"sr. raporu Akrllr LED hartler, model ULDLORC. rummmm. ilms : PASS : OLUMLU. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Iest. model ULDLORC.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""sr. raporu Akrllr LED hartler, model ULDLORC. rummmm. ilms : PASS : OLUMLU. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Iest. model ULDLORC."

Transkript

1 ilms,[ "sr rummmm tr AB'011&T EMC Test report for smart LED letters, model ULDLORC. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Iest raporu Akrllr LED hartler, model ULDLORC. Kocaeli, 03 June I Haziran 2013 By order of M.T Reklam A.9. in Kocaeli, Turkey. M.T Reklam A.$. firmasrnrn iste}i tizerine dilzenlenmigtir. Test Result Test Sonucu : PASS : OLUMLU author I yazan: S. Eser 57 pages I sayfa 3 annexes / ek Esim Test Hizmetleri San. ve Tic. A.g. TOSB Organize Sanayi Bdlgesi 6. cadde No:1/2 $ekerprnar/gebze - Kocaeli lturkeytttirkiye Tel :+90 (262) Faks:+90 (262)

2 ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli, Turkey/Türkiye It is prohibited to change any and all versions of this document in any manner whatsoever. In case of a conflict between the electronic version (e.g. PDF file) and the original paper version provided by ESIM, the latter will prevail. ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. disclaim liability for any direct, indirect, consequential or incidental damages that may result from the use of the information or data, or from the inability to use the information or data contained in this document. The contents of this report may only be transmitted to third parties in its entirety and provided with the copyright notice, prohibition to change, electronic versions validity notice and disclaimer. Parçalara bölünmesi de dahil fakat bununla sınırlı kalmamak üzere, her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir biçimde işbu belgenin herhangi bir ve bütün versiyonlarının değiştirilmesi yasaktır ve elektronik versiyon (örn. PDF dosyası) ile ESIM tarafından temin edilen kağıt versiyon arasında bir ihtilafın mevcut bulunması durumunda ise ikincisi geçerli olacaktır. ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. işbu belgenin içinde ihtiva edilmekte olan bilgilerin veya verilerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi ve kazaen ortaya çıkan yükümlülükleri kabul etmemektedir. İşbu raporun içerikleri üçüncü taraflara yalnızca tam olarak ve telif hakkı bildirimi, değiştirme yasağı temin edilmek suretiyle iletilebilir, bildirim ve tekzip bulunan elektronik versiyonlar geçerli olacaktır.

3 -Page/Sayfa 3 / 57- CONTENTS / İÇİNDEKİLER page/sayfa 1 Conclusion / Sonuç Summary / Özet Applied standards / Uygulanan standartlar Overview of results / Sonuçların değerlendirilmesi Model Description / Model Tanımlaması Operating modes used for the testing / Test için kullanılan çalışma modları Environment / Ortam General Information / Genel Bilgiler Product Information / Ürün bilgileri Client Information / Müşteri bilgileri Test data / Test bilgileri Environmental conditions / Ortam koşulları Monitored - check / Gözlenen-Denetlenen Performance (Compliance) criteria / Performans (Uygunluk) Kriterleri Emission Test Results / Yayınım Test Sonuçları Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar Radiated Magnetic Field emission / Hava yoluyla yayılan Manyetik Alan Radiated EM Field emission / Hava yoluyla yayılan EM alan Harmonic currents / Akım harmonikleri Voltage fluctuations (Flicker) / Gerilim dalgalanmaları (Kırpışma) Immunity Test Results / Bağışıklık Test Sonuçları Electrostatic discharge immunity / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı Radiated EM field immunity / Işıyan, RF, EM alan bağışıklığı Electrical Fast Transient immunity / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklığı Surge transient immunity / Anî yükselmelere karşı bağışıklık RF Conducted immunity / RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Power frequency magnetic field immunity / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı Power supply interruptions and dips immunity / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri karşı bağışıklık ESD Discharge Location / ESD Uygulama Noktaları Identification of the Equipment Under Test / Test Edilen Cihaz Annex 1 - Measurement Uncertainties / Ek 1 - Ölçüm Belirsizlikleri... 41

4 -Page/Sayfa 4 / Annex 2 - Test Photos / Ek 2 - Test Fotoğrafları Annex 3 - Test Graphics / Ek 3 - Test Grafikleri Mains conducted disturbance voltage test graphics / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar test grafikleri Radiated Magnetic Field Emission test graphics / Hava yoluyla yayılan manyetik alan yayılımı test grafikleri... 55

5 -Page/Sayfa 5 / 57-1 CONCLUSION / SONUÇ The equipment under test (EUT) does meet the essential requirements of the standards given at chapter 2. The conclusion and results stated in this test report are based on a non - recurrent examination of sample(s) provided by the applicant. Test edilen cihaz bölüm 2 de verilen standartların temel gereksinimlerini karşılıyor. Bu raporda verilen sonuçlar ve değerlendirmeler üretici / müşteri tarafından test için sağlanan ürün ile ilgilidir.

6 -Page/Sayfa 6 / 57-2 SUMMARY / ÖZET This chapter presents an overview of standards and results. Refer to the next chapters for details of measured test results and applied test levels. / Bu bölüm, standartlar ve test sonuçları hakkında kısa bilgiler içermektedir. Daha detaylı bilgiler için ileriki bölümlere bakınız. 2.1 Applied standards / Uygulanan standartlar Standard/Standart Year/Yıl Title/Başlık EN A1 +A Emission Electrical lighting and similar equipment / Elektriksel Aydınlatma ve Benzeri Donanımların RF Bozulma Karakteristiklerinin Sınır Değerleri ve Ölçme Metotları EN A1 +A Limits for harmonic currents emissions / Harmonik Akım Emisyonlar İçin Sınır Değerler (Faz Başına Donanımın Giriş Akımı 16 A) EN Limitation of voltage fluctuations and flicker / Alçak Gerilim Besleme Sistemlerindeki Gerlilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınırları. EN Immunity - Equipment for general lighting purposes. / Genel Aydınlatma Amacıyla Kullanılan Cihazlar - EMU Bağışıklık Kuralları. EN Electrostatic discharge immunity test. / Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi. EN A Radiated RF electromagnetic field immunity test. / Işıyan, RF, Elektromanyetik Alan, Bağışıklık Deneyi. +A EN A Electrical fast transient/burst immunity test. / Elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyleri. EN Surge immunity test. / Anî yükselmelere karşı bağışıklık deneyi. EN Immunity to RF conducted disturbances. / RF alanlar tarafından indüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık. EN Power frequency magnetic field immunity test. / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi. EN Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests. / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık deneyleri. Other EMC standards have been found not applicable for the EUT. / Diğer EMC standartları bu ürün için uygulanabilir değildir.

7 -Page/Sayfa 7 / Overview of results / Sonuçların değerlendirilmesi EMISSION TESTS / YAYINIM TESTLERI STANDARD/STANDART RESULT / SONUÇ Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar Radiated magnetic field / Hava yoluyla yayılan manyetik alan Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromanyetik alan Harmonic current emission / Akım harmonikleri yayınımı Limitation of voltage fluctuations (flicker) / Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri EN EN EN EN EN PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU IMMUNITY TESTS / BAĞIŞIKLIK TESTLERI STANDARD/STANDART RESULT / SONUÇ Electrostatic Discharges (ESD) immunity / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı Radiated EM Field immunity / Işıyan, RF, EM, Bağışıklığı Electrical fast transient (EFT) / Burst transients immunity / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklığı Surge transients immunity / Anî yükselmelere karşı bağışıklık Conducted RF disturbances immunity. / RF alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık Power frequency magnetic field immunity. / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı. Power supply voltage interruptions & dips immunity. / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık. EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN EN 61547, EN PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU PASS / OLUMLU 1) N.A. / UYGULANMAZ PASS / OLUMLU 1) The test is not applicable as the apparatus does not contain any components susceptible to this lowfrequency magnetic fields. / Test edilen cihazda manyetik alanlara karşı hassas bileşen(ler) bulunmadığından dolayı bu test uygulanmaz.

8 -Page/Sayfa 8 / 57-3 MODEL DESCRIPTION / MODEL TANIMLAMASI The apparatuses as supplied for the test are smart LED letters, model ULDL0RC. The system consists of LED lettres and AC/DC converter. Letters enclose ports for connecting to eachother in series. There is no electronics witihin the LED letters. Test edilen ürünler ULDL0RC modelinde akıllı LED harfleridir. Sistem LED harflerinden ve AC/DC adaptörden oluşmaktadır. Harflerin birbirine seri olarak bağlanabilmesi bağlantı uçları mevcuttur. 3.1 Operating modes used for the testing / Test için kullanılan çalışma modları No Operating mode / Çalışma modu 1 27 pcs of letters are integrated with each other./ 27 adet harf birbirine bağlı pcs of letters are integrated with each other./ 15adet harf birbirine bağlı pcs of letters are integrated with each other./ 14 adet harf birbirine bağlı pcs of letters are integrated with each other./ 10 adet harf birbirine bağlı. 5 8 pcs of letters are integrated with each other / 8 adet harf birbirine bağlı. 6 5 pcs of letters are integrated with each other / 5 adet harf birbirine bağlı. 7 4 pcs of letters are integrated with each other./ 4 adet harf birbirine bağlı. 8 1 pcs of letter is integrated. / Sadece 1 adet harf bağlı. 3.2 Environment / Ortam The requirements and standards apply to equipment intended for use in / Ürüne uygulanan standartlar ve şartlar aşağıdaki ortamlar için geçerlidir: X X Residential (domestic) environment / Ev ve benzeri ortam Commercial and light-industrial environment / Ticari ve hafif-endüstriyel ortam Industrial environment / Endüstriyel ortam Medical environment / Tıbbi ortam

9 -Page/Sayfa 9 / 57-4 GENERAL INFORMATION / GENEL BILGILER 4.1 Product Information / Ürün bilgileri Equipment under test / Test edilen ürün Trade mark / Ticari markası Type / Tipi Serial number / Seri numarası U nominal / Çalışma gerilimi P rated / Çektiği güç Smart LED Letters / Akıllı LED Harfler M&T DISPLAYS ULDL0RC Sample / Numune V AC 1,2 W 4.2 Client Information / Müşteri bilgileri Applicant / Başvuran M.T. Reklam A.Ş. Contact person / İlgili kişi Soner ABADAN Telephone / Telefon Telefax / Faks Address / Adres Cumhuriyet Mahallesi Selin Sokak No:1 Çayorova/Kocaeli Postal Code / Posta kodu Place / Yer Kocaeli Country / Ülke Turkey / Türkiye 4.3 Test data / Test bilgileri Location / Testi yapan ESİM Laboratory in Kocaeli, Turkey ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli-Türkiye Date (start) / Başlangıç Tarihi Date (finish) / Biİtiş Tarihi Engineer / Mühendis Sedat ESER, Evren ŞAHİN, Birkan DEMİR

10 -Page/Sayfa 10 / Environmental conditions / Ortam koşulları Tests have been performed in a controlled laboratory environment, where the environmental conditions are maintained within the applicable ranges. / Test, ortam koşullarının istenen değerler arasında tutulabildiği kontrollü laboratuvar ortamında yapılmıştır. Ambient temperature / Ortam sıcaklığı 15 C 35 C Relative Humidity air / Göreceli nem 30% - 60% 4.5 Monitored - check / Gözlenen-Denetlenen Motor speed / Motor hızı Switching / Anahtarlama Standby mode / Bekleme modu Temperature / Sıcaklık Power consumption / Güç tüketimi Emergency mode / Acil aydınlatma modu Battery charging / Batarya şarjı X Illumination / Aydınlatma Display data / Display bilgileri Data storage / Depolanan bilgiler Dimming function / Dimmer fonsiyonu Audible signals / Duyulabilir işaretler X Others / Diğer : LED s X Others / Diğer : AC/DC converter output current / AC/DC adaptörün çıkış akımı During the tests the EUT was also observed by monitoring the AC mains input current using current clamp. / Test edilen ürün testler esnasında ayrıca akım trafosu/maşası yardımıyla AC besleme giriş akımı ölçülerek gözlendi.

11 -Page/Sayfa 11 / Performance (Compliance) criteria / Performans (Uygunluk) Kriterleri Performance criteria A : During the test no change of the luminous intensity shall be observed and the requlating control, if any, shall operate during the test as intended. The luminous intensity shall be deemed to be unchanged if the measured intensities do not deviate by more than 15 %. Performance criteria B : During the test the luminous intensity may change to any value. After the test the luminous intensity shall be restored to its initial value within 1 min. Regulating controls need not function during the test, but after the test the mode of the control shall be the same as before the test provided that during the test no mode changing commands were given. Performance criteria C : During and after the test any change of luminous intensity is allowed and the lamp(s) may be extinguished. After the test, within 30 min, all functions shall retırn to normal if necessary by temporary interruption of the mains supply and/or operating the regulating control. Performans kriteri A: Deney esnasında ışık şiddetinde herhangi bir değişiklik gözlenmemeli ve varsa düzenleyici kumanda deney esnasında gerektiği şekilde çalışmalıdır. Ölçülen ışık şiddetinde %15 ten daha fazla sapma yoksa ışık şiddetinin değişmeden kaldığı kabul edilmelidir. Performans kriteri B: Deney esnasında ışık şiddetinde değişiklik olabilir. Deneyden sonra, ışık şiddeti 1 dakika içinde başlangıç değerine geri getirilmelidir. Deney esnasında düzenleyici kumandanın çalışması gerekmez ancak, deneyden sonra herhangi bir mod değiştirme komutu verilmemesi şartıyla kumanda modu deney öncesindeki kumanda modu ile aynı olmalıdır. Performans kriteri C: Deney esnasında veya deney sonunda ışık şiddetinde herhangi bir değişikliğe müsaade edilir ve lâmba/lâmbalar söndürülebilir. Şebeke kaynağının geçici olarak kesilmesi ve/veya düzenleyici kumandanın çalıştırılması gerekiyorsa, tüm fonksiyonlar deneyden sonra 30 dakika içinde normale dönmelidir.

12 -Page/Sayfa 12 / 57-5 EMISSION TEST RESULTS / YAYINIM TEST SONUÇLARI 5.1 Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar Standard/Standart EN Frequency/Frekans [MHz] QP [db(µv)] AV [db(µv)] 0,009 0, N/A 0,05 0, *) N/A 0,15 0, *) *) 0,50 3, ,0 5, , *) Limits decreasing linearly with the logarithm of the frequency / Limitler, logaritmik frekans ekseniyle lineer olarak azalmaktadır. Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer / Serial no / End of Calib. / Model / Tip Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi EMI Test Receiver / Alıcısı Rohde Schwarz ESR /2013 Artificial Mains Network / Yapay şebeke cihazı Rohde Schwarz ESH2-Z /E1 08/2013 Pulse Limiter / Darbe koruyucusu Rohde Schwarz ESH3-Z /2014 Coaxial cable / Koaksiyel kablo Huber-Suhner RG-223/U 2,5 m. 01/2014 Port / Port Scan Range / Araştırılan voltaj aralığı Test voltage / Test voltajı Test setup / Test düzeneği Mode / Mod AC mains input power / AC besleme girişleri V AC 110 / 230 V AC Table top / Masa üstü Measurements were made at operating modes 1, 2 and 8 respectively.the worst case results were recorded (Operation mode 1 / 110 V AC ). / Ölçümler sırasıyla 1., 2. ve 8. çalışma modlarında yapıldı. Ölçülen en yüksek değerler kaydedildi (1.Çalışma modu / 110 V AC ).

13 -Page/Sayfa 13 / 57- Results / Sonuçlar Line (L) terminal Operating mode 1 / Faz (L) ucu 1.çalışma modu Frequency: QP Level: Delta Limit: Frequency: AV Level: Delta Limit: dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz Neutral (N) terminal- Operating mode 1 / Nötr (N) ucu - 1.çalışma modu Frequency: QP Level: Delta Limit: Frequency: AV Level: Delta Limit: dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz dbµv dbµv khz khz khz khz khz khz MHz MHz MHz MHz "QP" are levels and limits referring to measurements with the quasi-peak detector. "AV" are levels and limits referring to measurements with the average detector. Refer to the ANNEX 3 for test graphics. / QP seviyeleri, quasi-peak dedektörüyle ölçülen değerlerdir. / AV seviyeleri ortalama değer dedektörüyle ölçülen değerlerdir. Test grafikleri için EK 3 e bakınız. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

14 -Page/Sayfa 14 / Radiated Magnetic Field emission / Hava yoluyla yayılan Manyetik Alan Standard / Standart EN Set-up / Test düzeneği Van Veen loop with 2 meter diameter / 2 metre çaplı Van Veen loop anten Frequency / Frekans [MHz] 0,009 0,07 88 QP [db(µv/m)] 0,07 0, *) 0,15 3, *) 3,0 30,0 22 *) Limits decreasing linearly with the logarithm of the frequency / Limitler, logaritmik frekans ekseniyle lineer olarak azalmaktadır. Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Manufacturer / Serial no / End of Calib. / Equipment / Cihaz Model / Tip Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi EMI Test Receiver / Alıcı Rohde Schwarz ESCS /026 11/2013 Coaxial cable / Koaksiyel Huber-Suhner RG-223/U 2,5 m. 01/2014 kablo Triple-Loop Antenna / HM020 Van Rohde Schwarz /003 10/2014 Üçlü halka anten Veen Port / Port Enclosure with cabling / Cihazın mahfazası ve kabloları Mode / Mod Measurements were made at operating modes 1, 2 and 8 respectively. / Ölçümler sırasıyla 1., 2. ve 8. çalışma modlarında yapıldı. Results / Sonuçlar Operating mode 1 / 1. Çalışma durumu Antenna 1 / Anten 1 Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 0,009 < ,020 < ,050 < ,100 <60 73,9 0,200 <40 54,5 0,500 <40 43,5 1,000 <30 35,2 2,000 <20 26,9 5,000 < ,000 < ,000 <20 22

15 -Page/Sayfa 15 / 57- Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 30,000 <20 22 Antenna 2 / Anten 2 Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 0,009 < ,020 < ,050 < ,100 <60 73,9 0,200 <30 54,5 0,500 <30 43,5 1,000 <20 35,2 2,000 <20 26,9 5,000 < ,000 < ,000 < ,000 <20 22 Antenna 3 / Anten 3 Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µa)] Level / Seviye Limit 0,009 < ,020 < ,050 < ,100 <60 73,9 0,200 <40 54,5 0,500 <40 43,5 1,000 <20 35,2 2,000 <20 26,9 5,000 < ,000 < ,000 < ,000 <20 22 Refer to the ANNEX 3 for test graphics. / Test grafikleri için EK 3 e bakınız. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

16 -Page/Sayfa 16 / Radiated EM Field emission / Hava yoluyla yayılan EM alan Standard / Standart EN Measuring distance / Ölçüm mesafesi 10 meters / metre Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µv/m)] Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer / Serial no / End of Calib. / Model / Tip Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi EMI Test Receiver / Alıcı Rohde Schwarz ESVS / /2013 Bilog Antenna / Anten ETS-Lindgren 3142C /2014 Biconical antenna / Bikonik SN-VHA- Schwarzbeck VHA 9103 anten /2013 LogPer antenna / anten Schwarzbeck Vuslp /2014 Open Area Test Site / Açık ESIM (20mx12m) 10 m., 3 m /2013 Saha Test Alanı Coupling/Decopling Network / Kuplaj / Dekuplaj cihazı Luthi CDN 801- M3/ /2014 Port / Port Mode / Set-up / Mod / Test düzeneği Enclosure with cabling / Cihazın mahfazası ve kabloları Measurements were made at operating modes 3, 4 and 8 respectively.the worst case results were recorded. / Ölçümler normal sırasıyla 3., 4. ve 8.çalışma modlarında yapıldı. Ölçülen en yüksek değerler kaydedildi.

17 -Page/Sayfa 17 / 57- Results / Sonuçlar Frequency / Frekans [MHz] QP [db(µv/m)] Antenna polarisation / Level / Seviye Limit m.) Anten polarizasyonu 30 <30 40 H/V 45 <30 40 H/V 50 <30 40 H/V 75 <30 40 H/V 100 <30 40 H/V 120 <30 40 H/V 150 <30 40 H/V 200 <30 40 H/V 250 <40 47 H/V 300 <40 47 H/V No other significant values are measured. Measurements were performed using both horizontal as well as vertical antenna polarization. / Başka önemli değerler ölçülmedi. Ölçümler hem yatay hem de dikey anten konumları için yapıldı. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

18 -Page/Sayfa 18 / Harmonic currents / Akım harmonikleri Standard / Standart EN Classification / Sınıflandırma Class A / A sınıfı Class B / B sınıfı X Class C / C sınıfı Class D / D sınıfı All apparatus not classified as Class B, C or D / B, C veya D sınıfı olarak sınıflandırılmayan bütün cihazlar Portable tools / Taşınabilir aletler Lighting equipment / Aydınlatma cihazları Personal computers, television receivers / Kişisel bilgisayarlar, televizyon alıcıları Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz AC Source / AC Kaynak Harmonic/Flicker Test System / Harmonik/Kırpışma Test Sistemi Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici California Instruments California Instruments California Instruments Model / Tip Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 5001iX CTS /2014 PACS /2014 CTS 3.0 V Port / Port AC Mains supply / AC besleme girişi Ambient temperature / Ortam sıcaklığı 26 C Relative Humidity air / Ortamın nemi 48 % Mode / Mod Measurements were made at operating mode 1. / Ölçümler 1. çalışma modunda yapıldı.

19 -Page/Sayfa 19 / 57- Results and limits / Sonuçlar ve limitler Harmonics Class-C per Ed. 3.2 (2009)(Run time) incl. inter-harmonics EUT: Tested by: E.ŞAHİN Test category: Class-C per Ed. 3.2 (2009) (European limits) Test Margin: 100 Test date: Start time: 08:47:04 End time: 08:57:26 Test duration (min): 10 Data file name: H cts_data Comment: Operating mode 1. / 1.çalışma modu. Customer: M&T ELEKTRONİK Test Result: Pass Source qualification: Normal Current & voltage waveforms 0,3 300 Current (Amps) 0,2 0,1 0,0-0,1-0, Voltage (Volts) -0,3-300 Harmonics and Class C limit line European Limits Current RMS(Amps) 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0, Harmonic # Test result: Pass Worst harmonics H5-71,28% of 100% limit, H5-49,42% of 150% limit.

20 -Page/Sayfa 20 / 57- Current Test Result Summary (Run time) EUT: Tested by: E.ŞAHİN Test category: Class-C per Ed. 3.2 (2009) (European limits) Test Margin: 100 Test date: Start time: 08:47:04 End time: 08:57:26 Test duration (min): 10 Data file name: H cts_data Comment: Operating mode 1. / 1.çalışma modu. Customer: M&T ELEKTRONİK Test Result: Pass Source qualification: Normal THC(A): 0,02 I-THD(%): 17,88 POHC(A): 0,000 POHC Limit(A): 0,011 Highest parameter values during test: V_RMS (Volts): 230,14 Frequency(Hz): 50,00 I_Peak (Amps): 0,163 I_RMS (Amps): 0,116 I_Fund (Amps): 0,114 Crest Factor: 1,407 Power (Watts): 25,0 Power Factor: 0,938 Harm# Harms(avg) 100%Limit %of Limit Harms(max) 150%Limit %of Limit Status 2 0,001 0,002 0,0 0,001 0,003 0,00 Pass 3 0,019 0,032 57,9 0,019 0,048 40,41 Pass 4 0, ,008 0,011 71,3 0,008 0,017 49,42 Pass 6 0, ,005 0,008 59,1 0,005 0,012 42,32 Pass 8 0, ,003 0,006 0,0 0,003 0,009 0,00 Pass 10 0, ,002 0,003 0,0 0,002 0,005 0,00 Pass 12 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 14 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 16 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 18 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 20 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 22 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 24 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 26 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 28 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 30 0, ,000 0,003 0,0 0,000 0,005 0,00 Pass 32 0, ,000 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 34 0, ,000 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 36 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 38 0, ,001 0,003 0,0 0,001 0,005 0,00 Pass 40 0,000 Note: Dynamic limits were applied for this test. The highest harmonics values in the above table may not occur at the same window as the maximum harmonics/limit ratio. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

21 -Page/Sayfa 21 / Voltage fluctuations (Flicker) / Gerilim dalgalanmaları (Kırpışma) Equipment intended to be connected to 230/400 V, 50 Hz supply systems should not produce voltage fluctuations in the supply systems due to variation of the input current above the limits as stated below. / 230/400 V, 50 Hz şebeke sistemine bağlanan ürünler çektikleri giriş akımları nedeniyle aşağıdaki limit değerlerden daha fazla bir gerilim dalgalanması oluşturmamalıdır. Standard / Standart EN Port / Port AC Mains supply / AC besleme uçları Voltage / Gerilim 230 V AC Limits / Sınır değerler P ST 1 P LT 0,65 d C 3,3% d MAX 4% Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz AC Source / AC Kaynak Harmonic/Flicker Test System / Harmonik/Kırpışma Test Sistemi Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici California Instruments California Instruments California Instruments Model / Tip Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 5001iX CTS /2014 PACS /2014 CTS 3.0 V Results / Sonuçlar X Tests are not necessary because the EUT is unlikely to produce significant voltage fluctuations or flicker (clause 6.1). / Ürün önemli bir gerilim dalgalanması veya kırpışma yaratmayacağı için bu testin yapılmasına gerek yoktur (madde 6.1). Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

22 -Page/Sayfa 22 / 57-6 IMMUNITY TEST RESULTS / BAĞIŞIKLIK TEST SONUÇLARI 6.1 Electrostatic discharge immunity / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı Electrostatic discharges (ESD) are the result of persons or objects that accumulate static electricity due to for instance walking on synthetic carpets. The ESD can influence the operation of equipment or damage its electronics, either by a direct discharge or indirectly by coupling or radiation. Both effects are simulated during the tests. / Elektrostatik yük boşalımı, insanların yada objelerin sentetik halılar yada kumaşlarla teması sonucu elektrik yükünü depolamasının bir sonucudur. Elektrostatik yük doğrudan yada dolaylı bir etki sonucu elektronik ürünlerin çalışmasını etkileyebileceği gibi bunlarda kalıcı hasar meydana getirebilmektedir.bu test ile her iki durumda simüle edilmektedir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart Port / Port Performance criterion / Performans kriteri Air discharges / Havadan desarjlar Contact discharges / Temaslı desarjlar Number of discharges / Deşarj sayısı EN Enclosure / Cihazın mahfazası B; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. 2, 4 and/ve 8 kv 2 and/ve 4 kv 10 per polarity with 1 sec interval / Her polaritede 1 sn. aralıklarla en az 10 ESD darbesi deşarjı. Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Best EMC Test Equipment / Test Cihazı Manufacturer / Üretici Schaffner Model / Tip Best EMC Serial no / Seri no SC End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 10/2014 ESD Handgun / tabancası Schaffner Best EMC /2014 Control software / Kontrol yazılımı Schaffner WinBEST Ver Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

23 -Page/Sayfa 23 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Air discharges / Havadan desarjlar Contact discharges / Temaslı desarjlar Via coupling planes / Kuplaj levhaları ile X 2 kv X 4 kv X 8 kv kv X 2 kv X 4 kv 8 kv kv X Horizontal / Yatay X Vertical / Dikey Polarity / Polarite X Positive / Pozitif X Negative / Negatif Set-up / Test düzeneği X Table-top / Masa üstü Floor standing / Yerde duran Discharge location / Deşarj noktaları Ambient temperature / Ortam sıcaklığı Relative Humidity air / Ortamın nemi Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem All external locations accessible by hand, photo see 5.1 / El ile ulaşılabilen bütün noktalar, bakınız bölüm C 55 % Tests were performed at operating mode 5. / Testler 5. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

24 -Page/Sayfa 24 / Radiated EM field immunity / Işıyan, RF, EM alan bağışıklığı During the test it is verified if the equipment under test has sufficient immunity against radiated electromagnetic fields. Industrial electromagnetic sources, walkie-talkies, radio transmitters, television transmitters and telecommunication equipment including cellular telephones and other emitting devices can generate these fields. / Test sırasında test edilen cihazın havadan yayılan elektromanyetik alanlara karşı yeterli bağışıklığının olup olmadığı doğrulanır. Radyo vericileri, televizyon vericileri ve cep telefonları gibi cihazları içeren telekomunikasyon cihazları ve diğer yayınım yapan cihazlar, endüstriyel elektromanyetik kaynaklar bu tür elektromanyetik alanlar yaratabilirler. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart EN Port / Port Enclosure / Cihazın mahfazası ve kabloları Performance criterion / Performans kriteri A; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Frequency range / Frekans aralığı MHz Modulation / Modülasyon 1 khz - 80% AM Field strength / Alan Şiddeti 3 V/m Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Signal Generator / Sinyal üreteci Power Amplifier / Güç yükselteci Power meter / Güç ölçer Power sensor / Güç sensörü Directional coupler / Yönsel kuplör Manufacturer / Üretici Model / Tip Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi Anritsu MG3633A MT /2014 Amplifier Research Amplifier Research Amplifier Research Amplifier Research 250W1000A PM /2014 PM /2014 DC6180A /2014 Bilog Antenna / Anten ETS-Lindgren 3142C /2014 Isotropic antenna / E-alan sensörü RF Immunity Software / Bağışıklık yazılımı ETS-Lindgren HI /2013 Rohde- Schwarz EMC32-S Ver Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

25 -Page/Sayfa 25 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Frequency range / Frekans aralığı Tested field strength / Uygulanan alan şiddeti Modulation / Modülasyon Dwell time / Her frekans adımında bekleme süresi MHz 3 V/m 1 khz - 80% AM 2 seconds / saniye Test set-up / Test düzeneği Full Anechoic Chamber / Tam yansımasız oda. Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem Tests were performed at operating mode 3. / Testler 3. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

26 -Page/Sayfa 26 / Electrical Fast Transient immunity / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklığı The EFT immunity test simulates disturbances by bursts of very short transients caused for example by switching off loads such as an AC motor or bouncing relay contacts. The transients are likely to disturb electronics but less likely to cause damage. / Bu test (EFT), AC motor gibi yüklerin kapanması veya rölelerin açıp kapaması sonucu oluşan kısa süreli geçici gerilim patlamalarını simüle etmektedir.bu geçici gerilim patlamaları elektronik cihazlara zarar vermekten ziyade onları rahatsız etmektedir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart Performance criterion / Performans kriteri Pulse characteristics / Darbe karakteristikleri Peak Voltage; Port / Tepe gerilimi;port Repetition frequency / Tekrarlanma frekansı EN B; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. 5/50 ns 1 kv; AC input power port / AC giriş güç portu 0,5 kv; Signal&Control lines / Sinyal ve Kontrol uçları 2,5 KHz X 5 KHz 100 KHz Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Best EMC Test Equipment / Test Cihazı Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici Schaffner Model / Tip Best EMC Serial no / Seri no SC Schaffner WinBEST Ver End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 10/2014 Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013 Capasitive clamp Schaffner CDN

27 -Page/Sayfa 27 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Port / Port (uç) AC mains input / AC besleme girişi AC mains input / AC besleme girişi Test Voltage&Polarity / Test Gerilimi & Polarite Injection method / Enjeksiyon yöntemi V CDN / Kuplör cihazı V CDN / Kuplör cihazı Test duration / Test süresi 2 minutes / dakika (at each polarity / her polaritede) Coupling / Bağlaştırma Common mode / Ortak mod Set-up / Test düzeneği Table-top / Masa üstü Floor standing / Yerde X duran Operating mode / Çalışma modu Tests were performed at operating modes 6. / Testler 6. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for Monitoring / Gözlem further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

28 -Page/Sayfa 28 / Surge transient immunity / Anî yükselmelere karşı bağışıklık The surge transient immunity test simulates the surges that are caused by over-voltages due to indirect (induced) lightning transients. The pulse is a slow transient with high-energy contents and due to its long duration may cause damage to an unprotected EUT. / Yıldırım bağışıklığı deneyi ışık yoluyla dolaylı olarak indüklenen aşırı gerilimleri simüle etmektedir.yıldırım darbesi yüksek enerjiye sahip olduğundan dolayı korumasız cihazlarda hasarlara sebebiyet verebilir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel EN standart Performance criterion / B; Refer to the chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya Performans kriteri bakınız. Pulse characteristics / Darbe 1,2/50 µs karakteristikleri 0,5 kv; AC input power port (line to line) / AC güç giriş uçları (fazfaz arası) 1 kv; AC input power port (line to line) / AC güç giriş uçları (fazfaz arası) Peak Voltage; Port / Tepe gerilimi;port 0,5 kv; AC input power port (line to earth) / AC güç giriş uçları (faz-toprak arası) 1 kv; AC input power port (line to earth) / AC güç giriş uçları (faztoprak arası) 2 kv; AC input power port (line to earth) / AC güç giriş uçları (faztoprak arası) Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Best EMC Test Equipment / Test Cihazı Control software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici Schaffner Model / Tip Best EMC Serial no / Seri no SC Schaffner WinBEST Ver End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi 10/2014 Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

29 -Page/Sayfa 29 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Port / Port (uç) Test Voltage & Number of Coupling / Phase angle / Faz Polarity / Test pulses / Bağlaştırma açısı Gerilimi & Polarite Darbe sayısı L-N V / V 5 0 o AC mains / L-N V / V 5 90 o AC Besleme L-N V / V o L-N V / V o L-N V / V 5 0 o AC mains / AC Besleme L-N V / V 5 90 o L-N V / V o L-N V / V o Repetition rate / Tekrarlama hızı Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem 60 seconds / saniye Tests were performed at operating modes 6. / Testler 6. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. NOTE / NOT: The EUT does not include an earth port. / Test edilen ürünün toprak bağlantısı yoktur. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

30 -Page/Sayfa 30 / RF Conducted immunity / RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık During this test the immunity of the equipment for induced or conducted electromagnetic fields is checked. Fields generated by radio and other transmitters cause RF voltages in long cables like the mains network. This test reproduces these induced disturbing voltages by injecting them to the EUT via the cabling. / Bu testin amacı kablo yoluyla gelen yada endüklenen elektromagnetik alanlara karşı cihazın bağışıklığını kontrol etmektir.radyo ve diğer vericiler tarafından oluşturulan alanlar şebeke kabloları gibi uzun kablolarda RF gerilimlerin oluşmasına sebep olmaktadır.bu test sayesinde bu gürültü gerilimleri oluşturularak bunlar cihazın kablolarına enjekte edilmekte ve cihazın bunlara olan bağışıklığı gözlenmektedir. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart EN Performance criterion / Performans kriteri A; Refer to the chapter 4.6 for details / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Frequency range / Frekans aralığı 0,15 80 MHz Modulation / Modülasyon 1 khz 80% AM Test level; Port / Test seviyesi;port 3 V; AC input power port / AC güç giriş uçları 3 V; Signal&Control lines / Sinyal ve Kontrol uçları Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Attenuator / Zayıflatıcı 6 db RF-Power Meter / güç ölçer RF-power sensor / güç sensörü Power Amplifier / Güç yükselteci Signal Generator / Sinyal üreteci Coupling/Decopling Network / Kuplaj / Dekuplaj cihazı Control Software / Kontrol yazılımı Manufacturer / Üretici JFW Rohde Schwarz Rohde Schwarz Amplifier Research Model / Tip 50FH Serial no / Seri no End of Calib. / Kalib. Bitiş tarihi /2014 NRVS /007 11/2014 URY-Z /119 11/ A HP 8657 B 2935U /2014 Luthi CDN 801- M2/ /2014 Schaffner CIS Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013

31 -Page/Sayfa 31 / 57- Performed tests / Uygulanan testler Frequency range / Frekans aralığı Modulation / Modülasyon Dwell time / Her frekasta bekleme süresi 0,15 80 MHz 1 khz 80% AM 2 seconds / saniye Port / Port (uç) Test level / Test seviyesi Injection method / Enjeksiyon yöntemi AC mains input / AC besleme 3 V CDN-M2 Set-up / Test düzeneği Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem X Table-top / Masa üstü Floor standing / Yerde duran Refer to the ANNEX 2 for test setup photos. / Test düzeneği fotoğrafları için EK 2 ye bakınız. Tests were performed at operating mode 5. / Testler 5. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi. Testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

32 -Page/Sayfa 32 / Power frequency magnetic field immunity / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı Magnetic fields caused by for example nearby mains frequency transformers may disturb equipment with sensitivity for these type of disturbances such as CRT monitors. / CRT monitörleri gibi magnetik alana hassa ürünler, transformatör gibi cihazların oluşturduğu magnetik alandan etkilenebilirler. Requirements / İstenen koşullar Standard / Standart EN Basic standard / Temel standart Performance criterion / Performans kriteri Port / Port Field strength / Alan Şiddeti EN A; Refer to the chapter 4.6 for details / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Enclosure / Cihazın mahfazası ve kabloları 3 A/m at 50 Hz Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer Serial no / End of Calib. / Model / Tip / Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi Best EMC Test Equipment / Schaffner Best EMC Test Cihazı 008SC 11/2014 Magnetic coil /Manyetik bobin Schaffner INA SC --- Ampermeter / Ampermetre Fluke /2013 Control software / Kontrol yazılımı Schaffner WinBEST Ver Performed tests / Uygulanan testler X The test is not applicable as the apparatus does not contain any components susceptible to this low-frequency magnetic fields. / Test edilen cihaz manyetik alanlara karşı hassas komponent(ler) bulundurmadığından dolayı bu test uygulanmaz. Conclusion / Sonuç N.A. / UYGULANMAZ

33 -Page/Sayfa 33 / Power supply interruptions and dips immunity / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri karşı bağışıklık Requirements / İstenen koşullar Basic standard / Temel standart Performance criterion / Performans kriteri EN B; See chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. C; See chapter 4.6 for details. / Ayrıntılar için bölüm 4.6 ya bakınız. Standard / Standart EN Port / Port (uç) Perf. criteria / Perf. kriteri AC input power port / AC giriş besleme uçları C B Test levels / Test seviyeleri, U NOM = 110/230 V AC U NOM 30% (10 periods / peryot) U NOM 100% (0,5 period / peryot) Test Data / Test Bilgileri Used Instruments / Kullanılan Test Cihazları Ekipmanları Equipment / Cihaz Manufacturer Serial no / End of Calib. / Model / Tip / Üretici Seri no Kalib. Bitiş tarihi Best EMC Test Equipment / Schaffner Best EMC Test Cihazı 008SC 10/2014 Control software / Kontrol yazılımı Schaffner WinBEST Ver Light meter / Işık ölçer Lutron LX-1108 Q /2013 Performed tests / Uygulanan testler Terminal / Uç Voltage dip / Voltaj çukuru [% U NOM] Duration / Süre [cycles / çevrim] [50 Hz] Voltage dip intervals / Tekrarlama hızı [s] Number of dips per test / Voltaj çukuru sayısı / test L L 100 0, Phase angle / Faz açısı [ o ] 0, 90, 180, 270 Operating mode / Çalışma modu Monitoring / Gözlem Tests were performed at operating mode 7. / Testler 7. çalışma durumunda yapıldı. Illumination, AC mains input current. After each test the functions of the EUT were checked. Refer to the chapter 4.5 for further details. / Aydınlatma, AC giriş akımı. Her test sonrası ürünün fonksiyonları kontrol edildi. Daha fazla bilgi için bölüm 4.5 e bakınız. Observations / Gözlemler During the test no loss of performance was observed. After the test the EUT functioned as intended. No unacceptable loss of performance was observed. / Test esnasında performans kaybı gözlenmedi.testten sonra cihaz normal çalışmasına devam etti. Performansta kabul edilemez bir azalma meydana gelmedi. Conclusion / Sonuç PASS / OLUMLU

34 -Page/Sayfa 34 / 57-7 ESD DISCHARGE LOCATION / ESD UYGULAMA NOKTALARI The photograph(s) show(s) the ESD discharge locations on the tested device for both air discharge and/or contact discharge. / Fotoğraflar test edilen cihaz için hem hava yoluyla hemde temaslı ESD uygulanan noktaları göstermektedir.

35 -Page/Sayfa 35 / 57-

36 -Page/Sayfa 36 / 57-8 IDENTIFICATION OF THE EQUIPMENT UNDER TEST / TEST EDILEN CIHAZ The photographs show the tested device. / Fotoğraflar test edilen ürünü göstermektedir.

37 -Page/Sayfa 37 / 57-

38 -Page/Sayfa 38 / 57-

39 -Page/Sayfa 39 / 57-

40 -Page/Sayfa 40 / 57

41 -Page/Sayfa 41 / 57-9 ANNEX 1 - MEASUREMENT UNCERTAINTIES / EK 1 - ÖLÇÜM BELIRSIZLIKLERI The table(s) below show(s) measurment uncertainties of the EMC test set-ups. The reported expanded uncertainties are based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. / Aşağıdaki tablo(lar)da EMU testleri için hesaplanan ölçüm belirsizlikleri verilmektedir. Beyan edilen genişletilmiş belirsizlik değerleri, standart belirsizliğin normal dağlım için yaklaşık %95 güvenilirlik seviyesini saglayan k=2 kapsam faktorü ile çarpımının sonucudur. Uncertainty / Emission tests / Yayınım testleri Belirsizlik U CISPR LF harmonic current emissions / Akım harmonikleri yayınımı 6,05 % --- LF voltage fluctuations / Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri 7,39 % --- Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar 9 khz 150 khz 2,82 db 4,0 Mains conducted disturbance voltage / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar 150 khz 30 MHz 2,82 db 3,6 Radiated magnetic field / Hava yoluyla yayılan manyetik alan 9 khz 30 MHz (Van Veen Loop) 2,90 db --- Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan 30 MHz 1000 MHz Horizontal / Yatay, 10 m. (Open Area Test Site) 4,15 db 5,2 Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromanyetik alan 30 MHz 1000 MHz Vertical / Dikey, 10 m. (Open Area Test Site) 4,33 db 5,2 Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan 30 MHz 1000 MHz Horizontal / Yatay, 3 m. (Open Area Test Site) 4,50 db 5,2 Radiated electromagnetic field / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan 30 MHz 1000 MHz Vertical / Dikey, 3 m. (Open Area Test Site) 4,60 db 5,2 [db] Immunity tests / Bağışıklık testleri Electrostatic Discharges (ESD). / Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığı. Radiated EM Field Immunity / Işıyan, RF, EM, Bağışıklığı MHz Electrical fast transient (EFT) / Burst transients / Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklığı Surge transients / Anî yükselmelere karşı bağışıklık Conducted RF disturbances / RF alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık 150 KHz 230 MHz Power frequency magnetic field / Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklığı (50 / 60 Hz) Power supply voltage interruptions & dips / Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık Uncertainty / Belirsizlik [db] Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor. 1,11 db Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor. Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor. 1,54 db 2,34 % Interference generator fulfils basic requirements. / Üreteç temel gereksinimleri karşılıyor.

42 -Page/Sayfa 42 / ANNEX 2 - TEST PHOTOS / EK 2 - TEST FOTOĞRAFLARI Mains conducted disturbance voltage test setup / Besleme uçlarındaki iletilmiş bozulmalar test düzeneği

43 -Page/Sayfa 43 / 57-

44 -Page/Sayfa 44 / 57- Radiated Magnetic Field Emission test set up / Hava yoluyla yayılan manyetik alan yayınımı test düzeneği

45 -Page/Sayfa 45 / 57- Harmonics&Flicker test setups / Akım harmonikleri ve Kırpışma test düzenkleri

46 -Page/Sayfa 46 / 57- Radiated electromagnetic field (pre-scan) and Radiated EM Field Immunity test setups. / Hava yoluyla yayılan elektromagnetik alan (ön tarama) ve Işıyan, RF, EM alan bağışıklığı test düzenekleri

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Elektromanyetik Uygunluk/Uyumluluk -EMC- HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Automotive Systems Past and Present Today s vehicles contain three centuries

Detaylı

ELEKTROMANYETİK UYUM TEST YÖNTEMLERİ VE IŞINIM YOLLU YAYINIM TEST ÖRNEĞİ

ELEKTROMANYETİK UYUM TEST YÖNTEMLERİ VE IŞINIM YOLLU YAYINIM TEST ÖRNEĞİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A0024 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim Icindekiler Bölüm 1 Uyarilar...4 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Genel Tanimlar 2.1 Kisaca... 5 2.2 Özellikler Listesi... 5 2.3 Parça Numarasi Formati... 5 Spesifikasyonlar 3.1

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-070CC, EOP4-070CE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Üreticileri

Detaylı

Electrical Safety Elektriksel Güvenlik

Electrical Safety Elektriksel Güvenlik Test report file no : / Rapor No : Client : / Müşteri : Electrical Safety Elektriksel Güvenlik L 13 00 NY hone : / Tel : 90 216 614 01 60 Fax : / Faks : 90 216 614 01 59 Contact erson : / İlgili : Kind

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-043AT, EOP4-043BT Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Cihaz Üreticileri

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

KKTC ELEKTRİK KURUMU

KKTC ELEKTRİK KURUMU İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu 33.000 adet (30.000 adet tek

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com Enerji, her zaman, her yerde ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-057AL, EOP4-057ALE, EOP4-057AC, EOP4-057ACE, EOP4-057AT, EOP4-057ATE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya Pil Takılması...2 Adım 2 - Kontrol Düğmesi...2 Adım 3 Harici Cihazların Bağlanması...2

Detaylı

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. TEST Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Atom Cad. No: 17 Saray - Kazan / ANKARA T : +90 (312) 815 48

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

ENGLISH TÜRKÇE. Quick Start Guide Lenovo X2-EU

ENGLISH TÜRKÇE. Quick Start Guide Lenovo X2-EU Ⅱ ENGLISH TÜRKÇE Quick Start Guide Lenovo X2-EU ENGLISH Read first-regulatory information Be sure to read the Regulatory Notice for your country or region before using the wireless devices contained in

Detaylı

EOP5 104 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP5 104 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP5 104 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP5-104AT,EOP5-104AT-DP, EOP5-104AT-CAN, Kurulum Talimatları EOP5-104AT- MPI 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı

Detaylı

Quick Start Guide. Lenovo VIBE Z2 Pro ENGLISH TÜRKÇE

Quick Start Guide. Lenovo VIBE Z2 Pro ENGLISH TÜRKÇE Quick Start Guide ENGLISH TÜRKÇE Lenovo VIBE Z2 Pro ENGLISH Read first-regulatory information Be sure to read the Regulatory Notice for your country or region before using the wireless devices contained

Detaylı

XXXXX Enerji ve Ticaret A.Ş. XXXXX Hidroelektrik Santralına ait Enerji Nakil Hattından kaynaklanan Magnetik Alanın İncelenmesi

XXXXX Enerji ve Ticaret A.Ş. XXXXX Hidroelektrik Santralına ait Enerji Nakil Hattından kaynaklanan Magnetik Alanın İncelenmesi 1956 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Faks Telefon Mobile 0 312 210 12 61 0 312 210 23 57 0 532 384 78 65 XXXXX Enerji ve Ticaret A.Ş. XXXXX Hidroelektrik Santralına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Tebliğ

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Tebliğ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 24 Temmuz 2004 CUMARTESİ Sayı : 25532 Telekomünikasyon Kurumundan: Tebliğ Amaç Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal

Detaylı

GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3.

GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. Cihazın Genel Kullanımı... 6 CİHAZIN GÖRÜNÜMÜ... 7 1. Ön Panel... 7

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Elektromanyetik Uygunluk/Uyumluluk -EMC- HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Kia Araçlarda kullanılan elektrikli parçaların ayrıca günlük hayatta kullanılan

Detaylı

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral)

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral) Ditec Alimax Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT850 rev. 2015-05-08 TR EN www.ditecentrematic.com İÇİNDEKİLER

Detaylı