TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE GÜL ALGISI Yrd. Doç. Dr. Orhan ATEŞ. Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE GÜL ALGISI Yrd. Doç. Dr. Orhan ATEŞ. Özet"

Transkript

1 TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE GÜL ALGISI Yrd. Doç. Dr. Orhan ATEŞ Özet Toplumlar farklı estetik duygulara sahip olmakla birlikte gül her kültüre kendisini beğendirmeyi başarmıştır. Türkler de güle hayatın her alanında büyük önem atfetmişlerdir. Gül, tüm dünya uygarlıklarınca önemsenen hatta sosyal hayatın içerisinde renklerine göre farklı anlamlar yüklenilerek kullanılan önemli bir bitkidir. Gül, sevgiliye ilan-ı aşk etmekten ölüm taziyelerine kadar hayatın bizatihi içindedir. Acılarımızın ve sevinçlerimizin sevimli ortağı olan gül, insan olmaktan kaynaklanan tüm duygularımızı ifade ederken kullandığımız hatta çoğu defa bizi kendisine muhtaç eden bir metafordur. Anahtar kelimeler: Gül, Hz. Muhammed, Yunus Emre, Vahdet, Kesret GİRİŞ Toplumların inançlarından ve hayata bakış biçimlerinden neşet eden farklı varlık tasavvurları vardır. Anadolu insanı özellikle İslam ile tanıştıktan sonra varlığı, tesadüfî bir var oluşun neticesi 1 / 15

2 değil her şeyi bilen ve her şeye güç yetiren aynı zaman da güzellik ve merhamet kaynağı bir yaratıcının eseri ve insanoğluna yüklenmiş ilahî bir emanet olarak görmüştür. Bu bakış açısı ile yaratılmış libasını giyen mahlûkat yalnızca insana yabancı olmaktan kurtulmakla kalmamış bir emanet-i ilahî olması yönü ile de insanın şer/tahripkâr yanına karşı da korunmaya alınmıştır. Tek bir yaratıcının eseri olması nedeniyle insan, dünyanın her yerinde aynı insan olmakla beraber kültürel açıdan [1] farklı estetik algılara [2] sahiptir. İnsanoğlunun diğer ihtiyaçlarına cömert bir şekilde karşılık veren hikmet sahibi Yüce Yaratıcı insanın estetik duygularını doyuracak objeleri de yaratmayı ihmal etmemiştir. Aslında varlıklar içerisinde kâinatın estetik donanımını değerlendirebilecek tek varlık insandır. Gül hem görünen suretindeki güzellikle hem de kendisine yüklenen farklı anlamları ihtiva eden görünmeyen siretindeki/teşbihlerindeki güzellik ile bediî duygularımızı okşayan güzellik objelerinin başında gelir. Öyle ki gül, insan ruhunu büyüleyen güzelliği ile farklı kültürlere sahip her toplumun estetik duygularını cezp etmeyi başarmıştır. [3] Hayatın her alanını gül bahçesine dönüştüren insanımız semtine Gülhane ; evladına Gülpare ; [4] sevgilisine Gülnazar ; bahçesine Gülşen bahtı açık olana Bahtıgül ; vefalı olanına Yargül demiştir. Anadolu da gül ile başlayan ve gülle biten yaklaşık yüz elliye yakın isim tespit edilmiştir. [5] Osmanlı tarihinde gül önemli bir yer tutar. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan Topkapı Sarayının Hasbahçesinin bir bölümü güllere ayrılarak sarayın ihtiyacı olan güller buradan karşılanmıştır. Ayrıca bölge Gülhane adını buradan almıştır. [6] Aslında varlık âleminde gül dahil hiçbir varlık insan kadar güzel değildir. [7] Fakat insana ait bu güzelliğin tasvirinde veya teşbihinde başka bir nesne kullanılacaksa bu ihtiyacı evrende en güzel karşılayacak obje güldür. İslâm coğrafyasında gül, şiir başta olmak üzere her türlü bediî sanatın vazgeçilmez objesi olmuştur. Şairler gazellerini [8], kasidelerini [9] 2 / 15

3 gülle süsleyerek satır aralarına gül kokularını serpiştirmiştir. Klasik şiirimizde sevgili gül üzerinden anlatılır. Gül maşuktur ona aşk nameleri döken aşık da bülbül. Özellikle sevgiliye sesleniş söz konusu olduğunda âşık sevgiliye olan duygularını gül üzerinden anlatır. Sevgilinin güzelliği kristalize edilir ve gül üzerinden anlatılırken bir taraftan sevgilinin eşsiz güzelliği vurgulanır öte yandan gülün masumiyeti ile bu güzellik müstehcenlikten korunur. Yavuz Bülent Bakiler gönül aynasında sevilen kadını, Senin için yüreğimde bir gül açardı, Uzat şafaklarımın en güzel gülü Hani senin simsiyah saçların vardı Sağında solunda iki örgülü [10], mısralarıyla yürekte açan bir gül ile anlatır. Ateş in mısralarında ise Sevilen Kadının sevilmekten kaynaklanan ruhundaki derin coşku kırmızı gül olarak yanaklarına yansır; Ben sevilen kadını Yanaklarından tanırım Yanakları Al al, kırmızı gül tarlası gibidir Yüzünde aşkın gülbaharı 3 / 15

4 Bakana tebessüm aynası gibidir. Ben sevilen kadını Sözlerinden tanırım Hecelerinde Sarmaşık kokusu vardır Namelerinde öyle bir huzur ki Aşkla söylenmiş bin bir şarkının dokusu vardır. [11] Müslümanlar için gül hayatın bizatihi kendisidir. Öyle ki hayatın içi gülle doldurularak eylemlerin tamamı güle teşbih edilmiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber (as) yaşadığı devre Gül Devri denilmiştir. Gül alırız gül satarız. Gülü gül ile tartarız. 4 / 15

5 Terazimiz güldür bizim Ve Müslümanlar gül kadar temiz ve berrak bir devrin özlemi ile yaşamışlardır. Güller insanlığın kardeşçe, eşitlik ve adalet içerisinde yaşayacağı bir dünyaya giden yolların süsü olarak addedilmiştir; Çiçek dik, gül dik Hakk a giden yollara Kelepçe vur, zincir vur mazlumu ezen kollara [12] Bizler, Veysel in sözüyle toprağı seven, Yunus un diliyle öfkeyi yeren, gül ülkesinde Mecnun ile aşkı deren bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyetin mensupları ne elleriyle ne dilleriyle başkalarına zarar verirler. GÜL ÇAĞRIŞIMLARI Farsça bir kelime olan gül klasik edebiyatımızda aşkın, maşukun, bekâretin, güzelliğin ve saffetin simgesi olarak işlenmiştir. Hayran olunan sevgilinin her bir durumu gül üzerinden anlatılmıştır. Sevgili, gül yanaklıdır, gül dudaklıdır, gül endamlıdır. Nedim bir beytinde sevgiliye şöyle seslenir; Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir yâre mu tâdım Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitabımsın. Gül söz konusu olunca insanımız bediî duygularını en üst seviyede kullanmıştır. Gül şekilsel 5 / 15

6 olarak işret (zikir) meclisinin kadehine teşbih edilmiştir. Gülün kırmızılığı şaraba benzetilir. Bu bağlamda Mey-i gül- fâm terkibi çok bilinir. [13] Gül, diğer çiçekler gibi her hangi bir çiçek olmanın ötesinde Hz. Peygamber in remzi olması yönü ile psikolojik bir objeye dönüşerek müminler nazarında manevi bir anlam yüklenmiştir. Yaratılmışların en güzeline remz olan gül maddi güzelliğine manevi bir güzellik katarak Hz. Peygamber ile kendisini süslemiştir. Gül Muhammed teridür bülbül onun yâridir Ol gül ile ezeli cihâna bile geldüm [14] Bu toplum Allah tan sonra en çok sevdiği Hz. Peygamber i gül ile sembolize etmiştir. Peygamber in eline silah değil gül vermiştir. Onu kılıçlarla değil güllerle tasvir etmiştir. Gülün kokusu Hz. Peygamber in terine nispet edilmiştir. Hz. Peygamber terlediğinde etrafına gül kokuları dağıldığından sahabe (r. anhum) yanına toplanırdı. [15] Hak anı öğdü yaratdı sevdi habibim didi, Yir yüzünde cümle çiçek Mustafa nın teridir. [16] Hz. Peygamberin kokusu gül kokusuna benzetildiği için Anadolu nun birçok yerinde gül koklarken salâvat getirme âdeti yerleşmiştir. [17] Hz. Peygamber in Hz. Hatice (r. anha) ile olan dönemi goncaya, Hz. Aişe (r. anha) annemizle olan dönemi ise açılmış güle benzetilmiştir. Arif Nihat Asya Hz. Peygamber in bu durumunu Hadîce nin goncası 6 / 15

7 Âişe nin gülüydün, şeklinde anlatır. Tasavvufi sembolizmde gonca halindeki gül Tevhid i "birliği", açılmış gül ise "birliğin çokluk halinde görünüşü" olan kesreti temsil eder. Gül bahçesi "gönül açıklığı, kirinden pasından temizlenerek, ilahi güzelliğin yansımasına hazır hale gelmiş kalbi", gonca, "insanın kendisiyle ve Allah ile baş başa kalmasını" simgeler. Buna göre, açılmış gül, "can sırrını açığa vurmak" anlamına gelir. Anadolu insanı Efendimiz i (as) çağrıştırdığı için gülü çok sevmiştir. Gülden isimler türeterek evlatlarına güllü isimler vermişlerdir. Nihat Sami Banarlı, çocuklarını Gülveren, Gülseren, Gülizar, Gülendam gibi gül isimleriyle çağıran komşu hanım efendiye sorar: - Sizin memlekette çok fazla gül mü var ki, çocuklarınızı hep bu isimlerle çağırırsınız? - Hayır, demiş kadın. - Toprağımızda bir tek gül bile yetişmez. Ama gül başka o, Hz. Peygamber in (as) remzidir. Gül - Muhammed (as) ilişkisi bağlamında Hz. Peygamber in hayatıyla ilgili özel durumlar gül tasvirleriyle edebiyatımıza yansımıştır. Sevgili Peygamberimizin doğduğu yer gül bahçesi, doğduğu mevsim gül mevsimi ve O annesi Amine nin biricik gülü olarak anlatılmıştır. [18] Gül ehl- tasavvufun kıyafetlerinde mühür olarak kullanılmıştır. Çuha üzerine işlenen gül tarikat taçlarının merkez noktasına dikilmiştir. Arapça verd kelimesi gül anlamına gelmektedir. Bu kelimede yer alan vav harfi Hz. Muhammed (as) a varis olan kamillere, rı harfi Hz. Muhammed (as) in rauf ve rahîm isimlerine, dal harfi de davetçi anlamında daî ismine işarettir. 7 / 15

8 Gül Kadiriyye tarikatının alamet-i farikası olmanın yanında diğer tarikat erbabı tarafından da kullanılmıştır. Kadiriler beş köşeli gülü kullanırlar. Rifaiyye gülüne celcelutiyye gülü adı verilir. Bedeviye gülü ise üç daireden oluşur. [19] Bir rivayete göre Abdulkadir Geylanî, Hz. Hızır ın telkini ile Bağdat a gelir. Bağdatın ileri gelen şeyhleri içi tümüyle dolu bir bardak su göndererek kendisine ihtiyacın olmadığını söylemek isterler. Abdulkadir Geylanî kendisine getirilen su dolu bardağın üzerine bir gül yaprağı koyar ve su getirene şöyle söyler: Var selam söyle bir gül ile su taşmaz. [20] Gül kardeşlik Mesajıdır. Güller, gül olma özelliğini kaybetmeden pembe, sarı, kırmızı ve beya zımsı dan oluşan farklı renkleriyle arz-ı endam ederek çıkarlar karşımıza. Renklerin farklı olması onları gül olmaktan çıkarmadığı gibi birbirlerine karşı diken silahını kullanmalarını da gerektirmiyor. Belki de gül oluşları buradan kaynaklanıyor. Yanı başlarında onca potansiyel diken silahına sahip olmalarına rağmen onlar birbirlerine diken atmayı değil gülücük atmayı tercih ediyorlar. Güllerin dilini çözen Bizim Yunus ılık bir Mayıs sabahı sarı gülün ağladığını görür. Çok üzülür. Kadife tenini okşayarak derdin nedir, niçin ağlarsın diye sual eder. Sarı gül önce bir yutkunur sonra da; Bağcılar komşum kırmızı gülü kopardılar. O, benim yalnızca komşum değil ruhumun yarısıydı. Bağcılar yalnızca onu koparmakla kalmadılar benim ruhumun yarısını kesip aldılar, der. Asırlarca ötelerden gelen Bizim Yunus un sedasına veya yan komşunun bahçesinden gelen bu irfanî sese kulak vermek gerekmez mi! Bizim Yunus laf olsun diye konuşmamıştır sarıçiçekle. Sanki bu mükâlemeye manidar bir mesaj yüklemiştir. O da şudur; gül nasıl gül vasfını kaybetmeden farklı renklerle içinde yaşadığı bağ ve bahçeyi güzelleştiriyorsa; farklı renkler onlar için bir düşmanlığı gerektirmiyorsa, insan da insan olma özünü kaybetmeden çok renkliliği ve çok sesliliği ile içinde yaşadığı coğrafyayı şenlendirmelidir. Hatta birbirleri için sevinebilmeli ve gözyaşı dökebilmelidirler. Zira insanlar acılarına ve sevgilerine anlam yükleyerek hayatlarını sürdürürler. Ortak acılar, ortak sevgiler ortak hayatları inşa eder. 8 / 15

9 Gül alırız gül satarız. Gülü gül ile tartarız. Terazimiz güldür bizim Gül Pür Güzelliktir: Yaratan gülü öylesine güzel yaratmıştır ki onun güzelliğini başka bir obje ile değil yine bir gül ile anlatabiliriz. Gül insanın istisnasız tüm duyularına hitap eden ve ruhları doyuran, benliği esir alan bir güzelliğe sahiptir. Mesela, bir insan düşünün ki sadece gözleri görüyor, gül onu endamıyla büyüler. Bir başka insan düşünün ki sadece koku alma melekesi iş görüyor olsun, gül onu kokusuyla mest eder; bir insan düşünün ki sadece dokunma hissetme duygusu faal, gül onu kadife teniyle kendine hayran eder, sadece tat alma duygusu olanı ise şurubuyla kendinden geçirir. Sadece işitme duygusu açık olana gelince gül onu nasıl etkiler dersiniz? Onun için gülün yapacağı bir şey yok mu? Gülün yapacağı bir şey yok ama bu defa iş gül aşkıyla bir ömür en güzel nameleri söyleyen bülbüle düşer. Bülbül gül için öyle gönül yakan aşk nameleri terennüm eder ki duyup da mest olmamak imkânsız bir şeydir. Gülün cazibesinden sadece ölüler uzak kalır. Çünkü kokusunu Efendimiz Muhammed den alır. [21] Gülü defalarca kokladıktan sonra göğsümüze hem de kalbimizin üzerine gelecek şekilde takışımız ya da suyla dolu bir sürahiye bırakıp baygın baygın temaşa edişimiz onu tüm duyuları doyuran maddi ve manevi güzelliği sebebiyledir. Gül alırız, gül satarız. Gülü gül ile tartarız. 9 / 15

10 Terazimiz güldür bizim Gül, Baharla Gelen Hazinelerin Anahtarıdır: Çok ağır ve zor geçen bir kışın ardından gül, Mayıs ayıyla birlikte baharın bir müjdecisi olarak girer dünyamıza, Aslında Nisan ayını hesaba kattığımızda zahiren bir aylık bir gecikme var gibi gözükmekte ama aslında o bir gecikme değildir, bahara vurulmuş bir mühürdür. Büyük şair Mehmet Akif, On dört asır evvel yine böyle bir geceydi Kumdan ayın on dördü gibi bir öksüz çıkıverdi, der. Yaratan yüz yirmi dört bin peygamber göndermiş, Kâinatın iftihar tablosu Gülün remzi Hz. Muhammed (as) i de sona bırakmıştır. Sona bırakmış ama onu divan-ı nübüvvetin hatemi, (künûzu mahfiyyânın miftahı) gizli hazinelerin miftahı (anahtarı) yapmıştır. Gül kıştan sonra gelen bahara mührünü vururken, Hz. Peygamber de cehaletten sonra aydınlığa vurulan bir mühürdür Gül Tekâmüle İşaret Eder: Ülkemizde yaklaşık yirmi üç çeşit yabani gül yetiştiği söylenmektedir. Fakat yabani güller kendi haline bırakılmaz. Gülü avucunun içi gibi bilen Anadolu köylüsü gül e emek harcar, alın teri döker, aşı yapar ve onu yabanilikten alarak yakamıza takılacak süs haline getirir. Efendimizin bedevi toplulukları terbiye ederek medeni milletlere muallim yapması gibi. Özünde halife-i ruy-i zemin olan insan da değişik sebeplerle kendi özüne yabancılaşarak ayakaltına düşmüş olabilir. Eğer insan için ter döker, emek harcarsak o da gül gibi göğüslere gonca olabilir. Değilse, eğitim ve terbiyen insan insanın kurdu olacaktır. Gül başlangıçta beyazdı. Bülbülün kanı onu kırmızıya boyadı. Bülbül güle âşıktı. Aşk da 10 / 15

11 kutsaldı. Ama bir şeyin kutsallığı onu herkese açık hale getirmez. Aşkın da bir iffeti ve hukuku vardır. Bülbül duygularına kapılarak aşkın hukukunu ve maşukun iffetini hiçe saydı. Aşkın sarhoşluğu içinde gülün haremine kanat çırptı. Gül de onu dikenleri ile karşıladı. Meşru bir amaca gayr-ı meşru şekilde ulaşılamayacağını gösterdi. Haremini ve iffetini korudu. Gülün beyazken kırmızıya dönüşü ile alakalı bazı söylentiler vardır. Bir söylentiye göre gül kendisini ölürcesine seven bülbülün aşkına karşılık vermediği için bülbülün ölü bedenini görünce utancından kızarmıştır. Başka bir söylentiye göre de bülbülün toprağa dökülen kanını emerek kırmızıya boyanmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bülbül âşıktır, gül de maşuk. Ama bülbül aşkın hukukunu ve gülün iffetini hiçe saydığı için; gül bülbülün bu sorumsuz davranışı sebebiyle âlemden hayâ etmiş ve kızarmıştır. Sonuçta gül iffetini muhafaza etmiş, bülbülde hukuksuzluğun cezasını canı ile ödemiştir. SONUÇ Kültür toplumları oluşturan tüm katmanların hayat algısını özetleyen bir manzumedir. Her toplum öncelediği maddi ve manevi değerler ile kendi kültürünü adeta bir dantelâ gibi örer. Dolayısıyla toplumları tanımak için onların sahip oldukları kültür manzumesini hangi değerler ile süslediklerine bakmak kâfidir. Sevgi mi önde öfkemi, gül mü baskın diken mi. Bir filozof der ki; kalkan yapan usta, kılıç yapan ustadan daha faziletlidir. Neden? İkisi de usta değil mi! Her ikisi de usta ancak, kalkan yapan usta mesleğini insan canını kurtaracak bir aleti yapmak için kullanırken kılıç yapan usta, mesleğini insanı öldürecek bir aleti yapmak için kullanır. Bu anlamda İslam kültürüne bakıldığında, insanlara hayat bahşeden sevgi, barış, aşk, adalet, hoşgörü vb değerler ile örülü bir fazilet manzumesi olduğu görülecektir. Medeniyetimiz diken medeniyeti değil gül medeniyetidir. Düşmanlarımız dahi bu hakikati zaman zaman ikrar etmek zorunda kalmışlardır. KAYNAKÇA Akkuş, Mehmet, Gül Kitabı İsimlerimizde Gülün Rengi ve Kokusu Andı, M. Fatih, Gül Kitabı Modern Türk Şiirinde Gül İmajı 11 / 15

12 Ateş, Erdoğan; Gül Kitabı Dikmen, Melek. K. Şarkılarda Gül Ateş, Orhan, Ben Seven Kadını Gözlerinden Tanırım, yayımlanmamış şiir. Bakiler, Yavuz Bülent, Git Artık, Yalnızlık, İst Chevalier, Jean; Gheerbrant Alain, A Dictionary of Sembols, London Giddens, Anthony, Sosyoloji, (Çev. Günseli Altaylar), İstanbul 2009 Güngör, Zülfikar, Edebiyatımızda Gül Sembolü ve Peygamberimiz Mazıoğlu, Hasibe, Fuzuli ve Türkçe Divanı ndan Seçmeler, Kültür Bakanlığı. Soygür, Haldun, Sanat ve Delilik. Tarlan, Ali Nihat, Ahmet Paşa Divanı, Ankara Tatcı, Mustafa, Yunus Emre Divanı II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara / 15

13 * Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. [1] Giddens, Anthony, Sosyoloji, (Çev. Günseli Altaylar), İstanbul 2009, s. 31 [2] Soygür, Haldun, Sanat ve Delilik, s.1 [3] Chevalier, Jean; Gheerbrant Alain, A Dictionary of Sembols, London 1996, s [4] İnsanımız çocuklarına isim koyarken gülden mürekkep yaklaşık yüz elliye yakın isim türetmiştir. Gül Kitabı, Akkuş, Mehmet, İsimlerimizde Gülün Kokusu ve Rengi, s. 67. [5] Akkuş, Mehmet, Gül Kitabı, İsimlerimizde Gülün Rengi ve Kokusu, [6] Ateş, Erdoğan; Dikmen, Melek. K., Gül Kitabı Şarkılarda Gül, 87 [7] Kur an-ı Kerim, 95/4. [8] Tarlan, Ali Nihat, Gül Kitabı, Ahmet Paşa Divanı, Ankara 1992, s [9] Mazıoğlu, Hasibe, Gül Kitabı, Fuzuli ve Türkçr Divanı ndan Seçmeler, s / 15

14 [10] Bakiler, Yavuz Bülent, Git Artık, Yalnızlık, İst 1989, s.22. [11] Ateş, Orhan, Ben Seven Kadını Gözlerinden Tanırım, yayımlanmamış şiir. [12] Ateş, yayımlanmamış şiir. [13] Andı, M. Fatih, Modern Türk Şiirinde Gül İmajı s. 3 [14] Tatçı, Mustafa, Yunus Emre Divanı II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s [15] Bursevî, Muhammed b. Abdurrahman es-sahavî, el Makâsıdu l- Hasene fi Beyani Kesîrin Mine l-ehâdisi l-meşhure, vr. 1b. [16] Tatçı, Mustafa, age., s. 96. [17] Andı, M. Fatih, Modern Türk Şiirinde Gül İmajı s. 3 [18] Güngör, Zülfikar, Edebiyatımızda Gül Sembolü ve Peygamberimiz Gül Kitabı içerisinde makale, s. 31. [19] Muslu, Ramazan, Gül, Tarikat Gülleri ve Anlamları, s / 15

15 [20] İbrahim el-eşrefî, Risâle-i Gül-i Abâd, vr. 3a. [21] Ateş, Orhan, yayımlanmamış şiir. 15 / 15

ISSN : 1306-6897 SAYI 12 GÜL-PEYGAMBER ÖZEL SAYISI N İ S A N 2 0 1 2. www. ispartaegd. org e-mail:ispartaegd@hotmail. com

ISSN : 1306-6897 SAYI 12 GÜL-PEYGAMBER ÖZEL SAYISI N İ S A N 2 0 1 2. www. ispartaegd. org e-mail:ispartaegd@hotmail. com ISSN : 1306-6897 GÜL-PEYGAMBER ÖZEL SAYISI SAYI 12 N İ S A N 2 0 1 2 1 3 0 6 6 8 9 7 www. ispartaegd. org e-mail:ispartaegd@hotmail. com HASBIHAL... İMTİYAZ SAHİBİ Isparta Eğitim Gönüllüleri Derneği Adına

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY THE FIRE REPEATED WORD GHAZAL OF SHEIGH GÂLIP S COMMENTARY ACCORDING TO METHOD OF THOUGHT ZONE BASED TEXT ANALYZING ŞEYH GÂLİP İN ÂTEŞ REDİFLİ GAZELİNİN DÜŞÜNCE ALANI

Detaylı

Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler Berat Açıl*

Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler Berat Açıl* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

YEDİ VADİ VE DÖRT VADİ (HZ. BAHAULLAH) ADANA 1985 İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ GİRİŞ Arayıcının Yolu (Yazan: R.L. Gulick) YEDİ VADİ DÖRT VADİ

YEDİ VADİ VE DÖRT VADİ (HZ. BAHAULLAH) ADANA 1985 İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ GİRİŞ Arayıcının Yolu (Yazan: R.L. Gulick) YEDİ VADİ DÖRT VADİ YEDİ VADİ VE DÖRT VADİ (HZ. BAHAULLAH) ADANA 1985 Bu eserin Almanca aslından Türkçeye çevirisinde büyük emeği geçen Atilla Bağçuvan a teşekkürü borç biliriz. İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ GİRİŞ Arayıcının Yolu (Yazan:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞININ FELSEFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞININ FELSEFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali YILDIRIM * YILDIRIM, Ali (2014). Mehmet Akif Ersoy un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013

Detaylı

MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ

MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ Bir kimse otuz ramazan orucunu tutar, namazını kılar, dilini ve boğazından geçeni muhafaza ederse Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Savaş sonrası şehitler arasında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Yayın No: 486 Sempozyum ve Paneller Serisi : 46 ISBN 978-975-389-650-1 10.06.Y.0005.486 Yayıncı Sertifi ka No : 15402 Bütün

Detaylı

SEVGİLİ DOSTLAR Yoğun bir tempoda çalışmalarımız devam ederken yaz sayımız ile size merhaba demek isterim. Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmaktayız. Seha ailesi olarak bayramınızı şimdiden tebrik ediyoruz.

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Yeni Türk Edebiyatında Çocuk-Çocukluk Temalı Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ AN ATTEMPT OF CLASSIFICATON ON THE THEME

Detaylı

AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ MAYIS 2013. Bir Serhat Şehri Edirne. İslâm Hukukuna Göre Borsa ve Hisse Senedi. Dergisi Hediyesi...

AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ MAYIS 2013. Bir Serhat Şehri Edirne. İslâm Hukukuna Göre Borsa ve Hisse Senedi. Dergisi Hediyesi... 151 AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ Fiyatı: 8 MAYIS 2013 Dergisi Hediyesi... 18 Bir Serhat Şehri Edirne 41 İslâm Hukukuna Göre Borsa ve Hisse Senedi Başyazı Sebahaddin ATEŞ AVRUPAYA AÇILAN KAPIMIZ:

Detaylı

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz?

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK * İLE SÖYLEŞİ Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bugün Afganistan sınırları

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 07 Ocak - Her Canlı Ölümü Tadacaktır - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 4 Ocak - Hayatımızda Nafilelerin Önemi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI I EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ BORNOVA - İZMİR 1996 Sahibi : Ege Universitesi Turk Dunyasi ArasLirmalan Enstitusii adma Mudiir Prof. Dr. Fikret

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ >> İÇİNDEKİLER 3 Başkandan 4 Not Defterinden 5 Gündem Kutlu Doğum Haftası 15 KDH Panel Hz. Peygamber ve Aile 21 KDH Panel Hz. Peygamber ve Kadın 29 Gündem Vakfımızın

Detaylı

Bozkırın Bereketli Havzası Kayseri

Bozkırın Bereketli Havzası Kayseri 143 AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ Fiyatı: 8 EYLÜL 2012 Dergisi Hediyesi... 22 Bozkırın Bereketli Havzası Kayseri Osmanlı da Aile ve 66 Dayanışma Ruhu Başyazı Sebahaddin ATEŞ AKÇAKAYA YA AKÇA ŞEHİR:

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA

SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA Edebiyat Bilal KEMİKLİ BİR DOSTLA SOHBET Benim can dostum diyor ki: Eğer, bir erin izinde gitmiyorsan, bu dünyaya geldim veya gelmedim deme. Dünyaya gelmek, hayatı ve varlığı anlamak ve anlamlandırmak

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI ' - XXVII

OSMANLI ARAŞTIRMALARI ' - XXVII OSMANLI ARAŞTIRMALARI ' - XXVII Neşir Heyeti- Editorial Board Halil İNALCIK - İsmail. E. ERÜNSAL Heath W. LOWRY - Feridun EMECEN Klaus KREISER Misafir Editörler Hatice A YNUR - Mehmet KALP AKLI THE JOURNAL

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz.

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Selam ile Merhaba Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Geçen zaman içerisinde söylenen asılsız sözler, şanlı bir milletin inkârına varan boş laflar üzerine sessiz

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 Tashih: Sedat MEMİŞ Hacı Duran NAMLI Grafik & Tasarım: Abdullah PAÇACI Baskı: Kalkan Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. (0312) 341 92 34 1. Baskı

Detaylı

fotoğraf söze geldi RENGÂHENK 2012 Bahar

fotoğraf söze geldi RENGÂHENK 2012 Bahar RENGÂHENK 2012 Bahar fotoğraf söze geldi fotoğraf söze geldi Adem BÖLÜKBAŞI 2 RENGÂHENK 2012 Kış RENGÂHENK 2012 Bahar 3 fotoğraf söze geldi makale Esra GÜLTEKİN O nun Ailesi Allah Resulü nde sizin için,

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı