1940 yılında Kars'ta doğdu yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1940 yılında Kars'ta doğdu. 1963 yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE"

Transkript

1 Neden böyle acılıyım Neden böyle ağrılı Neden niçin fon sokaklar böyle.boş Niçin neden bu evler böyle dolu? Sokaklarla solur e İer Sokaklarla atar nabzı kentlerin Sokaksız kent Kentsiz ülke Kahkahanın y anıbaşı gözyaşı (*) Döneminin TMMOB Başkanı, Ülkemizdeki mühendis ve mimarların onurlu mücadellsinin yılmaz önderlerinden Teoman ÖZTÜRK'ü günü kaybettik yılında Kars'ta doğdu yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar unvanıyla mezun oldu. Mimarlar Odasında değişik görevlerde bulundu yılları arasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlık görevinde bulundu. TMMOB'de meslek odaları birliği olarak etkin ve zengin çalışmalar yaptı. 12 Eylül 1980 Askeri darbesinden sonra DİSK'in öncülüğünde kurulan, TTB'nin, Halkevleri'nin, TÖB-DER'in, Barış Derneği'nin oluşturduğu Demokratik Platforma katılmaktan dolayı tutuklandı, yargı- Devamı Sayfa 2'de GEME- " r J? r YLEMİ" BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE Mayıs 1994 tarihlerinde Ankara'da toplanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 33. Genel Kurulu; Genel Kurulda alınan görüşleri aşağıdaki bildiriyle basına ve kamuoyuna açıklamayı oybirliğiyle kararlaştırmıştır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Biriiği'nin 33. Olağan Genel Ku rulu dünyada ve ülkemizde gündemin hızla değiştiği; olaylara ve olgulara karşı dikkatli olunmazsa, neyin, ne için ve kim için yapıldı ğının açık biçimde anlaşılamadığı bir dönemde toplanmış bulunu yor. Sayfa 3 GÖSTERİ VE ETKİNLİKLERLE Sayfa 4'de Savfa la'rlo

2 (Sayfa 1'den devam) landı yılında beraat etti yılında TMMOB'nin 19 Eylül Direnişi ile ilgili davadan kesinleşen hüküm nedeniyle Ankara Merkez Cezaevinde yattı. Son yıllarda mesleği ile ilgili çalışmalar yapan Teoman Özîürk, yorgun düşen vücudu yakalandığı hastalıktan kurtulamıyarak 11 Temmuz 1994 günü tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi'nde 54 yaşında öldü. Evli ve iki çocuk babasıydı. 54 yıla sığdırılan kısa ve başarılı bir yaşam. Hep gerekeni, endoğru olanı, büyük bir özveri ile kendini vererek yapmak, işte Teoman Öztürk yaşamı boyunca bu ilke doğrultusunda mücadelesini sürdürdü. Teoman Öztürk'ü kaleminden ve sözlerinden kesitler vererek tanımak, sanıyoruz yeterli olacaktır. - "Artık halkımız tarafından açıkça görülmektedir ki; MC iktidarı ülkemizin ve halkımızın değil, emperyaliz min ve onun içteki bir avuç uzantısının çıkarlarını savu nan politikalar izlemektedir ve bu politikalarını sürdür meye kararlıdır. Bunun için her türlü baskı ve şiddet eylemleri sürdürülmeye çalışılacak ve bunun için her oyun denenecektir." - "Gün emperyalizme ve onun içteki uzantılarına, faşizm ve onun silahlı çetelerine karşı tüm emekçi kit lelerin birlik ve dayanışma içinde mücadele vermeleri günüdür." - TMMOB Başkanı Teoman Öztürk, TMMOB ve birliğe bağlı Mimarlar, inşaat, Harita ve Kadastro Mü hendisleri, Şehir Planlama ve Jeoloji Mühendisleri Odaları adına 2 Kasım 1977 günü bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada İzmir'in Vezirağa ve 19 Mayıs Ma hallelerini etkileyen heyelan konusunda ilgilileri uyardı ve sorunun çözümü için "Zabıta tedbirleri yerine bilim sel tedbirler" alınmasını istedi. - Bağımlı dış politika iyice pekiştirilmiş, gerçekler halktan gizlenerek ve kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla yurt toprakları bir başka ülkeye yeniden kiralanmıştır. Ülkemiz hergün büyük Türkiye yaratıyo ruz diyenler tarafından fiilen küçültülmüştür. - Dünya Bankası ve bunun gibi uluslararası mali kuruluşlar altyapı, konut vb. gibi alanlarda sömürünün en açık örneklerini sergilemekte, kentlerimizin geliş mesi, planlanması, altyapısı, yabancı ellere ve çıkarla ra terkedilmiş bulunmaktadır. - İnsanların temel haklarından biri olan düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, Ceza Kanununun 141, 142 vb. maddeleriyle ve Sendikalar, Dernekler Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri vb., yasalardaki anti-demokratik maddelerle engellenmeye çalışılmaktadır. Kitaplar toplatılmakta, kitabevleri saldırıya uğramakta, çevirmenler, gazete ve dergi sorumluları tutuklanmakta, hüküm giymektedir. Can güvenliğine, öğrenim ve öğretim özgürlüğüne yönelik baskı ve saldırılar alabildiğine artmaktadır. - Yıllardır çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde "Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklara" sahip ol mak gereğine inanan ve bu haklar için mücadele eden TMMOB. - Halkın sağlığı ve halkın malı olan doğal çevreyi koruma mücadelesinde TMMOB üzerine düşen görevi emekçi halkla beraber sürdürecektir. - İzmir Körfezi'nin Doldurulmasına hayır. TMMOB. 20. Genel Kurul (23-24 Mayıs 1975)... Bu dönemde de bilim ve tekniği pazara çıkartmamış, yabancı sermaye çevreleriyle bütünleşmemiş, halkını ve yurdunu seven teknik elemanlar sömürü ve baskıdan kurtuluş yolunu halkımızın kurtuluş süreci içinde görmüşler ve bu görüşle egemen sınıflara karşı saftaki yerlerini kesin bir biçimde almışlardır. 22. Genel Kurul (25-26 Haziran 1976) Başıbozuk kentleşme, kent toprakları üzerindeki spekülasyonu alabildiğine artmaktadır. Binlerce can kaybettiğimiz Muradiye, Çaldıran depreminin sonuçları Van ilindeki konutların % 90'ının, Muradiye ilçesindeki konutların % 95'inin kerpiç olduğu gözönüne alınırsa anlaşılabilir. Bu yapı ulaşım alanında da böyledir. Bilinmektedir ki, her işimizi yapacak teknik elemana sahipken, kalkınmazını ve gelişmemizin denetimi yabancı uzmanlara terk edilmiş bulunmaktadır. 24. Genel Kurul (24-25 Mayıs 1980) Bugün ülkemizde 90 bini aşkın mühendis ve mimar bulunmaktadır. Büyük bir çoğunluğu kamu kesiminde çalışan üyelerimiz ev kiralarının 4-5 bin liradan başladığı, aylık asgari gıda gereksinmesi için 4-5 bin liranın gerektiği bugünün Türkiye'sinde 5-6 bin lira ücretle yaşamak zorundadır. Mühendis ve mimarlarda pek çok kamu görevlisi gibi sorunun çözümü için gerekli olan Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklara sahip bulunmamaktadırlar. Dünyanın gelişmiş ülkeler ile kıyaslamada görülebileceği gibi teknik gücümüz, nicel ve nitel yönden her işimizi görecek düzeydedir. Kaynakça : TMMOB. Mimarlar Odası Haber Bülteni

3 Baştarafi Sayfa 1'de Sonuna yaklaştığımız bu yüzyıl içinde yaşadığımız ya da gözlemcisi olduğumuz yüzlerce örnek olayın da gösterdiği gibi, kendi kaderlerine sahip çıkamayan ve ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olamayan toplumların çok daha yoğun biçimde yaşadığı sorunlar, dünyanın çok kötü yönetildiğini kanıtlıyor. 80'lLyjlların ikinci yarısında ortaya çıkan ve gittikçe yayılan" ayrışmalar insanlığın var olan sorunlarına yeni sorunlar ekliyor. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da ve dünyanın daha başka birçok yöresinde yaşanan ve "insanlık dramı" diye nitelenen pekçok sorun çözüm bekliyor. Irkçılığın, şoven milliyetçiliğin, yayılmacılığın ya da haklarına kavuşmak için başkaldıran toplumlara karşı uygulamaya konulan sindirme politikalarının neden olduğu savaşlar sürekli kışkırtılıyor. Bütün bunlar, tek merkezden yönetilen bir oyun gibi tüm Dünya halklarının; hepimizin gözleri önünde sahneleniyor. Kuşkusuz dünya halklarının zararına olan bu koşullarda büyük çıkar sağlayan küçük bir azınlık da var. "Yeni Dünya Düzeni" diye adlandırılan ve bu küçük azınlığın çıkarına işleyen bugünkü sömürü ve baskı düzeninin sonsuza değin yaşatılmasını öngören bu oyunun mutlaka bozulması gerekiyor. Dünyada olup biten bütün olaylardan habersizmiş gibi davranılan ülkemizde de iyimser olmak için hiçbir nedenin bulunmadığı karanlık bir dönemde yaşıyoruz. Bir küçük örgütlü azınlığın yararına; bilinçli ve yapay olarak yaratılan iktisadi bunalımın bütün yükünün altında ezilen örgütsüz çoğunluk, her zaman olduğu gibi, yine aldatılmaya çalışılıyor. Bu oyunu görene ve göstermeye çalışan kesimler ise susturulmaya, sindirilmeye çalışılıyor. Özelleştirme adı altında, 70 yıllık Cumhuriyetin ürünü ve halkın öz malı olan KiT'ler bilinçli olarak önce zarar ettiriliyor sonra da bu durum gerekçe gösterilerek satışa çıkarılıyor. Sorunları yaratanlar, yarattıkları sorunların bedelini, bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayanlara, yani halka ödettirmenin yol ve yöntemlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Binlerce insanımızın ölümüne yol açan; başta Güneydoğu Anadolu bölgemizde olmak üzere halkımızın yaşamını cehenneme çeviren; var olan sorunlara çok daha büyük sorunlar katan, ülkemiz insanlarının mutluluğu ve gönenci için harcanabilecek yüzlerce trilyon liralık anlamsız bir harcamaya neden olan olayların etkileri, kendisinden çok daha olumsuz sonuçlar doğuruyor. Güneydoğu Anadolu'da yaşananlar, demokratikleşmenin önündeki başlıca engel olarak gösteriliyor; ırkçı, şoven ve gerici propaganda için siyasal malzeme olarak kullanılıyor. İnsan hakları ihlalleri; sistemli işkenceler, "faili meçhul" cinayetler; doğal hakların en başında gelen yaşama hakkının güvence altında olmaması ülkemizde dile getirildiğinde şiddetle karşı çıkılırken, aynı konularda söz söyleyen ve kararlar alan uluslararası kuruluşların açıklamalarına karşı suskun kalınıyor. Kronik enflasyonun sonucu olarak her geçen gün daha çok yoksullaşma; işsizlik, yıllardır halkı aldatma temeline dayalı olarak sürdürülen politikalar; büyük yolsuzluklar; hak arama yollarındaki tıkanıklıklar; geç işleyen ya da Mç işlemeyen adalet mekanizması; kayırmacılık; köşe dönücülük; yasa ve hukuk tanımazlık; ahlaki değerlerdeki aşınma ve hepsinden daha kötüsü, bütün bu olumsuzluklara karşı gittikçe yapılan duyarsızlık ve tepkisizliğin sonucu olarak ortaya çıkan siyasal ve toplumsal çürüme; düzenin yedek gücü olmasına karşın, farklı söylemle alternatif bir oluşum gibi ortaya çıkabilen köktendinciligin umut gibi algılanmaya başlamasına yol açıyor. İşte bu koşullar altında toplanan TMMOB Genel Kurulu, ülkemizin sorunlarından arınması için gereken Çözümleri; ülkemizde yaşanan sorunlardan ayrı olmayan mühendis ve mimarların sorunlarını; mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin daha ileriye götürülmesi için gerekenleri; bilimsel ve teknik gelişmemizin önündeki engellerin nasıl yok edilebileceğini; genelde ülkemizdeki eğitimin, özelde ise mühendislik ve mimarlık eğitiminin sorunlarını ve çözüm yollarını, tek doğru yol gösterici olan bilimin ışığında görüştü ve değerlendirdi. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir yaşam daha güçlü bir sanayileşme; daha mutlu ve gönenç içinde bir halk için, demokrasinin bütün kurallarıyla işletildiği; insan hakları ihlallerinin kesinlikle son bulduğu, olabilecek tekil olayların şiddetle üzerine gidildiği ve sorumlularının cezalandırıldığı; barışın, kardeşliğin ve sevginin egemen olduğu bir sistemin ön koşul olduğunu vurgulayan TMMOB Genel Kurulu, bu sistemin ancak örgütlü bir toplum üzerinde kurulabileceğini; bu nedenle de öğütlenme hakkının önündeki bütün engellerin öncelikle kaldırılması gerektiğini saptadı. Bu konudaki her türlü girişimi desteklemeyi görev bilen TMMOB, katılımcı demokratik bir yönetsel örgütlenmenin oluşturulması için, 50'ye yakın uzmanlık alanında çalışan 21 Odasının üretken çalışmalarıyla da siyasal iktidarlara yardımcı olmaya hazırdır. Başarı; özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik, özgüven, kalkınma, mutlu ve gönenç içinde bir toplum yaratmaksa; onu yaratacak olan halkın örgütlü gücüdür. TMMOB, başarıya giden bu yola çıkmaya hazırdır..

4 4 HARİTA BÜLTENİ 33. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 33. DÖNEM TMMOB YÖNETİM KURULU Başkan Yavuz ÖNEN Mimarlar Odası 2. Başkan Hasan AKALIN Makina Müh. Odası Sayman M.FikretÖZBİLGİN Maden Müh. Odası Genel Sekreter Alpaslan ERTÜRK Maden Müh. Odası Basın-Yayın İlişkiler S. S. Reşat ÜNAL Harita ve Kad.Mü.Od. Uluslararası İlişkiler S. M.Yüksel BARKURT Jeoloji Müh. Odası Demokrasi Platformu ve DKÖ İlişkiler S. İhsan KARABABA Kimya Müh. Odası ÜYELER Ertuğrul ÛNLÜTÜRK Çevre Müh. Odası Ünal ERDOĞAN Elektrik Müh. Odası Ekrem POYRAZ Fizik Müh. Odası R. Tansel TİMUR Gemi Müh. Odası Cengiz KILIÇ Gemi MakJşl.Müh.Odası H.Turgut KAÇAR İç Mimarlar Odası Dursun YILDIZ İnşaat Müh. Odası Musa KAYNAK Jeofizik Müh. Odası ilhan ÖĞÜŞ Metalürji Müh. Odası Ali AYDEMİR Meteoroloji Müh. Odası Sezai KAYA Orman Müh. Odası Necdet PAMİR Petrol Müh. Odası Saffet ATİK Şehir Plan. M.M.O. Ziya ÖZEK Tekstil Müh. Odası K.Nabi ÇİZMECİ Ziraat Müh. Odası TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU Kaya GÜVENÇ Rüştü ÖZÂL Arif DELİKANLI Bülent TANIK Ömer KULELİ Makina Müh. Odası İnşaat Müh.Odası Harita ve Kad. M.O. Şehir Plan.M.M.O. TMMOB YÜKSEK DENETLEME KURULU A.lhsan ALPASLAN Elektrik M.Ü. Hasan DEMİREL inşaat Müh.Odası Sami CAN

5 HARİTA BÜLTEN! 5 (Sayfa 1'den devam) SİVAS KATLİAMI ANILDI 2 Temmuz 1993 tarihinde 37 insanın ölümü ile sonuçlanan Sivas Katliamını, Ankara'da örgütlü bulunan Demokrasi Güçleri "ÇAĞRI" başlığı altında aşağıdaki bildiriyi yayınlayarak 2 Temmuz'un bundan böyle DEMOK- RASİ VE LAİKLİK İÇİN MÜCADELE GÜNÜ olarak anılmasını kararlaştırmıştır. ÇAĞRI 12 Eylül'le birlikte hızlanan ve Türkiye'de sistemli bir biçimde geliştirilen gerici güçler tarafından, şeriatçı bir devlet düzeni kurmak amacıyla 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta örgütlü ve planlı bir ayaklanma denemesi yapılmıştır. O günden bu güne gerici güçlerin tehdit ve eylemleri kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Bu gelişmeler karşısında laik ve demokratik güçlerin alacağı tutumlar ve göstereceği tepkiler büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Sivas katliamının birinci yılında, toplumun tüm kesimlerinin topluca ve yeniden uyarılması, 2 Temmuz'un bundan böyle DEMOKRASİ VE LAİKLİK İÇİN MÜCADELE GÜNÜ olarak anılması kararlaştırılmıştır. Gelecekle ilgili kaygısı olan tüm demokrasi güçlerini düzenlediğimiz mitinge çağırıyoruz. (Ankara'da örgütü bulunan siyasal parti, vakıf, meslek odaları, dernekler, kamu çalışanları sendikaları ve işçi sendikalarının oluşturduğu) DEMOKRASİ GÜÇLERİ Oluşturulan Platform : * * 2 Temmuz Sivas Şehitleri Anıtmezar'ın Ziyareti (Saat 10.00), * Karikatür-Resi m ve Fotoğraf Sergisi (Saat 10.00), * Basında Sivas Olayları Sergisi (Saat 10.00), * Miting - Tandoğan Meydanı (Saat 13.00),* Sanatçılar Kurultayı - Şinasi Sahnesi (Saat 17.00), * Panel : Laik Eğitim ve Türkiye - Harb-lş Salonu (Saat 18.00), 3 Temmuz Pazar günü, * Dr. Behçet Aysan Parkı'nın Açılışı (Saat 11.00), * Panel: Demokrasi İçin Kadınların Mücadelesi - Harb-lş (Saat 13.00, * Halk Konseri - Anıtpark (Saat 17.00), * 2 Temmuz 1994 Sivas Şehitleri Anıtmezarı Ziyareti, Karikatür ve Fotoğraf Sergisi (Saat 10.00), Ankara Bölge Temsilciliğimizden; ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ BÜNYESİNDE "KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU (KSEK) KURULDU ' Üye sayısı ile Odamızın en büyük ikinci örgüt yapı sına sahip olan Bölge Temsilciliğimiz bünyesinde üye lerimize kültürel ve sosyal konularda hizmet vermek üzere Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu ilk aşamada aşağıdaki üyelerden kurulmuştur: Komisyon Başkanı : Nurcan Candaş Komisyon Yazmanı : Tamer FİDAN Üye : Ömer AKTAŞ Üye : Rabia SATIR Üye : Birol GİJNER Üye : Meltem'öZDEMlR Üye : Özlem AKTAŞ Üye : Özkan TALAY Üye : İbrahim ÇİMEN Üye : Levent ÖZMÜŞ KSEK ilk önce komisyonun kuruluşunu ve tanıtımını yapmak amacı ile Oda Lokalinde bir toplantı düzenlemiş, bu toplantıda çoğunluğu yeni olan 120 civarında üye katılımı sağlanmış ve böyle bir komisyonun oluşturulmasının çok gerekli ve yararlı olduğu yönünde genel bir görüş ortaya çıkmıştır. KSEK, çalışmalarına sanatsal etkinlikler çerçevesinde ilk olarak bir "opera" organizasyonu yaparak başlamış ve bu organizasyon büyük ilgi ile karşılanmıştır. Gezi düzenlenmesi, panel-açık oturum ve benzeri etkinlikler yapılması gibi konulara ilişkin çalışmalar sürmekte olup, etkinliklere ilişkin takvim çok yakın zamanda üyelerimize duyurulacaktır. Bu çalışmalara ilişkin öneri ve desteğinizi beklemekteyiz. Aynı zamanda diğer Şube ve Bölge Temsilciliklerimizle birlikte etkinlikler yaparak daha geniş bir örgütlenme sağlayabilmenin yollarını aramaktayız. Bu konudaki görüşlerinizin Ankara Bölge Temsilciliğine bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca komisyonumuzda görev almak isteyen üyelerimizin KSEK başkanı ve yazmanıyla iletişime geçmesi gerekmektedir. İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

6 6 HARİTA BÜLTENİ Odamız ile Uluslararası Kartografya Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Kartografya Semineri" Nisan 1994 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Ülkemizde Kartografya alanında ilk kez gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki bu seminer, klasik yaklaşımdan sayısal haritaya geçişin ve kartografik alandaki yeni gelişimlerin öğretimini hedeflemektedir. Bu amaçla seminerde, Kartografik Malzemelerin Üretimini, Harita Üretim Organizasyonu; Harita Üretim Sistemleri; Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS); Kartografyadaki Yeni İlerlemeler, ana başlıkları altında toplanan konulara yer verilmiştir. Uluslararası Kartografya Semineri; - Uluslararası Kartografya Birliğini temsilen : Prof.Dr. F.J. ORMEUNG, Dr. R.E. DAHLBERG, Dr. M.MIKSOVSKY, Dr. E. SIEKIERSKA, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını temsilen: Dr. Necla ULUĞTEKİN, Z.Yaşar HAZIR, Ayhan YILDIZ, M. Ali CANDAŞ, Mustafa ÇELİK, den oluşan Organizasyon Komitesi tarafından yürütülmüştür. Seminer çalışmalarında, yabancı ülkelerden 16. Türkiye'den 3 olmak üzere toplam 19 uzman konuşmacı olarak görev almışlardır. Çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiş olup, seminere üniversitelerimiz ile ülkemizin çeşitli kurum ve kuruluşlarından toplam 66 meslektaşımız delege olarak katılmışlardır. Uluslararası Kartografya Semineri, 11 Nisan 1994 günü Saat 10'da geniş bir davetli grubunun huzurunda törenle başlamıştır. Törende Yürütme Kurulu Başkanı Necla ULUĞTEKİN'in açılış konuşmasından sonra Oda Genel Başkanı Atilla AYDIN, Harita Genel Komutanı Tümgeneral Atilla ÖZKAN, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü A.Yüksel AKIN ve ICA Adına Prof. Dr. Miroslav MIK- SOVSKY tarafından yapılan konuşmalar izlenmiş ve aynı gün öğleden sonra seminer programına geçilmiştir. Seminer programında yer alan konular, zaman zaman uygulamalı, daha çok görüntülü açıklamalara dayalı olarak, uzmanlar tarafından anlatılmıştır. Tartışmalara sıkça yer verilen çalışmalarda sorular ve yanıtların daha çok yeni gelişmeler üzerinde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Kartografik çalışmalarda yeni gelişmelerin herşeyden önce uygun bir veri tabanının varlığına bağlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle ilk hedef, kullanım amacı iyi saptanmış bir veri tabanının oluşturulmasıdır. Nitekim, yeni gelişmeler kapsamında düşünülen Coğrafi Bilgi Sistemleri, Multimedya Elektronik Harita ve Kartografik Düzenlemede Uzman Sistemler, uygun bir veri tabanı üzerine oturtulan çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Seminerin son günü, Yürütme Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. F. J. ORMELING, Dr.M.MIKSOVSKY, Dr. E. SI- EKIERSKA ve Dr. N. ULUĞTEKİN semineçin toplu değerlendirmesini yapmışlar, bu konuda katılımcıların görüşlerini alarak sonraki çalışmalarda belirlenen hususların gözönünde bulundurulacağını belirtmişlerdir. Seminer çalışmaları günü Büyük Tarabya Otelinde yapılan gala gecesi ile son bulmuştur. Gecede Seminer Yürütme Kurulu Üyeleri, tüm konuşmacılar ve delegeler hazır bulunmuşlar, seminere katılanlara sertifikaları verilmiştir. Çalışmalara destek veren yürütme kurulu üyelerine ve konuşmacılara Odamız tarafından seminer anısına küçük hediyeler verilmiş ve geç saatlere kadar eğlenilerek altı günün yorgunluğu noktalanmıştır. Odamızın desteğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kartografya Semineri, Mesleğimiz çevrelerinde önemli bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. Kartografik alanda varılan noktalar ve geleceğe yönelik hedefler konuşmacılar tarafından açıklanmış ve seminere katılan delegeler bu alanda yeni ufuklar kazanmışlardır. SEMİNERE KURUMLARIN KATILIMLARI GAP ANKARA 2 TTK ZONGULDAK 2 TKİ Marmara Linyitleri İşi. BURSA 2 HGK ANKARA 2 ETİBANK ANKARA 1 TCDDY ANKARA 1 DSİ ANKARA 2 TKİ ANKARA 1 BOTAŞ ANKARA 1 DİE ANKARA 2 TPAO ANKARA 2 TCK ANKARA 1 BİBTAU ANKARA 1 Devamı yan sayfada

7 HARİTA BÜLTENİ 7 İLLER BANKASI ANKARA 4, İSTANBUL 1, ADANA 1, TRABZON 1 ARSA OFİSİ ANKARA. 1 SEYHAN BELEDİYESİ ADANA 1 KONAK BELEDİYESİ İZMİR 1 GAZİOSMANPAŞA BEL İSTANBUL 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 7 ASKİ ADANA 1 İSKİ İSTANBUL 4 TKGM ANKARA 5 DHMİ ANKARA 1 E El ANKARA 1 İTÜ İSTANBUL 1(*) TOPLAM 51 (*) Katılımcı ücretini kendisi ödemiştir. GÖREVLİLER HGK : 2 Görevli + 1 Yürütme Kurulu : 3 HKMO (Gtı.Mrk.): 1 Görevli TKGM : 1 Yürütme Kurulu : 1 İTÜ : 1 Görevli + 1 Yürütme Kurulu : 2 G.O.P. Bet.: 1 Görevli :1 Ist.B.Ş.Bel.: 1 Yürütme Kurulu : 1 TCK : 1 Yürütme Kurulu : 1 TOPLAM : 10 Kişi. DAVETLİ KATILIMCILAR (Üniversitelerden} Prof.Dr. Erdal KOÇAK Zonguldak Karaelmas Ün. Prof. Dr. Mehmet SELÇUK Ist.Yıldız Teknik Üniv. Prof.Dr. Olcay ÖZTAN İst. Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Doğan UÇAR İst. Teknik Üniversitesi (*) Prof.Dr. Mehmet YERLİ (Konya Selçuk Ün.) Katılamamıştır. KONUŞMACILAR.. Prof.Dr. Ferzan ORMELING - UTRECHT Üniv. - Hollanda Prof.Dr.Richard DAHLBERG - Northern Illinois Üniversitesi, USA. Prof.Dr. Miroslav MIKSOVSKY- Çekoslovakya Teknik Üniversitesi - Çekoslavakya Dr. Eva SIEKIERSKA - Kanada Harita Merkezi- Kanada Roger ANSON - Oxford Brookes Üniversitesi-lngiltere Sjef van der STEEN - ITC - Hollanda Olev KOOP - Utrecht Üniversitesi - Hollanda Erkki - Sakari HARJU - Helsinki Üniversitesi - Finlandiya Dr. Kirşi ARTIMO - Helsinki Üniversitesi - Finlandiya Prof.Dr. Naftali KADMON - Hebrevv Üniversitesi-lsrail Edel LUNDEMO - Norveç Harita Merkezi - Norveç Carol BEAVER - Ulusal Okyanus Hizmetleri - U.S.A. Rufino Perez GOMEZ - Madrit Üniversitesi - İspanya Kathy MAK - Intergraph Avrupa Kartogrâfya Koordinatörü - Hollanda Kei KANAZAVVA - Tokyo Kartogrâfya Firması- Japonya Agnes AJTAY - Budapeşte Kartogrâfya Merkezi - Macaristan Dr. Necla ULUĞTEKİN - İTÜ - İstanbul Selma ÇOBANOĞLU - HGK - Ankara Emin BANK - HGK - Ankara Uluslararası Kartogrâfya Semineri Yürütme Kurulu Başkanı olarak Dr. Necla ULUĞTEKİN; ülkemizdeki Harita Üretimi, Kartogrâfya Eğitimi ve Sivil Kartografik Ürünler üretebilme olanaklarını araştırmış ve sunmuştur. HGK'dan Yzb. Selman ÇOBANOĞLU ve Yzb. Emin BANK; HGK'daki Coğrafi Bilgi Sistemi ve Üretimleri hakkında bilgi vermişlerdir. ODAMIZCA DÜZENLENEN SEMİNERE MADDİ DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR: 1. İTÜ, Konferans salonları, yemekhanesi ve Oteli, I.T.Ü. Misafirleri statüsünden kullandırılarak en ucuz tarife uygulanmıştır. 2. intergroph firması TL. nakit ile semine ri başlangıç aşamasında desteklemiştir. Daha sonra seminer içinde yaptıkları gösterimler ve derslerle de desteklemişlerdir. 3. BİLKOM Türkiye Macintosh Yetkili Firması seminer süresince kullanılmak üzere gerekli donanımlarla ya zılıma hiçbir ücret talep etmeden semineri destekle miştir. 4. Uluslararası Kartogrâfya Birliği seminerde kullanıl mak üzere ve seminer kitaplarının basılması amacı ile USD ile semineri ayrıca maddi olarak da desteklemiştir.

8 8 HARİTA BÜLTENİ BAŞKAN Atilla AYDIN ; 1948 Gümüşhane'de doğdu. Liseyi Gümüşhane'de bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesinden 1973 yılında mezun oldu. Karayolları Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yaptı. Halen İller Bankası Genel Müd. Harita Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Odamızın , 32. ve 33. dönem yönetim kurullarında üye, II. Başkan ve Başkan olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. SAYMAN ; Eyüp S. KART, 1955 yılında Yeniceoba'da/KONYA doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Polatlı ve Konya'da tamamladı yılında Konya DMMA.'den. Harita Müh. olarak mezun oldu. Halen İller Bankası Gn.Md. Harita Dai.Bşk.lığında Şube Müd. olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. j II. BAŞKAN ; Zeki KARAHAN; 1955 Rize- Pazar 'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. MTA Genel Müdürlüğü ve Çankaya Belediyesinde çalıştı. Odamızın 30. dönem Yönetim Kurulunda Yazman üye, 33. Dönem II. Başkan olarak görev yap- I ti. Halen Serbest çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır. ÖRGÜTLENME SEKRETERİ ; A. Fahri ÖZ- FEN, 1963 Maçka(Trabzon)'da doğdu. İlk Öğrenimi Maçka'da, ortaöğrenimini Trabzon'da tamamladı. KTÜ. Jeodezi ve Fot.Müh. Bölümünden 1986 yılında mezun oldu yılından beri İller Bankası Gn.Müd. Harita Dai.Bşk.liğında görev yapmaktadır. Evli ve Dir çocuk babasıdır. GENEL SEKRETER ; Orhan KASAP, 1952 yılında Arhavi'de(Artvin) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. KTÜ.J eodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünden 1978 yılında mezun oldu döneminde Karayolları Samsun Bölge Md. görev yaptı yılından beri özel sektörde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. YÖNETİM KURULU ÜYESİ ; Ensar KILIÇ, 1954 yılında Erzurum'da doğdu. İlk öğrenimini Erzurum, Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı yılında KTÜ. Jeodezi ve FotMüh.Bölümünden mezun oldu yılları arasında TKİ'de çalıştı yılından beri özel sektörde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. YÖNETİM KURULU ÜYESİ; Uğur AŞKIR, 1960 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Samsun'da tamamladı yılında KTÜ'den mezun oldu. Serbest Mühendis olarak çalışmakta olup, evlidir.

9 HARİTA BÜLTENİ 9 BAŞKAN Enver ÜLGER ; 1953 yılında Pazarcık'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. İDMMA Harita ve Kadastro Mühendiliği Bölümünde 1976 yılında tamamladı. Bir süre İller Bankası Genel Müdürlüğünde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini 1983, Doktora öğrenimini de 1988 yılında Yıldız Üniversitesinde tamamladı yılında yardımcı doçent unvanını aldı yılları arasında Avusturya'da Viyana Tekn.Üniv.'de "Arazi Bilgi Sistemi" adlı proje çalışmalarına katıldı yılından beri Yıldız Tekn.Üniv.'de öğretim üyesidir. Evlidir. SAYMAN Hüseyin İLGÜ ; 1962 yılı Amasya ili Merzifon ilçesinde doğdu. Merzifon'da başladığı orta öğrenimini Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde, lisans öğrenimini de 1987 yılında Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Özel sektörde çalıştı. Halen Kağıthane Belediyesi'nde çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. II. BAŞKAN Halil ERKAYA ; 1957 yılında Gölhisar/Burdur'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde tamamladı. İDMMA.Harita.ye Kadastro Mühendisliği'nde başladığı lisans öğrenimini 1976 yılında, yüksek lisans öğrenimini de 1978 yılında tamamladı. Doktora öğrenimini 1987 yılında Yıldız Üniversitesi'nde tamamlayan Erkaya, 1991 yılında doçent unvanını aldı yılında İDMMA'da asistan olarak çalışmaya başladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. ÜYE Kenkurt İNCE ; 1953 yılında Kağızman'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara'da tamamladı yılında İDMMA. Harita Kadastro Mühendisliğimde lisans öğrenimini tamamladı yılına kadar Tapu ve Kadastro'da görev yaptı. Halen Serbest Mühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. YAZMAN ÜYE Zülfü Yaşar HAZIR ; 1957 yılında Elazığ'da doğdu. Elazığ'da başladığı orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İDMMA. Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden 1979 yılında mezun oldu yılına kadar Serbest Mühendis olarak çalıştı. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nde Mühendis olarak çalışmaktadır. 12. Dönem İstanbul HKMO Şubesi'nde sayman üye olarak çalıştı. Evli ve ikhçocuk babasıdır. ÜYE Emin YAZIYURT ; 1946 yılında Kayseri ili Yahyalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Yahyalı'da bitirdi yılında Kadastro Meslek Lisesi'nden mezun oldu döneminde İDMMA. Harita ve Kadastro Mühendisliği'ni bitirdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde Kontrol Mühendisliği, Müfettişlik, Baş Müfettişlik görevlerinde bulundu. Halen Beşiktaş Kadastro Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. ÜYE Arzu ÖZYURT ; 1969 yılında Trabzon ili Araklı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini İstanbul Poligon llkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini İstanbul Kız Lisesi'nde tamamladı. Lisans öğrenimini 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nde tamamladı. Serbest Mühendis olarak çalışmaktadır.

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU 18 DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU Z. Abidin ÖZTÜRK (BAŞKAN) : 1950 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1978 yılında KDMMA Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Evli ve bir çocuk babasıdır. Ensar KILIÇ (Başkan) 1954 yılında Erzurum'da doğdu, ilk öğrenimini Erzurum'da, orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1977 yılında K.T.Ü.'den mezun oldu 1978-81 yılları arasında Türkiye Kömür Işletmeleri'nde

Detaylı

HKMO Bülteni Mayıs 2004

HKMO Bülteni Mayıs 2004 HKMO Bülteni Mayıs 2004 1953 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdti(lüQü'nde Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır. HKMO Ankara

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

tespiti. yerleştirilmesi haritalar.

tespiti. yerleştirilmesi haritalar. alınan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kurmaya Yönelik Yasal Dayanak ve Yönetmelik Taslağı Hazırlanması" çalışmalarında Odamız sekreterya görevini üstlendi, Komisyon

Detaylı

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hasan ZENGİN (Başkan) 1963 yılında Trabzon'da doğdu. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Adana Şube 2. dönem yönetim kurulu* üyeliği, 3. dönem şube başkanlığı görevlerinde bulundu.

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ

H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ 1954 yılında Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Tavşanlı da tamamladı. 1977 yılında A.D.M.M.A İnşaat Mühendisliği Bölümünü

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ Hasan SEZER Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Av. Dr. Cahit SULUK HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU

TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU 7. TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU TMMOB 43.DÖNEM DENETLEME KURULU GENEL KURULA SUNULACAK DENETLEME RAPORU DENETLEME TARİHİ : 29 Nisan 2016 DENETLEME DÖNEMİ : 01 Nisan 2014 31 Mart 2016 DENETLEME KURULU

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ Hüseyin BOZKURT GRUP MÜDÜRÜ 1974 yılında Manisa/Salihli de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir de tamamladı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında

Detaylı

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu.

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu. T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ TEMSİLCİ KURUM BAŞKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 KONU : Toplantı Sonuç Raporu. İLGİ

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 267 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB, TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU ETKİNLİKLERİ 07 Ocak 2010 Tekel İşçileri ziyaret

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI tmmob makina mühendisleri odası YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI Yalova ARALIK 1997 mmo yayın no : 208 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:36/1-A Demirtepe-ANKARA

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

12. bölüm. öğrenci üye çalışmaları

12. bölüm. öğrenci üye çalışmaları 12. bölüm öğrenci üye çalışmaları BÖLÜM 12: ÖĞRENCİ ÜYE ÇALIŞMALARI 2010-2011 Öğretim döneminde; Bursa Uludağ Üniversitesi den 497, Balıkesir Üniversitesi nden 366 ve Yalova Üniversitesinden 47, Bursa

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS LİSANS LİSANS LİSANS

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS LİSANS LİSANS LİSANS Kodu :4577 Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kodu :7109 Son 5 Yıl İçerisinde 27470 KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez ANKARA

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..!

I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..! I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..! 1 st INTERNATIONAL URBAN REGENERATION SYMPOSIUM (URBAN-R 2013): PROPERTY..! 07-08 EKİM 2013 DEDEMAN OTELI, ANKARA http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/diger/

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m

Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m HKMO Bülteni Kasım 2004 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N A N K A R A H A B E R L E R Mesleki Denetimin, odamızca hiçbir yaptırıma meydan vermeden (SHKMMB)'ca denetimlerin yaptırılması ve bu konuyla ilgili özel

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 İş Güvenliği Mühendisliği Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 2007 Yılı SSK İstatistikleri İş Kazası Sayısı : 80602 İş kazaları sonucu ölüm sayısı : 1043 Sürekli iş

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 80 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 07 Ocak 2012 SMM Üye toplantısı 12 Ocak 2012 Bilgisayar Mühendisliği Danışma Kurulu toplantısı 22 Ocak 2012 Bilgisayar Mühendisleri toplantısı 28 Ocak 2012 Şubemiz bünyesindeki

Detaylı

BAŞLARKEN. Merhaba Dostlar! Yeni bir sayımızla yine birlikteyiz.

BAŞLARKEN. Merhaba Dostlar! Yeni bir sayımızla yine birlikteyiz. Fotogrametri uzun süredir, özellikle geniş alanların haritalanmasında daha kolay, ekonomik ve hızlı bir üretim şekli olarak göze çarpıyordu. Ancak Sistemlerin çok pahalı oluşu, bazı kamu kurumlarının Fotogrametriye

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

BÖLÜM 13: KURUM KURULUŞLARLA İLİŞKİLER VE ŞUBEMİZİN YER ALDIĞI OLUŞUMLAR

BÖLÜM 13: KURUM KURULUŞLARLA İLİŞKİLER VE ŞUBEMİZİN YER ALDIĞI OLUŞUMLAR BÖLÜM 13: KURUM KURULUŞLARLA İLİŞKİLER VE ŞUBEMİZİN YER ALDIĞI OLUŞUMLAR 13.1. Kurum Kuruluşlarla İlişkiler 13.1.1. Valilik 1. Valilik tarafından organize edilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

BACADER e-bülten ARALIK 2014

BACADER e-bülten ARALIK 2014 BACADER e-bülten ARALIK 2014 İSİB BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPILDI 02 Aralık 2014 tarihinde Ankara da İSİB Başkanı Zeki Poyraz ile bir görüşme yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla GEDİK tarafından yapılan

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 257,71 306,92 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 375,82 407,41 288,62 301,11 ABANT İZZET

Detaylı

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 9 Ekim 2004 akşamı Diyarbakır Prestige Hotelde kalabalık bir katılımla yapıldı.gece/e meslektaşlarımız yanı sıra Diyarbakır beledi/e başkanları, yerel

Detaylı

RİSKLİ YAPI TESPİTİ. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Riskli Yapılar Dairesi

RİSKLİ YAPI TESPİTİ. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Riskli Yapılar Dairesi RİSKLİ YAPI TESPİTİ Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Dairesi SUNU BAŞLIKLARI 1. YAPI STOĞUMUZA GENEL BAKIŞ 2. RİSKLİ YAPININ TARİFİ 3. RİSKLİ YAPININ TESPİT EDİLMESİ

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KTÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 2012 tarihinde aktif hale gelmiştir. Yönetim: Merkez

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

12 HARİTA BÜLTENİ "G.P.S. KONUSUNDA KONFERANS" ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR, RAMAZAN ÖZENİN ODAMIZA TEŞEKKÜRÜ

12 HARİTA BÜLTENİ G.P.S. KONUSUNDA KONFERANS ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR, RAMAZAN ÖZENİN ODAMIZA TEŞEKKÜRÜ 12 HARİTA BÜLTENİ "G.P.S. KONUSUNDA KONFERANS" Ankara Bölge Temsilciliği Başkanlığı Zonguldak il temsilciliğimizin katkı ve destekleri ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ TANIM Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERDAL ERDEM Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı