TRABZON YOMRA FEN LİSESİ BİLİM FUARI PROJELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON YOMRA FEN LİSESİ BİLİM FUARI PROJELERİ"

Transkript

1 PROJELERİ

2 Gözlerimizi kapayıp, yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş,uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur. (1922; S.D. I )

3 Özcan ÖZDEMİR Ş.Furkan ÖZTÜRK S.Özleyiş ATAKOL Nd-Fe-B SÜPER MIKNATISLARI İLE MAGNETIC LEVITATION SİSTEMİ VE HIZLI TREN MODELLEMESİ Bu çalışmada, magnetik alan şiddeti, magnetik kuvveti ve diğer fiziksel özellikleri ölçülen Nd-Fe-B mıknatıslarının magnetik levitationa uygun olup olmadığı araştırıldı. Bu mıknatısların çok güçlü kutup şiddetlerinin olduğu ve levitation uygulamalarda kullanılabilecekleri tespit edildi. Hızlı tren modellemesi yapıldı. Yapılan çalışmalardan sonra Nd-Fe-B mıknatıslarının çok güçlü kutup şiddetlerinin olduğu ve bu mıknatısların levitation uygulamalarda kullanılabileceği görüldü. Ayrıca bu çalışmada tasarlanan hızlı tren modeli eğitim amaçlı uygulamalarda kullanılabilir. FİZİK Hızla artan enerji ihtiyacının yanında tükenen bilinen enerji kaynakları yerine alternatif enerji kaynakları üretmek ve var olan enerjiyi çevreyi kirletmeden ve amacına tam uygun şekilde tasarruflu kullanmak, ısı kayıplarını önlemek teknolojinin üreteceği bu ve benzeri sistemler sayesinde olacaktır. Oda sıcaklığı gibi yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik gösteren bir malzeme üretildiğinde hayat çok daha hızlı olacaktır. 2

4 Furkan ŞENTÜRK 10/C Berrin KAPUSUZ 10/C EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Özcan ÖZDEMİR YBCO Süperiletkeninin İzobarik Oksijen Ortamında Elde Edilmesi ve Magnetik Alandaki Davranışlarının İncelenmesi Bu çalışmada, polikristal YBCO süperiletkeni izobarik oksijen ortamında elde edilerek bu süperiletkenin magnetik alandaki davranışları incelendi. Magnetik alanda süperiletkenliğe geçiş ve magnetik alan olmaksızın süperiletkenliğe geçiş sonrasında numunenin gösterdiği özelliklerin aynı olmadığı görüldü. Süperiletkenin magnetik alana karşı duyarlılığının malzemenin yapısına, sıcaklığa ve magnetik alanın uygulanma sürecine bağlı olduğu tespit edildi. YBCO süperiletkeninin farklı yöntemlerle elde edilebileceği gösterildi. FİZİK 3

5 Özcan ÖZDEMİR Emre ATEŞ Onur KUZU Batuhan AKKAYA HİDROJEN JENERATÖRÜ VE ZEPLİN Yenilenebilir enerjiler bol olmaları ve çevre kirliliğine neden olmamalarından dolayı fosil yakıtlardan üstündürler. Ancak, kesikli olmaları ve ulaşımda kullanılamamaları, bunlardan elde edilen enerjinin başka bir formda depolanmasını gerektirir. FİZİK Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi hidrojenle depolamak mümkündür. Bu amaçla hidrojen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebilir ve böylece bu kaynaklardan elde edilen enerji hidrojene geçmiş olur. Elektrikten farklı olarak hidrojen, gerektiğinde kullanılmak üzere kolaylıkla depolanabilir ve ihtiyaç olan yerlere taşınabilir. Hidrojen jeneratörleri kimyasal reaksiyon yoluyla hidrojen üreten sistemdir. Hidrojen jeneratörü için gerekli olan krom ve plastik borular, vanalar, manometreler ve teflon temin edilerek yapılan işlemler sonucunda düzenek oluşturuldu. Saf su ile sülfürik asit çözeltisi hazırlandı. Balon vanaya bağlanarak güç kaynağı ve kablolar ile devre tamamlandı. Düzenekte uygun koşullar sağlanıp elektroliz başlatıldığında borular içerisinde reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Bu reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan hidrojen gazı uygun basınca geldikten sonra vana yardımıyla balona aktarılmıştır. Bir süre beklendikten sonra balon hidrojen gazı ile şişmiştir. Deneyler sonucunda devreden geçen akım arttırıldığında balonun daha çabuk şiştiği gözlemlenmiştir. 4

6 Yağız ÜÇÜNCÜ 9/B EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Volkan KAZANCI TRABZONDAKİ BAZI BÖLGELERİN RADYOAKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Trabzondaki kanser vakalarının topraktaki radyasyon oranlarıyla bir ilişkisi olup olmadığının araştırılması, sonuçların değerlendirilmesi kontrol bölgesi ile aradaki farkların karşılaştırılmasıdır. Trabzon daki birkaç yerden (Merkez,Yomra,Düzköy,Maçka,Sahil) toprak örneği alındı. Bu örnekler eleme yöntemiyle taşlardan ve yabancı maddelerden arındırılarak toz haline getirildi. Kaplara konuldu. Radyoaktif denge oluşması için kaplar 40 gün boyunca kapalı olarak bekletildi. Daha sonra KTÜ Fen Fakltesi Fizik Bölümü Atom ve Çekirdek Fiziği Laboratuvarında Gama Spektroskobik yöntemle doğal 238U, 232Th, 40K ve yapay 137Cs elementlerinin radyonüklit aktiviteleri hesaplandı. 238U, 232Th ve 40K aktivite konsantrasyonu için dünya ortalama değerleri sırasıyla 35, 30 ve 400 Bq/kg olarak verilmektedir (UNSCEAR, 2000).Yapılan analizler sonucunda örnekleme yapılan bölgelerde radyoaktivite konsantrasyonu; Düzköy ve Yomra bölgesinde 238Uradyoaktivite konsantrasyonu dünya ortalama değerinin biraz üzerinde40,41±3,75bq/kg ve 44,95±3,87Bq/ kg değerinde hesaplanmıştır. 232Th radyoaktivite konsantrasyonu Yomra bölgesinde35,03±4,03bq/kg değerinde dünya ortalama değerinin üzerinde hesaplanmıştır. 40K radyoaktivite konsantrasyonu Sahil bölgesinden alınan örnek de 698,54±40,34Bq/kg değerinde dünya ortalama değerinin üzerinde hesaplanmıştır. Yapılan ölçümlerde yapay radyoaktiviteyi oluşturan 137Cs radyoaktivite konsantrasyonu da hesaplanmıştır. Maçka bölgesi dışında örnek alınan diğer bölgelerde Sezyum elementi bulunduğu gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında Trabzon daki Maçka, Düzköy, Merkez, Sahil ve Yomra nın radyoaktivite düzeylerinin dünya standartlarından aşırı yüksek olmadığı gözlemlendi. FİZİK 5

7 Volkan KAZANCI M.Feryüz ÖKSÖZ 9/A Y.Gökberk YAVUZ 9/B M.Kaan KARABİNA MIKNATISLARDAN ETKİLENEN DERE TAŞLARINDA FERROMAGNETİK MADDE ANALİZİ Dere yataklarında bulunan bazı taşlar doğal yollarla oluşmuş Fe2O4( demir oksit) bileşiği içerir. Bu ferromagnetik maddeyi bulunduran taşlar mıknatıstan ve manyetik alandan etkilenir. Bu durum da doğal olarak akla Doğada bulunan ferromagnetik madde içeren taşlardan doğal kalıcı mıknatıslar elde edilebilir mi? sorusunu getirir. FİZİK Biz, bu araştırmada, dere yatağından elde edilmiş taşları bir mıknatısla oluşturduğumuz manyetik alanda etkiledik ve sonrasında taşların içeriğindeki ferromagnetik maddelerin analizini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü laboratuvarında XRF cihazında 21 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirdik. Analizler sonucunda elimizdeki taşların içeriğinde çok miktarda elemente rastladık. Ancak bizim için önemli olan nokta, taşların içeriğinde Fe(demir) elementinin oranıydı. Analiz raporunda da görüldüğü üzere, taşlarda %4,61 oranında Fe elementi bulundu. Bu, dere yatağında bulunan ve mıknatıslardan etkilenen elimdeki taşın zayıf bir doğal ferromagnetik madde olduğunu gösterdi. Bu taşlardan ferromagnetik özellik gösterenlerini mıknatıs yardımıyla ayırdık.bu maddeleri demir bir kalıp ile presledik.ardından elektromanyetik alanda şokladık. Malzememiz az da olsa ferromagnetik özellik gösterdi ama mıknatıs olması için yeterli değildi.daha sonra malzememizi ısıl işleme tabii tuttuk.madde mıknatıslık özelliği göstermedi.ama bu diğer ferromagnetik taşların da olmayacağı anlamına gelmez.diğer metallerde de mıknatıslık özelliği gözlenebilir. 6

8 Hasan TOKGÖZ O.Berkay ŞAHİN Şeymagül SARI Özcan ÖZDEMİR FRANSANIN PONT-MAHE BÖLGESİ İLE TRABZON- YOMRA İLÇESİNDEKİ RADYOAKTİVİTENİN KARŞILAŞTIRMASI Projedeki amacımız ; 1.Ülkemize kurulacak olan yeni nükleer santralin yaratacağı radyoaktif kirlenmenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini saptamak. 2. Geçmiş yıllarda yaşanan Çernobil patlamasının ülkemizin Karadeniz kıyılarına etkilerini saptamak. 3.Gelgitin radyoaktif kirliliğin dağılımı üzerindeki etkilerini saptamak. Yapılan deneylerde ülkemizin kuzey kıyısında bulunan ve geçmişte Çernobil gibi büyük bir nükleer felaketin zararlarından etkilenmiş olan Trabzon kıyılarında Sezyum (Cs-137) atomu Fransa kıyılarına göre oldukça yüksek miktarda bulunmaktadır. Böyle bir kirlenmenin günümüze kadar etkisini sürdürdüğü düşünülürse durumun ne kadar kötü olduğu ortaya çıkmaktadır. Fransa kıyılarından elde edilen verilere baktığımızda kıyıdan uzaklaştıkça bu nüklitlerin radyoakivitesinin sürekli olarak arttığı görülmektedir.. Bu da gelgitin suda ve kuma çökelmiş halde bulunan maddeleri düzenli dağıtan bir etkiye sahip olmadığını, aksine bu maddeleri denizin iç kısımlarına doğru yönlendirdiği görülmektedir. Yani düzenli deniz harketleri maddeleri kıyıdan uzaklaştırma görevi üstlenmektedir. FİZİK 7

9 Volkan KAZANCI Eren BOZ 9/B Yağız KUMBAROĞLU 9/B H. Özgür ALBAYRAK 9/B Elektrik Akımı Sonucu Oluşan Manyetik Alanın Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri Projedeki amacımız manyetik alanın bitkilerin gelişimi üzerine etkilerini incelemektir. FİZİK Manyetik alanın ve sıcaklığın etkisi ile nohutun geliştiği, manyetik alanda olmayan nohutun gelişmediği, manyetik alandaki soğanın manyetik alanda olmayan soğana göre daha az geliştiği, manyetik alansız ortamdaki fasulye tohumu gelişirken manyetik alanda olan fasulye tohumunda herhangi bir gelişme olmadığı gözlemlenmiştir. Manyetik alanın bazı bitkilere olumlu bazı bitkilere olumsuz etki yaptığı görüldü. Bazı paramanyetik ve ferromanyetik manyetik yapıya sahip minerallerin manyetik alan tarafından çekilip, bazı diyamanyetik yapıya sahip mineral maddelerin manyetik alan tarafından itilmesinden dolayı bitkiye gerekli minerallerin bitki tarafından alınıp alınmamasında olumlu ve olumsuz etki yapabileceği, bunun için bitkiye gerekli minerallerin öğrenilip, toprak analizlerinin önceden yapılıp, manyetik alanın yönünün de ona göre belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 8

10 Ayça ÖZTÜRK F. Anıl TAŞPINAR Ayşegül KARAKAYA Özcan ÖZDEMİR SÜRTÜNME KUVVETİ PRENSİBİNE BAĞLI KALINARAK KIŞ AYLARINDA OLUŞAN BUZLANMAYA KARŞI AYAKKABI TABANLARINA ALTERNATİF TABAN ÇEŞİTLERİ ÜRETİLMESİ Projemizde sürtünme kuvveti prensibine bağlı kalınarak kış aylarında oluşan buzlanmaya karşı ayakkabı tabanlarına alternatif taban çeşitleri üretilmesini amaçladık. Ülkemizin bulunduğu matematik konumdan dolayı ülkemizde 4 mevsim yaşanmaktadır. Kış ayları ülkemizin bazı bölgelerinde kısa veya uzun süreli olmak üzere buzlanmaya yol açıp yayaların çeşitli kazalar geçirmelerine neden olmaktadır. Bu sakatlanmalar bilek burkulmasından başlayıp kişinin öğrenim veya iş hayatını aksatabilecek derecede büyük kırıklara kadar devam etmektedir. Ayakkabı tabanlarında kullanılan maddeye bağlı olarak oluşan sürtünme kuvveti katsayısı bu zedelenmelerde oldukça önemli bir ölçüttür. Otomobil tekerleklerinden yola çıkarak kurduğumuz hipotezi açıklamak gerekirse, eğer tekerlek aşırı düzse sürtünme katsayısı düşüktür ve bu yüzden buz üzerinde yol alamadan kaymakla yetinir. Fakat yüzeyi ne kadar düz değilse bu oranda istenilen yolu kaymadan alır. Otomobil tekerlekleri ve ayakkabı tabanları kauçuktan yapılır. Yani sürtünme katsayıları kauçuğun türüne bağlı olarak neredeyse aynıdır. Eğer sürtünme katsayısını yükseltirsek bu tutunmayı artırarak kaymayı engelleyebiliriz. Kaymanın engellenmesiyle yayaların zedelenmesi bir miktar engellenir. FİZİK 9

11 Ahmet Hamdi ALKAN Nurbanu COŞKUNÇELEBİ Nazlı DURMAZ KİMYA AYVA (Cydonia oblonga) ÇEKİRDEĞİNDEN ORGANİK BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI ELDE EDİLMESİ Günümüzde bulaşık makinelerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bulaşık makinelerinde deterjanla birlikte çeşitli parlatıcılar da kullanılmaktadır veya bu parlatıcılar deterjanın içerisinde bulunmaktadır. Parlatıcılar çoğunlukla kimyasal maddelerden oluşmaktadır ve bu kimyasallar kullandığımız bardak, tabak, çatal, vb. mutfak gereçleriyle vücudumuza ulaşmakta ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Ayrıca bu parlatıcıların içindeki kimyasallar atık sularla doğaya karışmakta ve doğaya zarar vermektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız insan sağlığına ve doğaya hiçbir zarar vermeyecek tamamen organik parlatıcılı deterjan üretmektir. Bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanların insan ve çevre sağlığına olan zararları göz önünde bulundurarak, bunlara alternatif olarak tamamen organik bir parlatıcı yapmaya karar verdik. Çeşitli meyve ve sebzelerin biyolojik özelliklerini araştırdık. Ayvanın özünde bulunan müsilaj maddesinin parlaklık sağlayan bir madde olduğunu öğrendik. Ve bunu çalışmalarımızda kullanabileceğimize karar verdik. İlk olarak bu özü nasıl kullanabileceğimizle ilgili denemeler yaptık. Ve bu denemelerin sonunda doğru yöntemi bulduk. Bu yöntemle oluşturduğumuz karışımları birkaç farklı makinede denedik. Kimyasal parlatıcılarla yıkanan mutfak gereçleriyle, bizim organik parlatıcımızla yıkanan arasında bir fark olmadığını gözlemledik. Sonuç olarak; ürettiğimiz organik parlatıcılı deterjanın diğer deterjanlara göre hem daha ekonomik ve daha çevreci olduğunu ortaya koyduk. 10

12 Esra SEDEF Sümeyye ÜÇÜNCÜ Onur KUZU Ahmet Hamdi ALKAN BAL POLEN VE PROPOLIS ÖZÜTLERININ YAŞLANMA VE KANSERE KARŞI ETKILERININ ARAŞTIRILMASI Doğal ürün olarak tüketilen bal, propolís ve polenin biyolojik olarak gıda değerinden başka özellikle yaşlanmayı geciktirici ve kanseri önleyici özelliğinin olup olmadığının araştırılması. Elde edilen sonuçlar standart antioksidan maddeler olan, BHT, sentetik antioksidan, askorbik asit ve polîfenolik yapıya sahip doğal antioksidan olan kateşin ile karşılaştınldı. Her iki antioksidan yönden bal, polen ve propolisin etanolík özütlerinin antioksidan özelliğe sahip birer potansiyel ürün olduğu ancak propolisin çok daha yüksek etkide olduğu tespit edildi. KİMYA 11

13 Sibel BATAR R. Kader DAMLA Seval ÇOBANOĞLU B. Gözde ÖNER MANYETİK AKI DEĞİŞİMİNİN ONCORHYACHUS MYKİSS (GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI) NIN EMBRİYONAL GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ BİYOLOJİ Ülkemizde 1967 den beri soğuk su balıkları yetiştiriciliğinde baskın tür olarak gökkuşağı alabalığı yetiştirilmektedir. Yapılan uygulamalar ile balık çiftliklerinde ve su araştırma ve enstitülerinde alabalıklarda verimli döl oluşmasını sağlamak ve embriyonun gelişim süresini kısaltmak pazara erken ürün sürmek açısından önemlidir. Daha önce yapılan deneylerde Hz frekanslı manyetik alanların sinek,tavuk,deniz yıldızı ve fare gibi hayvanlarda embriyonel aşamada değişikliklere yol açtığı saptanmıştır. Oncharhyachus mykiss (gökkuşağı alabalığı) türünün yumurtadan çıkış süresi 24 ile 60 gün arasındadır. Bu çalışmayla yumurtadan çıkış süresi magnetik akı değişimi yardımıyla kısaltılarak kısa zamanda yeni bireyler oluşturmak amaçlanmıştır. Balık yumurtalarının üzerinde oluşturulan manyetik alanın yumurtadan çıkış süresi üzerine uyarıcı etki yaptığı ve canlının büyümesini olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Bu durum manyetik alanın embriyo gelişimini hızlandırdığı ve hücre bölünmesini arttırdığı şeklinde açıklanabilir. Sonuçlara göre 50 Hz frekanslı elektrik akımının balık yumurtalarının embriyolojik döneminde mitotik farklılıklar meydana getirdiğini söylenebilir. 12

14 Ezgi ÜNLÜ Emre ATEŞ Büşra ATAŞ Sibel BATAR FARKLI BAKTERİ TÜRLERİNDE MFC (MİCROBİAL FUEL CELL) YÖNTEMİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Günümüzde artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarına alternatif daha çevreci bir yöntem en büyük gereksinimlerimizden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada yenilenebilir, çevreci ve zararsız bir enerji kaynağı elde etmek için insan yaşamının her evresinde rol alan farklı mikroorganizmalar kullanarak elektrik üretiminin sağlanması istenmektedir. Ülkemizde yeterince ilgi göremeyen bu alternatif enerji kaynağına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Dört farklı bakteri türüyle yapılan çalışmada her türün belirli miktarlarda elektrik ürettiği gözlemlenmiştir. Çalışmada 500ml lik bakteri solüsyonu kullanılmıştır. Bunun yerine daha büyük bir sistem kullanılarak verim arttırılabilir. Düzenekte kullanılan tuz köprüsü yerine fabrikasyon proton seçici membran kullanılabilir. Bakterilerden elektrik üretimi doğaya zarar vermeden, yenilenebilir alternatif bir enerji kaynağıdır. Yapılabilecek çalışmalarla verim artırılabilir. BİYOLOJİ 13

15 Burçak N. ARSLAN Züleyha YILMAZ 9/B Betül ULUBAY 9/B Miray TAŞÇI 9/B Esra EYİBİL 9/B Sema ERSOY 9/B OTOMATİK HAYVAN BESLEME CİHAZI Geliştirilip Pazara Sunulacak Ürün Nedir? Hayvan besleme cihazı, sokaklarda hayvanların beslenmesini mama ve su ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak bir üründür. Ürün Hedef Pazarı Kimlerden Oluşur? Belediyeler, barınaklar, pet shoplar, evcil hayvan sahipleri. BİYOLOJİ Ürün Özellikleri Nelerdir? Su ve yemek haznesi bulunan iki bölmeli mekanizma, hayvanların hem yemek hem su ihtiyacını karşılayacak fizik kurallarına göre hazırlanmış besleme cihazıdır. Bu Ürünü Farklı Yapan Nedir? Pazar alanının çok fazla olması. Mekanizmanın fizik kurallarına uygun olarak tasarlanması. Türkiye nin geneline yayma düşüncesi. Ürünün Artıları Nelerdir? Kullanımda zorluk bulunmaması. Mekanizmanın sensörle iş görmesi. Enerji tasarrufu sağlaması. 14

16 Simge KURKAN Berfin AYDIN Gül Nisa ÖZTÜRK Rabia RAKAN 10/A K.Emre KILIÇ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Burçak N. ARSLAN MİTOZ SANDALYELERİ - Geliştirip pazara sunulan ürün açıldığında çift kişilik olabilen sandalyedir. - Hedef pazar çok geniş olmakla birlikte daha çok şu kesimleri hedefler: Kalabalık aileler, çocuk yuvaları, çay bahçeleri, yeni evli çiftler, genel olarak kalabalık ortamlardır. - Ürün normal sandalyeden farklı olarak çift kişilik olabilmektedir. Tek kişilik sandalye olarak kullanılan ürün ihtiyaç durumunda kenarından çekilerek içine geçirilen diğer sandalyeyi ortaya çıkarabilmektedir. Bu sayede sandalyenin kullanılmadığı durumlarda yer tasarrufu yapılmaktadır. - Ergonomik sandalyeyi diğer standart sandalyelerden farklı kılan aynı konforla birlikte çift kişilik olabilmesidir. Bunun yanında sandalyenin maliyeti iki sandalyenin maliyetinden düşüktür. Aynı zamanda iki sandalyenin görevini görebilmektedir. - Avantajlar: Ürün iki sandalyenin kaplayacağı yere göre daha az yer kaplamaktadır. Ürünün maliyeti iki sandalyenin maliyetine göre daha azdır. BİYOLOJİ 15

17 Burçak N. ARSLAN M.Can AYHAN 10/C Betül EŞİN 10/A İrem TURAN 10/A Batuhan BİLGİLİ 10/A Elif KANBER 10/C BİYOLOJİ KEYPENCIL Keypencil bir eğitim teknolojisidir. Bir kalem inovasyonudur. Keypencil ile soru çözerken sorunun cevabını merak ettiğimizde cevap anahtarına bakma uğraşından kurtuluyoruz. Onlarca test arasından çözdüğümüz testin numarasını ve sorunun cevabını bulmak hem zamanımızı almaktadır. Hem de bizi uğraştırmaktadır. Uyumlu testlerde kullanılacak keypencil ile sorunun cevabını anında öğrenebilmekteyiz. Keypencil ın arkasında bulunan UV ışık ile testlerin gizlenmiş cevaplarına ve ya çözümlerine ulaşacağız. Bu sayede zaman tasarrufu sağlamış ve cevap anahtarı uğraşından kurtulmuş olmaktayız. Keypencil ürünü uçlu kalem sistemi ile mor led ışıklı bir devrenin birleşiminden oluşur. Devrede 3 adet küçük saat pili, bir adet mor lamba, ve iletken tel bulunur. Devre keypencilin arkasında bulunur ve kullanışlı düğmesi ile rahatça açılır. Bu kalem için hazırlanmış testlerin alt kısmında boş görünen kutuların içinde görünmez mürekkep ile yazılmış cevaplar yada çözümler bulunur. Soru çözüldükten sonra doğru cevap ve ya çözüm öğrenilmiş olur. Hem pekişir, hem zaman tasarrufu ve kolaylık sağlar hem de uzun vadede kağıt tasarrufu sağlar. Keypencil hem çevreye hem de insanlara yararı olan bir inovasyondur. 16

18 Mustafa SATIR 11/B Batuhan KALAY 11/B Y.Emir KUMKUMOĞLU 11/B EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Birol SEZGİN Balık Çiftliklerinin Doğaya Zararlarının Araştırılması Birleşmiş Millteler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organisation, FAO) verilerine göre, su ürünleri yetiştiriciliği Dünya da son on yılda en hızlı büyüyen gıda üretim sektörüdür. Günümüzde toplam su ürünleri üretiminin %41 i yetiştiricilik yoluyla elde edilmektedir. FAO nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar avcılık ve yetiştiriciliğin eşitleneceği öngörülmektedir. Zengin iç su kaynaklarına ve uzun bir sahil şeridine sahip olan ülkemizde doğal avcılığın yanı sıra kültür balıkçılığı da giderek artan bir eğilim göstermektedir. Kıyısal sularda hızlı gelişen yetiştiricilik; kaynak tahsisi, çatışma ve çevresel etkiler gibi çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız balık çiftliklerinin doğaya zararları üzerinde yapılmış bilimsel çalışmaları derleyerek, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmaktır. BİYOLOJİ 17

19 M.Kaan KARABİNA Aslı GİRİFTİNOĞLU Oğuzhan KADIOĞLU H.Bahar ALKAN Mustafa KARAL Fatih KAKLIKAYA BİYOLOJİ AVRUPA NIN DOĞAL HAZİNELERİ NATURAL TREASURES OF EUROPE Projemiz Avrupa daki birbirinden farklı biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeyi amaçlarken, doğayı korumayı ve onun çeşitliliğini muhafaza etme konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak istemektedir. PROJE AKTİVİTELERİ: İnternet üzerine öğrencilerin tartışabilceği ve iletişim kurabilceği öğrenci platformu oluşturmak Projeye ait web sitesi oluşturmak. www. natural-tresures.eu Doğa konulu, her mevsime ait fotoğraf yarışması düzenlemek İlk yurtdışı hareketliliği BELÇİKA/Aalter İlk video film çalışmaları Bölgemizde fauna ve flora ile ilgili öğrenme materyalleri hazırlanması Bölgede yaşayanların doğa ya karşı tutumlarını ölçmek için anket uygulaması Mevsimsel ekolojik mesaj yarışması düzenlenmesi İkinci hareketlilik PORTEKİZ/ Braga Üçüncü hareketlilik TÜRKİYE/ Trabzon Extra hareketlilik SLOVENYA/ Ljubljiana Doğa ya karşı sorumluluğumuzu arttırmak için her yıl 2 gün çevre günü düzenlenmesi 5/ Çalışma yılı sergisi Dördüncü yurtdışı hareketliliği YUNANİSTAN/ Girit Beşinci yurt dışı hareketliliği FRANSA/ Derval İkinci anket çalışması Final belgeseli çalışması Altıncı yurtdışı hareketliliği ALMANYA / Prien Uluslararası öğrenci kongresi ALMANYA /Prien İkinci Final Sergisi 18

20 Emine TURHAN 9/C Fatma ULUDÜZ 9/C İrem İSKEFİYELİ 9/C EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Hüsnü EMİRZEOĞLU Küreye Giden Yolda Çokgenlerin Dansı Projedeki amacımız küreye benzer bir şekil elde etmek için düzgün çokgenleri birleştirerek oluşturulan üç boyutlu cisimlerin kenar sayısı, yüz sayısı, köşe sayısı gibi özellikleri arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Değerlendirilen bulgular incelenerek iki tane bağıntı elde edildi. Bu bağıntılar şunlardır; 1.m tane a kenarlı düzgün çokgen ile n tane b kenarlı düzgün çokgen kullanılarak oluşturulan üç boyutlu geometrik cisim için; Kenar sayısı= 2. m tane a kenarlı düzgün çokgen ile n tane b kenarlı düzgün çokgen kullanılarak oluşturulan ve k tane açısının birleştirilmesiyle bir köşesi meydana gelen üç boyutlu geometrik cisim için; Köşe sayısı= Yapılan tüm çalışmalar sonucunda küreye en yakın olan cismin 12 düzgün beşgen, 30 kare ve 20 eşkenar üçgenden oluşan çokyüzlü olduğuna karar verildi. MATEMATİK 19

21 O.Emre YAZGAN Zeynep Y. TUNÇ M.Yiğithan BAHADIR 11/B M.Faruk GÜNDOĞDU H.Feyza YEREBAKAN Mustafa GÖRMÜŞ H.İbrahim ERDOĞAN MATEMATİK KARMA SINAV SİSTEMİ (KSS) İl ve ilçelerde sınavların, aynı anda, 9, 10, 11 ve 12. Sınıfların karıştırılarak yapılmasıyla kopyanın engellenmesi, birlik ve beraberlik; aynı zamanda OBP nin daha etkin olması ve üniversiteye girişte uzun vadede referans alınması amaçlanmıştır. KSS sınav sistemi sayesinde kopya, grafikte de görüldüğü gibi engellenmiş, standart sapma değerleri genel olarak artmış ve aritmetik ortalama değerleri azalmıştır. Yukarıdaki grafik ve verilerden yararlanarak standart sapma ve aritmetik ortalama, dolayısıyla Ğ puanının düştüğü ve kopyanın engellendiği görüldü. SİSTEMİN FAYDALARI 1) Bu sistemle öğrencinin kopya çekmesi engellenecek ve öğrenci hak ettiği notu alacaktır. 2) Okul içinde birlik ve beraberlik duyguları pekiştirilecektir. 3) Daha iyi bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 4) Ölçme ve değerlendirme orta öğretimde tam anlamıyla yapılacağından üniversite sınavına gerek kalmadan öğrencinin notuna göre yerleştirme yapılabilir. Yapılan mülakatlar sonucunda öğrencilerin ilk zamanlarda farklı yerde sınava girmeyi yadırgadıkları, bu sisteme karşı oldukları tespit edildi.ilerleyen zamanlarda yinelenen mülakatlarda ise tam tersine öğrencilerin sisteme alıştıkları, yabancı sınav ortamlarına daha rahat ayak uydurdukları tespit edildi. 20

22 Murat Can ALTINKYANAK 9/A Muhammet KERTMEN 9/A EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Osman ÖZKURT Birinci Dereceden Çok Bilinmeyenli Denklemlerin Excel Üzerinde Çözümü Excel programını kullanarak, elektronik ortamda birinci dereceden çok bilinmeyenli denklemlerin çözülebileceği bir program hazırlamak, yetişen yeni nesli bilgisayar alanında ilgi çekici şeylere yönlendirmek. Öğretmenlerden gerekli bilgiler alındı. Matrislerin çözümü öğrenildi. Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde çarpanların takibi ve iki parametreye bağlı verilerin kaydedilmesi amacıyla kullanılırlar. Dizeylerin toplanabilir, çıkartılabilir, çarpılabilir, bölünebilir ve ayrıştırılabilir olmaları, doğrusal cebir ve dizey kuramının temel kavramı olmalarını sağlamıştır. Excel programında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bilinmeyenli denklemlerin dizileri oluşturuldu. Bu dizilerin DİZEY_TERS formülü ile ters matrisleri alındı. Bilinmeyen değerler, DİZEY_TERS formülünden çıkan sonuçların DÇARP formülü ile denklem sonuçlarıyla çarpılmasıyla ortaya çıktı.. MATEMATİK 21

23 İbrahim AKBUĞA Zeynep Yüsra TUNÇ Ş.Simge KAS Macahel de Türk-Gürcü Kültür Sentezi Macahel Köyü halkına yönelik sosyolojik bir çalışma yaparak farklı etnik grupların birbiriyle uyum içinde yaşadığını ve yaşayabileceğini ve nasıl bir kültür sentezi oluşturduğunu göstermek amaçlanmıştır. SOSYOLOJİ Aynı coğrafyada yaşayan farklı iki milletin, birbirlerinin kültürlerini ne kadar derinden etkileyebileceğini göstermek amacıyla çeşitli sorular hazırlandı ve bu sorular bir ankette toplandı. Anket, Gürcülerin yoğun olarak bulunduğu Macahel Bölgesindeki Gürcülere ve Türklere,daha doğru bilgilere ulaşmak amacıyla her yaş, kültür,eğitim grubundan kişilere uygulandı. Alınan cevaplarla katılımcıyı tanımlayıcı bilgilere, bölgedeki insanlar arasındaki ilişki düzeyine, toplum refahı hakkında bilgiye, etkileşme oranına ulaşmak amaçlandı. Anketteki cevaplar incelenerek farklı iki etnik grubun aynı ülkeyi vatan olarak benimseyip benimseyemeyecekleri, uyum içinde yaşayıp yaşayamayacakları gözlemlenmeye çalışıldı. Uyguladığımız anketten aldığımız cevaplarla, çeşitli dernekler tarafından çıkarılan kültür dergileri ve internet üzerinden yaptığımız çeşitli araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre Gürcüler Anadolu coğrafyasına uyum sağlamışlardır. Bu yörelerde etnik farklılık gözetmeksizin dil, giyim, yemek, mimari vb. konularda Türklerle uzlaşmışlardır. Bazı geleneklerini yaşatmayı da sürdürmüşlerdir. Türkler de atalarından gelen hoşgörü anlayışıyla Gürcülere her türlü destekte bulunmuşlardır. Gürcü kültürü de, Türklerin dikkatini çekmiş ve yöre halkını etkilemiştir. Her iki toplumun da birlikte yaşamaktan memnun olduğu gözlemlenmiştir.. 22

24 Ezgi KÜÇÜK Feride PİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İbrahim AKBUĞA 21 Aralıkta Meydana Çıkan Haberlerin Çocuklar Üzerine Etkisi Projemizde 21 Aralık 2012 tarihinde maya takvimi esas alınarak yapılan araştırmalara göre kıyametin kopacağı iddia edildi. Bu iddialarla ilgili çıkan haberler genç, yaşlı fark etmeksizin toplumun bazı kesimlerini etkiledi. Biz projemizde çocukların bu haberlerden ne derece etkilendiğini ve ailelerin bu konuda ne yaptıklarını araştırdık. Yaptığımız anketlerden de yola çıkarak bazı sonuçlar elde ettik. Yetişkin halk arasında bu söylentilere inanan yoktu. Fakat sorduğumuz sorulardan çocukların %54 lük bir kısmının bunun gerçek olabileceğini düşündüğünü çıkardık. Bu grubun içinde direkt olarak bunu dile getirmeye çekinenler vardı. Bu yüzden aileler çocuklarının ne düşündüklerini bilmemekte ve çocuklar yanlış düşünceler içine girmektedir. Çocukların ölümden ve sevdiklerini kaybetmekten korktuklarını yaptığımız anket sonucu anladık. 21 Aralık ta çıkan bu söylentiler de bazı çocuklara ailelerini, sevdiklerini ve arkadaşlarını kaybettireceğini düşündürmüştür. Çocuk zihni gerçekle yalanı ayırt edemez ve sosyal medyadan duyduğu şeyleri gerçek olarak alır. Yansıtmasa bile iç dünyasında bunun telaşını yaşar. Fakat çocuklarda şunu da gözlemledik ki korkularını ve düşüncelerini genellikle aileleriyle paylaşmıyorlar. SOSYOLOJİ Yetişkinlere yaptığımız anketten çıkardığımız sonuçlara göre yetişkinler buna inanmamaktadır. İnanmamalarına bu durumun dini inancımıza ters olmasını sebep olarak göstermeleridir. Ayrıca bunun çok saçma olduğunu ve sadece ilgi çekmek ve çıkar sağlamak için bu tip haberlerin yapıldığını söyleyenler de oldu. 23

25 İbrahim AKBUĞA Ayça ÖZTÜRK Cep Telefonunun Eğitime ve Öğretmen Öğrenci Arasındaki İlişkiye Etkisinin İncelenmesi Günümüzde gelişen teknolojinin hayatımıza en çok etkiyen ürünlerinden biri olan cep telefonunun hem öğrenci hem de öğretmenin bakış açısı üzerinden ele alınarak; eğitimdeki yerini ve öğrenci öğretmen etkileşimindeki durumunu saptayabilmektir. SOSYOLOJİ Uygulanan anketler sonucunda öğretmenlerin bir kısmı derse cep telefonu getirmelerinin ve/veya derste cep telefonu kullanmalarının olumsuz bir durum olmadığını düşünürken öğrenciler bu durumdan etkilenmektedir. Ayrıca öğrencilerin bir kısmı derste cep telefonu kullanılması gerektiğini savunsa bile bu durumun sonuçları öğrenci öğretmen ilişkileri üstünde birçok olumsuz etkisi olabilmektedir.bu durum öğrencinin derse karşı ilgisinin azalması ve/veya öğretmenin ilgili öğrenciye karşı tepkili yaklaşması kadar büyük boyutlara taşınabilmektedir. Bu durum öğrencilerin gözünde olumsuz olduğu kadar öğretmenlerin gözünde de olumsuzdur. Anketler sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin ortak görüşleri paylaştığı konular da olmuştur.örneğin öğretmenin derste cep telefonuyla konuşması veya öğrencinin derste cep telefonuyla ilgilenmesi başarıyla doğrudan ilgili olmadığı gözlenmiştir.ayrıca, ihtiyaç olduğu zamanlarda öğrencinin ve öğretmenin dersi sabote etmemek kaydıyla sınıfa cep telefonlarıyla girmelerini her iki taraf da hoşgörülü karşılamışlardır.öğretmen ve öğrencilere yapılan ankette her iki anket sonucunda derse cep telefonuyla girmenin kesinkes kurallarla yasaklanmasının da öğrenciyi derse cep telefonuyla girmeye ve ders esnasında cep telefonunu abartılı bir şekilde kullanmaya teşvik ettiğini düşündükleri görülmüştür. 24

26 Oğuzhan KADIOĞLU Berrin KAPUSUZ 10/C Berkay KALAYCI 10/C EĞİTİM ÖĞRETİM YILI H.Bahar ALKAN İremnur TOPBAŞ Fatih KAKLIKAYA Fixall Cep Telefonu Aparatı Amacımız günümüzde giderek gelişen teknolojiden toplumun daha fazla faydalanması ve günümüz insanlarının zamandan tasarruf edebilmesi için inovatif bir ürün ortaya çıkarmak. Teknolojik gelişimlere ayak uydurmak için telefon kapları üzerinde inovatif bir ürün ortaya koyduk. Telefonun kulaklığı, telefonun USB kablosu ve şarj aletini aynı kılıf içerisine yerleştirdik. Yerleştirdiğimiz ürünümüzün adını FİXALL olarak belirledik. Bu projeyi yaparken telefon kılıfı, çek-bırak mekanizmaları, stereo kulaklık, USB bağdaştırıcılar gibi malzemeler kullandık. Hepsini aynı kılıfın içine uygun şekilde konumlandırdık. Proje sonunda insan yaşamını kolaylaştırabildiğimiz ve zamandan tasarruf ettiğimiz inovatif bir her aparat dahil cep telefonu kılıfı ortaya çıkardık. TASARIM 25

27 Mustafa KARAL A.Paşa İSKENDER Berkcan AYDIN Ertuğrul FALCI Harun ÜÇÜNCÜ Salih YANIK Bilgehan M. BAKİ M.Can GÜNDÜZ KAR-BUZ (Yol Tuzlama Otomatı) Proje karayollarında buzlanmaya bağlı olarak gerçekleşen kazaları en aza indirmek amacıyla şirketimiz tarafından ortaya konulmuştur. Tuzun belediye ve ulaşım ağı ile uğraşan şirketlere ağır maliyetlere mal olması, çevreye tahrip edici etki yapması ve araçlara maddi hasar vermesi gibi yan etkilerinin olması bu projenin toplum hayatına sokulmasını zorunlu kılmıştır. Her yıl tonlarca tuzun saatlik farklarla(kısa zaman aralıklarıyla) çevreye ve yollara dökülmesi yerine 72 saat boyunca etkili olan solüsyonun ürünümüz tarafından 3 günde bir uygulanması hem iş gücünden hem de atık maddelerden dolayı oluşan yoğunluğu azaltacaktır. TASARIM Zemine bir fıskiye gibi gömülen Kar-Buz sıcaklığın eksi derecelere düştüğü havalarda( Üstündeki sensörler yardımıyla sıcaklığı ölçüyor.) güneş panellerinden elde ettiği enerjiyle topraktan çıkıp yola solüsyon atmaktadır. Gereken hava koşulları haricinde gömülü olduğu için çevrede görüntü kirliliği oluşturmaz dolayısıyla tarihi konumu olan yerlerde de rahatlıkla kullanılabilir.yolun kenarında kaldırım veya yolun kavisli olabileceğine binaen istenilen açılarda ayarlanabilmektedir. Ürünümüzde kullanılan solüsyon ağır metaller içermediği için çevrede zehirli etki yapmamakta dolayısıyla park ve bahçe kenarlarında kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir.ayrıca birden çok Kar-Buz olan yollarda ortak bir depo yardımıyla sürekli doluma ihtiyaç duyulmamaktadır.birbirinden farklı yerlerde kullanılan ürünlerimizde solüsyon tankları hava koşullarına bağlı olarak 3 ila 9 gün arasında doluma ihtiyaç duymaktadır. 26

28 Alper SOYLU 10/A EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Volkan KAZANCI TRAFİK İŞARETLERİNİN(YÖN VE ÜNLEM)OTOMOBİL LAMBALARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Projemizde insan hayatının önemli olduğu ve trafik kazalarının önüne hangi yöntemlerle geçilebileceği ele alınmıştır.trafik işaretleri ve otomobil sinyal,uyarı sistemleri kaynaştırılmış ve yeni bir sisteme ulaşılmıştır. 2 işaretin kullanımı proje için uygun görülmüştür. Ünlem ve sinyal işaretleri proje için uygun görülmüştür. Ünlem işareti fren lambasının yerine kullanılmıştır. Uzak mesafelerden bile kolayca anlaşılabilecek LED ampullerle donatılmıştır.ani frenlemelerde salisede 3 kez yanıp sönme,normal frenlemelerde yalnızca yüksek şiddette yanma esas alınmıştır.ünlem işaretinin arkadan çarpmaya dayalı kazaları engellenebileceği öngörülmektedir. Sinyal lambasının yerine ise ok işaretleri görünümünde LED ampullerle donatılmış bir uyarı sistemi tasarlanmıştır.sinyal verdiğiniz andan itibaren devreye girecek olan sistem aynı sinyal lambası zamanlamasıyla çalışacak ve sağa ve sola dönüşlerde çevredekileri uyaracaktır.yayaların şehir içinde daha güvenli olması öngörülmektedir.nedeni ise yayaların dönerli kavşaklarda, köşe başlarında ve karşıdan karşıya geçişlerinde sinyal ve uyarı sistemlerini algılamakta zorlanmasıdır. Sürücüler arasında kargaşayı önleyecek trafikteki anlaşmazlıkların önüne geçecektir.ayrıca sinyal verirken eğer farınız uzun moda ise kısa moda geçecek ve güvenli,fark edilebilir şekilde dönüş yapmanızı sağlayacaktır. TASARIM 27

29 Farkın Yaşatıldığı Yer

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 1 2 TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 05 Mayıs 2014 Pazartesi 10.00 Açılış Töreni ve Sergi 13.00 Ara 14.00 Sergi 18.00 Sergi Kapanış 06 Mayıs 2014 Salı 10.00

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

ÖNSÖZ. Özel Ege Lisesi

ÖNSÖZ. Özel Ege Lisesi ÖNSÖZ Özel Ege Lisesinde öğrenciler, akademik yıllarını en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken, bir yandan da bilimsel projeler üretmeye teşvik edilir. Derslerinden kalan zamanlarının bir bölümünü ulusal

Detaylı

2010 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

2010 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 2010 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 30 Nisan 2010 Cuma 09.00 Anıtkabir Ziyareti 11.00 Açılış Töreni (Altınpark Fuar Alanı A Salonu) 13.00 Ara 14.00 Sergi

Detaylı

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN...

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN... ????? YENİ FİKİRLER YEŞERSİN,?????????? TÜRKİYE GELİŞSİN... 26 Mart 2014??????? ICC İstanbul Kongre Merkezi????? Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları B??????????????????????????????????????????????????????

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ 25-29 MART 2013 Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenin

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL AR-GE PROJE PAZARI VE AR-GE PROJE YARIŞMASI 30 Nisan 2014 PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KANCA KAPAK TASARIMI Hasan

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere açık olarak bölümümüz

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ABütünleşik değerlendirme

ABütünleşik değerlendirme ABütünleşik değerlendirme DA Bütünleşik değerlendirme Mevcut durumun belirlenmesi 1 Çevre ve yaşam kalitesi 28 2 Avrupa nın değişen yüzü 36 Atmosferik ortam 3 İklim değişikliği 62 4 Hava kirliliği ve sağlık

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU HATAY'IN ÇEVRE HATAY 28-30 Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : 978-605-65131-3-8 Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel: 0326 216

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI (Yayın No:2) İstanbul, Eylül 2014 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz-Okul Müdürü... 2. Proje Temelli Eğitim... 3. Proje Nedir?...

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 559 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bu bölümde, bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımın sağlık etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Elektromanyetikte Temel Kavramlar... 1 1.3.

Detaylı

Trabzon Yomra Fen Lisesi

Trabzon Yomra Fen Lisesi Trabzon Yomra Fen Lisesi BİLİM-KÜLTÜR DERGİSİ Haziran 2012 Sayı 12 Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri 22 60 2011 den Akılda Kalanlar 21. Yüzyılın ilacı PROPOLİS 32 64 Eyof 2011 Trabzon Yüz Nakli ve Geleceği

Detaylı

İNOVATİF. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET NÜKLEER ENERJİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER SU KİRLİLİĞİ

İNOVATİF. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET NÜKLEER ENERJİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER SU KİRLİLİĞİ YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE ASPEN PLUS İYON TUTUCULAR NÜKLEER ENERJİ SU KİRLİLİĞİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER Sahibi : Yavuz Selim Kart Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

Bilim Teknik. Çöl Tozuyla Seyahat Amazon da Çiçek, Erzurum da Kar. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 5 TL.

Bilim Teknik. Çöl Tozuyla Seyahat Amazon da Çiçek, Erzurum da Kar. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 5 TL. CERN Gezici Sergisi ODTÜ de... Baharın Cilvesi Polenler... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 5 TL Bilim ve Teknik Nisan 2012 Yıl 45 Sayı 533 Çöl Tozuyla Seyahat Afrika

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 11 DERS KİTABI YAZARLAR

ORTAÖĞRETİM. Fizik 11 DERS KİTABI YAZARLAR ORTAÖĞRETİM Fizik 11 DERS KİTABI YAZARLAR M. Altan KURNAZ Ali DEĞERMENCİ Celâlettin KALYONCU Engin PEKTAŞ Güntaç BAYRAKTAR Uğur AYDIN Yeliz MORADAOĞLU DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M

Detaylı

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK!

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! G. Mine Çelik, Setenay Bayer, Burcu Meltem Arık Akyüz, Deniz Kahriman Öztürk, Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Ayşegül Ergül,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı