Yunus Temirkaya. (Akyar, 1915)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yunus Temirkaya. (Akyar, 1915)"

Transkript

1 Yunus Temirkaya (Akyar, 1915) 1915 yılının 3 Ocak günü Kırım'ın Akyar şehrinin Urkusta kasabasında doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olan şâirin annesi, babası ve dört kardeşi 1921 yılında yaratılan sun'î açlık günlerinde açlıktan öldüler. Yunus Temirkaya büyükannesi tarafından büyütüldü yılında Yalta Tatar Ped- texnikumunu bitirdikten sonra Kırım pedinstitut'un Tatar Dili Bölümüne girdi ve 1939'da orayı bitirdi. Kırım ve Özbekistan'da 42 yıl öğretmenlik yaptı.. ŞİİRLER DAĞ ÇOQRAĞI Sen büyük xazine, baylıqsm illerde Adamdır özüne qul etken ruxunnı. Şırılda, şırılda taldahq yerlerde, Aqıt sen dağ boyu büllürday suvufinı! Sağına, soluna burulıp-buruhp, Şu tena dağlarda yavaştan bir seslen! Yosunlı taşlarğa urulıp- urulıp, Yılğalar içine aqmağa aveslen! İnsandır ömürge yanılıq kiydirgen, Sen, ona xızmet et, dağlarnın çoqrağı! Er türlü tamırğa bir dudaq tiydirgen Suvunnen nemlensin tuvğan yer toprağı! Köylünin tarlası, bağçası, otlağı Daima suvunnen tazersin, yeşersin! Bal sütli sığırı, qoy, qozu, ulağı, Feraxnen çevrende, yayılıp kevşensin! Sen büyük xazine, bdylıqsın illerde, İç bir zat sustırmaz şu coşqun ruxunnı! Şırılda, şırılda taldalıq yerlerde, Aqıt sen dağ boyu büllürday suvunnı! DAĞ PINARI Sen büyük bir hazine, zenginliksin illerde İnsandır kendine kul eden ruhunu. Şırılda, şırılda gölgelik yerlerde, Akıt sen dağ boyunca billur gibi suyunu! Sağına, soluna kıvrıla kıvnla, Şu tenha dağlarda yavaşça bir seslen! Yosunlu taşlara çarpa çarpa, Irmakların içinde akmak için heveslen! İnsandır hayata yeniliği giydiren, Sen, ona hizmet et, dağların pınarı! Her türlü köke bir dudak deydiren Suyunla nemlensin doğulan yerin toprağı! Köylünün tarlası, bahçesi, otlağı Daima suyunla tazelensin, yeşersin! Bal sütlü sığırı, koyun, kuzu, keçisi, Ferah bir şekilde çevrende, yayılıp geviş getirsin! Sen büyük hazine, zenginliksin illerde, Hiçbir kimse susturamaz bu coşkun ruhunu! Şırılda, şırılda gölgelik yerlerde, Akıt sen dağ boyunca billur gibi suyunu! AKROŞİİR Men bilgen qızlarnın eyisi edin sen, Aqqında aytılğan sözlerim-isbatım. Xayalım, oyumnın perisi edin sen, Başınnı bağlavğa olmadı fırsatım. Uyğunsız al etti işime çoq keder, Lâkin men seni iç unutıp olmayım. Yetişip olmadım aslına ey, cever! Artıq iç indemey tınç turıp olmayım! AKROŞİİR Benim bildiğim kızların iyisiydin sen, Hakkında söylediğim sözlerim ispatım. Hayalim, düşüncemin pensiydin sen, Evlenmek için olmadı fırsatım. Uygun olmayan durum işime getirdi çok keder, Fakat ben seni hiç unutamıyorum. Ulaşamadım gerçeğine hey, cevher! Artık hiç sesimi çıkarmadan rahat olamıyorum! I

2 Xan-bike değil de, adiy bir insansın, Tatlı bir tilifi bar, siydane közlerin. Yetimler, ekimler, er kimler inansın! Menim çin doğrudır bu aytqan sözlerim. Onğanlıq başmnın üstüne qonaraq, Vaqtında seni de erkelep asradı. Aqiqiy şiirni sözlerden yanaraq, Yaş şair sana bu eykelni yaşadı. Şaftına toqtamay şiirler yazsam az, Alman ol, şayh qız, arzuna ille yet! Sensiz iç bu dünya terazi basamaz, Yetişmez em ona bir türli bal-şerbet Nazhlıq, şaylılıq sensiz iç yaşamaz. ALDATMADIM Yanı sabam evelkinden Farq etmeli, Quşçıqlarnın şu acaip Aenkinen! O, göfilümni sevinçlerge Garq etmeli, Çeçeklernifi beyaz, sarı, Al renkinen! Sabam, mana taze ava Aqımını, Denizlerden ve dağlardan Alıp kelsin! Neni tapsa, sağlıq içün Taqımını, Toplaştırıp, cumertliknen Mana bersin! Vatanımda yaşaması Ne de aruv Qartlıq çağım kezdirgende Yaş bir gönül! Daa iç de terk etmedi Meni qaruv, Arzum kene dallandırmaq Çeçek ve gül! Ömürimde asiyliknen Dostlaşmadım, Öz işimde bayraq ettim Elâllıqnı! Satqın olıp düşmanlarnen Uzlaşmadım, Aldatmadım alçaq olıp İlni, xalqnı!.. Bundan son da öz yolumnın Devamcısı, 01maq menim en muqaddes Intılışım. Adalemin qalın, örme Çum qamçısı, Şıbalasm, eğer olsa Bir qılmışım.. Han'ın hanımı değil de, adi bir insansın, Tatlı bir dilin var, siyah gözlerin. Yetimler, hekimler herkes inansın! Benim dosdoğrudur bu söylediğim sözler. Saadet başının üstüne konarak, Zamanında seni de şımartarak yetiştirdi. Hakikî şiiri sözlerden yanarak Genç şair sana bu heykeli yaptı. Sanına durmadan şiirler yazsam az, Alman ol şirin kız, arzuna mutlaka ulaş! Sensiz bu dünya hiç dengelenmez, Yetişmez hem de ona hiçbir şekilde bal şerbet Nazlılık, sevimlilik sensiz hiç yaşayamaz. ALDATMADIM Yeni sabahım öncekinden Farklı olmalı, Kuşların bu acaip* Ahengiyle! O, gönlümü sevinçlere Gark etmeli, Çiçeklerin beyaz, san, Al rengiyle! Sabahım, bana taze hava Akımını, Denizlerden ve dağlardan Alıp gelsin! Ne bulursa, sağlık için Hepsini, Toplayarak, cömertlikle Bana versin! Vatanımda yaşaması Ne kadar güzel İhtiyarlık dönemimi dolaştırırken Genç bir gönül! Şimdiye kadar hiç terk etmedi Beni bakış, Arzum gene dallandırmak Çiçek ve gül! Hayatımda asilikle Dost olmadım, Kendi işimde bayrak yaptım Helâlliği! Hain olup düşmanlarla ' Uzlaşmadım, Aldatmadım alçak olup İli, halkı!... Bundan sonra da kendi yolumda Devam Etmek, benim en mukaddes Çabam. Adaletin kalın, örgü Kızılcık kamçısı, Vurulsun, eğer olursa Bir yaptığım.

3 GÖNÜLLER VE GÜLLER İÇÜN İkâyesi çoq bu aleminin, Kinayesi az. Arzulanmnı, sen, qalemim, Qısqa etip yaz! Yaz, sen, ömürnin al gül olıp Açılğanmı! Yaz, er kemliknin bir kül olıp Saçılğanını! Şiirlerim, siz cıluv berin, Gönüller içün! Ya da buz-salqın bir suv berin, Al güller içün! Cıluvıfuzdan gıda alsın Deyim gönüller! Saf suvuftıznı içip qansm Çeçekler, güller! GÖNÜLLER VE GÜLLER İÇİN Hikâyesi çok bu âlemin, Kinayesi az. Arzularımı, sen, kalemim, Kısaca yaz! Yaz, sen, hayatın al gül olup Açıldığını! Yaz, her kemliğin bir kül olup Saçıldığını! Şiirlerim, siz cıluv verin, Gönüller için! Ya da buz gibi serin bir su verin, Al güller için! Cılıvunuzdan gıda alsın Diyorum gönüller! Saf suyunuzdan içerek doysun Çiçekler, güller! ÖTMEK QOQUSI Aç bir zat gülzarnın Yanından ötti, Ona gül qoqusı Etmedi tesir. Şu aç zat bazarnın Yanına yetti, Onı aş qoqusı Etti bir esir. Toq olsafi, çeçeknin Qoqusı güzel; Güllemin, lâlenin Qoqusı güzel. Aç olsafi, ötmeknifi Qoqusı güzel; Et, yağnm, nanenin Qoqusı güzel. EKMEK KOKUSU Aç bir insan gül bahçesinin Yanından geçti, Ona gül kokusu Etmedi tesir. Bu aç insan pazarın Yanma ulaştı, Onu yemek kokusu Etti bir esir. Tok olursan, çiçeğin Kokusu güzel; Güllerin, lalenin Kokusu güzel. Aç olursan ekmeğin Kokusu güzel; Etin, yağın, nanenin Kokusu güzel. ÜMÜT Qaranlıq gecede yollarda qalsan, Toqtavsız yürüşten boldursan, talsan, Meşaqqat yüküni arqana alsan, Töşekke tüşip sen alsızlıq tartsan, Bağırın qan olıp, ezilip yatsafi, Ğam-qayğı, azaplar içine batsan, UMU Karanlık gecede yollarda kalırsan, Durmadan yürümekten halsiz düşersen, yorulursan, Meşakkatin yükünü sırtına alırsan, Ümidin gönlüne hafiflik verir. Yatağa düşüp sen hâlsizlik çekersen, Bağrın kan olup, ezilip yatarsan, Gam kaygı, azaplar içine batarsan, Ümidin gönlüne hafiflik verir.

4 537 Yarından ayrılıp, asretlik çeksen, Yanğızlıq şerbetin köterip içsefi, Tikenler üstünden adımlap keçseft, Deryada, denizde gemin qanh yaş tolsa,çeçegin, güllerin sararıp solsa, Evlâdın can berip dünyadan ötse, Seni iç qıyalmay bir kün terk etse, Qayğıdan feryadın ta kökke yetse, Sevgilinden ayrışıp, hasretlik çekersen, Yalnızlık şerbetini kaldırıp içersen, Dikenlerin üstünden adımlayarak geçersen, Ümidin gönlüne ferahlık verir. Deryada denizde gemin kanlı yaş dolarsa, Çiçeğin güllerin sararıp solarsa, Ümidin gönlüne ferahlık verir. Evlâdın can verip dünyadan geçse, Seni hiç kıyamayıp bir gün terk ederse, Kaygıdan feryadın ta göğe ulaşırsa, Ümidin gönlüne ferahlık verir. TUVĞAN TİL Men seni kiçkene bir sabiy ekende, Öz tuvğan anamdan eşitip bildim. Baş yazım - taqdirim, yür aldğa değende, Seninnen gönülden xoşlanıp küldim. Sen oldm tuvgaiı til, sen oldın yırımnı, Mülayim ezgiîînen tasvirlep bergen. İç kimse bilmegen en gizli sırımnı, Şen ömür yoluna yırnen söylegen. Bayramnı, meclisni, quvançh künlerni, Daima seninnen qarşılap aldım. Ömürni, baarni, çeçekler, güllemi, Deliqan çağımda yırlap ozğardım. Ür Vatan bağrında feraxnen kezgende, Sen oldm vicdanım, namusım, arım. Acuvsız aç ecel bağnmnı ezgende, Tuvğan til! Kene de men seni anarım. ANA DİLİ Ben seni küçük bir çocukken, Öz annemden işitip öğrendim. Başımın yazısı, takdirim, yürü ileri deyince, Seninle gönülden hoşlanıp güldüm. Sen oldun ana dilim, sen oldun türkümü, Mülayim bir ezgiyle tasvir ederek veren. Hiç kimsenin bilmediği en gizli sırrımı, Neşeli hayat için türküyle söyleyen. Bayramı, meclisi, neşeli günleri, Daima seninle karşıladım. Hayatı, baharı, çiçekleri, gülleri, Delikanlı çağımda türkü söyleyerek geçirdim. Hür Vatan 'in bağrında ferah bir şekilde gezerken, Sen oldun vicdanım, namusum, arım. Acımasız aç ecel bağrımı ezerken, Ana dilim! Gene de ben seni arılarım. QAYSIN KÜLİYEVGE Suv çetinde yatqan bu taş - sizge taş. Menim içün qurumaycaq bir közyaş! Çünki bu taş sevgilimden bir nişan! Dostum, buna can-gönülden sen işan! Şu Aq-taşqa sevgilimnen beraber, Bir zamanlar barğan edik kezinip. Çoqqa sürmey onı aldı qara yer, Men da qaldım yürek bağrım ezilip. KAYSIN KÜLLİYEV'E Suyun kenarında yatan bu taş, size göre taş. Benim için kuramayacak gözyaşı! Çünkü bu taş sevgilimden bir nişan! Dostum buna canı gönülden sen inan! Bu Ak taşa sevgilimle birlikte, Bir zamanlar gitmiştik gezmek için. Çok geçmeden onu da aldı kara yer, Ben de kaldım yüreğim bağrım ezilerek.

5 MOR ZENCEFLÎ EL YAVLUĞIM Deliqanlıq devirimnin bir süsü bu, Öz işimni bilip yapmaq ustalığım. Şevgilimnift bağışlağan bir tüsü bu, Örneklengen mor zencefli el yavluğım. Çoq yıllardan berli onı saqlap kelem, Eii muqaddes, en qıymetdi incim sayıp. Bu işime iç bir kimse etmez elem, Eşitkenler, bilgenler de saymaz ayıp. Amma garez düşmanlarım asedliknen, Menliğime er taraftan qurar tuzaq. Yunus, derler yaresine asretlikten, Saqlap yüre yavluğım uzun-uzaq. Menim yarem meni taşlap ketken olsa, Öyle yarnı ömür billâ anmaz edim. O mana bir xiyanetlik etken olsa, Atta onı tilge bile almaz edim. Lâkin yarem zalim ölüm pancasından Qurtulamay, öz canını teslim etti. Qurum basqan yüregimnin bacasından, Çıqqan tütün köterilip kökke yetti. Şunıii içün bu yavluqnı saqlap kelem. Efı muqaddes, en qıymetli incim sayıp. Bu işime iç bir kimse etmez elem, Eşitkenler, bilgenler de saymaz ayıp MOR ZENCEFİLLİ MENDİLİM Delikanlılık dönemimin bir süsü bu, Kendi işimi bilip yapmak ustalığım. Sevgilimin bağışladığı bir hatırası bu, İşlenmiş mor zencefilli mendilim. Uzun yıllardan beri onu saklıyorum, En mukaddes, en kıymetli incim kabul edip. Bu işime kimse etmez sitem, İşitenler, bilenler de saymaz ayıp. Ama kasıtlı düşmanlarım hasetlikle, Benliğime her taraftan kurar tuzak. Yunus, derler sevdiğine hasret olduğundan, Saklıyor mendilini uzun zamandan beri. Benim sevdiğim beni bırakıp gittiyse, Öyle sevgiliyi ömrübillâh onmazdım. O bana bir hainlik ettiyse, Hatta onu dilime bile almazdım. Fakat sevdiğim zalim ölümün pençesinden Kurtulamayarak, canını teslim etti. Kurum saran yüreğimin bacasından, Çıkan duman yükselerek göğe ulaştı. Bunun için mendili saklıyorum. En mukaddes, en kıymetli incim sayıp. Bu işime hiç kimse etmez sitem, İşitenler, bilenler de saymaz ayıp. 1974

6

Çerkez Ali. (Bahçesaray, 1925)

Çerkez Ali. (Bahçesaray, 1925) Çerkez Ali (Bahçesaray, 1925) Kınm'ın Bahçesaray şehrinin Bağatır köyünde 1925 yılında doğdu. Okumuş bir ailenin çocuğu olan Çerkez Ali'nin anne ve babası İstanbul'da evlenmiş ve 1905 yılında Kırım'a dönmüştür.

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

Yusuf Bolat. (Aluşta, 1909-1986)

Yusuf Bolat. (Aluşta, 1909-1986) Yusuf Bolat (Aluşta, 1909-1986) Ünlü Kırım yazarı Yusuf Bolat, Aluşta şehrinde, fukara bir ailede doğdu. Yusuf Bolat, köy okulunu bitirdikten sonra, Yalta'daki öğretmenler okulunda okudu. Kırım pedagoji

Detaylı

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA BU YOLDA Şiirler Yunus Zeyrek Millî Eğitim Bakanlığı Türk Edebiyatı Dizisi Ankara 1998 KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA Şükür olsun vezni aldık heceden Şâirler içinde yerimiz vardır. Kan verir kaleme gündüz

Detaylı

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 23.1.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri Halkım kendi yazar kendi söyler bu destanı Dut yemiş bülbül gibi susar medya aydını Rıza Filizok Hazırlayan: Aykut ŞEHİR ŞEHİDİ UĞURLARKEN Yine bugün Alabildiğine

Detaylı

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI

MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI Published: 2010 Categorie(s): Tag(s): ''STORY'' 1 Chapter 1 1.CiLT GERÇEK ASK GERÇEK AŞK Ey dostlar! Bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 1 1. Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş,

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 1 1. Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş,

Detaylı

BİRİNCİMİZ TAYLAND DAN GELDİ

BİRİNCİMİZ TAYLAND DAN GELDİ ISSN 1303-8214 OCAK - HAZİRAN 2013 Yıl: 21 Sayı: 74 BÜLTENİ BİRİNCİMİZ TAYLAND DAN GELDİ OCAK - HAZİRAN 2013 / 74. SAYI / 1 14 2 / OCAK - HAZİRAN 2013 / 74. SAYI 2 6 20 16 22 23 26 25 31 30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yunus Emre, yüzyıllardan beri sevgiyi dile getiren bir sestir.

Yunus Emre, yüzyıllardan beri sevgiyi dile getiren bir sestir. Yunus Emre, yüzyıllardan beri sevgiyi dile getiren bir sestir. O, insanlığın gönlünde yaşayan bir bilgedir. O, yalın Türkçesiyle sözlerin en güzelini söyleyerek insanlığa yol göstermiştir. Yunus Emre,

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

MESNEVİ-İ ŞERÎF. Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî. Tercüme: Veled Çelebi İZBUDAK

MESNEVİ-İ ŞERÎF. Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî. Tercüme: Veled Çelebi İZBUDAK MESNEVİ-İ ŞERÎF Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî Tercüme: Veled Çelebi İZBUDAK Ankara 2014 Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî Mesnevi-i Manevî 3-4 Cild 3.KİTAB: s. 3-230 4.KİTAB: s. 231-409 Ramazan-1435 MESNEVİ-İ

Detaylı

KARATAY SANAT-EDEBİYAT BU SAYIDA ANTALYA DA SANATIN ADRESİ KARATAY MEDRESESİ. www.karatayfm.com. Konuğumuz : Ozan Eray. Bekir ÇAKAL.

KARATAY SANAT-EDEBİYAT BU SAYIDA ANTALYA DA SANATIN ADRESİ KARATAY MEDRESESİ. www.karatayfm.com. Konuğumuz : Ozan Eray. Bekir ÇAKAL. KARATAY SANAT-EDEBİYAT YIL:1 SAYI:6 *EYLÜL-2014 Konuğumuz : Ozan Eray Sahibi : Bekir ÇAKAL Yazı İşleri Müdürü: Mustafa CEYLAN Ceylanmustafa_07@hotmail.com 0535 622 43 16 Genel Yayın Müdürü Harun YİĞİT

Detaylı

KIRKINDAN SONRA FAHRİ KABAAĞAÇ

KIRKINDAN SONRA FAHRİ KABAAĞAÇ KIRKINDAN SONRA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DARÜLACEZE YAYINLARI Dârülaceze Cad No: 51 Okmeydanı-Şişli/ İstanbul Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896 www.darulaceze.gov.tr / e-posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr

Detaylı

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 ARAŞTIRMA 1 2 ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 (Söke - Şenpazar) Oyhan Hasan Bıldırki Araştırma Oyhan Hasan Bıldırki Alperen Yayınları 2 Araştırma Dizisi 2 Yazar Dizisi 17 İlk Baskı Yılı 1999 Ocak, Aydın

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yakup Onat. - şiirler - Yayın Tarihi: 29.10.2014. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yakup Onat. - şiirler - Yayın Tarihi: 29.10.2014. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 29.10.2014 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1. Editör: Serdar YAKAR

UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1. Editör: Serdar YAKAR Değerli okuyucu; bu benim ilk şiir kitabım Kitabın hazırlanmasında emeğini esirgemeyen Sayın Serdar YAKAR hoca ya sonsuz teşekkürlerimi Sunuyorum. Ayrıca katkılarından dolayı OZAN Mevlüt e teşekkür ediyorum.

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Programı

2011 Yılı Faaliyet Programı 51 2011 Yılı Faaliyet Programı GELENEKSEL ETKİNLİKLER Türk Dünyası Nevruz Buluşması (24 Mart 2011, BM Genel Kurulu, New York-İstanbul-Ankara) 14. TÜRKSOY Opera Günleri (Mayıs-Haziran, Mersin-Girne-İstanbul)

Detaylı

Muhabbetten Muhammed (s.a.v) oldu hâsıl, Muhammedsiz (s.a.v) muhabbetten ne hâsıl.

Muhabbetten Muhammed (s.a.v) oldu hâsıl, Muhammedsiz (s.a.v) muhabbetten ne hâsıl. Genel Kültür ve Edebiyat Dergisi / Sayı: 6 Yıl: 2015 / Bu dergi Sultan Alparslan Koleji yayınıdır. Muhabbetten Muhammed (s.a.v) oldu hâsıl, Muhammedsiz (s.a.v) muhabbetten ne hâsıl. Biz O (s.a.v) nu Görmeden

Detaylı

Başkan Tuncer KALKAY Editör Ekrem Burak ŞAHİN Meryem BAŞKURT Yayın Danışmanı Namık Kemal BAYAR

Başkan Tuncer KALKAY Editör Ekrem Burak ŞAHİN Meryem BAŞKURT Yayın Danışmanı Namık Kemal BAYAR İçindekiler Başyazı Neden Öğrenmeliyiz Neden Öğretmeliyiz...1 Haber Sürgün, Genel Merkezimiz ve Şubelerimizde Dualar ile Anıldı...2 Haber Eskişehir de Sürgünü Anma Töreni...4 Haber Sürgün TRT Türk te...6

Detaylı

YAŞAYAN ÂŞIKLIK GELENEĞİ

YAŞAYAN ÂŞIKLIK GELENEĞİ YAŞAYAN ÂŞIKLIK GELENEĞİ Derleyen: Timur YILMAZ Âşıklardan Halk Hikâyeleri II T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇKAPAK Âşıklardan Halk Hikâyeleri Âşıklardan Halk Hikâyeleri

Detaylı

Merhaba; Sizleri beklettiğimizi biliyoruz. Hatta beklemenin de ötesinde derginin bir daha çıkmayacağı

Merhaba; Sizleri beklettiğimizi biliyoruz. Hatta beklemenin de ötesinde derginin bir daha çıkmayacağı ÇukurovaSanat tan... Merhaba; Sizleri beklettiğimizi biliyoruz. Hatta beklemenin de ötesinde derginin bir daha çıkmayacağı yönünde söylentilerin olduğunu ve bu konuda karamsarlığa düştüğünüzün de farkındayız.

Detaylı

TÜRKMEN ŞAİRİ SEYDİ. Nergis BİRAY

TÜRKMEN ŞAİRİ SEYDİ. Nergis BİRAY ÖZET Bu yazıda 19.yy.Türkmen edebiyatının klasik şairlerinden Seyitnazar Seydî'nin hayatı, şiirleri, halkının içinde bulunduğu zor şartlardan onları kurtarmak amacıyla gösterdiği gayret üzerinde durulmaktadır.

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

Süreyya Aktaş. - şiirler - Yayın Tarihi: 20.6.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Süreyya Aktaş. - şiirler - Yayın Tarihi: 20.6.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 20.6.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 17.9.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ak. - şiirler - Yayın Tarihi: 17.9.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 17.9.2013 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

www.ahenkdergisi.com 1

www.ahenkdergisi.com 1 1 2 ACI GÜL ŞİİR Hicâbi Karaçorlu 3 Dizgi ve Baskı ÇINAR MATBAASI İSTANBUL 1967 4 ŞİİRLER Acı Gül Hicabi Karaçorlu 5 Cano ya 6 YILLAR ARDINDAN BİR GÜN GÜLERSE BANA FELEK YALNIZ SENİN ELİNLE, SENİN YÜZÜNLE

Detaylı