T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR"

Transkript

1 T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: M k n r Yönetim ve yazı işleri içim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. TEMMUZ 9 PAZARTESİ Sayı: 0 J KANUNLAR Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun bazı maddelerini değiştiren sayılı kanunun nci maddesi ile sayılı kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun Kanun No: Kabul tarihi: //9 Madde 30 sayılı Kanuna sayılı Kanunun nci maddesi ile eklenen «ek madde () aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. Ek Madde Müsteşarın katılmadığı toplantılara, toplantı konusu olan hizmetle görevlendirilmiş Müsteşar Muavini Başkanlık eder. Madde Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. //9 [] SAYILI CETVEL D. Memuriyetin adı Aded Aylık MERKEZ KURULUŞU 3 Müsteşar Muavini (Tabip) 3 00 Müsteşar muavinleri merkez teşkilâtı ile koruyucu, tedavi edici veya sosyal amaçlı kurum ve kurulların fenni ve idari işlerini yürütürler. Atanmaları Bakanın seçmesiyle ve kararname ile olur. Madde 30 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru luş ve Memurları Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı kuruluşlara Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü ile Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü katılmıştır. A) Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü, nüfus plânlaması konusundaki araştırma, plân, program ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, programların uygulanmasını yürütmek ve denetlemekle, B) Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü, ana ve çocuk sağlığını korumak için plânlı ve programlı çalışmayı düzenlemek, gerek gebeliklerinin devamı müddetince ve gerekse doğumdan sonra ana ve çocuğun sağlığını takip etmekle, Görevlidirler. Madde 3 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelden bu ka nuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. Madde sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvele bu kanuna ilişik, 3,, sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. Geçici Madde Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan memurlardan bu kanuna bağlı () sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (Kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu kanuna bağlı () sayılı cetveldeki kadrolara yeniden atanırlar. Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu memurların almakta oldukları aylıkların ödenmesine devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı tarihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama kaydı aranmaz. Madde Bu kanunun (), () ve (3) üncü maddeleri ile kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolar yayımı tarihinde; (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar /3/9 ve () sayılı cetvelde yazılı kadrolar da /3/9 tarihinde yürürlüğe girer. İdari 3 Müsteşar Muavini (Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler fakülteleri ile veya Orta - Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler mezunları) Danışma ve İnceleme Kurulu Üye Sağlık İşleri Genel MüdÜlrMğü Piş Tabibi Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel MüdKlrkiğü istatistikçi (istatistik dersi okutan fakülte veya yüksek okul mezunları) Mütercim (ingilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birisini bilmesi ve asgari lise mezunu bulunması şarttır. ) Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü Yüksek okullar ve sağlık kolejleri şubesi Müdür (Tabip) u Sağlık Okulları Şubesi Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okullar mezunu öğretmen) Şef (Asgari ortaokul mezunu) Sağlık Teknisiyten OküHari Şubesi Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okullar mezunu öğretmen) Genel Eğitim Şubesi Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okul mezunları)

2 Sahife - (Resmî Gazete) TEMMUZ 9«D. Memuriyetin adı Aded Aylık Memuriyetin adı Aded Aylık Şef (Asgari ortaokul mezunu) Donatım Genel Müdürîüğü Depo Müdürü (Asgari lise veya muadili teknik okullar mezunları) Sosyal himmetler rehabilitasyon m/er*kesi Müdür (Reh. alanında yetişmiş tabip) t 0 9 Sosyal Hizmetler Müte. (Akademi mezunu) Ankara Kreş ve Gündün Bakımevi Müdür (Tabip veya sosyal yardımcı) 9 öğretmen (öğretmen okulu mezunu) 00 Ana ve Çocuk Sağhğı Müdürlüğü Müdür (Tabip mütehassıs) 0 Müdür Yardımcısı (Tabip) 00 Tabip (Nisaiye ve çocuk mütehassısı) Büro Şefi (Asgari ortaokul mezunu) 0 İstatistik Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 00 0 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 00 Nüfus Plântaması Genel Müdürlüğü 3 Genel Müdür (Tabip, Nisaiye ve Halk Sağlığı Mütehassısı) 00 S, Genel Müdür Yardımcısı (Tabip) 00 3 Ş«f (Lise mezunu) 0 Memur (Asgari rtaekul meunu) 00 Program Etüt ve Araştırma Şubesi 0 Müdür (Yüksek okul mezunu) Eğitim Şubesi Müdür (Tabip, nisaiye veya halk sağlığı mütehassısı veya yüksek kul mezunu) Biyomedikal Şubesi «Müdür (Tabip, misaiye mütehassısı) 0 Refik Saydam Merke Hıfsıssihha Enstitüsü Besin Kimyası Mütehassısı (Tabip, kimyager, veteriner, besin mütehassısı) 0 İlâç Kontrol Şubesi Eczacı veya Yüksek Kimya Mühendisi ST 0 00 Fizikçi (Fen Fakülte! mezunu) 00 Eazaeı veya Kimya Lisansiye 0 00 a 9 0 S Okul Müdür Muavini (Sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar mezunları) * öğretmen (Tabip veya Yüksek Sağlık Okulu veya meslekî öğrenim veren okullar mezunu öğretmen) ' Adana Hıfsıssihha Enstitüsü Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager Diyarbakır Hıfsıssihha Enstitüsü Kimya Yüksek Mühendisi veya Tabip Hemşire Sağlık Köy Memuru Ebesi Sağlık Kimyager Ocakları Çocuk Bakım Yuvaları Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs görmüş lise ve dengi okullar mezunu) [] SAYILI CETVEL Kaldırılan kadrolar Müsteşar Muavini Merkes kuruluşu Yüksek okullar sağlık kolejleri ve sağlık okulları şubesi Müdür Müdür öğretmen öğretmen İller kuruluşu Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü Yüksek Sağlık okullar kolejleri e e Bakteriyoloji TahlO ve Kontrol Şubesi Sağlık Memurları Okulu 9 Tabip (Bakteriyolog) 00 İLLER KURULUŞU Verem Savaş Dispanserleri Tabip S u Eepo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) İS Memur (Asgari ortaokul mezunu) 00 İ * Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü s Okul Müdürü (Tabip veya sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar mezunları) * Müdür öğretmen 9 Yardımcı öğretmen Ebe, Laborant - Hemşire Okulu Müdür Müdür Muavini 9 öğretmen Yardımcı öğretmen Kültür Dersi öğ. 3 Askerlik Dersi Öğ. Meslek Dersi öğ. Ebe Okulu 9 öğretmen e z 9 İS

3 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Sahile: 3 D. Memuriyetin adı Aded Aylık [] SAYıLı CETVEL Köy ebe okulları İLLER KURULUŞU Müdür Mütehassıs Tabip 9 Yardımcı öğretmen 0 3 Sıtma Savaş Memuru Sıtma savaş D. Tabip 9 ı Hemşire Sağlık Memuı u Köy Ebesi Memuriyetin adı Aded Aylık Sağlık Ocakları Sağlık Memuru Diplomasız sağlık memurları 00 Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü Okul Müdürü (Talbip, Yüksek Sağlık Okulu mezun Köy Sağlık Memuru 9 Köy sağlık memurları ları Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları 00 [3] SAYILI CETVEL MERKEZ KURULUŞU Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Mütercim Sosyal Hizmetler Beh. Merkezi (ingilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birini bilmesi ve asgari lise mezunu olması şartiyle) Beden Eğ. Öğr. (Eğitim Enstitüsü Beden Eğ. mezunu) Klinik Psikolog (Akıl ve Sinir Has. Müte.) öğretmen (Teknik Öğ. Ok. mezunu) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları 3 3 İS öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Çocuk Hastalıkları Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi Mütehassısı 0 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları İller kuruluşu sağlık ocakları öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Tabip Hemşire Sağlık Memuru Köy Ebesi Şef (Asgari ortaokul mezunu) Memur (Asgari ortaokul mezunu) Mutemet ve Satınalma Memuru (Asgari ortaokul mezunu) Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu öğretmen) Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Mahmut oğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun Kanun No : 9 Kabul tarihi: //9 Madde Birinci Cihan Harbiyle istiklâl Harbine iştirak ederek emsallerine nisbeten olağanüstü hizmet ve yararlık gösteren Mahmut oğlu Veli Bozkaya'ya, hayatta bulunduğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden (00) lira ayhk bağlanmıştır. 9 Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Madde Bu kanun yayımını takilbeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 0//9 0 9 Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Şef (Asgari ortaokul mezunu) Mutemet ve Sat. Al. Memuru (Asgari ortaokul me Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun Kanun No : 90 Kabul tarihi: //9 zunu) 0 Madde Aşık Veysel adı ile tanınan Halk Şairi Veysel Şatıroğ- Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 0 lu'na, anadilimize ve millî birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı, ya-

4 Sahile: (Resmî Gazete) TEMMUZ 9 sadığı sürece vatani hizmet tertibinden (00) lira aylık bağlanmıştır. Madde Bu kanun yayımı tarihini takibeden aybaşında yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Maliye Bakanı 0//9 yürütür. nece ödenecek faizler tjoplammca Hazineye borçlanırlar. Bu borçlar, kanunun yürürlüğe girmesi gününden beş yıl sonra başlamak üzere yirmi yıl içinde yirmi eşit taksitte ve faizsiz olarak Hazineye ödenir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. //9 Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısmı borçlarının Hazinece terkin ve tahkimi hakkında Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bu Kanunun yayımı gününde Devlete ve katma bütçeli idarelere olan borçları terkin ve aynı tarihte bu Kanuna bağlı cetvelde gösterilen kamu iktisadi teşebbüslerine olan borçları tahkim Belediyeler ve belediyelere sıfatiyle borçlu bulundukları vergiler, kanuni paylar, faizler ve gecikme faizleri, olunur. bağlı müessese ve işletmelerin mükellef resimler, harçlar ve cezalar ile komisyonlar ve banka ve sigorta işlemlerinden alman gider vergileri bu Kanunda sözü geçen borç deyimine dâhildir. Madde Aşağıda gösterilen borçlar, bu kanunla yapılacak terkin veya tahkimin dışındadır. A) 9 sayıh Kanunla kurulan Tabiî Âfetler Fonuna olan borçlar, B) İller Bankası nezdindeki «Belediyeler Fonu na olan borçlar, C) Belediyelerin kendi kurdukları müessese ve işletmelere olan borçları ile bu müessese ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelere borçlan. Madde 3 Belediyeler ve belediyelere olan bağlı müessese ve işletmeler yukardaki maddelerde belirtilen borçlannı (Her türlü yargı yerlerinde ihtilaflı olanlar dâlıil) gösterir cetvelleri bu kanunun yürürlüğe girişinden İtibaren üç ay içinde dörder nüsha halinde hazırlar ve üç nüshasını il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine verirler. Bu cetvellerde kanunun yürürlüğe giriş günü itibariyle borcun miktarı, doğuş sebebi ve alacaklısı açıkça gösterilir ve bunlara ait her türlü belgeler veya tasdikli örnekleri eklenir. Bu maddede belirtilen üç aylık süre içinde gerekli cetveller ve bilgiler verilmediği takdirde, bu mükellefiyeti yerine getirmiyen belediyeler ve bağlı müessese ve işletmelerin borçları terkin veya tahkim sırasında nazara alınmaz. Madde Bu kanunun 3 üncü maddesi gereğince verilecek cetvellerinin iki nüshası en büyük mülkiye âmirleri tarafından borç Maliye Bakanlığına gönderilir. Borçlar ve belgeler, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile bu kanuna bağlı cetvelde yazılı kuruluşlar bakımmdan bu kuruluşların doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak bağlı oldukları bakanlığın temsilcilerinden kurulacak bir komisyonca incelenir. Bu İncelemeler, kanunun yürürlüğe girişinden itibaren en geç beş ay içinde bitirilir. Komisyonun kararları her belediye veya müessese ve işletmesine terkin veya tahkim olunan borçları derhal tebliğ edilir. Her türlü yargı ve icra mercilerindeki ihtilaflı borçlar kesinleştikçe belediyeler ve alacaklı kuruluşlar tarafından en kısa zamanda Maliye Bakanlığına bildirilir. Madde Yukarıdaki maddelere göre belirtilecek ve kesinleştikçe Maliye Bakanlığına bildirilecek borçlar hakkında aşağıdaki işlemler yapılır: A) Devlete ve katma bütçeli idarelere olan borçlar (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) terkin edilir. B) Bağlı cetvelde yazılı kuruluşlara ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan borçlar Hazinece tahkim edilerek yirmi yılda ve yirmi eşit taksitte yüzde beş faiziyle birlikte ödenir. C) İller Bankasına olan borçlar, belediyelerin her yıl ödemeleri gereken ana borç ve faiz miktarları ve Vâde tarihleri gözönüne alınarak bu banka ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde tahkim edilir. Bu tahkimden dolayı İller Bankasma aynca faiz ödenmez. Madde Belediyelerle belediyelere bağlı müessese ve işletmeler b u k a n u n gereğince t a h k i m edilecek b o r ç l a n tutarı i l e b u n l a r için H a z i Askerî Mıntakalar Kanununun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde Askerî Memnu Mıntakalar hakkındaki 0 sayılı Kanunun 9 sayılı Kanunla değişik inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde A) Birinci yasak bölge; bir tabya yahut istinat noktası veya bir batarya manzumesinin savunması için etrafına tahkimat hattından ve keza müstahkem yapılacak mevkideki diğer münferit askerî tesisat (Gözetleme yerleri, genel veya bölge cephanelikleri, santrallar, mahfuz mahaller ve sair mühim tesisat) için bu binaların harici muhitinden itibaren (300-00) metre uzağından alman noktaların birbirine birleştirilmesi ile meydana gelen hatlarla çevrilmiş bölgedir. Bu bölge içine müstahkem mevkiin ilgili mensuplarından maada hiçbir kimse giremez. Bu bölge içindeki taşınmaz mallar gerçek karşılıkları peşin ödenmek şartiyle kamulaştınlır. Arazi şartlarına uymak ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçları gözönünde bulundurulmak hususunda yasak bölgenin (300) metre olan en az haddini daha aşağı hadlere indirmeye Genelkurmay Başkanlığı yetkilidir. birinci Biribirine (00) metre veya daha yakın olarak tâyin edilmiş olan birçok bataryalardan bir araya gelmiş her batarya ve grup için ayrı ayrı yasak bölge tâyin edilmeyip grupların bölgesi olduğu müstahkem bölge için müşterek ve bir bütün olarak yasak bölge tâyin edilir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu //9 yürütür. İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda Kanun Kanun No: 93 Kabul tarihi: //9 Madde Ocak 9 tarihli ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde Ocak 9 tarihli ve sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıl süre ile, inci maddede yazılı şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde, en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve yaşını tamamlamış olanlardan, açılmış ve açılacak kurslarda başarı gösterenler, öğrenim durumlarına göre kadro ücretle geçici öğretmen olarak atanabilirler. karşılığı Bunlardan iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bitirme imtihanını verenler ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan aralıksız üç takvim yılı geçici öğretmenlik yaptıklan ve başarıları usulüne göre saptandığı anlaşılanlar, asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilirler. Asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilen geçici öğretmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet süreleri ilk terfilerinde gözönüne alınır. Geçici öğretmenlere tatil aylarında da ücretleri ödenir. Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenlerle, ortaokul ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremiyenlerin görevlerine son verilir. Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından, asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere tabidirler. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9

5 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Sahife: Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde //93 tarihli ve 9 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, B) işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri sapmak, Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; âmirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, âmir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerme getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. Aşağıda yazılı hallerde: I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak için, II - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek için, III - Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için, XV - Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için, V - Zabıtaca muhafaza altına alman şahıslara, bina veya meskûn veya gayrımeskûn yerlere vâki olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için, tesislere, VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için, VII - işlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mâni olmak İçin, VIII - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tesbiti veya suç faillerinin maksadiyle yapılacak aramalar için, yakalanması IX - Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için, X - Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi âfetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için, X I - Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için, için, XII - Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması XIII - Yukardaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için, Yetkili âmir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9 emrin Türlüye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına dair olan 09 sayılı Kanuna ek 3 sayılı kanunun inci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde 3 sayılı Kanunun inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 09 sayılı Kanuna bağlı sayılı cetvelde yazılı Meclis doktoruna almakta olduğu maaşından başka (ihtisas ödeneği) namiyle her ay (000) lira verilir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. //9 3 sayılı kanuna ek //90 gün ve sayık kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde 3 sayılı Kanuna ek //90 gün ve sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir: Geçici Madde Subay ve askerî memurlardan //9 tarihinden önce, bu kanuna göre çeşitli sebeplerle emekliye ayrılmış bulunanlarla ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış olan aylıklar, aynı rütbedeki emsallerinin //9 gün ve sayılı Kanunda yazılı derece tutarları esas alınmak suretiyle yeniden bağlanarak ödenir. Geçmiş yıllara ait aylık ve ikramiye farkı ödenmez. Madde Bu kanun //9 tarihinde yürürlüğe Madde 3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu //9 girer. yürütür. Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta ne Surette Yürütüleceğine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde Ulaştırma ve haberleşme işleri ile ilgili Devlet Hava Meydanları işletmesi, T. C. Devlet Demiryolları işletmesi, Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlükleri ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kurdukları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yapmak için Devletin sermayesinin yarısmdan fazlasına iştirak etmek suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara göıe bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller ve savaşta da yapmaya devam ederler. Madde Olağanüstü hallerde ve savaşta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme plânları Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları önceliğe alınmak suretiyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığınca, diğer Devlet daire ve müesseseleri ile halk ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınmak ve ilgili makamlarla işbirliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Bakanlıklarınca ve müştereken barıştan itibaren hazırlanır. Madde 3 Yukardaki maddeye göre hazırlanan plânların aksatılmadan yürütülebilmesini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve personelin bunların emrine tahsisi için yapılacak işlem Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınmak şartı ile Millî Savunma, içişleri ve Ulaştırma Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. Madde Olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekât alanlarının bir kısmının veya tamamının ulaştırma ve haberleşme harekât kontrolü veya gereğinde özel birlikler vasıtası ile işletme yetkesi, Genelkurmay Başkanlığının istemi üzerine Ulaştırma Bakanlığınca Türk Silâhlı Kuvvetlerine verilir. Barışta askerî icaplardan dolayı ulaştırma ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silâhlı Kuvvetleri Bakanlar Kurulu kararı ile faydalanır.

6 Sahife: (Resmi Galebe) TEMMUZ 9ö Madde Bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar olağanüstü hallerde ve savaşta, nci maddedeki plânlara göre yürütecekleri hizmetlerin gerektirdiği masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. Ancak bu teşekküllerin malî durumları hazırlanan plânları yürütmeye kâfi gelmediği takdirde: O yıl plânın karşılanmıyan kısımları için gerekli ödenek genel bütçeden karşılanır. Bu ödeneğin sarf şekli Millî Savunma, Ulaştırma, ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir. Madde Olağanüstü hallerde ve savaşta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek alınmasına da vakit müsait olmadığı takdirde Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin durmaksızın görülebilmesini sağlamak üzere Muhasebei Umumiye Kanununun inci maddesi hükmünü uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Madde Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Madde sayılı Kanun ve bu kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 9 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda Kanun Kanun No: 0 Kabul tarihi. - //9 M a d d e 9 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı (A/) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine ( ) lira ek ödenek verilmiştir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. //9 CETVEL Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Maliye Bakanlığı (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları Madde 9 Bu kanunu Bakanlar Kurulu //9 yürütür Malî transferler Bölüm toplamı sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Katma bütçeli idarelere Hazine yardımları kesim toplamı sayılı kanunun 9 uncu maddesinin inci fıkrası gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 3. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne Sanayi Bakanlığı O Madde 3 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: Geçici Madde 30 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun mer'ııyete girdiği tarihte emekli bulunmaları sebebiyle mezkûr kanun mülga inci maddesinden istifade edememiş bulunanların bu madde mevzuuna giren ve mülga 3 sayılı kanun hükümlerine tabi hizmetleri, emeklilik fiili hizmetlerine eklenerek emekli aylıklarında gerekli düzeltmeler yapılır. Bunlardan ölenlerin yetim ve dullarından halen aylık almakta olanların aylıkları da aynı şekilde düzeltilir (A/) Etüt ve proje giderleri Bölüm toplamı Köy elektriklendirılmesi için Etibanka yardım Genel toplam Madde Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9 girer. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapdması hakkmda Kanun Kanun No: 0 Kabul tarihi: //9 Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkındaki Kanunun sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkmda Kanun Kanun No: 99 Kabul tarihi: //9 Madde sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Merkezi Ankara'da Olmak üzere 300 milyon liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası namı ile bir anonim şirket teşkiline Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Madde sayılı kanunun sayılı kanunla değiştirilen nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. A) Maliye Bakanlığı bankaya , lira sermaye ile katılır. Bu miktar tamamen ödeninceye kadar her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine , liradan az olmamak üzere ödenek konur. Bu sermayeye ait reyler Ticaret Bakanlığınca kullanılır. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9 Madde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) işaretli cetvelin. 000 inci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünün. inci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine ( ) ve. nci (Teknik personel ücretleri) maddesine de ( ) lira ek ödenek verilmiştir. Madde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe; Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin. 000 inci (özel gelirler) bölümünün. 00 üncü (Hazine yardımı) maddesine ( ) lira eklenmiştir. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., Madde Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür. //9 Karayolları Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda Kanun Kanun No: 03 Kabul tarihi: //9 Madde Karayolları Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) işaretli cet v p l m?-0qo inci ijm, ^esis ve büyük

7 TEMMUZ 9 Resmi Gazete onarım giderleri) bölümünün. üncü (Köy yolları yapımı «Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir) maddesine ( ) Ura ek ödenek verilmiştir.! Madde Karayolları Genel Müdürlüğü 00 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin. 000 İnci (özel gelirler) bölümünün. 00 üncü (Hazine yardımı) maddesine ( ) Ura eklenmiştir. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. //9«Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı E. No K. No 9/ 9/ Ustura, çakı bıçağı, nacak, ÖZETÎ: Türk Ceza Kanununun nci maddesinin uygulanmasında suç unsuru olarak gözönünde tutulan silâh anlamına kavgada çekildiği zaman karşısındakini objektif ölçülere göre korkutmak niteliğinde ve yeterliğinde bulunan araç dahil olduğu hakkında Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı. orak, balta, kazma ve gürebl gibi araçların kavgada korkutmak maksadiyle kullanıldıkları takdirde Türk Ceza Kanununun nci maddesinin inci fıkrası uyarınca silâh sayılıp sayılmayacağı konusunda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun çeşitli kararları arasında içtihat aykırılığı bulunduğu Yargıtay Genel Sekreteri tarafından Birinci Başkanlığa bildirilmiş ve işbu aykırılığın içtihadı birleştirme yolu ile Büyük Genel Kurulca giderilmesi istenmiş, yazı ve ekleri Büyük Genel Kurula tevdi edilmiş olduğundan Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca Ceza Genel Kurulu kararlan arasında İçtihat aykırılığı bulunduğuna oybirliğiyle karar verildikten sonra işin esası müzakere edildi: I Ceza Genel Kurulunun /9/99 tarihli ve / sayılı kararında (Türk Ceza Kanununun nci maddesinde bahse konu unsur sîlâh kavramına girebilecek olanlardan (Bıçak) da çekilmesiyle muhatap üzerinde korku meydana getirir. Bu nitelikte bıçaklar ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 3 sayılı kanundaki vasıflan ile sınırlandırılmış değildir. Bu itibarla kavgada korkutmak maksadiyle çekilen çakı bıçağı Türk Ceza kanununun nci maddesindeki unsur -silâh kavramına giren aletlerdendir) denilmiştir. Ceza Genel Kurulunun //90 tarih ve / sayılı karannda da {Kavgada korkutmak maksadiyle çekilen (Ustura) mn muhatabı üzerinde korku yaratmak kabiliyeti sebebiyle nci maddedeki unsursilâhlardan olduğu) kabul edilmiştir. Ceza Genel Kurulunun //9 tarih ve 9/3 sayılı karariyle (Nacak, orak, balta, gürebi gibi araçlarla usturanın nci maddede Ttastolunan anlamda süâhlardan olmadığı) kabul edilerek yukarıda işa-* ret olunan Genel Kurul kararlariyle çelişme meydana gelmiştir. Ceza Genel Kurulunun daha sonra aldığı 9/0/9 tarih ve 9/ 03, 0/0, 3/0 sayılı ve /3/9 tarihli kararlan arasında bu konuda açık aykmhklar bulunmaktadır. II Türk Ceza Kanununun nci maddesinin nci fıkrası italya 9 tarihli Ceza Kanununun 30 inci maddesinden alınmıştır. Sözü geçen 30 inci maddede sadece (Kavgada korkutmak için silâh atma) suçu yer almış, Sardonya Ceza Kanununda mevcut (Kavgada korkutmak için silâh çekme) suçu kabul edilmemiştir. Türk Ceza Kanununnun hazırlandığı sırada (Kavgada silâh çekme) suçu nci maddenin inci fıkrası olarak kabul edilmiştir. Çaşdağ Ceza Kanunlanmn hiç birinde (Kavgada silâh çekme) ayn bir suç olarak kabul edilmemiştir. Yalnız tarihli Alman Ceza Kanununun 3 nci maddesinin 0 uncu bendinde (Kavgada veya bir saldırada bıçak veya diğer tehlikeli bir aletin kullanılması) suç sayılmıştır. Türk Ceza Hukukunda nci maddede (Unsur - silâh) kavramı üzerindeki içtihat aykırılıkları bu kavramın kanunlarda tarif edilmemiş olmasından ileri gelmiştir. Çağdaş Ceza Kanunlarında da unsur silâhın tarifine tesadüf edilmemiştir. Türk Ceza Kanunu 9 uncu maddesinde Ceza Kanununun uygulamasında yalnız cezanın arttırılmasını gerektiren silâhı tarif etmiş,, ve 9 uncu maddelerini zımnen değiştiren Ateşli Silâhlar ve Bıçaklara dair 3 sayılı Kanun ise yasak sayılan silâhları niteliklerini belirtmek suretiyle göstermiştir. Bu itibarla nci maddedeki (Unsur - silâh) kavramını belirtmek bakımından Türk Ceza Kanununun 9 uncu maddesiyle Ateşli Silâhlar ve Bıçaklara dair Kanun hükümlerinden yararlanmak imkânı hasıl olmamıştır. Tasama organı nci maddedeki unsur - silâhtan neyi kaydettiğini açıklamadan kaçınmış, bunu her olayda hâkimin inceleyip takdir etmesini uygun bulmuştur. nci madde (Korkutmak İçin) silâh çekmeden bahsetmektedir. (Silâh) terimini (Korkutmak) unsuru ile manâlandırmak gerekir. Kavgada bir kimsenin, başkasını korkutmak için kullandığı aletin, objektif ölçülere göre olağan durumda bir kimseyi, korkutabilecek bir nitelikte olup olmadığı aranmalıdır. Eğer kavgada çekilen alet karşısındakini korkutabilecek nitelikte ise bu maddede söz konusu edilen unsur - silâhlardan sayılmalıdır. Kavgaya katılanların çok cesur veya çok korkak bulunmalan hükme etkili olamaz. Çekilen ve kullanılan aletin normal bir kimseyi korkutabilecek nitelik ve yeterlikte olması lâzımdır. Sonuç: Türk Ceza Kanununun nci maddesinin inci fıkrasında söz konusu edilen (Kavgada korkutmak içi silâh çekme) suçunun unsuru olan (Silâh) anlamına, afakî ölçülere göre, olağan durumda bir kimseyi korkutabilecek nitelikte ve yeterlikte aracın dâhil olduğuna, her olayda bu hususun hâkim tarafından takdir edilmesi gerektiğine içtihat aykırılığının bu suretle giderilmesine birinci görüşmede üçte iki çoğunluk sağlanamadığından ikinci görüşmede hazır bulunanların mutlak çoğunluğu ile Temmuz 9 tarihinde karar verildi. YÖNETMELİKLER Millî Eğitim Bakanlığından: Mektupla öğretim Merkezi Yönetmeliğinin üncü maddesinin (d) bendinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik Madde 9 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mektupla öğretim Merkezi Tönetmeliği'nin üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «d) öğrencileri daha yüksek bir okulun imtihanlarına hazıılama'k maksadiyle düzenlenen Mektupla öğretim Merkezi kurslarını bitirenlere herhangi bir belge verilmez. Ancak, bir meslek üzerinde çalışanlar İle boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Mektupla Öğretim Merkezi tarafından kurs mahiyetinde açılmış bulunan kursları bitirenlerden Mektupla öğretim Merkezinin usulüne uygun olarak uygulayacağı imtihanlarda başarı sağlıyanlara, (Talnız bu kurslara devam ettiklerine dair) örneği Talim ve Terbiye Madde 3 Bu Tönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Dairesince onanmış bir belge verilir. Madde Bu Tönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Orta Dereceli Okulların Ara Sınıflarında Bütünleme ve Sınıf Geçme Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin üncü maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi halikında Yönetmelik Madde 93 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta Dereceli Okulların Ara Sınıflannda Bütünleme ve Sınıf Geçme Esaslarım

8 Sahife: (Resmî Gazete) TEMMUZ 9 Gösterir Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «a) Ortaokul ve liseler ile Meslekî ve Teknik öğretim Okullarının ara sınıflarında bulunan öğrencilerden bütünleme imtihanları sonucuna göre yalnız bir dersten başarı gösterememiş olanlar, başaramadıkları ders dâhil bütün derslerden aldıkları sınıf geçme notları ortalaması ortaokullarla dengi okullarda en az beşbuçuk, liselerle Mesleki Teknik öğretim Okullarının ikinci devrelerinde en az altı olmak kaydı ile bir üst sınıfa geçmiş sayılırlar. Bu ortalama sonucunda çıkan kesirler hiçbir surette bire tamamlanmaz. Ancak, liselerin fen kolunda fen derslerinden, edebiyat kolunda edebiyat derslerinden, Meslekî ve Teknik öğretim Okullarında meslek derslerinden, atelye ve atelye mahiyetindeki lâboratuvar derslerinden 'geçer not alamıyanlar ile bir üst sınıfa yukarıdaki fıkra hükmüne göre geçmiş sayüan öğrencilerden aynı devrenin diğer sınıflarında aynı dersten ikinci defa başarı gösteremiyenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ayrıca, liselerin fen kolunda fen derslerinden, edebiyat kolunda edebiyat derslerinden geçer not alaımıyanlardan sınıf geçme notları ortalaması en az altı tutan öğrenciler kol değiştirmek suretiyle ortalamadan faydalanabilirler. Madde Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelık'i Millî Eğitim Bakanı yürütür. Madde I Ankara Üniversitesi öğrenciler Yönetmeliğine aşağıdaki Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : Ankara Üniversitesi öğrencileri Yönetmeliğine bir madde eklenmesi hakkmda Yönetmelik madde eklenmiştir. Madde öğrencileri ilgilendiren ortak konular hakkında Fakülte ve Yüksek Okul Yönetim Kuruluna bilgi vermek üzere, Fakültelerde ve Yüksek (Okullarda her yıl, öğrenciler tarafmdan iki öğrenci temsilcisi seçilir. Seçimler Fakülte veya Yüksek Okul idaresince Kasım veya ayında düzenlenir. Tekrar seçilmek mümkündür. Aralık öğrenci Temsilcileri aynı sınıftan olamazlar. Disiplin cezası almış bulunanlar veya askerlik, hastahk gibi meşru bir mazerete dayanmaksızın öğrenimlerıinde (imtihanlarında) ilgili Fakültenin veya Yüksek Okulun yönetmeliğine göre bir yıldan fazla gecikmiş seçilemezler.' olanlar öğrenci temsilcisi Madde II Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İLANLAR Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : Mütaahhit nam ve hesabına (İkinci defa) açık eksiltme usulü İle bir aded narkoz cihazı satın alınacaktır. Muhammen bedel lira olup geçici teminatı lira kuruştur. İhalesi //9 günü saat.30 dadır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul J. Sat. Al. Kom. larmda görülebilir. İsteklilerin kanuni belge ve teminatları ile belirtilen gün ve saatde Komisyona müracaatları ilân olunur. 3 / -3 Bu işe ait kanuni yükümler yükleniciye aittir. İstekliler 90 sayılı kanunun, 3 ve 3 nci maddesinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. /- İmar ve İskân Bakanlığından : 90 sayılı kanunun 3 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile aded proje ve resim masası, 30 aded proje tel askısı, aded döner tertibatlı, arkalıklı proje taburesi ve aded gözlü harita ve proje dolabı yaptırılacaktır. ' İhale 0//9 Salı günü saat de Bakanlık Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait muhammen bedel , lira olup geçici teminatı.,0 liradır. 3 Şartname ve resimler bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünden temin edilir. Yaptırılacak proje masası numunesi Mesken Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesinde görülebilir. Bu işe ait kanuni yükümler yükleniciye aittir. İstekliler 9Ö sayılı kanunun, 3 ve 3 nci maddesinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını engeç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 99 / - 90 sayıh kanunun 3 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 0 aded (.0x.0), aded (.0x.0) ebatlarında pirinç ayaklı pano, aded özel ışık teıtıbatlı ıesimi masası, aded resim masası plânşı yaptırılacaktır. İhale 0//9 Salı günü saat de Bakanlık Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait muhammen bedel 3., lira olup geçıcu teminatı.0, liradır. 3 Şartname ve resimler bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünden temin edilir. Yaptırılacak resim masası plânşı numunesi Mesken Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesinde görülebilir. Sanayi Bakanlığından : 9 ve 0 sayılı marka tescil belgelenil sahibi Ömer Lütfi Tuzcuoğlu bu markalar üzerindeki kullanma hakkını Ayşe Tuzcuoğlu'na ve Ayşe Tuzcuoğlu'da izmir'de 90 Sokak No. da Muzaffer Tuzcuoğlu'na devretmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 0 numaralı marka tescil belgesindeki eşya listesine (Boya fırçaları dâhil fıdçalar) ilâve edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. numaralı marka tescil belgesindeki eşya listesine «Meyva suyu vinanko ve kola ilâve edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 3 numaralı marka tescil belgesi üzerinde yapılan devir muamelesi ve ilgili evrak, Hakkı Baykal'ın //9 tarihli dilekçesi üzerine yeniden incelenmiş olup Kenan Üstün'ün Şirket ortaklığından ayrılmış bulunması sebebiyle şirket namına tescilli bulunan Ziynet markası ile bir ilgisi kalmadığı ve mezkûr mukavelenamenin 0 uncu maddesiyle Ziynet markasını taşıyan dikiş makinelerinin sadece bayiliğinin verildiğine işaret olunduğu tesbit edildiğinden yapılan devir muamelesi Islâh edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. sayılı ihtira beratının sahibi Türkiye'deki kullanma hakkım istanbul'da, Şişli Halaskârgazi Caddesi No. 3 de, Pımaş Plâstik inşaat Malzemeleri Anonim Şirketi ne vermiştir. Keyfiyet ilân olunur.

9 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Sahife: 9 M. S. B.. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapah zarf usulü ile..00, lira dahilinde er yün don satın alınacaktır. Tahmin bedeli bir adedinin 3 lira olup geçici teminatı.0, liradır, ihalesi //9 Çarşamba günü saat.30 da Komisyonda yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Lv. A. de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi.000 adedten aşağı olmamak üzere partiler halinde ayn İsteklilere de İhale edilebilir..000 adedinin geçici teminatı.0, liradır adedinin geçici teminatı.0, liradır. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden bir saat makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada mektuplar kabul edilmez. 9/-3 evvel geciken M. S. B. 3 No. îu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, mlktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Çalışma tezgâhı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Onsl: Atelye çalışma tezgâhı, Mlktan : 0 aded, M. bedeli :.900, G. teminatı:.0, İhale günü //9 Çarşamba saat: / - Aşağıda cinsi, mlktan, muhammen bedel ve geçici teminattan yazılı (Bir) kalem (Jeep lâstiği) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edileceği gibi yarısı başka bir istekliye İhale edilir. Mlktan M. bedel* G. teminatı İ H A L E Cinsi Aded Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Jeep dış lâstiği //9 Pazartesi Yansı Saat.00 görülebilir. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Taliplerin en geç 3//9 günü saat,00 ye kadar Ankara'da Hv. K. K. Is. Emi. ve inş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. / -S Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp Ak. K. lığı ihtiyacı için 3 kalem beyin cerrahi alet satın alınacaktır. Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı.900, Uradır. İhalesi //9 Çarşamba günü saat.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. / - Kapalı zarf usulü ile İstanbul Deniz Hastanesi Bıokimya ve Hariciye Servisi ilâve İnşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli.90.0,0 lira olup geçici teminatı.00 liradır. İhalesi //9 Pazartesi günü saat.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dâhilinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Taliplerin en geç //9 günü saat.00 ye kadar Ankara'da Dz. îhş. Emi. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. / - Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : İlkokullar ihtiyacı için alınacak sobalara göre kesilmiş takoz halinde kayın, meşe ve gürgen karışımı ton odun kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Muhammen bedeli 3.00, lira olup geçici teminat.90, liradır, ihalesi 30//9 Cuma günü saat.00 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. isteklilerin belirli gün saat 0.00 a kadar teminat makbuz veya mektubu, 9 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflannı makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 03/- 3HOÖ / - Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Harita dolabı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şeküde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Onsl: Madeni harita dolabı, Miktan : 00 aded, M. bedeli : T.O0O, G. teminatı: 9., İhale günü : //9 Pazartesi, saati:.30. ' a 0 / - M. S. B.. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Açık eksiltme ile mütahhit namı hesabına Mürted elektronik teçhizat atelyesi ikmal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 9.00,33 lira olup kesin teminatı 30.0,00 liradır. İhalesi 3//9 Cumartesi günü saat 0.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve Komisyonda şartnameler her gün ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin en geç //9 günü saat.00 ya. kadar Ankara'da Hv. K. K. Is. Emi. ve İnş. D. Bşk. hğırna müracaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. 3 / - Kapalı zarf usulü ile Ayancık'da er koğuşu İnşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 39., lira olup geçici teminatı.30,00 Uradır, ihalesi //9 Perşembe günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden : % 99, safiyette ahmhıyum tel hurdası ile kopma mukavemeti 0 Kğ/MM galvanizli çelik tel hurdası satılacaktır. Tel hurdalar ambarlarımızda, Ankara'da (İstanbul yolu 9 uncu kilometre Ankara), İstanbul (Silâhtar araban Imrahor Caddesi Deposu - istanbul) görülebilir. Şartnameler Ankara Selanik Caddesi Işkurhan Kat deki Müdürlüğümüzden temin edilir. Teklifler 30//9 Cuma günü saat ye kadar verilmelidir. Müdürlüğümüz 90 No. lu Kanuna tabi değildir. /-3 Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : Dikmen Okulu yerine ait aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkullerl ihtiva eden No. lu imar plânı Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. sayılı kanunun inci maddesi gereğince ilgililere ilânen tebliğ olunur. 9 /- Çankaya'da 0Ö ada ve 9 No. lu parsellerin ifraz ve tevhidiyle değişen en son cephe hattı No. lu plân üzerine işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. İlgililere duyurulur. 0 /-

10 Sahife: 0 (Resmî Gazete) TEMMUZ 9 Milli Eğitim Bakanlığından : Tapı işleri ilanı Aşağıda yapılacağı yer, keşif bedelleri, teminat miktarları, İhale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat tarihleri yazılı meslek okulları İnşaatı 90 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usullyle esksüütmeye konulmuştur. Keşif Geçici ihale gün Bakanlığa son işin yeri ve adı bedeli teminatı ve saati müracaat günü - izmir Göztepe Kız Ens. üçüncü kısım İnşaatı.909,9.9 //9 Çarşamba //9 Saat izmir Çınarlı E. S. E. îkmal inşaatı 3.3,. //9 Çarşamba //9 Saat.30 S - IzmlT iktisadi ve Ticari II. Ak. üçüncü kısım Inş. 39.9, //9 Perşembe //9 Saat îzmlr tk. ve Tic. tl. Ak. anfl blokları inşaatı 93.09,. 9//9 Perşembe //9 Saat.30 ı Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Mesleki ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı İçinde toplanacak Merkez atın Alma Kornüıyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) Yukarıda yazılı miktardaki geçici teminatını, B) 9 yılına ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre hazırlanmış) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ile en az bir kalemde (Birinci İş İçin 0, Münö İş için, üçüncü iş için 0, dördüncü iş için 0 bin liralık) benzeri bir işi yaptığına veya denetlediğine dair belgeye göre, Yapı işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 0 İstekliler teklif mektuplarını ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ilan olunur. Yapı işleri ilânı $0 / S-l Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, teminat miktarları, ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek okulları inşaatı 90 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bakanlığa Keşif Geçici ihale gün son müracaat işin adı ve yeri bedeli teminat ve saati günü ) Trabzon Ticaret Lis. ikmal inşaatı ) Aydın, E.S.E. Motor Atelyesi ikmali 3) Denizli E. S. E. yapı atelyeleri ile Teknoloji Lâb. ikmali.9,3.,- //9 //9 Çarşamba saat 0,30.39,0 3.9, //9 3//9 Çarşamba saat,30 3.3,.30, //9 3//9 Çarşamba saat,00 ) Mersin E.S.E. İkmali.3,.90, //9 //9 Perşembe saat 0,30 ) istanbul Kadıköy Kız Enstitüsü ikmali.39.,.939, //9 //9 Perşembe saat,30 Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanan Merkez Komisyonunda yapılacaktır. Satmalma 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ı A) Yukarıda yazılı miktardaki teminatını, B) 9 yılına ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre hazırlanmış) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ile en az bir kalemde (Trabzon için 90 bin, Aydın için 0 bin, Denizli için bin, Mersin için 30 bin, istanbul için bir milyon yüz bin) liralık benzeri bir işi yaptığına veya denetledğtne dair belgeye göre, Yapı işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. istekliler teklif metkuplarını ihale günü açma saatinden bir saat evveline kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikme kabul Hân olunur. edilmez. Yapı işleri ilânı / - Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, teminat miktarları, ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek okulları İnşaatı 90 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bakanlığa Keşif Geçici ihale gün son müracaat işim yeri ve ctnsi bedeli teminat ve saati günü ) Eskişehir Ik ve Tic. ilimler Ak. anfi blokları inşaatı 3.9, , ) İskenderun E. S. E ikmali.,0 3.,- 3) istanbul Haydarpaşa E. S. E. atelyeler ve yemekhane inşaatı.9.3,9.3- ) Ankara Kı«Teknik Y. öğ. Ok. A bloku ikmali ve B bloku. kısım.00.3,0 3.9,- //9 Cuma Saat 0,30 //9 Cuma Saat,30 //9 //9 //9 3//9 Cumartesi Saat,00 //9 3//9 Cumartesi Saat,00 Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık binasında toplanan Merkez Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin i A) Yukarıda yazılı miktardaki teminatını, B) 9 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre düzenlenmiş) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ile en az bir kalemde (Eskişehir için bin, iskenderun için 0 bin, istanbul için bin, Ankara için milyon 30 bin) liralık benzen bir işi yaptığına veya denetlediğine dair belgeye göre, Yapı işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. istekliler teklif mektuplarını ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ilân olunur. 9 / -

11 TEMMUZ 9 (Resımî Gazete) Sahile: Satıştay Başkanlığından : Sayıştay binasında yaptırılacak.09,9 lira keşif bedelli, badana yağlı boya mozayik, dam aktarması ve oluk tamir işleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. ihale //9 Çarşamba günü saat de Ankara'da Sayıştay'da toplanacak Komisyonca yapılacaktır. Bu iş için geçici teminat 3.90, liradır. 3 Bayındırlık Müdürlüğünce hazırlanmış olan birinci keşif İle mukavele ve eksiltme şartnamesine ait evrak Ankara'da Sayıştay İdare ve Hesap İşleri Müdürlüğünde, İstanbul'da Sirkeci Yolcu Salonu Kat No. 3 de Sayıştay İstanbul Mümessilliği Bürosunda çalışma saatleri içerisinde hergün görülebilir. Eksiltmeye girecekler ihale gününden «tatil günleri hariç en az üç gün evvel keşif bedeli kadar bu işin teknik öneminden bir işi iyi bir surette yapmış olduklarını tevsik eden belgeleri İle birlikte Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları ve bunu Komisyona ibraz etmeleri şarttır. - İstekliler bu işe ait nakit geçici teminatlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğüne yatırarak alacakları makbuzlarını veyahut banka teminat mektuplarını teklif mektupları İle birlikte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Satmalma Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmelerin kabul olunmayacağı duyurulur. Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinden : /- Eksiltmeye konulan iş : Silifke, Alanya, Selçuk, Dikili ve Ça- nakkale de beş aded X0 Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi Mimari projesi yarışması neticelenmiş olup aşağıda İsimleri bulunan müsabıkların pı ojeleri jürice değerlendirilmiştir. Mimarlar odası salonlarında sergilenen projeler Temmuz 9!". tarihine kadar 9- tonluk sabit asfalt deposu imal ve monte işi olup keşif bedelleri tutarı (0.000, ) yediyüz altmış bin liradır. Eksiltme günü : //9 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yol Yapım Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme dosyası : Vezneye yatırılacak (3, ) otuz sekiz lira bedele alt makbuz mukabilinde Karayolları Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. (Yeterlik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.) Eksiltmeye girebilmek için : a) isteklilerin 9 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesiyle (Şirketlerin hali faaliyet belgesi) ve 3.0, liralık muvakkat vermeleri, saatleri arasında açık tutulacaktıı. Mükâfat Y. Miiıi. Mimar Yılmaz Tunccr * Yılmaz Sanlı Güner Acar. Mükâfat : Şaziment Arolat Neşet Aralot 3. MûWat ; Vedat Dalokay Coşkun Erkal. Mansiyon : Y. Mimar Erdal Aktulga Metin Eren. Mansiyon : Y. Müh Mimar Levent Aksüt?. Yaşar Marulyalı I.T.Ü. G.S A. IT Ü. teminat bf isteklilerin en geç //9 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir dilekeç ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine Baj udırlık Bakanlığından alınmış olan (B) ve (H) gruplarından en az bu Işıu &eşii bedeli kadar mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 0., liralık banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş İçin yeterlik belgesi almaları, İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdıı. f*oscad& olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. / - v Mimar Nihat Duygu Bindal Roma Mim. Fak. 3. Mansiyon Y. Mimar Utarit Esat Aslan Ataman Izgi Süher Aslaner Jüri tarafından satın alınması teklif edilen Demir projeler G.S.A. rumuzlu proje : Y. Müh. Mimar Sami Sisa Metin Hepgüler Doğan Tekeli 9 rumuzlu proje : Y. Mimar Semra Orhan Hüseyin Dikel Dikel Baban Sümer Türker I.T.Ü. rumuzlu proje : Y. Mimar Mimar- G.S.A- I.Y.T.O. 30/-3 Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğünden : idaremiz Esenboğa Hava Limanı uçuş ve emniyet sahaları haricinde kalan.0.0 metrekare arazi 90 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulü ile, artırma suretiyle sene müddetle kiraya verilecektir. Muhammen bedeli.,0 lira olup, geçici teminatı 3.3, liradır, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki sayılı hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 3 Artırma 3//9 tarihine tesadüf eden Salı günü saat da Ankara'da (Konya yolu üzerinde, Eti Yapı Kooperatif Evleri yanında) Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğünde, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde görülebilir. Artırmaya gireceklerin belirli günde, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflannı İhale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermiş olmalan şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. /-3 Esenboğa Hava Limanı Terminal binası saçak takviye onarımı 90 sayılı kanunun 3 İnci madesine göre 9., lira keşif bedeli üzerinden eksiltmeye çıkartılmış olup, 3., liralık geçici teminatı T. C. Merkez Bankasındaki sayılı hesaba veya Genel Müdürlük veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır. Eksiltme //9 Perşembe günü saat.00 da Ankara'da (Konya yolu, Eti Yapı Kooperatif evlen yanındaki) Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı binada Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava D.mam Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Yeterlik belgesi almak için //9 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile birlikte (C) grupu mütaahhitlik karnesi veya benzeri iş yaptığına dair belge, tekn.k personel beyannamesi ile mail yeterlik belgesi bağlı olarak müracaat edilmesini, isteklilerin 9 yılı ticaret odası belgesiyle kanunun 3 nci maddesine göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş olması şarttır. Postada o'acak gecikmeler kabul edilmez. Ilıç Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 9/ -3 Davacı M. M. Vekâletine izafeten Ilıç Askerlik Şube Başkanlığı tarafından davalı Ilıç'm Çaykaya Köyünden Hüseyin oğlu 9 doğumlu Hasan Sarman aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan açık duruşmasında : Davalı Hasan Sarman'm adresi meçhul olduğundan ilânen gıyap kararı tebliğine, duruşmanın //9 günü saat 9.00 a bırakılmasına karar verildiğinden belli gun ve saatte mahkemede hazır bulunması veya bir vekil göndermesi aksi halde gıyabında duruşmaya devam olunacağı 0 sayılı Tebligat Kanunun met maddesi gereğince ilân olunur. m

12 SabJfe: (Resımî Gazete) TEMMUZ 9 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahmini bedeli.00, TL., geçici teminatı,0 TL. olan aded kollu pafta takımı açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. İhale ve eksiltmesi //9 Cuma günü saat de Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafmdan yapılacaktır. Taliplerin geçici teminat, Ticaret, Sanayi veya Esnaf belgeleriyle birlikte belirli gün, saat ve yerdeki Komisyona başvurmaları duyurulur. 9 / - Grup Kalem T. bedeü G. Tem, No. Parça adı ve markası Adedi T. L. T. L. ) Pompa elemanı, ventil, enjektör memesi (G. baseh) 3,,.9, ) Pompa elemanı, ventil enjektör (C. A. V.) 3.0,.0, 3) Eleman, ventil, ventil contası (American baseh) 3.90, 0,9 ) Eleman, ventil ve enjektör memesi (Inter) 9.3,.0, ) Pompa ve enjektör memesi (Oaterpiller) 9.,3.0,39 ) Enjektör memesi (Komple) alus chalmers (TJ.S.A.).0,0.0,0 ) Enjektör meme iğnesi, enjektör memesi (Leyland) 3.3, 3,0 ) Enjektör memesi pompa elemanı ventil ve ventil contası (Fiat).39,.,3 Yukarıda grup halinde gösterilen 0 kalem pompa elemanı, ventil, enjektör memesi ve enjektörler, karşılarında yazılı tahmini bedeller üzerinden her grup ayn bir ihale mevzuu olmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye Grupların birinin, bir kaçının ya da hepsinin eksiltmesine iştirak konulmuştur. edilebilir. S Eksiltme ve ihale 0//9 Sah günü saat da Ankara-Yenişehir Tuna Caddesi, Tuna Han kat 3 de Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayn ayn alınması şart olup bu husus Teklif mektuplan ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı, ihtiva edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 9 ve 3 inci maddelerinde izah edilmiştir. Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarının eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur /- şartnamenin 3 inci maddesinde belirtilmiştir. Tahmini bedeli 0.000, T.L. geçici teminatı.0, lira olan aded manşon (^ 3 lik demir bağlamak için); manşon dişlisine göre 00 aded sağ, 00 aded sol pafta lokması 90 sayılı Kanunun 3 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihalesi 9//9 Pazartesi günü saat,00 da Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilebilir. Taliplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi konulmak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltmeden bir saat öncesine kadar aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği Ankara Valiliğinden : duyurulur. 99(- Ankara Etnografya Müzeci 9 yılı onarımı 90 sayılı k a nun hükümleri dahilinde, kapalı zarf usulü ile 0//9 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur. İşin birinci keşif bedeli (0 000, ) lira olup geçici teminatı (3.0, ) liradır. 3 İhale //9 Cumaıtesi günü saat de Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü yapısı içinde toplanacak onarım ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu işe ait şartnameler, sözleşme projesi ve ekleri Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin, Resmî Gazetenin 3 Mart 9 gün ve 03 sa- yılı nüshasında İntişar etmiş olan «Eksiltmelere İştirak Yönetmeliği nin. maddesinde belirtilen : A) Malî yeterlik belgesini, B) İnşaat belgesini (Ash), a - Belge bir kalemde 0.000, liralık benzeri bir işi muvaffakiyetle başanp geçici ve kesin kabullerini yaptırdıklarım ifade edecektir. C) Taahüt beyannamesini (Halen taahhüdü altında bulunan bilûmum işleri D) Teknik personel beyannamesini, dilekçelerine ekliyerek, resmî açıklayan) tatil günleri hariç, ihale tarihinden en geç Uç gün evvel, Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebepleriyle telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. İstekliler, teklif mektuplanna yeterlik belgesi, ticaret odası vesikası ve teminat mektuplanm ekliyerek, eksiltme saatinden bir saat evvel onanm ihale komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. / - Ankara Emniyet Müdürlüğü Süvari binek hayvanları ihtiyacı için beher kilogramına 30 kuruş muhammen bedel konulmuş olan 00 ton yemlik balyalı kuru çayır otu ile beher kilogramına 0 kuruş muhammen bedel konulmuş,bulunan 0 ton yataklık balyalı sap samanın kapalı zarf usulü eksiltme ile alınması tekarrür etmiştir. ihale 9//9 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat.00 de Ankara Emniyet nci Şube Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 Bu İşin muhammen bedeli tutan.000, Ura olup muvakkat teminatı 3300, liradır. Bu İşe ait fennî ve idari şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara Emniyet nci Şube Müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin muayyen gün ve saatten engeç bir saat evveline kadar Ticaret Odası vesikalarını, teminat makbuzlarını havi usulüne göre tanzim edecekleri teklif zarflarını kapalı olarak Komisyon Başkanlığına vermiş olmalan lâzımdır. Posta vesair gecikmeleri kabul edilmez. Sanayi Bakanlığından : 9/- numaralı marka tescil belgesindeki eşya listesine «Nebati ve Sentetik ham kauçukla vesair ham maddeler ve kimyevi maddelerle veya gerek mamul, gerekse gayrimamul lâstik veya kauçuk veya plâstik maddelerden mamul veya mahlut olarak ayakkabı, iskarpin, galoş, çizme, şoson, bot ve ayrıca bunlar için tabanlar, ökçeler, giyim eşyası veya g i yim eşyası için kumaş (Yalnız kauçuk veya plâstik maddelerden veya yün, pamuk, keten iplik lifleri ile dokunmuş olarak) her türlü giyim veya örtü veya ambalaj muşambaları ve malzemeleri, su geçirmez hususi giyim teçhizatı, otomobil, kamyon, bisiklet lâstikleri, su hortumları, makine ve otomobil sanayiinde kullanılan her nevi lâstik, kauçuk, conta ve takozlar, lâstik muhafazalar, yağ torbaları ve her türlü mesnuatmda ve sellüloz, türevleri, phenolıkler, amino aldehydler, acrylic reçineler, polystrene, polıvinyi alkol, asetat ve klorür, alkydler, protein plâstikleri, nylon, Polyethylene, isocyanat hamur ve granülleri olarak değiştirilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. PTT Genel Müdürlüğünden r Teşekkülümüz ihtiyacı için 0 ton kalay satm alınacaktır. - istekliler bu alıma ait şartnameyi, Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veyaı İstanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 0 TL. bedelle temin edebilirler. Tekliflerin muteber olabilmesi için şartnamelerin Teşekkülümüzden alınması şarttır. Tekliflerin en geç /9/9 günü y a kadar P T T Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibara alınmaz. / 3-

13 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Safatfe: 3 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden : Adana DSİ nci Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan (Yüreğir Ovası sulaması inci kısım inşaatı) işi, bu işleri yapmaya muktedir ve tecrübeli mütaahhitler arasında fiyat ve teklif isteme usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. inşaat esas itibariyle, Yüreğir Ovasında 3 YP ve YP ru muzları ile adlandırılan ve daha evvel ana kanal ve yedekleri kısmen yapılan takriben (0) hektarlık bir şebekenin prefabrike kanalet şebekesi olarak yapılması işinden ibaret olup belli başlı kalemler şunlardır. a) Takriben 00 Km. 0 ilâ 000 lik kanalet, M3 hafriyat, o) Ms kanal betonu kaplaması, d) Bunlarla ilgili diğer müteferrik işler. 3 Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan mütaahhitlik karnelerini, b) Bu güne kadar yaptıkları benzeri sulama, prefabrike ve kaplama işlerini bildirir beyanname ve vesikalar, c) Halen ellerinde bulunan işlerin miktarını, vüsatini, ikmal tarihlerini ve halihazır durumlarını bildirir beyannameleri, d) idareden alarak dolduracakları teknik personel beyannamesi, e) nci maddede belirtilen inşaat ve ameliyet işleri için lüzumlu makine, teçhizat ve tesisata sahip bulunduklarına dair gerekli makine ve teçhizat beyannamesini, kendilerine davetname gönderilmesi ve bu hususta yapılacak muhaberat için Ankara şehri dahilindeki adreslerini de dilekçeye ekleyerek 3//9 Cumartesi günü saat (3.00) e kadar Ankara - Ulus - Rüzgârlı Sokak Çatal Han A-Bloku nci katta DSİ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. Genel Müdürlük isteklilerin durumlarını inceledikten sonra, ehil gördüklerine ayrıca davetname göndererek teklif isteyecektir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. /- Aşağıda, cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminat miktarı, ihale tarihi ve saati gösterilmiş olan malzeme, kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muv. teminat Muh. bedeli miktarı ihale tarih Satmalma No. ve cinsi TL. TL. ve saati -D/ Parafudr, sigortalı seksiyoner ve ekipmanı 0.00, 3.0, //9 -,00 -D/9 Su saati ve mekanik mano metre.0,.,0 //9 -,00 -D/9 Meşin ceket, meşin kasket, meşin eldiven.000,.000, 3//9 -,00 ihale, DSİ Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığında (Etlik/Ankara) toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak alınabilir. 3 isteklilerin teklif mektuplarının, idari şartnamenin 9 uncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. idare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoşaltmakta serbesttir. /- ihaleye gireceklerin 9 yılı Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi haiz olmaları şarttır. 90 saydı kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saatinden saat önce Satmalma Komisyon Başkanlığına verilecektir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez, ilân olunur. Ankara Orman Başmüdürlüğünden : 3/- Kırşehir Orman Fidanlık Şefliği sahasında yapılacak 33., +.,0 +.3, +.90,.9,3 liralık fidanlık idare, lojman, ambar ve garaj inşaatının kapalı zarf usulüyle eksütme ihalesi 0//9 Salı günü saat.00 de Ankara Orman Başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. iştirakçilerin ihaleden 3 gün evvel bu iş miktarında bir iş yaptıklarına dair resmî dairelerden almış olduktan belge ile (C) grupu mütaahhiltlik karnesini ve yönetmelikte belirtilen vesikaları dilekçeye rapten müracaatla iştirak belgesi almaları. 3 Eksiltmeye girebilmek için 9 yılı Ticaret Odası vesikası ile 0., liralık teminat vermeleri. istekliler keşif özetini ve ilgili evrakları Kırşehir Teknik Ziraat Müdürlüğü ile Ankara Orman Başmüdürlüğündekl dosyasında görülebilir. Usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektuplarının, 0//9 Salı günü saat.00 e kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi ve postadaki gecikmelerin kabul olunmıyacağı ilân olunur. Etlik Soğukkuyu Yenituran Ankara Defterdarlığından : Mevkii Cinsi Ada Parsel 3 / - Miktan M M. bedeli Teminatı Arsa , 939 lif , , , 939 S , Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 90 sayılı kanunun 3 inci madesine müsteniden ayn aynı kapalı zarfla satılacaktır. - İhalesi //9 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat de Defterdarlıkta yapılacaktır. 3 isteklilerin hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vâki gecikmeler kabul edilmez) ilân olunur. Haymana Ortaokul Müdürlüğünden : DUYURU /- Ortaokul ek binasının onanm ve tadili işi 90 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif tutarı.000,00 lira olup geçici teminatı.00,00 Uradır. 3 Eksiltme, //9 Perşembe günü saat.00 de Ortaokul Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname, çalışma saatleri içinde, her gün, Ortaokul Müdürlüğünde görülebilir. istekliler, geçici teminatlarını Malmüdürlüğüne yatırdıklarını gösterir makbuz, kanuna uygun hazırlıyacaklan kapalı teklif zarfları ile ilgili diğer evraklan ihale saatinden bir saat önce, ihale vermelidirler. Komisyonuna 9 / 3- Eskişehir Asliye. Hukuk Hâkimliğinden : Orman Genel Müdürlüğünden : aded ozalit kopya makması kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli , lira olup, geçici teminatı.0, liradır. 3 Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile istanbul v 0 izmir Orman Başmüdürlüğünde görülebilir. Eksiltme //9 Perşembe günü saat de Genel Müdürlük binasında Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. E. No : 90/3 K. No : 90/0 Eskişehir Hamidiye Mahallesi hanede kayıtlı Salih oğlu Lâtif Yiğitoğlu ile Hasan kızı Hidayet'in boşanmalarına 9//90 tarihinde karar verilmiştir. Kanuni müddet zarfında temyiz cihetine başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği Eskişehir Tunalı Mah. Varlık Sokak No. da mukim iken adresi meçhul kalan Lâtif Yiğitoğlu'na tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9

14 Saıhif e : (Resmî Gazete) TEMMUZ 9 İmar ve İskân Bakanlığından : Ankara'da Keçiören - Aktepe Mevkiinde yapılan aded nüve mesken inşaatının iç ve dış kapı inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ve birim fiyat esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. B İşin keşif bedeli.00,9 TL. dır. 3 İhale Ankara'da //9 Cuma günü saat.00 da İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. w- Şekil bakımından 90 sayılı kanundaki usule uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları en geç //9 Cuma günü saat.00 e kadar Mesken Genel Müdürlüğü ihale servisine makbuz mukabilinde verilecektir., İhale evrakı, her gün mesai saatleri dahilinde Mesken Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesinde tetkik edilebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A).30,3 liralık geçici teminatını, B) 9 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) veya (C) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine göre İmar ve İskân Bakanlığı Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. Yeterlik belgesi almak için //9 Pazartesi günü saat.00 ye kadar Mesken Genel Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edılm«e. 9 Bakanlık yeterlik belgesi ver.p vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. / 3- Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : 9.99, lira keşif bedelli Başbakanlık Devlet Plânlama Dairesi bması onarımı işi 90 sayılı kanunun 3 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 0//9 Salı günü saat.30 da İskitler Caddesi Bayındırlık Müdürlüğü binasındaki Komisyon odasında yapılacaktır. 3 İstekliler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatdalıilinde leri Baymdıılık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. Geçici teminatı.,9 liradır. a - Eksiltmeye girebilmek için : a Kanuni geçici teminatını b 9 yılma ait ticaret odası vesikasını c İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimatnamesi ve eksiltme şartnamesinde' yazılı esaslar dahilinde bu işin keşif bedeli kadar tutarlı ış bitirme belgelerini dilekçelerine ekleyip Ankara Valiliğine müracaat ederek vilâyet evrak kaleminden tarih ve numara aldıktan sonra //9 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirerek yeterlik belgesi almaları İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postaca vâki gecikmeler nazara alınmaz 9 / - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından Sıra No: Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı Muhammen bedeli Geçici teminat Tarihi H A L Gün W, İhalenin ne Şartnamesi Saati suretle yapılacağı bedeli 3 3 kalem tıbbi malzeme Empriyonlu yumurta kalem oto iç ve dış lastiği ,.3, //9 Çarşamba 0,30,00,00,30 Açık eksiltme Kapalı zarf Yukarıda çeşidi, keşif bedeli muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. _ Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. Bedelsiz 0 Kr. Bedelsiz Kr. 3 Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. _ Eksiltmeye girmek İsteyenlerin 90 sayılı kanunun, 3 ve 3 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları zarflaranı eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. / - Tarım Bakanlığı Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu Müdürlüğünden! Elektrik motoru ve Elektrojen grupları ile Deutz Selektör motoru, Dodge, Inter, Pick-up yedek parçaları ile oto lâstiği satın alınacaktır. 0 aded Elektrojen motoru, aded Elektrojen grvpu, kalem Deutz Selektör motoru, 0 kalem Dodge, kalem Inter, 30 kalem Pick-up yedek parçaları ve kalem oto lâstiğinin satın alınmaları 90 sayılı kanunun 3 İnci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Bu emtiaya alt muhammen bedel miktarları ve ihale tarihleri aşağıya çıkarılmıştır. 3 Buna ait şartnameler mesai saatleri dahilinde İzmir ve İstanbul Teknik Ziraat Müdürlükleri ile Ankara'da Müessesemizde görebilir. İhale; Ankara - Yenimahalle İvedik Caddesi Kız Lisesi karşısında bulunan müessesemiz binasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacağından isteklilerin 3 nci maddeye göre hazırlıyacakları teklifleri şartnamelerde istenen belgelerle birlikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmiş olmaları şarttır. Postada vâki gecikmeler Sıra No: 3 0 nazarı İtibara alınmaz. C i n s î Elektrik motoru Elektrojen grupu Dış ve iç oto lâstiği (0x) Dış ve iç oto lastiği (x) Deutz selektör motoru yedek parçaları Dodge Pick'up yedek parçaları Inter pick'up yedek parçaları Jeep ve jeep pick'up yedek parçaları Muhammen Geçici bedeli teminatı İhalenin Yapılacağı Miktarı TL. TL. gün saati 0 aded 9.000,.000, // OOO.00, // ,.000, //9.000,.30, // şer aded 0.,0.,0 // şer aded 3.3,0.9, //9.30 kalem.990, 3.9, // ,0.3,0 // ,0 // ,0.3, //9.30 NOT : 0//9 tarihli Resmî Gazete'de çıkan bu ilânın ta. //9 olarak değiştirilmiştir. sıra numaralarında kayıtlı malzemelerin ihale günleri 3//9 olarak çıkmış- 3 / -

15 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Saibife: PTT Genel Müdürlüğünden : Teşekkülümüz ihtiyacı için kalem elektron lâmbası satm alınacaktır. İstekliler bu alıma ait şartnameyi, Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında veya İstanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden, TL. bedelle temin edebilirler. Teklifler engeç /9/9 günü saat.00 ya kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 39/3- Dâva : Boşanma Davacı tarafından davalı İzzet Aygün aleyhine ikame olunan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sonunda verilen //9 tarih ve sayılı ilamı ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ve M. K. nun nci maddesi gereğince dâvâlının bir sene evlenmekten memnuiyetine karar verilmiş olduğu ilânen tebliğ olunur, 3 Altındağ Asliye. Hukuk Hâkimliğinden : Teşekkülümüz ihtiyacı için 0 ton kalay satm alınacaktır. İstekliler bu alıma ait şartnameyi, Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 0 TL. bedelle temin edebilirler. Tekliflerin muteber olabilmesi için şartnamelerin Teşekkülümüzden alınması şarttır. Tekliflerin en geç /9/9 günü ya kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibara alınmaz. / 3-9/0 Davacı Aliye Yılmaz tarafından dâvâlı Lütfi Yılmaz aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sonunda verilen //9 tarih 9/0 esas 9/3 karar sayılı ilamda Sinop Ayancık Kazası Yalı Mahallesi hane 0 de kayıtlı bulunan davacı ile dâvâlının boşanmalarına ve küçük çocukları Pilız'in velayetinin davacı anneye verilmesine ve ayda bir gün çocukları Pıüz'le dâvâlı Lütfi'nin şahsi münasebetlerinin temin ve tesisine karar verilmiştir. İşbu kararın gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Teşekkülümüz ihtiyacı için 0 aded havalandırma ve 0 aded otomatik kumanda tertibatlı rutubetlendirme cihazı bedeli Türk parası ile ödenmek üzere depo teslim şartlı olarak satın alınacaktır. Bu işe alt şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL. 0, (Kırk lira) bedelle temin edilebilir. Teklifler engeç //9 günü saat.00 ya kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. / - İller Bankasından s Elektrik tesisi yaptırılacaktır Şehrin adı: Bitlis, Vilâyeti : Merkez, Keşif bedeli : 0,39, lira, geçici teminatı : 3.09, lira. Bitlis şehri elektrik tesisi kapalı zarf ve birim fiyat esası ile eksiltmeye konulmuştur. Teklif zarfları 3//9 Cuma günü saat de Bankamız Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 3 Teklif vereceklerin; (Bankamızda 3, T.L. sı bedelle satılan eksiltme evrakında yazılı belgelet le birlikte) yeterlik belgesi almak üzere ve //9 tarihine kadar Bankamıza müracaatları, Teklif mektuplarının 3//9 Cuma günü saat ye kadar Bankamıza teslimi gerekmektedir. /- Bursa - Yenişehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 9/ Davacı Amir Uysal'ın dâvâlı Salih Akar aleyhine açtığı icar bedelinden alacak dâvasının yapılan açık duruşması sırasında : Dâvâlı Salih Akar adına çıkarılan davetiyede adresi meçhul olduğundan davetiyenin tebliğ edilemediği ve ilânen davetiye tebliğ edildiği ve bu defada gıyabın ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. Duruşma /9/9 Çarşamba günü saat 9 dur, bu gün mahkemeye gelmesi veya kendisim bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde dâvanın gıyabında görüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Hân olunur. 0 Altındağ Asliye t. Hukuk Hâkimliğinden : 9/30 Davacı: Hayriye Aygün Dâvâlı : İzzet Aygün, Yenidoğ&n Orhangazi Mahallesi Rüstemağa Sokak No. de mukim Kınık Sulh Ceza Hâkimliğinden : Esas : 9/0 Karar: 9/ Davacı: A. Hukuku Maznun : İbrahim Balica, Fatma'dan olma, 9 Şarkışla doğumlu. Suç : Hırsızlık Suç tarihi : /0/9 Hırsızlıktan maznun İbrahim Balioan'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 9/ilk,, 3, ve 9 uncu maddelerine tevfikan bir ay on gün müddetle hapis ve bu kadar müddet emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve cezanın teciline karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından dolayı 9//9 tarihinde verilen kararın maznuna tebliğ edilememesi sebebiyle 0 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. Esas : 9/0 Karar : 9/ S Davacı : Şevket Niyazi Narlıdere Suç: Hakaret Suç tarihi : //9 Davacı Şevket Niyazi Narlıdere'ye hakaretten maznun Turgut Süven hakkında mahkememizde yapılan duruşmada : Davacı Şevket Niyazi Narlıdere duruşma gün ve saatinden haberdar olduğu halde mahkemeye gelmediğinden dolayı C. M. U. K. nun 3 inci maddesine tevfikan dâvanın düşürülmesine dair verilen //9 tarihli karar şimdiye kadar davacıya tebliğ edilememiş ve bunca aramalara rağmen adresi de tesbit edilemediğinden 0 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 9 ' 9 DÜZELTME 3//9 tarihli ve 039 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan / sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek ( sayılı liste) nln birinci satırı aşağıdaki şekilde olacaktır. Düzeltilir. Krom konsantresi (*) iade edilecek vergi % 3, 0 (*)

16 Sahife; (Ream! Gaxete) TEMMUZ 9 Petrol Dairesi Reisliğinden : Mobil Exploration Mediterranean Inc. ve Penoil Company ile Dairemiz arasında zuhur eden AR/MEM/ hak sıra numaralı arama ruhsatnamesinin devriyle ilgin ihtilâfın tetkik ve tahkikine dair olan Petrol Komiseri raporu. Sonuç: Yukarıda açıklanan sebepler dolayısiyle gerek Mobil Exploration Mediterranean Inc. gerekse Panoil Company'nin kabule şayan görülmeyen itiraz ve iddialarının reddi gerektiği ve bundan böyle devir istemlerinin kabulüne hukuken imkân bulunmadığı kanı ve düşüncesinde olduğumu arzederim. Not : işbu raporun tamamı Dairemizin ilân tahtasında ilân edildiği gibi alâkalılar tarafından dosyasında da tetkik edilebilir. Bingöl Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 9/0 Malatya'nın Kırçavul Mahallesi Nebioğlu Sokak No. te mukim eski Bingöl Tekel Memuru Dursun Özbek'in zimmetline geçirdiği 0.0 lira 0 kuruşun kendisinden tahsiline ve gayip olduğundan dâvâlının gıyabında ve gıyabi hükmün ilânen tebliğine Bingöl Asliye Hukuk Mahkemesince //9 tarih 9/0 esas 9/ sayı ile karar verilmiş, işbu ilâmın neşri tarihinden itibaren onbeş gün içinde adı geçen hükmi temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere usulen ilân olunur. temsuen bir vekil göndermesi zımmında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. istanbul. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 93/3 K. No : 9/ Hâkim : S. Süheyl Deliorman 0 Başkâtip : Behiye Erkman Davacı : A. H. Maznun : Mehmet Helvacı, Saim oğlu, Raziye'den doğma, 93 doğumlu, Samsun Bafra Hırsa Mengenler Mah.. Sokak, No., Cilt 0, sahife : de nüfusa kayıtlı, Yüksek Kaldırımda adresini bilmediği yerde mukim, istanbul'da belirli ikametgâhı yok, bekâr, cahil, sabıkasız, fırıncı, halen boşta. Suç : Hırsızlık Suç tarihi : /9/93 Hırsızlıktan maznun yukanda açık hüviyeti yazılı Mehmet Helvacı hakkında İstanbul Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : T. C. K. 9/3,,, 9 uncu madedleri gereğince dört ay hapis ve dört ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair verilen 3//9 tarihli gıyabi karar bütün aramalara rağmen bugüne kadar maznuna tebliğ edilemediğinden 0 sayılı Tebligat Kanununun, 9 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 3 inci maddesi uyannca ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasıa karar verilmiştir, ilânen tebliğ olunur. 03- Ergani Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 9/ îâvacı Ergani'nin Aziziye Mah. den Ahmet kızı Fahire Taşçıer tarafından dâvâlılar hazineyi maliye ile Ergani Kemaliye Mah. den ölü Tahir oğlu ve Zülfiye kızı Suriye Aslanyılmaz, Tahir ve Zülfiye kızı Macide, Tahir ve Zülfü oğlu Paşa ve Abdülvabap oğlu Selâhattin haklarında ikame edilen tapu iptali ve tescil dâvasının yapılan duruşması sonunda : Dâvâlılardan yukarıda açık adresleri yazılı Suriye Aslanyılmaz, Macide, Paşa ve Selâhattm'itn bütün aramalara rağmen adresleri tesbit edilip nihayi karar kendilerine tebliğ edilmediğinden Mahkememizin //90 gün ve 9/ esas, 90/ sayılı karan ile Ergani Hersini Hopanlar Mevkiinde susuz yirmi dönüm miktanndaki şarken Sofi Bekir bahçesi, dere ve Istepan tarlası, (Sofi Bekir bahçesi hali hazır Naciye Güneri tarlası) ve Istepan tarlası) garben yol, şimalen Çalo tarlası, cenuben Cuma Aloş kabristanı ile mahdut yirmibin metre karelik susuz tarlanın Nisan 330 tarih numaralı evveli bu tapu kaydının nısıf hissesinin davacının ibraz eylediği veraset ilamında isimleri geçen Seyfullah oğlu Ahmet'in çocuklan Fahire Taşer, Lebibe Şahin, Senayi Hüseyin, Ayşe ve Mahiızer ile Madenli Mahmut Kâhyazade Yusuf Efendi namlarına tesciline, diğer yan hissesinin Abdullah Ağazade Tahir Efendi namına olduğu gibi ipkasına, eski kaydın bu yolda iptaline temyiz yolu açık olmak üzere verilen işbu kararın adı geçen ve adresi meçhul olan dâvâlılara tebligat yerime kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 0 Safranbolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 9/ Davacı Safranbolunun Misakl Millî Mahallesinden Hafize Ayten vekili Mahir Atik tarafından Safranbolu'nun Akçasu Kaçakbaşı mevkiinden Mehmet oğlu Hasan Tok, ve beş arkadaşı aleyhlerine ikame olunan taksim veya izalei şüyuu dâvasının Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmaları sırasında : Dâvâlılardan Abdullah oğlu Osman Kâtipoğlu namı diğeri Osman Güneri'nin adına çıkarılan davetiyede yazılı adreste bulunamadığından bahisle bilâ tebliğ geri çevrilmesi üzerine adı geçen dâvâlının zabıtaca yapılan tahkikatta rağmen tebugata sarih açık adresi de bulunamadığı cihetle mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı dâvâlı Osman Kâtipoğlu namı diğeri Osman Güneri'nin mahkemenin bırakıldığı //9 Çarşamba günü saat 9 da Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini E. No : 93/0 K. No : 9/ Hâkim : S. Süheyl Deliorman 0 Başkâtip : Behiye Erkman Davacı: A. H. Maznun : Abdürrezzak öztürk, Mustafa oğlu, Ayşe'den doğma, //9 doğumlu, Mersin içel Camili Köyü Hane: 9, Cüt : 0, Sahife : da nüfusa kayıtlı, istanbul' da belirli ikametgâhı yok, Sirkeci'de Ankara Palas Otelinde yatak kalkar, bekâr, cahil, sabıkasız, garson, islâm, T. C. Suç : Hırsızlık' Suç tarihi : 9/0/93 Hırsızlıktan maznun yukarıda açık hüviyeti yazılı maznun Abdürrezzak öztürk hakkında istanbul Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : T. C. K. nun 39/3,, /3, 9 uncu maddeleri gereğince iki ay yirmi gün müddetle hapsine ve cezasının teciline dair verilen //9 tarihli gıyabi karar bütün aramalara rağmen bu güne kadar maznuna tebliğ edilemediğinden 0 sayılı Tebligat K. nun, 9 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 3 inci maddesi uyannca ilânın yapıldığı tarihte onbeş gün sonra tebligatı yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. ilânen tebuğ olunur. 0- E. No : 93/ K. No : 93/09 Hâkim : S. Süheyl Deliorman 0 Başkâtip : Behiye Erkman Davacı : A. H. Maznun : Kâmil Tekgyz, İbrahim oğlu, Henbeli'den doğma, //9 doğumlu Balıkesir, Susurluk, Göbel Nahiyesi Vopekler Köyü, Ev : 3, Cilt : 3, Sahife : de nüfusa kayıtlı, İstanbul'da ikametgâhı yok, Sirkeci'de muhtelif yerlerde yatar, bekâr, hamal, T. C. islâm Suç : Sarhoşluk Suç tarihi : //93 Sarhoşluktan maznun yukarıda açık hüviyeti yazılı Kâmil Tekgöz hakkında İstanbul Altıncı Sulh Ceza Mahkemesince T. C. Kanununun inci maddesine tevfikan verilen elü lira hafif para cezasiyle tecziyesine dair 9/9/93 tarihli ceza kararnamesi bütün aramalara rağmen bugüne kadar maznuna tebliğ edilemediğinden 0 sayılı Tebligat Kanununun, 9 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilâne ntebüğine ve aynı kanunun 3 ici maddesi uyannca ilânın yapıldığı tarihte on beş gün sora tebligatı yapılmış sayılmasına //9 tarihinde karar verümiştir. ilânen tebliğ olunur. 0-3 Başbakanlık Devlet Matbaası

17 Temmuz 9 RESMİ GAZETE Sayı:0 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Sayılı Kanunun nci Maddesi ile Sayılı Kanuna Bağlı () Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Mahmut Oğlu Veli Bozkaya'ya Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair Kanun 3 90 Aşık Veysel'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 3 9 Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısmı Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Kanun 9 Askerî Mıntakalar Kanununun Birinci Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 93 İlköğretim ve Eğitim Kanununun Geçici nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 9 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına Dair Olan 09 Sayılı Kanuna Ek 3 Sayılı Kanunun inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 9 3 Sayılı Kanuna Ek //90 Gün ve Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 9 Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Surette Yürütüleceğine Dair Kanun 9 3 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 99 Halk Bankası ve Halk Sandıklan Hakkındaki Kanunun Sayılı Kanunla Değiştirilen Birinci Maddesi ile İkinci Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 0 9 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 0 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 03 Karayolları Genel Müdürlüğü 9 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Yönetmelikler Mektupla Öğretim Merkezi Yönetmeliğinin üncü Maddesinin (D) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orta Dereceli Okulların Ara Sınıflarında Bütünleme ve Sınıf Geçme Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 3 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Ankara Üniversitesi Öğrencileri Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik İlanlar

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır. Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.02.2012/56-1 6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI ÖZET : Doğal afet yaşanan yerlerdeki mükellefler ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sirküler Rapor 26.08.2010 / 103-1 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : 275 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle, sözleşme yapılan aile hekimlerine,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı