İŞ PLANI HAZIRLAMA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ PLANI HAZIRLAMA 1"

Transkript

1 1 İŞ PLANI HAZIRLAMA

2 Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İŞİ KURMAK İŞİ GELİŞTİRMEK 2

3 1. Motivasyona Sahip Olmak Girişimcinin Motivasyon Kaynakları : Kendi kendinin patronu olma, başkalarından emir alarak çalışmama isteği, Mevcut iş seçeneklerinin verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği, Kendi işini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması, Emekli v.b gruplarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama çabası, Bağımsız ya da esnek bir iş ortamına sahip olmak İş fırsatlarını değerlendirme isteği, 3

4 2. Başarılı Bir İş Fikri Belirlemek İş fikirleri 3 temel kaynaktan ortaya çıkar: 1.Geçmiş deneyim, 2.Bilgi ve beceriler 3.Piyasadaki fırsatlar 4

5 3. Çalışma Programı Yapmak İş fikrinin belirlenmesinden, işin kurulması, ürün ve hizmetlerin ilk müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçte yer alan araştırmalar, planlamalar ve uygulamalar eksiksiz ve gerektiği kapsamda yapılmalıdır. Girişimcinin bunu başarabilmesi için iş kurma sürecinin tamamını içeren bir çalışma programı yapması ve süreç boyunca bu programı geliştirmesi gereklidir. 5

6 4. İş Fikrinin Öndeğerlendirmesini Yapmak İş fikrinin uygulanmasını imkansız kılan makro bir engel var mı? Zaman kaybını önler, Çok iş fikrini teke indirger. 6

7 5. İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak Girişimci iş kurma sürecinin başında, öncelikle kurmak istediği işin, Sektör İş fikri Ölçek DOĞRU Zaman Ortaklar Yer Müşteriler Makineler v.b. faktörlerine sahip olduğundan emin olmalıdır. 7

8 5. İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak Girişimci gerekli özelliklere sahip mi? Seçeneklerin belirlemesi İş Modeli 8

9 6. İş Kurma Sürecinin İş Planını Hazırlamak Neler, ne zaman yapılacak? Aktiviteler arası ilişkiler ve zamanlama İş kurma sürecinde rehber 9

10 7. İşi Kurmak İş kurma süreci detaylı aktivite planı İşin fiilen kurulması: İşyerini kiralama, Makine-ekipman ve malzeme satınalınması Yasal kuruluş işlemleri, Kredi işlemleri Personel temini, Deneme üretimi, vb. 10

11 8. İşletmeyi Geliştirmek Kendi ayakları üzerinde durur hale gelir Gelişme başlar ve kullanılan kapasite yükselir İşletmeye yeni kapasiteler eklenir 11

12 12 YAPILABİLİRLİK (FİZİBİLİTE) ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İLİŞKİSİ

13 FİZİBİLİTE NEDİR? Kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması istenen yatırımla ilgili ekonomik, teknik, yasal, örgütsel ve finansal sorunlara ilişkin bilgi ve bulguların sistemli ve analize elverişli biçimde toplanmasıdır. 13 FİZİBİLİTE 5 ÖNEMLİ AŞAMADAN OLUŞUR. 1. EKONOMİK ETÜT, 2. TEKNİK ETÜT, 3. FİNANSAL ETÜT, 4.İDARİ (ÖRGÜTSEL) ETÜT 5. HUKUKİ (YASAL) ETÜT

14 İş Planı İşin kurulması öncesinde gerekli araştırma ve planlama çalışmaların yapılmasını sağlayan bir araçtır. İşletme için etkili bir tanıtım aracıdır Kuruluş sonrasında, işletmede yönetim aktivitelerini yönlendiren ve gerçekleşmelerin izlenmesini sağlayan bir araçtır. Kurulu bir işletmenin geleceğini planlamak, yeni hizmet/ürün üretmek, yeni pazarlara girmek, yatırım yapmak da iş planı gerektirir. 14

15 İş Planı nedir? Öncelikle iş kurma yolunda bir rehberdir. Girişimcinin hedeflediği noktaya ulaşmasına yardımcı olur. Girişimcinin, iş kurma noktasına gelmeden önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarını yapmasını sağlayan bir araçtır. Çeşitli kurumlarla yapılacak görüşmelerde etkili bir tanıtım materyalidir. 15

16 İş Planı nedir? Girişimcinin iş, işin içeriği, hedefleri, yönetimi, müşterileri, süreci ile ilgili bilgilerini tahminlerini hayallerini kağıt üzerine dökmesidir. İş planı hazırlarken önemli olan gerçek ile hayallerin uyumlaştırılmasıdır. İş planı girişimcinin iş kurma sürecini kolaylaştırmak, işletme ile ilgili planlamalarını yapabilmek, gelecekteki riskleri bugünden görebilmek ve tedbir alabilmek için kullanılan bir araçtır. 16

17 Yapılabilirlik Araştırması ile İş Planının İlişkisi Yapılabilirlik araştırması iş fikrinin, piyasa ve talep yapısının, ürün ya da hizmetin üretim süreçlerinin, iş fikrinin gerektirdiği makine-ekipman, işletme girdileri, işgücü v.b. faktörlerin, iş fikrinin gerektirdiği başlangıç finansmanının, 17 iş fikrinin sahip olduğu potansiyel kazanç düzeyinin belirlenmesi için yapılan bir araştırma çalışmasıdır.

18 Yapılabilirlik Araştırması ile İş Planının İlişkisi Yapılabilirlik araştırması ile girişimci iş fikri ile ilgili tüm soruları sormaya, tüm alternatif yanıtları bulmaya, işletmesinin başarısını etkileyecek tüm faktörleri anlamaya ve incelemeye çalışır. Bu nedenle yapılabilirlik araştırması detaylı bir çalışmadır. Girişimci, yapılabilirlik araştırmasında her yönüyle incelediği faktörlerin en uygunlarını bir araya getirerek işletmesinin kendisi için en uygulanabilir modeline ulaşacaktır. İş Planı nın görevi uygulanabilir iş modelini tarif etmektir. 18

19 Yapılabilirlik Araştırması ile İş Planının İlişkisi Yapılabilirlik araştırmasında farklı makine türlerini, farklı girdi kaynaklarını, farklı ödeme planlarını, farklı yatırım büyüklüklerini, farklı müşteri gruplarını, farklı satış fiyatlarını,..., ayrı ayrı inceleyen ve iş fikri üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan girişimci, iş planında, bu bilgilerin değerlendirilmesi, karşılaştırılması sonucunda seçtiği işletme modelini (belirli bir kapasite, belirli müşteriler, belirli girdi tedarikçileri, belirli satış fiyatları,...,) nasıl kuracağını ve yürüteceğini tarif etmeye çalışır. 19

20 İş planı kimin için hazırlanır? Girişimci için Girişim ekibi (çalışanlar, uzmanlar vb.) Potansiyel müşteriler Potansiyel tedarikçiler Potansiyel ortaklar Bankalar 20

21 İş planı kimin için hazırlanır? Melek yatırımcılar Risk sermayedarları Diğer potansiyel sermaye sağlayıcıları Devlet kurumları Sivil toplum örgütleri Yarışmalar 21

22 İş planı hazırlanmasında yaşanan sorunlar İş planına gerekli önemi vermeme Mevcut durumu analiz edememek Bilgi/tecrübe eksikliği İşletme bilgisine sahip olmamak İş planındaki tutarsızlık İş planının kararlılık yansıtmaması odaklanmamak 22

23 İş planı hazırlanmasında yaşanan sorunlar Hedeflerin yanlış konulması Tahminlerde başarısızlık Müşteri ve rakiplerin yeterince analiz edilmemesi Finansal verilerin eksikliği ya da hatası 23

24 İş Planının Çerçevesi: 1. İş Planı Özeti Girişimcinin Kısa Tanıtımı İş Fikrinin Kısa Tarifi Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı 2. Girişimci Girişimcinin Kişisel Özellikleri Girişimcinin İş Fikrini Seçme Nedenleri Girişimcinin Hedefleri 3. Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı İşin Sahip Olacağı Yasal Statü İşin Kuruluşunda Ortaklık Yapısı ve Özellikleri İşin Kurulması İçin Gerekli İzinler, Ruhsatlar ve Diğer Resmi Belgeler 24

25 İş Planının Çerçevesi: 4. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör/Alt Sektörün Özellikleri İşletmenin Müşteri, Girdi ve İşgücü Piyasalarının Temel Özellikleri Müşteri Kitlesinin Talep Özellikleri Rakiplerin Özellikleri Ürün/Hizmetin Müşterilere Tanıtımında Temel Alınacak Faktörler 5. İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Hedefler İşletmenin Tahmini Satış Planı Ürün/Hizmetlerin Satış Bedelleri Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı 25

26 İş Planının Çerçevesi: 6. Ürün/Hizmet Üretiminde Kullanılacak Temel Süreçler ve Üretim Planı Ürün/Hizmet Üretimi İş Akışı ve Üretim Planı Makine, Ekipman Gereksinimi Hammadde ve Diğer Girdiler İşgücü Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri 7. Örgütlenme ve Yönetim Planı Üretim Dışındaki Temel Süreçler Destek Süreçler Üretim Dışı Aktivitelerin İşgücü Özellikleri Örgütlenme Şeması Yönetim Kadroları ve Görevler 26

27 İş Planının Çerçevesi: 8. İşletme Finansman Planı İşletmenin Kurulması İçin Gerekli Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplam Yatırım İhtiyacı ve Potansiyel Kaynaklar İşletmenin Kredi İhtiyacı İşletme Tahmini Nakit Akışı ve Karlılık Göstergeleri 27

28 Bir Girişimcinin Kendi İşini Kurabilmesi İçin Gerekli Bilgiler Teknik ve işlevsel bilgiler Planlama bilgileri Yönetim bilgileri 28

29 Teknik ve İşlevsel Bilgiler Ürün Tasarımı Makine Ekipman İhtiyacı Malzeme Yönetimi Proje Planlama ve Kontrol Pazarlama Satış Personel Yönetimi İdari İşler Finansman Yönetimi 29

30 Planlama Bilgileri İş hacminin tahmin edilmesi Fırsatların ve olası sorunların belirlenmesi İşin gelişme eğiliminin tahmin edilmesi İşin genel stratejisinin belirlenmesi Hedeflerin belirlenmesi Gerçekleşen sonuçların izlenmesi Planlanan ile gerçekleşenlerin karşılaştırılması Planlanan gelir-gider ile gerçekleşen gelir-giderin karşılaştırılması 30

31 Yönetim Bilgileri Liderlik İletişim Müşavirlik Görüşme-pazarlık-toplantı Eleman alma Personel yetiştirme Personel değerlendirme, yönlendirme, ödüllendirme Teşvik Katılım Sorun çözme Fırsatların yakalanması Krizlerle başa çıkma Zaman yönetimi Karar verme 31

32 İŞ PLANI HAZIRLAMA ÇALIŞMALARINA GEÇİŞ Üçlü Yaklaşım 32

33 Üçlü Yaklaşım İŞ PLANI Plan ve Kararlar İhtiyaç Tespiti YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI Alternatif Belirleme 33

34 Girişimcinin Hedefleri Kısa Dönemli Hedefler (1 Yıl) Orta Dönemli Hedefler (3 Yıl) Uzun Dönemli Hedefler (3 Yıl ve Sonrası) 34

35 1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Piyasa ve Talep Araştırması Genel İş Akışı Müşteri Kitlesi Talep Özellikleri Sektör İlişkili Piyasalar Rakip Firmalar Rekabet Özellikleri Ürün ve Hizmet Sunumunda Vurgulanacak Temel Özellikler 35

36 1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Yapılabilirlik araştırmasının piyasa ve talep araştırması bölümü üzerine iş planı çalışmaları sırasında 2 ana bölüm eklenecektir: Ürün / hizmet sunumunda vurgulanacak temel özellikler Tahmini satış planının hazırlanması 36

37 1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Ürün / hizmet sunumunda vurgulanacak temel özellikler: Ürün ve hizmetler temel özellikleri ile tanımlanır, piyasada mevcut olanlarla karşılaştırılır: Sunulacak ürün ya da hizmetler müşteriler tarafından hangi özellikleri ile değerlendirilmekte ve karşılaştırılmaktadır? Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerinden farklılıkları nelerdir? Müşteriler bu ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacaklardır? Ürün / hizmetin müşterilere sunumunda hangi temel özellikleri vurgulanacaktır. 37

38 1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Tahmini satış planının hazırlanması Yapılabilirlik araştırmasının piyasa ve talep yapısı bölümünde sunacağımız ürün/hizmete olan toplam talep belirlenmiş ve çeşitli alternatifler değerlendirilerek bu talebin ne kadarının işletmemiz tarafından karşılanabileceği işletme senaryoları dahilinde incelenmiştir. Yapılabilirlik araştırmasında tahmini satış planı, yıllık bazda iş fikrimizin yapılabilirliğini gösterebilmek yönünde genel olarak hazırlanmıştır. İş planının bu bölümünde ise satış planı, yapılabilirliği ispat edilmiş işletme senaryomuz üzerine kurulacak ve işletme dönemimizin temel hedeflerinden birisini oluşturacaktır. 38

39 1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Tahmini satış planı (birinci yıl için aylık) Ürün / Hizmet Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 39

40 1. Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçlarına Göre Tahmini Satış Planının Hazırlanması Tahmini satış planı (ilk beş yıl için yıllık) Ürün /Hizmet

41 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Piyasa/Talep Araştırması Sonuçları Rekabette Güçlü ve Zayıf Yönler Rekabete Yönelik Önlemler Temel Satış / Pazarlama Hedefleri Üretim Modeli Satış ve Pazarlama İşgücü Gelişimi Tahmini Satış Planı Fiyatlandırma Ürün ve Hizmetleri Müşteriye Ulaştırma Reklam ve Tanıtım 41 DETAYLI PAZARLAMA AKTİVİTE PLANI

42 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Girişimcinin; iş fikrinin piyasa ve talep yapısını araştırdıktan sonra hedef kitlesini belirlemesi, bu kitleye nasıl ulaşacağını, ürünlerini hangi fiyatlandırma ile satacağını, hangi reklam ve tanıtım araçlarını kullanacağını, hangi dönemde ne kadar satacağını tahmini olarak belirlemesi gerekir. Burada kısaca belirttiğimiz bu faktörler girişimcinin pazarlama planı kapsamında vereceği kararlardan bazılarıdır. 42

43 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Temel Hedefler Girişimci öncelikle işletmesinin ilk yıllarında ulaşmak istediği pazarı ve bölgeyi belirlemeli, bu sınırlar içinde girişimci müşteri kitlesini daha detaylı alt gruplara ayırmalıdır. Örneğin çalışan kadınlar, süper marketler, küçük işletmeler, metal eşya imalatçıları, ofisler, v.b. gibi detaylı müşteri hedef grupları tanımlanmalıdır. 43 Müşteri grupları ile ilgili olarak piyasa ve talep araştırması bölümünde ulaşılan demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerden iş fikrinin başarısı ile ilgili olanları burada özetlenmelidir.

44 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Temel Hedefler Pazarda ilk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz. Ulaşmak istediğiniz müşteri grupları kimlerdir? Müşteri gruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir? 44

45 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Rekabete Yönelik Önlemler Girişimci piyasada rakipleri karşısında güçlü ve zayıf olduğu yönleri analiz etmelidir. Öncelikle girişimci hangi özellikleri ile güçlü olduğunu bilmelidir. Diğer taraftan girişimci zayıf olduğu yönleri de objektif olarak incelemelidir. Girişimci güçlü ve zayıf yönlerini belirledikten sonra piyasada rekabet edebilmek için zayıf yönlerini ortadan kaldırmak ve bu noktalarda güçlenmek için önlemler geliştirmelidir. 45

46 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Rekabete Yönelik Önlemler Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında güçlü yönleri nelerdir? Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında zayıf yönleri nelerdir? Zayıf yönleriniz için önlemleriniz nelerdir? 46

47 2. Pazarlama Planının Hazırlanması İşletmenin Tahmini Satış Planı Piyasa ve talep yapısının incelenmesi sonucunda ulaşılması gereken önemli sonuçlardan bir tanesi güvenilir bir satış tahminidir. İşletmelerin satış düzeyleri belirlenirken piyasa ve talebin özellikleri yanında planlanan kapasite, sahip olunan işletme sermayesi, işgücü gibi faktörler önem kazanmaktadır. 47

48 2. Pazarlama Planının Hazırlanması İşletmenin Tahmini Satış Planı İlk yıl ulaşılması hedeflenen aylık satış tahminleri nelerdir? Yıl içi satış düzeylerini etkileyen faktörler nelerdir? Uzun dönemde satış düzeylerinde beklediğiniz gelişme şekilleri nelerdir? 48

49 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Ürün ya da Hizmetlerinizin Satış Bedelleri Bu bölümde girişimci öncelikle ürün ya da hizmetlerini hangi fiyatlardan satacağını ifade edecektir. Bunun için öncelikle ürün ya da hizmetinde yer alan maliyet gruplarına göre birim maliyetlerini bulacaktır. Burada girişimciler Yapılabilirlik Araştırması ve İş Planı Hazırlama çalışmasının tüm aşamalarında elde ettikleri bilgileri bir arada kullanmak zorundadırlar. Ürün ya da hizmetlerin maliyetlerinin belirlenmesinden sonra girişimciler satış fiyatlarını belirleyeceklerdir. Bu noktada girişimciler iş fikirlerini, piyasaya giriş şekillerini, piyasanın rekabet özelliklerini, ürün/hizmetlerine olan talebin fiyat düzeyine gösterdiği hassasiyeti göz önünde bulundurmalıdırlar. 49

50 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Ürün ya da Hizmetlerin Satış Bedelleri Ürün/Hizmetlerin toplam birim maliyetlerini, hedeflenen kazanç oranlarını ve satış fiyatlarını tablo üzerinde gösteriniz. Ürün ya da hizmetleriniz için satış fiyatı belirlerken temel aldığınız faktörler nelerdir? 50

51 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları Girişimciler pazarlama çalışmalarını planlarken özellikle müşterilere ürün ve hizmetlerini hangi kanallar, hangi araçlar ve sistemler yardımıyla ulaştırmaları gerektiğini belirlemelidirler. Bu aşamada işletmenin ulaşması gereken aracı işletmeler, sahip olması gereken depo ya da tanıtım merkezleri, ulaştırma araçları, bu araç ve sistemlerin sahip olması gereken teknik özellikler ortaya çıkacaktır. 51

52 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları İşletmenin pazarlama çalışmaları ve müşteri kitleniz açısından yerleşim yeriniz hangi özelliklere sahip olmalıdır. İşletmenizin müşterilere ulaşmak için kullanacağı dağıtım/iletişim kanalları nelerdir? Dağıtım ya da kitleye ulaşım kanalında hangi aracılar bulunacak ve görevleri ne olacaktır. Ürünlerinizin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler nelerdir? 52

53 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Reklam ve tanıtım çalışmaları her iş fikri ve hedef kitleye göre değişmektedir. Girişimci piyasa ve talep yapısını araştırdıktan sonra özellikle ürün ve hizmetlerinin vurgulanması gereken özelliklerini hedeflediği müşteri kitlelerine uygun metotlarla tanıtmak zorundadır. Bu konuda girişimciler hem ekonomik hem de en etkili yöntemleri geliştirmelidirler. 53

54 Dip Not: Pazarlama Taktikleri Ürün/hizmetlerimizi duyurmak ve istediğimiz mesajları müşterilere ulaştırmak için kullanabileceğimiz birçok pazarlama taktiği bulunmaktadır. Bu taktiklerin her biri kapsam, uygulama maliyeti ve ulaştığı kitle açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Pazarlama Taktikleri KİŞİSEL ve KİŞİSEL OLMAYAN taktikler olarak iki ana gruba ayrılır. Kişisel Taktikler, girişimcinin potansiyel müşterileri ile kişisel olarak temas kurduğu pazarlama çalışmalarını içerir. Kişisel Olmayan Taktikler ise pazarlama araçları, çeşitli sistem ve aracılar kanalıyla yapılan ve daha geniş açılı çalışmalardır. 54

55 Dip Not: Pazarlama Taktikleri Kişisel Pazarlama Taktikleri 1. Telefonda tanıtımlar 2. Tanıtım Toplantıları ve Seminerler 3. Konuşma ve dersler 4. Ön değerlendirme ve teklifler 5.Tavsiyeler ve tavsiye edenler 6. Kişisel- doğrudan satış ve tanıtım Toplumsal örgütler

56 Dip Not: Pazarlama Taktikleri Kişisel Olmayan Taktikler 1. Yazılı ve görsel medya 2. İş rehberleri ve veri tabanları 3. Bilgi notları ve bültenler 4. Yayın kuruluşları (kitap/dergi) 5. Tanıtım broşürleri 6. Posta yoluyla tanıtım 7. Halkla ilişkiler/basın yayın haberleri 56 yoluyla tanıtım/kampanyalar

57 2. Pazarlama Planının Hazırlanması Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Reklam ve tanıtım çalışmalarınız ya da müşteriler ile bağlantı kurma yöntemleriniz neler olacaktır? İlk aşamada tanıtım çalışmalarınızı yönelteceğiniz müşteri kitleleri hangileridir. Reklam ve tanıtım çalışmalarına ayıracağınız bütçe nedir? Reklam ve tanıtım çalışmalarının ürün ya da hizmetlerinizin satış miktarına ne yönde katkısı olacaktır? 57

58 2. Pazarlama Planının Hazırlanması İşletmeniz İçin Yapacağınız Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı Pazarlama planını oluşturan yukarıdaki hedefler ve çalışmalar girişimci tarafından somut aktivite adımları olarak tanımlanmalı ve "Pazarlama Çalışmaları Aktivite Planı" üzerinde tarihleri, sorumluları ve bedelleri ile birlikte gösterilmelidir. 58

59 2. Pazarlama Planının Hazırlanması İşletme Pazarlama Aktivite Planı (Aylık) Pazarlama Aktiviteleri Sorumlu Bedel 59

60 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçları Üretim İş Akışı Başlangıç Üretim Sistemi Üretim Sistemi Geliştirme İhtiyacı Yatırım İhtiyacı Ürün/Hizmet Üretim Planı Malzeme Tedarik Planı Makine Ekipman Tedarik Planı İşyeri Yerleşim Planı Üretim işgücü Planı Satış Planı 60

61 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Yapılabilirlik araştırmasının üretim bölümünde gerekli makine-ekipmanların hammadde ve girdilerin ve işgücünün analizi yapılır ve seçilen işletme senaryosu ve iş fikrinin genel yapılabilirliği kapsamında bir başlangıç üretim sistemi yapısına ulaşılır. İş planında ise yapılabilirlik araştırması çalışmasında yapılan bu analizler kullanılarak üretim sistemi ile ilgili temel kararlara ulaşılır ve bunlar aşağıdaki bölümlerde çeşitli planlara dökülür: Üretim Sistemi Geliştirme Planı Makine-Ekipman Temin Planı Hammadde Tedarik Planı Detaylı Üretim Planı Üretim İşgücü Temin Planı 61

62 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim Sistemi Geliştirme Planı: Bu bölümdeki temel amaç, belirlenen başlangıç üretim modeli üzerine, işletmemizin genel gelişme hedeflerini, finansman planını, satış tahminlerini ve toplam talep içindeki artan payımız gibi geleceğe yönelik planları temel alarak üretim sistemimizdeki genel gelişimi tarif etmektir. Beş yıllık bir projeksiyon dahilinde yapılacak bu tarif artan kapasite kullanım oranlarını, kapasiteye eklenecek yeni makine ve ekipmanları, yeni ürünler üretmek için gereken yeni makineekipmanları veya tamamen değiştirilecek üretim sistemini içerebilir. Bu bölümde bu tip faktörler gözönüne alınarak üretim sisteminde yapılacak gelişimin genel kapsamı ve hedefleri tarif edilmelidir. 62

63 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Makine-Ekipman Temin Planı: Yapılabilirlik araştırmasında üretim için gereken makine ekipmanların detaylı analizi yapılarak, bizim için geçerli işletme senaryomuz kapsamında hangilerinin alınacağı belirlenmiştir. Bu bölümdeki temel amaç, belirlenen başlangıç üretim modeli ve üretim sistemi geliştirme planı dahil olmak üzere gereken makine ekipmanların işletme kuruluş ve gelişme dönemi içerisinde aylık bazda ne zaman temin edileceğini belirlemektir. Bu bölümde elde edilecek makine-ekipman temin planı, finansman planının yatırım sermayesi gereksinimi bölümünün ana girdilerinden birini oluşturacaktır. 63

64 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Makine-Ekipman Temin Planı (Kuruluş Dönemi İçin Aylık) Makine Ekipman Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 64

65 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Makine / Ekipman Makine-Ekipman Temin Planı (Beş Yıllık)

66 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde Tedarik Planı: Yapılabilirlik araştırmasında hammadde ve yardımcı malzemelerin genel temin koşulları ve işletmemize uygun olanları belirlenmiştir. Hammadde ve yardımcı malzemeler konusunda yapılan analiz iş fikrinin genel yapılabilirliği içerisinde derinlemesine planlanmamıştır. Bu bölümde hammadde tedarik planı, üretim ve satış planları paralelinde detaylı olarak hem birim hem de para karşılığı olarak hesaplanacaktır. Bu bölümde elde edilecek hammadde tedarik planı finansman planının işletme sermayesi gereksinimi, gelir gider tablosu ve nakit akım tablosunun önemli bir girdisini oluşturacaktır. 66

67 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde Tedarik Planı: Hammadde ve yardımcı malzemeler tedarik planı hazırlanırken, üretim ve satış planlarımız, hammaddenin kendi maliyeti, indirim dönemleri, sipariş miktarları üzerinden yapılan indirimler, yıllık sözleşmeler, sipariş verme süresi-maliyeti ve siparişin elimize ulaşma süresi-maliyeti gibi faktörler gözönüne alınmalıdır. 67

68 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde Tedarik Planı (İlk yıl için aylık)- Birim Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 68

69 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde Tedarik Planı (İlk yıl için aylık)- TL veya $ Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 69

70 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde / Yardımcı Malzeme Hammadde Tedarik Planı (Beş Yıllık)- Birim Bazında Gösterim

71 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde / Yardımcı Malzeme Hammadde Tedarik Planı (Beş Yıllık)- TL veya $ Bazında Gösterim

72 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Detaylı Üretim Planı: Yapılabilirlik araştırması bölümünde genel kapasite, sunum bölgesindeki tahmini talep, finansman kaynakları, seçilen üretim teknolojisi gibi faktörlere göre oluşan işletme senaryosu kapsamında genel hatları belirlenen üretim rakamları bu bölümde detaylı üretim planına dönüştürülecektir. Bu plan işletmenin genel gelişme hedeflerini yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu anlamda pazar payındaki artış hedefleri, üretim sistemindeki planlanan gelişmeler, üretim işgücündeki artış gibi etkenler detaylı üretim planına yansıtılmalıdır. Hizmet sektöründeki işletmeler için satış planı ile üretim planı aynı olacaktır. Ancak yine de bu bölüm ayrı olarak düşünülmeli ve aylık-sezonluk-yıllık kapasite sınırları ve çalışma verimi oranları belirlenmelidir. 72

73 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Detaylı Üretim Planı (İlk yıl için aylık) Ürün / Hizmet Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 73

74 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Detaylı Üretim Planı (Beş Yıllık) Ürün / Hizmet

75 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim İşgücü Temin Planı: Yapılabilirlik araştırması bölümünde üretim işgücünün genel temin koşulları belirlenmiştir. Bu bölümde öncelikle kuruluş dönemi olmak üzere işletme gelişme dönemini de içine alacak şekilde bir işgücü temin planı yapılmalıdır. Özellikle kuruluş döneminde deneme üretimi, işgücünün eğitim ihtiyacı gibi faktörler düşünülmeli ve buna göre planlama yapılmalıdır. 75

76 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim İşgücü Temin Planı (İlk yıl için aylık- kuruluş dönemi için gerekirse haftalık) İşgücü Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 76

77 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim İşgücü Temin Planı (Beş Yıllık) İşgücü

78 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Temel Faaliyetler (Üretim Dışı) İş Süreçleri ve Akışlar Destek Faaliyetler İş Süreçleri ve Akışlar Üretim Dışı İşgücü Planı Örgütsel Modelin Geliştirilmesi İş Tanımları ve Yetki / Sorumlulukların Netleştirilmesi 78

79 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Özellikle teknik becerilerini iş fikrine dönüştüren girişimciler yönetim aktivitelerine gereken önemi vermemektedirler. Oysa işletmelerin başarılı olması için girişimcilerin işletmelerinde yeterli düzeyde bir yönetim sistemi kurmaları, ayrıca kendilerinin de teknik becerileri ve girişimci özellikleri yanında yöneticilik becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bu amaçla girişimciler öncelikle temel hizmet ve ürün üretimi süreci dışında kalan yönetim aktivitelerinin neler olduğunu ve nasıl yerine getirileceğini belirlemelidirler. 79

80 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Girişimci iş kurma sürecine girdiğinde öncelikle bilmelidir ki, kurduğu işin sahibi ve yöneticisi olarak sadece tasarım, üretim ya da satış ile uğraşmayacak, günlük çalışmaları içinde kar-zarar hesapları, vergi işlemleri, sigorta kayıtları, işe eleman alma, ücret belirleme, çalışanlara görev verme, iş gelişmelerini ve gerçekleşmeleri izleme, proje ekipleri oluşturma, planlama yapma, hizmet maliyetlerini hesaplama, kontrol, koordinasyon gibi yönetim aktiviteleri ile de doğrudan ilgilenecektir. 80

81 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması İŞLETME YÖNETİMİ TEMEL AKTİVİTELER DESTEK AKTİVİTELER Satınalma Üretim Satış İş yönetimi Kontrol İdari işler 81

82 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Girişimci, yönetim aktivitelerinin kapsamını araştırırken öncelikle üretim grubu dışında kalan satın alma, satış ve pazarlama gibi diğer temel aktivitelerin ne şekilde yürütüleceğini gösteren iş akış şemalarını hazırlamalıdır. Temel aktiviteler yanında ayrıca işletme yönetimi, izleme ve kontrol aktiviteleri ile personel yönetimi, muhasebe ve resmi işlemler gruplarında neler yapılması gerektiğini belirleyen girişimci bu görevlerin kimler tarafından gerçekleştireceğini de belirleyerek işletmesinin örgüt şemasını hazırlamalıdır. 82

83 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Örgütlenme Çalışmaları İşletmelerde örgütlenme işlevinin amacı düzenli ve sürekli işleyen bir sistem kurmaktır. İşletmelerin boyutları arttıkça örgütlenme çalışmasının kapsamı ve ihtiyaç duyulan örgüt yapısının karmaşıklığı artar. Ancak işletme boyutlarından bağımsız olarak örgütlenme çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilir: 83

84 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması İşletmede yapılacak işlerin belirlenmesi Kişiler arasındaki ilişkilerin tanımlanması İşleri yapacak kişilerin belirlenmesi 84

85 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Küçük işletme kuran girişimciler yukarıda sıraladığımız adımlar içinde işyerlerinde yer alan iş gruplarını belirlemeye, bunlara dayalı bir örgüt yapısı kurmaya çok fazla sıcak davranmamaktadırlar. Bunun nedeni olarak da kurdukları işlerde teknik olsun idari olsun tüm aktivitelerin gerçekleştirilmesinde bizzat kendilerinin ya da az sayıda kişinin görev alacak olmasını düşünmektedirler. Ancak bu durumda dahi girişimci işletmesini başarılı bir şekilde yürütmek için bu farklı başlıklar altında neler yapılması gerektiğini bilmeli ve az sayıda eleman ile bunların hepsini eksiksiz yerine getirmelidir. 85

86 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması İşletme ölçeğinin zaman içinde gelişmesi ile birlikte girişimci, işletmenin finansman, muhasebe, tanıtım, pazarlama gibi farklı uzmanlık gerektiren faaliyetlerini başkalarına devretme aşamasına gelir. Bu durumda organizasyon modeli yatay genişleme yaşayarak önce basit örgütlenme modeline ulaşır. Yataydaki bu tür gelişmeler yanında, iş yoğunluğu artan fonksiyon grupları kendi içlerinde daha fazla sayıda alt uzmanlık alanlarına bölünmeye başlar. 86

87 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması İşletme örgütünün temel üretim aktiviteleri dışında gerçekleştireceği süreçlerin iş akışları incelenir, tüm süreçleri kapsayan organizasyon şeması tanımlanır: İşletmede temel üretim çalışmaları dışında kalan süreçler nelerdir? Bu süreçlerin iş akış şemaları nasıldır? İşletmede hizmet ya da üretim maliyetleri nasıl izlenecektir? İşletmede insan kaynakları yönetimi ve bu kapsamda gerçekleştirilecek personel seçimi, iş alma, ücretlendirme, görevlendirme ve değerlendirme çalışmaları nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirilecektir? İşletmenin yürütmesi gereken resmi işlemler nelerdir? Kimler tarafından gerçekleştirilecektir? İşletmede iş planının güncelleştirilmesi çalışmaları nasıl yapılacaktır? İşletme içinde bilgi akışı ve koordinasyon hangi sistemlerle sağlanacaktır? 87

88 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması İşletme örgütünün temel üretim aktiviteleri dışında gerçekleştireceği süreçlerin iş akışları incelenir, tüm süreçleri kapsayan organizasyon şeması tanımlanır: İşletmenin temel ve destek aktivitelerini yerine getiren görev gruplarını gösteren organizasyon şeması nedir? İşletmede yer alacak kişiler kimlerdir? İşletmede yer alacak kişilerin kısa özgeçmişleri ve işletmenin başarısı açısından sahip oldukları özellikler nelerdir? Organizasyon şemasına göre işletme içindeki görev yetki ve sorumluluklar ne olacaktır? İşletmenin yasal modeli ne olacaktır? Modeli belirleyen faktörler nelerdir? İşletmenin muhasebe işlemleri ne şekilde gerçekleştirilecektir? İşletmenin finansman yönetimi ne şekilde gerçekleştirilecektir? Finansman yönetimi ve muhasebe hizmetleri konusunda piyasadan ne tür hizmetler alınabilir? Koşulları nelerdir? 88

89 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Yöneticinin Destek Faaliyetler Kapsamındaki Hedefleri Nelerdir? İşletmesinin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek Piyasadaki fırsatları araştırmak Yeni müşteri ilişkileri oluşturmak, mevcut müşteri ilişkilerini geliştirmek Ürün/hizmet özelliklerini piyasa ihtiyaçlarına uygun hale getirmek Finansman ihtiyacını belirlemek ve en uygun finansman kaynaklarına ulaşmak Üretimi planlamak ve izlemek Stokları kontrol etmek 89

90 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Yöneticinin Destek Faaliyetler Kapsamındaki Hedefleri Nelerdir? (devam) 90 Personel ihtiyacını belirlemek, personel temin etmek Eğitim ihtiyacını belirlemek ve eğitim planı hazırlamak Teklif hazırlamak Nakit akışını izlemek Karlılığı izlemek Verimliliği izlemek, verimliliği geliştirecek projeler hazırlamak İşletme içi problemleri ve işletme dışı tehditleri değerlendirmek Geleceğe yönelik tahminler yapmak Strateji ve hedef belirlemek Dönemlik gerçekleşmeleri izlemek ve planlarla karşılaştırmak

91 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Yöneticinin Destek Faaliyetler Kapsamındaki Hedefleri Nelerdir? (devam) İş gruplarına göre organizasyon yapısını kurmak İş grupları ve organizasyon birimleri arasındaki ilişkileri belirlemek Birimler arası koordinasyonu izlemek ve geliştirmek Görev tanımlarını ve bu görevler için gereken nitelikleri belirlemek Geliştirilen proje ve planların uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek Personelin motivasyonunu geliştirmek ve katılımı sağlamak İşletmede gerekli verilerin toplanmasını sağlamak Bilgi akış sistemlerini kurmak İş planı hedef, karar ve planlarını gerçekleşmelere göre revize etmek Resmi işlemleri yürütmek ve koordine etmek. 91

92 4. Örgütlenme Yapısının Belirlenmesi ve Yönetim Planının Hazırlanması Üretim Dışı Aktiviteler İşgücü Planını hazırlayınız. İşletmenin üretim, üretim dışı temel aktiviteler ve destek aktiviteler ile ilgili tüm iş gruplarını kapsayan örgüt şemasını hazırlayınız. 92 İşletmede örgüt şemasında yeralan yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Bu aşamada bu görevleri yürütecek kişilerden belirledikleriniz var mı? Var ise işle ilgili kısa özgeçmişlerini yazınız.

93 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Başlangıç Sabit Yatırım İhtiyacı Yatırım İhtiyacı İşletme Giderleri TOPLAM YATIRIM İHTİYACI Finansman Kaynakları Kredi Geri Ödeme Planı Mevcut Finansal Yapının Özellikleri İşletmesi Kurulu Olanlar İçin Ek İşletme Sermayesi İhtiyacı Tahmini Finansman Hareketleri Gelir-Gider Analizi Nakit Akış Analizi Karlılık Analizi Satış Planı 93 Yatırım Geri Dönüş Süresi NBD Analizi İç Karlılık Analizi

94 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Bu bölümde temel olarak yapılabilirlik araştırması aşamasında yapılan finansman hesaplamaları tekrar yapılır. Ancak ek olarak; 1. Yapılabilirliği ispat edilen işletme senaryosundan iş planında tarif edilen işletme modeli dönüşümündeki farklar bu bölüme yansıtılır. (Üretim Planı, Hammadde Temin Planı, İşgücü Temin Planı, Üretim Sistemi Gelişim Planı, Satış Planı, Makine-Ekipman Temin Planı vb.) 2. İşletme modelinin daha sağlıklı kurulabilmesi için gelir-gider analizi ve nakit akım hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılır. 3. Başabaş noktası, net bugünkü değer, iç karlılık oranı, yatırımın geri dönüş süresi gibi ek analizler yapılır. 94

95 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Başlangıç Yatırım Harcamaları Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması sonucunda elde edilen bilgilerin yardımıyla iş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm yatırım kalemlerinin özellikleri belirlenir. Yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek yatırım kalemlerinin parasal değerleri ile temin giderleri araştırılır ve toplam yatırım sermayesi gereksinimi bulunur. 95

96 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması İşletme Giderleri ve İşletme Sermayesinin Belirlenmesi Girişimcinin işletmenin kurulması sırasında toplam finansman gereksinimini ve işletme karlılığını analiz edebilmesi için öncelikle işletme giderlerini ve işletme sermayesini incelemesi gerekir. 96

97 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı göstermektedir. "Yıllık İşletme Giderleri Tablosu" işletme gider kalemlerini göstermektedir. İşletme sermayesi, işletme faaliyete geçtiğinde üretilen mal ya da hizmetin bedelinin tahsil edilmesine kadar yapılacak işletme giderlerini karşılayacak finansman kaynağıdır. İşletme döneminin ilerleyen aşamalarında işletmenin düzenli ve aksamadan işlemesi için gerekli olan fon gereksinimi belirler. 97

98 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Toplam Yatırım Gereksinimi Başlangıç yatırımı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının toplamı, iş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli toplam finansman ihtiyacını belirler. Finansman Kaynakları Araştırması Yapılabilirlik araştırmasının önemli adımlarından bir tanesi finansman kaynaklarının araştırılmasıdır. Yatırımın gerçekleştirilmesinde gerekli ilk yatırım ve işletme sermayesinin temini için, özkaynak, kredi, borç sağlanması ile ortaklık kurma türü tüm potansiyel finansal kaynaklar belirlenir. Bu kaynakların tümü incelenir ve kaynak limitleri, finansman maliyetleri, ödeme yapıları, teminat ve özkaynak gerekliliği faktörlerine göre karşılaştırılır ve değerlendirilir. 98

99 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Kredi Geri Ödemesi Hesaplaması Kredi kullanımı durumunda girişimciler nakit akış ve karlılık tablolarında kredi ana para ve faiz ödemelerini göstermek zorundadırlar. Bu hesaplamalar yapılırken kredi tutarı, kredinin geri ödeme süresi ve yıllık faiz verileri kullanılır. 99

100 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Finansal Hareketlerin ve İşletme Karlılığının Araştırılması Finansal değerlendirme bölümleri, girişimcilerin bu aşamaya kadar ulaştıkları sonuçları kullanarak, iş fikrinin finansal kazanç özelliklerini analiz etmelerini sağlar. Bu analiz sonucunda girişimci yatırımı ile ilgili kabullerini gerektiğinde yeniden gözden geçirerek en uygun ve karlı işletme modeline ve finansal çözümlere ulaşmaya çalışır. 100

101 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Gelir-Gider Hesabı Bu hesaplamalarda yıllara göre işletme giderleri ve işletme gelirleri karşılıklı olarak verilir ve yıllık işletme gelir-gider farkı bulunur. Gelir-Gider Hesabı Tablosunda, işletme gelirleri bölümünde, ürün ve hizmet sunumu için üretim ve satış programlarında yapılan tahminlere uygun olarak satış miktarları ve satış fiyatları çarpımından işletme gelirleri elde edilir. Tabloda her ürün grubu ayrı ayrı belirtilir. Gider kalemleri ise İşletme Giderleri Tablosundan alınır. Gelir-gider hesabı tablosu işletmenin sadece yıllık işletme brüt gelirini göstermeyi amaçlar. İşletme gelirlerinin net sonuçlarını ve yatırım harcamalarının karşılanışı gibi mali değerlendirmelerde gerekli diğer bilgileri içermez. Yapılabilirlik araştırmasından farklı olarak bu bölümde gelir-gider hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılmalıdır. 101

102 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Nakit Akışı Hesaplaması İşletmenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit girişi ve çıkışını gösteren tablodur. Nakit akım hesaplamaları sonucunda işletmenin gelirgider yapısının ötesinde yatırım, kredi ödemeleri, vergi ödemeleri gibi nakit hareketlerinin işletme finansal yapısı üzerindeki etkileri görülür.bu tablo işletmenin karlılığı ile ilgili bilgi vermez. Nakit akım tablosunda yıl sonu eldeki nakit satırındaki değerlerin eksi olmaması gerekir. Bu durum işletmenin kuruluş ve işletme dönemi nakit ihtiyacının çözülemediğini gösterir. Yapılabilirlik araştırmasından farklı olarak bu bölümde nakit akışı hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılmalıdır. 102

103 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Başabaş Noktası Hesabı Başabaş noktası hesabı, işletme gelirleri ile işletme giderlerinin eşitlendiği noktadaki satış düzeyinin bulunmasını sağlar. Başabaş noktası hesabı işletme cirosu içindeki kar payının işletmenin sabit giderlerini de karşıladığı üretim sayısını gösterir. Bu noktaya kara geçiş noktası da denir. 103

104 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Karlılık Hesabı Karlılık hesabı işletmenin başlangıç sermayesi, işletme sermayesi ihtiyacı dahil tüm gelir ve gider kalemlerini gözönüne alarak, iş fikrinin dönemsel ve toplam kar/zarar durumunun incelenmesini sağlayan hesaplamadır. Karlılık hesabı tablosunda nakit akış tablosundan farklı olarak işletmenin ürettiği ve tükettiği finansmanın karşılaştırması yapılır. Karlılık hesabı sonucunda elde edilen yıllara göre net nakit akımlar satırı ile Net Bugünkü Değer ve Iç Karlılık Oranı Analizleri yapılır. Toplam net nakit akımlar satırı ise kendi başına bir göstergedir ve yatırımın geri dönüş süresini gösterir. Bu satırdaki rakamların -(eksi)'den +(artı)'ya dönüştüğü dönem ise işletmeye bağlanan toplam sermayenin kendisini geri döndürdüğü dönemi ifade eder. 104

105 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması Net Bugünkü Değer Analizi: Yatırım projelerinde yatırım ve işletme sermayesi harcamaları ile işletme döneminde işletme karından oluşan bir net nakit akım söz konusudur. Bu harcama ve karların yıllara yayılımını piyasa için geçerli bir indirgeme oranı ile bugüne çekerek proje net nakit akımlarının bugünkü değerini değerlendirme yöntemine Net Bugünkü Değer(NBD) Analizi denir. NBD analizi yapılırken kullanılan indirgeme oranı genellikle piyasada nakit paranın en basit değerlendirme yöntemi olan banka faizleridir. NBD değerinin pozitif olması gerekir. Aksi halde proje için yapılan harcamaların, piyasa için geçerli bir kazanç oranının üstünde bir kazanç getirmediği belirlenir. 105

106 5. İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması İç Karlılık Analizi: İç Karlılık Oranı, Net Bugünkü Değeri sıfırlayan indirim oranıdır. İç karlılık oranı yatırımcının beklediği yatırım kazancı oranı ile karşılaştırılır ve beklentisinden yüksek ise yatırıma geçilir. İç karlılık oranı hesaplamasında ortaya çıkan indirim oranı Türkiye gibi enflasyonist bir ekonomi yapısına sahip ülkelerde enflasyon oranı ve yatırımcının kar beklentisinin toplamını karşılıyor olması gerekir. Yatırımcının/girişimcinin birden fazla iş fikrine sahip olması durumunda bu aşamada hesaplanan indirim oranı iş fikirlerinin karşılaştırılmasında değerlendirmeye alınan etkenlerden önemli bir tanesidir. 106

107 İŞLETME YÖNETİMİNİN İŞ PLANINA GÖRE OLUŞTURULMASI VE İŞ PLANI REVİZYON UYGULAMALARI 107

108 PAZARLAMA PLANI REVİZYONU PAZARLAMA PLANI REVİZYON SÜRECİ Gerçekleşen satış verilerinin değerlendirilmesi Gerçekleştirilen pazarlama aktivitelerinin değerlendirilmesi Satış tahminleri tablosunun güncellenmesi Pazarlama ve tanıtım araçlarının yeniden gözden geçirilmesi Pazarlama aktivitelerinin yeniden belirlenmesi Pazarlama aktivite planının güncelleştirilmesi Orta dönemli satış planının revizyonu 108

109 ÜRETİM PLANI REVİZYONU ÜRETİM PLANI REVİZYON SÜRECİ Satış planı revizyonu Gerçekleştirilen üretimin değerlendirilmesi Üretim sisteminin değerlendirilmesi Üretim planının güncelleştirilmesi Girdi tedarik planının güncelleştirilmesi Makine-ekipman temin planının güncelleştirilmesi İşgücü temin planının güncelleştirilmesi İş yeri gereksinimi değerlendirilmesi 109

110 YÖNETİM PLANININ REVİZYONU YÖNETİM PLANI REVİZYON SÜRECİ Pazarlama planının güncelleştirilmesi Üretim planının güncelleştirilmesi Üretim dışı süreçlerin değerlendirilmesi Yönetici ve çalışan gereksinimlerinin yeniden değerlendirilmesi Üretim dışı personel temin planının güncellenmesi Örgütlenme şemasının revizyonu Gys ların güncelleştirilmesi 110

111 FİNANSMAN PLANININ REVİZYONU FİNANSMAN PLANI REVİZYON SÜRECİ Satış planının güncelleştirilmesi Pazarlama planının güncelleştirilmesi Üretim planının güncelleştirilmesi Yönetim planının güncelleştirilmesi Gelir tablosunun güncelleştirilmesi Gider tablosunun güncelleştirilmesi Nakit akımının değerlendirilmesi Karlılığın değerlendirilmesi Yatırım planlarının güncelleştirilmesi 111

İş Planının Çerçevesi:

İş Planının Çerçevesi: 1 İş Planının Çerçevesi: 1. İş Planı Özeti Girişimcinin Kısa Tanıtımı İş Fikrinin Kısa Tarifi Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı 2. Girişimci Girişimcinin Kişisel Özellikleri Girişimcinin İş Fikrini Seçme

Detaylı

The project is co-funded by EU through the Bulgaria Turkey IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008)

The project is co-funded by EU through the Bulgaria Turkey IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008) Project: Entrepreneurship Networking and Transfer of Youth Career Development and Employment practices 2007CB16IPO008-2013-3-026 Girişimcilik Ağı ve Gençlik Kariyer Gelişimi ve İstihdam Uygulamaları Değişimleri

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Yönetim Planı İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetim Aktiviteleri Örgütsel Yapı Yönetim Planı İşgücü İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetsel İşgücü Yönetim Planı GÖZLEM: Teknik becerilerini

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ KOBİ ler KOBİ ler, işletmelerin çalıştırdıkları işçi, ciro ya da sabit sermaye gibi faktörlere göre gruplandırılmaktadır. KOSGEB'e göre; 1-49 : Küçük 50-149 : Orta 150

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

İş Fikri. Ön Değerlendirme

İş Fikri. Ön Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK Bölüm 3. İş Fikri scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html İş Fikri İş fikri, piyasadaki fırsatlar, iş deneyimleri, ustalıkları ve becerilerini göz önünde

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ Yatırım projelerinin yönetimi denilince, yatırım düşüncelerinin ortaya çıkışından üretime geçilmesine

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Başlangıç Yatırımı Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması yapılacak yatırım konusunda gerekli bilgileri sağlar. Bu bilgiler ile yatırım kalemlerinin özellikleri

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) Eğer ortak varsa her bir ortağın özgeçmişinden (özellikle iş deneyimleri)

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

KOBİ LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ

KOBİ LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ KOBİ LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ EĞİTİM İÇERİĞİ I. İŞLETME ANALİZİ NEDİR? II. İŞLETME ANALİZİ ANKETİ PUAN SKALASI III. İŞLETME ANALİZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ ADI : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız) 1.2 İş Fikri: (Bu

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 10. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 10. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 10 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Finansal Plan Eğitimi www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 Finansal Plan Girişimcinin uzun dönemli amaç ve hedeflerini ortaya koyduktan

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

İş Planı Hazırlama Eğitimi KTSO, 25 Ocak 2013

İş Planı Hazırlama Eğitimi KTSO, 25 Ocak 2013 1 Kıbrıs ın kuzey kesiminde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı EuropeAid/127043/C/SER/CY Genç Profesyoneller için İş Planı Hazırlama Eğitimi KTSO, 25 Ocak 2013 Oya Koçak Barçın

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

TEB KOBİ Akademi Teknogirişimci Destekleme Eğitim Programı. Girişimcilik ve Girişimci İşletmeler

TEB KOBİ Akademi Teknogirişimci Destekleme Eğitim Programı. Girişimcilik ve Girişimci İşletmeler TEB KOBİ Akademi Teknogirişimci Destekleme Eğitim Programı Girişimcilik ve Girişimci İşletmeler KOBİ ler KOBİ ler, işletmelerin çalıştırdıkları işçi, ciro ya da sabit sermaye gibi faktörlere göre gruplandırılmaktadır.

Detaylı

A. İş Fikri Nedir? Ekonomi. Mevcut İşletmeler. Gazete. Tüketiciler Fuarlar TV-Radyo. Oda Dergileri. Ticaret gazeteleri. Üniversite yayınları

A. İş Fikri Nedir? Ekonomi. Mevcut İşletmeler. Gazete. Tüketiciler Fuarlar TV-Radyo. Oda Dergileri. Ticaret gazeteleri. Üniversite yayınları A. İş Fikri Nedir? En değerli kaynak iyi bir iş fikridir Çeşitli fikirler araştırılarak bunların arasından bir seçim yapılması gerekmektedir. Tasarlanan bütün fikirler yazılmalıdır. Yazılan fikirler üzerinden

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

FİNANS. işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır.

FİNANS. işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır. FİNANS 1 Finans nedir? En basit haliyle finans; işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır. temel kural, kendi cebinizle işletmenin kasasını

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI . İŞLETİCİ KURULUŞLARA AİT BİLGİLER.. Yurtiçi İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları.. Yurtdışı İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları..

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application)

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI İş planı: Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.3. Üretim Faktörleri... 4 1.4. Girişim (Teşebbüs)... 5 1.5. Girişimci-Yönetici...

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (TARİH) (YER) İÇİNDEKİLER 1. İŞ PLANI ÖZETİ... 4 1.1 İş Fikrinin Kısa Tarifi...4 2. GİRİŞİMCİNİN HEDEFLERİ... 4 2.1 Girişimcinin Kişisel Özellikleri...4 2.2 Girişimcinin İş

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİMİN AMACI: Katılımcılara, KOSGEB tarafından belirlenen formatta bir iş planı hazırlama ve işletmecilik alanında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 11 1.1 İş 12 1.2 İşgören 12 1.3 İşveren 13 1.4 Yönetim ve Yönetici 13 1.5 İhtiyaç 14 1.6 Tüketim ve Tüketici 14 1.7 Bir Sistem Olarak İşletme

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri İÇİNDEKİLER I. Özet II. Mevcut Durum Analizi III. Yatırım Teklifi Analizi IV. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri V. Proje İçin Pazarlama Stratejisi VI. Ekonomik Varsayımlar ve Riskler 1 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER ATILIM ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ.DR. ECE PİŞKİNSÜT ŞENGÜLER İŞ MODELLEMESİ NEDİR? Bir işin kuruluş aşamasından sonuca kadar, işin işleyişi ile ilgili olarak temel konuların belirlendiği ve takip edildiği bir

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş.

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. İş Planı... 3 2. Şirket Bilgileri... 4 3. Şirket Ortakları ve Yönetimi...

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI MAĞAZA GÖRSELLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI MODELİMİZ UCZ Mağazacılık iş ortaklığı modeli iki kuruluş arasındaki sürdürülebilir ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiyi ifade eder. UCZ Mağazacılık

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I 7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I Değerleme ve Değer nedir? Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu başvuru formunu hazırlamış olmamızın,

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar InvestCo M & A Halka Arz Değerleme Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Halka Açılma Öncesi Danışmanlık Özel Amaçlı Şirket Değerlemeleri Özel Amaçlı Şirket ve Sektör

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

IFC Finansman Desteği

IFC Finansman Desteği IFC Finansman Desteği Bu çalışmanın amacı IFC Türkiye nin faaliyetleri ve finansman koşulları hakkında bilgi vermektir. Burada yer alan bilgilerin tamamı IFC den (http://www.ifc.org) temin edilmiştir.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı