İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır"

Transkript

1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.. sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı TL olarak belirlenmiştir. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının satışında ortaklığımız hem ihraççı hem de yetkili kuruluş sıfatıyla görev yapacak olup, borçlanma araçlarının halka arz yoluyla satışına ortaklığımız aracılık edecektir. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI ANA PAY SAHİPLERİ İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

3 KISALTMA VE TANIMLAR A.Ş. ABD Doları BİAŞ BPP GBP GRUP İş Bankası İş Girişim KAP MKK SPK veya Kurul SPKn Şirket veya İş Yatırım veya İhraççı T.C. TL TOBB TP TSPAKB TTK VOB YK YP Anonim Şirketi Amerika Birleşik Devletleri Doları Borsa İstanbul A.Ş. Bankalararası Para Piyasaları İngiliz Sterlini Bu rapor kapsamında Şirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık, iş ortaklığı ve iştirakleri hep birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. T. İş Bankası A.Ş. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Türk Lirası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Parası Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Türk Ticaret Kanunu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetim Kurulu Yabancı Para 3

4 BORSA GÖRÜŞÜ BİAŞ yönetim kurulunun tarihli toplantısında; a. Şirketin bir yıllık süre içerisinde seriler halinde ihraç edeceği TL ye kadar nominal değerli borçlanma araçlarının, Kotasyon Yönetmeliği nin 16 ncı maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartların her bir serinin halka arzında sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, Borsa Genel Müdürlüğü nün onayı ile KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası nda işlem görmeye başlayabileceği hususunun Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilmesi uygun görülmüştür. İlgili BİAŞ yazısında ayrıca; İşbu BİAŞ görüşü, BİAŞ yönetim kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu BİAŞ görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle BİAŞ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesi de yer almaktadır. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR 4

5 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Z. Yeşim Karayel Ufuk Ü. Onbaşı Genel Müdür Yar. Genel Müdür Yar. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Unvanı Sorumlu Ortak Başdenetçi Adresi : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. : Orhan Akova, SMMM : Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz İstanbul 2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 Yeniden Düzenlenmiş(*) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2012 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar

6 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı Dönem Karının/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç/Kayıp 0,2281 0,2214 *Yeniden düzenlemeye ilişkin hususlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait Bağımsız Denetim Raporu nun 2.3 nolu maddesinde yer almaktadır. Şirketimizin ara dönem finansal tabloları ve tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu tarihinde KAP ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. (Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=- 1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=) Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no lu bölümünü de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. 6

7 4.1. İhraçcının borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler: Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Bu kapsamda Şirket in piyasa, kredi ve likidite risk durumu aşağıda özetlenmiştir Piyasa Riski Döviz Kuru Riski Döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle bir varlık veya finansal aracın değerinin azalması riskidir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket in yabancı para cinsinden varlıkların ve yükümlülüklerini özetleyen finansal durum tablosu aşağıda belirtilmiştir: 31 Aralık 2013 TL Karşılığı (Fonksiyonel para birimi) USD EUR GBP JPY DİĞER 1. Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler (11) Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı Pasif karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu ( ) ( ) ( ) Aralık 2012 TL Karşılığı (Fonksiyonel para birimi) USD EUR GBP JPY DİĞER 1. Toplam Varlıklar (4) Toplam Yükümlülükler (8) Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı Pasif karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu ( ) ( ) ( ) ( ) 7

8 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla olan konsolide finansal durum tablosu pozisyonuna göre, Türk Lirası nın diğer döviz cinsleri karşısında %10 oranında değer kaybetmesi ya da kazanması ve diğer tüm değişkenlerin sabit kalması durumda Şirket in, yabancı para birimlerinden olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı ya da zararı sonucu dönem net kar ya da zararı aşağıdaki gibi değişecektir. 31 Aralık 2013 Risk türü Risk oranı Risk yönü Dönem Karına Etkisi Özkaynağa Etkisi Kur riski %10 Artış Azalış ( ) ( ) Risk türü Risk oranı 31 Aralık 2012 Risk yönü Dönem Karına Etkisi Özkaynağa Etkisi Kur riski %10 Artış Faiz Oranı Riski Azalış ( ) ( ) Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Şirket in ilgili finansal durum tablosu tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlarını özetleyen faiz pozisyonu tablosu aşağıda sunulmuştur. Faiz Pozisyonu Tablosu 31 Aralık Aralık 2012 Sabit faizli finansal araçlar Nakit ve nakit benzerleri Bankadaki vadeli mevduat BPP dan alacaklar Ters repo işlemlerinden alacaklar Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara Finansal varlıklar yansıtılan finansal varlıklar Finansal borçlar BPP'den borçlar ( ) ( ) Banka kredileri ( ) ( ) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar ( ) ( ) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar ( ) - Finansman bonosundan borçlar - ( ) Kısa vadeli faktoring kredileri ( ) ( ) Değişken faizli finansal araçlar Nakit ve nakit benzerleri B tipi likit fonlar Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara Finansal varlıklar yansıtılan finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Ticari alacaklar Kredili müşterilerden alacaklar Finansal yükümlülükler Banka kredileri ( ) ( ) Net faiz pozisyonu Şirket in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıfladığı sabit getirili menkul kıymetleri faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket in hesapladığı konsolide analizlere göre TL faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla sabit getirili menkul kıymetleri rayiç değerinde ve Şirket in net dönem karı/zararında meydana gelen etkiler aşağıda sunulmuştur. 8

9 31.Ara.13 Risk türü Risk oranı Risk yönü Dönem Karına Etkisi Özkaynağa Etkisi Faiz oranı riski 1% Yukarı Ara.12 Risk türü Risk oranı Risk yönü Aşağı Dönem Karına Etkisi Özkaynağa Etkisi Faiz oranı riski 1% Yukarı Hisse senedi fiyat riski Aşağı Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla BİST Hisse Senedi Piyasası Endeksleri nde %10 luk bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla hisse senetlerinin rayiç değerinde ve Şirket in konsolide net dönem karı/zararında meydana gelen etkiler aşağıda sunulmuştur. 31.Ara.13 Risk türü Risk oranı Risk yönü Dönem Karına Özkaynağa Etkisi Etkisi Hisse senedi fiyat riski 10% Artış Azalış Ara.13 Risk türü Risk oranı Risk yönü Dönem Karına Özkaynağa Etkisi Etkisi Hisse senedi fiyat riski 10% Artış Azalış Şirketimizin ara dönem finansal tabloları ve tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu tarihinde KAP ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir. (Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=- 1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=) Kredi Riski Kullandırılan krediler ve finansal yatırımlar için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcuttur. Şirket in kredi riski, ağırlıklı olarak faaliyetlerini yürüttüğü Türkiye dedir Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf (1) 31 Aralık 2013 Finansal Yatırımlar ( 2) Bankalardaki Mevduat Nakit ve Nakit Benzerleri Ters Repo B Tipi Likit Fonlar Diğer (3) Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski

10 . - Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Verilen depozito ve teminatlar ile Vadeli işlem teminatları finansal araçlar olmadığından kredi riskinden düşülmüştür. (2) Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlardan düşülmüştür. (3) TL lik kısmı USD cinsinden, TL lik kısmı GBP cinsindendir. Alacaklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Diğer İlişkili Diğer Taraf Taraf Taraf Taraf (1) 31 Aralık 2012 Finansal Yatırımlar (2) Bankalardaki Mevduat Nakit ve Nakit Benzerleri Ters Repo B Tipi Likit Fonlar Diğer (3) Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) Değer - ( )

11 düşüklüğü (- ) E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Verilen depozito ve teminatlar, Vadeli işlem teminatları ile peşin ödenen vergi kesintileri finansal araçlar olmadığından kredi riskinden düşülmüştür. (2) Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlardan düşülmüştür. (3) TL lik kısmı USD cinsinden, TL lik kısmı GBP cinsindendir Kredilendirme Riski Uygun olmayan kredilendirme kararlarının alınması riskidir. Yetersiz istihbarat, mali tahlil veya fizibilite çalışmaları sonucu veya öngörülemeyen sebeplerden dolayı Şirket kredilendirme kararları sonucu zarara uğrayabilir Teminat Riski Teminat Riski, bir kredinin güvencesi olarak alınan teminatın, Şirket in teminatı paraya çevirmesi halinde beklenen değerinin kredi tutarını karşılayamaması veya doğrudan, teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması durumunda Şirket zarara uğrayabilir İzleme Riski İzleme riski, maruz kalınan riskin yeterince izlenememesinden ya da kötüleşen unsurların tasfiye edilememesinden kaynaklanır. Şirket in nakit akışı ve teminat tamamlama ihtiyaçlarının karşılanamaması ya da önemli maliyetlerde karşılanması riskidir. Kötüye giden kredinin etkili biçimde izlenmesi, risk bakiyesinin indirilmesini ya da ilave teminat alınmasını sağlar. Kredi sözleşmesi önemli derecede kötüleşme oluşmadan harekete geçilmesine engel teşkil edebilir. İş Yatırım, piyasa ve aktif-pasif risklerini entegre edilmiş risk ölçüm sistemleri ile takip edebilmektedir. Yakın vadede ise karşı taraf riski modülünün de entegre edilmesi planlanmaktadır. Bu bilgiler ışığında İş Yatırım, izleme riskine maruz kalabilir Portföy Yoğunlaşma Riski Portföyde risk/getiri dengesi açısından optimizasyonun sağlanamaması, portföyün değişimlerin etkisine maruz kalması, portföydeki kıymetlerin dengeli biçimde çeşitlendirilememesi riskidir. Bu risk, Şirket in aralarında pozitif korelasyon bulunan araçlara yoğunlaşması nedeniyle belirli bir risk faktöründeki mali bozulmadan daha fazla etkilenmesine neden olabilir. Şirketimizin ara dönem finansal tabloları ve tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu tarihinde KAP ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir. (Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=- 1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=) Likidite Riski Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Bu risk, satın alınan uzun vadeli menkul kıymetlerin, kısa vadeli kaynaklarla fonlanması sonucunda ortaya çıkan vade uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Aşağıdaki tablo, Şirket in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Şirket in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken 11

12 en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem vade analizine dahil edilmiş olup, finansal durum tablosundaki finansal yükümlülüklerin değerine dahil edilmemiştir. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri 31 Aralık 2013 Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler Banka kredileri Ticari borçlar BPP , Repo işlemlerinden sağlanan fonlar Finansman bonosundan borçlar Finansal kiralama islemlerinden borçlar Faktoring borçları Toplam yükümlülük Sözleşme uyarınca vadeler Nosyon Tutarı Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev finansal araçlar Türev nakit girişleri Türev nakit çıkışları ( ) ( ) ( ) ( ) - - Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri 31 Aralık 2012 Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler Banka kredileri Ticari borçlar BPP Finansman bonosundan borçlar Finansal kiralama islemlerinden borçlar Faktoring borçları Toplam yükümlülük Sözleşme uyarınca vadeler Türev finansal araçlar Nosyon Tutarı Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev nakit girişleri Türev nakit çıkışları ( ) ( ) ( ) ( ) - - Şirketimizin ara dönem finansal tabloları ve tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu tarihinde KAP ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir. 12

13 (Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=- 1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=) Sermaye Yeterliliği Riski Sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıkların (maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, finansal duran varlıklar, diğer duran varlıklar) ve personelden, ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunulan kişi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu kişi ve kurumlar tarafından ihraç edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarının indirilmesi suretiyle bulunan tutardır. Bu taban değeri, aracı kurumların asgari özsermayeleri, risk karşılığı ve değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. Bu koşulların sağlanamama ihtimali sonucunda sermaye yeterliliği riski ortaya çıkar. Aralık sonu itibarıyla oluşan solo mali tablo verileri bir önceki ay değerleri ile kıyaslandığında; - Finansal Duran Varlıkların aktif toplamına oranının %5,33 den %4,29 a düştüğü, - Hazır Değerlerin aktif toplamına oranının %70,88 den %60,13 e düştüğü, - Likidite yükümlülüğü çerçevesinde hesaplanan dönen varlıklarımızın kısa vadeli borçlarımıza oranının %107,15 den %102,86 a düştüğü, gözlemlenmektedir. Aylık olarak hazırlanan yasal yükümlülükler tablosu incelenirse; YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER YASAL (TL) (TL) 1.Asgari Özsermaye Yükümlülüğü Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanan Min.Ödenmiş Sermaye Miktarı*% Sermaye Yeterliliği Taban Yükümlülüğü Sermaye Yeterliliği Taban Oranı 78% 5.Likidite Yükümlülüğü (İndirilen kalemler hariç min. Dönen Varlık / K.V.Borçlar = 1) 6.Genel Borçlanma Sınırı (Sermaye Yeterliliği Tabanı * 30) 7.İştirak Sınırı (Özsermaye * %50) 8.Kredili Menkul Kıymet (Genel İşlem Sınırı) (Kredi Toplamı+Açığa HS.Satış Son 3 Ay Özsermaye Ort.* 4) 9.Açığa Satış İşlemleri Toplamı (Genel İşlem Sınırı) (Kredi Toplamı+Açığa HS.Satış Son 3 Ay Özsermaye Ort.* 4) 1 1, Bir Müşteriye Kullandırılabilecek Kredi Tutarı (Özel İşlem Sınırı) (Bir müşteriye açılabilecek max. kredi tutarı = Son 3 Ay Özsermaye Ort.* %30 ) Şirketimizin ara dönem finansal tabloları ve tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu tarihinde KAP ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir. 13

14 (Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=- 1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=) Ana Ortak ve İştirak Riski: İştirak riskleri göz önüne alındığında; Şirket in finansal tablolarına konsolidasyon etkisi önemli olan bağlı ortaklıklardan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş. nin risklerinden bahsedilmesi gerekmektedir. Şirket in konsolide karlılığına etkisi bulunan bağlı ortaklıklarının kendi faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskler incelendiğinde ise; pay piyasasındaki gelişmelere duyarlı olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünün, piyasanın beklenmeyen, ani ve aşağı yönlü hareketleri neticesinde portföy değerinin azalması ve dolayısıyla kar/zarar tablosunun olumsuz etkilenmesi olasıdır. İş Girişim, yatırım yaptığı şirketlerdeki paylarını satmak isterken, ulusal ve uluslararası piyasalardaki koşullara bağlı olarak satış işleminin ertelenmesi ya da beklenen değerin altında gerçekleşmesi gibi risklere maruz kalabilir. Yatırım yapılan şirketlerin faaliyet ve finansal performanslarının olumsuz seyretmesi ya da bahse konu şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerin olumsuz etkilenebileceği mevzuatsal gelişmelerin, İş Girişim in kar/zarar tablosunu olumsuz etkileme riski de bulunmaktadır. İş Portföy Yönetimi A.Ş., yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalara bağlı olarak menkul kıymet fiyat ve faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenebilmektedir. Bunun yanı sıra, komisyon oranlarının sınırlanması gibi mevzuatsal gelişmeler de kar/zarar tablosuna olumsuz etki edebilecek risk unsurlarındandır. Son olarak Efes Varlık Yönetim A.Ş, ise, finansal kuruluşlardan satın alınan alacakların yönetilmesi, tahsili ve yapılandırma sürecinde makro-ekonomik görünüm ile para ve sermaye piyasasındaki çalkantıların şirketin kar/zarar tablosuna olumsuz etki edebilecek risk unsurlarıdır. Bunların dışında, her şirketin maruz kalabileceği şekilde, gerek ana ortağımız(iş Bankası) gerekse konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarımızın faaliyet yetkilerinin ilgili kamu otoritelerince iptal edilmesi de genel bir risk olarak değerlendirilebilir Diğer riskler: Ülke Riski Uluslararası işlemlerde, Şirket e borçlu olan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilememesi ihtimalini ifade eder. Sınır ötesi finansal işlemlerde, karşı ülkeyi olumsuz yönde etkileyen olayların yaratacağı zarar olasılığıdır. Örneğin, karşı ülkenin kredi notunun düşmesi ya da ulusal mevzuatta değişiklik olması şirketin faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyebilir. İş Yatırım her ne kadar yatırım yapılabilir seviyenin üstünde ülkelerin aynı statüdeki kurumları ile çalışsa da bu ülkelerden kaynaklı risklere maruz kalabilecektir. 14

15 İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda Şirket in operasyonları kesintiye uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müşterilerini kaybedebilir Spesifik Risk: Olağan piyasa hareketleri dışında, borçlanma aracı ihraççısının yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasılığıdır Teknoloji, Bilgi Sistemleri ve Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda Şirket in operasyonları kesintiye uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müşterilerini kaybedebilir Şirket Sırrının İhlali Riski Müşteri ve hissedar bilgilerinin gizliliğinin zarar görmesi veya zarar gördüğünün düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu risk, Şirket in itibarının sarsılmasına, müşteri kaybına, hakkında dava açılmasına veya yasal müdaheleye yol açabilecek niteliktedir Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski Şirket in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kabiliyetini yitirmesine neden olacak içsel veya dışsal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye uğraması ya da bu faaliyetlerinin gereğince yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu risk, faaliyetlerin uygun olmayan bir şekilde sürdürülmesi, bilgi işlem sistemlerinin yetersiz hale gelmesi veya önceden tahmin edilemeyen doğal, ekonomik ve politik felaketler nedeniyle Şirket in faaliyetlerini sürdürememesi durumunda ortaya çıkmaktadır Teknoloji ve İletişim Riski Teknoloji ve İletişim Riski, mevcut ve gelişmekte olan içsel ve dışsal teknolojilerin işletme ihtiyaç ve hedeflerini karşılama konusunda yetersiz, güvenilmez, devamlılığı olmayan, maliyetli vb. hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkan risktir. Bu risk aynı zamanda sisteme yetkisiz girişler olması nedeniyle işlem ve iletişim güvenliğinde meydana gelen riskleri de kapsamaktadır ve Şirket aleyhine yasal müdaheleye yol açabilecek niteliktedir Yazılım ve Donanım Riski Yazılım kaynak ihtiyacının karşılanamaması, hatalı, yetersiz veya esnek olmayan yazılımlar vb. nedenlerle verimlilik düşebilir ve Şirket zarara uğrayabilir. Donanım yetersizliği, donanım sorunları vb. nedenlerle verimliliğin verimlilik düşebilir ve Şirket zarara uğrayabilir Operasyonel Risk Şirket in ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunarken ya da faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli hayati fonksiyonlarını yerine getirirken düşük maliyet ve yüksek verimliliği sağlayamamasıdır. Operasyon riskleri, süreçlerin yerine getirilemez şekilde aksaması ya da etkisini yitirmesi, insan hataları, teknolojik ya da altyapıyla ilgili aksamalar, faaliyetin kesintiye uğraması, süreç değişiklikleri ve hatalı iç/dış raporlama gibi olaylardan kaynaklanacak potansiyel zararları da içerir. 15

16 İşlem Riski İşlemlerin zamanında, tam ve doğru olarak yapılamaması; etkin olmayan iş akışları veya sıklıkla tekrarlanan hatalar, ihmaller, tutarsızlıklardır. Şirket içi kontrollerin, işbirliği içinde olunan kişi ya da kuruluşların, bilgi sistemlerinin, çalışanlarının yetkinlik ve uyumunun, işlem süreçlerinin niteliği bu riski belirleyen unsurlar olmaktadır Veri Güvenilirliği Riski Finansal veya finansal olmayan işlemlerin kayıtlara alınması veya raporlanmasında yanlışlık ve eksiklikler bulunması, zamanlamasında gecikmeler oluşması Şirket aleyhine yasal müdahaleye yol açabilir Maddi Varlıkların Zarara Uğraması Riski Doğal afetler, yangın, terör ve benzeri nedenlerle veya tedbirsizlik sonucu fiziksel varlıkların zarara uğraması veya kaybolması Şirket i zarara uğratabilir Muhafaza Riski Müşteriler tarafından emanet edilen kıymetler veya Şirket in sahip bulunduğu maddi varlıkların, sözleşme vb. değerli belgelerin, çalışanlarının korunmasındaki zafiyet oluşması durumunda Şirket aleyhine yasal müdahaleye yol açabilir Müşteri Memnuniyetsizliği Riski Müşteri beklentilerinin doğruluk, bütünlük, hızlılık, etkinlik, gizlilik, profesyonellik ve uygunluk ilkeleri ışığında karşılanamaması durumunda Şirket önemli müşterilerini kaybedebilir İhraççı ve Aracı Kurumun Aynı Tüzel Kişilik Olmasından Kaynaklanan Risk İş Yatırım ihraç edeceği TL ye kadar nominal değerli borçlanma aracı ihraçlarında aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir. İş Yatırım, ihraççının ve ihracı gerçekleştirecek aracı kuruluşun aynı kurum (İş Yatırım) olmasından kaynaklanan riskler konusunda tarih ve 1302 sayılı Yönetim Kurulu Kararı almış ve ilgili kararda halka arza aracılık faaliyetlerinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak ve öncelikle yatırımcı menfaati gözeterek gerçekleştirileceğine ilişkin Kurul a beyan ve taahhüt vermiştir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Adres: İş Kuleleri Kule 2 Kat: Levent/İstanbul Bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Kuruluş tarihi : , Süresiz 16

17 İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Hukuki Statü: Anonim Şirket Tabi olduğu mevzuat: T.C. Kanunları Adres: İş Kuleleri Kule-2 Kat: Levent-Beşiktaş/İstanbul Kuruluş Yeri: İstanbul Telefon: (212) Faks: (212) İnternet adres: İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: 5.2. Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama: İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi: İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti: 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: İş Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, alım-satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır. Yatırım Danışmanlığı: Yatırım danışmanlığı, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında 17

18 ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir. İş Yatırım ın yatırım danışmanlarının yatırımcılarına sunduğu Yatırım Danışmanlığı hizmetinde yatırımcıların risk, getiri, vade ve ürün tercihlerine uygun yatırım stratejileri oluşturulur ve bu stratejiler, değişen piyasa koşulları da dikkate alınarak uygulanır. Kurumsal Finansman: İş Yatırım Kurumsal Finansman alanında, halka arzlar (pay ve borçlanma aracı), birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma ve stratejik planlama konularını da içeren özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. Aracılık Hizmetleri: Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabında, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır. İş Yatırım, yurtiçi ve uluslararası sermaye piyasalarında pay, sabit getirili menkul kıymet, vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılık yapmaktadır. Yurtiçi sermaye piyasalarının her alanında etkin rol oynayan İş Yatırım, uluslararası piyasalarda da geniş kapsamda aracılık işlemlerini sürdürmektedir. İş Yatırım, ana faaliyet kollarının yanı sıra Sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştiraklere sahiptir. Yukarıdaki şema İş Yatırım ın mali tablolarına konsolide olan bağlı ortaklıkları göstermektedir * Borsa İstanbul da işlem görmektedir. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Camiş Menkul Değerler A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devir almak suretiyle birleşme işlemi tamamlandı ve işlem tarihinde tescil edildi. 18

19 2013 yıl sonu konsolide finansal sonuçlara göre faaliyet gelirlerinin %55 lik bölümü faiz ve alım satım ile bazı iştirak faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, %45 lik bölümü de hizmet gelirlerinden oluşmaktadır. Faaliyet Gelirleri (milyon TL) 2013 Pay (%) 2012 Pay (%) 2011 Pay (%) Faiz ve Alım Satım Geliri 188,8 182,7 119,7 52 Hizmet Gelirleri 155, , ,0 48 TOPLAM 344, , , Faaliyet Gelirleri: 344,6 milyon TL Hizmet Gelirleri 45% Faiz ve Alım Satım Geliri 55% Hizmet gelirleri incelendiğinde, 2013 yılıda, alım/satım aracılık komisyonlarının %65 ile en büyük paya sahip olduğu, portföy yönetim komisyonlarının %19, kurumsal finansman komisyonlarının ise %15 lik paya sahip olduğu görülmektedir Hizmet Gelirleri (milyon TL) 2013 Pay (%) 2012 Pay (%) 2011 Pay (%) Aracılık Komisyonları 100, , ,7 71 Kurumsal Finansman 15 9 Gelirleri 23,5 11,7 7,3 6 Portföy Yönetim Komisyonları 30,1 24,1 24,0 22 Diğer Komisyonlar 1,4 1 1,3 1 1,0 1 TOPLAM 155, , , Hizmet Gelirleri: 155,8 milyon TL Portföy Yönetim Komisyonları 19% Diğer Komisyonlar 1% Aracılık Komisyonları 65% Kurumsal Finansman Gelirleri 15% 19

20 Faaliyet giderleri içeresinde genel yönetim giderleri 2013 yılında %77 lik paya sahipken pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile diğer giderler toplam faaliyet giderlerinin sırasıyla %22 ve %1 ini oluşturmaktadır. Faaliyet Giderleri (milyon TL) 2013 Pay (%) 2012 Pay (%) 2011 Pay (%) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 54, , ,3 18 Genel Yönetim Giderleri 189, , ,6 81 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 3,7 1 3,1 2 2,3 1 TOPLAM 247, , , Faaliyet Giderleri 247,2 milyon TL Gen. Yön. Giderleri 77% Diğer Giderler 1% Paz., Satış ve Dağ. Giderleri 22% Karlılık Rasyoları Aktif Karlılığı (%) Özkaynak Karlılığı (Ana Ort. Ait) (%) 14,5 15,9 13, Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: 6.2.Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: İş Yatırım, Türkiye genelinde 10 şubesi, 1 irtibat bürosu ve 1200 den fazla acentesi konumundaki İş Bankası şubeleri ile Türk sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra İş Yatırım, Londra/İngiltere de kurulu ve sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Maxis Securities Ltd., Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri nde kurulu ve sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Is Investment Gulf Ltd. ve Almaata/Kazakistan da bulunan irtibat bürosu ile uluslararası sermaye piyasalarında da faaliyetlerini arttırmaktadır. Şirket aracı kurumlar arasında 2013 yılının üçüncü çeyrek konsolide olmayan verilerine göre özsermaye açısından 2 inci, ödenmiş sermaye açısından 1 inci sıradadır. 20

21 Milyar TL Özsermaye büyüklüğüne göre aracı kurumlar (Eylül 2013) Sıra Aracı Kurum Unvanı Öz Sermaye (TL) 1 Aracı Kurum İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Kaynak: TSPAKB Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler (http://www.tspakb.org.tr/tr/default.aspx?tabid=133) Ödenmiş sermaye büyüklüğüne göre aracı kurumlar (Eylül 2013) Sıra Aracı Kurum Unvanı Sermaye (TL) 1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum Kaynak: TSPAKB - Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler (http://www.tspakb.org.tr/tr/default.aspx?tabid=133) İş Yatırım çeşitli menkul kıymet türlerine göre Borsa İstanbul da gerçekleşen işlem hacim içinde önemli paya sahiptir. Pay Piyasasında 2003 yılından bu yana lider konumu sürdüren İş Yatırım, 2013 yılında da 137,3 milyar TL işlem hacmi ve %8,4 piyasa payı ile ilk sırada yer almıştır. Pay Piyasasında İş Yatırım ,4% 7,9% 7,3% 7,6% 6,4% 6,3% 6,6% 6,9% İşlem Hacmi Piyasa Payı Sıra 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 21

22 Milyar TL Sıra Aracı Kurumlar Piyasa Payı (%) 1 İş Yatırım 8,4 2 Aracı Kurum 1 7,4 3 Aracı Kurum 2 6,9 4 Aracı Kurum 3 4,2 5 Aracı Kurum 4 4,0 Kaynak : Borsa İstanbul Pay Piyasası Verileri (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleripiyasasi-verileri/piyasa-verileri) Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nın ( VOB ) 1 kurucu üyeleri arasında yer alan İş Yatırım, VOB un kuruluşundan bu yana yine lider konumda yer almış, 2013 yılında 111,7 milyar TL işlem hacmi ve %13,5 piyasa payı ile lider konumunu devam ettirmiştir. Vadeli İşlemlerde İş Yatırım ,3% 16,9% 13,7% 13,2% 11,5% 12,6% 14,8% 13,5% 30% 25% 20% 15% İşlem Hacmi Piyasa Payı Sıra 10% 5% 0% Sıra Aracı Kurumlar Piyasa Payı (%) 1 İş Yatırım 13,5 2 Aracı Kuruluş 1 7,5 3 Aracı Kuruluş 2 5,0 4 Aracı Kuruluş 3 4,5 5 Aracı Kuruluş 4 4,5 Kaynak: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Verileri (http://www.vob.org.tr/vobportaltur/detailspage.aspx?tabid=613) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım/Satım Pazarı nda da faaliyet gösteren İş Yatırım, işlem hacminde aracı kurumlar arasında son on yıl içerisinde ilk üç sırada yer alırken 2013 yılında 9,4 milyar TL işlem hacmiyle aracı kurumlar arasında %6,8 piyasa payı elde etmiş ve 5 inci sırada yer almıştır. 1 VOBAŞ ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) birleşmesi tarihinde tamamlanarak türev işlemler Borsa İstanbul çatısı altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 22

23 Milyar TL Milyar TL Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım/Satım Pazarı Aracı Kurumlar Arasında İş Yatırım ,0% 13,1% 11,8% 14,1% 12,9% ,4% 10,2% 6,8% İşlem Hacmi Piyasa Payı Sıra 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sıra Aracı Kurumlar Piyasa Payı (%) 1 Aracı Kurum 1 22,6 2 Aracı Kurum 2 21,1 3 Aracı Kurum 3 16,1 4 Aracı Kurum 4 9,6 5 İş Yatırım 6,8 Kaynak : Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Verileri (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasi-verileri) Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Pazarı nda ise İş Yatırım, 2013 yılında 14,4 milyar TL işlem hacmiyle aracı kurumlar arasında %1,3 piyasa payı elde etmiş ve aracı kurumlar arasında on üçüncü sırada yer almıştır yılında BİAŞ Eurobond Piyasası nda 349,6 milyon TL işlem hacmi ve %0,3 piyasa payıyla aracı kurumlar arasında ilk sırada yer alan İş Yatırım 1,6 milyar TL işlem hacmi ve %27,2 piyasa payıyla Ödünç Pay Piyasası nda da en aktif kurum olmaya devam etmiştir. Ödünç Pay Piyasasında İş Yatırım 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,9% ,9% 24,3% 24,9% 33,2% 27,2% 11,5% 2,0 1,6 1,4 4,1% 1,3 1,7 0,1 0,3 0, İşlem Hacmi Piyasa Payı Sıra 45% 36% 27% 18% 9% 0% Kaynak : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Ödünç Pay Piyasası ile İlgili İstatistiki Bilgiler (http://www.takasbank.com.tr/tr/sayfalar/istatistikibilgiler.aspx) İş Yatırım, uluslararası sermaye piyasaları işlemlerinde de etkinliğini sürekli artırmakta olup, özellikle vadeli işlem sözleşmelerinin sayılarında son yıllarda önemli oranda bir artış gözlenmiştir. 23

24 Billions Uluslararası Sermaye Piyasalarında İş Yatırım Milyon ABD $ Bin SGMK Hisse Türev Kontrat Sayısı (sağ eksen) 0 Kaynak : İş Yatırım SPK tarafından 2011 yılında yapılan düzenlemeyle yetkili aracı kurumların aracılık edebildiği kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (kamuoyunda yaygın olarak bilinen adıyla foreks piyasasında) İş Yatırım yine en aktif kurum olmuştur. TSPAKB tarafından yayınlanan 2013 yılının ilk dokuz ayına ait en güncel verilere göre İş Yatırım %11,7 lik piyasa payıyla üçüncü sırada yer almıştır. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde İş Yatırım Milyar TL % ,9% 12,5% 11,7% 9,9% 8,2% 7,3% 10% % 0 Aracı Kurum 1 Aracı Kurum 2 İş Yatırım Aracı Kurum 3 Aracı Kurum 4 İşlem Hacmi Piyasa Payı #REF! Aracı Kurum 5 0% Kaynak: TSPAKB - Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler (http://www.tspakb.org.tr/tr/default.aspx?tabid=133) (Eylül 2013) Portföy yönetimi alanında da hizmet veren İş Yatırım, katılma belgeleri borsada işlem gören iki adet Borsa Yatırım Fonu ve Türkiye de ilk örnek olan serbest yatırım fonu (hedge fund) ile birlikte 31 Aralık 2013 itibarıyla toplam 34 adet yatırım fonunun kurucusudur. İş Yatırım, 2013 yılsonu itibarıyla sermayesinin %70 ine sahip olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte yaklaşık 14,4 milyar TL portföy büyüklüğünü yönetmektedir. 24

25 Milyar TL Yönetilen Toplam Portföy Büyüklüğü Yatırım Fonları* Emeklilik Fonları Diğer Fonlar** 10 6,9 7, ,4 7,9 6,9 5,6 3,9 4,8 2,8 2,4 1,8 1,2 0,6 1,2 1,6 1,9 2,3 2, * A ve B Tipi yatırım fonları, Borsa Yatırım Fonları ve yönetilen İş Bankası fonlarını içermektedir. ** Diğer fonlar özel portföy yönetimi, alternatif yatırım ürünleri, Türkishfund (SICAV) ve İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünü içermektedir. Kaynak: İş Yatırım ( & İş Portföy (http://www.isportfoy.com.tr/contents/sürekli%20bilgilendirme%20formu/1/14/surekli_bilgilendirme_formu. aspx) Kurumsal finansman alanında, halka arz, birleşme ve devralma, özelleştirme danışmanlığı, özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir faaliyet yelpazesi sunan ve yılları arasında toplam 67 pay halka arzıyla İş Yatırım lider konumdadır. Türkiye de 2013 yılında Borsa İstanbul Ulusal Pazar da toplam hasılat tutarı 4,6 milyar TL olan 10 adet ve Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda toplam hasılat tutarı 65,1 milyon TL olan 9 adet pay halka arzı gerçekleşti. Söz konusu dönemin en yüksek birincil ihraç büyüklüğüne Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. halka arzında kurumumuz liderliğinde ulaşıldı. İş Yatırım 2009 yılından beri büyüyerek artan özel sektör tahvil ihraçlarında da lider konumdadır. İş Yatırım, borçlanma aracı ihraçlarındaki liderliğini, aracılığını gerçekleştirdiği toplam 12,7 milyar TL lik (halka arz 12,0 milyar TL; nitelikli yatırımcıya ihraç 0,7 milyar TL) 57 adet işlem (45 adet halka arz ve 12 adet nitelikli yatırımcıya ihraç) ve %23 pazar payıyla 2013 yılında da devam ettirdi. 2 Ayrıca, İş Yatırım 2013 yılında aracılık ettiği ilk yurtiçi kira sertifikası (sukuk) halka arzı ve faktoring sektöründeki ilk varlık teminatlı menkul kıymet ihraçlarıyla yapılandırılmış borçlanma araçları tarafında da faaliyetlerine devam etmektedir. 2 Kaynak: Borsa İstanbul Halka Arz Verileri - Birincil Halka Arzlar (Borçlanma Aracı İhraç ve Satışları) (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri) 25

26 İş Yatırım Borçlanma Araçları Halka Arz Büyüklüğü ve Piyasa Payı Kaynak : Borsa İstanbul (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri) 6.2. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: Piyasa bilgilerine ilişkin veriler yukarıda her bir grafiğin altında belirtildiği üzere resmi kurum ve kuruluşlar (BİAŞ (http://borsaistanbul.com/), VOBAŞ (http://www.vob.org.tr), Takasbank (https://www.takasbank.com.tr)) ile meslek örgütlerinin (TSPAKB (https://www.takasbank.com.tr/tr/)) yayınlamış oldukları kamuya açık bilgilerden oluşmaktadır. 7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 7.1.İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Bankası grubunun finansal iştirakleri arasında yer almaktadır. İş Bankası grubu, Şirket in yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulundurmaktadır. Alım satım işlemlerine aracılık faaliyetinin yanı sıra İş Bankası nın geniş şube ağı ile yaratılan sinerji ile Banka nın müşteri tabanında yer alan güçlü ve istikrarlı şirketlerle, hizmet sunduğu sektör sayısını artırarak işlem hacminin dağılımını yaygınlaştırmaktadır. İş Bankası nın 1200 den fazla şubesi İş Yatırım ın acentası konumundadır. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 86 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Aktif büyüklüğü, mevduat ve kredi hacmine göre Türkiye nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 30 Haziran 2013 itibarıyla, Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerinin sayısı yurtiçinde (özel bankalar içinde birinci), yurtdışında ise 20 ye ulaşmıştır adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem bankanın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. 26

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.. sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 02.05.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 03/02/2015 tarih ve 3/80 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer. Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer. Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine GEA Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 30 Eylül 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Performans Sunuş Raporu

Performans Sunuş Raporu GEL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 30 Nisan 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 4 IV. Değerleme...

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer GES Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 03/02/2015 tarih ve 3/80 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 02.08.2010 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 10.09.2015 Fon Toplam Değeri 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL)

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL) 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 20.10.2016 Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR 2 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 3 ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/11/2005 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı