ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 SIRA NO 1 Diplomalar 2 AB Projeleri HİZMET ADI ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İSTENEN BELGELER 1- Diploma Defteri 2- Diplomalar 3- Harç Makbuzu 1- Proje (Ulusal Ajans Tarafından) kabul edilme yazısı. 2- Davet yazısı ve Türkçe Çevirisi (çeviren kişi tarafından) 3- Gezi Programı ve Türkçe Çevirisi (çeviren kişi tarafından onaylanacak) 4- Taahhütname 5- Seyahat Sağlık Sigortası 6- Geziye Gidecek Öğretmen ve Öğrenciler Listesi 7- Yurt Dışına Gidecek Olan Okula Ait bilgi formu EK-6 8- Bütün belgelerde okul müdürünün imza ve kaşesi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 Gün 1 Gün 3 Formatör Öğretmen Görevlendirilmesi 4 Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları 5 1- Görev Talep Dilekçesi. 2- Görevlendirme Formu (EK-1, EK-2) 1- Okullardan Gelen Mesleki Çalışma Programlarını İncelemek ve Onaylamak. 2- Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan ve Yaz Tatilinde Mesleki Çalışmasını İlimizde Yapmak İsteyen Öğretmenlerden Görev Yerini Gösteren Belge. Okulların Öğrenim Şekli Normal- İkili 1- Okullardan Geçmek İstedikleri Öğrenim Şekli İle İlgili Rapor 1 Gün 1 Gün 1 Gün 6 Demokrası Eğitimi ve İlçe Temsilcisi Seçimi 1- Okullardan Okul Temsilcisi ve Yardımcısının İsimlerinin İstenilmesi. 2- İlçe Temsilcisinin Seçilmesi ve İle Sunulması. 15 Gün 7 Dilekçe(Veli Dilekçeleri) 1- Velinin İsteğini Belirten Açıklama Yazısı. 30 Gün 8 Öğrenci Kayıtları ve Nakilleri 1- İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınmış Olacak) 2- Nakillerde Öğrenim Belgesi 1 Gün 9 Yurt Dışına Gidecek Öğrencilerin Transkript ve Apostil İşlemleri 1- Öğrenim Belgesi, Diploma, Transkript vb. Belgelerin Aslı 1 Saat

2 10 Öğrencilerin Disiplin İşlemleri 11 Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kuruluna Sevk Edilen Öğrenciler Vatandaşlığa Geçiş İşlemleri Açık Lise, Açık İlköğretim Sınavları Okul Müdürlüğünce gönderilen disiplin dosyalarında; 1- Okul Disiplin Kurulunun Kararı, 2- Disiplin Suçu İşleyen Öğrencinin Savunması, 3- Tanıkların İfadeleri, 4- Rehber Öğretmenin Görüşü, 5- Öğrencinin İşlediği Suça İlişkin Belgeler 1- Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kuruluna Sevk Edilen Öğrencinin Savunması 2- Veli Sözleşmesi, 3- Rehber Öğretmen Görüşü, 4- Olaya Tanık Olanların İfadeleri 1-Yabancı Uyruklu Kişilerin TC Vatandaşlığa Geçmesi 2-Türkçeyi Konuşma Sözlü Sınavı 1- Sınav Yapılacak Okullarda Görev Alacak Öğretmen, Yönetici ve Personel İsim Listelerinin Okullardan İstenmesi ve Onaylanması. 2- Sınav Görevlilerinin İsimlerinin Merkezi Sistem Sınav Tahakkuk Sistemine İşlenmesi. 5 Gün 7 Gün 1 Gün 1 Hafta 14 Merkezi Sistem Sınavları Bakanlıktan Gelen Sınav Evraklarının Okullara Duyurulması ve Okullardan Gelen Yazışmalara Onay Alınması. 1 Hafta 15 Alan Seçimi Okullarımızdan Alan Seçimi İle İlgili Bilgi Formlarının İstenilmesi, Alan Açılması ve İl e Bildirilmesi. 2 Hafta Müdürler Toplantıları (Sene Başı, Sene Sonu, İkinci Dönem Başı vb.) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Ödül Süreci Başvuru işlemleri Resmi Okul/ Kurum Ad Verme ve Ad Değiştirme Okullarımızın Taşınır Talebi Toplantı Tarih ve Yerine Belirtilerek, Kaymakamlık Oluru Almak ve Toplantı Yapmak. 1- İlçe Kaymakamlığının Dereceye Giren Raporlara ilişkin Yazısı 2- İlçe Kalite Kurulu Karar Tutanağı 2-Dereceye Giren TKY Raporları 3 Gün Genelgede Belirtilen Süre 1- Teklif Yazısı 2- Varsa Protokol 30 gün 1- Okul Müdürlüğünden Talep Yazısı. 2- MEBBİS Modülü Üzerinden Talep Fişi 1 Gün İlköğretim Okullarımızın Taşınır Giriş Onayı Kayıttan Düşme Teklif ve Onayı 22 Taşınır Yıl Sonu 1-Taşınır Giriş İzin Yazısı. 2-İlgili Taşınırın Faturası, 3-Karar Sureti veya Hibe Dilekçesi 1- Kayıttan Düşme Onay ve Teklif Tutanağı Komisyon Tarafından İmzalanmış 3 Suret 2-Ekonomik Değerinin Olmadığı veya Tamirinin Mümkün Bulunmadığına Dair Rapor 1-Harcama Birimi Sayım Döküm Cetveli 2-Harcama Birimi Sayım Tutanağı 1 Gün 1 Gün

3 İşlemleri 3-Taşınır Kayıt Numarasını Gösterir Tutanak 4-Harcama Birimi Yönetim Hesap Cetveli (İlgili Saymanlık Tarafından Onaylınmış) 1 Gün 23 Okullarımızın Onarım Talebi 1-Okul Müdürlüğünden Onarım Talep Yazısı. 2-Yapılacak Onarıma Ait Okul Tarafından Hazırlanan Rapor. 3-Onarım Modül Girişi 2 Saat 24 Yeni Bina Ek Bina Talebi 1-Okula Ait Aplikasyon, Kroki, Tapu Bilgileri, İmar Planı, İmar Durumu ve Kadastro Çapı. 2-Okulun Talep Yazısı. 3-Okul Bilgileri Formu. 4 Saat İlköğretim Okullarımızın Elektrik Su Ödemesi İlköğretim Okulu Temizlik Hizmet Alımı 1-Merkez İlçeler Özel İdaresine Ödenek Aktarılması. 1-Teknik Şartname İle İstenilen Hizmet Alım Çizelgeleri.Komisyon Tarafından Onaylı. 2-Ödeme Dosyası. 3-Fatura. 1 Gün 3 Gün 27 Engelli Öğrencilerin Taşınma Hizmeti 1-Okullarımızdan Gelecek Devam Devamsızlık Puantajı. 2-Fatura 3 Gün 28 Resmi Mühür İmali 1- Okulun Talep Yazısı. 2- Mühür Bedelini Yatırdığına Dair Dekont 1 Saat 29 Kantin Otopark Spor Salonu Vb.İhale 1- Başvuru Formu 2- Geçici Teminat Banka Dekontu 3- Kantin İşletmecilik, Ustalık Kalfalık ve Kurs Bitirme Belgesi. Yasal Süreç İçerisinde Kantin Otopark Spor Salonu vb.feshi Kantin Otopark Spor Salonu vb.sözleşme Yenilenmesi Okullara Yapılacak Komisyon Gereği Genel Yardım Özel Dershane Açma 1- Kişinin Dilekçesi 2- Okul Aile Birliği Kararı 3- Borcu Olmadığına Dair Yazı. 1- Sözleşme Örnekleri 1- Fatura 2- Teklif Mektubu 3- Piyasa Araştırma Tutanağı 1-Başvuru formu (ek-1) 2-Kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı 3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında) 6-Gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerini yapacağına dair taahhütname 7-En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği) 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9-Yeni dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği 10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi 11-Yapı kullanım izin belgesi, teknik rapor ve numarataj belgesi Yasal Süreç İçerisinde Aylara Göre Yapılan Sözleşmelerin Süreç İçerisinde Yapılması Evrakların Geldiği Tarihten İtibaren 2 Gün

4 34 Özel Dershanenin Kurucu Temsilcisi Değişikliği 35 Özel Dershanenin Devredilmesi Özel Dershanenin Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması Özel Dershanelerde KPSS Kurs Programı Uygulama İsteği Özel Dershanelerde İsim Değişikliği 1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin dilekçe 2- Kurucu temsilcisinin değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi 3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı 4-En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı veya noter tasdikli örneği) 5-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi, ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8-Yönetici ve eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri 9-Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname 10-Kullanılacak özel dershane ismi markalı ise marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurum bilgileri örneği 3-Ortaklar kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı 2- Kurs programı 3- Zaman çizelgesi 4- Öğretmen teklifleri (Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik branşlarında) 1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar Kurulu kararı 3-Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 39 Özel Dershanelerde Kurum Nakli 1-Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi 2-En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği) 3-4 adet yerleşim planı (35x50cm ebadında), 4-Yapı kullanım izin belgesi (İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir) 5-Kurum bilgileri örneği 40 Özel Dershanelerde Kurumların Dönüşümü 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı 2- Kurum bilgileri örneği 3- Özel dershane kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı 4- Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri 5- Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler 41 Özel Dershanelerde Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği 1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4- Kurum bilgileri örneği 5- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)

5 42 Özel Dershanelerde Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi 2-Kurum bilgileri formu 3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı Özel Dershanelerde Program İlavesi Yapma Özel Dershanenin Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi Özel Dershanelerde Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Aday Öğretmenlerin Atama Tekliflerinin Yapılması Özel Dershanelerde Adaylığı Kaldırılan Öğretmen/ Uzman Öğretici/ Usta Öğreticilerinin Atama Onaylarının Yapılması Özel Dershanelerde Görevli Aday Öğretmenlerin Adaylığının Kaldırması 1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı talim ve terbiye kurulu kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri 1-Kurucu/ kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi 2- Kurum bilgileri örneği 3-Ortaklar kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı 1- Kurucunun öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 3- Kurum bilgileri formu 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- Kaymakamlık geçici göreve başlama onayı 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Kaymakamlık geçici göreve başlama onayı 1-TC kimlik no 2-İş sözleşmesi 3-Yazılı adli sicil beyanı 4-Sağlık raporu 5-Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılış belgesi 6-Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği 7-Tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi aslı veya onaylı örneği 1- Kurum müdürlüğünün yazısı 2- Devam-devamsızlık belgesi 3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4- Çalışma izin onayı 5- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi (onaylı)

6 50 51 Özel Dershanelerde Aday Personelin Askerlik Tecil İşlemleri Sürücüleri Kursu Açma 1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma/geçici mezuniyet belgesi 7- Çalışma izin belgesi onayı 1-Başvuru formu 2-Yazılı adli sicil beyanı 3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı 5-Yerleşim planı 4 adet 6- Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si 7-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname 8-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 52 Sürücüleri Kurslarında Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler 1- Kurucunun öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Müdür/öğretmen teklifleri 53 Sürücüleri Kursunun Devredilmesi 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi 3-Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı 4-Kira sözleşmesi 5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8-Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri 9-Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname 54 Sürücüleri Kursunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması 2-Ruhsatname örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 55 Sürücüleri Kurslarının İsim Değişikliği 2-Ortaklar Kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 56 Sürücüleri Kurslarında Kurum Nakli 2-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 3-Yerleşim planı

7 57 Sürücüleri Kurslarında Kurumların Dönüşümü 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı 2- Kurum bilgileri örneği 3- Özel motorlu taşıtlar sürücüleri kursu kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı 4- Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri 5- Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler Sürücüleri Kurslarının Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği Sürücüleri Kurslarında Kurucu Yetkilerinin Geçici Olarak Devri 1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu -temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4- Ruhsatname örneği 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi 2-Kurum bilgileri formu 3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı 60 Sürücüleri Kurslarının Kurucu Temsilcisi Değişikliği 1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı Sürücüleri Kurslarında Sertifikaların Değiştirilmesi (Kaybedilen Sertifikaların Yenilenmesi) Sürücüleri Kurslarında Program İlavesi Yapma Sürücüleri Kurslarının Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması Dilekçe 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri 2-Ruhsatname örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 2 GÜN 65 Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek Aday Eğitim Personelinin 1-TC kimlik no 2-İş sözleşmesi 3-Yazılı adli sicil beyanı 4-Sağlık raporu

8 Atama Tekliflerinin Yapılması 5-Diploma 6-Kaymakamlık geçici işe başlama onayı Sürücüleri Kurslarında Ders Saat Ücretli Eğitim Personeli Görevlendirilmesi Sürücüleri Kurslarda Görevli Aday Eğitim Personelinin Adaylığının Kaldırması 1-TC kimlik no 2-Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi 3-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 4-Sağlık raporu 5-Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği 6-Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği 1- Dilekçe 2- Devam-devamsızlık belgesi 3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4- Çalışma izin oluru 5- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi (onaylı) 2 GÜN Sürücüleri Kurslarında Grup-Dönem Açma İşlemleri Sürücüleri Kurslarında Aday Personelin Askerlik Tecil İşlemleri Sürücüleri Kurslarında Adaylığı Kaldırılan Eğitim Personeli Görevlendirilmesi 71 Özel Çeşitli Kurs Açma 1- Eğitime başlayacak adayların sertifika sınıflarına göre hazırlanmış isim listeleri 2- Teorik ve direksiyon derslerini gösterir eğitim planları 1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgâh belgesi 6- Diploma 7- Çalışma izin belgesi onayı 1-TC kimlik no 2-İş sözleşmesi 3-Eğitim personelinin en son çalıştığı yerden ayrılışını gösteren belge 5- Yazılı adli sicil beyanı 1-Başvuru formu 2-Yazılı adli sicil beyanı 3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı 5-Yerleşim planı 4 adet 6- Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si 7-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname 8-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 72 Özel Çeşitli Kurslarda Aday Personelin Askerlik Tecil İşlemleri 1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma

9 73 Özel Çeşitli Kursun Devredilmesi 7- Çalışma izin belgesi onayı 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi 3-Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı 4-Kira sözleşmesi 5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname 74 Özel Çeşitli Kursun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması 2- Ruhsatname örneği 3-Ortaklar kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 75 Özel Çeşitli Kurslarda KPSS Kurs Programı Uygulama İsteği 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı 2- Kurs programı 3- Zaman çizelgesi 4- Öğretmen teklifleri ( Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik branşlarında) 76 Özel Çeşitli Kursların İsim Değişikliği 77 Özel Çeşitli Kurslarda Kurum Nakli 78 Özel Çeşitli Kurslarda Kurumların Dönüşümü 2-Ortaklar Kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 2-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 3-Yerleşim planı 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı 2- Kurum bilgileri örneği 3- Özel çeşitli kurslar kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı 4- Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri 5- Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler Özel Çeşitli Kurslarda Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği Özel Çeşitli Kurslarda Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri 1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4-Ruhsatname örneği 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi 2-Kurum bilgileri formu 3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı

10 81 Özel Çeşitli Kursların Kurucu Temsilcisi Değişikliği 82 Özel Çeşitli Kurslarda Program İlavesi Yapma 1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri 83 Özel Çeşitli Kursların Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi 2-Ruhsatname örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 84 Özel Çeşitli Kurslarda Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler 1- Kurucunun öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Müdür/öğretmen teklifleri 85 Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Aday Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması Özel Çeşitli Kurslarda Adaylığı Kaldırılan Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Kaymakamlık geçici işe başlama oluru 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Daha önce başka bir resmi veya özel öğretim kurumunda çalışmış olanlardan görevden ayrılma belgeleri 88 Özel Çeşitli Kurslarda Görevli Aday Eğitim Personelinin Adaylığının Kaldırılması 1- Dilekçe 2- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi 3- Devam-devamsızlık belgesi 4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 5- Çalışma izin oluru

11 Merkezi Açma Merkezlerinde Aday Personelin Askerlik Tecil İşlemleri Merkezlerinin Devredilmesi 1-Başvuru formu 2-Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı 3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı 5-Yerleşim planı 4 adet 6-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname 7-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9-Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği 10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi 1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgâh belgesi 6- Diploma 7- Çalışma izin belgesi onayı 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi 3-Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı 4-Kira sözleşmesi aslı ya da noter tasdikli örneği 5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname 92 Merkezlerinin Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması 2-Ruhsatname örneği 3-Ortaklar kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 93 Merkezlerinin İsim Değişikliği 2-Ortaklar Kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 94 Merkezlerinde Kurum Nakli 2-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 3-Yerleşim planı 95 Merkezlerinde Kurumların Dönüşümü 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı 2- Kurum bilgileri örneği 3- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı 4- Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri 5- Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler

12 96 97 Merkezlerinde Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği Merkezlerinde Kurucu Yetkilerinin Geçici Olarak Devri 1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu -temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-Bir adet eski yerleşim planı 4-Ruhsatname örneği 1-Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi 2-Kurum bilgileri formu 3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı 98 Merkezlerinin Kurucu Temsilcisi Değişikliği 1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil kaydı 99 Merkezlerinde Program İlavesi Yapma 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri 100 Merkezlerinin Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi 2-Ruhsatname örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı 101 Merkezlerinde Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler 1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Müdür/öğretmen teklifleri Merkezlerinde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması Merkezlerinde Görevlendirilecek Aday Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması Merkezlerinde Adaylığı Kaldırılan Eğitim Personeli Atama 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Kaymakamlık geçici işe başlama oluru 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı

13 105 Tekliflerinin Yapılması Merkezlerinde Görevli Aday Öğretmenlerin Adaylığının Kaldırması 6- Daha önce resmi veya özel öğretim kurumunda görev yapanlardan en son görev yaptığı yerden ayrılma onayı 1- Dilekçe 2- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi 3- Devam-devamsızlık belgesi 4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 5- Çalışma izin oluru 106 Özel Okul ve Özel Eğitim Okulu Açma 1-Başvuru formu 2-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 3-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı 5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında) 6-Kurum Yönetmeliği farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD 7-Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalışma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname 8-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 107 Özürlü Bireylerin Destek Eğitim Giderlerinin Bildirilmesi Özel eğitim gider tablosu 7 GÜN Okullarında Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi Okulu Devredilmesi Okulunun İsim Değişikliği Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması 1- Kurucunun öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 3- Kurum bilgileri formu 1-Kurucu/ kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi 2- Kurum bilgileri örneği 3-Ortaklar kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi 3-Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 4-Kira sözleşmesi 5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri 1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-İsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 2-Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı 3-İdareci ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri

14 113 Okulunun Kurum Nakli 1-Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi 2-En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı yada noter tasdikli örneği) 3-4 adet yerleşim planı (35x50cm ebadında), 4-Yapı kullanım izin belgesi (İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir) 5-Kurum bilgileri örneği 6-Adres tespiti yazısı 114 Okulu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği 1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4- Kurum bilgileri örneği 5- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği) 115 Okulunda Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği 1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı 2-Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı 3-Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan Okulların İl ve Ülke Düzeyinde Yapacağı Yarışmalar Okullarda Teşvikten Yararlanma Okullarında Görevli Aday Öğretmen/ Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması Okullarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması Okullarında Aday Öğretmenlerin/ Aday Usta Öğreticilerin Görevlendirme 1-Kurum müdürlüğünün yazısı 2-Şartname 1-Gerçek veya tüzel kişilere ait müracaat dilekçesi 2-Noter tasdikli imza sirküleri 3-Yatırım bilgi formu 4-Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı 5-Firmanın sermaye yapısının nihai durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği 1- Kurum müdürlüğünün yazısı 2- Devam-devamsızlık belgesi 3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4- Çalışma izin onayı 5- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi (onaylı) 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- Kaymakamlık geçici göreve başlama onayı 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı

15 Tekliflerinin Yapılması Okullarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin/ Usta Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması Okullarında Aday Personelin Askerlik Tecil İşlemleri Okullarında Görevli Eğitim Personelinin Yurt Dışı Çıkış İzin Onayları Merkezlerinin Devredilmesi Merkezinin Program İlavesi veya İptali Merkezinin İsim Değişikliği Merkezi Açma 6- Kaymakamlık geçici göreve başlama onayı 1-TC kimlik no 2-İş sözleşmesi 3-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 4-Sağlık raporu 5-Diploma veya onaylı örneği, formasyon belgesi 6-Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge 1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgâh belgesi 6- Diploma/geçici mezuniyet belgesi 7- Çalışma izin belgesi onayı 1-Yurt dışı izni çıkış istek formu 2-Okul müdürlüğü yazısı 1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi 3-Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, 4-Kira sözleşmesi 5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri 1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri 1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-İsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi 1-Başvuru formu 2-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 3-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı 5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında) 6-Uygulanması istenilen programlar 7-Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalışma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname 8-Kira sözleşmesi veya tapu örneği

16 128 Merkezinde Kurucu Temsilcisi Değişikliği 1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı 2-Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı 3-Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 129 Merkezinin Kurucu/ Kurucu Temsilcisi Talebi ile Öğretime Ara Vermesi 1-Kurucu/ kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi 2-Kurum bilgileri örneği 3-Ortaklar kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı 130 Merkezinin Kurum Nakli 1-Kurucu / kurucu temsilcisine ait dilekçe 2-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 3-Yerleşim planı 4 adet, (35x50 cm ebadında) 4-Adres tespiti yazısı 5-Yapı kullanım izin belgesi Merkezinin Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği Merkezlerinde Aday Öğretmen/ Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması Merkezlerinde Görevlendirilecek Aday Öğretmen/ Aday Uzman Öğretici/ Aday Usta Öğreticilerinin Atama Tekliflerinin Yapılması Merkezlerinde Görev Yapan Eğitim Personelinin Yurt Dışı Çıkış Onayları Merkezlerinde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması 1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4- Kurum bilgileri örneği 5- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği) 1- Kurum müdürlüğünün yazısı 2- Devam-devamsızlık belgesi 3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4- Çalışma izin onayı 5- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi (onaylı) 1-TC kimlik no 2-İş sözleşmesi 3-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 4-Sağlık raporu 5-Diploma veya onaylı örneği, formasyon belgesi 6-Kaymakamlık geçici başlama oluru 1-Yurt dışı izni çıkış istek formu 2-Okul müdürlüğü yazısı 1- TC kimlik no 2- İş sözleşmesi 3- Yazılı adli sicil beyanı 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge

17 Merkezi Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması Merkezlerinde Görev Yapacak Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin/Uzman Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması Merkezlerinde Aday Personelin Askerlik Tecil İşlemleri 139 Tiyatro Özel Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Her Türlü Yarışmalar 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- Kaymakamlık geçici göreve başlama onayı 2-Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı 1-TC kimlik no 2-İş sözleşmesi 3-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan 4-Sağlık raporu 5-Diploma veya onaylı örneği, formasyon belgesi 6-Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge 1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgâh belgesi 6- Diploma/geçici mezuniyet belgesi 7- Çalışma izin belgesi onayı 1-Sergilenecek tiyatro eserinin tam metni 2-Tiyatroyu sergileyecek olanların vergi mükellefi olduğuna dair belge(vergi levhası fotokopisi) 3-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben dilekçe(dilekçede oyunun oynanacağı okul/kurum belirtilecek ve dilekçe sahibinin adres ve telefonu yazılacaktır.) 4-Oyun yazarından alınacak noter tasdikli oyunun oynama izni.(telif) 5-Sinema filmleri ve animasyon filmleri için yapımcı firma ile gösterimi yapılacak firma arasındaki sözleşme örneği. 6-Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli oyunlarda tiyatro grubu ile Turizm Bakanlığı arasındaki sözleşme. 1-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben dilekçe 2-Yarışma Şartnamesi 20 İş Günü 1 İş Günü Konferanslar 1-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben dilekçe 1 İş Günü 142 Burs İşlemleri 1-Bursluluğu Kazandığına Dair Belge 2-Aday Başvuru Bilgileri Formu 3-Veliye Ait Maaş Bordosu 4-Aile Meddi durum Beyannamesi 5-Aile Nüfus Kayıt Örneği 6-Öğrenci Nüfus Cüzdan Fotokopisi 1-Müracaat dilekçesi 2-Dernek tüzüğü 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tapu 5-Yapı kullanım izin belgesi 6-Kira kontratı En geç 30 gün içinde 1 Ay

18 143 Yurt Açma 7-Röleve planı 5TK. 8-Deprem raporu 9-İş yeri belgesi 10-Endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten rapor 11-Şirket yurtları için ticaret sicil gazetesi 12-Adli sicil kaydı 13-Öğrenim belgesi 14-Resim (2 Adet) 144 Yurt Kapama 1-Dilekçe 2-Yönetim kurulu kararı 145 Yurt Devir ve Nakil İşlemleri 146 Yurt Müdürü Atama Onayı A)Devir işlemleri İçin: 1-Yönetim kurulu kararı 2-Dilekçe 3-Noter tasdikli devir sözleşmesi 4-Kira kontratı B)Nakil İçin: 1-Yurt açmada istenilen belgelerin tamamı Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 26. ve 27. Maddelerine göre ; 1-Yurt Müdürlüğünden gelen yazı 2-Dilekçe 3-İş sözleşmesi 4-Diploma 5-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 6-Adli Sicil Kaydı 7-Sağlık Raporu 8-Kimlik Fotokopisi 9-Resim (2 Adet) 147 Yurt Müdürü İstifa Onayı 1-Yurt Müdürlüğünden gelen yazı 2-Dilekçe 148 Anasınıfı Açılması ile İlgili İş ve İşlemler 149 Anaokullarının Açmış Olduğu yaz Okullarının Kaymakamlık Onayının Alınması 150 Geziler ilçe sınırları içinde ve dışında 151 Atama ve Yer Değiştirme (İl İçi Başvuru İşlemleri) 1-Okuldan gelen üst yazı 1-Öğrenci listesi 2-Velilerin Dilekçeleri 1-Gezi Planları (EK-13) sosyal etkinlikler yönetmeliği 21.mad 2-Geziye Katılacaklara Ait Onaylı İsim Listesi(Gezi Planı ekinde yer alacak,yönetici,öğretmen,öğrenci ve varsa veliler yazılacak- Yön.Mad.:21/b), 3-Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi (İl içi ve il dışı gezilerde) 4-Taşıma Sözleşmesi 5-Araç Uygunluk Tespit Belgesi (2007/46 No.lu Genelgenin 14. maddesi gereği). 6-Öğrencilere ait veli izin belgesi (Yön.Mad.:21/c). 2-Elektronik başvuru formu (2 adet) 3- Hizmet belgesi (2 adet) 3- Atama ve yer değiştirme kılavuzunda istenen belgeler 1 Ay 15 İş Günü 10 İş Günü 15 İş Günü 15 İş Günü 15 Gün 10 GÜN

19 152 Atama ve Yer Değiştirme (İl Dışı Başvuru İşlemleri ) 2-Elektronik başvuru formu (2 adet) 3- Hizmet belgesi (2 adet) 3- Atama ve yer değiştirme kılavuzunda istenen belgeler 10 GÜN 153 Atama ve Yer Değiştirme (Özür Durumu Başvuru İşlemleri ) 2-Elektronik başvuru formu (2 adet) 3- Atama ve yer değiştirme kılavuzunda istenen belgeler 10 GÜN Atama ve Yer Değiştirme (Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Başvuru İşlemleri) Atama ve Yer Değiştirme (Görevde Yükselme Başvuru İşlemleri) Atama ve Yer Değiştirme (Yönetici Zorunlu Yer Değiştirme Başvuru İşlemleri) Atama ve Yer Değiştirme (Göreve Başlama) 2-Elektronik başvuru formu (2 adet) 3- Hizmet belgesi (2 adet) 3- Atama ve yer değiştirme kılavuzunda istenen belgeler 2-Elektronik başvuru formu (2 adet) 3- Hizmet belgesi (2 adet) 3- Atama ve yer değiştirme kılavuzunda istenen belgeler 2-Elektronik başvuru formu (2 adet) 3- Hizmet belgesi (2 adet) 3- Atama ve yer değiştirme kılavuzunda istenen belgeler 1-İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün yazısı ve/veya kararname 2-Maaş nakil bildirim belgesi 10 GÜN 10 GÜN 10 GÜN Atama ve Yer Değiştirme (Görevden Ayrılma) Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Görevlendirmeler (İstifa) 2-Ayrılma-başlama formu 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi 3- Adli sicil beyanı 5- Nüfus cüzdanı örneği 6- KPSS sınav sonuç belgesi 7- Formasyon belgesi ve varsa diğer sertifikalar 2- Dilekçe 8 AY 161 Görevlendirmeler (Geçici Görevlendirme) 2- Dilekçe 3- Hizmet Belgesi 162 Görevlendirmeler (Vekâleten, Müdür Yetkili) 2- Dilekçe 3- Hizmet Belgesi 163 Kurum Tipi Tespiti (Yeni açılan okul/kurum) 1-Okul/ kurum yazısı 2-Kurum Tipleri Tespit Formu 30 GÜN

20 164 Kurum Tipi Tespiti Norm İşlemleri Atama ve Yer Değiştirme (657 sayılı DMK nun 4/B maddesine göre atanan Sözleşmeli Öğretmenler ile Sözleşme İmzalanması) Atama ve Yer Değiştirme (657 sayılı DMK nun 4/C maddesine göre atanan Geçici Personel ile Sözleşme İmzalanması) Bilgi Edinme Başvurusu (Dilekçe ile) 1-Okul/ kurum yazısı 2-Kurum tipleri tespit formu 1- Okul/kurum yazısı 2- Norm evrakları 7 GÜN 1- Mal Bildirimi 1 GÜN 1- Mal Bildirimi 1 GÜN 1- Dilekçe (ad, soyad, TC kimlik no, açık adres, tarih bilgileri bulunan ve imzalı) Bilgi Edinme Başvurusu (Elektronik Başvuru ile) Görevlendirme (Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni) Görevlendirme (Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni) Görevlendirme (İlçe Bilişim Teknolojileri Koordinatör Öğretmeni) Hizmetiçi Eğitim Başvurusu (Mahalli) Hizmetiçi Eğitim Başvurusu (Merkezi) Kurs/Seminer Belgesi Düzenleme 1- Elektronik bilgi edinme başvuru formu (internet üzerinden başvurularda) 1- Okul/kurum yazısı 2- Görev talep dilekçesi 3- Formatörlük belgeleri 1- Okul/kurum yazısı 2- Görev talep dilekçesi 1- Okul/kurum yazısı 2- Görev talep dilekçesi 1- Elektronik başvuru formu 10 GÜN 1- Elektronik başvuru formu 10 GÜN 1- Kurs/seminer dosyası 2- Belge almaya hak kazananlar listesi 176 Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim) 1- Okul/kurum yazısı 2- Aday listesi 177 Adaylık Eğitimi (Hazırlayıcı Eğitim) 1- Okul/kurum yazısı 2- Aday listesi

21 178 Adaylık Eğitimi (Uygulamalı Eğitim) 179 Eğitici Görevlendirme 1- Okul/kurum yazısı 2- Uygulamalı eğitim dosyası 3- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi (her bir personel için 2 adet) 1- Okul/kurum yazısı 2- Dilekçe 3- Yeterlilik belgeleri 180 Personel Kimlik Kartı Düzenleme 1- Okul/kurum yazısı 2- Kimlik kartı ücreti (1,5 TL) (her bir personel için ayrı ) 3- Personel listesi 181 İzin (Yurt Dışı izni) 1- Okul/kurum yazısı 2-Dilekçe 3-Yurt dışı izin formu 5 GÜN 182 İzinler (Aylıksız İzin) 1-Okul /kurum yazısı 2-Dilekçe 3-Gerekçesi ile ilgili belgeler 5 GÜN 183 İzinler (Mazeret İzni) 1-Okul /kurum yazısı 2-Personel izin onay belgesi 5 GÜN 184 İzinler (Zorunlu Mazeret İzni) 1-Okul /kurum yazısı 2-Personel izin onay belgesi 3-Gerekçesi ile ilgili belgeler 5 GÜN 185 İzinler (Sağlık İzni) 1- Okul /kurum yazısı 2-Doktor raporu 3-Personel izin onay belgesi 5 GÜN 186 İzinler (Refakat İzni) 1- Okul /kurum yazısı 2-Personel izin onay belgesi 3-Gerekçesi ile ilgili belgeler 5 GÜN 187 İzinler (İkamet İzni) 1-Dilekçe 2- Gerekçesi ile ilgili belgeler 5 GÜN 188 Askerlik (Tehir İşlemleri) 1-Dilekçe 2-Diploma Örneği 3-Nüfus Cüzdanı Örneği 4-Askerlik Durum Belgesi (EK-4) 5-Hizmet Cetveli 5 GÜN 189 Askerlik (Borçlanma) 1- Okul /kurum yazısı 2- Dilekçe 3- Aylıksız izin onayı 4-Askerlik Terhis Belgesi 5-Hizmet Cetveli 5 GÜN

22 190 Emeklilik (Başvuru işlemleri) 191 Emeklilik (İlişik kesme) 192 İntibak Hizmet Birleştirme Pasaport İşlemleri (Emekli) Pasaport İşlemleri (Eş ve çocuk) 1-Emeklilik belgesi (4 adet) 2-Fotoğraf (4 Adet) 3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği 4- Hizmet belgesi (2 adet) 6- askerlik borçlanma belgesi ve dekontu (borçlanma varsa) 7- SSK ödeme dekontu (ödeme varsa) 8- İntibak çizelgesi (bir üst öğrenimi tamamladıysa) 1- Son 2 yıllık icmal bordrosu 2- Tebliğ tebellüğ belgesi (3 adet) 3- Okul/kurum yazısı 1- Okul/kurum yazısı 2- Dilekçe 3- Diploma Örneği 4- Askerlik Terhis Belgesi 1- Okul/kurum yazısı 2- Dilekçe 2-Birleştirme yapılacak hizmetlere ilişkin belgeler 1- Emekli tanıtım kartı ve fotokopisi 2- Nüfus cüzdanı ve fotokopisi 3- Fotoğraf (yeni pasaport için 4 adet, süre uzatımı için 1 adet) 4- Pasaport talep formu 1- Çalışanın görev yeri belgesi 2- Pasaport alacak kişiler için nüfus cüzdanları ve fotokopileri 3- Fotoğraf (yeni pasaport için 4 adet, süre uzatımı için 1 adet) 4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (her bir kişi için ayrı) 5- Eşler ayrılmış ise mahkeme kararı örneği 6- Pasaport talep formu Mal Bildirim Beyanı 1-Mal Bildirim Formu 30 GÜN Sicil Raporları Sendika İşlemleri (Üyelik) 2-Sicil raporları (kapalı zarf İçinde) 3-Sicil raporu doldurulanlar listesi 4-Sicil raporları teslim tutanağı 1 GÜN 1 GÜN 1 GÜN 1- Kamu görevlileri sendikalarına üyelik formu (EK-1) 5 GÜN Sendika İşlemleri (İstifa) İstifa Ödüllendirme 1- Kamu görevlisinin üyelikten çekilme bildirimi formu (EK-3) 5 GÜN 2- Dilekçe (1 aylık yasal süreyi bekleyip beklemeyeceği belirtilir) 2- İsim listesi (gerekçeli)

23 202 Sağlık İşleri (Sağlık Tarama İzinleri) 1- Dilekçe İnceleme (Şikayete Dayalı) Soruşturma (Şikayete Dayalı) 205 Öğrenci Bursları 1- Dilekçe (Ad, soyad, TC kimlik no, açık adres, tarih bilgileri bulunan ve imzalı) 2 YIL 1- Dilekçe (Ad, soyad, TC kimlik no, açık adres, tarih bilgileri bulunan ve imzalı) 2 YIL 1-Burs Dönemine Ait Ödenek Dağıtım Cetveli 2-Burs Dönemine Ait Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı Burslu Öğrenci Listesi 3-Mal Müdürlüğüne hitaben burs tutarını almaya yetkili kişiyi gösterir belge 1 gün 206 Personel İcra Yazısı 1-İcra yazısı 1 gün 207 İlama Bağlı Borçların Ödenmesi 1-Dilekçe (Adres ve iletişim bilgileri yazılacak 2-Mahkeme İlamı 3-Serbest Meslek Makbuzu 4-Banka Hesap Bilgileri 5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 6-İcra Hesap Özeti 208 Tedavi Yardım Beyanı 1-Tedavi Yardım Beyannamesi iş günü (Ödenek olması durumunda) Beyanın verilmesinden sonra en geç 15 gün içinde Emeklilik 1-Emeklilik Belgesi 1 gün SGK Emekli Sicil No 1-Göreve başlama yazısı 2-İlk Atama Durumunda (Atama Kararnamesi) 3-Nakil Durumunda (Personel Nakil Bildirimi) 211 Aile Yardım Bildirimi 1- Aile Yargım Bildirimi Formu 212 Göreve Başlama İşlemleri 213 Görevden Ayrılma İşlemleri 214 Doğum Yardımı 215 Yolluklar Kadrolu Personel Göreve Başlama 1-Atama Kararnamesi 2-Personel Nakil Bildirimi 3-Banka Hesap Numarası 4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1-Okul/kurum Yazısı 2-Atama Kararnamesi 1-Dilekçe 2-Doğum Raporu A-Geçici Görev Yolluğu 1-Dilekçe 2-Rayiç 3-Geçici Görev Yolluğu Bildirimi 4-Göreve İlişkin Belgeler B-Sürekli görev Yolluğu Göreve başlanmasından sonra en geç 15 gün içinde Bildirimin verilmesinden sonra en geç 30 gün içinde Bildirimin verilmesinden sonra en geç 1 gün içinde Bildirimin verilmesinden sonra en geç 1 gün içinde Dilekçenin verilmesinden sonra en geç 30 gün içinde Dilekçenin verilmesinden sonra en geç 30 gün içinde

24 1-Göreve İlişkin Belge (Atama Kararnamesi) 2-Görevden Ayrılış Yazısı C-Tedavi Yolluğu 1-Dilekçe 2-Tedaviye İlişkin bilgiler 3-Rayiç Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Aliağa Kaymakamlığı İsim : Kazım SAYIN İsim : İbrahim KEKLİK Unvan : İlçe Milli Eğitim Müdürü Unvan : Aliağa Kaymakamı Adres : Hükümet Konağı Kat: ALİAĞA-İZMİR Adres : Hükümet Konağı ALİAĞA-İZMİR Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠiĢkin Yönetmelik. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠiĢkin Yönetmelik. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠiĢkin Yönetmelik MALTEPE KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması ----- 2 Temsilci seçimleri ----- 3 Disiplin Soruşturma 4 Bilgi Edinme

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

öğretim programlarını

öğretim programlarını 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK öğretim programlarını

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 23.06.1985/18790 Açıklama : Ekim 1999 tarihli ve 2505 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük

MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 17/1986 Sayılı Milli Eğitim

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tarımsal

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 Kesin Kayıt İşlemleri *LYS Sonuç Belgesi *Ön

Detaylı

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır

Detaylı