"sr. raporu Akrllr LED hartler, model ULDLORC. rummmm. ilms : PASS : OLUMLU. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Iest. model ULDLORC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""sr. raporu Akrllr LED hartler, model ULDLORC. rummmm. ilms : PASS : OLUMLU. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Iest. model ULDLORC."

Transkript

1 ilms,[ "sr rummmm tr AB'011&T EMC Test report for smart LED letters, model ULDLORC. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Iest raporu Akrllr LED hartler, model ULDLORC. Kocaeli, 03 June I Haziran 2013 By order of M.T Reklam A.9. in Kocaeli, Turkey. M.T Reklam A.$. firmasrnrn iste}i tizerine dilzenlenmigtir. Test Result Test Sonucu : PASS : OLUMLU author I yazan: S. Eser 57 pages I sayfa 3 annexes / ek Esim Test Hizmetleri San. ve Tic. A.g. TOSB Organize Sanayi Bdlgesi 6. cadde No:1/2 $ekerprnar/gebze - Kocaeli lturkeytttirkiye Tel :+90 (262) Faks:+90 (262)

2 ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli, Turkey/Türkiye It is prohibited to change any and all versions of this document in any manner whatsoever. In case of a conflict between the electronic version (e.g. PDF file) and the original paper version provided by ESIM, the latter will prevail. ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. disclaim liability for any direct, indirect, consequential or incidental damages that may result from the use of the information or data, or from the inability to use the information or data contained in this document. The contents of this report may only be transmitted to third parties in its entirety and provided with the copyright notice, prohibition to change, electronic versions validity notice and disclaimer. Parçalara bölünmesi de dahil fakat bununla sınırlı kalmamak üzere, her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir biçimde işbu belgenin herhangi bir ve bütün versiyonlarının değiştirilmesi yasaktır ve elektronik versiyon (örn. PDF dosyası) ile ESIM tarafından temin edilen kağıt versiyon arasında bir ihtilafın mevcut bulunması durumunda ise ikincisi geçerli olacaktır. ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. işbu belgenin içinde ihtiva edilmekte olan bilgilerin veya verilerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi ve kazaen ortaya çıkan yükümlülükleri kabul etmemektedir. İşbu raporun içerikleri üçüncü taraflara yalnızca tam olarak ve telif hakkı bildirimi, değiştirme yasağı temin edilmek suretiyle iletilebilir, bildirim ve tekzip bulunan elektronik versiyonlar geçerli olacaktır.

3 -Page/Sayfa 3 / 57- CONTENTS / İÇİNDEKİLER page/sayfa 1 Conclusion / Sonuç Summary / Özet Applied standards / Uygulanan standartlar Overview of results / Sonuçların değerlendirilmesi Model Description / Model Tanımlaması Operating modes used for the testing / Test için kullanılan çalışma modları Environment / Ortam General Information / Genel Bilgiler Product Information / Ürün bilgileri Client Information / Müşteri bilgileri Test data / Test bilgileri Environmental conditions / Ortam koşulları Monitored - check / Gözlenen-Denetlenen Performance (Compliance) criteria / Performans (Uygunluk) Kriterleri Emission Test Results / Yayınım Test Sonuçları Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar Radiated Magnetic Field emission / Hava yoluyla yayılan Manyetik Alan Radiated EM Field emission / Hava yoluyla yayılan EM alan Harmonic currents / Akım harmonikleri Voltage fluctuations (Flicker) / Gerilim dalgalanmaları (Kırpışma) Immunity Test Results / Bağışıklık Test Sonuçları Electrostatic discharge immunity / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı Radiated EM field immunity / Işıyan, RF, EM alan bağışıklığı Electrical Fast Transient immunity / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklığı Surge transient immunity / Anî yükselmelere karşı bağışıklık RF Conducted immunity / RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Power frequency magnetic field immunity / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı Power supply interruptions and dips immunity / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri karşı bağışıklık ESD Discharge Location / ESD Uygulama Noktaları Identification of the Equipment Under Test / Test Edilen Cihaz Annex 1 - Measurement Uncertainties / Ek 1 - Ölçüm Belirsizlikleri... 41

4 -Page/Sayfa 4 / Annex 2 - Test Photos / Ek 2 - Test Fotoğrafları Annex 3 - Test Graphics / Ek 3 - Test Grafikleri Mains conducted disturbance voltage test graphics / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar test grafikleri Radiated Magnetic Field Emission test graphics / Hava yoluyla yayılan manyetik alan yayılımı test grafikleri... 55

5 -Page/Sayfa 5 / 57-1 CONCLUSION / SONUÇ The equipment under test (EUT) does meet the essential requirements of the standards given at chapter 2. The conclusion and results stated in this test report are based on a non - recurrent examination of sample(s) provided by the applicant. Test edilen cihaz bölüm 2 de verilen standartların temel gereksinimlerini karşılıyor. Bu raporda verilen sonuçlar ve değerlendirmeler üretici / müşteri tarafından test için sağlanan ürün ile ilgilidir.

6 -Page/Sayfa 6 / 57-2 SUMMARY / ÖZET This chapter presents an overview of standards and results. Refer to the next chapters for details of measured test results and applied test levels. / Bu bölüm, standartlar ve test sonuçları hakkında kısa bilgiler içermektedir. Daha detaylı bilgiler için ileriki bölümlere bakınız. 2.1 Applied standards / Uygulanan standartlar Standard/Standart Year/Yıl Title/Başlık EN A1 +A Emission Electrical lighting and similar equipment / Elektriksel Aydınlatma ve Benzeri Donanımların RF Bozulma Karakteristiklerinin Sınır Değerleri ve Ölçme Metotları EN A1 +A Limits for harmonic currents emissions / Harmonik Akım Emisyonlar İçin Sınır Değerler (Faz Başına Donanımın Giriş Akımı 16 A) EN Limitation of voltage fluctuations and flicker / Alçak Gerilim Besleme Sistemlerindeki Gerlilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınırları. EN Immunity - Equipment for general lighting purposes. / Genel Aydınlatma Amacıyla Kullanılan Cihazlar - EMU Bağışıklık Kuralları. EN Electrostatic discharge immunity test. / Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi. EN A Radiated RF electromagnetic field immunity test. / Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan, Bağışıklık Deneyi. +A EN A Electrical fast transient/burst immunity test. / Elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyleri. EN Surge immunity test. / Anî yükselmelere karşı bağışıklık deneyi. EN Immunity to RF conducted disturbances. / RF alanlar tarafından indüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık. EN Power frequency magnetic field immunity test. / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi. EN Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests. / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık deneyleri. Other EMC standards have been found not applicable for the EUT. / Diğer EMC standartları bu ürün için uygulanabilir değildir.

7 -Page/Sayfa 7 / Overview of results / Sonuçların değerlendirilmesi EMISSION TESTS / YAYINIM TESTLERI STANDARD/STANDART RESULT / SONUÇ Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar Radiated magnetic field / Hava yoluyla yayılan manyetik alan Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromanyetik alan Harmonic current emission / Akım harmonikleri yayınımı Limitation of voltage fluctuations (flicker) / Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri EN EN EN EN EN PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU IMMUNITY TESTS / BAĞIŞIKLIK TESTLERI STANDARD/STANDART RESULT / SONUÇ Electrostatic Discharges (ESD) immunity / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı Radiated EM Field immunity / Işıyan, RF, EM, Bağışıklığı Electrical fast transient (EFT) / Burst transients immunity / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklığı Surge transients immunity / Anî yükselmelere karşı bağışıklık Conducted RF disturbances immunity. / RF alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık Power frequency magnetic field immunity. / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı. Power supply voltage interruptions & dips immunity. / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık. EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU 1) N.A. / UYGULANMAZ PASS / OLUMLU 1) The test is not applicable as the apparatus does not contain any components susceptible to this lowfrequency magnetic fields. / Test edilen cihazda manyetik alanlara karşı hassas bileşen(ler) bulunmadığından dolayı bu test uygulanmaz.

8 -Page/Sayfa 8 / 57-3 MODEL DESCRIPTION / MODEL TANIMLAMASI The apparatuses as supplied for the test are smart LED letters, model ULDL0RC. The system consists of LED lettres and AC/DC converter. Letters enclose ports for connecting to eachother in series. There is no electronics witihin the LED letters. Test edilen ürünler ULDL0RC modelinde akıllı LED harfleridir. Sistem LED harflerinden ve AC/DC adaptörden oluşmaktadır. Harflerin birbirine seri olarak bağlanabilmesi bağlantı uçları mevcuttur. 3.1 Operating modes used for the testing / Test için kullanılan çalışma modları No Operating mode / Çalışma modu 1 27 pcs of letters are integrated with each other./ 27 adet harf birbirine bağlı pcs of letters are integrated with each other./ 15adet harf birbirine bağlı pcs of letters are integrated with each other./ 14 adet harf birbirine bağlı pcs of letters are integrated with each other./ 10 adet harf birbirine bağlı. 5 8 pcs of letters are integrated with each other / 8 adet harf birbirine bağlı. 6 5 pcs of letters are integrated with each other / 5 adet harf birbirine bağlı. 7 4 pcs of letters are integrated with each other./ 4 adet harf birbirine bağlı. 8 1 pcs of letter is integrated. / Sadece 1 adet harf bağlı. 3.2 Environment / Ortam The requirements and standards apply to equipment intended for use in / Ürüne uygulanan standartlar ve şartlar aşağıdaki ortamlar için geçerlidir: X X Residential (domestic) environment / Ev ve benzeri ortam Commercial and light-industrial environment / Ticari ve hafif-endüstriyel ortam Industrial environment / Endüstriyel ortam Medical environment / Tıbbi ortam

9 -Page/Sayfa 9 / 57-4 GENERAL INFORMATION / GENEL BILGILER 4.1 Product Information / Ürün bilgileri Equipment under test / Test edilen ürün Trade mark / Ticari markası Type / Tipi Serial number / Seri numarası U nominal / Çalışma gerilimi P rated / Çektiği güç Smart LED Letters / Akıllı LED Harfler M&T DISPLAYS ULDL0RC Sample / Numune V AC 1,2 W 4.2 Client Information / Müşteri bilgileri Applicant / Başvuran M.T. Reklam A.Ş. Contact person / İlgili kişi Soner ABADAN Telephone / Telefon Telefax / Faks Address / Adres Cumhuriyet Mahallesi Selin Sokak No:1 Çayorova/Kocaeli Postal Code / Posta kodu Place / Yer Kocaeli Country / Ülke Turkey / Türkiye 4.3 Test data / Test bilgileri Location / Testi yapan ESİM Laboratory in Kocaeli, Turkey ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli-Türkiye Date (start) / Başlangıç Tarihi Date (finish) / Biİtiş Tarihi Engineer / Mühendis Sedat ESER, Evren ŞAHİN, Birkan DEMİR

10 -Page/Sayfa 10 / Environmental conditions / Ortam koşulları Tests have been performed in a controlled laboratory environment, where the environmental conditions are maintained within the applicable ranges. / Test, ortam koşullarının istenen değerler arasında tutulabildiği kontrollü laboratuvar ortamında yapılmıştır. Ambient temperature / Ortam sıcaklığı 15 C 35 C Relative Humidity air / Göreceli nem 30% - 60% 4.5 Monitored - check / Gözlenen-Denetlenen Motor speed / Motor hızı Switching / Anahtarlama Standby mode / Bekleme modu Temperature / Sıcaklık Power consumption / Güç tüketimi Emergency mode / Acil aydınlatma modu Battery charging / Batarya şarjı X Illumination / Aydınlatma Display data / Display bilgileri Data storage / Depolanan bilgiler Dimming function / Dimmer fonsiyonu Audible signals / Duyulabilir işaretler X Others / Diğer : LED s X Others / Diğer : AC/DC converter output current / AC/DC adaptörün çıkış akımı During the tests the EUT was also observed by monitoring the AC mains input current using current clamp. / Test edilen ürün testler esnasında ayrıca akım trafosu/maşası yardımıyla AC besleme giriş akımı ölçülerek gözlendi.

11 -Page/Sayfa 11 / Performance (Compliance) criteria / Performans (Uygunluk) Kriterleri Performance criteria A : During the test no change of the luminous intensity shall be observed and the requlating control, if any, shall operate during the test as intended. The luminous intensity shall be deemed to be unchanged if the measured intensities do not deviate by more than 15 %. Performance criteria B : During the test the luminous intensity may change to any value. After the test the luminous intensity shall be restored to its initial value within 1 min. Regulating controls need not function during the test, but after the test the mode of the control shall be the same as before the test provided that during the test no mode changing commands were given. Performance criteria C : During and after the test any change of luminous intensity is allowed and the lamp(s) may be extinguished. After the test, within 30 min, all functions shall retırn to normal if necessary by temporary interruption of the mains supply and/or operating the regulating control. Performans kriteri A: Deney esnasında ışık şiddetinde herhangi bir değişiklik gözlenmemeli ve varsa düzenleyici kumanda deney esnasında gerektiği şekilde çalışmalıdır. Ölçülen ışık şiddetinde %15 ten daha fazla sapma yoksa ışık şiddetinin değişmeden kaldığı kabul edilmelidir. Performans kriteri B: Deney esnasında ışık şiddetinde değişiklik olabilir. Deneyden sonra, ışık şiddeti 1 dakika içinde başlangıç değerine geri getirilmelidir. Deney esnasında düzenleyici kumandanın çalışması gerekmez ancak, deneyden sonra herhangi bir mod değiştirme komutu verilmemesi şartıyla kumanda modu deney öncesindeki kumanda modu ile aynı olmalıdır. Performans kriteri C: Deney esnasında veya deney sonunda ışık şiddetinde herhangi bir değişikliğe müsaade edilir ve lâmba/lâmbalar söndürülebilir. Şebeke kaynağının geçici olarak kesilmesi ve/veya düzenleyici kumandanın çalıştırılması gerekiyorsa, tüm fonksiyonlar deneyden sonra 30 dakika içinde normale dönmelidir.

12 -Page/Sayfa 12 / 57-5 EMISSION TEST RESULTS / YAYINIM TEST SONUÇLARI 5.1 Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar Standard/Standart EN Frequency/Frekans [MHz] QP [db(µv)] AV [db(µv)] 0,009 0, N/A 0,05 0, *) N/A 0,15 0, *) *) 0,50 3, ,0 5, , *) Limits decreasing linearly with the logarithm of the frequency / Limitler, logaritmik frekans ekseniyle lineer olarak azalmaktadır. Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer / Serial no / End of Calib. / Model / Tip Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi EMI Test Receiver / Alıcısı Rohde Schwarz ESR /2013 Artificial Mains Network / Yapay şebeke cihazı Rohde Schwarz ESH2-Z /E1 08/2013 Pulse Limiter / Darbe koruyucusu Rohde Schwarz ESH3-Z /2014 Coaxial cable / Koaksiyel kablo Huber-Suhner RG-223/U 2,5 m. 01/2014 Port / Port Scan Range / Araştırılan voltaj aralığı Test voltage / Test voltajı Test setup / Test düzeneği Mode / Mod AC mains input power / AC besleme girişleri V AC 110 / 230 V AC Table top / Masa üstü Measurements were made at operating modes 1, 2 and 8 respectively.the worst case results were recorded (Operation mode 1 / 110 V AC ). / Ölçümler sırasıyla 1., 2. ve 8. çalışma modlarında yapıldı. Ölçülen en yüksek değerler kaydedildi (1.Çalışma modu / 110 V AC ).

13 -Page/Sayfa 13 / 57- Results / Sonuçlar Line (L) terminal Operating mode 1 / Faz (L) ucu 1.çalışma modu Frequency: QP Level: Delta Limit: Frequency: AV Level: Delta Limit: dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz Neutral (N) terminal- Operating mode 1 / Nötr (N) ucu - 1.çalışma modu Frequency: QP Level: Delta Limit: Frequency: AV Level: Delta Limit: dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz "QP" are levels and limits referring to measurements with the quasi-peak detector. "AV" are levels and limits referring to measurements with the average detector. Refer to the ANNEX 3 for test graphics. / QP seviyeleri, quasi-peak dedektörüyle ölçülen değerlerdir. / AV seviyeleri ortalama değer dedektörüyle ölçülen değerlerdir. Test grafikleri için EK 3 e bakınız. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

14 -Page/Sayfa 14 / Radiated Magnetic Field emission / Hava yoluyla yayılan Manyetik Alan Standard / Standart EN Set-up / Test düzeneği Van Veen loop with 2 meter diameter / 2 metre çaplı Van Veen loop anten Frequency / Frekans [MHz] 0,009 0,07 88 QP [db(µv/m)] 0,07 0, *) 0,15 3, *) 3,0 30,0 22 *) Limits decreasing linearly with the logarithm of the frequency / Limitler, logaritmik frekans ekseniyle lineer olarak azalmaktadır. Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Manufacturer / Serial no / End of Calib. / Equipment / Cihaz Model / Tip Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi EMI Test Receiver / Alıcı Rohde Schwarz ESCS /026 11/2013 Coaxial cable / Koaksiyel Huber-Suhner RG-223/U 2,5 m. 01/2014 kablo Triple-Loop Antenna / HM020 Van Rohde Schwarz /003 10/2014 Üçlü halka anten Veen Port / Port Enclosure with cabling / Cihazın mahfazası ve kabloları Mode / Mod Measurements were made at operating modes 1, 2 and 8 respectively. / Ölçümler sırasıyla 1., 2. ve 8. çalışma modlarında yapıldı. Results / Sonuçlar Operating mode 1 / 1. Çalışma durumu Antenna 1 / Anten 1 Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 0,009 < ,020 < ,050 < ,100 <60 73,9 0,200 <40 54,5 0,500 <40 43,5 1,000 <30 35,2 2,000 <20 26,9 5,000 < ,000 < ,000 <20 22

15 -Page/Sayfa 15 / 57- Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 30,000 <20 22 Antenna 2 / Anten 2 Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 0,009 < ,020 < ,050 < ,100 <60 73,9 0,200 <30 54,5 0,500 <30 43,5 1,000 <20 35,2 2,000 <20 26,9 5,000 < ,000 < ,000 < ,000 <20 22 Antenna 3 / Anten 3 Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 0,009 < ,020 < ,050 < ,100 <60 73,9 0,200 <40 54,5 0,500 <40 43,5 1,000 <20 35,2 2,000 <20 26,9 5,000 < ,000 < ,000 < ,000 <20 22 Refer to the ANNEX 3 for test graphics. / Test grafikleri için EK 3 e bakınız. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

16 -Page/Sayfa 16 / Radiated EM Field emission / Hava yoluyla yayılan EM alan Standard / Standart EN Measuring distance / Ölçüm mesafesi 10 meters / metre Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µv/m)] Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer / Serial no / End of Calib. / Model / Tip Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi EMI Test Receiver / Alıcı Rohde Schwarz ESVS / /2013 Bilog Antenna / Anten ETS-Lindgren 3142C /2014 Biconical antenna / Bikonik SN-VHA- Schwarzbeck VHA 9103 anten /2013 LogPer antenna / anten Schwarzbeck Vuslp /2014 Open Area Test Site / Açık ESIM (20mx12m) 10 m., 3 m /2013 Saha Test Alanı Coupling/Decopling Network / Kuplaj / Dekuplaj cihazı Luthi CDN 801- M3/ /2014 Port / Port Mode / Set-up / Mod / Test düzeneği Enclosure with cabling / Cihazın mahfazası ve kabloları Measurements were made at operating modes 3, 4 and 8 respectively.the worst case results were recorded. / Ölçümler normal sırasıyla 3., 4. ve 8.çalışma modlarında yapıldı. Ölçülen en yüksek değerler kaydedildi.

17 -Page/Sayfa 17 / 57- Results / Sonuçlar Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µv/m)] Antenna polarisation / Level / Seviye Limit m.) Anten polarizasyonu 30 <30 40 H/V 45 <30 40 H/V 50 <30 40 H/V 75 <30 40 H/V 100 <30 40 H/V 120 <30 40 H/V 150 <30 40 H/V 200 <30 40 H/V 250 <40 47 H/V 300 <40 47 H/V No other significant values are measured. Measurements were performed using both horizontal as well as vertical antenna polarization. / Başka önemli değerler ölçülmedi. Ölçümler hem yatay hem de dikey anten konumları için yapıldı. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

18 -Page/Sayfa 18 / Harmonic currents / Akım harmonikleri Standard / Standart EN Classification / Sınıflandırma Class A / A sınıfı Class B / B sınıfı X Class C / C sınıfı Class D / D sınıfı All apparatus not classified as Class B, C or D / B, C veya D sınıfı olarak sınıflandırılmayan bütün cihazlar Portable tools / Taşınabilir aletler Lighting equipment / Aydınlatma cihazları Personal computers, television receivers / Kişisel bilgisayarlar, televizyon alıcıları Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz AC Source / AC Kaynak Harmonic/Flicker Test System / Harmonik/Kırpışma Test Sistemi Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici California Instruments California Instruments California Instruments Model / Tip Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 5001iX CTS /2014 PACS /2014 CTS 3.0 V Port / Port AC Mains supply / AC besleme girişi Ambient temperature / Ortam sıcaklığı 26 C Relative Humidity air / Ortamın nemi 48 % Mode / Mod Measurements were made at operating mode 1. / Ölçümler 1. çalışma modunda yapıldı.

19 -Page/Sayfa 19 / 57- Results and limits / Sonuçlar ve limitler Harmonics Class-C per Ed. 3.2 (2009)(Run time) incl. inter-harmonics EUT: Tested by: E.ŞAHİN Test category: Class-C per Ed. 3.2 (2009) (European limits) Test Margin: 100 Test date: Start time: 08:47:04 End time: 08:57:26 Test duration (min): 10 Data file name: H cts_data Comment: Operating mode 1. / 1.çalışma modu. Customer: M&T ELEKTRONİK Test Result: Pass Source qualification: Normal Current & voltage waveforms 0,3 300 Current (Amps) 0,2 0,1 0,0-0,1-0, Voltage (Volts) -0,3-300 Harmonics and Class C limit line European Limits Current RMS(Amps) 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0, Harmonic # Test result: Pass Worst harmonics H5-71,28% of 100% limit, H5-49,42% of 150% limit.

20 -Page/Sayfa 20 / 57- Current Test Result Summary (Run time) EUT: Tested by: E.ŞAHİN Test category: Class-C per Ed. 3.2 (2009) (European limits) Test Margin: 100 Test date: Start time: 08:47:04 End time: 08:57:26 Test duration (min): 10 Data file name: H cts_data Comment: Operating mode 1. / 1.çalışma modu. Customer: M&T ELEKTRONİK Test Result: Pass Source qualification: Normal THC(A): 0,02 I-THD(%): 17,88 POHC(A): 0,000 POHC Limit(A): 0,011 Highest parameter values during test: V_RMS (Volts): 230,14 Frequency(Hz): 50,00 I_Peak (Amps): 0,163 I_RMS (Amps): 0,116 I_Fund (Amps): 0,114 Crest Factor: 1,407 Power (Watts): 25,0 Power Factor: 0,938 Harm# Harms(avg) 100%Limit %of Limit Harms(max) 150%Limit %of Limit Status 2 0,001 0,002 0,0 0,001 0,003 0,00 Pass 3 0,019 0,032 57,9 0,019 0,048 40,41 Pass 4 0, ,008 0,011 71,3 0,008 0,017 49,42 Pass 6 0, ,005 0,008 59,1 0,005 0,012 42,32 Pass 8 0, ,003 0,006 0,0 0,003 0,009 0,00 Pass 10 0, ,002 0,003 0,0 0,002 0,005 0,00 Pass 12 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 14 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 16 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 18 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 20 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 22 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 24 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 26 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 28 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 30 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 32 0, ,000 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 34 0, ,000 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 36 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 38 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 40 0,000 Note: Dynamic limits were applied for this test. The highest harmonics values in the above table may not occur at the same window as the maximum harmonics/limit ratio. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

21 -Page/Sayfa 21 / Voltage fluctuations (Flicker) / Gerilim dalgalanmaları (Kırpışma) Equipment intended to be connected to 230/400 V, 50 Hz supply systems should not produce voltage fluctuations in the supply systems due to variation of the input current above the limits as stated below. / 230/400 V, 50 Hz şebeke sistemine bağlanan ürünler çektikleri giriş akımları nedeniyle aşağıdaki limit değerlerden daha fazla bir gerilim dalgalanması oluşturmamalıdır. Standard / Standart EN Port / Port AC Mains supply / AC besleme uçları Voltage / Gerilim 230 V AC Limits / Sınır değerler P ST 1 P LT 0,65 d C 3,3% d MAX 4% Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz AC Source / AC Kaynak Harmonic/Flicker Test System / Harmonik/Kırpışma Test Sistemi Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici California Instruments California Instruments California Instruments Model / Tip Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 5001iX CTS /2014 PACS /2014 CTS 3.0 V Results / Sonuçlar X Tests are not necessary because the EUT is unlikely to produce significant voltage fluctuations or flicker (clause 6.1). / Ürün önemli bir gerilim dalgalanması veya kırpışma yaratmayacağı için bu testin yapılmasına gerek yoktur (madde 6.1). Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

22 -Page/Sayfa 22 / 57-6 IMMUNITY TEST RESULTS / BAĞIŞIKLIK TEST SONUÇLARI 6.1 Electrostatic discharge immunity / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı Electrostatic discharges (ESD) are the result of persons or objects that accumulate static electricity due to for instance walking on synthetic carpets. The ESD can influence the operation of equipment or damage its electronics, either by a direct discharge or indirectly by coupling or radiation. Both effects are simulated during the tests. / Elektrostatik yük boşalımı, insanların yada objelerin sentetik halılar yada kumaşlarla teması sonucu elektrik yükünü depolamasının bir sonucudur. Elektrostatik yük doğrudan yada dolaylı bir etki sonucu elektronik ürünlerin çalışmasını etkileyebileceği gibi bunlarda kalıcı hasar meydana getirebilmektedir.bu test ile her iki durumda simüle edilmektedir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart Port / Port Performance criterion / Performans kriteri Air discharges / Havadan desarjlar Contact discharges / Temaslı desarjlar Number of discharges / Deşarj sayısı EN Enclosure / Cihazın mahfazası B; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. 2, 4 and/ve 8 kv 2 and/ve 4 kv 10 per polarity with 1 sec interval / Her polaritede 1 sn. aralıklarla en az 10 ESD darbesi deşarjı. Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Best EMC Test Equipment / Test Cihazı Manufacturer / Üretici Schaffner Model / Tip Best EMC Serial no / Seri no SC End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 10/2014 ESD Handgun / tabancası Schaffner Best EMC /2014 Control software / Kontrol yazılımı Schaffner WinBEST Ver Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

23 -Page/Sayfa 23 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Air discharges / Havadan desarjlar Contact discharges / Temaslı desarjlar Via coupling planes / Kuplaj levhaları ile X 2 kv X 4 kv X 8 kv kv X 2 kv X 4 kv 8 kv kv X Horizontal / Yatay X Vertical / Dikey Polarity / Polarite X Positive / Pozitif X Negative / Negatif Set-up / Test düzeneği X Table-top / Masa üstü Floor standing / Yerde duran Discharge location / Deşarj noktaları Ambient temperature / Ortam sıcaklığı Relative Humidity air / Ortamın nemi Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem All external locations accessible by hand, photo see 5.1 / El ile ulaşılabilen bütün noktalar, bakınız bölüm C 55 % Tests were performed at operating mode 5. / Testler 5. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

24 -Page/Sayfa 24 / Radiated EM field immunity / Işıyan, RF, EM alan bağışıklığı During the test it is verified if the equipment under test has sufficient immunity against radiated electromagnetic fields. Industrial electromagnetic sources, walkie-talkies, radio transmitters, television transmitters and telecommunication equipment including cellular telephones and other emitting devices can generate these fields. / Test sırasında test edilen cihazın havadan yayılan elektromanyetik alanlara karşı yeterli bağışıklığının olup olmadığı doğrulanır. Radyo vericileri, televizyon vericileri ve cep telefonları gibi cihazları içeren telekomunikasyon cihazları ve diğer yayınım yapan cihazlar, endüstriyel elektromanyetik kaynaklar bu tür elektromanyetik alanlar yaratabilirler. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart EN Port / Port Enclosure / Cihazın mahfazası ve kabloları Performance criterion / Performans kriteri A; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Frequency range / Frekans aralığı MHz Modulation / Modülasyon 1 khz - 80% AM Field strength / Alan Şiddeti 3 V/m Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Signal Generator / Sinyal üreteci Power Amplifier / Güç yükselteci Power meter / Güç ölçer Power sensor / Güç sensörü Directional coupler / Yönsel kuplör Manufacturer / Üretici Model / Tip Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi Anritsu MG3633A MT /2014 Amplifier Research Amplifier Research Amplifier Research Amplifier Research 250W1000A PM /2014 PM /2014 DC6180A /2014 Bilog Antenna / Anten ETS-Lindgren 3142C /2014 Isotropic antenna / E-alan sensörü RF Immunity Software / Bağışıklık yazılımı ETS-Lindgren HI /2013 Rohde- Schwarz EMC32-S Ver Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

25 -Page/Sayfa 25 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Frequency range / Frekans aralığı Tested field strength / Uygulanan alan şiddeti Modulation / Modülasyon Dwell time / Her frekans adımında bekleme süresi MHz 3 V/m 1 khz - 80% AM 2 seconds / saniye Test set-up / Test düzeneği Full Anechoic Chamber / Tam yansımasız oda. Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem Tests were performed at operating mode 3. / Testler 3. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

26 -Page/Sayfa 26 / Electrical Fast Transient immunity / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklığı The EFT immunity test simulates disturbances by bursts of very short transients caused for example by switching off loads such as an AC motor or bouncing relay contacts. The transients are likely to disturb electronics but less likely to cause damage. / Bu test (EFT), AC motor gibi yüklerin kapanması veya rölelerin açıp kapaması sonucu oluşan kısa süreli geçici gerilim patlamalarını simüle etmektedir.bu geçici gerilim patlamaları elektronik cihazlara zarar vermekten ziyade onları rahatsız etmektedir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart Performance criterion / Performans kriteri Pulse characteristics / Darbe karakteristikleri Peak Voltage; Port / Tepe gerilimi;port Repetition frequency / Tekrarlanma frekansı EN B; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. 5/50 ns 1 kv; AC input power port / AC giriş güç portu 0,5 kv; Signal&Control lines / Sinyal ve Kontrol uçları 2,5 KHz X 5 KHz 100 KHz Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Best EMC Test Equipment / Test Cihazı Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici Schaffner Model / Tip Best EMC Serial no / Seri no SC Schaffner WinBEST Ver End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 10/2014 Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013 Capasitive clamp Schaffner CDN

27 -Page/Sayfa 27 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Port / Port (uç) AC mains input / AC besleme girişi AC mains input / AC besleme girişi Test Voltage&Polarity / Test Gerilimi & Polarite Injection method / Enjeksiyon yöntemi V CDN / Kuplör cihazı V CDN / Kuplör cihazı Test duration / Test süresi 2 minutes / dakika (at each polarity / her polaritede) Coupling / Bağlaştırma Common mode / Ortak mod Set-up / Test düzeneği Table-top / Masa üstü Floor standing / Yerde X duran Operating mode / Çalışma modu Tests were performed at operating modes 6. / Testler 6. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for Monitoring / Gözlem further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

28 -Page/Sayfa 28 / Surge transient immunity / Anî yükselmelere karşı bağışıklık The surge transient immunity test simulates the surges that are caused by over-voltages due to indirect (induced) lightning transients. The pulse is a slow transient with high-energy contents and due to its long duration may cause damage to an unprotected EUT. / Yıldırım bağışıklığı deneyi ışık yoluyla dolaylı olarak indüklenen aşırı gerilimleri simüle etmektedir.yıldırım darbesi yüksek enerjiye sahip olduğundan dolayı korumasız cihazlarda hasarlara sebebiyet verebilir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel EN standart Performance criterion / B; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya Performans kriteri bakınız. Pulse characteristics / Darbe 1,2/50 µs karakteristikleri 0,5 kv; AC input power port (line to line) / AC güç giriş uçları (fazfaz arası) 1 kv; AC input power port (line to line) / AC güç giriş uçları (fazfaz arası) Peak Voltage; Port / Tepe gerilimi;port 0,5 kv; AC input power port (line to earth) / AC güç giriş uçları (faz-toprak arası) 1 kv; AC input power port (line to earth) / AC güç giriş uçları (faztoprak arası) 2 kv; AC input power port (line to earth) / AC güç giriş uçları (faztoprak arası) Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Best EMC Test Equipment / Test Cihazı Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici Schaffner Model / Tip Best EMC Serial no / Seri no SC Schaffner WinBEST Ver End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 10/2014 Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

29 -Page/Sayfa 29 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Port / Port (uç) Test Voltage & Number of Coupling / Phase angle / Faz Polarity / Test pulses / Bağlaştırma açısı Gerilimi & Polarite Darbe sayısı L-N V / V 5 0 o AC mains / L-N V / V 5 90 o AC Besleme L-N V / V o L-N V / V o L-N V / V 5 0 o AC mains / AC Besleme L-N V / V 5 90 o L-N V / V o L-N V / V o Repetition rate / Tekrarlama hızı Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem 60 seconds / saniye Tests were performed at operating modes 6. / Testler 6. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. NOTE / NOT: The EUT does not include an earth port. / Test edilen ürünün toprak bağlantısı yoktur. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

30 -Page/Sayfa 30 / RF Conducted immunity / RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık During this test the immunity of the equipment for induced or conducted electromagnetic fields is checked. Fields generated by radio and other transmitters cause RF voltages in long cables like the mains network. This test reproduces these induced disturbing voltages by injecting them to the EUT via the cabling. / Bu testin amacı kablo yoluyla gelen yada endüklenen elektromagnetik alanlara karşı cihazın bağışıklığını kontrol etmektir.radyo ve diğer vericiler tarafından oluşturulan alanlar şebeke kabloları gibi uzun kablolarda RF gerilimlerin oluşmasına sebep olmaktadır.bu test sayesinde bu gürültü gerilimleri oluşturularak bunlar cihazın kablolarına enjekte edilmekte ve cihazın bunlara olan bağışıklığı gözlenmektedir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart EN Performance criterion / Performans kriteri A; Refer to the chapter 4.6 for details / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Frequency range / Frekans aralığı 0,15 80 MHz Modulation / Modülasyon 1 khz 80% AM Test level; Port / Test seviyesi;port 3 V; AC input power port / AC güç giriş uçları 3 V; Signal&Control lines / Sinyal ve Kontrol uçları Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Attenuator / Zayıflatıcı 6 db RF-Power Meter / güç ölçer RF-power sensor / güç sensörü Power Amplifier / Güç yükselteci Signal Generator / Sinyal üreteci Coupling/Decopling Network / Kuplaj / Dekuplaj cihazı Control Software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici JFW Rohde Schwarz Rohde Schwarz Amplifier Research Model / Tip 50FH Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi /2014 NRVS /007 11/2014 URY-Z /119 11/ A HP 8657 B 2935U /2014 Luthi CDN 801- M2/ /2014 Schaffner CIS Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

31 -Page/Sayfa 31 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Frequency range / Frekans aralığı Modulation / Modülasyon Dwell time / Her frekasta bekleme süresi 0,15 80 MHz 1 khz 80% AM 2 seconds / saniye Port / Port (uç) Test level / Test seviyesi Injection method / Enjeksiyon yöntemi AC mains input / AC besleme 3 V CDN-M2 Set-up / Test düzeneği Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem X Table-top / Masa üstü Floor standing / Yerde duran Refer to the ANNEX 2 for test setup photos. / Test düzeneği fotoğrafları için EK 2 ye bakınız. Tests were performed at operating mode 5. / Testler 5. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

32 -Page/Sayfa 32 / Power frequency magnetic field immunity / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı Magnetic fields caused by for example nearby mains frequency transformers may disturb equipment with sensitivity for these type of disturbances such as CRT monitors. / CRT monitörleri gibi magnetik alana hassa ürünler, transformatör gibi cihazların oluşturduğu magnetik alandan etkilenebilirler. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart Performance criterion / Performans kriteri Port / Port Field strength / Alan Şiddeti EN A; Refer to the chapter 4.6 for details / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Enclosure / Cihazın mahfazası ve kabloları 3 A/m at 50 Hz Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer Serial no / End of Calib. / Model / Tip / Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi Best EMC Test Equipment / Schaffner Best EMC Test Cihazı 008SC 11/2014 Magnetic coil /Manyetik bobin Schaffner INA SC --- Ampermeter / Ampermetre Fluke /2013 Control software / Kontrol yazılımı Schaffner WinBEST Ver Performed tests / Uygulanan testler X The test is not applicable as the apparatus does not contain any components susceptible to this low-frequency magnetic fields. / Test edilen cihaz manyetik alanlara karşı hassas komponent(ler) bulundurmadığından dolayı bu test uygulanmaz. Conclusion / Sonuç N.A. / UYGULANMAZ

33 -Page/Sayfa 33 / Power supply interruptions and dips immunity / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri karşı bağışıklık Requirements / İstenen koşullar Basic standard / Temel standart Performance criterion / Performans kriteri EN B; See chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. C; See chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Standard / Standart EN Port / Port (uç) Perf. criteria / Perf. kriteri AC input power port / AC giriş besleme uçları C B Test levels / Test seviyeleri, U NOM = 110/230 V AC U NOM 30% (10 periods / peryot) U NOM 100% (0,5 period / peryot) Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer Serial no / End of Calib. / Model / Tip / Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi Best EMC Test Equipment / Schaffner Best EMC Test Cihazı 008SC 10/2014 Control software / Kontrol yazılımı Schaffner WinBEST Ver Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013 Performed tests / Uygulanan testler Terminal / Uç Voltage dip / Voltaj çukuru [% U NOM] Duration / Süre [cycles / çevrim] [50 Hz] Voltage dip intervals / Tekrarlama hızı [s] Number of dips per test / Voltaj çukuru sayısı / test L L 100 0, Phase angle / Faz açısı [ o ] 0, 90, 180, 270 Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem Tests were performed at operating mode 7. / Testler 7. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi.testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

34 -Page/Sayfa 34 / 57-7 ESD DISCHARGE LOCATION / ESD UYGULAMA NOKTALARI The photograph(s) show(s) the ESD discharge locations on the tested device for both air discharge and/or contact discharge. / Fotoğraflar test edilen cihaz için hem hava yoluyla hemde temaslı ESD uygulanan noktaları göstermektedir.

35 -Page/Sayfa 35 / 57-

36 -Page/Sayfa 36 / 57-8 IDENTIFICATION OF THE EQUIPMENT UNDER TEST / TEST EDILEN CIHAZ The photographs show the tested device. / Fotoğraflar test edilen ürünü göstermektedir.

37 -Page/Sayfa 37 / 57-

38 -Page/Sayfa 38 / 57-

39 -Page/Sayfa 39 / 57-

40 -Page/Sayfa 40 / 57

41 -Page/Sayfa 41 / 57-9 ANNEX 1 - MEASUREMENT UNCERTAINTIES / EK 1 - ÖLÇÜM BELIRSIZLIKLERI The table(s) below show(s) measurment uncertainties of the EMC test set-ups. The reported expanded uncertainties are based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. / Aşağıdaki tablo(lar)da EMU testleri için hesaplanan ölçüm belirsizlikleri verilmektedir. Beyan edilen genişletilmiş belirsizlik değerleri, standart belirsizliğin normal dağlım için yaklaşık %95 güvenilirlik seviyesini saglayan k=2 kapsam faktorü ile çarpımının sonucudur. Uncertainty / Emission tests / Yayınım testleri Belirsizlik U CISPR LF harmonic current emissions / Akım harmonikleri yayınımı 6,05 % --- LF voltage fluctuations / Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri 7,39 % --- Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar 9 khz 150 khz 2,82 db 4,0 Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar 150 khz 30 MHz 2,82 db 3,6 Radiated magnetic field / Hava yoluyla yayılan manyetik alan 9 khz 30 MHz (Van Veen Loop) 2,90 db --- Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan 30 MHz 1000 MHz Horizontal / Yatay, 10 m. (Open Area Test Site) 4,15 db 5,2 Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromanyetik alan 30 MHz 1000 MHz Vertical / Dikey, 10 m. (Open Area Test Site) 4,33 db 5,2 Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan 30 MHz 1000 MHz Horizontal / Yatay, 3 m. (Open Area Test Site) 4,50 db 5,2 Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan 30 MHz 1000 MHz Vertical / Dikey, 3 m. (Open Area Test Site) 4,60 db 5,2 [db] Immunity tests / Bağışıklık testleri Electrostatic Discharges (ESD). / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı. Radiated EM Field Immunity / Işıyan, RF, EM, Bağışıklığı MHz Electrical fast transient (EFT) / Burst transients / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklığı Surge transients / Anî yükselmelere karşı bağışıklık Conducted RF disturbances / RF alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık 150 KHz 230 MHz Power frequency magnetic field / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı (50 / 60 Hz) Power supply voltage interruptions & dips / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık Uncertainty / Belirsizlik [db] Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor. 1,11 db Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor. Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor. 1,54 db 2,34 % Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor.

42 -Page/Sayfa 42 / ANNEX 2 - TEST PHOTOS / EK 2 - TEST FOTOĞRAFLARI Mains conducted disturbance voltage test setup / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar test düzeneği

43 -Page/Sayfa 43 / 57-

44 -Page/Sayfa 44 / 57- Radiated Magnetic Field Emission test set up / Hava yoluyla yayılan manyetik alan yayınımı test düzeneği

45 -Page/Sayfa 45 / 57- Harmonics&Flicker test setups / Akım harmonikleri ve Kırpışma test düzenkleri

46 -Page/Sayfa 46 / 57- Radiated electromagnetic field (pre-scan) and Radiated EM Field Immunity test setups. / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan (ön tarama) ve Işıyan, RF, EM alan bağışıklığı test düzenekleri

Esfrm (P. Esinr C<-> Fsfrcq C J RKAK. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Test. IesfSonucu : OLUMLU

Esfrm (P. Esinr C<-> Fsfrcq C J RKAK. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Test. IesfSonucu : OLUMLU Esfrm (P o RKAK g EMC Test report for a network analyzer, model DKM 409 PRO AT. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Test raporu - $ebelre analizdrii, DKM 409 pro AT, Kocaeli, 29 June I Haziran 2015 Test Result

Detaylı

ASANSÖR KONTROL KARTLARININ ELEKTROMANYET

ASANSÖR KONTROL KARTLARININ ELEKTROMANYET ASANSÖR KONTROL KARTLARININ ELEKTROMANYETĐK UYUMLUK TESTLERINDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ALINABĐLECEK ÖNLEMLERE ÖRNEKLER Ersoy Özdemir Esim Test Hizmetleri A.Ş Đmes Sanayi Sitesi C blok 308. Sok. No

Detaylı

R&D Designed and Verification Test report for an Battery, model. Arge Tasarım ve Doğrulama Test raporu Pil, model

R&D Designed and Verification Test report for an Battery, model. Arge Tasarım ve Doğrulama Test raporu Pil, model RnD14329 R&D Designed and Verification Test report for an Battery, model R6P AA 1,5V BATTERY Arge Tasarım ve Doğrulama Test raporu Pil, model R6P AA 1,5V PİL İstanbul, 06 March / Mart 2015 By order of

Detaylı

EMC Test ve Kontrol Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Hasköy Sanayi Sitesi Đdari Bina No:13 Gebze KOCAELĐ / TÜRKĐYE

EMC Test ve Kontrol Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Hasköy Sanayi Sitesi Đdari Bina No:13 Gebze KOCAELĐ / TÜRKĐYE Sayfa (Page)2 / 33 164 1 TEST ÖZETĐ (Test Summary)...4 1.1 Ürün Standartları (Product Standards)...4 1.2 Yayılım Deneyleri (Emission Tests)...4 1.3 Bağışıklık Deneyleri (Immunity Tests)...4 2 KULLANILAN

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Vestel Elektronik A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE Tel : 0 236 213 03 50 Faks : 0 236 213 05 48 E-Posta : vestelemclab@vestel.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA, Fider Yöetim Rölesine; TEDAŞ Şartnamesinde geçen tüm Tip Testleri uygulanmış ve başarılı bulunmuştur. Tedaş Şartnamesini karşılar ve fazlasıyla

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61 E-Posta : eldas@eldas.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Türkçe Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10 Kılavuz

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Elektromanyetik Uyumlulukta Işıma Ve İletim İle Yapılan Yayınım Ve Bağışıklık Testleri. Samet YALÇIN

Elektromanyetik Uyumlulukta Işıma Ve İletim İle Yapılan Yayınım Ve Bağışıklık Testleri. Samet YALÇIN Elektromanyetik Uyumlulukta Işıma Ve İletim İle Yapılan Yayınım Ve Bağışıklık Testleri Samet YALÇIN 1 İÇİNDEKİLER EMC EMI EMC Tarihçesi EMC Testleri Işıma Yoluyla (Radiated) İletim Yoluyla (Conducted)

Detaylı

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained. 21/04/2015 Sayı/Issue: 14 04 15 SÖ 065/00 İlgi/Subject: Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Detaylı

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Türkçe Page AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 Series II VPAP Series III 12-14 Kılavuz ve İmalatçının

Detaylı

[Emerald XS 30 4 C ] Data Sheet.

[Emerald XS 30 4 C ] Data Sheet. Dijital programlanabilir işitme cihazı GC (Kazanç kontrol) TC (Ses tını kontrol) PC (Yüksek rekansta maksimum çıkış) MPO (Alçak rekansta maksimum çıkış) AGC (Otomatik kazanç kontrol) 16 kanal 32 bant (8

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Amps 0. msec. msec. www.meslekidenetim.com 2,51 5,02 7,53 10,04 12,55 15,06 17,57 -500 -1000 2,5 5, 7,5 10,01 12,51 15,01 17,51 -500 -1000

Amps 0. msec. msec. www.meslekidenetim.com 2,51 5,02 7,53 10,04 12,55 15,06 17,57 -500 -1000 2,5 5, 7,5 10,01 12,51 15,01 17,51 -500 -1000 Harmonik Nedir? İdeal şartlarda şebeke, jeneratörler veya UPS gibi kaynaklardan beslenen yüklerin bir direnç yükü gibi ya da diğer bir değişle lineer bir yük olduğu yani şebeke/jeneratörden Şekil de de

Detaylı

IŞINIM YOLU İLE BAĞIŞIKLIK TESTLERİNDE HARMONİK ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ

IŞINIM YOLU İLE BAĞIŞIKLIK TESTLERİNDE HARMONİK ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ 1 IŞINIM YOLU İLE BAĞIŞIKLIK TESTLERİNDE HARMONİK ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ İlker GÜNAY* Yasin ÖZKAN * igunay@aselsan.com.tr ASELSAN A.Ş. Tel: 0312 847 53 00 ÖZET Elektromanyetik uyumluluk testlerinde yüksek

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT

MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT (ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY LIGHTING TEST MEASUREMENT AND ANALYSIS LABORATORIES) Adres/Adress: İnönü Cad. No:38 Sefaköy-Küçükçekmece / İSTANBUL Tel : (0212) 444 1 428 MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems L CD 5-0 LPZ 0 A - veya daha yüksek bölgeler için, doğrudan korunacak cihaza bağlanarak kullanılırlar. Dengeli veya dengesiz arayüzlü kablolu ölçü ve kontrol sistemlerinde kullanılırlar. IEC 66-, GB 880.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Blv. No:2 Sincan 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website : : : :

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL M-BUS MASTER PMM 30 KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL PMM 30: M-BUS MASTER FOR UP TO 30 SLAVES M-BUS ÇEVİRİCİ 30 SAYACA KADAR AÇIKLAMALAR: DESCRIPTION: PMM 30 M-BUS çevirici 30 adet sayaca kadar sayaçların

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China TL 30 T Gün ışığı tedavi lambası Kullanma Talimatı...44 49 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 63 66 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 64-66 Taishan Anson Electrical Appliances Co.

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam Name : ID : Signature : 00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam 20.04.2017 S.1) S.2) S.3) S.4) A shunt DC motor is rated 7.5kW, 250 V and is connected to 230V source. The armature resistance is Ra 0.2,

Detaylı

İNKREMENTAL ROTARY ENKODERLER. Manyetik Ölçüm, 58 mm Gövde Çapı

İNKREMENTAL ROTARY ENKODERLER. Manyetik Ölçüm, 58 mm Gövde Çapı İNKREMENTL ROTRY ENKODERLER RS S 58 Manyetik Ölçüm, 58 mm Gövde Çapı Manyetik prensiple ölçüm İnkremental (rtımsal) ölçüm 6, 8 ya da 10 mm şaft kalınlıkları 4 ile 4096 pulse arası çözünürlük 300 KHz cevaplama

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Adresi : TÜBİTAK Gebze yerleşkesi Barış Mh. Dr.Zeki Acar Cd. No:1 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 679 50 00 Faks : 0262 679 50 01 E-Posta : ume@tubitak.gov.tr

Detaylı

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Pozisyon No 8517.11.00.00.11 Otomatik olanlar Eşyanın Tanımı 8517.69.31.00.00

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

TÜRKAK TEST RAPORU. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No: Çiğli/İZMİR

TÜRKAK TEST RAPORU. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No: Çiğli/İZMİR Müşterinin Adı / Adresi Customer Name / Address : DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:2 35620 Çiğli/İZMİR Teklif Numarası / Tarihi : 1388 / 06.04.2016 Order

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DÖNEM ÖDEVİ. 040080404 Sevcan KILINÇ. 040080470 Metehan CORUT. 040080486 Burak KURT

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DÖNEM ÖDEVİ. 040080404 Sevcan KILINÇ. 040080470 Metehan CORUT. 040080486 Burak KURT İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK ÖLÇÜM TEMELLERİ DÖNEM ÖDEVİ 040080404 Sevcan KILINÇ 040080470 Metehan CORUT

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

AccuVein AV400 Kullanıcı El Kitabı

AccuVein AV400 Kullanıcı El Kitabı Türkçe AccuVein AV400 Kullanıcı El Kitabı AccuVein AV400 kullanımı ve çalıştırması için bir sağlık uzmanı kılavuzu Bu AV400 Kullanıcı El Kitabı ve ek bilgi www.accuvein.com adresinden de indirilebilir

Detaylı

APPLICATION QUESTIONNAIRE. Uygulama Soru Formu

APPLICATION QUESTIONNAIRE. Uygulama Soru Formu Dr.Bruno Lange GmbH & Co. KG Willstätter Str. 11 / 40549 Düsseldorf, Germany Phone : + 49 (0)211. 52. 88. 0 Fax : + 49 (0)211. 52. 88. 124 Email : anitsch@drlange.de, APPLICATION QUESTIONNAIRE Uygulama

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141 Dikdörtgen, alüminyum/plastik Pek çok montaj olasılığı LED ile ölçüm aralığı göstergesi Harici manyetik alanlardan etkilenmez Son derece kısa kör bölgeler 4 kablolu, 15 30 VDC Analog çıkış 0 10 V ve 4

Detaylı

B23/B24 MONTAJ KILAVUZU. Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi

B23/B24 MONTAJ KILAVUZU. Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi B23/B24 MONTAJ KILAVUZU Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi B23/B24 MONTAJ KILAVUZU TR İçindekiler Giriş... 3 Ürün genel özellikleri... 3 Montaj... 7 Montaj gereksinimleri... 8 Hata giderme... 8

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.18 TÜRKAK MARKALI DENEY RAPORLARI VE KALİBRASYON SERTİFİKALARINA İLİŞKİN REHBER Rev.00 06-2006 R20.18/Rev.00/0606 Sayfa 1/ 10 Amaç Bu Rehberin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU

QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU Sayfa: 1 / 5 QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU Questionnaire/Specification of inerting systems for preparing an offer Teklif hazırlamak

Detaylı

Sıva Üstü Ofis Armatürleri-Surface Mounted Office Luminaires GRİD 230V IP 20 50 Hz LED T5 T Mekanik Özellikler Elektrostatik toz boya kaplı metal gövde ve metal perfore. Gövde reflektör arasında, reflektörün

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 -

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 - 2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV a3- EA4KDL/EA4K6DL/EA5KDL/EA6KDL a4- EA3KBU a5-ea10ktlpv/ea12ktlpv/ea15ktlpv A6- EA

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141 Dikdörtgen, alüminyum/plastik Pek çok montaj olasılığı LED ile ölçüm aralığı göstergesi Harici manyetik alanlardan etkilenmez Son derece kısa kör bölgeler 4 kablolu, 15 30 VDC Analog çıkış 0 10 V ve 4

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM)

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) Döküman Bilgileri EMO BBM Yayın Kodu : 138 Teknik Bilginin Adı : JENERATÖR - KGK STANDARTLARI Yayın Dili : Türkçe Açıklama Bu doküman Elektrik

Detaylı

* _0817* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. DT/DV AC Motorlu MOVIMOT MM..D

* _0817* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. DT/DV AC Motorlu MOVIMOT MM..D Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23582626_0817* Düzeltme DT/DV AC Motorlu MOVIMOT MM..D Baskı 08/2017 23582626/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İlaveler/Düzeltmeler

Detaylı

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ Ölçüm Parametreleri ve Gerekli Ölçüm Doğruluğu Tesis edilecek ölçüm cihazları Tablo 1 de verilen güç kalitesi parametrelerinin aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak kesintisiz

Detaylı

BC-M150. Battery Charger. Genel Bakış

BC-M150. Battery Charger. Genel Bakış BC-M150 Battery Charger Genel Bakış Versatile battery charger with the ability to charge conventional Li-ion, large capacity BPM100 and Ni-MH batteries (suitable for use with BP-M50, BP-M100 and BP-IL75).

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires 396 PROOFY LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği PROOFY etanj serisi, IP koruma seviyesi istenen zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Sıva üstü olarak kullanılan ürünler,

Detaylı

ELEKTROMANYETİK UYUM TEST YÖNTEMLERİ VE IŞINIM YOLLU YAYINIM TEST ÖRNEĞİ

ELEKTROMANYETİK UYUM TEST YÖNTEMLERİ VE IŞINIM YOLLU YAYINIM TEST ÖRNEĞİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A0024 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Blv. No:2 Sincan 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0 312 267 17 61 E-Posta

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

LED Aydınlatma. Parafudr Kurulumu. 3 faz bir nötr Tip 1 AC Sistem panoları için MLP. Tek Faz AC Parafudr Mimari Dış Aydınlatma İçin DS134R-230/G DS98

LED Aydınlatma. Parafudr Kurulumu. 3 faz bir nötr Tip 1 AC Sistem panoları için MLP. Tek Faz AC Parafudr Mimari Dış Aydınlatma İçin DS134R-230/G DS98 Koruma LED Aydınlatma Parafudr Kurulumu MSB6 Tek Faz AC Parafudr Mimari Dış Aydınlatma İçin Tek Faz AC parafudr sistemleri sokak aydınlatması DS134R-230/G 3 faz bir nötr Tip 1 AC Sistem panoları için DLA

Detaylı

S.I.C.K. A.Ş. - Otomatik Tanımlama Bölümü - v1.20-25.03.2008 RFID @

S.I.C.K. A.Ş. - Otomatik Tanımlama Bölümü - v1.20-25.03.2008 RFID @ S.I.C.K. A.Ş. - Otomatik Tanımlama Bölümü - v1.20-25.03.2008 RFID @ RFI341-1520 (1028572) RFID Interrogator ve entegre splitter Frekans Gönderim gücü 2 x 2 W Okuma mesafesi Anten ve tag'a bağlıdır Host

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

Acil Durum, Yönlendirme ve Sensörlü Aydınlatma Emergency, Direction and Lighting with Motion Sensor ENESIS. Ürün Kataloğu Product Catalogue

Acil Durum, Yönlendirme ve Sensörlü Aydınlatma Emergency, Direction and Lighting with Motion Sensor ENESIS. Ürün Kataloğu Product Catalogue Acil Durum, Yönlendirme ve Sensörlü Aydınlatma Emergency, Direction and ighting with Motion Sensor EESIS Ürün Kataloğu Product Catalogue ESP EESIS 00 ESP1CWH ESP1CW Sensörlü, 1W, 1050lm, Soğuk Beyaz, Saat

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GÜÇ KALİTESİ ve HARMONİK EĞİTİMİ Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından akredıte edilmiştır. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertıfıkasyon ve Denetım A.Ş. Saniye Ermutlu Sokak Çolakoğlu Plaza B

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

ALTEZ Elektronik Aydınlatma

ALTEZ Elektronik Aydınlatma www.altez.com.tr Emergency Lighting Unit SMD TECH T E ALTEZ Elektronik Aydınlatma RoHS NO LEAD IP 220V 20 50Hz F ACP 1- Power Led için; For 1- power leds 1h 3h Özellikler, Features 3-40V DC power led sistemleri

Detaylı

Endüktif lineer konum sensörü Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Endüktif lineer konum sensörü Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 Tip kodu İdent no. 1590208 Measuring range [A B] 800 mm Çözünürlük 0,001 mm Nominal mesafe 1.5 mm kör bölge a 29 mm kör bölge b 29 mm Tekrarlanabilirlik ð 36 µm Doğrusallık sapması ð 0.035 % f.s. Sıcaklık

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.12.2013 Karar No : 2013/DK-PGM/651 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü Deney Ücretleri. KARAR hazırladığı takrir ve eki

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

SUMMER PRACTICE REPORT

SUMMER PRACTICE REPORT ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY SUMMER PRACTICE REPORT Full Name of Student Student Number & Education :. : /. Type of Practice : EEE 393 EEE 394 [Buraya yazın] Photograph of Student Full Name

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained. 27/02/2015 Sayı/Issue: 26 02 15 SÖ 029/00 İlgi/Subject: Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin June 2014 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

LED Teknolojileri ve Standartları

LED Teknolojileri ve Standartları LED Teknolojileri ve Standartları M. Berker YURTSEVEN ATMK Üyesi İTÜ Enerji Enstitüsü Odakule, 02.04.2012 İçerik Giriş Aydınlatma Amaçlı Kullanılan LED ler Uluslararası LED Aydınlatma Standartları LED

Detaylı

ALTEZ Elektronik Aydınlatma

ALTEZ Elektronik Aydınlatma www.altez.com.tr Emergency Lighting Unit ACFT 1-36 Power Led için; For 1-36 power leds SMD TECH T E ALTEZ Elektronik Aydınlatma RoHS NO LEAD IP 220V 20 50Hz F 1h 3h Özellikler, Features 3-0V AC power led

Detaylı

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ENERJI KONTROL ALTINDA KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 2 Yıl Garanti Kolay Montaj Tüm Kombilere Uyumlu Üstün Kalite Yüksek Teknoloji Güvenilir Bağlantı Ergonomik Tasarım Energy Regülatörler, kombi ve diğer ev

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı