ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAPANAN TÜBİTAK PROJELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAPANAN TÜBİTAK PROJELERİ"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAPANAN TÜBİTAK PROJELERİ SIRA NO PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BİRİMİ BAŞLAMA TARİHİ Doç. Dr. Levent GENÇ Bitkisel Üretimi Etkileyen Bazı Faktörlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi: Kumkale-TİGEM Örneği ZİRAAT Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KIRCA Çanakkale Florasındaki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri MİMARLIK Prof. Dr. Selma GÜVEN Tahin Helvalarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Üretim Aşamalarının Etkisi MİMARLIK 4 104O293 Doç. Dr. Cengiz CANER Yumurtanın Raf Ömrünü Artırmada Kitosan Kaplama Metaryalinin Etkinliği MİMARLIK 5 104K073 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN Kariyer: İlköğretim 1. Kademesi 21.Devre Öğrencilerinin Öğrenme Hakkındaki Düşünceleri ve Öğrenci-Öğretmen Diyaloğunun Öğrenmeye Etkisi EĞİTİM 6 104K074 Yrd.Doç.Dr. Ayşe Ç.TÜRKER Bizans Döneminde Çanakkale Boğazı ve Yerleşim Modelleri 7 104O129 Doç. Dr. Savaş KORKMAZ 8 104O324 Doç. Dr. Uğur GÖZEL Turuçgil Tristeza Virüsü (CTV) İzolatlarının Biyolojik Özelliklerinin ve Double Staranded RNA (dsrna) Yapılarının Belirlenmesi Marmara Bölgesi Buğday Alanlarında Bulunan Kist (Heterodera spp) Nematodlarının RAPD Markörler İşaretleyicisi ile Analizi ve Bazı Buğday Hatlarının Kist Nematodlarına Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Belirlenmesi ZİRAAT ZİRAAT 9 104O555 Doç. Dr. İsmail KAVDIR Fournier Dönüşümlü-Yakın Kızılötesi (FT-NIR) Spektroskopu Kullanarak Zeytin Kalite Kriterlerinin Hasarsız Olarak Tahmini ZİRAAT

2 10 104O558 Yrd.Doç.Dr. Kemal Melik TAŞKIN Kültür Bitkilerinde Apomiksi Genlerinin Klonlanması: Doğal Apomikt Türlerde Apomayoz a Katılan Genlerin Fonksiyenel Analizi T291 Yrd.Doç.Dr. Hanife AKYALÇIN Türkiyede Yetişen Achillea L.(Asteraceae) taksonlarının Polen Morfolojisi T327 Prof.Dr. M.Emin ÖZEL Türkiye nin Meteorit Çarpma Kraterleri Envanteri:Kraterlerin Morfolojik Özellikleri ve Uydu Görüntüleri ile Bulunması T389 Prof.Dr. Yakup BARAN Bazı Makrosiklik ve Asiklik NxOy,NxSy ve Nx Donör Atomlu Ligantların Metal Komplekslerinin Oluşum Kiniteklerinin Ve Kararlılık Sabitlerinin Spekrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi T508 Prof.Dr. Zeki EKER Aktif Kromosferli Çift Yıldızlar Kataloğu V060 Yrd.Doç.Dr. Tolga GÖKSAN Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) ten Büyük Ölçekli Kültürlerde Aksantinpigmenti üretimi Y062 Yrd.Doç.Dr. Özcan YİĞİT Biga Yarımadası Altın Yataklarının Metallojenisi, Kuzeybatı Anadolu, Türkiye MİMARLIK Y082 Doç. Dr. Alper BABA Biga Yarımadasındaki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanlarının Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi MİMARLIK Y186 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKBULUT Pestisit ve Evsel Kirliliğin Sarıçay ve Atıkhisar Barajındaki Bentik Makro Omurgasız ve Balık Faunalarına etkileri T083 Doç. Dr. Ahmet ERDEM Uzun Dönemli RSCVN Çift Yıldızlarında Işık Kürenin ve Renk Kürenin Aktivitesi T136 Prof.Dr. Serhat ÖZDER İnce Filmlerin Optik Özelliklerinin Dalgacık Dönüşüm Tekniği (CWT) Kullanılarak Belirlenmesi

3 21 105Y069 Prof.Dr. Şükran CİRİK Çanakkale Boğazında Bulunan Bazı Sünger Türlerinin Kültürü ve Deniz Akvaryumlarında Kullanımı Y080 Prof.Dr. Sezginer TUNÇER Çanakkale Boğazındaki Petrol Kirliliğinin Bazı Likttoral ve sessil Flora ve Fauna Üzerine Araştırılması Y090 Doç. Dr. A.Adem TEKİNAY Türkiye de Üretilen Balık Yemlerinin Çevresel Etkileri Y103 Yrd. Doç. Dr. Umur ÖNAL Eko Sistem Parametrelerinin Karakterizasyonu ile Çardak Lagünü (Lapseki,Çanakkale) Akivades, Ruditapes Decussatus, Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Optimizzasyonu Y114 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZCU Çan-Yenice-Bayramiç(Çanakkale)Linyit Havzasının Sedimantolojik, Petrolojik, Jeokimyasal ve Palinolojik İncelenmesi MİMARLIK Y128 Prof. Dr. Hasan ÖZCAN Kavak Deltası (Saroz Körfezi) Flora ve Avi Faunası Özellikleri, Halofit-Toprak İlişkisi ve Kıyı Kumul Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS İle Haritalanması ZİRAAT E 094 Yrd. Doç. Dr. İsmail KADAYIF Ölü Bloklar Kullanılarak Düşük Güçlü Güvenirli Önbellek Tasarımı MİMARLIK O369 Yrd. Doç. Dr. Emin YILMAZ Çanakkale İlinde Üretilen Natürel Zeytinyağlarının Duyusal ve Fiziko-Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi O551 Yrd. Doç. Dr. Meryem İPEK Sarımsakta (Allium Sativum L.) Gen ifade Profili (mrna) Analizi ve Çiçeklenmeyi Kontrol Eden Aday Genlerin Belirlenmesi ZİRAAT O557 Doç. Dr. Uğur GÖZEL O558 Yrd. Doç. Dr. Hanife GENÇ Ülkemizdeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmei ve rdna'nın ITS ve D2-D3 Bölgelerinin Sekans Analizi ile Filogenetik ilişkilerinin Araştrılması Tarımsal Zararlı Böceklerle Mücadelede Gen Aktarımı Aracılığı ile Sit Teknolojisi: Zeytin Sineği'nin (Bactrocera oleae Gmelin) Laboratuar Şartlarında Yetiştirilmesi ve Gen Aktarım Olanaklarının Belirlenmesi ZİRAAT ZİRAAT

4 32 105T428 Prof.Dr.İsmet KAYA Oligo-2-[(2-hidroksi-6-metoksi-benziliden)aminopridin-3-iliminometil-3-metoksifenol] ve Oligo-4[(2-hidroksi-6- metoksifenilmetilen) aminofeniliminometil-3metoksifenol]'ün sentezi, karakterizasyonu, Termal, Anti-mikrobiyal, İletkenlik Özellikleri ve Gıdalar Y265 Yrd. Doç. Dr. Önder AYYILDIZ Birleşik Ultrason ve Klorin Dioksit ileri Arıtma Sistemi ile Atıksularda KOİ ve Fekal Koliform Kirliliklerinin Giderilmesi MİMARLIK K139 Doç. Dr. Yücel ACER Uluslar arası Hukuk ve Avrupa Birliği EksenindeTürkiye'nin Mülteci-Sığınmacı Stratejisi:Türkiye'de Mülteci ve Sığınmacıların Nitelikleri Temelinde Analizler BİGA İ.İ.B.F O097 Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ Sürdürülebilir Balıkçılık Açısından Lüfer (Pomatomus Saltadrix L. 1766) ve Palamut (Sarda Sarda, Bloch 1793) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağı ve Olta Seçiciliklerinin Belirlenmesi O371 Doç.Dr. Yasemin KAVDIR Zeytin Katı Atığının (prina) Toprağa Doğrudan ve Kompost Yapılarak Uygulanmasının, Agregat Stabilizasyonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ZİRAAT O411 Prof. Dr. Türker SAVAŞ Malta ve Gökçeada Keçi Genotiplerinde Davranış ve Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar ZİRAAT O458 Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ Maki Örtüsünde Yer Alan Bitki Türlerinin Botanik Özellikleri ile Beslneme Değerlerindeki Değişimin Belirlenmesi ZİRAAT T042 Prof. Dr. İhsan YILMAZ Evrenin ilk Anlarında Oluşan Sicim, Domain VValI, Quark-Gluon Plazma ve Evrenin ivmelenmesine Sebep Olan Karanlık Enerji Arasındaki ilişkilerin Detaylı incelenmesi T051 Yrd. Doç. Dr. İbrahim BULUT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevinde Asteroidlerin Fotometrik Gözlemleri ÇANAKKALE MYO T108 Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Spiro ve Ansa Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının ve Antimikrobiyal Özelliklerinin incelenmesi T123 Yrd. Doç. Dr. Özcan ÖZEN Çanakkale Sığ Sularında Balık Biyoçeşitliliği ve Ekonomik Genç Balık Bireylerinin Populasyon Dinamikleri

5 43 106Y021 Yrd. Doç. Dr. Dr. Adnan AYAZ Kuzey Ege'de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği, Hedef Dışı Av Oranları ve Denizel Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Y035 Prof. Dr. Ali İSMEN Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo- Ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi Y041 Doç. Dr. Alper BABA Çan Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetlerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi MİMARLIK G093 (KAMU PROJESİ) Prof. Dr. Ali İŞMEN Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi O547 Yrd.Doç.Dr. Sarp Korkut SÜMER Traktörlerin Ekonomik Kuyruk Mili (540E) Çalışma Karakteristiklerinin Teknik ve Ekonomik Analizi ZİRAAT O675 Doç.Dr. Savaş KORKMAZ Ülkemizde Brassicaceae Familyası Bitkilerinde Şalgam Mozaik Virüsü (Turnip Mosaic Virus=TuMV) İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Yapılarının Belirlenmesi ZİRAAT T669 Doç.Dr. Uğur CAMCI Uzay-Zamanların Eğrilik Smetrilerinin ve Bunların Diğer Geometrik Simetriler ile İlişkilerinin Belirlenmesi K063 Yrd.Doç.Dr. Hamit PALABIYIK Türkiye'de Nükleeer Santral Kurulabilirmi? Çatışmadan Uzlaşıya: Türkiye'de NükleeerEnerji Projelerinde Sosyal Kabul Sorunu ve Halkın Reddetme Sendromuınun Araştırılması BİGA İ.İ.B.F T414 Prof.Dr. İsmet KAYA Ana Zincirinde Fluoren Molekülü İçeren Yeni Tür Schiff Bazı Sübstitüntli Oligo Fenollerin Sentezi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi K218 Yrd.Doç.Dr. Erkan AKTAŞ Türkiye'de Hemşehri Derneklerinin Kırsal ve Kentsel Yapıdaki Rolü ( İstanbul Örneği) BİGA İ.İ.B.F T133 Doç.Dr. Nurettin ŞAHİNER Biyouyumlu ve Biyobozunulabilir Özellikteki Mikron ve Nano Boyutlu Hiyaluronik Asit Hidrojel Partiküllerin Sntezi, Karakterizasyonu ve İlaç Salınmı Alanlarındaki Uygulamaların Araştırılması 2008

6 54 108O257 Doç.Dr. Yonca YÜCEER Isıl İşleme Alternatif Olarak Uygulanan Ultraviyole Işınlarının Sütün Aroma Bileşenleri Üzerine Etkisi MİMARLIK M615 Yrd.Doç.Dr. Buket OKUTAN BABA Delaminasyon/yapışmayan Yüzey ve Eğriliğin Sandviç Kompozitlerin Titreşim Üzerindeki Etkileri ÇANAKKALE MYO T634 Doç.Dr. Esin SOYDUGAN Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi T769 Dr. Fatih ALGI 1,4-benzokinon ve Hidrokinon İçeren 1,2,3-triazollerin Regio- Seçici Olarak Sentezi: Yeni Bir Bileşik Grubuna Giriş ve Bazı Sentetik Uygulamalar T808 Dr. Osman DAYAN Pridin halkası içeren 3 dişli triamin ligandlarının NNN-geçiş metal kompleksleri ve katalitik özellikleri O137 Yrd.Doç.Dr. M.Yetiş YAVUZ Minirhizotron Kamera Yardımı İle Elde Edilen Kök Gelişimine Ait Görüntülerin Sulama Uygulamalarında Kullanılma Olanakları ZİRAAT T559 Prof.Dr. C.Varol TOK Türkiye'de 40Kuzey Enleminin Kuzeyinde Yaşayan Angulis Fragilis (Linnaeus,1758) ve Kuzey Anadolu'daki Pseudopus apodus (Pallas,1775) (Sauria,Anguidae)Türlerinin Dağılışları ve Sistematik Yönden Araştırılması T222 (HIZLI Doç. Dr. Nurettin ŞAHİNER Metalik Nanopartiküllerin Polymerik Gidrojel Ağ Yapılarında Sentezlenmesi ve Bunların Katalizör Olarak Kullanıımı O276 (HIZLI Yrd. Doç. Dr. Murat YILDIRIM Toprağın Elektriksel İletkenliğine Bağlı Olarak Kontrol Edilen Damla Sulama Sisteminde Biber (Capsicum Annuum L.) Bitkisinin Su Kullanm Randımanının Belirlenmesi ZİRAAT Y337 (HIZLI Yrd.Doç. Dr. Tülay CENGİZ Gökçeada Arazi Kullanım Planlaması ZİRAAT Y332 (HIZLI Yrd.Doç. Dr. Suat ATEŞ Çanakkale Boğazında'ki Evsel Kirliliğin Littoral Bentik Krustase (arthropoda) Kommunite Yapısı Üzerine Etkileri

7 65 108T624 (HIZLI Yrd.Doç. Dr. Özcan ÖZEN Çanakkale Boğazındaki Müsilaj Oluşumunun Sığ Sulardaki Bentik Balık Faunasına Etkileri Y232 (HIZLI Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ Kb Anadolu'da Mesoyozik Yaşlı Kaya Topluluklarının Dağılımı ve Korelasyonu MİMARLIK O565 (HIZLI Yrd.Doç.Dr. Emin YILMAZ Bazı Bitkisel Yağların Derin-Yağda Kızartma Performanslarının ve Bunlara Uygulanan Adsorban Tedavisinin Etkenliğinin Araştırılması MİMARLIK G102 KAMU PROJESİ Öğr.Gör. Dr. Necdet YÜCEL Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi K550 Yrd.Doç.Dr. Cengiz AKBULAK Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kara Menderes Havzasında Arazi Uygunluk Analizinin Yapılması T714 Prof.Dr. Ahmet ERDEM Klasik Algollerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin Çok Yönlü İncelenmesi K408 Yrd.Doç.Dr. Adnan ÇEVİK Tiyatronun Toplumsal Etkisi ve Seyircinin Alımlama Düzeyi: Çanakkale'de Ampirik Tiyatro Araştırması GÜZEL SANATLAR S283 Doç.Dr. Ertuğrul ERCAN Kontrast Maddeye Bağlı Nefrotoksisitenin Cystatin-C İle Değerlendirilmesi TIP HIZLI DESTEK T516 Prof.Dr. Eyüp ÖZDEMİR Yapısında Karbzzol İçeren Donor-Akseptör Tipi Yeni Bir İletken Polimerin Sentezi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi HIZLI DESTEK Y143 Yrd.Doç.Dr. A.Evren ERGİNAL İznik Gölü Kıyılarındaki Yalıtaşlarının Kökeni, Yaşı ve Geç Kuvarterner Göl Seviye Değişimleri İle Bağlantıları O152 Doç.Dr. İsmail KASAP Güney Marmara Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir İlleri Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Akar Türleri (Acari) ve Bunların Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Birbirleri ile İlişkilerinin Biyolojik Mücadele İmkanları Açısından Araştırılması ZİRAAT

8 76 109Y103 Doç.Dr. Süha ÖZDEN Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri MÜHENDİSLİK MİMARLIK R009 Yrd.Doç.Dr. Fatih ALGI İşlenebilir Lüminesans ve Redoks Aktif Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı Sentezi Özellikleri ve Uygulamaları O578 Yrd.Doç.Dr. Habib KOCABIYIK İnfrared Kurutma Yönteminin Domates Kurutmada Kullanılması ve Kurtulmuş Domatesin Bazı Kalite Özellikleri ve Özgül Enerji Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ZİRAAT K558 Yrd.Doç.Dr. Ercan KOCAYÖRÜK Ergen Gelişiminde Baba Rolü: Baba Katılımının Ergenlik Benlik Saygısı ve Ruh Sağlığı Gelişimine Etkisi EĞİTİM FAK T575 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ORAL In Situ Polimerizasyon Yöntemi Ile Montmorillonit-Polilaktikasit Biyonanokompozit Malzeme Hazırlanması Ve Malzemenin Gıda Ambalajı Olarak Kullanılabilirliği Için Gaz Geçirgenlik Özelliklerinin Incelenmesi 2010 HIZLI DESTEK O525 Prof.Dr. Savaş KORKMAZ Ülkemizde Bulunan Turunçgil Tristeza Virüsü (Citrus Tristeza Virus=Ctv) İzolatlarının Moleküler Özelliklerinin Polülasyon Yapılarının ve Afitle Taşınabilirliklerinin Belirlenmesi ZİRAAT T565 Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ Fosfaza-Lariat Eterlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi 2010 HIZLI DESTEK O830 Doç.Dr. Figen TÜRK Buğdayda Kök ve Kökbağazı Çürüklüğü İle Buğday Başak Yanıklığına Sebep Olan Başlıca Fusarium Türlerinin ve Don İle Niv Kemotiplerinin Batı Marmara Bölgesinde Yaygınlığının PCR İle Saptanması ZİRAAT 2010 HIZLI DESTEK Kırsal Turizm Faaliyetlerine Yönelik Alan Uygunluklarının Y334 Yrd.Doç.Dr. Çiğdem KAPTAN AYHAN Saptanması: Yenice ( Çanakkale) Örneği ZİRAAT T914 Yrd.Doç.Dr. Fatih DOĞAN Hidroksifonksiyonlu Kinolin Monomerlerinin Polimerizasyonu ve Isısal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi EĞİTİM O009 Dr. Cemil TÖLÜ Mekansal Çevre Zenginliğinin Oğlaklarda Davranış, Sağlık ve Performans Özelliklerine Etkisi ZİRAAT 2010 HIZLI DESTEK

9 87 110Y114 Prof.Dr. Doğan PERİNÇEK Yenikapı (İstanbul) Kazılarının Jeoarkeolojisi Dendrokronoloji ve Palinoloji Kullanılarak Multidisipliner Bir Yaklaşıım MİMARLIK O109 Doç.Dr. Murat ŞEKER Yerel Şeftali ve Nektarin Genotiplerinin Genetik ve Aromatik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yeni Çeşit-Anaç Islahı Açısından Oluşturulan Populasyonların Değerlendirilmesi ZİRAAT Y281 Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ Biga Yarımadası (Kb Anadolu)'nda Neojen Öncesi Tektonik Birlikler ve Bölgenin Jeodinamik Evrimine Yeni Bir Bakış MİMARLIK T871 Doç. Dr. Fatih ALGI Yeni Fonksiyonel Fotokromik Malzemelerin Sentezi, Özellikleri ve Uygulamaları T649 Doç. Dr. Nurettin ŞAHİNER Gözenekliği Kontrol Edilebilen Akılllı Hidroje ve Kompozitleri İçersinde Sentezlenen Metal Nano Katalizörlerin hidrojen Üretiminde Kullanılmasının Araştırılması K330 Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKBULAK Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma: Ezine Peyniri Örneği 2011 HIZLI DESTEK T582 Yrd.Doç.Dr. Tuğba TÜMER Sprulina Doğal Preparatının Ksenobiyotik Metabozması Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Aydınlatılması SAĞLIK HİZ. MYO HIZLI DESTEK T057 Doç.Dr. Vildan BİLGİN Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Hazırlanan n-cds:al/p- Si Hetero Ekleminin Yapısal, Optiksel ve Elektriksel Özellikleri 2011 HIZLI DESTEK T112 Doç.Dr. Yusuf DİLGİN Akışa Enjeksiyon Analiz Sisteminde Prusyan Mavisi Modifiye Camımsı Karbon Elektrot Kullanarak Elektokatalitik Sülfür Tayini 2011 HIZLI DESTEK O618 Doç. Dr. Emin YILMAZ Farklı Ön-İşlemlerle Hazırlanan Haşhaş Tohumlarından Elde Edilen Yağların Fiziko-Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. MÜHENDİSLİK MİMARLIK S302 Doç. Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA Kısa ve Uzun Süreli Yüksek ve Çok Yüksek Yağlı Diyetlerin Sistemik ve Doku Düzeyindeki Etkilerinin Karşılaştırılması TIP

10 98 111O874 Dr. Gökhan ÇAMOĞLU Kızılötesi Termal Görüntüleri ve Hiperspektral Yansıma Verilerini Kullanarak Taze Fasülye Su Stresinin Belirlenmesi ZİRAAT T181 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERDUĞAN Eegene Havzası (Trakya, Türkiye) İç Sularından İzole Edilen Bazı Mikro Alglerin Moleküler Sistematiği T063 Dr. Çiğdem GÜL Bozcaada'da (Çanakkale, Türkiye) Dağılış Gösteren Amfibi ve Sürüngen Türlerinin Morfolojileri ve Bazı Ekolojik Özellikleri T584 Dr. Diğdem ERDENER Piridin Halkası İçeren Siklotrifosfazen Ligandlarının Ru (II) ve Pd (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi K015 Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN Hatay İlinden Ortadoğu-Kuzey Afrika (Odka) Ülkelerine İşgücü Göçünde Mekânsal, Toplumsal, Siyasal Ve Ekonomik Faktörlerin Etkileri O429 Yrd. Doç.Dr. Cem Ömer EGESEL Mısırda Bazı Tane Kalite Özelliklerinin FT-NIR (Fourier Dönüşümlü Yakın Kızıl Ötesi Yansıma) Ve NIR (Yakın Kızıl Ötesi Yansıma) Spektroskopisi Yöntemleri ile Tespiti ZİRAAT T119 Yrd.Doç.Dr. Fatih DOĞAN İletken Polihidroksi Naftilamin (Mikro Ve Nano) Partiküllerinin Hazirlanmasi, Elektriksel, Optik Ve Isisal Özelliklerinin İncelenmesi EĞİTİM O436 Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU Palamut Lakerdasında Farklı Sıcaklık Uygulamaları ve Sarımsak Ekstraktının Ürün Kalitesine Etkileri DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ T707 Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU Yeni Tür Naftelen Diimit Köprülü Donör-Akseptör Tipi İşlenebilir Polimerlerin Tasarımı, Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi 2013 HIZLI DESTEK

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri Ekoloji 2014 Sempozyumu 01-04 Mayıs 2014 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC Sempozyum Bildiri Özetleri 1 DÜZENLEYEN KURULUŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi DESTEKLEYEN

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 15 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10: 15-10: 30 Çay-Kahve Arası DAVETLİ KONUŞMACILAR 10: 30-11: 10 Prof.

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ 22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ MAKALE BAŞLIĞI Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta nın In vitro Gelişimine Etkileri Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psba-trnh,

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale 2015 İçindekiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihçe ve Tanıtım..

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ A-Ulusal Yayınlar 3 Aydın Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR 1. Gıda endüstrisinde kullanılan laktik asit bakterileri Pınar Şanlıbaba 2. Laktokok fajlarının yarattığı endüstriyel sorunlar Pınar Şanlıbaba, Nefise Akçelik, Mustafa

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI ii Organizasyon Heyeti: Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK Doç. Dr. Latif TAŞKAYA

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU HATAY'IN ÇEVRE HATAY 28-30 Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : 978-605-65131-3-8 Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel: 0326 216

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 14-16 KASIM 2013 KONYA SUNUŞ KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA www.tabsempozyum2.com Bir iyilik yap kendine. güdenoğulları

Detaylı

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015)

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) 08:30-09:30 09:30-10:15 KAYIT İŞLEMLERİ Açılış Konuşmaları SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R 10:15-10:40 10:40-10:05 10:05-11:30 11:30-11:55 12:00-13:30 13:30-13:45

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 2003 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURULARI

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 2003 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURULARI TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 2003 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURULARI PROJENİN ADI DALI YAPAY SİNİR AĞLARI İLE EPİLEPSİ HASTALIĞININ TESPİTİ DEĞİŞKENLERE

Detaylı

Araştırıcıların 2005 2006 yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi

Araştırıcıların 2005 2006 yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi Araştırıcıların 2005 2006 yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi ANKARA TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Muzaffer Avcı, Nezahat Aydın, Kader Meyveci (editörler),2006

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra)

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Van Otlu Peyniri Mahreç İşareti Çalışması Ahmet.Ferhat YELTEKİN Van Gıda Kontrol

Detaylı

20 MART 2006 PAZARTESİ

20 MART 2006 PAZARTESİ Gün Saat Sadrettin Alpan Salonu 08:30-09:30 KAYIT 09:30:11:00 Açılış Konuşmaları 11:00-11:30 ARA 20 MART 2006 PAZARTESİ 11:30-12:30 Konferans- Dünden Bugüne Granit (Granit Kavramının Evrimi) Yücel Yılmaz

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU PROGRAM 16 EKİM 2008 PERŞEMBE

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU PROGRAM 16 EKİM 2008 PERŞEMBE Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU PROGRAM 16 EKİM 2008 PERŞEMBE YER : Mithat Özsan Amfisi 09:00 Kayıt ve Danışma 10:00-11:00 Açılış Konuşmaları 11:15-12:00 Çağrılı Konuşmacı Akıllı

Detaylı