ÇİFT YEDEKLENMİŞ ARIZA-KALDIRILABİLİR BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMINDA STANDART BİLGİSAYAR PORTLARININ KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİFT YEDEKLENMİŞ ARIZA-KALDIRILABİLİR BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMINDA STANDART BİLGİSAYAR PORTLARININ KULLANIMI"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : : : 3-40 ÇİFT YEDEKLENMİŞ ARIZA-KALDIRILABİLİR BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMINDA STANDART BİLGİSAYAR PORTLARININ KULLANIMI Rafi SAMEDOV, Ahmet ÇİFTÇİ Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kampus/Denizli Geliş Tarihi : ÖZET Bu çalışmada, standart bilisayar kullanılarak arıza-kaldırılabilir kontrol sistemi tasarımı için portlar araştırılmış, değişik yapı versiyonları tasarlanmış ve en uyun yapıyı seçmek için yöntem önerilmiştir. Bu kapsamda önce ÇİFTYAK sistemi tanımlanmış ve çalışma prensibi belirlenmiştir. Sonra standart bilisayarda veri iletim yöntemlerinde portlar sınıflandırılarak analizi yapılmıştır. Daha sonra kullanılan veri iletim yöntemlerine ve port sayısına öre yapı versiyonları tasarlanarak üvenilirlik, performans, doğruluk, kontrol ve maliyet ibi kriterlere öre değerlendirilmiştir. Son olarak ÇİFTYAK sistemi için en uyun yapı versiyonu seçmek için yöntem önerilmiştir. Anahtar Kelimeler : Arıza-Kaldırılabilir bilisayar kontrol sistemi, Yedekleme, Standart bilisayar USAGE OF STANDARD PERSONAL COMPUTER PORTS FOR DESIGNING OF THE DOUBLE REDUNDANT FAULT-TOLERANT COMPUTER CONTROL SYSTEMS ABSTRACT In this study, for desinin of the fault-tolerant control systems by usin standard personal computers, the ports have been investiated, different structure versions have been desined and the method for choosin of an optimal structure has been suested. In this scope, first of all, the ÇİFTYAK system has been defined and its work principle has been determined. Then, data transmission ports of the standard personal computers have been classified and analyzed. After that, the structure versions have been desined and evaluated accordin to the used data transmission methods, the numbers of ports and the criterions of reliability, performance, truth, control and cost. Finally, the method for choosin of the most optimal structure version has been suested. Key Words : Fault-Tolerant computer control system, Redundancy, Standard computer. GİRİŞ Her alanda çeşitli amaçlar için kullanılan bilisayar, kontrol sistemlerinin vazeçilmez öğesidir. Uçak, emi, hızlı tren, nükleer reaktör, radar sistemleri, uzay istasyonları, vb. ibi çok önemli hedeflerin kontrolü de bilisayar ile yapılmaktadır. Gerçek zamanlı çalışan bu sistemlerde en önemli parametre yüksek performans ve üvenilirliktir. Yüksek performans bu sistemlerde bili iletişiminin ve işleminin hızlı şekilde yapılmasını sağlar ve paralel sistemler kullanılarak elde edilir. Yüksek üvenilirlik ise bu sistemlerde bili iletişiminin ve işleminin istenilen üvenilirlik seviyesinde yapılmasını sağlar ve bu makalenin ana konusudur. kontrol sistemlerinde çıkabilecek herhani bir arıza, sistem en yüksek performansta 3

2 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi çalışsa bile, beklenen sonucu vermeyecektir. Yukarıdaki bu önemli alanlarda çıkabilecek herhani bir arıza can kaybına, ekonomik kayıplara ve ekolojik facialara sebep olabilir. Bu yüzden bu tür alanlarda bilisayar kontrol sistemlerinin üvenilirliğinin istenilen seviyede olması erekir. Diğer yandan mevcut teknolojiler % 00 üvenilirliğe sahip olmayan elektronik elemanlar üretmektedir. Bu elemanlar kullanılarak yapılan bilisayar kontrol sistemleri yukarıdaki alanlarda istenilen üvenilirlik seviyesini sağlayamazlar. İstenilen üvenilirlik seviyesine ulaşmak için sisteme arıza-kaldırılabilirlik özelliği uyulanmalıdır. Arıza-kaldırılabilirlik, sistem yapısının öyle bir özelliğidir ki, sistemde arıza olmasına rağmen sistem örevini ön örülen mantıkla devam ettirir (Avizienis, 978). Şu ana kadar değişik amaçlar için arızakaldırılabilirlik özelliğine sahip çok sayıda sistemler yapılmıştır. SIFT ve FTMP sistemlerinde, uyulanan arıza-kaldırılabilirlik özelliği sayesinde, istenilen üvenilirlik seviyesi (0 saatlik kesintisiz uçuş süresinde arıza çıkma ihtimali 0-8 olmalıdır) elde edilmiştir (Hopkins, 978, Wensley, 978). Arızakaldırılabilirlik özelliğine sahip SATURN özetleme sisteminde 50 saatlik çalışma süresinde 0.99 üvenilirlik seviyesi Merkezi İşlemci Birimi nin (CPU) üç kat yedeklenmesiyle elde edilmiştir (Kuehn, 969). Kendi kendine test ve onarım yapabilen JPL-STAR bilisayarında arızakaldırılabilirlik özelliği üç kat yedekleme ve sonuçların çoğunluk prensibi seçimiyle erçekleştirilmiştir (Avizienis, 97). ESS elektronik anahtarlama sisteminde istenilen üvenilirlik seviyesi, sistemin bütün birimlerini çift yedekleyerek elde edilmiştir (Downin, 964). PRIME (Borerson, 97), Space Shuttle (Skalaroff, 976), MECRA (Maison, 97), COPRA (Meraud, 976), COMTRAC (Ihara, 978), Pluribus (Katsuki, 978) vb. sistemler arıza-kaldırılabilirlik özelliğine sahip sistemlerdir. Bu sistemlerin incelenmesi sonucu şu karara varılabilir. Arıza-kaldırılabilir sistemler herhani bir somut amaçla eliştirilmişler ve yapımlarında yüksek performansa sahip özel yapım elemanlar (mikroişlemciler, bilisayarlar vb.) kullanılmıştır. Özel yapım elemanlar, boyutları küçük, hızlı, enerji tüketimleri az, maliyetleri çok yüksek vb. özellikleri olan elemanlardır. Bu durum arıza-kaldırılabilirlik özelliğinin ihtiyaç duyulan diğer alanlarda (sanayide, tıpta, ekonomide vb.) eniş çapta uyulanmasını sınırlamaktadır. Bu problem standart elemanlar (yani piyasada satılan mikroişlemci, bilisayar vb.) kullanılarak arıza-kaldırılabilirlik özelliğine sahip sistemler yaparak çözülebilir. Bunun için standart bilisayarların potansiyel imkanlarını araştırmak erekir. Arıza-kaldırılabilirlik özelliği, donanım, yazılım ve zaman yedekleme yöntemleriyle erçekleştirilebilir (Pradhan, 996). Bu makalede donanım yedekleme ele alınacaktır. Donanım yedekleme yöntemleri, ereken üvenilirlik seviyesine bağlı olarak, 3,, N kat yedekleme ile yapılır. Gereken üvenilirliği sağlamak için bili toplama birimleri, yerine etirme birimleri, veri yolları ve kontrol eden elemanlar (bilisayar, mikroişlemci vb.) yedeklenebilir. Standart elemanların bu amaçla kullanılabilirliği araştırılmalıdır. Bu çalışmada, bu kapsamda standart bilisayarların portları araştırılacak ve Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemi yapısı tasarlanacaktır. Bundan sonra aksi belirtilmedikçe, Çift Yedeklenmiş Arıza- Kaldırılabilir Kontrol (ÇİFT Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir bilisayar kontrol) Sistemi, ÇİFTYAK sistemi olarak adlandırılacaktır. Bu amaçla. bölümde ÇİFTYAK sisteminin tanımı veriliyor, 3. bölümde standart bilisayarların portları araştırılıyor, 4. bölümde standart bilisayarlar kullanılarak ÇİFTYAK sistemlerinin yapısı tasarlanılıyor. 5. bölümde en uyun yapıyı seçmek için yöntemler tasarlanılıyor ve 6. bölümde sonuçlar sıralanarak değerlendiriliyor.. ÇİFTYAK SİSTEMİ YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ ÇİFTYAK sisteminin enel yapı şeması Şekil de örülmektedir. Sistem iki ana bölümden oluşmaktadır:. Kontrol birimi,. Hedef. KONTROL BİRİMİ HEDEF 3 Bili Toplama Birimi Yerine Getirme Birimi 3 Şekil. ÇİFTYAK sisteminin enel yapı şeması Kontrol birimi, birbiriyle paralel çalışan ve birbiriyle tamamen aynı yapıda (Sinle Instruction Stream and Sinle Data Stream-SISD) (Axelson, 998) olan Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

3 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi yedeklenmiş iki standart bilisayardan oluşmaktadır. ların yapı şeması Şekil de örülmektedir (Triebel, 996). Paralel G/Ç Seri G/Ç G/Ç Arabirimi Kontrol Yolu Veri Yolu Merkezi İşlemci Birimi (CPU) Adres Yolu Kontrol Yolu Şekil. ın yapı şeması Hedef ise iki birimden oluşmaktadır:. Bili Toplama Birimi (),. Yerine Getirme Birimi (YGB). Bellek (RAM ve ROM) (sensörler vb.), kontrol edilen hedefle ilili verilerin toplanması ve kontrol birimine aktarılmasını sağlamaktadır. YGB (motorlar vb.) ise, kontrol biriminin veriler üzerinde yaptığı işlemlere öre hedefi yönlendirmektedir. Arıza-kaldırılabilirlik özelliği iki kat yedeklenmiş bilisayarların paralel çalışması ile erçekleştirilmektedir. ÇİFTYAK sisteminin bir kontrol devri için çalışma aloritması aşağıdaki ibidir:. lar tarafından hedefin durumunu belirleyen parametrelerle ilili veriler den alınır.. Kendi aralarında değiştirerek iki veriden oluşan vektör oluşturulur. 3. Bu vektörün yardımı ile in arızalılık durumu kontrol edilir. 4. Oluşturulan bu vektör ile iki bilisayarda hedefin kontrolü ile ilili işlemler yapılır. 5. İşlem sonuçlarını kendi aralarında tekrar değiştirerek ikinci bir vektör oluşturulur. 6. Bu vektörün yardımı ile bilisayarlar kendi arızalılık durumunu kontrol ederler. 7. Son olarak, işlem sonuçları YGB ne iletilir. Böylece bir kontrol devri tamamlanmış olur. YGB arızalılığı ise den art arda birkaç kontrol devrinde alınan verilerden oluşturulan vektörle kontrol edilir (Samedov, 999). Görüldüğü ibi her bir bilisayar diğer bilisayarla (. ve 5. adımlar), (. adım) ve YGB (7. adım) ile bağlantılıdır. Bu bağlantılar portların yardımıyla erçekleştirilmelidir. Her bilisayarda 3 çeşit bağlantı kullanılmaktadır (Şekil ).. -,. -, 3. -YGB. Yukarıda verilen aloritmadan anlaşıldığı ibi. bağlantı ile bili iletiminin yoğunluğu diğer iki bağlantıdan daha fazladır (bir devirde en az iki defa kullanılmaktadır). Öte yandan. bağlantı ile iletilecek verinin kapasitesi diğer iki bağlantıya öre daha büyüktür (örneğin,. bağlantı ile iletilecek verinin kapasitesi bilisayarların işlem yaptıkları kelimenin uzunluğu ile belirtilir ve 3 bit olabilir,. ve 3. bağlantılarla iletilecek verinin kapasitesi ise ve YGB nin işlem yaptıkları kelimenin uzunluğu ile belirtilir ve 8 bit olabilir). Bağlantılar yüksek hızla ve üvenilirli olarak erçekleştirilmelidir. Arıza-kaldırılabilir sistemlerin yapıları bağlantılara sunulan bu şartları dikkate alarak tasarlanmalıdır. Bu amaçla bu çalışmada veri iletim yöntemleri ele alınacak, bu yöntemleri erçekleştirecek bilisayar port yapıları araştırılacak ve bu portların yukarıdaki şartları sağlayarak arızakaldırılabilir sistem yapısında kullanılabilirliği değerlendirilerek uyun yapılar tasarlanacaktır. 3. STANDART BİLGİSAYARLARDA PORTLARIN ARAŞTIRILMASI Bu bölümde standart bilisayarların portları araştırılarak arıza-kaldırılabilir sistem tasarımında kullanabilirliği incelenecektir. 3.. Standart larda Port Yapısı Port, CPU un diğer bilisayarlarla ve çevre birimleriyle veri alışverişinde kullandığı bir sinyal hatları kümesidir. Portun tipik işlevi yazıcıyla, modemle, klavyeyle, fareyle, ekranla veya sistem belleği dışındaki herhani bir ayıt yada birimle iletişimdir. Paralel ve seri bağlantı şekli vardır. PS/ ve LPT paralel, COM, USB ve LAN (İnternet) seri iletişim yapar. Standart bilisayarın iriş çıkış yapan bağlantı noktaları Şekil 3 de örülmektedir. ). PS/ Fare (6 Pin Dişi) ve PS/ Klavye (6 Pin Dişi) Portları; ). Paralel (5 Pin Dişi) ve Seri (9 Pin Erkek) Portlar; 3). Oyun/ Midi (5 Pin Dişi) Portları; 4). Audio (Line Out, Line In, Mic. In) Portları; 5). USB (/USB ) ve LAN Portları Şekil 3. Standart bilisayarların port yapı şeması Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

4 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi lar, seri veri iletimi arabirimi USB ( ve USB ) ve COM (RS-3 tipi COM ve COM ), paralel veri iletimi arabirimi LPT portları ve diğer PS/ (Fare, Klavye), Oyun/Midi, Audio ve LAN portları ile çevre birimleri ve başka bilisayarlarla iletimini sağlayabilmektedir. Bunun dışında standart bilisayarlarda bulunan portlarla aynı tipte olan LPT, COM 3 ve COM 4 portlar da ihtiyaca öre eklenebilir. Ek olarak RS-485, IEEE- 394, IEEE-488 vb. portlar da sonradan ilave edilebilir. Paralel veri iletimi, LPT in, seri veri iletimi ise COM (RS-3) ve USB in yardımı ile erçekleştirilebilir.. bölümde belirtilen 3 çeşit bağlantıyı erçekleştirmek için mevcut ve eklenecek LPT, COM ve USB portları kullanılacaktır. Standart bilisayarlarda mevcut olan diğer portlar ve ilave donanım erektiren RS-485, IEEE-394, IEEE-488 vb portları arıza-kaldırılabilir sistem yapıları tasarımında kullanılmayacaktır. Bu noktadan sonra paralel veri iletimi arabirimi yerine paralel port ve seri veri iletimi arabirimi yerine seri port ifadesi kullanılacaktır. 4. STANDART BİLGİSAYAR KULLANARAK ÇİFTYAK SİSTEMİ YAPILARININ TASARLANMASI Standart bilisayar kullanarak Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemi tasarlamak için. bölümde sistemin çalışma aloritması ele alınarak, veri iletim çeşitleri ve yoğunlukları araştırılmıştır. Aynı bölümde ÇİFTYAK sisteminin enel yapı şeması tasarlanmıştır. Burada iki bilisayar arasında (. bağlantı çeşidi), bilisayarlarla arasında (. bağlantı çeşidi) ve bilisayarlarla YGB i arasında (3. bağlantı çeşidi) bağlantı vardır. 4. bölümde ise bu 3 çeşit bağlantıyı erçekleştirmek için standart bilisayarların LPT, COM ve USB portlarının (toplam 8 adet) kullanılabilirliğine karar verildi. Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sisteminin enel yapı şemasını (Şekil ) somutlaştırmak için 8 adet portun kullanımı ile 3 çeşit bağlantıyı erçekleştirilebilecek bütün versiyonlar incelenmiştir. Bazı versiyonlar ek donanım erektirdiği, arıza-kaldırılabilirlik şartlarını sağlamadığı, 3 çeşit bağlantı ile iletilecek veri kapasitesine uyun olmadığı için elenmiştir. Başlanıçta, YGB, bilisayar ve ara bağlantı kablolarının hepsi doğru çalıştığı, herhani bir arıza olmadığı kabul edilir. İki bilisayar arasındaki bağlantılarda USB portunu kullanabilmek için ek donanım (HUB) erekmektedir. Hiç bir ek donanım, tasarladığımız yapılarda kullanılmadığı için USB portu iki bilisayar arasındaki bağlantılarda kullanılmayacaktır. ların paralel çalışması ve aradaki senkronizasyonun sağlanabilmesi için aynı tip bağlantılar (portlar) olması erekmektedir. Mevcut portların kullanımı ile dokuz, mevcut ve ek portların beraber kullanımı ile ise üç versiyon tasarlanmıştır (Tablo ). Tablo. ÇİFTYAK Sisteminin Yapı Şemaları Versiyon LPT -3 Yapı Şeması Bağlantı Çeşitleri. Bağlantı. Bağlantı 3. Bağlantı Mevcut Portların Kullanımı ile Tasarlanmış Yapılar COM COM COM LPT LPT -3 COM LPT ve YGB COM COM COM USB 3 USB 3 COM USB YGB Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

5 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi Tablo in devamı LPT LPT USB 3 3 USB USB 3 USB YGB LPT LPT COM COM 4 3 COM COM 3 COM COM YGB LPT LPT COM COM COM COM ve YGB 6-3 LPT -3 LPT ve YGB LPT LPT COM COM COM YGB LPT LPT COM COM COM YGB Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

6 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi Tablo in devamı COM COM COM 9-3 COM -3 ve YGB Mevcut ve Ek Portların Kullanımı ile Tasarlanmış Yapılar COM COM COM COM 3 COM 3 0 COM 3-3 COM -3 COM 3 ve YGB COM COM COM COM 3 COM 4 3 COM 3 COM 4 3 COM COM 3 COM 4 TGB LPT LPT LPT -3 LPT -3 LPT LPT ve YGB 5. ÇİFTYAK SİSTEMİ YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ Bu bölümde veri iletim yöntemleri karşılaştırılarak değerlendirilecek, sonra bu veri iletimi yöntemlerini erçekleştiren portlar değerlendirilecek ve daha sonra bu portların kullanımı ile oluşturulan yapıların değerlendirilmesi ve en uyun yapının seçimi yapılacaktır. 5.. Veri İletim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi a) Güvenilirlik Veri iletimi zamanı çıkacak arızanın etkisine öre paralel veri iletimi seriye öre daha az üvenilirlidir. Paralel veri iletimi zamanı çıkacak arıza sonucunda verinin tümü, seri veri iletimi zamanı çıkacak arıza sonucunda ise verinin birkaç biti etkilenecektir. b) Doğruluk Paralel veri iletiminin doğruluğu seriye öre daha yüksektir. Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir. Alıcı birim doğru veri iletimi için karakter uzunluğunu, başla-dur bitlerini ve iletim hızını bilmek zorundadır. Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildiği için başla-dur bitlerine ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla doğruluğu daha yüksektir. c) Performans Paralel veri iletimi, bilinin tüm bitlerinin aynı anda iletimi sebebiyle hızlıdır. Paralel veri iletiminde, bir kerede bir karakter iletildiği için bili iletim hızı Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

7 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi "cps" (Character Per Second) olarak bilinir. Sıradan bir paralel portun veri iletim hızı yaklaşık cps' dir. Benzer şekilde, sıradan bir seri portun veri iletim hızı yaklaşık 9600 bps'dir. Pek çok paralel port uyulamasında bir karakter yaklaşık olarak birkaç mikro saniyede alıcı devreye iletilebilir. Örnek olarak, 8 bitlik ( karakter) bir ASCII kodunun paralel iletimini seri iletim ile karşılaştıralım. ASCII kodundaki her bir bitin iletimi için 0 µs eçtiği düşünülürse, seri iletişimde 8 bitlik ASCII kodu için 80 µs erekir. Paralel iletişimde ise bu iletim sadece 0 µs' de yapılabilir. d) Maliyet Paralel veri iletimi seriye öre daha masraflıdır. Veri iletiminde kullanılan portlardaki kablolar pahalıdır. Telefon ve seri iletişim bağlantılarında enellikle ikili hatlar kullanılır (örneğin fare). Tipik paralel port bağlantıları için enellikle 5'li hatlar kullanılır. Ancak bunların sadece 8 tanesi veri hattıdır. Geriye kalan diğer hatlardan kontrol sinyalleri iletilir. Çok kablolu hatların pahalı olması, paralel iletişiminin kısa mesafelerde tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. larda mikroişlemci ile disk, yazıcı, tarayıcı vb. elemanlar arasındaki kısa mesafelerde paralel iletişim kullanılır (Axelson, 999). e) Güç Sarfiyatı Paralel veri iletimi daha fazla enerji erektirir. Paralel veri iletimi zamanı bütün bitler paralel olarak önderildiği için seri veri iletiminden bit sayısı kadar daha fazla üç erektirir. 5.. Portların Değerlendirilmesi Burada LPT (Paralel port), COM (Seri Port) ve USB (Seri Port) portları özelliklerine, kullanım şekillerine, biçimlerine, kontrol edebilecekleri cihaz sayısına vb. öre değerlendirilecektir. a) LPT Paralel Portlarının Değerlendirilmesi Kanal içi iletişim için paralel portlar tercih edilmelidir. Paralel portlar daha az birim sürebilir. Yazıcı, modem ve çevre birimleriyle paralel port kullanıldığında bir devir süresinde iletilecek veri daha fazladır. Bu durum paralel portu kanallar arası iletişimde sadece bellek kopyalamak amacı ile kullanmayı sağlar. Örneğin hatadan sonra yeniden örüntüleme mekanizmalarını erçekleştirmek için kullanılır. b) COM Seri Portlarının Değerlendirilmesi İki bilisayar arasındaki kısa ve yavaş bağlantılar için RS-3 seri portu kullanılır. Kanallar arası iletişimde seri portlar tercih edilmelidir. Seri portlar daha çok birim sürebilir. İki yada daha fazla bilisayar arasındaki uzun, hızlı bağlantılar için RS- 485 seri portu kullanılır. Bu iki (RS-3 ve RS-485) port kablo üzerinden iletişim yapmaktadır. RS-485 daha çok uzun kablolarla birlikte kullanılabilir. RS- 485 seri portu RS-3 seri portuna öre daha hızlıdır ve ikiden fazla düğüm için daha uyundur. c) USB Seri Portlarının Değerlendirilmesi USB yüksek hızlı arabirimlerdir. USB standart RS- 3 ve LPT portlarını içine almak üzere, modemler ve çevre birimlerini arabirimlemek için eliştirilmiştir. 4 kablo üzerinden iletişime izin verilmektedir. Seri port devir süresi yeteri kadar uzun olduğunda tercih edilir. Mevcut paralel ve seri portlarla ulaşılan hızlar, tam hız düzeyinde veya daha düşüktür. Dolayısıyla bunların yerini tutabilir. USB in kullanımı daha kolaydır. USB in tasarımındaki başlıca nedendir. Çeşitli cihazlarla kullanım için bir tane arabirim kullanılmaktadır. Böylece donanım her cihaz için ayrı destekler içermemekte, ayrı bir uyarlayıcı ihtiyacı olmamaktadır. USB in üvenilirliği daha yüksektir. USB in üvenilirliği donanım tasarımından ve iletim kurallarından kaynaklanır. USB in sürücüleri, alıcıları ve kablolarına yönelik donanım şartnameleri veri hatalarına yol açan ürültünün büyük kısmını elimine etmektedir. İletim kuralları hataların tespitini mümkün kılmakta ve vericiyi yeniden önderim yapabileceği konusunda bililendirmektedir. Tespit, bildirim ve yeniden iletim donanımda çözülmektedir. Proramlamaya yada kullanıcının müdahalesine erek kalmaz. USB in maliyeti düşüktür. USB de üç sarfiyatı düşüktür. USB arabirimi, bilisayardan beslemeli +5 V erilimli üç ve toprak hatları sayesinde her zaman olmasa da harici üç kaynağı erektirmez (Axelson, 00). d) Portların Genel Değerlendirilmesi Tablo de bir bilisayarın paralel ve seri portlarının (COM, USB ve LPT) en önemli karakteristikleri verilmiştir. Paralel (LPT) ve seri (COM, USB) portlar üvenilirlik, performans, kontrol, maliyet ve doğruluk olmak üzere beş değişik kriterde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede derecelendirme:. Düşük,. Orta, 3. Yüksek. Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

8 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi olmak üzere üç basamağa ayrılmıştır. Maliyet kriterinde ise bir ters orantı vardır. Düşük 3. derece, orta. derece ve yüksek. derece olmak üzere bir sıralama vardır. Paralel ve seri portların yukarıda sıralanan kriterlere öre değerlendirilmesi Tablo 3 de verilmiştir. Tablo. Paralel ve Seri Portların En Önemli Karakteristiklerinin Mukayesesi Arabirim Biçim Cihaz sayısı Uzunluk (feet) Hız (bits/sec) bps Paralel Port Paralel M RS-3 Asenkron seri K RS-485 Asenkron seri M USB Asenkron seri M, M, 480M Tablo 3. Paralel ve Seri Portların Kriterlerinin Değerlendirilmesi Arabirim Kriterler (Derece/Katsayı) Güvenilirlik Performans Kontrol Maliyet* Doğruluk COM Orta/ Düşük/ Orta/ Düşük/3 Düşük/ USB Yüksek/3 Yüksek/3 Yüksek/3 Orta/ Orta/ LPT Düşük/ Orta/ Orta/ Yüksek/ Yüksek/3 *Buradaki katsayı ters orantılıdır ÇİFTYAK Sistem Yapılarının Değerlendirilmesi Bir önceki bölümde ÇİFTYAK sistemi tasarımında toplam 8 adet paralel (LPT, ) ve seri (COM,, 3, 4 ve, ) port kullanıldı. İstenilen özelliklerde en uyun versiyonu seçmek için bu portların yukarıdaki kriterlere öre değerlendirilmesi Tablo 4 de verilmiştir. Bu kriterlere öre Tablo 3 deki katsayılarla, aşağıdaki denklemleri kullanarak Tablo 4 deki değerleri elde edebiliriz. Tablo 4. ÇİFTYAK Sisteminde Yapı Versiyonlarının Değerlendirilmesi Yapı Kriterler Versiyonları Kullanılan Portlar Güvenilirlik Performans Kontrol Maliyet Doğruluk Genel COM, LPT COM,, LPT, LPT COM, LPT COM LPT LPT COM.3. 8 LPT COM.3. 9 COM, COM,, COM,, 3, LPT, 3.8 V k n acpc + a upu + appp = () p 5 t k V n = Vn () 5 k= p = p + p + p (3) t c u p Formüllerde kullanılan değişkenlerin anlamları aşağıda verilmiştir. k V n - n. versiyonun k. kritere öre değeridir. V n - n. versiyonun enel değeridir. k =,,, 5 olmak üzere kriterlerin numaralarını belirtmektedir. Burada,. Güvenilirlik,. Performans, 3. Kontrol, 4. Maliyet 5. Doğruluk kriteridir. n =,,, olmak üzere versiyonların numaralarını belirtmektedir. Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

9 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi p c p u p p p t a c a u a p Aynı versiyon tasarımında kullanılmış COM portların toplam sayısıdır. Aynı versiyon tasarımında kullanılmış USB portların toplam sayısıdır. Aynı versiyon tasarımında kullanılmış LPT portların toplam sayısıdır. Aynı versiyon tasarımında kullanılmış toplam portların sayısıdır. COM Port Katsayısı USB Port Katsayısı LPT Port Katsayısı Her kriterde en uyun versiyonu seçmek için aşağıdaki denklem kullanılabilir. N k opt. i = k k k k k = i{v max(v,v,..,v,...,v )} (4) Bütün kriterlere öre en uyun versiyonu seçmek i için ise aşağıdaki denklem kullanılabilir. N opt. j = = j{v max(v,v,..,v,...,v )} (5) Formüllerde kullanılan değişkenlerin anlamları aşağıda verilmiştir. k N opt. - k. kritere öre en uyun versiyondur (k. kriter sütununda maksimum değere sahip versiyonun numarası). N opt. - Bütün kriterlere öre en uyun versiyondur (enel sütununda maksimum değere sahip versiyonun numarasıdır). i, j =,,, versiyon numarasıdır. Tasarlanmış versiyonların rafiksel olarak değerlendirilmesi Şekil 4 de verilmiştir. j Dereceler 3,5 3,5 3,75,5,5,75,5,5 0,75 0,5 0, Yapı Versiyonları Güvenilirlik Performans Kontrol Maliyet Doğruluk Genel Şekil 4. Tasarlanan yapı versiyonlarının değerlendirme rafiği Uyun versiyon rafikten de seçilebilir. Örneğin, bütün kriterlere öre en uyun versiyonu seçmek için Genel isimli diyaramda en tepe noktaya bakılır ki, buda 3. versiyondur. 6. SONUÇLAR Bu makalede standart bilisayar kullanılarak tasarlanmış ÇİFTYAK sistemi yapı versiyonları portlar açısından değerlendirilmiş ve en uyun yapı seçimi erçekleştirilmiştir. Bu amaçla veri iletim yöntemleri incelenmiş, bu yöntemleri erçekleştiren portların analizi yapılmış, bu portların kullanımı ile versiyonlar tasarlanmış ve seçim kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterlerin sayesinde bilisayar kontrol sisteminin istenilen özelliklere (Güvenilirlik, Performans, Kontrol, Maliyet ve Doğruluk) uyun yapı versiyonu seçilebilmektedir. Bu makale, ünlük yaşamımızda yüksek üvenilirlik erektiren kontrol alanlarında, örneğin tıpta, banka sistemlerinde, kimya işletmelerinde, kömür ocaklarında vb. standart bilisayarlarla arızakaldırılabilir kontrol sistemi yapılarını tasarlamak için portların kullanımı ile ilili kurallar verilmiş, yapılar tasarlanmış ve uyun yapıyı seçmek için yöntemler önerilmiştir. Bu çalışma planlanan bir dizi araştırmaların bir başlanıcıdır. Bu çalışmanın sonuçlarını kullanarak çift yedeklenmiş arızakaldırılabilirlik özelliğine sahip kontrol sistemi tasarlanacak ve ayrı bir makale halinde yayınlanacak. Diğer bir çalışmada ise istenilen üvenilirlik seviyesine ulaşmak için standart bilisayar ve portları, kontrol eden elemanı üç ve Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

10 Çift Yedeklenmiş Arıza-Kaldırılabilir Kontrol Sistemleri Tasarımında Standart Portlarının, R. Samedov, A. Çiftçi daha fazla kat yedeklemek ve aynı zamanda bili toplama ve yerine etirme birim elemanlarını da uyun şekilde yedeklemek için araştırılarak, sistem yapıları tasarlanacaktır. 8. KAYNAKLAR Avizienis, A. 97. The STAR (Self-Testin-And- Repairin) Computer: An Investiation of the Theory and Pratice of Fault-Tolerant Computer Desin. IEEE Trans. Computer, Vol. C-0, No., pp Avizienis, A Fault-tolerance: The Survival Attribute of Diital Systems. Proceedin of the IEEE, Vol. 66, No. 0, pp Axelson, J Serial Port Complete, Lakeview Research. Axelson, J Parallel Port Complete, Lakeview Research. Axelson, J. 00. USB Complete, Lakeview Research. Borerson, B. R. 97. A Fail-Softly System for Time-Sharin Use Diest 97 International Symposium. Fault-Tolerant Computerin, Newton, M. A., pp Bouricius, W., Carter, W., Jessep, D., Schneider, P. & Wadia, A "Reliability Modelin for Fault Tolerant Computers," Fault-Tolerant Computin. Downin, R. W., Nowak, J. S. and Tuomenoksa, L. S No. ESS Maintenance Plan. Bell Syst. Tech. J., Vol. 43, No. 5, Part, pp Fox, G. C., Willims, R. D., Messina, P. C Parallel Computin Works, Moran Kaufmann Publishers, Inc., ISBN Hopkins, A. L., Smith, T. B., Lala, J. H FTMP-A. Hihly Reliable Fault-Tolerant Multiprocessor for Air Craft. Proceedin of the IEEE, Vol. 66, No.0, pp Ihara, H. Fukuoka, K., Kubo, Y., Yokota, S Fault-Tolerant Computer System With Three Symmetric Computers. Proceedin of the IEEE, Vol. 66, No. 0, pp Katsuki, D Pluribus- An Operational Fault- Tolerant Multiprocessor. IEEE, Vol. 66, No. 0, pp Kuehn, R. E Computer Redundancy: Desin, Performance and Future. IEEE Trans. On Reliabilty, Vol. R-8, No., pp. 3-. Maison, F. P. 97. The MECRA: A Self-Repairable Computer for Hihly Reliable Process. IEEE Trans. Computers, Vol. C-0, No., pp Meraud, C. and Browaeys, F Automatic Rollback Techniques of the COPRA Computers Proceedin 976 International Symposium Fault- Tolerant Computin, Pitsbur, PA. Pradhan, D. K Fault-Tolerant Computer System Desin, Prentice Hall PTR. Samedov R. and Temiz, M The Reular Features of the Faults in the Structure of the Computer Control Systems, 6 th International Conference of the Control Problems for Safety of Complex Systems, IPU RAN, Moscow. Samedov, R An Approach to the Support of the Fault-Tolerance of the Double Redundant Computer Control Systems, Second International Symposium on Mathematical&Computational Applications, Baku. Samedov, R., Çiftçi, A Gerçek Zamanlı Çalışan Çok-lı Kontrol Sistemi İçin Arıza- Kaldırılabilirlik İşlemi,. Uluslararası Zeka İşleme Sistemleri Sempozyumu, İMS 98, Sakarya, Türkiye. Samedov, R., Çiftçi, A Investiation and Desinin a Fault-Tolerant Prosedure for Control Computer System. Pamukkale University Enineerin Collae, Journal of Enineerin Sciences, Vol. 4, No -, pp Samedov, R., Mamedli E. M. and Sobolev, N. A. 99. A Method for Localization of Byzantine and Non-Byzantine Faults. J. Automation and Remote Control, Vol. 53, No.5, pp Skalaroff, J. R Redundancy Manement Technique for Space Shuttle Computers. IBM J. Res. Devel. Vol. 0, No., pp Triebel, W. A The 80386,80486 and Pentium Processor, Prentice Hall PTR. Wensley, J. H., Lamport, L., Goldber, J., Green, M.W., Levitt, K.N., Melliar, P.M.-Smith, Shostak, R.E., Weinstock, C. B SIFT: Desin and Analysis of a Fault-Tolerant Computer for Aircraft Control. Proceedin of the IEEE, Vol. 66, No. 0, pp Mühendislik Bilimleri Derisi 005 () Journal of Enineerin Sciences 005 () 3-40

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 319-326

Detaylı

Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System

Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System Serdar GÜNDOĞDU 1 Özge ŞAHİN 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi 2 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 1 : 7-13

Detaylı

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 379-385

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ KABLOSUZ VERİ İLETİŞİMİ İLE SİSTEMLERİN UZAKTAN KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA Yaşar DAŞDEMİR 1, Nihat İNANÇ 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mustafa Kemal Üniversitesi ydasdemir@hotmail.com

Detaylı

VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI

VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (91-97) VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI Arş.Grv. Yasemin IŞIK Anadolu Üniversitesi, Sivil

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ Mehmet ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2006 TC.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Piyasada en çok kullanılan ağ topolojilerini ve bu topolojilere

Detaylı

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 417-423

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

Tezin tamamı yedi bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde kümeleme, kümelemenin amacı ve önemi ele alınmıştır.

Tezin tamamı yedi bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde kümeleme, kümelemenin amacı ve önemi ele alınmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ÖZET Kümeler yüksek hesaplama gücü, yük dengeleme ve hata toleransı sağlayan ve düğüm adı verilen bilgisayarlardan

Detaylı

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : : 3 : 425-435

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/85 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) SİSTEMLERİNİN KURULMASI Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK GERİLİM DAĞITIM MERKEZLERİNİN KODLU RF İLE HABERLEŞTİRİLMESİ Hakan ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. KONYA, 2006 i

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3.1.3. Harddiskler (Sabit Diskler) 3.1.4. Bellek Birimleri 3.1.4.1. RAM 3.1.4.2. ROM 3.1.4.2.1. ROM Çeşitleri

İÇİNDEKİLER. 3.1.3. Harddiskler (Sabit Diskler) 3.1.4. Bellek Birimleri 3.1.4.1. RAM 3.1.4.2. ROM 3.1.4.2.1. ROM Çeşitleri İÇİNDEKİLER 1. BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ 2. BİLGİSAYARIN ÇEŞİTLERİ 2.1. Masaüstü Bilgisayarlar 2.2. Dizüstü Bilgisayarlar 2.3. El Bilgisayarları 2.4. Tablet Bilgisayarlar 3. BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ 3.1. DONANIM

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Bitirme Ödevi. T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ İNTERNET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

EN UYGUN PERFORMANSA SAHİP KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURULMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI

EN UYGUN PERFORMANSA SAHİP KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURULMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI EN UYGUN PERFORMANSA SAHİP KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURULMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI Yar.Doç.Dr.Erkut DÜZAKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Detaylı

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ġehġrġçġ TOPLU TAġIMADA ÖLÜ KĠLOMETRE MĠNĠMĠZASYONU ĠÇĠN BĠR UYGULAMA

ġehġrġçġ TOPLU TAġIMADA ÖLÜ KĠLOMETRE MĠNĠMĠZASYONU ĠÇĠN BĠR UYGULAMA 135 ġehġrġçġ TOPLU TAġIMADA ÖLÜ KĠLOMETRE MĠNĠMĠZASYONU ĠÇĠN BĠR UYGULAMA Efendi NASĠBOĞLU Uğur ELĠĠYĠ Mefharet ÖZKILÇIK Ümit KUVVETLĠ ÖZET Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesi modern şehircilik

Detaylı