ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kw PİLOT UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kw PİLOT UYGULAMA"

Transkript

1 ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kw PİLOT UYGULAMA Aysel T. ATIMTAY a*, Hayati OLGUN b, Ufuk KAYAHAN b, Alper ÜNLÜ b, Berrin ENGİN b, Murat VAROL a, Merve ÇÖMLEKÇİOĞLU a, Burak KAMALI a, Hüsnü ATAKÜL c, Gerçek BARDAKÇIOĞLU d a* ODTÜ Çevre Müh. Böl., Ankara b* TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Gebze, Kocaeli Özet Türkiye birincil enerji temini yönünden dışa bağımlı bir ülkedir yılında toplam enerji talebinin yaklaşık %73 ü ithalatla karşılanmıştır. Enerji üretiminin yavaş, talebin ise hızlı artması sonucunda enerji ithalat miktarı da artmaktadır. Türkiye nin enerji politikaları belirlenirken artan talebin daha çok yerli kaynaklardan elde edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda üretilen enerjinin temiz enerji olması da çevre kirliliğini azaltma ve önleme politikalarının başında gelmektedir. Projenin amacı, ülkemizdeki ulusal kaynaklarımızı enerji üretiminde daha fazla kullanabilmek amacı ile düşük ısıl değerli linyit kömürlerimizi biyokütle ile beraber yakarak kısa ve orta vadede bu kaynaklardan temiz enerji üretiminin artmasını sağlamaktır. Bu amaçla ülkemizde yerleşmesi arzu edilen Dolaşımlı Akışkan Yatak (DAY) teknolojisi ile çalışan bir yakıcı ve Kazan sistemi kurulmuş (40 cmx40 cm, 12 m yükseklik), bu sistemde yakma ve buhar üretimi çalışmaları yapılmıştır. Sistemin gücü 750 kw termiktir ve ülkemizdeki ilk pilot DAY sistemidir. 24 barda buhar üretmektedir. Bu tebliğde DAY sisteminde yakılan Orhaneli linyit kömürü ile atık odun parçalarının yakma deneyleri sonuçları verilmiş, yanma verimleri ve emisyon ölçümleri rapor edilmiş, emisyonların kullanılan fazla hava katsayısı ile nasıl değiştiği ve hangi Ca/S oranının kabul edilebilir SO 2 emisyonunu sağladığı gösterilmiştir.

2 1. Giriş Proje çerçevesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze Yerleşkesinde kurulan pilot ölçekteki dolaşımlı akışkan yatak yakma (Pilot DAY) sistemi ülkemizde bu ölçekte kurulmuş ilk pilot dolaşımlı akışkan yataklı yakma ve buhar üretim sistemidir. Sistemin performansını incelemek amacıyla, proje çerçevesinde kullanılması kararlaştırılmış olan kömür ve biyokütle numuneleri yakılarak deneyler yapılmıştır. Bu deneyler boyunca, sistemin çeşitli alt ünitelerinin (yanma odası/reaktör, siklonlar, torba filtreler, pompalar, fanlar, yakıt besleme sistemleri, kül çekme sistemi, kontrol sistemi, v.s gibi) çalışması, sistemin ön ısınması, sistemde yatışkın yanma koşullarının oluşması ve sürdürülebilirliği, dolaşımlı akışkan yatak içinde ve sistemin çeşitli bölgelerindeki sıcaklık ve basınç dağılımları, katı kütlenin sistem içinde sirkülâsyonu, çeşitli emisyonlar, üretilen buhar miktarı ve özellikleri v.s gibi sistemin performansını yansıtan çeşitli operasyonel ve mekaniksel konular incelenmiş, sistemin gerekli yerlerinde düzeltmeler yapılmış, tüm sistemin entegre olarak çalıştırılması konusunda çok önemli bir birikim ve know-how sağlanmıştır. 2. Pilot DAY Yakma Sistemi Kısa Tanıtımı Proje çerçevesinde 700 kw ısıl (termal) kapasitede bir dolaşımlı akışkan (DAY) yatak yakma ve buhar üretme sistemi kurulmuştur. Sistemin buhar üretme kapasitesi 800 kg/saat (24 bar, 260 o C) tir. DAY sistemi başlıca şu ana ünitelerden oluşmaktadır: 1.Yakıt ve kireçtaşı besleme ünitesi, 2.Dolaşımlı akışkan yatak (DAY), 3.Kabarcıklı akışkan yatak (KAY), 4.Siklonlar, 5.Kazan ünitesi, 6.Hava besleme ve çekiş fanları, 7.Kül boşaltma ünitesi, 8.Kontrol ünitesi, 9.Emisyon ölçüm ünitesi, 10.Torbalı Filtre, 11.Yardımcı üniteler. 1. Yakıt ve kireçtaşı besleme ünitesi. Bu ünitede kömür, biyokütle ve kireçtaşı beslemek için kullanılan toplam 3 adet silo bulunmaktadır. Kömür ve biyokütle siloları 3,6 m 3 kireçtaşı silosu ise 0,75 m 3 kapasitededir. Silolar 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır. Yakıt silolarının alt bölgesinde, yakıtın akışını kolaylaştırmak için kullanılan, mekanik karıştırıcılar yerleştirilmiştir. Bu siloların hemen altında sonsuz vida şeklinde yapılmış yakıt besleme hatları bulunmaktadır. Yakıt ve kireçtaşı, silolardan vidalı besleyicilere akmakta ve buradan yatağa beslenmektedir. Vidalı besleyiciler, devri

3 değişebilen elektrik motorları tarafından tahrik edilmektedir. Bu motorların devri değiştirilerek vida hızı ve dolayısıyla yakıt/kireçtaşı besleme debisi ayarlanmaktadır. Her deneyden önce kullanılan yakıt için vidalı besleyiciler kalibre edilmekte ve besleme grafikleri türetilmektedir. Tıkanmaları önlemek amacıyla, gerektiğinde basınçlı hava göndermek için vidalı besleyiciler üzerinde hava girişleri bulunmaktadır. 2. Dolaşımlı Akışkan Yatak (DAY). Yakıtın yakıldığı reaktör bölümüdür. DAY 0,4x0,4 m kesit alanına ve dağıtıcıdan itibaren toplam 12 m yüksekliğe sahiptir ve 321 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. İşletme kolaylığı açısından modüller şekilde yapılmıştır ve toplam 9 modülden oluşmaktadır. Yatak 150 mm kalınlığında 1200 C a dayanıklı refrakter bir malzemeyle kaplanmıştır. DAY ın en üstteki 4.2 m lık bölümü evaporatör duvarlarından oluşmaktadır. DAY içinde dağıtıcıdan itibaren 335, 936, 2840, 4145, 5650, 8760 ve mm yüksekliklerde 7 noktada sıcaklık ve basınç ölçüm girişleri bulunmaktadır. Yine dağıtıcıdan itibaren 1375, 3210 ve 5370 mm yüksekliklerde ikincil hava girişleri bulunmaktadır. Reaktörün en altında nozul tipi bir dağıtıcı bulunmaktadır. Dağıtıcının altında ise hava giriş odası (windbox) bulunmaktadır. Birincil hava, önce hava giriş odasına oradan da dağıtıcı vasıtasıyla reaktöre beslenmektedir 3. Kabarcıklı Akışkan Yatak (KAY). Sistemde DAY ın yanı sıra 310 kalite paslanmaz çelikten yapılmış bir kabarcıklı akışkan yatak bulunmaktadır. KAY rektörü siklonda toplanan katı karışımını (yanmamış karbon + kül + yatak malzemesi) bir iniş borusu ve vidalı besleyici yardımıyla birinci bölmeye beslenmekte ve burada yanmamış karbonlar tekrar yakılarak yanma verimi arttırılmaktadır. Yanmadan geriye kalan katı kütle akışkan yatağın ikinci kamarasına, oradan da DAY reaktörüne geri beslenmektedir. KAY da ısı değiştirici (Su Ön Isıtıcı) boruları bulunmaktadır. KAY reaktörü hem ısı geri kazanım ünitesi hem de katı kütleyi DAY a geri beslemek için bir kutucuk (loop seal) gibi kullanılmaktadır. 4. Siklon. DAY ın hemen sonrasında birincil siklon olarak isimlendirilen bir siklon yer almaktadır. Siklonda tutulan katı kütle bir iniş borusu ve vidalı taşıtıcı vasıtasıyla KAY a gönderilmektedir. 5. Kazan hattı, Kazan ve Buhar Domu. Birincil siklondan çıkan yanma gazlarının takip ettiği hat ve kazanın kendisinden oluşmaktadır. Kazan içerisinde

4 yukarıdan aşağıya sırası ile kızdırıcı, evaporatör ve ekonomizör eşanjörleri bulunmaktadır. Buhar domu ise silindir yapılı, torisferik kafalı bir basınçlı kaptır. Temel amacı buharlaştırıcılarda üretilen doymuş buharı delikli plaka yapılı ayrıştırıcıları kullanarak doymuş su ve doymuş buhar şeklinde ayırmaktır. Ayrıştırılan doymuş buhar sıcaklığı arttırılmak üzere daha sonra kızdırıcıya gönderilirken, doymuş su buharlaştırmak üzere tekrar buharlaştırıcıya gönderilmektedir. Buhar domu doymuş su için aynı zamanda bir depo görevi yapmaktadir. Tesiste üretilen ısı suyun buharlaştırılması için kullanılmaktadır. Üretilen buharın tasarıma göre 24 bar basınçta ve 800 kg/saat debide olması gerekmektedir. Su-buhar çevrimi demineralize su sisteminde, şebeke suyu içindeki mineral maddeler ayrılmaktadır. 6. Hava besleme fanları. Sistemde toplam 4 adet hava besleme fanı bulunmaktadır. Bunlar DAY basma fanı (FD Fan), DAY çekiş fanı (ID Fan), ikincil hava fanı ve KAY basma fanlarıdır. 7. Kül boşaltma ünitesi. Kül boşaltma ünitesi hemen DAY ın altında yer almaktadır ve temel olarak vidalı bir taşıyıcı ve kül toplama bunkerinden oluşmaktadır. DAY ve KAY dan çekilen küller aynı vidalı taşıyıcı tarafından toplama bunkerine taşınmakta ve orada biriktirilmektedir. 8. Kontrol ünitesi. Sistem için geliştirilen kontrol ünitesi DAY sisteminin yanında yer alan bir odada bulunmaktadır. Kontrol ünitesi, dört ana ekrana ayrılmıştır. Operatör 3 ayrı monitörden bu ekranları izleyebilmekte, gerekirse aralarında geçiş yapabilmektedir. 9. Emisyon ölçüm ünitesi. Sistemin çalışması sırasında çeşitli emisyonlar, sürekli ve hat-üstü (online) olarak ölçülüp kaydedilmektedir. Ölçümler ABB marka AO2000 bir analiz cihazıyla, Gasmet marka bir FTIR cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazlar yardımıyla, CO, CO 2, NOx (NO, N 2 O, NO 2 ), SO 2, NH 3, HF, HCN, HCl, çeşitli hidrokarbon gazları (CH 4, C 2 H 4, C 3 H 8, C 6 H 14 ) ölçülebilmektedir.

5 10. Torbalı filtre. Yanma gazları kazan hattını terk ettikten sonra bacaya gönderilmeden önce bir torba filtreden geçirilerek katı partiküllerinden arındırılmakta ve 200 o C da çalışabilmektedir. 3. Pilot DAY Yakma Sistemi Deneyleri 3.1 Pilot DAY Yakma Sisteminde Kullanılan Yakıtlar Pilot-DAY yakma sisteminde toplamda 3 adet kömür, 2 adet biyokütle numunesi ve bunların karışımları yakıt olarak kullanılmıştır. Çalışmalar boyunca her birinden toplam 25 ton kadar kömür ve biyokütle temin edilmiştir. Temin edilen yakıtlar yakma öncesinde bir hazırlama ön işleminden geçirilerek istenen özelliklere getirilmiştir. Bu çerçevede, numuneler kırılmış, öğütülmüş, kurutulmuş ve elenmişlerdir. Yakma çalışmalarında, 1-2 mm lik yakıt fraksiyonları kullanılmıştır. Biyokütle numuneleri OGM den gövde ve dal karışımı şeklinde satın alınmıştır. Bu numuneler Gebze de bulunan Kastamonu Entegre Firmasının tesislerine götürülmüş, burada kabaca kırıldıktan sonra MAM a aktarılmıştır. Kırılmış numuneler MAM da açık havada bırakılarak kurutulmuş, biyokütle öğütücüden geçirilerek öğütülmüş ve elenmiştir. Çalışmalarda biyokütleden de 1-2 mm boyutlarındaki fraksiyonlar kullanılmıştır. Biyokütlenin parçalanması,kırılması, öğütülmesi ve elenmesi sırasında tam bir karışma sağlanmış, kullanılacak biyokütleler tam olarak homojen bir karışım haline getirilmiştir. Kömür ve biyokütle numuneleri standard yöntemler kullanılarak karakterize edilmişlerdir. Bunun için kısa, elementel, ısıl değer ve kül analizleri yapılmıştır. Bu analizler her yeni gelen yakıt numunesi için tekrarlanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Bu tebliğde sadece Orhaneli linyiti ve sapsız meşe ile yapılan yakma deneylerinin sonuçları verilecektir. Tablo 1. Deneylerde kullanılan yakıtların analiz sonuçları Nem* Uçucu Madde* Kül* S.Karbon * Uç.Madde** Kül** S.Karbon* * Orhaneli/ 30,14 33,06 12,04 24,76 47,31 17,23 35,46 Bolu-Meşe 19,37 63,53 0,74 16,36 78,79 0,92 20,29

6 % C % H % N % Top. S % O* Orhaneli/ 60,03 3,15 0,56 2,05 16,98 Bolu- Meşe 55,80 9,50 0, ,62 Kalorifik Üst Isıl Alt Isıl Değer** Değer(kcal/kg)** Değer(kcal/kg)** Orhaneli/ Bolu-Meşe * Orijinal Baz (% ağırlıkça), ** Kuru Baz (% ağırlıkça) 3.2 Deneylerin Yapılması Pilot DAY yakma deneyleri uzun bir ön hazırlık çalışması gerektirmiştir ve bu nedenle uzun zaman almıştır. Tipik bir yakma deneyi şu şekilde gerçekleştirilmiştir. Deney planlaması ve koşulları önceden belirlenmiştir. Deneyler başlamadan önce kullanılacak yakıtlar ilgili silolara yüklenmiştir. Yaklaşık 300 kg kadar yatak malzemesi (silisyum kumu) akışkan yatağa doldurulmuş ve dağıtıcı elek vasıtasıyla yatağa beslenen birincil hava ile akışkanlaştırılmıştır. Bu sırada LPG ile çalışan brülör ateşlenerek sistem ısıtılmaya başlanmıştır. Bu işlem sırasında sistemin değişik bölgelerindeki sıcaklık ve basınçlar sürekli olarak ölçülmüş ve izlenmiştir. Ön ısıtma işlemi yatak içindeki sıcaklıklar, yakıtın tutuşma sıcaklığına ulaşıncaya kadar devam ettirilmiştir. Yatak sıcaklıkları yaklaşık C a ulaşınca yakıt akışkan yatağa beslemeye başlanmıştır. Yakıtın beslenmesinden sonra sıcaklıklar yükselmeye başlamış ve brülöre beslenen LPG aşamalı olarak azaltılmış ve en sonunda da tümüyle kesilmiştir. Yatak içi sıcaklıklar yatışkın (steady-state) duruma ulaşınca emisyon ölçümleri alınmaya başlanmıştır. Bu çalışmada yatışkın hal, yatak içi sıcaklıkların standard akışkan yatak yanma seviyelerinde ( o C) ve kabul edilebilir bir aralıkta (±100 o C) değiştiği ve yanmanın herhangi bir sorun olmaksızın sürdürülebildiği bir süreç olarak tanımlanmıştır. Sıcaklık, basınç ve emisyon ölçümleri tüm deney boyunca sürekli bir şekilde alınmış ve bir veri toplama ünitesi vasıtasıyla, daha sonra değerlendirilmek üzere, bilgisayar ortamına aktarılarak saklanmıştır. Benzer şekilde üretilen buharın miktarı, sıcaklık ve basıncı da izlenmiş ve kaydedilmiştir. Yatak sıcaklığı o C arasında sabit tutulmaya çalışılmış, akışkanlaşma hızı sabit

7 tutularak yakıt miktarı üzerinden hava fazlalık katsayıları değiştirilmeye çalışılmıştır. Deneylerde, emisyonlar ve reaktör boyunca sıcaklıklar ölçülmüştür. Kömür ve biyokütle iki ayrı besleme sistemiyle yatağa ayrı ayrı beslenmiştir. Besleme sistemleri, kullanılan yakıtlara göre, önceden kalibre edilmiştir. Yakıt ve hava debileri geliştirilen kontrol sistemi vasıtasıyla ölçülmüş ve kontrol edilmiştir. Hava beslemek için kullanılan basma fanının yanı sıra, torbalı filtreden sonra konuşlandırılmış bir çekme fanı vasıtasıyla sistem negatif basınç altında çalıştırılmıştır. Birinci siklonda toplanan kum ve yakıt tanecikleri bir geri besleme ayağı vasıtasıyla kabarcıklı bir akışkan yatağa beslenerek burada yakılmış ve buradan da kontrollü bir şekilde dolaşımlı akışkan yatağa geri döndürülmüştür. Burada Kabarcıklı Akışkan Yatak (KAY), literatürde belirtilen Loop-Seal görevini yapmaktadır. Deneyler esnasında DAY ve KAY reaktörlerinde biriken kül kontrollü bir şekilde toplanmıştır. Deneyler sonlandırıldıktan sonra, DAY ın altından çekilen kül ile ikinci siklon ve torbalı filtrede toplanan uçucu küllerden numuneler alınarak, yanmamış karbon analizi için saklanmıştır. Deneylerde SO 2 tutmak amacıyla kireçtaşı kullanılmıştır. Laboratuar ölçeğindeki dolaşımlı akışkan yatak sistemiyle (Lab DAY) yapılan ayrıntılı deneyler sırasında kullanılan kömürler için optimum Ca/S oranının 2,5-3 civarında olduğu belirlenmiştir. Bu bilgi temel alınarak, pilot ölçek deneylerinde yalnızca Ca/S = 3 olacak şekilde akışkan yatağa kireçtaşı beslenmiştir. Deneylerde ölçülen emisyonlar şunlardır: CO, CO 2, SO 2, NOx (NO, NO 2 ), N 2 O, NH 3, HCl, HF, HCN, hidrokarbon gazları (CH 4, C 2 H 4, C 3 H 8, C 6 H 14 ). Kullanılan yakıtlardaki klor miktarı çok düşük olduğu için, dioksin emisyonlarının ölçülmesine gerek görülmemiştir. Deneylerde dolaşımlı akışkan yatakta yanma verimi ve kazan verimi literatürde [1] verilen yönteme göre hesaplanmıştır. 4. Kömür ve Biyokütle ile Yapılan Yakma Deneyleri Proje çalışmasında kurulmuş olan Pilot DAY sistemi, kullanılan linyit ve biyokütlelerinin yanı sıra bunların karışımlarının yakılması için de test edilmiştir. Bu çerçevede Bursa Orhaneli kömürünü Sapsız meşe ile yakma deneyleri, hem sorbentsiz ve hem de sorbent ilavesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Sorbent olarak kireç taşı kullanılmıştır. Yapılan deneylerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir.

8 4.1 Bursa Orhaneli Kömürü- Sapsız Meşe Karışımının Yakılması Daha önce bu iki yakıt tek tek yakılarak Pilot DAY sisteminin test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Burada verilen deneyde de bu yakıtlar karıştırılarak yakılmıştır. Deneyle ilgili bu metinde Bursa Orhaneli kömürü, sadece sadeleştirme amacıyla kısaca kömür olarak adlandırılacaktır. Karışım ağırlıkça %70 kömür + %30 biyokütle şeklinde hazırlanmıştır. Bu oranlar, laboratuvar ölçeğindeki bir dolaşımlı akışkan yatakta (Lab DAY) yapılan ayrıntılı çalışmalara dayanılarak belirlenmiştir. Bu yakıtların karışımının yakılma koşulları Tablo 2 de gösterilmiştir. Yakma deneyi yaklaşık 17 saat devam etmiştir. Deneyde, ön ısıtmadan sonra sisteme önce yalnızca kömür beslenmiş ve deney yatışkın koşullarda bir süre bu kömürle sürdürülmüştür. Daha sonra kireçtaşı beslenerek kömür+kireçtaşı ile deneye devam edilmiştir. Deneyin son aşamasında ise kömür-sapsız meşe karışımı yakılmıştır. Tablo 2. Bursa Orhaneli kömürü-sapsız meşe ile yapılan deneyin gerçekleştirildiği koşullar Yakıt Bursa Orhaneli (%70)-Sapsız Meşe (%30) Kullanılan toplam yakıt 1475,23 kg (kömür) + 347,19 kg (biyokütle) Yakıtın boyutu 1-2 mm Yatak malzemesinin (kum)miktarı 275 kg (0,5-1 mm) + 25 kg (1-2 mm) Yatak malzemesinin boyutu 0,5-2 mm Hava fazlalık katsayısı 1,5-1,8 Kullanılan Kireçtaşı Çan-Fernas (1-2 mm), Ca/S=3 Toplam deney süresi 17 saat Sıcaklık Profilleri Deney, yalnız kömür, kireçtaşı eklenerek kömür ve kömür-biyokütle yanması gibi değişik aşamalardan geçilerek gerçekleştirilmiştir. Şekil 1'de görüldüğü gibi, her 3 durumda da yanma odasındaki sıcaklık profilleri genel olarak birbirine ve diğer kömürlerin yanması sırasında gözlenen sıcaklık profillerine benzemektedir. Her üç durumda da sıcaklık profilleri hava fazlalık katsayısı tarafından çok fazla etkilenmemiştir. Kömürün tek başına yandığı sistemde, yanma odasının ekseni boyunca sıcaklık farklılıkları 300 o C a kadar çıktığı dikkati çekmektedir. Kömür-biyokütle karışımının yandığı akışkan yatakta ise, dağıtıcı eleğin hemen üstündeki 20 cm lık bölge bir tarafa bırakılırsa yine aynı

9 mertebelerde bir sıcaklık gradyeni göze çarpmaktadır. Biyokütlenin etkisiyle kömürbiyokütle karışımlarının yanması biraz daha üst bölgelere doğru yoğunlaşarak gerçekleşmektedir. 4m yükseklikteki bölgede sıcaklık 1000 o C ulaşmış bulunmaktadır. Bu durum aglomerasyon riskini artırmaktadır. Ancak bu deney süresince böyle bir sorun yaşanmamıştır. a b Şekil 1. Bursa Orhaneli kömürü-sapsız meşe karışımının (%70 kömür+ %30 sapsız meşe) yakıldığı Pilot DAY da sıcaklık dağılımı. (a) Tek başına kömür, (b) Kömür-sapsız meşe karışımı (%70 kömür-%30 sapsız meşe) Emisyonlar Bursa Orhaneli-sapsız meşe karışımının yakıldığı deney, kireçtaşı varlığında kömür ve kömür-sapsız meşe karışımının yakıldığı iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Emisyon ölçüm sonuçları Şekil 2-5 'de gösterilmiştir. Şekil 2'de CO emisyonlarının hava fazlalık katsayısıyla değişimi görülmektedir. Orhaneli Kömürü kireçtaşı ile birlikte yakıldığında CO emisyonu mg/nm 3 aralığında değişmiştir. Kömür (%70) Sapsız Meşe (% 30 ağırlıkça) karışımı yakıldığında ortaya çıkan CO emisyonu mg/nm 3 aralığında değişmiş ve hava fazlalık katsayısı tarafından çok fazla etkilenmemiştir.

10 a b Şekil 2. Bursa-Orhaneli kömürü-sapsız meşe karışımının yakıldığı deneyde CO emisyonunun hava fazlalık katsayısına bağlı olarak değişimi. (a) Kireçtaşı varlığında (Ca/S = 3) kömürün yanması, (b) Kömür (%70)-sapsız meşe (%30) karışımının yanması Orhaneli kömürünün kireçtaşı varlığında ve Sapsız Meşe ile birlikte yakılması sırasında ölçülen NO emisyonları Şekil 3'de hava fazlalık katsayısının fonksiyonu olarak verilmiştir. Her iki durumda da NO emisyonlarının hava fazlalık katsayısıyla arttığı görülmektedir. Kireçtaşının eklenmesi NO emisyonuna önemli bir etkisi olmamıştır. Orhaneli kömürüne kireçtaşı katıldığı durumda λ arttıkça NO emisyonu 400 mg/nm 3 ten 600 mg/nm 3 aşmayacak şekilde yükseldiği izlenmiştir. Kömür-biyokütle karışımı deneyinde ise NO emisyonları mg/nm 3 arasında değişmiştir. a b Şekil 3.Bursa-Orhaneli kömürü-sapsız meşe karışımının yakıldığı deneyde NO emisyonunun hava fazlalık katsayısına bağlı olarak değişimi. (a) Kireçtaşı varlığında (Ca/S = 3) kömürün yanması, (b) Kömür (%70)-sapsız meşe (%30) karışımının yanması Deney boyunca ölçülen SO 2 emisyonları Şekil 4'de verilmiştir. Kömürün kireçtaşı (Ca/S = 3) varlığında yakılması durumunda SO 2 emisyonu mg/nm 3 seviyesinden 1800

11 mg/nm 3 seviyelerine kadar düşürülebilmiştir. Bu sonuç kullanılan kireçtaşının SO 2 ü tutmada, %85 verimle, oldukça etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Kömür-sapsız meşe karışımının yakıldığı süreçte kireçtaşı kullanılmamıştır. Karışım için ölçülen SO 2 emisyonları, kömür-kireçtaşına kıyasla çok daha düşük miktarlarda kalmıştır. Bu durum kullanılan kömür miktarının daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Kullanılan sapsız meşenin içermiş olduğu kükürt miktarı ihmal edilecek düzeyde olduğundan, bu yakıttan emisyona olan katkısı da ihmal edilecek düzeydedir. Kömür ve Sapsız Meşe karışımının ölçülen ortalama SO 2 emisyonu 150 mg/nm 3 civarında olmuştur. Hava fazlalık katsayısının artmasına paralel olarak, SO 2 emisyonlarında seyrelmenin etkisiyle genel olarak bir azalma eğilimi göze çarpsa da sistematik bir ilişkiden söz etmek mümkün değildir. a b Şekil 4. Bursa-Orhaneli kömürü-sapsız meşe karışımının yakıldığı deneyde SO 2 emisyonunun hava fazlalık katsayısına bağlı olarak değişimi. (a) Kireçtaşı varlığında (Ca/S = 3) kömürün yanması, (b) Kömür (%70)-sapsız meşe (%30) karışımının yanması Bu deney sürecinde yapılan NO, N 2 O, NH 3 ve NO 2 emisyon ölçüm sonuçları Şekil 5'de görülmektedir. NO 2 ve NH 3 miktarları eser düzeyinde kalmıştır. Buna karşılık koşullara bağlı olarak değişik miktarlarda N 2 O emisyonlar ölçülmüştür. Kömür kireçtaşı varlığında yakıldığında N 2 O emisyonu mg/nm3 olarak ölçülürken kömür-sapsız meşe için 0-40 mg/nm 3 e kadar gerilemiştir.

12 a b Şekil 5. Bursa Orhaneli kömürü-sapsız meşe karışımının yakıldığı PD-7'de NO, N 2 O, NH 3 ve NO 2 emisyonunun hava fazlalık katsayısına bağlı olarak değişimi, a) Kireçtaşı varlığında (Ca/S = 3) kömürün yanması, (b) Kömür (%70)- sapsız meşe (%30) karışımının yanması CH 4, C 2 H 4, C 3 H 8, C 6 H 14 ve CHOH emisyon ölçümlerinden elde edilen sonuçlar, bu gazların miktarlarının hem tek başına kömür hem de kömür-sapsız meşe karışımı için eser düzeyde kaldığını göstermiştir. HCl ve HF emisyonları da benzer şekilde sıfıra yakın olmuştur. Ancak deney sırasında 60 mg/nm 3 ile 100 mg/nm 3 arasında değişen oranlarda HCN emisyonlarına rastlanmıştır Verim Kazan ve yanma verimi kömürün kireçtaşı varlığında yakıldığı ve kömür-sapsız meşe karışımı için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Kazan verimi değişik koşullar altında yaklaşık %76 olmuştur. Yanma verimleri ise %99 gibi yüksek bir değere ulaşmıştır. Bunda özellikle küllerde yanmamış karbon yüzdesinin düşük seviyelerde kalması önemli bir rol oynamıştır. Diğer önemli bir etken de, proje ekibinin zaman içerisinde konuyla ilgili deneyim kazanması ve sistem üzerinde yapılan iyileştirme/geliştirme çalışmaları sonucunda sistemin daha etkin çalışır duruma gelmesidir. 5. Sonuç Elde edilen sonuçlar, DAY sisteminin linyit kömürleri ve biyokütle için uygun sistemler olduğunu göstermiştir. Buradan elde edilen deneyim ile DAY sisteminin Türkiye de enerji üretiminde yaygınlaşması, tasarım ve imalatının ülkemizde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Teşekkür: Bu projeyi destekleyen TÜBİTAK-KAMAG grubuna teşekkürlerimizi sunarız. Kaynaklar: [1] [2] Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 03/07/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete.

13

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AKIŞKAN YATAKLI ISI TRANSFER DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar BUHAR KAZANLARI Buhar üretmekte yararlanılan; kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan, ısıyı içindeki suyu ısıtmak için kullanan

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

Yüksek Basınç Pompaları -70-100 Bar 1 x 30lt/dk, Elektrik motor 380V 50Hz. 1 x 5.5 kw Basınç ayar regülatörleri ve Baypas Manometre 0-160 Bar. Giriş Suyu Kontrol Valfi Düşük Basınç Uyarı Switch 2. Su Filtre

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT İÇİNDEKİLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT 2.1. Gaz Analiz Cihazı 2.2. Ölçüm ve Hazırlık Aşaması ÇETİK ISI SANAYİ YE AİT KATI YAKIT

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

ESKĐ KAZANLARA YENĐ TEKNOLOJĐ: AKIŞKAN YATAKLI YAKICILARIN ADAPTASYONU

ESKĐ KAZANLARA YENĐ TEKNOLOJĐ: AKIŞKAN YATAKLI YAKICILARIN ADAPTASYONU ESKĐ KAZANLARA YENĐ TEKNOLOJĐ: AKIŞKAN YATAKLI YAKICILARIN ADAPTASYONU Doç. Dr. Hüseyin VURAL Denizli Lisesinden mezun olduktan sonra (1969), mühendislik ve yüksek lisans derecelerini ĐTÜ (1973) ve Boğaziçi

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO: 105G023 Alt Proje noları:107g049, 107G050 PROJE ADI : BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül Özbay* Başak Burcu Uzun** Esin Apaydın** Ayşe Eren Pütün** *Anadolu Üniversitesi Bozuyük Meslek Yüksekokulu Bozuyük.BİLECİK

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir: (Değişik:RG-7/2/2009-27134) EK-1 İslilik Derecesi (BacharachSkalası) Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH 27721 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi DPT projesi desteği ile tasalanarak kurulan gaz atomizasyon ünitesinin genel görünümü şekil 1 de verilmiştir. Dumlupınar Gaz Atomizasyon ünitesi altı ana bölümden oluşmaktadır.

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com 2012 OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com GİRİŞ 2 Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Karabük Üniversitesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi durmuskaya@hotmail.com, dkaya@karabuk.edu.tr Sunum içeriği Karabük üniversitesi

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

Emisyon Yönetimi Seçenekleri Elektrik Üretimi

Emisyon Yönetimi Seçenekleri Elektrik Üretimi Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi Oturum 2 Emisyon Yönetimi Seçenekleri Elektrik Üretimi Dr Peter Newman Düzenleyici Etki Değerlendirme Kilit Uzman Giriş İçerik Enerji üretimi sektöründe

Detaylı

KATKI MADDELİ KÖMÜR KULLANIMI İLE HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLU

KATKI MADDELİ KÖMÜR KULLANIMI İLE HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLU Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü YANMA ve HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLU VI. ULUSAL

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

Toz Boya Kabinleri ve Ekipman Aksesuarları

Toz Boya Kabinleri ve Ekipman Aksesuarları Toz Boya Kabinleri ve Ekipman Aksesuarları Toz Kabinleri Hava Akışları Toz Boya kabinleri havayı fabrika içinden kabine çeker ve fazla spreylenmiş tozu ve etraftaki kirleri toplarlar. En az hava akış gereksinimi

Detaylı

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1 SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1. Giriş Deney düzeneği tank, su dolaşımını sağlayan boru sistemi ve küçük ölçekli bir santrifüj pompadan oluşmaktadır. Düzenek, üzerinde ölçümlerin yapılabilmesi için elektronik

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS -W SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ www.ayteksogutma.com Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik tesisatı tamamlanmış, yerinde çalışmaya

Detaylı

DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA KÖMÜR ile ARITMA ÇAMURUNUN BĐRLĐKTE YAKILMASI ve ÇEVRESEL ETKĐLERĐ

DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA KÖMÜR ile ARITMA ÇAMURUNUN BĐRLĐKTE YAKILMASI ve ÇEVRESEL ETKĐLERĐ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA KÖMÜR ile ARITMA ÇAMURUNUN BĐRLĐKTE YAKILMASI ve ÇEVRESEL ETKĐLERĐ Hüseyin TOPAL* Ö. Yusuf TORAMAN ** * Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, ** Dr., Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları Havuz ve akvaryum sularının ısıtılması ve soğutulması için 5-200 kw performans aralığı seçeneklerinde Havadan havuz suyuna, havuz suyundan havaya enerji transfer edebilen Yüksek verim değerleri ile elektrik

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ PLASTİK YARDIMCI EKİPMANLAR LOAD DRY CRUSH CLEAN. www.ayteksogutma.com

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ PLASTİK YARDIMCI EKİPMANLAR LOAD DRY CRUSH CLEAN. www.ayteksogutma.com AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ PLASTİK YARDIMCI EKİPMANLAR LOAD DRY CRUSH CLEAN www.ayteksogutma.com LOAD Rahat kullanım ve güvenlik için hammadde yükleyicisi ana kontrol ünitesinden ayrıdır. İzole edilmiş filtresi

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com 2012 OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ www.ogendidactic.com OAG-122 AÇIK KANAL EĞİTİM SETİ VE UYGULAMA MODÜLLERİ GİRİŞ Bu akış kanalı ve aparatları, öğrencilere barajlar, yapay suyolları, nehirlerin

Detaylı

PMS / MAXİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MAXİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MAXİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

POLYUREA SPREY EKİPMANLARI

POLYUREA SPREY EKİPMANLARI POLYUREA SPREY EKİPMANLARI Polyurea İşinde Başarı İçin Ön Koşul Sunucu: Konuşmacı : Yetkili: Stephan Rindfleisch, Graco Murat Durdu, Graco (paralel oturum) C.Royo, S. Rindfleisch, H. Mann UYGULAMA GEREKSİNİMLERİ

Detaylı

Biyoenerji Üretim Yöntem ve Teknolojileri

Biyoenerji Üretim Yöntem ve Teknolojileri Biyoenerji Üretim Yöntem ve Teknolojileri RENSEF Yenilebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 31 Ekim 2014, Antalya Dr. Mustafa Tolay Genel Sekreter Biyoenerji Derneği www.biyoder.org.tr TÜRKİYE

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 2014 OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 0 www.ogendidactic.com GAZ ABSORBSİYON VE DESORBSİYON EĞİTİM SETİ 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Deney seti endüstriyel proseslerdeki absorpsiyon işlemi uygulamalarına

Detaylı

Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük,invertörlü Isıtma, soğutma,

Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük,invertörlü Isıtma, soğutma, AirMini Serisi Isı Pompas Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük,invertörlü Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME 1. Giriş 322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME Falcon cihazı temel olarak bir ayırma oluğu ile devamlı çalışan bir santrifüjün

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

Termik ve Jeotermal Enerji Santralleri. Öğr. Gör. Onur BATTAL

Termik ve Jeotermal Enerji Santralleri. Öğr. Gör. Onur BATTAL Termik ve Jeotermal Enerji Santralleri Öğr. Gör. Onur BATTAL Yerli kaynaklardan olabildiğince yararlanmak enerji ihtiyacımıza önemli bir katkı sağlamasa da dışarıya bağımlılığımızı azaltması açısından

Detaylı

İNCE BOYUTLU SEMİKOKLARIN BRİKETLENDİKTEN SONRA EV YAKITI OLARAK KULLANILMASI Use of Briguetted Fine Semicokes as Domestic Fuel

İNCE BOYUTLU SEMİKOKLARIN BRİKETLENDİKTEN SONRA EV YAKITI OLARAK KULLANILMASI Use of Briguetted Fine Semicokes as Domestic Fuel İNCE BOYUTLU SEMİKOKLARIN BRİKETLENDİKTEN SONRA EV YAKITI OLARAK KULLANILMASI Use of Briguetted Fine Semicokes as Domestic Fuel Ramazan ASMATÜLlP Anahtar Sözcükler: Düşük Sıcaklık Koklaştırması, İnce Boyutlu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı