BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME"

Transkript

1 Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15 Kayıt / Registration (Birinci Gün / The First Day) 09:15-10:15 Açılış ve Protokol Konuşmaları / Opening Ceremony Saat / Shedule 10:15-10:30 1. Bildiri 10:30-10:45 2. Bildiri 10:45-11:00 3. Bildiri 11:00-11:15 4. Bildiri Çağrılı Bildirilerin Sunumu / Presentation of Invited Papers 1. Oturum / 1. Session 10:15-12:15 Bildiriler / Presentations 11:15-11:30 Ara / Break Out 11:30-11:45 5. Bildiri 11:45-12:00 6. Bildiri 12:00-12:15 7. Bildiri BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME 12:15-13:30 Öğle Yemeği / Lunch Birinci Salon / The First Hall 2. Oturum / 2. Session 13:30-13:45 13:45-14:00 Gidya Organomineral Toprak Düzenleyicisi Olarak Değerlendirilebilir mi? - Kadir Saltalı, Kürşat Korkmaz Farklı Seviyede Yaprak Alma Uygulamalarının Organik Üzüm Yetiştiriciliğinde Asmanın Besin Maddesi İçeriğine Etkisi - Fadime Ateş, Bülent Yağmur 14:00-14:15 Topraklarımızın Korunması - İlhami Ünver 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Çardak ve Bozkurt Ovaları Topraklarının Geleceğe Yönelik Arazi Kullanım Planlarının Oluşturulması - Alper Yorulmaz, Levent Atatanır, Gönül Aydın, Suat Şenol Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi - Kadir Uçgun, Mesut Altındal, Murat Cansu Gölcük Gölü Su Toplama Havzası CORINE Arazi Kullanım Sınıfları Haritasının Oluşturulması - Levent Başayiğit, Seda Gülper 15:00-15:15 Ara / Break Out 3. Oturum / 3. Session 15:15-15:30 15:30-15:45 Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Nem İçeriğine Etkisi - İhsan Engin Kayhan Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Mikro Skalada Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerinin Yersel ve Zamansal Değişiminin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi - Ekrem Lütfi Aksakal, Kenan Barik, Serdar Sarı, İlker Angın

2 2 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 Toprak Örneklerinde Otomatik Kireç (Karbonat, Inorganik Karbon) Analizörü; Yenilikçi bir Yaklaşım - Tacettin Öztürk, Onur İşcan Stereo Uydu Görüntülerinin Detaylı Toprak Etüdlerinde Kullanılma Olanakları - Yakup Kenan Koca, Suat Şenol Farklı Seviyelerde NPK ve Magnezyum Uygulamalarının Şekerpancarının Verim ve Kalitesine Etkileri - Sait Gezgin, Fatma Gökmen Yılmaz, Nesim Dursun, Tamer Değer, Mehmet Gökhan Yazgan 16:30-16:45 Ara / Break Out 4. Oturum / 4. Session :00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 Tarım Arazileri ve Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Temelinde İl Çevre Düzeni Planlaması Bursa İli Örneği - Ertuğrul Aksoy, Gökhan Özsoy, Barış Bülent Aşk, Ekin Ulaş Karata, A.Vahap Katkat, Zeynal Tümsavaş, Serkan Gürlük Nohut Tohumuna Fungisit Uygulamanın Nodülasyon ve Azot Fiksasyonu Üzerine Etkisi - Nesime Cebel, Şule Kaya Potasyum ve Azotlu Gübrelemenin İki Farklı Domates Çeşidinde Verim, Bitki Besin Elementleri ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri - Bihter Çolak Esetlili, Cenk Ceyhun Kılıç, Hale Duyar, Betül Öncel, Nevin Eryüce, Dilek Anaç Alt Havza Düzeyinde Sediment Ölçme ve Değerlendirme; Kocadere Havzası Örneği - Gülay Yılmaz, Lutfullah Aruğaslan Çukurova Bölgesi Tarım Topraklarının 4,4 -DDE (dichlorodiphenyldichloroethylene) ve Endosülfan Sülfat Miktarları - Muhittin Onur Akça, Shihoko Hisatomi, Manami Takemura, Naoki Harada, Masanori Nonaka, Futa Sakakibara, Kazuhiro Takagi, Oğuz Can Turgay Toprak Tuzluluğunu Tanımlayan İdeal Toprak Su Karışımı Ne Olmalıdır? - Elif Günal, Cabir Çağrı Gence, Mesut Budak, Nurullah Acir, Nazife Erdem, Hikmet Günal Konya Bölgesinde Kullanılan Alternatif Toprak İşleme Uygulamalarının Koruyucu Toprak İşleme Açısından Değerlendirilmesi - Kazim Gür 18:30 Kapanış / Closed (Birinci Gün / The First Day) İkinci Salon / The Second Hall 1. Oturum / 1. Session 13:30-13:45 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30 Zeytin Atıklarının Laboratuvar Koşullarında Yüzey Akış, Toprak Kaybı ve Drene Olan Su Miktarı Üzerine Etkileri - Gökçen Yönter, Huriye Uysal Tarımsal Eğitimin Tercih Edilmesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma - Yusuf Aras, Osman Uysal, Osman Sedat Subaşı Hidro-meteorolojik Değişkenlerin Değişiminin Analizinde Grafiksel Yaklaşım - Kadri Yürekli Orta Karadeniz Bölgesinde Yüzey Drenaja Neden Olan En Büyük Yağmurların Değişiminin Belirlenmesi - Kadri Yürekli, Melih Enginsu

3 Bilimsel Program / Scientific Programme 3 14:30-14:45 14:45-15:00 Kırsal Kadının Çevre Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi - Serhan Candemir, Nuray Kızılaslan, Halil Kızılaslan Karadeniz Bölgesinde Fındık Üretiminde Gübre Uygulama Durumu - Erdal Sıray, Ramazan Akman, Hesna Esin Savran Bekçi, Ömür Duyar, Fatih Özdemir, Ahmet Göğüs, Murat Sayılı 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 2. Oturum / 2. Session The Response of Cotton to Deficit Irrigation Under Mediterranean Region - Deniz Levent Koç, Rıza Kanber, Mustafa Ünlü Kırsal Göçün Tarımsal Sürdürülebilirliğe Etkileri: Samsun ve Sinop Örneği - Mehmet Aydoğan, Gülen Özyazıcı, Vedat Ceyhan, Bayram Ay 15:45-16:00 İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkiler - Selda Arslan 16:00-16:15 16:15-16:30 Türkiye de Havzalar Bazında Kişi Başına Düşen Su Potansiyelleri ile Tarımsal Su Gereksiminin Belirlenmesi - Talip Çakmakcı, Üstün Şahin, Yasemin Kuşlu, Fatih Mehmet Kızıloğlu, Mustafa Okuroğlu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Biyolojik ve Konvansiyonel Meyve Üretiminin Çevre (Toprak ve Su) Üzerine Etkileri - Mikdat Şimşek 16:30-16:45 Ara / Break Out :00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 3. Oturum / 3. Session Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Koşullarında Değişik Hidrojel Dozlarının Mısır (Zea Mays) Verimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi - Sema Kale, Burcu Arıcan Samsun İli İçin Bitki Su Tüketiminin Deterministik Modelle Belirlenmesi ve Duyarlılık Analizi - Aslıhan Atiş, Bilal Cemek, Sevda Safi, Mehmet Taşan Sulama Tesislerinde Yapılan Sulama Suyu Analizleri ve Su Kalitesi Değerlendirmeleri - Süleyman Demir Supplemental and Deficit İrrigation of Wheat Under The Mediterranean Climatic Conditions - Attila Yazar, Adnan Alghawry İzmir- Menemen Ovası Taban Suyunun Derinlik ve Tuzluluğunun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesine Jeoistatistiksel Yaklaşım - Nil Korkmaz, Mehmet Gündüz, Süleyman Şen, Nejat Özden Damlatıcı Debilerinin Islanma Deseni Üzerine Etkileri - Serkan Kösetürkmen, Cafer Gençoğlan Buğday Yetiştiricilerinin Toprağı ve Çevreyi Korumaya Yönelik Davranışları, Kırıkkale İli Örneği - Rahmi Taşcı, Sevinç Karabak, Musa Karaçam, Çetin Çağlar, Muzaffer Avcı, Reyhan Demirtaş, Hacı Yılmazer 18:30 Kapanış / Closed 09:00-09: (İkinci Gün / The Second Day) Birinci Salon / The First Hall 1. Oturum / 1. Session Kırsal Havzalarda Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planlanması Modelinin Güvenç Havzasında Uygulanması - Ertuğrul Karaş, İrfan Oğuz

4 4 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 Formation Assimilated Parts of Different Wheat Varieties Depending to The Soil Drought Conditions - Tamraz H. Tamrazov Solucan Humusunun Marul ve Ispanakta Verim Üzerine Etkisi - Alper Durak, Özlem Altuntaş, Kutalmış Kutsal, Rabia Işık Toprak Asitliğinin Değişkenliği ve Kireç İhtiyacının Belirlenmesi - Atilla Polat, Nurullah Acir, Emre Matur, Ahmet Can Kılınç, Ahmet Çağlayan, Hikmet Günal Geçmişten Günümüze İzinli Toprak Kaybı, İzmir İli Örneği - Mustafa Tolga Esetlili, Yusuf Kurucu Kombu Çayı (Kombucha) ve Kombu Çayı Üretim Artığı Karışık Mikroorganizma Kültürünün Buğday Bitkisinin Verimi ile Toprakların Dehidrogenaz ve Katalaz Aktivitesi Üzerine Etkisi - Murat Durmuş, Rıdvan Kızılkaya 10:30-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 2. Oturum / 2. Session Farklı ph ya Sahip Topraklarda Organik Düzenleyici Uygulamasının Agregat Stabilitesi Üzerine Etkisi - Ömrüm Tebessüm Kop Durmuş, Nutullah Özdemir Antalya da Domates Yetiştiriciliği Yapılan Seraların Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi - Nuri Ari, Cevdet Fehmi Özkan, Elif Işıl Demirtaş, Dilek Güven, Filiz Öktüren Asri EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesinin Havza Araştırılmasın Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Organik ve İnorganik Bileşenlerin Belirlenmesi (Tanım-Tespit-Etüt) - Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ayten Namlı, Selma Kadıoğlu, Cumhur Özcan Kılınç, Muhittin Onur Akça EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Araştırılması - Ayten Namlı, M. Onur Akça, Hanife Mert, Yusuf Kağan Kadıoğlu Farklı Miktarlarda TKİ-Hümas, TKİ-Süper Hümas ve Şlempe Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimi, Besi Elementleri Kapsamı ve Toprağın ph ve EC sine Etkileri - Fatma Gökmen Yilmaz, Sait Gezgin, Nesim Dursun, Doğancan Bedir Anız Yakmanın Etkileri, Ekonomik Yönü ve Çiftçi Bilinç Düzeyi Tokat/Zile Örneği - Hatice Yavuz, Gülistan Erdal 12:15-12:30 Ara / Break Out 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 13:30-13:45 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30 3. Oturum / 3. Session Hayvansal Sıvı Gübrenin Pamuk Tarımında Üst Gübre Olarak Kullanılabilirliği, Hayvansal Sıvı Gübrenin Bitki Besin Elementlerine ve Verim Komponentlerine Etkisi - Nebi Akyol, Mehmet Aydın Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Petiol Özsuyu Nitrat Azotu ile Toprak ve Bitki Azot Değerleri Arasındaki İlişkiler - Cevdet Fehmi Özkan, Nuri Arı, Elif Işıl Demirtaş, Filiz Öktüren Asri, Sevinç Şahin Gaziantep İli ve Çevresinde Bağ Yetişen Alanların Topraklarının Verimlilik Özellikleri - Tuba Şimşek, Nilgün Kalkancı, Fatma Konukoğlu, Cem Bilim, Nevzat Aslan Parçacık Büyüklük Dağılımı Analizlerinde Organik Madde Uzaklaştırılmasının Önemi - Emre Matur, Hikmet Günal, Atilla Polat, Mesut Budak, Nurhan Mutlu

5 Bilimsel Program / Scientific Programme 5 14:30-14:45 14:45-15:00 Üç Farklı Sulak Alan Topraklarının Kil Mineralleri Yönünden Değerlendirilmesi - Ahu Alev Abacı Bayan, Kadir Yılmaz Ana Ürün Yer fıstığında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim, Verim Unsurları ve Yağ İçeriğine Etkisi - Orhan Kara, Çiğdem Boydak 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 4. Oturum / 4. Session Cokriging Yönteminin Bazı Toprak Parametresinin Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi - Tülay Tunçay, Oğuz Başkan, İlhami Bayramin, Şeref Kılıç, Orhan Dengiz Farklı Bor İçeren Sulama Sularının Arpa ve Buğday Bitkisine Etkileri - Saime Seferoğlu, Mustafa Ali Kaptan Kurak Bir Alanda Petrokalsik Horizonun Oluşma Derinliğinin Tuzluluğun Alansal Dağılımına Etkisi - Mesut Budak, Hikmet Günal Farklı Dozlarda Hümik Madde Uygulamalarının Arpa (Hordeum vulgare L.) Bitkisinde Bitki Gelişimi ve Sulama Yönünden Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi - Kenan Uçan, Ziya Dumlupinar, Mualla Keten, Mine Yazdıç, Muhammed Ali Bodovoğlu, Yoldaş Ektiren Türkiye Tuzlu Topraklarının CBS Tekniği Kullanılarak Ekonomik Analizi - Mehmet Ali Çullu, Ali Rıza Öztürkmen, Aydın Aydemir, Ali Volkan Bilgili, Erhan Akça, Ahmet Almaca, Sema Karakaş 16:30-16:45 Ara / Break Out 5. Oturum / 5. Session :00 Azotun Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi - Ali Koç, Çetin Sayılğan, Murat Çalışkan 17:00-17:15 Çöp Kompostu Uygulamarının Toprakların Bazı Strüktürel Özellikleri İle Proktor Sıkışma Parametreleri Üzerine Etkisi - Kenan Barik, Serdar Sarı, İlker Angın, Ekrem Lütfi Aksakal 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 Effect of C/N Ratio on Some Properties of Surface Organic Soils in Gavur Lake Wetland - Rawaz Khasro Qader, Hüseyin Dikici, Ömer Faruk Demir Toprak ve Su Kaynaklarının Pestisit Kirliliğinden Korunması - Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bozdoğan Harran Ovasında Sulanan Arazilerin Verimlilik Durumlarının Toprak Analizleri ile Belirlenmesi - Halil Aytop, Cafer Hakan Yılmaz, Mehmet Karagöktaş, Hatice Nur Akkuş, Hatice Mehtap Erayman, Ömer Faruk Demir, Hüseyin Dikici, Hasan Gezginç İncir Tarımına Açılan Eğimli Arazilerde Toprak Sorunları - Levent Atatanır, Alper Yorulmaz, İlknur Kösoğlu Osmancık Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Arazi Uygunluk Sınıflarına Göre Verim Performanslarının Belirlenmesi - Mevlüt Şahin, İsmail Sezer, Orhan Dengiz, Hasan Akay, Abdulyeli Sirat 18:30 Kapanış / Closed

6 6 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 09:00-09:15 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10: (İkinci Gün / The Second Day) İkinci Salon / The Second Hall 1. Oturum / 1. Session Nilüfer Çayı ve Nilüfer Çayı na Deşarj Edilen Kimi Arıtma Tesisi Atık Sularının Sulama Suyu Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi - Saliha Dorak, Hakan Çelik Türkiye de Uygulanan 6360 Sayılı Yeni Büyük Şehir Yasasının Kırsal Kalkınmaya Etkileri - Halil Kızılaslan, Tayfur Ünal, Nuray Kızılaslan Tüketicilerin Gıda Güvenliğine Yönelik Tutumları ve Medyanın Rolü (Ankara İli Örneği) - Hayriye Sibel Gülse Bal, Hülya Güloğlu, Eda Yılönü, Hatice Yavuz Atıksuların Tarımda Yeniden Kullanımı ve Sulakalanlar - Esin Hande Bayrak Işık, Kadri Yürekli Kırsal Kalkınmada Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Rolü: Erzurum İli Örneği - Gökhan Taşğın, Cemile Karaman, Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu Aksu-Perge Sulama Birliği Su Dağıtım Yeterliliğinin Değerlendirilmesi - Ömer Özbek, Harun Kaman 10:30-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 11:00-11:15 2. Oturum / 2. Session Damla Yöntemiyle Farklı Düzeylerde Sulanan Patlıcanda Verim ve Su Kullanım Randımanlarının Belirlenmesi - Yeşim Bozkurt Çolak, Attila Yazar, Sertan Sesveren, İlker Çolak Kahramanmaraş İli Merkez İlçe Sebze ve Meyve Üreticilerinin Sulama İle İlgili Bilinç Düzeylerinin Araştırılması - Hayriye Sibel Gülse Bal, Eda Buğancık, Hülya Güloğlu 11:15-11:30 Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı - Esin Hande Bayrak Işık, Kadri Yürekli 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 İklim Değişikliğinin Aydın Yöresinde Toprak Nemi Üzerindeki Etkiler ve Swap Modeli İle Simülasyonu - Yıldırım Kayam, Gönül Bilgehan Aydın Damla Yöntemiyle Uygulanan Geleneksel ve Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Ayçiçeği Verimi ve Yağ Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi - Semih Metin Sezen, Attila Yazar, Servet Tekin, Haydar Şengül, Dilşat Konuşkan, Mehmet Yıldız Kırsal Gençliğin Göç Eğilimi: Ankara İli Ayaş İlçesi Örneği - Hayriye Sibel Gülse Bal, Esen Oruç, Hülya Güloğlu, Eda Yılönü 12:15-12:30 Ara / Break Out 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 3. Oturum / 3. Session 13:30-13:45 13:45-14:00 Evapotranspirasyon Hesabında Kullanılan Net Radyasyon Bileşenlerinin Ölçülmesi ve Belirlenmesi - Serhan Yeşilköy, Levent Şaylan, Fatih Bakanoğulları, Barış Çaldağ, Nilcan Akataş, Toprak Aslan Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) ve Basınç Transduserü Kullanarak Toprak Hidrolik İletkenliği Ölçen Sistemin Geliştirilmesi - Cafer Gençoğlan, Serpil Gençoğlan, Ali Beyhan Uçak, Volkan Çatalkaya

7 Bilimsel Program / Scientific Programme 7 14:00-14:15 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Samsun İli İklim Koşullarında Valiantzas Bitki Su Tüketimi Eşitliğinin Araştırılması - Mehmet Taşan, Aslıhan Atiş, Bilal Cemek, Sevda Safi Adana İlinde Turunçgil Üretimi, Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çerçevesinde SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi - Fadime Çiçek, Halil Kızılaslan, Nuray Kızılaslan, Tayfur Ünal Toprak Nem İçeriğinin Farklı Enterpolasyon Yöntemler İle Değerlendirilmesi - Demet Yıldırım, Bilal Cemek, Ali Ünlükara, Aslıhan Atiş, Mehmet Taşan Türkiye de Şaraplık Üzüm Üretiminde Risk Kaynakları ve Risk Yönetim Stratejileri - Hülya Uysal, Gamze Saner, Selçuk Karabat, Mehmet Ali Kiracı, Fadime Ateş, Adem Yağcı, Tali Monis 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 4. Oturum / 4. Session Kırsal Kalkınma ve Sosyo Ekonomik Etkileri - Beypazarı Örneği - Özlem Delikkaya, Ümran Yılmazzobu Yüzey Toprak Sıcaklığının Jeoistatistiksel Yöntemler ile Değerlendirilmesi - Filiz Kara, Bilal Cemek Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Boyutu - Mehmet Demir, Nuray Kızılaslan 16:00-16:15 Tarımsal Sulamanın Sigortası Yapılması Gereken Göletlerdir - Süleyman Demir 16:15-16:30 Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliğine İyi Tarım Uygulamalarının Etkisi Hakkında Üreticilerin Görüşleri (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İlleri Örneği) - Erol Özkan, Başak Aydın, Duygu Aktürk, Mehmet Ali Kiracı, Harun Hurma 16:30-16:45 Ara / Break Out 5. Oturum / 5. Session :00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 Karık Sulama Yönteminde Erozyona Neden Olmayan Maksimum Karık Debisinin Belirlenmesi - Ramazan Meral, Sebahattin Kaya, Azize Doğan Demir, Yasin Demir Kültür Turizminin Kırsal Kalkınmaya Katkısının İncelenmesi (Yuntdağı OBASYA Projesi Örneği) - Tayfur Ünal, Nuray Kızılaslan, Halil Kızılaslan Yeraltı Su Kaynaklarının Bilinçsiz Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlemesi: Ankara İli Çubuk Ovası Örneği - Emine İkikat Tümer, Sarper Afşin Ünal, Kübra Konkan Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Eğriova Tabiat Parkı nın Ekoturizmin Potansiyelinin Araştırılması - Ümran Yılmazzobu, Özlem Delikkaya, Tayfur Ünal, Nuray Kızılaslan, Bülent Gülçubuk Kısıntılı Sulama Uygulamalarında Optimum Bitki Deseni Çalışmaları - Gonca Karaca Bilgen, Süleyman Kodal Ekomüzeler Kırsal Kalkınmada Bir Araç Olabilir mi: Hüsamettindere ve Zavot Köyleri İncelemesi - Ümran Yılmazzobu, Tayfur Ünal, Özlem Delikkaya, Nuray Kızılaslan, Bülent Gülçubuk

8 8 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 18:15-18:30 Keban Baraj Gölü Yüzey Suyunda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi - Memet Varol, Muhammet Raşit Sünbül, Hakan Akgün, Aylin Kocalmış 18:30 Kapanış / Closed 09:00-09:15 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10: (Üçüncü Gün / The Third Day) Birinci Salon / The First Hall 1. Oturum / 1. Session Afşin-Elbistan Termik Santrali Küllerinin Mısır Gelişimine ve Besin Maddesi Alımına Etkisi - Mesut Kenger, Hüseyin Dikici, Ömer Faruk Demir, Nihan Tazebay Kompost Ahır Gübresi ve Kükürt Uygulamalarının Kireçli Alkalin Toprakta Yetiştirilen Fasulye Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi - Bülent Yağmur, Bülent Okur Topraktan Uygulanan Trichoderma asperellum Fungusu nun Kahramanmaraş Koşullarında Yetiştirilen F1 Sırık Domates Çeşitlerinin Verim Unsurlarına Etkileri - Ayhan Zülkadir, Cafer Hakan Yılmaz, Ebubekir Paşazade, Mehmet Nefi Kısakürek Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu: Tokat İli Kazova Yöresi Örneği - Müyesser Yurdabakan, Bilge Gözener, Murat Sayili Yağlık Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Potasyumlu Gübre Hümik Asit ve Kükürt Uygulamalarının Verim, Verim Öğeleri ve Bitkinin Besin Madde İçeriğine Etkisi - Bülent Yağmur, Bülent Okur 10:15-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 11:00-11:15 2. Oturum / 2. Session Arazi Bozunumunun Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesine Yönelik Bir Örnek Alan Çalışması - Kezban Şahin Taysun, Nejat Özden, Engin Nurlu, Alaettin Taysun Doğu Anadolu Bölgesi Meralarında Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Toprak Organik Madde Üzerine Yöney ve Yüksekliğin Etkileri - Hicrettin Cebel1, Oğuz Başkan, Arife Avağ, Şerafettin Çakal, Süreyya Emre Dumlu 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 Türk Tarımında Geleceğin Bitkileri: Quinoa, Teff, Millet - Mehmet Yıldız, Semih Metin Sezen, Attila Yazar, Servet Tekin Türkiye Farklı İklim Bölge Orman Topraklarının Organik Madde Miktarları - Ceyhun Göl Çorum-Osmancık-Emine Deresi Ve Yan Dereler Havzasında Yılları Havza Islah Çalışmaları Sonrası Arazi Kullanım Türü/Arazi Örtüsünde Değişim - Ceyhun Göl, Alkan Günlü, Mustafa Coşkun, Semih Ediş Gidya ve Poliakrilamid Uygulamalarının Farklı Tekstürdeki Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri - Gonca Yüce, Tuğrul Yakupoğlu 12:15-12:30 Ara / Break Out

9 Bilimsel Program / Scientific Programme 9 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 13:30-13:45 13:45-14:00 3. Oturum / 3. Session Marul Sahalarında Toprağın Fosfor İçeriğine Göre Bitkideki ve Topraktaki Kadmiyum (Cd) Miktarının Değişiminin İncelenmesi - Günsu Atağ, Kadir Kuşvuran Patateste Hassas Damla Sulama Programlarının Yapılmasında Toprak Nem Sensörlerinin Kullanılması - Ali İbrahim Akın, Levent Abdullah Ünlenen 14:00-14:15 Köy ve Kır Ekseninde 6360 Sayılı Yasanın İrdelenmesi - Filiz Pezikoğlu 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Rüzgar Erozyonu Sorunu Olan Bölgelerde Toprak İşleme ve Erozyon İlişkisi - Erdal Gönülal, Çetin Palta, Durmuş Ali Çarkacı Toprak Aşınabilirliği Üzerine Farklı Arazi Kullanımlarının Etkisi - Saniye Demir, İrfan Oğuz, Zeki Sarıtaş, Hamit Canımoğlu Çalışmayan 5403 Sayılı Yasa Sonucu Şanlıurfa nın Hali - Ali Rıza Öztürkmen, Mehmet Ali Çullu, Murat Uçar 15:00-15:15 Ara / Break Out 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 4. Oturum / 4. Session Giresun İlinde Tombul Fındık Bahçelerinin Toprak ve Yaprak Analizi İle Besin Element Düzeylerinin Belirlenmesi - Ömür Duyar, Hüseyin İrfan Balık, Ahmet Göğüs, Erdal Sıray Samsun İli Bafra İlçesinde Arazi Toplulaştırmasına Zorunlu ve İstemli Katılan Çiftçilerin Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması - Emrah İldeniz, Kürşat Demiryürek Eremopyrum sp. Kontrolünde Farklı Zamanlarda Uygulanan Toprak İşleme ve Ekimin Etkisi - Zekeriya Mali, Hüseyin Önen Farklı Toprak İşleme ve Drenaj Koşullarının Toprak Su Bütçesine Etkilerinin HYDRUS-1D Simülasyon Modeliyle Belirlenmesi - Halil Yay, Rifat Akış, Salih Sağlam, Gökhan Kökkabak Kırsal Kalkınmada TKDK Modeli ve Kahramanmaraş Üzerine Bir Değerlendirme - Ömer Süha Uslu, Ali Rahmi Kaya 16:30-16:45 Ara / Break Out 5. Oturum / 5. Session :30 Tartışma ve Genel Değerlendirme 18:30 Kapanış / Closed (Üçüncü Gün / The Third Day) İkinci Salon / The Second Hall 1. Oturum / 1. Session 09:00-09:15 Yerel Tohum Tercihindeki Değişimin Sosyo-Ekonomik Analizi - Zerrin Çelik 09:15-09:30 Konya İli Şekerpancarı Ekiminde Kota ve Tesellüm Sorunlarının İncelenmesi - Cuma Akbay, Oğuzhan Ateşgöz, Sadık Gözek

10 10 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiyede Zeytinyağı Sektörünün Değerlendirilmesi - Murat Erçoban, Halil Kızılaslan Kahramanmaraş Merkez İlçesindeki Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo- Ekonomik Durumu ve Sosyal Güvenlik Sorunları - Mücahit Paksoy, Çağrı Öztürk Ankara İli Ayaş İlçesi Asartepe Sulamasının Sosyo-Ekonomik Etkileri - Bahar Özdemir 10:15-10:45 Ara / Break Out 10:45-11:00 2. Oturum / 2. Session Turunçgil Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Mersin İli Örneği - Osman Uysal, Osman Sedat Subaşı, Erkan Aktaş, Başak Aydın 11:00-11:15 Türkiye de Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı - Mehmet Harun Topay 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 Lizimetrelerde Buğday İçin Drenaj Kriterlerinin Saptanması - Mesut Cemal Adıgüzel, Zinnur Gözübüyük Türkiye de Tarımsal Kuraklık ve Kuraklık Riski Yönetimi: Uşak İli Örneği - Zakiyeh Naseri Şengül, Gamze Saner Doğu Akdeniz Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi: 1712 Nolu AGİ - Mete Özfidaner, Fatih Topaloğlu, Duygu Şapolyo, Alper Baydar IPARD ın kırsal toplum üzerindeki etkileri (Tokat ili örneği) - Nuray Kızılaslan, Cevdet Hanedar, Halil Kızılaslan 12:15-12:30 Ara / Break Out 12:30-13:30 Öğle Yemeği / Lunch 13:30-13:45 13:45-14:00 3. Oturum / 3. Session ÇÖKÜŞ Kuraklık ve Medeniyet - Ebru Çerçi, Emine Görgülü, Ceyhun Göl, Semih Ediş Socio-demographic and Economic Factor on Value Chain Analysis Approach for Almond production in Samangan/Afghanistan - Ahmad Jawid Abdul Khaliq, Cuma Akbay 14:00-14:15 Sulama Birliklerinin Mevzuatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri - Hasan Asil 14:15-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00 Tarımda Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılmasında Katılımcı Sulama Yönetiminin Önemi - Ali Çağlar Çelikcan, Aylin Çelik, Metin Türker Havzalardaki Farklı Arazi Kullanım Türü ve Mevsimsel Akış Değişimlerinin Su Kalitesi Üzerine Etkileri - Semih Ediş, Ceyhun Göl, Arda Özen, Emine Görgülü, Ebru Çerçi Amasya İli Suluova İlçesi nde Üreticilerin Sulama Deneyimleri ve Sulama Birliklerine Bakışı - Yavuz Işık, Hayriye Sibel Gülse Bal 15:00-15:15 Ara / Break Out

11 Bilimsel Program / Scientific Programme 11 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 4. Oturum / 4. Session Toprak Su İçeriğindeki Zamansal Değişimlerin Telemetri Sistemi İle İzlenmesi: Aşağı Seyhan Ovasında Bir Uygulama - Mert Uçan, Mahmut Çetin, Doğan Akkaya, Aykan Tanrıkulu, Müge Erkan Can, Eser Çeliktopuz, Duygu Şapolyo Türkiye de Kırsal Bölgelerde Tarım Dışı Gelir Getirici Hibe Programlarının Yaygınlaştırılmasında Devlet Politikası - Mücella Saler, Gökhan İsmail Tuylu Yarı Kurak Havzalarda Debideki Değişimin Su Kalitesi Özelliklerine Etkisi - Semih Ediş, Ceyhun Göl, Yusuf Serengil Afyonkarahisar Sandıklı Kestel Barajının sulama alanının Aydeniz, Erinç ve Normalin Yüzdesi İndislerine göre kuraklık analizi - Murat Kilit, Uğur Şafak Çavuş Konya ve Yöresindeki İçme, Kullanma ve Doğal Kaynak Sularının Escherichia Coli, Cl. Perfringens, Enterokok Grubu, Koliform Grubu Bakterileri Yönünden İncelenmesi - Tufan Akyüz, Ali Çevik 16:30-16:45 Ara / Break Out :00 17:00-17:15 5. Oturum / 5. Session Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisinin Sulama Yönetiminde Sağlayacağı Kolaylıklar: Aşağı Seyhan Ovası Sağ Sahil Sulaması Tabansuyu Durumunun İncelenmesi - Şerife Pınar Güvel, Aynur Fayrap Türkiye de Kırsal Kesimden Kentlere Göç Olgusu, Nedenler- Beklentiler- Sonuçlar ( ) - Hüseyin Tayyar Güldal, Ahmet Özçelik, Hasan Şanlı 17:15-17:30 Farklı Yaklaşımlarla Afyonkarahisar İlinin Kuraklık Analizi - Emin Taş, Murat Kilit 17:30-17:45 17:45-18:00 Gediz Havzasında Su Kirliliği Sorunu ve Su Kirliliğinin Önlenmesinde Tarımın Rolü - Havva Ece Salali, Ela Atış, Tugay Gül, Mehmet Şenol Eskişehir Koşullarında Damla Sulama ile Sulanan Şekerpancarında Su Verim İlişkileri, Su Tüketimi ve Su Kullanım Etkinliği - Demet Uygan 18:00 Kapanış / Closed

12 12 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Kimyasal ve Mikrobiyal Gübrelerin Örtüaltı Domatesin Beslenme Durumuna ve Toprak Özelliklerine Etkileri - Filiz Öktüren Asri, Nuri Arı, Elif Işıl Demirtaş Buğdayda Farklı Ekim Aralığının Verim ve Verim Komponentlerine Olan Etkisi - Gülser Yalçin, Sabri Çakır, Ramazan Yavuz, Kadriye Taşpınar, Özgür Ateş, Volkan Alveroğlu Damla Sulama Sisteminde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Sıvı Gübrelerin Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi - Tülin Pekcan, Burçin Çokuysal, Hatice Sevim Turan, Erol Aydoğdu, Bihter Çolak Esetlili Bazı Organik Kökenli Materyallerin Domates Yetiştiriciliğinde Kullanımının Toprak Kirliliği Üzerine Etkileri - Elif Işıl Demirtaş, Nuri Arı, Filiz Öktüren Asri, Cevdet Fehmi Özkan CBS ile Sulama Suyu Kalitesi Parametrelerinin Değerlendirilmesi - Şeydagül Özdemir Antalya Serik Bölgesi Domates Seralarının Beslenme Durumu ve Ağır Metal İçerikleri - Elif Işıl Demirtaş, Nuri Arı, Dilek Güven, Cevdet Fehmi Özkan, Filiz Asri Farklı Su Seviyelerinin Pamuk Bitkisinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi - Halil Kırnak, Ergün Doğan, Osman Çopur Kayseri İlinde Elma Yetiştiriciliğinde Gübreleme Alışkanlıkları ve Sorunları - Selçuk Sunulu, Serhan Candemir, Metin Yağcıoğlu İklim Değişikliğinin Kahramanmaraş İli Arıcılığı ve Ballı Bitkiler Açısından Değerlendirilmesi - Pınar Öztürk, Gökhan Akdeniz GAP Kapsamında Bulunan Alanlarda Geleneksel ve Ardışık Karık Sulama Mısır Verimi ve Sulama Randımanına Etkisi - Veli Değirmenci, Meral Anlağan Taş, A. Suat Nacar Mersin-Tarsus Topçu Deresi Havzasının Yağış ve Akım Karakteristiklerinin Araştırılması - Kadir Kuşvuran Evsel Kaynaklı Arıtılmış Atık Sular ile Sulamanın Fiğ Bitkisinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri - Mehmet Gündüz, Nil Korkmaz, Süleyman Şen, Şerafettin Aşık, Sinan Aras Toprak İşleme ve Erozyon - Hilal Bektaş, Özlem Akar Tokat Zile-Akdoğan Havzası Temel Toprak Özellikleri ve Sınıflandırılması - Özlem Akar, İrfan Oğuz, Hikmet Günal, Nurullah Acir Şarkışla Yöresi Meralarında Islak ve Kurak Yılların Bazı Mera Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi - Özlem Akar, İrfan Oğuz, Tahsin Taşyürek, Fergan Karaer Antepfıstığı Bahçelerinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi - Hasan Cem Bilim, Kamil Sarpkaya, Refik Polat Borun Topraktaki Önemi - Fulya Kuştutan, Özen Merken, Fadime Ateş Evsel Kaynaklı Arıtılmış Atık Sular ile Sulamanın Pamuk Bitkisinde Ağır Metal ve Mikroelement Değişimine Etkileri - Mehmet Gündüz, Nil Korkmaz, Süleyman Şen, Şerafettin Aşık, Sinan Aras Farklı Kullanım ve Yüksekliğe Bağlı Olarak Mineralize Karbon ve Azot İçeriğinde Değişim - Rasim Koçyiğit, İrfan Oğuz Ekinli Havzası Toprakları Organik ve İnorganik Karbon İçeriklerindeki Değişimin Araştırılması - İrfan Oğuz, Rasim Koçyiğit, Hamide Korkmaz

13 Poster Presentations / Poster Sunumlar Program (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Gediz Havzasında Yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarının Toprak Analiz Değerleri İle Beslenme Durumlarının Belirlenmesi - Özen Merken, Habil Çolakoğlu, Mehmet Aydın, Adnan Erdem, Akay Ünal Farklı Kireç Seviyelerindeki Toprakların Anadolu Adaçayında {Salvia triloba} Bitki Besin Elementleri Alımı Üzerine Etkisi - Erdinç Uysal, Ahmet Bircan Tınmaz Adana İlinde İyi Tarım Uygulamaları Yapan ve Yapmayan Üreticilerin Genel Özellikleri ve İyi Tarım Uygulaması İle İlgili Görüşleri - Hilal Yılmaz, Selcan Akkoyun, Mevlüt Gül, Başak Aydın, M. Emin Bilgili, Murat Şimşek Kırsal Kalkınmada Kadının Öneminin Belirlenmesi ( Erzurum İli) - Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu Alternatif Tarımda Bitki Gelişimi - Banu Kadıoğlu İklim Değişikliğinde Kadın ve Tarımsal Yayım - Fatma Öcal Kara, Güneş Eren Yalçın Kırsal göçün toplum üzerindeki etkileri (Tokat ili örneği ) - Tubanur Çakır, Nuray Kızılaslan, Halil Kızılaslan Kayseri İlinde Elma Üretiminin İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi - Metin Yağcıoğlu, Osman Uysal, Selçuk Sunulu, Serhan Candemir, Osman Sedat Subaşı Menemen Sulama Alanında Kurak Koşullarda Su Dağıtım Performansı - Nejat Özden, Nil Korkmaz, Mehmet Gündüz Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Ekonomik Analizi - Recep Kodaş, Rahmi Taşcı Tombul Fındık Bahçelerinin Beslenme Durumlarının ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi - Hüseyin İrfan Balık, Selda Kayalak Balık, Ömür Duyar Antepfıstığı bahçelerinde toprak sıkışması ve önemi - Hasan Cem Bilim, Tuğba Semercioğlu, Tayfun Korucu Bitkisel Üretimde Bor - Hatun Barut, Sait Aykanat, Safiye Aşıklı, Selim Eker GAP Bölgesinde 2014 Yılı II.Ürün Mısır ın Üretim Girdileri ve Maliyeti Üzerine Bir Araştırma - Ahmet Çikman, Tali Monis, Şeyda İpekçioğlu Gap Bölgesinde Bazı Sulama Tesislerinde Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları ve Çözüm Olanaklarının Belirlenmesi - Tali Monis, Ahmet Çıkman, Şeyda İpekçioğlu, Yasemin Vurarak, İbrahim Halil Çetiner Hatalı Tarımsal Uygulamaların Toprak ve Su Kirliği Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri - Güneş Eren Yalçın, Fatma Öcal Kara, Ebru Yazıcı Topraktan Karbon Emisyonu ve Meteorolojik Değişkenler: Şanlıurfa Örneği - Elif Didem Gülle Sakin, Levent Şaylan, Erdal Sakin, Şafak Burak Altun, Serhan Yeşilköy Toprak Düzenleyici ve Bazı Organik Materyallerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Kullanımı - Gülen Özyazıcı, Betül Bayraklı Su Kaynakları, Mevcut Durumu ve Su Kısıtı - Selda Arslan Mersin İli Sularının Sulama Açısından Değerlendirilmesi - Ayhan Aydın, Rasim Arslan Buğdayda Farklı Sırta Ekim Yöntemlerinin Uygulanabilirliği - Sait Aykanat, Hatun Barut Ardışık Karık Sulama İşletim Biçiminin Karık Geometrilerine Etkisi - Oğuzhan Aydin, İ. Kürşat Özyurt, Caner Aymak

14 14 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Göllendirmeli Karık Sulama Uygulamalarında Ardışık Karık Sulama İşletim Biçiminin Karık Boyu Profiline Etkisi - İbrahim Kürşat Özyurt, Oğuzhan Aydın, Caner Aymak Dünya, Türkiye ve Tokat ilinde Domates Üretimi ve Dış Ticareti - Nihan Tuğçe Topbaş, Nuray Kızılaslan Çerezlik Kabak Üretimde Toprak Analizi Yaptırma Durumuna Etkili Faktörlerin Belirlenmesi - Metin Yağcıoğlu, Serhan Candemir, Osman Uysal Buğday Yetiştiriciliğinde Kritik Sulama Zamanları - Ömer Özbek, Harun Kaman Türkiye`nin Farklı Bölgelerindeki Buğday Üretiminde, Maliyet ve Gelir Göstergelerindeki Değişim ve Eğilimlerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi - Erol Özkan Tokat İli Topraklarının Fosfor Konsantrasyonun Mesafeye Bağlı Dağlımı ve Haritalanması - Nurhan Mutlu, Hikmet Günal, Selma Öztekin, Duran Kılıç, Atilla Polat, Yalçın Kaya, Bülent Başaran, Erhan Özer, Hüseyin Topal, Esma Söylemez Yeşilçimen, Alper Mutlu Farklı Azot ve Kükürt Uygulama Dozlarının Toprak ph sı ve Tuz İçeriği Üzerine Etkisi - Barış Albayrak, Ömer Lütfü Elmacı Changes Socio-Demographic and Economic Factors in Rural Areas of Turkey Last 20 Years - Ahmad Jawid Abdul Khaliq, Cuma Akbay Dünya Çölleşme Potansiyel Bölgeleri - Hicrettin Cebel, İlknur Cebeci, Ödül Öztürk, Fatma Elbaşı Organik Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Biyolojik Özellikleri ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler - Betül Bayraklı, Gülen Özyazıcı, Emel Kesim Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin Tarımda Kullanımı - Banu Kadıoğlu Tokat Erbaa İlçesinde İkinci Ürün Ayçiçeğinin Şeritsel Toprak İşleme Yöntemiyle Yetiştirilebilme Olanaklarının Araştırılması - Hilal Bektaş, Özlem Akar Organic Fertilizers in Cauliflower: Effect on Vitamin C - Selma Öztekin, Naif Geboloğlu, Mine Aydın, Tekin Öztekin, Gülçin Altıntaş, Nurhan Mutlu, Mahfuz Elmastaş, Ömer Faruk Noyan Plastik Seralarda Yetiştirilen II. Ürün Hıyar Bitkisinin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması - Ulviye Kanburoğlu Çebi, Recep Çakır, Süreyya Altıntaş, Aylin Güçlü Özdemir Aşağı Ceyhan Ovasında (ACO) Sulama Alanlarının Gelişimi - Nigar Anğın, Volkan Çatalkaya, Hilal Yılmaz Hatay İlinde Havuç Tarımı Yapan İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri - Sedat Yokuş, Orhan Kara, Zeyni Aktaş, Ufuk Karadavut, Cevat Aydın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesindeki Belirli Bir Alanda Toprak Yapısal Stabilitesindeki Mevsimsel Değişimin Belirlenmesi - Berna Demirkol, Zekeriya Kara, Ömer Faruk Demir, Ferit Kıray, Recep Gündoğan, Tuğrul Yakupoğlu Effect of Leonardite and Nitrogen Applications on Pepper Plant Growth - Khadijah M. A. Rasul, Hüseyin Dikici, Ömer Faruk Demir Biyoindikatör Su Canlılarının Ağır Metale Olan İlgisi - Gülden Arısoy Sıvı Potasyum Silikatın Yapraktan Uygulanmasının Ayçiçeğinin Beslenme, Verim ve Yağ Oranına Etkisi - Mehmet Ali Gürbüz, Emel Kayalı, Emine Günay

15 Poster Presentations / Poster Sunumlar Program (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Azotlu Gübreleme Önerilerinin Topraktaki Mineral Azot Miktarına Göre Yapılması - Mehmet Ali Gürbüz, Tuğçe Ayşe Kardeş Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Sosyo-Ekonomik Boyutta Etkileri: Beypazarı örneği - Özlem Delikkaya, Ümran Yılmazzobu, Tayfur Ünal, Bülent Gülçubuk Determine The Salinity and Sodicity Levels of The İrrigation Water and The Agricultural Soils of Suluova, Amasya - İbrahim Gökhan Bilgiç, Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, Aslıhan İpek Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Carlson Trofik Seviye İndeksiyle Belirlenmesi - Cafer Bulut, Ayşegül Kubilay Tuzlu-Sodyumlu Topraklarda Monolit ve Bozulmuş Örneklerde Yıkama Yöntemi, Jips Miktarı ve Jips Uygulama Biçiminin Tuz Yıkanmasına Etkisi - Deniz Levent Koç, Rıza Kanber, Mustafa Ünlü Isı Pompalarının Ürün Kurutucularında Kullanılması - Mustafa Tunç, Sedat Yokuş, Cevat Aydın Eğirdir Gölü Gümüş Balıklarında (Atherina boyeri, Risso 1810) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması - Cafer Bulut, Ayşegül Kubilay Akpınar Deresi nde (Denizli) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinden Kaynaklanan Tahmini Azot-Fosfor Yükü - Cafer Bulut, Ufuk Akçimen Kuraklık Stresi Altındaki Çileklerin Verim ve Gelişmesi Üzerine Rizobakterilerin Etkisi - Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Metin Turan, Yaşar Erdoğan Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Sakarya İli) - Yasemin Tök Kiraz Islah Uygulamaları Yapılmış Bir Merada Toprak Özelliklerinin Uzun Dönemde Değişimi - Serkan İç, Ayşe Erel, Coşkun Gülser Biocharın Çevre ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri - Burhan Akkurt, Elif Günal Bazı Doğal Geofit Türlerinin Toprak İstekleri - Gülden Haspolat, Ayhan Kesici, Ümran Mısır Arazi Toplulaştırma Projelerinde Çiftçi Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği - Gül Tekeli, Yusuf Uçar, Mevlüt Gül, Bekir Sıtkı Şirikçi Su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetiminde Entegre Havza Yönetimi Yaklaşımı - Aylin Çelik, Ali Çağlar Çelikcan, Metin Türker Tarımda Su Kalitesi ve Değerlendirme Ölçütleri - Tuğba Yeter, Ceren Görgişen, Gonca Karaca Bilgen Amount of Main Nutrients in Cultivated Soil Layer - Konul Aslanova, S. İ. Hüseynov, J. Talai Different Methods of Soil Cultivation and Agrotechnic Role of Productivity - Konul Aslanova, H. Ahmedov, J. Talai Bafra, Çarşamba ve Suluova Topraklarında Fasülye Bitkisinin {Phaseolus vulgaris l. var. Nanus} Demirli Gübrelemeye Responsu ile Toprakların Kloroz Gösterme İndis Değerleri ve Bazı Özellikleri Arasındaki İlişkiler - Güney Akınoğlu, Ahmet Korkmaz, Havva Sera Şendemirci, Ayhan Horuz

16 16 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Eylül 2015 Kahramanmaraş (Üç Gün / Three Days) Poster Bildiriler / Poster Presentations 09:00 18:30 Altın İşletme Faaliyetlerinin Taşınan Tozdaki Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi - Oğuzhan Uzun, Serkan Şahan, Adem Güneş, Sema Kaplan, Selahattin Güney, Mustafa Basaran, Günay Erpul Çiftçilerin Leonardit Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş İli Örneği - Emine İkikat Tümer, Melike Salman Atık Sulardan Remazol Orange RR Biyosorpsiyonunun Termodinamik, Kinetik ve Denge İncelemesi - Berdan Ulaş, Mübeccel Ergun Bazı Organik Gübrelerin Farklı Uygulama Zamanlarında Toprağın Ağır Metal İçeriklerine Etkisinin Belirlenmesi - Siyami Karaca, Bulut Sarğın, Ferit Sönmez Bazı Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Kompostların Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri - İlker Sönmez, Mustafa Kaplan Gazipaşa-Alanya Bölgesi Muz Ekili Alanların Arazi Kullanım Değişimlerinin UA ve CBS ile Belirlenmesi - Hasan Raşit Türkkan, Mesut Çoşlu, Serdar Selim, Namık Kemal Sönmez Kahramanmaraş İli Arazi Toplulaştırma Potansiyeli ve Çiftçilerin Bakışı: Narlı Ovası ve Türkoğlu Örneği - Hasan Değirmenci, Fırat Arslan Pamuk Bitkisinin Kısıtlı Sulama Uygulamaları ve Bitki Su Tüketimi - Çağatay Tanrıverdi, Hasan Değirmenci, Engin Gönen, Fırat Arslan 4634 Sayılı Şeker Kanununun Şeker Pancarı Üretimi Üzerine Etkileri - Emine İkikat Tümer, Cuma Akbay, Seda Yurdagül İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarına Etkisi - Burcu Kaya, Belgin Çakmak Altın İşletme Faaliyetlerinin Tarımsal Alanlardaki Toprak ve Bitki Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi - Adem Güneş, Oğuzhan Uzun, Serkan Şahan, Selahattin Güney, Mustafa Başaran, Günay Erpul Termal Su Kaynaklarında Spirulina Yetiştiriciliği - Betül Güroy Gaziantep İli ve Çevresinde Antepfıstığı Yetişen Alanların Topraklarının Verimlilik Özellikleri - Nilgün Kalkanci, Tuğba Şimşek, Nevzat Aslan, Erdihan Tunç The Role of Women in Rural Development in Northern Iraq - Fatıma Mohammed Azo, Cuma Akbay Çiftçi Açısından Toprak ve Su Kirliliği - Emine İkikat Tümer Farklı Oranlarda Protein İçeren Yemlerle Beslenen Granyöz Balıklarında (Argyrosomus regius) Amonyak Boşaltımı - Derya Güroy, Onur Karadal, Betül Güroy, Serhan Mantoğlu, Olcay Şimşek, Münevver Ayşe Genç, Ercüment Genç, Orhan Tufan Eroldoğan Farklı Leonardit ve Kimyasal Gübre Kombinasyonlarının Ekmeklik Buğdayda Fizyolojik, Tarımsal ve Fenolojik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması - Abdulkadir Tanrıkulu, Ali Tekin, Erdem Aslan, Sevgi Herek, Sevtap Kartal, Fatih Tekeli, Hasan Gezginç Kahramanmaraş-Bertiz Bölgesi Topraklarının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi - Ahmet Nedirli, Kadir Saltalı Şanlıurfa Harran Ovası III. Kısım Kapalı Drenaj Projesi Uygulama Başlangıcında Taban Suyu Seviye, Tuzluluk ve Eş Seviye Haritalarının İncelenmesi - Volkan Çatalkaya, Nigar Anğın, Umut Akıllı, Hafize Hacer Eyüboğlu Toprakların Agregat Stabiliteleri Üzerine Nem Düzeyleri ve Donma Çözülme Döngüsünün Etkileri - Kürşad Özbek, İlhami Özkan Hiper Toplayıcı Bitkilerle Kadmiyumlu Toprakların İyileştirilmesi ve Gübre, Humik Asit ve Şelat Uygulamalarının Etkinliği - Kürşad Özbek, İlhami Ünver

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015)

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) 08:30-09:30 09:30-10:15 KAYIT İŞLEMLERİ Açılış Konuşmaları SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R 10:15-10:40 10:40-10:05 10:05-11:30 11:30-11:55 12:00-13:30 13:30-13:45

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 15 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10: 15-10: 30 Çay-Kahve Arası DAVETLİ KONUŞMACILAR 10: 30-11: 10 Prof.

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra)

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Van Otlu Peyniri Mahreç İşareti Çalışması Ahmet.Ferhat YELTEKİN Van Gıda Kontrol

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ A-Ulusal Yayınlar 3 Aydın Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü...

Detaylı

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR 1. Gıda endüstrisinde kullanılan laktik asit bakterileri Pınar Şanlıbaba 2. Laktokok fajlarının yarattığı endüstriyel sorunlar Pınar Şanlıbaba, Nefise Akçelik, Mustafa

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri Ekoloji 2014 Sempozyumu 01-04 Mayıs 2014 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC Sempozyum Bildiri Özetleri 1 DÜZENLEYEN KURULUŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi DESTEKLEYEN

Detaylı

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE Amagram Mart 08 AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Yeni Gözde Elmas Liderler Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE 2 ürün ÖZEL TEMALI PROMOSYONLAR VE ÇOK ÖZEL TEKLİFLERLE Satış

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA www.tabsempozyum2.com Bir iyilik yap kendine. güdenoğulları

Detaylı

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE Amagram Nisan 09 Naturale Inspiration 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR KAZANCI... %25 İNDİRİM * Müşterileriniz BODY SERIES Konsantre Sıvı El Sabunu

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI 15-17 Mayıs 2014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1479 BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Şengül KAZAN KIRÇIK* Bu çalışmada sırası ile Burdur un konu oluşturduğu kitaplar, Burdur la ilgili hazırlanmış

Detaylı

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 Opening 11:30-12:30 Keynote Speech 13:00-14:00 Lunch 14:00-15:15

Detaylı

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU 08.30-09.00 KAYIT 09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU 10.30-11.00 ARA OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI 11.00-12.30 11.00-11.45 11.45-12.30

Detaylı

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 14-16 KASIM 2013 KONYA SUNUŞ KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı