NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ"

Transkript

1 NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına zarar vrck gazları ihtiva tmyn yni soğutma sistmlrinin gliştirilmsi, iç hava kalitsinin yüksltilmsi v işltm maliytinin düşürülmsi gibi zorunluluklar ortaya çıkmıştır. Nm almalı soğutma sistmlri, ndüstri v konfor iklimlndirm uygulamalarında yararlanabilinck altrnatif soğutma sistmlri olarak önrilmktdir. Bu sistmlr çvr dostudur v çşitli atık ısılardan faydalanarak rjnrasyon sağladığı için yüksk işltm maliytini d oldukça azaltır. Nm almalı soğutma sistmlrind sas gay, ilk yatırım maliytinin düşürülmsi vya nrjinin tasarruf dilmsi olmasından öt, bunların özl sistm ihtiyaçlarında uygulamaya konulmasıdır. Bu bildirid, nm almalı soğutma sistmlrinin özlliklri, türlri, nrlrd v hangi koşullar altında vrimli uygulanabilcklri, konvansiyonl sistmlrl karşılaştırılarak vrilmiştir. DESICCANT-BASED COOLING SYSTEMS ABSTRACT Th air-conditioning industry has bn battling to mt nw conomic, nvironmntal and rgulatory challngs such as improvd vntilation rat standards, upgradd indoor air quality, rducd lvls of gasous missions, phas-out of chlorofluorocarbon (CFC) rfrigrants, and pak lctric dmand. Dsiccant tchnology has bcom a valuabl tool in th industry s arsnal of spacconditioning options. In crtain cooling applications, dsiccant cooling units provid advantags ovr th mor common vaporcomprssion and absorption units. For xampl, dsiccant units do not rquir ozon-dplting rfrigrants, and thy can us natural gas, solar thrmal nrgy, or wast hat, thus lowring pak lctric dmand. Such dsiccant cooling and dhumidification systms could rplac many of today s CFC and HCFC vapor comprssion systms, saving nrgy, improving indoor air quality, and rducing th thrat to th Earth s ozon layr. In this study, dsiccant systms spcifications, typs; whr and undr what circumstancs can thy b utilizd fficintly; ar trid to xprss comparing with th convntional systms. GİRİŞ Endüstriyl v konfor iklimlndirm uygulamalarında bir çok farklı sistm kullanılmaktadır. Bu sistmlrin kullanımında çvrsl tki, nrji tüktimi, iç ortam şartları v konomiklik gibi faktörlr göz önün alınır. Doğal nrji kaynaklarının hızla tüknmkt olduğu günümüzd, konvansiyonl iklimlndirm sistmlri önmli miktarda nrji sarf tmktdir. Kloroflorokarbon (CFC) ların çvr üzrindki olumsuz tkilrinin farkına varılmasıyla çvr dostu yni soğutucu akışkanlar üzrin yapılan çalışmalar artmıştır. Bu arada CFC kullanmayan yni soğutma v iklimlndirm sistmlrind bazı glişmlr yaşanmış, bu glişmlrl birlikt nm almalı soğutma sistmlri altrnatif sistmlr olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistmlr istnn iç hava kalitsini sağlayacak v ozon tabakasına karşı artarak ilrlyn thdidi azaltarak günümüz sorunu global ısınmaya karşı da katkıda bulunacak özlliklr sahiptir. Nm almalı soğutma sistmlrind ilk yatırım maliytinin düşürülmsi v nrjinin tasarruf dilmsiyl birlikt sas gay, bunların özl uygulama alanlarında kullanılmasıdır. Nm almalı soğutma sistmlrinin başarıyla kulllanılabilcği alanlar, süprmarktlr, okullar, lokantalar, askri dpolar, kayak v patn pistlri v kapalı yüzm havuzlarıdır. Ayrıca nm alma kapasitsi ytrsiz çoğu tsist k nm alıcı ünitlr olarak nm almalı soğutma sistmlrindn yararlanabilir. Günümüzd glişmiş ülklrd, bu sistmlr grk ndüstriyl grks konfor uygulamalarında iyi tanınan konvansiyonl buhar-sıkıştırmalı sistmlrl rkabt dbilm durumundadır. Ülkmizd bu sistmlrin nrdys hiç uygulanmaması, tanınmaması, prformans v vrimliliği hakkında bilgi v güvn ksikliği uygulanmalarının önünd duran n büyük ngllrdir. Bundan dolayı bu

2 çalışmada, nm almalı soğutma sistmlrinin özlliklri, türlri, nrlrd v hangi koşullar altında vrimli uygulanabilcklri, konvansiyonl sistmlrl karşılaştırılarak vrilmiştir. NEM ALICI MADDELER Nm alıcı madd, nmli hava v yüzyindki buhar basıncı farkından dolayı nmi tutar vya bırakır. Ytrinc nm miktarını yüzyind tuttuktan sonra doymuş hal gln nm alıcı madd ısıtılarak nmi alınır v tkrar nm alabilir duruma gtirilir (rjnrasyon işlmi). Nm almalı soğutma sistmlri havayı nmdn arındırmak için adsorpsiyon vya absorbsiyon işlmlrini kullanırlar. Adsorpsiyon işlmind kullanılan katı nm alıcı maddlr su molküllrini yüzylrindki göznklrind saklarlar v bunlarda kimyasal dğişm gözlnmz. Absorpsiyon işlmind kullanılan sıvı nm alıcı maddlr gnld birim miktar katı nm alıcı maddy gör daha fazla su tutabilirlr, fakat tutulan su miktarı arttıkça sistmin işltm sıkıntıları da artış göstrir. Katı nm alıcı madd olarak n çok silikajl, aktif alumina, lityum klorür tuzu v molkülr lklr kullanılır. Bunun yanında titanyum silikat v snttik polimrlr soğutma uygulamalarının daha vrimli olması için gliştirilmiş yni nsil katı nm alıcı maddlrdir. Sıvı nm alıcı maddlr is lityum klorit, lityum bromit, kalsiyum klorit v tritiln glikol çözltilridir. Konfor v ndüstriyl uygulamalarda n çok kullanılan katı nm alıcı maddlrin;yüksk adsorpsiyon kabiliytind,uygulanabilir buhar basıncında, kararlı kimyasal v fiziksl yapıda, ısı uygulamasıyla rjnr dilbilir, yanmaz, dayanıklı, zhirsiz v ucuz olması tavsiy dilir (Psaran, 1989). NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Nm almalı soğutma sistmlri havadaki nmi adsorpsiyon vya absorpsiyon işlmlri yardımıyla alırlar. Bu işlmlr sonucu havadaki gizli ısı yükü duyulur ısı yükün çvrilir v bundan dolayı sıcaklığı artar, fakat nm oranı düşr. Diğr taraftan, konvansiyonl buhar-sıkıştırmalı soğutma grupları havanın içindki nmi buharlaştırıcıda yoğuşturmak için çiğ noktasına kadar soğutmak durumundadırlar. Bunun sonucu is düşük soğutma tkinliği (COP) dir. Bu durumda pross havası çok düşük sıcaklıktadır v istniln konfor şartlarını sağlamak için ynidn ısıtılması grkmktdir. İki ana tip nm almalı soğutma sistmi vardır (Yılmaz, 1997): 1- Sad Nm Almalı Soğutma Sistmlri (Stand-Alon): Bu sistmlr CFC içrmyn oldukça konomik sistmlrdir. Özllikl nmli bölglrd tüm ısıl konfor şartlarını sağlayacak şkild başarıyla uygulanabilir. Şkil 1 d sad nm almalı soğutma sistmi şmatik olarak v psikromtrik diyagram üzrind göstrilmiştir. Dış Hava Atık Hava Nm Alıcı Tkrlk 8 Isıtıcı 7 Isı Eşanjörü 6 Nmlndirici 5 Fan Soğutulacak Ortam S I C A K L I K ÖZGÜL NEM 9 Şkil 1. Sad nm almalı soğutma sistminin şmatik olarak v psikromtrik diyagramda göstrimi Nmli dış hava nm alıcı tkrlktn gçirilrk nmi alınır (1-2) v ısı şanjörü yardımıyla soğutulur (2-3). Hava daha sonra doğrudan buharlaştırmalı soğutucudan gçirilir v soğutulacak ortama vrilir (3-4). İç ortamdan alınan dönüş havası doğrudan buharlaştırmalı soğutucudan gçirilrk soğuk hava ld dilir (5-6). Bu soğuk hava nmi alınan dış hava sıcaklığını düşürmkt kullanmak için ısı sanjöründn gçirilir (6-7). Daha sonra hava, nm alıcı maddnin rjnrasyonu için grkli olan sıcaklığa gtirilmk için ısıtıcıdan gçirilir (7-8) v nm alıcı maddyi tkrar aktiflştirmk için nm alıcı tkrlğ iltilir v atık hava olarak dış ortama bırakılır (8-9). 2- Konvansiyonl Soğutma Dstkli Nm Almalı Soğutma Sistmlri (Latnt-Load Rducr): Buharsıkıştırmalı konvansiyonl soğutma sistmi il nm almalı soğutma sistmi birlştirildiğind gnl olarak hibrid

3 sistm olarak tanımlanan sistmlr ortaya çıkar (Burns v ark., 1985). Şkil 2 d tipik bir hibrit nm almalı soğutma sistmi göstrilmiştir. Nm almalı sistm gizli ısı yükünü alırkn, buhar-sıkıştırmalı konvansiyonl sistm duyulur ısı yükünü karşılar. Ek nm alma vya tkrar ısıtma grkmdiğindn hibrit sistmlr nrji tasarrufu sağlarlar. Gizli ısı yükünü nm almalı soğutma sistmi karşıladığından buhar-sıkıştırmalı soğutma sistminin kapasitsi daha düşük sçilir. Etkinlik hsaplamaları konvansiyonl sistmlrinki kadar kolay dğildir. Bunun başlıca sbbi sistmin gizli ısı yükünü duyulur ısı yükün çvirmsi v bu yükü d şanjör v/vya lktrik nrjisi kullanarak karşılamasından (hibrid sistm) kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra sistmdki fanların, tkrlk motorlarının harcadığı lktrik d prformans hsaplamalarında göz önünd bulundurulmalıdır. Şkil 2. Hibrit nm almalı soğutma sistmi Nm almalı sistmlr, nm alıcı tkr, dönr ısı şanjörü, bslm v gzoz fanı, k soğutucu srpantin v rjnrasyon için grkli ısı kaynağından mütşkkildir. Düşük buhar basıncındaki kurutucu madd havadaki nmi doyana kadar adsorb dr. Nm doyan kısmın diğr taraftaki sıcak hava akıntısında nmini kaybtmsi sağlanır. Bu pross kndisini tkrar dr. Nm alıcı tkr çok inc bölünmüş kurutucu matryaldn oluşmuştur. Tkr, lif yataklı yapıya gömülmüş, oluklu mukavva görüntüsünd, hafif, ptk dokulu, kolay yanmaz, kurutucu matryaldn imal dilmiştir. Dönr ısı şanjörü görünüşt v dizaynda nm alıcı tkr bnzr. Hr türlü ısı nrjisi (>90 C), lktrikli ısıtıcılar, günş nrjisi, sıcak su v buhar, doğal gaz yakıcıları (n çok rastlanan) v artık ısıdan, rjnrasyon için faydalanılabilir. Nm alıcı matryal yüksk bağıl nmli hava akımından blli bir miktar nmi alı koyar. İlk hava akımının nmi alınırkn, ikinci hava akımı sadc nm alıcının rjnrasyonu için kullanılır. Dolayısıyla ilk hava akımının ihtiva ttiği su buharı azalırkn, ikinci hava akımınınki artar. İkinci hava akımı nm alıcı matryald tutulan nmi alması için ısıtılarak bağıl nm oranı düşürülür. ENERJİ TASARRUFU MEKANİZMASI Bu sistmlrl yapılan nji tasarrufu, n iyi şkild soğutma v nm alma prosslrinin konvansiyonl sistmlrl karşılaştırılmasıyla görülür. Konvansiyonl sistmlr d, bu sistmlr d çşitli şkillrd çalışabilirlr (sirkülasyon, tam havalandırma v karışık). Enrji tasarrufu nitliğini tam olarak göstrmk için iki sistmin d %100 tmiz hava il çalıştığı öngörülmktdir. Nm almalı hibrid soğutma sistminin psikromtrik diagram üzrind göstrimi aşağıda açıklanmıştır (şkil 3 v 4 dki harflr psikromtrik diagram üstündki durumları göstrmktdir). Nm Alma A: Sıcak v nmli dış hava nm alıcı tkrlğ psikromtrik diagram üzrindki A noktasında girr. A-B: nın nminin tutulması il ortaya çıkan ısı (yoğuşmadan dolayı) hava akımına aktarılır v duyulur soğutma yükünün artmasına sbbiyt vrir. B durumunda hava sıcak v kurudur. Dolayısıyla iklimlndirilck mahal dirkt olarak vrilmz. Soğutma B-C: Nmi alınan dış hava dönr tip tkrlğ girr v iklimlndiriln mahaldn dönn (gzoz) hava akımı il ısı dğişrk soğur.

4 C-D: Isı tkrlğini trkdn hava nm alıcı tkrlktn çıkan havadan daha soğuktur, buna rağmn, çoğu zaman iklimlndirilck mahal vrilmdn önc biraz daha soğutulması istnir. Bunun için k konvansiyonl dirkt-gnlşmli buhar-sıkıştırmalı soğutma sistmin ihtiyaç duyulur. D-E: İklimlndiriln mahali trkdn hava E noktasındadır. Rjnrasyon E-H: Isı gri kazanımı. Sıcak v kuru olarak nm alıcı tkrlği trk dn hava dönn ısı tkrlğin girn gzoz havası il ısı dğişir. B-C adımında gri kazanılamayan bir kısım nrji d tkrar kazanılmış olur (şkil 4). H-I: Nm alıcı madddki nmi almak için sıcak gzoz havası biraz daha ısıtılır. I-J: Tkrar aktiflştirm. Sıcak gzoz hava akımı doymuş olan nm alıcı maddyi kurutur v tkrar aktif olarak kullanılacak duruma gtirir. Duyulur Soğutma A: Sıcak v nmli dış hava psikromtrik diagramda A noktasında konvansiyonl buhar sıkıştırmalı sistmin buharlaştırıcısının srpantinin girr. A-F: Sıcak v nmli dış hava doyma noktasının yakınına kadar soğutulur. Bu noktadaki hava iklimlndirilck mahal vrilck kadar soğuktur, fakat nmi çok yüksk olduğundan tkrar kullanılamaz. Ö z g ü l N m Ö z g ü l N m Kuru trmomtr sıcaklığı Kuru trmomtr sıcaklığı Şkil 3. Nm almalı hibrid soğutma prossi il konvansiyonl nm alma v soğutma prossinin karşılaştırılması Şkil 4. Nm alıcıların tkrar aktiflştirm prossi Gizli Soğutma (Nm Alma) V Tkrar Isıtma F-G: Nm alma. Buharlaştırıcı doymuş hava akımını soğutmaya dvam dr v nmi yoğunlaştırarak kuru trmomtr sıcaklığını düşürür (şkil 3). Hava, bu noktada, iklimlndirilck mahal vrilmyck kadar soğuktur. G-D: Tkrar ısıtma. Eld diln bu soğuk v kuru havanın, bir sıcak hava akımıyla karıştırılmak vya tkrar ısıtılmak surtiyl, istniln konfor şartlarını sağlaması sağlanır (D noktası). D-E: Soğutma yükü. Egzoz havası iklimlndiriln mahali trk dr (E noktası). Açıklanan psikromtrik prosslr, ayrı iki sistml grçklştiriln nm alma işlmlri arasındaki farkları göstrmktdir. Tasarruf diln nrji miktarı, hibrid sistmin soğutma yükünün bir kısmını düşük drcli bir ısı kaynağına kaydırması v tkrar ısıtmayı ortadan kaldırmasına bağlıdır (G-D). Nm alıcı tkrlktn kaynaklanan basınç düşüşündn dolayı fan gücü biraz artacaktır. Tasarruf diln nrji v lktrik ihtiyacındaki azalma çşitli faktörlr dayanır. Prformansı tkilyn ana faktörlr ilrid tartışılacaktır. SİSTEM TASARIMLARI Nm almalı soğutma sistmlri rjnr dilm durumlarına gör ikiy ayrılır (Mcklr v ark., 1995). Nmi alınacak hava akımının gçtiği ksit alanına yrlştiriln nm alıcılar blirli bir çalışma sürsindn sonra tkrar

5 kullanılmak üzr rjnr dilirlr. Bu tip sirkülasyonlu sistmlrin, nm alıcıda tutulan nmin artmasına bağlı olarak, nm tutma kabiliytlrind bir azalma gözlnir. Sirkülasyonlu olmayan tipt is nm alıcılar dönn bir yatakta vya tkrlkt bulunurlar. Hm pross hm d rjnrasyon hava akımları bu yatak vya tkrlğin ayrı ksitlrindn gçrlr. Nm alma v rjnrasyon olayları aynı anda grçklşir. Bu tiplrd izolasyon nrji vrimliliği açısından son drc önmlidir. Hibrit sistmlrin bir çok dğişik tasarım şkillri v çalışma tarzları mvcuttur. Sistm tasarımları, nm kontrolü için kullanılan nm alıcıya, sıcaklık kontrolü için kullanılan soğutma tipin, ön soğutma için kullanılan soğutma tipin v nm alıcıyı tkrar aktif hal gtirmk için kullanılan mtoda gör dğişir. Nm almalı sistmlrdki ısı tkrlği duyulur ısı yükünü karşılamaktadır. Fakat bir çok uygulamada soğutulacak ortamın duyulur ısı yükü ytrli bir şkild karşılanamamakta v k soğutma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu soğutma ihtiyacı, konvansiyonl buhar sıkıştırmalı soğutma sistmlrinin vaporatöründan, doğrudan vya dolaylı buharlaştırmalı soğutma sistmlrindn karşılanır. Doğrudan buharlaştırmalı soğutma sistmi kullanıldığında hava içindki nm miktarı biraz artmaktadır. Tüm k soğutma ünitlri, havanın nm alıcıya girmdn vvl ön soğutulması için d kullanılabilirlr. Nm Alıcıyı Tkrar Aktiflştirm İçin Isı Kaynağı: En çok kullanılan ısı kaynakları doğrudan vya dolaylı doğal gaz yakıcı ısıtıcılardır (Cohn, 1988). Doğrudan doğal gaz yakıtlı ısıtıcılar, gazı tkrar aktiflştirm hava akımı içrisind yakarlar. Bu yüzdn ısıl vrimlri oldukça yüksktir( %90-95% ). Doğal gaz, dolaylı doğal gaz yakıtlı ısıtıcısında, tkrar aktiflştirm akımı dışında yakılmakta v bir ısı şanjörü vasıtasıyla tkrar aktiflştirm hava akımına ısı transfr dilmktdir. Bu tiplrd ısıl vrim % 80 vya daha aşağıdır. Gaz yakıtlı ısıtıcılar sıcak suyu vya buharı ısıtma srpantinlrinin trafından gçirrk hm tkrar aktiflştirm işlmind hm d ısıtma ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilirlr. Tkrar aktiflşm işlmind kullanılan diğr ısı kaynakları lktrikli ısıtıcılar, günş nrjili sıcak su srpantinlri v sıcak su vya buharlı srpantinlrdir. SİSTEM ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ Hibrit soğutma sistmlrinin sirkülâsyon, vntilasyon, dstk v karışık durum olmak üzr dört çalışma şkli bulunmaktadır (Harriman, 1990)( Şkil 5). İklimlndiriln ortam Dönüş havası Dönüş havası İklimlndiriln ortam Egzoz Egzoz Bslm Bslm a. Sirkülasyon Durumu b. Vntilasyon Durumu İklimlndiriln ortam Egzoz İklimlndiriln ortam Dönüş havası Dış Egzoz Bslm Bslm c. Dstk d. Karışık Durum Dstk Şkil 5. Hibrit nm almalı soğutma sistmlri İşlm v rjnrasyon havası iki kaynaktan glbilir: Rjnrasyon havası için dış ortam havası v/vya gzost havası v işlm havası için dış hava v/vya dönüş havası. İşlm v rjnrasyon tarafında kullanılan hava akımları sad vya karışık olabilirlr. Sirkulasyon durumunda, işlm havasının kaynağı şartlandırılan ortamdan alınan dönüş havasıdır v dış ortam havası rjnrasyon için kullanılır (Şkil 5-a). Sad havalandırmalı durumunda is işlm havasının kaynağı dış ortam havasıdır v gzost havası rjnrasyon için kullanılır (Şkil

6 5-b). Dstk çalışma durumunda is işlm v rjnrasyon havasının kaynağı dış ortam havasıdır (Şkil 5-c). Karışık çalışma durumunda is işlm v rjnrasyon havasının kaynağı diğr durumların birlşimindn biri olabilir (Şkil 5-d). Hibrit sistmin konomik uygulanabilirliği il birlikt özl iç ortam koşulları vya uygulamalar için, yukarıda vriln çalışma durumlarının sçimi istnbilir. SİSTEMİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER Nm almalı sistmdn n yüksk düzyd yarar sağlanması v uygun boyutlandırılması, prformansını tkilyn dğişknlrin iyi bilinmsin bağlıdır. Bir nm almalı soğutma sistminin vrimind v boyutlandırılmasında tkili olan faktörlr; işlm havasının nmi, sıcaklığı v nm alıcıdan gçiş hızı, tkrar aktiflştirm havasının sıcaklığı, hızı v nm alıcıdan gçn havanın nm yükü, nm alıcının miktarı v özlliklridir. Hrhangi bir sistmd bu dğişknlr, iklim v nm yükündn dolayı farklılık göstrbilirlr. Sistm tasarımcıları için nm alıcının prformansına tki dn bu dğişknlrin tkilrini bilmk son drc önmlidir (Yılmaz, 1997). İşlm Havasının Nmi: Eğr diğr tüm dğişknlr sabit tutulursa, nm alıcıya daha az nmli havanın girmsi, daha az nmli havanın nm alıcıyı trktmsi dmktir. Tasarım açısından gln hava bklnndn daha fazla nmli is, işlm havasının sıcaklığı bklnndn daha yüksk olacaktır. Bundan dolayı, ğr iklimlndirlck ortam kritik bir yrs k soğutmaya ihtiyaç duyulacaktır. Eğr nm alıcıya girn hava bklnndn daha az nm içriyorsa, daha az nmli hava sistmi trkdcktir. Dolayısıyla blirli nm düzyi istnirs, daha az miktarda hava işlm tabi tutulmalıdır. İşlm Havasının Sıcaklığı: Eğr dğişknlr sabit tutulursa, düşük sıcaklıktaki işlm havası, nm alıcıdan daha az nmli havanın çıkması dmktir. Yüksk sıcaklıkta işlm havası, daha fazla nmli havanın sistmdn ayrıldığı dmktir. İşlm Havasının Hızı: Düşük hızlı işlm hava akımı, nm alıcıda daha fazla nm bırakacağından daha kuru hava ld dilir. Bundan dolayı, düşük nmli ortamlar istndiğind düşük hava hızı önmini artırmaktradır. Tasarımcıların hızdaki dalgalanmaları önlmk için sistm hava akımını düznlyci v kontrol dici cihazlar klmsi grkir. Eğr düşük nm düzyli ortamlar istnmiyorsa hava hızı artılırabilir v pahalı cihazları da kullanmaya grk yoktur. Tkrar Aktiflştirm Havasının Sıcaklığı: Nm alıcı madd sıcak hava akımı il tkrar aktif hal gtirilir. Daha sıcak aktiflştirm havası, daha fazla nmin nm alıcıdan alınması dmktir. Eğr iç ortam için kuru hava istniyorsa, daha yüksk sıcaklıkta (120 o C) aktiflştirm havası, konomik bir sçim olabilir. Eğr düşük nm grkli dğils, atık ısı vya soğutma grubunun kondnsrindn atılan ısı gibi ucuz v düşük drcdki ısı kaynakları, nm alıcıyı tkrar aktiflştirmd kullanılabilir. Bu durumda aynı dış koşullarda işlm havası ürtmk için nm alıcı tkrlğin yüksk sıcaklıktaki aktiflştirm sistmindki gibi büyük olması grkmz. Tkrar Aktiflştirm Havasının Nmi: Gnld Aktiflştirm havasının nm düzyi nm alıcı tkrliğin prformansını çok az tkilr. Fakat Aktiflştirm havasından olan nmli hava sızıntısı işlm havasındaki nm miktarını artırır. Bundan dolayı hava sızıntısını n az düzyd tutmak için tkrar aktiflştirm v işlm havası arasında pozitif basınç farkının oluşturulması v rotor trafının iyi izolasyonun yapılması grkir. Tkrar Aktiflştirm Havasının Hızı:Nm alıcı tkrliktn alınan nm miktarı tkrar aktiflşm havasının akış miktarının v aktiflştirm v nm alıcı tkrlk arasındaki sıcaklık farkının fonksiyonudur. Daha hızlı tkrar aktiflştirm akımı, daha fazla miktarda nmin nm alıcıdan alınması dmktir. Nm Alıcı Madd Miktarı: Blirli bir zaman dilimind havayı kurutmak için kullanılan nm alıcı miktarındaki artış, nm alıcı tkrlğin nm alma kapasitsini v tkrar aktiflştirm için kullanılan nrji miktarını artırır. Bu artış tkrlk gnişliğinin v dönm hızının artırılmasıyla ld dilbilir. Bu hava akımının basıncının artmasına v tkrlği trk dn havanın sıcaklığının artmasına sbp olur. Dolayısıyla hava soğutmak için daha fazla nrji grkir. Tkrlğin dönm hızının artırılması nm alma miktarını artırır. Nm Alıcı Maddlrin Nm Alma Karaktristiklri: Sabit sıcaklıkta, hr bir nm alıcı madd blirli kapasitd nm alır. Bundan dolayı ürticilr tasarımlarını, hava dbisi v tkrlk hızı gibi dğişknlrin blirli dğrlri için nm alma kapasitsin gör yaparlar. SİSTEMİN AVANTAJLARI Sad nm almalı sistmlr v hibrit sistmlr nrji tasarrufu yanında bir çok avantajlar sağlamaktadır (Yılmaz v ark., 1998): Nm almalı sistmlr konvansiyonl soğutma sistmlrinin düşük kapasitd sçilmsin izin vrirlr. Çünkü, nm almalı sistmlr soğutma yükünün önmli bir kısmı olan gizli ısı yükünü alırlar. Daha düşük kapasitli sistm nrji tasarrufu sağlamakla birlikt ilk yatırım maliytini d düşürür (Harriman, 1996).

7 Bazı hibrit sistmlrd, buhar sıkıştırmalı sistm yrin daha ucuz olan doğrudan vya dolaylı buharlaştırmalı soğutma sistmlri kullanılabilir. Hibrit sistmlr sıcaklığı v nmi birbirindn bağımsız olarak kontrol drlr. Konvansiyonl soğutma sistmlrind is sadc sıcaklık doğrudan kontrol dilir, nm oranı is dğişbilir. Konvansiyonl soğutma sistmlri havanın nmini ancak 5 o C çiğ noktasına kadar gtirbilmlrin rağmn, nm almalı sistmlr nm alma işlmini 5 o C çiğ noktasının altında da yapabilirlr. Nm almalı sistmlr nmi blirli dğrlrd kontrol ttiği için iç hava kalitsini artırabilir. Konvansiyonl sistmlrin kullanıldığı nmli bölglrd, havadan ytrli miktarda nm alınmadığından hava kanallarında v yoğuşma drnaj hatlarında baktri v mikroorganizmaların ürm potansiyli yüksktir. Bu problm nm almalı sistmlrd mvcut dğildir. Bu sistmlrd rjnrasyon işlmi için grkli ısı kaynağı kışın mahalin ısıtılması için kullanılabilir v böyllikl hibrit sistmlr yıl boyunca konfor şartlarını sağlayabilir. Endüstrid çvr bilincinin oluşmasıyla CFC li soğutuculu akışkanlar R-134a, R-407c v R-123 gibi yni soğutucu akışkanlarla dğiştirilmy gidilmktdir. Halbuki, hibrit sistmlr grktiğindn çok daha az konvansiyonl soğutmaya ihtiyaç duyarlar. SİSTEMLERİN KULLANIM YERLERİ Hibrit sistm bir binada kullanılmadan vvl konomikliğini araştırılmalıdır. Hibrit sistmlrin konomik olduğunu söylyrk bir gnllm yapmak zor olmakla birlikt bir çok uygulamada dtaylı bir konomik analiz grk yoktur. Bunlar yazın ortamın nmi alınan v kışın ısıtılan dpolama alanları, yazın çalıştırılan buz alanları, nm kontrolü v iç hava kalitsinin çok önmli olduğu amliyat odaları v süprmarktlrdir (Manly v ark., 1985). Konvansiyonl sistmlrin gizli ısı yükünü karşılayamadığı yrlrd hibrit sistmlr mvcut sistm ntgr dilrk bu sorun gidrilbilir. Maksimum nm alma miktarı, ortamın duyulur ısı oranı, ihtiyaç duyulan tmiz hava miktarı, dış hava çiğ noktası tasarım sıcaklığı, soğutmadan sonra dönüş havasının olup olmaması, yrl lktrik v nrji fiyatları v iç hava kalitsinin sağladığı yararlar gibi doğrudan maliyti v konomikliği tkilyn faktörlr dğişik uygulamalar için iyi dğrlndirilmlidirlr. Aşağıdaki kritrlr uygulamalarda göz önün alınmalıdır: İç Ortam Hava Nminin Sviysi: Nm almalı sistmlr 5 o C çiğ noktasının altında havanın nmini almada n konomik sçimdir. Çünkü konvansiyonl soğutma sistmlrind 5 o C çiğ noktasının altında yoğuşan su, srpantinlr üzrind donar v srpantinin nm alma kapasitsini düşürür. Eğr çiğ noktası sıcaklığı 5 o C v 10 o C arasında is nm almalı sistmlrin konomikliği istniln iç ortam şartlarına bağlıdır. Eğr çiğ noktası 10 o C dn büyük is konvansiyonl soğutma sistmlrini kullanmak daha konomik olacaktır. Yüksk Gizli Isı Yükü ( >%25): Nm almalı soğutma sistmlri gizli ısı yükünü karşılaması açısından konvansionl soğutma sistmlrin gör daha konomiktirlr. Bundan dolayı ğr gizli ısı yükü toplam yük içind oldukça yüksks nm almalı sistmlri kullanmak daha caziptir. Bir çok ofis binalarında gizli ısı yükü oranı toplam yük gör oldukça azdır (maksimum %25). Fakat süprmarktlrd, sinma v tiyatro salonlarında, okullar v lokantalarda gizli ısı yükü oranı oldukça yüksktir. Tmiz Hava Miktarı: Okullar, hastanlr, lokantalar v büyük mağazalar gibi binalarda büyük miktarlarda tmiz hava miktarına grk duyulur. Dolayısıyla nm alıcı sistmlr bu tür uygulamalarda konomik olabilirlr. Soğutucu Sonrası Dönüş Havasının Miktarı: Eğr dönüş havası soğutmadan sonra mvcutsa, duyulur soğutma ihtiyacı azalacaktır. Eğr tmiz hava ihtiyacı fazla is (toplam hava miktarının %20 dn fazla is), dönüş havası v tmiz havayı karıştırarak kullanan nm almalı sistmlr konvansiyonl soğutma sistmlrin gör daha konomik olur. Ucuz Vya Bdava Tkrar Aktiflştirm Enrji Kaynaklarının Mvcudiyti: Ucuz vya bdava tkrar aktiflştirm kaynaklarının mvcudiyti nm almalı sistmlri daha cazip hal gtirir. Gnld o C sıcaklıkları tkrar aktiflştirm işlmi için grklidir. Atık ısı kaynakları olarak kondnsr, motor v gaz türbinlrinin gzost ısıları kullanılabilck kaynaklardır. Enrji Fiyatları: Elktrik v diğr nrji kaynaklarının fiyatları nm almalı sistmlrin konomik analizind önmli faktörlrdir. İç Hava Kalitsi: İç hava kalitsini konomik kıstaslarla ifad tmk oldukça güç olmasına rağmn hastanlr v bakım vlri gibi bir çok binada grklidir. Nm almalı sistmlr iç hava kalitsini yüksltir. Çünkü bu sistmlr nm sviysini ksin olarak kontrol dr. Konvansiyonl sistmlrin kullanıldığı nmli bölglrd hava kanallarında v yoğuşma hatlarında baktri v mikropların türm ihtimali yüksktir. Bu nm almalı sistmlr için problm oluşturmaz. SONUÇ

8 Nm almalı soğutma sistmlrinin sas gaysi, ilk yatırım maliytinin düşürülmsi vya nrjinin tasarruf dilmsi olmasından öt, özl sistm ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunun yanında, günümüzd glişmiş ülklrd, bu sistmlr grk ndüstriyl grks d konfor uygulamalarında iyi tanınan konvansiyonl buharsıkıştırmalı sistmlrl rkabt dbilm durumuna glmiştir. A.B.D dki bir araştırmaya gör bu sistmlr yılda 422 milyon GJ nrji tasarrufu v 20 milyon tondan fazla karbondioksit misyonunu önlm potansiylin sahiptir. Amrika Otl v Motl Birliğinin raporuna gör, yüksk nmin otl v motllr vrdiği zarar yılda 70 milyon doları bulmaktadır. Bu sistmlr havadan istnmyn kokuları v partiküllri arındırır. Böylc daha sağlıklı v konforlu ortamlar sağlarlar. Daha fazla havalandırmaya grksinim duyulan yni bina standartları (ASHRAE 52.89R) bu sistmlr olan talplrin artmasına ndn olabilcktir. Ülkmizd bu sistmlrin nrdys hiç uygulanmaması, tanınmaması, prformans v maliyt vrimliliği hakkında bilgi v güvn ksikliği, uygulanmalarının önünd duran n büyük ngllrdir. İlk yatırım maliytlrinin düşürülmsin rhbrlik dilmsi, prformans dokümantasyonunun yapılması (dvlt v özl sktör kuruluşlarının yönticilri, mimar v mühndislrinin bu sistmlrdn faydalanabilmlri için), proj mühndislrinin tknik v konomik açıdan kolay hsap yapabilmlri için dizayn araçlarının gliştirilmsi (bilgisayar programları vb.), grçk prformans vrilrinin oluşturulması, bu sistmlrdn çok daha fazla yararlanılmasını tşvik dbilcktir. KAYNAKLAR Burns, P.R., Mitchll, J.W., Bckman, W.A., Hybrid Dsiccant Cooling Systms in Suprmarkt Applications, ASHRAE Transactions, 91(1B): Cohn, B.M. and Slosbrg, R.B., Application of Gas-Fird Dsiccant Cooling Systms, ASHRAE Transactions, 94(1): Harriman, L.G., Th Dhumidification Handbook. 2 nd Edition, publishd by Muntrs Cargocair, Amsbury, Massachustts. Harriman, L., Applications Enginring Manual for Dsiccant Systms. Amrican Gas Cooling Cntr, Arlington, Virginia. Manly, D.L., Bowln, K.L., and Cohn, B.M., Evaluation of Gas-Fird Dsiccant-Basd Spac- Conditioning for Suprmarkts, ASHRAE Transactions 91(1B): Mcklr, M., Himann, R., Fischr, J., and Mc-Gahy, K., Dsiccant Tchnology Transfr Workshop Manual. Amrican Gas Cooling Cntr, Arlington, Virginia. Psaran, A. A., Tsting of Novl Dsiccant Matrials and Dhumidifir Matrics for Dsiccant Cooling Applications, ASHRAE Transactions 89 (21-3): Yılmaz, A., Dsiccant dhumidification systms, MSc. Projct, Dpartmnt of Mchanical Enginring, Ç.U., Adana. Yılmaz, A., Büyükalca, O., Yılmaz, T., Nm Almalı (Dsisif) Soğutma Sistmlri, Uluslararası Enrji Tknolojilri v Tsisat Drgisi, 34,

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇI KPR Okul, astan, spor tsislri, alışvriş mrkzlri v yüzm avuzları gibi sosyal tsislrd, askri tsislrd, yurt, lojman, apartman v toplu konutlarda, mrkzi ısıtma, soğutma v sıcak su sistmlrind, akümülasyon

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 KURULUM BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE AYAR LEVHASI ÜZERINDE BELIRTILEN VOLTAJIN, vinizd mvcut voltaj il aynı olduğundan min olunuz. FIRININ IÇ KISMINDAKI KENARDA BULUNAN MIKRODALGA GIRIŞ

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi Fırat Üniv. Mühndislik Bilimlri Drgisi Fırat Univ. Journal of Enginring 7(1), 51-56, 015 7(1), 51-56, 015 Infrard Kurutucuda Ayçiçği Tohumlarının Kuruma Davranışı v Kuruma Modllrin Uyum Analizi Özt * Mhmt

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı il Bylikdüzü nd özlnn bir hayat... Huzur dolu mkanlar, yüksk konforlu yaşamlar Bylikdüzü Kavaklı da, bölgnin glişmkt olan n önmli yrlrindn birind sizin için ypyni

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ F Mtal v Rklam Ürünlri San Tic AŞ YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEM F TAL v NTİCAŞ Zmin Üstü Bağlantılı EGANT Srisi C50 Elgant srisi yüksk mimari standarttaki yapıların, dğrin, sağlamlığı v sttiği il dğr

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir.

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir. 2.Mitoz Hücr Bölünmsi Hücr bölünmsi tüm canlılarda görüln bir olaydır. Hücr bölünmsi büyüm, glişm, yaraların iyilşmsi, ürm hücrlrinin oluşması v tk hücrli canlıların çoğalması olaylarında tkilidir. Bir

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 21 Glnksl Dvlt Anlayışından -dvlt: Türkiy v Irak - dvlt Algısı Karşılaştırması Wadullah Majd FADHIL 1, Alptkin SÖKMEN 2, Emr Burak EKMEKÇİOĞLU

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler Enrji Dönüşüm Tmllri Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörlr Birfazlı Transformatorlar GİRİŞ Transformatörlrin grçk özllik v davranışlarını daha kolay anlamak için ilk aşamada idal transformatör üzrind durulacaktır.

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ Villa ve Konutlar SPA Merkezleri Otel ve Pansiyonlar Isıtmalı Yüzme Havuzları Diğer ısınma sistemlerine göre %75 e varan tasarruf 1202/1 Sok. No:81-N Yenişehir, İzmir

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu 26 Şuat 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 76,670.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,093.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,034.3 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GEBAM BÜLTENİ. Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma ve Uygulama Merkezi. Geriatri ve Gerontoloji Kursu

GEBAM BÜLTENİ. Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma ve Uygulama Merkezi. Geriatri ve Gerontoloji Kursu 2007 www.gbam.hacttp.du.tr GEBAM BÜLTENİ Hacttp Ünivrsitsi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma v Uygulama Mrkzi Griatri v Grontoloji Kursu Ülkmizd hr yıl Mart ayında çşitli tkinliklrin grçklştiği Ulusal Yaşlılar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM, OFİS, site, okul, hastahane, iş merkezleri, hizmet binaları vs. merkezi sistemle ısıtılıp soğutulabilmesi için; 60-500 kw performans

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler.

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler. Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen

Detaylı

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v 27605 sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri Özt Birlştirilmiş E-Öğrnm Tasarımı Modli v Hızlı Öğrtim Tasarımı Stratjilri Doç.Dr. İsmail İpk & Yrd. Doç. Dr. Ömr Faruk Sözcü Fatih Ünivrsitsi Bilgisayar v Öğrtim Tknolojilri Eğitimi Bölümü 34500 Büyükçkmc-İstanbul

Detaylı

Evaporatif Soğutma Nedir?

Evaporatif Soğutma Nedir? Evaporatif soğutma suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanır. Su buharlaşırken havadan ısı çeker ve havanın soğumasına sebep olur. Havuzdan veya duştan çıktığınızda çevrenizdeki esinti

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı