mavi beyaz Balkanlar Koleji Kültür Edebiyat ve ĠletiĢim Kulübü Dergisidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mavi beyaz Balkanlar Koleji Kültür Edebiyat ve ĠletiĢim Kulübü Dergisidir."

Transkript

1 mavi beyaz Balkanlar Koleji Kültür Edebiyat ve ĠletiĢim Kulübü Dergisidir.

2 BALKANLAR KOLEJĠ KÜLTÜR EDEBĠYAT VE ĠLETĠġĠM KULÜBÜ: 1- A BARAN AġULA 1- A EDA KILIÇ 1-B GĠZEM ĠNAN 1- B DEVRAN BOZDOĞAN 1-B TURGAY ARDA YALIN 1-C LORĠN DERĠN 1-C SEVAL NĠSAN ÇOBAN 2-A TANAY ERSĠN 2-A AZRA SU FIRAT 2-B GÖKDENĠZ ADIYAMAN 3-A NĠSA KIIÇ 3-B LENA DĠLARA ÇELĠKEL 3-B ALP ALPTEKĠN 3-B BERKE PABUÇÇU 3-C DEFNE ÇALTIK 4-A UMUT KARADENĠZ 4-B DAMLA PARLAKYILDIZ 5-A ESĠN DERĠN 6-A ÖYKÜ ASĠYE GENÇ 6-A MELĠS MAYA ALAÇAM 7-A GÜLCE ÇAKIROĞLU 7-A EMĠRHAN AYKUT 8-A CANSET GENÇKAL 8-A ZEYNEP ÖZKÖK 8-B SEMANUR KĠLĠM 8-B ĠLAYDA EKĠM AKDEMĠR REHBER ÖĞRETMENLER : FATMA ġahġn, ZARĠFE TARAKÇI, SEDA MEġE

3 Editör den.2 Fatma ġahin den Bengisu dan Dizeler...4 Bir VarmıĢ Bir YokmuĢ Hacivat Ġle Karagöz Gerçekten YaĢadılar Mı? Deyimler Nasıl Ortaya ÇıkmıĢ? ġairlerden Seçmeler Neden? Deniz Okulu Anlatıyor Mert ÇELĠK Yazıyor.12 KonuĢan Fotoğraflar SöyleĢi Balkatür KöĢesi...17 Beyin Cimnastiği

4 Zarife TARAKÇI Yepyeni bir sayıdan daha merhaba, Yepyeni bir sayıyla yine karşınızdayız. Bizler dergiyi hazırlarken ve sizlere sunma öncesinde çok heyecanlanıyoruz. Sizlerden gelecek yorumlarla, sizlerin ekleyeceği çalışmalarla dergimiz daha da güçlenecek ve daha etkin bir hal alacak. Buna eminiz. Her geçen gün dergimize olan ilginiz çoğalıyor ve yazarçizer kadromuz genişliyor. Dergimiz renkleniyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Emeklerini dergimizden esirgemeyen öğrencilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yazdığınız her yazı çizdiğiniz her çizim yaptığınız her çalışmalar gelecekte bugünlerinizin günlüğü gibi olacak, düşünsenize. Yıllar sonra dergimizi açtığınızda ilköğretim dönemlerinizde neler yaptığınızı görecek, kendinizle gurur duyacaksınız. Bugün yaptığınız her uğraş sizlere çok olumlu katkılar sağlayacak. Hepsi bir disiplin olarak benliğinize yerleşecek. Bunlar da bir bireyin yetişmesinde çok önemli yaşantılardır. Bizler Balkanlar Koleji nde her bireyin kendi ilgilerini ortaya çıkaracağı uğraşlarla buluşmasına öncelik veriyoruz ve böyle olması gerektiğini savunuyoruz. Bu anlamda okulumuzda gerçekleşen sanatsal faaliyetlerde bulunmanızı, yazı alanında gerçekleşen çalışmalarda yer almanızı özellikle destekliyoruz. Biliyoruz ki ilgi alanlarınızı uyguladıkça hayatınızda karşılaşabileceğiniz problemlerle daha kolay baş edeceksiniz. Bunu biliyoruz. Bu ay, Çanakkale Şehitleri ni andık. Bizler tarihine saygı duyan genç nesiller olarak bu konuda yapılmış her çalışmada gönülden görev aldık, onları, hazırladığımız şiir dinletileriyle, oratoryolarla, tiyatrolarla andık ve onlara şükranlarımızı sunduk. Onlar bu topraklar için, bizlere bağımsızlığımızı armağan etmek için gözlerini kırpmadan ölüme koştular. Bizler onlara minnettarız. Minnettarlığımızı onlara sunmaktan gurur duyuyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, dergimiz huzurlarınızda. Dergimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi dergimizi takip etmeye, dergimize katkı sağlamaya davet ediyoruz. Sevgilerimizle 2

5 Fatma ġahġn Sevgili Öğrenciler, Kısa bir aradan sonra yine hem de Çanakkale Zaferi gibi bir konuyla birlikte olmak ne güzel! Bu hafta Çanakkale Destanı nın 97.yılını andık. Hep birlikte, coşkuyla, duyguyla, tek yürek, tek düşünce... Sevgili çocuklar, bu çalışmalarımızda gösterdiğiniz azim, duygu, yaptığınız işe ait farkındalığınız gözlerinize yansıyordu. Tabi çalışmalarınızı izleyenlerin de... Size bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Meslek yaşamım boyunca ilk kez, ilk kez bir okulda 18 MART töreninin böylesine içtenlikle hazırlandığına tanık oldum. Hazırlayanlar, hazırlananlar ve hazırlananı özümseyerek, yaşayarak izleyenler. Çok duygulandım, çok umutlandım. Millet olarak çok zor süreçlerden geçtiğimiz son yıllarda umuda, ulusal birlikteliğe ihtiyacımız olduğu biliyoruz. Kuşkum yok artık. Siz Balkanlar Koleji öğrencileri, Çanakkale Askeri nin ruhunun yaşamaya devam ettiğini bizlere gösterdiniz. Teşekkürler, Balkanlar Koleji Ailesi. Birlikte nice destanlar yazmaya, nice geçmiş ve gelecek zaferleri kutlamaya 3

6 Bengisu CÜNEYĠT / 5B KADIN ĠĢi, temizliği, yemeği yapan kadın, En baģarılı erkeği yetiģtiren kadın, Ġkinci planda olmaya zorlanan kadın, Morun simgesi maalesef yine kadın! Kadın sevgidir, Kadın Ģefkat, Onda her zaman, Güveni tat. Ne ararsan onda var, Yalnız hissedersen kendini, Ona koģ, O kollarını açar. BaĢbakan da olur, Kasap da, Hesap da yapar, ĠnĢaat da. Ġnan ona, Saygı duy, Her Ģeyden öte, O bir ANA! 4

7 BĠR VARMIġ BĠR YOKMUġ Bir zamanlar ülkelerden birinde yaşlı bir kral yaşarmış. Bu kralın çocuğu yokmuş. Yaşlandıkça kendi yerine kimi bırakabileceğini düşünmeye başlamış. İyiliksever, dürüst ve doğrulardan asla sapmayan biri kendisinden sonra kral olsun istiyormuş. Bunun için şöyle bir yol izlemiş: Adamları ülkedeki bütün erkek çocuklarına birer çiçek tohumu dağıtmış. Kral da bu tohumlardan çıkacak çiçekler arasında hangisi en güzel olursa, kendisinden sonra o çiçeği yetiştirenin kral olacağını ilan etmiş. Bu çocuklardan biri de Ir miş. Ir kralın verdiği tohumu saksıya ekmiş. Ama uzunca bir süre beklemesine rağmen saksıda çiçek çıkmamış. Annesi, belki yanlış bir saksıya ektiği için çıkmayabileceğini söyleyince de, tohumu yeni bir saksıya ekmiş. Ama nafile, yine hiçbir bitki yeşermemiş, çiçek açmamış. Sonunda kralın söylediği gün gelmiş. Ülkenin bütün çocukları rengârenk, birbirinden güzel çiçeklerle kraliyet sarayının önünde sıraya dizilmişler. Ellerinde çiçek olmayan, yalnızca İr varmış. Ir, elinde boş saksı öylece duruyormuş. Kral çocukları tek tek dolaşmış, çiçeklere bakmış, kimini bir iki sözle övmüş, ama yoluna devam etmiş. Ir in yanında gelince, onun boş saksısına bakıp: Çocuğum demiş. senin saksında çiçek yok ki! Ir ağlamaklı bir sesle: Evet kralım diye cevap vermiş. Maalesef benim tohumum büyümedi. Bu cevap üzerine yaşlı kral küçük Ir i kucaklamış ve bundan böyle kendisini evlat edineceğini, kendisinden sonra da onun kral olacağını duyurmuş. Meydandakiler bu işe bir anlam verememişler. Bunca güzel çiçek varken nasıl olur da saksısı boş olan bir çocuk veliaht ilan edilir diye birbirlerine sormadan edememişler. Ahalinin merakını kral şu açıklamayla gidermiş: Benim dağıttığım çiçek tohumlarının hepsi daha önce sıcak sudan geçirilmişti. Yani hiçbirinden çiçek çıkması ihtimali yoktu. Ama sadece bu çocuk gerçeği bana olduğu gibi anlattı. İşte bu yüzden, benden sonra o kral olacak. 5

8 Bora PETEK / 3A Geleneksel kültürümüzün ortaoyunu ve meddahla birlikte en önemli köşe taşlarından biri olan gölge oyunumuz KARAGÖZ HACİVAT oyunları günümüzden yüzyıllarca önce ortaya çıkmış, insanları eğlendirirken düşündürmüş, zaman zaman toplumsal bilinç noktasında öncü bir rol oynamıştır. Gölge oyunlarının ne zaman ve nasıl çıktığı hakkında bir bilgi olmamakla birlikte Asya ( Java, Endonezya ve Çin ) kökenli olduğu bilinir. Gölge oyununun Türk kültüründe ne zaman ortaya çıktığı, Karagöz ve Hacivat olarak ne zaman biçimlendiği ise bilinmeyen bir konudur. Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan bir gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına HAYALİ ya da HAYALBAZ denir. Yardımcılarına ise ÇIRAK, YARDAK, DAYREZEN ve SANDIKKA denir. Karagöz ile Hacivat'ın gerçekten yaşayıp yaşamadıkları bilinmemekle birlikte bu konuda farklı söylentiler vardır. En çok bilineni ise şudur: Karagöz( Kambur Bali Çelebi ) ile Hacivat ( Halil Hacı İvaz) Bursa Ulu Cami de inşaat işçisi olarak çalışıyorlarmış. Ancak aralarında şakalaştıkları için inşaat yavaş ilerliyormuş. Bunun üstüne padişah Sultan Orhan Gazi, ikisinin idamına karar vermiş... Ancak bu söylentide bilgi hatası bulunur; çünkü Ulu Cami Sultan Orhan döneminde değil, Yıldırım Bayezit döneminde yapılmıştır. Dolayısıyla bu söylentinin gerçek olmadığı açıktır. Gölge oyunumuz Hacivat ve Karagöz bir zamanlar toplumun en önemli eğlencesiydi. Eskiden ramazan gecelerinde mutlaka ramazan eğlencesi yapılır, büyük bir sabırla beklenen iftar topu atıldıktan sonra iftariyelikler sofraya gelirdi. İftar yemeğini yiyen herkes doğruca 6

9 Karagöz ve Hacivat gösterisini izlemeye giderdi. Hacivat'ın asıl adının Hacı İvaz olduğu söylenir. Hacivat karakteri düzeni temsil eder. Nabza göre şerbet verir. Kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder. Alın teri ile çalışmaktan çok Karagöz'ü çalıştırarak onun sırtından geçinmeye bakar. Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu Karagöz'dür. Okumamış bir halk adamıdır. Hacivat'ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz görünüp onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli şakalar çıkarırken bir taraftan da Türkçe dil kurallarıyla yabancı kelimeler kullanan Hacivat la alay eder. Her işe burnunu sokar, her işe karışır, sokakta olmadığı zaman da evinin penceresinden uzanarak ya da içerden seslenerek işe karışır. Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından dolayı ikide bir zor durumlarda kalsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Çoğunlukla işsiz ve geçim derdindedir. Hacivat'ın bulduğu işlere girip çalışır. Başında IŞKIRLAK adı verilen oynak bir şapka vardır. İşte karagöz böyle tanınır. Kaynak: İlginç Bilgiler Ansiklopedisi 7

10 Seda MEġE ġapa Oturmak İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Şap alüminyum ve potasyum sülfatından oluşan, sıcak suda eriyen antiseptik bir maddedir. Eski Tas Eski Hamam Değişen bir şey yok, eski durum sürüyor anlamında kullanılan bir deyimdir. Şap Denizi de denilen Kızıldeniz de şap kayalıkları varmış. Bu kayaların bir kısmı denizin yüzeyinde görünür, bir kısmı da deniz yüzeyinin hemen ardında olurmuş. Eskiden ayrıntılı deniz kayalıkları bulunmadığı, denizcilik o denli gelişmediği için denizciler bu kayalıklardan çok korkarlarmış. Denize oturan gemiler için Şapa oturdu. denirmiş. Zamanında, Edirne de vakıflara ait harap bir hamam varmış. Hamam bakımsızlıktan işsiz güçsüzlerin barınağı olmuş. Sonunda vakıf yönetimi bu hamamı onarmaya karar vermiş. Gerekli ödenek ayrılmış ve bir görevli bu işin sorumluluğunu üstlenmiş. Bu görevli işe başlamış ama hamamı onarmak yerine birkaç yerini sıvatmış ve ufak tefek yenilikler yapmakla yetinmiş. Ayrılan ödenekten de binlerce altını cebine atmış. Hamamın işleri bitince yöneticiler hamam ziyarete gelmiş. Gelmişler ve allanan pullanan hamamın aslında onarılmadığını anlamışlar. Yöneticilerden biri etrafı gezerken köşe bucakta birkaç eski tas bulmuş. Elindeki tasları diğer yöneticilere de göstererek: Hamamın onarılmadığının kanıtı bu eski taslardır. Bu kabul edilemez, onarım işi yeniden yaptırılmalıdır, demiş. 8

11 Canset GENÇKAL / 8A Shakspeare Der Ki; * Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. * Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Sadece kendiniz için yaşayın ve; - Konuşmadan önce dinleyin, - Yazmadan önce düşünün, - Harcamadan önce kazanın, - Dua etmeden önce bağışlayın, - İncitmeden önce hissedin, - Nefret etmeden önce sevin, - Vazgeçmeden önce çabalayın, - Ölmeden önce yaşayın. *Hayat budur. Onu hissedin, onu yaşayın ve ondan hoşnut olun. 9

12 Öykü GENÇ / 6A Neden insanlar savaşır? Hep merak etmişimdir. Yüzyıllardır insanlar savaşıyor. Binlerce insan ölüyor. Ama biz kendimize hiç Neden? diye sormuyoruz. Hiç ders çıkarmıyoruz. Eğer neden sorusunu kendimize sorsaydık sizce savaşlar azalır mıydı? İnsanlar bazen toprak için bazen para için savaşıyorlar. Benim merak ettiğim biraz daha toprağa, paraya sahip olunca o kadar insanın ölmesine değiyor mu? İşte bu soruları kendimize hiç sormadık, hiç cevap aramadık ve bu yüzden insanlar hala daha savaşıyor ve hala daha kendimize neden sorusunu sormuyoruz. 10

13 Deniz ALAK / 4B Bizim okulumuza girer girmez ağaçlar ile dolu iç açıcı bir bahçe ile karşılaşırsınız. Bu bahçede ağaçların dibin deki çiçekler sizlere mutlu ve rengârenk bir dünya açıyor. Arka bahçemiz ise tam bir masal ormanı. Kocaman orta boy ve küçük mantar evler ve yanlarında çalılıklar ileride ise anaokulu girişimiz var. İlk katımızda Pınar Abla, Esin Abla ve Yeliz Abla iş başında. İrfan Amca tost yaparken onun yaptığı tostların güzel kokusu burnumuza gelir. Beyaz saçları ile bize elini uzatıp tost vermesi herkesin sıradan çıkma zamanıdır. 2. katta bizim birinci sınıflarımızın örenmeye hazır ve heyecanlı çığlıkları gelirken 3. katta hemşire teyzenin bembeyaz odası Sonraki katta bizim yerdeki oyunlarımız ve işte bizim sınıfımız Sarı saçlı, gözlüklü, bizim anneannemiz, annemiz Fatma öğretmenimiz. Deneyleri ile geldi Emine öğretmenimiz. Bir üst katta ise resim Öğretmenimiz rengârenk kapısının önünde güler yüzü ile karşılar bizi. Üst katta sıralanmış yemekler, işte benim aşçı dedem Okulumuzdan çıktıktan sonra müzik sesleri, müzik öğretmenimin sesi, sonra Bünyemin Amca ile işte bizim okulumuz İşte betimleme ile bu kadar yazılabilen ama gerçekte daha güzel olan okulumuz 11

14 Mert ÇELĠK / 3B ġehġtlerġmġz Bizi düşmanlardan kurtardınız İyi ki düşmanı yendiniz Bize özgürlük verdiniz Ey şehitler rahat uyuyun! Çanakkale geçilmez Şehitler ölmez. 18 Mart 2010 KARLAR Karların güzelini yapan Beyazdır beyaz Kar yağdığında Kartopunun içinde olmak istiyorum. 5 Şubat 2010 ANNEM Sen beni çok seviyorsunuz Ben de seni çok seviyorum Anne sen beni bırakmayacaksın Ben de seni bırakmayacağım Ben seni sonsuza kadar seveceğim. Mart

15 Merve HATĠPOĞLU / 7A Bu fotoğrafta eksik olan bir şey yok mu? İki tane salıncak var ama boş. Peki, çocuklar nerede? Tahmin ettiğiniz gibi ya bilgisayarın başındadırlar, ya televizyon izliyorlardır, ya da ellerinde telefonlar zamanlarını boşu boşuna harcıyorlardır. İsyan edemez mi ki bu iki salıncak? Özlemiş olamaz mı çocuk seslerini? Bazen siyah-beyaz dünyadaki en büyük zıtlıkmış gibi görünür. Ama ikisinin birleşimiyle oluşan o sevgi bağı ne güzel görünüyor fotoğrafta

16 14 Geçen gün fotoğraf çekmek için sahile inmiştim. Gözüme genç bir kadın takıldı. 4-5 kediye mama veriyordu. O kadar sevindirici bir sahneydi ki fotoğrafını çekemeden duramadım. Sohbet etmeye başladık ve öğrendim ki kadın her hafta hayvanlara mama veriyormuş. Oradaki kediler konuşabilseydi eminim teşekkürlerini sunarlardı. Zaten gözlerinden ne kadar mutlu oldukları açıkça okunuyordu. Hayvan sever insanların olduğunu bilmek mutluluk verici bir şey

17 Gülen yüzler Ya da maske takılmış gülen yüzler İnsanlar birçok zaman maske takarlar aslında. Üzgün, sinirli olduklarında bunları saklamak için maske takarlar. O kadar çok maskeye sahip olmuşlardırlar ki bir zaman sonra maske takmak alışkanlık haline gelir yetişkinlerde. Ama çocuklar Onlar dünya üzerindeki en saf karakterlerdir. Duygularını saklama gereği duymazlar.. 15

18 Zeynep ÖZKÖK Canset GENÇKAL / 8A Kantine her geldiğinizde sizi karşılayan İrfan Amcamız aslında kim, hiç düşündünüz mü? Mavi Beyaz Dergimiz sizin için araştırdı. İrfan Amcamızla yaptığımız röportajımızdan bazı notlarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz... İrfan Amcamızı hep güler yüzlü bir kantinci olarak düşündük öyle değil mi? Ama aslında o, bunlardan fazlası... Mesela kendisi bir konservatuar bitirmiş yıllarında Belediye Konservatuarına gitmiş. Ayrıca orada piyano ve keman öğrenmiş, piyanoyu hala çalabiliyormuş. Sınıf arkadaşlarının (Arif Uygur gibi isimlerin) da operada çalıştığını es geçmemek lazım... Üstelik iş zamanları haricinde kendi orkestrasıyla çalıyormuş. Dört sene öncesine kadar da okulumuzda çalmış. İrfan Amcamız, müziğe olan bu merakını kantinimizde de göstermekte... Örneğin kantinimizde çoğunlukla klasikler ve yabancı müzikler çalmakta. Bir gün Neyire Öğretmenimiz; 'Buraya gelince huzur buluyorum... ' demiş. İrfan Amcamız, müziğin yanında temizliğiyle de ünlüdür okulumuzda... Sabah sekizden akşam altı buçuğa kadar çalışan amcamız çıkarken bile kendi temizliğini kendi yapıyormuş. Mezun olup gelen arkadaşlarımız da İrfan Amcamızın bu özelliklerinden dolayı hafızalarına kazındığını, onu özlediklerini söylüyorlarmış. Gördüğünüz gibi kantinine geldiğimiz İrfan Amcamız sadece güler yüzlü bir kantinci değil... 16

19 BALKATÜR KÖŞESİ Ekim AKDEMĠR / 8B 17

20 Efe EROĞLU 7/A Zor Su doku Orta kolaylıkta Su doku 18 19

21 Kolay Su doku AVUSTURALYA BREZİLYA KANADA DANİMARKA İNGİLTERE FRANSA N E N D O N E Z Y A S I R N S A I T N B K D S C G X Q Y X F V P S D K A H S A Y N A M L A Y N O U A K K A N A D A A D B A M B T V İ Y Ç E V R O N S N T P F Y U Ç O Ş İ S V İ Ç R E D O R H S L Z İ İ S V İ Ç R S A R A O T E B N M E K S İ K A N T N L U B A Y L İ Z E R B S İ E S L R I T A L Y A F D G O M K A A A M A C A R I S T A N A İ G N L Z U J J A P O N Y A R Z S D Y N I J E R Y A İ N G K B A A A E R E T L İ G N İ E A R J A N T İ N H B C B D A Q ALMANYA MACARİSTAN İTALYA JAPONYA İSVİÇRE MEKSİKA NORVEÇ PORTEKİZ HOLLANDA ARJANTİN TAYVAN BELÇİKA NİJERYA ENDONEZYA 19

22

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ODTÜ Kolej li Çocuk [Yılbaşı Özel Sayısı]

ODTÜ Kolej li Çocuk [Yılbaşı Özel Sayısı] Yılbaşı Özel Sayısı ODTÜ Kolej li Çocuk [Yılbaşı Özel Sayısı] Merhaba Odtü Kolej li Çocuklar! Uzun zamandır sizlerle buluşacağımız ilk sayımızın hazırlığını yapıyoruz. Sonunda hasret bitti. Biz yazar olduk,

Detaylı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EM N Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Yayımlayan: Makedonya Cumhuriyeti E itim ve Bilim

Detaylı

ORMAN HFT / : İLKBAHAR MEVSİMİ VE GİYSİLERİMİZ

ORMAN HFT / : İLKBAHAR MEVSİMİ VE GİYSİLERİMİZ Başlık 5-6 YAŞ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ORMAN HFT / : İLKBAHAR MEVSİMİ VE GİYSİLERİMİZ Ormanın tanımı yapınız?ormanın/ağacın faydaları nelerdir? Ağaç çeşitleri nelerdir? Ağacı ve ormanı nasıl korumalıyız?

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı, 10 Eylül 2012 Pazartesi günü, Okul Öncesi ve 1. Sınıf öğrencileri için büyük bir coşkuyla başladı. Öğrencilerimiz, yöneticileri

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 7 HAZ RAN 2012 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2012 SAYI: 7 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı

Bizim Dergi Aralık 2009 Sayı 15 HOŞGELDİN 2010

Bizim Dergi Aralık 2009 Sayı 15 HOŞGELDİN 2010 Bizim Dergi Aralık 2009 Sayı 15 HOŞGELDİN 2010 Bizim Dergi - 2 - Aralık 2009 Sayı 15 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Hacer Doğan +41 76 532 2056 İÇİNDEKİLER BAŞYAZI DERNEK

Detaylı

Muhabbetten Muhammed (s.a.v) oldu hâsıl, Muhammedsiz (s.a.v) muhabbetten ne hâsıl.

Muhabbetten Muhammed (s.a.v) oldu hâsıl, Muhammedsiz (s.a.v) muhabbetten ne hâsıl. Genel Kültür ve Edebiyat Dergisi / Sayı: 6 Yıl: 2015 / Bu dergi Sultan Alparslan Koleji yayınıdır. Muhabbetten Muhammed (s.a.v) oldu hâsıl, Muhammedsiz (s.a.v) muhabbetten ne hâsıl. Biz O (s.a.v) nu Görmeden

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler

Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler Ankara, 2014 1 2 SUNUŞ Kütüphan-e Türkiye Projesi nin eğitim çalışmaları sırasında bir kütüphanecimizin katılımcılarla paylaşmış olduğu öykü elinizdeki kitabın

Detaylı

Radyo Birleştirir. Ben i biz le açıklayabilecek bir ortak hafızanın oluşması gerekmektedir.

Radyo Birleştirir. Ben i biz le açıklayabilecek bir ortak hafızanın oluşması gerekmektedir. RADYOVİZYON EYLÜL 09 Radyo Birleştirir Kültürel farklılığa örnek teşkil edebilecek sosyal bir davranış, kişisel ölçekte pek kabul görmese de sosyal baskılanma sonucunda sürdürülebilir. Örf, adet, tutum

Detaylı

Radyo Birleştirir. Ben i biz le açıklayabilecek bir ortak hafızanın oluşması gerekmektedir.

Radyo Birleştirir. Ben i biz le açıklayabilecek bir ortak hafızanın oluşması gerekmektedir. RADYOVİZYON EYLÜL 09 Radyo Birleştirir Kültürel farklılığa örnek teşkil edebilecek sosyal bir davranış, kişisel ölçekte pek kabul görmese de sosyal baskılanma sonucunda sürdürülebilir. Örf, adet, tutum

Detaylı

BASKI BİLGİLERİ EKLENECEK BAĞIŞ BULUNURSA ONUN ADI YAZI- LACAK KÜNYE BİLGİLERİ

BASKI BİLGİLERİ EKLENECEK BAĞIŞ BULUNURSA ONUN ADI YAZI- LACAK KÜNYE BİLGİLERİ 1 2 BASKI BİLGİLERİ EKLENECEK BAĞIŞ BULUNURSA ONUN ADI YAZI- LACAK KÜNYE BİLGİLERİ TEGV gönüllülerinin sözcükleriyle 20 yıl 3 Neden Gönüllü Anı Defteri? 1995 te bir Ocak günü eğitim aşkıyla çıktık yola.

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları iletişim bülteni ÖZ-DE-BİR SINAVI 8. SINIFLAR BİRİNCİSİ EGE ERDEM TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ ANKARA BÖLGE İKİNCİSİ ARIN TEKİNEL Şubat-Mart 2013 Sayı: 4 SERGIEV POSAD AVRUPA KUPASI ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

Detaylı

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Biz haber etmeden haberimizi alırsın, Yedi yıllık yoldan kuş kanadı ile gelirsin... Nazım Hikmet SİNAN TANYILDIZ 05 Bir Köşede Durdum... Dostça... Sinan Tanyıldız Onlarca yıldır her sabah Dostça isimli

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

köprü Tarih bir yerde ayıbınla, eksikliğinle yüzleşme sanatıdır. Okulumuzun efsanelerini öğrenmek için sayfa 14.

köprü Tarih bir yerde ayıbınla, eksikliğinle yüzleşme sanatıdır. Okulumuzun efsanelerini öğrenmek için sayfa 14. köprü Bosphorus Chronicle ın ekidir. Hepsi ve daha fazlası 150. Yıl Özel de Okulumuz hakkında ilginç bilgiler öğrenmek için Mehmet Uysal ile yaptığımız söyleşiyi okumalısınız. Sayfa 4. Bina isimlerinin

Detaylı

Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır.

Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır. Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır. Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Malazgirt Mah 931. Cadde No : 145 Dikmen / Ankara Tel : (0312) 478 56 74 478 56 75 Fax

Detaylı

2 İletişim Bülteni. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

2 İletişim Bülteni. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 2 İletişim Bülteni BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK Ü ŞÜKRAN, SAYGI VE GURURLA ANDIK. Ölümünün 74. yılında Ulu Önder Atatürk ü, başta Kurucu Temsilcimiz ve Genel Müdürümüz Sayın Hilal ERDİNÇ olmak üzere; Okul Müdürlerimiz,

Detaylı

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Tunca TOSUN 2C MERHABA Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu Sorumlu Müdür Can Vuran Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Sanat Yönetmeni Semra Bolat Editör Yüksel Altıntaş Nigar Tokat

Detaylı

JUDONUN MELEK YÜZLERİ

JUDONUN MELEK YÜZLERİ Renkli Kalemler Gazetesi, Yapı Kredi nin desteği ile, deneyimli gazeteciler Esen Evran, Pınar Akbıyık Yıldız ve Yonca Tokbaş koçluğunda TEGV Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı çocukları tarafından

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir

Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir Ocak 2014 36 Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir RÖPORTAJ Sevilay Acar, Başöğretmen Saadet Teyze ile unutulmaz bir söyleşi yaptı

Detaylı

23 NİSAN COŞKUSU. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık.

23 NİSAN COŞKUSU. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık. 23 NİSAN COŞKUSU 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 91. yılında, öğrencilerimiz günün anlamına uygun bir program hazırladılar.

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı