Elementary Education Online, 7(1), , lköretim Online, 7(1), , [Online]:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(1), , lköretim Online, 7(1), , [Online]: * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT. In this research, the reason why the teacher candidates studying in different departments have been investigated in different variable dimensions. 194 teacher candidates studying at the last (senior) classes in different departments have joined this study which has been taken place in Educational year at the Teachers Training college of Ahi Evran University. With the purpose of collecting the data-research used Hatching Method; a questionnaire-form developed by the researchers has been used for. To analyze the dataresearch, the SPSS programme has also been utilized. Data-research have been analyzed using the statistical techniques necessary. At the end of the research; during the university education duration: not preferring the exams based on comments so much; but testing the knowledge with a few ways in short times leads students to memorizing. Moreover, every students who have chance to cheat appeal to cheat. Thus, it has been perceived by the students that only the exam mark is important to pass the lesson and it has also been determined that the necessity of getting high marks is come out. So, the students who feel fear of lesson-failure has been determined to cheat various spiritual reasons (not remembering due to excitement, not studying enough for exams, not being disgraceful to people around him/her and his/her family due to failing in the class, not feeling self-confidence, disliking lesson and its teacher etc ) Key Words: To cheat, teacher candidates, teachers training college SUMMARY Purpose and significance: The aim of the research is to determine why the students studying at the last (4th) classes of different curriculums cheat and to expose the conditions of cheating. Methods: Description method used on this research has been applied in Educational year at the Teachers Training College of Ahi Evran University. 103 male and 91 female -totally 194 students at the last classes training in different departments have participated in this research. A questionnaire-form developed by the research to collect the data has been used in the research. Components which make students cheat and also which lessons they cheat or what types of questions (exams) they cheat more have all been exposed by this questionnaire. This questionnaire has been carried out to the students at the end of the final examinations of 4th (senior) class. In this research; the SPSS programme has been used for statistical solutions of data collected and also for the questionnaire-form which has been directed to the inferior problems answers. Results: It has been seen that %72.2 of the students participated in this research have cheated at least one time during the training at university for 4(four9 years. Students have been investigated which classes they have been training cheat and it has been determined that students at 2nd and 3nd classes (%40.7) cheat more than in other classes. It has been seen that students cheat the most in the Multiple choice exams (N=125) but the least in Practice exams (N= 21). It has been determine that students studying in different curriculum often cheat in their own field lessons if the lessons have been investigated according to the dispersal of the fields. The relation between the lessons students cheat more and curriculum they study has been investigated by (ki square) 2 method. It hasn t been seen an important relation between curriculums they study and the lessons they cheat [ 2 (9)= 4.049, p>.05]. during the university education duration: not preferring the exams based on comments so much: but testing the knowledge with a few in short times leads students to memorizing. Moreover, every students who have chance to cheat appeal to cheat. Thus, it has also been determined that the necessity of getting high marks is come out. So, the students who feel fear of lesson failure have been determined to cheat various spiritual reasons (not remembering due to excitement, not studying enough for exam, not being disgraceful to people around him/her and his/her family due to failing in the class, not feeling self-confidence, disliking lesson and its teacher etc ) Moreover, it has been determined that some student find cheating adventureous and exciting and they are addicted to this. Discussion: It can be concluded that although it is hard to apply in all lessons cheating would decrease if practice exams in which students are active are probably applied to the students. In addition to, considering the process, making students prepare portfolio files according to the contents of the lessons; making them do projects which they re active and adding all these to evaluate can be efficient to decrease the students anxiety. Even in the lessons where practice exams are impossible, instead of asking questions such as information an comprehension in cognitive level; asking questions in the level of analysis, synthesis and evaluation can make a big amount of decrease in cheating rate. * Asst. Prof. Dr., Giresun University. Educational Faculty * Research Assistant, Ahi Evran University. Educational Faculty

2 Öretmen adayları neden kopya çeker? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ÖZ. Bu aratırmada, farklı bölümlerde örenim gören öretmen adaylarının kopya çekme nedenleri farklı deikenler boyutunda incelenmitir eitim-öretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi nde gerçekletirilen çalımaya farklı bölümlerin 4. sınıfında örenim gören toplam 194 öretmen adayı katılmıtır. Tarama yönteminin kullanıldıı aratırmanın verilerinin toplaması amacıyla aratırmacılar tarafından gelitirilen anket formu kullanılmıtır. Aratırma verilerinin analizinde SPSS programından yararlanılmı ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, aratırmanın verileri analiz edilmitir. Aratırmanın sonucunda üniversite sürecinde yoruma dayalı soruların çok fazla tercih edilmemesi ve bilginin birkaç sınavla kısa zamanda sınanmasının örencileri ezbere ittii ve fırsatını bulan herkesin kopya çekmesine neden olduu görülmütür. Bu durumun örenciler tarafından dersten geçmek için sadece sınav notunun önemli olduu eklinde algılandıı ve daha yüksek not alma gereklilii ortaya çıktıı tespit edilmitir. Bu nedenle dersten kalma korkusu duyan örencilerin çeitli içsel nedenlerden (heyecandan unuttuklarını hatırlama, sınavlara yeteri kadar hazırlık yapmama, okulu uzatıp ailesine ve çevreye rezil olmama, kendine güvenmeme, dersi ya da dersin hocasını sevmeme vs.) dolayı kopya çektikleri tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Kopya çekmek, Öretmen adayları, Eitim Fakültesi. GR ngilizcesi to cheat yani hile yapmak olan kopya çekme; sınavda veya dier akademik görevlerde, kullanımına izin verilmeyen kaynakları kullanma veya ödevi bakalarına yaptırma olarak tanımlanabilir (Tan; 2006). Kopya çekme faaliyetlerine teknolojinin de ilerlemesi ile sıklıkla ve insan zihnini zorlayıcı örneklerle karılaılmakta. Artık arkadaa söyledim, sıranın üzerine yazmıtım oradan kopya aldım ifadeleri nostaljiye dönütü. Teknolojinin gelimesi ve cep telefonlarının hayatımıza akıl almaz bir hızla yayılması ile kopya çekme faaliyetleri de modernleti. Öyle ki kopya çekme yöntemlerinin paylaıldıı internet siteleri bile oluturulmu durumda. Sadece yazılı sınavlarda deil not kaygısı güdülen ödev, proje çalımalarında da aırma, ödevini para karılıı birine yaptırma, bakasının ödevini kullanma hatta gene internet ödev sitelerine bavurulmaktadır. Artık sıklıkla karılaılan kopya çekme alıkanlıı örenme ve deerlendirme sürecini olumsuz etkilemektedir. Savunma mekanizmalarından biri de kopya çekmenin örenmenin en iyi yolu olduu savıdır. Oysa kopya çekmek bilgileri örenmek yerine geçici hafızaya aktarmaktır. Kopya kimilerine göre örencinin vazgeçilmezi, kimilerine göre bakasının emeinin sömürülmesi, tek ortak görü ise sistemin bir parçası olduu (Bacaksız ve Öztürk; 2006). Gündelik hayatımızı tatsızlatıran birçok etik sorununun kökenlerinde kopya çekme alıkanlıımız vardır (ahin; 2000). * Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Eitim Fakültesi * Aratırma Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi 142

3 Resim 1. Örenci sıraları altındaki kopya Resim 2. Tahta bordür üzerindeki kopya Resim 3. Uç kutusu üzerindeki kopya Resim 4. Pencere pervazı üzerindeki kopya Kopya sorununa yönelik ülkemizde çalımalara fazlaca rastlanmamaktadır (Selçuk;1995, Yeilyaprak ve Öztürk; 1996, Oksal ve Bilgin; 1999, Tan; 2001, Akda ve Güne; 2002, Semerci; 2004). Tıp fakültesi örencilerinin kopya çekmeye ilikin tutum ve görülerini aratırdıı çalımasın da Semerci (2004), 5. sınıftan sınıftan 40 toplam 73 tıp fakültesi örencisine uyguladıı tutum ölçei sonucunda örencilerin kopya çekme davranıını sıklıkla kullandıkları ortaya çıkmıtır. Aratırmanın sonucunda göze çarpan bulgulardan biri de bireyin kendini gerçekletirmekten çok nota önem vermesidir. Endüstriyel Sanatlar ve Teknik eitim fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflardan gönüllü 300 örenci ile yaptıı çalımada ise Çetin; aratırmaya katılan örencilerin her ders olmasa da bazı derslerin sınavında kopya çektikleri, örencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlarının cinsiyet, devam ettikleri sınıf, bölüm derslerini önemli bulma durumu ve derslere yönelik baarı algılarına göre anlamlı farklılık gösterdiini tespit etmitir. lahiyat fakültesi örencileri üzerinde yaptıı çalımasında Kaymakcan (2002), yedi faklı üniversitede eitim gören 337 ilahiyat örencisinin kopya çekmeye karı yaklaımlarını ölçmütür. Örencilerin % 65 inin kopya çektiinin tespit edildii çalımanın dier bir sonucuna göre erkek örenciler kız örencilere oranla daha fazla kopya çekmektedir. Sınav kaıtlarında Eer haksız kazanç elde etmek istiyorsanız kopya çekmek serbesttir. Ta ki yakalanıncaya kadar? açıklamasını niçin yazdıının sorulduu Prof. Dr. rfan Erdoan; Kapitalizmin temel kuralıdır. Yakalanırsan cezalandırılırsın. Yakalanmadıkça hırsızlık merudur. yanıtını vermitir (Bacaksız ve Öztürk; 2006). Kopya çekme davranıı yalnız sınavlarla sınırlı deildir. Akademik çevrelerde intihal de bir tür kopya çekme davranıı olarak tanımlanabilir. Üstelik intihal meselesi sadece akademisyenleri ilgilendiren bir sorun deildir. nternetin ortaya çıkması ve devasa bir kaynak olarak hizmet etmesi 143

4 sonucu ödev hazırlayan birçok örenci direkt kopyalayıp yapıtırmak suretiyle ödev veya tez hazırlamaktadır. Çok geni bir kaynak olmasından ötürü öretmenlerin bu durumu kontrol altına alma olasılıı oldukça zayıftır (Serengil; 2006). Kopya davranıını etik boyutta halletmeye yönelik çalımalara rastlanmamıtır. Tan ın 2002 yılında yaptıı çalımada (Aktaran Tan; 2006) önerdii tedbirler genel olarak sınav esnasında kopya davranıını engellemeye yöneliktir. Örnein: sınav esnasında öretmenin gazete, dergi v.b. eyler okumaması, sınavdan önce örencilerin sıralarını temizlemelerini istemek gibi. Eitim sistemimizi, bilisel alanın en alt basamaını tekil eden ve sadece ezberi gerektiren bilgi basamaından kavrama, uygulama, analiz, sentez ve deerlendirme basamaklarına doru kaydırmanın yolları aranmalıdır (Semerci; 2004). Böylelikle ezbere dayalı sorular sormadan ziyade örencinin uygulama yapabilecei, analiz ve sentez oluturabilecei deerlendirmeler yapılabilir. Bu süratle gerçekleen soru biçimlerinin deitirilmesi kopya çekme davranıını azaltıcı önemli bir çözüm olabilir. Fakat esas çözümün etik anlamda gerçekleecek bir yapılanmadan geçecei bir gerçektir. Bu çalımada farklı programda örenim gören 4. sınıf örencilerinin görüleri kapsamında aaıdaki sorulara cevaplar aranmıtır. 1. Üniversite sürecinde öretmen adayları kopya çekmekte midir? 2. Üniversite sürecinde kopya çeken öretmen adaylarının en fazla kopya çektikleri sınavlar türleri nelerdir? 3. Üniversite sürecinde kopya çeken öretmen adayları hangi tür derslerde daha sık kopya çekmektedir? 4. Üniversite sürecinde kopya çeken öretmen adaylarının kopya çekme nedenleri nelerdir? YÖNTEM Aratırmada betimleme yöntemi kullanılmıtır. Bu yöntem verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar dorultusunda deerlendirmeler yapmak ve olaylar arasındaki olası ilikileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Bu tür aratırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır (Çepni, 2007). Çalıma Grubu Aratırma, öretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi nde yürütülmütür. Aratırmanın verileri Sınıf Öretmenlii ABD nda (N=50), Fen Bilgisi Öretmenlii ABD nda (N=48), Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD nda (N=46) ve Türkçe Öretmenlii Bölümü nde (N=50) örenim gören ve 103 erkek 91 kız toplam 194 son sınıf örencisinden elde edilmitir. Veri Toplama Aracı Aratırmada, veri toplamak amacıyla aratırmacılar tarafından gelitirilen anket formları kullanılmıtır. Her Anabilim Dalı için ayrı ayrı hazırlanan anketler ile öretmen adaylarının hangi derslerde, hangi tip sorularda daha fazla kopya çektii ve kopya çekmeye iten unsurlar ortaya konmutur. Hazırlanan anket formları örencilere 4. sınıf final sınavları sonunda uygulanmıtır. Verilerin Analizi Aratırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan alt problemlere yönelik anket formları ile toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) programından yararlanılmıtır. Betimsel istatistik yöntemlerinden (f) frekans ve (%) yüzde analizi yapılmı, baımsız deikenler arasındaki farklılıkların tespiti için ise Ki-kare analiz metodundan yararlanılmıtır. Sayısal 144

5 gelimelerle ilgili veriler tablolar haline getirilip yorumlanmı, baımsız deikenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadıı =.05 düzeyinde test edilmitir. BULGULAR Öretmen adaylarının üniversitede örenim gördükleri süreçteki kopya çekme durumları incelenmi ve Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1. Öretmen Adaylarının Üniversite Sürecinde Kopya Çekme Durumlarına Göre Daılımları Kopya Çekme Durumları f % Hiç Kez Birkaç Kez Birçok Kez Toplam Tablo 1 incelendiinde çalıma grubunu oluturan öretmen adaylarının 54 ünün (%27.8) üniversite sürecinde hiç kopya çekmedii, 25 inin (12.9) 1 kez kopya çektii, 79 unun (40.7) birkaç kez kopya çektii ve 36 sının (%18.6) bir çok kez kopya çektii görülmektedir. Veriler 140 öretmen adayının (%72.2) üniversite sürecinde en az 1 kere kopya çektiini göstermektedir. Öretmen Adaylarının kopya çekme durumları örenim gördükleri programlara göre incelenmi ve Tablo 2 de verilmitir. Tablo 2. Öretmen Adaylarının Kopya Çekme Durumlarının Üniversitede Örenim Gördükleri Programlara Göre Daılımları Kopya Çekme Durumları 1 Kez Birkaç Kez Birçok Kez Toplam f f f f % Sınıf Öretmenlii ABD Fen Bilgisi Öretmenlii ABD Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD Türkçe Öretmenlii Bölümü Toplam Tablo 2 incelendiinde aratırmaya katılan öretmen adayalrının örenim gördükleri programlar ile kopya çekme durumları arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri programlar ile kopya çekme durumları arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (6)= 8.234, p>.05]. Öretmen adaylarının kopya çekme durumları ile kopya çektikleri sınıflar arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 3 de verilmitir. Tablo 3. Öretmen Adaylarının Kopya Çekme Durumlarının Üniversitede Örenim Gördükleri Sınıflara Göre Daılımları Kopya Çekme Durumları 1 Kez Birkaç Kez Birçok Kez Toplam f f f f % 1.sınıf sınıf sınıf sınıf Toplam

6 Tablo 3 incelendiinde öretmen adaylarının 2. ve 3. sınıflarda daha çok kopya çektikleri görülmektedir. Aratırmaya katılan örencilerin örenim gördükleri sınıflar ile kopya çekme durumları arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri sınıflar ile kopya çekme durumları arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (6)= 6.762, p>.05]. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının en sık kopya çekilen sınav soru türleri ile ilgili görüleri incelenmi ve Tablo 4 de verilmitir. Tablo 4. En Sık Kopya Çekilen Sınav Türlerinin Öretmen Adaylarının Görülerine Göre Daılımları Sınav Türleri f Çoktan seçmeli tipi sorularla yapılan sınavlar 125 Yazılı (klasik) türü sorularla yapılan sınavlar 82 Boluk doldurma tipi sorularla yapılan sınavlar 74 Doru yanlı tipi sorularla yapılan sınavlar 72 Kısa cevap tipi sorularla yapılan sınavlar 69 Eletirme tipi sorularla yapılan sınavlar 38 Uygulama tipi sınavlar 21 Tablo 4 incelendiinde aratırmaya katılan öretmen adaylarının en fazla çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlarda kopya çektii (N=125), bunu klasik yazılı tipi sorularla yapılan sınavların (N=82), boluk doldurma tipi sorularla yapılan sınavların (N=74), doru-yanlı tipi sorularla yapılan sınavların takip ettii görülmektedir. En az kopya çekilen sınav türünün ise uygulama tipi sınavlar olduu göze çarpmaktadır (N=21). Farklı programlarda örenim gören 4. sınıf örencilerinin en fazla kopya çektii dersler ve alanları ile ilgili görüleri incelenmi ve Tablo 5 de verilmitir. Tablo 5. Farklı Programlarda Örenim Gören Öretmen Adaylarının Kopya Çektii Derslerin Alanlara Göre Daılımları Kopya Alan Eitimi Eitim Alan Dersleri Çekme Dersleri Dersleri Ortak Dersler TOPLAM Durumları f % f % f % f % f % Sınıf Öretmenlii ABD. Fen Bilgisi Öretmenlii ABD. Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD Türkçe Öretmenlii Bölümü Toplam Her program için ayrı ayrı hazırlanan ve her programın derslerini içeren anket formalarına verilen cevaplar çerçevesinde Sınıf Öretmenlii ABD nda örenim gören örencilerin 16 sı alan derslerinde, 11 i alan eitimi derslerinde, 4 ü eitim derslerinde ve 7 si ortak derslerde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Fen Bilgisi Öretmenlii ABD nda örenim gören örencilerin 14 ü alan derslerinde, 10 u ortak derslerde, 6 sı alan eitim derslerinde ve 3 ü de eitim derslerinde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD nda örenim gören örencilerin 16 sı alan derslerinde, 146

7 7 si alan eitimi derslerinde, 2 si eitim derslerinde ve 6 sı ortak derslerde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Türkçe Öretmenlii Bölümünde örenim gören örencilerin ise 19 u alan derslerinde, 10 u ortak derslerde, 7 si alan eitim derslerinde ve 2 si de eitim derslerinde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının örenim gördükleri programlar ile daha sık kopya çektikleri dersler arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri programlar ile kopya çektikleri dersler arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (9)= 4.049, p>.05]. Öretmen adaylarının kopya çekme nedenleri incelenmi ve Tablo 6 da verilmitir. Tablo 6. Kopya Çekme Nedenlerinin Öretmen Adaylarının Görülerine Göre Daılımları Kopya Çekme Nedenleri f Sistemde not önemli olduu için 87 Bilgi deil de, dersten geçmek önemli olduu için 73 Ölçme sistemi bizi ezbere ittii için 68 Fırsatını bulan herkes kopya çektii için 47 Yoruma dayalı sorular sorulmadıı için 54 Konular anlaılamayacak kadar zor olduu için 54 Sistemden Kaynaklanan Nedenler Örenciden Kaynaklanan Nedenler Dier Nedenler Bilgi kısa zamanda sınandıı için 46 Dersten kalma korkusu duyduum için 73 Sınavda unuttuklarımı hatırlamak için 65 Heyecandan bildiklerimi unuttuum için 42 lgi alanıma girmedii için 33 Üenip derslere yeterince hazırlanmadıım için 32 Zamanında hazırlanmayıp konuları biriktirdiim için 31 En iyi olmak, en yüksek notu almak için 20 Kendime güvenemediim için 17 Dersi sevmediim için 47 Okulu uzatıp aileme ve çevreye rezil olmamak için 31 Dersin hocasını sevmediim için 25 Maceralı ve zevkli olduu için 11 Alıkanlık olduu için 10 Tablo 9 incelendiinde sistemden kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak öretmen adaylarının en fazla Sistemde not önemli olduu için (N=87) ve Bilgi deil de dersten geçmek önemli olduu için (N=73) kopya çektikleri görülmektedir. Örencilerden kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak Dersten kalma korkusu duyduum için (N=73) ve Sınavda unuttuklarımı hatırlamak için (N=65); dier nedenlerle ilgili olarak ise dersi sevmediim için (N=47) ve Okulu uzatıp aileme ve çevreme rezil olmamak için (N=31) kopya çekildii görülmektedir. lginç bulgulardan biri de örencilerin Maceralı ve zevkli olduu için (N=11) ve Alıkanlık olduu için (N=10) kopya çektikleri de görülmektedir. TARTIMA VE SONUÇ 1. Aratırmaya katılan örencilerin %72.2 sinin 4 yıllık üniversite yaantısı sürecinde en az 1 kere kopya çektii görülmütür. Örencilerin hangi sınıflarda örenim görürken kopya çektikleri incelenmi ve örencilerin daha çok 2. sınıfta (%40.7) ve 3. sınıfta (%40.7) kopya çektikleri tespit edilmitir. 4. sınıfta kopya çeken örencilerin sayısının az olması (%2.9) dikkat çekici bir bulgudur. Bu durumun örencilerin 4. sınıf derslerinin az olmasından ve okulu bitirme durumunda oldukları için risk almamalarından kaynaklandıı düünülmektedir. 2. Örencilerin en çok çoktan seçmeli tipi sorularla yapılan sınavlarda (N=125), en az ise uygulama tipi sınavlarda (N=21) kopya çektii görülmütür. Bu kapsamda bütün derslerde 147

8 uygulanması zorda olsa mümkün olduunca örencilerin aktif olduu uygulama türü sınavların yapılmasının kopya çekilme durumunu azaltacaı söylenebilir. 3. Farklı programlarda örenim gören örencilerin kopya çektii derslerin alanlara göre daılımları incelendiinde örencilerin daha sık olarak alan derslerinde kopya çektii (%46.4), bunu ortak derslerin (%23.5), alan eitimi derslerinin (%22.2) ve eitim derslerinin (%7.8) izledii tespit edilmitir. Aratırmaya katılan örencilerin örenim gördükleri programlar ile daha sık kopya çektikleri dersler arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri programlar ile kopya çektikleri dersler arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (9)= 4.049, p>.05]. 4. Üniversite sürecinde yoruma dayalı soruların çok fazla tercih edilmemesi ve bilginin birkaç sınavla kısa zamanda sınanması örencileri ezbere itmekte ve fırsatını bulan herkesin kopya çekmesine neden olmaktadır. Bu durum örenciler tarafından dersten geçmek için sadece sınav notunun önemli olduu eklinde algılanmakta ve daha yüksek not alma gereklilii ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle dersten kalma korkusu duyan örencilerin çeitli içsel nedenlerden (heyecandan unuttuklarını hatırlama, sınavlara yeteri kadar hazırlık yapmama, okulu uzatıp ailesine ve çevreye rezil olmama, kendine güvenmeme, dersi yada dersin hocasını sevmeme vs.) dolayı kopya çektikleri tespit edilmitir. Bunun yanı sıra bazı örencilerin bunu alıkanlık haline getirdii, maceralı ve heyecanlı olduu için kopya çektikleri de tespit edilmitir. Bu çerçevede süreç göz önüne alınarak derslerin içeriklerine göre örencilere portfolyo dosyaları hazırlatılması, örencilerin aktif olduu projelerin yaptırılması ve bunların da deerlendirilmeye katılması, örencilerin bu kaygılarını azaltmakta etkili olabilir. Ayrıca uygulama sınavlarının mümkün olmadıı derslerde de örencilere bilgi ve kavrama gibi bilisel düzey sorularından ziyade daha üst düzey olan analiz, sentez ve deerlendirme sorularının sorulması da örencilerin kopya çekme oranın da büyük azalma salayabilir. 5. Kopya çekme davranıı bir tür sahteciliktir ve etik ihlalidir. Etik ihlalini önlemenin yolu ise etkin bir eitimden geçer. Özellikle ilk ve orta eitimde insan hakları ile dier insanlar ve çevremize karı görev ve sorumluluklar örenciye aktarılarak etik eitimi tamamlanabilir (Tolun;2007). Bu çalımada özellikle öretmen adayları yani ileride sınav yapma yükümlülüü taıyan grup ile çalıma gerçekletirilmitir. Öretmen olmanın son adımına gelmi örencilerin yüksek düzeyde kopya çekme davranıı sergilemeleri aynı zamanda etik eitimlerinin eksikliklerinden kaynaklanıyor denebilir. Görev baına geldiklerinde kopya çekmenin yanlılıını aılayacak kiilerin karı çıkmaları gereken bir eyi kendilerinin yapması dikkate deer ve öretmen yeterliinde eksik bir noktadır. 6. Bir problemin ortadan kaldırılabilmesi için kukusuz öncelikle o problemi ortaya çıkaran faktörlerin tespiti arttır. Dolayısı ile kopya çekme davranıının engellenebilmesi için öncelikle kopya çekme sebepleri, kopyayı artıran gerekçeler, kopyaya karı tutumlar, kopya biçimleri tespit edilmeli çözüm önerileri bu bulgular ııında gelitirilmelidir. KAYNAKÇA Akda, M. ve Güne, H. (2002). Kopya çekme davranıları ve kopya çekmeye karı tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi. 8 (31); Bacaksız, T. ve Öztürk M. (2006). Kopya: çekmek ya da çekmemek. Gazi Üniversitesi letiim Yazıyor 1 (5). Ankara. Çepni, S. (2007). Aratırma ve proje çalımalarına giri. (3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık. Çetin,. (2007). Üniversite örencilerinin kopya çekme davranılarının farklı deikenler açısından incelenmesi. Milli Eitim Dergisi. 75 (yaz); Kaymakcan, R. (2002). lahiyat örencilerinin kopya çekmeye karı yaklaımları. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2002); Oksal, B. ve Bilgin, A. (1999). Üniversitede kopya sorunu. Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 12(1);

9 Selçuk, Z. (1995). Bir eitim ve rehberlik sorunu: Okullarda kopya çekme. Eitim Yönetimi Dergisi. 3; Semerci, Ç. (2004). Tıp fakültesi örencilerinin kopya çekmeye ilikin tutum ve görüleri. Fırat Üniversitesi Salık Bilimleri Dergisi. 18(3); Serengil, Y. (2006). ntihal. Bilim, Eitim ve Düünce Dergisi. Cilt:6, Sayı:1. ahin, H. (2000). Kopya çekmek üzerine. Radikal Gazetesi ki Eki Tan,. (2001). Sınavlarda kopya çekmeyi önlemeye yönelik önlemler. Eitim ve Bilim.26(126); Tan,. (2006). Öretimi Planlama ve Deerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Tolun, A. (2007). Etik ihlaline karı önlemler ve etik eitimi. Yeilyaprak, B. ve Öztürk, B. (1996). Üniversite örencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumları. Eitim Yönetimi Dergisi. 2;

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin

PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin FİZİK DERSİNE KARŞI ÖĞRENCİ ENDİŞELERİNİN BELİRLENMESİ: Mersin TED Koleji Örneği PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN* Ayşe

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1781 Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 191-206 Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Mustafa SIRAKAYA 1,

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Preservice Teachers Perceptions of Group Work

Preservice Teachers Perceptions of Group Work Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 205-223 Öğretmen Adaylarının Grup Çalışmalarına İlişkin Algıları Gürcü KOÇ ERDAMAR 1 Hüsne DEMİREL 2 ÖZET Bu çalışmada öğretmen

Detaylı