Mehmet'e, mezun arkadaşlarımızın hepsine emekleri için çok teşekkür ediyoruz, çocuklardan ve ilkyar'dan kopmamalarını diliyoruz...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet'e, mezun arkadaşlarımızın hepsine emekleri için çok teşekkür ediyoruz, çocuklardan ve ilkyar'dan kopmamalarını diliyoruz..."

Transkript

1 Değerli Dostlarımız, Bu akşam Mersin'den katılan, ve uzun süreden beri ilkyar'a çok önemli katkıları olan sevgili Mehmet'in, hem 23Nisan kampı, hem de ilkyar'a mezun olurken bakışını iletiyoruz... Kendi kendilerine yazılan kaside gibi nitelememenizi diliyoruz, övünmek, övülmek değil amacımız; böyle birşey olsa doğrudan başka kanallara evet derdik... Amacımız hangi duyguların yaşandığını, yaptığınız yardım ve desteklerin, nasıl bir etki yarattığını.. bir başka açıdan takip edebilmeniz... Hangi topluluğun hocası 10 yıldan fazla bir süredir Mersin'den kalkıp öğrencileriyle Ankara'ya gelir, ve Ankara'dan projeye gider... Sonra yeniden geri dönüp, gecenin 2sinde 3unde öğrencileri evlerine yurtlarına bırakır... Yollarda yıllardır paylaşılanlar... Bütün bu geliş gidişleri kendi cebinden karşılar... Ya projede hiçbir karşılık beklemeksizin gerçekleştirilenler... Sevgili Mehmet, Ata Hocayı, hepimizi yazmış... Mehmet'e, mezun arkadaşlarımızın hepsine emekleri için çok teşekkür ediyoruz, çocuklardan ve ilkyar'dan kopmamalarını diliyoruz YBO (Yaz Bilim Okulu) hazırlıklarımız devam ediyor çok uzaklardan çocuklarımız gelecek, bir tanesi de sizin desteğinizle gelebilir... Bir ilk yar'imizin yol masrafını karşılamak isterseniz ortalama 300, uçakla gelenler için 400, otobüsle gelenler için 100, bir ilk yar'imizin tüm giderlerini karşılamak isterseniz 800TL - bin TL mertebesi bir destek gerekiyor,

2 Desteklerini esirgemeyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz... Katkım az diye düşünmeyin, her bir kuruşun çocuklara yöneleceğinden hiç bir şüpheniz olmasın... Katkılarınıza çok teşekkür ediyor selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz... İLKYAR Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için, YAZ BİLİM OKULUNA KATILAN İLK YAR'LARIMIZIN BİRİNİN MASRAFINI KARŞILAMAK İÇİN belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için, belki de daha fazlası için: (lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR) İş Bankası ODTÜ Şubesi (4229) TL - TR Euro Hesabı: TR Dolar Hesabı: TR Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız; hele ki uzaklardaki, YİBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz site: e-posta: Vural Beyimiz> Ata Hocamız> Kas Gücüyle Devri Alem Erden>

3 PROJE&ve&KAMPLARDAKİ&& ANILAR:&& GÜZELLİKLER,&MUTLULUKLAR& Herprojeöncesiyaşadığımmutluluk,sevinç,heyecanvedahabirçokgüzel duyguyinebaşgöstermişti.çokgüzelbirprojedahabaşlıyordu.18.anadolu dan BirDemetÇiçekProjesineülkemizindörtbiryanından80çiçekgeliyorduvebu çiçeklerankara yabüyükbirgüzellikkazandıracaktı.çokanlamlıbirgündeböyle birkampakatılacağımiçinkendimiçokşanslıhissediyordum.23nisandemek çocuklardemekti.çocuklaraözelliklebugünüdoyadoyagülerek,eğlenerek yaşatmakvebugünümutlubirşekildegeçirmelerinisağlamakbizbüyüklerinen önemligöreviydibence.ilkyarsadeceülkemizindörtbiryanındakiyatılıokulve köyokullarındaokuyangüzelçocuklarıngönüllerinifethetmekle,unutamayacakları birgüngeçirmelerinisağlamaklayetinmiyoraynızamandaböyleanlamlıbir gündebazıçocuklarıankarasyadavetedipeniyişekildeağırlayarakçokönemlibir görevüstleniyordu. YineAnkaraSyagitmedenöncebazısoruişaretleriylemeşguldüm.TAcaba nasılgeçecek?,çocuklarınbudörtgünüdoludolugeçirmelerinisağlamakiçinbir gönüllüolarakelimdendahafazlanelergelebilirdi?,okullarındaetkinlikyaptığım, mektuplaştığımgüzelçocuklarlakarşılaşacakmıydım? sorularıylasüreklimerak içindeydim.bildiğimtekşeynasılkiilkyarçocuklarınyanınagittiğizamanher dakikasıçocuklarıngülmesine,öğrenmesine,eğlenmesine,hiçunutamayacaklarıbir güngeçirmelerineyönelikdoludolubirprogramsunuyorsaburadamisafirettiği

4 çocuklaradaaynısınıhattadahafazlasınısunacağıydı.ankarasyavardığımızdabazı çiçeklerdememleketlerindengelmeyebaşlamışlardı. SabahınerkensaatlerindeODTÜSEMSdeprojeyebüyükbiremekkoyan, çocuklarasürekligülerekbakangülşenablamızhepimiziçingüzelbirkahvaltı hazırlamıştı.ellerinekollarınasağlıktokat,balıkesir,sivasstangelenekiplerle tanışıpsohbetettiktensonrabirdenkarşımdamalatyaekibinigörünceokadarmutlu oldumki...rukiye,tuba,nimet,rojdaveserkaysıgörüncehemçocuklarınhemde bizimyüzümüzöylebirışıldadıki...hiçunutamayacağımanlardanbiriydi.geçen seneeylülprojesindekisondurağımızdıpütürgeybo.6_7aysonrabugüzel kardeşlerimizleveöğretmenlerimizletekrarkarşılaşmaksankiuzunyıllar tanışıyormuşçasınahasretgidermektarifesığmazbirduyguydu.yinehavaalanından çocuklarıodtüsyegetirdiğimizakşamsaatlerindekongremerkezisnde CumhuriyetKızYBOSdanGülsenemveEsraSnınpırılpırılbakışlarıvegülen yüzleriyletamehmetabisenihatırlıyorumbizimokulagelmiştiniz. demesi,benim iseoanisimleriaklımagelmemesinerağmençokiyihatırladığımsimalarınagörünce çoksevinmek... İyikiburadayımdedirttibana. ODTÜ dekibilimveteknolojimüzelerini,mta dakimadenler,dinozorlar, kaplumbağalar,değişikdeniztaşlarıbaştaçocuklarolmaküzerehepimizinilgisini çekmişti.erayabininçocuklarlabilimüzerineyaptığısohbetler,sorduğusorular hepimiziçokeğlendirdi.gezegenlerhakkındayenibilgileredindik.çocuklarçok meraklıydıvegezipgörereköğrenmeninsevinciiçindeydiler.anlamadıklarıbazı eşyaları,şekillerineişeyaradıklarınınsoruyorlardıbizlere.programbilimmerakıyla

5 başlamıştı.sinemavetiyatrodabeklediklerigibikeyifliydi.akvaryumdakideğişik balıktürlerikarşısındaağızlarıaçıkkalmıştıvebucanlılarabakmayadoyamıyorduk hepimiz.akşamsaatlerindeodtüsdekapalısporsalonundagerçekleşenkonser gününprogramınınengüzelparçasıydıbence.sporsalonunagirincesalonun ortasındayerlerdekiminderlereoturmamızistendi.birazbeklediktensonra7_8genç arkadaşellerindeçeşitlienstrümanlarlaiçerigirdivehiçbeklemedenellerindekibu müzikenstrümanlarıylakarşımızageçtiler.sıradanbirkonserizleyeceğimizi sanıyorduk.onlarçalacakbizdinleyeceğizbeklentisiiçindeydikfakatöyleolmadı. Buarkadaşlarhepimizinarasınakarışıpbizleriselamlayıpsohbetebaşladılar Denemeleriiçinellerindekikemanlarıçocuklaraverdiler.Herkesinyüzügülüyordu. Çokendergördüğümakşamlardanbiriydi.Çocuklarçoksevinmişti.Buarkadaşlar çocuklarlasohbetederkenveçocuklarbuenstrümanlarıçalarkenbirsüregözlem yapmışlardıkibualetleriiyiçalabilenvetürküsöylemeyisevençocuklarısahneye davetettiler.çocuklargüzelçalıyordu,güzeltürkülerokuyorlardı.muammer,burak vemertherkesietkileyensesleriyletürkülersöyledi.rukiyeçokiyikemançaldı, Rojdakoroşefioldu.Bufırsatlarıonlaravermekonlarıçokmutluetmişti.Dahasonra bizleri3grubaayırdılar.birgrupkivikivikivi,birgrupmangomangomangobir grupdaananasbananaşeklindesıraylabirritimtutturacaktık.sanırımşefiiyice anlamadanhareketetmişolmalıydıkkihergrupdiğergrubunsesinibastırmaya çalışıncakendisesleriniduyurmakiçinbumeyveisimleriniyüksekseslesöyleyince ortayabüyükbirgürültüvekababirsesçıktı.koroşefibizleridurdurup: Bune arkadaşlar.benyüksekseslebağırındemedimki deyincehepimizdakikalarca gülmüştük.misafirlerancakbukadariyikarşılanırveiyiağırlanırdedirttiler.

6 1.Meclis,2.MeclisveAnıtkabirSigezerkentarihiyenidenyaşıyorduksanki. Buralardaçokfarklıbiratmosfervardıancakbizzatgörerekduyarakyaşanabilecek... AnıtkabirziyaretindeAtamızınhuzurundaİLKYARolarakçalışmayaokumaya verdiğimizsözhepimiziçoketkilemiştibence.bundansonrasıiçindahaçokokuyup dahaçokçalışmakiçiniyibirmesajoldubuönemliziyaret. ODTÜSdeYıldırımBeyazıtÜniversitesiöğretimüyesiSinanhocamız TBeynimizTkonusundabizlereçokönemlibilgilerverdi.Beynimizinyapısını, işleyişiniçeşitligörsellerlehiçsıkmadananlattı.özellikleöğrenmeyeolan ihtiyacımızavurguyaptı.shergünyenibirşeyöğrenirsek365günde365yenişey öğrenirizssözühiçaklımdançıkmıyormesela.kulağımızaküpeolacakönemli cümlelerduyduk.hocamızsorucevaplarlaöğrendiklerimizipekiştirmemizisağladı veçokverimli1,5saatgeçirmemizisağladı.hocamızınsorduğusorularkarşısında verdiklericevaplarkarşısındabirkezdahahayrankalmıştıkbuyaratıcıfikirlerine. ilkyarslarımızıngeleceğinegüzelliklerkatmakiçinbelkibirkitapiçin,belkianısınıyaşatmakistediğiniz büyüğünüziçinbirkitaplık,belkidedahafazlasıiçin İşbankasıODTÜşubesi(4229)706968TL TR ; EuroHesabı:TR DolarHesabı:TR (HesapsahibiİLKYAR) Lütfenbağışınızınaçıklamakısmınaisminizimutlakalütfenbelirtin

7 Günlerbilimmerakıveokumanınçalışmanınöneminihissederekgeçiyorduburada. EymirGölüSndekipiknikşuanakadargördüğümeniyipiknikti.Bupiknikte herşeyvardı.isteyenfutbol,voleybol,basketboloynuyor,isteyenipatlıyoristeyen çimlerüzerindeabi_ablalarıylakonuşuyoristeyenalçıdanyapılmışbalıklarıboyuyor isteyenpenguendansıyapıyorhalayçekiyordu.yaniçocuklarınbirçokoyun ihtiyacınaaynıandacevapverilmişti.belkibizgönüllülerdeilkdefa3_4saattebu kadarçokoyunoynamış,bukadarçokeğlenmiştik. Pikniktensonraakşameğlencesivardı.Muammer,Mertvebazıhocalarımızo yanıksesleriylegüzeltürkülerokuyarakbizleriçokuzaklaragötürdüler.çocuklarla doyasıyaeğlendik.osıradabazıçocuklarınayrılmavaktigelmişti.yinezorbiran başlıyordubizleriçin.şöylegeriyebaktığımdaçocuklarlaokadargüzelanılarımız vardıki RümeysaveMelikesorduğumbilmeceleriazbulup3günboyuncabeni otobüstegördükleriheran Mehmetabihadibilmecesor. diyetutturuyorlardı.ne kadarsorsamdadahafazlasormamıistediklerindebendegülerekbirazdasizsorun diyordum.yinebiryerdenbiryeregiderkentürküsöyleyenşiirokuyanfıkralar anlatançocuklar özelliklerukiye,gülsenem,burak,mertvemuammer_birşarkı birtürküsöylemekiçinuzattığımızmikrofonlarahemensarılıyorlardı.hayrunnisa Nevruz şiiriniokuyuncaçoketkileniyorduk.selamettinvealidoğan ı,kamilizzet veserkan ı,sefaileemre yiisimolarakbazenkarıştırıyorum.çünkübirbirlerine çokbenziyorlardı.esrayüzündekitebessümüherankoruyordu.fatmasenave Minciye Mehmetabiçokgüzelgülüyorsun,gülmeksanaçokyakışıyor.Keşkebizim okulaatansan diyorlardıbazen.bende Nedenolmasın. diyordum.asılgüzel

8 gülenkendileriydi.eğerbenibukadargüzelgülerkengördüyselerbuonlarınsaf, masum,temizbakışları,duruşlarıvedaimagülenyüzlerisayesindeydi.minciyeve Rojda nınvedalaşırkenkikızarangözlerini,hızlıakangözyaşlarınıunutamıyorum. Canımız,cananımız,ilkgözağrımız,ilksevdiğimiz,ilkyar larımızlaokadargüzel hiçunutamayacağımbirkampgeçtiki Buçocuklaranekadarteşekküretsem azdır. Şimdimezunoldumdaşöylebazengeriyedönüpbaktığımdabu4 senedengeriyekalanençokaklımdakalacakanılarınhepilkyar dageçtiğini görüyorum.rahmetliatahocamızlamersin denankara yagiderkenyolculuk sırasındabizleresorduğusorularvebusorularüzerineuzunsüredüşünmemiz Bir türlüdoğrucevabaulaşamıyorduk.birkeresindeatahocamız TuzGölü nünen derinyeriuzunlukolaraknekadargelir diyesormuştu.bizarkadaşlarlaçokyüksek rakamlarsöylemiştik:100metre,400cm,200cmgibirakamlarvermiştik.ata hocamız2cmdeyinceinanamamıştık.sanırımodainanamayacağımızıtahminetmiş olmalıkiçokfazlazamangeçmedenaracınıtuzgölü neyanaştırıp Buyurun bakın demişti.çokşaşırtmıştıbizi.çokdikkatliaraçkullanması,projesonrası aracındayaptığımızizlenimlerhiçaklımdançıkmıyor. İLKYAR daherşeyokadardeğerliveheyecanvericiydiki Heyecan; çocuklarıgörürgörmezhissettiğimizeşibenzeriolmayantarifesığmazduyguda. Günboyuberaberyaptığımızetkinlikler,deneyler,yarışmalar, tiyatrolar,atölyeler,eğlencelerde.

9 Oynadığımızoyunlarda.Okuduğumuzmasallarda. Etkinliksırasındameraklıbakışları, ilgilivedikkatliduruşları,sorduklarısorularda Korodasöyledikleritürküler,okuduklarıetkileyicişiirlerde. Elifhocanınmegafonuelinealıpköyükarışkarışdolaşarak çocuklarıevlerindenokulaçağırmasında. AtillaveErkanabinindeköyüdolaşırkendurduklarıyerlerdeçocuklarınanne_ babalarınıilkyar ınçocuklariçinneleryaptığını,nedenburalarageldiğinibize gerekkalmadançokgüzel1_2cümleyleifadeetmelerinde. SaniyehocamızınMalatya dasislivehafifyağmurlugüzelbirsabahtabizleri evindeağırlamasında Çocuklarınsevgiveözlemdolumektuplarıelimizegeçergeçmez yüzümüzüngülümsemesinde. ProjesonrasıBilimOtobüsü ndeyaptığımızizlenimlerde. Yineprojesonrası,gönüllüarkadaşlarımızınyazdıkları birbirindendeğerli,duygutitreşimleriyüksekizlenimlerde Hüseyinhocamızıngönderdiğimaillerde Bazençocuklardangelen BirDemetMektup ta bazendeçocuklarınyazılarının,şiirlerinin,bilmecelerinin,yeraldığı Gün IşığıDergisi nde. Okullarındaprojeyaptığımızçocuklardanbazılarını23NisanKampı datekrar görünceyaşadığımbüyükmutlulukta. ProjesonrasındaMersin debizibekleyenarkadaşlarlaçocuklarlageçengüzel anılarımızı,izlenimlerimizipaylaşmamızda. Senbirdeğişmişsin.Yüzünerenkgelmiş deyişlerinde.

10 Güzellikler,mutluluklarhepbuanlardasaklıydı. Güzellikuzunproje,kısaproje,bilimkampıolsunhiçbiryorgunlukhiçbirşikayet olmamasındavehepdahafazlasınıyapabilmegayretiiçerisindeolmamızda. Oradakiöğretmenlerlegerçekleştirdiğimizdiyaloglarda. Gönüllüarkadaşlarımızlaherprojededinamikiyibirekipolmamızda UzunbiraradansonrahasretgiderdiğimizHüseyinhocamız,gönüllü arkadaşlarımızınözlemdolusözlerinde. Hüseyinhocamızınsunumunudefalarcadinlememerağmenhergünyinebu bilgileresusamışolduğumuhissetmemde... Atahocamızınçokyaratıcı,merakdolu,keyiflivebirokadardagüldüren etkinliğinde.hüseyinhocamızınçocuklara,öğretmenlerekarşıalçakgönüllü,güler yüzlü,bilgidoluherkeseiyiörnekdavranışlarında,öğretmenlereyoğunduygusal anlaryaşatmasında Hüseyinhocamızın Onlariçindahafazlasınıyapmamızgerekmezmi?, Hepgülümsemelerinisağlamakenbüyükamaçolamazmı?, Hanibakmayakıyamayacağım,bakarsamogüzellikleri,osaflıklarıkirletecekmişim gibihissettiğimbirortamdaydım deyişindeydimutlulukvegüzellikler.

11 İLKYAR daherşeyçokdeğerli,anlamlıvesamimiydi.üniversiteyıllarımabir güneşgibidoğduğuniçinvehergününeayrıbirheyecanayrıbirrenkkattığıniçin sonsuzteşekkürlerilkyar...dahaniceprojelerdebuluşmakveçocukların, öğretmenlerin,gönüllülerin,emekkoyan,destekverenherkesinyüzününgülmesi dileğiyle MehmetBozoğlan izlenimleridostlarınızlapaylaşıponlarıüyeyaparak(epostaadreslerinibizeyolluyarak),mesajlarınızda link vererekilkyarsıntanınırlığınıarttırabilirsiniz,ancakbaşkaamaçlarlailkyarizlenimlerindekive sitesindekiresimlerinizinsizkullanılmamasıgerektiğinihatırlatınlütfen...

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf Yeni Yılın ilk izlenimi aynı zamanda 1598 numaralı izlenim sevgili gönüllümüz ve şu anda ilk yar'ın yöneticilerinden sevgili Tülin'in kaleminden... Geçmişte müthiş emekle destekledi, projelerimizin çoğuna

Detaylı

Degerli ILKYAR Dostlari, Sevgili Kiymetli Ogretmenlerimiz,

Degerli ILKYAR Dostlari, Sevgili Kiymetli Ogretmenlerimiz, Degerli ILKYAR Dostlari, Sevgili Kiymetli Ogretmenlerimiz, Gonullumuz sevgili Osman'in cok hos izlenimini ogretmenler gunu nedeniyle ogretmenlerimize, ama ozellikle uzaklarda gorev yapan ogretmenlerimize,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İ L K Y A R L A R I M I Z İ Ç İ N

İ L K Y A R L A R I M I Z İ Ç İ N S e v d iğiniz kitaplarda y a ş a s ın... İLK YAR LARIMIZ İÇİN* *İLKYAR ı bilenlere özet güncel rakamlar -201407 K i t a p l ı k v e ç o c u k l a r a k i t a p 2 0 0 0 $ Bir çocuk desteği Yaz Kampı 400$

Detaylı

AYNA OLABİLMEK. İlkyar = Emek Emek = Gönüllü İlkyar = Gönüllü

AYNA OLABİLMEK. İlkyar = Emek Emek = Gönüllü İlkyar = Gönüllü AYNA OLABİLMEK Bu hafta sonu Ordu Kumru ve Ünye projelerinde birbirinden güzel çocuk ve fedakar öğretmenlerimizle birlikteydik... Bu projenin ani kitaplıklarını IEEE Öğrenci topluluğu sevgili arkadaşları

Detaylı

Bu aksam sevgili Seda anlatiyor... Elbette burada anlatilmasi gereken Seda'nin fedakarligi, Seda gibi gonullulerimizin fedakarligi...

Bu aksam sevgili Seda anlatiyor... Elbette burada anlatilmasi gereken Seda'nin fedakarligi, Seda gibi gonullulerimizin fedakarligi... Bazen konusursunuz, tepki alamazsiniz, acaba bosuna mi konusuyorum dusuncesine kapilirsiniz... Yillardir davet edildikce koy kokenli cocuklarimizin YIBOlari, ogretmenlerini, guzellikleri, fedakarliklari

Detaylı

TARTIŞMALAR. Oturum Başkanı: Katkınız için teşekkürler. Soru sormak isteyen dinleyenimiz var mı? Buyurun.

TARTIŞMALAR. Oturum Başkanı: Katkınız için teşekkürler. Soru sormak isteyen dinleyenimiz var mı? Buyurun. TARTIŞMALAR Oturum Başkanı: Sunuculara huzurunuzda teker teker teşekkür etmek isterim. Çok kolay bir oturum yönetimi oldu. Ben bunu sunuculara borçluyum. Şu anda oturumu kapatmadan önce sizlere soru sormak

Detaylı

6.Bölüm HALKIN POLİSTEN BEKLENTİLERİ

6.Bölüm HALKIN POLİSTEN BEKLENTİLERİ 6.Bölüm HALKIN POLİSTEN BEKLENTİLERİ Sevgili seyircilerimiz değerli konuklarımız Bir Gelişen Aile Gelişen Toplum programında daha sizlerle birlikteyiz. Her Çarşamba saat 16.00-18.00-19.00 arası her pazar

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

HAYALLERİNİZ UĞRUNA PES ETMEDEN ÇABALAYIN

HAYALLERİNİZ UĞRUNA PES ETMEDEN ÇABALAYIN Uluslararası Ticaret Bölümü nün 2005 Yılı Mezunu, Yazar Buse Ünal ile yazarlık ve birçok konu üzerine konuştuk. HAYALLERİNİZ UĞRUNA PES ETMEDEN ÇABALAYIN Buse Hanım, bize biraz işinizden bahseder misiniz?

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ 15 MART 2006 İstanbul Osman ARIOĞLU Gelir İdaresi Başkanı Giriş Adnan Nas: Fazla dakik davranıyoruz, çünkü maalesef Ankara nın gündemini İstanbul dan

Detaylı

Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Mekan Açılışı Bir Gönüllü Kaleminden, Düşlerimi Boyar mısın Gülben Ergen Bizimle Hayata Renk Veriyor! Koridor Kütüphaneleri

Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Mekan Açılışı Bir Gönüllü Kaleminden, Düşlerimi Boyar mısın Gülben Ergen Bizimle Hayata Renk Veriyor! Koridor Kütüphaneleri Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Mekan Açılışı Bir Gönüllü Kaleminden, Düşlerimi Boyar mısın Gülben Ergen Bizimle Hayata Renk Veriyor! Koridor Kütüphaneleri Projesi 2014 Kütüphane ve Okuma Kültürüne Katkı Ödülüne

Detaylı

VİDEOYAP İLE NASIL KAZANIYORUM?

VİDEOYAP İLE NASIL KAZANIYORUM? VİDEOYAP İLE NASIL KAZANIYORUM? www.videoyap.com Gelişmiş Youtube Botu! Not: Sondaki istatistik görüntülerini net görmek için Zoom değerini %150 veya 200 e ayarlayınız. Merhabalar, eğer bu dökümanı okuyorsanız,

Detaylı

UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ. İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma.

UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ. İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma. UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma. Mutat olduğu üzere on beş günde bir yayınladığımız Ufuk Hattı programımıza

Detaylı

İZİM VARSA İŞTE ÖYKÜSÜ

İZİM VARSA İŞTE ÖYKÜSÜ İZİM VARSA İŞTE ÖYKÜSÜ Dr. Üzeyir KIRCA Benim halk sağlığı uzmanlığımı çok kimse bilmez. Öncelikle bu konudan bahsetmek istiyorum. Tıp fakültesini burslu okumuştum onun için de mecburi hizmet yapmam gerekiyordu.

Detaylı

Paylaşmanın Gücü. Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi. e-dergi

Paylaşmanın Gücü. Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi. e-dergi Paylaşmanın Gücü Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi e-dergi Sayı 2, Yıl 2015 2 Paylaşmanın Gücü E-Dergi Sayı 2, Yıl 2015 AkdenizÜniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik

Detaylı

Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi. Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında

Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi. Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında Montessori Montessori Öğretmen Eğitimi Başarılı Bir Ekol Başarılı İki Kurumun Çatısı Altında Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir

Detaylı

TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Her birinize hoş geldiniz

Detaylı

Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız.

Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız. Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız. Sayın Kurtaran öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 17 Haziran 1985 tarihinde doğmuşum. İzmir

Detaylı

Bilkent in Amerika Çıkartması 1 2

Bilkent in Amerika Çıkartması 1 2 Haziran 2008 03 Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bu sayıda: Bilkent in Amerika Çıkartması 1 2 Amerika Notları Bölümümüzden VI. EMFuar Proje Fuarı ve Yarışması BİZ deki Başarılar : TUBA-GEBIP

Detaylı

Bizim Kusursuz Örneğimiz

Bizim Kusursuz Örneğimiz 1 Bizim Kusursuz Örneğimiz Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı İsa Mesih in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz

Detaylı

PARILTI GÖRMEYEN ve AZ GÖREN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

PARILTI GÖRMEYEN ve AZ GÖREN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ PARILTI GÖRMEYEN ve AZ GÖREN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ KURULUŞ HAKKINDA Parıltı derneğinin üyeleri olarak derneğimizi kurarken amacımız heyecanımızı sevincimizi başarılarımızı sizlerle paylaşmak bir dost

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

Yeni Bir Nesil Doğuyor: Jen C. Kendi Dilleriyle Youtube Jenerasyonu

Yeni Bir Nesil Doğuyor: Jen C. Kendi Dilleriyle Youtube Jenerasyonu Yeni Bir Nesil Doğuyor: Jen C Kendi Dilleriyle Youtube Jenerasyonu Jen C kültür ve ticareti belirleyen yeni faktörlerden biri haline geldi. %65 i 35 yaşın altında fakat teknoloji sayesinde istedikleri

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Peace ULUSLARARASI 2420 BÖLGE 2012-2013 19. DÖNEM 6. HAFTA TOPLANTI NO 858 07.08.2012 BÜLTENİ. İSTANBUL YEŞİLKÖY ROTARY KULÜBÜ www.yesilkoyrotary.

Peace ULUSLARARASI 2420 BÖLGE 2012-2013 19. DÖNEM 6. HAFTA TOPLANTI NO 858 07.08.2012 BÜLTENİ. İSTANBUL YEŞİLKÖY ROTARY KULÜBÜ www.yesilkoyrotary. Peace ULUSLARARASI 2420 BÖLGE 2012-2013 19. DÖNEM 6. HAFTA TOPLANTI NO 858 07.08.2012 BÜLTENİ İSTANBUL YEŞİLKÖY ROTARY KULÜBÜ www.yesilkoyrotary.com İSTANBUL YEŞİLKÖY ROTARY KULÜBÜ KURULUŞ 15 NİSAN 1994

Detaylı