Temmuz 1999 Amfibi Tugay Kurmay Başkanı Foça/ İzmir Ağustos

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temmuz 1999 Amfibi Tugay Kurmay Başkanı Foça/ İzmir Ağustos 1999-2001"

Transkript

1 Öncelikle belirtmek isterim ki, iddia makamı tarafından hazırlanan sözde mütalaa yı ciddiye almıyoruz. Gerek yazılı ifademizde gerekse sözlü beyanlarımızda ifadelerimizin muhattabı, adından başka hiçbir niteliği mütalaa olmayan bu kağıt yığını değildir. Hiçbir somut veriye dayanmayan, savcıların ön yargılı hayal gücünden başka dayanağı olmayan, mantık kuramı ile çelişen iddianameleri ve adının mütalaa kelimesi ile eşsesli olması dışında hiçbir ortak unsuru olmayan bu kağıt yığını ile beraber tüm dava dosyası, 120 milyon sayfayı bulmaktadır. Her gün yüzlerce sayfa okunsa bile bu dava dosyasını bitirerek, yeterince inceleyerek savunma yapabilir hale gelinmesi mümkün değildir. Bu gerçek mahkemenizce bilinmesine rağmen, binlerce sayfa iddianameyi birleştirerek yargılamayı, torba yasalar gibi, torba yargılamaya çevirmek ve delillerin değerlendirilmesi aşaması sanki yasal bir zorunluluk değilmişçesine atlanmak sureti ile, esas hakkındaki savunmaya geçilerek müvekkilimin savunmalarını kısıtlamak, bu süre içerisinde bizleri ise 10 ar dakika konuşturmak, buradaki yargılamayı bir kez daha adil olmaktan çıkarmıştır. Savunmamız hazır değildir!! ve verdiğiniz iki saatlik süre savunma için yeterli değildir. Ancak savunmaya hazır olmadığımızı beyan ettiğimiz vakit, mahkemenizce susma hakkının kullanılmış sayılacağı yönünde,irademizigasp eder şekilde alacağı muhtemel bir karar karşısında, bu karara kısa sürede etkili şekilde itiraz edebileceğimiz bir merci bırakılmadığından söyleyebildiklerimizitutanağa geçiriyoruz. Ayrıca yapmış olduğunuz bu kısıtlamalar sonucunda, sözlü olan ceza yargılamasını, yazılı usule çevirdiğinizden,bu sınırlı sürede hazırlayabildiğimiz kadar yazılı savunmamızı sunuyoruz. 1

2 Müvekkilim hakkında hazırlanan iddianame de Suç tarihi ve yeri: 2008 yılı ve öncesi ANKARA olarak belirtilmiştir. Ancak müvekkilim hakkındaki iddialar ise2009 yılına aittir. Bu kapsamda Mütalaanın soruşturma safhatı bölümünde yer alan 57. Sayfasında, müvekkilimin tarihinde dinlenmeye başlandığı belirtilmişse de bu ifade sizinde bildiği üzere gerçek dışıdır. Müvekkilim hakkında hiçbir soruşturma açılmamışken, TEM görevlileri tarafından dinleme kararı alınmıştır. İstanbul 11. ACM nin Tarih sayıl dinleme kararı, mahkemenizin yazdığı müzekkereye rağmen gönderilmemiştir. Bu fiil suçu gizleme ve delil karartma amacına yöneliktir.mütalaa dahil, müvekkil hakkında hazırlanan iddianame de, Danıştay Saldırısı, Cumhuriyet Gazetesini bombalama iddiası, Ümraniye el bombaları gibi konular hakkında hiçbir iddia bulunmamaktayken, alınan bu dinleme ve takip kararları, bugün yaratılan yargılamada müvekkilimin önceden hedef seçildiğinin göstergesidir. Sözde Ergenekon Terör Örgütü nün 1950 lerde kurulduğu iddia edilmekte ve 1999 yılından önce 50 yıllık geçmişi olduğu belirtilerek bu sanal kurgular ile Türkiye tarihinde işlenen toplu katliamların, faili meçhullerin üstü kapatılmak istenmektedir yılında müvekkilim henüz doğmamıştır yılında ise, Altay Tim Komutanı Tiran/ Arnavutluk Şubat 1999 Temmuz 1999 Amfibi Tugay Kurmay Başkanı Foça/ İzmir Ağustos Ay 2 Yıl görev yapmıştır. Müvekkilim bu görev süreleri dahil olmak üzere sözde örgütün neresinde, hangi görev ile ve ne şekilde yer almıştır.örgütün kuruluşu, kurucuları, 50 yıllık faaliyeti, mali kaynakları, örgüt üyeleri arası ilişki nasıl kurululmuştur? Bu sorulara,müvekkilimin örgüt üyeliğinden, her nasılsa örgüt yöneticiliğine terfi edilmesi de düşünüldüğünde, İddia makamı ve mahkemeniz cevap vermek zorundadır. Bu haliyle herkes yaratılan sanal örgütün üyesi haline getirilebilinir. 2

3 Müvekkilim, T.C. hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaktadır. Türk Ceza Yasasının 312. Maddesinde düzenlenen bu suçun oluşabilmesi için, cebir ve şiddetin varlığı gerekir. Cebir ve şiddetin yanında elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlanması gerekir. Bu elverişli vasıtalarla ortaya konan cebir ve şiddetin ise sıradan bir cebir ve şiddet değil, amaç suçu gerçekleştirmeye muktedir bir cebir şiddet olması gerekir. Ve son olaraksuçun icrasına elverişli vasıtalarla başlayan failin, elinde olmayan sebeplerden ötürü icra hareketlerinitamamlayamamış olması gerekir. Müvekkilim Dursun Çiçek hakkındaki iddia, sözde İrtica İle Mücadele Yazısı nı yazmak ve bunu Erzincan da uygulamaktır. Müvekkilimin Erzincan a hiç gitmediği ve Erzincan Davası sanıkları ile ilişkisi olamadığına ilişkin onlarca delil mahkemeniz dosyasında mevcuttur. Bunun aksini iddia eden iddia makamı, adı üstünde iddiasından öteye gidememiş, 8 ayrı Dursun ÇİÇEK i mahkeme dosyasına taşımış ve bizlerle tanıştırmıştır. Tüm bu gerçek karşısında, bir an için farzı mahal kaydıyla, Sözde İrtica İle Mücadele Planının gerçek olduğu hayal edilse bile, bu planın müvekkil tarafından uygulamaya konulduğuna teşebbüs edildiğiyönündeki eylemi nedir? Müvekkilimin dış dünyada ortaya çıkan ve karşı tarafça hissedilen nitelikte bir cebri eylemi olmuş mudur? Örneğin müvekkilim hangi Fethullah Gülen Cemaati evine silah ve mühimmat koymuştur? Hangi televizyon kanalında hükümet aleyhine yayın yaptırmış yada buna teşebbüs etmiştir? Bu soruların hiçbirisinin cevabı sözde mütalaada bulunmamaktadır.osman Yaşar, Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu Kitabında verdiği örnekte diyor ki, Plan çerçevesinde de olsa, henüz planın icrasına başlanmamışken, örgüt üyesinin evinde belirlenen yerlere konulacak bomba düzeneğinin montajına yönelik olarak yapılan davranışlar, hazırlık hareketleri niteliğindedir ve bu durumda ceza verilemez Bu durum karşısında iddia makamının yapmış olduğu gibi,salt soyut norm gerekçe gösterilerek somut hiçbir olgu ve mantıksal bağ ortaya konulmadan hatta savunma 3

4 tarafından savcılığın iddialarının gerçeği yansıtmadığı konusunda somut veriler ortaya konulmuşken savcının; sanık bu fiili işlemiştir denmesi, suçun unsuru oluşmuş, oluşmamış ne önemi var. Ben sanıkları peşinen cezalandırmanın peşindeyim demenin kibar yoludur. İddianamede isnat edilen örgüt üyeliği suçlamasına karşı, savunma için yeterli süre vermeyen mahkemenizin, ilk kez sözde mütalaa ile ortaya atılan terör örgütü yöneticiliği iddiasına karşı, açık yasa hükmüne rağmen ek savunma hakkı vermeyeceğine olan inancımız baskın olsa da yasal hakkımızı bir kez daha CMK 226 kapsamında talep ediyoruz. Süre kısıtlığından dolayı, bu sözde mütalaanın bazı kısımlarından bahsetmek istiyorum, Mütalaanın Sayfasında Dursun ÇİÇEK imzalı İrtica Mücadele Palnının askeri yazım tekniğine uygun olup olmadığı ile ilgili olarak Askeri Savcılığın soruşturma aşamasında yaptırdığı bilirkişi raporunda, söz konusu belgenin farklı açılardan Askeri Yazım Tekniklerine uygun olmadığına dair hususların ileri sürüldüğü, ancak yapılan son inceleme ile bu husuların tutarlı olmadığı, yine benzer konularda Dursun ÇİÇEK in beyanlarının da gerçeği yansıtmadığı, hatta bizat sanık tarafından hazırlanan benzer çalışmaların Irticayla Mucadele Eylem Planı ile şekilsel olarak benzediği dolayısıyla İrtica İle Mücadele Eylem Planın bu yönde inkarının ve kullanılan argümanların dayanaksız olduğu anlaşılmıştır demektedir. Bu ifadede savcının dayanaksız bulduğu bilimsel raporlardır!.. Hakikat korkusu olmayan savcının ileri sürdüğü, müvekkilim tarafından hazırlanan, İrtica İle Mücadele Yazısına benzer şekilsel özellikler gösteren belge hangi belgedir ve nerededir? Yapıldığı söylenen son inceleme nedir? Böyle bir son çalışma yoktur. Mahkemeniz önünde br kez daha Savcılık makamına soruyorum. Var olduğunu iddia ettiğiniz Askeri Savcılığın bilirkişi raporlarını yalanlar nitelikteki, son inceleme nedir ve neresinde müvekkilim tarafından böyle bir eylem planı hazırlanmıştır? (İMEP İ GÖSTER) Mütalaanın Sayfasında ise Savcı bey diyor ki, Ayrıca, Jandarma Kriminal Laboratuvarınca düzenlenen tarihli raporda, ihbar mektubu ve ekindeki belgeler ile "İrticayla Mucadele Eylem Plani" başlıklı belgenin farklı yazıcılardan cıkarıldığı vurgulanmıştır. Bu hususta, ihbar mektubunu gönderen kimligi tespit edilemeyen şahsın, söz konusu belgeyi ihbar mektubu içeriginde belirtildigi şekilde gizlice temin ettigini açıkca ortaya koymaktadır. Orta zekalı bir insanın dahi kanmayacağı bu iddianın ortaya atılması mütalaaya neden sözde dediğimizi bir kez daha teyit etmiştir. Öyle ki savcının hukuk idrakine göre, 4

5 ihbar mektubu ile sözde İrtica İle Mücaele Yazısının farklı yazıcılardan çıkmış olması müvekkilimden sadır olduğuna delil olarak gösterilmiştir. Halbu ki yazıların, farklı bir yazıcıdan çıkması nedeni ile müvekkilime ait olma olasılığı ne kadar ise, Cumhuriyet Savcısına ait olma olasılığı da en az o kadardır. Hatta daha fazladır. Çünkü ne Genelkurmayın bilgisayarlarında, ne müvekkilimin evinde yapılan aramada el konulan bilgisayarda, ne de mahkemeniz naip hakimi tarafından düzenlenen raporda, böyle bir yazıya dair bir emare bulunamamıştır. Savcılık adı, sanı, kim olduğu belli olmayan sahtekarların beyanlarını doğru kabul etmekte ve ihbar mektupları ne derse mütalaasına olduğu gibi geçirmektedir. Öyle ki, müvekkilim ile ilgili olarak 3 yıldır devam eden yargılamada, duruşmada söylenen beyanların, toplanan delillerin hiçbirisini mütalaasına yazmamıştır. İddianamenin bir tekrarı niteliğinde olan mütalaa bir yana Mahkemeniz neden kovuşturma aşamasında bilirkişi raporu almaktan kaçınmaktadır? Neden CMK Maddelerine açıkça aykırı olarak alınan, raporu imzalayanların uzman olmadıkları, sihirli bir deynekle 13 günde uzman haline getirildikleri sabit olan ayarlama raporları yeterkli görmektedir? Müvekkilimin sahte planı hazırladığına dair tek bir delil bulunamamışken neden mahkenizin kafasında en ufak bir şüphe oluşmamaktadır? Neden CMK 178 e aykırı olarak duruşmada hazır ettiğimiz bilirkişiler dinlenilmemektedir? Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması Safhası, açık kanun hükümlerine rağmen neden atlanıyor ve mütalaa aşamasına geçiliyor? Neden mi? Soruşturma evresinden başlayarak hüküm verilinceye kadar bir an bile tarafsız olmadığınızdan. Hukukun evrensel ilkelerinden, masumiyet karinesini hiçe sayarak, sanıkları "suçlu" kabul ettiğinizden ve bu ön kabul doğrultusunda yargılama yapıp hükme doğru gittiğinizden. 3 yıl, 1 aydır, müvekkilimin özgürlüğüne haksızca el koyduğunuz ve el koymaya devam ettiğinizden!! Gelinen şu noktada, eğer hala içinizde bir yerlerde zerre kadar vicdan ve hakkaniyet duygusu kaldıysa onlara sesleniyorum, İçlerinde bulundukları bedenleri ön yargının ve vicdansızlığın elinden kurtararak özgür kılsınlar. Onları tüm bu hukusuz davranışlarından rucu ettirsinler. 5

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143 Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 3. Bölümü yer almaktadır. 63-)SANIK

Detaylı

DELİLLERİN TARTIŞILMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ:

DELİLLERİN TARTIŞILMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ: Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 7. Bölümü yer almaktadır. DELİLLERİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :5 CELSE TARİHİ :18.09.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47 İÇİNDEKİLER Önsöz... 9 Balyoz Kumpası Şehitleri... 15 Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17 Balyoz Kumpası Süreci... 47 Balyoz Kumpası İstatistikleri... 129 Balyoz Kumpası Cezası Onananlar... 131 Balyoz Kumpası

Detaylı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA ŞİKAYET EDEN : Aziz Yıldırım VEKİLLERİ : Av. Deniz Tolga Aytöre Av. Abdurrahim Erol Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Recep Peker Cad Kadıköy/İstanbul ŞÜPHELİLER : 1.-

Detaylı

Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1 numaralı L. Tipi C.İ.K.

Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1 numaralı L. Tipi C.İ.K. İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na (TMK 10 nci Madde İle Görevli) Esas No : 2009/191 Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1

Detaylı

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU Av. Fethiye Çetin Hrant Dink cinayetine zemin hazırlayan süreç, bu süreçte rol alan kişi ve kurumlar ile cinayetin gerçek faillerini ve cinayetin nedenini önceki

Detaylı

İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA (CMK 250. Maddesi Uyarınca Görevli ve Yetkili) 21.04.2009 Esas No : 2009/85 İddianame No : 2009/188 Sanık : Birol BAŞARAN Silivri 4 Nolu L Tipi Cezaevinde

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı K Q TSE-ISO-EN 9000 TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Komisyonumuzun, 23. Dönem 2. Yasama Yılı 1 Ekim 2007

Detaylı

Şemdinli Davası Đnceleme Raporu

Şemdinli Davası Đnceleme Raporu Şemdinli Davası Đnceleme Raporu Ş GĐRĐŞ emdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 günü patlayan bir bomba neticesinde Türkiye nin ikinci Susurluk vakası olarak nitelendirilebilecek birtakım derin ilişkiler ortaya

Detaylı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İHBAR ve ŞİKÂYETTE BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR ŞİKAYET EDİLENLER : İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559

Detaylı

ANA DAVA (ĠSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ Dosya No: 2007/428)

ANA DAVA (ĠSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ Dosya No: 2007/428) HRANT DĠNK CĠNAYETĠ Dava ve soruģturmalar 19.01.2007 tarihinde çalıştığı gazete binasının önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını yitiren Hrant Dink in katillerinin yargılandığı davada halen sekizi

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Ali KARAGÜLMEZ hakemli makaleler YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * I. GENEL OLARAK 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :14 CELSE TARİHİ :05.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme Halit Dönmez *1 GİRİŞ 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren CMK nın 102. maddesindeki tutukluluk süreleriyle ilgili Türkiye nin değişik yerlerindeki

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 12 Ekim 2012 Cuma BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.05 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN Oturumu açıyorum.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan Françoise Tulkens, Yargıçlar Danutė Jočienė, Dragoljub

Detaylı

TÜRKİYE TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU CUMHURİYET HALK PARTİSİ DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ CEZAEVİ: ÖZGÜR ÖZEL MANİSA MİLLETVEKİLİ

TÜRKİYE TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU CUMHURİYET HALK PARTİSİ DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ CEZAEVİ: ÖZGÜR ÖZEL MANİSA MİLLETVEKİLİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ CEZAEVİ: TÜRKİYE NURETTİN DEMİR MUĞLA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL MANİSA MİLLETVEKİLİ CUMHURİYET

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :30 CELSE TARĐHĐ :12.01.2010 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :16 CELSE TARİHİ :17.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

NURETTİN ŞİRİN DAVASI VE GERÇEKLER ( )

NURETTİN ŞİRİN DAVASI VE GERÇEKLER ( ) İsnat Olunan Suçlar NURETTİN ŞİRİN DAVASI VE GERÇEKLER ( ) Söz konusu gecede Şirin in kabul ettiği ve C. Savcılığınca isnat olunan eylemler şunlardır: 1- Dört adet afişi-posteri, kendisinin de konuşmacı

Detaylı

TUTUKLU ÖĞRENCĐLERLE DAYANIŞMA ĐNĐSĐYATĐFĐ

TUTUKLU ÖĞRENCĐLERLE DAYANIŞMA ĐNĐSĐYATĐFĐ TUTUKLU ÖĞRENCĐLER RAPORU ( ) Bir, Yeryüzünde nasıl dağılmıştır Tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar? Đki, Daha yavuz bir belge var mıdır ha Gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden? Üç,

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :15 CELSE TARİHİ :06.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

Genel Olarak Basın Hukuku

Genel Olarak Basın Hukuku Genel Olarak Basın Hukuku GĐRĐŞ B asınla ilgili en önemli ve normlar hiyerarşisi açısından en üstün maddeler Anayasada yer almaktadır. Anayasada; basın özgürlüğü, yayın yasağı, yayın toplatma, kişilere

Detaylı

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Ceza Muhakemesi Hukuku ve Demokrasi: 1. Ceza Muhakeme Hukuku gerçekte içerdiği normlar açısından bir ülkenin siyasi sisteminin

Detaylı