İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE DE GENÇLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE DE GENÇLİK"

Transkript

1 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE DE GENÇLİK GENÇLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ 2007 Bu doküman Prof. Dr. Nurhan Yentürk tarafından derlenmiştir.

2 AMAÇ Bu doküman Türkiye'de TÜİK, DPT, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamu kurumları ve AB, Avrupa Komisyonu, BM, OECD gibi uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan istatistikleri tarayarak gençlik alanı ile ilgili istatistikleri derleme ve gençlik alanında çalışan paydaşlara sunma çabasıdır. Ayrıca bu çalışma, Türkiye'deki mevcut gençlik politikalarının tartışılabilmesi ve oluşturulabilmesi için alt yapı oluşturmak; Türkiye'de yetersiz olan gençlik ile ilgili istatistiklerin gelişmesi ve bu konudaki bilgilerin üretilmesi ve yayılmasına katkıda bulunmak amacındadır.

3 İçindekiler A. Nüfus B. Gençlerin Eğitimi C. Gençlik ve Sosyal Haklar D. Bütçeden Gençliğe Pay E. Gençlerin Siyasi Tercihleri ve Katılım F. Genç İşsizliği G. Özürlü Gençler H. Gençlikte Suç Eğilimi

4 A. NÜFUS

5 Türkiye de Genç Nüfus, 2000 Türkiye nin nüfusu içinde en geniş yaş grubu yaş grubudur. Hem erkekler hem de kadınlar için en geniş yaş grubu yine yaş grubudur. Toplam Erkek Kadın Toplam Bilinmeyen Kaynak: TÜ_K, 2000 Nüfus Sayımı

6 Türkiye de Genç Nüfus, Kent Kır Kaynak: TÜ_K, Hanehalkı _gücü Anketler i Türkiye de genç nüfus ağırlıkla kentlerde yaşamaktadır.

7 Dünyada Genç Nüfus, nüfus/ toplam nüfus nüfus/ toplam nüfus nüfus/ toplam nüfus Meksika Türkiye Polonya Slovakya _rlanda Yeni Zellanda _zlanda ABD Avusturalya Kanada Güney kora Çek Cumhuriyeti Fransa _ngiltere Macaristan Finlandiya Portekiz Norveç Yunanistan _sveç Avusturya Hollanda Belçika _spanya _sviçre Almanya Japonya Luksemburg Danimarka _talya Kaynak: OECD Türkiye genç nüfus oranı en yüksek ülkelerden biridir.

8 Türkiye de Genç Nüfusun Büyümesi Ya_ Ya_ Ya_ ,005 2, Kaynak: TÜ_K, Hanehalkı _gücü Anketleri yaş grubunun nüfus artış hızı 1999 yılından sonra negatif olmuştur, ancak 2005 yılında artış göstermiştir yaş grubunda nüfusun artış hızı 2001 yılından itibaren negatif olmuştur; yaş grubunda 2000 yılından itibaren azalma göstermektedir.

9 2025 Dünya Nüfus Projeksiyonu 2025 Toplam Nüfus Projeksiyonu yaş/toplam nüfus yaş/toplam nüfus yaş/toplam nüfus Türkiye 82, Kıbrıs İrlanda 4, Rusya 135, Litvanya 3, Bosna Hersek 4, Slovakia 5, Polonya 38, Romanya 20, İngiltere 63, Hırvatistan 4, Norveç 4, Estonya 1, Malta Letonya 2,

10 2025 Toplam Nüfus Projeksiyonu yaş/toplam nüfus yaş/toplam nüfus yaş/toplam nüfus Fransa 63, Danimarka 5, Hollanda 17, Macaristan 9, İsveç 8, Slovenya 1, Finlandiya 5, Portekiz 10, Belçika 10, Avusturya 8, Çek Cumhuriyeti 9, Bulgaristan 5, Yunanistan 10, Almanya 80, İsviçre 7, İspanya 39, İtalya 56, Kaynak: U.S. Census Bureau, International Programs Center, International Data Base. Nüfus projeksiyonuna göre 2025 yılında Türkiye genç nüfus oranı en yüksek olan ülke olacaktır

11 Gençlerin Bölgelere Dağılımı (%), 2002 Kaynak: TÜİK Marmara Ya? Grubuna Göre Nüfus, 2002 Toplam Erkek Kad?n Ege Akdeniz Yç Anadolu Karadeniz D.Anadolu G.Anadolu Gençler Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yoğun olarak yaşamaktadır.

12 _ z m i r A n k a r a A d a n a B u r s a K o n y a A n t a l y a Yaş Grubuna Göre Nüfusun Şehirlere Dağılımı % _stanbul ya_ grubunun oturdu_u il / toplam ya_ grubu nüfus ya_ grubunun oturdu_u il / toplam ya_ grubu nüfus ya_ grubunun oturdu_u il / toplam ya_ grubu nüfus Kaynak: TÜ_K Gençler büyük şehirlerde oturmaktadır. Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İçel, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Samsun, Şanlıurfa da genç nüfusun oturma oranı % 2'dir. Diğer illerde genç nüfusun oturma oranı % 2'nin altındadır.

13 Gençlerin Etnik Kimlikleri 29'dan Az Ya? 44+ Ya? Türk Kürt-Zaza TC Vatanda?? Yerel Kimlik Müslüman Türk Arap Alevi Göçmen Di!er Toplam Kaynak: KONDA, Biz kimiz toplumsal araştırmasında gençler, kişi ile yapılan ankete göre yaş gençleştikçe Türk olduğunu belirtenlerin oranı azalıyor, Kürt- Zaza olduğunu belirtenlerin oranı artıyor. Gençlerin kimlik olarak TC vatandaşıyım cevabını verme oranları yetişkinlere göre çok farklı değildir. Kafkas+Balkan +Asya Türki+Roman+Di! Göçmen

14 B. GENÇLERİN EĞİTİMİ

15 Türkiye de Gençlerin Okuma Yazma Durumu Okuma Bilmeyenlerin Oranı ya_ grubu Toplam Erkek Kadın Kaynak: Hanehalkı gücü Anketleri Türkiye de okuma yazma bilmeyen genç vardır. Genç kadınlarda okuma yazma bilmeme oranı % 6 dır.

16 5-24 Yaş Grubunda Okuma Yazma Bilenlerin Oranı % Kazakistan Meksika Ermenistan Bolivya Özbekistan Malezya Singapore Brezilya Macaristan Türkiye Yunanistan Malta Ürdün Suriye Arjantin Filipinler Çin Tunus Bulgaristan Cezayir Tayland Hindistan Romanya M?s?r Kolombiya Fas Kaynak: BM, Human Development Index, 2004 Gençlerin okuma yazma oranı açısından bir çok gelişmekte olan ülke Türkiye den daha iyi durumdadır

17 15-24 Yaş Grubunda Okuma Yazma Bilen Kadın Oranı/Erkek Oranı Malta 104 Romanya 100 Kolombiya 102 Malezya 100 Brezilya 102 Çin 99 Filipinler 101 Meksika 99 Kazakistan 100 Ürdün 99 Ermenistan 100 Bolivya 98 Özbekistan 100 Türkiye 96 Singapore 100 Suriye 96 Macaristan 100 Tunus 96 Yunanistan 100 Cezayir 92 Arjantin 100 M?s?r 85 Bulgaristan 100 Hindistan 80 Tayland 100 Fas 79 Kaynak: BM, Human Development Index, 2004 Genç kadınların okuma yazma oranı genç erkeklerin okuma yazma oranına kıyaslandığında, Türkiye daha arka sıralara düşmektedir.

18 Gençlerin Okullaşma Oranı ( ) İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Brüt Net Kaynak: TÜİK Brüt okullaşma oranı (kayıtlı öğrencilerin ilgili yaş grubuna oranı) orta öğretimde % 85 e ulaşmaktadır. Üniversitede ise bu oran % 35 e düşmektedir. Erkeklerde okullaşma oranı kadınlara göre yüksektir.

19 20-24 Yaşındaki Nüfusun En Az Lise Mezunu Olma Oranı (2004) 25 AB AB 73.7 Norveç 95.3 Slovakya 91.3 Çek Cumhuriyeti 90.9 Slovenya 89.7 Polonya 89.5 Avusturya 86.3 _sveç 86.3 _rlanda 85.3 Finlandiya _spanya 61.1 Malta 51.4 _zlanda 51.3 Portekiz 49.0 Türkiye 41.8 Genç nüfusun eğitim durumu AB ülkeleri ortalamasının çok altındadır. AB içinde genç nüfusun en az lise mezunu olma oranı Norveç te % 95.3 iken Türkiye de % 41.8 dir. Kaynak:Eurostat,2005

20 Üniversiteye Kayıtlı Kadınların Toplam Kadın Nüfusa Oranı 2002/ /2003 Norveç 99 Malta 35 ABD 96 Filipinler 34 Yunanistan 78 Malazya 33 Arjantin 72 Ermenistan 31 _ngiltere 72 Tunus 30 Hollanda 61 Kolombiya 25 Macaristan 59 Türkiye 24 Kazakistan 51 Brezilya 23 Almanya 51 Meksika 22 Japonya 47 Bolivya 22 Bulgaristan 42 Çin 14 Tayland 42 Özbekistan 14 Romanya 39 Fas 10 Ürdün 37 Hindistan 10 BM, Human Development Indext, 2004 Üniversiteye giden kadınların toplam kadın nüfüsuna oranı Türkiye de yüzde 24 tür.

21 Genel Lise ve Mesleki Liselere Kayıtlı Öğrenci (%) Y?l Genel Lise Mesleki ve Tek.Lise Kaynak: Milli E!itim Bakanl?!? Son yıllarda orta öğretim mesleki ve teknik liselere kayıtlı olan gençlerin oranı, genel liselere göre düşmektedir.

22 Bölgelere Göre Eğitim O/Y Bilmiyor Diplomas?z Ylkokul Ortaokul Meslek Okulu Lise Yüksek Okul Ystanbul Bat?Marmara Ege Do!u Marmara Bat?Anadolu Akdeniz Orta Anadolu Bat?Karadeniz Do!u Karadeniz Kuzeydo!u Anadolu Orta Do!u Anadolu Güneydo!u Anadolu Kaynak: KONDA, Biz kimiz toplumsal araştırmasında gençler, ww.konda.com.tr yaş aralığında anket yapılan 6621 gencin cevaplarına göre, yaş grubu içinde ilkokul öncesi eğitim almış olanaların en yogun olduğu bölgeler Kuzey, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu ve Batı ve Doğu Karadeniz çıkmaktadır.

23 Etnik Kökenlerine Göre Eğitim O/Y Bilmiyor Diplomas?z Ylkokul Türk 1,47 Türk 1,18 Türk 22,16 Arap 18,92 Arap 8,11 Arap 24,32 Kürt&Zaza 9,33 Kürt&Zaza 6,38 Kürt&Zaza 30,44 Genel Tan 2,21 Genel Tan 2,94 Genel Tan 21,32 Di!erleri 0,00 Di!erleri 1,20 Di!erleri 14,46 Türk Kökenliler 1,36 Türk Kökenliler 2,27 Türk Kökenliler 27,73 Ortaokul Lise Yüksek Okul Türk 18,02 Türk 38,64 Türk 13,60 Arap 13,51 Arap 32,43 Arap 2,70 Kürt&Zaza 17,18 Kürt&Zaza 24,88 Kürt&Zaza 8,35 Genel Tan 15,81 Genel Tan 33,82 Genel Tan 19,49 Di!erleri 16,87 Di!erleri 48,19 Di!erleri 14,46 Türk Kökenliler 18,18 Türk Kökenliler 35,00 Türk Kökenliler 10,91 Kaynak: KONDA, Biz kimiz toplumsal araştırmasında gençler, yaş aralığında anket yapılan 6621 gencin cevaplarına göre, yaş grubu içinde okuma yazma bilmeme ve ilkokul mezunu olma durumları açısından bakıldığında en yükse oran Arap ve Kürt/Zaza kökenli gençlerde çıkmaktadır. Lise ve üniversite mezunu olmak açısından en düşük oran açısından yine Arap ve Kürtlür/Zaza lar başı çekmektedir.

24 C. GENÇLERİN SOSYAL HAKLARI

25 Ücretsiz Aile İşçisi Olarak Çalışan Genç Erkekler Ücretsiz aile işçisi sayısı 526, , , ,460 2,174,140 Çalışanlar içinde ücretsiz aile işçisi olanlar % Kaynak: TÜİK, 2000 Nüfus Sayımı Türkiye de çalışan genç erkeklerin ücretsiz aile işçisi olarak çalışma oranı yaş grubu için % 34; yaş grubu için %21; yaş gurubu için % 16 dır.

26 Ücretsiz Aile İşçisi Olarak Çalışan Genç Kadınlar Ücretsiz aile işçisi sayısı 812, , ,180 3,857,88 0 6,292,36 0 Çalışanlar içinde ücretsiz aile işçisi olanlar % Kaynak: TÜİK, 2000 Nüfus Sayımı Genç kadınlar için durum vahimdir. Türkiye de çalışan genç kadınların ücretsiz aile işçisi olarak çalışma oranı yaş grubu için % 68; yaş grubu için %61; yaş grubu için % 61 dir.

27 2006 Yılında İstihdam Edilen Genç Erkeklerin Kayıtlılık Durumu KENTTE KIRDA Bir sosyal güvenlik kurulu?una Ystihdam kay?tl? Bir sosyal güvenlik kurulu?una Ystihdam kay?tl? (1) olmayan (2) (2)/(1) (1) olmayan (2) (2)/(1) Erkek Kaynak: TÜYK, Hane Halk?Y?gücü Anketleri yaşında genç erkeklerin gerek kentte gerek kırda kayıt dışı çalışma olağan üstü yüksektir. Kentte yaş grubu ilerledikçe kayıt dışılık azalırken kırda her yaş grubunda % 50 nin üzerinde kalmaktadır.

28 2006 Yılında İstihdam Edilen Genç Kadınların Kayıtlılık Durumu KENTTE KIRDA _stihdam (1) Bir sosyal güvenlik kurulu_una kayıtlı olmayan (2) (2)/(1) _stihdam (1) Bir sosyal güvenlik kurulu_una kayıtlı olmayan (2) (2)/(1) Kadın Kaynak: TÜ_K, Hane Halkı gücü Anketleri yaşında genç kadınların da gerek kentte gerek kırda kayıt dışı çalışma olağan üstü yüksektir. Kentte yaş grubu ilerledikçe kayıt dışılık erkeklere göre daha azalmaktadır. Kırda her yaş grubunda kayıtsız çalışma genç kadınlar için % 89 nin altına düşmemektedir.

29 Gençlerin Bağlı Oldukları Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Yeşil Kart Sahibi Olma Durumu Sosyal Güvenlik Sisteminiz Türkiye Geneli SSK 39, Emekli Sand?!? 7, Ba!-Kur 11, Özel Sand?k 0, Özel Emeklilik 0, Ye?il Kart 10, Yok 29, Toplam Kaynak: KONDA, Biz kimiz toplumsal araştırmasında gençler, Gençlerin önemli % ık bölümü sosyal güvencesizdir. Yeşil kart sahibi olma durumları ise yetişkinlerin oranından düşüktür (%10.76).

30 Türkiye deki Mesleki (yaygın) Eğitim Kurumları Yaygın E_itim Kurumları (2004/'05 Ö_retim Yılı Sonu) Kurum / Merkez Türü Yaygın E_itim Toplamı Özel Yaygın E_itim Toplamı (Özel dershaneler ve sürücü kursları) Kurum sayısı Ö_renci Toplam Erkek Kadın Resmi Yaygın E_itim Toplamı Halk E_itimi Merkezi Meslekî E_itim Merkezi (Esas olarak çıraklık e_itimi) Kız Teknik Genel Müdürlü_ü Top Erkek Teknik Genel Müdürlü_ü Özel E_itim Genel Müdürlü_ü (Esas olarak engellileriin e_itimi) Meslek Kursları (E_itim kurumları tarafından açılan) Kaynak: TÜ_K, Yaygın E_itim _statistikleri, Türkiye de resmi kurumlarda 739 adetinde mesleki eğitim yapılmaktadır. Katılımcı öğrenci sayısı 447,418 dir. Bu sayının yaş gruplarına göre dağılımı bulunmamaktadır. Tabloda Mesleki Eğitim Merkezi olarak görülen çıraklık eğitiminin gençlere yönelik olduğu bilinmektedir. Burada eğitim gören 309,962 genç bulunmaktadır.

31 Erken Okul Terketme Oranı AB 25 Almanya Avusturya Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda Irelanda _ngiltere _spanya _sveç _sviçre _talya Macaristan Malta Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya Türkiye Yunanistan Kaynak: Eurosta t Türkiye de erken okul terketme (18-24 yaş aralığında olup en çok orta okul okuyanlar, 2004) oranı çok yüksektir.

32 Dezavantajlı Gençler I MANYSA BURSA KOCAELY TEKYRDAD ADANA DYYARBAKIR YÇEL 1, GAZYANTEP ANKARA YZMYR YSTANBUL 2,540 1,920 TÜRKYYE 12,300 7,000 Kaynak: TÜYK, 2000 Nüfus Say?m? İşsiz ya da işgücüne katılmayan, 5 yıl önce göç etmiş, lise altı eğitim almış, yaşadığı hane halkı sayısı altı ya da daha çok olan ve hanedeki oda sayısı 2 ve daha az olan gençlerin sayısı (20-24 yaş grubu için en yüksek olan 11 il).

33 Dezavantajlı Gençler II SAMSUN 20 40?IRNAK ANKARA DYYARBAKIR YZMYR ? ANLIURFA ADANA ISPARTA GAZYANTEP YÇEL YSTANBUL TÜRKYYE 4,020 1,760 Kaynak: TÜYK, 2000 Nüfus Say?m? İşsiz ya da işgücüne katılmayan, 5 yıl önce göç etmiş, lise altı eğitim almış, yaşadığı hane halkı sayısı altı ya da daha çok olan ve hanedeki oda sayısı 2 ve daha az olan ve hanede banyosu olmayan ya d ahane dışında olan gençlerin sayısı (20-24 yaş grubu için en yüksek olan 11 il).

34 Dezavantajlı Gençler III BATMAN 2, ANKARA 3,660 1,520 HATAY 4,720 1,520 MARDYN 3,960 1,780 YÇEL 6,720 2,160 YZMYR 4,180 2,220 DYYARBAKIR 6,060 2,640 ADANA 7,720 3,160? ANLIURFA 6,420 3,660 GAZYANTEP 9,080 3,840 YSTANBUL 11,940 6,840 TÜRKYYE 120,880 48,300 Kaynak: TÜYK, 2000 Nüfus Say?m? İşsiz ya da işgücüne katılmayan, lise altı eğitim almış, yaşadığı hane halkı sayısı altı ya da daha çok olan ve hanedeki oda sayısı 2 ve daha az olan gençlerin sayısı (20-24 yaş grubu için en yüksek olan 11 il).

35 Genç Nüfusun Yoksulluk Oranı Yaş Grubu (2003) AB AB 20 Türkiye 26 Kaynak: Eurostat Ülkelerin ortanca (medyan) gelirinin % 60 ının altında gelir elde etmek anlamına gelen genç yoksulluğu açısından Türkiye AB ülkeleri arasında en kötü durumda olan ülkelerdendir. Yoksul genç oranı Türkiye de % 26 dır.

36 Gençlerin Hane Gelirlerinin Dağılımları Ya_ Grubunda Aylık Hane Geliri (YTL) % % 300'den Az 15% % % Kaynak: KONDA, Biz kimiz toplumsal araştırmasında gençler, Türkiye de yaşayan gençlerin % 56 sının hanesine giren aylık gelir 700 YTL veya daha düşük.

37 Bölgelere Göre Gençlerin Hane Gelirlerinin Dağılımları Toplam _stanbul 2,38 31,61 39,49 22,50 4,02 100,00 Batı Marmara 11,94 45,81 29,35 11,94 0,97 100,00 Ege 9,72 38,44 38,88 11,49 1,47 100,00 Do_u Marmara 5,40 44,92 34,56 13,17 1,94 100,00 Batı Anadolu 7,13 40,04 31,66 18,87 2,31 100,00 Akdeniz 18,89 45,70 23,61 11,47 0,34 100,00 Orta Anadolu 17,47 45,57 27,59 6,58 2,78 100,00 Batı Karadeniz 12,10 47,84 28,82 7,20 4,03 100,00 Do_u Karadeniz 14,63 48,78 27,18 8,71 0,70 100,00 Kuzeydo_u Anadolu 36,27 31,19 26,78 4,41 1,36 100,00 Ortado_u Anadolu 32,81 47,24 16,01 3,41 0,52 100,00 Güneydo_u Anadolu 42,50 40,50 12,50 4,00 0,50 100,00 Toplam 14,68 40,68 30,18 12,42 2,04 100,00 Kuzeydoğu Anadolu daki gençlerin % 67 sinin, Ortadoğu Anadolu daki gençlerinin % 79 unun ve Güneydoğu Anadolu daki gençlerin % 83 ünün hanesine giren aylık gelir 700 YTL veya daha düşük. Kaynak: KONDA, Biz kimiz toplumsal araştırmasında gençler,

38 25-29 Yaş Grubundaki Evli Gençlerin Barınma Durumu YAŞ GRUBUNDAKİ EVLİ GENÇLERİN HANE HALKI REİSİNE YAKINLIĞI OĞLU KIZI GELİNİ DAMADI ŞEHİR KÖY Kaynak: TÜİK, 2000 Nüfus Sayımı Türkiye de yaş grubunda olup evli olan gençlerin aileleri ile birlikte oturma oranları dikkate değerdir. Köylerde yaş grubundaki evli erkeklerin % 18 i şehirlerde ise % 8 i ailelerinin yanında barınmaktadırlar.

39 Gençlerin Yaşadığı Hanelerdeki Birey Sayısı Bölge 1 ila 2 3 ila 5 6 ila Toplam _stanbul 12,28 71,57 14,03 2, Batı Marmara 14,20 77,56 7,95 0, Ege 14,77 73,85 10,70 0, Do_u Marmara 10,30 70,04 17,79 1, Batı Anadolu 12,89 69,43 16,39 1, Akdeniz 12,18 70,28 15,45 2, Orta Anadolu 7,36 67,82 22,30 2, Batı Karadeniz 9,54 64,95 18,30 7, Do_u Karadeniz 6,96 68,35 21,84 2, Kuzeydo_u Anadolu 14,78 46,38 27,83 11, Ortado_u Anadolu 6,79 48,95 26,46 17, Güneydo_u Anadolu 7,82 47,57 33,19 11, Toplam 11,25 66,38 18,08 4, Kaynak: KONDA, Biz kimiz toplumsal araştırmasında gençler, Kuzeydoğu Anadolu daki gençlerin yaşadıkları hanelerin % 39 unda, Ortadoğu Anadolu da % 44 ünde ve Güneydoğu Anadolu da % 45 inde birey sayısı altının üzerindedir.

40 Üniversite Öğrencilerinin Kredi Alabilme Oranları Katkı Kredisi Ba_vuran /Alan Ö_renim Kredisi Ba_vuran /Alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu na üniversite katkı payı kredisi için başvuranların kredi alma oranı % 39 a öğrenim kredisi için başvuranların alma oranı % 40 a düşmüştür yılında toplam kredi alabilen üniversite öğrenci sayısı 295,000 dir. Kaynak: Yüksek Ö_renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü_ü _statistik Bülteni

41 Üniversite Öğrencilerinin Barınma Durumu Yüksek Ö_renimde olup Yurt için Müracaat Eden Ö_renci Sayısı Talebin Yurtkur Tarafından Kar_ılanma Oranı (%) Kaynak: Yüksek Ö_renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü_ü _statistik Bülteni Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu na barınma amaçlı başvuran üniverisete öğrencilerinin taleplerinin karşılanma oranı 2004 yılında % 44 tür.

42 t a r a f ı n d a n v e r i l e n b u r s, k r e d i v e y a r d ı m g i b i m a d d i d e s t e k l e r i n G S Y _ H ' y a o r a n ı, Ü n i v e r s i t e ö n c e s i e _ i t i m, t a r a f ı n d a n v e r i l e n b u r s, k r e d i v e y a r d ı m g i b i m a d d i d e s t e k l e r i n G S Y _ H ' y a o r a n ı, Ü n i v e r s i t e e _ i t i m i, Öğrencilere Devlet Desteği Ö_rencilere devlet Ö_rencilere devlet Danimarka _sveç Yeni Zelanda Norveç Macaristan Hollanda Slocakya Meksika Çek Cumhuriyeti Almanya _rlanda Finlandiya Fransa Avusturalya _sviçre Jamaika

43 Brezilya Belçika Polonya Avusturya _srail Tayland Güney Kore _zlanda Portekiz _talya _spanya Türkiye Yunanistan Birle_ik Krallık Kaynak: OECD, Education at a Glance, 2005 Türkiye de öğrencilere verilen devlet desteği çok düşüktür.

44 E r k e k K a d ı n E r k e k K a d ı n E r k e k K a d ı n E r k e k K a d ı n E r k e k K a d ı n T o p l a m B A _ V U R A N L A R Gençlere İşbulma Sürecinde Verilen Destekler 2005 YILINDA KURA BA_VURULAR VE YERLE_T_R_LENLER Toplam Sayı % YERLE_T_R_LENLER Sayı % YERLE_T_R_LENLER_N BA_VURANLARA ORANI Kaynak: Türkiye Kurumu, _statistik Yıllı_ı, 2005 İŞKUR a başvuran gençlerin yerleştirilme oranları yaş grubu erkekler için %12.7, kadınlar için % 8,1; yaş grubu erkekler için % 15, kadınlar için % 9,9; yaş grubu erkekler için % 25,1, kadınlar için % 19,9 dur. Türkiye de münhasıran gençlere yönelik işten okula geçiş sürecini destekleyici kurumlar yoktur.

45 Gençlere Verilen Hizmetler Türkiye de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne bağlı Gençlik Merkezi sayısı Kendine ait binalarda, içinde gençlerin faaliyet göstereceği binaya sahip olan Gençlik Merkezi sayısı Kaynak: GSGM

46 D. BÜTÇEDEN GENÇLİĞE PAY

47 Tüm Eğitim Seviyelerinde Yapılan Kamu Harcamaları/GSYİH, OECD Ortalaması 4.9 Türkiye _srail Danimarka _zlanda _sveç Norveç Jamaika Belçika Finlandiya Portekiz _sviçre Fransa Yeni Polonya Avusturya ABD Meksika Macaristan Birle_ik Hollanda Tayland _taly Paraguay Avusturalya Almanya _spanya Çek Kore _rlanda _ili Slovakya Arjantin Yunanistan Japonya Hindistan Türkiye Filipinler Peru Uruguay _ndonezya Türkiye, tüm eğitim seviyelerinde yapılan kamu harcamaların GSYİH ya oranı bakımından OECD ortalamasının altındadır ve birçok gelişmekte olan ülkenin arkasında kalmaktadır.

48 Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları, % (1) Tarım 10,2 8,4 9,2 7,9 8,0 6,9 Madencilik 1,5 1,5 0,7 1,0 1,5 2,2 İmalat 4,1 2,6 3,2 2,6 1,7 1,6 Enerji 12,9 15,4 20,8 16,7 12,4 10,8 Ulaştırma 34,7 36,9 27,4 27,2 34,4 33,1 Turizm 1,3 0,5 0,8 0,8 0,4 0,4 Konut 1,7 1,3 0,8 1,0 1,7 1,3 Eğitim 9,2 11,8 12,3 14,2 11,4 11,2 Sağlık 4,1 3,8 5,1 5,7 5,8 5,7 Diğer Hizmetler 20,2 17,9 19,7 23,0 22,7 26,9 1) Gerçekleşme tahmini Kaynak: DPT Kamu sabit sermaye yatırımları içinde eğitimin payı 2006 için % 11.2 dir. Bu oran 2002 den itibaren düşme göstermektedir.

49 Konsolide Bütçe Harcama Tablolarından Seçilmiş Kalemler Faiz Harcamaları Sağlık Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Milyar TL Konsolide Bütçe Toplam Harcama Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm. Kaynak: Maliye Bakanlığı ,020,860 56,488,490 4,962,556 16,618,648 19,891,179 2, ,303,995 45,945,232 9,273,734 22,183,312 26,211,551 Konsolide bütçeden (fonksiyonel tanima göre) yapılan sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının toplamı (ekonomik tanıma göre) yapılan faiz harcamalarının altında kalmaktadır arasında diğer harcama kalemleri artarken eğitim harcamaları yerinde saymakta, göreli olarak azalmaktadır.

50 Konsolide bütçe harcamaları içerisinde iç ve dı_ faiz ödemelerinin payı Konsolide bütçe içerisinde Milli E_itim ve YÖK bütçesinin payı Kaynak: Maliye Bakanlı_ı ve DPT Milli Eğitim ve YÖK ün bütçesinin konsolide bütçe içerisindeki payı artan faiz ödemeleri ile birlikte düşmeye başlamıştır.

51 2006 Yılı Konsolide Bütçe Harcamaları Genel Kamu Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Çevre Koruma Hizmetleri Kaynak: Maliye Bakanlığı Konsolide bütçe harcamalarının % 38.9 u genel kamu hizmetleri kaleminde gerçekleşmektedir. Eğitim hizmetlerinin payı % 12.6 dır.

52 2006 Yılı Konsolide Bütçe den Yapılan Harcamaların Dağılımı (%) Personel G i d e r l e r i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ö d e m e l e r Mal ve Faiz Hizmet H a r c a m. A l ı m l a r ı Cari T r a n s f. Sermaye G i d e r. Sermaye T r a n s f. Borç V e r m e T o p l a m Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik ler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri _skan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sa_lık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri E_itim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 0.6 Hizm TOPLAM Kaynak: Maliye Bakanlı_ı Genel Kamu hizmetleri konsolide bütçenin içinde en yüksek paya sahip olan kalemdir. Bu kalemin % 67.3 ü faiz harcamalarına ayrılmaktadır. Eğitim hizmetlerine yapılan harcamaların % 61,02 si personel ödemelerine ayrılmaktadır.

53 Genel Bütçe li Kuruluşların Harcamaları (En Yüksek Harcamalı 15 Kuruluş) (Milyar TL) 2006 Hazine!Müste_arlı_ı 51,028,772 Maliye!Bakanlı_ı 34,576,535 Milli!E_itim!Bakanlı_ı 17,669,950 Sosyal!Güvenlik!Kurumu!Ba_kanlı_ı 12,914,462 Milli!Savunma!Bakanlı_ı 11,436,717 Sa_lık!Bakanlı_ı 8,535,254 Tarım!ve!Köyi_leri!Bakanlı_ı 5,919,989 Karayolları!Genel!Müdürlü_ü 5,496,545 Emniyet!Genel!Müdürlü_ü 5,161,780 Devlet!Su! leri!genel!müdürlü_ü 3,666,453 Jandarma!Genel!Komutanlı_ı 2,629,786 Adalet!Bakanlı_ı 1,948,032 Ba_bakanlık 1,570,698 Diyanet! leri!ba_kanlı_ı 1,452,765 Gelir!_daresi!Ba_kanlı_ı 1,148,221 Kaynak: Maliye Bakanlı_ı

54 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Harcamaları (birimler itibariyle) Özel Kalem Savunma Uzmanl?!? Ydari ve Mali Y?ler Dai.B?k Personel ve E!itim Dai.B?k D?? Yli?kiler Dai.B?k Tefti? Kurulu B?k Spor Kontrolörleri Kurul B?k A.P.K. Dairesi Ba?kanl?!? Hukuk Mü?aviril!i Spor Federasyonlar? Tesisler Dairesi B?k Sa!l?k Y?leri Dai.B?k Spor E!itimi Dai.B?k Gençilk Hizmetleri Dai.B?k Spor Kurulu?lar?Dai.B?k Spor Faaliyetleri Dai.B?k Toplam Kaynak:GSGM Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün cari ve transfer harcamaları birimler itibariyle incelendiğinde, harcamaların % 71 inin Spor Federasyonları; % 1,56 sının Gençlik Hizmetleri tarafından harcandığı görülmektedir yılında Gençlik Hizmetlerinin payı bir artış göstermektedir.

55 E. GENÇLERİN SİYASİ TERCİHLERİ VE KATILIM

56 % Gençlerin Üye Oldukları STK lar ş ğ Üye olunan Üye olunması dü_ünülen (n = 1014) Spor kulüpleri/dernekler Ö_renci kulüp/dernek Özel meraklarla ilgili k/d Kaynak: Do_a/çevre/hayvan koruma örgütleri Dini cemaat/vakıf/grup Siyasal partiler Kültür/sanat ş ğ E_itim/sa_lık Dezavantajlı grup birlikleri İstanbul da, yaş arası, eğitim gören/eğitimine devam edecek olan 1014 gençle yapılan araştırmaya göre gençlerin % 11.8 si spor kulüplerine üye, % 13.8 i derneklere/ kuruluşlara üye, % 74.5 i hiçbir dernek ve kulübe üye çıkmaktadır.

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Temmuz 2012 Temmuz 2012 ÖZETİN ÖZETİ 2013'te yaşanacak olan Ekonomik Kusursuz Fırtına 2008 krizini gölgede bırakabilir. Prof. Nouriel

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor?

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Sonuç Raporu 31 Mayıs 2006 E. Ünal Zenginobuz 1 Gökhan Özertan 1 İsmail Sağlam 1 Fatoş Gökşen 2 1 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma

Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl Cilt Sayı Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma Araş. Gör. Gonca GÜNGÖR Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI 2008 DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ BİRLEŞİK METAL-İŞ Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İstanbul Tel: 0216 380 8590 Fax: 0216 410 6626 www.birlesikmetal.org bilgi@birlesikmetal.org Basım

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler

Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı 2: Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ ANKARA -ŞUBAT. 2007 Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Yayın No: 2007-1 Baskı Sayısı: 6000 Adet ISBN: 978-975-7912-32-3 Baskı

Detaylı

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ Özge Gökdemir 1 Ruut Veenhoven 2, In: Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Faruk Aysan & Devrim Dumludağ Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar (New approaches to development), Ankara,

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı