Elementary Education Online, 7(1), , lköretim Online, 7(1), , [Online]:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(1), , lköretim Online, 7(1), , [Online]: * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT. In this research, the reason why the teacher candidates studying in different departments have been investigated in different variable dimensions. 194 teacher candidates studying at the last (senior) classes in different departments have joined this study which has been taken place in Educational year at the Teachers Training college of Ahi Evran University. With the purpose of collecting the data-research used Hatching Method; a questionnaire-form developed by the researchers has been used for. To analyze the dataresearch, the SPSS programme has also been utilized. Data-research have been analyzed using the statistical techniques necessary. At the end of the research; during the university education duration: not preferring the exams based on comments so much; but testing the knowledge with a few ways in short times leads students to memorizing. Moreover, every students who have chance to cheat appeal to cheat. Thus, it has been perceived by the students that only the exam mark is important to pass the lesson and it has also been determined that the necessity of getting high marks is come out. So, the students who feel fear of lesson-failure has been determined to cheat various spiritual reasons (not remembering due to excitement, not studying enough for exams, not being disgraceful to people around him/her and his/her family due to failing in the class, not feeling self-confidence, disliking lesson and its teacher etc ) Key Words: To cheat, teacher candidates, teachers training college SUMMARY Purpose and significance: The aim of the research is to determine why the students studying at the last (4th) classes of different curriculums cheat and to expose the conditions of cheating. Methods: Description method used on this research has been applied in Educational year at the Teachers Training College of Ahi Evran University. 103 male and 91 female -totally 194 students at the last classes training in different departments have participated in this research. A questionnaire-form developed by the research to collect the data has been used in the research. Components which make students cheat and also which lessons they cheat or what types of questions (exams) they cheat more have all been exposed by this questionnaire. This questionnaire has been carried out to the students at the end of the final examinations of 4th (senior) class. In this research; the SPSS programme has been used for statistical solutions of data collected and also for the questionnaire-form which has been directed to the inferior problems answers. Results: It has been seen that %72.2 of the students participated in this research have cheated at least one time during the training at university for 4(four9 years. Students have been investigated which classes they have been training cheat and it has been determined that students at 2nd and 3nd classes (%40.7) cheat more than in other classes. It has been seen that students cheat the most in the Multiple choice exams (N=125) but the least in Practice exams (N= 21). It has been determine that students studying in different curriculum often cheat in their own field lessons if the lessons have been investigated according to the dispersal of the fields. The relation between the lessons students cheat more and curriculum they study has been investigated by (ki square) 2 method. It hasn t been seen an important relation between curriculums they study and the lessons they cheat [ 2 (9)= 4.049, p>.05]. during the university education duration: not preferring the exams based on comments so much: but testing the knowledge with a few in short times leads students to memorizing. Moreover, every students who have chance to cheat appeal to cheat. Thus, it has also been determined that the necessity of getting high marks is come out. So, the students who feel fear of lesson failure have been determined to cheat various spiritual reasons (not remembering due to excitement, not studying enough for exam, not being disgraceful to people around him/her and his/her family due to failing in the class, not feeling self-confidence, disliking lesson and its teacher etc ) Moreover, it has been determined that some student find cheating adventureous and exciting and they are addicted to this. Discussion: It can be concluded that although it is hard to apply in all lessons cheating would decrease if practice exams in which students are active are probably applied to the students. In addition to, considering the process, making students prepare portfolio files according to the contents of the lessons; making them do projects which they re active and adding all these to evaluate can be efficient to decrease the students anxiety. Even in the lessons where practice exams are impossible, instead of asking questions such as information an comprehension in cognitive level; asking questions in the level of analysis, synthesis and evaluation can make a big amount of decrease in cheating rate. * Asst. Prof. Dr., Giresun University. Educational Faculty * Research Assistant, Ahi Evran University. Educational Faculty

2 Öretmen adayları neden kopya çeker? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ÖZ. Bu aratırmada, farklı bölümlerde örenim gören öretmen adaylarının kopya çekme nedenleri farklı deikenler boyutunda incelenmitir eitim-öretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi nde gerçekletirilen çalımaya farklı bölümlerin 4. sınıfında örenim gören toplam 194 öretmen adayı katılmıtır. Tarama yönteminin kullanıldıı aratırmanın verilerinin toplaması amacıyla aratırmacılar tarafından gelitirilen anket formu kullanılmıtır. Aratırma verilerinin analizinde SPSS programından yararlanılmı ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, aratırmanın verileri analiz edilmitir. Aratırmanın sonucunda üniversite sürecinde yoruma dayalı soruların çok fazla tercih edilmemesi ve bilginin birkaç sınavla kısa zamanda sınanmasının örencileri ezbere ittii ve fırsatını bulan herkesin kopya çekmesine neden olduu görülmütür. Bu durumun örenciler tarafından dersten geçmek için sadece sınav notunun önemli olduu eklinde algılandıı ve daha yüksek not alma gereklilii ortaya çıktıı tespit edilmitir. Bu nedenle dersten kalma korkusu duyan örencilerin çeitli içsel nedenlerden (heyecandan unuttuklarını hatırlama, sınavlara yeteri kadar hazırlık yapmama, okulu uzatıp ailesine ve çevreye rezil olmama, kendine güvenmeme, dersi ya da dersin hocasını sevmeme vs.) dolayı kopya çektikleri tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Kopya çekmek, Öretmen adayları, Eitim Fakültesi. GR ngilizcesi to cheat yani hile yapmak olan kopya çekme; sınavda veya dier akademik görevlerde, kullanımına izin verilmeyen kaynakları kullanma veya ödevi bakalarına yaptırma olarak tanımlanabilir (Tan; 2006). Kopya çekme faaliyetlerine teknolojinin de ilerlemesi ile sıklıkla ve insan zihnini zorlayıcı örneklerle karılaılmakta. Artık arkadaa söyledim, sıranın üzerine yazmıtım oradan kopya aldım ifadeleri nostaljiye dönütü. Teknolojinin gelimesi ve cep telefonlarının hayatımıza akıl almaz bir hızla yayılması ile kopya çekme faaliyetleri de modernleti. Öyle ki kopya çekme yöntemlerinin paylaıldıı internet siteleri bile oluturulmu durumda. Sadece yazılı sınavlarda deil not kaygısı güdülen ödev, proje çalımalarında da aırma, ödevini para karılıı birine yaptırma, bakasının ödevini kullanma hatta gene internet ödev sitelerine bavurulmaktadır. Artık sıklıkla karılaılan kopya çekme alıkanlıı örenme ve deerlendirme sürecini olumsuz etkilemektedir. Savunma mekanizmalarından biri de kopya çekmenin örenmenin en iyi yolu olduu savıdır. Oysa kopya çekmek bilgileri örenmek yerine geçici hafızaya aktarmaktır. Kopya kimilerine göre örencinin vazgeçilmezi, kimilerine göre bakasının emeinin sömürülmesi, tek ortak görü ise sistemin bir parçası olduu (Bacaksız ve Öztürk; 2006). Gündelik hayatımızı tatsızlatıran birçok etik sorununun kökenlerinde kopya çekme alıkanlıımız vardır (ahin; 2000). * Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Eitim Fakültesi * Aratırma Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi 142

3 Resim 1. Örenci sıraları altındaki kopya Resim 2. Tahta bordür üzerindeki kopya Resim 3. Uç kutusu üzerindeki kopya Resim 4. Pencere pervazı üzerindeki kopya Kopya sorununa yönelik ülkemizde çalımalara fazlaca rastlanmamaktadır (Selçuk;1995, Yeilyaprak ve Öztürk; 1996, Oksal ve Bilgin; 1999, Tan; 2001, Akda ve Güne; 2002, Semerci; 2004). Tıp fakültesi örencilerinin kopya çekmeye ilikin tutum ve görülerini aratırdıı çalımasın da Semerci (2004), 5. sınıftan sınıftan 40 toplam 73 tıp fakültesi örencisine uyguladıı tutum ölçei sonucunda örencilerin kopya çekme davranıını sıklıkla kullandıkları ortaya çıkmıtır. Aratırmanın sonucunda göze çarpan bulgulardan biri de bireyin kendini gerçekletirmekten çok nota önem vermesidir. Endüstriyel Sanatlar ve Teknik eitim fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflardan gönüllü 300 örenci ile yaptıı çalımada ise Çetin; aratırmaya katılan örencilerin her ders olmasa da bazı derslerin sınavında kopya çektikleri, örencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlarının cinsiyet, devam ettikleri sınıf, bölüm derslerini önemli bulma durumu ve derslere yönelik baarı algılarına göre anlamlı farklılık gösterdiini tespit etmitir. lahiyat fakültesi örencileri üzerinde yaptıı çalımasında Kaymakcan (2002), yedi faklı üniversitede eitim gören 337 ilahiyat örencisinin kopya çekmeye karı yaklaımlarını ölçmütür. Örencilerin % 65 inin kopya çektiinin tespit edildii çalımanın dier bir sonucuna göre erkek örenciler kız örencilere oranla daha fazla kopya çekmektedir. Sınav kaıtlarında Eer haksız kazanç elde etmek istiyorsanız kopya çekmek serbesttir. Ta ki yakalanıncaya kadar? açıklamasını niçin yazdıının sorulduu Prof. Dr. rfan Erdoan; Kapitalizmin temel kuralıdır. Yakalanırsan cezalandırılırsın. Yakalanmadıkça hırsızlık merudur. yanıtını vermitir (Bacaksız ve Öztürk; 2006). Kopya çekme davranıı yalnız sınavlarla sınırlı deildir. Akademik çevrelerde intihal de bir tür kopya çekme davranıı olarak tanımlanabilir. Üstelik intihal meselesi sadece akademisyenleri ilgilendiren bir sorun deildir. nternetin ortaya çıkması ve devasa bir kaynak olarak hizmet etmesi 143

4 sonucu ödev hazırlayan birçok örenci direkt kopyalayıp yapıtırmak suretiyle ödev veya tez hazırlamaktadır. Çok geni bir kaynak olmasından ötürü öretmenlerin bu durumu kontrol altına alma olasılıı oldukça zayıftır (Serengil; 2006). Kopya davranıını etik boyutta halletmeye yönelik çalımalara rastlanmamıtır. Tan ın 2002 yılında yaptıı çalımada (Aktaran Tan; 2006) önerdii tedbirler genel olarak sınav esnasında kopya davranıını engellemeye yöneliktir. Örnein: sınav esnasında öretmenin gazete, dergi v.b. eyler okumaması, sınavdan önce örencilerin sıralarını temizlemelerini istemek gibi. Eitim sistemimizi, bilisel alanın en alt basamaını tekil eden ve sadece ezberi gerektiren bilgi basamaından kavrama, uygulama, analiz, sentez ve deerlendirme basamaklarına doru kaydırmanın yolları aranmalıdır (Semerci; 2004). Böylelikle ezbere dayalı sorular sormadan ziyade örencinin uygulama yapabilecei, analiz ve sentez oluturabilecei deerlendirmeler yapılabilir. Bu süratle gerçekleen soru biçimlerinin deitirilmesi kopya çekme davranıını azaltıcı önemli bir çözüm olabilir. Fakat esas çözümün etik anlamda gerçekleecek bir yapılanmadan geçecei bir gerçektir. Bu çalımada farklı programda örenim gören 4. sınıf örencilerinin görüleri kapsamında aaıdaki sorulara cevaplar aranmıtır. 1. Üniversite sürecinde öretmen adayları kopya çekmekte midir? 2. Üniversite sürecinde kopya çeken öretmen adaylarının en fazla kopya çektikleri sınavlar türleri nelerdir? 3. Üniversite sürecinde kopya çeken öretmen adayları hangi tür derslerde daha sık kopya çekmektedir? 4. Üniversite sürecinde kopya çeken öretmen adaylarının kopya çekme nedenleri nelerdir? YÖNTEM Aratırmada betimleme yöntemi kullanılmıtır. Bu yöntem verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar dorultusunda deerlendirmeler yapmak ve olaylar arasındaki olası ilikileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Bu tür aratırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır (Çepni, 2007). Çalıma Grubu Aratırma, öretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi nde yürütülmütür. Aratırmanın verileri Sınıf Öretmenlii ABD nda (N=50), Fen Bilgisi Öretmenlii ABD nda (N=48), Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD nda (N=46) ve Türkçe Öretmenlii Bölümü nde (N=50) örenim gören ve 103 erkek 91 kız toplam 194 son sınıf örencisinden elde edilmitir. Veri Toplama Aracı Aratırmada, veri toplamak amacıyla aratırmacılar tarafından gelitirilen anket formları kullanılmıtır. Her Anabilim Dalı için ayrı ayrı hazırlanan anketler ile öretmen adaylarının hangi derslerde, hangi tip sorularda daha fazla kopya çektii ve kopya çekmeye iten unsurlar ortaya konmutur. Hazırlanan anket formları örencilere 4. sınıf final sınavları sonunda uygulanmıtır. Verilerin Analizi Aratırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan alt problemlere yönelik anket formları ile toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) programından yararlanılmıtır. Betimsel istatistik yöntemlerinden (f) frekans ve (%) yüzde analizi yapılmı, baımsız deikenler arasındaki farklılıkların tespiti için ise Ki-kare analiz metodundan yararlanılmıtır. Sayısal 144

5 gelimelerle ilgili veriler tablolar haline getirilip yorumlanmı, baımsız deikenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadıı =.05 düzeyinde test edilmitir. BULGULAR Öretmen adaylarının üniversitede örenim gördükleri süreçteki kopya çekme durumları incelenmi ve Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1. Öretmen Adaylarının Üniversite Sürecinde Kopya Çekme Durumlarına Göre Daılımları Kopya Çekme Durumları f % Hiç Kez Birkaç Kez Birçok Kez Toplam Tablo 1 incelendiinde çalıma grubunu oluturan öretmen adaylarının 54 ünün (%27.8) üniversite sürecinde hiç kopya çekmedii, 25 inin (12.9) 1 kez kopya çektii, 79 unun (40.7) birkaç kez kopya çektii ve 36 sının (%18.6) bir çok kez kopya çektii görülmektedir. Veriler 140 öretmen adayının (%72.2) üniversite sürecinde en az 1 kere kopya çektiini göstermektedir. Öretmen Adaylarının kopya çekme durumları örenim gördükleri programlara göre incelenmi ve Tablo 2 de verilmitir. Tablo 2. Öretmen Adaylarının Kopya Çekme Durumlarının Üniversitede Örenim Gördükleri Programlara Göre Daılımları Kopya Çekme Durumları 1 Kez Birkaç Kez Birçok Kez Toplam f f f f % Sınıf Öretmenlii ABD Fen Bilgisi Öretmenlii ABD Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD Türkçe Öretmenlii Bölümü Toplam Tablo 2 incelendiinde aratırmaya katılan öretmen adayalrının örenim gördükleri programlar ile kopya çekme durumları arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri programlar ile kopya çekme durumları arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (6)= 8.234, p>.05]. Öretmen adaylarının kopya çekme durumları ile kopya çektikleri sınıflar arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 3 de verilmitir. Tablo 3. Öretmen Adaylarının Kopya Çekme Durumlarının Üniversitede Örenim Gördükleri Sınıflara Göre Daılımları Kopya Çekme Durumları 1 Kez Birkaç Kez Birçok Kez Toplam f f f f % 1.sınıf sınıf sınıf sınıf Toplam

6 Tablo 3 incelendiinde öretmen adaylarının 2. ve 3. sınıflarda daha çok kopya çektikleri görülmektedir. Aratırmaya katılan örencilerin örenim gördükleri sınıflar ile kopya çekme durumları arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri sınıflar ile kopya çekme durumları arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (6)= 6.762, p>.05]. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının en sık kopya çekilen sınav soru türleri ile ilgili görüleri incelenmi ve Tablo 4 de verilmitir. Tablo 4. En Sık Kopya Çekilen Sınav Türlerinin Öretmen Adaylarının Görülerine Göre Daılımları Sınav Türleri f Çoktan seçmeli tipi sorularla yapılan sınavlar 125 Yazılı (klasik) türü sorularla yapılan sınavlar 82 Boluk doldurma tipi sorularla yapılan sınavlar 74 Doru yanlı tipi sorularla yapılan sınavlar 72 Kısa cevap tipi sorularla yapılan sınavlar 69 Eletirme tipi sorularla yapılan sınavlar 38 Uygulama tipi sınavlar 21 Tablo 4 incelendiinde aratırmaya katılan öretmen adaylarının en fazla çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlarda kopya çektii (N=125), bunu klasik yazılı tipi sorularla yapılan sınavların (N=82), boluk doldurma tipi sorularla yapılan sınavların (N=74), doru-yanlı tipi sorularla yapılan sınavların takip ettii görülmektedir. En az kopya çekilen sınav türünün ise uygulama tipi sınavlar olduu göze çarpmaktadır (N=21). Farklı programlarda örenim gören 4. sınıf örencilerinin en fazla kopya çektii dersler ve alanları ile ilgili görüleri incelenmi ve Tablo 5 de verilmitir. Tablo 5. Farklı Programlarda Örenim Gören Öretmen Adaylarının Kopya Çektii Derslerin Alanlara Göre Daılımları Kopya Alan Eitimi Eitim Alan Dersleri Çekme Dersleri Dersleri Ortak Dersler TOPLAM Durumları f % f % f % f % f % Sınıf Öretmenlii ABD. Fen Bilgisi Öretmenlii ABD. Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD Türkçe Öretmenlii Bölümü Toplam Her program için ayrı ayrı hazırlanan ve her programın derslerini içeren anket formalarına verilen cevaplar çerçevesinde Sınıf Öretmenlii ABD nda örenim gören örencilerin 16 sı alan derslerinde, 11 i alan eitimi derslerinde, 4 ü eitim derslerinde ve 7 si ortak derslerde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Fen Bilgisi Öretmenlii ABD nda örenim gören örencilerin 14 ü alan derslerinde, 10 u ortak derslerde, 6 sı alan eitim derslerinde ve 3 ü de eitim derslerinde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Sosyal Bilgiler Öretmenlii ABD nda örenim gören örencilerin 16 sı alan derslerinde, 146

7 7 si alan eitimi derslerinde, 2 si eitim derslerinde ve 6 sı ortak derslerde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Türkçe Öretmenlii Bölümünde örenim gören örencilerin ise 19 u alan derslerinde, 10 u ortak derslerde, 7 si alan eitim derslerinde ve 2 si de eitim derslerinde daha sık kopya çektiini belirtmitir. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının örenim gördükleri programlar ile daha sık kopya çektikleri dersler arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri programlar ile kopya çektikleri dersler arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (9)= 4.049, p>.05]. Öretmen adaylarının kopya çekme nedenleri incelenmi ve Tablo 6 da verilmitir. Tablo 6. Kopya Çekme Nedenlerinin Öretmen Adaylarının Görülerine Göre Daılımları Kopya Çekme Nedenleri f Sistemde not önemli olduu için 87 Bilgi deil de, dersten geçmek önemli olduu için 73 Ölçme sistemi bizi ezbere ittii için 68 Fırsatını bulan herkes kopya çektii için 47 Yoruma dayalı sorular sorulmadıı için 54 Konular anlaılamayacak kadar zor olduu için 54 Sistemden Kaynaklanan Nedenler Örenciden Kaynaklanan Nedenler Dier Nedenler Bilgi kısa zamanda sınandıı için 46 Dersten kalma korkusu duyduum için 73 Sınavda unuttuklarımı hatırlamak için 65 Heyecandan bildiklerimi unuttuum için 42 lgi alanıma girmedii için 33 Üenip derslere yeterince hazırlanmadıım için 32 Zamanında hazırlanmayıp konuları biriktirdiim için 31 En iyi olmak, en yüksek notu almak için 20 Kendime güvenemediim için 17 Dersi sevmediim için 47 Okulu uzatıp aileme ve çevreye rezil olmamak için 31 Dersin hocasını sevmediim için 25 Maceralı ve zevkli olduu için 11 Alıkanlık olduu için 10 Tablo 9 incelendiinde sistemden kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak öretmen adaylarının en fazla Sistemde not önemli olduu için (N=87) ve Bilgi deil de dersten geçmek önemli olduu için (N=73) kopya çektikleri görülmektedir. Örencilerden kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak Dersten kalma korkusu duyduum için (N=73) ve Sınavda unuttuklarımı hatırlamak için (N=65); dier nedenlerle ilgili olarak ise dersi sevmediim için (N=47) ve Okulu uzatıp aileme ve çevreme rezil olmamak için (N=31) kopya çekildii görülmektedir. lginç bulgulardan biri de örencilerin Maceralı ve zevkli olduu için (N=11) ve Alıkanlık olduu için (N=10) kopya çektikleri de görülmektedir. TARTIMA VE SONUÇ 1. Aratırmaya katılan örencilerin %72.2 sinin 4 yıllık üniversite yaantısı sürecinde en az 1 kere kopya çektii görülmütür. Örencilerin hangi sınıflarda örenim görürken kopya çektikleri incelenmi ve örencilerin daha çok 2. sınıfta (%40.7) ve 3. sınıfta (%40.7) kopya çektikleri tespit edilmitir. 4. sınıfta kopya çeken örencilerin sayısının az olması (%2.9) dikkat çekici bir bulgudur. Bu durumun örencilerin 4. sınıf derslerinin az olmasından ve okulu bitirme durumunda oldukları için risk almamalarından kaynaklandıı düünülmektedir. 2. Örencilerin en çok çoktan seçmeli tipi sorularla yapılan sınavlarda (N=125), en az ise uygulama tipi sınavlarda (N=21) kopya çektii görülmütür. Bu kapsamda bütün derslerde 147

8 uygulanması zorda olsa mümkün olduunca örencilerin aktif olduu uygulama türü sınavların yapılmasının kopya çekilme durumunu azaltacaı söylenebilir. 3. Farklı programlarda örenim gören örencilerin kopya çektii derslerin alanlara göre daılımları incelendiinde örencilerin daha sık olarak alan derslerinde kopya çektii (%46.4), bunu ortak derslerin (%23.5), alan eitimi derslerinin (%22.2) ve eitim derslerinin (%7.8) izledii tespit edilmitir. Aratırmaya katılan örencilerin örenim gördükleri programlar ile daha sık kopya çektikleri dersler arasındaki iliki ki-kare metoduyla incelenmi ve örencilerin örenim gördükleri programlar ile kopya çektikleri dersler arasında anlamlı düzeyde iliki görülmemitir [ 2 (9)= 4.049, p>.05]. 4. Üniversite sürecinde yoruma dayalı soruların çok fazla tercih edilmemesi ve bilginin birkaç sınavla kısa zamanda sınanması örencileri ezbere itmekte ve fırsatını bulan herkesin kopya çekmesine neden olmaktadır. Bu durum örenciler tarafından dersten geçmek için sadece sınav notunun önemli olduu eklinde algılanmakta ve daha yüksek not alma gereklilii ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle dersten kalma korkusu duyan örencilerin çeitli içsel nedenlerden (heyecandan unuttuklarını hatırlama, sınavlara yeteri kadar hazırlık yapmama, okulu uzatıp ailesine ve çevreye rezil olmama, kendine güvenmeme, dersi yada dersin hocasını sevmeme vs.) dolayı kopya çektikleri tespit edilmitir. Bunun yanı sıra bazı örencilerin bunu alıkanlık haline getirdii, maceralı ve heyecanlı olduu için kopya çektikleri de tespit edilmitir. Bu çerçevede süreç göz önüne alınarak derslerin içeriklerine göre örencilere portfolyo dosyaları hazırlatılması, örencilerin aktif olduu projelerin yaptırılması ve bunların da deerlendirilmeye katılması, örencilerin bu kaygılarını azaltmakta etkili olabilir. Ayrıca uygulama sınavlarının mümkün olmadıı derslerde de örencilere bilgi ve kavrama gibi bilisel düzey sorularından ziyade daha üst düzey olan analiz, sentez ve deerlendirme sorularının sorulması da örencilerin kopya çekme oranın da büyük azalma salayabilir. 5. Kopya çekme davranıı bir tür sahteciliktir ve etik ihlalidir. Etik ihlalini önlemenin yolu ise etkin bir eitimden geçer. Özellikle ilk ve orta eitimde insan hakları ile dier insanlar ve çevremize karı görev ve sorumluluklar örenciye aktarılarak etik eitimi tamamlanabilir (Tolun;2007). Bu çalımada özellikle öretmen adayları yani ileride sınav yapma yükümlülüü taıyan grup ile çalıma gerçekletirilmitir. Öretmen olmanın son adımına gelmi örencilerin yüksek düzeyde kopya çekme davranıı sergilemeleri aynı zamanda etik eitimlerinin eksikliklerinden kaynaklanıyor denebilir. Görev baına geldiklerinde kopya çekmenin yanlılıını aılayacak kiilerin karı çıkmaları gereken bir eyi kendilerinin yapması dikkate deer ve öretmen yeterliinde eksik bir noktadır. 6. Bir problemin ortadan kaldırılabilmesi için kukusuz öncelikle o problemi ortaya çıkaran faktörlerin tespiti arttır. Dolayısı ile kopya çekme davranıının engellenebilmesi için öncelikle kopya çekme sebepleri, kopyayı artıran gerekçeler, kopyaya karı tutumlar, kopya biçimleri tespit edilmeli çözüm önerileri bu bulgular ııında gelitirilmelidir. KAYNAKÇA Akda, M. ve Güne, H. (2002). Kopya çekme davranıları ve kopya çekmeye karı tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi. 8 (31); Bacaksız, T. ve Öztürk M. (2006). Kopya: çekmek ya da çekmemek. Gazi Üniversitesi letiim Yazıyor 1 (5). Ankara. Çepni, S. (2007). Aratırma ve proje çalımalarına giri. (3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık. Çetin,. (2007). Üniversite örencilerinin kopya çekme davranılarının farklı deikenler açısından incelenmesi. Milli Eitim Dergisi. 75 (yaz); Kaymakcan, R. (2002). lahiyat örencilerinin kopya çekmeye karı yaklaımları. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2002); Oksal, B. ve Bilgin, A. (1999). Üniversitede kopya sorunu. Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 12(1);

9 Selçuk, Z. (1995). Bir eitim ve rehberlik sorunu: Okullarda kopya çekme. Eitim Yönetimi Dergisi. 3; Semerci, Ç. (2004). Tıp fakültesi örencilerinin kopya çekmeye ilikin tutum ve görüleri. Fırat Üniversitesi Salık Bilimleri Dergisi. 18(3); Serengil, Y. (2006). ntihal. Bilim, Eitim ve Düünce Dergisi. Cilt:6, Sayı:1. ahin, H. (2000). Kopya çekmek üzerine. Radikal Gazetesi ki Eki Tan,. (2001). Sınavlarda kopya çekmeyi önlemeye yönelik önlemler. Eitim ve Bilim.26(126); Tan,. (2006). Öretimi Planlama ve Deerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Tolun, A. (2007). Etik ihlaline karı önlemler ve etik eitimi. Yeilyaprak, B. ve Öztürk, B. (1996). Üniversite örencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumları. Eitim Yönetimi Dergisi. 2;

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ĠLKÖĞRETĠM 4. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTELERĠNĠN AKTĠF ÖĞRENME YÖNTEMLERĠNE GÖRE ĠġLENĠġĠ CoĢkun

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Ayfer Kocabaş Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Cumhuriyet Dönemi nde 1924-1925

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 23.05.2010 Kabul Tarihi/Accepted : 01.07.2010 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARINA

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment

Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment !"#$%#&&'' Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment A. Figen ERSOY * ABSTRACT. The study aims to determine the opinions of teacher candidates as to the portfolio assessment. The study

Detaylı