= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün."

Transkript

1 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla, Genli Modülasyonu (litude Modulation-M), Freans Modülasyonu (Frequeny Modulation - FM) ve Faz Modülasyonu (Phase Modulation - PM) olara adlandırılır. Prati uygulaalarda arlı odülasyon yöntelerinin birleşileri ullanılabilir. Örneğin televizyon haberleşesinde arlalı bilgisi M, ses bilgisi FM ve ren tonu bilgisi PM yönteleri ullanılara iletiletedirler. çı odülasyonunun en öneli avantajı gürültü ve diğer bozuu etilerin azalasıdır. yrıa açı odülasyonunu gerçeleştiren aygıtların araşılığı azla değildir. Bu iyileştirenin bir bedeli olara odüle ediliş işaretin bant genişliği esaj işaretinin bant genişliğine göre ço artıştır. Eğer taşıyıının reansı bilgi işaretine göre değişiyorsa FM, taşıyıının azı bilgi işaretine göre değişiyorsa PM olara adlandırılır. çı odülasyonunda, genliği sabit tutulan bir sinüzoidal taşıyıı işaretin açısı, bir esaj işareti genliği ile odüle ediletedir. Sabit genliği, θ () t ani ya da genelleştiriliş açılı sinüzoidal işaret () t os( θ () t ) Φ = (4.9) ile verilir. İşaretin ani (ansal) reansı i () w t dθ = () t (4.10) şelinde tanılanır. Eğer θ () t zaana göre lineer değişiyorsa θ ( t) w0t θ0 w0 olu ansal reansı sabittir Faz Modülasyonu (Phase Modulation, PM) genlili, μ reansında salını yaan () ( μ ) = + ise bu duruda sinüzoidal reansı x t = os t (4.11) biçiindei sinüzoidal bir esaj işareti ile, () ( ω ) genlili ve w açısal reanslı t = os t (4.12) biçiindei bir taşıyıı sinyalin azının odüle edildiği düşünülsün. Burada, μ = 2π ve ω = 2π dir. Modülasyon sonuunda oluşan sinyal 1

2 () ( ω ϕ() ) x t = os t + t (4.13) şelinde olaatır. Burada φ(t) anlı az saası olara adlandırılır. PM de anlı az saası ϕ () t os( μt) = (4.14) biçiinde esaj işareti ile doğru orantılıdır. Burada odülatör sabitidir. Böylelile odüle ediliş işaretin Φ(t) ile gösterilen tola açısı, esaj işaretinin bir onsiyonu haline gelir: () t ω t os( μt) Φ = + (4.15) Burada os(μt) az saası, ise asiu az saasına eşit olu ile doğru orantılıdır. PM için odülasyon indesi ye eşittir. PM için anlı reans w () t, tola açının zaana göre türevine eşittir: dφ w () t = = w t w sin t ( ) () t d wt + os( μt) () = μ ( μ ) Freans Modülasyonu (Frequeny Modulation, FM) (4.16) Denle (4.11) dei esaj işaretinin, Denle (4.12) ei taşıyıı işaretin reansını odüle ettiği düşünülsün. Freans odülasyonunda, taşıyıı işaretin anlı reansı ω () t () t os( t) ω = ω + μ (4.17) biçiinde doğrudan esaj işareti ile değiştiriletedir (esaj işaretinin bir onsiyonu olatadır). Burada os ( μ t) reans saası, odülatör sabitidir. aynı zaanda asiu reans saası na eşit olu ile doğru orantılıdır. Tola açı Φ(t), anlı reansın integrasyonuyla elde edilir: () t ω t ( / μ) sin( μt) Φ = + (4.18) Δ Hz insinden asiu reans saası ola üzere = 2 πδ (4.19) şelinde yazılabilir. Freans odülasyonlu işaret (FM işareti) aşağıdai şeilde gösterilir: ( ) () ω ( / μ) ( μ ) x t = os t + sin t (4.20) FM de β ile gösterilen odülasyon indesi, 2

3 β = / μ = 2 πδ / 2π = Δ / (4.21) şelindedir. Mesaj işaretinin reansı artarsa β azalır. Freans setruundai bileşenlerin bazılarının genlileri artaren bazılarınıni azalır. Bileşenler arasındai reans arı artar ana bant genişliğinin değişediği abul edilir. Çünü üçü β değerlerinde, yüse reans bileşenlerinin genlileri göz önüne alınayaa adar üçü olurlar. Şeil 4.16 da örne olara odüle eden sinüzoidal esaj işareti, odüle edileiş taşıyıı işaret, FM işareti ve PM işareti gösteriletedir. Burada diey esen genliği, yatay esen ise zaanı gösteretedir. Şeil 4.16: (a) Modüle eden esaj işareti, (b) Modüle edileiş taşıyıı, () FM işareti, (d) PM işareti. 3

4 FM İşaretin Setruu () 1 x t abul edildiğine göre () 1 ax x t için 1. <<1 ise odülasyon lineerdir. Modüle ediliş işaretin bant genişliği x() t nin bant x t = olur. O halde ( ) genişliğinin yalaşı ii atı olur. Yani bant genişliğini x( t) belirler. 2. >>2 ise odüle ediliş işaretin bant genişliği yalaşı 2 olur. Bant genişliğini odülasyon sabiti belirler den ço büyü değilse bu duru ayrıa ineleneetir. Bir FM işaretinin Fourier dönüşüünü bula zordur. na odülasyon nedeni ile tee reans ayasının üçü olduğu durularda (Δw) herhangi bir x() t esaj işaretinin odüle ediliş halinin setruu bulunabilir. Bu duruda ço üçü olur i β nın <0.2 ya da β<0.5 olduğu durua arşılı gelir. Böylee FM lineer bir odülasyon olur. Bu ti odülasyon Dar Bant Freans Modülasyonu (NBFM) olara adlandırılır. Eğer β yeteri adar üçü ise odüle edilen dalganın Fourier dönüşüü odüle eden esaj işaretinin setruu X ( w ) dan bulunabilir. na β üçü değil ise herhangi bir x() t onsiyonunun FM odülasyonlu dalga biçiinin Fourier dönüşüünü Fourier integrali ile bula üün değildir. Sadee özel durular için integrasyon nüeri olara hesalanabilir. FM işaretinin bant genişliğinin odülasyon indesi β ile arttığı bilinetedir. β nın artası odüle eden işaretin genliğinin artasına arşı düşer. O halde işaretin genliğinde olan artış odüle ediliş işaretin bant genişliğini arttıratadır. Oysa GM de böyle bir duru söz onusu değildi. GM lu işaretin bant genişliği odülasyon indesi β ya bağlı değildi. Freans Modülasyonlu İşaretlerin Üretii FM dalga biçiinin üreti yönteleri başlıa ii başlı altında tolanabilir. 1. Dolaylı FM: Bu yöntede öne esaj işareti ( t ) nin integrali alınır. Bununla taşıyıının açısı odüle edilere bir dar bant FM (NBFM) dalga biçili işaret üretilir. Daha sonra dar bant FM de reans çarası yöntei ile istenilen geniş bant FM işaret elde edilir. Bu etot rstrong yöntei olara adlandırılır. 2. Doğrudan FM: Bu yöntede taşıyıı oluşturuluren taşıyıı reansı doğrudan odüle eden işarete bağlı olara değiştirilir. Freans Modülasyonlu İşaretlerin Deodülasyonu Deodülasyonda aaç odüle ediliş işaretten esaj işaretini elde etetir. FM dalga biçii için deodülasyondan aaç, giriş işaretinin ani reansı ile lineer olara genliği değişen bir çıış işareti üretetir. Tü bu deodülatörleri ii sınıa ayıra üündür. a) Disriinatörler b) Faz ilitlee çevrili (PLL) deodülatörler 4

5 teel bantta indirgee işlei sinyalin azı bulunur türev işlei ve genli ayarlaası () os( 2π ) t = t işareti için FM odüleli bir yaıda t φ = 2 π ( τ) dτ = sin(2 π t) şelinde bulunabilir. Buradan odüleli işaret ut () = os(2π t+ βsin(2 π t)) olara yazılır. β ya odülasyon indisi denir. Örnete verilen u(t) işareti için az bilgisi 2 i ( λ) dλ şelinde bulunur. Buradan çıan sonuun türevi alını 2π ile çarılırsa t () elde edilebilir. t Şeil 4.17: FM İşaretlerin Deodülasyonu çı Modüleli Sinyallerin Bant genişliği Genel olara açı odüleli bir işaretin eeti bant genişliği sinyalin güünün yalaşı %98 ini içeretedir. Bant genişliği iadesi B = 2( β + 1) (4.22) şelinde veriletedir. 5

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu DENEY 3 Tek Yan Bant Modülasyonu Tek Yan Bant (TYB) Modülasyonu En basit genlik modülasyonu, geniş taşıyıcılı çift yan bant genlik modülasyonudur. Her iki yan bant da bilgiyi içerdiğinden, tek yan bandı

Detaylı

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek.

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek. 1. ASK MODÜLASYONU 1.1 Amaçlar ASK modülasyonu ve demodülasyonu inelemek. Manhester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini inelemek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Manhester kodlama tekniğini

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Hal Değişkenleri Arasındaki Denklemler Aralarında sıfıra eşitlenebilen en az bir veya daha fazla denklem kurulabilen değişkenler birbirine bağımlıdır. Bu denklemlerden bilinen

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç GİRİŞİM Girişim olayının temelini üst üste binme (süperpozisyon) ilkesi oluşturur. Bir sistemdeki iki farklı olay, birbirini etkilemeden ayrı ayrı ele alınarak incelenebiliyorsa bu iki olay üst üste bindirilebilinir

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen *

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Araştırma Konusu: Isı çevrimli makinalarda entropi artışı. Bölüm 1: ENTROPİ ye Giriş ve Temel Entropi Bilgisi. Tevfik Uyar

Araştırma Konusu: Isı çevrimli makinalarda entropi artışı. Bölüm 1: ENTROPİ ye Giriş ve Temel Entropi Bilgisi. Tevfik Uyar Araştırma Konusu: Isı çevrimli makinalarda entropi artışı Bölüm 1: ENTROPİ ye Giriş ve Temel Entropi Bilgisi Tevfik Uyar Giriş: Termodinamiğin İkinci yasası entropi adı verilen özelliğin tanımlanmasını

Detaylı