TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Derleme Hasan TEMİZ 1, Ahmet Faruk YEŞİLSU 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun 2 Vezirköprü İlçe Tarım Müdürlüğü, Samsun ÖZET Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen bunu karşılayacak yeterli gıda üretimi sağlanamamaktadır. Gıdaların üretimi kadar korunmasıda önemlidir. Gıdaların korunmasında çeşitli ambalaj malzemeleri kullanılabilmektedir. Bu malzemelerden bazıları çevre kirliliğine neden olabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda çevre kirliliğine neden olmayacak ve gıda maddelerinin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerine katkıda bulunacak alternatif ambalaj malzemelerinin araştırılmasına başlanmıştır. Bu maddelerden biride yenilebilir film ve kaplamalardır. Yenilebilir film ve kaplamalar bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilebilmektedir. Bu makalede bitkisel kaynaklı yenilebilir film ve kaplamalar irdelenmiştir. Anahtar kelimeler: Yenilebilir film ve kaplama, soya proteini, zein, glutein 1. GİRİŞ Nüfusun artışına karşılık gıda üretilebilecek kaynakların ve üretim alanlarının sınırlı olması üretilen ürünlerin ambalajlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Özellikle bayanların iş hayatına katılması ve hazır gıda sektörünün hızla gelişmesi, daha pratik ve daha modern ambalaj malzemelerinin kullanımını gerektirmiştir. Gıdaların korunması prosesi, çok eskilere dayanmakla birlikte, sürekli olarak gelişme gösteren ve yenliklere açık bir alandır. Gıdaların ambalajlanmasında kullanılan malzemeler asıl olarak kağıt, metal, cam ve plastikten oluşmaktadır. Ancak bu maddelerin seçiminde gıda madddelerinin bileşimine uygun, çevre kirliliğine neden olmayan dönüşümlü ambalajların olmasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle yaklaşık 50 yıldan beri ürün kalitesini geliştirebilen, atık problemini azaltabilen ve biyolojik olarak parçalanabilen sentetik polimer filmlerin ambalaj teknolojisinde kullanımı zorunlu hale gelmiştir [1-9]. Yenilebilir film ve kaplamalar asıl olarak oksijen, karbondioksit ve lipit transferini kontrol altında tutarak, gıda sisteminin mekanik özelliklerini geliştirirler, tat ve aroma maddelerinin kaybını azaltırlar ve antioksidanları, antimikrobiyal maddeleri, pigmentleri, esmerleşme reaksiyonlarını durduran iyonları ve vitaminleri ürünün içerisinde tuturak gıda kalitesini ve raf ömrünü geliştirmektedirler [10-19). Yenilebilir film ve kaplamalar gıdanın ezilme ve kırılmasını azaltarak mekanik koruma sağlarlar ve böylece gıdanın bütünlüğüne de katkıda bulunurlar [5]. Ancak, yenilebilir film ve kaplamaların bu tarzdaki bir fonksiyonu normal olarak yenilemeyen paketlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmamaktadır. Daha ziyade bu kaplamalar geleneksel paketler ile birlikte kullanıldıkları zaman ürün kalitesini ve raf ömrünü geliştirebilirler. Böylece, geleneksel koruyucu paketlerin miktarı azaltılabilir ve daha az atık bırakan daha fazla dönüşümlü ve daha basit paketler kullanılabilir. Ayrıca paketler açıldığı zaman yenilebilir film ve kaplamalar ürünü korumaya devam edebilir. Yenilebilir film ve kaplamalar normal olarak mikroorganizma gelişmesini destekleyebildiklerinden, su aktivitesine, ph ya, sıcaklığa, atmosfere ve süreye dikkat edilmesi gerekmektedir. Yenilebilir film ve

2 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (2) kaplamaların koruyucu fonksiyonu film ve kaplamaya antioksidan ve antimikrobial maddelerin ilavesi ile geliştirilebilmektedir [14,20,21-25]. Yenilebilir film ve kaplamalar biyolojik olarak yok edilebilirler. Bu nedenle bu tip film ve kaplamalar gıda paketleme uygulamaları için güvenli gözükmektedir. Beklenen fonksiyonları yerine getirdikten hemen sonra mikroorganizmalar tarafından karbondioksit, su ve metan gibi maddelere parçalanırlar. Biyolojik parçalanmanın başlayabilmesi için uygun ph derecesine sahip sıcak-nemli bir ortam, besin maddeleri, oksijen ve süre gereklidir [1]. Polimerlerin bozulması mikrorganizmaların, ışığın veya kimyasal reaksiyonların etkisiyle meydana gelebilir. Mikrobiyal bozulma iki yolla gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi anaerobik bozulmadır ve sonuçta enerji kaynağı olarak kullanılan metan ve hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. İkincisi ise aerobik bozulmadır ve sonuçta kompost veya atık elde edilmektedir [26]. Film ve kaplamaların ana maddelerini proteinler, polisakkaritler, lipitler, reçineler veya bunların karışımları oluşturmaktadır [27-29]. Proteinler bitki ve hayvanlarda yapı veya biyolojik aktivite sağlayan polimerik bileşenlerin geniş bir alanını kapsamaktadır. Proteinler, polisakkaritlerden farklıdırlar. Zira, proteinler yaklaşık olarak 20 amino asit monomerinden oluşmaktadır. Her bir amino asit, merkezi karbon atomuna bağlanmış farklı bir yan gruba sahiptir. Bu yan grup hidrofobik, hidrofilik, negatif veya pozitif olarak yüklenmiş olabilir. Protein esaslı filmler ve kaplamalar formulasyona, yapım metotlarına ve modifikasyon işlemlerine bağlı olarak yenilir ve biyolojik olarak parçalanabilirler. Filmlerin yapımında gıda esaslı proteinler ve diğer gıda esaslı katkı maddeleri (plastikleştiriciler, asit veya bazlar, tuzlar ve enzimler) kullanıldığı ve protein bağlarının oluşması ısıtma, protein modifikasyonu, tuz ilavesi, enzimatik modifikasyon ve su ayrılmasıyla oluştuğu sürece elde edilen film ve kaplamalar yenilebilmektedir. Fakat film ve kaplamalar üretim esnasında veya öncesinde başka kimyasallarla reaksiyona girmesi (kimyasal ilave etme veya kimyasal çapraz bağlar oluşumu) veya yenilemeyen bileşenlerin yapıya ilave edilmesi sonucunda yenilebilme özelliğini kaybetmektedir. Dünya nüfusun az bir yüzdesi bir veya daha fazla proteine alerjiktir ve proteinlerden oluşan film ve kaplamalar genellikle alerjik özelliği azaltmamaktadır. Bundan dolayı alerjik özelliliği olan kişilerin ilgili proteinlerden korunabilmesi için ürün etiketinde bu konunun belirtilmesi gerekmektedir. Protein film ve kaplamalar protein içeriğine ve besinsel katkıların ilave edilme potansiyeline bağlı olarak gıdaların besinsel kalitelerini, tat ve aromalarını geliştirebilir [13]. Proten filmini oluşturan materyaller hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilmektedir. Hayvansal kaynaklı olanlar; kollagen, jelatin, balık miyofibriler proteini, kreatin, yumurta beyazı proteini, kazein ve peyniraltı suyu proteini, bitkisel kaynaklı olanlar; mısır zeini, buğday gluteni, soya proteini, yerfıstığı proteini ve pamuk çekirdeği proteinidir. Çizelge 1 de film veya kaplamaları oluşturan proteinler ve çözünme özellikleri verilmiştir. Mısır Zeini Zein, mısır endosperminde bulunan ve alkolde çözünen bir proteindir. Endospermdeki toplam proteinlerin %50 sini veya daha fazlasını oluşturmaktadır. Alkol-su karışımı ile ekstrakte edilebilir ve granül bir toz halinde kurutulabilirler. Ticari zein, esas olarak mısır öğütme endüstrisinin yan ürünüdür ve yıllardır film oluşturma özellikleri araştırılmakta ve ticari olarak kullanılmaktadır. Zein çözeltisiyle oluşturulmuş filmler ürün üzerinde sert, parlak, dayanıklı ve mikroorganizmalar için koruyucu bir tabaka oluşturmaktadır. Zeinden yapılmış yenilebilir filmler kırılgandırlar. Bu nedenle esnekleştirilebilmeleri için plastikleştirilmeleri gerekmektedir. Yenilebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir zein esaslı filmlerin ve kaplamaların performansı, bileşimlerine ve morfolojilerine 42

3 Temiz, H., Yeşilsu, A.F. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (2) bağlıdır. Plastikleştiricilerin ilave edilmesi ve aynı zamanda çapraz bağlı ajanlar, mekanik ve bariyer özellikleri etkilemektedir [30]. Çizelge 1. Yenilebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir film ve kaplamalar için kullanılan proteinler ve çözücüleri [1] Çözücü Protein Su Asidik su Alkali su Sulu etenol Kollegen Jelatin Balık miyofibriler proteini Kreatin Yumurta beyazı proteini Kazein Peyniraltı suyu proteini Mısır zeini Bugday gluteni Pirinç kepeği proteini Soya proteini Yerfıstığı ptoteini Pamuk çekirdeği proteini Zein, hidrofobik yapısından dolayı su sorpsiyon özelliği yüksek su aktivitesinde yüksek, düşük su aktivitesinde ise aşırı derecede düşük olmaktadır. Su absorbsiyonu açısından zein tozu ve plastikleştirilmemiş filmler arasında önemli farklar gözlemlenmemiştir. Gliserolle plastikleştirilmiş filmlerin su absobsiyonu 0.7 nin altındaki su aktivitesinde en düşük iken, zein tozu ve plastikleştirilmemiş filmler için su absorbsiyonu 0.8 in altındaki su aktivitlerinde en düşük düzeydedir. Gliserolle plastikleştirilmiş filmler yüksek su aktivitesinde, plastikleştirilmemiş filmlerden beş kat daha fazla su sorbsiyon kapasitesine sahiptir. Plastikleştirilmiş filmlerin daha yüksek su tutma kapasiteleri gliserolün hidrofilik özelliklerine bağlıdır. Polietilen glikol veya laktik asit ile plastikleştirilmiş filmler gliserolle plastikleştirilmiş filmlerden daha düşük su absorbsiyonuna sahiptir [31]. Zein kaplamaları fındık, şeker, şekerleme ürünleri ve diğer gıdalar için oksijen, lipit ve nem bariyeri olarak kullanılmaktadır [13]. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş pirinçlerin soğuk suda yıkama esnasında vitamin ve mineral kayıplarını azaltmak için zein-stearik asit-odun reçinesi ile kaplanmaktadır. Zein esaslı kaplamalar orta düzeyde nemli peynirlerin yüzeyine uygulanan sorbik asidi etkili bir şekilde korumaktadır. Zein kaplamaları taze domateslerde nem ve sağlamlık kaybını azaltmakta, renk değişimini geciktirmektedir [31]. Zein kaplamaların oksijen ve karbondioksit geçirme oranları alçak yoğunluklu polietilen, metil selüloz ve hidroksi propil selüloz filmlerinkinden daha düşük, poliester filmlerinkine ise benzerdir. Orta düzeyde oksijen ve karbondioksit bariyer özelliğine sahip filmler atmosfer oksijeninin etkisini azaltarak ve içteki karbondioksit konsantrasyonunu artırarak sebzelerin solunum oranlarını artırmaktadır [14]. Cho ve ark. [32] yaptıkları çalışmada, mısır zeini-stearik asit filmlerini peyniraltı tozu ve sodyum kazeinat filmleri karışımına lamine etmişlerdir. Mısır zeini laminasyonu gerilme gücünü artırıp, su buharı geçirgenliğini azaltarak ürünün mekanik ve su bariyer özelliklerini geliştirmiştir. Fakat bu işlem filmin uzama özelliğini azaltmıştır. Zein, şeker ve kurutulmuş fındık ezmesinin kaplanmasında da kullanılmaktadır. Çünkü bu filmler oksijen ve lipit için iyi bir bariyer özelliğine sahiptir. Ayrıca domateslere 5 µm kalınlıkta zein filmi uygulaması şiring ambalaj filmlerinden daha düşük oksijen ve karbondioksit geçişine neden olmaktadır. Buğday Gluteni Buğday gluteni, buğday nişastası üretiminde ortaya çıkan bir yan üründür. Yüksek molekül ağırlığı, yaygın apolar karakteri ve fraksiyonlarının çeşitliliği en önemli özellikleri arasındadır. Buğday 43

4 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (2) gluteninden seçici gaz bariyer özelliği gibi orijinal özelliklere ve kauçuk benzeri mekanik özelliklere sahip filmler yapılabilmektedir. Buğday gluteni esaslı filmler homojen, saydam, mekanik olarak güçlü ve nisbeten su dayanımına sahiptirler. Bunlar gıda esaslı katkı maddeleri kullanıldığı ve kirletici maddelerin kullanılmadığı zaman yenilebilmektedirler. Buğday gluteni esaslı filmlerin nem bariyer özellikleri (su buharı geçirgenliği yaklaşık olarak mol/m.s.pa) alçak yoğunluklu polietilen ( mol/m.s.pa) gibi sentetik filmlerle karşılaştırıldığı zaman nisbeten düşüktür. Buğday gluteni filmlerinin bariyer özellikleri, film yapısına yağlı bileşenlerin ilave edilmesiyle polietilen filmin özelliklerine benzetilebilmektedir. Komposit filmler oluşturabilmek için alçak yoğunluklu polietilen ve selüloz filmler gibi liflerin ilave edilmesi buğday gluteninin mekanik özelliklerini önemli derecede artırabilir. Buğday gluten proteinlerinin termoplastik ve nem dayanıklılık özellikleri doğal reçine uygulamalarıyla alakalıdır [33]. Buğday gluteni esaslı filmlerin gaz ( O 2, CO 2 ve etilen) bariyer özellikleri düşük nispi nem şartlarında oldukça iyidir. Kuru şartlarda buğday proteini esaslı filmlerin oksijen geçirgenlik değerleri (yaklaşık 1 amol/m.s.pa) etilen vinil alkolünkine yakın (0.2 amol/m.s.pa) ve alçak yoğunluklu polietileninkinden (1000 amol/m.s.pa) çok daha düşüktür. Gaz bariyer özellikleri nispi nem ve sıcaklığa bağlıdır. Bu etki hidrofilik gazlarda (CO 2 ) hidrofobik gazlardan (O 2 ) daha belirgindir. Bundan dolayı CO 2 /O 2 seçicilik katsayısı nispi nem %0 dan %100 e ve sıcaklık 5 C den 45 C ye artırıldığı zaman 3 ten 50 ye doğru yükselebilir [33]. Protein filmlerin mekanik özelliklerini doğal olarak oluşmuş çapraz bağ ajanları (formaldehit gibi) veya özel olarak oluşturulmuş çapraz bağ ajanları önemli derecede geliştirmektedir. Kimyasal olarak liyofilize edilmiş olan buğday gluteni filmlerinin su bariyer veya su dayanım özellikleri artmamaktadır. Buğday gluteninin mekanik özellikleri genellikle işleme şartlarına, plastikleştiricilere ve diğer katkılara (lipitler gibi), kimyasal işlemlere ve dış şartlara bağlıdır. Gliserol ve su, genellikle mekanik dayanımı azaltarak ve genişlemeyi artırak buğday gluten filmlerin plastikleştirilmesinde rol oynamaktadır. Fakat çok düşük su içeriğinde ve düşük nispi nemde hidrasyon, muhtemelen protein bağları arasında ek hidrojen bağlarını oluşturmasından dolayı filmin mekanik dayanımı üzerine pozitif bir etkiye sahiptir. Buğday gluteni ve bazı filmlerin farklı sıcaklık ve nispi nemlerde su buharı geçirgenlikleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Buğday gluteni ve bazı filmlerin farklı sıcaklık ve nispi nemlerde su buharı geçirgenlikleri [33] Film Su buharı geçirgenliği (10-12 mol/m.s.pa) Sıcaklık ( C) Kalınlık (mm) Nispi nem gradienti (%) Nişasta /30 Sodyum kazeinat /0 Mısır zeini /0 Hidroksipropil metil seluloz /0 Gliserol monostearat /75 Buğday gluteni-gliserol /0 Buğday gluteni-oleik asit /0 Balık miyofibriler proteini /0 Buğday gluteni- karnauba /0 Düşük yoğunluklu polietilen /0 Bugday gluteni-balmumu /0 Aluminyum folyo /0 Aroma bileşikleri gıdalarda düşük düzeylerde bulunmasına karşın kayıpları tat yoğunluğunu azaltarak veya gıdanın aromasını değiştirerek duyusal özellikleri önemli düzeyde etkilemektedir. Paketleme, gıda ve çevre arasında aroma bileşikleri gibi küçük moleküllerin transferini azaltmaktadır. Sentetik polimerler ve laminantlar gıda paketleme için uygun gruplardır. Ancak bu paketleme materyallerinin en çok sınırlananlarından biri düşük molekül ağırlıklı maddelerin kütle transferine müsade eden polimerlerdir. 44

5 Temiz, H., Yeşilsu, A.F. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (2) Tablo 3 de %0 nisbi nemde buğday gluten filminin ve bazı film tiplerinin oksijen ve karbondioksit geçirgenlik değerleri verilmiştir. Tablo 3. Buğday gluten filminin ve bazı film tiplerinin oksijen ve karbondioksit geçirgenlik değerleri [33] Film O 2 geçirgenliği (amol/m.s.pa) CO 2 geçirgenliği (amol/m.s.pa) Sıcaklık ( C) Etilenvinil alkol Kitosan Buğday gluteni Selofan Poliamid Polietilen tetrafitalat Sert polivinil klorür Metil seluloz/balmumu Metilseluloz/ palmitik asit Alçak yoğunluklu polietilen Metilseluloz/ polietilen glikol Lipofilik karakterli polimerler hayvansal ve bitkisel yağların veya aroma bileşikleri gibi nonpolar maddeler içeren ürünlerin paketlenmesi için uygun olmayabilir. Doğal olarak hidrofilik olan protein filmleri tek başına sarıcı film olarak veya sentetik paketleme materyallerine ilave edilerek kullanılabilmektedir. Polimer filmlerin aroma geçirgenliği çoğunlukla O 2 geçirgenlikleriyle ilişkilendirilmiştir. Buğday gluteni filmleri aroma bariyerleri olarak büyük bir ümit vaat etmektedir, ancak geçiş işlemlerini açıklayabilmek için bu filmlerin aroma geçiş özelliklerinin daha iyi bilinmesi gerekmektedir. Bariyerin etkinliği buğday gluteninin karakteristiklerine (örneğin, polimerizasyonun tipine, üçboyutlu yapıya) ve uçucu bileşiklerin özelliklerine (örneğin, şekil, boyut ve polarite) bağlı olabilir. Soya Protein Film ve Kaplamaları Besinsel ve fonksiyonel özelliklerinden dolayı soya proteini kullanımı son yıllarda sürekli artmaktadır. Gıda endüstrisinde kullanılan soya proteinleri protein içeriğine bağlı olarak soya unu, konsantresi ve izolatı olarak sınıflandırılmaktadır. Soya protein izolatı, filmlerin yapımında ham materyal olarak yaygın bir şekilde kullanılan en önemli proteinlerden biridir. Soya proteini yenilebilen ürünler için uygulanabilen ve biyolojik olarak parçalanabilen çevre dostu bir üründür [34]. Film oluşum mekanizmasının, film ve hava arasında protein polimerizasyonu ve solvent ektraksiyonu vasıtasıyla meydana geldiğine inanılmaktadır. Film ağındaki protein molekülleri disülfit, hidrofobik ve hidrojen bağları vasıtasıyla birleşmiş durumdadır. Disülfit bağları asıl olarak protein polimerizasyonundan sorumludur [2]. Soya protein filmleri genel olarak film oluşturma çözeltilerinin ince tabakalarının kurutulmasıyla hazırlanmaktadır. Alçı benzeri çözeltilerin kuruma oranlarını belirleyen kurutma sıcaklığı ve nispi nem filmin yapı ve özelliklerini etkileyebilmektedir. Filmler elle işleme ve depolama esnasında kırılmaları önlemek için iyi bir tekstüre ve esneyebilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu nedenle soya protein filmi oluşturacak olan formulasyonlara esnekliği artırmak ve oluşmuş filmlerin yapılarını yumuşatmak için plastikleştiriciler ilave edilmektedir. Genellikle plastikleştiriciler, polimerik moleküler bağların arasına girerek, fizikokimyasal olarak polimer ile ilişkili olarak film ağları içerisinde yapışmayı azaltarak ve etkili bir şekilde film yapısına uzama ve yumuşama özelliği vererek faaliyet göstermektedirler [7,34-36]. 45

6 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (2) Genelde soya protein filmleri, proteinlerin kendine özgü hidrofilik özelliklerinden ve esnek film elde etmek için kullanılan hidrofilik plastikleştiricilerin miktarından dolayı zayıf nem dayanımı ve subuharı bariyer özelliğine sahiptirler. Cao ve Chan [2] yaptıkları çalışmada plastikleştiricilerin sadece %60 ı trietilen glikolden oluştuğu zaman gerilme gücü ve patlama gücü açısından ve daha az uzayan daha güçlü filmlerin elde edilebileceğini, plastikleştircilerin sadece %80 i gliserolden oluştuğu zaman daha az güçlü ve daha fazla uzayabilen filmlerin üretilebileceğini belirtmişlerdir. Düşük yoğunluklu polietilen filmlerle karşılaştırıldığı zaman soya protein izolatı filmleri daha yüksek su buharı geçirgenlik özelliğine sahiptir. Aksine soya protein filmleri düşük nispi nemde etkili oksijen bariyerleridir ve lipid okdasyonunu önleme avantajına sahiptir. Genellikle etkili oksijen bariyer yeteneği protein filmlerinin önemli bir özelliğidir [35,37]. Soya protein filmlerinin özellikleri çeşitli faktörler tarafından etkilenmektedir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Film oluşturan çözeltilerin protein konsantrasyonu, ph sı ve uygulanan ısıl işlemler, kurutulmuş filmlere uygulanan ısıl işlemler, enzimatik işlemler, aldehitler ile çapraz bağlanmalar ve lipitler ile kombinasyondur. Cho ve Rhee [32] yaptıkları çalışmada, hidrofilik soya protein izolatının nem sorpsiyon karakteristikleri üzerine plastikleştiricilerin etkisi incelemişlerdir. Soya protein filmlerinin nem istekleri plastikleştiricilerin hidrofilik özellikleriyle ve konsatrasyonuyla etkilenmiştir. Verilen nispi nem şartlarında yüksek gliserol oranlı filmler yüksek başlangıç adsorpsiyon oranıyla daha fazla nem absorbe etmiş ve daha yüksek plastikleştirici içeren filmler daha yüksek denge nem şartları sergilemiştir. Her ne kadar sorbitol konsantrasyonu, gerilme gücünde sert bir azalmanın meydana geldiği nispi nem bölgesinde etkilenmiş olmasına rağmen, daha düşük gliserol içerikli filmler daha yüksek gliserollü örneklerle karşılaştırıldığı zaman nispi nem değişimlerine daha hassastır. Soya protein izolatı, stearik asit ve pullulandan oluşan optimum yenilebilir bir film elde edilmiş ve kivilerin korunması için kullanılmıştır. Kaplanmış kivilerde olgunlaşma işleminin yavaşladığı, 37 günlük depolama süresince kaplanmış ve kaplanmamış kivilerin yumuşama oranlarının sırasıyla %29-%100 olduğu ve böylece kivilerin kaplanmasıyla depolama sürelerinin 3 kattan fazla arttığı tespit edilmiştir [38]. Ou ve ark. [39] yaptıkları çalışmada, soya protein esaslı yenilebilir filmin hazırlanmasında felurik asidin farklı konsantrasyonlarını kullanmışlar ve optimal bir felurik asit konsantrasyonunun filmin gerilme ve uzama kabiliyetini artırdığını ve ayrıca taze domuz yağlarının korunması için filmin antioksidan aktivitesini artırdığını belirlemişlerdir. Pamuk Tohumu Film ve Kaplamaları Pamuk yüzyıllardır tarımı yapılan bir bitkidir. Dünya üretimi yaklaşık olarak 33 milyon metrik tondur ve soya fasulyesinden sonra bitkisel proteinlerin en önemli kaynağıdır. Film yapışkanlığı polimer yapısına, film oluşturma işlemlerine, sıcaklığa, basınca, solvent tipine, katımadde solvent oranına, film uygulama teknolojisine, plastikleştiricilerin varlığına hacim oluşturma ve çapraz bağlanma ajanlarına bağlıdır. Protein izolatlarının aksine pamuk tohumu unu esaslı çözeltilerden film oluşturmak için gerekli şartların belirlenmesi oldukça zordur. Çünkü ham materyal protein, lipit, kül, selüloz ve karbonhidrat gibi maddelerden oluştuğundan oldukça komplekstir. Pamuk tohumu unlarından elde edilen filmler protein içeriklerinden dolayı yüksek hidrofilik özelliğe sahiptirler. Protein esaslı filmlerin mekanik özellikleri hem sıcaklık hemde nispi nem tarafından etkilenmektedir. Su protein ağlarında moleküler hareketliliği artırarak ve filmin mekanik özelliklerini değiştiren sıcaklığı azaltarak pamuk tohumu unu filmlerinde bir plastikleştirici olarak görev yapmaktadır. 46

7 Temiz, H., Yeşilsu, A.F. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (2) Pamuk tohumu unu filmlerinin ölçülmüş su buharı geçirgenlik değerleri 20 C de ve 0/100 nispi nemde yaklaşık olarak 0.52 g.mm/m 2.h.kPa dır. Bu değer diğer protein esaslı filmlerinkine benzerdir, fakat polietilenden 100 kat daha düşüktür. Pamuk tohumu filmleri iyi mekanik dayanım ve suda çözünmemeye ihtiyaç duyulan gıda olmayan paketlemenin belirli uygulamaları için kullanılabilir. Bu filmler ürünleri korumak, tohumları kaplamak ve su kaybını önleyici paketler olarak da kullanılırlar. Bu uygulamalarda film rengi, gözenekliliği ve biyolojik olarak parçalanabilirliliği önemlidir. Su kaybını önleyici filmler başlangıç görevlerini yerine getirdikten sonra doğal gübre olarak da kullanılabilirler [40]. Bezelye Protein Esaslı Film ve Kaplamalar Bezelye farklı fonksiyonel özellikleri ve yüksel besinsel değerinden dolayı halihazırda insan tüketiminde kullanılan baklagil familyasına ait protein kaynaklarından biridir. Kurutulmuş bezelyeler genel olarak karbonhidrat (%35), protein (%27) ve çok az miktarda da lipit içermektedir [41]. Bezelye protein konsantresi ve izolatı iyi bir besinsel kaliteye sahiptir ve diyetlerin proteince zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bezelye protein konsantresi filmlerinin dayanım ve bariyer özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılmış ve özet olarak şu sonuçlar elde edilmiştir. Gliserol gibi plastikleştirici konsantrasyonunun artması, filmin kopması için gerekli uzunluğu (belirli bir uzunluktaki materyalin koptuğu andaki uzunluğa oranı % olarak) artırırken, gerilme gücünü ve elastik modulesini azaltmıştır. Diğer yenilebilir protein filmlerinde olduğu gibi 95 C de 25 dakika ısı denaturasyonu bezelye protein konsantresi filmlerinin kuvvetini artırmaktadır. Bezelye protein konsantrelerinin kuru filmine % 40 a kadar pastikleştiricilerin ilave edimesi su buharı geçirgenliklerini etkilememiş, sadece %50/50 oranında film ve plastikleştiricinin kullanılması, su buharı geçirgenliğini önemli derecede yükseltmiştir [41]. Plastikleştiriciler film oluşturan polimerlere ilave edilen asıl maddelerden biridir. Bunlar intermoleküler gücü azaltır, biopolimer bağlarının hareketliliğini artırır ve böylece filmlerin mekanik özelliklerini geliştirirler. Diğer taraftan plastikleştiriciler genellikle filmlerden gazların, su buharının ve çözünür katı maddelerin transferini artırmaktadır [42]. Bezelye protein konsantresi, soya protein izolatı ve peyniraltı protein izolatı filmlerinin fiziksel ve mekanik özellikleri Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Soya protein izolatı ve peyniraltı protein izolatı filmlerinin fiziksel ve mekanik özellikleri [[41] Bezelye proteini Soy proteini Peynir altı suyu proteini Gerilme gücü (MPa) Elastik modülü (MPa) Uzama (%) Su buharı geçirgenkliği (% nispi nem) Protein çözünürlülüğü (%) Toplam çözünür medde (%) Sonuç olarak, ülkemizin sahip olduğu bitkisel protein kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için alternatif değerlendirme şekillerinin araştırılması gerekmektedir. Bunlardan biride çevre dostu ve atık problemine çözüm getirebilecek yenilebilir film ve kaplamalardır. 47

8 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (2) KAYNAKLAR 1. Krochta J.M, Proteins as raw materials for films and coatings: Definitions, current status, and opportunities. Protein-Based Films and Coatings. A Gennadios (Ed), Bölüm 1, CRC Pres, New York. 2. CaoY.M, Chang K.C Edible films prepared from water etract of soybeans. Journal of Food Science, 67 (4) Cho S.Y, Rhee C Sorption characteristics of soy protein films and their relation to mechanical proteperties. Lebensm.-Wiss.u.-Technology, 35: Tharanathan, R.N Biodegradable films and composite coatings: past, present and future. Trends in Food Science and Technology, 14: Debeaufort F, Gallo J.A.Q, Voilley A Edible films and coatings: Tomorrow s packagings: A rewiew. Critical Reviewers in Food Science, 38 (4) Park H.J Development of advenced edible coatings for fruits. Trends in Food Science and Technology, 10: Barreto P.L.M, Pires A.T.N, Soldi V Thermal degradation of edible films based on milk proteins and gelatin in inert armosphere. Polymer Degradation and Stability, 79: Peressini D, Bravin B, Lapasin R, Rizzotti C, Sensidoni A Starch-methylcellulose based edible films: rheological properties of film-forming dispersions. Journal of Food Engineering, 59: Sarıoğlu T, Öner Z Yenilebilir filmlerin kaşar peynirinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkisi. Gıda, 31 (1) Kaya S, Kaya A, Microwave drying effects on properties of whey protein isolate edible films. Journal of Food Engineering, 43: Caner C, Meyve ve sebzelerin ürün kalitesini ve raf ömrünü arttırmak için yenebilir filmler ve kaplamalar. Standard Dergisi, 43 (506) Ajans-Türk Maatbacılık Sanayi A.Ş. ANKARA 12. Küçüköner E, Kılınççeker O, Doğan İ.S Gıdalara yenilebilir kaplama uygulamalarında süt ürünlerinin kullanım olanakları. Süt Ürünlerinde Yeni Eğilimler Sempozyumu. Bildiri, No:P14. Tibsan Yayıncılık. İZMİR 13. Alper N, Acar J, Yenilebilir film ve kaplamalar. Gıda Mühendisliği Dergisi, 1 (4) Ankara. 14. Koyuncu M.A, Savran H.E, Yenilebilir film ve kaplamalar ve bahçe ürünlerinde kullanımı. S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 6 (3) Chick J, Hernandez R.J Physical, thermal, and barrier characterization of casein-wa-based edible films. Journal of Food Science, 67 (3) Turhan K.N, Şahbaz F Water vapor permeability, tensile properties and solubility of methylcellulose-based edible films. Journal of Food Engineering, 61:

9 Temiz, H., Yeşilsu, A.F. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (2) Buonocore G.G, Nobile M.A.D, Martino C.D, Gambacorta G, Notte E.L, Nicolais L Modelling the water transport properties of casein-based edible coating. Journal of Food Engineering, (60) Miller K.S, Krochta J.M Oygen and aroma barrier properties of edible films: A Review. Trends in Food Science and Technology, 6 (8) Guillard V, Broyart B, Bonazzi C, Guilbert S, Gontard N Preventing moisture transfer in a composite food using edible films: Eperimental and mathematical study. Journal of Food Science. 68 (7). 20. Özdemir M, Floros F.D Analysis and modeling of potassium sorbate diffusion through edible whey protein film. Journal of Food Engineering, 47: Sebti I, Coma V Active edible polsaccharide coating and interactions between solution coating compounds. Carbohydrate Polymers, 49: Janes M.E, Kooshesh S, Johnson M.G Control of Listeria monocytogenes on the surface of refrigerated, ready-to-eat chicken coated with edible zein film coatings containing nisin and /or calcium propionate. Journal of Food Science, 67 ( 7) Cagrı A, Üstünol Z, Ryser E.T Inhibition of three pathogens on Bologna and summer sausage using antimicrobial edible films. Journal of Food Science, 67 (6) Coma V, Martial-Gros A, Garreau S, Copinet A, Salin F, Deschamps A Edible antimicrobial films based on chitosan matri. Journal of Food Science, 67 (3) Quintavalla S, Vicini L Antimicrobial food packaging in meat industry. Meat Science, 62: Petersen K, Nielsen P.V, Bertelsen G, Lawther M, Olsen M.B, Nilsson N.H, Mortensen G Potential of biobased materials for food packaging. Trends in Food Science and Technology, 10: Debeaufort F, Gallo J.A.Q, Delporte B, Voilley A Lipid hydrophobicity and physical state effects on the properties of bilayer edible films. Journal of Membrane Science, 180: Bravin B, Peresini D, Sensidoni A Development and application of polysaccharide-lipid edible coating to etend shelf-life of dry bakery products. Journal of Food Engineering, 76: Matuska M, Lenart A, Lazarides H.N On the use of edible coating to monitor osmotic dehydration kinetics for minimal solids uptake. Journal of Food Engineering, 72: Zevallos C.L, Krochta J.M Whey protein coatings for fresh fruits and relative humidity effects. Journal of Food Science, 68 (1). 31. Padua G.W, Wang Q Formation and properties of corn zein films and coatings. Protein- Based Films and Coatings. A Gennadios (Edited), CRC Pres, New York. 32. Cho S.Y, Park J.W, Rhee C Properties of laminated films from whey powder and sodium caseinate mitures and zein layers. Lebensm-Wiss. U- Technology, 35:

10 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (2) Guilbert S, Gontard N, Morel M.H, Chalier P, Micard V, Redl A Formation and properties of wheat gluten films and coatings. Protein-Based Films and Coatings. A Gennadios (Edited), CRC Pres, New York. 34. Swain S.N, Biswal S.M, Nanda P.K, Nayak P.L Biodegredable soy-based plastics: Opportunities and challenges. Journal of Polymers and the Environment. 12 (1) Park S.K, Hettiarachchy N.S, Ju Z.Y, Gennadios A Formation and properties of soy protein films and coatings. Protein-Based Films and Coatings, A Gennadios (Edited), CRC Pres, New York. 36. Shaw N.B, Monahan F.J, O Riordan E.D, O Sullivan M, Physical properties of WPI films plasticized with glycerol, ylitol, or sorbitol. Journal of Food Science. 67 (1). 37. Yang L, Paulson A.T Effects of lipids on mechanical and moisture barrier properties of edible gellan film. Food research International, 33: Xu S, Chen X, Sun D.W Preservation of kiwifruit coated with an edible film at ambient temperature. Journal of Food Engineering, 50: Ou S, Wang Y, Tang S, Huang C, Jackson M.G Role of ferulic acid in preparing edible films from soy protein isolate. Journal of Food Engineering, 70: Marquie C, Guilbert S Formation and properties of cottonseed protein films and coatings. Protein-Based Films and Coatings. A Gennadios (Ed), Bölüm 5, CRC Pres, New York. 41. Choi W-S, Han J.H, Physical and mechanical properties of pea-protein-based edible films. Journal of Food Science, 66 (2) Aydınlı M, Tutaş M Water sorption and water vapour permeability protperties of polysaccharide (loust bean gum) based edible films. Lebensmç-Wiss.u.-Technol., 33:

GIDA AMBALAJLARI VE MİGRASYON

GIDA AMBALAJLARI VE MİGRASYON GIDA AMBALAJLARI VE MİGRASYON Serpil TURAL Gıda Yüksek Mühendisi Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü 31 Aralık 2012-31 Mart 2013 Michigan Eyalet Üniversitesi-ABD Michigan

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİNDE NDE SON GELİŞMELER

GIDA AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİNDE NDE SON GELİŞMELER GIDA AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİNDE NDE SON GELİŞMELER YRD. DOÇ.DR.FİLİZ AKSU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İÇERİK AMBALAJ TANIMLAMASI VE FONKSİYONLARI AMBALAJIN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 59-64 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Derleme Lütfiye YILMAZ, Arzu AKPINAR BAYĐZĐT, Tülay ÖZCAN YILSAY Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12 Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, -8 Eylül 6, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD OKSİJEN EMİCİ VE FARKLI AMBALAJ MALZEMELERİ KULLANIMININ TOST EKMEĞİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SELDA

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ PVC FİLMLERİNİN SU BUHARI TAŞINIM ÖZELLİKLERİ

PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ PVC FİLMLERİNİN SU BUHARI TAŞINIM ÖZELLİKLERİ PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ PVC FİLMLERİNİN SU BUHARI TAŞINIM ÖZELLİKLERİ Göksenin KURT ÇÖMLEKÇİ, Sevgi ULUTAN Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Bornova, İzmir, 35100 goksenin.kurt@ege.edu.tr,

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Tolga KANKAYA, Atıf Can SEYDĠM. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Tolga KANKAYA, Atıf Can SEYDĠM. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tolga KANKAYA, Atıf Can SEYDĠM Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1 2 GİRİŞ Gıdaların raf ömrü; ürünün özellikleri, üretim koşulları ve ambalaja bağlı olarak değişmektedir. Oksijen,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

sağlık ve kalite garantisi AMBALAJ

sağlık ve kalite garantisi AMBALAJ ultra bariyerli ı s ı l dirençli Filmler l Esnek filmlerde teknolojinin son geldiği nokta; ultra bariyerli ALOx fimler ile fırın ve mikro-dalga kullanımına da uygun, ısıl direnci yüksek (-40 C/+200 C)

Detaylı

YENİLEBİLİR PROTEİN FİLMLER ve SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI

YENİLEBİLİR PROTEİN FİLMLER ve SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI 3(4): 352-373 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009040 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com REVIEW ARTICLE DERLEME MAKALESİ YENİLEBİLİR PROTEİN FİLMLER ve SU ÜRÜNLERİNDE

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

Malatya Kayısılarına Uygulanan UV-C Işınlama İşleminin Yüzey Dezenfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi

Malatya Kayısılarına Uygulanan UV-C Işınlama İşleminin Yüzey Dezenfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi Malatya Kayısılarına Uygulanan UV-C Işınlama İşleminin Yüzey Dezenfeksiyon Etkinliğinin Belirlenmesi Bengi HAKGÜDER TAZE *1,2 & Sevcan ÜNLÜTÜRK 1 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gelişen dünyamızda her geçen gün insanların alışkanlıkları da değişiklik göstermektedir. İnsanlar eski zamanlarda, kendi tüketecekleri yoğurt, peynir, ekmek ve sebze-meyve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL GDM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 GDM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL GDM-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

Gıdalarda Temel İşlemler

Gıdalarda Temel İşlemler Gıdalarda Temel İşlemler Gıdaların işlenmesi; gıda endüstrisinde uygulanan işlemlerin yanı sıra evde gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemleri de kapsar. İşlenmemiş gıdaların

Detaylı

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Besinsel Özellikleri Mısır; diğer tahıllar, tahıl yan ürünleri ve enerji sağlayan diğer hammaddeler ile karşılaştırıldığında standart bir hammaddedir. Birçok kanatlı rasyonunda

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Merhaba, Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Saygılarımızla, Deyvi Florentin Rousselot 2. Freeze-Dry Foods 3

Merhaba, Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Saygılarımızla, Deyvi Florentin  Rousselot 2. Freeze-Dry Foods 3 NutriFlash Food Ingredients Sayı 38 Yıl: 8 04.2013 Fi Istanbul, 7-9 May 2013, ICEC, Istanbul, Turkey Merhaba, Dünyanın en kapsamlı gıda bileşenleri fuarı FOOD INGREDIENTS 2013, 07 09 Mayıs 2013 tarihlerinde

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM A.Ş. 2013 yılı başlarında ileri teknolojik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Alüminyum ve alaşımları ile yapılan çalışmalarına

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Raf ömrü çalışmaları

Raf ömrü çalışmaları Raf ömrü çalışmaları Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN Gıda grupları Bozulurluğu yüksek olan gıdalar (raf ömrü günlerle ölçülür). Süt, et, yeşil sebze Orta derecede bozulabilir gıdalar (raf ömrü haftalar ile

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Yenilebilir Filmlerin ve Kaplamaların Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Yenilebilir Filmlerin ve Kaplamaların Özelliklerini Etkileyen Faktörler Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 8(5) (2010) 37-43 Derleme Makale / Review Paper Yenilebilir Filmlerin ve Kaplamaların Özelliklerini

Detaylı

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Süresi **Aflatoksin Analizi Yağlı-Kuru Meyveler (Fındık, Mısır, Yerfıstığı, Ceviz, Antep Fıstığı, Susam, Kabak Çekirdeği, Ayçiçeği Çekirdeği) RHONE IFU (PO7.V1) Aflatoksin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İ. D. ATİK, D. METİN, F. TIHMINLIOĞLU Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Yüzey Mühendisliği Malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek; yeni mühendislik özellikleri kazandırmak ya da dekoratif açıdan çekici kılmak, insanoğlunun eski çağlardan

Detaylı

Gıda Endüstrisinde Kullanılan Yenilebilir Kaplamalar Üzerine Bir Araştırma

Gıda Endüstrisinde Kullanılan Yenilebilir Kaplamalar Üzerine Bir Araştırma Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (26-35) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (26-35) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Raporu hazırlayan: Feed Innovation Services (FIS) FIS Aarle-Rixtel Hollanda L. J. van der Kolk W. Smink Haziran 2004 Müşteri: EM Agriton BV Noordwolde Hollanda

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ

Detaylı

Yağlar ve Proteinler

Yağlar ve Proteinler Yağlar ve Proteinler Yağlar Yağlar, yağ asitleri ve gliserolden oluşmuş organik bileşiklerdir. Yağlar en ekonomik enerji kaynaklarıdır. Yağlar aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerin iki katından

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Resmi Gazete; tarih 02. 09. 2001, sayı: 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No : 2001 / 19) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ?

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? Prof. Dr. AZİZ EKŞİ Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 57. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 01 KASIM 2013, ANTALYA Beslenme ve Gıda yaşamak için

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM HÜCRE ZARINDA TAŞINIM Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK AD Küçük moleküllerin zardan geçişi Lipid çift tabaka Polar moleküller için geçirgen olmayan bir bariyerdir Hücre içindeki suda

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

KÜSPE VE MELAS EBRU YÜCEL 20626638 KÜSPE Pancar küspesi şeker pancarından şekerin ekstraksiyonu sonunda difüzyonda elde edilir. Ekstraksiyon işleminin sonunda elde edilen şekeri alınmış kıyıma sulu küspe,preselerden

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden EK-2 MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği'nin 2 nci maddesi aşağıdaki

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK DONDURMA TEKNOLOJİSİ Prof.Dr. Hilal ÇOLAK Dondurma, başlıca yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizatör, emülgatör ve bazen de lezzet ve renk veren maddelerden oluşan karışımın, değişik düzenlerde

Detaylı

Fatih TÖRNÜK Hasan YETİM. Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Fatih TÖRNÜK Hasan YETİM. Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü NANOKİL KOMPOZİTLERİNİN GIDA AMBALAJLAMADA KULLANIMI Fatih TÖRNÜK Hasan YETİM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Sunum Özeti Nanokiller, yapıları, çeşitleri ve özellikleri

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından

Detaylı

FIRINCILIK ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr.Müge H.ERTOP

FIRINCILIK ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr.Müge H.ERTOP FIRINCILIK ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr.Müge H.ERTOP Fırıncılık ürünlerinin tanımı ve sınıflandırılması Raf ömrü ve raf ömrünü etkileyen etmenler Gıdaların ambalajlanması Günümüz gıda ambalajları

Detaylı

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : 005000020 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı