Faiz Neden Düşmeli? ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ ISTIKLAL ORTAKAYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faiz Neden Düşmeli? ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ ISTIKLAL ORTAKAYA"

Transkript

1 SAYI: 47 NİSAN 2014 Faiz Neden Düşmeli? ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ ISTIKLAL ORTAKAYA Faiz ödemeleri ile ekonomik performans arasındaki ilişki nasıldır? Faizlerin düşmesi neden önemli? Faizler ile yapısal ekonomik problemler arasındaki ilişki var mı? GİRİŞ Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için ekonominin en önemli sorunlarından biri faiz ödemeleri olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye de 2002 öncesindeki yıllarda artan borçlar, gelirin önemli bir kısmının borç faiz ödemelerine aktarılmasını, faizler arttıkça yükselen bütçe açıkları döngüsünü ve bunun tetiklediği ekonomik ve siyasi istikrarsızlığı beraberinde getirmiştir ve 2001 krizleri ile 19 IMF stand-by anlaşmasının arkasında yatan en önemli nedenlerden biri de, bu doğrultuda yüksek faizler olmuştur. Genel itibariyle ele alındığında ise, yüksek faiz oranlarının, bir yandan yüksek maliyetlerin sebep olduğu talep düşüşüne, diğer taraftan da büyük projelerin ve altyapı yatırımlarının ertelenebilmesine ve yapısal sorunlara sebep olduğu düşünüldüğünde, faizin ekonomide meydana getirdiği tahribatın önemli seviyelerde olabileceğini anlamak zor değildir. Bu nedenle faizlerin yükselmesi sonucu ülkeye giren sermaye aracılığıyla kısa dönemde elde edilen kazanımları, yüksek faiz dolayısıyla gerçekleşmeyen ya da azalan yatırımlar ve ekonomide çözülemeyen yapısal problemlerin yüklediği maliyetle karşılaştırılmak anlamlıdır. Aslında, Türkiye 2023 hedef lerine ulaşmaya çalışan bir ülke olarak, önümüzdeki yıllarda, orta gelir tuzağında patinaj yapmaya başlayan bir ülke mi, yoksa düşük faizin de desteklediği bir ortamda yüksek büyüme oranlarını gerçekleştirerek bu tuzağa takılmadan bir üst sınıfa ulaşmış bir ülke mi olacaktır? İşte bu soruyu sormanın tam vaktidir. FAİZ ÖDEMELERİ VE EKONOMİK PERFORMANS Ekonomik büyüme performansının faizler ile ters orantılı bir ilişki sergilediği kabul edilmektedir. Büyüme ve faiz arasındaki söz konusu ilişki, çeşitli kanallar yoluyla farklı etkiler sergileyebilse de, genel olarak yüksek faizlerin GSYH artışına olumsuz etkisi olduğu sonucuna varılmaktadır. Zira faizlerin yüksek olduğu bir ortamda, tüketim ve yatırım talepleri dü- Erdal Tanas KARAGÖL 1992 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ABD de Connecticut Üniversitesi nde, doktorasını İngiltere de York Üniversitesi nde tamamladı. Karagöl ün çeşitli gazete ve dergilerde dış borçlar, cari açık, ekonomik büyüme, savunma harcamaları, enerji, işsizlik, kamu harcamaları, yoksulluk ve sosyal yardım alanlarında makaleleri ve araştırma raporları yayımlanmıştır. TÜBİTAK taki çalışmalarının yanı sıra TÜBA asosiye üyesi olan Karagöl, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve SETA da ekonomi bölümünde çalışmalar yapmaktadır. Ülkü İstiklal ORTAKAYAAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında yüksek lisansına devam etmektedir. Enerji ekonomisi, ekonomik büyüme, istihdam, sosyal yardımlar ve yoksulluk alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir. SETA da Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü nde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

2 şüşe geçmekte ve dolayısıyla iktisadi aktivite zayıf lamaktadır. Bu minvalde, Türkiye nin yakın geçmişini faizler ve ekonomik performans açısından sorgulamak önem taşımaktadır yılı öncesi döneme bakıldığında, yüksek miktarlardaki Borç/GSYH oranının ve bütçe açığının yanı sıra, düşük tasarruf ve rezerv yetersizliği nedeniyle, gerek iç gerekse dış finansman kullanma zorunluluğu yaşandığı görülmektedir. Bu kapsamda, sermaye ihtiyacını karşılayabilmek için genel olarak yüksek faizin ya da faiz artışlarının hâkim olduğu bir ekonomik ortam söz konusu olmuştur. İç ve dış borçların yanı sıra, söz konusu dönemdeki faizlerin yüksek olmasında bir diğer etken ise, ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın mevcudiyeti nedeniyle Türkiye nin risk priminin yüksek seviyelerde seyretmesi olmuştur. Dolayısıyla, ülkeye sermaye çekilmek istenen bir ortamda, yatırımcıların risk almasını sağlayabilmek için, faiz oranlarında risk primlerinin yukarı yönlü etkilerinin kaçınılmaz olarak gerçekleştiği gerçeğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Söz konusu yıllarda büyüme performansı ise inişli çıkışlı olmuş; fahiş faizler ve sürdürülemez bütçe açığı kısır döngüsü içerisindeki ekonomi 2001 yılında sarsıcı bir kriz geçirmiştir. Bu dönemde, istikrarsızlık, risk, enf lasyon, faiz, bütçe açığı gibi birçok faktörün birbirini olumsuz yönde tetikleyerek ekonomiyi krize sürüklediği anlaşılmaktadır. Özellikle beklentileri şekillendirerek ekonomik performansın temelini oluşturan istikrarın, 2002 sonrası dönemde kazanılmasıyla birlikte, başta kamu maliyesi olmak üzere ekonomide yapılan çeşitli reformlar hem borçların düşüşünü hem de yatırımların artışını beraberinde getirmiş; daha istikrarlı bir yapıya kavuşan ekonomide faizler ve enf lasyon düşmüştür. Esas itibariyle, tüm bu başarılar birbirini olumlu etkilemiştir. Nitekim bütçe açıklarında ve kamu borçlanma gerekliliğinde meydana gelen azalma, enf lasyon ve faizlerdeki düşüşleri de tetiklemiştir. Bu bağlamda 2001 yılında merkezi yönetim bütçesi içerisindeki faiz giderlerinin GSYH oranı yüzde 17,1 iken 2013 yılında ise bu oran yüzde 3,4 e kadar düşmüştür ve 2015 yılları içinse bu oranın sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 3 e düşürülmesi hedef lenmektedir (Grafik 1). Diğer yandan, 2001 yılında toplanan vergilerin tamamına yakın kısmı faiz giderlerine harcanırken, 2009 yılında bu oranın yüzde 30,9 lara kadar düştüğü ve 2012 yılına gelindiğinde yüzde 17,4 e indiği gözlemlenmekte- GRAFIK 1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇE İÇERISINDEKI FAIZ GIDERLERININ GSYH YE ORANI (YÜZDE ) Gerç- Tahmini 2015 Gerç- Tahmini Kaynak: Maliye Bakanlığı 2

3 FAIZ NEDEN DÜŞMELI? GRAFIK 2. FAIZ HARCAMALARI/VERGI GELIRLERI (YÜZDE ) Kaynak: Maliye Bakanlığı dir (Grafik 2). Bu dönemde görülen iyileşmelerle birlikte, enf lasyon çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara düşmüş, ayrıca faizler de benzeri bir gelişim göstermiştir yılında yüzde 64 seviyelerinde olan DİBS faizlerinin, sonraki 10 yıl içerisinde yüzde 6,5 seviyesine indiği gözlenmiştir. Söz konusu süreçte, faizlerin düşük seyretmesi, tüketim ve yatırımlar kanalıyla iç talebi destekleyerek Türkiye nin çarpıcı bir büyüme performansına imza atmasında da önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla, faizlerin düşmüş olmasıyla ekonomik performansın kuvvetlenmesi arasındaki ilişki tesadüf değildir. Sonuç olarak bugün gelinen noktada, faizin durumu ve etkenleri itibariyle değerlendirilecek olduğunda, önceki dönemlerde var olan kamu borcu sorunuyla karşılaşılmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, ithalat bağımlılığı kaynaklı olarak yüksek seyreden cari açığın finansmanı amacıyla dış sermayeye duyulan bağımlılık halen devam etmektedir. Bu ise, yukarıda da ifade edildiği gibi, faizlerin ülkenin riskiyle olan bağlantısını hatırlatmaktadır. Nitekim istikrarsızlık ya da belirsizlik gibi algıların oluştuğu bir ortamda yabancı sermaye giriş ve çıkışlar anlamında oynaklıklar gösterebilmektedir. Bu ise, cari açık finansmanı noktasında sıkıntı teşkil edebilmektedir. Dolayısıyla, cari açıktaki yapısal sorunlar giderilmediği takdirde halen ihtiyaç duyulan yabancı sermayenin ülkede kalabilmesi için faizlerin mevcut riski de içinde barındırması gerekmektedir. Öte yandan, 2013 yılında yaşanan Gezi olayları ve 17 Aralık sürecinin sonucunda oluşan belirsizlik ve karmaşanın, Türkiye nin risk primini önemli ölçüde yükselttiği, bunun da faiz oranlarına yansıdığı bilinmektedir (Grafik 3). Spekülatif müdahalelerin de önemli etkisi altında kalan sermaye hareketlerinin kurlar üzerinde kurduğu baskıyı yumuşatmak ve enf lasyonu kontrol altında tutmak amacıyla, bu süreçte, Merkez Bankası önemli bir faiz artışına gitmiştir. Bu artış sonrasında, piyasalardaki volatilite ve gerginlik kademeli olarak nispeten yatışmış, Mart ayındaki seçimlerden çıkan istikrar mesajıyla birlikte rahatlama belirgin bir şekilde artmıştır. Bu bağlamda, Nisan ın ikinci haftası itibariyle dolar kuru Aralık seviyesine geri dönerken, borsada da benzer olumlu gelişmeler yaşanmış; DİBS faizleri tek haneli seviyeleri görmüştür. Bütün bunlar, kaos ortamının büyük ölçüde geride kaldığı ve ekonomik performansın umut verici olduğu algısının işaretleri olarak görülebilir. Bu noktada, 3. grafikte de görüldüğü gibi, Türkiye nin CDS risk primlerinin de son haftalarda düşüş trendini sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Aralık ayında baş gösteren olayların giderek tırmanmasıyla birlikte Şubat ayında 276 puan seviyesini gören risk primi, Nisan ın ilk haftası itibariyle Aralık olayları öncesindeki seviyeler civarına gerilemiştir. Faizlerin yüksek seviyelerde olmasının ekonomi için bir kayıp olduğu ve iktisadi aktiviteyi yavaşlattı- 3

4 GRAFIK 3. TÜRKIYE NIN RISK PRIMI (CDS, PUAN) Kaynak: Deutsche Bundesbank ğı düşünüldüğünde, ideal büyüme rakamlarının arzu edildiği önümüzdeki dönemde faizlerin düşük seviyelere inmesi gerektiği aşikârdır. Bu doğrultuda, riskler ve bunun ilişkili olduğu sermaye girişleri anlamında ekonominin girmiş olduğu olumlu çizginin sürdürülmesi durumunda faizlerde bir düşüşe gidilmesi en doğal bir beklenti olacaktır. Zira, Türkiye nin önümüzdeki dönemde yüksek gelir grubu ülkeleri arasına girmesi, global değer zincirinde üst basamaklara çıkması, yoksulluk ve gelir dağılımı gibi toplumsal refahı etkileyen problemleri aşması, ancak düşük faizin hüküm sürdüğü bir ortamda gerçekleşecektir. FAİZ VE YENİ EKONOMİ 2000 li yıllarda Türkiye nin ekonomik performansı, gerçekleştirilen reformlarla ve başarılı ekonomi politikalarıyla birlikte gözle görülür bir biçimde yükselmiştir. Bugün gelinen noktada ise, Türkiye nin 2023 ve sonrasında ulaşmayı hedef lediği seviyeler için yeni bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Söz konusu bu dönüşümün etkili, kaliteli ve sürdürülebilir olması için, yatırımların yanı sıra teknolojik gelişime öncelikli önem verilmesi şarttır. Ayrıca, dış sermayeye bağımlılığı körükleyen cari açık probleminin, ithalat bağımlılığını indirgemek anlamında çözüme ulaşması da bir anlamda bunlara bağlıdır. Bu sorunların çözülmesi durumunda ise, zaten riskler önemini kaybedecek ve faizler de sermayeye bağımlı bir seyir izlemeyecektir. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin bundan sonraki rotasını belirleyecek tüm bu faktörler, uygulanacak politikalar çerçevesinde birbiriyle iç içe olacaktır. Öte yandan, bu unsurlar, Türkiye nin nispeten zayıf seyreden yatırımlar ve Ar-Ge konularında kaynaklara ve yeni politikalara öncelikli olarak ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Bu noktada, faizin mümkün olan en minimum seviyelerde seyretmesi önem taşımaktadır. Düşük faiz, 2023 hedef lerinin gerçekleştirilmesi ve Türkiye nin içinde bulunduğu orta gelirli ülke seviyesinden çıkması kapsamında en önemli adım olacaktır. Zira böylelikle, ekonominin yapısal problemlerini çözmeye destek olacak olan mega projelerin gerçekleşmesi çok daha mümkün olacaktır. Bu bağlamda, enerji, ulaşım, finans, altyapı ve savunma gibi alanlarda birçok dev projenin hayata geçirilmesi planlanmakta olup bu projelerin bir kısmı hayata geçirilmeye başlanmıştır. Söz konusu projeler hem yatırımcı çekme hem de ciddi istihdam ve kaynak yaratma kapasitesi ile Türkiye ekonomisinin gelecek dönemdeki performansına büyük ölçüde katkı yapacaktır. Bu nedenle, bu projelerin de maliyetler anlamında faizlerden olumsuz etkileneceğinin altını da çizmek gerekir. Özet olarak, Türkiye nin önündeki yeni ekonomi planında, gerek talebi canlı tutacak gerekse projelerin hayata geçmesini sağlayacak düşük bir faiz ortamına ihtiyaç duyulduğu ortadadır. 4

5 FAIZ NEDEN DÜŞMELI? SONUÇ Türkiye nin, ekonomide son 11 yıllık dönemde belirgin bir ilerleme kaydettiği iyileşmeleri ve elde ettiği kazanımları daha ileri boyutlara taşımak, ancak düşük faiz oranları ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu süreçte yüksek faizlerin kalıcı olmasını istemek, tüketim ve yatırımların düşmesini, faiz giderlerinin bütçe içerisindeki payının artmasını, kaynakların faizlere transfer edilmesini ve dolayısıyla Orta Vadeli Program da belirlenen hedef lere ulaşılmasını engelleyecektir. Öte yandan, siyasi istikrarın, ekonomideki etkinliğini ve reformlarını sürdürmek amacıyla hedef lediği projeleri hayata geçireceği beklenmektedir. Dolayısıyla bu projelerin yüksek maliyetlerle karşılanması ekonomiye ciddi bir yük getirecektir. Bu yükten en uygun şekilde kaçınmak anlamında, para politikası mekanizmasının kararlarının da planlanan yeni ekonomik dönüşüm süreci ile uyumlu olması önem taşımaktadır. Sonuç olarak, Türkiye ekonomisinin 2000 li yıllarda tecrübe ettiği Yeni Ekonomi süreci ile birlikte makroekonomik göstergeler iyileşmiş, özellikle kamu maliyesi alanındaki disiplinin sürdürüldüğü gözlemlenmiştir. Bu durum Türkiye nin hem yatırımcılar açısından güvenilir bir liman olarak görülmesini sağlamış hem de Türkiye için hayati derecede önemli yeni ve dev projelerin gerçekleştirilmesine imkân vermiştir. Gelinen süreçte Türkiye ekonomisinin bölgesel bir ekonomik aktör olduğu kabul görmüş ve dünyanın en büyük ilk on ekonomi içerisinde yer alması için hedef ler belirlenmiştir. Son dönemde yaşanan olaylarla ekonomide artan belirsizlik algısı ise, yerel seçimler sonrasında çıkan istikrar mesajıyla birlikte yerini daha güvenli bir atmosfere bırakmıştır. Para piyasalarından gelen verilerin yanı sıra, düşen CDS risk primleri ve aynı zamanda iktisadi aktivitedeki temponun devam ettiğine dair makroekonomik göstergeler bunu ispatlamaktadır. Bundan sonra yapılması gerekenlerin başında, yatırımların ve ihracatın artırılması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve bununla paralellik taşıyan teknolojik gelişimin sağlanması gelmektedir. Bu takdirde, cari açıkta da önemli düşüşler kaydedilecek ve dış sermayeye olan bağımlılık azalacaktır. Bu temel güzergâhlar üzerine çizilmesi gereken Türkiye nin 2023 e giden yeni yol haritasında hedef lenen noktaya ulaşabilmek ise, ancak ve ancak düşük faizin eşlik ettiği bir yolculukla sağlanabilecektir. SETA Ankara Nenehatun Caddesi No: 66 GOP Çankaya Ankara TÜRKİYE Tel: Faks : SETA İstanbul Defterdar Mh. Savaklar Cd. Ayvansaray Kavşağı No: Eyüp İstanbul TÜRKİYE Tel: Faks: SETA Washington D.C Connecticut Avenue, N.W., Suite 1106 Washington, D.C., USA Tel: Faks: SETA Kahire 21 Fahmi Street Bab al Luq Abdeen 5 Flat No 19 Kahire MISIR Tel:

Orta Vadeli Program (2015-2017) Değerlendirmesi

Orta Vadeli Program (2015-2017) Değerlendirmesi SAYI: 7 EKİM 1 Orta Vadeli Program (15-17) Değerlendirmesi ERDAL TANAS KARAGÖL Orta Vadeli Programın amaçları nelerdir? OVP nin (15-17) makroekonomik büyüklüklerdeki önerileri nelerdir? Orta Vadeli Program

Detaylı

YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON

YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 82 YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON ERDAL TANAS KARAGÖL HATICE KARAHAN ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 82 YENİ EKONOMİ AR-GE VE İNOVASYON ERDAL TANAS KARAGÖL HATICE KARAHAN COPYRIGHT 2014

Detaylı

Faizden Talebe Giden Yol: Parasal Aktarım Mekanizması

Faizden Talebe Giden Yol: Parasal Aktarım Mekanizması SAYI: 100 MAYIS 2015 Faizden Talebe Giden Yol: Parasal Aktarım Mekanizması HATİCE KARAHAN Parasal aktarım mekanizması nedir? Faiz talebe hangi kanallardan etki yapar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2013. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2013. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2013 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2013 raporuna göre, dünya ekonomisine ilişkin

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 9 Güncel KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Durmuş YILMAZ Değerli Konuklar, Türkiye'de finans piyasalarının gelişmesi için çalışmalar yürüten ve Türk finans dünyasının önemli sivil

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı