İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ"

Transkript

1 İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2013 ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ

2 TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 10 ve 10 ve 2013 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ Daha Fazla Daha Fazla İŞLETME DEFTERİ İŞÇİSİZ a) Taşımacılık b) Hizmet c) Alım-Satım d) İmalat-İnşaat e) Apartman-Site-İşhanı SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ DERNEKLER ve VAKIFLAR A- Dernekler a) Merkez b) Şubeler B- Vakıflar a) Merkez b) Şubeler BILANÇO ESASINA GÖRE TUTULAN DEFTELER A- Şahıs Firmaları a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat d) Apartman-Site-İşhanı B- Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat C- Hisseli Komandit ve Ltd.Şti. a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat D- Anonim Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat E- Kooperatifler a) Köy Kalkınma ve Orman Kooperatifi b) Esnaf Kefalet Kooperatifi c) Turizm-Tüketim Kooperatifi d) Taşımacılık Kooperatifi e) Üretim-Satış ve Yapı (İhale Usulü ile) Kooperatifi f) Yapı (Emanet Usulü) Kooperatifi BEYANNAME İMZALAMA YETKİSİ İLE BİR İŞYERİNDE ÜCRETLİ ÇALIŞMA Çalışan işçi sayısına isabet eden tablodaki ücretin dört katı asgari ücret olarak önerilir. İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ 10 ve Daha Fazla

3 2013 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ A- Münhasıran Ticari Kazanç Bildirimi 425 B- Münhasıran Serbest Meslek Kazanç Bildirimi 305 C- Münhasıran Menkul Sermaye İradı Bildirimi 155 D- Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi 305 E- Münhasıran Sair Kazanç ve İradı Bildirimi 155 F- Münhasıran Zirai Kazanç Bildirimi 425 G- Ticari Kazanç ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimi 425 H- Serbest Meslek Kazancı ve Diğer Gelir Unsurları Bildirimi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 3. DİĞER BEYANNAMELER A- KDV-Muhtasar-Emlak Vergisi Beyannameleri 60 B- 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 60 C- Geçici E-Beyannameleri 60 D- Yıllık E-Beyannameleri 120 E- Emlak Vergisi Beyannameleri 155 F- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri 155 G- Banka Hesap Vaziyeti 155 H- SGK (Özel İnşaat-Apartman-Site Yönetimi Aylık SGK Bildirgesi) 155 I- Mükellef Bilgileri Bildirimi Formu 125 j- Diğer Beyan ve Bildirimler 185

4 TABLO YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ A- Tek Şahıs İşletmeleri a) İşçisiz 365 b) 485 B- Adi Ortaklıklar 605 D- Kooperatifler 1210 E- Limited Şirketler 1450 F- Anonim Şirketler 1730 F- Şube Değişikliği DEĞİŞİKLİKLER A- Adres Değişikliği 300 B- Pay Devirleri 365 C- Ana Sözleşme Değişiklikleri a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 365 b) Kooperatifler 365 c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 425 d) Anonim Şirketler 485 D- Sermaye Artırımı a) Limited Şirketler 1210 b) Anonim Şirketler 1450 E- Şekil Değiştirme 1330 F- Birleşme 1230 G- Sermaye Artırımı T.T.K. Göre Yapıcak İşler A- Faaliyet Raporlarının Hazırlanması B- Finansal Tabloların Hazırlanması Bakanlık Tafiesine GöreUygulanacaktır. 4. VERGİ ve SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ A- Vergi İadeleri-İade Tutarı Üzerinden (İşçi sayısı 100 e kadar olan işletmelerde 330 TL den az olamaz) %3 B- Vergi İstisnaları 484 C- Vergi Muafiyetleri 484 D- Vergi Tecilleri-Tecil Tutarı Üzerinden (330 TL den az olamaz) %2 E- Vergi Terkinleri-Terkin Tutarı Üzerinden (330 TL den az olamaz) %2 F- Vergi İndirimleri 305 G- Düzeltme Talepleri 425 H- SGK. Teftiş Tem.Çöz.Özel. Ve Tem.Olmayan %2 I- Özel ve Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişi (Yıllık) DİĞER İŞLEMLER A- Barkod İzni Alınması 665 B- Marka Tescili, Patent 785 C- Genel Kurul İşlemleri 910 D- İşyeri Açma İzin Belgesi 665 E- Kamu ihale Kan.Gen.Teb.Tut.Rap. Ve Düz 1210

5 TABLO YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ 1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A- Sürekli Danışmanlık a) Bir önceki yıl net satışları TL. den az olan Firmalarda Aylık 695 b) Bir önceki yıl net satışları TL ye Kadar olan Firmalarda Aylık 725 c) Bir önceki yıl net satışları TL ye kadar olan Firmalarda Aylık 1210 d) Bir önceki yıl net satışları TL ye kadar olan Firmalarda Aylık 1695 e) Bir önceki yıl net satışları TL yi aşan Firmalarda Aylık (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 57,75 TL/ Saat üzerinden ek ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.) B- Arızi Danışmanlık (Saat Ücreti) a) Büroda 245 b) İlgili İşletmede 305 C- Kontrol.ve.Revizyon.İşlemleri 3,300TL den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. D- Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması a) Hizmet/Alım Satım İşletmesi 1210 b) İnşaat İmalat İşletmesi 1575 UYUŞMAZLIK.İŞLERİ A- Tarh edilen vergi, fon, gecikme zammı ve ceza toplam tutarı üzerinden V.U.K. nun 376.maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan meblağın %2 sinden ve 660 YTL. den az olmamak üzere (Bu meblağ dava dilekçesinin yetkili mercilere verilmesinden önce tahsil edilir) kesin ve nihai yargı kararına göre tarh edilen vergi, fon, gecikme zammı ve ceza tutarı üzerinden yukarıda belirtilen irdirimler dışında sağlanacak indirimin: 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ A- Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (Aylık) a) Banka ve Sigorta Şirketleri 1140 b) Halka Açık Şirketler ve Aracı Kurumlar 540 c) Diğer Şirketler 410 B- Şekil Değişikliği veya Birleşme (İşlem başına) TASFİYE (Her hesap dönemi için) A- Şahıs Firmaları 540 B- Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 1095 C- Kooperatifler 1485 D- Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 1960 E- Anonim Şirketler (SPK ya Dahil Olmayanlar) 2585 F- Anonim Şirketler (SPK ya Dahil Olanlar) BİLİRKİŞİLİK A- Aynı Olay ve Esastan Kaynaklanan ve Birbirine Benzer İkiden Fazla Rapor İçin 615 B- Sermaye Artırımı İşlerinde 465 C- 385 TL den az olmamak üzere Bankalara sunluan bilançoların incelenmesinde, Net Satışların %.01 D- Diğer Bilirkişiliklerde 1460 % 2

6 6. HAKEMLİK 775 TL den Az Olmamak Üzere Karşılıklı Anlaşmaya Bağlıdır. 7. FİZİBİLİTE RAPORU 1070 TL den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır a Toplam yatırım tutarı 1, TL ye kadar olanlardan %.004 b Sonra gelen Tl. için %.001 c TL yi aşan kısım için % İLAÇ.FİYATLARI.TESPİT.ve.DEĞERLENDİRİLMESİ Her bir tespit için 850 TL den az olmamak üzere standart saat ücreti (200 TL) (Vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil) uygulanır. 9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ a) İktisadi İşletmesi Olmayanlar 1095 b) İktisadi İşletmesi Olanlar - Gelirleri TL kadar olanlarda Gelirleri TL aşan kısmı için % SPK ve DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ SPK ve Diğer Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe denetim İşlemlerinde 96 saate kadar standart saat ücreti (245 TL/ Saat) olarak uygulanır 96 saatten sonrası için standart saat ücretinin %50 sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz. 11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİNDE 896,5 TL den az olmamak üzere A- Firma aktif toplamının (Aktif toplamı SMMM.ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır) a) TL yekadar kısmı için % 003 b) Sonra Gelen milyon TL için % 002 c) TL sonrası için % 001 B- Veya kredi tutarının, a) TL ye kadar kısmı için % 03 b) Sonra gelen TL için % 01 c) TL sonrası için % 005 (A) ve (B) şıklarında yer alan ücretler toplamı TL sını aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde ise hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatinda bulunması halinde her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. 12 SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME SGK dan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde 655 TL dan az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin diğer işlerde 5 No lu sigorta primleri takip ve tahsilatı tebliğinde tanımlanmış iş tutarının: A- İlk TL için %.02 B- Sonra Gelen 1, TL için %.01 C- Sonra Gelen TL için %.005 D- Sonra Gelen TL için %.001 E- Sonra Gelen TL için %.0005 F TL den sonrası için %.0001 G. SGK Müdürlüğü ilişiksizlik belgesi işlemlerinde inşaat m2 birim maliyet tutarına göre..660.tl den az olmamak üzere %.1 H. SGK Müdürlüğü Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor düzenlenmesi 485

7 NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanunun Mükerrer 227'nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler. 2- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında VUK.'nun 376. maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutan esasa alınır 3- Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır 4- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır 5- Tarifedeki ücretler merkez işyerleri dışındaki her bir şube için %20 fazlası ile uygulanır, ancak bu miktar sözleşmedeki ücretin %60'ını geçemez. 6- Tarifedeki ücretler tek KDV oranı uygulanan firmalar için geçerlidir çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete %10 eklenir. 7- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda ayrıca; %25 ücret alınır 8- Tarifedeki kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete %10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür. 9- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete %10 ilave edilir 10- Gayri faal işletmelerde tarifenin %40'ı uygulanır 11 - Bu ücret tarifesinin Merkez bölümünde yer alan ücretler Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan işletmelere uygulanır. 1. Grup İlçeler : ALİAĞA-BAYINDIR-BERGAMA-ÇEŞME-DİKİLİ-FOÇA-KEMALPAŞA- MENEMEN-MENDERES-ÖDEMİŞ-SEFERİHİSAR-TİRE-TORBALI-ÖZDERE-SELÇUK-URLA 2. Grup İlçeler : KARABURUN-KINIK-KİRAZ-BEYDAĞ 12- Müşteri meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır. 13- Enflasyon muhasebesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete %10 eklenir 14- Basit usulden 2013 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler için I ve II nolu tablolarda yer alan ücretler % 30 indirimli uygulanır. 15- İlk kez işletmeden bilançoya geçişte ilk yıl bilançoya geçen mükellefler için I ve II nolu tablolarda yer alan ücretler % 40 indirimli uygulanır. 16- Çizelgelerde yer alan beyanname veya bildirimlerin dışındaki yükümlülüklerden yeni beyanname ve /veya bildirim istenildiği takdirde ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo 2/3-1 bendinde belirlenen ücretin altında olamaz. 17- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır. 18- Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmelerde Tablo-1 'deki 4. Kısma göre ücret uygulanır.

8 İZMİR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İZMİR CHAMBER OF CERTIFİED PUBLIC ACCOUNTANTS ACCOUNTING EDUCATION AND RESEARCH INSTITUTE JA STA A MM SM ŞLAM INA BA LAR K AV SIN AZIRLI H Ç AY (Ü ALTMA S J KI STA SMMM YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK YMM SINAVLARINA HAZIRLIK BİLGİSAYARLA BİL İLG GİSA Gİ SAYARL SAYA YARL YA RLA RL LA MUHASEBE MUH MU UHA HASSEEBE ARA A ELEMAN ELEMA AN YET YETİŞTİRM YETİŞTİRME TİŞTİRM ME EXCEL (İLK, ORTA, İLERİ DÜZEY) UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK BAĞIMSIZ DENETİM UZMANLIĞI İNŞAAT MUHASEBESİ DIŞ TİCARET MUHASEBESİ SPK SINAVLARINA HAZIRLIK ADRES : CUMHURİYET BLV. NO:79/7 PASAPORT-İZMİR TEL :

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10-49 işçili 50 ve üstü I. DEFTER TUTMA 1. İşletme

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ADI SOYADI BÜRO SİCİL NO DEFTER TUTMA

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

http://www.tascilarymm.com

http://www.tascilarymm.com Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) www.asmmmo.org.tr Değerli Üyemiz, takvim yılında uygulanacak asgari ücret tarifesi, 31.12.2014 tarih

Detaylı

ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO 1 I 1.GRUP İLLER (TL.) T K B İŞİN MAHİYETİ 10 Ve Daha İŞÇİSİZ 1 3 İŞÇİLİ 4 9 İŞÇİLİ fazla İŞÇİLİ DEFTER TUTMA 1 İşletme

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO:

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-6 7-10 İŞÇİLİ İŞÇİLİ İŞÇİLİ I DEFTER TUTMA T A B L O 1 2 1 İşletme Defteri A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 140 TL 155 TL

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-9 10 ve daha fazla İŞÇİLİ İŞÇİLİ İŞÇİLİ I DEFTER TUTMA T A B

Detaylı

10 ve T K B İşin Mahiyeti

10 ve T K B İşin Mahiyeti 2004 Yılı Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2003 Çarşamba Tarih ve 25333 (Asıl) Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,

Detaylı

2008 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO I 1. GRUP İLLER (YTL) 2. GRUP İLLER (YTL) 3. GRUP İLLER (YTL) 4.

2008 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO I 1. GRUP İLLER (YTL) 2. GRUP İLLER (YTL) 3. GRUP İLLER (YTL) 4. Maliye Bakanlığından : 2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz 68 TABLO TABLO II II 1. YILLIK GEL İR VERG İS İ BEYANNAMESİ A. Münhas ıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazanc ı ile Diğer Gelir Unsurlar ın ın Bildirimleri

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 24 Ocak 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27120 Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Detaylı

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ 2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ T K B İŞİN MAHİYETİ I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ 1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ 2 i- Net satışları 15.672.917 TL ye

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org. İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER www.istanbulsmmmodasi.org.tr 2015 MALİ REHBER 2 2015 MALİ REHBER q SUNUŞ Değerli Üyemiz, Meslek

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 2012 MALİ REHBER q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 A B AMORTİSMAN KONUSU 13 AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 15 1)

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

SİRKÜLER 2009 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR 03.01.2009 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 271 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2009 yılında ücretlerde ve 2009 yılı gelirlerinde uygulanacak

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara

Detaylı

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı)

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı) Sayı: YMM.03.2011-06 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (1001-A): Bağ-Kur Primleri: Bağ-Kur primlerinin,

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4842 Kabul Tarihi : 9.4.2003 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı