Yükselteç Devreleri. AC/DC Dönüştürücü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselteç Devreleri. AC/DC Dönüştürücü"

Transkript

1 TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi Nisan BALIKESİR MANYETİK AKI KAÇAKLARI TESTİ İÇİN BİR 3D TARAYICI SİSTEM Yavuz Ege 1, Mustafa Göktepe 2 1 BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Balıkesir, Türkiye 2 BAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Balıkesir, Türkiye Özet Ferromanyetik malzemelerde oluşan yüzey çatlaklarını manyetik akı kaçakları testiyle belirlemek için bir manyetik ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Sistem, bilgisayar kontrollü adım motorları kullanılarak üç boyutta örnek yüzeyini tarayabilmektedir. Bu makalede, tasarlanan manyetik ölçüm sistemi ve elektronik kontrol arabirimlerinden ayrıntılı olarak bahsedilecektir. Anahtar Kelimeler: Manyetik Ölçüm Sistemi, Ferromanyetik Malzeme, Adım Motor Abstract A magnetic measurement system was constructed to detect surface cracks on a ferromagnetic materials. This system was capable to scan surface of the sample in three dimensions by using computer controlled stepper motors. In this paper, constructed system and its electronic control interfaces will be presented in detail. Key Words: Magnetic Measurement System, Ferromagnetic Materials, Stepper Motor 1. GİRİŞ Günümüzde endüsriyel uygulamalarda, malzemeler tahribatsız muayene teknikleri ile kontrolleri yapılmaktadır. Bu teknikler arasında ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant, akustik emisyon, girdap akımları, radyografi ve manyetik akı kaçakları testi yeralmaktadır [1-12]. Bu tekniklerin kendine özgü bazı sınırlılıkları ve uygulama şekilleri vardır. Fakat bunlar arasındaki iki yöntemde malzemedeki çatlakların fiziksel özelliklerinin tespit edebilmek için, kullanılan algılayıcının malzeme üzerindeki konumunun net olarak bilinmesi gerekmektedir[2-8]. Bu yöntemler, ultrasonik ve manyetik akı kaçakları testidir. Bu iki tahribatsız test tekniğinde algılayıcı iki yada üç boyutta hareket edebilen bir aparata monte edilmelidir. Bu doğrultuda çalışmamızda yeni bir manyetik ölüm sistemi kurulmuştur. Levha şeklindeki malzemelerin manyetik akı kaçakları testi için dizayn edilen manyetik ölçüm sisteminin mekaniği, elektronik kontrolü ve kullanılabilirliği bu çalışma kapsamında detaylı olarak tartışılmıştır. 385

2 2. MANYETİK ÖLÇÜM SİSTEMİ D Tarayıcı Sistemin Bilgisayarla Kontrolü Manyetik akı kaçakları testi için tasarlanan Manyetik ölüm sistemi, 3D Tarayıcı sistem ve bu sistemin bilgisayarla kontrolünü sağlayan elektronik üniteden oluşmaktadır. 3D Tarayıcı sistemde üç boyuttaki hareketi adım motorları sağlamaktadır. Bu yüzden 3-D Tarayıcı sistemin bilgisayarla kontrol edilebilmesi için, bilgisayarın, bu adım motorların çıkış uçlarına uygun verilerin göndermesi gerekmektedir. Bu çalışmada, verinin gönderilmesi ve verinin alınması için, bilgisayarın paralel portu kullanılmıştır (Şekil 1). Şekil 1. Paralel Port görünümü Paralel porttaki D 0 -D 7 ve C 0 -C 3 pinleri veri çıkışı için, S 3 -S 7 pinleri ise veri girişi olarak kullanılmıştır. Sistemimizde 3 boyut için 3 adım motor kullanılmıştır. Her motoru kontrol edebilmek için ise, 4 çıkış pinine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemde tüm motorları kontrol edebilmek için Şekil 1.1 de D 0 -D 7 ve C 0 -C 3 gösterilen data ve kontrol portunun toplam 12 pini kullanılmıştır. Paralel Portun ilgili pinleri en fazla +5 V (Lojik 1 ) gerilim sağlayabilmektedir. Paralel portun çıkış empedansının yüksek olması sebebiyle portun pinlerinden sağlanan akım değeri çok düşüktür. Akım değerinin düşük olması sebebiyle dizayn edilen sistemde paralel port ile adım motorunun çıkış uçları arasında Şekil 2 de verildiği gibi bir arabirim kullanılmıştır. Şekil 2. Optik izoleli adım motor kontrol devresi Opto-İzolatör sayesinde düşük akımlı pin çıkışları, 3A kadar akım çeken adım motorlarını sürmekte kullanılabilmektedir. Opto-izolatörler adım motor devresi ile bilgisayar arasındaki direk teması kesmekte adım motoru süren devrede oluşacak herhangi bir kısa devrenin bilgisayara geçmesini engelleyerek, oluşacak zararı minumuma indirgemektedir. Adım motorlarına istediğimiz hareketi yaptırabilmek için gönderilecek sinyalin belirlenmesinden sonra, paralel portun ilgili uçlarına bu sinyali gönderen Microsoft Visual Basic programı yazılmıştır. Bu program, hem istenilen hareketleri adım motorlarına yaptırmak için gerekli sinyalleri paralel porta göndermekte hem de tarama işlemi sırasında algılayıcıdan gelen 386

3 sinyallerin büyüklüğünü bir text dosyasına almaktadır. Bu çalışmada yazılan visual basic programı iki farklı işlevde kullanıldığı için, bu programı tanıtmadan önce paralel port kullanılarak algılayıcıdan gelen analog sinyalin nasıl işlendiğini ve paralel port sayesinde nasıl okutulduğu aşağıda tartışılmıştır. 2.2 Algılayıcıdan Bilgisayara Bilgi Aktarımı 3D Tarayıcı sistemin iki farklı yerinde birbirinden bağımsız iki algılayıcı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tarayıcının üzerinde bulunan ve malzemenin yüzeyindeki manyetik akı değişimini belirleyen algılayıcıdır. Diğeri ise, test edilecek malzemenin içinden geçen manyetik akı değişimini algılamaktadır. Ayrıca bu çalışmada her iki algılayıcıdan gelen bilgilerin yanısıra manyetik alan şiddetinin ölçülmesinde kullanılan güç direnci üzerindeki gerilimde okutulmaktadır. Şekil 3 de bu üç farklı yerden gelen analog sinyallerin, bilgisayar tarafından okutulması için sırasıyla hangi devrelerden geçtiği blok diyagram olarak verilmektedir. Algılayıcı Algılayıcı Algılayıcı Analog Multiplexer Yükselteç Devreleri AC/DC Dönüştürücü ADC0804 ve 74LS157 Multiplexer Bilgisayar Şekil 3. Algılayıcıdan bilgisayara bilgi aktarımı Şekil 3 de de görüldüğü üzere, sinyalin algılayıcıdan bilgisayara ulaşana kadar işlevi birbirinden farklı 4 elektronik karttan geçmektedir. Analog çoklayıcı bilgisayar kontrollü olup, üç farklı algılayıcıdan gelen sinyallerin hangi sırayla bilgisayara aktarılacağını belirlemektedir. Analog çoklayıcıdan geçen analog veri birebir olarak AC sinyali DC sinyale çeviren dönüştürücüye gelmekte ve aynı büyüklükte DC analog veriye dönüşmektedir. DC analog veri analog-dijital çevirici sayesinde bilgisayarın paralel portuna aktarılmaktadır (Şekil 4). Yazdığımız Microsoft Visual Basic programı sayesinde de porttaki dijital veri okutulup, bir text dosyasına yazılmaktadır. Şekil 4. Analog-Dijital çeviriciden paralel porta veri aktarımı 2.3 3D Tarayıcı Sistemin Mekaniği 3-D Tarayıcı sistemde, algılayıcıyı üzerinde taşıyan elemanın 3 boyuttaki hareketi, her ekseni kontrol edecek 3 farklı adım motoru tarafından sağlanmaktadır. 3-D tarayıcı sistemde, algılayıcının üç boyuttaki hareketini sağlayan mekanik aksamın yanısıra yüzeyi taranacak 387

4 malzemenin mıknatıslanmasını sağlayan mıknatıslayıcı sistem Şekil 5 de blok diyagramı verildiği gibi tasarlanmıştır. Osilatör Güç Yükselteci İzolasyon Transformatörü U şeklindeki çekirdek Şekil 5. Mıknatıslayıcı sistemin blok diyagramı Bu çalışmada sinyal kaynağı olarak HP33120A sinyal jeneratörü, sinyali güçlendirmek için Pioneer A-447 güç yükselteci, sinyalin saf sinüs sinyali olması için (N 1 =N 2 ) izolasyon transformatörü kullanılmıştır. Bu saf AC akımla U şeklindeki çekirdeğin manyetize edilmesi sağlanmıştır. Test edilecek malzemeler de U şeklindeki çekirdeğin üzerine konarak mıknatıslanmıştır. 3D tarayıcı sistemin mekaniğinde manyetik özellik göstermeyen alüminyum levha, civa çeliği, plexi glass ve kestamit türü malzemeler kullanılmıştır. Sistem, algılayıcının bulunduğu kestamitten yapılmış bir platformun üç boyutta hareketini sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. Daha sonra algılayıcının bulunduğu bölümün altına, test edilecek malzemeleri koyabileceğimiz cm 2 boyutunda tabla yaptırılmıştır (Şekil 6). Y Ekseninde Tarama Z Ekseninde Tarama X Ekseninde Tarama Al gıl a yıcının Konumu Şekil 6. 3-D Tarayıcı sistemin yandan görünümü Çalışmanın bir sonraki aşamasında yukarıda bahsettiğimiz 3-D Tarayıcı sistemle birlikte manyetize edici sistem ve tarayıcı sistemi bilgisayarla kontrolünü sağlayan elektronik sistemi bir arada tutacak bir kabin yapılmıştır. Sonrasında manyetik ölçüm sisteminin tüm elemanları kabine yerleştirilmiş ve birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Şekil 7 de oluşturduğumuz manyetik ölçüm sistemi gösterilmektedir. 388

5 Şekil 7. Manyetik ölçüm sistemi 3. ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KALİBRASYONU Çalışmamızda sistemin kalibrasyonu üç aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlk olarak 3-D Tarayıcı sistemin her bir ekseni kontrol eden adım motorlarında, sistem hareket halindeyken herhangi bir adım kaybının olup olmadığı belirlenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar üç eksende de herhangi bir adım kaybının olmadığını göstermiştir. Kalibrasyonun ikinci aşamasında sistemdeki algılayıcının, mıknatıslanmış örnek değiştirilmemek koşuluyla aynı konumda aynı veriyi alıp almadığı kontrol edilmiştir. Bu amaçla yapılan deneyde mıknatıslanmış örneğin yüzeyi sadece bir boyutta 3D tarayıcı sistemle 10 defa taranmış ve her bir tarama esnasında algılayıcının çıkış voltajının değişimleri kaydedilmiştir. Daha sonra aynı konumda tekrara bağlı olarak algılayıcının çıkış voltajında bir değişimin olup olmadığı belirlenmiştir (Şekil 8). 1,3 1,2 Algilayici Çikis Voltaji (mv) 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 1. Tekrar 2. Tekrar 3. Tekrar 4. Tekrar 5. Tekrar 6. Tekrar 7. Tekrar 8. Tekrar 9. Tekrar 10. Tekrar 0, X Ekseninde Taranan Uzunluk (µm) Şekil 8. Algılayıcının çıkış voltajının tekrara bağlı olarak değişimi Şekil 8 de de görüldüğü gibi test edilen örnek aynı olması durumunda tekrara bağlı olarak algılayıcının çıkış voltajı da aynı olmaktadır. Bu da sistemle alınan verilerin doğru ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Tekrarlanan ölçümlerde ortalama standart sapma değeri mv tur. Sistemin kalibrasyonunun üçüncü aşamasında ise, sistemin herhangi bir 389

6 konumunda algılayıcının çıkış voltajının voltmetrede okunan değeriyle bilgisayara aktarılan değerinin aynı olup olmadığı belirlenmiştir. Kontrol için bilgisayara aktarılan ve text dosyasına yazılan veri, bilgisayarın monitörüne de yazdırılmıştır. Bu şekilde örnekler test edilirken algılayıcının çıkış voltajı hem voltmetreden hem de bilgisayar monitöründen izlenmiş ve aynı olduğu bulunmuştur. 4. ÖLÇÜM SİSTEMİNİN HASSASİYETİ Sistemin konum hassasiyeti: Geliştirilen sistemde, algılayıcının üzerinde bulunduğu hareketli platform x ekseninde 165 µ m, y ekseneninde 62.5µ m ve z ekseninde ise 300 µ m duyarlılıkla hareket edebilmektedir. Sistemde sadece x eksenindeki konum değişikliklerinde algılayıcının çıkış voltajı okunduğundan, örnek yüzeyinin taranması esnasında alınan verilerle elde edilen bulgular (örnekteki çatlağın merkezi ve konumu)± 165 µ m aralığında değişim gösterebilir. Bunun yanısıra örnekteki çatlağın x-y düzlemindeki şekli y eksenindeki duyarlılıkla, başka bir değişle± 62.5 µ m hata aralığında belirlenmiştir. Sistemin algılama hassasiyeti: Sistemde, algılayıcının çıkış voltajı 400 kat yükseltilmektedir. Bunun yanısıra yükseltilmiş olan voltaj değeri 19.5 mv tun altında ise bu değer bilgisayara aktarılamamaktadır. Diğer bir deyişle algılayıcının çıkış voltajı 19.5/400= µ V değerinin altında ise bu değer bilgisayara 0 V olarak aktarılmaktadır. Dolayısıyla sistemin ölçüm duyarlılığı µ V tur. 5. UYGULAMA SONUÇLARI Geliştirilen sistemle farklı fiziksel özelliklerde çatlaklara sahip ferromanyetik örneklerin yüzeyleri üç boyutta taranmıştır. Örneklerdeki çatlağın fiziksel özelliklerinin (çatlağın şekli, genişliği, malzemenin kalınlığı, derinliği, çatlağın alt ve üst yüzeye olan uzaklığı, modeldeki çatlak sayısı, çatlağın geometrisi) algılayıcının çıkış voltajını nasıl değiştirdiği elde edilen grafiklerle belirlenmiştir. Elde edilen verilerle her bir örneğin çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akının üç boyutlu davranışı da modellenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada deneysel olarak bulunan çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akının davranışına dair bulguların, Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) ile elde edilen bulgularla uyumluluğu test edilmiştir. Şekil 9 da bir örneğin sistemle taranması sonucu elde edilen bulguları gösterilmektedir. Şekil 9a ya bakıldığında örneğin çatlak merkezinde algılayıcının çıkış voltajının değerinin sıfıra düştüğü görülmektedir. Bu durum kaçak manyetik akının y bileşeninin çatlağın merkezinde olmadığını göstermektedir ki bu durum hem deneysel yolla hem de Sonlu Elemanlar Yöntemiyle doğrulanmıştır. Ayrıca Şekil 9a da algılayıcının çıkış voltajının maksimum olduğu iki konum arasındaki uzaklık çatlağın genişliğini doğrudan vermektedir. Fakat bunun için algılayıcının Hall etkili algılayıcı gibi nokta okuma yapan bir algılayıcı olması gerekmektedir. Bununla birlikte algılayıcının çıkış voltajının sıfıra düştüğü noktaların x-y düzlemindeki konumu çatlağın şeklini vermektedir. Bu örnek için Şekil 9a ya bakarak çatlağın şeklinin çizgisel ve y eksenine paralel olduğu söylenebilir. Bu durum gerçekle de uyuşmaktadır. Sonuç olarak algılayıcının çıkış voltajının konuma göre değişim grafiğiyle çatlağın merkezi, çatlağın genişliği ve şekli doğrudan bulunabilmektedir. 390

7 10 9 Algilayicinin Cikis Voltaji (mv) 9 y X Ekseninde Taranan Uzunluk ( µm) x Y Ekseninde Taranan Uzunluk ( mm ) Çatlak Bölgesindeki Kaçak Manyetik Akinin Davraniisi ve Akinin yüzeyden Çikabildigi Yükseklik (mm) 0.3 mm X Ekseninde Taranan Uzunluk ( µm) (a) 1 mm (b) (c) Şekil 9. 1mm çatlak genişliğine sahip 0.3 mm kalınlığındaki örneğin çatlak bölgesindeki (a) algılayıcının çıkış voltajının konuma göre değişimi, (b) deneysel yolla belirlenen kaçak manyetik akı davranışı, (c) Sonlu Elemanlar Yöntemine göre belirlenen kaçak manyetik akı davranışı. Çalışmamızda doğal örneklerdeki çatlağın derinliği ve sağlam malzeme kalınlığı ise, çatlak derinliği ve sağlam malzeme kalınlığı bilinen örneklerin taranması sonucunda elde edilen verilerle, doğal çatlaklı örnekten alınan verilerin karşılaştırılmasıyla belirlenmiştir. Çalışmamızda, sırasıyla, 1. Kullandığımız ölçüm sistemi ve yöntemle, manyetik geçirgenlikleri farklı (Si-Fe ferromanyetik şeritler, 2826 MB Amorf şeritler, AC20 Amorf teller gibi) ve boyutları 30 cm 3 cm 3 cm geçmeyen tüm doğal çatlak örneklerinin süreksizlik testinin yapılabileceği, 2. Si-Fe şeritlerde herhangi bir nedenle oluşabilecek doğal çatlağın, çatlak derinliği 1.33 mm yi geçmemesi koşuluyla tüm fiziksel özelliklerinin (çatlağın şekli, genişliği, derinliği, çatlağın alt ve üst yüzeye uzaklığı, çatlak sayısı, çatlağın dışında kalan sağlam kesimin kalınlığı) kullandığımız ölçüm sistemi ve yöntemle belirlenebileceği, ayrıca test edilen malzemenin manyetik geçirgenliğine bağlı olarak çatlak derinliğini bulmadaki hassasiyetin değiştiği; 391

8 3. Si-Fe şeritlerde herhangi bir nedenle oluşan ve çatlak derinliği 1.33 mm yi geçen doğal çatlağın derinliği ile 3 boyutlu geometrisinin, aynı ölçüm sistemi ve yöntemle ancak örneğin tüm yanal yüzlerinin taratılması sonucu bulunabileceği, 4. Kullandığımız sistem ve yöntemle, herhangi bir modeldeki çatlağın fiziksel özelliklerini doğrudan bulabilmek için, bobin gibi bölgesel okuma yapan algılayıcı yerine, Hall etkili algılayıcı gibi noktasal okuma yapan algılayıcıların tercih edilmesi gerektiği, 5. Kullandığımız sistem ve yöntemle, manyetik geçirgenlikleri farklı tüm doğal örneklerin, çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akının 3 boyutlu davranışının bulunabileceği, 6. Kullandığımız sistem ve yöntemle, test edilen malzemede bulunan 0.5 mm nin altındaki pürüzlerin, malzemedeki çatlağın fiziksel özelliklerini belirlemedeki hassasiyeti değiştirmediği, daha büyük pürüzlerin hassasiyeti düşürdüğü, 7. Deneysel sonuçlara dayalı yöntemimizin, çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akıya dair bulgularının, Maxwell denklemlerine dayanan Sonlu Elemanlar Yönteminin (FEM) bulgularıyla uyuştuğu, 8. Deneysel sonuçlara dayanan yöntemimizin, modeldeki çatlağın ya da çatlakların fiziksel özelliklerini belirlemede diğer tahribatsız test yöntemlerine bir alternatif olabileceği, sonuçlarına ulaşılmıştır [13]. 6. ÖLÇÜM SİSTEMİNİN DİĞER TAHRİBATSIZ TEST METOTLARINA GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Çalışmamızda manyetik ölçüm sistemiyle test edilen örnekler aynı zamanda radyografi ve magnetik parçacık testiyle de kontrol edilmişlerdir. Şekil 10 da bu testlerin uygulanışı gösterilmektedir. (a) (b) Şekil 10. (a) Manyetik Parçacık Testinin Uygulanışı (b) Radyografi Testinin Uygulanışı Çatlakların fiziksel özelliklerini, kullandığımız ölçüm sistemi ve yöntemle belirlenmenin, diğer tahribatsız test yöntemlerine göre avantajları; 1. Bu amaç için oluşturulan ölçüm sisteminin, kullanılabilirliğinin ve güvenirliğinin yüksek olması, 2. Ölçüm sisteminin hareket duyarlılığının, algılayıcının çıkış voltajına göre otomatik olarak değiştirilebilir olması, 3. Ölçüm sisteminin bilgisayar kontrollü olması sebebiyle çatlağın konumu belirlemedeki hassasiyetin yüksek olması, 4. Ölçüm sistemin her yere rahatlıkla getirilebilir olması, 5. Çatlağın tüm fiziksel özelliklerini (çatlağın şekli, genişliği, derinliği, çatlağın alt ve üst yüzeye uzaklığı, çatlak sayısı, çatlağın dışında kalan sağlam kesimin kalınlığı) bulmada kesin sonuçlar vermesi, 6. Yöntemin uygulanmasında, insan sağlığını etkileyecek herhangi bir unsurun olmaması, 7. Örneğin yanal yüzlerinin taratılmasıyla, örnekteki çatlağın geometrisinin tespit edilebilmesi, 392

9 8. Kullandığımız yöntemle, örneğin çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akının 3 boyutlu davranışının tespit edilebilmesi, 9. Ölçüm sisteminde oluşabilecek arızayı gidermek için herhangi bir teknik elemana gereksinimin olmaması, 10. Örnekteki çatlağın varlığını ve merkezini osiloskop ekranında tespit edilebilmesi, 11. Kullandığımız yöntemle hem yüzey hem de yüzeyaltı çatlaklarının aynı duyarlılıkla belirlenebilmesi, şeklinde sınıflanabilir [1-2,13]. Çatlakların fiziksel özelliklerinin kullandığımız ölçüm sistemi ve yöntemle belirlenmesinin dezavantajları da, 1. Üzerinde çatlak arayacağımız malzemenin manyetik özelliklere sahip olması, 2. Örneğin sadece üst yüzeyinin taranması durumunda modeldeki çatlağın derinliğinin belirlenmesinde bazı sınırlılıklar, 3. Örneğin yöntem doğrultusunda taranması sonucu elde edilen verilerin işlenmesi için tecrübeli bir elemana ihtiyaç duyulması, 4. Örneğin hangi frekansla mıknatıslanacağının belirlenmesinde bazı zorluklar, 5. Sistemin, en fazla 30 cm 3 cm 3 cm boyutlardaki düz bir örneğin süreksizlik testini yapabilmesi, 6. Yüzeyi düz olmayan örneklerin süreksizlik testindeki bazı zorluklar, şeklinde sınıflanabilir. KAYNAKÇA [1] ÜSTÜNER, A., İmalat Tekniğinden Kaynaklanan Hatalar, Ankara, (1981) [2] EKİNCİ, Ş., Tahribatsız Test : Ultrasonik - Seviye I, Ç.N.A.E.M. Endüstriyel Uygulama Notları, İstanbul, (1990) [3] BUBENIC, T.A., NESDROTH, J.B., EIBER, RJ., SAFFEL, B.F., Magnetic flux leakage (MFL) technology for natural gas pipeline inspection., NDT & E International, Volume 31, Issue 5, Page 379, (October 1998) [4] CROUCH, A.E., BEISSNER, R.E., BURKHARDT, G.L., CREEK, E.A., GRANT, T.S., Magnetic flux leakage inspection of gas pipelines.,ndt & E International, Volume 30, Issue 1, Page 31, (February 1997) [5] KATRAGADDA, G., LORD, W., SUN, Y.S., UDPA, S., UDPA, L., Alternative magnetic flux leakage modalities for pipeline inspection, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 32, No. 3, Page ,(1996) [6] ALTSCHULER, E., PIGNOTTI, A., Nonlinear model of flaw detection in steel pipes by magnetic flux leakage, NDT & E International, Volume 28, Issue 1, Page 35-40, (February 1995) [7] PORTER, P.C., Use of magnetic flux leakage (MFL) for the inspection of pipelines and storage tanks, NDT & E International, Volume 30, Issue 1, Page 33, (February 1997) [8] SILK, M., Ultrasonic Transducers for Nondestructive Testing, Adem Hilger Ltd., Bristol, (1984) [9] CARTZ, L., Nondestructive Testing : Radiography, Ultrasonic, Liquid Penetrant, Magnetic Particle,Eddy Current, ASM Intl, ISBN: ,(1988) [10] PROKHORENKO, P., MIGOUN, N., Introduction in Theory of Penetrant Testing, Minsk: Science & Technology, Russian,(1988 ) [11] BEATTIE, A.G., Acoustic Emission, Principles and instrumentation, Journal of Acoustic Emission, (1983) [12]HAGEMAIER, D.J., Fundamentals of Eddy Current Testing, ASNT, Page 92, ISBN , (1990) [13] EGE, Y., Ferromanyetik malzemelerin yüzey manyetik akı profilinin dedeksiyonu ve uygulamaları, Doktora Tezi, (2005) 393

MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ BELİRLENMESİ DETECTION OF SURFACE CRACKS ON MAGNETIZED FERROMAGNETIC MATERIALS

MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ BELİRLENMESİ DETECTION OF SURFACE CRACKS ON MAGNETIZED FERROMAGNETIC MATERIALS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ

Detaylı

A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS MANYETİK TAHRİBATSIZ TEST SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR ANALOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ

A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS MANYETİK TAHRİBATSIZ TEST SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR ANALOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS Yavuz EGE * & Mustafa GÖKTEPE ** * Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Balıkesir yege@balikesir.edu.tr

Detaylı

MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE KONTROLÜ INSPECTION OF ELECTRIC WELDING WITH MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING

MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE KONTROLÜ INSPECTION OF ELECTRIC WELDING WITH MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİYLE ELEKTRİK KAYNAKLARININ KALİTE

Detaylı

BETONARME YAPILARDAKİ DEMİR DONATILARIN MANYETİK KAÇAK AKI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ÖZET

BETONARME YAPILARDAKİ DEMİR DONATILARIN MANYETİK KAÇAK AKI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ÖZET BETONARME YAPILARDAKİ DEMİR DONATILARIN MANYETİK KAÇAK AKI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mustafa Göktepe 1, Deniz Perin 2, Ali Oral 3 1 goktepe@balikesir.edu.tr, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ Fırat YÜCEL Danışman: Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Onur Çelik 1 Erkan Yiğiter 2 Herman Sedef 3 1,2,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: onurcel@yahoo.com

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU

ARAŞTIRMA PROJESİ. Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA PROJESİ Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kemal FİDANBOYLU Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DÖVME VE DÖKÜM MALZEMELERİN MAGNETİK PARTİKÜL ÇATLAK KONTROL TESTLERİNDE AC VE DC DEMAGNETİZASYON UYGULAMALARI

DÖVME VE DÖKÜM MALZEMELERİN MAGNETİK PARTİKÜL ÇATLAK KONTROL TESTLERİNDE AC VE DC DEMAGNETİZASYON UYGULAMALARI DÖVME VE DÖKÜM MALZEMELERİN MAGNETİK PARTİKÜL ÇATLAK KONTROL TESTLERİNDE VE DC DEMAGNETİZASYON UYGULAMALARI AND DC DEMAGNEZITION APPLICATIONS IN THE MAGNETIC PARTICLE CRK DETECTION TESTS OF FORGING AND

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE TEKNOLOJİLERİNDE SON GELİŞMELER: AKUSTİK EMİSYON LATEST DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF NDT TECHNOLOGIES: ACOUSTIC EMISSION

TAHRİBATSIZ MUAYENE TEKNOLOJİLERİNDE SON GELİŞMELER: AKUSTİK EMİSYON LATEST DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF NDT TECHNOLOGIES: ACOUSTIC EMISSION 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, Istanbul Turkey, April 2008 For all papers of this publication click: www.ndt.net/search/docs.php3?mainsource=58 TAHRİBATSIZ MUAYENE

Detaylı

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI 004880 Ünal YILMAZ 243410 Kadir

Detaylı

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No, -, 007 Vol, No, -, 007 İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ İsmail COŞKUN ve Osman KALENDER Elektrik Eğitimi Bölümü,

Detaylı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VİNÇ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI WINCH SYSTEM CONTROLLED BY COMPUTERS DESIGN AND APPLICATION

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VİNÇ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI WINCH SYSTEM CONTROLLED BY COMPUTERS DESIGN AND APPLICATION . Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 0), - Mayıs 00, Karabük, Türkiye BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VİNÇ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI WINCH SYSTEM CONTROLLED BY COMPUTERS DESIGN AND APPLICATION

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Nisan 2015

ÜRÜN KATALOĞU Nisan 2015 ÜRÜN KATALOĞU Nisan 2015 Bir ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olmasının ve toplumsal refahı yakalamasının yolu, inovasyon, araştırma ve geliştirme yoluyla teknolojik olarak üstün özelliklere sahip, kaliteli,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

GÜÇ ÇARPANI DÜZELTİLMİŞ ÇOK ÇIKIŞLI ANAHTARLAMALI KAYNAK TEORİ VE UYGULAMASI. Tarık KIRAÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

GÜÇ ÇARPANI DÜZELTİLMİŞ ÇOK ÇIKIŞLI ANAHTARLAMALI KAYNAK TEORİ VE UYGULAMASI. Tarık KIRAÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ÇARPANI DÜZELTİLMİŞ ÇOK ÇIKIŞLI ANAHTARLAMALI KAYNAK TEORİ VE UYGULAMASI Tarık KIRAÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY

YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MANYETİK OLMAYAN TENCERELERİ ISITABİLEN EV TİPİ ENDÜKSİYON OCAK UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY Anabilim Dalı : Elektrik Mühendisliği

Detaylı

DEVRELERİN KONTROLÜ İÇİN DARBE ÜRETECİ TASARIMI. Halil İbrahim BÜLBÜL *, Bülent ÖZBEN **

DEVRELERİN KONTROLÜ İÇİN DARBE ÜRETECİ TASARIMI. Halil İbrahim BÜLBÜL *, Bülent ÖZBEN ** 21 DEVRELERİN KONTROLÜ İÇİN DARBE ÜRETECİ TASARIMI Halil İbrahim BÜLBÜL *, Bülent ÖZBEN ** ÖZET Bu çalışmada, bilgisayarın paralel iletişim noktası kullanılarak programlanabilir darbe üreteci tasarlanmıştır.

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR ÇOK YÖNLÜ TEKERLEKLERE SAHİP BİR MOBİL ROBOTUN PLC İLE DENETİMİ Servet SOYGÜDER 1, Hasan ALLİ 1 1 Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 163-172

Detaylı

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DÖKTAŞ Dökümcülük Tic. Ve San. A. Ş., Orhangazi BURSA ÖZET Demir döküm sektörünün son on

Detaylı