1940 yılında Kars'ta doğdu yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1940 yılında Kars'ta doğdu. 1963 yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE"

Transkript

1 Neden böyle acılıyım Neden böyle ağrılı Neden niçin fon sokaklar böyle.boş Niçin neden bu evler böyle dolu? Sokaklarla solur e İer Sokaklarla atar nabzı kentlerin Sokaksız kent Kentsiz ülke Kahkahanın y anıbaşı gözyaşı (*) Döneminin TMMOB Başkanı, Ülkemizdeki mühendis ve mimarların onurlu mücadellsinin yılmaz önderlerinden Teoman ÖZTÜRK'ü günü kaybettik yılında Kars'ta doğdu yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar unvanıyla mezun oldu. Mimarlar Odasında değişik görevlerde bulundu yılları arasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlık görevinde bulundu. TMMOB'de meslek odaları birliği olarak etkin ve zengin çalışmalar yaptı. 12 Eylül 1980 Askeri darbesinden sonra DİSK'in öncülüğünde kurulan, TTB'nin, Halkevleri'nin, TÖB-DER'in, Barış Derneği'nin oluşturduğu Demokratik Platforma katılmaktan dolayı tutuklandı, yargı- Devamı Sayfa 2'de GEME- " r J? r YLEMİ" BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE Mayıs 1994 tarihlerinde Ankara'da toplanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 33. Genel Kurulu; Genel Kurulda alınan görüşleri aşağıdaki bildiriyle basına ve kamuoyuna açıklamayı oybirliğiyle kararlaştırmıştır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Biriiği'nin 33. Olağan Genel Ku rulu dünyada ve ülkemizde gündemin hızla değiştiği; olaylara ve olgulara karşı dikkatli olunmazsa, neyin, ne için ve kim için yapıldı ğının açık biçimde anlaşılamadığı bir dönemde toplanmış bulunu yor. Sayfa 3 GÖSTERİ VE ETKİNLİKLERLE Sayfa 4'de Savfa la'rlo

2 (Sayfa 1'den devam) landı yılında beraat etti yılında TMMOB'nin 19 Eylül Direnişi ile ilgili davadan kesinleşen hüküm nedeniyle Ankara Merkez Cezaevinde yattı. Son yıllarda mesleği ile ilgili çalışmalar yapan Teoman Özîürk, yorgun düşen vücudu yakalandığı hastalıktan kurtulamıyarak 11 Temmuz 1994 günü tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi'nde 54 yaşında öldü. Evli ve iki çocuk babasıydı. 54 yıla sığdırılan kısa ve başarılı bir yaşam. Hep gerekeni, endoğru olanı, büyük bir özveri ile kendini vererek yapmak, işte Teoman Öztürk yaşamı boyunca bu ilke doğrultusunda mücadelesini sürdürdü. Teoman Öztürk'ü kaleminden ve sözlerinden kesitler vererek tanımak, sanıyoruz yeterli olacaktır. - "Artık halkımız tarafından açıkça görülmektedir ki; MC iktidarı ülkemizin ve halkımızın değil, emperyaliz min ve onun içteki bir avuç uzantısının çıkarlarını savu nan politikalar izlemektedir ve bu politikalarını sürdür meye kararlıdır. Bunun için her türlü baskı ve şiddet eylemleri sürdürülmeye çalışılacak ve bunun için her oyun denenecektir." - "Gün emperyalizme ve onun içteki uzantılarına, faşizm ve onun silahlı çetelerine karşı tüm emekçi kit lelerin birlik ve dayanışma içinde mücadele vermeleri günüdür." - TMMOB Başkanı Teoman Öztürk, TMMOB ve birliğe bağlı Mimarlar, inşaat, Harita ve Kadastro Mü hendisleri, Şehir Planlama ve Jeoloji Mühendisleri Odaları adına 2 Kasım 1977 günü bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada İzmir'in Vezirağa ve 19 Mayıs Ma hallelerini etkileyen heyelan konusunda ilgilileri uyardı ve sorunun çözümü için "Zabıta tedbirleri yerine bilim sel tedbirler" alınmasını istedi. - Bağımlı dış politika iyice pekiştirilmiş, gerçekler halktan gizlenerek ve kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla yurt toprakları bir başka ülkeye yeniden kiralanmıştır. Ülkemiz hergün büyük Türkiye yaratıyo ruz diyenler tarafından fiilen küçültülmüştür. - Dünya Bankası ve bunun gibi uluslararası mali kuruluşlar altyapı, konut vb. gibi alanlarda sömürünün en açık örneklerini sergilemekte, kentlerimizin geliş mesi, planlanması, altyapısı, yabancı ellere ve çıkarla ra terkedilmiş bulunmaktadır. - İnsanların temel haklarından biri olan düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, Ceza Kanununun 141, 142 vb. maddeleriyle ve Sendikalar, Dernekler Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri vb., yasalardaki anti-demokratik maddelerle engellenmeye çalışılmaktadır. Kitaplar toplatılmakta, kitabevleri saldırıya uğramakta, çevirmenler, gazete ve dergi sorumluları tutuklanmakta, hüküm giymektedir. Can güvenliğine, öğrenim ve öğretim özgürlüğüne yönelik baskı ve saldırılar alabildiğine artmaktadır. - Yıllardır çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde "Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklara" sahip ol mak gereğine inanan ve bu haklar için mücadele eden TMMOB. - Halkın sağlığı ve halkın malı olan doğal çevreyi koruma mücadelesinde TMMOB üzerine düşen görevi emekçi halkla beraber sürdürecektir. - İzmir Körfezi'nin Doldurulmasına hayır. TMMOB. 20. Genel Kurul (23-24 Mayıs 1975)... Bu dönemde de bilim ve tekniği pazara çıkartmamış, yabancı sermaye çevreleriyle bütünleşmemiş, halkını ve yurdunu seven teknik elemanlar sömürü ve baskıdan kurtuluş yolunu halkımızın kurtuluş süreci içinde görmüşler ve bu görüşle egemen sınıflara karşı saftaki yerlerini kesin bir biçimde almışlardır. 22. Genel Kurul (25-26 Haziran 1976) Başıbozuk kentleşme, kent toprakları üzerindeki spekülasyonu alabildiğine artmaktadır. Binlerce can kaybettiğimiz Muradiye, Çaldıran depreminin sonuçları Van ilindeki konutların % 90'ının, Muradiye ilçesindeki konutların % 95'inin kerpiç olduğu gözönüne alınırsa anlaşılabilir. Bu yapı ulaşım alanında da böyledir. Bilinmektedir ki, her işimizi yapacak teknik elemana sahipken, kalkınmazını ve gelişmemizin denetimi yabancı uzmanlara terk edilmiş bulunmaktadır. 24. Genel Kurul (24-25 Mayıs 1980) Bugün ülkemizde 90 bini aşkın mühendis ve mimar bulunmaktadır. Büyük bir çoğunluğu kamu kesiminde çalışan üyelerimiz ev kiralarının 4-5 bin liradan başladığı, aylık asgari gıda gereksinmesi için 4-5 bin liranın gerektiği bugünün Türkiye'sinde 5-6 bin lira ücretle yaşamak zorundadır. Mühendis ve mimarlarda pek çok kamu görevlisi gibi sorunun çözümü için gerekli olan Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklara sahip bulunmamaktadırlar. Dünyanın gelişmiş ülkeler ile kıyaslamada görülebileceği gibi teknik gücümüz, nicel ve nitel yönden her işimizi görecek düzeydedir. Kaynakça : TMMOB. Mimarlar Odası Haber Bülteni

3 Baştarafi Sayfa 1'de Sonuna yaklaştığımız bu yüzyıl içinde yaşadığımız ya da gözlemcisi olduğumuz yüzlerce örnek olayın da gösterdiği gibi, kendi kaderlerine sahip çıkamayan ve ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olamayan toplumların çok daha yoğun biçimde yaşadığı sorunlar, dünyanın çok kötü yönetildiğini kanıtlıyor. 80'lLyjlların ikinci yarısında ortaya çıkan ve gittikçe yayılan" ayrışmalar insanlığın var olan sorunlarına yeni sorunlar ekliyor. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da ve dünyanın daha başka birçok yöresinde yaşanan ve "insanlık dramı" diye nitelenen pekçok sorun çözüm bekliyor. Irkçılığın, şoven milliyetçiliğin, yayılmacılığın ya da haklarına kavuşmak için başkaldıran toplumlara karşı uygulamaya konulan sindirme politikalarının neden olduğu savaşlar sürekli kışkırtılıyor. Bütün bunlar, tek merkezden yönetilen bir oyun gibi tüm Dünya halklarının; hepimizin gözleri önünde sahneleniyor. Kuşkusuz dünya halklarının zararına olan bu koşullarda büyük çıkar sağlayan küçük bir azınlık da var. "Yeni Dünya Düzeni" diye adlandırılan ve bu küçük azınlığın çıkarına işleyen bugünkü sömürü ve baskı düzeninin sonsuza değin yaşatılmasını öngören bu oyunun mutlaka bozulması gerekiyor. Dünyada olup biten bütün olaylardan habersizmiş gibi davranılan ülkemizde de iyimser olmak için hiçbir nedenin bulunmadığı karanlık bir dönemde yaşıyoruz. Bir küçük örgütlü azınlığın yararına; bilinçli ve yapay olarak yaratılan iktisadi bunalımın bütün yükünün altında ezilen örgütsüz çoğunluk, her zaman olduğu gibi, yine aldatılmaya çalışılıyor. Bu oyunu görene ve göstermeye çalışan kesimler ise susturulmaya, sindirilmeye çalışılıyor. Özelleştirme adı altında, 70 yıllık Cumhuriyetin ürünü ve halkın öz malı olan KiT'ler bilinçli olarak önce zarar ettiriliyor sonra da bu durum gerekçe gösterilerek satışa çıkarılıyor. Sorunları yaratanlar, yarattıkları sorunların bedelini, bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayanlara, yani halka ödettirmenin yol ve yöntemlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Binlerce insanımızın ölümüne yol açan; başta Güneydoğu Anadolu bölgemizde olmak üzere halkımızın yaşamını cehenneme çeviren; var olan sorunlara çok daha büyük sorunlar katan, ülkemiz insanlarının mutluluğu ve gönenci için harcanabilecek yüzlerce trilyon liralık anlamsız bir harcamaya neden olan olayların etkileri, kendisinden çok daha olumsuz sonuçlar doğuruyor. Güneydoğu Anadolu'da yaşananlar, demokratikleşmenin önündeki başlıca engel olarak gösteriliyor; ırkçı, şoven ve gerici propaganda için siyasal malzeme olarak kullanılıyor. İnsan hakları ihlalleri; sistemli işkenceler, "faili meçhul" cinayetler; doğal hakların en başında gelen yaşama hakkının güvence altında olmaması ülkemizde dile getirildiğinde şiddetle karşı çıkılırken, aynı konularda söz söyleyen ve kararlar alan uluslararası kuruluşların açıklamalarına karşı suskun kalınıyor. Kronik enflasyonun sonucu olarak her geçen gün daha çok yoksullaşma; işsizlik, yıllardır halkı aldatma temeline dayalı olarak sürdürülen politikalar; büyük yolsuzluklar; hak arama yollarındaki tıkanıklıklar; geç işleyen ya da Mç işlemeyen adalet mekanizması; kayırmacılık; köşe dönücülük; yasa ve hukuk tanımazlık; ahlaki değerlerdeki aşınma ve hepsinden daha kötüsü, bütün bu olumsuzluklara karşı gittikçe yapılan duyarsızlık ve tepkisizliğin sonucu olarak ortaya çıkan siyasal ve toplumsal çürüme; düzenin yedek gücü olmasına karşın, farklı söylemle alternatif bir oluşum gibi ortaya çıkabilen köktendinciligin umut gibi algılanmaya başlamasına yol açıyor. İşte bu koşullar altında toplanan TMMOB Genel Kurulu, ülkemizin sorunlarından arınması için gereken Çözümleri; ülkemizde yaşanan sorunlardan ayrı olmayan mühendis ve mimarların sorunlarını; mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin daha ileriye götürülmesi için gerekenleri; bilimsel ve teknik gelişmemizin önündeki engellerin nasıl yok edilebileceğini; genelde ülkemizdeki eğitimin, özelde ise mühendislik ve mimarlık eğitiminin sorunlarını ve çözüm yollarını, tek doğru yol gösterici olan bilimin ışığında görüştü ve değerlendirdi. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir yaşam daha güçlü bir sanayileşme; daha mutlu ve gönenç içinde bir halk için, demokrasinin bütün kurallarıyla işletildiği; insan hakları ihlallerinin kesinlikle son bulduğu, olabilecek tekil olayların şiddetle üzerine gidildiği ve sorumlularının cezalandırıldığı; barışın, kardeşliğin ve sevginin egemen olduğu bir sistemin ön koşul olduğunu vurgulayan TMMOB Genel Kurulu, bu sistemin ancak örgütlü bir toplum üzerinde kurulabileceğini; bu nedenle de öğütlenme hakkının önündeki bütün engellerin öncelikle kaldırılması gerektiğini saptadı. Bu konudaki her türlü girişimi desteklemeyi görev bilen TMMOB, katılımcı demokratik bir yönetsel örgütlenmenin oluşturulması için, 50'ye yakın uzmanlık alanında çalışan 21 Odasının üretken çalışmalarıyla da siyasal iktidarlara yardımcı olmaya hazırdır. Başarı; özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik, özgüven, kalkınma, mutlu ve gönenç içinde bir toplum yaratmaksa; onu yaratacak olan halkın örgütlü gücüdür. TMMOB, başarıya giden bu yola çıkmaya hazırdır..

4 4 HARİTA BÜLTENİ 33. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 33. DÖNEM TMMOB YÖNETİM KURULU Başkan Yavuz ÖNEN Mimarlar Odası 2. Başkan Hasan AKALIN Makina Müh. Odası Sayman M.FikretÖZBİLGİN Maden Müh. Odası Genel Sekreter Alpaslan ERTÜRK Maden Müh. Odası Basın-Yayın İlişkiler S. S. Reşat ÜNAL Harita ve Kad.Mü.Od. Uluslararası İlişkiler S. M.Yüksel BARKURT Jeoloji Müh. Odası Demokrasi Platformu ve DKÖ İlişkiler S. İhsan KARABABA Kimya Müh. Odası ÜYELER Ertuğrul ÛNLÜTÜRK Çevre Müh. Odası Ünal ERDOĞAN Elektrik Müh. Odası Ekrem POYRAZ Fizik Müh. Odası R. Tansel TİMUR Gemi Müh. Odası Cengiz KILIÇ Gemi MakJşl.Müh.Odası H.Turgut KAÇAR İç Mimarlar Odası Dursun YILDIZ İnşaat Müh. Odası Musa KAYNAK Jeofizik Müh. Odası ilhan ÖĞÜŞ Metalürji Müh. Odası Ali AYDEMİR Meteoroloji Müh. Odası Sezai KAYA Orman Müh. Odası Necdet PAMİR Petrol Müh. Odası Saffet ATİK Şehir Plan. M.M.O. Ziya ÖZEK Tekstil Müh. Odası K.Nabi ÇİZMECİ Ziraat Müh. Odası TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU Kaya GÜVENÇ Rüştü ÖZÂL Arif DELİKANLI Bülent TANIK Ömer KULELİ Makina Müh. Odası İnşaat Müh.Odası Harita ve Kad. M.O. Şehir Plan.M.M.O. TMMOB YÜKSEK DENETLEME KURULU A.lhsan ALPASLAN Elektrik M.Ü. Hasan DEMİREL inşaat Müh.Odası Sami CAN

5 HARİTA BÜLTEN! 5 (Sayfa 1'den devam) SİVAS KATLİAMI ANILDI 2 Temmuz 1993 tarihinde 37 insanın ölümü ile sonuçlanan Sivas Katliamını, Ankara'da örgütlü bulunan Demokrasi Güçleri "ÇAĞRI" başlığı altında aşağıdaki bildiriyi yayınlayarak 2 Temmuz'un bundan böyle DEMOK- RASİ VE LAİKLİK İÇİN MÜCADELE GÜNÜ olarak anılmasını kararlaştırmıştır. ÇAĞRI 12 Eylül'le birlikte hızlanan ve Türkiye'de sistemli bir biçimde geliştirilen gerici güçler tarafından, şeriatçı bir devlet düzeni kurmak amacıyla 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta örgütlü ve planlı bir ayaklanma denemesi yapılmıştır. O günden bu güne gerici güçlerin tehdit ve eylemleri kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Bu gelişmeler karşısında laik ve demokratik güçlerin alacağı tutumlar ve göstereceği tepkiler büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Sivas katliamının birinci yılında, toplumun tüm kesimlerinin topluca ve yeniden uyarılması, 2 Temmuz'un bundan böyle DEMOKRASİ VE LAİKLİK İÇİN MÜCADELE GÜNÜ olarak anılması kararlaştırılmıştır. Gelecekle ilgili kaygısı olan tüm demokrasi güçlerini düzenlediğimiz mitinge çağırıyoruz. (Ankara'da örgütü bulunan siyasal parti, vakıf, meslek odaları, dernekler, kamu çalışanları sendikaları ve işçi sendikalarının oluşturduğu) DEMOKRASİ GÜÇLERİ Oluşturulan Platform : * * 2 Temmuz Sivas Şehitleri Anıtmezar'ın Ziyareti (Saat 10.00), * Karikatür-Resi m ve Fotoğraf Sergisi (Saat 10.00), * Basında Sivas Olayları Sergisi (Saat 10.00), * Miting - Tandoğan Meydanı (Saat 13.00),* Sanatçılar Kurultayı - Şinasi Sahnesi (Saat 17.00), * Panel : Laik Eğitim ve Türkiye - Harb-lş Salonu (Saat 18.00), 3 Temmuz Pazar günü, * Dr. Behçet Aysan Parkı'nın Açılışı (Saat 11.00), * Panel: Demokrasi İçin Kadınların Mücadelesi - Harb-lş (Saat 13.00, * Halk Konseri - Anıtpark (Saat 17.00), * 2 Temmuz 1994 Sivas Şehitleri Anıtmezarı Ziyareti, Karikatür ve Fotoğraf Sergisi (Saat 10.00), Ankara Bölge Temsilciliğimizden; ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ BÜNYESİNDE "KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU (KSEK) KURULDU ' Üye sayısı ile Odamızın en büyük ikinci örgüt yapı sına sahip olan Bölge Temsilciliğimiz bünyesinde üye lerimize kültürel ve sosyal konularda hizmet vermek üzere Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu ilk aşamada aşağıdaki üyelerden kurulmuştur: Komisyon Başkanı : Nurcan Candaş Komisyon Yazmanı : Tamer FİDAN Üye : Ömer AKTAŞ Üye : Rabia SATIR Üye : Birol GİJNER Üye : Meltem'öZDEMlR Üye : Özlem AKTAŞ Üye : Özkan TALAY Üye : İbrahim ÇİMEN Üye : Levent ÖZMÜŞ KSEK ilk önce komisyonun kuruluşunu ve tanıtımını yapmak amacı ile Oda Lokalinde bir toplantı düzenlemiş, bu toplantıda çoğunluğu yeni olan 120 civarında üye katılımı sağlanmış ve böyle bir komisyonun oluşturulmasının çok gerekli ve yararlı olduğu yönünde genel bir görüş ortaya çıkmıştır. KSEK, çalışmalarına sanatsal etkinlikler çerçevesinde ilk olarak bir "opera" organizasyonu yaparak başlamış ve bu organizasyon büyük ilgi ile karşılanmıştır. Gezi düzenlenmesi, panel-açık oturum ve benzeri etkinlikler yapılması gibi konulara ilişkin çalışmalar sürmekte olup, etkinliklere ilişkin takvim çok yakın zamanda üyelerimize duyurulacaktır. Bu çalışmalara ilişkin öneri ve desteğinizi beklemekteyiz. Aynı zamanda diğer Şube ve Bölge Temsilciliklerimizle birlikte etkinlikler yaparak daha geniş bir örgütlenme sağlayabilmenin yollarını aramaktayız. Bu konudaki görüşlerinizin Ankara Bölge Temsilciliğine bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca komisyonumuzda görev almak isteyen üyelerimizin KSEK başkanı ve yazmanıyla iletişime geçmesi gerekmektedir. İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

6 6 HARİTA BÜLTENİ Odamız ile Uluslararası Kartografya Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Kartografya Semineri" Nisan 1994 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Ülkemizde Kartografya alanında ilk kez gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki bu seminer, klasik yaklaşımdan sayısal haritaya geçişin ve kartografik alandaki yeni gelişimlerin öğretimini hedeflemektedir. Bu amaçla seminerde, Kartografik Malzemelerin Üretimini, Harita Üretim Organizasyonu; Harita Üretim Sistemleri; Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS); Kartografyadaki Yeni İlerlemeler, ana başlıkları altında toplanan konulara yer verilmiştir. Uluslararası Kartografya Semineri; - Uluslararası Kartografya Birliğini temsilen : Prof.Dr. F.J. ORMEUNG, Dr. R.E. DAHLBERG, Dr. M.MIKSOVSKY, Dr. E. SIEKIERSKA, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını temsilen: Dr. Necla ULUĞTEKİN, Z.Yaşar HAZIR, Ayhan YILDIZ, M. Ali CANDAŞ, Mustafa ÇELİK, den oluşan Organizasyon Komitesi tarafından yürütülmüştür. Seminer çalışmalarında, yabancı ülkelerden 16. Türkiye'den 3 olmak üzere toplam 19 uzman konuşmacı olarak görev almışlardır. Çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiş olup, seminere üniversitelerimiz ile ülkemizin çeşitli kurum ve kuruluşlarından toplam 66 meslektaşımız delege olarak katılmışlardır. Uluslararası Kartografya Semineri, 11 Nisan 1994 günü Saat 10'da geniş bir davetli grubunun huzurunda törenle başlamıştır. Törende Yürütme Kurulu Başkanı Necla ULUĞTEKİN'in açılış konuşmasından sonra Oda Genel Başkanı Atilla AYDIN, Harita Genel Komutanı Tümgeneral Atilla ÖZKAN, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü A.Yüksel AKIN ve ICA Adına Prof. Dr. Miroslav MIK- SOVSKY tarafından yapılan konuşmalar izlenmiş ve aynı gün öğleden sonra seminer programına geçilmiştir. Seminer programında yer alan konular, zaman zaman uygulamalı, daha çok görüntülü açıklamalara dayalı olarak, uzmanlar tarafından anlatılmıştır. Tartışmalara sıkça yer verilen çalışmalarda sorular ve yanıtların daha çok yeni gelişmeler üzerinde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Kartografik çalışmalarda yeni gelişmelerin herşeyden önce uygun bir veri tabanının varlığına bağlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle ilk hedef, kullanım amacı iyi saptanmış bir veri tabanının oluşturulmasıdır. Nitekim, yeni gelişmeler kapsamında düşünülen Coğrafi Bilgi Sistemleri, Multimedya Elektronik Harita ve Kartografik Düzenlemede Uzman Sistemler, uygun bir veri tabanı üzerine oturtulan çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Seminerin son günü, Yürütme Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. F. J. ORMELING, Dr.M.MIKSOVSKY, Dr. E. SI- EKIERSKA ve Dr. N. ULUĞTEKİN semineçin toplu değerlendirmesini yapmışlar, bu konuda katılımcıların görüşlerini alarak sonraki çalışmalarda belirlenen hususların gözönünde bulundurulacağını belirtmişlerdir. Seminer çalışmaları günü Büyük Tarabya Otelinde yapılan gala gecesi ile son bulmuştur. Gecede Seminer Yürütme Kurulu Üyeleri, tüm konuşmacılar ve delegeler hazır bulunmuşlar, seminere katılanlara sertifikaları verilmiştir. Çalışmalara destek veren yürütme kurulu üyelerine ve konuşmacılara Odamız tarafından seminer anısına küçük hediyeler verilmiş ve geç saatlere kadar eğlenilerek altı günün yorgunluğu noktalanmıştır. Odamızın desteğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kartografya Semineri, Mesleğimiz çevrelerinde önemli bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. Kartografik alanda varılan noktalar ve geleceğe yönelik hedefler konuşmacılar tarafından açıklanmış ve seminere katılan delegeler bu alanda yeni ufuklar kazanmışlardır. SEMİNERE KURUMLARIN KATILIMLARI GAP ANKARA 2 TTK ZONGULDAK 2 TKİ Marmara Linyitleri İşi. BURSA 2 HGK ANKARA 2 ETİBANK ANKARA 1 TCDDY ANKARA 1 DSİ ANKARA 2 TKİ ANKARA 1 BOTAŞ ANKARA 1 DİE ANKARA 2 TPAO ANKARA 2 TCK ANKARA 1 BİBTAU ANKARA 1 Devamı yan sayfada

7 HARİTA BÜLTENİ 7 İLLER BANKASI ANKARA 4, İSTANBUL 1, ADANA 1, TRABZON 1 ARSA OFİSİ ANKARA. 1 SEYHAN BELEDİYESİ ADANA 1 KONAK BELEDİYESİ İZMİR 1 GAZİOSMANPAŞA BEL İSTANBUL 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 7 ASKİ ADANA 1 İSKİ İSTANBUL 4 TKGM ANKARA 5 DHMİ ANKARA 1 E El ANKARA 1 İTÜ İSTANBUL 1(*) TOPLAM 51 (*) Katılımcı ücretini kendisi ödemiştir. GÖREVLİLER HGK : 2 Görevli + 1 Yürütme Kurulu : 3 HKMO (Gtı.Mrk.): 1 Görevli TKGM : 1 Yürütme Kurulu : 1 İTÜ : 1 Görevli + 1 Yürütme Kurulu : 2 G.O.P. Bet.: 1 Görevli :1 Ist.B.Ş.Bel.: 1 Yürütme Kurulu : 1 TCK : 1 Yürütme Kurulu : 1 TOPLAM : 10 Kişi. DAVETLİ KATILIMCILAR (Üniversitelerden} Prof.Dr. Erdal KOÇAK Zonguldak Karaelmas Ün. Prof. Dr. Mehmet SELÇUK Ist.Yıldız Teknik Üniv. Prof.Dr. Olcay ÖZTAN İst. Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Doğan UÇAR İst. Teknik Üniversitesi (*) Prof.Dr. Mehmet YERLİ (Konya Selçuk Ün.) Katılamamıştır. KONUŞMACILAR.. Prof.Dr. Ferzan ORMELING - UTRECHT Üniv. - Hollanda Prof.Dr.Richard DAHLBERG - Northern Illinois Üniversitesi, USA. Prof.Dr. Miroslav MIKSOVSKY- Çekoslovakya Teknik Üniversitesi - Çekoslavakya Dr. Eva SIEKIERSKA - Kanada Harita Merkezi- Kanada Roger ANSON - Oxford Brookes Üniversitesi-lngiltere Sjef van der STEEN - ITC - Hollanda Olev KOOP - Utrecht Üniversitesi - Hollanda Erkki - Sakari HARJU - Helsinki Üniversitesi - Finlandiya Dr. Kirşi ARTIMO - Helsinki Üniversitesi - Finlandiya Prof.Dr. Naftali KADMON - Hebrevv Üniversitesi-lsrail Edel LUNDEMO - Norveç Harita Merkezi - Norveç Carol BEAVER - Ulusal Okyanus Hizmetleri - U.S.A. Rufino Perez GOMEZ - Madrit Üniversitesi - İspanya Kathy MAK - Intergraph Avrupa Kartogrâfya Koordinatörü - Hollanda Kei KANAZAVVA - Tokyo Kartogrâfya Firması- Japonya Agnes AJTAY - Budapeşte Kartogrâfya Merkezi - Macaristan Dr. Necla ULUĞTEKİN - İTÜ - İstanbul Selma ÇOBANOĞLU - HGK - Ankara Emin BANK - HGK - Ankara Uluslararası Kartogrâfya Semineri Yürütme Kurulu Başkanı olarak Dr. Necla ULUĞTEKİN; ülkemizdeki Harita Üretimi, Kartogrâfya Eğitimi ve Sivil Kartografik Ürünler üretebilme olanaklarını araştırmış ve sunmuştur. HGK'dan Yzb. Selman ÇOBANOĞLU ve Yzb. Emin BANK; HGK'daki Coğrafi Bilgi Sistemi ve Üretimleri hakkında bilgi vermişlerdir. ODAMIZCA DÜZENLENEN SEMİNERE MADDİ DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR: 1. İTÜ, Konferans salonları, yemekhanesi ve Oteli, I.T.Ü. Misafirleri statüsünden kullandırılarak en ucuz tarife uygulanmıştır. 2. intergroph firması TL. nakit ile semine ri başlangıç aşamasında desteklemiştir. Daha sonra seminer içinde yaptıkları gösterimler ve derslerle de desteklemişlerdir. 3. BİLKOM Türkiye Macintosh Yetkili Firması seminer süresince kullanılmak üzere gerekli donanımlarla ya zılıma hiçbir ücret talep etmeden semineri destekle miştir. 4. Uluslararası Kartogrâfya Birliği seminerde kullanıl mak üzere ve seminer kitaplarının basılması amacı ile USD ile semineri ayrıca maddi olarak da desteklemiştir.

8 8 HARİTA BÜLTENİ BAŞKAN Atilla AYDIN ; 1948 Gümüşhane'de doğdu. Liseyi Gümüşhane'de bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesinden 1973 yılında mezun oldu. Karayolları Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yaptı. Halen İller Bankası Genel Müd. Harita Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Odamızın , 32. ve 33. dönem yönetim kurullarında üye, II. Başkan ve Başkan olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. SAYMAN ; Eyüp S. KART, 1955 yılında Yeniceoba'da/KONYA doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Polatlı ve Konya'da tamamladı yılında Konya DMMA.'den. Harita Müh. olarak mezun oldu. Halen İller Bankası Gn.Md. Harita Dai.Bşk.lığında Şube Müd. olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. j II. BAŞKAN ; Zeki KARAHAN; 1955 Rize- Pazar 'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. MTA Genel Müdürlüğü ve Çankaya Belediyesinde çalıştı. Odamızın 30. dönem Yönetim Kurulunda Yazman üye, 33. Dönem II. Başkan olarak görev yap- I ti. Halen Serbest çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır. ÖRGÜTLENME SEKRETERİ ; A. Fahri ÖZ- FEN, 1963 Maçka(Trabzon)'da doğdu. İlk Öğrenimi Maçka'da, ortaöğrenimini Trabzon'da tamamladı. KTÜ. Jeodezi ve Fot.Müh. Bölümünden 1986 yılında mezun oldu yılından beri İller Bankası Gn.Müd. Harita Dai.Bşk.liğında görev yapmaktadır. Evli ve Dir çocuk babasıdır. GENEL SEKRETER ; Orhan KASAP, 1952 yılında Arhavi'de(Artvin) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. KTÜ.J eodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünden 1978 yılında mezun oldu döneminde Karayolları Samsun Bölge Md. görev yaptı yılından beri özel sektörde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. YÖNETİM KURULU ÜYESİ ; Ensar KILIÇ, 1954 yılında Erzurum'da doğdu. İlk öğrenimini Erzurum, Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı yılında KTÜ. Jeodezi ve FotMüh.Bölümünden mezun oldu yılları arasında TKİ'de çalıştı yılından beri özel sektörde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. YÖNETİM KURULU ÜYESİ; Uğur AŞKIR, 1960 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Samsun'da tamamladı yılında KTÜ'den mezun oldu. Serbest Mühendis olarak çalışmakta olup, evlidir.

9 HARİTA BÜLTENİ 9 BAŞKAN Enver ÜLGER ; 1953 yılında Pazarcık'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. İDMMA Harita ve Kadastro Mühendiliği Bölümünde 1976 yılında tamamladı. Bir süre İller Bankası Genel Müdürlüğünde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini 1983, Doktora öğrenimini de 1988 yılında Yıldız Üniversitesinde tamamladı yılında yardımcı doçent unvanını aldı yılları arasında Avusturya'da Viyana Tekn.Üniv.'de "Arazi Bilgi Sistemi" adlı proje çalışmalarına katıldı yılından beri Yıldız Tekn.Üniv.'de öğretim üyesidir. Evlidir. SAYMAN Hüseyin İLGÜ ; 1962 yılı Amasya ili Merzifon ilçesinde doğdu. Merzifon'da başladığı orta öğrenimini Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde, lisans öğrenimini de 1987 yılında Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Özel sektörde çalıştı. Halen Kağıthane Belediyesi'nde çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. II. BAŞKAN Halil ERKAYA ; 1957 yılında Gölhisar/Burdur'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde tamamladı. İDMMA.Harita.ye Kadastro Mühendisliği'nde başladığı lisans öğrenimini 1976 yılında, yüksek lisans öğrenimini de 1978 yılında tamamladı. Doktora öğrenimini 1987 yılında Yıldız Üniversitesi'nde tamamlayan Erkaya, 1991 yılında doçent unvanını aldı yılında İDMMA'da asistan olarak çalışmaya başladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. ÜYE Kenkurt İNCE ; 1953 yılında Kağızman'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara'da tamamladı yılında İDMMA. Harita Kadastro Mühendisliğimde lisans öğrenimini tamamladı yılına kadar Tapu ve Kadastro'da görev yaptı. Halen Serbest Mühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. YAZMAN ÜYE Zülfü Yaşar HAZIR ; 1957 yılında Elazığ'da doğdu. Elazığ'da başladığı orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İDMMA. Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden 1979 yılında mezun oldu yılına kadar Serbest Mühendis olarak çalıştı. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nde Mühendis olarak çalışmaktadır. 12. Dönem İstanbul HKMO Şubesi'nde sayman üye olarak çalıştı. Evli ve ikhçocuk babasıdır. ÜYE Emin YAZIYURT ; 1946 yılında Kayseri ili Yahyalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Yahyalı'da bitirdi yılında Kadastro Meslek Lisesi'nden mezun oldu döneminde İDMMA. Harita ve Kadastro Mühendisliği'ni bitirdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde Kontrol Mühendisliği, Müfettişlik, Baş Müfettişlik görevlerinde bulundu. Halen Beşiktaş Kadastro Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. ÜYE Arzu ÖZYURT ; 1969 yılında Trabzon ili Araklı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini İstanbul Poligon llkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini İstanbul Kız Lisesi'nde tamamladı. Lisans öğrenimini 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nde tamamladı. Serbest Mühendis olarak çalışmaktadır.

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR?

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? Yıl: 3 Saye 12 EYLÜL 1992 İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? > 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesinin uygulanması bu konudaki "İmar Yasasının 18 nci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

Toprak Bayramı Kutlandı

Toprak Bayramı Kutlandı Türkiye nin Tarım Gazetesi TEMMUZ 2014 Yıl:3 Sayı:32 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Köy-Koop 16. Olağan Genel Kurulu Yapıldı»» Köy-Koop 2013

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı bu haliyle kabul edilemez...

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı bu haliyle kabul edilemez... TMMOB nin Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı na ilişkin görüşü 11 Ocak 2011 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu na gönderildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin

Detaylı

YAPI YOL SEN GENEL KURULU OLAĞAN ÇALIŞMA 5.RAPORU (17.04.2011-30.04.2014) YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YAPI YOL SEN GENEL KURULU OLAĞAN ÇALIŞMA 5.RAPORU (17.04.2011-30.04.2014) YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI (17.04.2011-30.04.2014) OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA 5.RAPORU 10-11 MAYIS 2014 YAPI YOL SEN (17.04.2011-30.04.2014)

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

temelinde, malların serbest dolaşımı, işgücünün serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı konulan bulunmaktadır.

temelinde, malların serbest dolaşımı, işgücünün serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı konulan bulunmaktadır. HKMO Bülteni Şubat 2001 ruluşuiı ödenmiş sermayesinin en az % 51'inin uzman mühendis ya da uzman mimar mimarlara alt olması gerekmektedir. Buna göre bu konuda tabiyet esaslı değil, meslek esaslı bir sınırlamanın

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı

BİR OLAY - BİR KİTAP. mkadatepe

BİR OLAY - BİR KİTAP. mkadatepe BİR OLAY - BİR KİTAP Evren, Sami-Erdem, Siyami-Yıldırım, Cafer, Eğitim Emekçileri Tarihi: Encümen-i Muallimin den Eğitim Sen e, İstanbul, 1995 Bireşim Yayınları, 441, [16] s. ISBN 975-336- 008-8 Geçtiğimiz

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 2008 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu denetleme raporu sonrasında, kuruluş ve görevleri KHK ile

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ Muğla Tabip Odasının ücretsiz yayınıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül-Ekim 2012 MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ TTB ve Muğla Tabip Odası YATAĞAN'DA meslektaşlarını yalnız bırakmadı Ölümlü iş kazasına Acil Serviste

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

"Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar

Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar HKAAO B ü l t e n i H a z ir an 2002 Sn. ÜLKÜ ayrıca; Türkiye'de söylenenin aksine hazineye ait arazilerin %65 değil, %8,5 gibi bir paya sahip olduğunu, aradaki farkın, devletin hüküm ve tasarrufunda olan

Detaylı