BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME"

Transkript

1 Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15 Kayıt / Registration (Birinci Gün / The First Day) 09:15-10:15 Açılış ve Protokol Konuşmaları / Opening Ceremony Saat / Shedule 10:15-10:30 1. Bildiri 10:30-10:45 2. Bildiri 10:45-11:00 3. Bildiri 11:00-11:15 4. Bildiri Çağrılı Bildirilerin Sunumu / Presentation of Invited Papers 1. Oturum / 1. Session 10:15-12:15 Bildiriler / Presentations 11:15-11:30 Ara / Break Out 11:30-11:45 5. Bildiri 11:45-12:00 6. Bildiri 12:00-12:15 7. Bildiri BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME 12:15-13:30 Öğle Yemeği / Lunch Birinci Salon / The First Hall 2. Oturum / 2. Session 13:30-13:45 13:45-14:00 Gidya Organomineral Toprak Düzenleyicisi Olarak Değerlendirilebilir mi? - Kadir Saltalı, Kürşat Korkmaz Farklı Seviyede Yaprak Alma Uygulamalarının Organik Üzüm Yetiştiriciliğinde Asmanın Besin Maddesi İçeriğine Etkisi - Fadime Ateş, Bülent Yağmur 14:00-14:15 Topraklarımızın Korunması - İlhami Ünver 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Çardak ve Bozkurt Ovaları Topraklarının Geleceğe Yönelik Arazi Kullanım Planlarının Oluşturulması - Alper Yorulmaz, Levent Atatanır, Gönül Aydın, Suat Şenol Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi - Kadir Uçgun, Mesut Altındal, Murat Cansu Gölcük Gölü Su Toplama Havzası CORINE Arazi Kullanım Sınıfları Haritasının Oluşturulması - Levent Başayiğit, Seda Gülper 15:00-15:15 Ara / Break Out 3. Oturum / 3. Session 15:15-15:30 15:30-15:45 Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Nem İçeriğine Etkisi - İhsan Engin Kayhan Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Mikro Skalada Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerinin Yersel ve Zamansal Değişiminin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi - Ekrem Lütfi Aksakal, Kenan Barik, Serdar Sarı, İlker Angın

2 2 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 Toprak Örneklerinde Otomatik Kireç (Karbonat, Inorganik Karbon) Analizörü; Yenilikçi bir Yaklaşım - Tacettin Öztürk, Onur İşcan Stereo Uydu Görüntülerinin Detaylı Toprak Etüdlerinde Kullanılma Olanakları - Yakup Kenan Koca, Suat Şenol Farklı Seviyelerde NPK ve Magnezyum Uygulamalarının Şekerpancarının Verim ve Kalitesine Etkileri - Sait Gezgin, Fatma Gökmen Yılmaz, Nesim Dursun, Tamer Değer, Mehmet Gökhan Yazgan 16:30-16:45 Ara / Break Out 4. Oturum / 4. Session :00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 Tarım Arazileri ve Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Temelinde İl Çevre Düzeni Planlaması Bursa İli Örneği - Ertuğrul Aksoy, Gökhan Özsoy, Barış Bülent Aşk, Ekin Ulaş Karata, A.Vahap Katkat, Zeynal Tümsavaş, Serkan Gürlük Nohut Tohumuna Fungisit Uygulamanın Nodülasyon ve Azot Fiksasyonu Üzerine Etkisi - Nesime Cebel, Şule Kaya Potasyum ve Azotlu Gübrelemenin İki Farklı Domates Çeşidinde Verim, Bitki Besin Elementleri ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri - Bihter Çolak Esetlili, Cenk Ceyhun Kılıç, Hale Duyar, Betül Öncel, Nevin Eryüce, Dilek Anaç Alt Havza Düzeyinde Sediment Ölçme ve Değerlendirme; Kocadere Havzası Örneği - Gülay Yılmaz, Lutfullah Aruğaslan Çukurova Bölgesi Tarım Topraklarının 4,4 -DDE (dichlorodiphenyldichloroethylene) ve Endosülfan Sülfat Miktarları - Muhittin Onur Akça, Shihoko Hisatomi, Manami Takemura, Naoki Harada, Masanori Nonaka, Futa Sakakibara, Kazuhiro Takagi, Oğuz Can Turgay Toprak Tuzluluğunu Tanımlayan İdeal Toprak Su Karışımı Ne Olmalıdır? - Elif Günal, Cabir Çağrı Gence, Mesut Budak, Nurullah Acir, Nazife Erdem, Hikmet Günal Konya Bölgesinde Kullanılan Alternatif Toprak İşleme Uygulamalarının Koruyucu Toprak İşleme Açısından Değerlendirilmesi - Kazim Gür 18:30 Kapanış / Closed (Birinci Gün / The First Day) İkinci Salon / The Second Hall 1. Oturum / 1. Session 13:30-13:45 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30 Zeytin Atıklarının Laboratuvar Koşullarında Yüzey Akış, Toprak Kaybı ve Drene Olan Su Miktarı Üzerine Etkileri - Gökçen Yönter, Huriye Uysal Tarımsal Eğitimin Tercih Edilmesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma - Yusuf Aras, Osman Uysal, Osman Sedat Subaşı Hidro-meteorolojik Değişkenlerin Değişiminin Analizinde Grafiksel Yaklaşım - Kadri Yürekli Orta Karadeniz Bölgesinde Yüzey Drenaja Neden Olan En Büyük Yağmurların Değişiminin Belirlenmesi - Kadri Yürekli, Melih Enginsu

3 Bilimsel Program / Scientific Programme 3 14:30-14:45 14:45-15:00 Kırsal Kadının Çevre Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi - Serhan Candemir, Nuray Kızılaslan, Halil Kızılaslan Karadeniz Bölgesinde Fındık Üretiminde Gübre Uygulama Durumu - Erdal Sıray, Ramazan Akman, Hesna Esin Savran Bekçi, Ömür Duyar, Fatih Özdemir, Ahmet Göğüs, Murat Sayılı 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 2. Oturum / 2. Session The Response of Cotton to Deficit Irrigation Under Mediterranean Region - Deniz Levent Koç, Rıza Kanber, Mustafa Ünlü Kırsal Göçün Tarımsal Sürdürülebilirliğe Etkileri: Samsun ve Sinop Örneği - Mehmet Aydoğan, Gülen Özyazıcı, Vedat Ceyhan, Bayram Ay 15:45-16:00 İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkiler - Selda Arslan 16:00-16:15 16:15-16:30 Türkiye de Havzalar Bazında Kişi Başına Düşen Su Potansiyelleri ile Tarımsal Su Gereksiminin Belirlenmesi - Talip Çakmakcı, Üstün Şahin, Yasemin Kuşlu, Fatih Mehmet Kızıloğlu, Mustafa Okuroğlu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Biyolojik ve Konvansiyonel Meyve Üretiminin Çevre (Toprak ve Su) Üzerine Etkileri - Mikdat Şimşek 16:30-16:45 Ara / Break Out :00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 3. Oturum / 3. Session Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Koşullarında Değişik Hidrojel Dozlarının Mısır (Zea Mays) Verimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi - Sema Kale, Burcu Arıcan Samsun İli İçin Bitki Su Tüketiminin Deterministik Modelle Belirlenmesi ve Duyarlılık Analizi - Aslıhan Atiş, Bilal Cemek, Sevda Safi, Mehmet Taşan Sulama Tesislerinde Yapılan Sulama Suyu Analizleri ve Su Kalitesi Değerlendirmeleri - Süleyman Demir Supplemental and Deficit İrrigation of Wheat Under The Mediterranean Climatic Conditions - Attila Yazar, Adnan Alghawry İzmir- Menemen Ovası Taban Suyunun Derinlik ve Tuzluluğunun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesine Jeoistatistiksel Yaklaşım - Nil Korkmaz, Mehmet Gündüz, Süleyman Şen, Nejat Özden Damlatıcı Debilerinin Islanma Deseni Üzerine Etkileri - Serkan Kösetürkmen, Cafer Gençoğlan Buğday Yetiştiricilerinin Toprağı ve Çevreyi Korumaya Yönelik Davranışları, Kırıkkale İli Örneği - Rahmi Taşcı, Sevinç Karabak, Musa Karaçam, Çetin Çağlar, Muzaffer Avcı, Reyhan Demirtaş, Hacı Yılmazer 18:30 Kapanış / Closed 09:00-09: (İkinci Gün / The Second Day) Birinci Salon / The First Hall 1. Oturum / 1. Session Kırsal Havzalarda Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planlanması Modelinin Güvenç Havzasında Uygulanması - Ertuğrul Karaş, İrfan Oğuz

4 4 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 Formation Assimilated Parts of Different Wheat Varieties Depending to The Soil Drought Conditions - Tamraz H. Tamrazov Solucan Humusunun Marul ve Ispanakta Verim Üzerine Etkisi - Alper Durak, Özlem Altuntaş, Kutalmış Kutsal, Rabia Işık Toprak Asitliğinin Değişkenliği ve Kireç İhtiyacının Belirlenmesi - Atilla Polat, Nurullah Acir, Emre Matur, Ahmet Can Kılınç, Ahmet Çağlayan, Hikmet Günal Geçmişten Günümüze İzinli Toprak Kaybı, İzmir İli Örneği - Mustafa Tolga Esetlili, Yusuf Kurucu Kombu Çayı (Kombucha) ve Kombu Çayı Üretim Artığı Karışık Mikroorganizma Kültürünün Buğday Bitkisinin Verimi ile Toprakların Dehidrogenaz ve Katalaz Aktivitesi Üzerine Etkisi - Murat Durmuş, Rıdvan Kızılkaya 10:30-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 2. Oturum / 2. Session Farklı ph ya Sahip Topraklarda Organik Düzenleyici Uygulamasının Agregat Stabilitesi Üzerine Etkisi - Ömrüm Tebessüm Kop Durmuş, Nutullah Özdemir Antalya da Domates Yetiştiriciliği Yapılan Seraların Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi - Nuri Ari, Cevdet Fehmi Özkan, Elif Işıl Demirtaş, Dilek Güven, Filiz Öktüren Asri EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesinin Havza Araştırılmasın Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Organik ve İnorganik Bileşenlerin Belirlenmesi (Tanım-Tespit-Etüt) - Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ayten Namlı, Selma Kadıoğlu, Cumhur Özcan Kılınç, Muhittin Onur Akça EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Araştırılması - Ayten Namlı, M. Onur Akça, Hanife Mert, Yusuf Kağan Kadıoğlu Farklı Miktarlarda TKİ-Hümas, TKİ-Süper Hümas ve Şlempe Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimi, Besi Elementleri Kapsamı ve Toprağın ph ve EC sine Etkileri - Fatma Gökmen Yilmaz, Sait Gezgin, Nesim Dursun, Doğancan Bedir Anız Yakmanın Etkileri, Ekonomik Yönü ve Çiftçi Bilinç Düzeyi Tokat/Zile Örneği - Hatice Yavuz, Gülistan Erdal 12:15-12:30 Ara / Break Out 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 13:30-13:45 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30 3. Oturum / 3. Session Hayvansal Sıvı Gübrenin Pamuk Tarımında Üst Gübre Olarak Kullanılabilirliği, Hayvansal Sıvı Gübrenin Bitki Besin Elementlerine ve Verim Komponentlerine Etkisi - Nebi Akyol, Mehmet Aydın Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Petiol Özsuyu Nitrat Azotu ile Toprak ve Bitki Azot Değerleri Arasındaki İlişkiler - Cevdet Fehmi Özkan, Nuri Arı, Elif Işıl Demirtaş, Filiz Öktüren Asri, Sevinç Şahin Gaziantep İli ve Çevresinde Bağ Yetişen Alanların Topraklarının Verimlilik Özellikleri - Tuba Şimşek, Nilgün Kalkancı, Fatma Konukoğlu, Cem Bilim, Nevzat Aslan Parçacık Büyüklük Dağılımı Analizlerinde Organik Madde Uzaklaştırılmasının Önemi - Emre Matur, Hikmet Günal, Atilla Polat, Mesut Budak, Nurhan Mutlu

5 Bilimsel Program / Scientific Programme 5 14:30-14:45 14:45-15:00 Üç Farklı Sulak Alan Topraklarının Kil Mineralleri Yönünden Değerlendirilmesi - Ahu Alev Abacı Bayan, Kadir Yılmaz Ana Ürün Yer fıstığında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim, Verim Unsurları ve Yağ İçeriğine Etkisi - Orhan Kara, Çiğdem Boydak 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 4. Oturum / 4. Session Cokriging Yönteminin Bazı Toprak Parametresinin Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi - Tülay Tunçay, Oğuz Başkan, İlhami Bayramin, Şeref Kılıç, Orhan Dengiz Farklı Bor İçeren Sulama Sularının Arpa ve Buğday Bitkisine Etkileri - Saime Seferoğlu, Mustafa Ali Kaptan Kurak Bir Alanda Petrokalsik Horizonun Oluşma Derinliğinin Tuzluluğun Alansal Dağılımına Etkisi - Mesut Budak, Hikmet Günal Farklı Dozlarda Hümik Madde Uygulamalarının Arpa (Hordeum vulgare L.) Bitkisinde Bitki Gelişimi ve Sulama Yönünden Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi - Kenan Uçan, Ziya Dumlupinar, Mualla Keten, Mine Yazdıç, Muhammed Ali Bodovoğlu, Yoldaş Ektiren Türkiye Tuzlu Topraklarının CBS Tekniği Kullanılarak Ekonomik Analizi - Mehmet Ali Çullu, Ali Rıza Öztürkmen, Aydın Aydemir, Ali Volkan Bilgili, Erhan Akça, Ahmet Almaca, Sema Karakaş 16:30-16:45 Ara / Break Out 5. Oturum / 5. Session :00 Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi - Ali Koç, Çetin Sayılğan, Murat Çalışkan 17:00-17:15 Çöp Kompostu Uygulamarının Toprakların Bazı Strüktürel Özellikleri İle Proktor Sıkışma Parametreleri Üzerine Etkisi - Kenan Barik, Serdar Sarı, İlker Angın, Ekrem Lütfi Aksakal 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 Effect of C/N Ratio on Some Properties of Surface Organic Soils in Gavur Lake Wetland - Rawaz Khasro Qader, Hüseyin Dikici, Ömer Faruk Demir Toprak ve Su Kaynaklarının Pestisit Kirliliğinden Korunması - Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan Harran Ovasında Sulanan Arazilerin Verimlilik Durumlarının Toprak Analizleri ile Belirlenmesi - Halil Aytop, Cafer Hakan Yılmaz, Mehmet Karagöktaş, Hatice Nur Akkuş, Hatice Mehtap Erayman, Ömer Faruk Demir, Hüseyin Dikici, Hasan Gezginç İncir Tarımına Açılan Eğimli Arazilerde Toprak Sorunları - Levent Atatanır, Alper Yorulmaz, İlknur Kösoğlu Osmancık Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Arazi Uygunluk Sınıflarına Göre Verim Performanslarının Belirlenmesi - Mevlüt Şahin, İsmail Sezer, Orhan Dengiz, Hasan Akay, Abdulyeli Sirat 18:30 Kapanış / Closed

6 6 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 09:00-09:15 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10: (İkinci Gün / The Second Day) İkinci Salon / The Second Hall 1. Oturum / 1. Session Nilüfer Çayı ve Nilüfer Çayı na Deşarj Edilen Kimi Arıtma Tesisi Atık Sularının Sulama Suyu Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi - Saliha Dorak, Hakan Çelik Türkiye de Uygulanan 6360 Sayılı Yeni Büyük Şehir Yasasının Kırsal Kalkınmaya Etkileri - Halil Kızılaslan, Tayfur Ünal, Nuray Kızılaslan Tüketicilerin Gıda Güvenliğine Yönelik Tutumları ve Medyanın Rolü (Ankara İli Örneği) - Hayriye Sibel Gülse Bal, Hülya Güloğlu, Eda Yılönü, Hatice Yavuz Atıksuların Tarımda Yeniden Kullanımı ve Sulakalanlar - Esin Hande Bayrak Işık, Kadri Yürekli Kırsal Kalkınmada Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Rolü: Erzurum İli Örneği - Gökhan Taşğın, Cemile Karaman, Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu Aksu-Perge Sulama Birliği Su Dağıtım Yeterliliğinin Değerlendirilmesi - Ömer Özbek, Harun Kaman 10:30-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 11:00-11:15 2. Oturum / 2. Session Damla Yöntemiyle Farklı Düzeylerde Sulanan Patlıcanda Verim ve Su Kullanım Randımanlarının Belirlenmesi - Yeşim Bozkurt Çolak, Attila Yazar, Sertan Sesveren, İlker Çolak Kahramanmaraş İli Merkez İlçe Sebze ve Meyve Üreticilerinin Sulama İle İlgili Bilinç Düzeylerinin Araştırılması - Hayriye Sibel Gülse Bal, Eda Buğancık, Hülya Güloğlu 11:15-11:30 Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı - Esin Hande Bayrak Işık, Kadri Yürekli 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 İklim Değişikliğinin Aydın Yöresinde Toprak Nemi Üzerindeki Etkiler ve Swap Modeli İle Simülasyonu - Yıldırım Kayam, Gönül Bilgehan Aydın Damla Yöntemiyle Uygulanan Geleneksel ve Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Ayçiçeği Verimi ve Yağ Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi - Semih Metin Sezen, Attila Yazar, Servet Tekin, Haydar Şengül, Dilşat Konuşkan, Mehmet Yıldız Kırsal Gençliğin Göç Eğilimi: Ankara İli Ayaş İlçesi Örneği - Hayriye Sibel Gülse Bal, Esen Oruç, Hülya Güloğlu, Eda Yılönü 12:15-12:30 Ara / Break Out 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 3. Oturum / 3. Session 13:30-13:45 13:45-14:00 Evapotranspirasyon Hesabında Kullanılan Net Radyasyon Bileşenlerinin Ölçülmesi ve Belirlenmesi - Serhan Yeşilköy, Levent Şaylan, Fatih Bakanoğulları, Barış Çaldağ, Nilcan Akataş, Toprak Aslan Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) ve Basınç Transduserü Kullanarak Toprak Hidrolik İletkenliği Ölçen Sistemin Geliştirilmesi - Cafer Gençoğlan, Serpil Gençoğlan, Ali Beyhan Uçak, Volkan Çatalkaya

7 Bilimsel Program / Scientific Programme 7 14:00-14:15 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Samsun İli İklim Koşullarında Valiantzas Bitki Su Tüketimi Eşitliğinin Araştırılması - Mehmet Taşan, Aslıhan Atiş, Bilal Cemek, Sevda Safi Adana İlinde Turunçgil Üretimi, Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çerçevesinde SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi - Fadime Çiçek, Halil Kızılaslan, Nuray Kızılaslan, Tayfur Ünal Toprak Nem İçeriğinin Farklı Enterpolasyon Yöntemler İle Değerlendirilmesi - Demet Yıldırım, Bilal Cemek, Ali Ünlükara, Aslıhan Atiş, Mehmet Taşan Türkiye de Şaraplık Üzüm Üretiminde Risk Kaynakları ve Risk Yönetim Stratejileri - Hülya Uysal, Gamze Saner, Selçuk Karabat, Mehmet Ali Kiracı, Fadime Ateş, Adem Yağcı, Tali Monis 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 4. Oturum / 4. Session Kırsal Kalkınma ve Sosyo Ekonomik Etkileri - Beypazarı Örneği - Özlem Delikkaya, Ümran Yılmazzobu Yüzey Toprak Sıcaklığının Jeoistatistiksel Yöntemler ile Değerlendirilmesi - Filiz Kara, Bilal Cemek Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Boyutu - Mehmet Demir, Nuray Kızılaslan 16:00-16:15 Tarımsal Sulamanın Sigortası Yapılması Gereken Göletlerdir - Süleyman Demir 16:15-16:30 Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliğine İyi Tarım Uygulamalarının Etkisi Hakkında Üreticilerin Görüşleri (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İlleri Örneği) - Erol Özkan, Başak Aydın, Duygu Aktürk, Mehmet Ali Kiracı, Harun Hurma 16:30-16:45 Ara / Break Out 5. Oturum / 5. Session :00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 Karık Sulama Yönteminde Erozyona Neden Olmayan Maksimum Karık Debisinin Belirlenmesi - Ramazan Meral, Sebahattin Kaya, Azize Doğan Demir, Yasin Demir Kültür Turizminin Kırsal Kalkınmaya Katkısının İncelenmesi (Yuntdağı OBASYA Projesi Örneği) - Tayfur Ünal, Nuray Kızılaslan, Halil Kızılaslan Yeraltı Su Kaynaklarının Bilinçsiz Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlemesi: Ankara İli Çubuk Ovası Örneği - Emine İkikat Tümer, Sarper Afşin Ünal, Kübra Konkan Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Eğriova Tabiat Parkı nın Ekoturizmin Potansiyelinin Araştırılması - Ümran Yılmazzobu, Özlem Delikkaya, Tayfur Ünal, Nuray Kızılaslan, Bülent Gülçubuk Kısıntılı Sulama Uygulamalarında Optimum Bitki Deseni Çalışmaları - Gonca Karaca Bilgen, Süleyman Kodal Ekomüzeler Kırsal Kalkınmada Bir Araç Olabilir mi: Hüsamettindere ve Zavot Köyleri İncelemesi - Ümran Yılmazzobu, Tayfur Ünal, Özlem Delikkaya, Nuray Kızılaslan, Bülent Gülçubuk

8 8 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 18:15-18:30 Keban Baraj Gölü Yüzey Suyunda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi - Memet Varol, Muhammet Raşit Sünbül, Hakan Akgün, Aylin Kocalmış 18:30 Kapanış / Closed 09:00-09:15 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10: (Üçüncü Gün / The Third Day) Birinci Salon / The First Hall 1. Oturum / 1. Session Afşin-Elbistan Termik Santrali Küllerinin Mısır Gelişimine ve Besin Maddesi Alımına Etkisi - Mesut Kenger, Hüseyin Dikici, Ömer Faruk Demir, Nihan Tazebay Kompost Ahır Gübresi ve Kükürt Uygulamalarının Kireçli Alkalin Toprakta Yetiştirilen Fasulye Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi - Bülent Yağmur, Bülent Okur Topraktan Uygulanan Trichoderma asperellum Fungusu nun Kahramanmaraş Koşullarında Yetiştirilen F1 Sırık Domates Çeşitlerinin Verim Unsurlarına Etkileri - Ayhan Zülkadir, Cafer Hakan Yılmaz, Ebubekir Paşazade, Mehmet Nefi Kısakürek Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu: Tokat İli Kazova Yöresi Örneği - Müyesser Yurdabakan, Bilge Gözener, Murat Sayili Yağlık Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Potasyumlu Gübre Hümik Asit ve Kükürt Uygulamalarının Verim, Verim Öğeleri ve Bitkinin Besin Madde İçeriğine Etkisi - Bülent Yağmur, Bülent Okur 10:15-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 11:00-11:15 2. Oturum / 2. Session Arazi Bozunumunun Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesine Yönelik Bir Örnek Alan Çalışması - Kezban Şahin Taysun, Nejat Özden, Engin Nurlu, Alaettin Taysun Doğu Anadolu Bölgesi Meralarında Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Toprak Organik Madde Üzerine Yöney ve Yüksekliğin Etkileri - Hicrettin Cebel1, Oğuz Başkan, Arife Avağ, Şerafettin Çakal, Süreyya Emre Dumlu 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 Türk Tarımında Geleceğin Bitkileri: Quinoa, Teff, Millet - Mehmet Yıldız, Semih Metin Sezen, Attila Yazar, Servet Tekin Türkiye Farklı İklim Bölge Orman Topraklarının Organik Madde Miktarları - Ceyhun Göl Çorum-Osmancık-Emine Deresi Ve Yan Dereler Havzasında Yılları Havza Islah Çalışmaları Sonrası Arazi Kullanım Türü/Arazi Örtüsünde Değişim - Ceyhun Göl, Alkan Günlü, Mustafa Coşkun, Semih Ediş Gidya ve Poliakrilamid Uygulamalarının Farklı Tekstürdeki Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri - Gonca Yüce, Tuğrul Yakupoğlu 12:15-12:30 Ara / Break Out

9 Bilimsel Program / Scientific Programme 9 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 13:30-13:45 13:45-14:00 3. Oturum / 3. Session Marul Sahalarında Toprağın Fosfor İçeriğine Göre Bitkideki ve Topraktaki Kadmiyum (Cd) Miktarının Değişiminin İncelenmesi - Günsu Atağ, Kadir Kuşvuran Patateste Hassas Damla Sulama Programlarının Yapılmasında Toprak Nem Sensörlerinin Kullanılması - Ali İbrahim Akın, Levent Abdullah Ünlenen 14:00-14:15 Köy ve Kır Ekseninde 6360 Sayılı Yasanın İrdelenmesi - Filiz Pezikoğlu 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Rüzgar Erozyonu Sorunu Olan Bölgelerde Toprak İşleme ve Erozyon İlişkisi - Erdal Gönülal, Çetin Palta, Durmuş Ali Çarkacı Toprak Aşınabilirliği Üzerine Farklı Arazi Kullanımlarının Etkisi - Saniye Demir, İrfan Oğuz, Zeki Sarıtaş, Hamit Canımoğlu Çalışmayan 5403 Sayılı Yasa Sonucu Şanlıurfa nın Hali - Ali Rıza Öztürkmen, Mehmet Ali Çullu, Murat Uçar 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 4. Oturum / 4. Session Giresun İlinde Tombul Fındık Bahçelerinin Toprak ve Yaprak Analizi İle Besin Element Düzeylerinin Belirlenmesi - Ömür Duyar, Hüseyin İrfan Balık, Ahmet Göğüs, Erdal Sıray Samsun İli Bafra İlçesinde Arazi Toplulaştırmasına Zorunlu ve İstemli Katılan Çiftçilerin Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması - Emrah İldeniz, Kürşat Demiryürek Eremopyrum sp. Kontrolünde Farklı Zamanlarda Uygulanan Toprak İşleme ve Ekimin Etkisi - Zekeriya Mali, Hüseyin Önen Farklı Toprak İşleme ve Drenaj Koşullarının Toprak Su Bütçesine Etkilerinin HYDRUS-1D Simülasyon Modeliyle Belirlenmesi - Halil Yay, Rifat Akış, Salih Sağlam, Gökhan Kökkabak Kırsal Kalkınmada TKDK Modeli ve Kahramanmaraş Üzerine Bir Değerlendirme - Ömer Süha Uslu, Ali Rahmi Kaya 16:30-16:45 Ara / Break Out 5. Oturum / 5. Session :30 Tartışma ve Genel Değerlendirme 18:30 Kapanış / Closed (Üçüncü Gün / The Third Day) İkinci Salon / The Second Hall 1. Oturum / 1. Session 09:00-09:15 Yerel Tohum Tercihindeki Değişimin Sosyo-Ekonomik Analizi - Zerrin Çelik 09:15-09:30 Konya İli Şekerpancarı Ekiminde Kota ve Tesellüm Sorunlarının İncelenmesi - Cuma Akbay, Oğuzhan Ateşgöz, Sadık Gözek

10 10 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiyede Zeytinyağı Sektörünün Değerlendirilmesi - Murat Erçoban, Halil Kızılaslan Kahramanmaraş Merkez İlçesindeki Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo- Ekonomik Durumu ve Sosyal Güvenlik Sorunları - Mücahit Paksoy, Çağrı Öztürk Ankara İli Ayaş İlçesi Asartepe Sulamasının Sosyo-Ekonomik Etkileri - Bahar Özdemir 10:15-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 2. Oturum / 2. Session Turunçgil Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Mersin İli Örneği - Osman Uysal, Osman Sedat Subaşı, Erkan Aktaş, Başak Aydın 11:00-11:15 Türkiye de Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı - Mehmet Harun Topay 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 Lizimetrelerde Buğday İçin Drenaj Kriterlerinin Saptanması - Mesut Cemal Adıgüzel, Zinnur Gözübüyük Türkiye de Tarımsal Kuraklık ve Kuraklık Riski Yönetimi: Uşak İli Örneği - Zakiyeh Naseri Şengül, Gamze Saner Doğu Akdeniz Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi: 1712 Nolu AGİ - Mete Özfidaner, Fatih Topaloğlu, Duygu Şapolyo, Alper Baydar IPARD ın kırsal toplum üzerindeki etkileri (Tokat ili örneği) - Nuray Kızılaslan, Cevdet Hanedar, Halil Kızılaslan 12:15-12:30 Ara / Break Out 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 13:30-13:45 13:45-14:00 3. Oturum / 3. Session ÇÖKÜŞ Kuraklık ve Medeniyet - Ebru Çerçi, Emine Görgülü, Ceyhun Göl, Semih Ediş Socio-demographic and Economic Factor on Value Chain Analysis Approach for Almond production in Samangan/Afghanistan - Ahmad Jawid Abdul Khaliq, Cuma Akbay 14:00-14:15 Sulama Birliklerinin Mevzuatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri - Hasan Asil 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Tarımda Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılmasında Katılımcı Sulama Yönetiminin Önemi - Ali Çağlar Çelikcan, Aylin Çelik, Metin Türker Havzalardaki Farklı Arazi Kullanım Türü ve Mevsimsel Akış Değişimlerinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri - Semih Ediş, Ceyhun Göl, Arda Özen, Emine Görgülü, Ebru Çerçi Amasya İli Suluova İlçesi nde Üreticilerin Sulama Deneyimleri ve Sulama Birliklerine Bakışı - Yavuz Işık, Hayriye Sibel Gülse Bal 15:00-15:15 Ara / Break Out

11 Bilimsel Program / Scientific Programme 11 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 4. Oturum / 4. Session Toprak Su İçeriğindeki Zamansal Değişimlerin Telemetri Sistemi İle İzlenmesi: Aşağı Seyhan Ovasında Bir Uygulama - Mert Uçan, Mahmut Çetin, Doğan Akkaya, Aykan Tanrıkulu, Müge Erkan Can, Eser Çeliktopuz, Duygu Şapolyo Türkiye de Kırsal Bölgelerde Tarım Dışı Gelir Getirici Hibe Programlarının Yaygınlaştırılmasında Devlet Politikası - Mücella Saler, Gökhan İsmail Tuylu Yarı Kurak Havzalarda Debideki Değişimin Su Kalitesi Özelliklerine Etkisi - Semih Ediş, Ceyhun Göl, Yusuf Serengil Afyonkarahisar Sandıklı Kestel Barajının sulama alanının Aydeniz, Erinç ve Normalin Yüzdesi İndislerine göre kuraklık analizi - Murat Kilit, Uğur Şafak Çavuş Konya ve Yöresindeki İçme, Kullanma ve Doğal Kaynak Sularının Escherichia Coli, Cl. Perfringens, Enterokok Grubu, Koliform Grubu Bakterileri Yönünden İncelenmesi - Tufan Akyüz, Ali Çevik 16:30-16:45 Ara / Break Out :00 17:00-17:15 5. Oturum / 5. Session Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisinin Sulama Yönetiminde Sağlayacağı Kolaylıklar: Aşağı Seyhan Ovası Sağ Sahil Sulaması Tabansuyu Durumunun İncelenmesi - Şerife Pınar Güvel, Aynur Fayrap Türkiye de Kırsal Kesimden Kentlere Göç Olgusu, Nedenler- Beklentiler- Sonuçlar ( ) - Hüseyin Tayyar Güldal, Ahmet Özçelik, Hasan Şanlı 17:15-17:30 Farklı Yaklaşımlarla Afyonkarahisar İlinin Kuraklık Analizi - Emin Taş, Murat Kilit 17:30-17:45 17:45-18:00 Gediz Havzasında Su Kirliliği Sorunu ve Su Kirliliğinin Önlenmesinde Tarımın Rolü - Havva Ece Salali, Ela Atış, Tugay Gül, Mehmet Şenol Eskişehir Koşullarında Damla Sulama ile Sulanan Şekerpancarında Su Verim İlişkileri, Su Tüketimi ve Su Kullanım Etkinliği - Demet Uygan 18:00 Kapanış / Closed

12 12 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Kimyasal ve Mikrobiyal Gübrelerin Örtüaltı Domatesin Beslenme Durumuna ve Toprak Özelliklerine Etkileri - Filiz Öktüren Asri, Nuri Arı, Elif Işıl Demirtaş Buğdayda Farklı Ekim Aralığının Verim ve Verim Komponentlerine Olan Etkisi - Gülser Yalçin, Sabri Çakır, Ramazan Yavuz, Kadriye Taşpınar, Özgür Ateş, Volkan Alveroğlu Damla Sulama Sisteminde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Sıvı Gübrelerin Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi - Tülin Pekcan, Burçin Çokuysal, Hatice Sevim Turan, Erol Aydoğdu, Bihter Çolak Esetlili Bazı Organik Kökenli Materyallerin Domates Yetiştiriciliğinde Kullanımının Toprak Kirliliği Üzerine Etkileri - Elif Işıl Demirtaş, Nuri Arı, Filiz Öktüren Asri, Cevdet Fehmi Özkan CBS ile Sulama Suyu Kalitesi Parametrelerinin Değerlendirilmesi - Şeydagül Özdemir Antalya Serik Bölgesi Domates Seralarının Beslenme Durumu ve Ağır Metal İçerikleri - Elif Işıl Demirtaş, Nuri Arı, Dilek Güven, Cevdet Fehmi Özkan, Filiz Asri Farklı Su Seviyelerinin Pamuk Bitkisinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi - Halil Kırnak, Ergün Doğan, Osman Çopur Kayseri İlinde Elma Yetiştiriciliğinde Gübreleme Alışkanlıkları ve Sorunları - Selçuk Sunulu, Serhan Candemir, Metin Yağcıoğlu İklim Değişikliğinin Kahramanmaraş İli Arıcılığı ve Ballı Bitkiler Açısından Değerlendirilmesi - Pınar Öztürk, Gökhan Akdeniz GAP Kapsamında Bulunan Alanlarda Geleneksel ve Ardışık Karık Sulama Mısır Verimi ve Sulama Randımanına Etkisi - Veli Değirmenci, Meral Anlağan Taş, A. Suat Nacar Mersin-Tarsus Topçu Deresi Havzasının Yağış ve Akım Karakteristiklerinin Araştırılması - Kadir Kuşvuran Evsel Kaynaklı Arıtılmış Atık Sular ile Sulamanın Fiğ Bitkisinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri - Mehmet Gündüz, Nil Korkmaz, Süleyman Şen, Şerafettin Aşık, Sinan Aras Toprak İşleme ve Erozyon - Hilal Bektaş, Özlem Akar Tokat Zile-Akdoğan Havzası Temel Toprak Özellikleri ve Sınıflandırılması - Özlem Akar, İrfan Oğuz, Hikmet Günal, Nurullah Acir Şarkışla Yöresi Meralarında Islak ve Kurak Yılların Bazı Mera Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi - Özlem Akar, İrfan Oğuz, Tahsin Taşyürek, Fergan Karaer Antepfıstığı Bahçelerinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi - Hasan Cem Bilim, Kamil Sarpkaya, Refik Polat Borun Topraktaki Önemi - Fulya Kuştutan, Özen Merken, Fadime Ateş Evsel Kaynaklı Arıtılmış Atık Sular ile Sulamanın Pamuk Bitkisinde Ağır Metal ve Mikroelement Değişimine Etkileri - Mehmet Gündüz, Nil Korkmaz, Süleyman Şen, Şerafettin Aşık, Sinan Aras Farklı Kullanım ve Yüksekliğe Bağlı Olarak Mineralize Karbon ve Azot İçeriğinde Değişim - Rasim Koçyiğit, İrfan Oğuz Ekinli Havzası Toprakları Organik ve İnorganik Karbon İçeriklerindeki Değişimin Araştırılması - İrfan Oğuz, Rasim Koçyiğit, Hamide Korkmaz

13 Poster Presentations / Poster Sunumlar Program (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Gediz Havzasında Yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarının Toprak Analiz Değerleri İle Beslenme Durumlarının Belirlenmesi - Özen Merken, Habil Çolakoğlu, Mehmet Aydın, Adnan Erdem, Akay Ünal Farklı Kireç Seviyelerindeki Toprakların Anadolu Adaçayında {Salvia triloba} Bitki Besin Elementleri Alımı Üzerine Etkisi - Erdinç Uysal, Ahmet Bircan Tınmaz Adana İlinde İyi Tarım Uygulamaları Yapan ve Yapmayan Üreticilerin Genel Özellikleri ve İyi Tarım Uygulaması İle İlgili Görüşleri - Hilal Yılmaz, Selcan Akkoyun, Mevlüt Gül, Başak Aydın, M. Emin Bilgili, Murat Şimşek Kırsal Kalkınmada Kadının Öneminin Belirlenmesi ( Erzurum İli) - Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu Alternatif Tarımda Bitki Gelişimi - Banu Kadıoğlu İklim Değişikliğinde Kadın ve Tarımsal Yayım - Fatma Öcal Kara, Güneş Eren Yalçın Kırsal göçün toplum üzerindeki etkileri (Tokat ili örneği ) - Tubanur Çakır, Nuray Kızılaslan, Halil Kızılaslan Kayseri İlinde Elma Üretiminin İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi - Metin Yağcıoğlu, Osman Uysal, Selçuk Sunulu, Serhan Candemir, Osman Sedat Subaşı Menemen Sulama Alanında Kurak Koşullarda Su Dağıtım Performansı - Nejat Özden, Nil Korkmaz, Mehmet Gündüz Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Ekonomik Analizi - Recep Kodaş, Rahmi Taşcı Tombul Fındık Bahçelerinin Beslenme Durumlarının ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi - Hüseyin İrfan Balık, Selda Kayalak Balık, Ömür Duyar Antepfıstığı bahçelerinde toprak sıkışması ve önemi - Hasan Cem Bilim, Tuğba Semercioğlu, Tayfun Korucu Bitkisel Üretimde Bor - Hatun Barut, Sait Aykanat, Safiye Aşıklı, Selim Eker GAP Bölgesinde 2014 Yılı II.Ürün Mısır ın Üretim Girdileri ve Maliyeti Üzerine Bir Araştırma - Ahmet Çikman, Tali Monis, Şeyda İpekçioğlu Gap Bölgesinde Bazı Sulama Tesislerinde Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları ve Çözüm Olanaklarının Belirlenmesi - Tali Monis, Ahmet Çıkman, Şeyda İpekçioğlu, Yasemin Vurarak, İbrahim Halil Çetiner Hatalı Tarımsal Uygulamaların Toprak ve Su Kirliği Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri - Güneş Eren Yalçın, Fatma Öcal Kara, Ebru Yazıcı Topraktan Karbon Emisyonu ve Meteorolojik Değişkenler: Şanlıurfa Örneği - Elif Didem Gülle Sakin, Levent Şaylan, Erdal Sakin, Şafak Burak Altun, Serhan Yeşilköy Toprak Düzenleyici ve Bazı Organik Materyallerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Kullanımı - Gülen Özyazıcı, Betül Bayraklı Su Kaynakları, Mevcut Durumu ve Su Kısıtı - Selda Arslan Mersin İli Sularının Sulama Açısından Değerlendirilmesi - Ayhan Aydın, Rasim Arslan Buğdayda Farklı Sırta Ekim Yöntemlerinin Uygulanabilirliği - Sait Aykanat, Hatun Barut Ardışık Karık Sulama İşletim Biçiminin Karık Geometrilerine Etkisi - Oğuzhan Aydin, İ. Kürşat Özyurt, Caner Aymak

14 14 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Göllendirmeli Karık Sulama Uygulamalarında Ardışık Karık Sulama İşletim Biçiminin Karık Boyu Profiline Etkisi - İbrahim Kürşat Özyurt, Oğuzhan Aydın, Caner Aymak Dünya, Türkiye ve Tokat ilinde Domates Üretimi ve Dış Ticareti - Nihan Tuğçe Topbaş, Nuray Kızılaslan Çerezlik Kabak Üretimde Toprak Analizi Yaptırma Durumuna Etkili Faktörlerin Belirlenmesi - Metin Yağcıoğlu, Serhan Candemir, Osman Uysal Buğday Yetiştiriciliğinde Kritik Sulama Zamanları - Ömer Özbek, Harun Kaman Türkiye`nin Farklı Bölgelerindeki Buğday Üretiminde, Maliyet ve Gelir Göstergelerindeki Değişim ve Eğilimlerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi - Erol Özkan Tokat İli Topraklarının Fosfor Konsantrasyonun Mesafeye Bağlı Dağlımı ve Haritalanması - Nurhan Mutlu, Hikmet Günal, Selma Öztekin, Duran Kılıç, Atilla Polat, Yalçın Kaya, Bülent Başaran, Erhan Özer, Hüseyin Topal, Esma Söylemez Yeşilçimen, Alper Mutlu Farklı Azot ve Kükürt Uygulama Dozlarının Toprak ph sı ve Tuz İçeriği Üzerine Etkisi - Barış Albayrak, Ömer Lütfü Elmacı Changes Socio-Demographic and Economic Factors in Rural Areas of Turkey Last 20 Years - Ahmad Jawid Abdul Khaliq, Cuma Akbay Dünya Çölleşme Potansiyel Bölgeleri - Hicrettin Cebel, İlknur Cebeci, Ödül Öztürk, Fatma Elbaşı Organik Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Biyolojik Özellikleri ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler - Betül Bayraklı, Gülen Özyazıcı, Emel Kesim Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin Tarımda Kullanımı - Banu Kadıoğlu Tokat Erbaa İlçesinde İkinci Ürün Ayçiçeğinin Şeritsel Toprak İşleme Yöntemiyle Yetiştirilebilme Olanaklarının Araştırılması - Hilal Bektaş, Özlem Akar Organic Fertilizers in Cauliflower: Effect on Vitamin C - Selma Öztekin, Naif Geboloğlu, Mine Aydın, Tekin Öztekin, Gülçin Altıntaş, Nurhan Mutlu, Mahfuz Elmastaş, Ömer Faruk Noyan Plastik Seralarda Yetiştirilen II. Ürün Hıyar Bitkisinin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması - Ulviye Kanburoğlu Çebi, Recep Çakır, Süreyya Altıntaş, Aylin Güçlü Özdemir Aşağı Ceyhan Ovasında (ACO) Sulama Alanlarının Gelişimi - Nigar Anğın, Volkan Çatalkaya, Hilal Yılmaz Hatay İlinde Havuç Tarımı Yapan İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri - Sedat Yokuş, Orhan Kara, Zeyni Aktaş, Ufuk Karadavut, Cevat Aydın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesindeki Belirli Bir Alanda Toprak Yapısal Stabilitesindeki Mevsimsel Değişimin Belirlenmesi - Berna Demirkol, Zekeriya Kara, Ömer Faruk Demir, Ferit Kıray, Recep Gündoğan, Tuğrul Yakupoğlu Effect of Leonardite and Nitrogen Applications on Pepper Plant Growth - Khadijah M. A. Rasul, Hüseyin Dikici, Ömer Faruk Demir Biyoindikatör Su Canlılarının Ağır Metale Olan İlgisi - Gülden Arısoy Sıvı Potasyum Silikatın Yapraktan Uygulanmasının Ayçiçeğinin Beslenme, Verim ve Yağ Oranına Etkisi - Mehmet Ali Gürbüz, Emel Kayalı, Emine Günay

15 Poster Presentations / Poster Sunumlar Program (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Azotlu Gübreleme Önerilerinin Topraktaki Mineral Azot Miktarına Göre Yapılması - Mehmet Ali Gürbüz, Tuğçe Ayşe Kardeş Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Sosyo-Ekonomik Boyutta Etkileri: Beypazarı örneği - Özlem Delikkaya, Ümran Yılmazzobu, Tayfur Ünal, Bülent Gülçubuk Determine The Salinity and Sodicity Levels of The İrrigation Water and The Agricultural Soils of Suluova, Amasya - İbrahim Gökhan Bilgiç, Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, Aslıhan İpek Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Carlson Trofik Seviye İndeksiyle Belirlenmesi - Cafer Bulut, Ayşegül Kubilay Tuzlu-Sodyumlu Topraklarda Monolit ve Bozulmuş Örneklerde Yıkama Yöntemi, Jips Miktarı ve Jips Uygulama Biçiminin Tuz Yıkanmasına Etkisi - Deniz Levent Koç, Rıza Kanber, Mustafa Ünlü Isı Pompalarının Ürün Kurutucularında Kullanılması - Mustafa Tunç, Sedat Yokuş, Cevat Aydın Eğirdir Gölü Gümüş Balıklarında (Atherina boyeri, Risso 1810) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması - Cafer Bulut, Ayşegül Kubilay Akpınar Deresi nde (Denizli) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinden Kaynaklanan Tahmini Azot-Fosfor Yükü - Cafer Bulut, Ufuk Akçimen Kuraklık Stresi Altındaki Çileklerin Verim ve Gelişmesi Üzerine Rizobakterilerin Etkisi - Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Metin Turan, Yaşar Erdoğan Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Sakarya İli) - Yasemin Tök Kiraz Islah Uygulamaları Yapılmış Bir Merada Toprak Özelliklerinin Uzun Dönemde Değişimi - Serkan İç, Ayşe Erel, Coşkun Gülser Biocharın Çevre ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri - Burhan Akkurt, Elif Günal Bazı Doğal Geofit Türlerinin Toprak İstekleri - Gülden Haspolat, Ayhan Kesici, Ümran Mısır Arazi Toplulaştırma Projelerinde Çiftçi Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği - Gül Tekeli, Yusuf Uçar, Mevlüt Gül, Bekir Sıtkı Şirikçi Su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetiminde Entegre Havza Yönetimi Yaklaşımı - Aylin Çelik, Ali Çağlar Çelikcan, Metin Türker Tarımda Su Kalitesi ve Değerlendirme Ölçütleri - Tuğba Yeter, Ceren Görgişen, Gonca Karaca Bilgen Amount of Main Nutrients in Cultivated Soil Layer - Konul Aslanova, S. İ. Hüseynov, J. Talai Different Methods of Soil Cultivation and Agrotechnic Role of Productivity - Konul Aslanova, H. Ahmedov, J. Talai Bafra, Çarşamba ve Suluova Topraklarında Fasülye Bitkisinin {Phaseolus vulgaris l. var. Nanus} Demirli Gübrelemeye Responsu ile Toprakların Kloroz Gösterme İndis Değerleri ve Bazı Özellikleri Arasındaki İlişkiler - Güney Akınoğlu, Ahmet Korkmaz, Havva Sera Şendemirci, Ayhan Horuz

16 16 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Altın İşletme Faaliyetlerinin Taşınan Tozdaki Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi - Oğuzhan Uzun, Serkan Şahan, Adem Güneş, Sema Kaplan, Selahattin Güney, Mustafa Basaran, Günay Erpul Çiftçilerin Leonardit Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş İli Örneği - Emine İkikat Tümer, Melike Salman Atık Sulardan Remazol Orange RR Biyosorpsiyonunun Termodinamik, Kinetik ve Denge İncelemesi - Berdan Ulaş, Mübeccel Ergun Bazı Organik Gübrelerin Farklı Uygulama Zamanlarında Toprağın Ağır Metal İçeriklerine Etkisinin Belirlenmesi - Siyami Karaca, Bulut Sarğın, Ferit Sönmez Bazı Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Kompostların Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri - İlker Sönmez, Mustafa Kaplan Gazipaşa-Alanya Bölgesi Muz Ekili Alanların Arazi Kullanım Değişimlerinin UA ve CBS ile Belirlenmesi - Hasan Raşit Türkkan, Mesut Çoşlu, Serdar Selim, Namık Kemal Sönmez Kahramanmaraş İli Arazi Toplulaştırma Potansiyeli ve Çiftçilerin Bakışı: Narlı Ovası ve Türkoğlu Örneği - Hasan Değirmenci, Fırat Arslan Pamuk Bitkisinin Kısıtlı Sulama Uygulamaları ve Bitki Su Tüketimi - Çağatay Tanrıverdi, Hasan Değirmenci, Engin Gönen, Fırat Arslan 4634 Sayılı Şeker Kanununun Şeker Pancarı Üretimi Üzerine Etkileri - Emine İkikat Tümer, Cuma Akbay, Seda Yurdagül İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarına Etkisi - Burcu Kaya, Belgin Çakmak Altın İşletme Faaliyetlerinin Tarımsal Alanlardaki Toprak ve Bitki Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi - Adem Güneş, Oğuzhan Uzun, Serkan Şahan, Selahattin Güney, Mustafa Başaran, Günay Erpul Termal Su Kaynaklarında Spirulina Yetiştiriciliği - Betül Güroy Gaziantep İli ve Çevresinde Antepfıstığı Yetişen Alanların Topraklarının Verimlilik Özellikleri - Nilgün Kalkanci, Tuğba Şimşek, Nevzat Aslan, Erdihan Tunç The Role of Women in Rural Development in Northern Iraq - Fatıma Mohammed Azo, Cuma Akbay Çiftçi Açısından Toprak ve Su Kirliliği - Emine İkikat Tümer Farklı Oranlarda Protein İçeren Yemlerle Beslenen Granyöz Balıklarında (Argyrosomus regius) Amonyak Boşaltımı - Derya Güroy, Onur Karadal, Betül Güroy, Serhan Mantoğlu, Olcay Şimşek, Münevver Ayşe Genç, Ercüment Genç, Orhan Tufan Eroldoğan Farklı Leonardit ve Kimyasal Gübre Kombinasyonlarının Ekmeklik Buğdayda Fizyolojik, Tarımsal ve Fenolojik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması - Abdulkadir Tanrıkulu, Ali Tekin, Erdem Aslan, Sevgi Herek, Sevtap Kartal, Fatih Tekeli, Hasan Gezginç Kahramanmaraş-Bertiz Bölgesi Topraklarının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi - Ahmet Nedirli, Kadir Saltalı Şanlıurfa Harran Ovası III. Kısım Kapalı Drenaj Projesi Uygulama Başlangıcında Taban Suyu Seviye, Tuzluluk ve Eş Seviye Haritalarının İncelenmesi - Volkan Çatalkaya, Nigar Anğın, Umut Akıllı, Hafize Hacer Eyüboğlu Toprakların Agregat Stabiliteleri Üzerine Nem Düzeyleri ve Donma Çözülme Döngüsünün Etkileri - Kürşad Özbek, İlhami Özkan Hiper Toplayıcı Bitkilerle Kadmiyumlu Toprakların İyileştirilmesi ve Gübre, Humik Asit ve Şelat Uygulamalarının Etkinliği - Kürşad Özbek, İlhami Ünver

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

Abstract Referans No. Presentation Type 3 Kabul:Sözlü Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi Ali Koç, Çetin Sayilğan, Murat Çalışkan

Abstract Referans No. Presentation Type 3 Kabul:Sözlü Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi Ali Koç, Çetin Sayilğan, Murat Çalışkan 3 Kabul:Sözlü Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi Ali Koç, Çetin Sayilğan, Murat Çalışkan 4 Kabul:Sözlü Zeytin atıklarının laboratuvar koşullarında yüzey akış, toprak kaybı ve drene olan su miktarı

Detaylı

Sunum Türü Presentation Type 3 Kabul:Sözlü Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi Ali Koç, Çetin Sayilğan, Murat Çalışkan 4 Kabul:Sözlü

Sunum Türü Presentation Type 3 Kabul:Sözlü Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi Ali Koç, Çetin Sayilğan, Murat Çalışkan 4 Kabul:Sözlü 3 Kabul:Sözlü Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi Ali Koç, Çetin Sayilğan, Murat Çalışkan 4 Kabul:Sözlü Zeytin atıklarının laboratuvar koşullarında yüzey akış, toprak kaybı ve drene olan su miktarı

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

08 Şubat 2016 Pazartesi I. OTURUM

08 Şubat 2016 Pazartesi I. OTURUM 08 Şubat 2016 Pazartesi I. OTURUM - 14.00 15.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Saat Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Açılış konuşmaları 14.00 Hakan SAÇTI Tarım Ekonomisi Araştırmaları ---- Prof. Dr. H. Avni CİNEMRE Türkiye de

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı 4. Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Eylül 2015 Kahramanmaraş www.topraksukongresi2015.org 4. Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Saygıdeğer Katılımcılar,

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İSİM LİSTESİ 1 ABDULLAH AYÇİÇEK BURSA 2 ABDULSAMET GÜNAL BURSA 3 AHMET SUAT AYDIN BURSA 4 AHMET YILDIRIM BURSA 5 ARİF

2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İSİM LİSTESİ 1 ABDULLAH AYÇİÇEK BURSA 2 ABDULSAMET GÜNAL BURSA 3 AHMET SUAT AYDIN BURSA 4 AHMET YILDIRIM BURSA 5 ARİF 2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İSİM LİSTESİ 1 ABDULLAH AYÇİÇEK BURSA 2 ABDULSAMET GÜNAL BURSA 3 AHMET SUAT AYDIN BURSA 4 AHMET YILDIRIM BURSA 5 ARİF BAYRAM BURSA 6 BAKİ ÖZTÜRK BURSA 7 BAYRAM NİGAR BURSA 8

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MÜLAKAT SONUÇ LİSTESİ PUANI 1 BOLU/ALADAĞ AFYONKARAHİSAR ALİ BAYINDIR 80, ,62187 BAŞARILI 1.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MÜLAKAT SONUÇ LİSTESİ PUANI 1 BOLU/ALADAĞ AFYONKARAHİSAR ALİ BAYINDIR 80, ,62187 BAŞARILI 1. NO SINAV MERKEZİ TERCİH İLİ ADI SOYADI KPSS UYGULAMA 1 BOLU/ALADAĞ AFYONKARAHİSAR ALİ BAYINDIR 80,24374 93 86,62187 LI 1. 2 BOLU/ALADAĞ AFYONKARAHİSAR ERDİ HANGİŞİ 80,24374 74,8 77,52187 LI 2. 3 BOLU/ALADAĞ

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ 1 AÇIKGÖZ BİRCAN Hâkim 95016 2 GEBZE AĞAR BESİM TAYFUN Hâkim 29918 3 AKAR HÜLYA Hâkim 40357 4 AKAR OKAN ACM Bşk. 34421 5 AKBAŞ ERKAN C.Savcısı 151278 6 KAYNARCA AKÇİMEN YÜCETÜRK

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME ve LİSANSÜSTÜ SEMİNERLERİ MAYIS 2015

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME ve LİSANSÜSTÜ SEMİNERLERİ MAYIS 2015 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME ve LİSANSÜSTÜ SEMİNERLERİ 12 15 MAYIS 2015 12 MAYIS 2015 Salı 09 20-10 00 Açılış Konuşmaları 09 20-09

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 ABDURRAHİM BAVLİ 2 ABDÜLKADİR ÜNAL 3 AHMED KADİFECİ 4 AHMET DİNGİL 5 AHMET KAYA 6 AHMET KORKMAZ 7 Ahmet TÜTÜNCÜLER 8 AHMET FUAT YALÇIN 9 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup)

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) 2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) Katılımcının Adı Soyadı Görev Yeri 1 M.Fikret SERİN Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2 EMİNE KAYA Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 3 Aslı AYGEL ÖNER Ankara İl Sağlık

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DERS KAYDI DOSYA DERS KAYDI YAPILMIŞ ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SIYADI BÖLÜMÜ YAPABİLİR YAPAMAZ 1533080003 DİLEK BİLGİ TURİZM ve

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 ALPAN DOĞANAY 2 SERPİL ÇELİK 3 SEMİHA UZUN 4 MEHMET YALÇINKAYA 5 TUĞBA ÖZTÜRK 6 ZÜBEYDE YAMAÇ 7 ESRA ABAY 8 SEFER ÇAN 9 HATİCE YILDIZLI 10 HAKAN SİZER 1 EMEL MAMAK 2 FADİME HARPUTLU 3 AHMET ONUR YAT

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

SOYADI KURUM PROGRAMI

SOYADI KURUM PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI MÜLAKAT BİLİM SINAVI SONUÇLARI S. No ADI SOYADI KURUM PROGRAMI

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkekler Tarih : Katılan Sporcu Sayısı : 30-31 Ocak 2016 174 Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma : 60 Metre Engelli

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN KODU DERSİN ADI 1 21000049 Yavuz ESEROĞLU

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 STJ.AV....... Staj sicil nolu... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders Seyhan KAYA 2110653009 CMSB 310 Uzaktan Algılama ve CBS Esin ARSLAN 2100653032 CMSB

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

BİYOLOJİ ADI SOYADI BÖLÜM PUAN YONCA KILIÇ BİYOLOJİ 76,43 MEHMET MUSTAFA ALAR BİYOLOJİ 63,6

BİYOLOJİ ADI SOYADI BÖLÜM PUAN YONCA KILIÇ BİYOLOJİ 76,43 MEHMET MUSTAFA ALAR BİYOLOJİ 63,6 BİYOLOJİ ADI SOYADI BÖLÜM PUAN YONCA KILIÇ BİYOLOJİ 76,43 MEHMET MUSTAFA ALAR BİYOLOJİ 63,6 MATEMATİK ADI SOYADI BÖLÜM2 PUAN ŞERİFE GÜNAL MATEMATİK 91,83 AYGÜL KAYA MATEMATİK 83,9 LEYLA TURAN MATEMATİK

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı