Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır."

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE ADANA ADBGR ADNAC AKALT AKBNK AKIPD Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:48 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin olarak yapılan kamu açıklamasıdır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; I- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: 10:00'da Elite World Hotel Galata Salonu (-2.Kat) Şehit Muhtar Caddesi No:42,Taksim,34437,İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına, II- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Gündem: 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 32/889 sayılı izni uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz tarafından İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin devralınması sureti ile bu şirketle birleşilmesine ve birleşmeye ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulumuzca hazırlanan birleşme sözleşmesinin, tarihli birleşik bilançonun ve Şirketimizin tarihli bilançosunun hissedarlarımızın onayına sunulması, 3- Şirket denetçilerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi, 4- Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi, III- Olağanüstü genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük bir gazetede yapılmasına, Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir. Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:20 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Akbank (Dubai) Limited'in Kuruluşu Hakkında. İlgi: a) 17 Temmuz 2009 tarih ve FK:6390 sayılı Bildirim b) 02 Kasım 2009 tarih ve FK:6691 sayılı Bildirim Hisselerinin %100'üne Akbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu Akbank (Dubai) Limited şirketinin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu şirket Dubai International Financial Centre (DIFC)'de faaliyet gösterecektir. Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:46 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin olarak yapılan kamu açıklamasıdır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; I- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: 09:00'da Elite World Hotel Galata Salonu (-2. Kat) Şehir Muhtar Caddesi No:42, Taksim, 34437, İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına, II- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Gündem: 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 32/889 sayılı izni uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun sicil numarasında kayıtlı Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketi tarafından devralınması sureti ile bu şirketle birleşilmesine ve Şirketimizin infisahına, birleşmeye ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporu, uzman

2 AKSUE ALKIM BJKAS ESCOM EVNYO kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi ve yönetim kurulumuzca hazırlanan birleşme sözleşmesinin, tarihli birleşik bilançonun ve Şirketimizin tarihli bilançosunun hissedarlarımızın onayına sunulması, III- Olağanüstü genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük bir gazetede yapılmasına, Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir. Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:45 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Finansal Tablo Dip Not Açıklamaları Yerine sehven gönderilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Tarihinde KAP'a gönderilmiş olan Finansal tablo dipnot açıklamaları yerine sehven Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gönderilmiştir. Finansal Tablo dipnot açıklamaları en kısa süre içerisinde KAP'a gönderilecektir. Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:00 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Ton / Yıl Kapasiteli Sodyum Sülfat Tesisi Yatırımı hk. Şirketimizin Sodyum Sülfat üretimindeki lider konumunu sürdürmesi, Türkiye ve Orta Doğu'da artan taleplere karşı üretim kapasitesini dengelemesi bakımından, 3 yıldır Arge çalışmaları süren Ankara - Çayırhan bölgesindeki 200 milyon ton ölçülmüş kesin rezervli glauberit madeninde Yılda ton kapasiteli üstün kalite Rafine Sodyum Sülfat Tesisi kurulmasına, * Bu tesisin en ileri teknoloji ile üretim yapacak şekilde projelendirilerek tesisin en geç 2011 yılı Mart ayında devreye girecek şekilde yatırımın başlaması ve sürdürülmesine, * Azami 25 Milyon TL'ye kadar yatırım harcamalarında bulunulmasına, bu tutarın % 50'sine kadar Orta Vadeli Yatırım Kredisi kullanılmasına, * Bu yatırımla ilgili olarak yapımcılarla, müteahhitlerle, taşeronlarla sözleşmelerin imzalanmasına, * Hazine Müsteşarlığından Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına, Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Fonu Hakkındaki karar ve ilgili tebliğ esasları çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca istenecek her türlü belge ve Taahhütnamelerin şirketimiz adına kabul ve imza edilmesine hasılı işbu büyük ve önemli yatırımımız için yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Müdür'e işlem, yazışma, belge ve taahhütnamelerin imzası için tam yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:29 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimizin, özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda dönemi için hesaplarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere İtimat Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş'nin seçilmesi onaylanmıştır hesap dönemi zararla kapandığı için kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmasına gerek olmamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen diğer maddeleri de içeren Toplantı Tutanağı ilişiktedir. Sözkonusu Toplantı Tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Evg Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:08 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetlerinin devir işlemleri. Şirketimiz'in ,- TL ödenmiş sermayesi içinde Borsa'da işlem görmeyen ,- TL'lık A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetleri ile ,-TL'lık B Grubu hisse senetlerinin Evgin Menkul Değerler Tic. A.Ş. tarafından Namık Kemal GÖKALP'e satılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. i - A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisse senetlerinin devir işlemleri tarih ve 13/404 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir. ii - B Grubu hisselerin satışı Sermaye Piyasası Kurulu'nca A Grubu imtiyazlı payların devrine izin verilmesi halinde gerçekleşecektir. iii - A Grubu yönetim kurulu seçiminde imtiyaza sahip hisselerin devrine Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilmesi

3 EVNYO FONFK GARAN GSRAY halinde hisse devir işlemi 2009 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden 3 iş günü önce gerçekleştirilecek olup olağan genel kurul'da yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi sağlanacaktır. iv - B Grubu hisselerin satışı ise 2009 yılı Olağan Genel Kurul sonrası yapılacaktır. v yılı Olağan Genel Kurul'una kadar şirket yönetimi ve idaresinde değişiklik yapılmayacak olup ilgili, Olağan Genel Kurul'un yapılacağı tarihte Şirket Personelinin her türlü yasal hakkı ödenerek çekilmiş olacaktır. vi - B Grubu hisseler için belirlenen satış fiyatı "Çağrı Fiyatı" ile ilişkili olmaksızın, Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'nin maliyet değeri olan 1 Kuruş nominal değerli bir hisse için 86,46 kuruştur. vii - A Grubu imtiyazlı payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca devrine izin verilmesi halinde çağrı yükümlülüğü doğacak olup, "Çağrı Fiyatı"'nın belirlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkisindedir. viii - A Grubu imtiyazlı payların devrine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alım süreci Alıcı tarafından yürütülecektir. Evg Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Namık Kemal Gökalp ten gelen ve tarihinde saat 16:06 da İMKB tarafından KAP ta yayınlanan yazı aşağıya çıkarılmıştır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. Evgin Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Evgin Y.O.) sermayesi içindeki A grubu imtiyazlı paylar ile B grubu payların satış ve devri için payların sahibi Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş. ile tarihinde sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Söz konusu payların devrine izin verilmesi için gerekli evraklar tamamlandığında Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunacağımı beyan ederim. FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:41 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Bölünme İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır; tarihinde, FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin iştiraklerinin kısmi bölünme sonucunda ayni sermaye olarak konulacak yeni şirketin girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak kurulmasına karar verilmişti. Ancak, kısmi bölünmenin süresi içinde gerçekleştirebilmesi için yeni şirketin girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak kurulmasından vazgeçilmesine, yeni şirketin tarih ve 152 sayılı kararımızda belirlenen a)kısmi bölünme işleminin tarihli mali tablolarımızın esas alınması, b)yeni şirketin ortaklarının şirketimiz ortaklarıyla aynı kişiler olması, c)lan ayni sermayenin bu ortaklara hisseleri nispetinde hisse senedi olarak dağıtılması, esaslarına göre halka açık anonim şirket olarak kurulmasına karar verilmiştir" T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Taşdelen-Sivas Caddesi/Kayseri-Baraj Yolu-Atatürk Bulvarı/Kayseri Şb. Açılışı Bankamızın aşağıda belirttiğimiz şubeleri 11 Kasım 2009 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır. Açılan Şubelerimiz Adresi Taşdelen Şubesi Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:104/A Taşdelen Çekmeköy / İstanbul Sivas Caddesi / Kayseri Şubesi Melikgazi Mahallesi Sivas Bulvarı No:126/C Melikgazi / Kayseri Baraj Yolu Şubesi Sümer Mahallesi Altın Bulvar No:4 Seyhan / Adana Atatürk Bulvarı / Kayseri Şubesi Gevher Nesibe Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:80 Kocasinan / Kayseri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:16 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. "06 Kasım 2009 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızdaki Yönetim Kurulu Kararında yapılan değişiklik sebebiyle ( gündeme 8. madde ilave edilmiştir) tekrar bildirilmektedir." Şirketimizin 11 Kasım 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Şirketimizin faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantılarının, 04 Aralık 2009 Cuma günü yapılmasına, Genel Kurul Toplantısının T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bildirilmesine, 2.Şirketimizin faaliyet dönemine ilişkin, A ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekteki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 04 Aralık 2009 Cuma günü sırasıyla saat 11:30,12.00 ve 12:30'da Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak No: 8 Mecidiyeköy-İstanbul' adresinde yapılmasına, 3.Çağrı ilanının Hürriyet ve Dünya gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yasal süreleri içerisinde

4 çıkarılmasına, 4.Nama yazılı pay sahipleri ile bir adet hisse senedini Şirkete tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımıza, iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına, 5.Bu amaçla, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat olunarak, görevli atanmasının istenmesine, toplantının ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına bildirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. 04 Aralık 2009 Tarihinde Ayrı Ayrı Yapılacak (A) ve (D) Grubu Pay Sahipleri Toplantı Gündemi 1.Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar, 2.Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar; 3.Yönetim Kurulu üye adaylarının seçimi, 4.Denetleme Kurulu üye adaylarının seçimi, 5.Dilekler. IDAS IHLAS 04 Aralık 2009 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar; 2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar; 3. Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Özel Denetçi raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar; 4. Şirketin 1 Haziran Mayıs 2009 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar; 5. Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin saptanması hususunda müzakere ve karar; 6. 1 Haziran Mayıs 2009 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra olunması hususunda müzakere ve karar; 7. İki yıl süreyle ve ikinci yılda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması hususunda müzakere ve karar; 8. Yönetim Kurulu Üyelerine prim verilmesi hususunda müzakere ve karar; 9. İki yıl süreyle ve ikinci yılda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar hizmet yapacak Denetçilerin seçimi hususunda müzakere ve karar; 10. Şirketin denetimini yapacak Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve Özel Denetçilerin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar; 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar; 12. Dilekler ve kapanış. İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:08 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Hilding Anders ile ortaklık görüşmesi "Yönetim Kurulu Murahhas Üye" Murat Hilmi İşeri, Avrupa'dan Uzakdoğu'ya toplam 26 adet Üretim, 10 adet Dağıtım ve Pazarlama Organizasyonu'na sahip, Avrupa'nın en büyük yatak firmalarından "Hilding Anders" ile ortaklık görüşmelerine başlıyor. İhlas Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:15 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Dönemine İlişkin Finansal Raporların İMKB ve SPK ya Gönderilmesi Yönetim Kurulumuzun 11/11/2009 tarihinde yapılan 2009/16 sayılı toplantısında; Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim kuruluna sunulan, İhlas Holding A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre, 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun; a)tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya

5 IPMAT KOZAA KORDS KOZAA LOGO olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabul edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine, karar verilmiştir. İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:08 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (Koza Altın) tarafından SRK Consulting (US) Inc. (SRK)'e Koza Altın'ın hali hazırdaki maden işletmeleri ve diğer bazı varlıkları ile ilgili bir rapor hazırlatılmaktadır. SRK, uluslararası grup holding şirketi olan SRK Global Limited'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iştirakidir ve jeolojik danışmanlık veren mühendis ve bilim adamlarının oluşturduğu itibarlı bir firmadır. SRK nın yaptığı çalışmanın ön sonuçları olarak itibarı ile Koza Altın'ın toplam kaynağı 8,1 Milyon onsa ulaşmıştır. SRK'nın 2007 sonu itibariyle Koza Altın için tespit ettiği toplam kaynak 2,6 Milyon ons idi. Bu artış için 2008 yılından 2009 Eylül ayı sonuna kadar toplam m karotlu sondaj yapılmış olup, bunların sonuçlarına göre toplam kaynak JORC Standarlarına uygun olarak hazırlanmış ve minimum alt sınır (Cut off) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Koza Altın tarafından açıklanan Toplam Kaynak miktarları sadece sondajları tamamlanmış 13 adet projeyi kapsamakta olup, devam etmekte olan projeleri kapsamamaktadır. Koza Altın, Türkiye genelinde ve Altın potansiyeli çok yüksek olan bölgelerdeki ruhsat sayılarını da arttırarak 506 arama ruhsatı ve 20'si işletme ruhsatı olmak üzere toplamda 526 ruhsata sahip olmuştur. Olası halka arz çalışmasında SRK'nın denetlemiş olduğu kaynak miktarı dikkate alınacaktır. Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:23 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Global Finans Direktörü'nün CFO olarak atanması. Şirketimizde Global Finans Direktörü olarak görev yapan Barış Oran 1 Aralık 2009 tarihinden itibaren CFO (Chief Financial Officer) görevine atanmıştır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:07 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (Koza Altın) tarafından SRK Consulting (US) Inc. (SRK)'e Koza Altın'ın hali hazırdaki maden işletmeleri ve diğer bazı varlıkları ile ilgili bir rapor hazırlatılmaktadır. SRK, uluslararası grup holding şirketi olan SRK Global Limited'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iştirakidir ve jeolojik danışmanlık veren mühendis ve bilim adamlarının oluşturduğu itibarlı bir firmadır. SRK nın yaptığı çalışmanın ön sonuçları olarak itibarı ile Koza Altın'ın toplam kaynağı 8,1 Milyon onsa ulaşmıştır. SRK'nın 2007 sonu itibariyle Koza Altın için tespit ettiği toplam kaynak 2,6 Milyon ons idi. Bu artış için 2008 yılından 2009 Eylül ayı sonuna kadar toplam m karotlu sondaj yapılmış olup, bunların sonuçlarına göre toplam kaynak JORC Standarlarına uygun olarak hazırlanmış ve minimum alt sınır (Cut off) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Koza Altın tarafından açıklanan Toplam Kaynak miktarları sadece sondajları tamamlanmış 13 adet projeyi kapsamakta olup, devam etmekte olan projeleri kapsamamaktadır. Koza Altın, Türkiye genelinde ve Altın potansiyeli çok yüksek olan bölgelerdeki ruhsat sayılarını da arttırarak 506 arama ruhsatı ve 20'si işletme ruhsatı olmak üzere toplamda 526 ruhsata sahip olmuştur. Olası halka arz çalışmasında SRK'nın denetlemiş olduğu kaynak miktarı dikkate alınacaktır. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:58 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Olağandışı Fiyat Ve Miktar Haraketleri İlgi: 11/11/2009 tarih ve İMKB/24-GDD-133/ sayılı faksınız. Şirketimize bugün göndermiş olduğunuz ilgi yazınıza istinaden Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII,

6 METYO MZBYO MZBYO RANLO SPTUR No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumunun olmadığını bildiririz. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:22 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Metro Y.O Borsa Fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 8/236 sayılı kararı gereğince Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin iki katını aşması nedeniyle Şirketimiz tarihli özet portföy değer tablosu ilan edilmektedir. Sözkonusu özet portföy değer tablosu internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:12 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Çağrı Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim Fatma Öztürk Gümüşsu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca, çağrıda bulunarak Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını toplama amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru neticesinde, SPK'nın tarih ve 32/908 sayılı toplantısında, 1,00.-TL. nominal değerli pay için, çağrı fiyatının 0,8429.-TL. olmasına karar verilmiştir tarihleri arasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen çağrı yoluyla pay toplanması işleminin itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz. 1) İMKB Dışında pay toplama çağrısına karşılık veren ; Pay sahibi sayısı : Yoktur. Toplam Nominal Tutar : Yoktur. 2) İMKB'den Alınan payların ; Pay sahibi sayısı :Yoktur Toplam Nominal Tutar :Yoktur Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği, tarihinde saat 17:37 de İMKB tarafından KAP ta yayınlanan tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır. 11 Kasım 2009 tarih ve Sayı: IMKB/24-GDD-133/ sayılı yazınız ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21 ve 22. maddesine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazınıza cevaben bildiririz. Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:34 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün A bendi, i nolu alt bendi uyarınca yapılan açıklamadır. ya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 04/11/2009 "S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu"nun tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 25/681 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan tarih ve B.02.1.SPK sayılı izin doğrultusunda, duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan tarihinde Fon tasfiye edilecektir. Tasfiye süreci ile ilgili duyuru metnine aşağıda yer verilmiştir. Duyuru metni, Sabah ve Zaman gazetelerinin tarihli nüshalarında yayınlanmıştır. Bu süreç boyunca her hafta Özel Durum Açıklaması yapılacak olup yatırımcılar detaylı bilgiye fonun web sitesi adresinden ve fonun sürekli bilgilendirme formundan ulaşabilirler. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu Tasfiye Süreci

7 THYAO TTKOM TUPRS 1) İşbu duyuru metni tasfiye süreci boyunca Fon kurucusunun (Akbank T.A.Ş.) ve Fon yetkilendirilmiş katılımcısının (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) internet sitesinin ana sayfasına ve Fon'un sürekli bilgilendirme formuna konulacak ve Kurul izin tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitimine kadar geçecek sürede düzenli olarak her hafta işbu duyuru metninde yer alan hususları da içerecek şekilde özel durum açıklaması yapılacaktır. 2) 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü Fon içtüzüğü ve izahnamesi ticaret sicilinden terkin ettirilecek ve içtüzük terkini TTSG'de ilan ettirilecektir. 3) 6 aylık sürenin bitimini takip eden 5 işgünü içinde Fon mal varlığı Fon içtüzüğünde belirtilen esaslar çerçevesinde nakde dönüştürülecek ve bu tutar Fon katılma payı sahibi yatırımcılara payları oranlarında dağıtılacaktır. 4) Nakde dönüştürülecek Fon mal varlığının payları oranında yatırımcılara dağıtılmasını teminen; İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde Fon'un tasfiyesine yönelik özel bir hesap açtırılacak, nakde dönüştürülen Fon mal varlığı Kurucu tarafından bu hesaba aktarılacak, Fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların ve hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlar bir liste halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Takasbank'a bildirilecek, tasfiye sonucu yatırımcıların paylarına düşen nakit tutarlar, MKK'dan edinilen bilgiler çerçevesinde Takasbank tarafından yatırımcı hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşların nakit hesaplarına toplu olarak aktarılacak ve bu tutarların yatırımcıların hesaplarına dağıtımı ilgili kuruluşlar tarafından yapılacaktır. 5) 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibarıyla Fon katılma paylarının Kurul kaydından çıkarılacak ve İMKB'deki işlem sırası kapatılacaktır. Bu kapsamda 6 aylık sürenin bitimine kadar birincil piyasa ve ikincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilecek olmakla birlikte, bu sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibarıyla birincil ve ikincil piyasa işlemlerine son verilecektir. 6) 6 aylık süre bitmeden önce, yatırımcılar tarafından ikincil piyasada yapılacak satış işlemleri veya katılma payı geri alım işlemleri sonucunda, tüm payların Kurucunun ya da yetkilendirilmiş katılımcının eline geçmesi halinde, Kurucu tarafından 6 aylık sürenin bitmesini beklemeksizin tasfiye işlemlerinin tamamlanması amacıyla Kurula başvuruda bulunulabilecektir. 7) Fon'un tasfiyesi nedeniyle yapılan tüm harcamalar, Fon portföyünden karşılanmadan Kurucu tarafından üstlenilecektir. Türk Hava Yolları A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:54 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Ocak-Ekim 2009 trafik sonuçları Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. * Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2008 döneminde 19 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde %10.1 artışla 20.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %4.7 ve %44.7 artış sağlanmıştır. * Yolcu Doluluk oranı 3.6 puan azalışla %71.5 olarak gerçekleşmiştir. * Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2008 döneminde 38.3 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %20.9 artarak 46,3 milyar'a, * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2008 döneminde 28.7 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde %15.1 artarak 33 milyar'a, * Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2008 döneminde iken, 2009 yılının aynı döneminde %11.2 artışla 'a, * Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2008 döneminde ton iken, 2009 yılının aynı döneminde %12.4 artışla ton'a, yükselmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Avea'ya Verilen Kredilere İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle şirketimizin kullanmış olduğu krediler ile bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye (Avea) kullandırılan kredilere ilişkin olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young) tarafından bir Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu (Rapor) düzenlenmiş ve şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur. Raporda şirketimizin fonlama maliyetleri ve şirketimiz tarafından Avea'ya kullandırılan kredilerin faiz oranları karşılaştırılmış ve söz konusu kredi işlemlerinin adil ve makul koşullarda gerçekleştirildiğine ilişkin Şirketimiz değerlendirmesi doğrulanmıştır. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:36 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer : Temettü avansı dağıtılmaması Karar Tarihi : 11 Kasım 2009 Karar No : 2009/17 : tarihli finansal raporların SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesi.

8 2. Temettü avansı dağıtılmaması Karar : TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nun 330 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14'ncü maddesi hükümleri uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır. 1. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, tarihi itibariyle Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Tebliği ile tarih ve 11/367 sayılı kararı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan tarihli konsolide özet finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş ve söz konusu finansal raporların yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş; ilgili dönem itibariyle, şirketin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede finansal raporlar kabul edilmiştir. Sözkonusu konsolide özet finansal raporların SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verildi. 2. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 9'uncu maddesi çerçevesinde 2009 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin olmak üzere temettü avansı dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir. M. Ömer Koç Başkan Dr. Bülent Bulgurlu Başkan Vekili Rahmi M. Koç Üye Semahat S. Arsel Üye Mustafa V. Koç Üye Y. Ali Koç Üye Temel K. Atay Üye Erol Memioğlu Üye Yavuz Erkut Üye Ahmet Aksu Üye Üç aylık raporları KAP ta yayınlanan gayrimenkul yatırım ortaklıkları: PEGYO - Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarihli finansal raporları İnternet sitemizin mali tablolar bölümünde ve KAP ta yayınlanan şirketler: 1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3 FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 4 Fortis Bank A.Ş. 5 Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 7 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 8 İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9 İhlas Holding A.Ş. 10 İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 12 Konya Çimento Sanayii A.Ş. 13 Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 14 Tekstil Bankası A.Ş. 15 Tekfen Holding A.Ş. 16 Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 17 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 18 Fortis Bank A.Ş. (Konsolide) 19 Tekstil Bankası A.Ş. (Konsolide) 20 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Konsolide) Geçici vergi uygulaması nedeniyle beyanname ekinde vergi dairelerine sunulan mali tabloları internet sitemizde

9 (www.imkb.gov.tr) ve KAP ta yayınlanan şirketler: - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Mazhar Zorlu Holding A.Ş. - Yazıcılar Holding A.Ş. - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Borsa Başkanlığı Duyuruları tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. T.C. Balıkesir 3.İcra Müdürlüğü nce 2007/5481 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen ve aşağıda dökümü verilen hisse senetleri, Kasım 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Menkul Adı Kod Isın Kodları Adet Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOASO TRATOASO91H3 14 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL TRADARDL91A3 1 Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. EMKEL TRAEMKEL91L6 26 İhlas Holding A.Ş. IHLAS TRAIHLAS91D5 80 T.C. Ankara 19.İcra Müdürlüğü nce 2009/109 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 11 adet T.Kalkınma Bankası A.Ş. (TKBNK.E TRATKBNK91N6) hisse senetleri Kasım 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Genel Mektup No : 3154 Tarih : 06/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3155 Tarih : 09/11/2009 : 2009 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. : Başkanlık Genel Mektup No : 3156 Tarih : 09/11/2009 : HSP Hatalı Emir Düzeltme ve Borsa Dışı İşlemler Bildirim Programlarının Erişim Adresinin Değiştirilmesi Hk. : Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü Genel Mektup No : 3157 Tarih : 09/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3158

10 Tarih : 09/11/2009 : HSP Alım Satım Sisteminde Yapılacak Güncelleme Hk. : Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü / Bilgi Sistemleri Merkezi Genel Mektup No : 3159 Tarih : 10/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3160 Tarih : 10/11/2009 : 01/01/ /12/2010 Döneminde Tahvil ve Bono Piyasası nda Üyelere Tahsis Edilecek OTASS Terminallerinin Belirlenmesi ve TBPAPI Uygulaması Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü / Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü Genel Mektup No : 3161 Tarih : 10/11/2009 : Hisse Senetleri Piyasası nda İşlem Yapan Üyelerin Teminat İşlemlerinde Operasyonel Etkinliğin Arttırılması İçin Yapılan Düzenlemeler Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genel Mektup No : 3162 Tarih : 11/11/2009 : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. : Üye İşleri Müdürlüğü Genelge No : 310 Tarih : 06/11/2009 : Hisse Senetleri Borsa da İşlem Gören Şirketlerin İhraç Edecekleri Oydan Yoksun Payların Borsa da İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Hk. : Kotasyon Müdürlüğü / Şirketler Genelge No : 311 Tarih : 06/11/2009 : Hisse Senetleri Piyasasında Oluşabilecek Olağanüstü Durumlara İlişkin Uygulama Esasları Hk. : Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü

11 Takasbank A.Ş. Para Piyasası Borsa Bülteni

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AKALT AKIPD BAGFS Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 07.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 07.12.2009 tarihinde saat 12:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin 30.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 26.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/9 HAFTALIK BÜLTEN 01/03/2004-05/03/2004 A. 01.01.2004-05.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-05.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009 Şirket HaberleriEYE AKALT AKBNK AKGRT AVRSY BOLUC CLEBI DESA DYHOL Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 02.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 02.11.2009 tarihinde saat 17:17 de Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 25.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE EGYO EGYO EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.12.2008

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET BİLGİLERİ Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12..2013 Ortaklığın Unvanı : METAL GAYRİMENKUL A.Ş.. Ticaret Sicil No : İstanbul

Detaylı

TARİH :13/01/1998 HABER:

TARİH :13/01/1998 HABER: TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 13.1.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı