstriyel A.A.T. Ereğli Şeker Fabrikası DSİ Kanalı Var Giray Et ve Et Mamülleri Ltd. Şti. Ereğli Mezbahane Yele Deresi Var Arıkbey Tekstil Sınai Yatırımlar A.Ş. Beyşehir Tekstil Fabrika arazisi Var Konya Şeker San. Tic.A.Ş. Çumra Şeker Fab. Çumra Şeker Fabrikası Hotamış Gölü Var Seyet Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. Seydişehir Mezbahane Açık Kanal Var Konya Şeker San. Tic. A.Ş Konya Şeker Fab. Callut Tarım Turizm ve Su Ür.İth.İhr. San.ve Tic.Ltd.Şti Çanakçı Kardeşler Akü Geri Kazanım Tesisi Yayçet tarım tur. Ve su ürünleri Konya Şeker Fabrikası Aslım Deresi Var Hüyük Emirgazi Hüyük Balık İşleme Tesisi Akü Geri Kazanım Balık İşleme Tesisi Fabrika arazisi Boş Arazi Tesis bahçesi Ilgın Şeker Fabrikası Ilgın Şeker Fabrikası Açık Kanal Yok Ereğli Şeker Fabrikası Evsel A.A.T. Ereğli Şeker Fabrikası DSİ Kanalı Var Dağ-Tur Dinlenme Tesisleri Eti Aliminyum Seydişehir Seydişehir Dinlenme Tesisi Alüminyum İşleme Dere Açık Kanal Karapınar Atış Poligon Grup Komt. Karapınar Atış Poligonu Dere Var Bel-pet Tur. Tic. Seydişehir Dinlenme Tesisi Tınaztepe Çayı Konya Şeker Seydibey Cips Fabrikası Beyşehir Patates İşleme Açık Kanal Var Yılet Sarayönü Mezbahane Açık Kanal Yok Var Var Var Var Var Var İlimizde atıksularını alıcı ortama veren sanayi kuruluşları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince denetlenmekte, deşarj izni verilen tesislerden düzenli periyotlarla numuneler aldırılarak arıtma tesislerinin verimli çalıştırılıp-çalıştırılmadığı izlenmektedir. 35

46 B Evsel Kaynaklar Kısaca su kaynakları üzerine evsel kirlilik baskısından söz edilebilir. Alıcı ortama deşarj edilen atıksu miktarı m 3 /yıl, deşarj noktası koordinatlarına değinilmelidir. Ayrıntılar C.5. bölümünde verilebilir. B Tarımsal Kaynaklar İlimiz hektar yüzölçümü ile Türkiye nin en geniş alanına sahiptir hektar tarım arazisine sahip olan ilimiz İl nüfusunun %25 i kırsal kesimde yaşamaktadır. Hububat ağırlıklı tarım yapılan ilimiz Türkiye hububat üretiminin %10 unu teşkil etmektedir hektar alanda sulama yapılmakta buda toplam tarım arazisinin % 25 sini oluşturmaktadır. İlimizde genel itibari ile kimyasal gübre kullanımı vardır. Bunun yanısıra tavuk çiftliklerinden kaynaklanan organik gübrede kullanılmaktadır. İlimizde hektarda toplam 816,63 ton kimyasal gübre kullanılmaktadır. İlimizde tarımsal alanlarda zararlılara karşı mücadelede pestisiler kullanılmaktadır yılında 2403,3 ton pestisit kullanılmıştır. B.4. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri B.4.1. İçme ve Kullanma Suyu İlimizde 205 belediye içme ve kullanma suyunu karşılamak için yüzeysel ve yeraltı kaynaklarından yılda toplam m 3 su çekmektedir. Çekilen suyun; m 3 ü kaynaktan, m 3 ü göl-göletten, m 3 ü akarsudan, m 3 ü barajdan, m 3 ü kuyudan karşılanmaktadır. Belediyeler tarafından çekilen suyun m 3 ü sanayide kullanılmaktadır. Kaynak 18.00% İçme Kullanma Suyu Dağılımı Akarsu 0.2% Göl-Gölet 1.8% Baraj 19.5% Kuyu 60.5% Grafik B.1. İlimizde(2012) Yılı Belediyeler Tarafından İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Dağıtılmak Üzere Temin Edilen Su Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (TUİK, 2014) İlimizde 11 adet içme suyu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden 7 tanesi gelişmiş, 2 tanesi konvansiyonel ve 2 tanesi ise fiziksel artımadır. Tesislerin toplam arıtma kapasitesi m 3 /yıl dır. Fiziksel arıtmaların m 3 /yıl, konvansiyonel arıtmaların m 3 /yıl, gelişmiş arıtmaların m 3 /yıl kapasitesi vardır. 36

47 B.4.2. Sulama, Endüstriyel Su Temini ve Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı Yarı kurak bir bölgede bulunan Konya Ovası nın genelinde kuru tarım yöntemleri uygulanmaktadır. Sulu tarım yapabilmek için çiftçilerin ilk aklına gelen yöntem, kuyu açma olmaktadır. Konya Ovası nda yaklaşık 60 bin civarında kuyu bulunmakta ve bu kuyuların yarısından fazlası kaçak durumdadır. Bütün bu kuyular yüzünden, beslenme miktarının çok üzerinde yeraltı suyu çekilmektedir. Son yıllardaki genel kuraklık ve özellikle tarımda kullanılmak üzere kuyulardan aşırı su çekilmesi sonucunda, yeraltı sularının seviyesi giderek düşmektedir. Öyle ki bazı kuyuların seviyesi her yıl yaklaşık 1 m kadar düşmektedir. Bu durum, belirli bölgelerdeki kuyuların artık kullanılamaz hale gelmesine yol açmaktadır. (Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Sayfa , 2010) Diğer sulama yöntemleri ise DSİ tarafından açılan işletmedeki sulama tesisleri bulunmaktadır. Çizelge B.5-İşletmedeki Sulama Tesisleri (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, 2012) SULAMA TESİSİNİN ADI AÇILIŞ YILI BRÜT (ha) 1 Atlantı Sulaması Ilgın Pompaj Sulaması İvriz Sulaması Sol Sahil Sulaması Adabağ Sulaması Yıldızlı Sulaması Sağ Sahil Sulaması Akhüyük - Çiller Sulaması Çumra Sulaması Esas Sulaması (KOS I - KOS II) Simi - Alkaran Sulaması (KOS III) Esas Sulaması (KOS VI) Ova Sulaması KOS IV, KOS VII sahası Sille Sulaması Altınapa Sulaması May Sulaması Dineksaray Pompaj Sulaması Gevrekli Sulaması Suğla Pompaj Sulaması (I. Kademe) Kıreli I. Kademe Pompaj Sulaması Karaören Pompaj Sulaması Ilgın Argıthanı Regülatörü Sulaması Çukurçimen Göleti Sulaması Bostandere Göleti Sulaması Mecidiye Göleti Sulaması Güneydere Göleti Sulaması May Göleti Sulaması Osmancık Göleti Sulaması Aydoğmuş Göleti Sulaması

48 21 Hadim Göleti Sulaması Akviran Göleti Sulaması Cihanbeyli Göleti Sulaması Bulcuk Göleti Sulaması Doğanhisar Göleti Sulaması Evliyatekke Göleti Sulaması Başhüyük Göleti Sulaması Çayhan Göleti Sulaması Ladik Göleti Sulaması Deştiğin Göleti Sulaması Derbent Göleti Sulaması Karaağa Göleti Sulaması Aşağıçiğil Göleti Sulaması Çiftliközü Göleti Sulaması Beykavağı Göleti Sulaması Çavuş Göleti Sulaması Ayaslar Göleti Sulaması Taraşçı Göleti Sulaması Hadim İnönü Yaylası Göleti Sulaması Selçuklu Malas Göleti Sulaması İlimizde evsel ve endüstriyel su kullanımı aynı kaynaklardan sağlanmaktadır. Ülkemizin kalkınması için önemli bölgesel projelerden biri de Konya Ovaları Projesi yani KOP tur. Proje başta Konya olmak üzere Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır. Türkiye yüzölçümünün %8 ini oluşturan proje, aynı zamanda sulanabilir tarım arazilerinin de %13 ünü teşkil etmektedir. Bölge için hayati önem taşıyan KOP ile özellikle Konya ve Karaman Ovalarının sulanması hedeflenmektedir. Ayrıca proje bünyesinde Konya, Karaman ve Aksaray şehir merkezlerinin içme, kullanma, sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik enerji üretimi de bulunmaktadır. Bu proje tamamlandığında, kendisine yetmeyen su kaynaklarının denizlere döküldüğü Konya Ovası nın suya hasreti dindirilecek, şehrin uzun süreli içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Göksu Havzasından Konya Kapalı Havzasına yılda 414 milyon m³ su aktarılacaktır. Konya Ovaları Projeleri (KOP) kapsamında; Akdeniz e boşalan Gembos Havzası sularını, açılışını tarihinde Dönemin Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL ün yaptığı Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ve 15,8 km lik derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü ne aktarılması planlanmış olup, Yağışların ortalamaların üstünde olması nedeniyle; Son 3 yılda ortalama yıllık 180 milyon m³ Beyşehir Gölüne su aktarılmıştır. Ülkemizin ilk sulama projesi ve GAP tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliklerini taşıyan, Konya nın su rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya başlanan Konya Ovaları Sulama Projesi 38

49 (KOP), toplam 16 projeden meydana gelmektedir. Bunlardan 14 adedi sulama, 1 adedi hizmet ve 1 adedi de enerji projesidir. KOP Kapsamındaki Projeler ve Sulanacak Alanlar; Konya - Çumra Projesi ha. Ereğli Projesi ha. Ilgın Projesi ha. Karaman Projesi ha. Ayrancı Projesi ha. Sarayönü-Beşgözler Projesi ha. Beyşehir-Damlapınar Projesi Gebere Projesi 930 ha, Akkaya Projesi ha, Gümüşler Projesi 414 ha, Murtaza Projesi ha, Uluırmak Projesi ha, ha. Küçük Su Projeleri (YAS Dâhil) ha. İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları ha, KOP Kapsamındaki İçme Suyu ve Enerji Projeleri; Karaman Projesi - 22,1 hm³/yıl (İşletmede) Konya İçme Suyu Projesi hm³/yıl (30 hm³/yıl işletmede) Aksaray İçme Suyu Projesi - 12 hm³/yıl (işletmede) Enerji Projeleri 2.998,7 GWh/yıl KOP Kapsamındaki Projelerin Son Durumu; İşletmeye Açılan Projeler ha. İnşaatı Devam Eden Projeler ha. Planlaması Tamamlanan Projeler ha. Yatırım Programında olan ha. Kooperatif Sulamaları ha. İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları ha. YAS dan Şahıslarca Sulanabilecek Alan ha 39

50 KOP kapsamında bulunan projelerin bir kısmı işletmede, bir kısmı inşa halinde, bir kısmının da planlama ve projeleri tamamlanmış olup, yatırım programına alınacaktır. Diğer taraftan işletmede olan sulamalardan klasik sisteme sahip olan tesislerin sulama şebekelerinin kapalı sisteme dönüştürülmesi amacıyla rehabilitasyon projeleri geliştirilmektedir. Bütün bu projelerin gerçekleştirilmesi KOP Eylem Planı çerçevesinde 2020 yılına kadar tamamlanacaktır. Dış havzalardan Konya Kapalı Havzasına su çevrilmesi ve Konya - Çumra 3. merhale projesi; KOP un en önemli ayağı ve en büyüğü Konya-Çumra projesidir. 3 Merhaleden oluşan Konya-Çumra projesinin en büyük ve en önemli kısmını da Konya-Çumra III. Merhale Projesi teşkil etmektedir. Konya-Çumra III. Merhale Projesi ile Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz e boşalan sularının yıllık 414 milyon m 3 ü inşa edilecek olan üç adet baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu su ile hem Konya Ovasının yeraltı suyu desteklenecek hem de nihai sulama alanı olan hektarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecektir. Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 hm3/yıl su tahsis edilmiştir. Diğer taraftan projenin uygulanması ile Göksu Havzası ndan derive edilecek suların hidrolik enerji imkânlarından istifade etmek amacıyla toplam 50,6 MW Kurulu güçte üç adet HES inşa edilerek yıllık 147,5 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Proje bünyesinde; Göksu nehri üzerinde yapılacak Bozkır, Bağbaşı ve Afşar barajları ile Afşar-Bağbaşı derivasyon kanalı, Mavi Tüneli ve HES ten oluşan Göksu derivasyon, Apa - Hotamış isale kanalı ve Hotamış depolaması vasıtasıyla alınacak 414 Milyon m3 yerüstü suyu, şebeke içinde oluşturulacak işletme kuyularından çekilecek yeraltı suyu, Konya şehrinin arıtılmış atık suyu ve sulamalardan dönen sulardan istifade ile ha alanın sulama ve boşaltım şebekesi bulunmaktadır. Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında yapımı devam eden Bozkır Barajı inşaatında % 51, Hotamış Depolaması inşaatında % 50, Afşar Hadimi Barajı inşaatında % 10, Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaatında % 33 ve Mavi Regülâtörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı inşaatında ise % 44 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel İnşaatı; Bağbaşı Barajı, Konya ili Hadim İlçesi Bağbaşı Kasabasının 1 km Kuzeybatısında ve Göksu Nehri üzerinde inşa edilmektedir. Baraj; Göksu Nehri nin sularını Mavi Tüneli ne derive eden, regülatör ve depolama maksatlı kilit ünitedir. Göksu Havzası nda inşa edilecek Avşar ve Bozkır Barajlarının sularını iletim kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tüneli ne verilmesini sağlayacaktır. Bu şekilde Bağbaşı Barajı nda depolanacak su, Mavi Tünel ile, Göksu Havzası ndan Konya Kapalı Havzası na derive edilecek ve Konya Ovası nın önemli bir kısmı sulu tarıma açılacaktır. 40

51 Tamamlanan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli İle İlgili Teknik Bilgiler; Bağbaşı Barajı Gövde Tipi Gövde Hacmi : 3,805 hm 3 Gövde Yüksekliği : Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu : 115,5 m Depolama Hacmi : 205,00 hm 3 Mavi Tünel Tünel uzunluğu Tünel çapı Debisi Yaklaşım Tüneli Yaklaşım Tüneli Çapı : m : 4,2 m : 36 m³/s : 1 085,15 m : 4,2 m Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli projesi ile yıllık ortalama çevrilecek su miktarı Milyon m³ tür. Bununla Çumra ovasındaki eksik sulama suyu ihtiyacının karşılanması, yeraltı suyunun beslenimi ve Konya kentinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılanması sağlanacaktır. BSA Beyşehir gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km uzunluğundaki kısmı, Beyşehir gölü ve ara havza taşkın sularını Suğla depolamasına ve oradan da Konya Çumra sulamasına sulama sezonunda en kısa sürede alabilmek ve taşkınlardan korunmak amacıyla, ha alana hizmet eden BSA Kanalının Beyşehir Gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km uzunluğundaki kısmı beton kaplamalı olarak yeniden inşa edilerek tamamlanmıştır. Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması İnşaatı ile hektar Gembos cazibe sulaması ve hektar Yeşildağ cazibe sulaması ile toplam hektar alanın sulanması sağlanmıştır. Konya - Çumra KOS 6 2. Kısım: Çumra ilçesinin doğusunda ve 2. Esas sulaması kapsamında yer almaktadır ha sahanın sulama şebekesinin borulu sisteme dönüştürülmüştür. Konya Beyşehir Damlapınar Barajı ile Damla çayı üzerinde yapılacak olan barajdan, Doğanbey kasabası ve Damlapınar köyüne ait toplam ha sahanın borulu şebeke ile sulanması sağlanmıştır. Yapımı devam Eden Projeler; BSA ( Beyşehir - Suğla - Apa ) Kanalı (Mavi Boğaz) 2. Kısım İnşaatı: 2011 yılı içinde tamamlanmış olan "BSA Kanalı I. Kısım İnşaatı" işinin; mansabında bulunan ve 1. kısıma ait kanalın mansap şartlarının sağlanabilmesi toprak kanal ıslahı, duvarlı kanal, 8 adet köprü ile kanalın devamında yamaç su alma yapıları, kavşut ve üzerindeki yol geçişleri için menfezlerin yapılması amaçlanmıştır. Çumra Ovasına su verilmesi nedeniyle işe fiilen tarihinde başlanmıştır. 41

52 Çalışma sezonu 4 aydır. Bugüne kadar; Kanal kesitini oluşturmak için m3 kazı ve m3 dolgu işleri yapıldı. Km arası sol sahilde meydana gelen heyelanlarda tahkimat işleri devam etmektedir. Kazı dolgu işleri bitirilerek kanal ıslah çalışmaları tamamlanacak, Mevcut 4 adet köprü yenileme, 2 adet köprüde de revizyon yapılacak. Fiziki gerçekleşme % 57 dir. Konya - Bozkır Barajı İnşaatı: Konya ili Bozkır ilçesi sınırları içerisinde ve Göksu nehri üzerindedir. Bağbaşı Barajının memba kesimindeki Göksu nehri sularının düzenlenerek Bağbaşı Barajına aktarılmasıdır. Derivasyon kazı, beton ve enjeksiyonlar tamamlanıp su çevrilmiştir. Servis yolu tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Baraj gövde sıyırma kazısı tamamlanmış olup, m3 gövde dolgusu yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 51 dir. Afşar Hadimi Barajı İnşaatı: Konya ili Taşkent ilçesi Afşar Kasabası yakınında ve Ilıcapınar Deresi üzerindedir. Göksu havzasından derive edilecek suyu Afşar-Bağbaşı İletim Tüneli ile Bağbaşı Barajına regüle etmektir m Keçimen relokasyon yolu imalatları, 708 m uzunluğundaki derivasyon tüneli kazısı tamamlanmış olup, 140 m lik kısmın beton imalatı yapılmıştır m lik Relokasyon yolu projesi yapılmaktadır. Gövde sağ sahil sıyırma kazısı büyük oranda tamamlanmış olup, sağ sahil kazılarına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 10 dur. Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli İnşaatı: Afşar ve Bağbaşı Barajları arasında yer alır. Afşar ve Bağbaşı Barajları arasındaki kanal ve tünellerden müteşekkil derivasyon sistemi ile Afşar Barajı suyu yanında Taşkent, Kongul ve Hadim derelerinin akımları da Bağbaşı Barajına aktarılacaktır. TAM tüneli çıkış portal kazısı tamamlanmış, giriş kazısı, Taşkent iletim kanalı kazısı (2380 m), derivasyon kanalı kazısı, 555 m yaklaşım tüneli kazısı devam etmektedir m derivasyon kanalı betonarme imalatları devam ediyor. Fiziki gerçekleşme % 33 dür. Hotamış Depolaması İnşaatı: Konya İli, Çumra İlçesi sınırları içinde ilçe merkezinin 10 km güney doğusunda eski Hotamış Gölü üzerindedir. Mavi Tünel vasıtasıyla derive edilen Göksu Havzası suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen suları toplayıp, sulamaya uygun olarak regüle edilmesidir. Depolama seddesi sıyırma kazısının 18,5 km lik bölümü bitirilerek dolguya başlanmış olup, ortalama 1002 m kotuna getirilmiştir. Depo 1 ve Depo 2 no lu sahaların dolgusuna başlanmıştır. Ortalama 1005 kotuna getirilmiştir. Taşağıl Adakale yolu ve Adakale Sürgüç yolu kazı dolgusuna başlandı. Enerji nakil hattı yapılacaktır. Sedde km ile arası ve km ile arası kazısı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 50 dir. Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı: BSA kanalının km sinde yer almaktadır. Mavi Regülatörü ile BSA ve Mavi Tünelden gelen suların düzenlenerek AHİ kanalına verilmesi ve Mavi regülatörü ile çevrilen suyu Hotamış kanalına ve güzergahtaki sulamalara iletilmesi amaçlanmıştır. Buğüne kadar; Tünel portal kazıları (1350 m) tamamlanmıştır. AHİ kanal; km ile dik duvarlı kanal kazısı, km ile arası tarapez kanal imalatı tamamlanmıştır. Ahi kanalı km 23+,050 ile anakanal kazı ve dolgu imalatı devam ediyor. Km ile arası, km ile arası, dik duvarlı kanal imalatı yapılmıştır. Km ile arası kanal beton imalatları devam ediyor. Tünel kaplama imalatına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 44 dür. 42

53 Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının kuzeyinde yer alan hektar alan sulanacaktır. Bugüne kadar; m drenaj kanalı ve m tahliye kanalı açılmıştır m kanal kaplaması yapılmıştır ve 388 adet sanat yapısı imal edilmiştir. Mevcut keşfi ile (5 200 ha lık kısım tamamlanabilecektir). Kalan kısımlar ikmal inşaatı adı altında yeniden ihale edilecektir. Fiziki gerçekleşme % 50 dir. Seydişehir Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının güneyinde yer alan ha alan sulanacaktır. Bugüne kadar; m3 kazı, m3 dolgu imalatı ve m3 beton imalatı, kg kapak montajı yapılmıştır. Ana kanal Km: ,83 kadar imalatları tamamlandı. Mevcut keşfi ile ha lık kısmın tamamlanabileceği düşünülmektedir. Yıl içerisinde yapılacak mukayeseli keşif sonrasında ikmal inşaatı hususu değerlendirilecektir. Fiziki gerçekleşme % 50 dir. GÖL-SU Projesi kapsamında KOP Bölgesinde; 87 adet gölet bulunmaktadır. 27 adet göletin inşaatı devam etmekte olup, 3 adedi tamamlanmıştır. 33 adedin ihalesi yapılacaktır. 24 adedin de planlama ve projesi devam etmektedir. Konya İlinde ise, 50 adet gölet bulunmaktadır. 17 adet göletin inşaatı devam etmekte olup, 3 adedi tamamlanmıştır. 18 adedin ihalesi yapılacaktır. 12 adedin de planlama ve projesi devam etmektedir. Ayrıca, Konya Kapalı Havzasına komşu diğer havzalardan su aktarılması ile ilgili etüt çalışmaları ile mevcut yerüstü ve yeraltı suyu sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve yeraltı suyu kullanımında kontrolü sağlayacak tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar da devam etmektedir. (Konya Valiliği) B.4.3. Endüstriyel Su Temini İlimizde endüstriyel su temini ile ilgili istatistik çalışması yapılmamıştır. B.4.4. Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı İlimiz sınırları içerisinde enerji üretimi amacı da bulunan Bağbaşı barajı bulunmaktadır. Bağbaşı Barajı kaya dolgu olarak sulama, içme suyu ve enerji eldesi amacıyla yapılmıştır. 360 hm 3 depolama kapasitesi bulunmakta ve 100 hm3 içme suyu olarak kullanılabilmektedir. 147,5 Gwh/yıl enerji üretimi planlanmıştır. B.4.5. Rekreasyonel Su Kullanımı Konya yöresinde bugün için sıcaklığı 20 C ile 55 C arasında değişen sıcaklıkta kaynak ve kuyular mevcuttur. Bunlar Ilgın, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Karapınar, Beyşehir, Seydişehir, Ereğli, Meram ve Karatay ilçelerinin yakın çevresinde yer alırlar. 43

54 Ilgın İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 40.5 ºC ve Debi 30 lt/sn 2. Sıcaklık 41.6 ºC ve Debi 130 lt/sn 3. Sıcaklık 41.6 ºC ve Debi 50 lt/sn 4. Sıcaklık 27 ºC ve Debi 2,5 lt/sn (Çavuşcugöl) 5. Sıcaklık 27.5 ºC ve Debi 2,5 lt/sn (Çavuşcugöl) 6. Sıcaklık 25.5 ºC ve Debi 0,5 lt/sn (Çavuşcugöl) 7. Sıcaklık 29 ºC ve Debi 5 lt/sn (Çavuşcugöl) Cihanbeyli ve Civarı: 1. Sıcaklık 49 ºC ve Debi 30 lt/sn (Bozdağ) 2. Sıcaklık 45 ºC ve Debi 100 lt/sn (Yapalı) 3. Sıcaklık 29 ºC ve Debi 1,2 lt/sn (Ilıcapınar) 4. Sıcaklık 33 ºC ve Debi 0,5 lt/sn (Eskimüshilsu) Beyşehir İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 35.1 ºC ve Debi 0,25 lt/sn (Ilıca) 2. Sıcaklık 34,5 ºC ve Debi 16 lt/sn (Yeşildağ) Seydişehir İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 38 ºC, Debi 60 lt/sn (Kavakköy) 2. Sıcaklık 43 ºC ve Debi 40 lt/sn (Kavakköy) 3. Sıcaklık 31.4 ºC ve Debi 0,1 lt/sn (Ilıca) 4. Sıcaklık 32.1 ºC ve Debi 0,2 lt/sn (Ilıca) 5. Sıcaklık 27.1 ºC ve Debi 1,5 lt/sn (Höyük Tepe GD su) 6. Sıcaklık 48 ºC ve Debi 30 lt/sn (Bükçe Köyü) Hüyük İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 35 ºC ve Debi 7,1 lt/sn (Köşkköy) 2. Sıcaklık 35 ºC ve Debi 11 lt/sn (Köşkköy) 3. Sıcaklık 25 ºC ve Debi 1-1,5 lt/sn (Çavuşköy) 4. Sıcaklık 26 ºC ve Debi 2-2,5 lt/sn (Çavuşköy) Ereğli İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 28 ºC,Debi 0,45 lt/sn (Kükürtlü kaynağı) Karatay İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 42 ºC ve Debi lt/sn (İsmil) 2. Sıcaklık 42.7 ºC ve Debi lt/sn (İsmil) Tuzlukçu İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 46 ºC ve Debi 30 lt/sn Meram İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 55 ºC ve Debi 30 lt/sn (İnlice) Karapınar İlçesi ve Civarı: 1. Sıcaklık 30.3 ºC ve Debi 30 lt/sn 44

55 Çizelge.B.6- Sıcaksu Kaynakları ve İçmeceler (MTA Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü 2012) İLÇE MEVKİ KAYNAĞIN TENÖR VE KALİTE DEBİ DİĞER BİLGİLER CİNSİ Beyşehir Malanda İçmecesi İçmece Suyu Sıcaklık: 13 ºC ph: lt/sn Beyşehir Yeşildağ Sıcaklık: 34.5 ºC Kaynakların kaptajı ph: 8,8 Toplam mineralizasyon 279 mg/lt 16 lt/sn yoktur. Küçük bir havuz ve 2 daireli terk edilmiş bir otel ile kabinler vardır. Beyşehir Sevindik Köyü Kaplıca Suyu Sıcaklık: 21 ºC ph: lt/sn Radyoaktivite:8.4 eman Toplam mineralizasyon mg/lt Beyşehir Kaşaklı Kaplıca Suyu Sıcaklık: 33 ºC ph: 7.25 Radyoaktivite:7.6 eman Toplam mineralizasyon mg/lt Beyşehir İsaköy Kaplıca suyu Sıcaklık: 23,1 ºC ph: 7,25 Toplam mineralizasyon 1221,51 mg/lt Beyşehir Doğanbey Seyrik Mevkii Maden suyu Sıcaklık: 18,2 ºC ph: 2,96 Toplam mineralizasyon 1221,51 mg/lt Beyşehir Kükürt Pınarı Kaplıca Suyu Sıcaklık: 20 ºC ph: 5.8 Radyoaktivite:13 eman Toplam mineralizasyon mg/lt Cihanbeyli Ekşimüshilsu İçmece Suyu Sıcaklık: 33 ºC ph: 6.9 Radyoaktivite: 6 eman Toplam mineralizasyon 4600 mg/lt Cihanbeyli Alaman Kuyusu Maden Suyu Sıcaklık: 17.5 ºC ph: 6,7 Toplam mineralizasyon 5139,5 mg/lt Cihanbeyli Ilıcapınarı Kaplıca Suyu Sıcaklık: 29 ºC ph: 7,1 Radyoaktivite:9 eman Toplam mineralizasyon 4587,89 mg/lt Cihanbeyli Kaplıca Suyu Sıcaklık: 49 ºC Debi: 30 lt/sn Doğanhisar Karaağa Maden Suyu Sıcaklık: 14.5 ºC ph: 6 Doğanhisar Karaağa İçmecesi İçmece Suyu Sıcaklık: 13 ºC ph: 6 Ereğli Kükürtlüsu Kaplıcası Kaplıca Suyu Sıcaklık: 28 ºC ph: lt/sn 2,5 lt/sn 0,05 lt 2 lt/sn 0,5 lt/sn 1,2 lt/sn 0.04 lt/sn 0.5 lt/sn Çamur olarak da faydalanılmaktadır. Sıcaklığın düşük, kimyasal içeriğinin az olması nedeniyle fazla değildir. Kaptajı yoktur. Debisi küçük olduğundan bugünkü koşullarda işletilmesi ekonomik değildir. Kaynağın ilkel bir kaptajı vardır. Kaptajı yoktur.herhangi bir tesis bulunmamakta dır. Kaptajı yoktur. Bölgede terk edilmiş bir maden suyu tesisi vardır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından bulunmuştur. İşletme kurulum aşamasındadır. Kaptajı yoktur.herhangi bir tesis bulunmamakta dır.

56 Hüyük Köşk Kaplıca Suyu Sıcaklık: 35 ºC ph: 7.5 Toplam mineralizasyon 1298 mg/lt Radyoaktivite:9,1 eman Hüyük Çavuş Kaplıca Suyu Sıcaklık: ºC ph: 6.52 Toplam mineralizasyon 1181 mg/lt Sertlik : Hüyük Görünmez Maden Suyu Sıcaklık: 18 ºC ph: 6.6 Toplam mineralizasyon mg/lt Ilgın Çavuşçugöl Kaplıcası Kaplıca Suyu Sıcaklık: 30 ºC ph: 7.3 Radyoaktivite : 10 eman Toplam mineralizasyon 590 mg/lt Ilgın Ilgın Kaplıcası Kaplıca Suyu Sıcaklık: 41.6 ºC ph: 7,6 Radyoaktivite:19.1 eman Toplam mineralizasyon mg/lt Karapınar Üzecek Dağı Yarımca Yaylası Karapınar Nasippınarı Maden suyu Sıcaklık: 20 ºC ph: 6,53 Toplam mineralizasyon 5207,41 mg/lt 18 lt/sn 1-2,5 Modern bulunmaktadır. tesisler Kaptajı yoktur. Tesis bulunmamaktadır. 12 Kaptajı vardır. Tesis bulunmamaktadır. 50 Büyük ve modern tesisler bulunmaktadır. Sıcaklık: 30.3 ºC 30 Sondaj kuyusunun derinliği 150 metredir. 2 lt/sn Kaptajı yoktur. Tesis bulunmamaktadır. Karatay İsmil Kaplıca Suyu Sıcaklık: ºC Soğuksu amaçlı 19 adet sondaj yapılmış olup, kuyu derinlikleri metre arasında değişmek tedir. Sıcaksu amaçlı olarak M.T.A. tarafından yapılan 2 adet kuyunun biri 320 m,diğeri ise 674 m dir. Seydişehir Seydişehir Kaplıcası Kaplıca Suyu Sıcaklık: ºC ph: 7 Radyoaktivite : 8-20 eman Toplam mineralizasyon 787,53 mg/lt Seydişehir Kavakköy Sıcaklık: ºC ph: Toplam mineralizasyon 3000 mg/lt (ortalama) Seydişehir Hüyük T. Maden suyu Sıcaklık: 27,1 ºC ph: 7,1 Toplam mineralizasyon 1285,7 mg/lt 0,1-0, Sıcaklık ve debisi değişik olan çok sayıda kaynak ile iki adet sondaj kuyusu bulunmaktadır. Gaz içeriği fazladır. 1,5 lt/sn Kaptajı yoktur. Tesis bulunmamaktadır. Tuzlukçu Pazarkaya K. Kaplıca suyu Sıcaklık: 46 ºC 30 lt/sn 1 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır. İşletme kurulum safhasındadır. 46

57 B.5. Çevresel Altyapı B.5.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Hizmeti Alan Nüfus Konya kanalizasyon sistemi, mevcut kanalizasyon şebekesi ve İller Bankası tarafından yapımı gerçekleştirilen Konya Kanalizasyon İnşaatından oluşmaktadır. Mevcut Kanalizasyon Şebekesi, birleşik sistem olarak çalışan muhtelif çaplarda (Ø 200 mm, Ø 300 mm., Ø400 mm., Ø600 mm., Ø800 mm.) toplam 2000 km. lik hattan oluşmaktadır. Bu hatların büyük kısmı 1965 yılından sonra yapılan beton büzlerden oluşmakla beraber daha önceki yıllarda yapılan taş örme kanallar da bulunmaktadır. Şehrimiz için ilk kapsamlı kanalizasyon projesi olan Konya Kanalizasyon İnşaatı ise 1985 ve 1987 yıllarında olmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından iki kısım halinde ihale edilmiştir. Birinci kısım; çapları Ø1.600 mm. ile Ø2.600 mm. arasında değişen kuşaklama kanalları ile çapı Ø mm. Olan ana kollektör hattı ve atıksu arıtma tesislerinden oluşmaktadır. İkinci kısım kapsamında ise; çapları Ø600 mm. ile Ø mm. arasında değişen kanalizasyon ağının toplayıcı hatları bulunmaktadır. Proje kapsamında bulunan hatların tamamı 1998 yılı içerisinde tamamlanarak kullanılır hale getirilmiştir yılı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilen kanalizasyon sistemi kişilik nüfusa hizmet verebilecek kapasitededir. Şehrimizden kaynaklanan atıksular; kanalizasyon şebekesinin toplayıcı hatları ve kuşaklama kanalları ile ana kollektör hattından toplanarak, Aslım Mevkiinde bulunan Konya Atıksu arıtma tesisine gelmektedir. Atıksuların günlük ortalama debisi m 3 /gün olup, arıtılan atıksular D.S.İ. kanalına deşarj edilmektedir YILI 2012 YILI Grafik B.2 İlimizde 2012 Yılı Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Edilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) 47

58 Kasabalar İlçeler İl Merkezi Çizelge B.7 İlimizde 2012 Yılı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (KOSKİ, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü; 2012) Yerleşim Yerinin Adı Belediye Atıksu Arıtma Tesisi/ Deniz Deşarjı Olup Olmadığı? Var Belediye Atıksu Arıtma Tesisi Türü İnşa/plan aşamasında Yok Fiziksel Biyolojik İleri Mevcut Kapasitesi (m 3 /gün) KONYA Arıtılan /Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (m 3 /sn) Deşarj koordinatları X: ,1487 Y: ,5618 Noktası Deniz Deşarjı Hizmet Verdiği Nüfus YOK Oluşan AAT Çamur Miktarı(ton/gün) EREĞLİ YOK BEYŞEHİR YOK CİHANBEYLİ YOK KULU AKÖREN KADINHANI GÜNEYSINIR AKŞEHİR ILGIN ALTINEKİN YOK YOK YOK YOK 4737 YOK YOK DOĞAL 3636 YOK BAŞARAKAVAK 300 0,0017 TEPEKENT 300 0,0017 ÇAMLIK ZİNCİRLİKUYU YAZLA TEPEKENT YUKARIÇİĞİL GÜNYÜZÜ SIZMA BEYKONAK KONAKKALE DOĞAL DOĞAL DOĞAL DOĞAL DOĞAL DOĞAL DOĞAL X: 37 59'3.73"K Y: 32 13'39.84"E X: 38 3'50.19"K Y: 32 9'53.68"E 300 YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK

59 Belediyenin atıksu arıtma tesis(ler)inden çıkan arıtma çamurunun analizine dair bilgi verilmemiştir. B.5.2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı Tesisleri Konya da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Konya ilindeki OSB lerin iki tanesi merkez ilçede, bir tanesi Beyşehir de, bir tanesi de Ereğli ilçesindedir. Konya OSB, atık sularını belediyenin atık su kanalizasyon sistemine vermektedir. 26 sektörde faaliyet gösteren toplam 380 sanayi tesisini içeren Konya OSB de ise, AAT nin inşaatı tamamlanmış olup; tesis 2010 yılında işletmeye alınmıştır. Atıksu arıtma tesisinden çıkan atık su, Keçeli Deresi ne akmakta olan Tümosan Kanalı na deşarj edilmektedir. Beyşehir OSB mevcut durumu faal olmayıp, AAT ye sahip değildir. Ereğli OSB, mevcut AAT sini mekanik ekipman arızası nedeniyle çalıştırmamaktadır. Atıksularını Ereğli Belediyesi kanalizasyon sistemine deşarj etmektedir. İlimizde atıksularını alıcı ortama veren sanayi kuruluşları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince denetlenmekte, deşarj izni verilen tesislerden düzenli periyotlarla numuneler aldırılarak arıtma tesislerinin verimli çalıştırılıp-çalıştırılmadığı izlenmektedir. Çizelge B.8 İlimizdeki (2012) Yılı OSB lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (Konya Organize Sanayi bölge Müdürlüğü, 2012) OSB Adı Mevcut Durumu Kapasitesi (ton/gün) AAT Türü Konya OSB FAAL Fiziksel+ Kimyasal+ Biyolojik + İleri Arıtım AAT Çamuru Deşarj Ortamı Miktarı (ton/gün) 6,30 Tümosan Kanalı aracı ile Keçili Deresi Deşarj Koordinatları Y:466177,90 X: ,414 B.5.3. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri Avrupa Birliğine uyum sürecinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında finansmanı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından karşılanmakta olan ve Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen Konya Katı Atık Yönetimi Projesi ile ilgili olarak fizibilite, ÇED raporu ve tasarım projesi hazırlama çalışmalarına 15 Ekim 2005 tarihinde başlanmıştır. Projenin uygulanabilmesi için iklim, çevre, kentsel gelişim ve ulaşım gibi unsurlar göz önüne alınarak, Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi M29a23d-M29a23c ve M29d03a- M29d03b pafta, ada, 1 parsel nolu ,29 m 2 lik parsel uygun görülmüş ve Belediyemiz adına Hazineye tescili yaptırılmıştır. Proje sahası şehir merkezinin güneydoğusunda yaklaşık 25 km. mesafede bulunmaktadır. Proje için Çevre ve Orman Bakanlığından tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı 49

60 alınmıştır. Fizibilite çalışmaları ve IPA başvuru dosyası tamamlanarak Aralık 2008 te IPA başvurusu yapılmıştır. Başvuru üzerine Avrupa Komisyonu Şubat 2009 da Konya ya gelip proje sahasını yerinde görerek fizibilite raporu ve IPA başvuru dosyasını incelemiştir. Tespit edilen bazı eksikliklerin giderilmesi için tekrar başlatılan çalışmalar tamamlanarak, Aralık 2009 da Avrupa Komisyonuna gönderilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından 20 Ocak 2010 tarihinde proje için finans kararı alınmış olup, ihale hazırlıkları devam etmektedir. 25 yıl kapasiteli tesisin ilk 4 yıldaki yatırım bedeli fizibilite raporu sonucu 22 milyon Euro'dur. Bu bedelin yaklaşık % 68 i Avrupa Birliği tarafından, % 9 u Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ve geriye kalan % 23 ü Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından karşılanacaktır. İhale ve inşaat süreleri de dikkate alınarak yeni projenin 2013 yılında faaliyete geçeceği planlanmaktadır. Proje kapsamında, 1-55 hektarlık alana sahip olan Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu, 2- Düzenli katı atık depolama alanı yapımı, 3- Ön işlem (ayrıştırma) tesisi yapımı, 4- Kompost tesisi yapımı, 5- Katı atık transfer istasyonu yapımı, 6- Katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı, 7- Metan gazından elektrik üretim tesisi yapımı, 8- Bu tesislerde kullanılacak ekipman ve iş makinelerinin alımı, gerçekleştirilecektir. Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi: Büyükşehir Belediyesi tarafından, Konya Kenti katı atıklarının depolandığı Aslım Mevkiinde bulunan yılları arasında kullanılarak depolama işlemi tamamlanmış 10 hektarlık sahada bulunan 1,2 milyon m 3 lük atıktan ve 2008 yılında kullanılmaya başlayan ve 2011 yılında tamamlanacak olan sahada oluşacak yaklaşık 1,2 milyon m 3 lük atık kütlesinden meydana gelen depo gazlarının değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu sebeple Aslım Katı Atık Depolama Sahası Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin Kurdurularak İşletmecilik Hakkının Kiraya Verilmesi İşi tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihale edilmiştir. Katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay borulama sistemi ile toplanmakta ve gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu sayede hem emisyon azaltımı hemde enerji üretimi sağlanmış olmaktadır. Tesisin enerji kapasitesi saatte 2-3 MW civarındadır. Diğer bir ifadeyle tesis, günlük konutun elektrik ihtiyacını sağlayacak kapasitededir. Ayrıca mevcut sızıntı suyu toplama havuzunda toplanan çöp sızıntı suyunun geri devir yöntemiyle tekrar saha üzerine verilecek sistemin kurulmasıyla hem biyolojik bozunma (fermantasyon) hızlandırılarak gaz üretimin arttırılması sağlanacak hem de sızıntı suyu bertaraf edilmiş olacaktır. 50

61 Yüklenici firma tarafından elektrik üretim için ilgili lisansların alınması ile birlikte kısa sürede elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. B.5.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması KOSKİ Genel Müdürlüğü nce Konya kentsel atıksularının arıtılarak insan ve çevre sağlığının korunması ile ülkemiz için büyük önemi olan Tuz Gölü nün korunması amacıyla 2005 yılında yapımına başlanan Konya Atıksu Arıtma Tesisi, Haziran 2009 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Konya Atıksu Arıtma Tesisinde ileri biyolojik arıtma yöntemi uygulanmaktadır ve tesis m 3 /gün debi ve eşdeğer nüfusa göre tasarlanmıştır. Tesiste arıtılmış atıksuların dezenfeksiyonu için Ultraviyole dezenfeksiyon sistemi kurulmuştur. Tesiste arıtılan atıksuların potansiyel bir ilave su kaynağı olması nedeniyle, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Stratejik Planlarında Atıksu Arıtma Tesislerinden elde edilen suyun tarımsal sulama suyu veya rekreasyon amaçlı kullanılması hedeflenmiştir. Görüldüğü gibi, bu projenin en önemli bileşeni Konya Atıksu Arıtma Tesisidir. Proje, Konya Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksuların üçüncül arıtma adı verilen daha ileri bir arıtmaya tabi tutularak kentsel yeşil alanlar için sulama suyu elde edilmesi projesinin ilk etabıdır. Bundan dolayı proje, yapımı tamamlanıp işletmeye alınan Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin devamı konumundadır. Konya Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan mevcut arıtılmış atıksu miktarı günlük ortalama m 3 tür. Proje kapsamında bu miktarın 2900 m 3 ü, kurulacak geri kazanım sisteminde ileri arıtıma tabi tutularak mevzuatta belirtilen sulama suyu kalite kriterleri sağlanacak ve inşa edilecek mor şebeke hattı ile bölgedeki m 2 kentsel yeşil alan sulamasında kullanılacaktır. Proje kapsamında kurulacak arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi, pompaj sistemi ve depolar Konya Atıksu Arıtma Tesisi sahası içinde olacaktır. Böylece, tesis için arazi ihtiyacı sağlanmış olacağı gibi, arıtılmış atıksuların geri kazanım tesisine iletilmesindeki maliyet minimize edilmiş olacaktır. Ayrıca, kurulacak tesisin yapım ve işletmesinde, Konya Atıksu Arıtma Tesisinde çalışan tecrübeli personelden oluşan proje ekibi oluşturulmuştur. Proje kapsamında kullanılacak 7040 metrelik mor şebeke ana iletim hattının 3840 metrelik kısmı, KOSKİ Genel Müdürlüğü nce Konya Atıksu Arıtma Tesisi sahasına, Saadet Caddesine ve Ünen Sokağına 2009 yılında döşenmiştir. Projenin kabulü ile 3200 metre mor şebeke hattı daha döşenecektir. (Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Pilot Ölçekte Geri Kazanımı Ve Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak Yeşil Alan Sulamasında Yeniden Kullanımı Projesi, Küçükhemek, M.; 03,2010) 51

62 B.6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü Tarım alanlarımız çeşitli kirleticilerin etkisi altındadır. Çevre Bakanlığı farklı kirleticiler için topraklarda bulunmasına müsaade edilen miktarları gösteren yönetmenlikler yayınlamıştır. Tarım alanlarımızın potansiyel toksik elementler bakımından durumları belirlendikten sonra ilgili yönetmelikleri göre kirli kabul edilen alanlarda kirliliği sebep olan kaynaklar belirlenerek kirlenmeye karşı gerekli tedbirler geliştirilmelidir. Bölümümüzde yöremizin potansiyel toksik element kapsamını belirlemeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Toprakların ağır metal bakımından durumları ortaya konulduktan sonra, kirlilik görülen alanların temizlenmesine yönelik araştırma çalışmalarına başlanmalıdır. Bu amaç için özellikle topraktan yüksek miktarlarda ağır metal kaldıran bitkiler seçilerek toprakların temizlenmesinde kullanılmalıdır. Önümüzdeki yıllarda doğal dengeyi bozmamak veya bozulan doğal dengenin yeniden kurulması için bu tür çalışmaların yoğunlaştırılması gerekecektir. Bu tür çalışmalarda ağırlıklı olarak toprakların kimyasal özelliklerindeki değişmeler esas araştırma konularından birisidir. Toprak kirliliği ile birlikte ülke topraklarımızın bitki besin maddesi bakımından da durumlarının yeniden ortaya konulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak zirai bilimler enstitü çalışma bölgesindeki tarım topraklarının mikro element kapsamlarını ortaya koyacak olan çalışmalara başlamışlardır. Bu çalışmalar yöre topraklarının verimliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik yeni araştırma projelerine de kaynak bilgiler sağlayacaktır. Coğrafi koordinatları belli toprak örnekleri üzerinde yapılacak analizler sonunda belirlenen mevcut toprak özelliklerinin zaman içindeki değişimi takip edilerek topraklarımızdaki olumsuz değişimin nedenleri de ortaya konabilecektir. (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü) B.6.1 Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Konuyla ilgili herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. B.6.2 Atık Su Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması Ülkemizde hızlı büyüme ve sanayileşmeye bağlı olarak çevre sorunları da giderek büyük boyutlara ulaşmaktadır. Çevre kirliliğini azaltmaya yönelik olarak da atık su arıtma tesislerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu tesislerde biriken arıtma çamurlarının çevreye zarar vermeden nasıl bertaraf edilecekleri bilinmemekte, bazı işletmeler bu atıkları bilinçsizce çiftçilere gübre olarak tavsiye edip kullanımını teşvik etmektedirler. Atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları taşımış oldukları bitki besin maddeleri itibariyle gübre kaynağı olarak tarım alanlarında değerlendirilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus atıkların çevre kirliliğine yol açmadan kullanılmalarıdır. Bu tür atıklar uygulamanın ilk yıllarında verim artışı sağlayabilirler. Ancak aynı zamanda muhtemel bir kirlilik ve potansiyel toksik element kaynağı olan bu atıkların, tarım alanlarına uygulanmasını takip eden yıllarda organik maddenin parçalanmasıyla serbest hale geçen bazı toksik elementlerin bitki ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecekleri de gözden uzak tutulmamalıdır. 52

63 53 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 Her tesisten çıkan arıtma çamuru farklı özellikler gösterdiği gibi bunların farklı iklim ve toprak şartları altında verim üzerine etkileri ve kullanım imkânları da farklılık gösterebilir. Bu atıkların verim üzerindeki etkileri uygulanacak münavebe sistemine göre de değişir. Bu bakımdan her türlü atığın elde edildiği yörede farklı ekim nöbeti sistemlerinde denenerek en az uygulama ile en yüksek karlılığı sağlayan ekim nöbetinin belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla, atık su tesisinden alınan arıtma çamuru yöremiz ana bitkileri ile farklı ekim nöbetlerinde denemeye alınarak gübre değeri, bakiye etkileri ve toprak özellikleri üzerine etkileri incelenmesi yapılmıştır. (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü) İlimiz kayıtlarında arıtma çamurlarının uygulama çalışmaları ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. B.6.3.Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar Madencilik faaliyetleri için Doğaya Yeniden Kazandırma Planları hazırlatılmaktadır yılı itibariyle madencilik faaliyetini tamamlayan işletme olmadığından sonuçlanan Doğaya Yeniden Kazandırma Planı bulunmamaktadır. Çizelge B.9 - Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlatmış Maden Ocakları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2012) S. NO FİRMA İSMİ ADRESİ 1. HANKAYA MAD.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. BEYŞEHİR(BEKDEMİR KÖYÜ) 2. CEVAHİROĞLU MADENCİLİK SELÇUKLU (SIZMA KÖYÜ) 3. NEKA YAPI İNŞ.PET.ÜR.TİC.VE SAN.AŞ. ILGIN 4. MEŞE TİC.AKAR.NAK.KIR.VE KUM OCAĞI TUZLUKÇU (MEVLÜTLÜ KÖYÜ) 5. MUSTAFA SARIOĞLU SELÇUKLU (BAĞRIKURT KÖYÜ) MÖY MERMER MAD.İNŞ.SAN.VE SELÇUKLU (BAĞRIKURT KÖYÜ) 6. TİC.LTD.ŞTİ. 7. BEYSAN BEYŞEHİR TOPRAK MAD. HÜYÜK (KIRELİ KASABASI) 8. İBRAHİM ŞEN KALKER MAD.OCAĞI SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ) 9. BÜLYAPI BÜLÜÇ YAPI SAN.VE TİC.A.Ş. SELÇUKLU (BAĞRIKURT KÖYÜ) 10. AHMET KARA KUM ÇAKIL OCAĞI SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ) 11. TÜRKO MADENCİLİK BOZKIR (ÜÇPINAR) 12. HANCI MADENCİLİK EREĞLİ (KARABURUN) 13. MEŞE TİC. AKARYAKIT NAK. TUZLUKÇU (MEVLÜTLÜ KÖYÜ) 14. CEVAHİROĞLU MADENCİLİK HALKAPINAR (GÖKÇEYAZI KÖYÜ) 15. ŞEFİKOĞULLARI İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ ÇELTİK (BÜYÜKHASAN KÖYÜ) 16. ÖZVURAL MADENCİLİK SELÇUKLU (DOKUZ KÖYÜ) 17. MAKASÇI MÜH. MÜŞ. TUZLUKÇU (PAZARKAYA) 18. DÜDEN MADENCİLİK HALKAPINAR (B.DOĞAN) 19. KOYUNCU MADENCİLİK SELÇUKLU (SIZMA BELDESİ)

64 20. DSİ KİL OCAĞI ÇAĞLAYAN GÖLETİ BOZKIR (ÇAĞLAYAN) SOĞUKDERE MAD.İNŞ. NAK.SAN.VE SELÇUKLU (TATKÖY KÖYÜ) 21. TİC.LTD.ŞTİ 22. KON-MADEN KONYA MADENCİLİK İNŞ. SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ) 23. BEYTEKS KONFEKSİYON İHR. VE TİC.A.Ş. BEYŞEHİR (YAZYURDU KÖYÜ) 24. ALİ KÜÇÜKERDOĞAN SELÇUKLU (ARDIÇLI KÖYÜ) 25. OSMAN TÜZÜN SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ) 26. SALİH GÜL BEYŞEHİR (GÖKÇİMEN KASABASI) 27. KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CİHANBEYLİ(KIRKIŞLA) 28. ÖZVURAL MADENCİLİK SELÇUKLU (DOKUZ KÖYÜ) 29. MAKASÇI MÜH. MÜŞ. TUZLUKÇU (PAZARKAYA) 30. DÜDEN MADENCİLİK HALKAPINAR (B.DOĞAN) 31. KOYUNCU MADENCİLİK SELÇUKLU (SIZMA BELDESİ) 32. DSİ KİL OCAĞI ÇAĞLAYAN GÖLETİ BOZKIR (ÇAĞLAYAN) 33. SOĞUKDERE MAD.İNŞ. NAK SELÇUKLU (TATKÖY KÖYÜ) 34. KON-MADEN KONYA MADENCİLİK İNŞ. SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ) 35. BEYTEKS KONFEKSİYON BEYŞEHİR (YAZYURDU) 36. ALİ KÜÇÜKERDOĞAN SELÇUKLU (ARDIÇLI KÖYÜ) 37. ÖZTUTUMLU İNŞ. TUR.SAN CİHANBEYLİ (BOZDAĞ TEPE) SEDAŞ İNŞAAT A.Ş. (ÇEVRE YÖNETİM 38. PLANI) KARATAY (KARADONA) 39. POLMER MAD. TUR. NAK. SAN GÜNEYSINIR (HABİBLER) 40. POLMER MADENCİLİK TUR. NAK. SAN GÜNEYSINIR (SARIHACI) 41. BETOSA İNŞAAT MADENCİLİK TUZLUKÇU (PAZARKAYA) 42. DARBAZLAR HAZIR BETON SELÇUKLU (KARAÖMERLER) SEDAŞ İNŞAAT A.Ş. (ÇEVRE YÖNETİM 43. PLANI) SELÇUKLU (KIZILCAKUYU) 44. MYK MADEN PETROL LTD. ŞTİ SELÇUKLU (BAĞRIKURT) 45. OSMAN TÜZÜN KALKER OCAĞI SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ) KONYA İL ÖZEL İDARE ARİYET OCAĞI 46. (ÇEVRE YÖNETİM PLANI) KARAPINAR (KAZANHÜYÜĞÜ) 47. SAHİL MADENCİLİK KROM OCAĞI DEREBUCAK (ZEKERİYA) KONYA İL ÖZEL İDARE ARİYET OCAĞI /47 KARAPINAR (KESMEZ) 49. ADNAN ÖZEREN MERMER BEYŞEHİR (DOĞANCIKLI) 50. SERDAR İNŞ.NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ EREĞLİ (SAZGEÇİT) 51. SALİH GÜL (ÇEVRE YÖNETİM PLANI) BEYŞEHİR (GÖKÇİMEN) 52. ALEMDAROĞULLARI İN. HAF. SAN.TİC.LTD.ŞTİ KARAPINAR (ZAFER) 53. BEZ-KUM MADENCİLİK NAK.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ SEYDİŞEHİR (UFACIK) 54. ÇAVUŞOĞLU NAK.İNŞ.TUR.MAD.TİC.SAN. KARATAY,KIZÖREN KÖYÜ 54

65 LTD.ŞTİ. 55 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 ALEMDAROĞULLARI İN. HAF. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İL ÖZEL İDARE(ÇYP) KARAPINAR,KAZANHÜYÜĞÜ 42/ KOMMER KOMBASSAN MERMER MAD.İŞL..SAN.TİC.A.Ş. MERAM, KARADİĞİN KÖYÜ YAPITAŞ MAD. İNŞ. NAK. DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SELÇUKLU SARICALAR KONRAYF MAD.TUR.İNŞ.DIŞ TİC.TAAH.LTD.ŞTİ. BEYŞEHİR(AR: ) OSMAN KÜÇÜKKULU ÇEVRE YÖNETİM PLANI SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ,ILGIN L29D3 60. ŞEVKİ ÖZSUSAM ÇEVRE YÖNETİM PLANI TUZLUKÇU (TİLKİİNLERİ MEVKİİ) 61. MEHMET ERKEK ÇEVRE YÖNETİM PLANI KARAPINAR (AKÇAYAZI KÖYÜ) 62. BEZİRCİLER NAK.İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ, 63. BEZİRCİLER NAK.İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ DOĞAYA YENİDEN K.P SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ, 64. TAHİR KÜÇÜK ÇEVRE YÖNETİM PLANI KARATAY (KARAKAYA KÖYÜ, 65. ÖZKUM NAK.HARF.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EĞRİBAYAT KÖYÜ (KÖYÖNÜ MEVKİİ) 66. GÖÇÜ KÖYÜ MUHTARLIĞI GÖÇÜ KÖYÜ KARATAY 67. KARAPINAR BELEDİYESİ KARAPINAR ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAK.TTAH.SAN VE 68. TİC.LTD.ŞTİ EĞRİBAYAT KÖYÜ 69. BESTA MOB. SAN. NAKL.VE İNŞ. SARICALAR KÖYÜ 70. KARAYOLLARI KULU KOZANLI ÇENGELTEPE 71. ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAK.TAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EĞRİBAYAT KÖYÜ,L29 C4 (5 PAFTA1509 PARSEL) 72. KARAYOLLARI 3.BÖLGE MD. ARKAÇ TEPE ARİYET OCAĞI EREĞLİ BULGURLUK KÖYÜ ARKAÇ TEPE 73. KARAYOLLARI YUNAK (HACIFAKILI) 74. KARAYOLLARI KARAPINAR (HASANOBA) 75. BEKİR ACAR KARAPINAR (AKÇAYAZI KÖYÜ)M30-C1 76. CEVAHİROĞLU MADENCİLİK KARAPINAR (AKÖREN KÖYÜ) 77. ÖZNUR MADENCİLİK SEYDİŞEHİR (GÖÇERİ) 78. KONYA ÇİMENTO NUMARA 79. KONYA ÇİMENTO 7410 NUMARA 80. KONYA ÇİMENTO 7169 NUMARA ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. 81. TİC. A.Ş NUMARA 82. KONYA ÇİMENTO NUMARA 83. KONYA ÇİMENTO NUMARA 84. İMECE MÜHENDİSLİK 7703 NUMARA 85. MOS MADENCİLİK ÇALTI KÖYÜ SELÇUKLU 86. KONYA ÇİMENTO KARAÖMERLER /SELÇUKLU GÜREL MERMER MEDYA TEPE KÖYÜ AKŞEHİR 88. KONYA ÇİMENTO SİLLE SELÇUKLU 89. ETİ MADEN İŞLERİ GEN. MÜD BEYŞEHİR 90. MAR İNŞAAT AVDUL KÖYÜ ÇUMRA 91. KONYA ÇİMENTO KARAÖMERLER /SELÇUKLU İR:7168

66 92. KONYA ÇİMENTO KARAÖMERLER/SELÇUKLU İR: KONYA ÇİMENTO MERKEZ İLÇE/SELÇUKLU İR: KONYA ÇİMENTO DİKİLİTAŞ MAHALLESİ/SELÇUKLU İR: ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş TERSAKAN GÖLÜ/CİHANBEYLİ 96. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş BOLLUK GÖLÜ/CİHANBEYLİ 97. MEHMET ERTUĞRUL ÖZKAFA KULU -ŞEREFLİ KÖYÜ 98. KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. İR: KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. İR: KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. İR: KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. İR: KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. İR: KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. İR: BAŞER MADEN SAN. TİC. A.Ş. BEYŞEHİR İR: TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ ÇAVUŞÇU ILGIN 106. CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. TES. HARF. NAK. OTO. MAD. SAN. TİC.LTD.ŞTİ ILGIN BOĞAZKENT KÖYÜ İR: KARAYOLLARI 3.BÖLGE MD. KIRKIŞLA/CİHANBEYLİ 108. M.GÖKTUĞ NURULLAHOĞLU BÜYÜKHASAN KÖYÜ/ÇELTİK 109. KARAYOLLARI ILGIN 110. ÜNAL İNŞ.TAAH.KETS.SAN VE TİC.A.Ş KATRANCI KÖYÜ/KARATAY 111. HASAN ÇAVUŞOĞLU MABUS KÖYÜ/SELÇUKLU 112. TAŞCAN NAK. TURZM İNŞ. MAD TUTUP KÖYÜ SELÇUKLU 113. BÜYÜK DİKİCİ İNŞ. TAŞKENT YAĞLIÇAYIR 114. BÜYÜK DİKİCİ İNŞ. BOZKIR 115. ADNAN DEMİREL MEVLÜTLÜ-ILGIN 116. BETOSA İNŞAAT MADENCİLİK PAZARKAYA TUZLUKÇU 117. KURALLAR TARIM ÜRÜNLERİ ALİBEYHÜYÜĞÜ ÇUMRA 118. BAYLAR HARFİYAT NAK SELÇUKLU 119. KASAPOĞLU MADENCİLİK KAVAK KÖYÜ SEYDİŞEHİR 120. AZİME ÖZDEMİR PAZARKAYA TUZLUKÇU 121. MAVİ SİYAHTAŞ MER.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MEVLÜTLÜ-AKŞEHİR İR: BAYLAR HARFİYAT NAK EĞRİBAYAT/SELÇUKLU İR: TRAMER MER NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ GÖDENE KÖYÜ/MERAM 124. MAR İNŞAAT TURZ.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ BAŞKUYU/KADINHANI İR: KADEM MADENCİLİK KARAKAYA-KADINHANI 126. BİBERCİ MADENCİLİK SARIKIZ KÖYÜ MERAM 127. FETİH İNŞAAT GÖKHÜYÜK KÖYÜ ÇUMRA 128. SEHA İNŞAAT ARDIÇLI KÖYÜ SELÇUKLU 129. BAYLAR HARFİYAT NAK SİLLE SELÇUKLU 130. ETİ MADEN İŞLERİ GEN. MÜD BEYŞEHİR 131. BÜYÜK DİKİCİ İNŞ. PAMUKÇU KÖYÜ MERAM 132. TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ GÖLYAKA KÖYÜ ILGIN 133. YESA MERMER BAĞRIKURT KÖYÜ 134. HAKMER MADENCİLİK KURŞUNLU YAYLASI BOZKIR 56

67 135. ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ULUMUHSİNE KÖYÜ/MERAM 136. ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ÇAMLIK KÖYÜ/BEYŞEHİR 137. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI ÇAYIRBAĞI-MERAM 138. YAVUZLAR MADENCİLİK LTD. ŞTİ. SEYDİŞEHİR-ORTAKARAÖREN 139. TEKNOMER MAD. LTD. ŞTİ. BEYŞEHİR-DOĞANCIKLI KÖYÜ 140. KÜÇÜKÇAL LTD. ŞTİ. SELÇUKLU-DEĞİRMENKÖY 141. SÜLEYMAN BALABAN HADİM-BADEMLİ KÖYÜ 142. HÜSEYİN YETİŞMİŞ SELÇUKLU-ULUMUSİNE KÖYÜ 143. YENİÇELTEK KÖMÜR MADEN A.Ş. BEYŞEHİR KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI MERAM- ÇAYIRBAĞI KÖYÜ 145. BAYKARA TUĞLA MADENCİLİK LTD. ŞTİ. HÜYÜK-ÇAVUŞ KÖYÜ 146. TEKNOMER MAD. LTD. ŞTİ. SEYDİŞEHİR-KAVAK KÖYÜ 147. MUSATAFA AKGÜL KARATAY-KARAKAYA KÖYÜ 148. BOZKIR BELEDİYESİ MERKEZ İLÇE 149. REİSOĞLU MERMER LTD. ŞTİ. TUZLUKÇU-MEVLÜTLÜ KÖYÜ 150. GÜRTEM MAD. TUR. LTD. ŞTİ. BEYŞEHİR-AŞAIESENCE KÖYÜ 151. YAYLACILAR İNŞ. LTD. ŞTİ. KULU-SAZYAYLASI KÖYÜ 152. EKİN MÜH. A.Ş. BEYŞEHİR-AŞAIESENCE KÖYÜ 153. SEYİT VURAL (ÖZVURAL MADENCİLİK) SELÇUKLU-ŞADİYE KÖYÜ 154. OTAN İNŞ. LTD. ŞTİ. KARAPINAR-REŞADİYE MAHALLESİ 155. AB İNŞ. LTD. ŞTİ. CİHANBEYLİ-KARAKIŞLA KÖYÜ 156. ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ İR:3850 SELÇUKLU-ULUMUSİNE KÖYÜ 157. ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ İR:71536 DEREBUCAK (TAŞLIPINAR) 158. SALİH GÜL (DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI) BEYŞEHİR BAYAVŞAR KASABASI 159. KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ILGIN SİVRİTEPE 160. ÖZVURAL MADENCİLİK ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU 161. KARAPINAR ÖZEL İDARE KAZANHÜYÜĞÜ MEHMET BAYKARA DOGANHİSAR YAZIR KÖYÜ 163. KIRMATAŞ İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ SEYDİŞEHİR TARAŞCI KASABASI 164. SEBELTAŞ BETON EL.MAK. İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. SEYDİŞEHİR GÖLYÜZÜ KÖYÜ 165. FETTULLAH HAMİDİ MERAM DÜZTAŞ MEVKİİ 166. MAR İNŞAAT MERAM BOYALI KÖYÜ 167. ARSLAN OTOMOTİV SELÇUKLU KARAÖMERLER KÖYÜ 168. BİMEKS MADENCİLİK EREĞLİ AKHÜYÜK KÖYÜ 169. BEZİRCİ İNŞ. MERAM YENİBAHÇE KÖYÜ 170. BİBERCİ MADENCİLİK SELÇUKLU KARAÖMERLER KÖYÜ 171. İBRAHİM EKİCİ KARATAY GÖÇÜ KÖYÜ 172. OSMAN ESER KADINHANI ŞAHÖREN 173. LÜTFİ TAKAVCI MERMER MAD.İTH.İHR.TAAH.SAN VE TİC.A.Ş SELÇUKLU (ULUMUHSİNE) 174. AKTOSAN TOPRAK A.Ş. AKŞEHİR 175. GÜZEŞLER TUĞLA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ÇUBUK KÖYÜ / KADINHANI 57

68 176. ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇUMRA ADAKALE KÖYÜ 177. KONYA SELÇUKLU KROM MAGNEZİR TUĞLA SAN. A.Ş. İR: 2605 MERAM ÇAYIRBAĞI 178. TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ BEYŞEHİR KARADİKEN KÖYÜ 179. REMAR İNŞ.MAD. SEYDİŞEHİR KAVAK KÖYÜ 180. HÜSEYİN YEYİŞMİŞ ALTINEKİN KOÇKAYA KÖYÜ 181. SEYİT VURAL (ÖZVURAL MADENCİLİK) ÇİMENTO KİLİ ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU 182. LÜTFİ TAKAVCI MERMER MAD.İTH.İHR.TAAH.SAN VE TİC.A.Ş ULUMUHSİNE - MERMER 183. GÜZEŞLER TUĞLA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ- KİREMİT KİLİ ÇEŞMECİK KÖYÜ 184. MEHMET ERDEM ERDEM ŞADİYE KÖYÜ İR:7602 / SELÇUKLU 185. MEHMET ERDEM ERDEM ŞADİYE KÖYÜ İR:76022 /SELÇUKLU 186. İNCİTAŞ MAD.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ARŞINCI KÖYÜ / KULU 187. SADAKAT MAD.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ GÖDENE KÖYÜ/MERAM 188. MEHMET ERDEM ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU (İR:76026) 189. MEHMET ERDEM ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU (İR:75848) 190. MEHMET ERDEM ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU (İR:75845) 191. NATURA MERMER MAD. İNŞ.SAN. TİC.A.Ş. SELÇUKLU,ULUMUHSİNE BAYLAR HARFİYAT NAK İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ SELÇUKLU, SİLLE 193. KILINÇARSLAN KUM OCAĞI TAAH. TİC.LTD.ŞTİ SELÇUKLU, EĞRİBAYAT 533 PARSEL 194. HÜRKAR İNŞ TİC MAD. LTD.ŞTİ HÜYÜK,HÜYÜKLÜBEL 195. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KALKER OCAĞI ILGIN, ŞIHBEDRETTİN MAH ADNAN DEMİREL ILGIN, MEVLÜTLÜ ANTALYA MERMER SAN TİC LTD ŞTİ DEREBUCAK 198. MEHMET YILMAZ MERAM, HATUNSARAY 199. SUPHAN YAŞAR AKŞEHİR 200. BİMEKS MADENCİLİK EREĞLİ AKHÜYÜK KÖYÜ 201. İSMAİL HAKKI GÜLTEKİN MERAM PAMUKÇU 202. KARATAY BLD.ARİYET OCAĞI ÇAYIRBAĞI-MERAM 203. SELÇUKLU KROM MAGNEZİT KARADİĞİN MERAM 204. SELÇUKLU KROM MAGNEZİT MEŞELİK KÖYÜ-YUNAK 205. MERMER MOZAİK EĞRİBAYAT SELÇUKLU 206. İREM İNŞAAT GÖKHÜYÜK KÖYÜ ÇUMRA CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. TES. HARF. NAK ILGIN BOĞAZKENT KÖYÜ İR: ,5 HA OTO. MAD. SAN. TİC.LTD.ŞTİ 208. BEKİR ACAR AKÇAYAZI KÖYÜ,KARAPINAR 209. ŞEFİK MEŞE TİLKİİNLERİ MEVKİİ,TUZLUKÇU 210. ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.BOKSİT SEYDİŞEHİR 211. FETİH İNŞAAT DUTLUKIRI MEVKİİ,MERAM 212. SELÇUKLU KROM MAGNEZİT KARAKAYA MEVKİİ,KARATAY 213. MEDÜZ MADENCİLİK DOĞANBEY BELDESİ,BEYŞEHİR 214. TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ BEYŞEHİR 215. ATEŞOĞULLARI İNŞAAT İÇERİ ÇUMRA,ÇUMRA 58

69 216. KÖMBE MAKİNE RAHMET ORMANLARI ÜZERİ,SELÇUKLU FETHULLAH HAMİDİ KALKER OCAĞI VE 217. KIRMA ELEME TESİSİ GÖKHÜYÜK KÖYÜ ÇUMRA KONYA 218. HASAN MEŞE KUM ÇAKIL OCAĞI TİLKİİNLERİ MEVKİİ,TUZLUKÇU 219. ANTALYA MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2. GRUP MADEN (MERMER) ÇIKARILMASI GENCEK KÖYÜ BEYŞEHİR 220. TRAVERTİNE BROS DOĞAL TAŞ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. MERMER OCAĞI ADAKÖY KÖYÜ BEYŞEHİR KONYA 221. ANTALYA MERMER SAN. ULUMUHSİNE KÖYÜ,SELÇUKLU 222. ÇAVMER ÇAVDAR MER. MAD. İNŞ. SAN. A.Ş. MERMER OCAĞI AVDAN KÖYÜ ILGIN 223. DEVLET DEMİR YOLLARI KADINHANI ÖRNEK KÖYÜ 224. TEBRİZ İNŞAAT KARATAY İSMİL 225. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI ÇAYIRBAĞI-MERAM 226. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI ÇAYIRBAĞI-MERAM 251 ADA 68 PARSEL 227. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI ÇAYIRBAĞI-MERAM 251 ADA 64,65.66 PARSEL 228. KOMMER KOMBASSAN MERMER MAD.İŞL..SAN.TİC.A.Ş. BOZKIR İLÇESİ KOVANLIK KÖYÜ MERKEZ İLÇE GÜVENÇ KÖYÜ İ.R KONYA ÇİMENTO A.Ş. KALKER OC. SELÇUKLU BAŞARAKAVAK KÖYÜ İ.R KONYA ÇİMENTO A.Ş. ÇİM.KİL.OC KONYA ÇİMENTO A.Ş. İR: KONYA ÇİMENTO A.Ş. İR: ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAK.TTAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EĞRİBAYAT/SELÇUKLU İR:69762 KÜÇÜKMUHSİNE KÖYÜ/SELÇUKLU POMZA 234. HÜSEYİN YETİŞMİŞ OCAĞI 235. KONYA ÇİMENTO A.Ş TRAS OCAĞI 236. SELMER İNŞ.MER.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI KÖYÜ İ.R: KÜÇÜK PARS İNŞ. MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SELÇUKLU İLÇESİ SARICALAR KÖYÜ 238. DARBAZ YAŞAR MAD. SELÇUKLU İLÇESİ TATKÖY 239. SÜLEYMAN BALABAN BADEMLİ KÖYÜ/HADİM 240. KONYA ÇİMENTO A.Ş. KARAÖMERLER KÖYÜ İR: KARACA İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERAM İLÇESİ SEFAKÖY BİBERCİ MAD.MAK.EN.PET.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ILGIN İLÇESİ ARGITHANI KASABASI 243. ARİF ESEN İÇERİ ÇUMRA,ÇUMRA 244. BÜLENT ER TUZLUKÇU-PAZARKAYA KÖYÜ 245. NE-KA YAPI İNŞ.PETR.ÜRT.TİC.VE SAN.A.Ş. HALKAPINAR İLÇESİ-KALKER OCAĞI 246. BİBERCİ MAD.MAK.EN.PET.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERAM (İR: ) 247. BİBERCİ MAD.MAK.EN.PET.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERAM (İR: ) 248. KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KONYA KULU-KEMALİYE MAH.-KARTALTEPE MEVKİİ 249. ÖZTUTUMLU İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULU-SAZYAYLASI KÖYÜ 250. AS İNŞ.LTD.ŞTİ SARICALAR KÖYÜ İR: SELÇUKLU 251. KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKÇALTEPE ARİYET OCAĞI 252. SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜYÜKZENGİ KÖYÜ-SARAYÖNÜ 59

70 253. DEVLET DEMİR YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 254. DSİ IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET DEMİR YOLLARI GENEL 255. MÜDÜRLÜĞÜ YABATUR NAK.MAD.İNŞ.SAN.VE 256. TİC.LTD.ŞTİ. 60 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 KADINHANI-SARIKAYA KÖYÜ-KALKER OCAĞI- YILDIZLI KÖYÜ İVRİZ BARAJI -KUM ÇAKIL MALZ.OCAĞI YUNAK İLÇESİ-SEVİNÇ KÖYÜ SELÇUKLU İLÇESİ-DOKUZ (ŞADİYE) KÖYÜ 257. CANYURT KARSLIOĞLU EREĞLİ İLÇESİ-BULGURLU KÖYÜ 258. SELAHATTİN AYPEK SOĞUKKUYU KÖYÜ - KULU 259. KORUNT MAD.İNŞ.HAZ.BET.NAK.SAN VE TİC.A.Ş DEŞTİĞİN / DOĞANHİSAR 260. SEHA İNŞ. MÜH.MÜT. MAD. SAN. TİC. SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI KÖYÜ İ.R : YENİCEOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜKUŞAĞI KASABASI /CİHANBEYLİ 262. BİBERCİ İNŞAAT MERAM 263. KARAŞAHİN METAL MAD. TATKÖY/SELÇUKLU 264. DEVLET SU İŞLERİ İVRİZ /EREĞLİ 265. KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜD. SERGURUT MEVKİİ/KADINHANI 266. BELENBAŞI MAD. SULUTAS KÖYÜ / SELÇUKLU MERAM İLÇESİ ÇOMAKLI KÖYÜ 4 PAFTA, MUSTAFA AKAY KUM ÇAKIL OCAĞI 151 PARSEL 268. SELMER İNŞ.HAY.MER.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ARDIÇLI KÖYÜ SELÇUKLU İR : KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. SELÇUKLU KARAÖMERLER KÖYÜ İR: TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YUNAK BEŞIŞIKLI KÖYÜ 271. MEHMET EMİN KOCAMAN İNŞAAT BEYŞEHİR BAŞGÖZE KÖYÜ 272. EPAŞ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞT.İ. İSMİL KASABASI ÜÇTEPELER MEVKİ KARATAY 273. MEHMET EMİN KOCAMAN BAŞGÖZE KÖYÜ BEYŞEHİR/KONYA KATRANCI KÖYÜ İR: , ÜNAL İNŞ. TAAH. TEKS. SAN. VE TİC A.Ş HEKTARLIK KISIM / KONYA 275. ILGIN BEL. BŞK. ORHANİYE KÖYÜ/KONYA 276. KONMADEN EĞRİBAYAT KÖYÜ / SELÇUKLU 277. ÇİMTAŞ HAZIR BETON TESİSLERİ AKARYAKIT İNŞ. MAM. NAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. UÇARISİVRİDAĞ MEVKİİ ILGIN SARIKAYA KÖYÜ CİVARI, K28a3 PAFTA, 42/ İZİN NOLU SAHADA, TOPLAM 5,25HA 278. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCER HAZIR BETON İNŞ. NAK. VE TAAH SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ZORLU HAZIR BETON MAD. VE PET. ÜR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / KADINHANI BEKTEMİR KÖYÜ SINIRLARI İÇİNDE AR: ,97HA / BEYŞEHİR HALKA PINAR N32 PAFTA IR: HATUNSARAY BEL. BŞK. HATUNSARAY BELDESİ m28c4 AVDUL KÖYÜ MENZİL MH. CİVARI BULUNAN 282. MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. IR: /ÇUMRA KOZAĞAÇ MADÇ NAKÇ İNŞ. PET. SAN VE MERAM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE, 283. TİC. LTD. ŞTİ. IR: ,96HA ŞEREFLİ KÖYÜ, KARAKELE TEPE MEVKİİ J29D3 PAFTADA BULUNAN İR: , MEHMET ERTUĞRUL ÖZKAFA HEKTARLIK KISMI BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TUR. SAN. ARGITHANI KASABASI BOĞAZKENT KÖYÜ 285. VE TİC. LTD. ŞTİ. 23,4HA LIK KISIM / ILGIN

71 286. BELENBAŞI MAD. NAK. INŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ NE-KA YAPI İNŞ. PET. ÜRT. TİC. SAN A.Ş MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇUMRA KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 SULUTAŞ KÖYÜ 1 HEKTARLIK ALAN SELÇUKLU/KONYA GEVREKLİ KASABI İR: HEKTAR ALANI 24,09 / BEYŞEHİR 289. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEVİNÇ KÖYÜ 290. CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. HAR. NAK. OTOM MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LADİK KASABASI AR: SARAYÖNÜ SOĞUKKUYU KÖYÜ AR:J29c1-j29c2 PAFTA / 291. FERMAK İNŞ. TAAH. A.Ş. KULU 292. EFE İNŞ. TAAH. KATRANCI KÖYÜ TATKÖY AR: HEKTAR ALANI 24, İSMAİL VAROL SAHA/ SELÇUKLU 294. KONMADEN KONYA MAD. VE İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. EĞRİBAYAT KÖYÜ İR: / SELÇUKLU CEVAHİROĞLU MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE SIZMA KASABASI İR: ,94HA LIK KISMI 295. TİC. LTD. ŞTİ. / SELÇUKLU DEREBUCAK İLÇESİ DURAK KÖYÜ ER: NE-KA YAPI İNŞ. PET. ÜRT. TİC. SAN A.Ş. 23,93HA 297. TEBRİZ NAK. İNŞ. PET. TİC. LTD. ŞTİ. DEĞİRMEN KÖYÜ RUHSAT NOLU SAHA 298. ÖZNUR MAD. (KOCAERLER HARF. MAD.) EĞRİBAYAT KÖYÜ / SELÇUKLU SARICALAR KÖYÜ CİVAR İR: İBRAHİM ŞEN /SELÇUKLU 300. UYAR MAD. ENERJİ SAĞLIK TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KÖKLÜCE KÖYÜ İR:69670 / ILGIN 301. YAŞAR HARF. İNŞ. TAAH. NAK. OTO TUR. AKAR SAN. TOLKÖY KÖYÜ / GEVREKLİ KASABASI 302. TAŞYAPI GRUP MAD. İNŞ. PET. NAK. LTD. ŞTİ. KIRKIŞLA KÖYÜ / CİHANBEYLİ KÜÇÜK MUHSİNE KÖYÜ 42/ RUHSATLI 303. DSİ 4. BÖLGE MÜD. SAHA 304. MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇUMRA İR: ,63HA LIK KISIM KADINHANI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE, 305. ALİ MUSA AKTAŞ ERİŞİM, İR: KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. KARAÖMERLERKÖYÜ / SELÇUKLU 307. KONYA ÇİMENTO KARAÖMERLERKÖYÜ / SELÇUKLU 308. RAMAZAN YALÇIN BADEM LADİK KASABASI , ÖZDEMİR İNŞ. TUR. ENER. SAN. TİC. A.Ş. VE EKO İNŞ. VE TİC. A.Ş. HASANOBA KÖYÜ, EKİNLİK DAĞI MEVKİİ 310. KADEM MH. NAK. İNŞ. SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. KADINHANI KARADİĞİN MH. CİVARI 42/ NOLU HAM 311. MERAM BEL. FEN İŞLERİ MÜD. MADDE ÜRETİM BELGESİ KARADİĞİN MH. CİVARI 42/ NOLU HAM 312. MERAM BEL. FEN İŞLERİ MÜD. MADDE ÜRETİM BELGESİ 61

72 B.6.4. Tarımsal Faaliyetler İle Oluşan Toprak Kirliliği Çizelge B.10 İlimizde 2012 Yılında Kullanılan Ticari Gübre Tüketiminin Bitki Besin Maddesi Bazında ve Yıllık Tüketim Miktarları (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012) Bitki Besin Maddesi (N,P,K olarak) Azot 502,55 Fosfor 302,93 Potas 11,15 TOPLAM 816,63 Bitki Besin Maddesi Bazında Kullanılan Miktar (ton) İlde Ticari Gübre Kullanılarak Tarım Yapılan Toplam Alan (ha) Çizelge B.11- İlimizde 2012 Yılında Tarımda Kullanılan Girdilerden Gübreler Haricindeki Diğer Kimyasal Maddeleri (Tarımsal İlaçlar vb) (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012) Kimyasal Maddenin Adı Kullanım Amacı Miktarı (ton) İlde Tarımsal İlaç Kullanılarak Tarım Yapılan Toplam Alan (ha) İnsekdisitler Herbisitler Fungisitler Rodentisitler Nematositler Akarisitler Kışlık ve Yazlık Yağlar Böcekler İçin Yabancı Otlar İçin Mantari Hastalıklar İçin Kemiriciler, Tarla Faresi vb. İçin Nematotlar Örümcekler için Böcek ve hastalıklar İçin ,1 825,1 802,4 56,3 19,2 25,9 54, TOPLAM 2403,3 B.7. Sonuçlar ve Değerlendirme Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü, Hotamış Gölü, Tersakan Gölü, Bolluk Gölü ve Ereğli Akgöl başlıca doğal göllerimizdir. Konya il merkezinin, organize sanayi bölgesinin ve bölgede yeralan ilçe ve beldelerin atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması ile atıksuların Tuz Gölüne olumsuz etkisi oldukça azalmıştır. Göllerimizi tehdit eden diğer bir unsur yer altı su seviyesinin yıllara göre giderek düşmesidir. Yeraltı su seviyesinin düşmesinin en büyük nedeni tarımsal sulamadır. İlimizde adet ruhsatlı kuyu, adet ruhsatsız kuyu bulunmaktadır. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınarak ruhsatlandırılması ve ya kapatılması üzerine çalışma başlatmış olup çalışmalar devam etmektedir. İlimizde 29 adet gölet bulunmaktadır. Bu göletlerin depolama hacmi 57,71 hm 3 olup 9489 ha alanın sulanmasında kullanılmaktadır. İlimiz de Konya Ovası Sulama Projesi (KOP) gerçekleştirilmektedir. KOP Projesi ile Göksu Havzasından Konya Kapalı Havzasına yılda 414 milyon m³ su aktarılacaktır. Konya nın su rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya başlanan Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP), toplam 16 projeden meydana gelmektedir. Bunlardan 14 adedi 62

73 sulama, 1 adedi hizmet ve 1 adedi de enerji projesidir. Konya-Çumra III. Merhale Projesi ile Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz e boşalan sularının yıllık 414 milyon m3 ü inşa edilecek olan üç adet baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu su ile hem Konya Ovasının yeraltı suyu desteklenecek hem de nihai sulama alanı olan hektarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecektir. Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 hm3/yıl su tahsis edilmiştir. Kaynaklar -Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, -İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, -İl ve İlçelerdeki Kimyevi Gübre Bayileri, -İl ve İlçelerdeki Bitki koruma ürünleri, toptancı ve perakendeci zirai ilaç bayileri, -Devlet Su İşleri, 4. Bölge Müdürlüğü), -Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Sayfa , Konya Valiliği resmi Web sitesi (www.konya.gov.tr) -KOSKİ Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi (www.koski.gov.tr) -Çevre ve Şehicilik İl Müdürlüğü Konya Büyükşehir Belediyesi, Koski Faaliyet Raporları -TUİK, MTA Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü

74 C. ATIK C.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri) Konya merkezinde toplanan katı atık miktarı yaz ayları için ortalama ton/gün, kış ayları için ortalama ton/gün, olmak üzere yıllık ortalama katı atık miktarı tondur. İl merkezinde Karatay, Meram ve Selçuklu İlçelerinden toplanan katı atıklar, şehir merkezine 7 km mesafede bulunan Aslım mevkiinde yaklaşık 35 yıldır düzensiz olarak depolanmaktadır yılından itibaren düzensiz depolamanın oluşturduğu çevre sorunlarının önlenmesi amacıyla depolama alanında rehabilitasyon yapılması kararlaştırılmış ve bu amaçla hazırlanan proje 2004 yılında tamamlamıştır. Rehabilitasyon kapsamında, Dağınık olan yaklaşık 3 milyon m 3 çöp ana çöp kütlesine taşınmış ve sahanın gövdesi üzerinde düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Şevlerin ve gövdenin üzeri, yaklaşık m 3 toprak malzeme ile örtülmüştür. Sahada 32 adet gaz tahliye bacası oluşturulmuş ve bu bacalar çakılla doldurulmuştur. Sahaya giriş-çıkış yolunun bakımı yapılmış, sahanın çevresinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan maddeler toplanarak, saha görsel olarak yeni bir çehreye kavuşturulmuştur. Bu iş kapsamında yaklaşık 7 m yüksekliğinde, 35 hektarlık bir alanın rehabilitasyonu yapılarak katı atık depo sahasındaki çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuzluklar asgariye indirilmiş, etrafı tel çit ile çevrilmiş ve ağaçlandırma yapılarak saha çevresinde bir yeşil kuşak oluşturulmuştur. Hali hazırda katı atıklar bir plan ve projeye göre altyapısı hazırlanmış bir alanda tekniğine uygun ve sağlıklı bir şekilde depolanmaktadır. Sahaya gelen atıklar serilip sıkıştırıldıktan sonra günlük olarak üzeri yaklaşık 1 m toprak ile örtülmektedir. Katı atık işletme sahasında sosyal tesis, bekçi kulübesi, kantar, tekerlek yıkama ünitesi, çöp araçları haznesinde biriken çöp suyu boşaltma ünitesi, sızıntı suyu drenaj şebekesi, çöp sızıntı suyu toplama havuzu ve metan gazı çıkış bacaları bulunmaktadır. Sahada elektrik, su ve aydınlatma altyapısı vardır. Çöp araçlarının depolama sahası üzerine rahat çıkabilmesi için % 10 eğimli 5 m yüksekliğinde 10 m genişliğinde rampa oluşturulmuştur. Çöp tabakası üzerinde çöp araçlarının manevra yapabileceği vasıfta ve genişlikte 30 cm kalınlığında stabilize yollar oluşturulmaktadır. Depo tesisinde toz, koku, kağıt gibi çevreyi olumsuz yönde etkileyecek tesirlere karşı tedbir alınmaktadır. Depo sahasında evcil ve yabani hayvanların girişlerinin engellenmesi amacıyla etrafı tel çit ile çevrilerek, haşere ve sinek üremesini önleyecek tedbirler alınmaktadır. Diğer taraftan, Entegre Katı Atık Yönetimi Sistemi oluşturmak amacıyla, Avrupa Birliğine uyum sürecinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında finansmanı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından karşılanmakta olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Konya Katı Atık Yönetimi Projesi ile ilgili olarak 64

75 2006 yılında Fizibilite Raporu, ÇED Raporu ve Tasarım Projesi hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Projenin uygulanabilmesi için iklim, çevre, kentsel gelişim ve ulaşım gibi unsurlar göz önüne alınarak, Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesinde 172 ha lık alan uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediyesi adına Hazineye tescili yaptırılmıştır. Proje için Çevre ve Orman Bakanlığından tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir. Fizibilite çalışmaları ve IPA başvuru dosyası tamamlanarak Aralık 2009 da Avrupa Komisyonuna gönderilmiş olup, Avrupa Komisyonu tarafından 20 Ocak 2010 tarihinde proje için finans kararı alınmıştır. 25 yıl kapasiteli tesisin yatırım bedeli Euro'dur. Bu bedelin; % 68,5 i Avrupa Birliği tarafından, % 9,5 i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, % 22 si Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından karşılanacaktır. Bu Proje kapsamında; 55 hektar alana sahip Aslım Katı Atık Depolama sahasının rehabilitasyonu, Düzenli katı atık depolama alanı yapımı, Ön işlem (ayrıştırma) tesisi yapımı, Kompost tesisi yapımı, Katı atık transfer istasyonu yapımı, Katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı, Metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, Bu tesislerde kullanılacak ekipman ve iş makinelerinin alımı gerçekleştirilecektir. Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilecek olan Konya Katı Atık Yönetim Projesinin İhale süreci başlamış olup, müşavirlik ihalesi Aralık 2011 de tamamlanmıştır. İnşaat İhale ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İhale ve inşaat süreleri de dikkate alınarak yeni projenin 2015 yılı başlarında faaliyete geçeceği planlanmaktadır. Bakanlığımızca yürütülen Katı Atık Ana Planı Projesi kapsamında evsel atık yönetiminin hayata geçirilmesi amacına yönelik olarak yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış ve Konya İli genelinde altı birliğin kurulması öngörülmüştür. Bu birlikler: Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamındaki Belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm belde belediyeleri Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçe Belde ve Köyleri Çevre Koruma Birliği, birlik üyesi ilçelere bağlı belde belediyeleri ile Kadınhanı, Sarayönü ve ilçelere bağlı belde belediyeleri Ereğli-Emirgazi, Halkapınar Katı Atık ve Çevre Koruma Birliği ve birlik sınırları içerisindeki belde belediyeleri Çumra, Bozkır, Akören, Güneysınır, Ahırlı, Yalıhüyük, Hadim, Taşkent İlçe Belediyeleri ve bu ilçelere bağlı tüm belde belediyeleri Hüyük, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Derbent İlçe Belediyeleri ve bu ilçelere bağlı tüm belde belediyeleri Akşehir ve Eber Gölleri Belediyeler Birliği ile Ilgın, Çeltik, Yunak ve bu ilçelere bağlı tüm belde belediyeleri, olarak planlanmıştır. 65

76 Bu kapsamda Bakanlığımızca katı atık düzenli depolama tesislerinin projelendirme ve inşaat işlerinde maddi destek sağlanmaktadır. Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçe Belde ve Köyleri Çevre Koruma Birliği ve Akşehir ve Eber Gölleri Belediyeler Birliği tarafından düzenli depolama tesisi işletmeye alınmıştır. Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi toplam m 2 lik alan üzerine 3 lot olarak kurulmuştur. 1. Etap katı atık lotu m 2 lik alanda m 3 atık kapasitelidir. 2. Etap katı atık lotu m 2 lik alan üzerinde m 3 atık kapasitelidir. 3. Etap katı atık lotu ise m 2 lik alanda m 3 atık kapasitesine sahiptir. Tesise 2020 yılına kadar çöp depolanması planlanmıştır. Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi toplam m 2 lik alan üzerine kurulmuştur. Katı atık lotu m 3 atık kapasitelidir. Tesis kullanım ömrü 20 yıl olarak planlanmıştır. Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Karapınar Belediyeler Birliğince yapılacak olan düzenli depolama tesisi için Avrupa Birliği IPA hibe fonlarından yararlanmak üzere başvuru yapılmış ve kabul edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı verilmiş olup inşaat ihalesi aşamasına gelinmiştir. Proje kapsamında bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi işletmeye alınmıştır. Konya kenti katı atıklarının depolandığı Aslım Mevkiinde bulunan, depolama işlemi tamamlanmış 2,4 milyon m 3 lük atık kütlesinden meydana gelen depo gazlarının değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla aslım katı atık depolama sahası deponi gazından elektrik enerjisi üretim tesisi faaliyete geçirilmiştir. İlimizdeki atık kompozisyonu Grafik C.1 de verilmektedir. Diğer Yanabilenler 19% Mutfak Atıkları 34% Diğer Yanmayanlar 22% Metal 1% Cam 6% Plastik 2% Hacimli Karton 4% Karton 1% Kağıt 11% Grafik C.1- İlimizdeki (2012) Yılı Atık Kompozisyonu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012) 66

77 Toplama Taşıma Bertaraf Düzensiz Depolama Düzenli Depolama Kompost Yakma Diğer (Belirtiniz) KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 Çizelge C.1 İlimizde 2012 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) İl/İlçe Belediye veya Birliğin Adı Birlik ise birliğe üye olan belediy eler Nüfus MERKEZ 1,9 81 Toplanan Ortalama Katı Atık Miktarı (ton/gün) Geri Kazanılan Ortalama Atık Miktarı (ton/gün) Kişi Başına Üretilen Ortalama Katı Atık Miktarı (kg/gün) Yaz Kış Yaz Kış Yaz Kış Yaz Kış 1,9 58 0,5 03 0,5 24 Orga nik Kağı t Atık Kompozisyonu (yıllık ortalama, %) Cam Metal Plastik Kül 1,1 0, Konya B.Şehir Belediyesi İl Geneli ,03 1,14 54,4 6 10,4 8 5,41 0,62 9,6 4,0 6 Çizelge C.2 İlimizde 2012 Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Yöntem. ve Tesis Kapasiteleri (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) İl/ilçe Belediye Adı Hangi Atıklar Toplanıyor? Evsel * Tıbbi Diğer (Belirtiniz) Transfer İstasyonu Varsa Sayısı Atık Yönetimi Hizmetlerini Kim Yürütüyor? ** Mevcut Bertaraf Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi AHIRLI X X B B B X AKÖREN X X B B B X AKŞEHİR X X B B B X ALTINEKİN X X 1 B B B X BEYŞEHİR X X B B B X BOZKIR X X B B B X CİHANBEYLİ X X 1 B B B X ÇELTİK X X B B B X ÇUMRA X X B B B X DERBENT X X B B B X DEREBUCAK X X B B B X DOĞANHİSAR X X 1 B B B X EMİRGAZİ X X B B B X EREĞLİ X X B B B X GÜNEYSINIR X X B B B X HADİM X X B B B X HALKAPINAR X X B B B X HÜYÜK X X B B B X ILGIN X X 1 B B B X KADINHANI X X B B B X KARAPINAR X X B B B X KARATAY X X B B B X KULU X X 1 B B B X MERAM X X B B B X SARAYÖNÜ X X B B B X SELÇUKLU X X B B B X SEYDİŞEHİR X X B B B X TAŞKENT X X B B B X TUZLUKÇU X X 1 B B B X YALIHÜYÜK X X B B B X YUNAK X X B B B X * Ofis işyeri dahil. ** Belediye (B), Özel Sektör (ÖS), Belediye Şirketi (BŞ) seçeneklerinden uygun olanının sembolünü yazınız. 67

78 Çizelge C.3- İlimizde 2012 Yılında Birliklerce Yürütülen Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf İşlemlerine İlişkin Bilgi (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Birlik adı Hangi Atıklar Toplanıyor? Evsel * Tıbbi Diğer (Belirtiniz) Transfer İstasyonu varsa sayısı Mevcut Bertaraf Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi Düzenli Depolama Kompost Yakma Diğer (Belirtiniz) Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Cihanbeyli, Kulu, Altınekin Çevre Koruma Birliği * Ofis işyeri dahil. X m 3 X m 3 C.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici depolanması ve bertarafı ile ilgili sorumlu olan Büyükşehir ve ilçe belediyelerine yükümlülükleri bildirilmiştir. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından Aslım Katı Atık Depolama alanında Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası kurulmuştur. Büyükşehir Belediyesince işletilen sahada depolanan bu atıklar ikincil inşaat ve özellikle altyapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Merkez ilçe belediyeleri de bu alanı kullanmaktadır. Diğer ilçe belediyelerinin ise inceleme kuruluna sunulmak üzere yer tespiti ile ilgili müracaatları değerlendirilmektedir. Büyükşehir Belediyesinden taşıma ile ilgili izin belgesi almış 35 adet firma bulunmaktadır. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Sahasının Kiralanması ve İşletilmesi İşi tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre 10 yıllığına yap-işlet modeli ile ihale edilmiştir. İhale şartnamesi kapsamında, yüklenici firma kırma eleme sistemini kurmuş olup, lisans alınması için başvuruyu yapmış bulunmaktadır. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının denetimi ile ilgili öncelikli olarak, Çevre Denetim Ekipleri tarafından şehrin tamamı kontrol edilerek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolsüz döküldüğü alanların tespitleri yapılmış ve bu alanlara uyarı levhaları yerleştirilmiştir. Hafriyat toprağı ve inşaat molozlarının Konya Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı dışına dökülmesini önlemek için, dökülmesi yasak olan alanlara moloz dökenlerin tespiti amacıyla günlük denetimler ve fotoğraflama çalışmaları yapılmaktadır. Kaçak dökümlerin tespiti sonrasında ise para cezası uygulanmaktadır. Şehir genelinde yasak alanlara dökülen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için rutin temizleme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar kapsamında 100 bin tonun üzerinde atık, şehir merkezinden toplanmıştır yılının Ağustos ayında vatandaşlarımızın, ev ve işyerlerindeki küçük çaplı tadilatlarından çıkan molozların toplanarak Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı na taşınması amacıyla nolu ALO MOLOZ HATTI kurulmuştur. Alo Moloz Hattının tanıtımı amacıyla 2000 adet afiş bastırılarak vatandaşlarımıza dağıtılmış ve medya vasıtasıyla da bilgilendirme yapılmıştır. Alo Moloz Hattı aracılığıyla başvuru yapan 68

79 vatandaşlarımızın toplanan tadilat atıklarının, Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı na taşınması sağlanmıştır yılının son 5 ayında kg. atık toplanmıştır. Ayrıca halkın bilinçlenmesi amacıyla, hafriyat toprağı ve inşaat molozu atıkları ve Alo Moloz Hattı ile ilgili Kamu spotu çalışmaları tamamlanmıştır. Atık üreticilerinin üretecekleri hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarını en ekonomik ve kısa yoldan depolama tesisine ulaştırması için Merkez İlçelere yeni Hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı depolama tesisi kurulması amacıyla yeni sahalar araştırılmaktadır. C.3. Ambalaj Atıkları İlimizde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik hazırlanan Katı Atıkların Yerinde Kazanımı projesi ile konutlarda ve işyerlerinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılması çalışmaları devam etmektedir. İlimiz Merkez (Karatay, Meram, Selçuklu) İlçeleri ile Beyşehir, Çumra Ereğli, Hüyük ve Seydişehir İlçelerinin Ambalaj Atıkları Yönetim Planları Bakanlığımızca onaylanmıştır. Diğer İlçe Belediyelerine Yönetmelik kapsamında yükümlülükleri hatırlatılarak Ambalaj Atık Yönetim planı hazırlamaları istenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Derebucak, Kadınhanı ve Güneysınır İlçelerine ait atık yönetim planları onay için Bakanlığımıza sunulmuştur. Ambalaj atık yönetim planları kapsamında yapılan çalışmalarda 2012 yılında toplanan karışık ambalaj atığı miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çizelge C.4-Ambalaj Atık Miktarları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) BELEDİYE Beyşehir Ereğli Hüyük Karatay Meram Selçuklu Seydişehir KARIŞIK/AMBALAJ ATIĞI kg kg kg kg kg kg kg İlimizde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 4 tesise Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı, 12 tesise Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı verilmiştir. İlimizde kayıt altına alınan ambalaj üreticisi sayısı 45, piyasaya süren işletme sayısı 530, ambalaj üreticisi ve piyasaya süren işletme sayısı 40, tedarikçi işletme sayısı 9 olmuştur. 69

80 Çizelge C.5 - İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları (Atık Ambalaj Sistemi,2013) Ambalaj Cinsi Üretilen Ambalaj Miktarı (kg) Piyasaya Sürülen Ambalaj Miktarı (kg) Geri Kazanım Oranları (%) Geri Kazanılması Gereken Miktar (kg) Geri Kazanılan Miktar (kg) Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%) Plastik ,34 Metal Kompozit ,2 Kağıt Karton ,1 Cam ,2 Toplam ,99 Kayıtlı Ekonomik İşletmeler Grafik C.2- İlimizdeki 2012 Yılı Kayıtlı Ambalaj Üreticisi Ekonomik İşletmeler(Atık Ambalaj Sistemi, 2013) Konya'da ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar Meram, Karatay ve Selçuklu Merkez İlçe Belediyelerince yürütülmektedir. C.4. Tehlikeli Atıklar Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde risk teşkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin gelişmesine elverişli atıklardır. Bu atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne tabi olan atık türleridir. Tehlikeli atıklar, katı atıklarla birlikte bertaraf edilemedikleri gibi normal şehir çöplüklerinde nihai bertaraf göremezler. Bu atıklar toksik, kanserojen maddeler ihtiva ettiklerinden mutasyona sebep olabilen zararlı atıklardır. Diğer taraftan Tehlikeli Atıklar ağır metaller, radyoaktif maddeler içerebilirler. Bunların diğer atık türlerinden farklı ve özel işlemlere tutulmaları zorunludur. 70

81 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre ülkemizde oluşan tıbbi atıkların miktarları ve bertaraf şekli ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde raporlanabilmesi amacı ile tehlikeli atıkların miktarlarının ve akışının izlenmesi için oluşturulan 2008 yılından bu yana aktif olarak kullanılan web tabanlı Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin (TABS); tıbbi atık üreticileri tarafından da tıbbi atıkların beyanı için kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Grafik C.3- TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi(TABS,2013) Tehlikeli Atık Miktarı(Ton/yıl) Geri Berataraf Tesis İçi Stok İhracat Toplam Kazanım Çizelge C.6 İlimizdeki 2012 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler (TABS, 2013) Aktivite kodu * Atık Kodu ** 2012 Yılı Atık Miktarı (ton/yıl) Geri Kazanım Miktarı (ton/yıl) Geri Kazanım % si Geri Kazanım Yöntemi Bertaraf Miktarı (ton/yıl) Bertaraf % si R R12,R Bertaraf Yöntemi R1,R12,R13 0,8 100 D1,D10,D R1,R R * Atık Yönetiminin Genel Esasları ya da tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan 2 rakamlı aktivite tipini gösterir. ** Aynı yönetmeliklerde her bir aktivite için sıralanan tehlikeli atık kodu (6 rakamlı). C.5. Atık Madeni Yağlar 21 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nin 12. Maddesi uyarınca, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile 30 Temmuz 2004 tarihinde imzalamış olduğu protokol çerçevesinde, PETDER üyesi motor yağı üreticileri ve PETDER üyesi olmayıp da bu organizasyonla protokol 71

82 imzalayarak toplama faaliyetine katılan motor yağı üreticisi kuruluşlar adına atık motor yağları toplama taşıma ve yönetmelik hükümleri uyarınca bertaraf yükümlülüğü PETDER tarafından yerine getirilmektedir. TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Konya Depo Müdürlüğü nün atık motor yağları 2007 yılından itibaren PETDER üyesi SE- PETROL Petrol Ürünleri Nakliye ve Satıcılık A.Ş. ye verilmekte ve ilgili nakliye şirketi tarafından, tehlikeli ve özel atıkları ilave yakıt olarak kullanan lisans sahibi Konya Çimento A.Ş. ye vermektedir. İlimizde Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 3 firma geri kazanım faaliyetinde bulunmaktadır. Diğer taraftan İlimizde faaliyet gösteren çimento fabrikası da ilave yakıt olarak atık yağ kullanmaktadır. Bu tesislerin tamamı lisanslı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. İlimizde oluşan atık yağlar Bakanlığımızca yetkilendirilen PETDER tarafından toplanmakta olup 2012 yılında 327,513 ton atık motor yağı toplanmıştır Atık Motor Yağı (ton) Grafik C.4 İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları(PETDER,2013) Çizelge C.7 İlimizdeki 2012 Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Atık Madeni Yağ Üreten Resmi ve Özel Kurum/ Kuruluş Sayısı Toplanan Atık Yağ Beyan Form Sayısı Toplam Atık Madeni Yağ Miktarı (ton/yıl) Atık Motor Yağ Atık Sanayi Yağ Atık Madeni Yağ Taşımak Üzere Lisans Alan Toplam Firma Sayısı Toplam Araç Sayısı Geri Kazanım Tesisi Sayısı Lisanslı Lisanssız Yok

83 C.6. Atık Pil ve Akümülatörler Kullanılmış pil ve akülerin toplanması konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla Pil Kampanyası düzenlenmiştir. Toplanan atık pillerin nasıl saklanacağı, çevreye ve insana zararları konusunda bilgi verilmiştir. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda, daha yaygın ve daha düzenli çalışabilmek için Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol tarihinde yenilenmiştir. Protokol çerçevesinde bidon, kutu, afiş ve broşürler okullara, alışveriş merkezlerine ve resmi kurumlara yerleştirilerek atık pil toplama noktaları oluşturulmuştur. Turizm tesislerinde atık toplama sisteminin etkin olarak kurulmasına yönelik Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması kapsamında İlimizdeki turizm tesislerinin TAP ile iletişime geçmeleri sağlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından çalışmaların devamında 15 Şubat - 30 Nisan 2010 tarihleri arasında tüm ilköğretim okulları arasında ödüllü pil toplama yarışması başlatılmıştır. Kampanyaya Karatay'dan 52, Meram'dan 68, Selçuklu'dan 77 olmak üzere toplam 197 okul katılmış ve 3 ton pil toplanmıştır. Kasım Nisan 2011 arasında yürütülen ikinci kampanyada 3,3 ton pil toplanmıştır. Kasım 2011-Nisan 2012 arasında yürütülen üçüncü kampanyada 4 ton pil toplanmıştır. Toplanan piller TAP'a teslim edilmiştir. Kasım 2012'de başlatılan dördüncü atık pil toplanama kampanyası 30 Nisan 2013'de sona ermiş ve 3 ton pil toplanmıştır. Çalışmalar kapsamında afiş, broşür, atık pil bidonu dağıtımı, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları devam etmektedir. İlimizde Atık Pil Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Akü üreticileri tespit edilerek Depozito Müracaat Formu (EK-3) doldurtularak depozito uygulamasına geçmeleri sağlanmıştır. Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışı yapan işletmelere yükümlülükleri hakkında bilgi verilerek, atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturmaları sağlanmıştır. Atık Akümülatörlerin geri kazanılması, geçici depolanması, hurda akü taşıyacak araçların lisanslandırılması konusunda firmalar uyarılmıştır. İlimizde 1 firmaya atık akümülatör geri kazanım tesisi lisansı, 1 firmaya atık akümülatör geçici depolama izni ve 2 araca da atık akümülatör taşıma lisansı verilmiştir. İlimizde 2012 yılında kg hurda akünün Bakanlığımızdan Lisans almış geri kazanım tesislerine gönderilmesi sağlanmıştır. Çizelge C.8 İlimizde 2012 Yılında Oluşan Akümülatörlerle İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) ATIK AKÜMÜLATÖRLER APA Taşıyan Lisanslı Araç Sayısı Atık Akümülatör Geçici Depolama İzni Verilen Depo Sayısı Kapasitesi (ton) Toplanan Atık Akümülatör Miktarı (ton) 73 İldeki Atık Akümülatör Geri Kazanım Tesisleri Kapasite Sayı (ton/yıl) Geri kazanım Tesislerinde İşlenen Atık Akümülatör Miktarı Miktarı (ton) % ,103 64,95

84 1, , , , , , , , Toplanan Atık Akü Geri Kazanılan Atık Akü Grafik C.5 İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Toplama ve Geri Kazanım Miktarı (Ton) (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Çizelge C.9 İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Kazanım Miktarı (Ton) (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Kurşun 505, ,827 Plastik 52,654 50,821 Cüruf 200, ,053 Asitli Su 294, ,381 TOPLAM 1.053, ,082 Çizelge C.10 İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Akü Miktarı (Kg) (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Çizelge C.11- İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg) (TAP, 2013) Çizelge C.12 İlimizde Taşıma Lisanslı Araçların Yıllara Göre Gelişimi (Adet) (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)

85 C.7. Bitkisel Atık Yağlar İlimizde Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 3 firmaya geçici depolama izni, 3 firmaya atık taşıyan firma lisansı ve firmalara bağlı 12 araca da atık taşıma lisansı verilmiştir. Çizelge C.13 İlimizde 2012 Yılı İçin Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Bitkisel Atık Yağlar İçin Geçici Depolama İzni Verilen Toplam Depo Sayısı Kapasitesi (ton) Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (ton) Kullanılmış Kızartmalık Yağ Diğer (Belirtiniz) Bitkisel Atık Yağ Taşımak Üzere Lisans Alan Toplam Firma Sayısı Toplam Araç Sayısı , Lisans Alan Geri Kazanım Tesisi Sayısı Kapasitesi (ton/yıl) - Çizelge C.14- İlimizde Yılları Arasında Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araç Sayısı (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Lisanslı Araç Sayısı Bitkisel atık yağ üreten işletmelerin tespiti ve bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması çalışmalarında toplam 452 işletmenin denetimi gerçekleştirildi. 431 işletmenin Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi yapmaları sağlandı. Hanelerden bitkisel atık yağların toplanmasına ilişkin altyapı hazırlıkları tamamlandı. 5 lt ye kadar toplanan kızartmalık atık yağların hanelerden alınarak geri kazanımı sağlandı. Ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen iki ayrı seminerde Bitkisel Atık Yağların toplanması ve geri kazanımı konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. 75

86 C.8. Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfeniller KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, Kalıcı Organik Kirleticilerden biri olan PCB ler bir grup aromatik klorlu bileşik olan poliklorlu bifenillere verilen genel isimdir. PCB lerin zararlı etkileri, bu maddelerle kirletilmiş gıda ve içecekler tüketildiğinde veya bu maddeler teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ya da deriyle temas ettiğinde ortaya çıkmaktadır. PCB ler bertaraf veya başka herhangi bir amaçla yakıldıklarında tam bir yanma meydana gelmezse, çok daha zararlı etkilere sahip furanlar (PCDF) ve dioksinler (PCDD) yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. İlimizde Poliklorlu Bifenillerin (PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin (PCT) Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların bertarafını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren lisanslı tesis bulunmamaktadır. C.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) İlimizde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 2 tesise geri kazanım lisansı verilmiştir. İlimizdeki çimento fabrikası da ek yakıt olarak ÖTL kullanmaktadır. Bu üç tesiste LAS-DER ve KONLAS tarafından yetkilendirilmişlerdir. Çizelge C.15 İlimizde 2012 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İle İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL) ÖTL Geçici Depolama Alanı Sayısı Hacmi (m 3 ) Geçici Depolama Alanlarındaki ÖTL Miktarı (ton) ÖTL Geri Kazanım Tesisi Sayısı Kapasitesi (ton/yıl) Geri Kazanılan ÖTL Miktarı (ton) ÖTL Bertaraf Tesisi Sayısı Kapasitesi (ton/yıl) Bertaraf Edilen ÖTL Miktarı (ton) Geri kazanım tesisi Çimento fabrikası Grafik C.6 İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları (Ton/Yıl) (Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, 2013) 76

87 Çizelge C.16 İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları (ton/yıl) (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Geri Kazanım Tesisi Çimento Fabrikası C.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) Avrupa Birliği nin 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin kullanılmasını yasaklayan 2002/95/EC sayılı elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlanmasına ilişkin direktiflerin ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere),oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, tıbbi cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç), izleme ve kontrol aletleri ve otomat sınıflarına dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsamaktadır. İlimizde bu Yönetmelik kapsamında henüz bir çalışma yapılmamıştır. C.11. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar İlimizde Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında ÖTA Geçici depolama alanı olarak 1 tesise Geçici Faaliyet Belgesi ve 1 tesise de Lisans Belgesi verilmiştir. Operatörlerce belirlenen ve Bakanlığımızca yayınlanan ÖTA Teslim Yerlerinde bilgilendirme yapılarak 6 firmaya ÖTA Teslim Yeri Belgesi düzenlenmiş ve Çevre Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi almaları sağlanmıştır. C.12. Tehlikesiz Atıklar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esaslar belirlenmiştir. Aynı zamanda Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Avrupa Birliği mevzuatının ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması sağlanmıştır. Yönetmelikte atık, üretici, sahip, yönetim, toplama, bertaraf ve geri kazanım tanımları yapılmakta, atık yönetimi ilkeleri sıralanmakta, geri kazanım ve bertaraf faaliyetlerini yapan işletmeler için lisans ve kayıt tutma zorunluluğu getirilmekte, atık 77

88 yönetim maliyetinin finansmanı ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Ayrıca atık kategorileri, atık bertaraf ve geri kazanım faaliyetleri ile 839 atık türü liste olarak verilmiştir. Söz konusu 839 atık türünden 434 tanesi tehlikesiz atık özelliğindedir. Bu atıklardan tehlikeli atıklar, ambalaj ve evsel atıklar gibi atık türlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar ilgili Yönetmeliklerle belirlenmiştir. Ancak, üretimden kaynaklanan bazı tehlikesiz atıkların yönetimi boşlukta kalmıştır. Bu aşamada bazı tehlikesiz atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geri kazanım faaliyetlerinin yönetilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği hazırlanmış ve 17 Haziran 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikesiz atıkların düzenli depolama faaliyetleri, 26 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir. Yönetmeliğin Ek-2 kapsamında yapılan analiz sonuçlarına göre atıklar, I. Sınıf, II. Sınıf ya da III. Sınıfı Düzenli Depolama Sahalarında bertarafı sağlanmaktadır. Türkiye de tehlikesiz atık statüsünde olan ve miktar olarak oldukça fazla olan demir çelik sektöründen kaynaklanan, cüruf atıkları; Termik santrallerden kaynaklanan, kül atıkları ve daha çok biyolojik arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurları bu atık grubunda değerlendirilmektedir. İlimizde Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında 9 firmaya Tehlikesi Atık Toplama Ayırma Belgesi düzenlenmiştir. Tehlikesiz atıkların geri kazanımı ile ilgili 3 firmaya izin lisans, 1 firmaya ise geçici faaliyet belgesi verilmiştir. Tehlikesiz atıklar ile ilgili bildirim yükümlülüğü uzatıldığından envanter çalışması yapılmamıştır. C.12.1 Demir ve Çelik Sektörü ve Cüruf Atıkları İlimizde cevherden demir çelik elde eden tesis bulunmamaktadır. C.12.2 Kömürle Çalışan Termik Santraller ve Kül İlimizde termik santral bulunmamaktadır. C.12.3 Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları Bu konuda henüz herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. C.13. Tıbbi Atıklar Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla tarihinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kurdurularak Toplama ve İşletmecilik Hakkının Kiraya Verilmesi İşi nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale kapsamında yüklenici firma olan, pilot ortak olarak Biberci İnş. Nak. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. ve özel ortak olarak Yeşilyurt Peyzaj 78

89 Hizmet Taah. Tarım ve İnş. Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi tarihinde işletmeye alınarak tıbbi atıkların toplanması ve taşınması işi de yükleniciye devredilmiştir. İhale kapsamında tıbbi atıklar lisanslı araçlarla sağlık kuruluşlarından belirlenen rota doğrultusunda günlük olarak toplanıp, sterilizasyon tesisine getirilmektedir. Tesise gelen atıklar sterilizasyon ünitesine girinceye kadar soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Tıbbi atık aracı ve kullanılan ekipmanlar her defasında tesisteki dezenfeksiyon ünitesinde dezenfekte edilmektedir. Sterilizasyon işleminin geçerliliğinin tespiti amacıyla yönetmelik gereği haftalık olarak biyolojik indikatör testleri ve 6 ayda bir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezaretinde numune alınarak laboratuvar testleri gerçekleştirilmektedir. Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafında çalışan personelin eğitimi ve sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Personel çalışma sırasında yönetmeliğe uygun olarak özel koruyucu elbise, maske, şapka, eldiven ve çizme kullanmaktadır. Sağlık kuruluşlarından tartılarak alınan atıklar için takip formları düzenlenmektedir. Sağlık kuruluşları periyodik olarak denetlenerek, personel bilgilendirilmekte, geçici tıbbi atık depoları ve tıbbi atık takip formları kontrol edilmektedir. Sterilizasyon sonrası evsel atık niteliği kazandırıldıktan sonra Aslım Katı Atık Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir. Konya'daki sağlık kuruluşlarının haricinde Karaman, Sarayönü, Cihanbeyli, Kulu, Kadınhanı, Seydişehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, İçeri Çumra, Çumra, Ermenek, Bozkır, Doğanhisar, Hadim, Sarıveliler, Hüyük ve Ilgın'dan gelen tıbbi atıklar da sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmektedir. 79

90 Var Yok Özel Kamu Özel Kamu ton/yıl Yakma Sterilizasyon Belediy enin Yetkili Firmanı n Tesisin Bulunduğu İl Tıbbi Atık Yönetim Planı Tıbbi Atıkların Taşınması Tıbbi Atık Taşıma Aracı Sayısı * Toplanan tıbbi atık miktarı Bertaraf Yöntemi Bertaraf Tesisi Sterilizasyon/ Yakma KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 Çizelge C.17 (2012) Yılında İlimiz İl Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan Tıbbi Atıklar(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) İl/ilçe Belediyesinin Adı Konya Merkez x x ,00 x x Konya Ahırlı Belediyesi x x 1 0,18 x x Konya Akören Belediyesi x 1 1,26 x x Konya Akşehir Belediyesi x x 1 74,96 x x Afyon Beyşehir Belediyesi x x 1 32,53 x x Konya Bozkır Belediyesi x x 1 0,32 x x Konya Cihanbeyli Belediyesi x x 1 35,82 x x Konya Çeltik Belediyesi x x 1 1,00 x x Konya Çumra Belediyesi x x 2 5,60 x x Konya Derebucak Belediyesi x x 1 0,89 x x Konya Emirgazi Belediyesi x x 1 1,10 x x Konya Ereğli Belediyesi x 1 64,47 x x Konya Güneysınır Belediyesi x x 1 1,83 x x Konya Halkapınar Belediyesi x x 1 0,26 x x Konya Hüyük Belediyesi x x 1 5,43 x x Konya Ilgın Belediyesi x x 1 23,49 x x Konya Kadınhanı Belediyesi x 1 3,12 x x Konya Karapınar Belediyesi x x 1 3,29 x x Konya Kulu Belediyesi x x 1 9,26 x x Konya Sarayönü Belediyesi x x 1 4,01 x x Konya Seydişehir Belediyesi x x 1 29,20 x x Konya Taşkent Belediyesi x x 1 0,29 x x Konya Yunak Belediyesi x x 1 4,08 x x Konya *Tıbbi atık taşıma aracı sayısı adet olarak belirtilecektir. Çizelge C.18- İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Tıbbi Atık Miktarı (ton) , , , ,657 80

91 C.14. Maden Atıkları Bu konuda henüz herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. C.15. Sonuç ve Değerlendirmeler Konya İlinde 200 beldede yılda toplam ton evsel atık toplanmaktadır. Bu atıklardan tonu il merkezinde geri kalan kısmı ise ilçelerde toplanmaktadır. Toplanan atıklar 8 adet düzenli 23 adet düzensiz depolama sahasında bertaraf edilmektedir. İlimizde 1 adet hafriyat depolama, 4 adet ambalaj atığı toplama ayırma, 12 adet ambalaj atığı geri kazanma, 1 adet akü geçici depolama, 1 adette akü geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Kaynaklar -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü -TUİK 81

92 Ç. KİMYASALLARIN YÖNETİMİ Ç.1. Büyük Endüstriyel Kazalar 1976 yılında İtalya nın Seveso Kasabasındaki kaza sonucu dioksinin çevreye yayılması ile ortaya çıkan endişe, büyük endüstriyel kazalar riskine karşı önleyici tedbir almak üzere Avrupalı Devletleri ortak bir politika oluşturmaya yönlendirmiştir. 24 Haziran 1982 tarihinde Seveso Direktifi, devletlerden ve şirketlerden muhtelif endüstriyel faaliyetlerine ilişkin tehlikeli kaza risklerini belirlemelerini ve buna karşı gerekli önlemleri almaları istenmiştir. Seveso Direktifi çeşitli vesileler ile bir çok kere değiştirilmiş ve böylece uygulama alanı özellikle 1986 yılındaki Basel kazasından sonra giderek genişlemiştir. Seveso II denen 96/82/EC direktifi ile tehlikeli maddelerin yol açtığı büyük kazaların olma riski üzerinde hakimiyet kurma amaçlanmıştır. İşletmeler içerdikleri tehlikeli madde miktarına göre üst seviyeli ve alt seviyeli olarak sınıflandırılmıştır. Direktif işletmenin tipine göre güvenlik önlemleri ve prosedürler öngörmektedir. İlimizde Seveso kapsamında yer alan işletmelerin sayısı aşağıda verilmiştir: Çizelge Ç.1 İlimizdeki (2012) Yılı SEVESO Kuruluşlarının Sayısı (Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012l) KURULUŞ SAYISI Alt Seviye 3 Üst Seviye 4 TOPLAM 7 Kaynaklar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

93 D. DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK D.1. Ormanlar ve Milli Parklar KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 İlin orman varlığına bakıldığında Normal Orman ,5 ha., Bozuk Orman ,0 ha., toplam hektarlık orman alanı bulunmaktadır. İlin ormansız alanı ha, genel alan ,5 hektardır. Karaçam, sedir, ardıç ve çınar en önemli türlerdir. Çizelge D.1- Konya İli Orman Varlığı (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012) KONYA İLİ ORMAN VARLIĞI Ha. Normal Orman ,50 Bozuk Orman ,00 Toplam Orman ,50 Ormansız Alan ,00 Genel Alan ,50 Grafik D.1. Konya İli Orman Varlığı (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü,2012) 2012 yılı sonu itibariyle il sınırları içerisinde 1 adet milli park (Beyşehir Gölü Milli Parkı ha), 3 adet tabiat parkı (Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı 329,5 ha, Akyokuş Tabiat Parkı 21,6 ha, Yakamanastır Tabiat Parkı 88.5 ha) ve 4 adet de tabiat anıtı (Meke Gölü Tabiat Anıtı 260 ha, Fosil Ardıç Tabiat Anıtı 500 m 2, Titrek Kavak Tabiat Anıtı m 2, Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı m 2 ), 1 adet Tabiatı Koruma Alanı (Akgöl Tabiatı Koruma alanı ha) 1 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Bozdağ YHGS ha) bulunmakta olup, toplam da ha korunan alan bulunmaktadır. 83

94 Beyşehir Gölü Milli Parkı Beyşehir Gölü Milli Parkı üstün peyzaj güzellikleri ile Konya ili Beyşehir ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir Milli Parkımızdır yılında Milli Park olarak ilan edilen saha hektardır. Beyşehir gölü Milli Parkı içinde irili ufaklı 33 adet ada bulunmaktadır. Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmıştır. Beyşehir Gölünde 1124,60 kodu kıyı kenar çizgisi olarak alınmıştır. Beyşehir Gölünden içme suyu olarak yararlanıldığı için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereği 300, 1000 ve 2000 mt Koruma Bantları mevcuttur. Kaynak Değerleri :Ülkemizin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü nün jeomorfolojik yapısı; karstik arazi şekillerinden, çok sayıda düden ve dolinlerin birleşmesi sonucu oluşan polye karakterindedir. Gölün karstik arazi yapısı, yörenin genel jeolojik yapısını teşkil eden kireçtaşlarının, suların kimyasal reaksiyonu ile erimesi sonucu meydana gelmiştir. Göl içerisinde karstik yer şekillerinin kalıntıları olan, yükseltileri m. Arasında değişen çok sayıda ada bulunmaktadır. Göl suyu alkali özelliktedir. Sazan, alabalık, çiçek balığı, gövce, sarıbalık ve tatlısu levreği gibi türler, su kaplumbağası ve yılanlar gölün faunasını oluşturmaktadır. Göl içerisindeki irili ufaklı adalar, su kuşlarının yuvalanmaları ve kuluçkalanmaları açısından önem teşkil ederler. Adalar, dalgıç türleri, kuğular, karabataklar, bazı balıkçıl türleri ve ördekler için kışlama ve kuluçka alanlarıdır. Milli parkın orman formasyonunu ardıç, karaçam, göknar, sedir ve meşe türleri oluşturmaktadır. Ağaçlar yer yer göl kenarına kadar uzanarak Beyşehir Gölü nün koylarını ve körfezlerini görsel açıdan eşsiz manzara güzelliklerine kavuştururlar. Kilikya Bölgesi içerisinde yer alan ve kültürel kaynak değerleri bakımından da zengin olan yöre eski çağlarda Hitit, Pers egemenliğinde kalmış, Helenistik dönemde Bergama Krallığına bağlanmış; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde iskan görmüş, en parlak çağını da Selçuklu döneminde yaşamıştır. Üstün değerdeki peyzaj güzellikleri, göçmen kuşlar için iyi bir barınak olması, potansiyel göl sularına dayalı su sporlarına elverişli göl kıyılarının bulunması ile Selçuklu dönemine ait kültürel kaynaklar, milli parkın kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Beyşehir Gölü Su kotları: Minumum işletme kotu 1121,03 m Maksimum işletme kotu 1125,50 m Taşkın kotu 1125,60 metredir. Mahkeme Kararı : 1124,60 Bilirkişi raporu Kıyı cizgisi :1122,77 84

95 Resim D.1. Beyşehir Gölü Resim D.2. Beyşehir Gölü D.2. Çayır ve Mera Toprak Özellikleri Konya ilinin toprakları, düz veya hafif dalgalı topoğrafyada eski göl ve deniz tortulları ile volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuştur. Kalınlığı fazla olmayan ince taneli bileşenlerden oluşmuş bu toprakların su, drenaj ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörlere rağmen verim güçleri 85

96 86 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 orta derecelidir. En önemli sınırlayıcı faktör sudur. Bilinçsizce yapılan tarım faaliyetleri ilde mevcut kullanılabilir alanları verimsiz hale getirmiştir. Yağışların fazla olduğu geçmiş yıllarda önemli zararlara neden olan taşkınlar meydana gelmiştir. "Konya Ovası Drenaj Projesi" tamamlanması halinde geniş bir alanda izlenen taban suyu taşkın ve tuzlama problemleri de azalacaktır. Arazi Varlığı Arazi kullanma kalite sınıflaması arazilerin kültür bitkilerini yetiştirme meracılık, orman ve ev hayvancılığına uygunluk dereceleri göz önünde tutularak yapılan sınıflamadır. Bu sınıflamada toprakların ihtiyaçları, sınırlayıcı faktörler (Toprak, Topoğrafya, drenaj yetersizliği vs.) işleme özellikleri bakımından ilin toprakları oldukça farklılık gösterirler. Çizelge D.2- Arazi Varlığı ve Dağılımı (Konya Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; 2012) KULLANIM ŞEKLİ ALAN (dekar) % % 1- İŞLENEN ARAZİ - Tarla arazisi ,5 28,7 - Nadas ,5 16,6 - Sebze ,5 - Meyve ,5 0,7 -Bağ ,5 0,2 TOPLAM ,7 2- ÇAYIR MER'A ,7 3- ORMAN ,2 4- ÜRÜN GETİRMEYEN ,4 ALAN GENEL TOPLAM D.3. Sulak Alanlar İl sınırları içerisinde Acıgöl (1,2 km 2, Karapınar), Akşehir Gölü (255 km 2 ), Beyşehir Gölü (730 km 2 ), Bolluk Gölü (11,5 km 2, Cihanbeyli), Çıralı Göl (1,7 km 2, Karapınar), Düden Gölü (8,6 km 2, Kulu), Ereğli Akgöl (50 km 2 ), Ilgın Çavuşçugöl (55 km 2 ), Karapınar Acıgöl (0,5 km 2 ), Karapınar Meke Gölü (0,5 km 2 ), Kızören Obruğu (1,2 km 2, Karatay), Köpek Gölü (1,73 km 2, Kulu), Meyil Gölü (0.01 km 2, Karapınar), Obruk Gölü (0,15 km 2, Çumra ), Samsam Gölü (8,3 km 2, Kulu), Suğla Gölü (165 km 2, Seydişehir), Tersakan Gölü (64 km 2, Cihanbeyli), Tuz Gölü (2.600 km 2, Cihanbeyli, Kulu, Şereflikoçhisar, Aksaray) Meke Gölü ve Kızören Obruğu bulunmaktadır. Konya İli sulak alanlarının çokluğu nedeniyle özellikle su kuşlarına barınma, beslenme ve yuvalama ortamı oluşturmaktadır. Özellikle Ereğli Akgöl sazlıkları su kuşları alanı iken son yılarda yaşanan kuraklık nedeniyle 200 kuş türü 34 kuş türüne düşmüş son yıllarda sulak alan kuruduğu için alanda yaşayan su kuşları alanı terk etmişlerdir. Kulu Düden gölünde yaşayan dik kuyrukların nesli tehlike altındadır. Kulu Düden Gölü, Tuz Gölü, Tersakan, Ilgın Çavuşcu gölü ve Akşehir Gölü özellikle filamingo kuşları tarafından tercih edilmekte, filamingo kuşları tuz gölünde üremektedir.

97 İl sınırları içerisinde yer alan yukarıda verilen sulak alanların temel sorunları kirlenme, habitat tahribi, su rejimine yapılan müdahaleler, su seviyesinin değişimi ve kaçak avcılıktır. Göl çevrelerinde ekim yapılan hububat ve şekerpancarı tarlalarında kullanılan gübre ve pestisitler gölü besleyen dere ve yağışlarla göle taşınmakta ve gölü kirletmekte, sonuçta sulak alan ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Özellikle Beyşehir gölü sulak alanından Çumra ovasının sulanmasında su çekilmesi, Ilgın Çavuşcu Gölünden ise Atlantı Ovasının sulanması kapsamında Çavuşçu Gölünden sulama suyu alınmakta bu da kuraklığın ektisi ile de göl alanı ve su seviyesi düşmekte ve sulak alanlar olumsuz yönde etkilemektedir. Sulak alanlar üzerinde olumsuz etkileri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere Akşehir Eber Gölleri yönetim planı hazırlatılarak uygulamaya konulmuştur, Beyşehir Gölü Sulak alanı aynı zamanda Milli Park olması nedeniyle 2008 yılında uzun devreli gelişme planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, 2011 yılında Kulu ilçesi Kozanlı Gökgöl Sulak Alan Yönetim Planı, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim Planı ve Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlatılmıştır. Suğla gölü ve civarında yıllarını kapsayan kırsal Peyzaj Koruma ve Planlama projesi yaptırılmıştır yılında da Ereğli Sazlıkları Sulak Alanı Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik araştırma Projesi ile Meke Gölü, Acı Göl ve Kızören Obruğu Sulak Alanları Alt Havzaları Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi yaptırılmıştır. D.4. Flora Konya ili, bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden dolayı genelde karasal iklim şartları hüküm sürmektedir. Ancak yükseltinin iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış üzerindeki etkileri de farklı olmuştur. Bu özellik ova tabanları ile dağlık ve yüksek kesimlerdeki bitki örtüsünü de farklılaşmasına etki etmiştir. Yükseltiye bağlı olarak ova tabanında bozkırlar, yükseltilerde de ormanlar yer almaktadır. Ancak tuzlu ve acı sulu göllerin çevresinde jeolojik yapıya bağlı olarak meydana gelen tuzlu ve çorak topraklarda ise Halofitler yer alır. Konya il sınırlarındaki geniş sahaların hakim bitki örtüsü bozkırdır. Ova tabanlarındaki iklim, toprak ve jeomarfolojik özelliklerin etkileri floraya yansımıştır. Ayrıca; ilk çağlardan itibaren insanlar tarafından, çeşitli sebeplerle tahrip edilmiş orman sahalarının yerinde de Antropojen Bozkırlar (stepler) oluşmuştur. Steplerin arasına serpilmiş çalı formasyonları görülmüştür. Ovalardaki tarım sahalarında kültür bitkileri geniş yerler tutmaktadır. Bunların en önemlileri ise tahıllar, baklagiller ve şekerpancarıdır. Kültür bitkilerinin alanı % 64 tür. Bu oranı ile Türkiye deki iller içerisinde tarım sahaları içinde fazla alana sahip iller arasında yer alır. Konya ili orman bakımından fakirdir. Yüzölçümünün ancak % 12 si ormanlarla kaplıdır. Ova kenarlarından itibaren çalılık formasyonlardan sonra ormanlara geçilir. Konya ilindeki ormanlarda ağaç türlerini şöyle sıralayabiliriz : karaçam, ardıç, titrek kavak, sedir, göknar, lübnan sediri, mavi sedir, kasnak meşesi, saçlı meşesi mazi meşesi, tüylü meşe, palamut meşesi ve plantasyonla gelen sarıcam türleri görülmektedir. 87

98 Endemik Bitkiler Tülüşah (Centaurea iconiensis), Konya Tekesakalı (Scorzonera hieraciifolia), Aksaray, Ankara, Konya Tuzcul kirpidikeni (Acantholimon halophilum), Ankara, Konya, Aksaray Tuzcul sabun otu (Saponaria halophila), Ankara, Konya, Aksaray Tuzcul salkımotu (Silene salsuginea), Ankara, Konya, Aksaray Tuzcul kantaron (Hypericum salsugineum), Aksaray, Ankara, Konya (Thermopsis turcica)sarı meyan, Konya Kasnak meşesi (Quercus vulcanica), Afyon, Isparta, Konya, Kütahya Tuzcul glayöl (Gladiolus halophilus), Aksaray, Ankara, Konya Tuzcul adaçayı (Salvia halophila), Ankara, Konya, Aksaray D.5. Fauna Tavşan, tilki, kurt, su kuşları, keklik, bıldırcın, leylek, yırtıcı kuşlardan kartal, şahin, kerkenez, doğan, sürüngenler Sincap, kaplumbağa, amfibia ve yengeç türlerinin de en önemli fauna türleri olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Anadolu Yaban Koyunu has bir tür olup, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında hektarlık alanda yaşamakta olup sayıları 500 civarındadır. 88

99 Çizelge D. 3- Kuş türleri (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012) SIRA TÜR ADI Latince TÜR ADI Türkçe Statü IUCN Bern Tespit 1 Ciconia ciconia Leylek Yaz LC III Görme Şekli 2 Neophron Küçük Akbaba Yaz LC II Görme 3 Circaetus gallicus Yılan Kartalı Yaz LC III Görme percnopterus 4 Buteo buteo Şahin Yerli/Kışlama LC III Görme 5 Buteo rufinus Kızıl Şahin Yerli/Kışlama LC III Görme 6 Hieraaetus Küçük Kartal Yaz LC II Görme 7 Aquila chrysaetos Kaya Kartalı Sürekli LC II Görme pennatus 8 Falco tinnunculus Kerkenez Yerli LC III Görme 9 Alectoris chucar Kınalı Keklik Sürekli LC III Görme 10 Pterocles Bağırtlak Sürekli LC III Görme 11 Columba livia Kaya Güvercini Sürekli LC III Görme orientalis 12 Streptopelia Kumru Yerli LC III Görme 13 Athena noctua Kukumav Yerli LC II Görme decaocto 14 Tyto alba Peçeli Baykuş Yerli LC II Görme 15 Apus apus Ebabil Yaz LC III Görme 16 Merops apiaster Arıkuşu Yaz LC II Görme 17 Coracias garrulus Gökkuzgun Yaz LC II Görme 18 Upupo epops İbibik Yaz LC II Görme 19 Alauda arvensis Boğmaklı Toygar Sürekli LC III Görme 20 Melanocorypha Küçük Boğmaklı Sürekli LC III Görme 21 Galerida cristata Tepeli Toygar Yerli LC III Görme bimaculata Toygar 22 Calandrella Bozkır Toygarı Yaz LC III Görme 23 Alauda arvensis Tarlakuşu Sürekli LC III Görme brachydactyla 24 Eremophila Kulaklı Toygar Sürekli LC III Görme 25 Hirundo rustica Kır Kırlangıcı Yaz LC II Görme alpestris 26 Delichon urbia Ev Kırlangıcı Yaz LC II Görme 27 Oenanthe Kuyrukkakan Yaz LC II Görme 28 Oenanthe Boz Kuyrukkakan Yaz LC II Görme oenanthe 29 Oenanthe Karakulaklı Yaz LC II Görme isabellina 30 Oenanthe finschii Aksırtlı Yaz LC II Görme hispanica Kuyrukkakan 31 Turdus merula Karatavuk Sürekli LC II Görme Kuyrukkakan 32 Monticola Taşkızılı Yaz LC II Görme 33 Sitta neumayer Kaya Sıvacısı Sürekli LC II Görme saxatilis 34 Oriolus oriolus Sarıasma Yaz LC II Görme 35 Lanius collurio Kızıl Sırtlı Yaz LC II Görme 36 Saxicola Taşkuşu Yerli/Kışlama LC III Görme Örümcekkuşu 37 Pyrrhocorax Kırmızı Gagalı Sürekli LC * Görme torquatus 38 Corrus corax Kuzgun Sürekli LC * Görme pyrrhocorax Dağ Kargası 39 Sturnus vulgaris Sığırcık Sürekli LC * Görme 40 Passer domesticus Serçe Sürekli LC III Görme 41 Petronia petronia Kaya Serçesi Sürekli LC II Görme 42 Rhodopechys Alamecek Sürekli LC II Görme 43 Miliaria calandra sanguinea Tarla Çintesi Sürekli LC II Görme 89

100 Sürüngenler Bozkır bitki örtüsü böcek ve küçük memeli çeşitliliği ve gün ışığına kolay erişim nedeniyle diğer habitat türlerine göre daha fazla sürüngen barındırır. Sürüngen listesi aşağıdaki gibidir. Çizelge D.4- Sürüngenler (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012) TAKIM/ Familya TESTUDİNATA CİNS TÜR İSİM (Tr) IUCN CITES Bern Tespit Şekli Testudinidae SQUAMATA Testudo graeca Yaygın tosbağa Agamidae Laudakia stellio Dikenli Keler Trapelus lessonae Bozkır Keleri Gekkonidae Cyrtopodion kotschyi İnce parmaklı Lacertidae Lacerta trilineata keler Büyük yeşil kertenkele Apathya cappadocica Kayseri kertenkelesi Anatololacerta danfordi Toros Kertenkelesi Ophisops elegans Tarla kertenkelesi VU * II Literatür LC * II Literatür LC * * Görme LC * III Literatür LC * II Literatür LC * * Literatür LC * * Görme LC * II Görme Parvilacerta parva Cüce LC * * Literatür Kertenkele Scincidae Ablepharus kitaibellii İnce LC * II Literatür kertenkele Trachylepis aurata Tıknaz LC * * Literatür Kertenkele Amphisbaenidae Blanus strauchi Kör Literatür NA * III kertenkele OPHİDİA Colubridae Coluber najadum İnce Yılan LC * II Literatür Elaphe sauromates Sarı Yılan LC * * Görme Malpolon monspessul anus Viperidae Montivipera xanthia Çukurbaşlı yılan LC * * Şeritli Engerek LC * II Literatür Literatür 90

101 Amfibiler Çizelge D.5-Amfibiler (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012) TAKIM/ Familya CİNS TÜR İSİM (Tr) IUCN CITES Bern Tespit Şekli ANURA Bufonidae Bufo viridis Gece kurbağası LC * II Görme Ranidae Rana ridibunda Ova kurbağası LC * III Görme Pelophylax caralitanus Beyşehir Kurbağası LC * III Literatür Balıklar Çizelge D.6 - Konya İli Endemik Omurgalılar Faunası (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012) TÜR ADI LATİNCE TÜR ADI YÖRESEL YAŞAM ALANI END EMİ ZM NESLİ TEHLİKE ALTINDA NESLİ TEHLİKEYE DÜŞEBİLİR KAYNAK Phoxinellus anatolicus Anadolu yağ balığı Beyşehir Gölü ve Saz Gölü A + google.com. tr/search. Türkiye nin Endemik Balık Türleri. Capoeta pestai Beyşehir sirazı Beyşehir ve Eğirdir Gölleri A + Aynı Salmo trutta macrostigma Dağ alası Konya Ereğlisi çevresinde dağ C _ Aynı 91

102 göllerinin soğuk, berrak ve temiz suları Alburnus chantrei İnci balığı Beyşehir Gölü C + Aynı Pseudophoxi nus battalgili İnci levrek balığı Beyşehir Gölü A + Aynı Pseudophoxi nus anatolicus Anadolu inci levreği Beyşehir Gölü A + Aynı Gobio battalgilae Dere kaya balığı Beyşehir Gölü A + Aynı Chondrostoma beysehirense Beyşehir kral balığı Beyşehir Gölü A + Aynı Cobitis bilseli Taşısıran Beyşehir Gölü C + Aynı Aphanius anatoliae anatoliae Anadolu dişli sazancığı Beyşehir Gölü A + Aynı Rana holtzi Toros kurbağası Konya Ereğlisi gerisindeki Bolkar dağında 2500 m. de Karagöl ve Çinigölde A + Baran, İ., Türkiye Amfibi ve Sürüngenler i. Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Pelin Matbaası, 165 s. Ankara. Vipera bulgardaghica Bolkar engereği Bolkar dağı B + Aynı Vipera İç İç Anadolu C + Aynı 92

103 albizona Vipera xanthina Anadolu engereği Şeritli engerek İç Anadolu C + Aynı Aythya nyroca Akgöz veya pasbaş patka İç Anadolu C _ Kiziroğlu, İ., Türkiye Kuşları. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Fen Bilimleri Bölümü. 314 s. Ankara. Pelecanus onocrotalus Ak pelikan İç Anadolu sulak alanlar C + Aynı Pterocles orientalis Himantopus himantopus Adi bağırtlak Uzun bacak İç Anadolu C _ Aynı İç Anadolu C + Aynı Anser anser Boz kaz İç Anadolu sulak alanlar C + Aynı Circus macrourus Aquila nipalensis Bozkır delicesi Bozkır kartalı İç Anadolu C _ Aynı İç Anadolu C + Aynı Phoenicopter us ruber Filamingo Tuz Gölü C + Aynı Sylvia ruppelli Kara boğazlı ötleğen İç Anadolu C + Aynı 93

104 Ciconia nigra Kara leylek İç Anadolu C + Aynı Aquila chrysaetos Kaya kartalı Konya yöresindeki kayalık alanlar C + Aynı Gyps fulvus Kızıl akbaba Konya yöresindeki kayalık ve dağlık alanlar C + Aynı Buteo rufinus Kızıl şahin Konya çevresi C + Aynı Falco naumanni Küçük kerkenez Konya çevresi C + Aynı Tetrax tetrax Mezgelde k Konya çevresi C + Aynı Chettusia leucura Sürmeli kız kuşu Konya çevresi C _ Aynı Aquila heliaca Şah kartal Konya çevresindek i kayalık ve dağlık alanlar C + Aynı Erinaceus concolor Adi kirpi Konya nın her tarafı C _ Demirsoy,A.,1997.Türki ye Memelileri. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: Meteksan 94

105 A.Ş. 292 s. Ankara Neomys anomalus Bataklık sivrifaresi Konya daki bataklık alanların çevresi C _ Aynı kayak Suncus etruscus Etrüsk sivrifaresi Konya çevresi C _ Aynı kaynak Crocidura leucodon Tarla sivrifaresi Konya çevresi C _ Aynı Crocidura suaveolens Bahçe sivrifaresi Konya çevresi C _ Aynı Rhinolophus ferrumequinum Büyük nal burunlu yarasa Konya çevresindek i mağaralar C + Aynı Rhinolophus hipposideros Küçük nal burunlu yarasa Konya etrafındaki mağaralar C + Aynı Rhinolophus euryale Akdeniz nal burunlu yarasası Beyşehir ve Seydişehir yöresindeki mağaralar C + Aynı Myotis blythi Fare kulaklı küçük yarasa Konya çevresindek i mağaralar C + Aynı Pipistrellus pipistrellus Cüce yarasa Konya çevresindek i mağaralar C + Aynı Pipistrellus nathusii Pürtüklü derili yarasa Beyşehir ve Seydişehir çevresindek i mağaralar C + Aynı 95

106 Miniopterus schreibersi Uzun kanatlı yarasa Konya çevresindek i mağaralar C + Aynı Lepus europaeus Yabani tavşan Konya nın her tarafı C _ Aynı Oryctolagus cuniculus Ada tavşanı Konya nın güney bölgeleri C + Aynı Sciurus anomalus Anadolu sincabı Konya çevresi C + Konuk, M., Kaya, M.A., Konya ve Karaman İlleri Kemirici (Mammalia: Rodentia) Faunası. Selçuk Üniv. Eğitim Fak. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı: 7-a, Sayfa Konya Spermophilu s citellus gelengius Yer sincabı(ge lengi) Konya çevresi C _ Aynı Allactaga williamsi laticeps Arap tavşanı Konya çevresi C _ Aynı Dryomis nitedula wingei Ağaç yediuyuru (Hasancık) Konya çevresi C + Aynı Apodemus mystacinus Kayalık faresi Konya çevresi C _ Aynı 96

107 Apodemus sylvaticus Orman faresi Konya çevresi C _ Aynı Cricetulus migratorius Cüce hamster Konya çevresi C + Aynı Mesocricetus brandti mevlevi Konya avurtlağı Sadece Konya da bulunuyor A + Aynı Meriones tristrami Türkiye çöl sıçanı Konya çevresi C + Aynı Microtus guentheri Kar faresi Konya çevresi C _ Aynı Microtus arvalis Kar faresi Konya çevresi C _ Aynı Arvicola terrestris Su sıçanı Konya çevresi C _ Aynı Microtus anatolica Anadolu tarla faresi Konya çevresi C _ Aynı Microtus nivalis Kar faresi Konya çevresi C _ Aynı Spalax leucodon cilicicus Kör fare Konya çevresi C _ Aynı Eliomys quercinus Bahçe yediuyuru (Meşe faresi) Konya çevresi C + Aynı Rattus rattus Siyah sıçan (Ev sıçanı) Konya çevresi C _ Aynı Rattus norvegicus Kahvereng i sıçan (Göçmen fare) Konya çevresi C _ Aynı Apodemus Sarı Konya C + Aynı 97

108 flavicollis boyunlu orman faresi çevresi Ovis gmelini anatolica Anadolu yaban koyunu Sadece Konya Bozdağ A + Kaya, M.A., Çelik, M., Bozkırın Cerenleri Anadolu Yaban Koyunları, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 96 s. Konya Capra aegagrus aegagrus Kızıl dağ keçisi Konya çevresi C + Kaya, M.A., Türkiye de Yaşayan Bovidae (Mammalia: Artiodactyla ) Türlerinin Yayılış Alanları ve Taksonomik Durunları. Selçuk Üniv. Araştırma Fonu Proje N0: 93/059, 63 s. Konya. Canis lupus Kurt Konya çevresi C + Demirsoy, A., Türkiye Memelileri. Çevre Bakanlığı, Çevre 98

109 Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K , Meteksan A.Ş. Ankara. Mustela nivalis Gelincik Konya çevresi C + Aynı Meles meles Porsuk Konya çevresi Lutra lutra Su samuru Konya çevresi C + Aynı C + Aynı Felis caracal Step vaşağı (Karakula k) Konya çevresi C + Aynı Felis chaus Orman kedisi (Bataklık vaşağı) Konya çevresi C + Aynı (Bu Tablo Yard. Doç. Mehmet Ali KAYA tarafından hazırlanmıştır.) 99

110 Çizelge D.7-Konya İline Özgü Endemik Fauna ve Flora (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012) Tür Adı Thermopsis turcica Kit Tan, Vural Küçüködük Linum ertugrulii Tugay, Y.Bağci &Uysal Sapanoria karapınarensi s Vural & N. Adıgüzel Centaurea tuzgoluensis Aytaç & H.Duman Senecio salsuginae H.Duman &Vural Silene kucukodukii Y.Bağci &Uysal Psephellus hadimensis Wagenitz, Ertuğrul& Dural Ornithogalum chetikianum Uysal, Ertuğrul& Dural Yöresel adı Piyan, acı piyan Ertuğrul keteni Karapınar sabunotu Tuzgölü peygamber çiçeği Senecio, kanarya otu Küçüködük nakılı, nakıl Hadim peygamber çiçeği Yaşam alanı Endemizm Konya: Akşehir gölünün batısı, gölçayır (yaşiyan) Konya: Cihanbeyli Tuzgölü Konya: Karapınar, Ereğli civarı Konya: Cihanbeyli Tuzgölü Konya: Cihanbeyli Tuzgölü Konya: Hadim, Dedemli civarı Konya: Hadim, Gevne vadisi Tükrük otu Konya: Bozkır civarı Nesli tehlike altında Nesli tehlikeye düşebilir Kaynak Endemik + Notes R.B.G. Edinburg, 40:515, t 1&2,1983 Endemik + Annales Bot. Fennici (Baskıda) Endemik + Belg. J. Bot. 139 (2): ,2006 Endemik + Belg. J. Bot. 139 (2): ,2006 Endemik + Belg. J. Bot. 139 (2): ,2006 Endemik + Nordic Jour.Of Bot.,25, ,2007 Endemik + Wildonowia, 28,1998 Endemik + Botan.Journ. Of Soc., 148, ,

111 Muscari turcicum Uysal, Ertuğrul& Dural Astragalus turkmenensis Dural, Tugay Ertuğrul& Glycyrrhiza iconica Hub.- Mor Sümbül Geven Meyan kökü Konya: Bozkır civarı Konya: Karapınar civarı Konya: Kadınhanı, Sarayönü civarı KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 Endemik + Botan.Journ. Of Soc., 154, ,2007 Endemik + Annales Bot. Fennici,44: ,2007 Tricholoma Katran Konya: Endemik anatoticum mantarı Bozkır, Doğan&İntini Seydişehir, Hadim (Bu Tablo Yard. Doç. Mehmet Ali KAYA tarafından hazırlanmıştır.) D.6. Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları 1- Akgöl Tabiatı Koruma Alanı İli : KONYA - KARAMAN İlçesi : Ereğli - Ayrancı Kuruluşu : Alanı : hektar Kaynak Değerleri: Akgöl ve çevresi ihtiva ettiği su kuşu türlerinin çeşit ve miktar itibariyle zenginliği ve içlerinde nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin mevcudiyeti ile ulusal ve uluslar arası düzeyde öneme sahip nadir bir ekosistem özelliği göstermektedir. Akgöl ve çevresi alüvyal bir sahadır. Ornitolojik açıdan son derece zengin olan Ereğli sazlıklarında şimdiye kadar 200 den fazla kuş türü gözlenmiştir yılında Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir yılında yaz aylarında saha tamamıyla kurumuştur. Akgöl Sulak Alan Koruma Bölgeleri Ulusal Sulak Alan Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiş olup Sulak Alan Yönetim Planı son aşamaya gelmiş fakat sulak alan kurumuştur. 2- Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı İli : KONYA İlçesi : Seydişehir Köyü : Tarasçı kasabası Kuruluşu : Alanı : 329,5 hektar 101

112 Kaynak Değerleri: Tabiat Parkı civarı bozkır ormanı denilen Toroslar ın kuzeye bakan eteklerinde bulunan ve iklimsel faktörlere göre iç kısımlara kadar uzanan bir vejetasyona sahiptir. Karaçam ve Toros Göknarı ile birlikte bazı meşe ve ardıç türleri buradaki ekosistemin belirleyici türleridir. Ayrıca saha manzara bütünlüğü içerisinde rekreasyonel imkanlara sahiptir. 3- Fosil Ardıç Tabiat Anıtı İli : KONYA İlçesi : Çumra Köyü : Dinek Mevkii : Kasaba İçi Mülkiyet : Özel Kuruluşu : Alanı : 500 m2 Kaynak Değerleri: Ardıç ağacının 500 yaşında ve 4 metre çevre genişliğine sahip olması. Konya İli Çumra İlçesi Dinek Saray Beldesi sınırları içerisinde bulunan ardıç ağacı 1994 yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmiştir. Ardıç ağacının 500 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. 4- Titrek Kavak Tabiat Anıtı İli : KONYA İlçesi : Beyşehir Köyü : Bademli Mevkii : Yakamanastır Mülkiyet : Orman Kuruluşu : Alanı : m2 Kaynak Değerleri: Kavak ağacının 100 yaşında, 20 metre boyunda, 2,50 metre çapında ve 8 metre çevre genişliğine sahip olması. Beyşehir İlçesi Yaka Manastır Mesire Yeri içerisinde bulunan kavak ağacı 1994 yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmiştir. 5- Meke Gölü Tabiat Anıtı İli : KONYA İlçesi : Karapınar Köyü : Mevkii : Mülkiyet : Orman Kuruluşu : Alanı : 260 ha Kaynak Değerleri: Maar adı verilen bir volkanik patlama sonucu çukurun sularla dolarak oluşması. Daha sonra yeni bir volkanik aktivite ile ortaya çıkan volkan konisi 102

113 maar içerisinde yükselmesiyle halka şeklinde bir göl ile kraterlenen Meke Gölü jeomorfolojik açıdan da öneme sahiptir. Konya İli Karapınar İlçesi sınırları içerisinde bulunan doğa harikası 493 hektarlık alan 1998 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilmiştir. 6- Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı İli : KONYA İlçesi : Taşkent Köyü : Balcılar Mevkii : Ağılı Ardıç Mülkiyet : Orman Kuruluşu : Alanı : m2 Kaynak Değerleri: Ardıç ağacı (Juniperus foetidissima) nın yaşlaında, 12 metre boy, 4 metre çap ve 12 metre çevre genişliğine sahip olması. Konya İli Taşkent İlçesi Balcılar Beldesi ne 10 km mesafede 1000 yaşlarında yağ ardıcı 2002 yılında tescil edilmiştir. Çizelge D.8-Anıt Ağaçlar (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) S.N O İLÇE Ksb. Köy ADRES CİNS Tescil Tarih-No Dosya No 1 Meram Selver Mh.Eğridir Sk.(A.Ceranoğlu) Akkavak /326 2 Meram Eski Meram Yolu,Çeşme durağı(hazine) Akkavak /326 3 Meram Eski Meram Yolu,Çandır Mevkii,No:309(N.ÇELEBİ) Çınar /326 4 Meram Eski Meram Yolu, Yorgancı Mevkii No:166 (M.Kamışçıoğlu) Akkavak /326 5 Meram Eski Meram Yolu,Hamamlı Sk.(Hazine) Çınar /326 6 Meram Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı) Meşe /326 7 Meram Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı) Meşe /326 8 Meram Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı) Meşe /326 9 Meram Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı) Çınar / Meram Eski Meram Yolu (S. SırrıKapsız) Çınar / Meram Eski Meram Yolu (S. SırrıKapsız) Çınar / Meram Lalebahçe,Çalıklı Cami Karşısı Hanyeri (Hazine, Belediye) Akkavak / Meram Lalebahçe Mh.Çaydere Sk.No:13 (Mustafa Boyalı) Meşe / Meram Lalebahçe Mh.İkiçayarası Cd.(Mehmet Zengingerçeker) Meşe / Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Ken.(Bel) Akkavak / Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak

114 104 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 Ken.(Bel) 1019 / Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Ken.(Bel) Akkavak Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar Akkavak Ken.(Bel) Meram Yaka Mh.Önçakıllar Sk.No:3(Ö. Meşe Demir) Meram Meram Yeni Yol Selam Meşe Mh.Fidanlık durağı (F.Ünüsan) Meram Meram Yeni Yol Hacı Şaban Mh. Meşe (Nihat Kişnişci) Meram Ayanbey Mh.Cirit Meşe Sk.No:31(Haydar Öztuzcu) Meram Ayanbey Mh.Doğruca Sk.No:3 Meşe Meram Ayanbey Mh.No:55 Meşe Meram Hacışaban Mh.No:7 Meşe Meram Hacışaban Mh.No:7 Meşe Meram Yeni Meram Yol,Nalçacı Sk.No:1 Meşe Meram Yeni Meram Yolu,Has Bahçe Meşe Gazinosu Meram Yeni Meram Yolu,Has Bahçe Meşe Gazinosu Meram Meram Yaka Yol,Nural Sk.No:26 Meşe Meram Meram Yaka Yolu,Nural Sk.No:26 Meşe Meram Köyceğiz C.Turut Camii Yanı Meşe No: Meram Fuar Dede Bahçesi Meşe Meram Cumhuriyet İlkokulu Çınar Meram Yaka Mh.Sungur Sk.(O.Dereli) Meşe Meram Sarami Sk.(M.Güngör Varisleri) Meşe Meram Sungur Sk.(Abdullah Yıldız) Meşe / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /326

115 105 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, Meram Sungur Sk.(Abdullah Yıldız) Meşe / Meram Sungur Sk.(Ali Özer) Meşe / Meram Sungur Sk.(Halil Özer) Meşe / Meram Hardali Sk.(Şahin Koç) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Mehmet Büyüker) Meşe / Meram Sungur Sk.52.Sk.(Mehmet B.Elliiki) Meşe / Meram Necipler Sk.(A.Rıza Ermiş) Meşe / Meram Necipler Sk.(A.Rıza Ermiş) Meşe / Meram Necipler Sk.(A.Rıza Elliiki) Meşe / Meram Necipler Sk.(A.Rıza Elliiki) Meşe / Meram Necipler Sk.(A.Rıza Elliiki) Meşe / Meram Necipler Sk.(Şerafettin Erdinç) Meşe / Meram Necipler Sk.(Recep B. Elliiki Meşe / Meram Necipler Sk.(Recep B. Elliiki Meşe / Meram Köyceğiz Cd.(Süleyman Yağlıkçı) Meşe / Meram Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki) Meşe / Meram Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki) Meşe / Meram Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki) Meşe / Meram Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki) Meşe / Meram Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki) Meşe / Meram Paşa Sk.(Recep B. Elliiki) Meşe / Meram Paşa Sk.(Recep B. Elliiki) Meşe / Meram Paşa Sk.(M. Aşçılar Varisleri) Meşe / Meram Paşa Sk.(M. Aşçılar Varisleri) Meşe / Meram Paşa Sk.(Zekai Boztepe) Meşe / Meram Yaya Sk.(Özcan Çalıkuşu) Meşe

116 106 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, / Meram Özçakıllar Sk.(Memiş Asalar) Meşe Meram Özçakıllar Sk.(Cambazların Evi) Meşe Meram Özçakıllar Sk.(Rahim Erkara) Meşe Meram Özçakıllar Sk.(Cambazların Evi) Meşe Meram Başkalaycılar Sk.(A.Öngel) Meşe Meram Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici) Meşe Meram Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici) Meşe Meram Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici) Meşe Meram Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici) Meşe Meram Kasım Halife Sk.(Vakıf) Meşe Meram Kasım Halife Sk.(Vakıf) Meşe Meram Kasım Halife Sk.(Vakıf) Meşe Meram Kasım Halife Sk.(Vakıf) Meşe Meram Kasım Halife Sk.(Vakıf) Meşe Meram Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:32 Meşe Meram Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:34 Meşe Meram Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:34 Meşe Meram Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:36 Meşe Meram Yorgancı Mh. Meşe Meram Yorgancı Mh. Meşe Derebucak Beyşehir-Derebucak Yolu Çam(beş kardeş) Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Seydişehir Karacaören Ky Köy Mezarlığı Meşe Güneysınır Alanözü Ky Köy Mezarlığı Ardıç Doğanhisar Çınaroba Ksb Köy Mezarlığı Çınar / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 42.6/ 22

117 111 Meram Yorgancı Mh. Meşe Meram Yorgancı Mh. Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Seydişehir Karacaören Ky Mezarlık içi Meşe Sarayönü Kurşunlu Ksb. Ardıç Taşkent Balcılar Ağılardıç Mevkii Ardıç Meram Kovanağzı Mh. Et Kombinası Bahçesi Çınar Meram Kovanağzı Mh. Et Kombinası Bahçesi Çınar Meram Ayanbey Mh. Meşe Karatay Araplar Mah. Asal Sok. No:8 Meşe / / / / / / / / / / / / / / / /

118 Doğal Sit Alanları Çizelge D.9- Konya Ve İlçelerindeki Tescilli Taşınmaz Doğal Sit Alanları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) ADI İLÇE BELDE-KÖY SİT TÜRÜ DEREC E TESCİL TARİH- SAYISI DOSYA NO Hıdırlık Doğal Sit Alanı Akşehir Merkez Doğal I,III Akşehir Gölü Akşehir Doğal I Adalar (12 adet) Beyşehir Beyşehir Gölü Arkeolojik- II /7 Doğal Beyşehir Gölü Beyşehir _ Doğal I,II,III /109-7 Alanı ve Eflatun Höyüğü Beyşehir Sadıkhacı Ksb. Doğal II /3 İkidelikli Mevkii, Örenyeri Bozkır Merkez Ark.-Doğal I /9 Kültepe H.Tekke Ören.İnsuyu Mağ. Cihanbeyli İnsuyu Ark.-Doğal I,II /9 Göller ve Sazlık.(Konya ve Çevr.) Cihanbeyli _ Doğal I Tuz Gölü Cihanbeyli - Doğal I Tersakan Gölü Cihanbeyli - Doğal I Köpek Gölü Cihanbeyli - Doğal Bolluk Gölü Cihanbeyli - Doğal Obruk Çumra Apa Saraycık köyü Doğal I /43 Obruk ve Güvercinlik Mağarl. Derbent Değiş Köyü Doğal I /3 Suludere Mağaraları Derebucak Çamlık Tarihi- I,II /2 Doğal Doğal Mağara Derebucak Pınarbaşı Kasab. Doğal II /6 Akhöyük ve Kükürtlü Su Kayn. Ereğli Akhöyük Ark.Doğal I,II /35 Akgöl Ereğli Doğal I Doğal Sit Alanı Fosil Yatakları Ereğli Zengen Ksb Doğal II /84 Yerköprü Şelalesi Hadim _ Doğal I /10 Kaya Mezarları,Kızılkaya Mağaraları Hadim Taşönü Ark.Doğal I /18 Işıkini Mağarası Hadim Dülgerler K. Ark.Doğal I /14 İvriz Doğal Sit Alanı Halkapınar İvriz (Aydınkent) Doğal II /5 Mağara Sığınakları Hüyük İmrenler Kasab. Doğal II Çavuşcu Gölü Ilgın Doğal I Pınar (Kaynak) Karapınar _ Doğal II /9 Göller(Meke,Acı,May,Çıralı,Sekizli Karapınar _ Doğal I /11 Yaylasıcivarı doruklar) Hotamış Gölü ve Karapınar Hotamış Doğal I Sazlıklar Karapınar Sultaniye sazlığı Karapınar Doğal I Obruk Gölü, Cami, Han Karatay Obruk /569 Gökgöl Kulu Kozanlı Ksb. Doğal I Kömüşini Gölü Kulu Kömüşini köyü Doğal I Düden Gölü Kulu Doğal I /362 Samsam Gölü Kulu Doğal I /362 Meram Doğal Sit Alanları Meram _ Doğal I,II,III /107 Hitit Anıtı ve Öreni Meram Hatıp Mah. Arkeolojik, I /623 Doğal Hatıp Su Kaynağı Meram Hatıp Mah. Arkeolojik, I,III /623 Doğal Su Kaynağı ve EskiYerleşim Yeri Meram Çayırbağı Köyü Doğal, II /831 Arkeolojik Asarkale Örenyeri Meram Kızılören Ksb. Arkeolojik, I Doğal Meram Sit Alanı Meram Doğal I,II,III Karacehennem Mağarası Selçuklu Yazıbelen('Tutup) Doğal-Anıt /790 Tınastepe Mağaraları Seydişehir Madenli K. Doğal II 42.16/32 Fosil Yatakları Tuzlukçu Dursunlu Köy Doğal /2 108

119 17/05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar Alanın Resmi Adı: Meke Maarı Ramsar Alanı Coğrafik Konum: 37 41'K, 33 39'D Alanı: 493 ha Alanın Açıklamalı Tanımı: Yasal Konumu: Sulak alanların korunmasına yönelik "Ramsar Sözleşmesi" dünya çapında önemli olan sulak alanlar konversiyonu, uluslararası bir anlaşma mahiyetinde olup sulak alanların korunması bakımından uluslararası antlaşma için temel oluşturur. Aynı zamanda 2873 sayılı Milli Parklar kanunu gereği Tabiat Anıtı olarak belirlenmiştir. Ulaşım: Meke Maarı sulak alanı E-23 Karayolu güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Deniz Özellikleri: Göl çok sığ olup (En derin yeri 1.5 metreyi geçmez) sularının tuz oranı çok yüksektir (suyun yoğunlğu cm3/gr'dır, tuz oranı ise %32 'dir. Bir litresinde 10.4 gr. Na, 3.9 gr. K, 0.3 gr. Ca, 120 gr. Mg, 200 gr. SO, 188 gr CI bulunur.) Flora ve Fauna: Suları tuzlu, volkanik göllerdir. Krater gölü tüm özellikleriyle çanak şeklinde tipik bir krater gölüdür. 1-2 km. kadar güneyde yer alan Meke Tuzlası ise yuvarlak bir göl olup ortasında volkanik küllerden oluşan bir tepe bulunur. Göl kıyılarında seyrek sazlar ve tuzcul su bitkileri vardır. Volkanik küllerin ışığı fazla emmesinden dolayı göller ve çevresindeki mikro-klima genel olarak bölgeden daha sıcaktır. Bu yüzden göl çevresinde daha sıcak bölgelerde yaygın sürüngenlerden Bozkır keleri, dikenli keler ve tıknaz kertenkele bulunur. Karapınar belediyesi'nin bölgeden volkanik kül taşıması çevrenin doğal yapısını etkilemektedir. Bölge ornitolojik olarak fazla tür barındırmasa da ilginç kuş türlerinin varlığı belirlenmiştir. Örneğin; Bozkaz, angıt, suna, Mısır akbabası, kızılşahin, kaya kartalı, uludoğan, uzunbacak, puhu gibi kuş türleri belirlenmiştir. Kaynaklar Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 109

120 E. ARAZİ KULLANIMI E.1. Arazi Kullanım Verileri Konya İli Arazi Varlığı : Tarım Arazileri ha. Çayır-Mera ha. Orman-Funda ha. Tarım dışı araziler (Yerleşim,sanayi,askeri alan v.s.) ha. Diğer Araziler (Sazlık,bataklık,kumul v.s.) ha. Tarım Arazileri Çayır-Mera Orman Funda Tarım Dışı Araziler (yerleşim,sanayi, askeri alan v.s.) Diğer Araziler ( sazlık, bataklık, kumul v.s.) Grafik E.1 İlimizin (2012) Yılı Arazi Kullanım Durumu (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012) E.2. Mekânsal Planlama E.2.1. Çevre düzeni planı Konya Isparta Planlama Bölgesi 1 / ölçekli Çevre Düzeni Planı, bu illerin yönetsel sınırları ile tanımlanan alanı; Plan Hükümleri de Planlama Bölgesi nde bu planın amacına yönelik mekansal kararları, politikaları ve stratejileri kapsar. 03/07/2007 tarihinde onaylanan Konya-Isparta Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planının M29 nolu Plan Paftasında,5/10-7/10-8/10 nolu Plan hükümleri paftalarında Bakanlığımızca uygun görülen değişiklikler, 11/11/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete' 110

121 de yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, 4856 sayılı Kanunun 2(h) ve 10(c) maddeleri ile 2872 sayılı Kanunun 9(b) maddesi uyarınca 09/03/2011 tarihinde onandı. Konya Isparta Planlama Bölgesi 1 / ölçekli Çevre Düzeni Planı genel hükümleri aşağıda verilmiştir: Konya Isparta Planlama Bölgesi 1 / Ölçekli Çevre Düzeni Planı; Uygulama Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu yla bir bütündür. Bu planın ilke ve hedeflerine, kararlarına aykırı olarak hiçbir ölçekte, çevre düzeni planı, imar planı, plan değişikliği, uyarlaması ve ilavesi yapılamaz. Bu planın onayından önce ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, ilgili idarece onay aşamasına getirilmiş olan planlar,bu planın ilke ve esaslarına aykırı olmamak kaydı ile ilgili idarece sonuçlandırır. Bu plandan ölçü alınarak uygulama yapılamaz, bu plan ile belirlenen kentsel yerleşme, bu alanların tamamının yerleşime açılacağını göstermez. İdareler, bu planla hazırlanması öngörülen Planlama Alt Bölgeleri ne ilişkin planları, yatırım programına alarak 3 yıl içinde bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri uyarınca hazırlayacak ve onaylayacaklardır. Tüm yerleşmelerde yürürlükteki imar planlarının, bu planın koşullarına uyarlanması ve yeni kentsel gelişme alanlarının belirlenmesinde, ilgili kurumlardan var olan mevzuat uyarınca görüşlerinin alınması zorunludur. Alt ölçekli planlarda; altyapı, ulaşım, konut, doğal ve tarihsel çevre, gecekondu, sanayi vb. kentleri ve bölgeyi ilgilendiren temel sektör ve konular bir bütünlük içinde ele alınacak ve ayrıntılı Gelişme Politika ve Stratejileri üretilecektir. 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı olmayan ya da yapılmayacak yerlerde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde, bu planda belirlenen kullanımların bütünlüğünü bozmamak koşuluyla, bu planın karar ve hükümlerine, ilke ve stratejilerine aykırı olmayacak biçimde alt ölçekli planlar; ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak yapılacaktır. Bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar planları yürürlüktedir. Bu planın onama tarihinden önce ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak ilgili idaresine başvurulmuş olan mevzii imar planları ile ilgili iş ve işlemler ilgili idaresince değerlendirilebilir. Bu planın ilke ve stratejileri ile nüfus projeksiyonu kararlarına göre kentsel yerleşme alanları olarak belirlenen ve alt ölçekli planları bulunmayan alanların alt ölçekli planları bütüncül olarak yapılacaktır. 1/ ve 1/ ölçekli çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanacak nazım ve uygulama imar planlarının yapımında, ve uyarlanmasında imar mevzuatı hükümlerine uyulacaktır. Kentsel yerleşme alanlarındaki yoğunluk dağılımı projeksiyon nüfusu göz önüne alınarak ilgili yönetim birimince alt ölçekli planlarda belirlenir. 111

122 Bu planın onayından sonra, bu planda belirlenmiş olan kentsel yerleşme alanlarında yapılacak olan plan ilavesi, uyarlaması ve değişikliği suretiyle oluşacak nüfus; bu plan ile belirlenmiş olan nüfus projeksiyonunu geçemez. Bu plan ile belirlenen kentsel yerleşme alanlarının sınırları, bu planda belirlenen alansal büyüklüğü aşmamak üzere alt ölçekli planlama çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda doğal, yapay, yasal eşikler göz önüne alınarak kesinleşir. Bu planla belirlenen kentsel yerleşme alanlarında alt ölçekli planların hazırlanması sonrasında kesinleşen sınırlar dışında kalan alanların bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecektir. Bu alanlar, ihtiyaç halinde, sosyal donatı alanı olarak kullanılabilir. Bu planın onama tarihinden önce, yürürlükteki imar planlarına göre imar uygulaması yapılan alanlarda imar planı hükümleri geçerlidir. İmar uygulaması yapılmamış alanlarda onanlı imar planı kararları ile 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları arasında farklılık olması durumunda bu planlar Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun hale getirilecektir. Bu plan sınırları içerisinde 2025 nüfus dengelerini ve plan bütünlüğünü bozucu yönde noktasal sanayi, konut, ikinci konut, turizm tesisi, v.b. kullanım kararları oluşturulamaz. Ancak; kamu yatırımlarına ve kamu yararına, mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere, geleceğe yönelik proje ve programlara ilişkin, yeterli, geçerli ve gerekçeleri belirli öneri ve istemler, Bakanlıkça incelenerek sonuçlandırılır. Bu plan ile belirlenen planlama alt bölgeleri içinde veya dışında, ihtiyaç olması halinde, güvenlik, sağlık, eğitim v.b. sosyal donatı alanları, Belediye hizmet alanları, büyük kentsel yeşil alanlar, kent veya bölge/havza bütününe yönelik, her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve teknik altyapı, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, enerji üretimi ve iletimine ilişkin kullanımlar, bu planın koruma-gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda kamu yararı gözetilerek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda alt ölçekli planlar Çevre Düzeni Planı değişikliğine gerek olmaksızın ilgili idaresince bu planın ilke ve esasları çerçevesinde hazırlanır. Hazırlanan planlar Bakanlığın uygun görüşü alınmadan onaylanamaz. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler / tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar. Yakma veya düzenli depolarının yanı sıra fiziksel/kimyasal/biyolojik ön işlem ünitelerini içeren entegre atık bertaraf veya geri kazanım tesislerinin yer seçiminde, atığın en yakın ve en uygun olan tesiste bertaraf edilmesi ilkesi çerçevesinde, bölgenin atık miktarı dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda tesisin yer seçimi belirlenir. Bu plan ile belirlenen, planlama alt bölgeleri içinde veya dışında, kentsel ve kırsal yerleşme alanları dışında gereksinim duyulması halinde ; Toplu Konut İdaresine (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetlerin alan kullanım türlerine ilişkin başvurular,bu planın ilkeleri doğrultusunda irdelenir ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında değerlendirilmek üzere 112

123 113 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 Bakanlığın görüşüne sunulur. Bakanlığın görüşü doğrultusunda alt ölçekli planlar ilgili idaresince onaylanır. Kentsel ve kırsal yerleşme alanları içerisinde kalması durumunda söz konusu talepler çevre imar bütünlüğü çerçevesinde ilgili idaresince alt ölçekli planlarda değerlendirilir. Çevre Düzeni Planının onama tarihinden önce onaylanmış ve bu plan kararlarına uymayan tüm nazım ve uygulama imar planları, bu plan kararlarına uygun hale getirilecektir. Bu planın ilke ve stratejilerine göre getirilen arazi kullanım kararları, nüfus projeksiyonu kararlarına uygun olan imar planlarında, uygulamaya devam edilir. Kırsal Yerleşim Alanları ve Tarım Arazileri ile ilgili mevzuat geçerli olmak üzere, bu planda kullanım kararı getirilen yerlerde, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda ilgili mevzuat geçerlidir. Bu planın onayından sonra arazi kullanma / planlama konuları ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan bu yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapan, yürürlükten kaldıran, yürürlük kazanacak olan tüm mevzuat hükümleri plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli olacaktır. Bakanlık tarafından onanan Çevre Düzeni Planı ilgili kurum ve kuruluşlara Valilikçe gönderilecektir. Bakanlık ve ilgili yönetim birimlerince onaylanan her tür ve ölçekteki plan, uygulamalarda bütünlüğün sağlanması, uygulamaların izlenmesi amacıyla konusuna ve ilgisine göre, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları nda yapılacak plan değişiklikleri, ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık görüşü alınarak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca onaylanacaktır. Bu planın uygulanmasına ilişkin kararların İl ve Belediye Stratejik Planları ile DPT Yatırım Programları doğrultusunda uygulanması sağlanacaktır. Devlet, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından onanlı imar planları uyarınca kamulaştırılan, ancak, planlarda nedeni ne olursa olsun gösterilmemiş olan, tapu sicilinde bu yönetim birimleri adına tescil veya tapu kayıtları terkin olunan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar saklıdır. Bu plan kapsamında kalan göllerin kıyı kenar çizgisi belirleme çalışmaları, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır. Halihazır harita alımı Çevre Düzeni Planı nın onayını izleyen yılda başlayarak İl Özel İdaresi nce olanaklara göre en kısa süre içerisinde tamamlanır. Konya Isparta Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmadan önce onanıp yürürlükte bulunan mevzii imar planlar uyarınca yapılaşmış yerlerde, genel hükümlerin alt yapıya ilişkin olan V.38., V.39., V.40., V.41., V.42., V.43., V.44. üncü maddeleri geçerlidir. Çevre ve Orman Bakanlığı nca tarihinde onanmış bulunan 1/ ölçekli Karapınar Hotamış Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerlidir. Bu planın 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı koşullarınca uyarlanması sırasında erozyon kontrolü ile ilgili hükümler geliştirilecektir.

124 Bu planla yapılması ön görülen Eğirdir Gölü Planlama Alt Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı veya bütüncül nazım imar planı ve Burdur Gölü ve Çevresi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Yönetim Planı yapılıncaya kadar bu alanlarda mevzuata uygun onaylanmış planlara göre uygulamaya devam edilir. Kentsel ve kırsal yerleşmelerin gelişme alanları ve bu planda ön görülmemiş olası sanayi ve ileri teknoloji sanayi bölgelerinin, doğal eşikler göz önüne alınarak verimi düşük tarım alanlarında oluşturulması sağlanacaktır. Kentsel yerleşmeler içinde kalmış olan sanayi tesislerinin organize sanayi bölgelerine, sanayi alanlarına taşınması için alt ölçekli planlarda, plan kararları üretilecektir. Çevre kirliliği yaratan sanayiler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve doğal eşik ve değerler dikkate alınarak, organize sanayi bölgelerinde yer seçecek, bu bölgelerde kirliliği önleyici tedbirler alınacaktır. Planlama Bölgesi nde yer alan sanayi alanlarında; yer alacak sanayinin çeşitleri, alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu alanların yer seçiminde ilgili mevzuata uyulacak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacaktır. Var olan organize sanayi bölgelerindeki çevre sorunlarını önlemek üzere arıtma tesisi olmayan bölgelerde arıtma tesisleri iş termin planına göre tamamlanarak işletmeye açılacaktır. Bu tesislerin verimli çalıştırılması esastır. Tarımsal sanayi ağırlıklı sanayi tesisleri kurulması doğrultusundaki olası istemler de Konya İlinde: Konya, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli Karapınar, Kulu, Seydişehir kentleri ile; Isparta İli nde: Isparta ve Yalvaç kentlerinde var olan organize sanayi bölgelerine yönlendirilecektir. Isparta ve Yalvaç Organize Sanayi bölgelerinde yer alacak sanayi türlerine alt ölçekli planlarla karar getirilecektir. Atabey, Senirkent. Keçiborlu yerleşmelerinde bireysel sanayi tesisi kurma istemleri; ilgili yönetmelikler ve plan hükümleri uyarınca ve çevre önlemlerinin alınması koşulu ile değerlendirilecektir. Planlama Bölgesi içinde yer alacak Sosyal ve Teknik Donatı Alanları ve bunlara ilişkin uygulama hükümleri, nazım imar planlarında belirlenecektir. İçme ve Kullanma Suyu Koruma alanları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin imar planları; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde irdelenecek ve yönetmelik hükümlerine uyarlanacaktır. İçme suyu koruma alanları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirileceklerdir. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş kaynakların kullanımı ile ilgili olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri, bilimsel çalışmalara dayalı özel hükümler belirleninceye kadar geçerlidir. Bu planın onayından sonra belirlenecek katı atık bertaraf tesis alanları plan değişikliğine gerek kalmaksızın ilgili yönetmelikler uyarınca uygulamaya geçirilir. Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde yapılacak yeni yapı ve tesislerin atıksu şebekelerine bağlamaları esastır. Bu bağlantı, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı izni uyarınca yapılır. Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde ise atıksular tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 114

125 115 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmasız nitelikteki fosseptiklerde toplanır. Bu fosseptiklerin dolması halinde atıksular bir vidanjör vasıtasıyla çalışır durumdaki bir atıksu arıtma tesisine taşınır. Atıksu çukurları kesinlikle göl ve akarsulara bağlanamaz ve boşaltılamaz. Turistik tesisler, kamu eğitim ve dinlenme tesisleri ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşmeleri ile sanayi kuruluşları atıksularını, arıtma tesisi ile sonuçlanan kanalizasyon sistemi varsa, atıksu altyapı yönetimlerince verilecek izinle kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilirler. Kanalizasyon sistemi bulunmuyorsa ya da kanalizasyon sistemi arıtma tesisi ile sonuçlanmıyorsa ya da atıksularına ait kirlilik yükü ve debisinin, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirlilik yükünün 10 unundan fazla olması halinde, özel arıtma tesisini kurmak ve SKKY nce gerekli izinleri almakla yükümlüdürler. Atıksu şebekesi olmayan yerlerde SKKY ne göre deşarj iznine tabi tesisler/sektörler SKKY ekinde yer alan atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarını ilgili tablolarda verilen değerlere göre sağlamak zorundadırlar. Varolan sanayilerle ilgili çevresel önlemler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınacaktır. Sulak alan niteliğindeki nehirlerin tampon bölgelerinde, diğer bölgelerinde sanayilerin kurulmasına izin verilemez. Yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarını kirletici faaliyetlere kesinlikle izin verilmeyecektir. Hava, su, toprak vb çevre kirliliği yaratan tüm tesisler için yasa ve yönetmelikler uyarınca kirliliği ortadan kaldıracak önlemler; ilgili yönetim birimince ve faaliyet sürdüren işletmelerce alınacaktır. Tüm alt ölçekli planlarda su, toprak vb çevre kirliliği yaratan tesisler için getirilecek plan kararları, çevre kirliliğini önleyecek mevzuat uyarınca geliştirilecek ayrıntılı plan hükümleri ile desteklenecektir. 1/ ölçekli planda, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca afet sonrasında kullanılacak alanlar, Afet İskan Alanı olarak ayrılacaktır. İl, ilçe, belediye ve mücavir alan yasal sınırları geçerlidir. Bu sınırlardaki olası değişiklikler durumunda, kabul edilen yeni sınırlar, plan değişikliğine gerek olmaksızın geçerli olacaktır. Bu planda ölçeği gereği gösterilememiş olan kırsal yerleşme alanlarında da kırsal yerleşme alanına ilişkin plan hükümlerinin VI.3.1;, VI.3.2; maddeleri ile bu maddelerin alt maddeleri uygulanır. Bu plan,mevzuata aykırı olarak yapılaşmış yapılar için herhangi bir hak oluşturmaz.bu planın onayından önce mevzuata aykırı olarak yapılmış olan yapılara, ilgili kanunlar uyarınca ilgili idaresince işlem yapılır. Bu plan kapsamındaki sit alanlarında, daha önce onaylanan imar planları ve kurul kararları yürürlüktedir. Planlama alt bölgelerinde bu planın onayından önce, ilgili idarelerce yatırım programına alınarak ihale süreci başlamış veya tamamlanmış olan imar planı

126 çalışmaları planlama alt bölgelerine ilişkin bütüncül planın onaylanması beklemeksizin bu planda belirlenen kararlara uygun olarak sonuçlandırılır. Bu planda gösterilen sanayi ve depolama alanı içinde niteliği gereği yer alamayan,tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi İthali Taşınması Saklanması Depolanması Kullanılması Yok Edilmesi Denetlenmesi Esaslarına İlişkin Tüzükte tanımlanan maddelerin üretimi,atık bertarafı, depolanması, tesis yer seçimi,izin,ruhsat,ilişkin her türlü iş ve işlemler ilgili mevzuatı doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli planları ilgili idaresince onaylandıktan sonra uygulama yapılır.onaylanan planlar veri tabanına işlenmek üzere sayısal ortamda Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesis alanları amacı dışında kullanılamaz. Bu planın onayından önce kentsel yerleşme alanları içinde veya dışında yer seçmiş ve onaylanmış imar planı bulunan münferit sanayi alanlarında mevcut yapılaşma koşulları geçerli olup bu alanlarda hiçbir şekilde yoğunluk artışı getirecek plan değişikliği/revizyonu ve tevsii yapılamaz. Bu planda, plan onama tarihinden önce onaylanmış imar planı bulunmakla birlikte, arazi kullanım niteliği, çevresel değerler, hedef nüfus ve bu nüfusun ihtiyacı mekansal projeksiyonlar açısından ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen ve kentsel yerleşme alanı olarak gösterilmeyen alanlar ile plan kararlarında ve notlarında irdelenecek alanlar olarak tanımlanan alanlarda; ilgili mevzuat uyarınca imar uygulaması tamamlanmış alanlar meskun alan olarak kabul edilir. Diğer alanlarda imar uygulaması durdurulur, ruhsatlandırma yapılamaz. Bu planın onayından önce kentsel yerleşme alanları içinde veya dışında yer seçmiş ve onaylanmış imar planı bulunan münferit sanayi alanlarında mevcut yapılaşma koşulları geçerli olup bu alanlarda hiçbir şekilde yoğunluk artışı getirecek plan değişikliği/revizyonu ve tevsii yapılamaz sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi uyarınca tarım kullanımı dışında çıkarılmış alanlarda bu planın marjinal tarım alanlarına ilişkin hükümleri uygulanır. Su ürünleri üretim alanları yer seçiminde; turizm alanları, kentsel alanlar,korunan alanlar vb. kullanım alanlarının olumsuz etkilenmemesi göz önüne alınarak yer seçimi yapılır. 116

127 Harita E.1. 1/ ölçekli Konya- Isparta Çevre Düzeni Planı Haritası (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) E.3. Sonuç ve Değerlendirmeler Kaynaklar Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 117

128 F. ÇED, ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ F.1. ÇED İşlemleri KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete ile değişik) ile çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek proje konusu faaliyetlerin bütün çevresel etkilerinin bilimsel yöntemler ve tekniklerle irdelenmesi, bu irdelemelere göre olumsuz etkilerini önlemek ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirmek için alternatif çözümlerin belirlenmesine ilişkin teknik, idari huşular ve uyulması gereken genel kurallar belirlenmiştir. Yıl içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇŞİM tarafından verilen Ek-2 Listesi ÇED Gereklidir ya da Gerekli Değildir Kararları, sayıları ve bunların sektörel dağılımları verilmiştir. Çizelge F.1 İlimizde Bakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından (2012) Yılı İçerisinde Alınan ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Sektörel Dağılımı (Konya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 2012) Karar Maden Enerji Sanayi Tarım-Gıda Atık-Kimya Ulaşım-Kıyı Turizm-Konut TOPLAM ÇED Gerekli Değildir ÇED Olumlu Kararı Atık-Kimya 6% Ulaşım-Kıyı 13% Turizm-Konut 0% Maden 6% Enerji 6% Sanayi 6% Tarım-Gıda 63% Grafik F.1 İlimizde (2012) Yılı ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılım ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) 118

129 Atık-Kimya 3% Ulaşım-Kıyı 0% Turizm-Konut 4% Tarım-Gıda 18% Maden 47% Sanayi 25% Enerji 3% Grafik F.2 İlimizde (2012) Yılı ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) F.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri 29 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-çevre İzinleri), Çevre ve Orman Bakanlığı nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır. Konu bazlı (emisyon izni, deşarj izni v.b) izin sisteminden bütüncül Çevre İzni uygulamasına geçilmiştir. Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleridir. Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları kısaca e-çevre İzinleri uygulaması ile bugüne kadar basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine bilgi teknolojileri imkânları kullanarak elektronik başvuruya imkân sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen web tabanlı yazılım sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir. 119

130 Çizelge F.2 İlimizde 2012 Yılında ÇŞİM Tarafından Verilen Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Sayıları(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) EK-1 EK-2 TOPLAM Geçici Faaliyet Belgesi Kabul Geçici Faaliyet Belgesi Red Çevre İzini Kabul Çevre İzini Red Lisans Kabul Lisans Red TOPLAM Atık Yönetimi 9% Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık 14% Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması 5% Enerji Endüstrisi 14% Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi 21% Ağaç ve Kağıt Endüstrisi 4% Yüzey Kaplama Endüstrisi 4% Kimya ve Petrokimya Endüstrisi 16% Metal Endüstrisi 13% Grafik F.3 İlimizde (2012) Yılında Verilen Geçici Faaliyet Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012) 120

131 Tehlikeli Madde 0% Atıksu Deşarjı 7% Gürültü Kontrolü 0% Derin Deniz Deşarjı 0% Hava Emisyonu 93% Grafik F.4- İlimizde (2012) Yılında Verilen Çevre İzni Konuları (ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü, 2012) İşleme 27% Arındırma 0% Ara Depolama 0% Bertaraf 9% Geri Kazanım 64% Grafik F.5 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Lisansların Konuları (ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü, 2012) Kaynaklar -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 121

132 G. ÇEVRE DENETİMLERİ VE İDARİ YAPTIRIM UYGULAMALARI G.1. Çevre Denetimleri İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen denetimler planlı (rutin) ve ani (plansız-rutin olmayan) denetimler olarak ikiye ayrılmıştır. Planlı denetimler, bir ya da çok yıllık bir program çerçevesinde il müdürlüğümüz tarafından haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilen denetimlerdir. Plansız denetimler ise; a) izin yenileme prosedürünün bir parçası olarak, b) yeni izin alma prosedürünün bir parçası olarak, c) kaza ve olaylar sonrasında (yangın ve aniden ortaya çıkan kirlilikler gibi), d) mevzuata uygunsuzluğun fark edildiği durumlarda, e) Bakanlık ya da ÇŞİM tarafından gerek görülen durumlarda, f) ihbar veya şikâyet sonrasında ani olarak gerçekleşen ve herhangi bir programa bağlı kalınmaksızın ÇŞİM tarafından yapılan denetimlerdir. Çizelge G.1 İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) Denetimler Birleşik Hava Su Toprak Atık Planlı denetimler Kimyasallar Gürültü Derin Deniz Deşarjı ÇED İzin Toplam Ani (plansız) denetimler Genel toplam Derin Deniz Deşarjı 0% ÇED 32% Toprak 0% Birleşik 6% Hava 0% Su 0% İzin 52% Gürültü 10% Kimyasallar 0% Atık 0% Grafik G.1 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) 122

133 Gürültü 8% Hava 22% Toprak 11% Birleşik 0% Su 8% Derin Deniz Deşarjı 0% İzin 21% ÇED 5% Atık 22% Kimyasallar 3% Grafik G.2 İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Plansız Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) Ani(Plansız) denetimler 60% Planlı denetimler 40% Grafik G.3 İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı ve Ani Çevre Denetimlerinin Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) 123

134 İzin 34% Toprak 7% Birleşik 2% Hava 14% Su 6% Atık 14% Derin Deniz Deşarjı 0% ÇED 16% Kimyasallar 2% Gürültü 5% Grafik G.4 İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) Çizelge G.2 (2012) Yılında Belediyesi) Denetimler Birleşik Hava Su Toprak Atık Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı (Konya Büyükşehir Kimyasallar Gürültü Derin Deniz Deşarjı ÇED İzin Toplam Planlı denetimler Ani (plansız) denetimler Genel Toplam G.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Çizelge G.3 İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM e Gelen Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) Şikayetler Hava Su Toprak Atık Kimyasallar Gürültü ÇED TOPLAM Şikâyet sayısı Denetimle sonuçlanan şikâyet sayısı Şikâyetleri denetimle sonuçlanma (%)

135 Kimyasallar 3% ÇED 4% Gürültü 9% Hava 28% Atık 33% Toprak 13% Su 10% Grafik G.5- İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) Çizelge G Yılında Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları (Konya Büyükşehir Belediyesi ) Şikayetler Hava Su Toprak Atık Kimyasallar Gürültü ÇED TOPLAM Şikâyet sayısı Denetimle sonuçlanan şikâyet sayısı Şikâyetleri denetimle sonuçlanma (%) %100 %100 G.3. İdari Yaptırımlar Çizelge G.5 İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Hava Su Toprak Atık Kimyasalla r Gürültü ÇED Diğer TOPLAM Ceza Miktarı (TL) , Uygulanan Ceza Sayısı 20/a bendi 228 adet egzoz emisyo n - 20/l bendi 43 adet 20/s bendi 2 adet - 20/h bendi 5 adet 20/e 1. Ve 2. benbi 10 adet 20/g Bildirim Bilgi Vermem e 6 adet 294 adet Not: Hava Emisyon konulu kesilen idari yaptırımlar Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İl ve İlçelerde Jandarma Komutanlıklarınca ve İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonrasında kesilmiştir. 125

136 Kimyasallar 0% Toprak 15% Atık 1% ÇED 3% Gürültü 2% Diğer 2% Su 0% Hava 77% Grafik G.6 İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının Konulara Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) Çizelge G.6 (2012) Yılında Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı(Konya Büyükşehir Belediyesi) Hava Su Toprak Atık Kimyasallar Gürültü TOPLAM Ceza Miktarı (TL) Uygulanan Ceza Sayısı ,00 TL ,00 TL 95 Adet (Katı yakıt denetim çalışmalarında) 94 Adet (Sanayi kaynaklı hava kirliliği çalışmalarında) 4 Adet TOPLAM : 189 Adet 126

137 G.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları Çizelge G.7- Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012) FAALİYET SAHİBİ-ADRES Balcılar Yem San. Tic. Ltd. Şti. Tavuk Yetiştirme ve Yumurta Üretim Tesisi Karatay KONYA SEKTÖR Tarım-Gıda Hayvancılık İDARİ YAPTIRIM Proje Bedelinin % 2 si :17.237,68 TL İdari Yaptırım İHLAL 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun (5491 sayılı değişik) 20. Maddesi (e) bendi birinci fıkrası FAALİYETİ DURDURMA GEREKÇESİ *2872 sayılı Çevre Kanunu 15.Maddesinin 3.paraprafı (Değişik: 26/4/ /12 md.) *Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin (Değişik: RG- 30/06/ ) 19.Maddesinin (a) bendi URANSAN Dış. Tic. Taah ve Yatırım A.Ş Derbent İlçesi, Değiş Köyü Eseryol İnş. Makine Madencilik Taş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti. Kızören Köyü. IR:80217 ruhsat nolu saha Madencilik Proje Bedelinin % 2 si : TL İdari Yaptırım Madencilik ÇED taahhüt ihlali TL İdari yaptırım 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun (5491 sayılı değişik) 20. Maddesi (e) bendi birinci fıkrası 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun (5491 sayılı değişik) 20. Maddesi (e) bendi ikinci fıkrası taahhüt ihlali *2872 sayılı Çevre Kanunu 15.Maddesinin 3.paraprafı (Değişik: 26/4/ /12 md.) *Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin (Değişik: RG- 30/06/ ) 19.Maddesinin (a) bendi *ÇED Yönetmeliği 19/b Maddesi gereği taahhütüne uygun olarak faaliyet göstermesi için süre verilmesi *Süre sonunda taahhütün yerine getirilmemesi ÇED Yönetmeliği 19/b maddesi 127

138 G.5. Sonuç ve Değerlendirme 2012 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüze gerek dilekçe ile yazılı olarak, gerekse Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığı ile ulaşan atık, hava, su toprak vb. çevre kirliliği ile ilgili şikayet dilekçelerine istinaden 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanmış yönetmelikler kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucu toplam 294 tesis/işletme ve/veya şahısa toplam lira İdari Para Cezası uygulanmıştır. Yine yapılan planlı denetimler kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan küçük ve büyük ölçekli tesis ve işletmeler, alınması gereken izin, lisans, atık vb. konularında denetlenmiştir. Kaynaklar -Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 128

139 H. ÇEVRE EĞİTİMLERİ Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün teknik destek sağlayan TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) kurumu vasıtasıyla sunulan yardımın bir parçası olarak Bölgesel Eğitim Programı (Regional Training Programme: RTP) ülkemizde çevre ve gıda güvenliği konularında uygulamaya konulmuş olup; program bölgesel düzeyde düzenlenecek eğitim seminerleri ile AB müktesebatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe konulması alanlarında ülkemize destek sağlamayı hedeflemektedir. Bu program kapsamında; TAIEX, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda, RTP Uzmanı oturum başkanlığında Haziran 2012 tarihinde Dedeman Otel de Kentsel Atıksu Arıtma Mevzuat ve Uygulamaları konulu seminer düzenlenmiştir. Motorlu kara taşıtlarının egzoz gazı ölçüm işlemlerini düzenleyen Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili toplantı, tarihinde, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli, egzoz emisyon ölçümü yapmaya yetkili 55 adet firma sahipleri ve personeli katılımı ile Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenmiştir. Toplantıda egzoz gazı ve temiz hava konulu sunum ve ardından Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği nin firmalara getirdiği yükümlülüklerin ağırlıklı olarak hatırlatıldığı sunuma müteakip, uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve karşılıklı talepler konuşulmuştur. Konya da hava kirliliğine sebebiyet veren kaynakların tam olarak belirlenerek önlemlerin alınmasını amaçlayan, Hollanda Hükümeti nin finanse ettiği, Büyükşehirlerde Hava Kalitesi Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi-IKONAIR tamamlanmış olup yapılan çalışmalar ve edinilen deneyimler Konya kamuoyunun yanı sıra ; Kayseri, Antalya, Burdur, Nevşehir, Niğde, Aksaray, İsparta, Afyonkarahisar ve Karaman Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) den katılan yetkililerle paylaşılmıştır. Bera Otel de düzenlenen toplantıya Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü nden Henk Bloemen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan proje sorumluları katıldı. Hollanda Hükümeti EVD Ekonomi İşleri Bakanlığı (İş ve iş birliği Ajansı) tarafından desteklenen Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü (RIVM) uzmanı Dr Henk Bloemen Başkanlığındaki Proje ekibinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman ULUIRMAK (Eş Başkan) Çevre Koruma Şube Müdürü Hasan Basri GÜNEŞ yerel koordinatör) ; 2 Gurup koordinatörü olarak Namık CEYHAN(Çevre Yönetimi Şube Müdürü) 3.Gurup koordinatörü olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sayın Ali ÖZER görev almışlardır. 129

140 Proje ile iki yılda yapılan çalışmalarda, Hollanda ve Türkiye''deki (Konya) deneyimleri, Konya''nın hava kirliliği kaynaklarını, Hava kirliğinin azaltılmasına yönelik Temiz Hava Planları ve geleceğe yönelik eylem planları ele alındı. Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nde Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Belgesi ne sahip Firma temsilcileri ile toplantı yapılmıştır sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ve Çevre Mevzuatında yer alan diğer yönetmeliklerle ilgili olarak; Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte etkin, verimli bir çevre denetiminin ve uygulamada birlikteliğin sağlanması, karşılaşılan sorunlar ve çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunulmak amacıyla Çevre Denetimleri Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve istişare toplantısı tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Temiz Türkiyem Atılımı kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen EN TEMİZ KÖY YARIŞMASI, EN TEMİZ BELEDİYE, EN TEMİZ SANAYİ KURULUŞU yarışması düzenlenmiş ve dereceye girenleri Çevre beraatları 5 Haziran Çevre Günü nde törenle verilmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü nün (TÜSSİDE) birlikte yürüttüğü İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan dört (4) Çalıştay dan sonuncusu 6 Aralık 2012 tarihinde Konya da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın raporu İklim Değişikliğinin Etkileri Ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme Projesi 4. Çalıştay Raporu adı ile yayınlanmıştır.(www.iklimdegisikligineuyum.org/konya.pdf ) Çalışmaya yerel otoritelerden, akademisyenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, üniversite öğrencilerden toplam 85 kişi (proje ekibi hariç) katılım göstermiştir. Çalıştaylar ile iklim değişikliğinin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, bölgesel ve yerel gereksinimlerin ortaya çıkarılması ile iklim değişikliğine uyum ve mücadeleye ilişkin katılımcılardan çözüm önerileri oluşturmaları istenmiştir. Uygulamalı Çevre Eğitimi projesi çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda eğitim verildi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına Atık Yönetimi konulu konferans verilmiştir. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Atık konulu konferans düzenlenmiştir. 130

141 I. İL BAZINDA ÇEVRESEL GÖSTERGELER 1. GENEL 1.1. NÜFUS NÜFUS GÖSTERGE: Nüfus artış hızı 131 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 TANIM: Belirli bir dönemde, İl için nüfus büyüklüğünün ortalama yıllık artışıdır. Kaynak: TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: dönemi İl nüfus artış hızı (%), Nüfus yoğunluğu (kişi/km 2 ) Durum ve eğilimler; Veri formatı Yıllar Nüfus Nüfus Artış Hızı 0,201 0,119 0,0054 0,0114 0,010 0,012 0,0066 Değerlendirme ve Sonuçlar 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Konya nın nüfusu kişidir. Nüfusun ü (%76,2) şehirlerde, i (% 23,79) ise bucak ve köylerde yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış hızı 6,71, kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 53 dür. İlimizde 2000 yılında kentleşme oranı % 59 iken, 2012 yılında % 76,20 olmuştur. NÜFUS GÖSTERGE: Kentsel nüfus oranı TANIM: Belirli bir tarihte kentsel alan olarak tanımlanmış ve üzeri nüfusa sahip yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki oranıdır. Kaynak: TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: dönemi yıllık kırsal ve kentsel nüfus oranı (%),Türkiye geneli oranlarıyla karşılaştırılması Durum ve eğilimler: Veri formatı YILLARI ARASI NÜFUS DURUMU YILLAR İTİBARİYLE NÜFUSUN GELİŞİMİ SAYIM YILI NÜFUS TOPLAM İÇİNDEKİ ORANI (%) TOPLAM ŞEHİR KÖY ŞEHİR KÖY ,03 44, ,07 40, ,1 27, ,27 27, ,80 27, ,82 26, ,95 25, ,20 23,79 Değerlendirme ve Sonuçlar İlimizde 1990 yılında %55,03 olan kentsel nüfus oranı 2012 yılında %76,20y e yükselmiştir. İl Merkezimizde gecekondulaşma problemi oluşmamıştır.

142 SANAYİ 1.2 SANAYİ GÖSTERGE: Sanayi Bölgeleri TANIM: Sanayinin belli alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek gibi amaçlarla mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak hizmet sunmayı amaçlayan organize sanayi bölgeleri vb. sanayi bölgelerinin sayısının, toplam alanlarının ve ildeki planlı sanayileşme oranının zaman serisinde ifade edilmesidir. Kaynak: Sanayi İl Müdürlükleri, İl Sanayi Odası Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde bulunan sanayi kuruluşlarının sayısı, sektörlerine göre sanayi bölgelerinin (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Endüstri İhtisas Bölgesi ilan edilmiş alanlar, Büyük Sanayi Siteleri vb.) sayısı, kapasitesi, alanı (ha), OSB ve diğer sanayi alanlarında yeralan sanayi kuruluşlarının sayısının ildeki tüm sanayi kuruluşları sayısına oranı (%) Durum ve eğilimler; Konya daki Organize Sanayi Bölgeleri (Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Nisan 2013) 1 OSB ADI ALAN Ha PARSEL SAYISI TAHSİS EDİLEN P.SAYISI ÜRETİMDE OLAN İŞYERİ SAYISI AKŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İSTİHDAM SAYISI 2 BEYŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇUMRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EREĞLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KARAPINAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6 KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ * KONYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEYDİŞEHİR 8 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KULU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLAM * 4.Genişleme Bölgesi dahil 132

143 Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine ait arazilerle ilgili bilgiler (Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ) Alan 1 Alan 2 Yüzölçümü m m 2 Konumu Ulaşım Durumu Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, Geren Mevkiinde bulunmaktadır. Karapınar İlçe Merkezine yaklaşık 1,5 km mesafededir. Arazinin ortalama kotu 990 m dir. Karapınar İlçe Merkezini Aksaray a bağlayan karayoluna cepheli olup, karayolunun doğusundadır. Konya- Karapınar-Ereğli Karayolunun yaklaşık 1,5 km. kuzeyindedir. En yakın havaalanı olan Konya Havaalanı yaklaşık 100 km. batısındadır. Karapınar Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Acıkuyu, Beşağıl ve Körin Mevkiinde bulunmaktadır. İlçe merkezine 19,5 km. mesafededir. Arazinin ortalama kotu yaklaşık 1040 m dir. Konya-Karapınar yolunun yaklaşık 18.5 km. kuzeyindedir. Karapınar İlçe Merkezini Potur yerleşimine bağlayan yola cephelidir. En yakın havaalanı olan Konya Havaalanı yaklaşık 120 km. batısındadır. Arazinin Eğimi ~% 1 Yağış Durumu 284,6 kg/m 2 Deprem Kuşağı umurudirimi 5. Derece deprem kuşağı Belediye sınırları içinde, imar planı sınırları dışındadır Özel Sanayi Siteleri Konya İli ilçeleriyle birlikte sahip olduğu sanayi alanlarında gerçekleştirilen yatırımlar ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. İl merkezi başta olmak üzere Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Seydişehir ilçelerimizde yoğun sanayileşme görülmektedir. 133

144 Makine Gıda Fabrikasyon metal Otomotiv Döküm Plastik Maden Mineral mitalik Diğer Kimya Tekstil Ağaç ür Deri Mobilya KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yapılan Küçük Sanayi Siteleri SIRA NO KOOPERATİF ADI DOLU İŞYERİ SAYISI BOŞ İŞYERİ SAYISI TOPLAM İŞÇİ SAYISI 1 Konya Akşehir KSS -1.Bölüm Konya Akşehir KSS -2.Bölüm Konya Bozkır KSS işyeri bulunan 4 Konya Bozkır Özlem KSS KSS nin inşaatı devam etmektedir. 5 Konya Çumra KSS Konya Ereğli Hizarcılar ve Mar. KSS Konya Ereğli KSS Konya Ilgın KSS Konya Karapınar KSS -I+II Bölüm Konya Merkez Karatay KSS-I+II Bölüm Konya Merkez Bayrakçı KSS-I+II Bölüm Konya Merkez Hızarcılar KSS Konya Anadolu Teknik KSS-I+II Bölüm Konya Merkez Zafer KSS Konya Yunak KSS Konya Kulu KSS TOPLAM İlde imalat sanayinde öne çıkan sektörler makine üretimi, otomotiv yan sanayi, gıda sanayi, döküm sanayi, plastik ve kauçuk sanayi, ayakkabı sanayi, fabrikasyon metal ürünleri sanayi, kimyasal ürünler sanayi olarak sayılabilir FİRMALARIN SANAYİ SİCİL VERİLERİNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI (2012) firma sayısı 134

145 Makine Gıda Fabrikasyon metal Otomotiv Ana metal Plastik Tekstil Kimya Mineral metalik Maden Diğer Ağaç ür Mobilya Deri KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, FİRMALARIN İSTİHDAM SAYISINA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI 2012 istihdam sayısı Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013 SANAYİ GÖSTERGE: Madencilik TANIM: Bu gösterge, İlde yer alan farklı ruhsatlandırma grubuna göre verilen bir yılda kayıt altına alınmış maden ocakları, zenginleştirme tesisleri ve depolama alanlarının miktarının yıllara göre değişimini gösterir. Kaynak: İl Özel İdare, MİGEM Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Türlerine göre maden ocağı ve tesisi sayısı, alanları (ha) ve yıllara göre değişimleri (%), Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) 2012 için I(a) Grubu Maden(Ariyet-kum çakıl) Ocağı toplam sayısı : 20 I(a) Grubu Maden(Ariyet-kum çakıl) Ocağı toplam alanları: 123,05 ha Diğer grup madenlerin ruhsatlandırma işlemleri MİGEM tarafından yapılmaktadır A D E T YILLAR Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 135

146 Konya Ruhsat Bilgileri Listesi (2012)(Maden İşleri Genel Müdürlüğü,2012) İLÇE ERİŞİM SİCİL ALAN RUHSAT MADEN MADEN RUHSAT SAHİBİ ADRESİ YÜRÜRLÜK SAFHASI TARİHİ GRUBU ADI SELÇUKLU ,86 İşletme I-A Ariyet CENGİZ GRUBU Malzemesi KÜÇÜKBEZİRCİ SELÇUKLU ,7 İşletme I-A GRUBU EREĞLİ ,99 İşletme I-A GRUBU EREĞLİ ,99 İşletme I-A GRUBU KARATAY ,79 İşletme I-A GRUBU KULU ,93 İşletme I-A GRUBU MERKEZ ,97 İşletme I-A GRUBU SELÇUKLU ,99 İşletme I-A GRUBU Ariyet Malzemesi Kum - Çakıl Kum - Çakıl Kum - Çakıl SEYİT VURAL MUSTAFA NURETTİN KARAKÖSE MUSTAFA NURETTİN KARAKÖSE MAU İNŞ.MAD.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. TATLICAK MH. KOLIMSAN SAN. ST. MESNEVI SK. NO:31 KARATAY / KONYA YENİŞEHİR MAH. ADALI SOKAK NO:1/A SELÇUKLU / KONYA RASİM EREL CAD.DR.KARAKÖSE APT. ALTI NO:26/C EREĞLİ / KONYA RASİM EREL CAD.DR.KARAKÖSE APT. ALTI NO:26/C EREĞLİ / KONYA ÖĞRETMEN EVLERI MAH. LARENDE CAD. N:23/2 KONYA Kum - Çakıl MEHMET AKYÜZ BÜYÜK SAN. 1. CAD. NO:109 DIŞKAPI ALTINDAĞ / ANKARA Kum - Çakıl Kum - Çakıl MERAM ,95 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili DOLANİKS MAD. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZTAŞLAR HAFR. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. MEDRESE MAH. ULAŞBABA CAD. KALE SİT. 34/F SELÇUKLU / KONYA MEDRESE MAH. ULAŞBABA CAD. TIBBİYELİLER SİT ALTI NO:34/B KONYA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA BİTİŞ TARİHİ RUHSAT DURUMU Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal MERKEZ ,84 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Normal 136

147 SELÇUKLU ,07 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili SELÇUKLU ,99 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KARAŞAHİN MET. MAD. ENJ. TAR. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. SİLLE PARSANA MAH. ÖZTAŞÇI SOK. BÜLÜÇ KIRMA TAŞ OCAĞI ALTI SELÇUKLU / KONYA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,94 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,62 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,92 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,66 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,86 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,54 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili SELÇUKLU ,94 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili SEYİT VURAL KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. YENİŞEHİR MAH. ADALI SOKAK NO:1/A SELÇUKLU / KONYA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,62 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili SELÇUKLU ,24 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili SEYİT VURAL KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. YENİŞEHİR MAH. ADALI SOKAK NO:1/A SELÇUKLU / KONYA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Normal Faaliyetleri Durduruldu SELÇUKLU ,45 İşletme I-B GRUBU Çimento Kili KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu MERAM ,19 İşletme I-B GRUBU Tras KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. MERAM İşletme I-B GRUBU Tras KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. 137 ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Normal Normal

148 SELÇUKLU ,9 İşletme I-B GRUBU Tras KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. SEYDİŞEHİR ,05 İşletme I-B GRUBU Tras KON-ER GIDA İHT.PAZ. DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AKŞEHİR ,42 İşletme I-B GRUBU Tuğla- Kiremit Kili DOĞANHİSAR ,4 İşletme I-B GRUBU Tuğla- Kiremit Kili HÜYÜK ,01 İşletme I-B GRUBU Tuğla- Kiremit Kili HÜYÜK ,85 İşletme I-B GRUBU Tuğla- Kiremit Kili KADINHANI ,38 İşletme I-B GRUBU Tuğla- Kiremit Kili KADINHANI ,94 İşletme I-B GRUBU Tuğla- Kiremit Kili SELÇUKLU ,65 İşletme I-B GRUBU Tuğla- Kiremit Kili AKTOSAN AKŞEHİR TOPRAK MAD.SAN.VE TİC.A.Ş. MEHMET BAYKARA BAYKARA TUĞLA MAD. VE MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BETUSAN BEYŞEHİR TUĞLA- KİREMİT SAN VE TİC. A.Ş. GÜZEŞLER TUĞLA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GÜZEŞLER TUĞLA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜÇÜK PARS İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ILGIN ,84 İşletme I-B GRUBU KAZANCI MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ILGIN ,41 İşletme I-B GRUBU KAZANCI MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ ,97 İşletme I-B GRUBU AS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA KONYA YOLU 2. KM. SEYDİŞEHİR / KONYA 24 AĞUSTOS BULVARI FERİT EFENDİ İŞ HANI AKŞEHİR / KONYA AFYON YOLU ÜZERİ 3.KM P.K:5 ILGIN / KONYA GÖÇERİ KASABASI BEYLİK ÇALI MEVKİİ HÜYÜK / KONYA KIRELİ KASABASI HÜYÜK / KONYA ILGIN YOLU ÜZERİ 1.KM KADINHANI / KONYA ILGIN YOLU ÜZERİ 1.KM KADINHANI / KONYA HOROZLUHAN MAH. ENSAN SAN SİT. TAHIL SOK. NO:124 KONYA ANKARA ASFALTI NO:22/1 A BLOK KAT:3 ÇINARLI İZMİR ANKARA ASFALTI NO:22/1 A BLOK KAT:3 ÇINARLI İZMİR İÇERİ OVAALAN MEVKİİ KIZILKAYA KASABASI BUCAK / BURDUR Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal 138

149 SELÇUKLU ,85 İşletme I-B GRUBU HÜSEYİN KARAKAŞ SELÇUKLU ,21 İşletme I-B GRUBU CENAL MADENCİLİK VE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SELÇUKLU ,94 İşletme I-B GRUBU MUHAMMED VURAL MERKEZ ,93 İşletme II. GRUP Kil, Kalker KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. SİLLE AK MAHALLE MİMARSİNAN CAD. KOMBASSAN VİLLALARI NO:15 SELÇUKLU / KONYA MEZBAHA MAH. NEZAKET SK. NO:24 KARATAY / KONYA IŞIKLAR MAH. BELEN SOK. EKMEK APT. ALTI NO:1/C SELÇUKLU / KONYA Normal Normal Normal Ankara Yolu N: Normal SELÇUKLU ,7 5 İşletme II. GRUP Kil, Kalker KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. Ankara Yolu N: Normal EREĞLİ KARAPINAR KULU SELÇUKLU SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR ,79 İşletme II-A GRUP Bazalt (Mıcır) 97,5 İşletme II-A GRUP Bazalt (Mıcır) 100 İşletme II-A GRUP Bazalt (Mıcır) 99,91 İşletme II-A GRUP Bazalt (Mıcır) 97,35 İşletme II-A GRUP Bazalt (Mıcır) 99,85 İşletme II-A GRUP Bazalt (Mıcır) BİN BETON MAD.İNŞ.NAK.AKA R.SAN. VE TİC.A.Ş. CEVAHİROĞLU MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. MEHMET ERTUĞRUL ÖZKAFA MYK MADEN PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TEKS. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. AS İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. AS İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ELÇİ SK. NO:21 YUKARIAYRANCI ÇANKAYA / ANKARA BEYAZIT MAH. HÜSNÜAŞK SOK. BEZİRCİ İŞ MERKEZİ NO:1 KAT: 2/207 SELÇUKLU / KONYA MUSALLABAĞLARI MAH. BELH. CAD. NO:49-51 SELÇUKLU / KONYA SK. NO:26 OSTIM YENİMAHALLE / ANKARA ÇANKAYA MAH. ÇEVRE SOKAK NO:44 ÇANKAYA / ANKARA ÇANKAYA MAH. ÇEVRE SOKAK NO:44 ÇANKAYA / ANKARA Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu 139

150 MERKEZ ,1 2 İşletme II-A GRUP Dolomit KONYA SELÇUKLU KROM MAĞ. TUĞ. SAN. A.Ş. SELÇUKLU ,5 İşletme II-A GRUP Dolomit DARBAZYAŞAR MAD.İNŞ.NAK.TAA H.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ SELÇUKLU ,82 İşletme II-A GRUP Dolomit SOĞUKDERE MAD.TAAH.İNŞ.NA K.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SELÇUKLU ,9 3 DOĞANHİSAR İşletme II-A GRUP Dolomit BÜLMADEN BÜLÜÇ 99,37 İşletme II-A GRUP Dolomit (mıcır) MAD.SAN.TİC.A.Ş. KÜMAŞ MANYEZİT SAN. A.Ş. 140 DUTLU KIRI MEVKİİ PK:25 MERAM / KONYA MİLLET CAD. FERİTPAŞA AP. NO:98 KAT:4/10 MEDRESE MAH. ULAŞBABA CD. LOKMAN HEKİM SOK. NO:23/C KONYA YAPICI İŞ MERKEZİ B BLOK 3/308 KONYA ESKİŞEHİR YOLU 9. KM. KÜTAHYA BEYŞEHİR İşletme II-A GRUP Kalker SALİH GÜL İZMİR YOLU ÜZERİ BAHÇELİEVLER MAH. NO:53 BEYŞEHİR / KONYA BOZKIR ,4 İşletme II-A GRUP Kalker BÜYÜKDİKİCİ İNŞ. NAK. TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ CİHANBEYLİ ,5 İşletme II-A GRUP Kalker ÖZTUTUMLU İNŞ.TUR.SAN.TİC.L TD.ŞTİ. ÇELTİK ÇUMRA ,28 İşletme II-A GRUP Kalker MEHMET GÖKTUĞ NURULLAHOĞLU 75 İşletme II-A GRUP Kalker FETHULLAH HAMİDİ ÇUMRA ,03 İşletme II-A GRUP Kalker KURALLAR TARIM ÜRÜNLERİ ÜRET. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. KÜÇÜK İHSANİYE MAH.ŞEHİT ÖMER TAŞER SOKAK TUNAHAN APT. NO:3/5 SELÇUKLU / KONYA Brlik Mah. 2. Cad. No:9/3 ÇANKAYA / ANKARA HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ B BLOK NO:2/202 SELÇUKLU / KONYA BABALIK MAH. NÜVE İŞ MERKEZİ B-BLOK NO:6/604 SELÇUKLU / KONYA SANAYI SİTESİ MAHRUKATÇILAR BÖLÜMÜ ÇUMRA / KONYA Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

151 HALKAPINAR HALKAPINAR HÜYÜK HÜYÜK ILGIN İşletme II-A GRUP Kalker ZORLU HAZIR BETON MAD. VE PETR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 96,96 İşletme II-A GRUP Kalker DÜDEN MAD.İNŞ. VE NAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 42,19 İşletme II-A GRUP Kalker HÜRKAR İNŞ. TİC. VE MADEN LTD. ŞTİ. 99,75 İşletme II-A GRUP Kalker ÖZNUR MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-A GRUP Kalker CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. VE TES. HAFR. NAK. OTOM. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. CAHI CAD. NO:26/B EREĞLİ / KONYA DALMAZ MAH. M.SEYRAN CAD. KUYUBAŞI KAVŞAĞI 29/A EREĞLİ / KONYA ÇETİN EMEÇ BULVARI 6. CAD. NO.75/17 AŞAĞI ÖVEÇLER ÇANKAYA / ANKARA MEDRESE MAH. UYAŞBABA CAD. YEŞİLBAHAR SK. NO:36/A KONYA BABALIK MAH. GENÇAY SOKAK YAPICI İŞ MERKEZİ A BLOK K:2 NO:201 SELÇUKLU / KONYA KADINHANI ,71 İşletme II-A GRUP Kalker OSMAN ESER MUSALLA BAĞLAR MAH.DÜZORMAN SOK. NO:8 KONYA KADINHANI İşletme II-A GRUP Kalker KADEM MAD. NAK.İNŞ.SAN.TİC. VE PAZ.LTD.ŞTİ. KARATAY ,99 İşletme II-A GRUP Kalker ÜNAL İNŞ. TAAH. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. MERAM İşletme II-A GRUP Kalker MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ ,88 İşletme II-A GRUP Kalker KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. KARAKAYA MAH. OSMANCIK YOLU KUYUCAK MEVKİİ KADINHANI / KONYA ANKARA CAD. BEZİRCİLER SİTESİ NO: 92/B KARATAY / KONYA KÜÇÜK İHSANİYE MAH. MIZRAKLI SOK. NO:30/2 SELÇUKLU / KONYA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Normal MERKEZ ,52 İşletme II-A GRUP Kalker BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. K.İHSANİYE MH. VATAN CAD. NO:48 SELÇUKLU / KONYA Normal 141

152 SELÇUKLU ,75 İşletme II-A GRUP Kalker KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. Ankara Yolu N: Normal SELÇUKLU ,29 İşletme II-A GRUP Kalker MERMER MOZ. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. SELÇUKLU İşletme II-A GRUP Kalker KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. SELÇUKLU İşletme II-A GRUP Kalker MSL MAD. INŞ. MAK. SAN. TIC. LTD. ŞTI. SELÇUKLU ,69 İşletme II-A GRUP Kalker ÜNAL KORKMAZ HAZIR BET. ÇİM. MAD. İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SELÇUKLU ,98 İşletme II-A GRUP Kalker BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SELÇUKLU ,41 İşletme II-A GRUP Kalker CEVAHİROĞLU MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. SEYDİŞEHİR ,91 İşletme II-A GRUP Kalker KIRMATAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. SEYDİŞEHİR ,65 İşletme II-A GRUP Kalker SEYDİŞEHİR BEL.BAŞ. FATİH MAH. HARPUTLU SOK AKÇABA SİT. ALTI NO: 2/D SELÇUKLU / KONYA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA IVEDIK OSB. ARI SAN. ST SK. NO:78 YENİMAHALLE / ANKARA HOROZLUHAN MAH. DR. SADIK AHMET CAD. BELDEDE SOK. NO:4 SELÇUKLU / KONYA K.İHSANİYE MH. VATAN CAD. NO:48 SELÇUKLU / KONYA BEYAZIT MAH. HÜSNÜAŞK SOK. BEZİRCİ İŞ MERKEZİ NO:1 KAT: 2/207 SELÇUKLU / KONYA BAHÇELİEVLER MAH.ŞARKIKARAAĞAÇ CAD. NO.34 BEYŞEHİR / KONYA SEYDİŞEHİR-KONYA SEYDİŞEHİR / KONYA Normal Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal TUZLUKÇU ,61 İşletme II-A GRUP Kalker ŞEFİK MEŞE MENDERES SOK. NO.8 ÇELTİK / KONYA Normal TUZLUKÇU ,22 İşletme II-A GRUP Kalker BETOSA İNŞ.MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. AKŞEHİR KONYA KARAYOLU AKŞEHİR/KONYA AKŞEHİR / KONYA Normal 142

153 CİHANBEYLİ ,71 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) EREĞLİ ,52 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) ILGIN İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) KADINHANI İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) TAŞYAPI GRUP MAD. INŞ. PET. NAK. LTD. ŞTI. ÇAVGA MAD.MER.İNŞ.NAK.HAF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. MURAT EFE EHLİYET MAH. 6. SOKAK NO.35/8 BALGAT ÇANKAYA / ANKARA Ereğli Kapı Mah. Küçük Kergi Cad. Karatay Apt. N:1/2 AKSARAY MİTHATPAŞA CAD.NO:14 YENİŞEHİR ÇANKAYA / ANKARA NALÇAÇI CAD. GÜRLER İŞH. KAT:1/102 KONYA Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu KULU ,65 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) KULU ,8 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) MERAM ,97 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) MERKEZ ,69 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) MERKEZ ,9 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) SELÇUKLU ,25 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) SELÇUKLU ,98 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) SELÇUKLU ,1 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) YAYLACILAR İNŞ. NAK.OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ÖZTUTUMLU İNŞ.TUR.SAN.TİC.L TD.ŞTİ. KONYA BÜYÜKŞEHİR BEL. BAŞ. KOZAĞAÇ MAD. NAK. INŞ. PET. SAN. VE TIC. LTD.ŞTI. YESA MER.MAD.VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. OLGUN MARKA PATENT MÜŞ.VE TAR.SAN.TİC.LTD. ŞTİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BEL. BAŞ. TEBRİZ NAK.İNŞ.PET.TİC.L TD.ŞTİ. FERİTPAŞ MAH. PERTEV PAŞA CAD. DAMLA SİTESİ ALTI NO:4/H KONYA Brlik Mah. 2. Cad. No:9/3 ÇANKAYA / ANKARA YENİŞEHİR MAH.VATAN CAD.NO:2 KONYA KONYA FEVZİ ÇAKMAK MAH. KARAKAYIŞ CAD. HACI İZZET BEZİRCİ APT. NO.213/1 KARATAY / KONYA ALAATTİN BULVARI MIHOĞLU İŞHANI N:4 K:1/103 KONYA HACI YUSUF MESCİT MAH.ADANA ÇEVRE YOLU ÜZERİ NO:76/B KARATAY / KONYA YENİŞEHİR MAH.VATAN CAD.NO:2 KONYA KONYA BEYŞEHİR CAD.NO:73 MERAM / KONYA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 143

154 SELÇUKLU ,65 İşletme II-A GRUP Kalker ( 2. Grup ) BEYŞEHİR İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) BEYŞEHİR ,51 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) BEYŞEHİR ,26 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) BAYLAR HAFR. NAK.İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SALİH GÜL ÖZTAŞBAŞI İNŞ. MAD. PET. SAN. VE TİC. A.Ş. HUĞLU İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MEDRESE MAH. ULAŞBABA CAD. NO:36/C KONYA İZMİR YOLU ÜZERİ BAHÇELİEVLER MAH. NO:53 BEYŞEHİR / KONYA ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8 ÇANKAYA / ANKARA HAPİSHANE CADDESİ BEYŞEHİR / KONYA Normal Normal Normal Normal BEYŞEHİR BOZKIR ÇUMRA ,5 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 99,46 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 96,9 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) DERBENT ,19 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) DEREBUCAK ,94 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) DEREBUCAK İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) DOĞANHİSAR ,77 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) DOĞANHİSAR ,32 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) HANKAYA MAD. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ÖZTAŞBAŞI İNŞ. MAD. PET. SAN. VE TİC. A.Ş. MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. URANSAN DIŞ TİC. TAAH. VE YATIRIM A.Ş. HELTAŞ İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE-KA YAPI İNŞ. PET. ÜR. TİC. VE SAN. A.Ş. BURKAY İNŞ. MAD. ENERJİ MÜH. TURZ. TEKS. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. NESCE İNŞAAT ENERJİ VE TİCARET A.Ş. TURAN GÜNEŞ BULV. NO:50/6 ÇANKAYA / ANKARA ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8 ÇANKAYA / ANKARA KÜÇÜK İHSANİYE MAH. MIZRAKLI SOK. NO:30/2 SELÇUKLU / KONYA KAYIŞ DAĞI CD. KARAMAN ÇIFTLIK YOLU E BLOK NO:47 IÇERENKÖY ATAŞEHİR / İSTANBUL YILDIZEVLER MAH SK. NO:15/7 ÇANKAYA / ANKARA KÜÇÜK İHSANİYE MAH.YAHYAÇAVUŞ CAD.NO:42 SELÇUKLU / KONYA REŞİT GALİP CAD. GÖLGELİ SOKAK NO:5 G.O.P. ÇANKAYA / ANKARA İLKBAHAR MAH.571. CAD.608 SOK.NO:8/C ORAN Normal Normal Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu 144

155 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA / ANKARA EREĞLİ ,89 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) HADİM ,93 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EFE İNŞAAT TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş. K.İHSANİYE MH. VATAN CAD. NO:48 SELÇUKLU / KONYA NALÇACI CAD. AY İŞ HANI NO:2/27 KONYA Normal Normal HALKAPINAR ILGIN ILGIN ILGIN ,78 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 99,94 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 99,6 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 97,22 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) KARATAY ,14 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) KARATAY MERAM ,31 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 77,5 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) CEVAHİROĞLU MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ÇİMTAŞ HAZIR BETON TESİSLERİ AKAR. İNŞ. MAM. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİKİLTAŞ ENERJİ PETROL MAD. İNŞ. A.Ş. ESERYOL İNŞAAT MAKİNE MADENCİLİK TAŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇAVUŞOĞLU NAK. İNŞ. TUR.MAD. TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ. BİBERCİ MAD. MAK.ENJ. PET.TRZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. BEYAZIT MAH. HÜSNÜAŞK SOK. BEZİRCİ İŞ MERKEZİ NO:1 KAT: 2/207 SELÇUKLU / KONYA ŞIHBEDRETTİN MAH. KONYA YOLU ÜZERİ MENZİL MEVKİİ ILGIN / KONYA K.İHSANİYE MH. VATAN CAD. NO:48 SELÇUKLU / KONYA K. İHSANİYE MAH. DEMİRYOLU CAD. NO:18/A SELÇUKLU / KONYA YILDIZEVLER MAH. 4.CAD. 717.SOKAK 13/10 ÇANKAYA / ANKARA ÇAYIR MAH. ASLANLI KIŞLA CAD. TÜRK PETROL OFİSİ KARATAY / KONYA K. İHSANİYE MAH. VATAN CAD. NO:48 SELÇUKLU / KONYA Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal 145

156 MERAM ,5 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) MERAM İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) MERAM MERAM İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 85 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) MERAM ,66 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) MERAM MERKEZ ,72 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 54,39 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) MERKEZ İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSMAİL HAKKI GÜLTEKİN KOZAĞAÇ MAD. NAK. INŞ. PET. SAN. VE TIC. LTD.ŞTI. BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YAŞAR HAFR. INŞ. TAAH. NAK. OTO. TUR. AKARYAKIT SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ÖZTAŞBAŞI İNŞ. MAD. PET. SAN. VE TİC. A.Ş. SEDAŞ İNŞ. A.Ş. KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. K.İHSANİYE MH. VATAN CAD. NO:48 SELÇUKLU / KONYA HAVZAN MAH. BABİL SOKAK NESLİKENT SİTESİ A BLOK NO:35/11 MERAM / KONYA FEVZİ ÇAKMAK MAH. KARAKAYIŞ CAD. HACI İZZET BEZİRCİ APT. NO.213/1 KARATAY / KONYA K.İHSANİYE MH. VATAN CAD. NO:48 SELÇUKLU / KONYA GAP MH SK. TAŞKONAK IŞMER. K:3 NO:6 BATMAN ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8 ÇANKAYA / ANKARA TURAN GÜNEŞ BULV. HİLAL MH. 71. SK. 15/8 ÇANKAYA / ANKARA Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Ankara Yolu N: Normal MERKEZ ,2 5 SARAYÖNÜ İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 99,81 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SARAYÖNÜ ,56 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) HASAN YÜCEL OLGUNÇELİK CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. VE TES. HAFR. NAK. OTOM. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BARBAROS HAYRETTİN OLGUNÇELİK BÜYÜK SİNAN MAH. ANKARA CAD. NO: 108/B KARATAY / KONYA BABALIK MAH. GENÇAY SOKAK YAPICI İŞ MERKEZİ A BLOK K:2 NO:201 SELÇUKLU / KONYA BÜYÜK SİNAN MAH. ANKARA CAD NO:108 / B KARATAY / KONYA Normal Normal Normal 146

157 SELÇUKLU ,09 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SELÇUKLU ,29 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SELÇUKLU ,45 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SELÇUKLU SELÇUKLU ,8 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) 96,25 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SELÇUKLU ,97 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SELÇUKLU ,22 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SELÇUKLU İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SEYDİŞEHİR ,3 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SEYDİŞEHİR ,04 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) EMİR HAZIR BETON İŞ MAK. MAD. İNŞ. VE NAK. LTD. ŞTİ. KONMADEN KONYA MAD. VE İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. KOCAERLER HARFİYAT NAK. MAD. VE İNŞ. LTD. ŞTİ. İBRAHİM ŞEN KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. ER ÇEVİKTAŞ MAD. PETR. İNŞ. NAK. HAY. LTD. ŞTİ. KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. ÖZTAŞBAŞI İNŞ. MAD. PET. SAN. VE TİC. A.Ş. ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. HOROZLUHAN MAH. DR.SADIK AHMET CAD. NO:120/1 SELÇUKLU / KONYA MUSALLA BAĞLARI MAH. BELH CAD. NO:49 SELÇUKLU / KONYA Faaliyetleri Durduruldu Normal Ankara Yolu N: Normal YENİŞEHİR MAH.ULAŞBABA CAD.TERZİLER SİTESİ ALTI NO:36/A SELÇUKLU / KONYA ALAVARDI MAH. DİZDAR SOK. ALTUNBAŞAR APT Normal Normal NO:1/5 MERAM / KONYA Ankara Yolu N: Faaliyetleri Durduruldu FERITPAŞA MH. NIŞANTAŞ SK. NO:7/1 SELÇUKLU / KONYA Normal Ankara Yolu N: Faaliyetleri Durduruldu ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8 ÇANKAYA / ANKARA Normal SEYDİŞEHİR / KONYA Normal SEYDİŞEHİR ,85 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) SEYDİŞEHİR ,24 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) NE-KA YAPI İNŞ. PET. ÜR. TİC. VE SAN. A.Ş. YAŞAR HAFR. INŞ. TAAH. NAK. OTO. TUR. AKARYAKIT KÜÇÜK İHSANİYE MAH.YAHYAÇAVUŞ CAD.NO:42 SELÇUKLU / KONYA GAP MH SK. TAŞKONAK IŞMER. K:3 NO:6 BATMAN Faaliyetleri Durduruldu Normal 147

158 SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. TAŞKENT İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) YUNAK ,83 İşletme II-A GRUP Kalker (mıcır) BÜYÜKDİKİCİ İNŞ. NAK. TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ KARMER MERMER TUR.İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KADINHANI ,83 İşletme II-A GRUP Kalsit KONCEREN BOYA KİMYA İNŞ. PLASTİK MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ ,3 1 İşletme II-A GRUP Kalsit BAYLAR HAFR. NAK İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜÇÜK İHSANİYE MAH.ŞEHİT ÖMER TAŞER SOKAK TUNAHAN APT. NO:3/5 SELÇUKLU / KONYA ÇETİN EMEÇ BULVARI 6.CADDE 76.SOK. 8/6 A.ÖVEÇLER ÇANKAYA / ANKARA H. YUSUF MESCİD MAH. YENİ MARANGOZLAR SAN. KILIÇBEY SOK. NO:11 KARATAY / KONYA SİLLE AK MAHALLE SALEP SOK.NO:22 SELÇUKLU / KONYA MERKEZ İşletme II-A GRUP Kalsit HİMMET ÖZTAŞ KARAKULAK MAH. ADANA ÇEVRE YOLU NO.259 KARATAY / KONYA SELÇUKLU İşletme II-A GRUP Kalsit HASAN HÜSEYİN BAYLAR ERENKÖY MAH. NAME SOK. NO:4 KONYA Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal SELÇUKLU ,5 İşletme II-A GRUP Kalsit BEZİRCİLER NAKLİYAT İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. SELÇUKLU İşletme II-A GRUP Kalsit H.HÜSEYİN BAYLAR SELÇUKLU İşletme II-A GRUP Kireç Taşı ( 2. Grup ) ÖZTAŞOĞLU HAR.NAK.TAAH.S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ. YENİ İSTANBUL CAD. NO:6 SELÇUKLU / KONYA AK MAH. SALEP SOK. YILANLI KIR KUM OCAĞI YANI N:22 SELÇUKLU / KONYA MEDERESE MAH. ULAŞBABA CAD.TERZİLER SİT.ALTI NO:38/A SELÇUKLU / KONYA Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal 148

159 ÇELTİK ,03 İşletme II-A GRUP Kireç Taşı (Mıcır ) ŞEFİKOĞULLARI İNŞ. NAK. AK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CİHANBEYLİ ,12 İşletme II-A GRUP TAŞYAPI GRUP MAD. INŞ. PET. NAK. LTD. ŞTI. CİHANBEYLİ CİHANBEYLİ ÇUMRA ÇUMRA ,79 İşletme II-A GRUP TAŞYAPI GRUP MAD. INŞ. PET. NAK. LTD. ŞTI. 44,11 İşletme II-A GRUP TAŞYAPI GRUP MAD. INŞ. PET. NAK. LTD. ŞTI. 88,63 İşletme II-A GRUP MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 33,98 İşletme II-A GRUP FETİH İNŞ. MÜH. MÜT. MAD. LTD. ŞTİ. EMİRGAZİ ,66 İşletme II-A GRUP BEZİRCİGİL MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HADİM ,87 İşletme II-A GRUP LAPİDEM YAPI MEKANİK MÜH. TAAH. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ILGIN ,82 İşletme II-A GRUP CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. VE TES. HAFR. NAK. OTOM. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BAHÇESARAY MAH. YUNAK YOLU ÜZERİ ÇELTİK / KONYA EHLİYET MAH. 6. SOKAK NO.35/8 BALGAT ÇANKAYA / ANKARA EHLİYET MAH. 6. SOKAK NO.35/8 BALGAT ÇANKAYA / ANKARA EHLİYET MAH. 6. SOKAK NO.35/8 BALGAT ÇANKAYA / ANKARA KÜÇÜK İHSANİYE MAH. MIZRAKLI SOK. NO:30/2 SELÇUKLU / KONYA BABALIK MAH. NÜVE İŞ MERKEZİ B- BLOK NO:6/604 SELÇUKLU / KONYA MUSALLA BAĞLARI MAH. BELH CAD NO:77 SELÇUKLU / KONYA F. PAŞA MH. NALÇACI CD. NO:37/17 SELÇUKLU / KONYA BABALIK MAH. GENÇAY SOKAK YAPICI İŞ MERKEZİ A BLOK K:2 NO:201 SELÇUKLU / KONYA KADINHANI ,87 İşletme II-A GRUP ALİ MUSA AKTAŞ MEDRESE MH. ULAŞBABA CD. ARAS IŞMER. K:2 NO:10 SELÇUKLU / KONYA MERAM ,92 İşletme II-A GRUP FATİH İNŞAAT BİLİŞİM MADENCİLİK AKARYAKIT TİC.A.Ş. FATİH MH. KARATAY SANAYİ BALLICA SK. NO:19 KONYA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 149

160 MERKEZ ,88 İşletme II-A GRUP SÜRVEYAN MAK. İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. MERKEZ ,32 İşletme II-A GRUP SÜRVEYAN MAK. İNŞ. TİC. SAN. LTD. MERKEZ ŞTİ. 94,96 İşletme II-A GRUP ÇEBİLER YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ ,7 İşletme II-A GRUP SÜRVEYAN MAK. İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. MERKEZ MERKEZ SARAYÖNÜ ,99 İşletme II-A GRUP OSMAN SİNAN SÜTÇÜOĞLU 89,32 İşletme II-A GRUP ÇEBİLER YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 62,52 İşletme II-A GRUP RAMAZAN YALÇIN BADEM SARAYÖNÜ ,97 İşletme II-A GRUP MEHMET ALİ GÜVENİLİR SARAYÖNÜ SELÇUKLU SELÇUKLU ,18 İşletme II-A GRUP RAMAZAN YALÇIN BADEM ŞEYH ŞAMİL MAH. EYLÜL SOK. N:43/27 MERAM / KONYA ŞEYH ŞAMİL MAH. EYLÜL SOK. N:43/27 MERAM / KONYA KUM BAĞ YOLU YELKEN KULÜBÜ KARŞISI ÇEBİ APT. KAT:1 TEKİRDAĞ ŞEYH ŞAMİL MAH. EYLÜL SOK. N:43/27 MERAM / KONYA YILDIZEVLER MAH. 4.CAD. 717.SOKAK 13/10 ÇANKAYA / ANKARA KUM BAĞ YOLU YELKEN KULÜBÜ KARŞISI ÇEBİ APT. KAT:1 TEKİRDAĞ LADİK BELEDİYESİ PANCARCI MAH.ŞEYH AHMET HÜDAİ CAD.NO:27 SARAYÖNÜ / KONYA SANCAK MH. DR. SADIK AHMET CD. SITKI SK. NO:6/A SELÇUKLU / KONYA LADİK BELEDİYESİ PANCARCI MAH.ŞEYH AHMET HÜDAİ CAD.NO:27 SARAYÖNÜ / KONYA 100 İşletme II-A GRUP İSMAİL VAROL MEHMET AKİF ERSOY MAH. SOYCAN SOK. NO.40 KONYA 99,18 İşletme II-A GRUP YÖRTUR İNŞAAT MADENCİLİK SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİŞANATAŞI MAH MAKAMİ SOK. BULUŞ SİTESİ C BLOK NO:6/A SELÇUKLU / KONYA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal 150

161 SELÇUKLU ,5 İşletme II-A GRUP KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Normal SELÇUKLU İşletme II-A GRUP H.HÜSEYİN BAYLAR SELÇUKLU ,33 İşletme II-A GRUP KARAŞAHİN MET. MAD. ENJ. TAR. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SELÇUKLU ,26 İşletme II-A GRUP SEHA İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SELÇUKLU ,54 İşletme II-A GRUP MSL MÜH. MAK. MAD. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. SELÇUKLU ,93 İşletme II-A GRUP HÜSEYİN KARAKAŞ SELÇUKLU SELÇUKLU ,75 İşletme II-A GRUP OSMAN SİNAN SÜTÇÜOĞLU 81,25 İşletme II-A GRUP KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. SELÇUKLU ,99 İşletme II-A GRUP OSMAN SİNAN SÜTÇÜOĞLU SEYDİŞEHİR ,22 İşletme II-A GRUP VİKAVT İNŞ.İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SEYDİŞEHİR ,29 İşletme II-A GRUP BELİZ İNŞ. TAAH. MAD. ENERJİ TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 151 AK MAH. SALEP SOK. YILANLI KIR KUM OCAĞI YANI N:22 SELÇUKLU / KONYA SİLLE PARSANA MAH. ÖZTAŞÇI SOK. BÜLÜÇ KIRMA TAŞ OCAĞI ALTI SELÇUKLU / KONYA FERİTPAŞA MAHALLESİ KULE CADDESİ KULE PLAZA İŞ MERKEZİ KAT34/35 NO:2/ SELÇUKLU / KONYA ARI SAN. ST SK. NO:78 IVEDIK OR. SAN. BÖL. YENİMAHALLE / ANKARA SİLLE AK MAHALLE MİMARSİNAN CAD. KOMBASSAN VİLLALARI NO:15 SELÇUKLU / KONYA YILDIZEVLER MAH. 4.CAD. 717.SOKAK 13/10 ÇANKAYA / ANKARA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA YILDIZEVLER MAH. 4.CAD. 717.SOKAK 13/10 ÇANKAYA / ANKARA ADLİYE KÖYÜ MEŞELİK MEVKİİ BİLANO ARİFİYE SAKARYA ÇETİN EMEÇ BULVARI 77. SOKAK NO.18/3 ÇANKAYA / ANKARA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

162 ÇUMRA ,7 5 KULU İşletme II-B GRUP Andezit ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 65,31 İşletme II-B GRUP Andezit ŞAŞMAZLAR MAD. İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. A.Ş. KULU İşletme II-B GRUP Andezit DOĞATAŞ MAD.İNŞ.NAK.EML.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KULU İşletme II-B GRUP Andezit DOĞATAŞ MAD.İNŞ.NAK.EML.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ ,28 İşletme II-B GRUP Andezit KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARAJ CAD. ÇUMRA / KONYA ŞAFAK MAH.858.SOK.NO:12 GÖLBAŞI / ANKARA GAZİOSMANPAŞA MAH. ANKARA CAD. 213.SOK. NO:2/5 ANKARA GAZİOSMANPAŞA MAH. ANKARA CAD. 213.SOK. NO:2/5 ANKARA ANKARA YOLU ÜZERİ 10.K.M. NO:355 KONYA Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Normal MERKEZ ,5 İşletme II-B GRUP Andezit MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ İşletme II-B GRUP Andezit KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. MERKEZ İşletme II-B GRUP Andezit KONYA ÇİM.SAN. A.Ş. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERAM / KONYA Normal Ankara Yolu N: Faaliyetleri Durduruldu Ankara Yolu N: Faaliyetleri Durduruldu MERKEZ ,2 5 MERKEZ ,6 9 SEYDİŞEHİR KULU İşletme II-B GRUP Andezit MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme II-B GRUP Andezit MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 92,28 İşletme II-B GRUP Andezit ANGORA -TAŞ MAD. İNŞ. MÜH. PEY. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP Andezit (Blok) İNCİTAŞ MAD. İNŞ. TURZ. NAK. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERAM / KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERAM / KONYA KONYA YOLU 35. KM. YAĞLIPINAR KÖYÜ KARŞISI GÖLBAŞI / ANKARA YURTBEY MH. TAŞ FAB. SERPMELERİ 6 ADA 1 PARSEL NO:7 GÖLBAŞI / ANKARA Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal 152

163 KULU KULU ,5 İşletme II-B GRUP Andezit (Blok) 99,95 İşletme II-B GRUP Andezit (Blok) ŞAŞMAZLAR MAD. İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. A.Ş. ŞAŞMAZLAR MAD. İNŞ. NAKL. SAN. ŞAFAK MAH.858.SOK.NO:12 GÖLBAŞI / ANKARA ŞAFAK MAH.858.SOK.NO:12 VE TİC. A.Ş. GÖLBAŞI / ANKARA AKÖREN ,9 İşletme II-B GRUP Mermer AHMET KAYA TEVFİKİYE CAD.NO:53/1 KONYA Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu AKÖREN ,83 İşletme II-B GRUP Mermer TUREKS TURUNÇ MAD. İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. AKÖREN AKŞEHİR ,8 1 98,75 İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İşletme II-B GRUP Mermer GÜREL MER.SAN.VE TİC.A.Ş. AKŞEHİR İşletme II-B GRUP Mermer MAVİ VE SİYAH TAŞ MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 88,81 İşletme II-B GRUP Mermer BTS MAD. VE MER. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP Mermer ERYAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BEYŞEHİR İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER BEYŞEHİR ,4 7 SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. 5.SOK.NO:8 AFYONKARAHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SAN.BÖL.P.K.139 AFYONKARAHİSAR ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 1.CAD. 7.SOK AFYONKARAHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ CAD. KÜÇÜK İŞ MERKEZİ NO:38/4 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER / İSTANBUL MUSTAFA KEMAL MAH.2137.SOK.NO:3 BALGAT ÇANKAYA / ANKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Normal 153

164 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR ,6 3 BEYŞEHİR ,5 5 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR ,4 7 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 97,2 İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İşletme II-B GRUP Mermer GANİMER MERMER İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞT. İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 43,89 İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA KEPEZLER MERMER AKARYAKIT MAD.TARIM İNŞ.TİC.PAZ.VE SAN.LTD.ŞTİ 86,37 İşletme II-B GRUP Mermer GÜV - MAK MAD. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İşletme II-B GRUP Mermer ANAMAS MERMER MAD. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş. 56,21 İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA KEPEZLER MERMER AKARYAKIT MAD.TARIM İNŞ.TİC.PAZ.VE SAN.LTD.ŞTİ 99,45 İşletme II-B GRUP Mermer KASAPOĞLU MAD. MER. İHR. İTH. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 154 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ANTALYA ASFALTI 6. KM BUCAK / BURDUR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA CİHADİYE MAH.SERİK CAD.NO:49 PINARLI/ANTALYA MUSALLA BAĞLARI MAH.TURGUT REİS SOK. NO:41 SELÇUKLU / KONYA ORGANİZE SAN. BÖLGESİ BEYŞEHİR / KONYA CİHADİYE MAH.SERİK CAD.NO:49 PINARLI/ANTALYA ORGANİZE SAN. BÖL. BAYAVŞAR MEVKİİ BEYŞEHİR / KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA Normal Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal

165 BEYŞEHİR ,5 İşletme II-B GRUP Mermer GANİMER MERMER İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞT. BEYŞEHİR İşletme II-B GRUP Mermer KASAPOĞLU MAD. MER. İHR. İTH. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ANTALYA ASFALTI 6. KM BUCAK / BURDUR ORGANİZE SAN. BÖL. BAYAVŞAR MEVKİİ BEYŞEHİR / KONYA BOZKIR İşletme II-B GRUP Mermer İSA AKSÖZ HAVZAN MAH. YENİ SANTRAL ELEKTRİK CAD. 15/9 MERAM / KONYA BOZKIR ,88 İşletme II-B GRUP Mermer ALİ ENHOŞ A.PAZARCI CAD.FEVZİ PAŞA CAD SOK. NO:9 MANAVGAT / ANTALYA BOZKIR İşletme II-B GRUP Mermer KOMMERSAN KOMBASSAN MERMER MADEN İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş. BOZKIR DEREBUCAK ILGIN ,0 6 ILGIN ,88 İşletme II-B GRUP Mermer KOMMERSAN KOMBASSAN MERMER MADEN İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş. 99,08 İşletme II-B GRUP Mermer ESK GRANİT MER. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İşletme II-B GRUP Mermer ÇAVMER ÇAVDAR MER.MAD. İNŞ.SAN.A.Ş BİRİKETÇİLER SANAYİ SİTESİ UMURLU SOK. NO:19 KONYA BİRİKETÇİLER SANAYİ SİTESİ UMURLU SOK. NO:19 KONYA MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:147/B ALİBEYKÖY EYÜP / İSTANBUL DOĞRUGÖZ KASABASI SANAYİ BÖLGESİ AKŞEHİR / KONYA 96 İşletme II-B GRUP Mermer ADNAN DEMİREL MERMER SANAYİ BÖLGESİ İSCEHİSAR / AFYONKARAHİSAR KULU ,83 İşletme II-B GRUP Mermer TURKSTONE MADENCİLİK ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD. YONCA APT. NO:151 D.39 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ / İSTANBUL Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal 155

166 MERKEZ İşletme II-B GRUP Mermer KAYISER MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERKEZ İşletme II-B GRUP Mermer YESA MER.MAD.VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ ,1 6 İşletme II-B GRUP Mermer ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ İşletme II-B GRUP Mermer SEVİM BİRSEN ÇELİK MERKEZ ,71 İşletme II-B GRUP Mermer KOMMERSAN KOMBASSAN MERMER MADEN İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş. SELÇUKLU ,49 İşletme II-B GRUP Mermer SELMER İNŞ. HAY. MER. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TUZLUKÇU ,78 İşletme II-B GRUP Mermer REİSOĞLU MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BEYŞEHİR ,37 İşletme II-B GRUP Traverten TEKNOMER TURZ. TAR. MAD. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. BEYŞEHİR ,9 7 BEYŞEHİR , BABALIK MAH. KEMERLİ ÇARŞISI B BLOK KAT:6/607 SELÇUKLU / KONYA ALAATTİN BULVARI MIHOĞLU İŞHANI N:4 K:1/103 KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA MİLLET CAD.FERİTPAŞA APT.NO=98 K.4 D:10 KONYA BİRİKETÇİLER SANAYİ SİTESİ UMURLU SOK. NO:19 KONYA 1. ORG. SAN. ATABEY SOK. NO:14 SELÇUKLU / KONYA ANKARA KARAYOLU ÜZERİ 22. KM İSCEHİSAR / AFYONKARAHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1501 ADA PARSEL BUCAK / BURDUR İşletme II-B GRUP Traverten ADNAN ÖZEREN TALATPAŞA MH. TANYELI SK. NO:12/7 KAĞITHANE / İSTANBUL İşletme II-B GRUP Traverten ADNAN ÖZEREN TALATPAŞA MH. TANYELI SK. NO:12/7 KAĞITHANE / İSTANBUL CİHANBEYLİ İşletme II-B GRUP Traverten SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ DERBENT İşletme II-B GRUP Traverten EMT MER. GIDA TAR. HAY. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NALÇACI CAD.YEŞİLMERCAN SİTESİ ALTI NO:2/6 KONYA AFYON-ANKARA KARAYOLU ÜZERİ 23. KM. İSCEHİSAR / AFYONKARAHİSAR Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal

167 DERBENT ,11 İşletme II-B GRUP Traverten LÜTFİ TAKAVCI MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. EREĞLİ ,48 İşletme II-B GRUP Traverten BİMEKS MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EREĞLİ ,6 4 GÜNEYSINIR ,7 5 İşletme II-B GRUP Traverten BİMEKS MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İşletme II-B GRUP Traverten MESE MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. HADİM İşletme II-B GRUP Traverten ECE MERMER TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HACI ARMAĞAN MAH. CUMA CAMİİ SOK. NO:28 BEYŞEHİR / KONYA NİŞANTAŞI MAH.SADABAT SOK.NO:13/B-3 SELÇUKLU / KONYA NİŞANTAŞI MAH.SADABAT SOK.NO:13/B-3 SELÇUKLU / KONYA SÜMER MAH.AKÇEŞME CAD.NO:46 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ HONAZ YOLU ÜZERİ 100. METRE HONAZ / DENİZLİ HADİM ,33 İşletme II-B GRUP Traverten CELAL AKGÜL SEĞMENLER MAH. 9. SOK. NO:37/2 YÜREĞİR / ADANA MERKEZ ,94 İşletme II-B GRUP Traverten ÖZMER SUNİ VE TABİİ MER. SAN. VE TİC. A.Ş. MERKEZ ,66 İşletme II-B GRUP Traverten SADAKAT MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ ,3 1 İşletme II-B GRUP Traverten NATURA MER.MAD.İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş. MERKEZ ,68 İşletme II-B GRUP Traverten ANTALYA MERMER MERKEZ ,6 5 SEYDİŞEHİR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İşletme II-B GRUP Traverten TRAMER MER.NAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP Traverten KASAPOĞLU MAD. MER. İHR. İTH. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL YOLU 38 KM KAZAN / ANKARA TATLICAK MAH.EREĞLİ YOLU 6.KM KONYA ORGANİZE SAN.BÖL.2.CAD.9.SOK. NO:2 AFYONKARAHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SAN.BÖLGESİ BUDAKÖZÜ SOK.NO:2 KONYA ORGANİZE SAN. BÖL. BAYAVŞAR MEVKİİ BEYŞEHİR / KONYA Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu 157

168 SEYDİŞEHİR ,9 İşletme II-B GRUP Traverten LÜTFİ TAKAVCI MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. SEYDİŞEHİR İşletme II-B GRUP Traverten MAKRO MAD. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR ,81 İşletme II-B GRUP Traverten LÜTFİ TAKAVCI MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. 76,2 İşletme II-B GRUP Traverten TEKNOMER TURZ. TAR. MAD. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. SEYDİŞEHİR ,33 İşletme II-B GRUP Traverten LÜTFİ TAKAVCI MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. AKÖREN BEYŞEHİR BEYŞEHİR ,2 5 BEYŞEHİR ,36 İşletme II-B GRUP MEHMET EMİN KABAKCI 99,91 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. HACI ARMAĞAN MAH. CUMA CAMİİ SOK. NO:28 BEYŞEHİR / KONYA SEYDİKÖY NO:278 BUCAK / BURDUR HACI ARMAĞAN MAH. CUMA CAMİİ SOK. NO:28 BEYŞEHİR / KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1501 ADA PARSEL BUCAK / BURDUR HACI ARMAĞAN MAH. CUMA CAMİİ SOK. NO:28 BEYŞEHİR / KONYA TATLICAK MAH.BİRİKETÇİLER SANAYİ ULUAĞAÇ SOK.NO:17 KONYA KONYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 158

169 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 98,89 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 93,79 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 82,25 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 91,49 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 38,68 İşletme II-B GRUP NEJDET KEPEZ CİHADİYE MAH. SERİK CAD. NO:49 PINARLI AKSU ANTALYA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 159

170 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR ,9 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 96,08 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER 160 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DÖŞEMEALTI ANTALYA 100 İşletme II-B GRUP YUSUF ÜRESİN ATATÜRK CAD. NO:384 KAT:1/2 ALSANCAK İZMİR 57,74 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 97,82 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP SAPPHİRE ARTSTONE MERMER MADEN TARIM TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 88,34 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 93,75 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL GÜRSU MAH SOK. VİLLA TOPALOĞLU NO:6/1 KONYAALTI / ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

171 BEYŞEHİR BEYŞEHİR ,09 İşletme II-B GRUP LÜTFİ TAKAVCI MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. BEYŞEHİR ,5 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. BEYŞEHİR ,5 6 BEYŞEHİR BEYŞEHİR ,2 5 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 99,37 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 99 İşletme II-B GRUP SAPPHİRE ARTSTONE MERMER MADEN TARIM TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 99,06 İşletme II-B GRUP KEFELİ MERMER GRANİT SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 52,5 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 161 HACI ARMAĞAN MAH. CUMA CAMİİ SOK. NO:28 BEYŞEHİR / KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA GÜRSU MAH SOK. VİLLA TOPALOĞLU NO:6/1 KONYAALTI / ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:133 EYÜP / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

172 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR ,7 5 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR BEYŞEHİR İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 75 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 96,21 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 99,5 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 162 BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal

173 NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL BEYŞEHİR BOZKIR DEREBUCAK DEREBUCAK DEREBUCAK DEREBUCAK ,86 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL 99,94 İşletme II-B GRUP RUHİ ARDA EREN YENİKALE MAH. BARAN SOK. NO:50/5 NARLIDERE / İZMİR 99,73 İşletme II-B GRUP HÜRMAR DOĞALTAŞ MAD. MÜH. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 66,65 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 100 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. HÜYÜK İşletme II-B GRUP ÇİLLER MER.MAD.İNŞ.MO BİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. KULU ,94 İşletme II-B GRUP İNCİTAŞ MAD. İNŞ. TURZ. NAK. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. KULU ,62 İşletme II-B GRUP ZÜLKÜF TÜRKMEN HUNAT MAH. ŞİMŞEK SOK. PINAR İŞ MERKEZİ NO:3/A KAT:3 MELİKGAZİ / KAYSERİ BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA BARBOROS BULV. MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL İNCİLİPINAR MAH. 4.SOK. HACIBEY İŞMRK. 1/3 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP YURTBEY MH. TAŞ FAB. SERPMELERİ 6 ADA 1 PARSEL NO:7 GÖLBAŞI / ANKARA GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ KARŞISI NO:24 GÖLBAŞI / ANKARA Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Normal 163

174 KULU KULU MERAM ,5 İşletme II-B GRUP ZÜLKÜF TÜRKMEN 100 İşletme II-B GRUP ZİLFİKAR KARAASLANOĞLU 100 İşletme II-B GRUP LORAS MAD. İŞL. PETR. ÜR. NAKL. SAN. VE TİC. A.Ş. MERKEZ İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ ,2 İşletme II-B GRUP ANTALYA MERMER SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR CİHANBEYLİ , 82 MERKEZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 69,81 İşletme II-B GRUP TEKNOMER TURZ. TAR. MAD. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 100 İşletme II-B GRUP TEKNOMER TURZ. TAR. MAD. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. İşletme III. GRUP Göl Tuzu (Sodyum Klorür) CİHANBEYLİ MAD. TUZ NAK. KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş İşletme IV. GRUP Altın ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE TİC. A.Ş. SEYDİŞEHİR İşletme IV. GRUP Alüminyum ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ KARŞISI NO:24 GÖLBAŞI / ANKARA YAĞLIPINAR MEVKİİ UYDU KAVŞAĞI GÖLBAŞI / ANKARA HOROZLUHAN MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:90 SELÇUKLU / KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:17 DÖŞEMEALTI ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1501 ADA PARSEL BUCAK / BURDUR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1501 ADA PARSEL BUCAK / BURDUR KÖPRÜBAŞI MAH. ANKARA KONYA CAD. ÜÇLEROĞLU İŞHANI NO.102/A CİHANBEYLİ / KONYA İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZLIÇEŞME CAD. NO:35 G-5 ÖZEL PARSEL TUZLA / İSTANBUL Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu SEYDİŞEHİR / KONYA Geçici Tatil SEYDİŞEHİR , 85 İşletme IV. GRUP Alüminyum ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. SEYDİŞEHİR / KONYA Normal 164

175 SEYDİŞEHİR ,4 1 İşletme IV. GRUP Alüminyum ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. SEYDİŞEHİR / KONYA Normal AKŞEHİR ,2 İşletme IV. GRUP Barit BARAS MADEN LİMİTED ŞİRKETİ BEYŞEHİR , 32 BEYŞEHİR , 17 HÜYÜK , 75 İşletme IV. GRUP Barit GM MAD. VE KİMYA SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP Barit ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. İşletme IV. GRUP Barit BAŞER MADEN SAN.TİC.A.Ş. BOZKIR İşletme IV. GRUP Çinko TÜRKO MAD. NAK. MÜH. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BOZKIR , 84 DOĞANHİSAR DOĞANHİSAR İşletme IV. GRUP Çinko+Kurş un TÜRKO MAD. NAK. MÜH. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 165 DEĞİRMEN YOLU CAD. BİRMAN İŞ MERKEZİ NO:11/5 ODA NO:2 İÇERENKÖY KADIKÖY / İSTANBUL İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. İSTANBUL PLAZA NO:107 B/BLOK KAT:5 NO:21/C ÜMRANİYE / İSTANBUL UNCALI MAH. HÜRRİYET CAD. NO:495 ANTALYA MOLLA YUSUF MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ NO:495 ANTALYA M. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PAOLA APT. NO.53/1 İSKENDERUN / HATAY M. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PAOLA APT. NO.53/1 İSKENDERUN / HATAY 80,46 İşletme IV. GRUP Demir RAHMİ BAŞTOKLU HARMAN MH. İSMET PAŞA BULVARI NO:122 DOĞANHİSAR / KONYA 955,4 4 MERKEZ , 47 DOĞANHİSAR ,0 7 İşletme IV. GRUP Demir ÇAMTAŞ İNŞ. MAD. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP Kaolen İMECE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP Kaolen, Kuvars METİN CANBULAT BABALIK MAH. YAPICI İŞ MERKEZİ C BLOK NO:205 SELÇUKLU / KONYA ÖZVEREN SOK. NO:33/7 DEMİRTEPE ÇANKAYA / ANKARA PERPA TİCARET MERKEZİ KAT 27 NO:1192 OKMEYDANI ŞİŞLİ / İSTANBUL Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal

176 DOĞANHİSAR ,8 İşletme IV. GRUP Karışım Kili RAHMİ BAŞTOKLU HARMAN MH. İSMET PAŞA BULVARI NO:122 DOĞANHİSAR / KONYA CİHANBEYLİ , 43 DOĞANHİSAR , 84 AKŞEHİR , 43 BEYŞEHİR ,4 4 İşletme IV. GRUP Kaya Tuzu (Halit) SELTAŞ ALÇI HARÇ VE MAD. SAN. TİC. A.Ş İşletme IV. GRUP Kil TOKLUOĞLU MADENCİLİK DOĞANHİSAR KİL İŞL.SAN.TİC.LTD.Ş Tİ. İşletme IV. GRUP Kömür KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş. İşletme IV. GRUP Kömür ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. KIZILIRMAK SOK. NO:4/3 ÇANKAYA / ANKARA HARMAN MAH. MEHMET BAŞTOKLU SOK. 1/4 DOĞANHİSAR / KONYA BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ NO:47 KONYA KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, Normal Normal Normal Normal SEYDİŞEHİR / KONYA Geçici Tatil BEYŞEHİR , 68 İşletme IV. GRUP Kömür ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. SEYDİŞEHİR / KONYA Normal ILGIN , 46 ILGIN , 49 BEYŞEHİR DEREBUCAK DEREBUCAK , 65 İşletme IV. GRUP Kömür UYAR MADENCİLİK ENERJİ SAĞLIK TURZ. İNŞ. MAK. MÜH. OTO SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İşletme IV. GRUP Kömür ( Linyit vs.) T.K.İ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme IV. GRUP Krom DİMİN MAD. SAN. VE TİC. A.Ş İşletme IV. GRUP Krom YILKROM MAD. VE ENERJİ. YAT. TİC. SAN. A.Ş İşletme IV. GRUP Krom YILKROM MAD. VE ENERJİ. YAT. TİC. SAN. A.Ş. 2. SELANİK CAD. KARAPINAR APT. NO:53/8 KIZILAY ÇANKAYA / ANKARA HİPODROM CAD. NO:12 PK:06330 YENİMAHALLE / ANKARA AYDIN ARSLAN BULVARI AYDINKENT ŞELALE EVLERİ 1. BLOK NO:28 K:2 NO:2 DİYARBAKIR YARIMCA BELEDİYESİ BİNGÖL KARAYOLU 55. KM. KOVANCILAR / ELAZIĞ YARIMCA BELEDİYESİ BİNGÖL KARAYOLU 55. KM. KOVANCILAR / ELAZIĞ Normal Normal Normal Normal Normal 166

177 EREĞLİ SELÇUKLU , ,9 4 CİHANBEYLİ ,8 5 BEYŞEHİR , 41 ILGIN , 42 ILGIN , 65 MERKEZ , 6 İşletme IV. GRUP Krom KİLİKYA MAD. İNŞ. NAKL. PETR. TURZ. İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP Kurşun+Çin ko KOYUNCU MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP Kuvars HÜSEYİN YETİŞMİŞ İşletme IV. GRUP Leonardit MEDÜZ MADENCİLİK VE İMALAT SAN. TİC. A.Ş. İşletme IV. GRUP Maden Kömürü İşletme IV. GRUP Maden Kömürü İşletme IV. GRUP Maden Kömürü KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş T.K.İ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.K.İ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇUMRA ,5 İşletme IV. GRUP Manganez ALTUN MAD.SAN.VE TİC.A.Ş. GÜNEYSINIR KARATAY , ,2 5 ÇUMRA ,37 İşletme IV. GRUP Manganez MİKO MAD. PET. ÜRN. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP Manganez EPAS MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İşletme IV. GRUP Manyezit KONYA SELÇUKLU KROM MAĞ. TUĞ. SAN. A.Ş. 167 ŞEVKİYE MAH. GÜNERİ CAD. NO:148 KOZAN / ADANA ESENYURT MAH. ERCİYES BULVARI NO:112/2 MELİKGAZİ / KAYSERİ DR.ZİYA BARLAS MAH. GAZANFER SOK. NO:21 MERAM / KONYA BURHANİYE MAH. NURİ BEY CAD. UZUNYOL SOKAK NO.11/1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL SÖĞÜTÖZÜ CAD. SİM SÖĞÜTÖZÜ İŞ MERKEZİ NO: 14/D BEŞTEPELER YENİMAHALLE / ANKARA HİPODROM CAD. NO:12 PK:06330 YENİMAHALLE / ANKARA HİPODROM CAD. NO:12 PK:06330 YENİMAHALLE / ANKARA POSTAHANE MAH.MANASTIR YOLU NO:8 TUZLA / İSTANBUL NİŞANTAŞI MAH. DR.HULUSİ BAYBAL CAD. SEFA İŞ MERKEZİ NO:28 KAT:1/101 SELÇUKLU / KONYA SANCAKTEPE MAH.3/1A SOK. NO:1 BAĞCILAR / İSTANBUL DUTLU KIRI MEVKİİ PK:25 MERAM / KONYA Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal Geçici Tatil Geçici Tatil Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal Normal

178 MERKEZ , 27 MERKEZ , 12 MERKEZ , 69 YUNAK ,42 İşletme IV. GRUP Manyezit KONYA SELÇUKLU KROM MAĞ. TUĞ. SAN. A.Ş. İşletme IV. GRUP Manyezit KONYA SELÇUKLU KROM MAĞ. TUĞ. SAN. A.Ş. İşletme IV. GRUP Manyezit KONYA SELÇUKLU KROM MAĞ. TUĞ. SAN. A.Ş. İşletme IV. GRUP Manyezit KONYA SELÇUKLU KROM MAĞ. TUĞ. SAN. A.Ş. DEREBUCAK İşletme IV. GRUP Olivin ANADOLU REFRAKTER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BEYŞEHİR , 92 İşletme IV. GRUP Pomza KİM MEHMET EMİN KOCAMAN İNŞ. MÜH. MAD. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ İşletme IV. GRUP Pomza AKTUĞ İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. DUTLU KIRI MEVKİİ PK:25 MERAM / KONYA DUTLU KIRI MEVKİİ PK:25 MERAM / KONYA DUTLU KIRI MEVKİİ PK:25 MERAM / KONYA DUTLU KIRI MEVKİİ PK:25 MERAM / KONYA UĞUR MUMCU CAD. NO:61/2 GAZİ OSMAN PAŞA ÇANKAYA / ANKARA YAPICI İŞMERKEZİ C BLOK NO:308 SELÇUKLU / KONYA ADLİYE BUL.ALİ EMRE APT.KAT:3 NO:1 KONYA Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Faaliyetleri Durduruldu MERKEZ , 11 MERKEZ , 48 SEYDİŞEHİR ,2 1 AKÖREN , 51 İşletme IV. GRUP Pomza HÜSEYİN YETİŞMİŞ İşletme IV. GRUP Pomza HÜSEYİN YETİŞMİŞ İşletme IV. GRUP Pomza YAVUZLAR SARRAFÇILIK MAD.SAN.LTD.ŞTİ. İşletme IV. GRUP TEKNO MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. DR.ZİYA BARLAS MAH. GAZANFER SOK. NO:21 MERAM / KONYA DR.ZİYA BARLAS MAH. GAZANFER SOK. NO:21 MERAM / KONYA BELEDİYE PASAJI KARŞISI NO:3 BOZKIR / KONYA MELİKŞAH MAHALLESİ SANCAKTAR CADDESİ NO:26/1 MERAM / KONYA Normal Faaliyetleri Durduruldu Normal Normal 168

179 ŞTİ. AKŞEHİR BEYŞEHİR İşletme IV. GRUP CBB MİNERAL KİMYA PLASTİK BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1477, 54 BEYŞEHİR ,3 4 BEYŞEHİR BEYŞEHİR BOZKIR ÇELTİK ÇELTİK , , 42 İşletme IV. GRUP ERTAŞ İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. İşletme IV. GRUP T.K.İ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme IV. GRUP ERTAŞ İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. İşletme IV. GRUP STRATEX MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ İşletme IV. GRUP CBB MİNERAL KİMYA PLASTİK BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 92,75 İşletme IV. GRUP MEHMET NURİ ÖZÜDOĞRU 146,2 5 ÇUMRA ,7 8 İşletme IV. GRUP MEHMET NURİ ÖZÜDOĞRU İşletme IV. GRUP TEKNO MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇAMLICA BULVAR SİTESİ 2494 SOKAK A BLOK 1 KAT:4 DAİRE:20 ÜMİTKÖY ÇANKAYA / ANKARA GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI ACIPAYAM ASFALTI NO:116 DENİZLİ HİPODROM CAD. NO:12 PK:06330 YENİMAHALLE / ANKARA GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI ACIPAYAM ASFALTI NO:116 DENİZLİ KIZILIRMAK MAH CAD. HAYAT SEBLA REZİDANS NO:29 B BLOK D:79-80 ÇUKURAMBAR ÇANKAYA / ANKARA ÇAMLICA BULVAR SİTESİ 2494 SOKAK A BLOK 1 KAT:4 DAİRE:20 ÜMİTKÖY ÇANKAYA / ANKARA BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA BUL. NO:95/A ÇELTİK / KONYA BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA BUL. NO:95/A ÇELTİK / KONYA MELİKŞAH MAHALLESİ SANCAKTAR CADDESİ NO:26/1 MERAM / KONYA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 169

180 DOĞANHİSAR ,3 4 DOĞANHİSAR , 32 EREĞLİ EREĞLİ , 2 EREĞLİ ,6 6 İşletme IV. GRUP RAHMİ BAŞTOKLU HARMAN MH. İSMET PAŞA BULVARI NO:122 DOĞANHİSAR / KONYA İşletme IV. GRUP RAHMİ BAŞTOKLU HARMAN MH. İSMET PAŞA BULVARI NO: İşletme IV. GRUP ALDEMİRLER MAD. İNŞ.TAR.TURZ.NA K.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 170 DOĞANHİSAR / KONYA EMİRLER KÖYÜ ULUKIŞLA ULUKIŞLA / NİĞDE İşletme IV. GRUP HALİT ARIÖZ BOR KARMA ORGANİZE SAN.BÖLGESİ POMTEK LTD. ŞTİ. BOR / NİĞDE İşletme IV. GRUP ABS ALÇI VE BLOK SAN. A.Ş. EREĞLİ İşletme IV. GRUP DALSAN ALÇI SAN. VE TİC.A.Ş. HADİM HADİM ILGIN İşletme IV. GRUP ADA KROM MER. NAKL. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Turan Güneş Bulvarı 41. Sok Aktürk sitesi F Blok D.2 Oran Yolu ORAN ANKARA 1. CAD. SİNCAP SOK. NO:12 BÜYÜK SANAYİİ - İSKİTLER YENİMAHALLE / ANKARA SÜLEYMANİYE MAH. MAREŞAL ÇAKMAK CAD. PAOLA APT. A BLOK NO:53/1 İSKENDERUN / HATAY 1875 İşletme IV. GRUP MEVLÜT ÇAY YAHYA ÇAVUŞ CAD. ONEL PASAJI N:19/K SELÇUKLU / KONYA 307,6 3 ILGIN , 05 KARAPINAR KULU , 78 İşletme IV. GRUP KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş. BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ NO:47 KONYA İşletme IV. GRUP RAHMİ BAŞTOKLU HARMAN MH. İSMET PAŞA BULVARI NO:122 DOĞANHİSAR / KONYA İşletme IV. GRUP EGE MAKİNE VE ELEKTİRİK ÜRETİM SAN. A.Ş İşletme IV. GRUP AHMET FİKRET SAYAR LALA HÜSEYİN PAŞA MAH. KIBRIS CAD. ASALI APT. NO. 103/2 KÜTAHYA ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. KABİL CAD. NO.99/2 ÇANKAYA / ANKARA Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Faaliyetleri Durduruldu

181 MERAM MERKEZ ,9 9 MERKEZ , 82 İşletme IV. GRUP KONYA SELÇUKLU KROM MAĞ. TUĞ. SAN. A.Ş. 150 İşletme IV. GRUP KARİA MAD. MÜH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP TEKNO MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ İşletme IV. GRUP TEKNO MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ İşletme IV. GRUP TEKNO MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR YUNAK , , 5 869, , 89 İşletme IV. GRUP ERTAŞ İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. İşletme IV. GRUP STRATEX MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İşletme IV. GRUP ERTAŞ İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. İşletme IV. GRUP KAYRA END. MAD. İŞL. SAN. TİC. A.Ş. 171 DUTLU KIRI MEVKİİ PK:25 MERAM / KONYA MUSTAFA KEMAL MAH. BARIŞ SİTESİ 64 SOK. NO:7 ESKİŞEHİR YOLU ANKARA MELİKŞAH MAHALLESİ SANCAKTAR CADDESİ NO:26/1 MERAM / KONYA MELİKŞAH MAHALLESİ SANCAKTAR CADDESİ NO:26/1 MERAM / KONYA MELİKŞAH MAHALLESİ SANCAKTAR CADDESİ NO:26/1 MERAM / KONYA GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI ACIPAYAM ASFALTI NO:116 DENİZLİ KIZILIRMAK MAH CAD. HAYAT SEBLA REZİDANS NO:29 B BLOK D:79-80 ÇUKURAMBAR ÇANKAYA / ANKARA GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI ACIPAYAM ASFALTI NO:116 DENİZLİ UNCALI MAH. 24.CAD SOK. YAVUZ APT. NO:1 D:3 KONYAALTI / Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

182 ANTALYA CİHANBEYLİ , 15 İşletme MADEN Göl Tuzu (Sodyum Klorür), Sodyum CİHANBEYLİ İşletme MADEN Magnezyum Tuzları, Sodyum Klorür, Sodyum Sülfat ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ. ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ. İNÖNÜ CAD. NO:13 TAKSİM İSTANBUL İNÖNÜ CAD. NO:13 TAKSİM İSTANBUL Normal Normal 172

183 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖSTERGE: Sıcaklık 2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TANIM: Gösterge, ildeki yıllık ortalama sıcaklık değişimi ve Türkiye ortalamalarıyla karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl için yılları arası yıllık ortalama sıcaklık değerleri (⁰C), Türkiye Ortalama Değerleri Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) 173

184 174 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012

185 Veri formatı İSTASYON ADI/NO: KONYA / YILLIK ORTALAMA SICAKLIK( C) ,1 13, ,4 13, ,6 12, ,5 12, ,6 12, ,0 12, ,7 12, ,7 13, ,4 13, ,6 13, ,7 12, ,3 13, ,1 12, ,2 12, ,8 12, ,1 12, ,4 13, ,3 12, ,6 12, ,6 13, ,7 13, ,6 12, ,2 11, ,6 12, ,1 13, ,9 13, ,7 13, ,4 12, ,2 13, ,3 14, ,9 13, ,2 14, ,9 13, ,6 13, ,5 13,3 TÜRKİYE AYLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN YILLIK ORTALAMASI( C) 175

186 ,9 13, ,8 13, ,8 13, ,6 13, ,4 13, ,2 15, ,1 13, ,2 13,9 Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖSTERGE: Yağış TANIM: Birim alana düşen ortalama yağış miktarının zaman serisinde ifade edilmesidir. Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl için yılları arası yıllık ortalama yağış miktarları (kg/m2) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) 176

187 177 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012

188 Veri formatı İSTASYON ADI/NO: KONYA /17244 YILLIK TOPLAM YAĞIŞ(mm) ,5 591, ,8 643, ,6 571, ,3 528, ,2 587, ,5 662, ,2 701, ,5 571, ,5 693, ,4 689, ,8 677, ,1 774, ,8 563, ,0 682, ,7 569, ,9 627,5 TÜRKİYE AYLIK ORTALAMA TOPLAM YAĞIŞ DEĞERLERİNİN YILLIK TOPLAMI 178

189 ,8 600, ,6 729, ,1 782, ,6 514, ,0 523, ,4 665, ,2 597, ,6 555, ,1 656, ,3 651, ,2 695, ,3 704, ,4 719, ,1 570, ,5 599, ,0 718, ,6 635, ,6 680, ,5 626, ,5 651, ,0 628, ,7 609, ,9 502, ,2 803, ,0 724, ,4 655, ,9 744,0 Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖSTERGE: Deniz suyu yüzey sıcaklığı TANIM: Bu gösterge, deniz suyu yüzey sıcaklığının 1975 ten bu yana yıllık değişimini ifade eder. Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Denize kıyısı olan iller için 1975 ten bu yana uzun yıllar ortalama deniz suyu yüzey sıcaklığı değerleri (⁰C) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Veri formatı Yıllık Ortalama Değerlendirme ve Sonuçlar. Konya İli denize kıyısı olmadığından değerlendirme yapılmamıştır. 179

190 3.HAVA KALİTESİ HAVA KALİTESİ GÖSTERGE: Hava Kirleticileri TANIM: Bu gösterge; havadaki SO 2 ve PM 10 konsantrasyon miktarını göstermektedir. (SO 2 yakıtların doğal olarak yapısında bulunan kükürt bileşiklerinin yanma esnasında açığa çıkmasıyla oluşan kirletici, boğucu, renksiz ve asidik gazdır. Partikül maddeler, gaz halindeki emisyonların kimyasal dönüşümü ve yığın halinde şekillenmesi ile oluşur mikrometre çaplı partiküler, asılı partikül olarak tanımlanır. Genel olarak heterojen karışımları içerir ve karakteristikleri bir yerden bir başka yere önemli değişiklik gösterir. Çapı 10 mikrometre altındaki partiküler maddelere PM 10 denir.) Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde oluşan SO 2 ve PM 10 miktarları ortalamalarının yıllara göre değişimi ve yıllık olarak aşım gün sayısı değişimi (İldeki ölçüm istasyonlarının kurulma tarihinden itibaren) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) İlimizde Yıllarında PM10-24 Saatlik Limit Değerleri ve Aşımlar İstasyonlar AB Limit Değeri HKDYY Limit Değerleri PM10(ugr/m3) PM10(ugr/m3)-yıllara göre azaltım Mevlana Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları Aydınlık Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları Meram Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları Horozluhan Yıllık Ortalama *Aşım Sayıları

191 İlimizde(2012) Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır Değerin Aşıldığı Gün Sayıları MEVLANA SO2 PM10 AGS* AYDINLIK SO2 PM10 AGS* Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs 4 14 Mayıs 2 46 Haziran 6 14 Haziran 49 Temmuz 7 60 Temmuz 4 60 Ağustos 6 51 Ağustos 5 45 Eylül Eylül 5 70 Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık ORTALAMA 8 79 ORTALAMA * Sınır değerin aşıldığı gün sayısı 181

192 MERAM SO2 AGS* PM10 HOROZLUHAN SO2 AGS* PM10 Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz 6 50 Temmuz 3 49 Ağustos 5 39 Ağustos 5 28 Eylül 5 67 Eylül 6 47 Ekim 8 62 Ekim 9 65 Kasım Kasım Aralık Aralık ORTALAMA ORTALAMA SO2: kükürtdioksit Sınır Değeri Saptayan Kuruluş Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (2012) Yılında Hava Kalitesi Sınır Değerleri 1 saatlik ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY NO2: azotdioksit Sınır Değeri Saptayan Kuruluş 1 saatlik ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY Partikül Madde 10 Sınır Değeri Saptayan Kuruluş Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY CO: karbon monoksit Sınır Değeri Saptayan Kuruluş Günlük ortalama sınır değer (mg/m 3 ) Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m 3 ) Sınır değerin aşıldığı gün sayısı Yıllık ortalama sınır değer (mg/m 3 ) AB HKDYY Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 4. SU-ATIKSU 3 HKDYY: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 4 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 5 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 6 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 7 HKDYY EK-1/A da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir). 182

193 SU-ATIKSU GÖSTERGE: Su Kullanımı TANIM: Bu gösterge belediye, sulama, içme ve kullanma, sanayi olmak üzere sektörel bazda kaynaklardan çekilen toplam su miktarını gösterir. Kaynak: DSİ, TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Veri Formatı Belediye İçme Kullanma Suyu Kaynakları (1000m3) YILLAR Baraj Kuyu Kaynak Akarsu Göl-Gölet Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. SU-ATIKSU GÖSTERGE: Belediye İçme Kullanma Suyu Kaynakları TANIM: Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu temin edilen baraj, kuyu, doğal kaynak, göl ve gölet olmak üzere çekilen suyun kaynaklarına göre oranını ifade etmektedir. Kaynak: TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde 1990 ve sonrasında, baraj, kuyu, doğal kaynak, göl ve göletlerden çekilen su miktarı, toplam çekilen su miktarı, (%) 183

194 Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Veri Formatı Belediye İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi için Kaynaklarına Göre Çekilen Su (%) YILLAR Baraj Kuyu Kaynak Akarsu Göl-Gölet ,6 54,9 26,2 0,1 2, ,1 58,8 24,0 0,2 1, ,0 59,3 22,3 0,0 1, ,1 66,3 25,6 0,1 1, ,0 59,6 27,0 0,2 1, ,1 58,2 22,4 0,2 2, Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. SU-ATIKSU GÖSTERGE: Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Veren Belediyeler TANIM: Bu gösterge atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren belediye sayısını ve atıksu arıtma tesislerine bağlı nüfusun yüzdelik oranını ifade eder. Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki 1994 yılı ve sonrası atıksu arıtma tesislerine bağlı nüfus, tüm il nüfusu, oranları (%) Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Veren Belediye Sayısı YILLAR Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Veren Belediye Sayısı Arıtma Tesisine Bağlı Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%) Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 184

195 SU-ATIKSU GÖSTERGE: Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayıları ve nüfusu TANIM: Bu gösterge 1994 yılı ve sonrası kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı ve bağlı nüfus, Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%) Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki 1994 yılı ve sonrası kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı ve bağlı nüfus, Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Veri Formatı Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayıları ve nüfusu YILLAR Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%) Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. SU-ATIKSU GÖSTERGE: Sanayiden Kaynaklanan Atıksu ve Bertarafı TANIM: Bu gösterge yıllar itibariyle sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu miktarları, atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren sanayi bölgeleri ve oluşan atıksuyun arıtılma oranını ifade eder. Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre, ildeki sanayi bölgelerinden ve diğer sanayiden kaynaklanan atıksu miktarı, arıtma tesisi sayısı ve arıtılan atıksuyun kısmının toplam atıksu miktarına oranı (%) Durum ve eğilimler; İlimizdeki (2012) Yılı OSB lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (Konya Organize Sanayi bölge Müdürlüğü, 2012) OSB Adı Mevcut Durumu Kapasitesi (ton/gün) AAT Türü Konya OSB FAAL Fiziksel+ Kimyasal+ Biyolojik + İleri Arıtım AAT Çamuru Deşarj Ortamı Miktarı (ton/gün) 6,30 Tümosan Kanalı aracı ile Keçili Deresi Deşarj Koordinatları Y:466177,90 X: ,414 Değerlendirme ve Sonuçlar. Konya da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Konya ilindeki OSB lerin iki tanesi merkez ilçede, bir tanesi Beyşehir de, bir tanesi de Ereğli ilçesindedir. Konya OSB, atık sularını belediyenin atık su kanalizasyon sistemine vermektedir. 26 sektörde faaliyet gösteren toplam 380 sanayi tesisini içeren Konya OSB de ise, AAT nin inşaatı tamamlanmış olup; tesis 2010 yılında işletmeye alınmıştır. Atıksu arıtma tesisinden çıkan atık su, Keçeli Deresi ne akmakta olan Tümosan Kanalı na deşarj edilmektedir. Beyşehir OSB mevcut durumu faal olmayıp, AAT ye sahip değildir. Ereğli OSB, mevcut AAT sini mekanik ekipman arızası nedeniyle çalıştırmamaktadır. Atıksularını Ereğli Belediyesi kanalizasyon sistemine deşarj etmektedir. 185

196 5. ARAZİ KULLANIMI ARAZİ KULLANIMI GÖSTERGE: Arazi Kullanımı TANIM: Bu gösterge CORINE Arazi Örtüsü kategorilerine göre göreceli arazi örtüsü dağılımını gösterir. Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi:1990, 2000 ve 2006 yılları arazi kullanımlarının miktarı (ha) ve değişim oranı (%). Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Veri Formatı Konya da Tarımsal Arazi Kullanımı (Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012) KONYA TÜRKİYE Alan Adı Yüzölçüm (ha) % Yüzölçümü (ha) % Tarım Arazisi , ,80 31,19 Çayır-Mera ,70 16, ,30 18,65 Orman ,00 11, ,00 27,3 Diğer ,35 15, ,90 22,86 Toplam , , Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. TARIM 6. TARIM GÖSTERGE: Kişi Başına Tarım Alanı TANIM: Toplam ekilebilir tarım arazisinin, toplam nüfusa oranı olarak ifade edilir. Kaynak: TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Ekilebilir arazi toplamı (ha) ve toplam nüfus (kişi), kişi başına tarım arazisi (ha/kişi) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) YIL Toplam işlenen tarım alanı (hektar) İl Nüfusu Kişi başı tarım alanı (hektar/kişi) , , , , , ,91 Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 186

197 TARIM GÖSTERGE: Kimyasal Gübre Tüketimi TANIM: Tarımsal alanlarda kullanılan gübre miktarını ve hektar başına kullanılan mineral azot, fosfor ve potas miktarını gösterir. Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık toplam gübre tüketimi (ton), toplam tarımsal alan (ha), hektar başına kullanılan gübre ve mineral azot, fosfor ve potas miktarı (ton/ha) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) 1-816,628 ton yıllık gübre tüketimi, 2- Toplam tarımsal alan (gübrelenen) ha. 3- a-toplam Gübre :816,628 ton b-azot :0,08175 ton/ha c- Fosfor :0,03989 ton/ha Potas :0,00431 ton/ha Azot %27, fosfor %17, potas %50 oranı üzerinden hesaplanmıştır. Değerlendirme ve Sonuçlar. Konya İlinde hektar başına gübre kullanımı çok düşük düzeydedir. Yoğun şekilde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bununda % 80 i kuru tarımdır. Ancak şeker pancarı, havuç, mısır üretiminde yoğun şekilde kullanılmış olmasına rağmen kirlilik tehlikeli boyutlara ulaşmamıştır. TARIM GÖSTERGE: Tarım İlacı Kullanımı TANIM: Toplam tarım ilacı kullanımını (ton birimiyle aktif bileşen) ve hektar başına düşen tarım ilacı miktarıdır. Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık toplam tarım ilacı tüketimi (ton), toplam tarımsal alan (ha), hektar başına düşen tarım ilacı (ton/ha) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) 2,403 ton kullanılan tarım ilacı miktarıdır. 1,227,579 hektar 0,0019 ton/ha Değerlendirme ve Sonuçlar. Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği ve seracılığın yoğun olarak yapıldığı illere göre çok düşük düzeyde ilaç kullanılmaktadır. Bunda ilimizde yoğun olarak hububat yetiştiriciliği yapılıyor olması etkilidir. 187

198 TARIM GÖSTERGE: Organik Tarım TANIM: Toplam kullanılan tarımsal alanın oranı olarak organik tarım alanı (organik olarak ekilen mevcut alanların ve organik tarıma geçiş sürecinde olan alanların toplamı) payıdır. Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Organik alanların toplam alanı (ha), Toplam tarım alanına oranı (%), Türkiye toplam organik tarım alanı içerisindeki oranı (%), Organik Tarım Alanında Toplam Üretim Miktarı (ton) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Veri Formatı Yıllar Toplam üretim Üretim miktarı Alan (1000 ha) Artış* (%) Miktar (1000 ton) Artış* (%) ,1-6, , , ,6 7 11,0-34 ( ) ( ) ( ) ( ) *Artışlar 2010 yılı baz alınarak hesaplanmıştır. Değerlendirme ve Sonuçlar yılından önce Organik tarım ile ilgili elimizde bilgi mevcut değildir. Organik tarım çiftçisi birim alanda daha az ürün alıp daha yüksek gelir getiren bitkilere 2012 yılında yönelme eğilimi göstermiştir. ORMAN 7. ORMAN GÖSTERGE: Ormanlık Alanlar TANIM: Orman alanlarının toplam büyüklüğünü ve yıllara göre değişimini ifade eder. Kaynak: Orman Bölge Müdürlükleri Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki toplam orman alanı ,5 (ha), Orman vasfına göre dağılımı; Verimli orman alanı: ,5 ha ile %28, Bozuk orman alanı ,0 ha ile %72 oranındadır.. Ağaç türleri: En yoğun şekilde yayılış gösteren ağaç türleri; Ardıç, Meşe, Karaçam, Göknar, Kızılçam, Sedirdir. Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) ORMAN ALANI Ha AĞAÇ TÜRÜ % Verimli Orman Alanı ,50 Ardıç 32 Bozuk Orman Alanı ,00 Meşe 24 TOPLAM ORMAN ALANI ,50 Karaçam 23 Göknar 14 AÇIKLIK ,00 Kızılçam 6 GENEL TOPLAM ,50 Sedir 1 Değerlendirme ve Sonuçlar. Ormanlarımızın büyük çoğunluğu bozuk niteliktedir. Son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmiştir. Konya ili sınırları içerisinde bulunan toplam orman alanında en fazla oranla bulunan ağaç türü Ardıçtır. Yukarıdaki tabloda yüzdesi verilen ağaç türleri haricinde de türler mevcut olup alan olarak fazla yer kaplamamaktadır. Bu sebeple yüzdelik dilime girememişlerdir. 188

199 8. BALIKÇILIK BALIKÇILIK GÖSTERGE: Balıkçılık TANIM: Her yıl, denizlerde avcılığı yapılan balıklar (denize kıyısı olan iller için), kabuklu deniz ürünleri ve yumuşakçalar ile iç sularda avlanan tatlı su ürünleri ile yetiştiricilik ürünleri olmak üzere üretilen balık miktarını gösterir. Üretime ilişkin veri yakalandığı zamanki ağırlığı olan canlı ağırlık ile ifade edilir. Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Kıyı şeridi uzunluğu (km), deniz alanı ve iç su alanı (ha), Su ürünleri üretimi (bin ton) ve yillara göre değişimi (%), Balık türlerinin dağilimi (%) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Veri Formatı YILLAR İçsu Avcılığı 0,755 0,919 2,777 1,342 0,946 0,209 0,139 0,192 0,194 0,283 0,630 Deniz Balıkları Avcılığı Yetiştiricilik Ürünleri (birim:bin ton) ,377 0,185 0,269 0,383 0,558 0,560 0,525 0,359 0,483 0,565 0,610 Değerlendirme ve Sonuçlar. İç su avcılığı yılları asında inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Yetiştiricilik ürünlerinde ise ilimizde alabalık üretimi öne çıkmakta olup, elde edilen veriler sadece alabalık için geçerlidir. Son yıllarda 2002 yılına göre üretim %62 oranında artmıştır. 9. ALTYAPI VE ULAŞTIRMA ALTYAPI VE ULAŞTIRMA GÖSTERGE: Karayolu ve Demiryolu Ağı TANIM: İldeki toplam karayolu (otoyollar, devlet yolları, il yolları) ve demiryolu gelişimi ve uzunluğunu ifade eder. Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlükleri Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre karayolu ve demiryolu uzunlukları (km) Durum ve eğilimler; Karayolu Ağ Uzunluğu (km) Demiryolu Ağ Uzunluğu (km) 189

200 Veri Formatı Karayolu Ağ Uzunluğu (km) Demiryolu Ağ Uzunluğu (km) Değerlendirme ve Sonuçlar: ile 2010 yılları arasında demiryolu uzunluğu 301 km. olup, tarihi itibarı ile tamamlanan Yüksek Hızlı Tren hattı ile 590 km. olmuştur ALTYAPI VE ULAŞTIRMA GÖSTERGE: Motorlu Kara Taşıtı Sayısı TANIM: İldeki, Otomobil (arazi taşıtı dahil), Minibüs, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Motosiklet, Özel Amaçlı Taşıtlar, Yol ve İş Makinaları ve Traktör toplamından ibaret motorlu kara taşıt sayısını ifade eder Kaynak: TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre motorlu kara taşıtı sayısı, taşıt kategorileri ve toplam araç sayısı içerisindeki oranları (%), İldeki kişi başına düşen araç sayısı Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel Amaçlı Taşıtlar Traktör Oca Oca Oca Oca Oca Oca Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 190

201 10. ATIK ATIK GÖSTERGE: Belediyeler Tarafından ya da Belediye Adına Toplanan Atık ve Bertarafı TANIM: Bu gösterge, il içinde, belediyeler tarafından ya da belediyeler adına toplanan katı atıkların miktarı ve düzenli depolama oranını ifade eder. Belediye atıklarının en önemli miktarı haneler tarafından üretilen atıklardır. Ayrıca alım-satım ve ticaret kuruluşları, ofis binaları, kurum ve küçük işyeri atıklarını da kapsamaktadır Kaynak: TUİK Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık olarak belediyelerce ya da belediye adına toplanan katı atıklar (Ton), Düzenli Depolanan Katı Atık Miktarı (ton) ve oranı (%) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Toplam Büyükşehir Belediyesi Çöplüğü Belediye Çöplüğü Başka belediye çöplüğü Düzenli Depolam a Kompost tesisi Açıkta yakma Dereye ve göle dökme Gömme Diğer (1) Beledi ye Atık mikt arı Beledi ye Atık mikt arı Beledi ye Atık mikt arı Beledi ye Atık mikt arı Beledi ye Atık mikt arı Beledi ye Atık mikt arı Beled iye Atık mi ktarı Beled iye Atık mi ktarı Beled iye Atık mi ktarı Beled iye Atık mi ktarı sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) sayısı (ton/yıl) (1) Dolgu yaparak, eski taş ocağı, kömür dekapaj sahası, kurudere yatağı, boş alan, tarımsal a razi, ormanlık arazi kapsanmaktadır Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 191

202 Toplama Taşıma Bertaraf Düzensiz Depolama Düzenli Depolama Kompost Yakma Diğer (Belirtiniz) KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 ATIK GÖSTERGE: Katı Atıkların Düzenli Depolanması TANIM: İldeki katı atık tesisi sayısı ve hizmet verilen nüfus oranını ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki katı atık tesis sayısı, katı atık düzenli depolama hizmeti veren belediye sayısı ve nüfus, hizmet verilen nüfusun tüm il nüfusuna oranı (%) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) İlimizde 2012 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Toplanan Geri Kazanılan Kişi Başına Ortalama Ortalama Üretilen Nüfus İl/İlçe Birlik ise Katı Atık Atık Miktarı Ortalama Belediye veya Birliğin Adı birliğe üye olan belediyeler Miktarı (ton/gün) (ton/gün) Katı Atık Miktarı (kg/gün) Atık Kompozisyonu (yıllık ortalama, %) Yaz Kış Yaz Kış Yaz Kış Yaz Kış Organik Kağıt Cam Metal Plastik Kül MERKEZ 1,981 1,958 0,503 0,524 1,1 0, Konya Büyükşehir Belediyesi ,03 1,14 54,46 10,48 5,41 0,62 9,6 4,06 İl Geneli İlimizde 2012 Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Yöntemleri ve Tesis Kapasiteleri (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Atık Yönetimi Mevcut Hangi Atıklar Toplanıyor? Hizmetlerini Kim Bertaraf Yürütüyor? ** Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi İl/ilçe Belediye Adı Evsel * Tıbbi Diğer (Belirtiniz) Transfer İstasyonu Varsa Sayısı AHIRLI X X B B B X AKÖREN X X B B B X AKŞEHİR X X B B B X ALTINEKİN X X 1 B B B X BEYŞEHİR X X B B B X BOZKIR X X B B B X CİHANBEYLİ X X 1 B B B X ÇELTİK X X B B B X ÇUMRA X X B B B X DERBENT X X B B B X DEREBUCAK X X B B B X DOĞANHİSAR X X 1 B B B X EMİRGAZİ X X B B B X EREĞLİ X X B B B X GÜNEYSINIR X X B B B X HADİM X X B B B X HALKAPINAR X X B B B X HÜYÜK X X B B B X ILGIN X X 1 B B B X KADINHANI X X B B B X KARAPINAR X X B B B X KARATAY X X B B B X KULU X X 1 B B B X 192

203 Var Yok Özel Kamu Özel Kamu ton/yıl Yakma Sterilizasyon Belediy enin Yetkili Firmanı n Tesisin Bulunduğu İl Tıbbi Atık Yönetim Planı Tıbbi Atıkların Taşınması Tıbbi Atık Taşıma Aracı Sayısı * Toplanan tıbbi atık miktarı Bertaraf Yöntemi Bertaraf Tesisi Sterilizasyon/ Yakma KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012 MERAM X X B B B X SARAYÖNÜ X X B B B X SELÇUKLU X X B B B X SEYDİŞEHİR X X B B B X TAŞKENT X X B B B X TUZLUKÇU X X 1 B B B X YALIHÜYÜK X X B B B X YUNAK X X B B B X * Ofis işyeri dahil. ** Belediye (B), Özel Sektör (ÖS), Belediye Şirketi (BŞ) seçeneklerinden uygun olanının sembolünü yazınız. Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. ATIK GÖSTERGE: Tıbbi Atıklar TANIM: İl için, Ayrı olarak toplanan tıbbi atık miktarlarının yıllık olarak belirtilmesi ve toplanan tıbbi atıkların bertaraf yöntemlerinin oransal olarak ifade edilmesidir Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Toplanan tıbbi atık miktarı (ton), yöntemlerine göre bertaraf oranları (%) ve bertaraf tesisi sayısı Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) İl/ilçe Belediyesinin Adı Konya Merkez x x ,00 x x Konya Ahırlı Belediyesi x x 1 0,18 x x Konya Akören Belediyesi x 1 1,26 x x Konya Akşehir Belediyesi x x 1 74,96 x x Afyon Beyşehir Belediyesi x x 1 32,53 x x Konya Bozkır Belediyesi x x 1 0,32 x x Konya Cihanbeyli Belediyesi x x 1 35,82 x x Konya Çeltik Belediyesi x x 1 1,00 x x Konya Çumra Belediyesi x x 2 5,60 x x Konya Derebucak Belediyesi x x 1 0,89 x x Konya Emirgazi Belediyesi x x 1 1,10 x x Konya Ereğli Belediyesi x 1 64,47 x x Konya Güneysınır Belediyesi x x 1 1,83 x x Konya Halkapınar Belediyesi x x 1 0,26 x x Konya 193

204 Hüyük Belediyesi x x 1 5,43 x x Konya Ilgın Belediyesi x x 1 23,49 x x Konya Kadınhanı Belediyesi x 1 3,12 x x Konya Karapınar Belediyesi x x 1 3,29 x x Konya Kulu Belediyesi x x 1 9,26 x x Konya Sarayönü Belediyesi x x 1 4,01 x x Konya Seydişehir Belediyesi x x 1 29,20 x x Konya Taşkent Belediyesi x x 1 0,29 x x Konya Yunak Belediyesi x x 1 4,08 x x Konya *Tıbbi atık taşıma aracı sayısı adet olarak belirtilecektir. İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Tıbbi Atık Miktarı (ton) , , , ,657 Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. ATIK GÖSTERGE: Atık Yağlar TANIM: İl içinde toplanan atık yağların miktarını ve geri kazanım ya da bertaraf oranlarını ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle ilde toplanan atık yağın türlerine göre miktarı (ton), bertarafa ve geri kazanıma ilişkin oranları (%) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Atık Motor Yağı (ton) İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları(PETDER,2013) İlimizdeki 2012 Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Toplam Atık Madeni Yağ Atık Madeni Yağ Taşımak Üzere Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisi Toplanan Atık Miktarı (ton/yıl) Lisans Alan Üreten Resmi ve Yağ Beyan Atık Özel Kurum/ Atık Sanayi Toplam Toplam Sayısı Form Sayısı Motor Yok Kuruluş Sayısı Yağ Firma Sayısı Araç Sayısı Yağ Lisanslı Lisanssız Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 194

205 ATIK GÖSTERGE: Bitkisel Atık Yağlar TANIM: İl içinde toplanan bitkisel atık yağların miktarını ve geri kazanım-bertaraf oranlarını ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle ilde toplanan bitkisel atık yağın türlerine göre miktarı (ton), bertarafa ve geri kazanıma ilişkin oranları (%) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Bitkisel Atık Yağlar İçin Geçici Depolama İzni Verilen Toplam Depo Sayısı Kapasitesi (ton) İlimizde 2012 Yılı İçin Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (ton) Kullanılmış Kızartmalık Yağ Diğer (Belirtiniz) Bitkisel Atık Yağ Taşımak Üzere Lisans Alan Toplam Firma Sayısı , Lisans Alan Geri Kazanım Tesisi Toplam Araç Sayısı Sayısı Kapasitesi (ton/yıl) - İlimizde Yılları Arasında Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araç Sayısı (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) Lisanslı Araç Sayısı Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. ATIK GÖSTERGE: Ambalaj Atıkları TANIM: İl içerisinde oluşan ambalaj atıklarının miktarlarını ve geri kazanımına ilişkin bilgileri içerir. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre; Üretilen toplam ambalaj atık miktarı ve ambalaj cinsi (ton), geri kazanılan toplam ambalaj atık miktarı (ton), piyasaya sürülen ambalaj miktarı (ton), hedeflenen geri kazanım oranları (%), geri kazanılması gereken miktar (ton), kayıtlı ekonomik tesis sayısı ve lisanslı tesisi sayısı Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları (Atık Ambalaj Sistemi,2013) Ambalaj Cinsi Üretilen Ambalaj Miktarı (kg) Piyasaya Sürülen Ambalaj Miktarı (kg) Geri Kazanım Oranları (%) Geri Kazanılması Gereken Miktar (kg) Geri Kazanılan Miktar (kg) Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%) Plastik ,34 Metal Kompozit ,2 Kağıt Karton ,1 Cam ,2 Toplam ,99 Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 195

206 ATIK GÖSTERGE: Ömrünü Tamamlamış Lastikler TANIM: Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanma miktarları, geri kazanım tesisleri ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılan miktarını ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanma miktarları ve geri kazanım tesislerinde ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılan miktarları (ton) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) İlimizde 2012 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İle İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013) ÖTL Geçici Depolama Alanı Hacmi Sayısı (m 3 ) Geçici Depolama Alanlarındaki ÖTL Miktarı (ton) ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL) ÖTL Geri Kazanım Tesisi Sayısı Kapasitesi (ton/yıl) Geri Kazanılan ÖTL Miktarı (ton) ÖTL Bertaraf Tesisi Sayısı Kapasitesi (ton/yıl) Bertaraf Edilen ÖTL Miktarı (ton) Geri kazanım tesisi Çimento fabrikası İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları (Ton/Yıl) (Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, 2013) Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 196

207 ATIK GÖSTERGE: Ömrünü Tamamlamış Araçlar TANIM: İl genelinde yıllar itibariyle hurdaya ayrılan araç sayısını vb. bilgileri ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle hurdaya ayrılan araç sayısı Durum ve eğilimler; İlimizde Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında ÖTA Geçici depolama alanı olarak 1 tesise Geçici Faaliyet Belgesi ve 1 tesise de Lisans Belgesi verilmiştir. Operatörlerce belirlenen ve Bakanlığımızca yayınlanan ÖTA Teslim Yerlerinde bilgilendirme yapılarak 6 firmaya ÖTA Teslim Yeri Belgesi düzenlenmiş ve Çevre Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi almaları sağlanmıştır. Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. ATIK Atık Elektrikli -Elektronik Eşyalar TANIM: Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarları ve işleme tesis sayılarını ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarı (ton) ve işleme tesis sayısı Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) İlimizde bu konuda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. ATIK Maden Atıkları TANIM: İl genelinde, cevher tiplerine göre, zenginleştirme tesisi sayısı ve zenginleştirme proses atıklarının dağılımını ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle cevher tiplerine göre zenginleştirme tesisi sayısı, zenginleştirme proses atıkları miktarları (ton) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) Bu konuda henüz herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 197

208 ATIK Tehlikeli Atıklar TANIM: İl genelinde, yıllar itibariyle toplanan tehlikeli atıkların miktarı ile geri kazanımı, yakma ve nihai bertaraf edilenlerin miktarlarını ifade eder. Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl içinde toplanan tehlikeli atıkların miktarı (ton), ara depolama geri kazanım, yakma ve nihai bertaraf miktarları (ton) ve geri kazanım türlerine göre oranları (%) Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır) TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi(TABS,2013) Tehlikeli Atık Miktarı(Ton/yıl) Geri Berataraf Tesis İçi Stok İhracat Toplam Kazanım Aktivite kodu * Atık Kodu ** İlimizdeki 2012 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler (TABS, 2013) Atık Miktarı (ton/yıl) Geri Kazanım Miktarı (ton/yıl) Geri Kazanım % si 2012 Yılı Geri Kazanım Yöntemi Bertaraf Miktarı (ton/yıl) Bertaraf % si R R12,R Bertaraf Yöntemi R1,R12,R13 0,8 100 D1,D10,D R1,R R * Atık Yönetiminin Genel Esasları ya da tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan 2 rakamlı aktivite tipini gösterir. ** Aynı yönetmeliklerde her bir aktivite için sıralanan tehlikeli atık kodu (6 rakamlı). Değerlendirme ve Sonuçlar. Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür. 198

T.C. KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA-2014 I İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 A. Hava A.1. Hava

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ www.mevka.org.tr Yatırım Teşvik Sistemi olarak bilinen ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

KONYA HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, KİRLETİCİ DAĞILIMLARI VE NÜFUS MARUZİYET İLİŞKİSİ

KONYA HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, KİRLETİCİ DAĞILIMLARI VE NÜFUS MARUZİYET İLİŞKİSİ KONYA HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, KİRLETİCİ DAĞILIMLARI VE NÜFUS MARUZİYET İLİŞKİSİ EKİM-2015 Seferihisar-İZMİR Hasan Basri GÜNEŞ Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürü GİRİŞ «Büyükşehirlerde

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

SAMSUN İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2013 HAZIRLAYAN

SAMSUN İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2013 HAZIRLAYAN SAMSUN İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2013 HAZIRLAYAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN-2014 1 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede

Detaylı

MARDİN İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

MARDİN İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU , MARDİN İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN-2014 1 ÖNSÖZ Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığın medeniyet yolunda ilerlemesini amaç edinmesine

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

İSTANBUL 2014 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İSTANBUL 2014 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İSTANBUL 2014 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL - 2015 0 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A.Nüfus A.1. Nüfus A.2. İl

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

ESKİŞEHİR İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR - 2015 1 Eğer vatan denilen şey, kupkuru dağlardan,

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Hava kirliliği, atmosfere bırakılan toz, gaz, duman, koku, su buharı gibi kirleticilerin havanın doğal bileşimini bozarak canlılara zarar verecek yapıya

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 200 Kişi (150 Bayan, 50 Erkek) Konya Lisesi Toplantı Salonu 09.10.2013 Çarşamba Saat : 10.00 09.10.2013 Çarşamba Saat :

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü BATMAN-2013 İÇİNDEKİLER Giriş 1 A. Hava 4 A.1. Hava Kalitesi 4 A.2. Hava

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI SAMSUN İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI SAMSUN İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI SAMSUN İL ÇEVRE DURUM RAPORU SAMSUN2013 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR? ISINMA ULAŞIM SANAYİ DOĞAL SEBEPLER Hava kirleticileri Kirletici

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

TEKİRDAĞ İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ-2015

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2'ye göre TR52 ve TR71 bölgelerinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsamakta olup; sahip

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ: PERFORMANS GÖSTERGELERİ YAKLAŞIMI

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ: PERFORMANS GÖSTERGELERİ YAKLAŞIMI HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ: PERFORMANS GÖSTERGELERİ YAKLAŞIMI A. Teoman SANALAN, Kerime SARIOĞLU ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

ESKİŞEHİR İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR - 2014 Eğer vatan denilen şey, kupkuru dağlardan,

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP - 2014 1 ÖNSÖZ Çevre; insanların ve diğer

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA EYLEM PLANI (2013-2019)

KONYA TEMİZ HAVA EYLEM PLANI (2013-2019) 1 KONYA TEMİZ HAVA EYLEM PLANI (2013-2019) KONYA TEMİZ HAVA EYLEM PLANLARI (2013-2019) I. ÖZET : Şehrimizde hava kirliliği kontrolü, kirlilik önleme ve hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları yürürlükte

Detaylı

(SİVAS) İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

(SİVAS) İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS - 2014 -- 1 -- - 2 - Ö N S Ü Z Çevre, başta insanların

Detaylı

ZONGULDAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK İL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014-

ZONGULDAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK İL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014- ZONGULDAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK İL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014- ÖNSÖZ Sanayileşme, artan nüfus, modern tüketim alışkanlıkları hızlı ve düzensiz kentleşme doğanın kendi kendini

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A.Nüfus A.1. Nüfus A.2. İl ve İlçe Sınırları A.3.

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER MAYIS 2013 KONYA KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

2012 ÇEVRE DURUM RAPORU

2012 ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 ÇEVRE DURUM RAPORU AMASYA 2013 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI Çevre Durum Raporu, ÇED Hizm. Ve Çevre İzin İşl. İle Çevre Yön. Ve Çevre Denetimi İşl. Şube Müdürlükleri

Detaylı

ARDAHAN ÇEVRE DURUM RAPORU 2012

ARDAHAN ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 ARDAHAN ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 HAZIRLAYAN ÇED VE ÇEVRE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN-2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ SAYFA A. Hava. 13 A.1. Hava Kalitesi A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar A.3.

Detaylı

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTAİR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hollanda Hükümeti ile çevre alanında

Detaylı

BALIKESİR İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BALIKESİR İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR - 2015 1 ÖNSÖZ Tüm canlılar yeryüzüne

Detaylı

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Veri İşletimi, Veri Validasyonu ve Raporlama Ayşe EYİGÖR Çevre Y.Müh. / Çevre ve Orman Uzmanı Kastamonu-Ilgaz Hizmetiçi Eğitimi 20 Eylül 2010 Ulusal Hava Kalitesi İzleme

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2013 T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE 2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ÇANAKKALE İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2013 T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE 2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE 2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇANAKKALE-2014 1 ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yerküre; küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi ile birlikte

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 190 Kişi Konya Lisesi Toplantı Salonu Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 14.10.2014 Salı Saat : 10.00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE IKONAIR PROJESİ Evrim DOĞAN ÖZTÜRK Uzman Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şb. Md. Hava Yönetimi Dai. Bşk. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROJE 3. ÇALIŞTAYI 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN - 2015 1 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların

Detaylı

KAYSERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 HAZIRLAYAN ÇED, İZİN,LİSANS VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 HAZIRLAYAN ÇED, İZİN,LİSANS VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 HAZIRLAYAN ÇED, İZİN,LİSANS VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ-2013 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 9 A. Hava A.1. Hava Kalitesi.. 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar.

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2'ye göre TR52 ve TR71 bölgelerinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsamakta olup; sahip

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Hava Planları Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele Projesi 4. İletişim Platformu Toplantısı 8 Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

2012 YILI GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2012 YILI GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU 22 İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 22 YILI GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP23 22 İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

SİVAS İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

SİVAS İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS İLİ 2014 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS - 2015 -- 1 -- - 2 - ÖNSÖZ Çevre,

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No GİRİŞ 12

İÇİNDEKİLER. Sayfa No GİRİŞ 12 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ 12 A. Hava 14 A.1. Hava Kalitesi A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar A.4. Ölçüm İstasyonları A.5. Egzoz Gazı

Detaylı

KOCAELİ İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

KOCAELİ İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ - 2014 i ÖNSÖZ Çevre; insanların ve diğer canlıların

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

SİVAS İLİ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

SİVAS İLİ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU SİVAS İLİ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED. İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS-2013-1 - - 2 - ÖNSÖZ Çevre; insanların ve diğer canlıların birlikte yaşadıkları ortamı oluşturmakta olup,

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı