T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ HEAD-END (SMA TV) UYDU ANTEN TESĠSATI 523EO0155

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ HEAD-END (SMA TV) UYDU ANTEN TESĠSATI 523EO0155"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ HEAD-END (SMA TV) UYDU ANTEN TESĠSATI 523EO0155 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... ii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ LÜ LNB (QUADRO LNB) Yapısı ve ÇalıĢması ÇalıĢması ÇeĢitleri Bağlantı Yapısı... 5 UYGULAMA FAALĠYETĠ... 6 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME HEAD-END ÜNĠTESĠ Yapısı ve ÇalıĢması ÇalıĢması Çoklu Anahtar (Multiswitch) Alıcı (Receiver) Modülatör Ayırıcı (Tap, Tapoff), Bölücü (Splitter), Prizler ve Konnektörler BirleĢtirici (Combiner) Yükseltici (Amplifier) Güç Kaynağı (Power Supply) Dolaplar (Kasalar) ÇeĢitleri Bağlantı Yapısı Dağıtım Sisteminde Sinyalin Kalitesini Etkileyen Unsurlar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA i

4 AÇIKLAMALAR KOD AÇIKLAMALAR 523EO0155 ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi DAL/MESLEK HaberleĢme Sistemleri MODÜLÜN ADI Head-end (SMA TV) Uydu Anten Tesisatı Head-end (SMA TV) Uydu Anten tesisatının nasıl MODÜLÜN TANIMI kurulacağını ve nelere dikkat edileceğini gösteren öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL MüĢterek Uydu Anten Tesisatının Kurulması Modülünü almıģ olmak YETERLĠK Head-End (SMA TV) anten tesisatını projeye uygun olarak kurmak. Genel Amaç Gerekli laboratuvar ortamı sağlandığında rüzgarsız ve yağıģsız bir havada Elektrik Tesisatı Genel ġartnamesine uygun Head-end (SMA TV) anten tesisatını kurabileceksiniz. Amaçlar MODÜLÜN AMACI 1. Head-end (SMA TV) anten tesisatının anten sistemini, rüzgarsız ve yağıģsız bir havada montaj krokisine uygun olarak kurabileceksiniz. 2. HEAD-END (SMA TV) uydu anten tesisatında anten yönlerini uydu ayar cihazı kullanarak ayarlayabilecek ve kablolama iģlemini montaj krokisine uygun olarak yapabileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Matkap, Çelik Dubel, El takım çantası, Adım Motor, HEAD_END Ünitesi, Splitter ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap, test, çoktan seçmeli, doğru yanlıģ vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, GĠRĠġ Abonelerin yayınları net seyredebilmesi ve birtakım multimedya ürünlerinden faydalanabilmeleri için gerekli alıcıların birleģtirilmesi ve bu alıcılardan elde edilen sinyallerin S-VHF-UHF bandında yayına dönüģtürülmesi ve bu yayınların tek bir kablo ile dağıtılması iģlemini yapan sisteme HEAD-END merkezi denir. Bir takım bölücü ve kuvvetlendiriciler sayesinde tek kablodan gelen yayınlar istenilen sayıda eve, odaya, iģyerine ve apartmanlara dağıtılabilir. Kablo TV üzerinden internet ve paralı TV yayını gibi hizmetlerde sağlanabilir. Çoklu anahtar (Multiswitch) kullanarak uydu ara frekans sinyal dağıtımının yapılması yani uydu yayının dağıtılması bazı binalarda mümkün olmayabilir(özellikle mevcut yerel TV dağıtım hattının uydu yayınına göre değiģtirilmesi gereken durumlarda). Daha önce merkezi bir dağıtım sistemi olan binada, merkezden her daireye müstakil bir hat çekmek mümkün değildi. Bu durumda eklenecek uydu kanalları ya HEAD-END merkez panosunda VHF/UHF kanallara dönüģtürülerek sisteme verilecek (bu durumda kısıtlı sayıda ilave uydu yayını "uydu alıcısı kullanılmadan" kullanıcılar tarafından izlenebilecektir) ya da bir uydu ara frekans polaritesinde istenen aktarıcıların (transponderlerin) yayınları toplanacaktır. Sizler bu modülü tamamladığınızda HEAD-END sistemi nedir, nerelere, nasıl kurulur bu soruların cevaplarını fazlası ile bulabileceksiniz. Son teknoloji ve gereksinimlerin doğurduğu bu sistem artık her yerde karģımıza çıkmaktadır. ġekil GiriĢ: HEAD END sistemi 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 HEAD-END (SMA TV) anten tesisatında kullanılan 4 lü LNB (Quadro LNB) elemanının yapısını, çalıģmasını öğrenebilecek ve bağlantısını montaj krokisine uygun olarak yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: 4 lü LNB kullanım amaçlarını ve çeģitlerini araģtırınız. 4 lü LNB hakkında bilgi edininiz. AraĢtırma iģlemleri için internet ortamında araģtırma yapmanız ve uydu tesisat elemanlarının satıldığı mağazaları gezmeniz gerekmektedir. Ayrıca uydu tesisat ve montajı yapan kiģilerden ön bilgi edininiz Yapısı ve ÇalıĢması 1. 4 LÜ LNB (QUADRO LNB) LNB (Low Noise Block Converter - düģük gürültülü blok dönüģtürücü) çanak antenin uydudan almıģ olduğu yüksek frekanslı mikrodalga uydu sinyalini güçlendirip alıcının iģleyebileceği alt frekanslara dönüģtüren elemandır. LNB çanağın ortasındaki kola takılır. LNB lerin çıkıģlarına bağlanabilecek kullanıcı sayılarına göre çeģitleri vardır. Dört çıkıģlı LNB'ler "Quad" ve "Quattro" (Quadro) olmak üzere 2 ana türdedir. "Quad" üniversal LNB bir çanağı 4 farklı kullanıcıya birbirinden bağımsız olarak tüm polariteleri izleyebilecekleri Ģekilde dağıtmakta kullanılır. "Quattro" (Quadro) LNB ise 4 farklı polariteyi aynı anda vermektedir. Her çıkıģında sadece ait olduğu polarite bulunur. Bir merkezi sistemden dağıtım için kullanılır. Resim 1.1 de dörtlü bir LNB görülmektedir. Resim 1.1: "Quattro" (Quadro) LNB 3

8 Bir LNB esas olarak üç ana kısımdan oluģur; Besleme ağzı (feed), Yükseltici (amplifier), Alt frekansa dönüģtürücü (converter) ÇalıĢması Quadro LNB nin çalıģmasına geçmeden önce LNB lerin çalıģmasını kısaca hatırlayalım. LNB ler çanağın topladığı yüksek frekansta mikrodalga sinyalleri güçlendirip alıcının (receiver) iģleyebileceği daha düģük frekans bandına indirip anten kablosundan alıcıya iletir. Çanak anten uydudan gelen yayını odak noktasına toplar, LNB ise toplanmıģ olan bu mikrodalga (2-50GHz) sinyali güçlendirip üzerinde elektronik iģlemlerin daha rahat yapılabileceği daha alt bir frekans bandına (1-2GHz) dönüģtürmektedir."quad" üniversal LNB bir çanağı 4 farklı kullanıcıya birbirinden bağımsız olarak tüm polariteleri izleyebilecekleri Ģekilde dağıtmakta kullanılır. Ġçinde aynı besleme ağzına (feede) bağlanarak tek kabinin içine yerleģtirilmiģ 4 tane genel (üniversal) LNB bulunur. "Quadro" LNB ise her bir çıkıģından AltV, AltH, ÜstV, ÜstH olmak üzere 4 farklı polariteyi aynı anda vermektedir. Her çıkıģında sadece ait olduğu polarite bulunur. Bir merkezi sistemden dağıtım için kullanılır. Bir Quadro-LNB dört ayrı kullanıcı veya çoklu anahtara (multiswitch) bağlanmak için dört adet uydu ara frekans çıkıģına sahiptir. Bunlar; Low Band V : Dikey(Vertikal) Alt bant Low Band H : Yatay(Horizontal) Alt bant High Band V : Dikey(Vertikal) Üst bant High Band H : Yatay(Horizontal) Üst bant Bu çıkıģların frekans bandı alt bant için MHz arası, üst bant için de MHz arasıdır ÇeĢitleri LNB ler çok çeģitli özelliklerine göre sınıflandırılabilmekte ve çeģitlere ayrılabilmektedir. Ancak burada temel amacımız müģterek uydu anten sistemlerini ve elemanlarını incelemek olduğundan LNB lerin çıkıģ sayılarına göre çeģitlerini inceleyeceğiz. LNB lerin çıkıģlarına bağlanabilecek kullanıcı sayılarına göre farklı çeģitleri vardır. Tek kullanıcıya hitap eden tek çıkıģlı LNB, 2 çıkıģ F konnektörü bulunan "Dual" ve "Twin" LNB'ler bulunur. Dual LNB tek bandın tek polaritesini (V) bir çıkıģ tek polaritesini (H) diğer çıkıģ sabit olarak verir. Dual ve Twin LNB'lerin dıģ görünüģleri birbirine çok benzer. Twin Universal bir LNB nin iki çıkıģının her birinde tek genel LNB'de bulunan 4 polarite de bulunur. Ġçinde aynı besleme ağzına (feede) bağlanarak tek kabinin içine yerleģtirilmiģ 2 tane genel LNB bulunur. Böyle bir LNB ile tek çanağı paylaģan iki uydu alıcısı, iki ayrı çanak varmıģ gibi 4

9 birbirinden bağımsız olarak tüm kanalları izleyebilir. Dual LNB ise bir merkezi dağıtımda hem V, hem de H polaritelerini aynı anda dağıtabilmek için kullanılır. Dört çıkıģlı LNB'ler de "Quad" ve "Quadro" olmak üzere 2 ana türdedirler ve bunların da standart (Standard), geliģtirilmiģ (Enhanced) ve gene (Universal) tipleri bulunur. "Quad" genel LNB bir çanağı 4 farklı kullanıcıya birbirinden bağımsız olarak tüm polariteleri izleyebilecekleri Ģekilde dağıtmakta kullanılır. Ġçinde aynı besleme ağzına bağlanarak tek kabinin içine yerleģtirilmiģ 4 tane genel LNB bulunur. "Quadro" LNB ise her bir çıkıģından AltV, AltH, ÜstV, ÜstH olmak üzere 4 farklı polariteyi aynı anda vermektedir. Her çıkıģında sadece ait olduğu polarite bulunur. Bir merkezi sistemden dağıtım için kullanılır. Halen Avrupa da en yaygın olarak kullanılan Astra + Hotbird baģta olmak üzere birbirine yakın 2 uydunun yayınlarını tek çanakla alabilmek için geliģtirilmiģ çok odaklı (multifocus) çanak ve LNB lerde bulunmaktadır. Bu tekparça (Monoblock) LNB aslında 2 besleme ağzı + 2 genel LNB + DiSEqC anahtardan (switchten) oluģmaktadır ve bir tek F konnektörlü çıkıģa sahiptir. Alıcı DiSEqC, 22KHz ve 14/18V besleme seçimlerini kullanarak her iki uydunun toplam 8 polaritesindeki birkaç bin farklı kanal uydu yayınından istediğini seçebilmektedir. Bu tip LNB'ler ancak birbirine belli bir sabit mesafedeki iki uydu için kullanılabilir. Bu tür ve diğer çok çanaklı uygulamalarda kullanılabilmek üzere geliģtirilmiģ kendinden DiSEqC anahtarlı bir giriģ ve bir çıkıģ F konnektörü bulunan "geçiģli LNB" tipleri vardır Bağlantı Yapısı Resim 1.2: Çift çıkıģlı LNB iç yapısı ve çift çıkıģlı LNB dıģ görünüģü Quadro LNB lerin iç yapılarında bahsedildiği gibi 4 adet çıkıģları bulunmaktadır. Quad LNB ler 4 ayrı kullanıcının bağımsız olarak kullanımına izin veren çıkıģlara sahip olduğu için LNB den kullanıcılara bağlantı yapılırken LNB nin 4 adet çıkıģı direkt olarak kullanıcıların alıcılarına (receiverlarına) bağlanır. Quadro LNB ler ise çoklu anahtarlarla (multiswitch) birlikte kullanılmaktadır. Bunların bağlantıları ise LNB çıkıģları çoklu anahtarlarların gerekli giriģlerine bağlanarak yapılmaktadır. 5

10 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Projeye uygun malzeme seçiniz. Antenlerin aparatlarını birleģtiriniz. Antenlerin bağlantı noktalarını iģaretleyiniz. Antenleri bağlantı noktalarından bağlayınız. LNB yi antene monte etmek. Öneriler Malzeme seçiminde malzemelerin proje için uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Anten aparatlarını birleģtirirken doğru aparatı doğru yere yerleģtirmeye dikkat ediniz. Anten bağlantı noktalarını iģaretlerken doğru yerleri iģaretlemeye dikkat ediniz. Antenleri bağlantı noktalarından bağlarken dikkatli olunuz. LNB yi antene monte ederken montaj parçalarının zarar görmemesine dikkat ediniz. 6

11 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. AĢağıda boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) LNB nin Ġngilizce açılımı Low Noise Block Converter dir. 2. ( ) LNB nin Türkçe karģılığı yüksek gürültülü dönüģtürücüdür. 3. ( ) LNB ler uydudan alınan sinyalleri alıcıların iģleyebileceği frekans değerlerine dönüģtüren elemanlardır. 4. ( ) Ġki kullanıcının bir çanağı bağımsız olarak kullanmalarını sağlayan LNB çeģidi Tekli LNB dir. 5. ( ) Quad LNB ler 4 kullanıcının tek çanağı bağımsız kullanması içindir. 6. ( ) Quadro LNB ler çoklu anahtarlarlı sistemlerde kullanılmak için yapılmıģ 6 çıkıģa sahip LNB lerdir. 7. ( ) Quadro LNB ler sadece iki alt bant (yatay ve dikey) ara frekans çıkıģına sahiptirler. 8. ( ) Quadro LNB lerde dikey alt bant, dikey üst bant, yatay alt bant ve yatay üst bant olmak üzere 4 ara frekans çıkıģı mevcuttur. 9. ( ) Quad LNB içinde, aynı besleme ağzına bağlanarak tek kabinin içine yerleģtirilmiģ 2 tane genel LNB bulunur. 10. ( ) Çok odaklı (Multifocus) çanak ve LNB ler 2 uydunun yayınlarını tek çanakla alabilmek için geliģtirilmiģ sistemlerdir. 7

12 Bir arkadaģınızla birlikte yaptığınız uygulamayı değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz davranıģları tamamlama yoluna gidiniz. ĠĢlem Basamakları Evet Hayır 1. El takımlarını (yan keski, kargaburnu ) tam olarak hazırladınız mı? 2. Projeye uygun malzeme seçtiniz mi? 3. Seçilen malzemeleri uygun Ģekilde birleģtirdiniz mi? 4. Bağlantı noktalarını iģaretlediniz mi? 5. Sistemin bütün malzemelerinin bağlantılarını yaptınız mı? 6. Mesleğe uygun kıyafet (önlük) giydiniz mi? 7. ÇalıĢma alanını ve aletleri tertipli düzenli kullandınız mı? 8. Montaj alanının temizlik düzenine dikkat ettiniz mi? 9. Montaj iģlemine geçmeden önce malzemeleri kontrol ettiniz mi? 10. Zamanı iyi kullandınız mı? DEĞERLENDĠRME Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi araģtırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 8

13 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 Head-end (SMA TV) uydu anten tesisatında anten yönlerini uydu ayar cihazı kullanarak ayarlayabilecek ve kablolama iģlemini montaj krokisine uygun olarak yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: HEAD-END (SMA TV) ünitesi nedir, Niye ihtiyaç duyulur araģtırınız. Çevrenizde bir uydu anten tesisatı kuran iģletme varsa onu ziyaret ederek gerekli bilgileri alınız. Bir anten tesisatı kurulurken yanında bulunarak izlenimlerinizi not alınız. AraĢtırma iģlemleri için internet ortamında araģtırma yapmanız, teknik servisleri gezmeniz ve HEAD-END (SMA TV) sistemini kullanan kiģilerden ön bilgi almanız gerekmektedir. 2. HEAD-END ÜNĠTESĠ HEAD END (SMATV -Satellite Master Antenna TV) site, tatil köyü, otel, iģ merkezi, hastane, vb. yerleģim yerlerinde tek kablo üzerinden istenilen sayıda TV kanalının iletilmesi için oluģturulan sisteme denir. ġimdi bu sistemleri inceleyelim. HEAD-END merkezi sistem sitelerde, otellerde kullanıcıların çok olduğu yerlerde kullanılır. Head-End sistemi bir merkeze kurulur. Bu merkezde kanalların alınacağı uyduya yönlendirilmiģ çanaklar ve HEAD-END sisteminden oluģur. Ayrıca bu sistem kanallarla sınırlıdır. (45 kanal civarında) Ġstenilen 45 kanal kullanıcıları tarafından seçilir ve sistem kurulur. Bu merkezden tek kablo üzerinden kullanıcılarına bölünerek verilir. Kullanıcılar evlerinde bağımsız olarak birden fazla TV izleyebilirler. Burada merkezde 45 kanal varsa her kanal için bir alıcı (receiver) var anlamına gelir. TV tünerlerinde S 04 den S41 ve VHF III 5 de 12 bantlar arasında yayın gönderilir, evlerde kabloyu doğrudan TV ye takarak seyretme imkanı verir. Bu sistemin merkezde kurulması $ civarında tutar bunu kurduktan sonra artık buradan alınacak kablo ile istediğiniz kadar aboneye yayın verebilirsiniz. Bu merkezden sonra yayının zayıfladığı yerde yükseltici ile güçlendirerek devam edebilirsiniz. Bu tip sistemler genellikle villalarda oda sayısının çok olması ve TV sayısının da fazla olmasından dolayı tercih edilirler. HEAD-END sisteminde abone sayısı ne kadar çok olursa maliyet o kadar düģer. 9

14 2.1. Yapısı ve ÇalıĢması HEAD-END (SMATV -Satellite Master Antenna TV) ve MATV (Master Antenna TV ) terimleri uydudan ve havadan gelen (terrestrial) sinyallerin birlikte veya ayrı ayrı alımı, iģlenmesi ve dağıtımı ile ilgili tüm ürün ve sistemleri belirtmek için kullanılır. Çoklu anahtar (Multiswitch) kullanarak uydu ara frekans sinyal dağıtımının yapılması yani uydu yayının dağıtılması bazı binalarda mümkün olmayabilir. (Özellikle mevcut yerel TV dağıtım hattının uydu yayınına göre değiģtirilmesi gereken durumlarda). Daha önceden binada bir merkezi dağıtım sistemi var ise bu merkezden her daireye müstakil bir hat çekmek mümkün değildi. Bu durumda eklenecek uydu kanalları ya HEAD-END merkez panosunda VHF-/UHF- kanallara dönüģtürülerek sisteme verilecek (bu durumda kısıtlı sayıda ilave uydu yayını "uydu alıcısı kullanılmadan" kullanıcılar tarafından izlenebilecektir) ya da bir uydu ara frekans polaritesinde istenen yansıtıcıların (transponderlerin) yayınları toplanacaktır ÇalıĢması Bir SMATV sistemi birçok son kullanıcı arasında, uydudan ve havadan gelen (terrestrial) sinyaller için kaynağın paylaģılması yoludur. Büyük ve orta ölçekli projelerde, müģterilerin istediği yerli, yabancı yayınların uydu üzerinden alınması ve ilgili mahallere dağıtılmasını ve net olarak TV görüntülerinin kullanıcı tarafından izlenmesini sağlar. Bu sistem, TV priz sayısı çok olan (kullanıcı sayısının yoğun olan) projelerde çok verimlidir ve maliyeti diğer TV yayın izleme sistemlerine göre düģüktür. Bu sistem aynı zamanda, kablolu TV ve sayısal (dijital) TV dağıtıcı sistemleri ile bütünleģerek birlikte çalıģabilir. Sistem antenler, merkezi ünite ve saha dağıtım ekipmanlarından oluģur. Antenler, izlenecek uyduya göre seçilir. Merkezi ünite (modülatör, receiver, tapoff, splitter.) ise, toplam izlenecek kanal sayısına göre tespit edilir. Bu ünitede, sayısal/analog(dijital/analog) alıcı üniteleri, ana kasa ve diğer modüller bulunmaktadır. Dağıtım ekipmanları olarak ise ana ve dağıtım hat yükselteçleri, tap-off, splitter, TV prizleri ve konnektörler kullanılmaktadır. GeliĢen teknoloji ile beraber SMATV sisteminde kullanılan kablo üzerinden TV yayını yanında birçok hizmet de sunulabilmektedir. Örneğin yüksek hızlı internet, dahili telefon sistemi, bilgi (info) kanalı, çeģitli etkileģimli (interaktif) hizmetler, kamera güvenlik sistemi vb. bunlardan bazılarıdır. Günümüzde sayıları giderek artan sayısal yayın paketlerini (Digitürk, Star Digital, Cine+...) SMATV sistemi bünyesinde seyrettirmek de çok kolaydır. SMATV, sistem merkezine konulacak özel dönüģtürücüler ile (QPSK/QAM transmodulator) bu yayın paketlerini oluģturan tane TV kanalını, sadece 7-8 tane VHF veya UHF kanalından iletmek mümkündür. Böylece bu sistem sayesinde kullanılan birden fazla sayısal yayın paketleri kutuları yerine tek bir kutu (set top box) almak suretiyle bu yayınları izleyebileceklerdir. Aynı zamanda bu tip yayınları izlemek için kullanılan uydu anteni 10

15 ihtiyacı ortadan kalkacak ve böylece bu tip sistemler için istenen kurulum ücreti de ortadan kalkmıģ olacaktır. Ayrıca SMATV de etkileģimli hizmetler için uygun altyapı bulunmaktadır. Genel olarak uydu ve havadan gelen sinyallerin dağıtımı için iki farklı metod kullanılır. IF spektrumunun yeniden dönüģtürülerek seçilen yansıtıcı yayınlarının yeniden dizildiği ve tek kablonun içinde dağıtıldığı sisteme HEAD-END sistemi denilmektedir. Bu sistemde merkezden farklı bir dağıtımı seçerek istemek mümkün olmamaktaydı. Ancak modern tam sayısal tek kablo üzerinden dağıtımlarda DiSEqC Seviye 1.1 veya 2.1 sistemlerinin sağladığı tam esnek (fleksibl) tanımlamalar sayesinde 30 a kadar hane sayısı için her birinin alt ve üst bantları, dikey ve yatayları olan en az iki uydu pozisyonu (8 polarite) tek kablolu dağıtımla gerçekleģtirilebilmektedir. Tipik bir SMATV sistemi aģağıda sıralanan ana bölümlerden oluģur. Karasal yerel anten(terrestrial antenler) Uydu antenleri Quadro LNB (Low Noise Block) Çoklu anahtar (Multiswitch) Alıcı (Receiver) Modülatör Ayırıcı (Tap, Tapoff), bölücü (Splitter), prizler BirleĢtirici (Combiner) Yükseltici (Amplifier) Güç kaynağı (power) Resim 2.1: Temel bir Head-end sistemi 11

16 Bu tip bir sistem temel olarak söyle çalıģmaktadır. Öncelikle Ģunu belirtmek gerekir ki bu tip sistemlerde kullanılacak elemanların özellikleri kullanıcı sayısına ve istenilen özelliklere göre değiģmektedir. Anlatacağımız sistem 2 uydu anteni ile yapılmıģ bir örnektir. Uydu antenlerinden quadro LNB lerle alınan sinyaller çoğullanmak için çoklu anahtara (multiswitch) gelir. Çoklu anahtarlar (Multiswitch) bilindiği gibi antenlerden gelen sinyallerin çoğullanarak alıcılar(receiverlar) tarafından kullanılmasını sağlamaktadır. Çoklu anahtarlar tarafından çoğullanan çıkıģlar sistemin özelliğine göre sayıları belirlenecek alıcılara gider. Alıcılardan çıkan ses (audio) ve görüntü (video) sinyalleri ise modülatörlere giriģ yapılmaktadır. Modülatörlerden çıkan sinyaller ise bir birleģtirici (combiner) ile birleģtirilerek tek bir kabloya indirgenmiģ ve artık TV lerde kullanılabilecek Ģekle gelmiģtir. BirleĢtiricilerden çıkan TV sinyali sistemin özelliğine, mesafeye göre zayıflayabileceği için, hat çekimi sırasında sinyalin kalitesi ölçülerek zayıflamanın olduğu yerlerde yükselteçler kullanılarak sinyal güçlendirilmelidir. Ayrıca tek kablo ile gelen sinyalin gerek bina içerisinde gerekse daire içerisinde birçok daire veya odaya paylaģtırılması gereken durumlarda ayırıcı (tap) ve bölücü (splitter) gibi elemanlar kullanılarak sinyal çoğullanmalıdır. Son olarak bu sinyallerin TV ye aktarılması için prizler kullanılmaktadır. Bu tip bir tesisatın çekiminde kullanılacak kablo ve konnektörlere de dikkat edilmelidir. Örneğin çok uzak mesafelere dağıtım yapılacak ve kablo yeraltından veya kanalizasyon kanallarından geçirilecekse, kablonun çeģitli haģerelerden (böcekler, fare gibi) zarar görmemesi ve sinyalin zayıflamaması için içinde vazelin kaplaması bulunan RG 11 tipi kablo kullanılmalıdır. Tabi dairelere çekilecek kablolarda da Rg 6 tipi koaksiyel kablo kullanılmalıdır. Konnektörler ise kablonun kalınlığına uygun çapta seçilmelidir. Ek yapılması gereken durumlarda ise penslerle sıkmalı T ve F tip bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Resim 2.2: RG6 Kablo için sterling bağlantı sıkıģtırma ve rg11 için sıkmalı f bağlantı pensesi Sistemin çalıģmasını bu Ģekilde inceledikten sonra, Ģimdi de HEAD-END sistemlerinde kullanılan (yukarda belirttiğimiz) ve daha önce anlatmadığımız temel elemanları ve özelliklerini inceleyelim Çoklu Anahtar (Multiswitch) Çoklu anahtarlar (Multiswitchler) uydu antenlerinden alınan sinyalleri kullanıcılar arasında bağımsız olarak paylaģtıran ara birim elemanlarıdır. Çok sayıda kullanıcının bir ortak antenden yararlanabilmeleri için kullanılan yöntemlerden birisi çoklu anahtar 12

17 kullanarak uydu ara frekansı (IF) paylaģımı yapmaktır. Çoklu anahtara bağlanan kullanıcıların herbiri tek kullanıcılı bir sistemdeki kullanıcının aldığı uydu sinyallerinin hepsini aynen alır. Bir çoklu anahtar temel yapı olarak üzerinde giriģleri ve çıkıģları barındırır. Çoklu anahtarlar giriģ ve çıkıģ sayıları ile ardıģıl (kaskad) bağlantıya sahip olup olmamalarına göre isimlendirilir. Örneğin (9x8) lik bir çoklu anahtarın 9 adet giriģi ve 8 adet çıkıģı vardır. Bu çoklu anahtar 2 adet çanak anten üzerindeki quadro (4 lü) LNB den gelen 8 giriģe ek olarak 1 adette normal TV anteninden veya kameradan gelen bilgiyi (UHF, VHF) alarak, çıkıģından 8 adet kullanıcının (receiver) bağımsız olarak kullanmasını sağlar. Çoklu anahtarlar LNB ler aracılığı ile uydu antenlerinden alınan sinyallari uydu ara frekansı (IF) paylaģımı esasına göre paylaģtırarak kullanıcıların bağımsız olarak kullanmalarını sağlar. Resim 2.3 te (9x8) lik bir çoklu anahtar görülmektedir. Çoklu anahtarın üst kısmında 9 adet giriģ bulunmaktadır. Bu 9 bağlantı noktasından sağdan-sola ilk 8 adedi iki adet çanak antene bağlı 2 adet 4 er çıkıģlı quadro LNB lerin çıkıģlarının bağlanması için, diğer bağlantı noktası ise harici bir TV (UHF, VHF) anteni bağlantısı içindir. Diğer uçlar ise 8 adet kullanıcı (receiver) çıkıģ bağlantı noktalarıdır. Çoklu anahtar üzerindeki bazı yazıların anlamları ise; SAT SYSTEM A : 1.çanak anten sistemi giriģleri SAT SYSTEM B : 2.çanak anten sistemi giriģleri Low Band V : Dikey Alt tant Low Band H : Yatay Alt tant High Band V : Dikey Üst tant High Band H : Yatay Üst tant Terr. : Karasal TV anten (UHF, VHF) bağlanması için Receiver : ÇıkıĢ uçları Resim 2.3: (9x8) lik bir çoklu anahtar Çoklu anahtarlar giriģ ve çıkıģ sayılarına göre çeģitlere ayrılmaktadır. GiriĢ ve çıkıģ sayılarına göre çok çeģitli çoklu anahtarlar bulunmasına rağmen temel olarak aģağıdaki Ģekildedir; (9x8) çoklu anahtar (9x8) ardıģıl (kaskad lı) çoklu anahtar (9x16) çoklu anahtar (9x16) ardıģıl (kaskad lı) çoklu anahtar 13

18 (9x8) lik bir çoklu anahtarın daha önce değinildiği gibi 9 adet giriģi ve 8 adet çıkıģı bulunmaktadır. Standart çoklu anahtarların yetersiz kaldığı yerlerde çıkıģ kullanıcı sayısını artırmak için ardıģıl özellikli çoklu anahtarlar kullanılmaktadır. 17x8 çoklu anahtar 4 uydu anteninin 8 uydu alıcısı tarafından ortak kullanılması içindir. Bir çoklu anahtar uydu anten sistemine bağlanırken öncelikle çanak antenlerin LNB lerinden gelen alt ve üst bant yatay ve dikey ara frekans uçlarının bağlantıları çoklu anahtar üzerindeki LNB giriģ yerlerine dikkatli bir Ģekilde bağlanır. Daha sonra eğer ihtiyaç varsa TV anteni Terr. (Terrestrial-yerel) giriģine bağlanır. Son olarak çıkıģ alıcı (receiver) bağlantıları yapılarak sistem tamamlanır. AĢağıdaki resim 2.4 te eski (2x6) lik çoklu anahtarlı bir sistemin bağlantısı verilmiģtir. Burada dörtlü LNB den gelen 4 çıkıģın ikisi çoklu anahtara girilerek 6 kullanıcıya çıkartılmıģtır. LNB nin kalan 2 çıkıģı ise yine bağımsız kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir. Resim 2.4: 2x6 lik çoklu anahtarlı bir sistemin bağlantısı ġekil: 2.1 de 9x8 lik çoklu anahtarlı bir sistemin komple bağlantısı verilmiģtir. Buradaki sistemde (9x8) çoklu anahtar kullanılmıģtır ve iki uydudan 8 alıcıya dağıtılmıģtır. Eskiden 4 çıkıģlı LNB yoktu en fazla 2 çıkıģlı vardı hatta daha öncesinde 2 çıkıģlı LNB de yoktu çoklu anahtarlar kullanılıyordu. Çoklu anahtar 4 çıkıģlı, 6 çıkıģlı, 8 çıkıģlı ve 12 çıkıģlı olarak üretiliyor hatta bazı firmalar 2 adet 8 çıkıģlıyı birleģtirip 16 çıkıģlı olarak piyasaya sunmuģlardır. Ancak Ģimdi 8 çıkıģlıya kadar LNB var artık 8 den sonrası için çoklu anahtarlar kullanılıyor bu da en fazla 12 daireye kadardır. Bundan sonra ardıģıl sistemi devreye girer bu da bir sonraki örnekte anlatılmaktadır. 14

19 Bu çoklu anahtar sisteminde çanaklar kurulur (1 veya 2 çanak). Çanaklara quadro LNB takılır. Bu LNB lerde 4 çıkıģ vardır ve alt bant V, alt bant H, üst bant V, üst bant H olarak yayınlar alınır. Daha önce bahsedildiği gibi çoklu anahtarda da aynı giriģ yerleri vardır ve yerlerine bağlanır. Tüm dairelerden gelecek kesintisiz ve bağımsız kablolar bu çoklu anahtar çıkıģlarına bağlanır ve evlerdeki alıcılarda diseqc ayarları Tone Burst olarak A ve B olarak ayarlanır. Çoklu anahtarda A giriģ ve B giriģ vardır. A giriģe hangi uydu bağlandı ise alıcı da ona göre ayarlanmalıdır. Bu Ģekilde apartmanlarda bir veya iki çanak ve çoklu anahtar kullanılarak hem apartmanlarda çanak kirliliğine son verilir hem de daha ucuza mal edilmiģ olur. ġekil 2.1: 9x8 lik çoklu anahtarlı bir sistemin komple bağlantısı Ayrıca merkezi sistemler apartmanları güzelleģtirir ve kiremitlerin kırılmasını de önlemiģ olur. ġekildeki yerel anten giriģi çoklu anahtarlarda bulunan yerel anten giriģine; eğer çatıda VHF ve UHF anten ve santralı varsa santral çıkıģını çoklu anahtardaki Terr. (veya ANT.) giriģine girerek uydu anten kablo üzerinde evlere hem uydu yayını hem de yerel yayını taģımıģ olur. Evlerde uydu prizi kullanarak uydu yayını ve yerel yayını ayırtarak TV den TV ye uydudan uyduya bağlayarak tek kablo üzerinde aynı anda uydu yayını ve yerel yayını seyretmek mümkündür. Resim 2.5 te ise çoklu anahtarların ardıģıl bağlanması ile ilgili bir örnek gösterilmiģtir. ArdıĢıl sistemi, normal çoklu anahtarlarla 12 daireye kadar olur veya 16 çıkıģlı olur, bunlardan sonra ardıģıl devreye girer. ArdıĢıl sistemi daha sağlıklıdır. Çünkü ardıģıl sistemine her zaman ilave etmek mümkündür. Örnekten de anlaģılacağı gibi bir tane 9x16 ardıģıl, bir tanede 9x8 normal çoklu anahtar kullanarak 24 15

20 çıkıģı elde edilmiģtir. Bu Ģekilde devam ederek istenilen sayıda kullanıcı sayısına ulaģılması mümkündür. Aynı mantıkla 48 çıkıģı elde etmek için ise 2 adet 9x16 ardıģıl üstte ve 1 adet 9x16 normal en alta olarak dizilir =48 çıkıģ elde edilmiģ olur. ArdıĢıl bağlantı yapılırken dikkat edilmesi gereken bir husus da ardıģıl sisteminde kullanılan çoklu anahtarların beslenmesi durumudur. ArdıĢıl çoklu anahtar bağlantısı yapılırken ardıģıl özellikli çoklu anahtar en üstte olur. Altında ise yine ardıģıl özellikli veya artırılmak istenilen kullanıcı sayısına göre normal çoklu anahtarlar yer alır. Ġlk çoklu anahtar enerjiye bağlanır. Diğer çoklu anahtarlar ise enerjisini ilk (ana makine) çoklu anahtardan alır. Resim 2.5: Çoklu anahtarların ardıģıl bağlanması Alıcı (Receiver) Arttech 19 " HSR 9001 Rock tipi alıcı, HEAD-END sistemleri için profesyonel çözüm isteyen yerlere tavsiye edilebilir. Bu cihazlar daha sağlıklı bir görüntü ve uzun süreli dayanıklılık sağlamaktadır. Mpeg 2 Digital DVB Uyumlu AV ÇıkıĢı 19 standardına uygun esnek ve entegre olabilen estetik yapıdırlar. Uzaktan kumanda olmaksızın programlanabilirler. Kablo TV ve analog yayınlar için entegrasyon sağlamaktadır. Yüksek hassasiyetli LNB giriģi sayesinde daha net ve hassas görüntüler elde edilmektedir. 16

21 Eğer bulunduğunuz yerlerde uzun süreli yayın izleniyor ve abone sayısı çok ise bu cihazları tercih etmeniz doğru olacaktır. Aynı dolabın içerisinde sıralı Ģekilde yerleģtirilerek yer avantajı sağlarlar. Resim 2.6: Rock tipi alıcılar Resim 2.7: Rock tipi alıcı Modülatör Ortak anten sistemlerinde kullanılan tek yan bant mono ses (audio) modülatör C/N (Carrier to Noise- taģıyıcı gürültü) oranı 58 db'nin üzerindedir. MS 511 her bir TV kanalı için modülasyon SAW (surface acustic wave filter) filtreli olarak yapmaktadır. HEAD-END sisteminin ana parçalarından birisi de modülatörlerdir. Tek yan bant ve çift yan olarak da gruplandırılmıģlardır. Piyasadaki sistemlerde daha çok tek yan bant tercih edilmektedir. Resim 2.8: Modülatör ön yüzü 17

22 Resim 2.9: Modülatör arka yüzü Ayırıcı (Tap, Tapoff), Bölücü (Splitter), Prizler ve Konnektörler Tap: TV dağıtım hatlarında kullanılan ayırıcı (yan çıkıģ) elemanı. Farklı yayın frekanslarını birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Örneğin kablolu TV, sayısal uydu yayını, Ģifreli yayınlar gibi farklı polaritedeki yayınları ayırmak bu elemanın görevidir. Splitter (Ayırıcı, dağıtıcı): Bir iģareti iki veya daha fazla yola ayırmak veya dağıtmak için kullanılan alet veya sistem. Daha çok sinyalleri istediğimiz sayıda çoğaltmak için tercih edilirler. AĢağıda bunların çeģitlerini göreceksiniz. 1/4 Aktif Splitter, MHz Aktif Bölücü - Aktif Splitter GeçiĢ Kazancı +2Db. Girilen sinyali 4 e bölmektedir. Resim 2.10: 1/4 Aktif splitter 1/6 Aktif Splitter. Bu eleman ise giriģine gelen tek sinyali 6 ya bölmektedir. Hem AC hem DC çıkıģ verebilmektedir. Resim 2.11: 1/6 Aktif splitter 1/6 Pasif Splitter MHz çalıģma frekansı. Aktif splitter e göre farkı DC çıkıģları geçmesidir. Tüm ÇıkıĢlarda DC Pas 18

23 Dört yan çıkıģlı TAP: Resim 2.12: 1/6 Pasif splitter Resim 2.13: Dört yan çıkıģlı tap 1/8 Sinyal Bölücü Girilen sinyali 8 e bölen elemandır MHz Tüm ÇıkıĢlar Kasa Üstü Sinyal kaybı çok düģüktür. Resim 2.14: 1/8 Sinyal bölücü SAT (IF) + TV (RF) + FM anten prizi: Dairelerde kullanılan prizdir. Hem radyo, hem TV hem de kapalı devre yayınlarını seyretmek için kullanılmaktadırlar. Resim 2.15: Sat+TV+FM anten prizi 19

24 TV(RF)/SAT + RF sonlu prizler: SonlandırılmıĢ prizlerdir. Sinyal kaybını önlemek için daha çok tercih edilmektedirler. Resim 2.16: TV/SAT+RF sonlu Priz 2 GiriĢli SAT (IF) + TV (RF) + Radyo anten prizi: Birden fazla giriģe ihtiyaç duyulmuģ ise bu prizler tercih edilebilir. Resim 2.17: 2 giriģli Sat+TV+Radyo anten prizi Rg6 sterling baskı bağlantı elemanı(kompressing konektör): Tek parçadan ibarettir nikel kaplama bronz malzemeden yapılmıģtır UV kararlı O bilezik(ring), kolay, tanımak için renk kotludur. RFI ekranlama koruması 80dB den fazladır. SCTE standartlarına uyum sağlayacak Ģekilde mükemmel nem koruması sağlar. Standart altı köģe baģlıdır. Kablo tutma gücü kablo kopma gücünden fazladır. Sokma ve geri dönüģ kayıpları SCTE standartlarının üstündedir. Sterling SPl bağlantı elemanları her türlü endüstri standardı ve ekran etkinliği, nem tutma, korozyon, sağlamlık, geri dönüģ gibi konulardaki tüm standart değerlerinin üstünde olduğu test edilmiģtir. Resim 2.18: Rg6 sterling baskı bağlantı elemanı RG6 Vidalı F bağlantı elemanı: Bağlantı elamanı bu sistemin can damarlarından birisidir. Eğer sinyallerinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız iyi bir bağlantı elamanı almanız gerekmektedir. 20

25 Resim 2.19: RG6 vidalı F bağlantı elamanı RG6 sıkmalı F bağlantı elemanı: Sıkmalı olmasından dolayı uzun süreli kullanımlarda tercih edilmektedir. Sinyal zayıflaması yoktur. Resim 2.20: RG6 sıkmalı F bağlantı elemanı RG11 vidalı F bağlantı elemanı: Daha da ileri seviyelerde tercih edilmektedirler. Fiyatları yüksek olduğundan profesyonel sistemlerde kullanılır. Resim 2.21: RG11 vidalı F bağlantı elemanı RG 11 sıkıģtırmalı F bağlantı elemanı: En sağlıklı ve sağlam bağlantı elemanı çeģididir. Fiyat performans özelliği yüksektir. 21

26 BirleĢtirici (Combiner) Resim 2.22: RG 11 sıkıģtırmalı F bağlantı elemanı 12 kanal pasif HEAD-END birleģtirici (combiner) (trunline millenium 95-tmd micro demodülatör) Teknik Özellikler: ÇalıĢma frekansı: MHz Kanallar: VHF, UHF, CATV GiriĢ Seviyesi: 55dB mv Video Genliği: 0,8 1,2 Vp-p ÇalıĢma Gerilimi: 12 V (dc) Güç: 250mA ÇıkıĢ empedansı: 75 Ω ÇalıĢma sıcaklığı: 0 50 derece Resim 2.23: BirleĢtirici ve teknik özellikleri Sinyalleri modülatör çıkıģından sonra tekrar birleģtirmek için kullanılan elemanlardır. Sayısal göstergeleri sayesinde çalıģma kanalları görülebilmektedir. VHF, UHF, CATV (Kapalı Devre sistemi) sistemlerini desteklemektedir. 22

27 Yükseltici (Amplifier) AI-133 GeniĢBant Bina Ġçi Yükseltici, G=24 db, 1 GiriĢ - 2 ÇıkıĢ, UHF- VHF/Interband, 5 65 MHz Geri DönüĢ (230 Vac) VHF ve UHF bantlarında ayrı ayrı yükseltme iģlemi yapabilmektedir. Bağımsız kazanç kontrolüne sahiptir. 2 adet çıkıģ ve 24 db kazanç sağlar. ABS plastik kutu içerisinde Zamak döküm ile maksimum korumalıdır. Max. ÇıkıĢ 115 db. Sinyal seviyesinin düģtüğü yerlerde seviyeyi yükseltmek için kullanılır. Sinyali seviyesi 60 db nin altına düģtüğünde mutlaka yükselteç kullanmanız gerekir, aksi takdirde sinyali göremeyebilirsiniz Güç Kaynağı (Power Supply) Resim 2.24: Yükseltici 10 adet modülatör ve yükseltici için güç kaynağı, on adet modülatör ve bir adet yükseltece kadar besleme kapasitesine sahiptir. BeĢli kablo ile gücü modülatörlere iletmektedir. Elektrik dalgalanmalarına, aģırı güce ve kısa devreye karģı korumalıdır. Zamak dıģ korumaya sahiptir. Güç kaynağının bir tarafı ızgara Ģeklindedir. Sistemin beslemesini sağlar. AĢağıdaki Ģekilde gösterilmiģtir. Resim 2.25: Güç kaynağı 23

28 Dolaplar (Kasalar) 19"Rack Network HEAD-END Dolap Boy:24U 1320mm En:60cm Derinlik:60cm Özellikler: 2 fan motor+term 2 adet raf 6'lı sigortalı priz Resim 2.26: Bir HEAD-END sisteminin yerleģtirildiği dolap AĢağıdaki Ģekilde ise bu sefer rock tipi alıcılar için tasarımlanmıģ dolap çeģidini görüyorsunuz. Resim 2.27: Rock tipi kasalar 24

29 2.3. ÇeĢitleri Head-end (SMA TV) sisteminin çeģitlerini analog ve sayısal olarak çeģitlendirebiliriz. Burada yayın sistemi önemlidir. Hangi yayın sistemi kullanılırsa Head-end sistemi ona göre seçilmelidir. Son çıkan teknolojide artık sayısal yayıncılık daha gözde olduğu için bu sistem kullanılmaktadır. Head-end sistemlerini ayrıca kullanıcı sayısına göre de çeģitlendirmek mümkündür. Burada abone sayısına göre sınıflandırma yapmak mümkündür. Bazı yerlerde 30 abone yeterli olurken sitelerde 3000 e kadar çıkmak mümkündür. Ayrıca kullanılan modülatör tipine göre de çeģitlendirme olabilmektedir. Burada da tek yan bant ve çift yan bant olmak üzere iki çeģit söylenebilir. Bununla ilgili Ģu ana kadar daha çok anlatılan tip tek yan bant tipidir Bağlantı Yapısı Resim 2.28: Bir Head-end bağlantısı Bağlantı yapısını incelerken sistemi bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. Çanak antenden baģlayarak yükselticiye gelene kadar elemanlar incelenmelidir. ġekil 25

30 2.28 deki bağlantı yapısında kullanılan alıcıların rock tipi olduğu görülmektedir.ġekil 2.29 da ise bir baģka HEAD-END sistemi bağlantısı gösterilmiģtir. Burada ise normal bir alıcı kullanılarak kurulmuģ sistem gösterilmiģtir. Burada maliyet biraz daha düģmektedir. Resim 2.29: Head end bağlantı yapısı Resim 2.30: Bağlantılar 26

31 2.5. Dağıtım Sisteminde Sinyalin Kalitesini Etkileyen Unsurlar HEAD-END dağıtım sisteminde sinyalin kalitesini, sistemin bütün parçaları ayrı ayrı etkilemektedir. Bu nedenle sistemi kuracağımız zaman iģin baģından sonuna kadar titiz olmak zorundayız. Sistemde öncelikli olarak kullanılan kablodan kaynaklanan sorunlar olabilir. Bunun için kullanılacak kablo cinsi önemlidir. Eğer empedansı düģük olan bir kablo kullanırsanız izleyeceğiniz sinyal zayıf kalabilir. Profesyonel sistemlerde bu özellik göz önünde bulundurulur. Kullanılacak kablonun uzunluğu da önemli bir unsurdur. Eğer çok uzun kablo kullanılırsa ilerleyen hatlarda sinyal zayıflar ve yayın etkilenir. Tesisatı döģeyeceğiniz yerler bile önemlidir. Kablonun geçtiği yer enerji hattına yakın ise sinyal etkilenecektir. Bu sebeple tesisatı mümkün olduğu kadar enerji iletim hatlarından uzak tutmak gerekir. Kablomuzun manyetik alandan etkilenmesini önlemeliyiz, yoksa manyetik alan sinyalin seviyesini düģürecektir. Tesisatta mümkün olduğunca kıvrımları az tutmalıyız, yoksa aģırı kırılma sinyal seviyesini düģürür. Kullanılan alıcıların dayanıklılığı, performansı, çıkıģ genliği hepsi birer unsurdur. Buralarda kaliteli alıcı kullanmak gerekecektir. Bu tür sistemler genellikle bir sefer kurulacağı için olabilecek arızalar en aza indirgenmelidir. Arıza durumunda takibin kolay olması için sistem en az hata ile çalıģmalıdır. Kullanılan modülatörün kalitesi bile sinyal seviyesini etkileyecektir. Sistemin testini yaparken sinyal seviyesinin düģtüğü yerlere yükseltici bağlamak zorundayız. Eğer bunları kullanmazsak sinyalimiz kaybolacaktır. Kablo tesisatının geçtiği yerler eğer haģeratın çok olduğu yerler ise bu sefer dayanıklı (vazelinli) kablo kullanmak zorundayız. Zamanla kablolar dıģ darbelerden etkilenecektir. Ayrıca tesisat mümkün olduğunca yeraltından geçirilmemelidir. Çünkü buralar sinyal seviyesini düģürecektir. 27

32 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Anten kablolarını kablo kanalına döģeyiniz. Kablo uçlarına uygun bağlantı elamanlarını bağlayınız. Yerel anten çıkıģını modülatöre, çanak anten ve Quadro LNB çıkıģlarını HEAD- END cihazı giriģlerine bağlayınız. HEAD-END modülatör çıkıģını bölücüye (splitter) bağlayınız. Bölücü çıkıģını ortak anten tesisatına bağlayınız. Bağlantıları kontrol ediniz. Öneriler Gerekli olan kablo uzunluğuna göre ayarladıktan sonra düzgün döģenmiģ kablo kanallarına yerleģtiriniz. DıĢarıda kablo bırakmayınız. Bağlantı elamanları pensesini kullanarak kablolara zarar vermeden uygun bağlantı elamanlarını bağlayınız. Quadro LNB çıkıģını HEAD-END ünitesi giriģine bağlayınız. Modülatör çıkıģını bölücüye bağlayınız. Bölücü çıkıģını ortak anten tesisatına bağlayınız. Tüm tesisatta kullanılan bağlantıları son kez kontrol ediniz. Dikkatli bir Ģekilde inceleyiniz. 28

33 UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Yerel anten ayarını yapınız. Çanak anteni istenilen uyduya yönlendiriniz. LNB çıkıģını sinyal seviyesi ölçüm cihazına bağlayınız. Ölçüm cihazında sinyalin en yüksek olduğu seviyeyi tespit etmek için çanak anteni çeviriniz. LNB ayarını yapınız. Çanak anteni iģlemler bittikten sonra sabitleyiniz. Öneriler Gerekli olan kablo uzunluğuna göre ayarladıktan sonra düzgün döģenmiģ kablo kanallarına yerleģtiriniz. DıĢarıda kablo bırakmayınız. Bağlantı elemanı pensesini kullanarak kablolara zarar vermeden uygun bağlantı elemanını bağlayınız. Quadro LNB çıkıģını HEAD-END ünitesi giriģine bağlayınız. Modülatör çıkıģını bölücüye bağlayınız. Bölücü çıkıģını ortak anten tesisatına bağlayınız. Tüm tesisatta kullanılan bağlantıları son kez kontrol ediniz. Dikkatli bir Ģekilde inceleyiniz. 29

34 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. AĢağıda boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) Tek kablo üzerinden istenilen sayıda TV kanalının iletilmesi için oluģturulan sisteme HEAD-END sistemi denir. 2. ( ) Tesisat kablolarını manyetik alan olan yerlere kurmalıyız. 3. ( ) Sinyalleri modülatör çıkıģından sonra tekrar birleģtirmek için kullanılan elemanlara yükseltici denir. 4. ( ) Çoklu anahtarlar uydu antenlerinden alınan sinyalleri kullanıcılar arasında bağımsız olarak paylaģtıran arabirim elemanlarıdır 5. ( ) Splitter (ayırıcı, bölücü) bir iģareti iki veya daha fazla yola ayırmak veya dağıtmak için kullanılan alet veya sistemdir. 6. ( ) Bölücü(splitter) sinyal seviyesinin düģtüğü yerlerde seviyeyi yükseltmek için kullanılır. 7. ( ) GeliĢen teknoloji ile beraber SMATV sisteminde kullanılan kablo üzerinden TV yayını yanında birçok hizmet de sunulabilmektedir. Örneğin, yüksek hızlı internet, dâhili telefon 8. ( ) Rock tipi alıcı yüksek hassasiyetli LNB giriģi sayesinde daha net ve hassas görüntü elde etmektedir. DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 30

35 KONTROL LĠSTESĠ Bir arkadaģınızla birlikte yaptığınız uygulamayı değerlendirme ölçeğine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz davranıģları tamamlama yoluna gidiniz. 1. Projeye uygun elemanı seçtiniz mi? 2. Anten aparatlarını birleģtirdiniz mi? Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 3. Çanak anteni bağlantı noktalarından bağladınız mı? 4. El takımlarını (yan keski, kargaburnu ) tam olarak hazırladınız mı? 5. Montaj planına uygun Quadro LNB yi seçtiniz mi? 6. Ölçü aletlerini (multimetre, kontrol kalemi ) aldınız mı? 7. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? 8. ÇalıĢma alanını ve aletleri tertipli düzenli kullandınız mı? 9. Anten montaj alanının temizlik düzenine dikkat ettiniz mi? 10. Çatıya çıkmadan önce malzemeleri kontrol ettinizmi? DEĞERLENDĠRME Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi araģtırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 31

36 MODÜL DEĞERLENDĠRME AĢağıda boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) LNB nin Ġngilizce açılımı Low Noise Block Converter dir. 2. ( ) LNB nin Türkçe karģılığı yüksek gürültülü dönüģtürücüdür. 3. ( ) LNB ler uydudan alınan sinyalleri alıcıların iģleyebileceği frekans değerlerine dönüģtüren elemanlardır. 4. ( ) Ġki kullanıcının bir çanağı bağımsız olarak kullanmalarını sağlayan LNB çeģidi tekli LNB dir. 5. ( ) Quad LNB ler 4 kullanıcının tek çanağı bağımsız kullanması içindir. 6. ( ) Quadro LNB ler çoklu anahtarlı sistemlerde kullanılmak için yapılmıģ 6 çıkıģa sahip LNB lerdir. 7. ( ) Quadro LNB ler sadece iki alt bant (yatay ve dikey) arafrekans çıkıģına sahiptirler. 8. ( ) Quadro LNB lerde dikey alt bant, dikey üst bant, yatay alt bant ve yatay üst bant olmak üzere 4 ara frekans çıkıģı mevcuttur. 9. ( ) Quad LNB içinde aynı besleme giriģine (feede) bağlanarak tek kabinin içine yerleģtirilmiģ 2 tane genel(üniversal) LNB bulunur. 10. ( ) Çok odaklı (Multifocus) çanak ve LNB ler 2 uydunun yayınlarını tek çanakla alabilmek için geliģtirilmiģ sistemlerdir. 11. ( ) Tek kablo üzerinden istenilen sayıda TV kanalının iletilmesi için oluģturulan sisteme HEAD-END sistemi denir. 12. ( )Tesisat kablolarını manyetik alan olan yerlere kurmalıyız. 13. ( ) Sinyalleri modülatör çıkıģından sonra tekrar birleģtirmek için kullanılan elemanlara yükseltici denir. 14. ( ) Çoklu anahtarlar uydu antenlerinden alınan sinyalleri kullanıcılar arasında bağımsız olarak paylaģtıran arabirim elemanlarıdır 15. ( ) Splitter (ayırıcı, bölücü) Bir iģareti iki veya daha fazla yola ayırmak veya dağıtmak için kullanılan alet veya sistemdir. 16. ( ) Bölücü(splitter) sinyal seviyesinin düģtüğü yerlerde seviyeyi yükseltmek için kullanılır. 17. ( ) GeliĢen teknoloji ile beraber SMATV sisteminde kullanılan kablo üzerinden TV yayını yanında birçok hizmet de sunulabilmektedir. Örneğin yüksek hızlı internet, dahili telefon. 18. ( )Rock tipi alıcı yüksek hassasiyetli LNB giriģi sayesinde daha net ve hassas görüntü elde etmektedir. DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 32

37 KONTROL LĠSTESĠ Modül ile kazandığınız yeterliği aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 HEAD-END (SMA TV) anten sistemini yeterince tanıdınız mı? 2 Bağlantı elemanlarını (konnektörler) anten kablo uçlarına bağlamayı kavradınız mı? 3 Quadro LNB yi çanak antene bağlamayı yeterince anladınız mı? 4 Yerel anten ayarı nasıl yapılır yeterince kavradınız mı? 5 Çanak anteni istenilen uyduya yönlendirme iģlemini öğrendiniz mi? 6 LNB sinyal seviyesi nasıl ölçülür öğrendiniz mi? 7 LNB ayarı nasıl yapılır yeterince öğrendiniz mi? 8 Bütün uydular için sinyal seviyesi ayarlamayı öğrendiniz mi? DEĞERLENDĠRME Teorik bilgilerle ilgili soruları doğru olarak cevapladıktan sonra, yeterlik testi sonucunda, tüm sorulara evet cevabı verdiyseniz bir sonraki modüle geçiniz. Eğer bazı sorulara hayır Ģeklinde cevap verdiyseniz eksiklerinizle ilgili bölümleri tekrar ederek yeterlik testini yeniden yapınız. 33

38 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ĠN CEVAP ANAHTARI 1 Doğru 2 YanlıĢ 3 Doğru 4 YanlıĢ 5 Doğru 6 YanlıĢ 7 YanlıĢ 8 Doğru 9 YanlıĢ 10 Doğru ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 NĠN CEVAP ANAHTARI 1 Doğru 2 YanlıĢ 3 YanlıĢ 4 Doğru 5 Doğru 6 YanlıĢ 7 Doğru 8 Doğru 34

39 MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 1 Doğru 2 YanlıĢ 3 Doğru 4 YanlıĢ 5 Doğru 6 YanlıĢ 7 YanlıĢ 8 Doğru 9 YanlıĢ 10 Doğru 11 Doğru 12 YanlıĢ 13 YanlıĢ 14 Doğru 15 Doğru 16 YanlıĢ 17 Doğru 18 Doğru 35

40 KAYNAKÇA KAYNAKÇA TÜRKOĞLU Ġbrahim, Görüntü Sistemleri Ders Notları, Elazığ, GÜLTEKĠN Feyzi, Görüntü Sistemleri Ders Notları, Ġstanbul, MORGÜL Avni, Ortak Anten Uydu ve Kablo TV Sistemleri,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HEAD-END (SMA TV) UYDU ANTEN TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MÜŞTEREK UYDU ANTEN TESİSATI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

NEDEN MULTISWITCH?...

NEDEN MULTISWITCH?... NEDEN MULTISWITCH?... Binaların çatısında, her daire için özel olarak tahsis edilmiş, bir yada birkaç anten kurmaya elverişli yerler yok... Üstelik bazı siteler, yeriniz olsa bile, görüntü kirliliğine

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2.

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2. Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V2.0507 TSE Belge No : 34/14.01.8563 1 1.Genel Tanıtım Toplu yerleşim birimlerinde,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi)

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V3.2713 1 İçindekiler 1. Genel Tanıtım.3 2. Genel Özellikler..3 3. Kullanım

Detaylı

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU TQM-C8442 TQM-C6642 TQM-C424CI TQM-01M THE-C04 TSM-200 HD TSM-100 SD 8SAT 4ASI giriş 4*Qam MUX DVB-C çıkış 6SAT 6ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 4SATCI 2 ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 2ASI giriş 1 Qam

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz GENEL ÖZELLİKLER Push Pull teknolojisi ile yüksek çıkış seviyesi Geri dönüş bandında çalışma olanağı 35dB ye ileri yön kazanç seçenekleri Düşük gürültü seviyesi Equalizer ve kazanç dengeleyici Yüksek ekranlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MÜŞTEREK UYDU ANTEN TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

DVB-C Digital Merkezi Sistem Ürünleri

DVB-C Digital Merkezi Sistem Ürünleri DV-C Digital Merkezi Sistem Ürünleri DİVİTRON QAM 4x4 (TRANSMODÜLATÖR) Divitron QAM 4x4; kompakt kasa içerisinde 4 LN girişi ile farklı polarizasyonlardan aldığı uydu yayınlarını bir havuzda (REMUX) toplayarak

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri CİHAZ HAKKINDA Cok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla yan kanal calışmanın kacınılmaz olduğu acıktır. Bu durumda modulatorlerin

Detaylı

QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend

QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend Sisteminize Daha Fazla Kanal Eklemenin Kolay Yolu! Kullanıma ve Kurulumu kolay, 5-900 MHz lik dağıtım ağı ile çalışabilir ek kablolamaya ihtiyaç duyulmaz Uydu paketi

Detaylı

Divitron Serisi QAM 4x4

Divitron Serisi QAM 4x4 Divitron Serisi QAM 4x4 Dijital Headend QAM Transmodülatör Divitron QAM 4X4, toplu konut, turizm tesisleri gibi yerleşim alanlarında mevcut bulunan veya yeni oluşturulacak çok aboneli yayın dağıtım şebekelerinde,

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İçindekiler Tablosu 1. DAĞITIM SİSTEMİ STANDARTLARI:... 1 2. AKTİF DAĞITIM ELEMANLARI (Yükseltici

Detaylı

DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri

DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri 2013 FİYAT LİSTESİ DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri Box Pro Ana Kasa BOXSAT 2 (IF-TS MODÜLATÖR) Dahili güç kaynağı ve TroBox modüller için 11 slottan oluşan BoxPro, 19-3U rack kabin ebatlarına sahiptir.

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ KESĠM PROGRAMI 542TGD321 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HEADEND PAKETLERİ VE MALZEMELERİ

HEADEND PAKETLERİ VE MALZEMELERİ HEADEND DSB 16 HEADEND DSB 20 HEADEND DSB 24 HEADEND VSB 24 16 KANAL FTA DİJİTAL+DSB MODİLATÖR+RACK KABİN+MULTİSWİCHT+BAĞLANTI ELEMANLARI 20 KANAL FTA DİJİTAL+DSB MODİLATÖR+RACK KABİN+MULTİSWİCHT+BAĞLANTI

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ FERMUAR DĠKĠMĠ 542TGD763 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Headend Sistemleri. BISS (Kesintisiz Yayın): TroBox sistemlerle BISS şifresi merkezden çözülerek kullanıcıların yayınları kesintisiz zlemesi sağlanır.

Headend Sistemleri. BISS (Kesintisiz Yayın): TroBox sistemlerle BISS şifresi merkezden çözülerek kullanıcıların yayınları kesintisiz zlemesi sağlanır. DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri Box Pro na Kasa Dahili güç kaynağı ve TroBox modüller için 11 slottan oluşan BoxPro, 19-3U rack kabin ebatlarına sahiptir. 600,00 BOXST 2 (IF-TS MODÜLTÖR) 2 x DVB-S/S2

Detaylı

Trodio Elektronik Dağıtım Sistemi Çözümleri

Trodio Elektronik Dağıtım Sistemi Çözümleri Trodio Elektronik Dağıtım Sistemi Çözümleri Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu Projelendirme ve Tasarım... 2 Dağıtım Sistemini etkileyen faktörler... 3 Zayıflama... 3 Dengeleme... 3 İzolasyon... 3 Gürültü...

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) TuĢu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SIGNAL (SĠNYAL

Detaylı

Sayfa No : 1 /1. Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU Talep T a rihi/n o: 2 6 /0 1 /2 0 1 6... / 197 SIR/ NO

Sayfa No : 1 /1. Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU Talep T a rihi/n o: 2 6 /0 1 /2 0 1 6... / 197 SIR/ NO T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1

Detaylı

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) Tuşu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SAT SELECT (Uydu

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TOZALTI KAYNAĞI 521MMI240 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI

TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER E/C 608 AA-PS 1 Çanak (4 polarite)+digitürk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı 58,18 E/C 608L AA-PS 1 Çanak (4 pol.)+d.türk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı

Detaylı

Merkezi TV Sistemi Ürünleri. Analog ve Dijital Headend

Merkezi TV Sistemi Ürünleri. Analog ve Dijital Headend Merkezi TV Sistemi Ürünleri Analog ve Dijital Headend 1990 dan beri... Tron Elektronik, haberleşme elektroniğinin Kablo ve Uydu TV (CATV/SMATV) uygulamaları için geniş bantlı iletim ekipmanlarının tasarım,

Detaylı

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER Sayfa.1 E/C 608 AA-PS 2 Çanak (4 polarite+digitürk)+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı 58,18 E/C 608L AA-PS 2 Çanak (4 polarite+digitürk)+kamera/yerel Yayın

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ 725TTT045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ MODEL KESĠM 542TGD322 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) TuĢu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SAT SELECT (Uydu

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ KEÇE EV AKSESUARLARI Ankara,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. MÜġTEREK YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0151

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. MÜġTEREK YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0151 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ MÜġTEREK YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0151 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL TEKNĠK SERVĠSLERĠ... 3 1.1. Hastane Organizasyonu Ġçindeki

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ MESLEKĠ ÇĠZĠMLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 13 No: 2152

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 13 No: 2152 2013 Bu belge; günümüz şartlarında uygulanmakta olan ve uygulanması gerektiği düşünülen Analog ve Sayısal Merkezi Uydu ve Tv Yayın sistemleri için gereken sistem, malzeme, proje ve uygulama standartlarını

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET ÜRÜN KILAVUZU Versiyon 2.0 (ARALIK 2005) VEDK ORGANZE SAN. BÖL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTM / ANKARA TEL NO :(312) 395 68 75 76 FAKS NO:(312) 395 68 77 http://

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği...

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği... VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK 1.0 Giriş.........2 2.0 Özellikler.........2 3.0 Kutu İçeriği.........3 4.0 Panel Açıklamaları.........3 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma.........4

Detaylı

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Gerilim, Akım ve Direnç Ölçümü 2013 Şubat I. GİRİŞ Bu deneyin amacı multimetre kullanarak gerilim, akım ve direnç ölçümü yapılmasının öğrenilmesi ve bir ölçüm aletinin

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI 1) Cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 2) Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 3) Yangın ve elektrik çarpmalarını

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

PA-X 41128R. Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz

PA-X 41128R. Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz PA-X 41128R Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz PA-X 41128R Ana Dağıtım Yükselticileri, Kablo TV şebekelerinde yüksek abone hacmine sahip toplu yerleşim birimlerinde kullanıma uygun bina içi dağıtım

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 İÇİNDEKİLER Merkezi Djital TV (QAM) Divitron QAM 4x4 Dijital Headend QAM Transmodülatör 3 Merkezi Analog TV Headcompact 8x8 Kompakt Headend Transmodülatör

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

www.mavidevreler.com MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI

www.mavidevreler.com MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI 1 Köprü www.mavidevreler.com DC +5V, -5V, +12V, -12V, AC 2x12V SABİT ÇIKIŞLI GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI ġekil 1.1 de DC +5V, -5V, +12V, -12V, AC 2x12V sabit çıkıģlı güç kaynağı devresi görülmektedir.

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU 1 http://www.trimaxmeters.com/ ~ sales@trimaxmeters.com Uydu metreyi ilk kullanımdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz içindeki açıklamalar

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Register your product and get support at SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5118 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

ALTYAPI MALZEMELERİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLEN TEDARİKCİ ADI MALZEME/İŞÇİLİK

ALTYAPI MALZEMELERİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLEN TEDARİKCİ ADI MALZEME/İŞÇİLİK MALZEME/İŞÇİLİK ALTYAPI MALZEMELERİ BİRİM TÜRKSAT KODU TKS-ALT 50 MM HDPE BORU metre TKS-ALT-01 75 MM HDPE BORU metre TKS-ALT-02 BİRLEŞTİRME MANŞONU Adet TKS-ALT-03 2X40 HDPE BORU metre TKS-ALT-04 2X40

Detaylı

Merkezi Analog TV Notları 2015 V1

Merkezi Analog TV Notları 2015 V1 Merkezi Analog TV Notları 2015 V1 (SMATV) Analog sistemler Merkezi TV Sisteminin temelini oluşturur. Tüm toplu TV erişiminin uygulandığı yerlerde, eski-yeni bütün televizyonların ek cihaz/çevirici vb.

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER Analog Sistemler Giriş 9.1 Analog Bağlantılarına Genel Bakış 9. Taşıyıcı Gürültü Oranı (CNR) 9..1 Taşıyıcı Gücü

Detaylı

Kablolu Dağıtım Çözümleri. Fiber Optik, Koaksiyel, RF, IF, FTTx

Kablolu Dağıtım Çözümleri. Fiber Optik, Koaksiyel, RF, IF, FTTx Kablolu Dağıtım Çözümleri Fiber Optik, Koaksiyel, RF, IF, FTTx 1990 dan beri... Tron Elektronik, haberleşme elektroniğinin Kablo ve Uydu TV (CATV/SMATV) uygulamaları için geniş bantlı iletim ekipmanlarının

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT 213GIM178 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 İÇİNDEKİLER Merkezi Djital TV (QAM) Divitron QAM 4x4 Dijital Headend QAM Transmodülatör 3 TroBox QAM Dijital Headend Sistemleri 4-6 Merkezi Analog TV

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Çözünürlükleri Destekler 1x2 HDMI SPLITTER 1x4 HDMI SPLITTER 1x8 HDMI SPLITTER 2. HDMI Switch

Detaylı