KONYA-EREĞLİ İLÇESİNDEKİ EL DOKUMASI HALILARIN DESEN ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA-EREĞLİ İLÇESİNDEKİ EL DOKUMASI HALILARIN DESEN ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 241 KONYA-EREĞLİ İLÇESİNDEKİ EL DOKUMASI HALILARIN DESEN ÖZELLİKLERİ * BAŞARAN, Fatma Nur ** KAYABAŞI, Nuran TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Anadolu toprakları yüzyıllardır, çok farklı dil, din, ırk, kültür ve medeniyet birliğini, çoğaltan ve zenginleştiren büyük bir coğrafya olmuştur. Göç yoluyla nakledilen kültürel değerlerin yanında, bu topraklarda yaşamış olan uygarlıkların mirasıyla bütünleşen el sanatları eşsiz boyutlara ulaşmıştır. Bu kültürel miras içinde geleneksel sanat kollarından biri olarak yer alan Türk halı sanatı, Anadolu insanının günlük yaşamında da vazgeçemediği bir yere sahip olmuştur. Anadolu da el dokuması halıcılık, motif, renk, kalite, boyut, kompozisyon vb. açısından büyük gelişmeler göstererek günümüze ulaşmıştır. Fonksiyon ve estetik açıdan görülen bu gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları ve yaşam şartları doğrultusunda yönlendirilmiştir. Üretimlerinde kullanılan yünün kalitesi, renk ve boya özellikleri, düğüm tipleri, motifleri ve anlamlarıyla yöresel farklılıklar da kazanmışlardır. El dokuması halılar, teknik, motif, anlam ve renkleriyle, dokunduğu yerin ekolojik koşulları, toplumsal ve kişisel değer yargıları ile estetik anlayışı, kültürel ve ekonomik şartlarını yansıtmaktadır. El dokuması halıcılık; işsizlik kaygısı ile şehirlere yönelik büyük beklentilerle gerçekleştirilen göçlerin ve bunun sonucunda yaşanan sosyal problemlerin bir ölçüde önlenmesi, yöresel hammadde ve işgücünü yerinde değerlendirerek bölgesel kalkınmanın yanında aile ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından da önemlidir. Ayrıca sosyo-ekonomik değerinin yanında, kültürel zenginliklerimiz arasında büyük yeri olan bu sanatın, yozlaştırılmadan yaşatılabilmesi için, var olan örneklerinin bilimsel araştırmalarla belgelenmesi daha da önem kazanmaktadır. Bu bildiride, 1 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğt. Böl. 2 Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

2 242 günümüzde halen el dokuması halı üretimi yapılan yörelerden biri olarak, Konya iline bağlı Ereğli ilçesi halıları desen, renk ve kompozisyon özellikleri açısından değerlendirilecektir. Bildirinin amacını, Ereğli ilçesi halılarını Uluslararası 38. ICANAS Kongresi nde tanıtmak, Türk el dokuması halıcılık literatürüne kazandırmak, desen ve kompozisyon özelliklerini ortaya koymak, bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: El dokuması halı, Ereğli, el sanatları, dokuma. ABSTRACT Pattern Features of the Hand-Woven Carpets at Konya-Ereğli District The Anatolian land has been a big geography for centuries that increases and richens various languages, religions, races, culture and civilization unions. Besides the cultural values transferred via migration, the crafts that have been integrated with the heritage of the civilizations that have lived on these lands have attained unique dimensions. The Turkish carpet art taking place as one of the traditional art branches within this cultural heritage, has gained an indispensable place in the daily life of the Anatolian people. Hand-woven carpet weaving in Anatolia has reached the current day by displaying significant improvement regarding motif, color, quality, dimension, composition, etc. These developments observed in terms of function and aesthetics have been oriented in line with the ever-changing needs and living conditions of the society. Regional differences can also be observed as per the quality of the wool used in the production, color and dye properties, knot types, motifs and meanings. The hand-woven carpets, with their technique, motif, meaning and colors, reflect the aesthetic understanding, cultural and economical conditions together with the ecological conditions, social and personal judgments valid at the place of weaving. Hand-woven carpet weaving is also gaining importance in regards to preventing to a certain extent the social problems encountered as a result of migrations made to the big cities due to unemployment concern with great expectations, benefiting from the regional raw material and workforce at site and contributing to family and country s economy besides regional development. Moreover, to ensure that this art is perpetuated without being degenerated, in addition to its socio-economic value, it is becoming more

3 243 and more important to document the existing examples of this art having an essential place among our cultural wealth with scientific researches. In this proclamation, the carpets of Ereğli district of Konya province, being one of the regions where hand-woven carpet production is still being made, will be evaluated in terms of their pattern, color and composition features. The aim of the proclamation is to introduce the carpets of Ereğli district at the 38 th International ICANAS Congress, introduce them to the Turkish hand-woven carpet literature, put forward the pattern and composition features and contribute to the future scientific studies in this regard. Key Words: Hand-woven carpet, Ereğli, crafts, weaving Anadolu toprakları yüzyıllardır, çok farklı dil, din, ırk, kültür ve medeniyet birliğini, çoğaltan ve zenginleştiren büyük bir coğrafya olmuştur. Göç yoluyla nakledilen kültürel değerlerin yanında, bu topraklarda yaşamış olan uygarlıkların mirasıyla bütünleşen el sanatları eşsiz boyutlara ulaşmıştır. Bu kültürel miras içinde geleneksel sanat kollarından biri olarak yer alan Türk halı sanatı, Anadolu insanının günlük yaşamında da vazgeçemediği bir yere sahip olmuştur. Kelime etimolojisi açısından halı veya kalı; doğrudan doğruya çeyiz, kalıcı eşya, bir araya getirilmiş, sıklaştırılmış, sıkılaştırılmış, çoğaltılmış, birleştirilmiş, toplanmış anlamındadır (Açıkgöz, 1984). Halı aynı zamanda ince bir zekanın, usta ellerin, derin zevkin ve iç dünyasının yarattığı değerler bütünüdür. Sanat değeri taşıyan bu bütünün oluşturulmasında kadınlar önemli rol üstlenmiştir. Anadolu kadını, sosyo ekonomik ve geleneksel yapıya uygun olarak, çok küçük yaşlardan itibaren, tüm duygu ve isteklerini, inançlarını, kendi zevk ve anlayışıyla değerlendirerek dokuduğu halılar üzerinde dile getirmektedir. Sanat boyutunda olduğu kadar ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahip olan halıcılık, teknik açıdan küçük el sanatları olarak nitelendirilmekte ve bu sanatı yaşatan kuvvet genellikle aile temellerine dayanmaktadır. Yöresel üretimde halıcılık, Türk geleneksel yaşamında her yaştan, tüm aile bireylerinin dayanışmasıyla yürütülen, köklü bir uğraştır. Koyunlar erkekler tarafından kırkılmakta, genellikle ailede yaşça büyük olan kadınlar tarafından iplik yapılmakta, çözgüde komşu yardımı alınmakta, genç kız ve kadınlar ise dokuma işiyle uğraşmaktadır. Bu iş bölümü göz önüne alındığında, sosyal anlamda da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla halıcılık sosyal güvence sağlayan bir meslek dalı olmamasına rağmen, Türk kültü-

4 244 rüne ve özellikle kırsal yaşamda aile yapısına uygun bir uğraşı alanı oluşturmakta, herhangi büyük bir sermaye gerektirmeden aileye katkı sağlama güncelliğini korumaktadır. Aynı zamanda kırsal bölgelerde eğitim fırsatı bulamayan insanlarımız için bir ata sanatı olarak gelir getirirken, boş iş gücünü de değerlendirmektedir. El dokuması halıcılığın yaşatılmasını sağlayan bu çalışmaların ve günümüzde halen var olan halı örneklerinin bölgesel özellikleriyle araştırılıp, belgelenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu amaçla bildiride, günümüzde halen el dokuması halı üretimini gerçekleştiren bölgelerden aileye katkı biri sağlama olarak güncelliğini Konya ili Ereğli korumaktadır. ilçesi konu Aynı alınmıştır. zamanda kırsal gerektirmeden bölgelerde eğitim fırsatı bulamayan insanlarımız için bir ata sanatı olarak gelir getirirken, boş iş gücünü Anadolu nun de değerlendirmektedir. en eski örneklerinden El dokuması Selçuklu halıcılığın halıları yaşatılmasını ile başlayan sağlayan Konya yöresi ve günümüzde halıları, Konya halen var çevresinin olan halı değişik örneklerinin merkezlerinde bölgesel özellikleriyle üretilen, araştırılıp, farklı bu çalışmaların belgelenmesi kompozisyonlarla ayrı bir önem büyük taşımaktadır. çeşitlilik Bu ve amaçla zenginlik bildiride, gösteren günümüzde halılardır. halen Anadolu el dokuması halı üretimini gerçekleştiren bölgelerden biri olarak Konya ili Ereğli ilçesi konu alınmıştır. Selçuklularına başkent olan Konya yöresi, pek çok geleneği yakın zamana kadar Anadolu nun korumuştur. en eski Ladik, örneklerinden Ereğli, Mucur, Selçuklu Karapınar, halıları Karaman, ile başlayan Obruk, Konya Kırşehir, Konya İnlice çevresinin gibi merkezlerde değişik merkezlerinde dokunan halılar, üretilen, geniş farklı bir kompozisyonlarla bölgeye yayıldığı büyük yöresi halıları, çeşitlilik için ve Orta zenginlik Anadolu gösteren Halıları halılardır. olarak Anadolu tanımlanabilmektedir. Selçuklularına başkent Ereğli olan ilçesinde Konya yöresi, el pek çok dokuması geleneği halıların yakın zamana mezarlıklı, kadar korumuştur. Karapınar, Ladik, keçimuhsine, Ereğli, Mucur, sille, Karapınar, saray, kavak Karaman, Obruk, Kırşehir, İnlice gibi merkezlerde dokunan halılar, geniş bir bölgeye yayıldığı için Orta vb. olarak sınıflandırıldığı bilinmektedir (Dirik 1938: Önge, 1984). Bugün Anadolu Halıları olarak tanımlanabilmektedir. Ereğli ilçesinde el dokuması halıların mezarlıklı, hala bazı Karapınar, halılara benzer keçimuhsine, nitelikte sille, isimler saray, verildiği kavak tespit vb. olarak edilmiştir. sınıflandırıldığı bilinmektedir (Dirik 1938, Önge 1984). Bugün hala bazı halılara benzer nitelikte isimler Ereğli merkez ve köylerinde, morkaraman ve akkaraman tipi koyunlardan elde edilen yünlerin halı dokumacılığında değerlendirildiği (Şekil 1) verildiği tespit edilmiştir. Ereğli merkez ve köylerinde, morkaraman ve akkaraman tipi koyunlardan elde edilen ve dokuma işlemlerinde çoğunlukla Hereke tipi metal germe tezgahların yünlerin halı dokumacılığında değerlendirildiği (Şekil 1) ve dokuma işlemlerinde çoğunlukla Hereke kullanıldığı tipi metal germe görülmektedir. tezgahların kullanıldığı görülmektedir. Şekil 1: Elde iplik eğ irme ve boyama işlemi (Belkaya, 2004) Ereğli Ereğli ilçesinde ilçesinde halı halı dokumacılığında dokumacılığında kullanılacak kullanılacak ipliklerin ipliklerin renklendirilmesi renklendirilmesi renk tonları genel için olarak kimyasal dokuyucuların boyarmaddeler kullanılmaktadır. kendisi tarafından Halılarda yapılmaktadır. görülen lacivert, genel olarak dokuyucuların kendisi tarafından yapılmaktadır. Boyama işleminde çoğunlukla bitkisel ve bazı mavi, Boyama siyah gibi işleminde renkler için, çoğunlukla piyasada satılan bitkisel toz ve boyalardan, bazı renk doğal tonları boya için olarak kimyasal da çevrede yetişen boyarmaddeler çeşitli bitkilerin kullanılmaktadır. sürgün, çiçek, yaprak Halılarda ve meyvelerinden görülen yararlanılmaktadır lacivert, mavi, siyah (Şekil 1). Dokuyucular, gibi renkler bu konuda için, herhangi piyasada bir satılan bilimsel toz eğitimleri boyalardan, olmamakla doğal birlikte, boya yıllarca olarak yapılan da çalışmaların getirdiği tecrübeler doğrultusunda, ipliklerini çeşitli renklerde hazırlamaktadır. Boyama işlemlerinin bitiminde, ipliklerin üzerine odun külü serpilmekte, bir saat kadar bekletildikten sonra silkelenerek temizlenmektedir. Bu işlem renklerin parlaklığını

5 245 çevrede yetişen çeşitli bitkilerin sürgün, çiçek, yaprak ve meyvelerinden yararlanılmaktadır (Şekil 1). Dokuyucular, bu konuda herhangi bir bilimsel eğitimleri olmamakla birlikte, yıllarca yapılan çalışmaların getirdiği tecrübeler doğrultusunda, ipliklerini çeşitli renklerde hazırlamaktadır. Boyama işlemlerinin bitiminde, ipliklerin üzerine odun külü serpilmekte, bir saat kadar bekletildikten sonra silkelenerek temizlenmektedir. Bu işlem renklerin parlaklığını arttırmak, solmasını önlemek için yapılmakta ve avşarlama adı verilmektedir. Araştırma yöresinde halı dokumacılığı, hem tüccara (şirket) hem kendi adına yapılmaktadır. Şirkete dokuma yapanların sayısı az olmakla birlikte, günümüzde de hâlen devam etmektedir. Bu amaçla sipariş dokunan halıların diğer araç-gereçlerinde (tezgâh, atkı, çözgü ve desen iplikleri vb.) olduğu gibi, istenen kalite ve ölçülere göre hazırlanmış desenler veya fotoğraflar dokuyuculara verilmekte ve bu desenlere uygun dokuma yapılması beklenmektedir. İncelemeler esnasında bu desenlerin oldukça sade olduğu, yöresel özellikler taşımadığı gözlenmiştir. Yozlaşmış örneklere de rastlanmaktadır (Şekil 2). Kendi adına halı dokuyan bireyler ise ayrıca taşımadığı desen gözlenmiştir. hazırlamamakta, Yozlaşmış çoğunlukla örneklere yörede rastlanmaktadır dokunan ve (Şekil yöresel 2). desen Kendi özelliklerini bireyler yansıtan ise ayrıca eski desen halılardan hazırlamamakta, yararlanmaktadır. çoğunlukla yörede dokunan ve yöresel adına halı dokuyan desen özelliklerini yansıtan eski halılardan yararlanmaktadır. Şekil 2: Tüccar adına dokunmuş halı örnekleri (Ereğ li- Merkez, 2004) Yöre halılarında Türk düğümü kullanılmaktadır. Bunun yanında Ereğli merkezi ile Kuzukuyusu Yöre Köyü nde halılarında üretilen Türk ve düğümü Selçuklu kullanılmaktadır. modeli veya Gicen-Gijen Bunun yanında adı verilen Ereğli halının bordüründe, sadece dik bir verev çizgi elde edebilmek için, özel bir uygulama yapılmaktadır. Bu kısımda merkezi çözgü ile çiftleri Kuzukuyusu kaydırılmakta Köyü nde ve verev üretilen çizginin ve Selçuklu istenen şekilde modeli elde veya edilmesi sağlanmaktadır. Gicen-Gijen Dokuyuculardan adı verilen halının elde edilen bordüründe, bilgiye sadece göre, eğer dik bu bir uygulama verev çizgi yapılmazsa elde verev edebilmek çizginin için açısı özel dar bir olduğundan uygulama bordür yapılmaktadır. deseni Bu bozulmakta kısımda ve çözgü karakteristiğini çiftleri kaybetmektedir. kaydırılmakta Bu ve işleme verev yörede çizginin ten yargını istenen adı şekilde verilmektedir. elde edilmesi sağlanmaktadır. Dokuyuculardan elde edilen bilgiye göre, eğer bu uygulama yapılmazsa verev çizginin açısı dar olduğundan bordür deseni bozulmakta ve karakteristiğini kaybetmektedir. Bu işleme yörede ten yargını adı verilmektedir.

6 Şekil 3: Dokuma işlemi (Kuzukuyusu, 2004) Ereğli yöresi halıları tiplerine göre göre farklı farklı kompozisyon özellikleri özellikleri göstermektedir. göstermektedir. göre; taban, somya, Buna göre; yastık taban, ve çeyrek somya, halıların, yastık genellikle ve çeyrek bitkisel halıların, ve geometrik genellik- hatlarla, Buna madalyon le bitkisel göbekli ve olarak geometrik düzenlendiği hatlarla, dikkat madalyon çekmektedir. göbekli Madalyonlar, olarak çift düzenlendiği yönlü mihrapla bölünen kısma tek yerleştirildiği gibi, üst üste 2 veya 3 adet olabilmektedir. Taşpınar kompozisyon dikkat çekmektedir. özelliği gösteren Madalyonlar, örneklerde çift köşelerde yönlü çeyrek mihrapla köşe bölünen göbekler kısma yer almaktadır tek (Şekil yerleştirildiği 4). Bazı halılarda gibi, bir üst geniş, üste 2 iki veya dar bordür 3 adet kullanılmakta, olabilmektedir. zemin Taşpınar çevresinde kompozisyon benzer özelliği bordür gösteren ve sütun başlıklarına örneklerde da köşelerde rastlanmaktadır. çeyrek Ayak köşe göbekler ya da doğru yer adı ayrıca sütunlara verilen almaktadır geniş bordürlerde, (Şekil 4). bitkisel Bazı halılarda veya geometrik bir geniş, düzenleme, iki dar bordür dar bordürlerde kullanılmakta, ise dalgalı tekrarlanan motifler yer almaktadır. Bordürler arasında ayrıca ince sular bulunmaktadır. zemin çevresinde ayrıca sütunlara benzer bordür ve sütun başlıklarına da Halıların dar kenarlarındaki sandık adı verilen dikdörtgen bölümlerinde, daha çok negatifpozitif rastlanmaktadır. düzenlemesi hakimdir. Ayak Genellikle ya da doğru çift yönlü adı verilen mihrapla geniş bölünen, bordürlerde, kırmızı renkli bitkisel veya iç geometrik içe oturtulmuş, düzenleme, top dar denen bordürlerde oval madalyonlar, ise dalgalı tekrarlanan basamaklı mo- sınırlarla orta zemine, tifler yer almaktadır. Bordürler arasında ayrıca ince sular bulunmaktadır. Halıların dar kenarlarındaki sandık adı verilen dikdörtgen bölümlerinde, daha çok negatif-pozitif düzenlemesi hâkimdir. Genellikle çift yönlü mihrapla bölünen, içlerinde kırmızı geometrik, renkli bitkisel orta zemine, veya anahtar, iç içe muska, oturtulmuş, çavuş arması, top hayat denen ağacı, yerleştirilmekte; bereket oval gibi madalyonlar, sembolik motifler basamaklı bulunmaktadır. sınırlarla yerleştirilmekte; Bazı halılarda Yahyalı içlerinde örneklerine geometrik, bitkisel veya anahtar, muska, çavuş arması, hayat ağacı, bereket gibi benzer şekilde, cami, türbe, bahçe tasvirleri de görülebilmektedir. sembolik motifler bulunmaktadır. Bazı halılarda Yahyalı örneklerine benbordüründe, sadece dik bir verev çizgi elde edebilmek için, özel bir uygulama yapılmaktadır. Bu kısımda çözgü çiftleri kaydırılmakta ve verev çizginin istenen şekilde elde edilmesi sağlanmaktadır. Dokuyuculardan elde edilen bilgiye göre, eğer bu uygulama yapılmazsa verev 246çizginin açısı dar olduğundan bordür deseni bozulmakta ve karakteristiğini kaybetmektedir. Bu işleme yörede ten yargını adı verilmektedir. Şekil 4: Taban, somya, yastık ve çeyrek halılarda kullanılan kompozisyon şemaları Seccadelerde zemin, mihrapla ikiye veya mihraplı geniş sandıklarla üçe bölünmekte, bazılarında direk veya sütunlara rastlanmaktadır. Dar kenarlarda sandık düzenlemesi, hemen hemen her halı tipinde yer almaktadır (Şekil 5). Yörede ayna adı verilen bordür sayıları,

7 247 zer şekilde, cami, türbe, bahçe tasvirleri de görülebilmektedir. Seccadelerde zemin, mihrapla ikiye veya mihraplı geniş sandıklarla üçe bölünmekte, bazılarında direk veya sütunlara rastlanmaktadır. Dar kenarlarda sandık düzenlemesi, hemen hemen her halı tipinde yer almaktadır Şekil 4: Taban, somya, yastık ve çeyrek halılarda kullanılan kompozisyon şemaları (Şekil 5). Yörede ayna adı verilen bordür sayıları, büyük halılarda 5 e kadar Seccadelerde çıksa da, zemin, çoğunlukla mihrapla 3 veya ikiye 4 veya adettir. mihraplı Geniş geniş bordürlerin sandıklarla iki üçe yanında bölünmekte, bazılarında direk veya sütunlara rastlanmaktadır. Dar kenarlarda sandık düzenlemesi, hemen bulunan iç ve dış bordürler, genellikle aynı genişliklerde ve aynı motiflerle hemen her halı tipinde yer almaktadır (Şekil 5). Yörede ayna adı verilen bordür sayıları, büyük uygulanmaktadır. halılarda 5 e kadar Kompozisyon çıksa da, çoğunlukla ve kullanılan 3 veya 4 adettir. desenler Geniş açısından bordürlerin yapılan iki yanında bulunan karşılaştırmalarda, iç ve dış bordürler, Ereğli genellikle halılarının aynı genişliklerde yöreye has ve aynı özelliklere motiflerle sahip uygulanmaktadır. olması Kompozisyon yanında; ve zemindeki kullanılan direk desenler uygulamalarıyla açısından yapılan Ladik karşılaştırmalarda, ve Gördes; Ereğli uzun halılarının saplı yöreye lale has ve geniş özelliklere bordür sahip düzenlemeleriyle olması yanında; zemindeki Ladik; yine direk bordürlerdeki uygulamalarıyla tasvirleriyle Yahyalı; Yahyalı; orta orta zemindeki zemindeki çift çift mihraplı mihraplı bölünme bölünme ve ve renkleriyle renkleriyle Taşpınar, Taşpınar, Niğde ve Ladik ve Gördes; uzun saplı lale ve geniş bordür düzenlemeleriyle Ladik; yine bordürlerdeki tasvirleriyle Aksaray Niğde yöresi ve Aksaray halılarıyla yöresi etkileşim halılarıyla gösterdiği etkileşim anlaşılmaktadır. gösterdiği anlaşılmaktadır. Şekil 5: Seccade halılarında kullanılan kompozisyon şemaları Yörede tülü dokumalar, örnekleri az olmasına rağmen, günümüzde Yörede tülü dokumalar, örnekleri az olmasına rağmen, günümüzde halen dokunan ve kullanılan halen yaygılar dokunan arasındadır. ve kullanılan Tülüler, yaygılar filik denilen arasındadır. bükümsüz Tülüler, ilmelerle, filik ilmelerin denilen örteceği yükseklikte bükümsüz yapılan ilmelerle, atkı sıraları ilmelerin arasına, düz örteceği renkte dokunabilmektedir. yükseklikte yapılan Desenli atkı örneklerde sıraları ise ilmeler arasına, arasındaki düz renkte atkı sıraları dokunabilmektedir. daha azdır. Bu Desenli dokumalar örneklerde teknik özelliklerinden ise ilmeler arasındaki geometrik atkı sıraları bezemelidir. daha azdır. Hayat Bu ağacı, dokumalar koçboynuzu teknik gibi özelliklerinden geometrik motiflerin, dolayı zemin dolayı genellikle ve bordür bölümlerinde, genellikle sınırlama yapılmadan, serbest uygulandığı görülmektedir. genellikle geometrik bezemelidir. Hayat ağacı, koçboynuzu gibi geometrik Bazı örnekler ise geometrik formlu tek veya çift göbeğe sahiptir. Bu tülülerde zeminin kalan boşluklarına motiflerin, hançer zemin yaprağı, ve bereket, bordür çiçek bölümlerinde, ve köşe göbekler genellikle yerleştirilebilmektedir. sınırlama yapılmadan, serbest uygulandığı görülmektedir. Bazı örnekler ise geometrik formlu tek veya çift göbeğe sahiptir. Bu tülülerde zeminin kalan boşluklarına hançer yaprağı, bereket, çiçek ve köşe göbekler yerleştirilebilmektedir. Bu genel açıklamalar doğrultusunda, Ereğli yöresine özgü kompozisyon özellikleri taşıyan halı örnekleri, taban, somya, çeyrek, seccade, yastık ve tülü olarak gruplandırılmış ve bilgi formlarında sunulmuştur.

8 248 Bu genel açıklamalar doğrultusunda, Ereğli yöresine özgü kompozisyon özellikleri taşıyan halı örnekleri, taban, somya, çeyrek, seccade, yastık ve tülü olarak gruplandırılmış ve bilgi formlarında sunulmuştur. Örnek 1: Örnek 1: BİLGİ FORMLARI BİLGİ FORMLARI Şekil 6: Taban halısı İncelendiği yer yer ve ve kaynak kişi : Ereğli : Ereğli Belkaya (Arısama), Belkaya (Cemil (Arısama), Akyol) İnceleme tarihi : (Cemil Akyol) Halının cinsi : Taban İnceleme Halının tarihi boyutları : Halının cinsi Eni : 1.82m. : Taban Boyu : 2.82m. Halının boyutları Kilim örgü eni (üst kenar) : 4cm. Eni Kilim örgü eni (alt kenar) : 4cm. : 1,82 m Boyu Saçak uzunluğu (üst kenar) : 12cm. : 2,82 m Kilim Saçak örgü uzunluğu eni (üst (alt kenar) : 5cm. : 4 cm Etlik : 1,5cm. Kilim Hav örgü boyu eni (alt kenar) : 0.9cm. : 4 cm Kalite Saçak (en-boy) uzunluğu (üst kenar) : 23x30 : 12 cm Halının Saçak ağırlığı uzunluğu (alt kenar) : 18kg. : 5 cm Halının yüzey alanı : 5.13m Etlik 2 Atkı sayısı : 2 : 1,5 cm Düğüm Hav boyu şekli : 0,9 cm Kalite Kullanılan (en-boy) malzeme : 23x30 Atkı Halının ağırlığı : 18 kg Çözgü Halının yüzey alanı : 5,13 m 2 Atkı Kullanılan sayısı renkler : Kırmızı, : lacivert, 2 bordo, mavi, krem, gri, siyah, açık yeşil, koyu yeşil, deve tüyü Düğüm şekli : Zengin bir bezeme örneği gösteren halıda 3 bordür Kullanılan bulunmaktadır. malzeme Geometrik motifli iç ve dış bordür dardır. Geniş bordürün içerisinde birbirini izleyen Atkı büyük çiçek ve stilize lale motifleri : yer Yün almaktadır. ipliği Halının zemin kısmının dört köşesinde, Çözgü simetrik olarak yerleştirilmiş geometrik, : Yün bitkisel ipliğive ustaca işlenmiş geyik figürleri bulunmaktadır. Top şeklindeki orta göbekte, merkezde bulunan çavuş örneğini, çiçek, yıldız, : Kırmızı, lacivert, bordo, mavi, krem, gri, siyah, açık yeşil, koyu yeşil, deve tüyü : Zengin bir bezeme örneği gösteren halıda 3 bordür bulunmaktadır. Geometrik motifli iç ve dış bordür dardır. Geniş bordürün içerisinde birbirini izleyen büyük çiçek ve stilize lale motifleri yer almaktadır. Halının zemin kısmının dört köşesinde, simetrik olarak yerleştirilmiş geometrik, bitkisel ve ustaca işlenmiş geyik figürleri bulunmaktadır. Top şeklindeki orta göbekte, merkezde bulunan çavuş örneğini, çiçek, yıldız, pıtrak, tarak ve elibelinde motifleri çevrelemektedir. Halının orta bölümü oldukça farklı bir formda bölümlenmiş, farklı zemin renkleriyle birbirinden ayrılarak, ağırlıklı olarak geometrik motiflerle bezenmiştir. Kompozisyonun, bordürler dahil olmak üzere, boyuna ikiye bölündüğünde, tamamen simetrik dokunduğu dikkat çekmektedir.

9 pıtrak, tarak ve elibelinde motifleri çevrelemektedir. Halının orta bölümü oldukça farklı bir formda bölümlenmiş, farklı zemin renkleriyle birbirinden ayrılarak, ağırlıklı olarak geometrik motiflerle bezenmiştir. Kompozisyonun, bordürler dahil olmak üzere, boyuna ikiye Örnek bölündüğünde, 2: tamamen simetrik dokunduğu dikkat çekmektedir. İncelendiği yer ve kaynak kişi : Ereğli Merkez (halı pazarı) İnceleme Örnek tarihi 2: : İncelendiği yer ve kaynak kişi Şekil 7: Taban halısı : Ereğli Merkez (halı pazarı) Halının cinsi : Taban İnceleme tarihi : Halının Halının boyutları cinsi : Taban Eni Halının boyutları : 1,75 m Eni : 1.75m. Boyu Boyu : 3.30m. : 3,30 m Kilim Kilim örgü örgü eni eni (üst kenar) : 2cm. : 2 cm Kilim örgü eni (alt kenar) : 2cm. Kilim örgü eni (alt : 2 cm Saçak uzunluğu (üst kenar) : 12cm. Saçak Saçak uzunluğu (üst (alt kenar) : 5cm. : 12 cm Saçak Etlik uzunluğu (alt kenar) : 1cm. : 5 cm Hav boyu : 0.7cm. Etlik Kalite (en-boy) : 22x25 : 1 cm Hav boyu Halının ağırlığı : 22kg. : 0,7 cm Halının yüzey alanı : 5.77m Kalite (en-boy) 2 : 22 x 25 Atkı sayısı : 2 Halının Düğüm ağırlığı şekli : 22 kg Halının Kullanılan yüzey malzeme alanı : 5,77 m 2 Atkı Atkı sayısı Çözgü : 2 Düğüm şekli : Bordo, açık yeşil, koyu yeşil, kırmızı, lacivert, Kullanılan malzeme açık mavi, açık sarı, ceviz yeşili, siyah Atkı Çözgü : Bordo, açık yeşil, koyu yeşil, kırmızı, lacivert, açık mavi, açık sarı, ceviz yeşili, siyah : Yörede kazak modeli adı verilen ve eski bir örnek olan halının, 1. ve 3. bordüründe aynı renk düzenleme ile çengel motifleri, ortadaki geniş bordürde ise yıldız motifleriyle geometrik düzenleme yer almaktadır. Yine geometrik motiflerin hakim olduğu sandık bölümlerinde, çokgen şeklinde ayrılan motiflerin içine, çiçek motifleri işlenmiştir. Kırmızı zemin oldukça sade bırakılmış, ortada üst üste 3 top : Yörede kazak modeli adı verilen ve eski bir örnek olan halının, 1. ve 3. bordüründe aynı renk düzenleme ile çengel motifleri, ortadaki geniş bordürde ise yıldız motifleriyle geometrik düzenleme yer almaktadır. Yine geometrik motiflerin hakim olduğu sandık bölümlerinde, çokgen şeklinde ayrılan motiflerin içine, çiçek motifleri işlenmiştir. Kırmızı zemin oldukça sade bırakılmış, ortada üst üste 3 top kullanılmıştır. Kapalı, çokgen formlar olarak belirlenen toplar içerisine geometrik baklava, çengel ve çiçek motifleri, topların arasına ise yan yana 5 er tane yıldız motifleri uygulanmıştır. Çengelli, basamaklı çok köşe motif, Gülgönen (1997) e göre, Türkmen gülü, Memling gülü veya Göl adlarıyla da anılan, en az 15. yüzyıldan beri örnekleri Orta Asya, Kafkasya ve tüm Anadolu da kullanılan bir şekildir. Gölün zeminde farklı renkte bir sekizgen içinde olması kapalı tip olarak kabul edilmektedir.

10 çengel ve çiçek motifleri, topların arasına ise yan yana 5 er tane yıldız motifleri uygulanmıştır. Çengelli, basamaklı çok köşe motif, Gülgönen (1997) e göre, Türkmen gülü, Memling gülü veya Göl adlarıyla da anılan, en az 15. yüzyıldan beri örnekleri Orta Asya, Kafkasya 250 ve tüm Anadolu da kullanılan bir şekildir. Gölün zeminde farklı renkte bir sekizgen içinde olması kapalı tip olarak kabul edilmektedir. Örnek 3: Örnek 3: Şekil 8: Somya halısı İncelendiği yer ve kaynak kişi : Ereğli Kutören, Köy Camii İncelendiği İnceleme yer tarihi ve kaynak kişi : Ereğli : Kutören, Köy Camii İnceleme Halının tarihi cinsi : : Somyalık Halının Halının cinsi boyutları Halının boyutları Eni : Somyalık : 1,21 m Eni Boyu : 1.21m. : 1,80 m Boyu Kilim örgü eni (üst kenar) : 1.80m. : 4 cm Kilim örgü eni eni (üst (alt kenar) : 4cm. : 8 cm Kilim Saçak örgü uzunluğu eni (alt(üst kenar) kenar) : 8cm. : 6 cm Saçak uzunluğu (üst (alt kenar) : 6cm. : - Saçak Etlik uzunluğu (alt kenar) : - : 1,5 cm Hav Etlik boyu : 1.5cm. : 0,5 cm Kalite Hav (en-boy) boyu : 0.5cm. : 36 x 38 Kalite Halının (en-boy) ağırlığı : 36x38 : 6 kg Halının Halının ağırlığı yüzey alanı : 6kg. : 2,17 m 2 Halının Atkı yüzey sayısı alanı : 2.17m: 2 2 Atkı Düğüm sayısı şekli : 2 Düğüm Kullanılan şekli malzeme Kullanılan Atkı malzeme Atkı Çözgü Çözgü Kullanılan renkler : Kırmızı, fıstık yeşili, krem, : Kırmızı, lacivert, fıstık yeşili, siyah, krem, turuncu lacivert, siyah, turuncu Desen özellikleri : Halının : Halının 1. ve ve 3. bordüründe bordüründe suyolu, suyolu, geniş geniş olan 2. bordüründe olan 2. bordüründe ise çiçek ise çiçek motifleri motifleri yer yer almaktadır. almaktadır. Basamaklı şekilde çift çift yönde yönde uygulanan mihrabın dış kısmına, çiçek motifleri serpiştirilmiştir. Göbek formunun ve içindeki uygulanan motiflerin tam simetrik olmadığı dikkat çekmektedir. Madalyonun uçlarına geometrik form içinde koçboynuzu motifleri, madalyon ortasına ise hayat ağacına benzer bir düzenleme ve serpme çiçekler uygulanmıştır. Madalyonun etrafına uzun saplı çiçekler bağlanmıştır.

11 mihrabın dış kısmına, çiçek motifleri serpiştirilmiştir. Göbek formunun ve içindeki motiflerin tam simetrik olmadığı dikkat çekmektedir. Madalyonun uçlarına geometrik form içinde koçboynuzu motifleri, madalyon ortasına ise hayat ağacına benzer bir düzenleme ve serpme çiçekler uygulanmıştır. Madalyonun etrafına uzun saplı çiçekler bağlanmıştır. 251 Örnek Örnek 4: 4: Şekil 9: Somya halısı İncelendiği yer yer ve ve kaynak kişi : Ankara : Ankara Merkez (Ayşe Merkez Tığlı) (Ayşe Tığlı) İnceleme tarihi : : Halının Halının cinsi cinsi : Somyalık : Somyalık Halının boyutları Halının boyutları Eni : 1.38m. Eni Boyu : 1.85m. : 1,38 m Boyu Kilim örgü eni (üst kenar) : 5cm. : 1,85 m Kilim Kilim örgü örgü eni eni (üst (alt kenar) : 4cm. : 5 cm Kilim Saçak örgü uzunluğu eni (alt(üst kenar) kenar) : 14cm. : 4 cm Saçak uzunluğu (alt kenar) : 4.5cm. Saçak Etlik uzunluğu (üst kenar) : 1cm. : 14 cm Saçak Hav uzunluğu boyu (alt kenar) : 0.7cm. : 4,5 cm Kalite Etlik (en-boy) : 27x34 : 1 cm Hav Halının boyu ağırlığı : 5.5kg. : 0,7 cm Halının yüzey alanı : 2.55m Kalite (en-boy) : 2 27 x 34 Atkı sayısı : 2 Halının Düğüm ağırlığı şekli : 5,5 kg Halının Kullanılan yüzey malzeme alanı : 2,55 m 2 Atkı sayısı Atkı : 2 Düğüm şekli Çözgü Kullanılan malzeme : Kırmızı, eflatun, turuncu, fıstık yeşili, krem, Atkı tavşan : tüyü, Yün sarı, ipliği bordo, açık mavi, mavi, siyah Desen Çözgü özellikleri : Oldukça : Yün eski ipliği bir örnek olan halının, geniş bordüründe farklı bir düzenleme ile Ladik gülü, 1. ve 3. : bordüründe Yün ipliği dalgalı tekrarlanan çiçek motifleri yer Kullanılan almaktadır. renkler Zeminde köşe göbeklerin oldukça : Kırmızı, büyük uygulandığı eflatun, turuncu, ve içlerine fıstık bitkisel bezeme yapıldığı görülmektedir. Ortadaki büyük madalyonun merkezi yıldız formunda düzenlenmiş, içine, uçlarına ve etrafına birbirine bağlantılı yeşili, çiçek, krem, yaprak tavşan motifleri tüyü, yerleştirilmiştir. sarı, Halıda bordo, açık mavi, mavi, siyah : Oldukça eski bir örnek olan halının, geniş bordüründe farklı bir düzenleme ile Ladik gülü, 1. ve 3. bordüründe dalgalı tekrarlanan çiçek motifleri yer almaktadır. Zeminde köşe göbeklerin oldukça büyük uygulandığı ve içlerine bitkisel bezeme yapıldığı görülmektedir. Ortadaki büyük madalyonun merkezi yıldız formunda düzenlenmiş, içine, uçlarına ve etrafına birbirine bağlantılı çiçek, yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Halıda ayrıca kırmızı zeminde, dokuyan kişiyi yansıtan Ümmü, Maşallah, Böğecik, Itığlı, 1948 yazılarının uygulandığı dikkat çekmektedir.

12 ayrıca kırmızı zeminde, dokuyan kişiyi yansıtan Ümmü, Maşallah, Böğecik, Itığlı, 1948 yazılarının uygulandığı dikkat çekmektedir. 252 Örnek 5: Örnek 5: Şekil 10: Çeyrek halı İncelendiği İncelendiği yer ve yer kaynak ve kaynak kişi kişi : Ereğli : Ereğli Merkez Merkez (Tezcan Yılmaz) İnceleme tarihi : (Tezcan Yılmaz) Halının İnceleme cinsi tarihi : Çeyrek : Halının Halının boyutları cinsi : Çeyrek Halının Eni boyutları : 1.16 m. Boyu Eni : 1.90 m. : 1,16 m Kilim Boyu örgü eni (üst kenar) : 3cm. : 1,90 m Kilim Kilim örgü örgü eni eni (alt (üst kenar) kenar) : 2cm. : 3 cm Saçak Kilim uzunluğu örgü eni (üst (alt kenar) : 10cm. : 2 cm Saçak Saçak uzunluğu (alt (üst kenar) kenar) : 3cm. : 10 cm Etlik Saçak uzunluğu (alt kenar) : 1cm. : 3 cm Hav Etlik boyu : 1cm. : 1 cm Kalite Hav (en-boy) boyu : 29x29 : 1 cm Halının Kalite ağırlığı (en-boy) : 5kg. : 29 x 29 Halının Halının yüzey ağırlığı alanı : 2.20m 2 : 5 kg Atkı Halının sayısı yüzey alanı : 2 : 2,20 m 2 Düğüm Atkı şekli sayısı : 2 Kullanılan Düğüm malzeme şekli Kullanılan Atkı malzeme Çözgü Atkı Çözgü Kullanılan renkler : Bordo, : lacivert, Yün ipliği krem, turuncu, açık kahve, yeşil, kırmızı, : siyah, Bordo, deve lacivert, tüyü krem, turuncu, : Halının açık 1. kahve, ve 4. yeşil, bordüründe kırmızı, ard siyah, arda kuşa benzer motifler, 2. bordüründe birbirine bağlantılı yıldız deve motifleri, tüyü 3. bordüründe sarmaşık şeklinde devam eden çiçek ve yaprak motifleri bulunmaktadır. Halının zemini açık renkli ince su ile tek yönlü Desen mihrap özellikleri şeklinde bölümlenmiş, mihrabın : Halının dışında 1. ve ve 4. iç bordüründe kısmın altında ard arda karşılıklı kuşa ibrik ve benzer motifler, 2. bordüründe birbirine bağlantılı yıldız motifleri, 3. bordüründe sarmaşık şeklinde yıldız devam motifleri eden çiçek uygulanmıştır. ve yaprak motifleri Kenar bulunmaktadır. suyunda, halının Halının iç kısmına zemini açık doğru renkli çiçek ince su motifleri ile tek yönlü mihrap şeklinde bölümlenmiş, mihrabın dışında ve iç kısmın altında karşılıklı ibrik ve yıldız motifleri uygulanmıştır. Kenar suyunda, halının iç kısmına doğru çiçek motifleri eklenmiştir. Ortada ise üst üste, hayat ağacı ile başlayan bezeme, iki büyük kanat oluşturmakta ve bu kompozisyona yörede Kavaklı veya Kartal Kanadı adı verilmektedir.

13 eklenmiştir. Ortada ise üst üste, hayat ağacı ile başlayan bezeme, iki büyük kanat oluşturmakta ve bu kompozisyona yörede Kavaklı veya Kartal Kanadı adı verilmektedir. 253 Örnek Örnek 6: 6: Şekil 11: Çeyrek halı İncelendiği yer ve yer kaynak ve kaynak kişi kişi : Ereğli Belkaya : Ereğli (Arısama), Belkaya (Cemil (Arısama), Akyol) İnceleme tarihi : (Cemil Akyol) Halının cinsi : Çeyrek İnceleme tarihi : Halının boyutları Halının Eni cinsi : 1.12m. : Çeyrek Halının Boyu boyutları : 1.90 m. Kilim Eni örgü eni (üst kenar) : 3cm. : 1,12 m Kilim Boyu örgü eni (alt kenar) : 3cm. : 1,90 m Saçak uzunluğu (üst kenar) : 17cm. Kilim örgü eni (üst kenar) : 3 cm Saçak uzunluğu (alt kenar) : 3cm. Etlik Kilim örgü eni (alt kenar) : 1cm. : 3 cm Hav Saçak boyu uzunluğu (üst kenar) : 1cm. : 17 cm Kalite (en-boy) Saçak uzunluğu (alt kenar) : 29x33 : 3 cm Halının ağırlığı Etlik : 6.5kg. : 1 cm Halının Hav yüzey boyu alanı : 2.12m 2 : 1 cm Atkı sayısı : 2 Kalite (en-boy) : 29 x 33 Düğüm şekli Kullanılan Halının malzeme ağırlığı : 6,5 kg Halının Atkı yüzey alanı : 2,12 m 2 Atkı Çözgü sayısı : 2 Düğüm şekli : Kırmızı, siyah, lacivert, bordo, sütlü kahve, Kullanılan malzeme beyaz, yeşil, sarı, deve tüyü, krem Atkı : Yahyalı modeli : Yün adı ipliği verilen halının iki dar, bir geniş olmak üzere Çözgü 3 bordürü bulunmaktadır. İç ve dış bordürde geometrik, ortadaki geniş bordürde ise, Yahyalı (Ölmez 1999) halı bordürlerine : benzer Yün ipliği şekilde, bitki, cami, türbe ve ev tasvirleri Kullanılan yer almaktadır. renkler Zeminde geometrik formlu : Kırmızı, olan siyah, tek göbek, lacivert, iç ve bordo, dış kısmında sütlü kahve, beyaz, yeşil, sarı, deve tüyü, krem : Yahyalı modeli adı verilen halının iki dar, bir geniş olmak üzere 3 bordürü bulunmaktadır. İç ve dış bordürde geometrik, ortadaki geniş bordürde ise, Yahyalı (Ölmez 1999) halı bordürlerine benzer şekilde, bitki, cami, türbe ve ev tasvirleri yer almaktadır. Zeminde geometrik formlu olan tek göbek, iç ve dış kısmında bitkisel motiflerle süslenmiştir. Orta zemini stilize çiçek ve geometrik bezemeli dört köşe bölümü çevrelemektedir. Merkezdeki büyük motif dışında, diğer çiçek motiflerinin, hatai motifi gibi dikey kesit olarak uygulandığı dikkat çekmektedir. Halının alt ve üst uçlarında, stilize motiflerle bezenmiş iki sandık bulunmaktadır.

14 254 bitkisel motiflerle süslenmiştir. Orta zemini stilize çiçek ve geometrik bezemeli dört köşe bölümü çevrelemektedir. Merkezdeki büyük motif dışında, diğer çiçek motiflerinin, hatai motifi gibi dikey kesit olarak uygulandığı dikkat çekmektedir. Halının alt ve üst uçlarında, stilize motiflerle bezenmiş iki sandık bulunmaktadır. Örnek Örnek 7: 7: Şekil 12: Seccade halısı İncelendiği yer ve kaynak kişi kişi : Ereğli : Belkaya Ereğli (Arısama), - Belkaya (Cemil (Arısama), Akyol) İnceleme tarihi : (Cemil Akyol) Halının cinsi : Seccade İnceleme Halının tarihi boyutları : Halının cinsi Eni : 0.85m. : Seccade Halının boyutları Boyu : 1.25 m. Kilim örgü eni (üst kenar) : 3cm. Eni : 0,85 m Kilim örgü eni (alt kenar) : 3cm. Boyu Saçak uzunluğu (üst kenar) : 9.5cm. : 1,25 m Kilim Saçak örgü uzunluğu eni (üst (alt kenar) : 4.5cm. : 3 cm Kilim Etlik örgü eni (alt kenar) : 1cm. : 3 cm Hav boyu : 1cm. Kalite Saçak (en-boy) uzunluğu (üst kenar) : 26x38 : 9,5 cm Halının Saçak ağırlığı uzunluğu (alt kenar) : 3kg. : 4,5 cm Halının Etlik yüzey alanı : 1.06m 2 : 1 cm Atkı sayısı : 2 Hav boyu : 1 cm Düğüm şekli Kalite Kullanılan (en-boy) malzeme : 26 x 38 Halının ağırlığı Atkı : 3 kg Halının yüzey Çözgü alanı : 1,06 m 2 Atkı Kullanılan sayısı renkler : Kırmızı, : bordo, 2 mavi, açık yeşil, koyu yeşil, Düğüm şekli siyah, turuncu, deve tüyü, lacivert Kullanılan malzeme : Yahyalı tipindeki halının cami ve kubbe tasvirli geniş bordürü, bitkisel motifli olan iki bordürle çerçevelenmiştir. Mihrabın alt ve üstünde bulunan Atkı Çözgü : Kırmızı, bordo, mavi, açık yeşil, koyu yeşil, siyah, turuncu, deve tüyü, lacivert : Yahyalı tipindeki halının cami ve kubbe tasvirli geniş bordürü, bitkisel motifli olan iki bordürle çerçevelenmiştir. Mihrabın alt ve üstünde bulunan sandıklar içerisine simetrik olarak çiçek ve yaprak motifleri uygulanmıştır. Basamaklı mihrabın dışını üst kısımda yine çiçek dalları süslemektedir. Kırmızı renkli orta zeminin alt bölümünde vazo içinde çiçek düzenlemesi ve mihraba zincirlerle asılmış üç kandil motifi bulunmaktadır. Kandillerin etrafına küçük çiçekler serpiştirilmiştir.

15 sandıklar içerisine simetrik olarak çiçek ve yaprak motifleri uygulanmıştır. Basamaklı mihrabın dışını üst kısımda yine çiçek dalları süslemektedir. Kırmızı renkli orta zeminin alt bölümünde vazo içinde çiçek düzenlemesi ve mihraba zincirlerle asılmış üç kandil motifi bulunmaktadır. Kandillerin etrafına küçük çiçekler serpiştirilmiştir. 255 Örnek 8: Örnek 8: Şekil 13: Seccade halısı İncelendiği yer ve kaynak kişi kişi : Ereğli Kutören, : Ereğli Köy Kutören, Camii Köy Camii İnceleme tarihi : : Halının cinsi : Seccade Halının cinsi : Seccade Halının boyutları Halının boyutları Eni : 1.10m. Eni Boyu : 1.67m. : 1,10 m Kilim örgü eni (üst kenar) : 4.5cm. Boyu Kilim örgü eni (alt kenar) : 1cm. : 1,67 m Kilim Saçak örgü uzunluğu eni (üst kenar) : 5.5cm. : 4,5 cm Saçak uzunluğu (alt kenar) : 3cm. Kilim örgü eni (alt : 1 cm Etlik : 1cm. Saçak Hav uzunluğu boyu (üst kenar) : 0.6cm. : 5,5 cm Kalite Saçak (en-boy) uzunluğu (alt kenar) : 29x37 : 3 cm Halının ağırlığı : 5kg. Halının Etlik yüzey alanı : 1.83m 2 : 1 cm Hav Atkı boyu sayısı : 2 : 0,6 cm Düğüm şekli Kalite (en-boy) : 29 x 37 Kullanılan malzeme Halının ağırlığı Atkı : 5 kg Halının yüzey Çözgü alanı : 1,83 m 2 Atkı Kullanılan sayısı renkler : Gül kurusu, : 2lacivert, açık yeşil, koyu yeşil, açık Düğüm şekli kahve, krem, ördek yeşili, siyah, açık mavi : Halının 1. ve 3. bordüründe geometrik düzenleme Kullanılan malzeme yapılmış, 2. bordüründe büyük çiçek motifleri dalgalı tekrarlarla uygulanmıştır. Aynı dalgalı forma, Atkı sandık süslemeleri ve sandıklar üzerinde : Yün kalan, ipliği küçük çiçekli 4. ince bordürde de rastlanmaktadır. Çözgü Zemin bölümü oldukça zengindir. : Yün Mihrap ipliği bu kez geometrik yerine, yumuşak çizgilerle oluşturulmuştur. İç mihrabın üzerine çeşitli büyüklüklerde çiçek ve yaprak motifleri : Gül kurusu, lacivert, açık yeşil, koyu yeşil, açık kahve, krem, ördek yeşili, siyah, açık mavi : Halının 1. ve 3. bordüründe geometrik düzenleme yapılmış, 2. bordüründe büyük çiçek motifleri dalgalı tekrarlarla uygulanmıştır. Aynı dalgalı forma, sandık süslemeleri ve sandıklar üzerinde kalan, küçük çiçekli 4. ince bordürde de rastlanmaktadır. Zemin bölümü oldukça zengindir. Mihrap bu kez geometrik yerine, yumuşak çizgilerle oluşturulmuştur. İç mihrabın üzerine çeşitli büyüklüklerde çiçek ve yaprak motifleri yerleştirilmiş, ikinci bir mihrapla sınırlandırılmıştır. İkinci mihrabın uçlarında simetrik olarak ağaç ve bereket motifleri bulunmaktadır. İç mihraptan ortaya doğru bitkisel bezemeli kandil sarkıtılmış, ucuna çiçek ve yıldız motifleri eklenmiştir. Kandilin altında ise Kabe tasviri yer almaktadır. Kabe nin iki yanında, koçboynuzu motifleriyle süslenmiş iki yüksek minare ve iç mihrabın oturtulduğu sütunlar görülmektedir.

16 yerleştirilmiş, ikinci bir mihrapla sınırlandırılmıştır. İkinci mihrabın uçlarında simetrik olarak ağaç ve bereket motifleri bulunmaktadır. İç mihraptan ortaya doğru bitkisel bezemeli kandil 256 sarkıtılmış, ucuna çiçek ve yıldız motifleri eklenmiştir. Kandilin altında ise Kabe tasviri yer almaktadır. Kabe nin iki yanında, koçboynuzu motifleriyle süslenmiş iki yüksek minare ve iç mihrabın oturtulduğu sütunlar görülmektedir. Örnek 9: Örnek 9: Şekil 14: Yastık halısı İncelendiği İncelendiği yer yer ve ve kaynak kişi : Ereğli : Ereğli Belkaya (Arısama), Belkaya (Arısama), (Cemil Akyol) İnceleme tarihi : (Cemil Akyol) İnceleme Halının tarihi cinsi : Yastık : Halının boyutları Halının cinsi Eni : 0.50m. : Yastık Halının boyutları Boyu : 1.02m. Eni Kilim örgü eni (üst kenar) : 3cm. : 0,50 m Kilim örgü eni (alt kenar) : - Boyu : 1,02 m Saçak uzunluğu (üst kenar) : 3cm. Kilim Saçak örgü uzunluğu eni (üst kenar) (alt kenar) : - : 3 cm Kilim Etlik örgü eni (alt kenar) : 1cm. : - Saçak Hav uzunluğu boyu (üst kenar) : 0.5cm. : 3 cm Kalite (en-boy) : 29x31 Saçak Halının uzunluğu ağırlığı (alt kenar) : 1.5kg. : - Etlik Halının yüzey alanı : 0.51m: 2 1 cm Hav boyu Atkı sayısı : 2 : 0,5 cm Düğüm şekli Kalite (en-boy) : 29 x 31 Kullanılan malzeme Halının ağırlığı Atkı : 1,5 kg Halının yüzey Çözgü alanı : 0,51 m 2 Atkı sayısı : 2 : Kırmızı, bordo, siyah, lacivert, açık yeşil, koyu Düğüm şekli yeşil, : açık Gördes mavi, pembe, krem Kullanılan malzeme : Bitkisel ve sembolik motifler taşıyan yastık halısının Atkı orta merkezinde büyük çiçek motifi bulunmakta, : Yün çiçeğin ipliği alt ve üstünde ise çiçek dalları yer Çözgü almaktadır. Çiçeğin iki yanında bereket motiflerinden sonra, simetrik olarak anahtar motifleri yerleştirilmiştir. Baklava şeklindeki göbeğin her iki ucunda yan görünümlü çiçek motifleri : Kırmızı, bordo, siyah, lacivert, açık yeşil, koyu yeşil, açık mavi, pembe, krem : Bitkisel ve sembolik motifler taşıyan yastık halısının orta merkezinde büyük çiçek motifi bulunmakta, çiçeğin alt ve üstünde ise çiçek dalları yer almaktadır. Çiçeğin iki yanında bereket motiflerinden sonra, simetrik olarak anahtar motifleri yerleştirilmiştir. Baklava şeklindeki göbeğin her iki ucunda yan görünümlü çiçek motifleri sıralanmıştır. Zincir şeklindeki ince suyun dışındaki bordür ve dar sandıklarda, bitkisel motifler sürekli dalgalı tekrar oluşturmaktadır.

17 sıralanmıştır. Zincir şeklindeki ince suyun dışındaki bordür ve dar sandıklarda, bitkisel motifler sürekli dalgalı tekrar oluşturmaktadır. 257 Örnek 10: Örnek 10: İncelendiği yer ve kaynak kişi Şekil 15: Yastık halısı : Ereğli Beyören Köyü (Sultan Ateş) İncelendiği İnceleme yer tarihi ve kaynak kişi : : Ereğli Beyören Köyü (Sultan Ateş) İnceleme Halının tarihi cinsi : Yastık : Halının Halının cinsi boyutları : Yastık Eni : 0.53m. Halının boyutları Boyu : 1.01m. Eni Kilim örgü eni (üst kenar) : 3.5cm. : 0,53 m Boyu Kilim örgü eni (alt kenar) : 3.5cm. : 1,01 m Saçak uzunluğu (üst kenar) : - Kilim örgü eni (üst kenar) : 3,5 cm Saçak uzunluğu (alt kenar) : - Kilim Etlik örgü eni (alt kenar) : 1cm. : 3,5 cm Saçak Hav uzunluğu boyu (üst kenar) : 0.5cm. : - Kalite Saçak (en-boy) uzunluğu (alt kenar) : 26x33 : - Halının ağırlığı : 1.5kg. Halının Etlik yüzey alanı : 0.53m 2 : 1 cm Hav boyu Atkı sayısı : 2 : 0,5 cm Kalite Düğüm (en-boy) şekli : 26 x 33 Kullanılan malzeme Halının ağırlığı Atkı : 1,5 kg Halının yüzey Çözgü alanı : 0,53 m 2 Atkı sayısı : 2 : Kırmızı, lacivert, açık mavi, koyu mavi, açık Düğüm şekli yeşil, yeşil, tarçın, bordo, siyah, turuncu Kullanılan malzeme : Silvan adı verilen yastık halının genelinde geometrik, sembolik Atkı ve bitkisel bezemeler hakimdir. Dört : Yün kenar, ipliği tırnak (Durul 1969) motifleri içeren Çözgü : Kırmızı, lacivert, açık mavi, koyu mavi, açıkyeşil, yeşil, tarçın, bordo, siyah, turuncu : Silvan adı verilen yastık halının genelinde geometrik, sembolik ve bitkisel bezemeler hakimdir. Dört kenar, tırnak (Durul 1969) motifleri içeren ince sularla çevrilmiş, dar kenarlardaki sandık bölümlerinde yıldız ve muska motifleri işlenmiştir. Halının zemininde, üst üste birbirine bitişik tekrarlanan kare form içinde, verev şekilde kullanılan iki büyük motif bulunmaktadır. Sembolik olarak anahtar deliğine benzeyen bu motifin her iki yanına, gövdesine çiçek bağlanan anahtar motifleri yerleştirilmiş, diğer kısımlar bereket ve çiçek motifleriyle süslenmiştir.

18 işlenmiştir. Halının zemininde, üst üste birbirine bitişik tekrarlanan kare form içinde, verev şekilde kullanılan iki büyük motif bulunmaktadır. Sembolik olarak anahtar deliğine benzeyen bu motifin her iki yanına, gövdesine çiçek bağlanan anahtar motifleri yerleştirilmiş, diğer kısımlar bereket ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. 258 Örnek Örnek 11: 11: Şekil 16: Tülü İncelendiği yer ve kaynak kişi : Ereğli Merkez (Tezcan Yılmaz) İnceleme İncelendiği tarihi yer ve kaynak kişi : : Ereğli Merkez (Tezcan Yılmaz) Halının İnceleme cinsi tarihi : Tülü : Halının Halının boyutları cinsi : Tülü Halının Eni boyutları : 1.30m. Boyu Eni : 1.93m. : 1,30 m Kilim Boyu örgü eni (üst kenar) : 3cm. : 1,93 m. Kilim Kilim örgü örgü eni eni (alt (üst kenar) kenar) : 8cm. : 3 cm Saçak Kilim uzunluğu örgü eni (üst (alt kenar) : - : 8 cm Saçak Saçak uzunluğu uzunluğu (alt (üst kenar) kenar) : - : - Etlik Saçak uzunluğu (alt kenar) : 0,5cm. : - Hav Etlik boyu : 14cm. : 0,5 cm Kalite Hav (en-boy) boyu : 10x2 : 14 cm Halının Kalite ağırlığı (en-boy) : 3.5kg. : 10 x 2 Halının Halının yüzey ağırlığı alanı : 2.50m 2 : 3,5 kg Atkı Halının sayısı yüzey alanı : 8 cm. : 2,50 m 2 Düğüm Atkı şekli sayısı : 8 cm Kullanılan malzeme Düğüm şekli Atkı Kullanılan malzeme Çözgü Atkı : Filik (tiftik) Çözgü : Kırmızı, krem : Filik (tiftik) :Tülünün tek renk ile motifsiz dokunduğu görülmektedir. : Kırmızı, krem Her ilme sırası arasında 8 cm. atkı kullanılmıştır. ler ise bükümsüzdür ve yörede filik, :Tülünün tek renk ile motifsiz dokunduğu yapılan dokumaya da filikli adı verilmektedir. Filik, uzun tüylü halı (Yozgat, Kırşehir, görülmektedir. Her ilme sırası arasında 8 cm. atkı kullanılmıştır. ler ise bükümsüzdür Konya Türkmenleri) olarak da tanımlanabilmektedir (Açıkgöz, 1984). ve yörede filik, yapılan dokumaya da filikli adı verilmektedir. Filik, uzun tüylü halı (Yozgat, Kırşehir, Konya Türkmenleri) olarak da tanımlanabilmektedir (Açıkgöz, 1984). YARARLANILAN KAYNAKLAR

19 259 KAYNAKÇA Açıkgöz, H. (1984). Türkçe de halı ve halıcılık terimleri. Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Halıları Özel Sayısı. Afşin Matbaası. İstanbul. Akar, A. ve Keskiner, C. (1978). Türk süsleme sanatlarında desen ve motif. Tercüman Kültür ve Sanat Yayınları II. İstanbul. Anonim. (1992). Tekstil yer döşemeleri-el dokuması halılar-türk halıları. TSE Yayın No: 43. Ankara. Anonim. (2001). VIII. beş yıllık kalkınma planı. Tekstil ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Yayın No DPT:2549. ÖİK: s., Ankara. Anonim. (2003). Halı dokumacı. TSE Yayın No: Ankara. Arlı, M., Kayabaşı, N. ve Ilgaz, F. (1993). El dokuması halıcılıkta bitkisel boya kullanımı. Tekstil ve Mühendis 7 (38). Bursa. Aslanapa, O. (1987). Türk halı sanatının bin yılı. Eren Yayıncılık ve Kitapçılık Ltd.Şti., 235 s., İstanbul. Deniz, B. (1984). Aksaray Müzesi halıları. III. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını: , İzmir. Deniz, B. (1987). Arısama halıları. Lale Dergisi. Sayı:5, Deniz, B. (1994). Geçmişten günümüze Aksaray halıları. Aksaray Cemaleddin i Aksarayi Sempozyumu Bildirileri. Aksaray Vakfı Yayınları No:3. Aksaray. Deniz, B. (1998). Geçmişten günümüze Aksaray halıları. Arış Dergisi. Yıl:1, Sayı:4. Atatürk Kültür Merkezi Yayını, , Ankara. Deniz, B. (2000). Türk dünyasında halı ve düz dokuma yaygıları. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları: s., Ankara. Dirik, K. (1938). Eski ve yeni Türk halıcılığı Cihan halı tipleri ve panoraması. Alaeddin Kıral Basımevi. İstanbul. Durul, Y. (1969). Baraj gölü çevresi dokuma sanatları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Keban Projesi Yayınları. Seri:II. Etnografya Araştırmaları Yayın: I. Türk Tarih Kurumu, 64 s., Ankara. Güngör, H. (1984). Türk halıları I. Cilt. Keskin Color Basımevi, 112 s., İstanbul. Kayabaşı, N.( 2000). Bitkisel boyacılıkta mordanlamanın önemi ve mordanlama yöntemleri. Selçuk Üniversitesi, III. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri. Selçuk Üniversitesi. Konya. Önge, Y. (1984). Eğer örtüsü olarak dokunmuş Konya halıları. Türk Dünyası Araştırmaları. Türk Halıları Özel Sayısı. Afşin Matbaası. İstanbul.

20 260 Yayan, G. (1987). Türk halılarının kompozisyon özellikleri. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Anasanat, Tekstil Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). İstanbul. Yazıcıoğlu, Y. (1982). Kayseri ilinde üretilen el dokusu halıların bazı teknolojik özellikleri üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Doktora Tezi (Basılmamış), 156 sayfa. Ankara. Yazıcıoğlu, Y. (1992). El dokusu halıcılık. Menekşe Yayıncılık. Ankara. Yazıcıoğlu, Y. (1993). El dokusu yün halıların bazı teknolojik özellikleri ile dokuma hatası miktarları üzerinde bir araştırma. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Yayınları:1, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:1. Ankara. Yetkin, Ş. (1982). Türk halı sanatında bir teknik özellik. Vakıflar Dergisi , Ankara. Yetkin, Ş. (1991). Türk halı sanatı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Tisimat Basım Sanayii, 225 s., Ankara.

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015,

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 182-195 NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ

Detaylı

AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ EL DOKUMASI HALILARIN RENK, MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ*

AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ EL DOKUMASI HALILARIN RENK, MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ* AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 12 AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ EL DOKUMASI HALILARIN RENK, MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ* Hanife YARMACI 1 Fatma Nur BAŞARAN 2 Özet Tarihin derinliklerinden

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

TUNCELİ SARIBALTA(KOMER) KÖYÜ CAMİSİNDE BULUNAN ŞAVAK AŞİRETİ HALILARI ÖZET

TUNCELİ SARIBALTA(KOMER) KÖYÜ CAMİSİNDE BULUNAN ŞAVAK AŞİRETİ HALILARI ÖZET TUNCELİ SARIBALTA(KOMER) KÖYÜ CAMİSİNDE BULUNAN ŞAVAK AŞİRETİ HALILARI Elif Aksoy 1, Latif Taraşlı 2 1 Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Elazığ. 2 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,Güzel Sanatlar

Detaylı

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER Prof.Dr. Taciser ONUK Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI Çeşitli medeniyet ve kültürlerin beşiği olan, bünyesinde eşsiz tarihi eserleri saklayan ülkemiz

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KONYA HALISI DESENLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER

UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/ Number: XIV-1 Nisan/ April 2005, 375-385 UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER XIX. yüzyıldan itibaren, özellikle

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

BURDUR- KAPAKLI KÖYÜ HALILARININ TEKNİK VE DESEN ÖZELLİKLERİ * BURDUR- KAPAKLI VILLAGE CARPET TECHNICAL AND DESIGN FEATURES

BURDUR- KAPAKLI KÖYÜ HALILARININ TEKNİK VE DESEN ÖZELLİKLERİ * BURDUR- KAPAKLI VILLAGE CARPET TECHNICAL AND DESIGN FEATURES BURDUR- KAPAKLI KÖYÜ HALILARININ TEKNİK VE DESEN ÖZELLİKLERİ * BURDUR- KAPAKLI VILLAGE CARPET TECHNICAL AND DESIGN FEATURES Aysen SOYSALDI 1 Songül ARAL 2 ÖZ Türkiye nin Kültür mirası içinde önemli yeri

Detaylı

İstanbul Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi

İstanbul Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi İstanbul Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Serpil Özçelik* Öz Düz dokuma yaygı deyimi düğümlü havlı halı dışında kalan havsız, düz satıhlı bütün el dokuma yer yaygılarını kapsamaktadır. Bu yaygılar diğer

Detaylı

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 519 Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri The Samples Of Cicims From Karapınar Region At The Alaeddin Mosque In Konya Mustafa YILDIRIM * ÖZET

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI

MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI 635 MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI GÜNGÖR, İ. Hulusi SEVİNÇ, Berna TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ ÖZET Milas sadece ince ve geniş suları (bordürleri)

Detaylı

KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER

KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER KALEMİŞİ, 2013, Cilt 1, Sayı 1 KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER Ahmet AYTAÇ M. Ali EROĞLU ÖZET Milletlerin kültürel değerlerini en iyi gösteren öğeler el sanatlarıdır. Orta Asya

Detaylı

KAYA KÖY HALILARI. Kaya Village Carpets. Yrd. Doç. Dr. Sema ETİKAN*

KAYA KÖY HALILARI. Kaya Village Carpets. Yrd. Doç. Dr. Sema ETİKAN* KAYA KÖY HALILARI Kaya Village Carpets Yrd. Doç. Dr. Sema ETİKAN* ÖZET Türk halıcılığı içinde kendine özgü renk, motif ve desen özelliği ile bir yere sahip olan Kaya köy halıları sadece Fethiye nin Kaya

Detaylı

1 Nolu Örnek: Fotoğraf1

1 Nolu Örnek: Fotoğraf1 GAZİLER (BARDIZ) CAMİİ'NDEN Üç KİLİM Okl. Burisel HATİPOGLU Eski adı Bardız veya Barduz olarak yazılıp söylenen bu yer, Erzurum'un kuzeydoğusundaki ilçelerinden biri olan ve merkezden i 80 km. uzakta bulunan

Detaylı

KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.127-141 KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep ÖZTÜRK*, Altan ORAN** 1

Detaylı

ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1. Özet

ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1. Özet AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 12 ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1 Mehmet Ali EROĞLU* Özet Araştırma kapsamında Antalya Kaleiçi Döşemealtı, Serik, Manavgat ve Akseki bölgesine

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss7295 Number: 60, p. 293-310, Autumn II 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

Eylem GÜZEL (* ) Mehmet KULAZ ( * )

Eylem GÜZEL (* ) Mehmet KULAZ ( * ) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2016 20(4): 1321-1335 Tunceli-Çemişgezek- Doğan Köyü Halı Dokuma Örnekleri (*) Eylem GÜZEL (* ) Mehmet KULAZ ( * ) Öz: Toplumda yüzyıllardır

Detaylı

KULA HALILARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 1 KULA RUGS AND THEIR CURRENT SITUATION. Bilge Aygar 2 Sema Etikan 3

KULA HALILARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 1 KULA RUGS AND THEIR CURRENT SITUATION. Bilge Aygar 2 Sema Etikan 3 KULA HALILARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 1 KULA RUGS AND THEIR CURRENT SITUATION Bilge Aygar 2 Sema Etikan 3 ÖZ Manisa İli Anadolu nun, dokuma kültürünün yüzyıllar öncesinden gelen geleneklerle devam ettirildiği

Detaylı

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Zili Dokumalardan Örnekler

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Zili Dokumalardan Örnekler TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 297 Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Zili Dokumalardan Örnekler The Samples of Zili at the Alaeddin Mosque in Konya Mustafa YILDIRIM * ÖZET Çalışma; Giriş, Dokuma Türleri,

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KONYA DA HALICILIK. Ahmet AYTAÇ

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KONYA DA HALICILIK. Ahmet AYTAÇ TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2016, Sayı: 16 Sayfa: 17 24 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2016, Issue: 16

Detaylı

YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı

YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı Didem ATiş ÇUKUROVA* Anadolu'da dokumacılık tarihi çok eskilere gitmekte ve arkeolojik kazılar sonucunda M.Ö. 6000 yıllarına kadar dayandırılmaktadır.

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

MALATYA İLİ DARENDE İLÇESİ GÖKDEREN KÖYÜNDE KULLANILAN YASTIK HALI DOKUMALAR

MALATYA İLİ DARENDE İLÇESİ GÖKDEREN KÖYÜNDE KULLANILAN YASTIK HALI DOKUMALAR MALATYA İLİ DARENDE İLÇESİ GÖKDEREN KÖYÜNDE KULLANILAN YASTIK HALI DOKUMALAR Hande KILIÇARSLAN 1 ÖZ Hayatı kolaylaştırmak, yaşanılan ortamı süslemek, dış etkenlerden korunmak gibi nedenlerle ortaya çıkan

Detaylı

Çizim No:1 Tel kırma + puan Çizim No:2 Tel kırma x puan

Çizim No:1 Tel kırma + puan Çizim No:2 Tel kırma x puan Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMASRA MÜZESİNDE

Detaylı

Konya Alaeddin Camii nde Bulunan Cicim Örnekleri

Konya Alaeddin Camii nde Bulunan Cicim Örnekleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 457 Konya Alaeddin Camii nde Bulunan Cicim Örnekleri The Samples of Cicims at the Alaeddin Mosque in Konya Mustafa YILDIRIM * ÖZET Bu çalışmada, Konya Alaeddin Camii ne çeşitli

Detaylı

BİTLİS YÖRESİ CİCİM DOKUMALARI

BİTLİS YÖRESİ CİCİM DOKUMALARI BİTLİS YÖRESİ CİCİM DOKUMALARI ÖZET Cicimler yüzü ve tersi farklı görüntü veren, atkı ve çözgü ipliği dışında süsleme yapmak için üçüncü bir iplik kullanılan dokumalardır. Cicimler halk arasında cecim,

Detaylı

ALTINYAYLA (TONUS) İLÇESİ HALI ÖRNEKLERİNİN MOTİF YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ALTINYAYLA (TONUS) İLÇESİ HALI ÖRNEKLERİNİN MOTİF YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Kaynar, H / Tonus, E.. Altınyayla (Tonus) İlçesi Halı Örneklerinin Motif Yönünden İncelenmesi Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / Cilt:9, Sayı:18 / 2016 (Temmuz Aralık), s. 249-282 ALTINYAYLA (TONUS) İLÇESİ

Detaylı

KÜTAHYA GEDİZ İLÇESİ İĞNE OYALARI 1

KÜTAHYA GEDİZ İLÇESİ İĞNE OYALARI 1 AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı, 11 KÜTAHYA GEDİZ İLÇESİ İĞNE OYALARI 1 Fatma Seçil KARAYEL* Müzeyyen AYGÜN** Özet Süslenme ve süsleme arzusu insanoğlunun yaradılışı ile başlar. İnsanda var olan

Detaylı

ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇESİ KUZEYKIŞLA VE GÜNEYKIŞLA KÖYÜ KİLİM DOKUMALARI

ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇESİ KUZEYKIŞLA VE GÜNEYKIŞLA KÖYÜ KİLİM DOKUMALARI ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇESİ KUZEYKIŞLA VE GÜNEYKIŞLA KÖYÜ KİLİM DOKUMALARI Kilim Weavings in Çankırı Province, Kızılırmak District Kuzeykışla and Güneykışla Villages Yrd.Doç.Dr.H.Serpil ORTAÇ* ÖZ Türk kültürünün

Detaylı

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU.

2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU. 2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU www.atlantikhali.com.tr PAZARLAMA atlantikhali.com.tr Bu ihtişamı hak ediyorsunuz. Nakış nakış, ilmek ilmek dokunan kıymetli halılar demektir Atlantik. Yüzyıllardır süregelen

Detaylı

KIRCAALİ (KARDZHALİ) ARDİNO (EĞRİDERE) JULTUSHA (SARIKIZ) YATAK ÖRTÜSÜ (TÜLÜ/GUBER/HOPAN) DOKUMALARI. Özet

KIRCAALİ (KARDZHALİ) ARDİNO (EĞRİDERE) JULTUSHA (SARIKIZ) YATAK ÖRTÜSÜ (TÜLÜ/GUBER/HOPAN) DOKUMALARI. Özet AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2016, Cilt 9, Sayı 17 KIRCAALİ (KARDZHALİ) ARDİNO (EĞRİDERE) JULTUSHA (SARIKIZ) YATAK ÖRTÜSÜ (TÜLÜ/GUBER/HOPAN) DOKUMALARI Mehmet Ali EROĞLU * Özet Dünya da birçok ülkede Türk kültür

Detaylı

Tuğçe Suvacı 2 Sema Etikan 3

Tuğçe Suvacı 2 Sema Etikan 3 GÖRDES HALILARINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİM VE NEDENLERİ 1 COMMON CAUSES OF CHANGE OF THE GORDES CARPETS Tuğçe Suvacı 2 Sema Etikan 3 ÖZ Manisa İline bağlı Gördes İlçesi Türk dokuma kültürünün şekillendiği ve devam

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

KASTAMONU İLİ LİVA PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN İŞLEMELİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

KASTAMONU İLİ LİVA PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN İŞLEMELİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 727-746 KASTAMONU İLİ LİVA PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN İŞLEMELİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ Fatma YETİM G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ OBRUK KÖYÜ HALILARI

NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ OBRUK KÖYÜ HALILARI NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ OBRUK KÖYÜ HALILARI Semra KILIÇ * N. Rengin OYMAN** ÖZET Türklerin geleneksel el sanatlarından biri olan halı, sanat tarihimizde seçkin bir yere sahiptir. Halıya dokuma özelliğini

Detaylı

İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU

İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU 2 0 1 4 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU Uşak 2-7 Şal 8-11 Kirman 12-13 Mirada 14-18 Eftelya 19-20 Sahra 21-23 Patara 24-27 Carmina 28-30 Florya 31-34 Klasik 35-37 Açelya 38-42 Bella 43-44 Efes 45-47 Cami Halıları

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı

Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü-e-posta:

Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü-e-posta: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 48 Volume: 10 Issue: 48 Şubat 2017 February 2017 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MİLAS SECCADELERİNİN

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/4 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Birgül EFE KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Anahtar kelimeler: Havlı dokumalar (halı), Tebriz halıları,

Anahtar kelimeler: Havlı dokumalar (halı), Tebriz halıları, 38 GSED 32 Haldun ÖZKAN Asırlık Çınar Ağacı: Prof.Dr. Atatürk Oktay Üniversitesi ASLANAPA nın Güzel Sanatlar Hayatı ve Enstitüsü Eserleri Dergisi 32 GSED 39 Journal of the Fine Arts Institute [GSED], Sayı/Number

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR. (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR. (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1 Ahmet AYTAÇ* Özet Yazı, söylenen sözcüklerin ya da düşüncenin bir takım imgelerle kayda geçirilmesi

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MERKEZ KÖYLERİNDE BULUNAN DÜZ DOKUMA YAYGILARIN TESPİTİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

ÇANKIRI İLİ MERKEZ KÖYLERİNDE BULUNAN DÜZ DOKUMA YAYGILARIN TESPİTİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ BİLİM DALI ÇANKIRI İLİ MERKEZ KÖYLERİNDE BULUNAN DÜZ DOKUMA YAYGILARIN TESPİTİ VE GÜNÜMÜZDEKİ

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF FINE ARTS

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF FINE ARTS ISSN - KIŞ WINTER 2016 SAYI ISSUE 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF FINE ARTS AKADEMİK SANAT; SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ AKADEMİK SANAT; JOURNAL OF ART, DESING

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

ANKARA VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE SAMSUN CAMİLERİNDEN DERLENMİŞ TARİHİ HALILAR

ANKARA VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE SAMSUN CAMİLERİNDEN DERLENMİŞ TARİHİ HALILAR ANKARA VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE SAMSUN CAMİLERİNDEN DERLENMİŞ TARİHİ HALILAR Öz Eyüp NEFES * Yılmaz CAN ** Recep GÜN *** Bayram ÇELİK **** Yakın tarihlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü, Camilerde korunamayan

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ BİLİM DALI NEVŞEHİR İLİ VE BAZI İLÇELERİNDE SATIŞA SUNULAN, KORUNAN VE SERGİLENEN DOKUMALARIN

Detaylı

ŞIRNAK FLERİ. Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/2005 Fotoğraflar:Mehmet Akyol, Hülya Baldır Hazırlayan:Birsen Malkoç

ŞIRNAK FLERİ. Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/2005 Fotoğraflar:Mehmet Akyol, Hülya Baldır Hazırlayan:Birsen Malkoç ŞIRNAK İLİ YÖRESEL KİLİM K M MOTİFLER FLERİ Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/2005 Fotoğraflar:Mehmet Akyol, Hülya Baldır Hazırlayan:Birsen Malkoç LÜLEPERLEPER. Yörede, sulak ve bataklık

Detaylı

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ 1 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11, S.13, s.1-11 ÖZET BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme. heybesine, gündelik kullanım eşyalarının konulduğu torbalara,

Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme. heybesine, gündelik kullanım eşyalarının konulduğu torbalara, SİLİFKE VE SİVRİHİsAR VÖRÜKLERİNDE KİLİM, PEŞKİR VE KUŞAK ÖRNEKLERİ Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme yaygıları olan kilim Anadolu'nun çadırıdan sedirine, çuvalından

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E MAYIS 2011-07 SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E MAYIS 2011-07 SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR SURVIVING WEAVINGS IN SACIKARA NOMADS Hacer BUKSUR KONYA Kadınhanı İlçesi Saçıkara Köyü Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Süleyman

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

HALI HAZİNELERİ SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN. Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque. restorasy n 49

HALI HAZİNELERİ SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN. Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque. restorasy n 49 SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN HALI HAZİNELERİ Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque Serpil Özçelik Sanat Tarihçi / Halı Müzesi Müdürü Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü restorasy n 49 Vakıf Restorasyon Yıllığı

Detaylı

MERZİFON DOKUMASI. Dokuma Tezgahları Merzifon Bez Dokuma Ürünleri Bağlama Çeşitleri.

MERZİFON DOKUMASI. Dokuma Tezgahları Merzifon Bez Dokuma Ürünleri Bağlama Çeşitleri. MERZİFON DOKUMASI www.merzifonhem.meb.k12.tr Adresi Taştan Sönmez Cad. No:13 MERZİFON Telefon: 0 (358) 513 14 03 Faks: 0 (358) 513 44 99 E-posta: merzifonhalkegitim@hotmail.com Dokuma Tezgahları Merzifon

Detaylı

Sema Tagi 1 SOCIAL SCIENCES Mustafa Arılı 2 Received: October 2010 Gazi University 1 Accepted: January 2011 Ankara University 2 Series : 3C

Sema Tagi 1 SOCIAL SCIENCES Mustafa Arılı 2 Received: October 2010 Gazi University 1 Accepted: January 2011 Ankara University 2 Series : 3C ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0060 Sema Tagi 1 SOCIAL SCIENCES Mustafa Arılı 2 Received: October 2010 Gazi University 1 Accepted:

Detaylı

Zemin ve gövde bölümlerinin 11 Farklı süblimasyon metali renginde imalatı yapılmaktadır.

Zemin ve gövde bölümlerinin 11 Farklı süblimasyon metali renginde imalatı yapılmaktadır. MYK01 Metal Yaka İsimliği Süblimasyon baskıya uygundur. Bu ürüne ait kalıpların tamamı firmamıza ait olduğu için mevcut olan her renk süblimasyon metaline tam profesyonel kesim yapılmaktadır. Süblimasyon

Detaylı

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3. SINIF Soru 1 73 25 = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) :, + B) +, - C) -, + D) -, X : - E), Soru 2 Yandaki şekilde soru

Detaylı

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi *

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Suzan Bayraktaroğlu ** Özet Yerel ve yabancı ressamlar tarafından ilgi gören ve eserlerinde kullanılan Türk

Detaylı

İnsan unutur, Ajanda asla... Organizer Çeşitleri

İnsan unutur, Ajanda asla... Organizer Çeşitleri İnsan unutur, Ajanda asla... 28 yıllık tecrübe sonucu kazanılan kalite anlayışıyla ajanda sektöründe hizmet veren SAĞLAM AJANDA ürün koleksiyonunu sizlerin beğenisine sunmuştur. Ajanda almayı veya promosyon

Detaylı

AĞRI YÖRESİ HALI YASTIKLARI Yusuf ÇETİN *

AĞRI YÖRESİ HALI YASTIKLARI Yusuf ÇETİN * AĞRI YÖRESİ HALI YASTIKLARI Yusuf ÇETİN * ÖZET Doğu Anadolu nun İran sınırında bulunan Ağrı, tarihi ipek yolu kavşağında bulunduğu için çeşitli kültürlerden etkilenmiştir. Bu etkileşime ait izlerin görüldüğü

Detaylı

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden..

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -ZARF FİNCAN (1930) Metal zarf içinde sapsız porselen fincan. Lütfiye Kibaroğlu nun, çocukluğundan beri dedesinin kullandığı fincanlar aile yadigarı olarak çeyizinde yer

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

SECCADE HALILARDA KULLANILAN BAZI MOTİFLER VE BU MOTİFLERİN İSLAM SANATINDA YERİ

SECCADE HALILARDA KULLANILAN BAZI MOTİFLER VE BU MOTİFLERİN İSLAM SANATINDA YERİ 545 SECCADE HALILARDA KULLANILAN BAZI MOTİFLER VE BU MOTİFLERİN İSLAM SANATINDA YERİ ETİKAN, Sema TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ ÖZET İslam dininin temel ilkesi olan tek tanrıya inanış, İslam sanatını şekillendiren en

Detaylı

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER Öğr. Gör. Semra ÖZBEK- Araş. Gör. Songül ARAL Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ÖZET Bu bildirinin konusunu; Buldan Bezi Üretilebilir

Detaylı

SİVAS İLİ DİVRİĞİ İLÇESİ AVŞARCIK KÖYÜ HALILARININ İNCELENMESİ. Zeliha DOĞAN YEŞİL YÜKSEK LİSANS TEZİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI

SİVAS İLİ DİVRİĞİ İLÇESİ AVŞARCIK KÖYÜ HALILARININ İNCELENMESİ. Zeliha DOĞAN YEŞİL YÜKSEK LİSANS TEZİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI SİVAS İLİ DİVRİĞİ İLÇESİ AVŞARCIK KÖYÜ HALILARININ İNCELENMESİ Zeliha DOĞAN YEŞİL YÜKSEK LİSANS TEZİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ OCAK 2016 Zeliha

Detaylı

BURDUR İLİ GELENEKSEL DOKUMALARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

BURDUR İLİ GELENEKSEL DOKUMALARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 112 BURDUR İLİ GELENEKSEL DOKUMALARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU Rengin OYMAN * 1. GİRİŞ Anadolu insanının yaşamında önemli bir yere sahip olan dokuma sanatı, geçmişinden beri Burdur ilinde yaşayan insanların

Detaylı

Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: Kabul/Accepted:

Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: Kabul/Accepted: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Sayı/Issue:35 Sayfa / Page: ISSN: 1302-6879 VAN/TURKEY Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: 15.05.2017 Kabul/Accepted:25.07.2017

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

YENi SEZON KATALOĞU. TERLiK / SANDALET. www.greenfoot.com.tr I info@greenfoot.com.tr

YENi SEZON KATALOĞU. TERLiK / SANDALET. www.greenfoot.com.tr I info@greenfoot.com.tr YENi SEZON KATALOĞU TERLiK / SANDALET www.greenfoot.com.tr I info@greenfoot.com.tr www.muhammetyesilbel.com www.greenfoot.com.tr Kurumsal Muhammet Yeşilbel Ayakkabı Renkli Modeller, Canlı Ayaklar sloganı

Detaylı

Çikolata Butik Koleksiyonu

Çikolata Butik Koleksiyonu Çikolata Butik Koleksiyonu Mutluluk İksiri; Çikolata Butik... Mutluluğa giden en leziz yol çikolatadan geçer. Gerçek bir çikolata tutkununun en mutlu olabileceği yerlerden biri de kuşkusuz çikolata butikleridir.

Detaylı

GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Büşra UYSAL 1 Müzeyyen AYGÜN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EL EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI DOKUMA VE ÖRGÜ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EL EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI DOKUMA VE ÖRGÜ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EL EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI DOKUMA VE ÖRGÜ EĞİTİMİ BİLİM DALI ANTALYA İLİ TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜRK EL HALISI PAZARLAYAN İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANLARIN

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008.

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008. -- \ ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008 HAZlRLAYAN İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU ANKARA. 2009 TÜRK CİLT SANATININ

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman

EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman Tekne Su yüzeyinde yapılan bir sanat olan ebrûda kullanılan malzemelerden ilki içine kıvam arttırıcılı suyu koyacağımız ebru teknesidir.

Detaylı

AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ

AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ Öğr. Gör. Semra KILIÇ KARATAY Aksaray Üniversitesi, Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü N. Rengin OYMAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Pasta Süsleme Teknikleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik. 3 ve 4. Dönem / 2.

DERS BİLGİ FORMU. Pasta Süsleme Teknikleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik. 3 ve 4. Dönem / 2. DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Pasta Süsleme Teknikleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

2015 SONBAHAR KIŞ KOLEKSİYONU. www.festivalhali.com

2015 SONBAHAR KIŞ KOLEKSİYONU. www.festivalhali.com 2015 SONBAHAR KIŞ KOLEKSİYONU www.festivalhali.com İÇERİDE FESTİVAL VAR. İçeride neler var neler! Rengarenk desenler, modern çizgiler, klasik motifler, şahane tasarımlar... Hayatınıza renk katacak, kendinizi

Detaylı

- 518 - *Bu çalışma, Afyonkarahisar İli Antikacılarında Bulunan Hesap İşi İşlemeler Üzerine Bir Araştırma adlı yüksek lisans

- 518 - *Bu çalışma, Afyonkarahisar İli Antikacılarında Bulunan Hesap İşi İşlemeler Üzerine Bir Araştırma adlı yüksek lisans Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı