Deney 5. LCD Göstergeli Saat Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deney 5. LCD Göstergeli Saat Tasarımı"

Transkript

1 Mikrobilgisayar Laboratuvarı CSM-2C32 Deneyleri DENEY 5 Deney 5 LCD Göstergeli Saat Tasarımı Deneyin Amacı LCD Göstergelerin çalıģma prensiplerinin öğrenilmesi Gerçek zaman saati, seri programlama ara birimi ve LCD sürme yetenekleri ile proje geliģtirme yetisinin kazandırılması Deney Öncesi Yapılması Gerekenler. LCD göstergelerin çalıģma ilkeleri araģtırılmalıdır. 2. HY602 tipinde gösterge katalog bilgileri incelenmelidir. Gereken Malzemeler. CSM-2C32 Deney Kiti 2. C.A.D.E.T. 3. Ara bağlantı kablosu 4. x HY-602 LCD Gösterge Referans Belgeler [R] MC9S2C Family Datasheet [R2] CSM2C32 Bağlantı ġeması (CSM2C32_SCH_B.pdf) [R3] HY-602 LCD Datasheet [R4] SPLC780A Controller Datasheet Notlar C.A.D.E.T. ve/veya CSM-2C32 eğitim kitinde herhangi bir bağlantı yapmadan önce mutlaka elektrik gücünü kapatınız. Kit üzerinden aktarma kablosu ile C.A.D.E.T. üzerine aldığınız bacak bağlantılarından emin olmak için deney masalarındaki ölçü cihazlarını (multimeter) kullanabilirsiniz. Ölçü cihazını kısa devre kontrol kipinde açtıkan sonra kit üzerindeki hangi bacağın, C.A.D.E.T. üzerinde hangi bacağa karģılık geldiğini kontrol ediniz. C.A.D.E.T. bağlantı noktarından ölçüm almak için ölçüm cihazının probunu bağlantı noktalarına sokmayınız. Bunun yerine ilgili bağlantı noktasına bir sokunuz ve probu bu tele bağlayınız. LCD göstergeler çok hassas cihazlardır. Yanlış bağlantı kurulması durumda kolayca bozulmaktadır. Yapmış olduğunuz bağlantıları MUTLAKA en ince ayrıntısına kadar kontrol ediniz. Yanlış bağlantılar sonucu doğabilecek hasarlardan tüm grup olarak sorumlu olacaksınız. Son Değişiklik : , Hazırlayan:Dr.A. Cüneyd TANTUĞ Sayfa

2 Mikrobilgisayar Laboratuvarı CSM-2C32 Deneyleri DENEY 5 Deney İçeriği Bu deneyde, seri iletiģim ile ayarlanabilen ve sorgulanabilen bir elektronik saat gerçeklenecektir. Gerçek zaman saati kullanılarak saniye hassasiyetinde zaman ölçümü yapılacaktır. Geçerli tarih ve saat, LCD göstergede iki satırda aģağıdaki gibi gösterilecektir. ġekil Saatin genel görünüģü Deneyde kullanılan HY-602 tipi göstergeler HD44780 uyumlu 2x6 (2 satır x 6 karakter) arka aydınlatmalı (backlight) göstergelerdir. Bu tip göstergelerin bacak bağlantıları aģağıda verilmiģtir: Pin Sembol/AlternatifSembol Tipik Değer Görevi Vss - Power supply (GND) 2 Vdd/Vcc - Power supply (+5V) 3 Vee/Vo - Contrast adjust 4 RS 0/ 0 = Instruction input / = Data input 5 R/W 0/ 0 = Write to LCD module / = Read from LCD module 6 E, -->0 Enable signal 7 DB0 0/ Data pin 0 8 DB 0/ Data pin 9 DB2 0/ Data pin 2 0 DB3 0/ Data pin 3 DB4 0/ Data pin 4 2 DB5 0/ Data pin 5 3 DB6 0/ Data pin 6 4 DB7 0/ Data pin 7 Tablo Gösterge bacak bağlantılarının açıklamaları Bunların haricindeki 5 (LEDA+) ve 6 (LEDK-) numaralı bacaklar, arka aydınlatma için kullanılmaktadır. Son Değişiklik : , Hazırlayan:Dr.A. Cüneyd TANTUĞ Sayfa 2

3 Mikrobilgisayar Laboratuvarı CSM-2C32 Deneyleri DENEY 5 DĠKKAT : LCD göstergenin giriģlerin numaralandırılması ARDIġIL DEĞĠLDĠR. Sıralama Ģu Ģekildedir: ġekil 2 LCD göstergenin arka yüzü Göstergenin çalıģması için dıģarıdan çeģitli komutlarla programlanması gerekmektedir. Komutlarla ilgili özet bir tbalo diğer sayfada verilmiģtir. Tablodan da anlaģılabileceği gibi komutların gösterge tarafından anlaģılabilmesi için belirli bir süre geçmelidir. Bunun için LCD ye gönderilen her komuttan sonra bir miktar bekleme yapan bir döngü alt programına gidilmelidir: delay LDY #$0000 delayloop JSR delay2 DEY BNE delayloop RTS Bir diğer seçenek de LCD göstergenin MEġGUL (BUSY) bayrağını okumak ve buna göre ilgili komutun bitlerini çıkıģta bekletmektir. LCD gösterge, veri hattındaki komutları E izin giriģinin düģen kenarında (->0 geçiģinde) değerlendirir. Bu yüzden her komut gönderildiğinde aģağıdaki iģlemler yapılmalıdır:. E-> yap 2. Veri yoluna komut kodunu yerleģtir 3. Bekleme alt programını çağır 4. E->0 yap 5. Bekleme alt programını çağır Bu komutların ayrıntıları için lütfen SPLC780A.pdf isimli kaynağa baģvurunuz. Son Değişiklik : , Hazırlayan:Dr.A. Cüneyd TANTUĞ Sayfa 3

4 Mikrobilgisayar Laboratuvarı CSM-2C32 Deneyleri DENEY 5 Instruction Code Description Execution RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB DB0 time** Clear display Clears display and returns cursor to the home position (address 0)..64mS Cursor home * Returns cursor to home position (address 0). Also returns display being shifted to the original position. DDRAM contents remains unchanged. Entry mode I/D S Sets cursor move direction (I/D), specifies to shift the display (S). These operations are set performed during data read/write. I/D = 0 --> cursor is in decrement position. I/D = --> cursor is in increment position. S = 0 --> Shift is invisible. S = --> Shift is visible Display On/Off control Cursor/display shift D C B Sets On/Off of all display (D), cursor On/Off (C) and blink of cursor position character (B). D = 0 --> Display off. D = --> Displan on. C = 0 --> Cursor off. C = --> Cursor on. B = 0 --> Cursor blink off. B = --> Cursor blink on S/C R/L * * Sets cursor-move or display-shift (S/C), shift direction (R/L). DDRAM contents remains unchanged. S/C = 0 --> Move cursor. S/C = --> Shift display. R/L = 0 --> Shift left. R/L = --> Shift right Function set DL N F * * Sets interface data length (DL), number of display line (N) and character font(f). DL = uS > 4 bit interface. DL = --> 8 bit interface. N = 0 --> /8 or / Duty ( line). N = --> /6 Duty (2 lines). F = 0 --> 5x7 dots. F = --> 5x0 dots. Set CGRAM CGRAM address Sets the CGRAM address. CGRAM data is sent and received after this setting. 40uS address Set DDRAM 0 0 DDRAM address Sets the DDRAM address. DDRAM data is sent and received after this setting. 40uS address Read busyflag and address counter Write CGRAM DDRAM Read CGRAM DDRAM to or from or 0 BF CGRAM / DDRAM address Reads Busy-flag (BF) indicating internal operation is being performed and reads CGRAM or DDRAM address counter contents (depending on previous instruction). I used some delay functions in my code which are ThreadSleep if you don't want to use these you can check the Busy Flag and make your LCD speedy. BF = 0 --> Can accept instruction. BF = --> Internal operation in progress no additional operation can be accepted. 0 write data Writes data to CGRAM or DDRAM. 40uS read data Reads data from CGRAM or DDRAM. 40uS.64mS 40uS 40uS 40uS 0uS Tablo 2 Gösterge komutları özet tablosu Son Değişiklik : , Hazırlayan:Dr.A. Cüneyd TANTUĞ Sayfa 4

5 Mikrobilgisayar Laboratuvarı CSM-2C32 Deneyleri DENEY 5 LCD ile Kit Bağlantısı Deneye baģlamadan önce LCD gösterge ile deney kitinin çıkıģ portları arasında uygun bağlantılar yapılmalıdır. LCD göstergenin veri yolu (DB7-DB0), kitin T PĠAsına (PT7-PT0), LCD göstergenin izin giriģi E, kitin M PĠAsının 0. bitine (PM0), LCD göstergenin kütük seçicisi RS, kitin M PĠAsının. bitine (PM) bağlanmalıdır. Besleme gerilimlerinin tamamı CADET üzerinden kullanılacaktır. ġekil 3 Gösterge Deney kiti bağlantı Ģeması DĠKKAT : Vo giriģini kesinlikle +5V a BAĞLAMAYINIZ. Bunun yerine toprağa (0 V) bağlayınız. Son Değişiklik : , Hazırlayan:Dr.A. Cüneyd TANTUĞ Sayfa 5

6 Mikrobilgisayar Laboratuvarı CSM-2C32 Deneyleri DENEY 5 Deneyde Yapılacaklar Bölüm Yalın Saat Yazılımı Deneyin ilk adımı, yalın saatin gerçekleģtirilmesidir. Yalın saat, gerçek zaman saati kullanılmadan, yaklaģık saniye süren bir döngü ile gerçekleģtirilecektir. Ayrıca tarih ve saat alanlarının ilk değerleri değiģtirilemeyecektir, yani seri iletiģim kullanılmayacaktır. Programınızın ana çatısı, aģağıdaki gibi olabilir: ; tarih/saat bilgileri BCD tipinde saklanabilir SANIYE DC.B $0 DAKIKA DC.B $58 SAAT DC.B $23 GUN DC.B $30 AY DC.B $2 YIL DC.B $7 anadongu JSR ilkislemler JSR birsaniyegecik JSR birsaniyearttir JSR goster BRA anadongu NOT : Deneyi gerçeklerken her ay için gün sayısını 30 olarak kabul edebilirsiniz. Bölüm 2 Gerçek Saat Yazılımı Bir önceki bölümde yaklaģık saniyelik bir döngü ile gerçeklediğiniz süre ölçme kısmını gerçek zaman saatinden gelen kesmelerle çalıģacak Ģekilde programınızı değiģtiriniz. ĠlkiĢlemler adımında gerçek zaman saatinin koģullamasını da eklemeyi unutmayınız. Son Değişiklik : , Hazırlayan:Dr.A. Cüneyd TANTUĞ Sayfa 6

7 Mikrobilgisayar Laboratuvarı CSM-2C32 Deneyleri DENEY 5 Bölüm 3 Seri Haberleşme Arayüzü Bu saatin programlanması için seri iletiģim arabirimi üzerinden aģağıdaki biçimde $00 ile baģlayan bir ayar verisi alınması gereklidir. $00 SANĠYE DAKĠKA SAAT GÜN AY YIL $0D Tablo 3 Tarih/saat ayarlama paketi biçimi Seri iletiģim, 9600 bit/saniye hızda aktarılan 8 bitlik veriler ile tek eģlik ve dur biti ile sağlanacaktır. Seri iletiģim ile aynı zamanda sistemde geçerli olan saat de sorgulanabilecektir. Sorgulama için deney kitine $0 $0D leri gönderilmelidir. Deney kitinden bilgisayar dönecek cevap paketinin biçimi ise aģağıdaki gibi olacaktır: $0 SANĠYE DAKĠKA SAAT GÜN AY YIL $0D Tablo 4 Sorgulama cevabı paket biçimi Programınızın ana döngüsünde, seri haberleģme kanalından bir veri gelip gelmediğini kontrol ediniz. Tarih/saat ayarlama verisi seri iletiģim arabiriminden okunarak değiģken içerikleri sırayla güncellenecek ve sayma kaldığı yerden devam edecektir. Sorgulama verisi gelmiģse, güncel değiģkten içerikleri seri iletiģim arabirimi üzerinden bilgisayara gönderilecektir. ĠlkiĢlemler adımında seri iletiģim arabirimini uygun Ģekilde koģullamayı unutmayınız. Raporda İstenenler Gerçeklediğiniz yazılımlarının blok diyagramlarını ve akıģ Ģemalarını veriniz. Aya göre ayın gün sayısını döndüren bir altprogram yazınız. Yukarıdaki altprogramı kullanarak programınızı doğru gün sayısında (artık yıllar dahil) güncelleyiniz. Son Değişiklik : , Hazırlayan:Dr.A. Cüneyd TANTUĞ Sayfa 7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI-1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators

LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Şerifali Mah. Bayraktar

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Mikrodenetleyiciyi ve çevre elemanlarını seçebilecek, dijital işlem için gerekli programı hatasız olarak yazabilecek, programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts LiftMedia Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik

Detaylı

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir.

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir. DENEY 1: PIC 16F84 DEN BİLGİSAYARA VERİ GÖNDERME Bu uygulamada verici kısım PIC16F84, alıcı kısım ise bilgisayardır. Asenkron iletişim kurallarına göre her iki tarafta aynı parametreler kullanılacaktır.

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ SERVO MEKANĠZMALAR 523EO0381 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV

COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV tr İÇİNDEKİLER ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 2 5 BAĞLANTI/HAZIRLIK

Detaylı

TYPE TEST OIML R76/EN45501

TYPE TEST OIML R76/EN45501 TYPE TEST TYPE TEST OIML R76/EN45501 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-307, tekli veya karģılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroiģlemci kontrollü

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

Kullanım Kitapçığı. Versiyon 1 Code No. 20 750 xxx MULTITESTER C.A 6160

Kullanım Kitapçığı. Versiyon 1 Code No. 20 750 xxx MULTITESTER C.A 6160 Kullanım Kitapçığı Versiyon 1 Code No. 20 750 xxx MULTITESTER C.A 6160 APPLIANCE MULTITESTER C.A 6160_SGE Mühendislik - 3 - APPLIANCE MULTITESTER C.A 6160_SGE Mühendislik İçindekiler 1. GENEL TANITIM...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi F. AktaĢ 1, C. Çeken

Detaylı

Ön Söz. Fırat Deveci Ağustos 2009 fxdev@fxdev.org. Elektrik ve elektroniğe gönül veren herkese. FxDev.org Sayfa 1

Ön Söz. Fırat Deveci Ağustos 2009 fxdev@fxdev.org. Elektrik ve elektroniğe gönül veren herkese. FxDev.org Sayfa 1 Ön Söz Antik Yunan da ilk kehribarın maddeleri çekmesiyle başlayan elektrik serüveni tarih içinde bir çok değişik formda bulunmuş, değişmiş, evrim geçirmiştir. Galvani, Volta, Faraday, Amperé ve Ohm un

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 tr en İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 4 Ambalaj İçin Uyarı! 4 Pil İçin Uyarı! 4 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı 4 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ Ozan ARSLAN 040050325 Bölümü: Elektronik Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ NİSAN 2015 Yusuf Fırat

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2.005

İÇİNDEKİLER KM. LL2.005 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT YÜRÜYEN UYGULAMALARI BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Bu kitabın tüm hakları Yıldırım Elektroniğe aittir. Bu kitabın tamamı veya bir bölümü izin alınmadan hiçbir ortamda yayınlanamaz.

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolör

Programlanabilir Lojik Kontrolör 1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201GPLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP201G PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP201G] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201GPLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER...

Detaylı

Balitech BL-9909-1 -

Balitech BL-9909-1 - - 1 - Ġçindekiler BÖLÜM.1 ÜRÜN TANITIMI...- 5-1.1 GENEL BAKIġ...- 5-1.2 ÖZELLĠKLER... - 6 - BÖLÜM.3300HC DVR... - 8-2.1 DVR AÇMA VE BAġTAN BAġA ĠNCELEME... - 8-2.5 UZAKTAN KUMANDA ĠġLEMLERĠ... - 12 - BÖLÜM.3

Detaylı

Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi

Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), - May, Elazığ, Turkey Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi M. A. Usta, Ö. Akyazı and A. S.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı

STP4PL STP6PL STP9PL. STP Plus Kontrol Ünitesi. Montaj, Programlama ve Çalıştırma Kılavuzu

STP4PL STP6PL STP9PL. STP Plus Kontrol Ünitesi. Montaj, Programlama ve Çalıştırma Kılavuzu STP4PL STP6PL STP9PL Montaj, Programlama ve Çalıştırma Kılavuzu Programlanması Kolay Artı Kontrol Ünitesi İçindekiler Montaj, Programlama ve Çalıştırma Kılavuzu Güvenlik Bilgileri ve Düzenleyici Bilgiler...2

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI RÖLE SİSTEMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI RÖLE SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI RÖLE SİSTEMİ 228441 Abdullah SUNGUR 228579 Halil İbrahim YAZICI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR Haziran 2014

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı