TRABZON YOMRA FEN LİSESİ BİLİM FUARI PROJELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON YOMRA FEN LİSESİ BİLİM FUARI PROJELERİ"

Transkript

1 PROJELERİ

2 Gözlerimizi kapayıp, yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş,uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur. (1922; S.D. I )

3 Özcan ÖZDEMİR Ş.Furkan ÖZTÜRK S.Özleyiş ATAKOL Nd-Fe-B SÜPER MIKNATISLARI İLE MAGNETIC LEVITATION SİSTEMİ VE HIZLI TREN MODELLEMESİ Bu çalışmada, magnetik alan şiddeti, magnetik kuvveti ve diğer fiziksel özellikleri ölçülen Nd-Fe-B mıknatıslarının magnetik levitationa uygun olup olmadığı araştırıldı. Bu mıknatısların çok güçlü kutup şiddetlerinin olduğu ve levitation uygulamalarda kullanılabilecekleri tespit edildi. Hızlı tren modellemesi yapıldı. Yapılan çalışmalardan sonra Nd-Fe-B mıknatıslarının çok güçlü kutup şiddetlerinin olduğu ve bu mıknatısların levitation uygulamalarda kullanılabileceği görüldü. Ayrıca bu çalışmada tasarlanan hızlı tren modeli eğitim amaçlı uygulamalarda kullanılabilir. FİZİK Hızla artan enerji ihtiyacının yanında tükenen bilinen enerji kaynakları yerine alternatif enerji kaynakları üretmek ve var olan enerjiyi çevreyi kirletmeden ve amacına tam uygun şekilde tasarruflu kullanmak, ısı kayıplarını önlemek teknolojinin üreteceği bu ve benzeri sistemler sayesinde olacaktır. Oda sıcaklığı gibi yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik gösteren bir malzeme üretildiğinde hayat çok daha hızlı olacaktır. 2

4 Furkan ŞENTÜRK 10/C Berrin KAPUSUZ 10/C EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Özcan ÖZDEMİR YBCO Süperiletkeninin İzobarik Oksijen Ortamında Elde Edilmesi ve Magnetik Alandaki Davranışlarının İncelenmesi Bu çalışmada, polikristal YBCO süperiletkeni izobarik oksijen ortamında elde edilerek bu süperiletkenin magnetik alandaki davranışları incelendi. Magnetik alanda süperiletkenliğe geçiş ve magnetik alan olmaksızın süperiletkenliğe geçiş sonrasında numunenin gösterdiği özelliklerin aynı olmadığı görüldü. Süperiletkenin magnetik alana karşı duyarlılığının malzemenin yapısına, sıcaklığa ve magnetik alanın uygulanma sürecine bağlı olduğu tespit edildi. YBCO süperiletkeninin farklı yöntemlerle elde edilebileceği gösterildi. FİZİK 3

5 Özcan ÖZDEMİR Emre ATEŞ Onur KUZU Batuhan AKKAYA HİDROJEN JENERATÖRÜ VE ZEPLİN Yenilenebilir enerjiler bol olmaları ve çevre kirliliğine neden olmamalarından dolayı fosil yakıtlardan üstündürler. Ancak, kesikli olmaları ve ulaşımda kullanılamamaları, bunlardan elde edilen enerjinin başka bir formda depolanmasını gerektirir. FİZİK Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi hidrojenle depolamak mümkündür. Bu amaçla hidrojen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebilir ve böylece bu kaynaklardan elde edilen enerji hidrojene geçmiş olur. Elektrikten farklı olarak hidrojen, gerektiğinde kullanılmak üzere kolaylıkla depolanabilir ve ihtiyaç olan yerlere taşınabilir. Hidrojen jeneratörleri kimyasal reaksiyon yoluyla hidrojen üreten sistemdir. Hidrojen jeneratörü için gerekli olan krom ve plastik borular, vanalar, manometreler ve teflon temin edilerek yapılan işlemler sonucunda düzenek oluşturuldu. Saf su ile sülfürik asit çözeltisi hazırlandı. Balon vanaya bağlanarak güç kaynağı ve kablolar ile devre tamamlandı. Düzenekte uygun koşullar sağlanıp elektroliz başlatıldığında borular içerisinde reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Bu reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan hidrojen gazı uygun basınca geldikten sonra vana yardımıyla balona aktarılmıştır. Bir süre beklendikten sonra balon hidrojen gazı ile şişmiştir. Deneyler sonucunda devreden geçen akım arttırıldığında balonun daha çabuk şiştiği gözlemlenmiştir. 4

6 Yağız ÜÇÜNCÜ 9/B EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Volkan KAZANCI TRABZONDAKİ BAZI BÖLGELERİN RADYOAKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Trabzondaki kanser vakalarının topraktaki radyasyon oranlarıyla bir ilişkisi olup olmadığının araştırılması, sonuçların değerlendirilmesi kontrol bölgesi ile aradaki farkların karşılaştırılmasıdır. Trabzon daki birkaç yerden (Merkez,Yomra,Düzköy,Maçka,Sahil) toprak örneği alındı. Bu örnekler eleme yöntemiyle taşlardan ve yabancı maddelerden arındırılarak toz haline getirildi. Kaplara konuldu. Radyoaktif denge oluşması için kaplar 40 gün boyunca kapalı olarak bekletildi. Daha sonra KTÜ Fen Fakltesi Fizik Bölümü Atom ve Çekirdek Fiziği Laboratuvarında Gama Spektroskobik yöntemle doğal 238U, 232Th, 40K ve yapay 137Cs elementlerinin radyonüklit aktiviteleri hesaplandı. 238U, 232Th ve 40K aktivite konsantrasyonu için dünya ortalama değerleri sırasıyla 35, 30 ve 400 Bq/kg olarak verilmektedir (UNSCEAR, 2000).Yapılan analizler sonucunda örnekleme yapılan bölgelerde radyoaktivite konsantrasyonu; Düzköy ve Yomra bölgesinde 238Uradyoaktivite konsantrasyonu dünya ortalama değerinin biraz üzerinde40,41±3,75bq/kg ve 44,95±3,87Bq/ kg değerinde hesaplanmıştır. 232Th radyoaktivite konsantrasyonu Yomra bölgesinde35,03±4,03bq/kg değerinde dünya ortalama değerinin üzerinde hesaplanmıştır. 40K radyoaktivite konsantrasyonu Sahil bölgesinden alınan örnek de 698,54±40,34Bq/kg değerinde dünya ortalama değerinin üzerinde hesaplanmıştır. Yapılan ölçümlerde yapay radyoaktiviteyi oluşturan 137Cs radyoaktivite konsantrasyonu da hesaplanmıştır. Maçka bölgesi dışında örnek alınan diğer bölgelerde Sezyum elementi bulunduğu gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında Trabzon daki Maçka, Düzköy, Merkez, Sahil ve Yomra nın radyoaktivite düzeylerinin dünya standartlarından aşırı yüksek olmadığı gözlemlendi. FİZİK 5

7 Volkan KAZANCI M.Feryüz ÖKSÖZ 9/A Y.Gökberk YAVUZ 9/B M.Kaan KARABİNA MIKNATISLARDAN ETKİLENEN DERE TAŞLARINDA FERROMAGNETİK MADDE ANALİZİ Dere yataklarında bulunan bazı taşlar doğal yollarla oluşmuş Fe2O4( demir oksit) bileşiği içerir. Bu ferromagnetik maddeyi bulunduran taşlar mıknatıstan ve manyetik alandan etkilenir. Bu durum da doğal olarak akla Doğada bulunan ferromagnetik madde içeren taşlardan doğal kalıcı mıknatıslar elde edilebilir mi? sorusunu getirir. FİZİK Biz, bu araştırmada, dere yatağından elde edilmiş taşları bir mıknatısla oluşturduğumuz manyetik alanda etkiledik ve sonrasında taşların içeriğindeki ferromagnetik maddelerin analizini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü laboratuvarında XRF cihazında 21 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirdik. Analizler sonucunda elimizdeki taşların içeriğinde çok miktarda elemente rastladık. Ancak bizim için önemli olan nokta, taşların içeriğinde Fe(demir) elementinin oranıydı. Analiz raporunda da görüldüğü üzere, taşlarda %4,61 oranında Fe elementi bulundu. Bu, dere yatağında bulunan ve mıknatıslardan etkilenen elimdeki taşın zayıf bir doğal ferromagnetik madde olduğunu gösterdi. Bu taşlardan ferromagnetik özellik gösterenlerini mıknatıs yardımıyla ayırdık.bu maddeleri demir bir kalıp ile presledik.ardından elektromanyetik alanda şokladık. Malzememiz az da olsa ferromagnetik özellik gösterdi ama mıknatıs olması için yeterli değildi.daha sonra malzememizi ısıl işleme tabii tuttuk.madde mıknatıslık özelliği göstermedi.ama bu diğer ferromagnetik taşların da olmayacağı anlamına gelmez.diğer metallerde de mıknatıslık özelliği gözlenebilir. 6

8 Hasan TOKGÖZ O.Berkay ŞAHİN Şeymagül SARI Özcan ÖZDEMİR FRANSANIN PONT-MAHE BÖLGESİ İLE TRABZON- YOMRA İLÇESİNDEKİ RADYOAKTİVİTENİN KARŞILAŞTIRMASI Projedeki amacımız ; 1.Ülkemize kurulacak olan yeni nükleer santralin yaratacağı radyoaktif kirlenmenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini saptamak. 2. Geçmiş yıllarda yaşanan Çernobil patlamasının ülkemizin Karadeniz kıyılarına etkilerini saptamak. 3.Gelgitin radyoaktif kirliliğin dağılımı üzerindeki etkilerini saptamak. Yapılan deneylerde ülkemizin kuzey kıyısında bulunan ve geçmişte Çernobil gibi büyük bir nükleer felaketin zararlarından etkilenmiş olan Trabzon kıyılarında Sezyum (Cs-137) atomu Fransa kıyılarına göre oldukça yüksek miktarda bulunmaktadır. Böyle bir kirlenmenin günümüze kadar etkisini sürdürdüğü düşünülürse durumun ne kadar kötü olduğu ortaya çıkmaktadır. Fransa kıyılarından elde edilen verilere baktığımızda kıyıdan uzaklaştıkça bu nüklitlerin radyoakivitesinin sürekli olarak arttığı görülmektedir.. Bu da gelgitin suda ve kuma çökelmiş halde bulunan maddeleri düzenli dağıtan bir etkiye sahip olmadığını, aksine bu maddeleri denizin iç kısımlarına doğru yönlendirdiği görülmektedir. Yani düzenli deniz harketleri maddeleri kıyıdan uzaklaştırma görevi üstlenmektedir. FİZİK 7

9 Volkan KAZANCI Eren BOZ 9/B Yağız KUMBAROĞLU 9/B H. Özgür ALBAYRAK 9/B Elektrik Akımı Sonucu Oluşan Manyetik Alanın Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri Projedeki amacımız manyetik alanın bitkilerin gelişimi üzerine etkilerini incelemektir. FİZİK Manyetik alanın ve sıcaklığın etkisi ile nohutun geliştiği, manyetik alanda olmayan nohutun gelişmediği, manyetik alandaki soğanın manyetik alanda olmayan soğana göre daha az geliştiği, manyetik alansız ortamdaki fasulye tohumu gelişirken manyetik alanda olan fasulye tohumunda herhangi bir gelişme olmadığı gözlemlenmiştir. Manyetik alanın bazı bitkilere olumlu bazı bitkilere olumsuz etki yaptığı görüldü. Bazı paramanyetik ve ferromanyetik manyetik yapıya sahip minerallerin manyetik alan tarafından çekilip, bazı diyamanyetik yapıya sahip mineral maddelerin manyetik alan tarafından itilmesinden dolayı bitkiye gerekli minerallerin bitki tarafından alınıp alınmamasında olumlu ve olumsuz etki yapabileceği, bunun için bitkiye gerekli minerallerin öğrenilip, toprak analizlerinin önceden yapılıp, manyetik alanın yönünün de ona göre belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 8

10 Ayça ÖZTÜRK F. Anıl TAŞPINAR Ayşegül KARAKAYA Özcan ÖZDEMİR SÜRTÜNME KUVVETİ PRENSİBİNE BAĞLI KALINARAK KIŞ AYLARINDA OLUŞAN BUZLANMAYA KARŞI AYAKKABI TABANLARINA ALTERNATİF TABAN ÇEŞİTLERİ ÜRETİLMESİ Projemizde sürtünme kuvveti prensibine bağlı kalınarak kış aylarında oluşan buzlanmaya karşı ayakkabı tabanlarına alternatif taban çeşitleri üretilmesini amaçladık. Ülkemizin bulunduğu matematik konumdan dolayı ülkemizde 4 mevsim yaşanmaktadır. Kış ayları ülkemizin bazı bölgelerinde kısa veya uzun süreli olmak üzere buzlanmaya yol açıp yayaların çeşitli kazalar geçirmelerine neden olmaktadır. Bu sakatlanmalar bilek burkulmasından başlayıp kişinin öğrenim veya iş hayatını aksatabilecek derecede büyük kırıklara kadar devam etmektedir. Ayakkabı tabanlarında kullanılan maddeye bağlı olarak oluşan sürtünme kuvveti katsayısı bu zedelenmelerde oldukça önemli bir ölçüttür. Otomobil tekerleklerinden yola çıkarak kurduğumuz hipotezi açıklamak gerekirse, eğer tekerlek aşırı düzse sürtünme katsayısı düşüktür ve bu yüzden buz üzerinde yol alamadan kaymakla yetinir. Fakat yüzeyi ne kadar düz değilse bu oranda istenilen yolu kaymadan alır. Otomobil tekerlekleri ve ayakkabı tabanları kauçuktan yapılır. Yani sürtünme katsayıları kauçuğun türüne bağlı olarak neredeyse aynıdır. Eğer sürtünme katsayısını yükseltirsek bu tutunmayı artırarak kaymayı engelleyebiliriz. Kaymanın engellenmesiyle yayaların zedelenmesi bir miktar engellenir. FİZİK 9

11 Ahmet Hamdi ALKAN Nurbanu COŞKUNÇELEBİ Nazlı DURMAZ KİMYA AYVA (Cydonia oblonga) ÇEKİRDEĞİNDEN ORGANİK BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI ELDE EDİLMESİ Günümüzde bulaşık makinelerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bulaşık makinelerinde deterjanla birlikte çeşitli parlatıcılar da kullanılmaktadır veya bu parlatıcılar deterjanın içerisinde bulunmaktadır. Parlatıcılar çoğunlukla kimyasal maddelerden oluşmaktadır ve bu kimyasallar kullandığımız bardak, tabak, çatal, vb. mutfak gereçleriyle vücudumuza ulaşmakta ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Ayrıca bu parlatıcıların içindeki kimyasallar atık sularla doğaya karışmakta ve doğaya zarar vermektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız insan sağlığına ve doğaya hiçbir zarar vermeyecek tamamen organik parlatıcılı deterjan üretmektir. Bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanların insan ve çevre sağlığına olan zararları göz önünde bulundurarak, bunlara alternatif olarak tamamen organik bir parlatıcı yapmaya karar verdik. Çeşitli meyve ve sebzelerin biyolojik özelliklerini araştırdık. Ayvanın özünde bulunan müsilaj maddesinin parlaklık sağlayan bir madde olduğunu öğrendik. Ve bunu çalışmalarımızda kullanabileceğimize karar verdik. İlk olarak bu özü nasıl kullanabileceğimizle ilgili denemeler yaptık. Ve bu denemelerin sonunda doğru yöntemi bulduk. Bu yöntemle oluşturduğumuz karışımları birkaç farklı makinede denedik. Kimyasal parlatıcılarla yıkanan mutfak gereçleriyle, bizim organik parlatıcımızla yıkanan arasında bir fark olmadığını gözlemledik. Sonuç olarak; ürettiğimiz organik parlatıcılı deterjanın diğer deterjanlara göre hem daha ekonomik ve daha çevreci olduğunu ortaya koyduk. 10

12 Esra SEDEF Sümeyye ÜÇÜNCÜ Onur KUZU Ahmet Hamdi ALKAN BAL POLEN VE PROPOLIS ÖZÜTLERININ YAŞLANMA VE KANSERE KARŞI ETKILERININ ARAŞTIRILMASI Doğal ürün olarak tüketilen bal, propolís ve polenin biyolojik olarak gıda değerinden başka özellikle yaşlanmayı geciktirici ve kanseri önleyici özelliğinin olup olmadığının araştırılması. Elde edilen sonuçlar standart antioksidan maddeler olan, BHT, sentetik antioksidan, askorbik asit ve polîfenolik yapıya sahip doğal antioksidan olan kateşin ile karşılaştınldı. Her iki antioksidan yönden bal, polen ve propolisin etanolík özütlerinin antioksidan özelliğe sahip birer potansiyel ürün olduğu ancak propolisin çok daha yüksek etkide olduğu tespit edildi. KİMYA 11

13 Sibel BATAR R. Kader DAMLA Seval ÇOBANOĞLU B. Gözde ÖNER MANYETİK AKI DEĞİŞİMİNİN ONCORHYACHUS MYKİSS (GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI) NIN EMBRİYONAL GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ BİYOLOJİ Ülkemizde 1967 den beri soğuk su balıkları yetiştiriciliğinde baskın tür olarak gökkuşağı alabalığı yetiştirilmektedir. Yapılan uygulamalar ile balık çiftliklerinde ve su araştırma ve enstitülerinde alabalıklarda verimli döl oluşmasını sağlamak ve embriyonun gelişim süresini kısaltmak pazara erken ürün sürmek açısından önemlidir. Daha önce yapılan deneylerde Hz frekanslı manyetik alanların sinek,tavuk,deniz yıldızı ve fare gibi hayvanlarda embriyonel aşamada değişikliklere yol açtığı saptanmıştır. Oncharhyachus mykiss (gökkuşağı alabalığı) türünün yumurtadan çıkış süresi 24 ile 60 gün arasındadır. Bu çalışmayla yumurtadan çıkış süresi magnetik akı değişimi yardımıyla kısaltılarak kısa zamanda yeni bireyler oluşturmak amaçlanmıştır. Balık yumurtalarının üzerinde oluşturulan manyetik alanın yumurtadan çıkış süresi üzerine uyarıcı etki yaptığı ve canlının büyümesini olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Bu durum manyetik alanın embriyo gelişimini hızlandırdığı ve hücre bölünmesini arttırdığı şeklinde açıklanabilir. Sonuçlara göre 50 Hz frekanslı elektrik akımının balık yumurtalarının embriyolojik döneminde mitotik farklılıklar meydana getirdiğini söylenebilir. 12

14 Ezgi ÜNLÜ Emre ATEŞ Büşra ATAŞ Sibel BATAR FARKLI BAKTERİ TÜRLERİNDE MFC (MİCROBİAL FUEL CELL) YÖNTEMİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Günümüzde artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarına alternatif daha çevreci bir yöntem en büyük gereksinimlerimizden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada yenilenebilir, çevreci ve zararsız bir enerji kaynağı elde etmek için insan yaşamının her evresinde rol alan farklı mikroorganizmalar kullanarak elektrik üretiminin sağlanması istenmektedir. Ülkemizde yeterince ilgi göremeyen bu alternatif enerji kaynağına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Dört farklı bakteri türüyle yapılan çalışmada her türün belirli miktarlarda elektrik ürettiği gözlemlenmiştir. Çalışmada 500ml lik bakteri solüsyonu kullanılmıştır. Bunun yerine daha büyük bir sistem kullanılarak verim arttırılabilir. Düzenekte kullanılan tuz köprüsü yerine fabrikasyon proton seçici membran kullanılabilir. Bakterilerden elektrik üretimi doğaya zarar vermeden, yenilenebilir alternatif bir enerji kaynağıdır. Yapılabilecek çalışmalarla verim artırılabilir. BİYOLOJİ 13

15 Burçak N. ARSLAN Züleyha YILMAZ 9/B Betül ULUBAY 9/B Miray TAŞÇI 9/B Esra EYİBİL 9/B Sema ERSOY 9/B OTOMATİK HAYVAN BESLEME CİHAZI Geliştirilip Pazara Sunulacak Ürün Nedir? Hayvan besleme cihazı, sokaklarda hayvanların beslenmesini mama ve su ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak bir üründür. Ürün Hedef Pazarı Kimlerden Oluşur? Belediyeler, barınaklar, pet shoplar, evcil hayvan sahipleri. BİYOLOJİ Ürün Özellikleri Nelerdir? Su ve yemek haznesi bulunan iki bölmeli mekanizma, hayvanların hem yemek hem su ihtiyacını karşılayacak fizik kurallarına göre hazırlanmış besleme cihazıdır. Bu Ürünü Farklı Yapan Nedir? Pazar alanının çok fazla olması. Mekanizmanın fizik kurallarına uygun olarak tasarlanması. Türkiye nin geneline yayma düşüncesi. Ürünün Artıları Nelerdir? Kullanımda zorluk bulunmaması. Mekanizmanın sensörle iş görmesi. Enerji tasarrufu sağlaması. 14

16 Simge KURKAN Berfin AYDIN Gül Nisa ÖZTÜRK Rabia RAKAN 10/A K.Emre KILIÇ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Burçak N. ARSLAN MİTOZ SANDALYELERİ - Geliştirip pazara sunulan ürün açıldığında çift kişilik olabilen sandalyedir. - Hedef pazar çok geniş olmakla birlikte daha çok şu kesimleri hedefler: Kalabalık aileler, çocuk yuvaları, çay bahçeleri, yeni evli çiftler, genel olarak kalabalık ortamlardır. - Ürün normal sandalyeden farklı olarak çift kişilik olabilmektedir. Tek kişilik sandalye olarak kullanılan ürün ihtiyaç durumunda kenarından çekilerek içine geçirilen diğer sandalyeyi ortaya çıkarabilmektedir. Bu sayede sandalyenin kullanılmadığı durumlarda yer tasarrufu yapılmaktadır. - Ergonomik sandalyeyi diğer standart sandalyelerden farklı kılan aynı konforla birlikte çift kişilik olabilmesidir. Bunun yanında sandalyenin maliyeti iki sandalyenin maliyetinden düşüktür. Aynı zamanda iki sandalyenin görevini görebilmektedir. - Avantajlar: Ürün iki sandalyenin kaplayacağı yere göre daha az yer kaplamaktadır. Ürünün maliyeti iki sandalyenin maliyetine göre daha azdır. BİYOLOJİ 15

17 Burçak N. ARSLAN M.Can AYHAN 10/C Betül EŞİN 10/A İrem TURAN 10/A Batuhan BİLGİLİ 10/A Elif KANBER 10/C BİYOLOJİ KEYPENCIL Keypencil bir eğitim teknolojisidir. Bir kalem inovasyonudur. Keypencil ile soru çözerken sorunun cevabını merak ettiğimizde cevap anahtarına bakma uğraşından kurtuluyoruz. Onlarca test arasından çözdüğümüz testin numarasını ve sorunun cevabını bulmak hem zamanımızı almaktadır. Hem de bizi uğraştırmaktadır. Uyumlu testlerde kullanılacak keypencil ile sorunun cevabını anında öğrenebilmekteyiz. Keypencil ın arkasında bulunan UV ışık ile testlerin gizlenmiş cevaplarına ve ya çözümlerine ulaşacağız. Bu sayede zaman tasarrufu sağlamış ve cevap anahtarı uğraşından kurtulmuş olmaktayız. Keypencil ürünü uçlu kalem sistemi ile mor led ışıklı bir devrenin birleşiminden oluşur. Devrede 3 adet küçük saat pili, bir adet mor lamba, ve iletken tel bulunur. Devre keypencilin arkasında bulunur ve kullanışlı düğmesi ile rahatça açılır. Bu kalem için hazırlanmış testlerin alt kısmında boş görünen kutuların içinde görünmez mürekkep ile yazılmış cevaplar yada çözümler bulunur. Soru çözüldükten sonra doğru cevap ve ya çözüm öğrenilmiş olur. Hem pekişir, hem zaman tasarrufu ve kolaylık sağlar hem de uzun vadede kağıt tasarrufu sağlar. Keypencil hem çevreye hem de insanlara yararı olan bir inovasyondur. 16

18 Mustafa SATIR 11/B Batuhan KALAY 11/B Y.Emir KUMKUMOĞLU 11/B EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Birol SEZGİN Balık Çiftliklerinin Doğaya Zararlarının Araştırılması Birleşmiş Millteler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organisation, FAO) verilerine göre, su ürünleri yetiştiriciliği Dünya da son on yılda en hızlı büyüyen gıda üretim sektörüdür. Günümüzde toplam su ürünleri üretiminin %41 i yetiştiricilik yoluyla elde edilmektedir. FAO nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar avcılık ve yetiştiriciliğin eşitleneceği öngörülmektedir. Zengin iç su kaynaklarına ve uzun bir sahil şeridine sahip olan ülkemizde doğal avcılığın yanı sıra kültür balıkçılığı da giderek artan bir eğilim göstermektedir. Kıyısal sularda hızlı gelişen yetiştiricilik; kaynak tahsisi, çatışma ve çevresel etkiler gibi çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız balık çiftliklerinin doğaya zararları üzerinde yapılmış bilimsel çalışmaları derleyerek, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmaktır. BİYOLOJİ 17

19 M.Kaan KARABİNA Aslı GİRİFTİNOĞLU Oğuzhan KADIOĞLU H.Bahar ALKAN Mustafa KARAL Fatih KAKLIKAYA BİYOLOJİ AVRUPA NIN DOĞAL HAZİNELERİ NATURAL TREASURES OF EUROPE Projemiz Avrupa daki birbirinden farklı biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeyi amaçlarken, doğayı korumayı ve onun çeşitliliğini muhafaza etme konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak istemektedir. PROJE AKTİVİTELERİ: İnternet üzerine öğrencilerin tartışabilceği ve iletişim kurabilceği öğrenci platformu oluşturmak Projeye ait web sitesi oluşturmak. www. natural-tresures.eu Doğa konulu, her mevsime ait fotoğraf yarışması düzenlemek İlk yurtdışı hareketliliği BELÇİKA/Aalter İlk video film çalışmaları Bölgemizde fauna ve flora ile ilgili öğrenme materyalleri hazırlanması Bölgede yaşayanların doğa ya karşı tutumlarını ölçmek için anket uygulaması Mevsimsel ekolojik mesaj yarışması düzenlenmesi İkinci hareketlilik PORTEKİZ/ Braga Üçüncü hareketlilik TÜRKİYE/ Trabzon Extra hareketlilik SLOVENYA/ Ljubljiana Doğa ya karşı sorumluluğumuzu arttırmak için her yıl 2 gün çevre günü düzenlenmesi 5/ Çalışma yılı sergisi Dördüncü yurtdışı hareketliliği YUNANİSTAN/ Girit Beşinci yurt dışı hareketliliği FRANSA/ Derval İkinci anket çalışması Final belgeseli çalışması Altıncı yurtdışı hareketliliği ALMANYA / Prien Uluslararası öğrenci kongresi ALMANYA /Prien İkinci Final Sergisi 18

20 Emine TURHAN 9/C Fatma ULUDÜZ 9/C İrem İSKEFİYELİ 9/C EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Hüsnü EMİRZEOĞLU Küreye Giden Yolda Çokgenlerin Dansı Projedeki amacımız küreye benzer bir şekil elde etmek için düzgün çokgenleri birleştirerek oluşturulan üç boyutlu cisimlerin kenar sayısı, yüz sayısı, köşe sayısı gibi özellikleri arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Değerlendirilen bulgular incelenerek iki tane bağıntı elde edildi. Bu bağıntılar şunlardır; 1.m tane a kenarlı düzgün çokgen ile n tane b kenarlı düzgün çokgen kullanılarak oluşturulan üç boyutlu geometrik cisim için; Kenar sayısı= 2. m tane a kenarlı düzgün çokgen ile n tane b kenarlı düzgün çokgen kullanılarak oluşturulan ve k tane açısının birleştirilmesiyle bir köşesi meydana gelen üç boyutlu geometrik cisim için; Köşe sayısı= Yapılan tüm çalışmalar sonucunda küreye en yakın olan cismin 12 düzgün beşgen, 30 kare ve 20 eşkenar üçgenden oluşan çokyüzlü olduğuna karar verildi. MATEMATİK 19

21 O.Emre YAZGAN Zeynep Y. TUNÇ M.Yiğithan BAHADIR 11/B M.Faruk GÜNDOĞDU H.Feyza YEREBAKAN Mustafa GÖRMÜŞ H.İbrahim ERDOĞAN MATEMATİK KARMA SINAV SİSTEMİ (KSS) İl ve ilçelerde sınavların, aynı anda, 9, 10, 11 ve 12. Sınıfların karıştırılarak yapılmasıyla kopyanın engellenmesi, birlik ve beraberlik; aynı zamanda OBP nin daha etkin olması ve üniversiteye girişte uzun vadede referans alınması amaçlanmıştır. KSS sınav sistemi sayesinde kopya, grafikte de görüldüğü gibi engellenmiş, standart sapma değerleri genel olarak artmış ve aritmetik ortalama değerleri azalmıştır. Yukarıdaki grafik ve verilerden yararlanarak standart sapma ve aritmetik ortalama, dolayısıyla Ğ puanının düştüğü ve kopyanın engellendiği görüldü. SİSTEMİN FAYDALARI 1) Bu sistemle öğrencinin kopya çekmesi engellenecek ve öğrenci hak ettiği notu alacaktır. 2) Okul içinde birlik ve beraberlik duyguları pekiştirilecektir. 3) Daha iyi bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 4) Ölçme ve değerlendirme orta öğretimde tam anlamıyla yapılacağından üniversite sınavına gerek kalmadan öğrencinin notuna göre yerleştirme yapılabilir. Yapılan mülakatlar sonucunda öğrencilerin ilk zamanlarda farklı yerde sınava girmeyi yadırgadıkları, bu sisteme karşı oldukları tespit edildi.ilerleyen zamanlarda yinelenen mülakatlarda ise tam tersine öğrencilerin sisteme alıştıkları, yabancı sınav ortamlarına daha rahat ayak uydurdukları tespit edildi. 20

22 Murat Can ALTINKYANAK 9/A Muhammet KERTMEN 9/A EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Osman ÖZKURT Birinci Dereceden Çok Bilinmeyenli Denklemlerin Excel Üzerinde Çözümü Excel programını kullanarak, elektronik ortamda birinci dereceden çok bilinmeyenli denklemlerin çözülebileceği bir program hazırlamak, yetişen yeni nesli bilgisayar alanında ilgi çekici şeylere yönlendirmek. Öğretmenlerden gerekli bilgiler alındı. Matrislerin çözümü öğrenildi. Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde çarpanların takibi ve iki parametreye bağlı verilerin kaydedilmesi amacıyla kullanılırlar. Dizeylerin toplanabilir, çıkartılabilir, çarpılabilir, bölünebilir ve ayrıştırılabilir olmaları, doğrusal cebir ve dizey kuramının temel kavramı olmalarını sağlamıştır. Excel programında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bilinmeyenli denklemlerin dizileri oluşturuldu. Bu dizilerin DİZEY_TERS formülü ile ters matrisleri alındı. Bilinmeyen değerler, DİZEY_TERS formülünden çıkan sonuçların DÇARP formülü ile denklem sonuçlarıyla çarpılmasıyla ortaya çıktı.. MATEMATİK 21

23 İbrahim AKBUĞA Zeynep Yüsra TUNÇ Ş.Simge KAS Macahel de Türk-Gürcü Kültür Sentezi Macahel Köyü halkına yönelik sosyolojik bir çalışma yaparak farklı etnik grupların birbiriyle uyum içinde yaşadığını ve yaşayabileceğini ve nasıl bir kültür sentezi oluşturduğunu göstermek amaçlanmıştır. SOSYOLOJİ Aynı coğrafyada yaşayan farklı iki milletin, birbirlerinin kültürlerini ne kadar derinden etkileyebileceğini göstermek amacıyla çeşitli sorular hazırlandı ve bu sorular bir ankette toplandı. Anket, Gürcülerin yoğun olarak bulunduğu Macahel Bölgesindeki Gürcülere ve Türklere,daha doğru bilgilere ulaşmak amacıyla her yaş, kültür,eğitim grubundan kişilere uygulandı. Alınan cevaplarla katılımcıyı tanımlayıcı bilgilere, bölgedeki insanlar arasındaki ilişki düzeyine, toplum refahı hakkında bilgiye, etkileşme oranına ulaşmak amaçlandı. Anketteki cevaplar incelenerek farklı iki etnik grubun aynı ülkeyi vatan olarak benimseyip benimseyemeyecekleri, uyum içinde yaşayıp yaşayamayacakları gözlemlenmeye çalışıldı. Uyguladığımız anketten aldığımız cevaplarla, çeşitli dernekler tarafından çıkarılan kültür dergileri ve internet üzerinden yaptığımız çeşitli araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre Gürcüler Anadolu coğrafyasına uyum sağlamışlardır. Bu yörelerde etnik farklılık gözetmeksizin dil, giyim, yemek, mimari vb. konularda Türklerle uzlaşmışlardır. Bazı geleneklerini yaşatmayı da sürdürmüşlerdir. Türkler de atalarından gelen hoşgörü anlayışıyla Gürcülere her türlü destekte bulunmuşlardır. Gürcü kültürü de, Türklerin dikkatini çekmiş ve yöre halkını etkilemiştir. Her iki toplumun da birlikte yaşamaktan memnun olduğu gözlemlenmiştir.. 22

24 Ezgi KÜÇÜK Feride PİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İbrahim AKBUĞA 21 Aralıkta Meydana Çıkan Haberlerin Çocuklar Üzerine Etkisi Projemizde 21 Aralık 2012 tarihinde maya takvimi esas alınarak yapılan araştırmalara göre kıyametin kopacağı iddia edildi. Bu iddialarla ilgili çıkan haberler genç, yaşlı fark etmeksizin toplumun bazı kesimlerini etkiledi. Biz projemizde çocukların bu haberlerden ne derece etkilendiğini ve ailelerin bu konuda ne yaptıklarını araştırdık. Yaptığımız anketlerden de yola çıkarak bazı sonuçlar elde ettik. Yetişkin halk arasında bu söylentilere inanan yoktu. Fakat sorduğumuz sorulardan çocukların %54 lük bir kısmının bunun gerçek olabileceğini düşündüğünü çıkardık. Bu grubun içinde direkt olarak bunu dile getirmeye çekinenler vardı. Bu yüzden aileler çocuklarının ne düşündüklerini bilmemekte ve çocuklar yanlış düşünceler içine girmektedir. Çocukların ölümden ve sevdiklerini kaybetmekten korktuklarını yaptığımız anket sonucu anladık. 21 Aralık ta çıkan bu söylentiler de bazı çocuklara ailelerini, sevdiklerini ve arkadaşlarını kaybettireceğini düşündürmüştür. Çocuk zihni gerçekle yalanı ayırt edemez ve sosyal medyadan duyduğu şeyleri gerçek olarak alır. Yansıtmasa bile iç dünyasında bunun telaşını yaşar. Fakat çocuklarda şunu da gözlemledik ki korkularını ve düşüncelerini genellikle aileleriyle paylaşmıyorlar. SOSYOLOJİ Yetişkinlere yaptığımız anketten çıkardığımız sonuçlara göre yetişkinler buna inanmamaktadır. İnanmamalarına bu durumun dini inancımıza ters olmasını sebep olarak göstermeleridir. Ayrıca bunun çok saçma olduğunu ve sadece ilgi çekmek ve çıkar sağlamak için bu tip haberlerin yapıldığını söyleyenler de oldu. 23

25 İbrahim AKBUĞA Ayça ÖZTÜRK Cep Telefonunun Eğitime ve Öğretmen Öğrenci Arasındaki İlişkiye Etkisinin İncelenmesi Günümüzde gelişen teknolojinin hayatımıza en çok etkiyen ürünlerinden biri olan cep telefonunun hem öğrenci hem de öğretmenin bakış açısı üzerinden ele alınarak; eğitimdeki yerini ve öğrenci öğretmen etkileşimindeki durumunu saptayabilmektir. SOSYOLOJİ Uygulanan anketler sonucunda öğretmenlerin bir kısmı derse cep telefonu getirmelerinin ve/veya derste cep telefonu kullanmalarının olumsuz bir durum olmadığını düşünürken öğrenciler bu durumdan etkilenmektedir. Ayrıca öğrencilerin bir kısmı derste cep telefonu kullanılması gerektiğini savunsa bile bu durumun sonuçları öğrenci öğretmen ilişkileri üstünde birçok olumsuz etkisi olabilmektedir.bu durum öğrencinin derse karşı ilgisinin azalması ve/veya öğretmenin ilgili öğrenciye karşı tepkili yaklaşması kadar büyük boyutlara taşınabilmektedir. Bu durum öğrencilerin gözünde olumsuz olduğu kadar öğretmenlerin gözünde de olumsuzdur. Anketler sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin ortak görüşleri paylaştığı konular da olmuştur.örneğin öğretmenin derste cep telefonuyla konuşması veya öğrencinin derste cep telefonuyla ilgilenmesi başarıyla doğrudan ilgili olmadığı gözlenmiştir.ayrıca, ihtiyaç olduğu zamanlarda öğrencinin ve öğretmenin dersi sabote etmemek kaydıyla sınıfa cep telefonlarıyla girmelerini her iki taraf da hoşgörülü karşılamışlardır.öğretmen ve öğrencilere yapılan ankette her iki anket sonucunda derse cep telefonuyla girmenin kesinkes kurallarla yasaklanmasının da öğrenciyi derse cep telefonuyla girmeye ve ders esnasında cep telefonunu abartılı bir şekilde kullanmaya teşvik ettiğini düşündükleri görülmüştür. 24

26 Oğuzhan KADIOĞLU Berrin KAPUSUZ 10/C Berkay KALAYCI 10/C EĞİTİM ÖĞRETİM YILI H.Bahar ALKAN İremnur TOPBAŞ Fatih KAKLIKAYA Fixall Cep Telefonu Aparatı Amacımız günümüzde giderek gelişen teknolojiden toplumun daha fazla faydalanması ve günümüz insanlarının zamandan tasarruf edebilmesi için inovatif bir ürün ortaya çıkarmak. Teknolojik gelişimlere ayak uydurmak için telefon kapları üzerinde inovatif bir ürün ortaya koyduk. Telefonun kulaklığı, telefonun USB kablosu ve şarj aletini aynı kılıf içerisine yerleştirdik. Yerleştirdiğimiz ürünümüzün adını FİXALL olarak belirledik. Bu projeyi yaparken telefon kılıfı, çek-bırak mekanizmaları, stereo kulaklık, USB bağdaştırıcılar gibi malzemeler kullandık. Hepsini aynı kılıfın içine uygun şekilde konumlandırdık. Proje sonunda insan yaşamını kolaylaştırabildiğimiz ve zamandan tasarruf ettiğimiz inovatif bir her aparat dahil cep telefonu kılıfı ortaya çıkardık. TASARIM 25

27 Mustafa KARAL A.Paşa İSKENDER Berkcan AYDIN Ertuğrul FALCI Harun ÜÇÜNCÜ Salih YANIK Bilgehan M. BAKİ M.Can GÜNDÜZ KAR-BUZ (Yol Tuzlama Otomatı) Proje karayollarında buzlanmaya bağlı olarak gerçekleşen kazaları en aza indirmek amacıyla şirketimiz tarafından ortaya konulmuştur. Tuzun belediye ve ulaşım ağı ile uğraşan şirketlere ağır maliyetlere mal olması, çevreye tahrip edici etki yapması ve araçlara maddi hasar vermesi gibi yan etkilerinin olması bu projenin toplum hayatına sokulmasını zorunlu kılmıştır. Her yıl tonlarca tuzun saatlik farklarla(kısa zaman aralıklarıyla) çevreye ve yollara dökülmesi yerine 72 saat boyunca etkili olan solüsyonun ürünümüz tarafından 3 günde bir uygulanması hem iş gücünden hem de atık maddelerden dolayı oluşan yoğunluğu azaltacaktır. TASARIM Zemine bir fıskiye gibi gömülen Kar-Buz sıcaklığın eksi derecelere düştüğü havalarda( Üstündeki sensörler yardımıyla sıcaklığı ölçüyor.) güneş panellerinden elde ettiği enerjiyle topraktan çıkıp yola solüsyon atmaktadır. Gereken hava koşulları haricinde gömülü olduğu için çevrede görüntü kirliliği oluşturmaz dolayısıyla tarihi konumu olan yerlerde de rahatlıkla kullanılabilir.yolun kenarında kaldırım veya yolun kavisli olabileceğine binaen istenilen açılarda ayarlanabilmektedir. Ürünümüzde kullanılan solüsyon ağır metaller içermediği için çevrede zehirli etki yapmamakta dolayısıyla park ve bahçe kenarlarında kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir.ayrıca birden çok Kar-Buz olan yollarda ortak bir depo yardımıyla sürekli doluma ihtiyaç duyulmamaktadır.birbirinden farklı yerlerde kullanılan ürünlerimizde solüsyon tankları hava koşullarına bağlı olarak 3 ila 9 gün arasında doluma ihtiyaç duymaktadır. 26

28 Alper SOYLU 10/A EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Volkan KAZANCI TRAFİK İŞARETLERİNİN(YÖN VE ÜNLEM)OTOMOBİL LAMBALARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Projemizde insan hayatının önemli olduğu ve trafik kazalarının önüne hangi yöntemlerle geçilebileceği ele alınmıştır.trafik işaretleri ve otomobil sinyal,uyarı sistemleri kaynaştırılmış ve yeni bir sisteme ulaşılmıştır. 2 işaretin kullanımı proje için uygun görülmüştür. Ünlem ve sinyal işaretleri proje için uygun görülmüştür. Ünlem işareti fren lambasının yerine kullanılmıştır. Uzak mesafelerden bile kolayca anlaşılabilecek LED ampullerle donatılmıştır.ani frenlemelerde salisede 3 kez yanıp sönme,normal frenlemelerde yalnızca yüksek şiddette yanma esas alınmıştır.ünlem işaretinin arkadan çarpmaya dayalı kazaları engellenebileceği öngörülmektedir. Sinyal lambasının yerine ise ok işaretleri görünümünde LED ampullerle donatılmış bir uyarı sistemi tasarlanmıştır.sinyal verdiğiniz andan itibaren devreye girecek olan sistem aynı sinyal lambası zamanlamasıyla çalışacak ve sağa ve sola dönüşlerde çevredekileri uyaracaktır.yayaların şehir içinde daha güvenli olması öngörülmektedir.nedeni ise yayaların dönerli kavşaklarda, köşe başlarında ve karşıdan karşıya geçişlerinde sinyal ve uyarı sistemlerini algılamakta zorlanmasıdır. Sürücüler arasında kargaşayı önleyecek trafikteki anlaşmazlıkların önüne geçecektir.ayrıca sinyal verirken eğer farınız uzun moda ise kısa moda geçecek ve güvenli,fark edilebilir şekilde dönüş yapmanızı sağlayacaktır. TASARIM 27

29 Farkın Yaşatıldığı Yer

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar... İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1 Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...3 Bölüm 2: İyonlaştırıcı Radyasyonlar Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?...7

Detaylı

ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR KLİMA

ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR KLİMA ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR KLİMA Hazırlayan Öğrenci Ata KARAVELİOĞLU 6-B Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı... 2 3. Giriş... 3 4. Yöntem...3-4

Detaylı

KABLOSUZ İNTERNET (WİRELESS) BAĞLANTISININ BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ.

KABLOSUZ İNTERNET (WİRELESS) BAĞLANTISININ BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. KABLOSUZ İNTERNET (WİRELESS) BAĞLANTISININ BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Proje Sorumlusu: ALPER ERDEM Mail: alper1erdem@hotmail.com Danışman Öğretmen: Murat AYDIN Mail:muray74@hotmail.com

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir)

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) 1 KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) GİRİŞ Sekizinci sınıf Kimya dersi yedinci sınıf Kimya dersinin devamıdır. Sekizinci sınıfta gerçekleştirilmesi

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL Y.İ.B.O. ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Proje Grubu KARINCA Grubu Üyeleri Asıl alt

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

A) Z>Y>X B) X>Y>Z C) X>Y=Z D) Z=Y>X

A) Z>Y>X B) X>Y>Z C) X>Y=Z D) Z=Y>X AD-SOYAD: SINIF-NO:8/ 1. 201..-201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTA OKULU 8. SINIM 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAV TARİHİ:...05.201.. 5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap, L musluğu açılarak su ile dolduruluyor.

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

Lisans Mez. Not Ort. Lisans Mez. Lisans Mez. Not Ort. Lisans Mez. Not Ort. Lisans Mez. Lisans Mez.

Lisans Mez. Not Ort. Lisans Mez. Lisans Mez. Not Ort. Lisans Mez. Not Ort. Lisans Mez. Lisans Mez. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ( Biyoloji Bilim Dalı) Kontenjan: 2 %10 BİYOLOJİ ANA

Detaylı

Yeni ve Yüksek Etkili Teknolojiler

Yeni ve Yüksek Etkili Teknolojiler KARLA MÜCADELEDE ALTERNTATİF YAKLAŞIM Yeni ve Yüksek Etkili Teknolojiler TÜRKİYE NİN İLK TUZ ÖN ISLATMA KİMYASALI Registered by SES KİMYA A.Ş 2004 1 1999 2 Tuz (NaCl) Tuz, tüm dünyada özellikle 1960 lardan

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TURGUT REİS ORTAOKULU 6. SINIF BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TURGUT REİS ORTAOKULU 6. SINIF BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013-014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TURGUT REİS ORTAOKULU 6. SINIF BİLİM UYGULAMALARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM- 16-0 3-7 30 4 EKİM 07-11 EKİM 14 5 EKİM 8 EKİM 1 1. Vücudunun bir bütünlük içerisinde

Detaylı

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları 1 1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları A nın Yanıtları 1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına... fizikçi adı verilir. 2...., Mekanik kuvvet, hareket

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.5.1.1.1. Güneş

Detaylı

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 1 T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III Deney 1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Berker FIÇICILAR Ekim 2015 2 Deneyin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) 013-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Songül DUMAN Sınıfı: 6-B Tanı: Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2.

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2. SIRA ADI SOYADI YERLEŞME YILI TABAN PUANI YERLEŞME PUANI 1 Kubilay ÇATAL 2016 242,403 252,833 Ekonemetri 2 Mehmet Beyiş DİRLİK 2016 227,990 242,166 Ekonemetri 3 Meryem EKER 2016 227,990 228,219 Ekonemetri

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN

KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN Hazırlayan Öğrenciler Didenaz Gündoğdu 6-A Oğuzhan Yıldırım 6-C Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2012 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...3 3. Giriş...3 4.

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI Hazırlayan Öğrenciler Dila Berfin UÇAN 7-F Ekin Ladin TÜRKMEN 7-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme.

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme. TEKNOLOJİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili 1. 1. Hücrenin yönetici molekülü 2. Kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktaran yapı 3. Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan yapı 4. Canlının en büyük kalıtsal yapısı Yukarıdaki tanımları verilen kavramlar

Detaylı

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1 1. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumunu işleyen öğretmen tahtaya şekildeki gibi meyvelerden oluşan bir tepkime çizmiştir. Öğrencilerden öğrendiklerinden yola çıkarak soru işareti yerine gelecek meyveleri

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek GÜNEŞ 1- Büyüklük Güneş, güneş sisteminin en uzak ve en büyük yıldızıdır. Dünya ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre, çapı ise 1.392.000 kilometredir. Bu çap, Yeryüzünün 109 katı, Jüpiter in de 10

Detaylı

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel

UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel UV Mürekkep, 5 Renk + Lak UV Yazıcı için mükemmel * Zararsız, düşük içerikli arom-hidrokarbon zararlı metal elementlerden arınmış; * Yüksek hızda kuruma, yüksek baskı hızına uygun; * Yapışmayı önleyici

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

䄀 欀 愀 礀 䌀 愀 搀 搀 攀 猀 椀 一 漀 㨀 㘀 㐀 㔀 㜀 㤀 㜀 㠀 眀 眀 礀 攀 渀 椀 漀 琀 漀 洀 漀 琀 椀 瘀 挀 漀 洀 眀 眀 礀 攀 渀 椀 洀 愀 稀 搀 愀 挀 漀 洀

䄀 欀 愀 礀 䌀 愀 搀 搀 攀 猀 椀 一 漀 㨀 㘀 㐀 㔀 㜀 㤀 㜀 㠀 眀 眀 礀 攀 渀 椀 漀 琀 漀 洀 漀 琀 椀 瘀 挀 漀 洀 眀 眀 礀 攀 渀 椀 洀 愀 稀 搀 愀 挀 漀 洀 䄀 欀 愀 礀 䌀 愀 搀 搀 攀 猀 椀 一 漀 㨀 㘀 㐀 䜀 愀 稀 椀 攀 洀 椀 爀 Ⰰ 娀 䴀 刀 アハ ート 㔀 㐀 㔀 㜀 㤀 㜀 㠀 アハ ート 㘀 㐀 アハ ート 㔀 椀 渀 昀 漀 䀀 礀 攀 渀 椀 漀 琀 漀 洀 漀 琀 椀 瘀 挀 漀 洀 眀 眀 礀 攀 渀 椀 洀 愀 稀 搀 愀 挀 漀 洀 眀 眀 礀 攀 渀 椀 漀 琀 漀 洀 漀 琀 椀 瘀 挀 漀 洀 眀 眀 洀

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 27. Aşağıda, sabun üretim aşamaları verilmiştir. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 1. aşamada A kabına 100 g X maddesi eklenmiş ve her iki kabın sıcaklığı getirilmiştir.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm M.İSMAİL SAHİN FURKAN CANAL FATİH BACAK CENGİZ KİLİÇ KONU: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık: Bir işlem sonucu çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Detaylı

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir?

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir? İSTATİSTİK Bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney, araştırma gibi yöntemlerle toplanan bilgiye veri adı verilir. Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

ÖĞRENCİYE VERİLEBİCEK DİGER YILLIK ÖDEV KONULARI

ÖĞRENCİYE VERİLEBİCEK DİGER YILLIK ÖDEV KONULARI Salı, 29 Aralık 2009 16:49 - Son Güncelleme Pazartesi, 08 Mart 20 20:15 ÖĞRENCİYE VERİLEBİCEK DİGER YILLIK ÖDEV KONULARI Öğrencinin bir konuda inceleme ve araştırma yaparak onunla ilgili hazırlayacağı

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 )

TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 ) TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 ) FİZİK GRUP GIRGIR PROJE ADI SIVI İLETKENLİĞİNDEN YARARLANARAK SU SEVİYESİNİN

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET

ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Öykü Doğa TANSEL DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gökhan TUFAN İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1. Projenin amacı.. 2 2. Projenin hedefi.. 2 3. Elektrik

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: LLP TR-KA3-KA3MP ÖĞRETMEN KILAVUZU BUCKYBALL

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: LLP TR-KA3-KA3MP ÖĞRETMEN KILAVUZU BUCKYBALL NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRETMEN KILAVUZU BUCKYBALL İçindekiler 1. Öğretmenler için Önsöz 2. Giriş 3. Öğrenme Süreci 4. Sonuç 5. Değerlendirme

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

TAŞINABİLİR PEDALLI ELEKTRİK ÜRETME ÜNİTESİ PROJESİ

TAŞINABİLİR PEDALLI ELEKTRİK ÜRETME ÜNİTESİ PROJESİ TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI TAŞINABİLİR PEDALLI ELEKTRİK ÜRETME ÜNİTESİ PROJESİ Projenin Tematik Alanı Elektrik Teknolojileri Tematik Alanı Makine

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

NEODYUM MIKNATISLARLA ELEKTRİK ÜRETME GRUP FENER

NEODYUM MIKNATISLARLA ELEKTRİK ÜRETME GRUP FENER NEODYUM MIKNATISLARLA ELEKTRİK ÜRETME GRUP FENER Zeynep ALAKURT Osman GÜNER DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Şakir ERKOÇ, Doç. Dr. Mahmut BÖYÜKATA TEKNİSYEN : Arş. Gör. Fatma ÖZÜTOK TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

BULAġIK MAKĠNELERĠNDE * MALZEMELERDEKĠ KOROZYONU ÖNLEMEK AMACIYLA KULLANILABĠCEK DOĞAL MALZEMELERĠN ARAġTIRILMASI

BULAġIK MAKĠNELERĠNDE * MALZEMELERDEKĠ KOROZYONU ÖNLEMEK AMACIYLA KULLANILABĠCEK DOĞAL MALZEMELERĠN ARAġTIRILMASI BULAġIK MAKĠNELERĠNDE * CAM MALZEMELERDEKĠ KOROZYONU ÖNLEMEK AMACIYLA KULLANILABĠCEK DOĞAL MALZEMELERĠN ARAġTIRILMASI PROJE EKİBİ Emine BALTACI ġefika TEKĠN PROJE DANIġMANLARI Prof.Dr. Adem KILIÇ Prof.Dr.Esma

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEYEN BUZDOLABI

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEYEN BUZDOLABI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEYEN BUZDOLABI Hazırlayan Öğrenciler Didenaz GÜNDOĞDU 7- A Zeynep AYGÜN 7- A Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3. Yöntem...3

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları...

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL ve TEKNĠK ARAġTIRMA KURUMU

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL ve TEKNĠK ARAġTIRMA KURUMU TÜRKĠYE BĠLĠMSEL ve TEKNĠK ARAġTIRMA KURUMU LĠSE ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJELERĠ YARIġMASI ( 2008 2009 Eğitim Öğretim Yılı Bölge Finaline Katılım ) Projeyi Hazırlayan Öğrencinin /Öğrenciler: Adı

Detaylı

MT - FP UV Dijital UV Flatbed Yazıcı

MT - FP UV Dijital UV Flatbed Yazıcı MT - FP4060 - UV Dijital UV Flatbed Yazıcı En çok baskılama alanı 60x40cm Herhangi bir materyal üzerine direk baskı Yüksek baskı hızı ile toplu üretim için ideal Bitmiş ürünler su geçirmez,uv korumalı

Detaylı

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 160 sorudan oluşan ve 160 dakika süren bir sınavdır. 40 ar soruluk 4 ayrı testten oluşur. Testlere göre soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Fen Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EKOLOJİK MÜCADELE İÇİN DOĞA İLE EL ELE

EKOLOJİK MÜCADELE İÇİN DOĞA İLE EL ELE EKOLOJİK MÜCADELE İÇİN DOĞA İLE EL ELE HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER Semra Ece AKAT (7-F) Ece TEMİZ (7-F) DANIŞMAN ÖĞRETMEN Pınar ÇALIK ÖZBAY İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3.

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ

ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Bürge ÖZTÜRK DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Melike GÜZEL İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...2 3. Giriş...3-4 4.Yöntem...4-5

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort.

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İBRAHİM ÇALIK ANADOLU LİSESİ 12 ML 3. DENEME SINAVI Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji 22, 9, 19,75 9,5 2,5 8,88 6,, 6, 4,5 1,5 4,13 8, 4, 7,,,,

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 7 6 4 5 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 YOLUN EN GÜVENLİ YERİ Ürettiğimiz her Mazda aracı, güvenliğinizi korumak için tasarlanmış çeşitli akıllı

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK LİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 JP1- LİSE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ 1.GÜN 09:00-09:30 1 FATİH YAŞAR 2 EMİNE KESKİN NO AWARDED 3 SAADET UYAR 4 KEMAL

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-2 de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS- 2 ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Fen yolu ile sorgulama. Asuman Önder Sema Almazlar

Fen yolu ile sorgulama. Asuman Önder Sema Almazlar Fen yolu ile sorgulama Asuman Önder Sema Almazlar Aktivite 1 BATAR MI? YÜZER Mİ? Yöntem ve hedef Öğrenme istasyonunda çocuklar bir bilim adamı gibi davranacak, nesnelerin yüzen mi, batan mı olduğunu tahmin

Detaylı