Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır."

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE ADANA ADBGR ADNAC AKALT AKBNK AKIPD Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:48 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin olarak yapılan kamu açıklamasıdır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; I- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: 10:00'da Elite World Hotel Galata Salonu (-2.Kat) Şehit Muhtar Caddesi No:42,Taksim,34437,İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına, II- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Gündem: 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 32/889 sayılı izni uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz tarafından İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin devralınması sureti ile bu şirketle birleşilmesine ve birleşmeye ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulumuzca hazırlanan birleşme sözleşmesinin, tarihli birleşik bilançonun ve Şirketimizin tarihli bilançosunun hissedarlarımızın onayına sunulması, 3- Şirket denetçilerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi, 4- Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi, III- Olağanüstü genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük bir gazetede yapılmasına, Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir. Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:20 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Akbank (Dubai) Limited'in Kuruluşu Hakkında. İlgi: a) 17 Temmuz 2009 tarih ve FK:6390 sayılı Bildirim b) 02 Kasım 2009 tarih ve FK:6691 sayılı Bildirim Hisselerinin %100'üne Akbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu Akbank (Dubai) Limited şirketinin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu şirket Dubai International Financial Centre (DIFC)'de faaliyet gösterecektir. Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:46 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin olarak yapılan kamu açıklamasıdır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; I- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: 09:00'da Elite World Hotel Galata Salonu (-2. Kat) Şehir Muhtar Caddesi No:42, Taksim, 34437, İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına, II- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Gündem: 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 32/889 sayılı izni uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketi tarafından devralınması sureti ile bu şirketle birleşilmesine ve Şirketimizin infisahına, birleşmeye ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporu, uzman

2 AKSUE ALKIM BJKAS ESCOM EVNYO kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi ve yönetim kurulumuzca hazırlanan birleşme sözleşmesinin, tarihli birleşik bilançonun ve Şirketimizin tarihli bilançosunun hissedarlarımızın onayına sunulması, III- Olağanüstü genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük bir gazetede yapılmasına, Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir. Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:45 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Finansal Tablo Dip Not Açıklamaları Yerine sehven gönderilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Tarihinde KAP'a gönderilmiş olan Finansal tablo dipnot açıklamaları yerine sehven Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gönderilmiştir. Finansal Tablo dipnot açıklamaları en kısa süre içerisinde KAP'a gönderilecektir. Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:00 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Ton / Yıl Kapasiteli Sodyum Sülfat Tesisi Yatırımı hk. Şirketimizin Sodyum Sülfat üretimindeki lider konumunu sürdürmesi, Türkiye ve Orta Doğu'da artan taleplere karşı üretim kapasitesini dengelemesi bakımından, 3 yıldır Arge çalışmaları süren Ankara - Çayırhan bölgesindeki 200 milyon ton ölçülmüş kesin rezervli glauberit madeninde Yılda ton kapasiteli üstün kalite Rafine Sodyum Sülfat Tesisi kurulmasına, * Bu tesisin en ileri teknoloji ile üretim yapacak şekilde projelendirilerek tesisin en geç 2011 yılı Mart ayında devreye girecek şekilde yatırımın başlaması ve sürdürülmesine, * Azami 25 Milyon TL'ye kadar yatırım harcamalarında bulunulmasına, bu tutarın % 50'sine kadar Orta Vadeli Yatırım Kredisi kullanılmasına, * Bu yatırımla ilgili olarak yapımcılarla, müteahhitlerle, taşeronlarla sözleşmelerin imzalanmasına, * Hazine Müsteşarlığından Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına, Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Fonu Hakkındaki karar ve ilgili tebliğ esasları çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca istenecek her türlü belge ve Taahhütnamelerin şirketimiz adına kabul ve imza edilmesine hasılı işbu büyük ve önemli yatırımımız için yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Müdür'e işlem, yazışma, belge ve taahhütnamelerin imzası için tam yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:29 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimizin, özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda dönemi için hesaplarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere İtimat Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş'nin seçilmesi onaylanmıştır hesap dönemi zararla kapandığı için kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmasına gerek olmamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen diğer maddeleri de içeren Toplantı Tutanağı ilişiktedir. Sözkonusu Toplantı Tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Evg Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:08 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetlerinin devir işlemleri. Şirketimiz'in ,- TL ödenmiş sermayesi içinde Borsa'da işlem görmeyen ,- TL'lık A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetleri ile ,-TL'lık B Grubu hisse senetlerinin Evgin Menkul Değerler Tic. A.Ş. tarafından Namık Kemal GÖKALP'e satılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. i - A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetlerinin devir işlemleri tarih ve 13/404 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir. ii - B Grubu hisselerin satışı Sermaye Piyasası Kurulu'nca A Grubu imtiyazlı payların devrine izin verilmesi halinde gerçekleşecektir. iii - A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisselerin devrine Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilmesi

3 EVNYO FONFK GARAN GSRAY halinde hisse devir işlemi 2009 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden 3 iş günü önce gerçekleştirilecek olup olağan genel kurul'da yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi sağlanacaktır. iv - B Grubu hisselerin satışı ise 2009 yılı Olağan Genel Kurul sonrası yapılacaktır. v yılı Olağan Genel Kurul'una kadar şirket yönetimi ve idaresinde değişiklik yapılmayacak olup ilgili, Olağan Genel Kurul'un yapılacağı tarihte Şirket Personelinin her türlü yasal hakkı ödenerek çekilmiş olacaktır. vi - B Grubu hisseler için belirlenen satış fiyatı "Çağrı Fiyatı" ile ilişkili olmaksızın, Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'nin maliyet değeri olan 1 Kuruş nominal değerli bir hisse için 86,46 kuruştur. vii - A Grubu imtiyazlı payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca devrine izin verilmesi halinde çağrı yükümlülüğü doğacak olup, "Çağrı Fiyatı"'nın belirlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkisindedir. viii - A Grubu imtiyazlı payların devrine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alım süreci Alıcı tarafından yürütülecektir. Evg Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Namık Kemal Gökalp ten gelen ve tarihinde saat 16:06 da İMKB tarafından KAP ta yayınlanan yazı aşağıya çıkarılmıştır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. Evgin Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Evgin Y.O.) sermayesi içindeki A grubu imtiyazlı paylar ile B grubu payların satış ve devri için payların sahibi Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş. ile tarihinde sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Söz konusu payların devrine izin verilmesi için gerekli evraklar tamamlandığında Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunacağımı beyan ederim. FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:41 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Bölünme İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır; tarihinde, FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin iştiraklerinin kısmi bölünme sonucunda ayni sermaye olarak konulacak yeni şirketin girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak kurulmasına karar verilmişti. Ancak, kısmi bölünmenin süresi içinde gerçekleştirebilmesi için yeni şirketin girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak kurulmasından vazgeçilmesine, yeni şirketin tarih ve 152 sayılı kararımızda belirlenen a)kısmi bölünme işleminin tarihli mali tablolarımızın esas alınması, b)yeni şirketin ortaklarının şirketimiz ortaklarıyla aynı kişiler olması, c)lan ayni sermayenin bu ortaklara hisseleri nispetinde hisse senedi olarak dağıtılması, esaslarına göre halka açık anonim şirket olarak kurulmasına karar verilmiştir" T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Taşdelen-Sivas Caddesi/Kayseri-Baraj Yolu-Atatürk Bulvarı/Kayseri Şb. Açılışı Bankamızın aşağıda belirttiğimiz şubeleri 11 Kasım 2009 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır. Açılan Şubelerimiz Adresi Taşdelen Şubesi Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:104/A Taşdelen Çekmeköy / İstanbul Sivas Caddesi / Kayseri Şubesi Melikgazi Mahallesi Sivas Bulvarı No:126/C Melikgazi / Kayseri Baraj Yolu Şubesi Sümer Mahallesi Altın Bulvar No:4 Seyhan / Adana Atatürk Bulvarı / Kayseri Şubesi Gevher Nesibe Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:80 Kocasinan / Kayseri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:16 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. "06 Kasım 2009 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızdaki Yönetim Kurulu Kararında yapılan değişiklik sebebiyle ( gündeme 8. madde ilave edilmiştir) tekrar bildirilmektedir." Şirketimizin 11 Kasım 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Şirketimizin faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantılarının, 04 Aralık 2009 Cuma günü yapılmasına, Genel Kurul Toplantısının T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bildirilmesine, 2.Şirketimizin faaliyet dönemine ilişkin, A ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekteki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 04 Aralık 2009 Cuma günü sırasıyla saat 11:30,12.00 ve 12:30'da Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak No: 8 Mecidiyeköy-İstanbul' adresinde yapılmasına, 3.Çağrı ilanının Hürriyet ve Dünya gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yasal süreleri içerisinde

4 çıkarılmasına, 4.Nama yazılı pay sahipleri ile bir adet hisse senedini Şirkete tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımıza, iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına, 5.Bu amaçla, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat olunarak, görevli atanmasının istenmesine, toplantının ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına bildirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. 04 Aralık 2009 Tarihinde Ayrı Ayrı Yapılacak (A) ve (D) Grubu Pay Sahipleri Toplantı Gündemi 1.Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar, 2.Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar; 3.Yönetim Kurulu üye adaylarının seçimi, 4.Denetleme Kurulu üye adaylarının seçimi, 5.Dilekler. IDAS IHLAS 04 Aralık 2009 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar; 2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar; 3. Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Özel Denetçi raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar; 4. Şirketin 1 Haziran Mayıs 2009 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar; 5. Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin saptanması hususunda müzakere ve karar; 6. 1 Haziran Mayıs 2009 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra olunması hususunda müzakere ve karar; 7. İki yıl süreyle ve ikinci yılda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması hususunda müzakere ve karar; 8. Yönetim Kurulu Üyelerine prim verilmesi hususunda müzakere ve karar; 9. İki yıl süreyle ve ikinci yılda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar hizmet yapacak Denetçilerin seçimi hususunda müzakere ve karar; 10. Şirketin denetimini yapacak Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve Özel Denetçilerin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar; 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar; 12. Dilekler ve kapanış. İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:08 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Hilding Anders ile ortaklık görüşmesi "Yönetim Kurulu Murahhas Üye" Murat Hilmi İşeri, Avrupa'dan Uzakdoğu'ya toplam 26 adet Üretim, 10 adet Dağıtım ve Pazarlama Organizasyonu'na sahip, Avrupa'nın en büyük yatak firmalarından "Hilding Anders" ile ortaklık görüşmelerine başlıyor. İhlas Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:15 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Dönemine İlişkin Finansal Raporların İMKB ve SPK ya Gönderilmesi Yönetim Kurulumuzun 11/11/2009 tarihinde yapılan 2009/16 sayılı toplantısında; Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim kuruluna sunulan, İhlas Holding A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre, 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun; a)tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya

5 IPMAT KOZAA KORDS KOZAA LOGO olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabul edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine, karar verilmiştir. İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:08 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (Koza Altın) tarafından SRK Consulting (US) Inc. (SRK)'e Koza Altın'ın hali hazırdaki maden işletmeleri ve diğer bazı varlıkları ile ilgili bir rapor hazırlatılmaktadır. SRK, uluslararası grup holding şirketi olan SRK Global Limited'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iştirakidir ve jeolojik danışmanlık veren mühendis ve bilim adamlarının oluşturduğu itibarlı bir firmadır. SRK nın yaptığı çalışmanın ön sonuçları olarak itibarı ile Koza Altın'ın toplam kaynağı 8,1 Milyon onsa ulaşmıştır. SRK'nın 2007 sonu itibariyle Koza Altın için tespit ettiği toplam kaynak 2,6 Milyon ons idi. Bu artış için 2008 yılından 2009 Eylül ayı sonuna kadar toplam m karotlu sondaj yapılmış olup, bunların sonuçlarına göre toplam kaynak JORC Standarlarına uygun olarak hazırlanmış ve minimum alt sınır (Cut off) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Koza Altın tarafından açıklanan Toplam Kaynak miktarları sadece sondajları tamamlanmış 13 adet projeyi kapsamakta olup, devam etmekte olan projeleri kapsamamaktadır. Koza Altın, Türkiye genelinde ve Altın potansiyeli çok yüksek olan bölgelerdeki ruhsat sayılarını da arttırarak 506 arama ruhsatı ve 20'si işletme ruhsatı olmak üzere toplamda 526 ruhsata sahip olmuştur. Olası halka arz çalışmasında SRK'nın denetlemiş olduğu kaynak miktarı dikkate alınacaktır. Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:23 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Global Finans Direktörü'nün CFO olarak atanması. Şirketimizde Global Finans Direktörü olarak görev yapan Barış Oran 1 Aralık 2009 tarihinden itibaren CFO (Chief Financial Officer) görevine atanmıştır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:07 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (Koza Altın) tarafından SRK Consulting (US) Inc. (SRK)'e Koza Altın'ın hali hazırdaki maden işletmeleri ve diğer bazı varlıkları ile ilgili bir rapor hazırlatılmaktadır. SRK, uluslararası grup holding şirketi olan SRK Global Limited'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iştirakidir ve jeolojik danışmanlık veren mühendis ve bilim adamlarının oluşturduğu itibarlı bir firmadır. SRK nın yaptığı çalışmanın ön sonuçları olarak itibarı ile Koza Altın'ın toplam kaynağı 8,1 Milyon onsa ulaşmıştır. SRK'nın 2007 sonu itibariyle Koza Altın için tespit ettiği toplam kaynak 2,6 Milyon ons idi. Bu artış için 2008 yılından 2009 Eylül ayı sonuna kadar toplam m karotlu sondaj yapılmış olup, bunların sonuçlarına göre toplam kaynak JORC Standarlarına uygun olarak hazırlanmış ve minimum alt sınır (Cut off) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Koza Altın tarafından açıklanan Toplam Kaynak miktarları sadece sondajları tamamlanmış 13 adet projeyi kapsamakta olup, devam etmekte olan projeleri kapsamamaktadır. Koza Altın, Türkiye genelinde ve Altın potansiyeli çok yüksek olan bölgelerdeki ruhsat sayılarını da arttırarak 506 arama ruhsatı ve 20'si işletme ruhsatı olmak üzere toplamda 526 ruhsata sahip olmuştur. Olası halka arz çalışmasında SRK'nın denetlemiş olduğu kaynak miktarı dikkate alınacaktır. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:58 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Olağandışı Fiyat Ve Miktar Haraketleri İlgi: 11/11/2009 tarih ve İMKB/24-GDD-133/ sayılı faksınız. Şirketimize bugün göndermiş olduğunuz ilgi yazınıza istinaden Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII,

6 METYO MZBYO MZBYO RANLO SPTUR No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumunun olmadığını bildiririz. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:22 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Metro Y.O Borsa Fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 8/236 sayılı kararı gereğince Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin iki katını aşması nedeniyle Şirketimiz tarihli özet portföy değer tablosu ilan edilmektedir. Sözkonusu özet portföy değer tablosu internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:12 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Çağrı Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim Fatma Öztürk Gümüşsu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca, çağrıda bulunarak Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını toplama amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru neticesinde, SPK'nın tarih ve 32/908 sayılı toplantısında, 1,00.-TL. nominal değerli pay için, çağrı fiyatının 0,8429.-TL. olmasına karar verilmiştir tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı yoluyla pay toplanması işleminin itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) İMKB Dışında pay toplama çağrısına karşılık veren ; Pay sahibi sayısı : Yoktur. Toplam Nominal Tutar : Yoktur. 2) İMKB'den Alınan payların ; Pay sahibi sayısı :Yoktur Toplam Nominal Tutar :Yoktur Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği, tarihinde saat 17:37 de İMKB tarafından KAP ta yayınlanan tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. 11 Kasım 2009 tarih ve Sayı: IMKB/24-GDD-133/ sayılı yazınız ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22. maddesine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazınıza cevaben bildiririz. Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:34 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün A bendi, i nolu alt bendi uyarınca yapılan açıklamadır. ya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 04/11/2009 "S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu"nun tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 25/681 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan tarih ve B.02.1.SPK sayılı izin doğrultusunda, duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan tarihinde Fon tasfiye edilecektir. Tasfiye süreci ile ilgili duyuru metnine aşağıda yer verilmiştir. Duyuru metni, Sabah ve Zaman gazetelerinin tarihli nüshalarında yayınlanmıştır. Bu süreç boyunca her hafta Özel Durum Açıklaması yapılacak olup yatırımcılar detaylı bilgiye fonun web sitesi adresinden ve fonun sürekli bilgilendirme formundan ulaşabilirler. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu Tasfiye Süreci

7 THYAO TTKOM TUPRS 1) İşbu duyuru metni tasfiye süreci boyunca Fon kurucusunun (Akbank T.A.Ş.) ve Fon yetkilendirilmiş katılımcısının (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) internet sitesinin ana sayfasına ve Fon'un sürekli bilgilendirme formuna konulacak ve Kurul izin tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitimine kadar geçecek sürede düzenli olarak her hafta işbu duyuru metninde yer alan hususları da içerecek şekilde özel durum açıklaması yapılacaktır. 2) 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü Fon içtüzüğü ve izahnamesi ticaret sicilinden terkin ettirilecek ve içtüzük terkini TTSG'de ilan ettirilecektir. 3) 6 aylık sürenin bitimini takip eden 5 işgünü içinde Fon mal varlığı Fon içtüzüğünde belirtilen esaslar çerçevesinde nakde dönüştürülecek ve bu tutar Fon katılma payı sahibi yatırımcılara payları oranlarında dağıtılacaktır. 4) Nakde dönüştürülecek Fon mal varlığının payları oranında yatırımcılara dağıtılmasını teminen; İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde Fon'un tasfiyesine yönelik özel bir hesap açtırılacak, nakde dönüştürülen Fon mal varlığı Kurucu tarafından bu hesaba aktarılacak, Fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların ve hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlar bir liste halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Takasbank'a bildirilecek, tasfiye sonucu yatırımcıların paylarına düşen nakit tutarlar, MKK'dan edinilen bilgiler çerçevesinde Takasbank tarafından yatırımcı hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşların nakit hesaplarına toplu olarak aktarılacak ve bu tutarların yatırımcıların hesaplarına dağıtımı ilgili kuruluşlar tarafından yapılacaktır. 5) 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibarıyla Fon katılma paylarının Kurul kaydından çıkarılacak ve İMKB'deki işlem sırası kapatılacaktır. Bu kapsamda 6 aylık sürenin bitimine kadar birincil piyasa ve ikincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilecek olmakla birlikte, bu sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibarıyla birincil ve ikincil piyasa işlemlerine son verilecektir. 6) 6 aylık süre bitmeden önce, yatırımcılar tarafından ikincil piyasada yapılacak satış işlemleri veya katılma payı geri alım işlemleri sonucunda, tüm payların Kurucunun ya da yetkilendirilmiş katılımcının eline geçmesi halinde, Kurucu tarafından 6 aylık sürenin bitmesini beklemeksizin tasfiye işlemlerinin tamamlanması amacıyla Kurula başvuruda bulunulabilecektir. 7) Fon'un tasfiyesi nedeniyle yapılan tüm harcamalar, Fon portföyünden karşılanmadan Kurucu tarafından üstlenilecektir. Türk Hava Yolları A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:54 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Ocak-Ekim 2009 trafik sonuçları Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. * Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2008 döneminde 19 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.1 artışla 20.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %4.7 ve %44.7 artış sağlanmıştır. * Yolcu Doluluk oranı 3.6 puan azalışla %71.5 olarak gerçekleşmiştir. * Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2008 döneminde 38.3 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %20.9 artarak 46,3 milyar'a, * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2008 döneminde 28.7 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %15.1 artarak 33 milyar'a, * Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2008 döneminde iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.2 artışla 'a, * Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2008 döneminde ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %12.4 artışla ton'a, yükselmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Avea'ya Verilen Kredilere İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle şirketimizin kullanmış olduğu krediler ile bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye (Avea) kullandırılan kredilere ilişkin olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young) tarafından bir Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu (Rapor) düzenlenmiş ve şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur. Raporda şirketimizin fonlama maliyetleri ve şirketimiz tarafından Avea'ya kullandırılan kredilerin faiz oranları karşılaştırılmış ve söz konusu kredi işlemlerinin adil ve makul koşullarda gerçekleştirildiğine ilişkin Şirketimiz değerlendirmesi doğrulanmıştır. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:36 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Temettü avansı dağıtılmaması Karar Tarihi : 11 Kasım 2009 Karar No : 2009/17 : tarihli finansal raporların SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesi.

8 2. Temettü avansı dağıtılmaması Karar : TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nun 330 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14'ncü maddesi hükümleri uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır. 1. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, tarihi itibariyle Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Tebliği ile tarih ve 11/367 sayılı kararı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan tarihli konsolide özet finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş ve söz konusu finansal raporların yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş; ilgili dönem itibariyle, şirketin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede finansal raporlar kabul edilmiştir. Sözkonusu konsolide özet finansal raporların SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verildi. 2. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 9'uncu maddesi çerçevesinde 2009 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin olmak üzere temettü avansı dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir. M. Ömer Koç Başkan Dr. Bülent Bulgurlu Başkan Vekili Rahmi M. Koç Üye Semahat S. Arsel Üye Mustafa V. Koç Üye Y. Ali Koç Üye Temel K. Atay Üye Erol Memioğlu Üye Yavuz Erkut Üye Ahmet Aksu Üye Üç aylık raporları KAP ta yayınlanan gayrimenkul yatırım ortaklıkları: PEGYO - Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarihli finansal raporları İnternet sitemizin mali tablolar bölümünde ve KAP ta yayınlanan şirketler: 1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3 FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 4 Fortis Bank A.Ş. 5 Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 7 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 8 İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9 İhlas Holding A.Ş. 10 İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 12 Konya Çimento Sanayii A.Ş. 13 Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 14 Tekstil Bankası A.Ş. 15 Tekfen Holding A.Ş. 16 Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 17 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 18 Fortis Bank A.Ş. (Konsolide) 19 Tekstil Bankası A.Ş. (Konsolide) 20 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Konsolide) Geçici vergi uygulaması nedeniyle beyanname ekinde vergi dairelerine sunulan mali tabloları internet sitemizde

9 (www.imkb.gov.tr) ve KAP ta yayınlanan şirketler: - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Mazhar Zorlu Holding A.Ş. - Yazıcılar Holding A.Ş. - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Borsa Başkanlığı Duyuruları tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. T.C. Balıkesir 3.İcra Müdürlüğü nce 2007/5481 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen ve aşağıda dökümü verilen hisse senetleri, Kasım 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Menkul Adı Kod Isın Kodları Adet Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOASO TRATOASO91H3 14 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL TRADARDL91A3 1 Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. EMKEL TRAEMKEL91L6 26 İhlas Holding A.Ş. IHLAS TRAIHLAS91D5 80 T.C. Ankara 19.İcra Müdürlüğü nce 2009/109 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 11 adet T.Kalkınma Bankası A.Ş. (TKBNK.E TRATKBNK91N6) hisse senetleri Kasım 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Genel Mektup No : 3154 Tarih : 06/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3155 Tarih : 09/11/2009 : 2009 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. : Başkanlık Genel Mektup No : 3156 Tarih : 09/11/2009 : HSP Hatalı Emir Düzeltme ve Borsa Dışı İşlemler Bildirim Programlarının Erişim Adresinin Değiştirilmesi Hk. : Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü Genel Mektup No : 3157 Tarih : 09/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3158

10 Tarih : 09/11/2009 : HSP Alım Satım Sisteminde Yapılacak Güncelleme Hk. : Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü / Bilgi Sistemleri Merkezi Genel Mektup No : 3159 Tarih : 10/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3160 Tarih : 10/11/2009 : 01/01/ /12/2010 Döneminde Tahvil ve Bono Piyasası nda Üyelere Tahsis Edilecek OTASS Terminallerinin Belirlenmesi ve TBPAPI Uygulaması Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü / Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü Genel Mektup No : 3161 Tarih : 10/11/2009 : Hisse Senetleri Piyasası nda İşlem Yapan Üyelerin Teminat İşlemlerinde Operasyonel Etkinliğin Arttırılması İçin Yapılan Düzenlemeler Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3162 Tarih : 11/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genelge No : 310 Tarih : 06/11/2009 : Hisse Senetleri Borsa da İşlem Gören Şirketlerin İhraç Edecekleri Oydan Yoksun Payların Borsa da İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Hk. : Kotasyon Müdürlüğü / Şirketler Genelge No : 311 Tarih : 06/11/2009 : Hisse Senetleri Piyasasında Oluşabilecek Olağanüstü Durumlara İlişkin Uygulama Esasları Hk. : Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü

11 Takasbank A.Ş. Para Piyasası Borsa Bülteni

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE BRMEN DENIZ DYHOL EGCYO Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin 15.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 15.12.2009 tarihinde saat 16:35 te Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. TARİH:12/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No : 31187 Mersis No : 0833049089000015 TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.06.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı