SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ"

Transkript

1 SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GülĢah Gedik A. M. Yılmaz, G. Biçim, A. S. Yalçın Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.D. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D. Lab-Omics

2 Çay ve bileşimi Çayın UV ye karşı koruyucu etkisi Yaptığımız çalışmalarla bu etkisinin gösterilmesi: - İn vivo - İn vitro Fenolik içerik ve antioksidan özelliklerinin gösterilmesi Stabilite çalışmaları Tartışma

3 Camellia sinensis adlı bitkinin yapraklarından değiģik yollarla çeģitli çaylar yapılır; siyah çay, yeģil çay, beyaz çay ve oolong çay. Tüm dünyada üretilen çayın %78 i siyah çay, %18 i yeģil çay ve %2 i de oolong çay olarak tüketilir. Günümüzde çayın bileģimindeki maddelerin antioksidan, antikarsinojenik, antiinflamatuvar ve güneģ ıģınlarına karģı koruyucu özelliklerinin olduğunun anlaģılması dikkatleri bu bitki üzerinde yoğunlaģtırmaktadır.

4 Çay, fenolik maddelerce zengin içeceklerden birisidir. Flavanoidler, bitkisel fenoliklerin özel bir sınıfıdır ve çayda rastlanan en önemli flavanoid kateģindir.

5 Tearubigin

6 Çay kateģinleri yanında oksidasyon ile oluģan teaflavin monogallat gibi sekonder fenolik maddeler de antioksidan özelliğe sahiptirler. Siyah çay üretimi sırasında oksidasyonla oluģan bu maddeler polimerizasyon nedeniyle monomerik kateģinlerden daha çok fenolik hidroksiller içerirler ve önemli ölçüde süperoksit ile hidroksil radikalini yok etme yeteneğine sahiptirler.

7 GüneĢ ıģınlarına maruz kalmak deride pek çok değiģikliğe yol açar. Akut dönemde inflamasyon, fotosensitivite ve azalmıģ immün cevaba neden olur. Uzun dönemde ise fotoyaģlanma ve kanser oluģumunu kolaylaģtırır. UV ye maruziyet sonrası SOR oluģur, lipid peroksidasyonu indüklenir ve DNA sentezi baskılanır. Deriye topikal olarak uygulanan yeģil çay preparatlarının UV nin oluģturduğu mutasyonları azalttığı gösterilmiģtir (Hsu Stephen 2004 ). Yeşil çay preparatı

8 YeĢil çayın dıģında oral ve topikal olarak kullanılan siyah çayın da güneģten korunmada önemli rolü olduğu saptanmıģtır. Siyah çay ekstrelerinin keratinosit kültürlerinde, hayvan modellerinde, UVB nin indüklediği kanser oluģumu ile birlikte görülen eritem ve deri kıvrımı kalınlığını azalttığı tespit edilmiģtir (Cheryl Levin, BA; Howard Maibach, MD 2002).

9 Yaptığımız çalıģmada siyah ve yeģil çay jelinin yapay UV kaynağının oluģturduğu eriteme karģı koruyuculuğu, jel formülasyonlarla gösterilmiģtir.

10 g / 100 g Siyah Çay Jeli Yeşil Çay Jeli Kafein Jeli Sıvağ Siyah Çay Ekstresi 3 Yeşil Çay Ekstresi 3 Kafein 0,3 Karbomer N Sodyum Hidroksit q.s q.s q.s Benzil Alkol Saf Su q.s q.s q.s q.s Turkoğlu M.,Uğurlu T., Gedik, G., Yılmaz A.M., Yalcın, S., In Vıvo Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Ability to protect Against UV Radiation Drug Discoveries & Therapeutics, 2010

11 Turkoğlu M.,Uğurlu T., Gedik, G., Yılmaz A.M., Yalcın, S., In Vıvo Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Ability to protect Against UV Radiation Drug Discoveries & Therapeutics, 2010

12 Turkoğlu M.,Uğurlu T., Gedik, G., Yılmaz A.M., Yalcın, S., In Vıvo Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Ability to protect Against UV Radiation Drug Discoveries & Therapeutics, 2010

13

14 SÇJ YÇJ KAFEĠN J SIVAĞ Kontrol Turkoğlu M.,Uğurlu T., Gedik, G., Yılmaz A.M., Yalcın, S., In Vıvo Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Ability to protect Against UV Radiation Drug Discoveries & Therapeutics, 2010

15 Scor Scor Scor Erythema 6 h Subject BTG GTG CG GB C ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Erytema 6 h BTG GTG CG GB C Erythema 24 h Subject BTG GTG CG GB C ,5 2 1,5 1 0,5 Subject Erytema 24 h BTG GTG CG GB C Erythema 48 h Subject BTG GTG CG GB C Turkoğlu M.,Uğurlu T., Gedik, G., Yılmaz A.M., Yalcın, S., In Vıvo Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Ability to protect Against UV Radiation Drug Discoveries & Therapeutics, ,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Subject Erytema 48 h Subject BTG GTG CG GB C

16

17 G. Gedik ve ark.

18 G. Gedik ve ark.

19 G. Gedik ve ark.

20 TransporeTM test Black Tea Gel (%3) Kenya Black Tea Gel (%3) Green Tea Gel (%3) Black Tea Gel (%5) Green Tea Gel (%5) Indonesia Green Tea Gel (%3) Caffein Gel (% 0,3) Caffein Gel (% 2) Gel Base Sebamed 50 Factor Sun Lotion G. Gedik ve ark ,0 nm

21 G. Gedik ve ark.

22 G. Gedik ve ark.

23 Caykur Green Tea (Olympus, SZ7,Japan X 20) G. Gedik ve ark.

24 Çaykur Black Tea (Olympus, SZ7,Japan X 20) G. Gedik ve ark.

25 Siyah çay

26 Siyah 0 G. Gedik ve ark.

27 Siyah 6

28 Siyah 12

29 yeşil çay

30 yeşil 0

31 yeşil 6

32 yeşil 12

33 mm TR/g MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FOLİN 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Siyah çay Siyah çay jeli taze Siyah çay jeli Siyah çay jeli 6 aylık 12 aylık Yeşil çay Yeşil çay jeli taze Yeşil çay jeli 6 aylık Yeşil çay jeli 12 aylık Kafein Jel taze Sıvag taze Toplam Fenolik İçerik

34 Siyah Çay Siyah Çay Jeli (taze) Siyah Çay Jeli (6 Aylık) Siyah Çay Jeli (12 Aylık) Yeşil Çay Yeşil Çay Jeli (taze) Yeşil Çay Jeli (6 Aylık) Yeşil Çay Jeli (12 Aylık) Kafein (taze) Kafein (6 aylık) Sıvag (taze) Sıvag (6 aylık) CUPRAC 10,000 mm TR/g 5,000 0,000 Antioksidan Aktivite

35 DPPH 100,00 % İnhibisyon 50,00 0,00 Siyah Çay Siyah Çay Jeli (taze) Siyah Çay Jeli (6 aylık) Siyah Çay Jeli (12 aylık) Yeşil Çay Yeşil Çay Jeli (taze) Yeşil Çay (6 aylık) Yeşil Çay (12 aylık) Kafein Jeli (taze) Kafein Jeli (6 aylık) Sıvag Jeli (taze) Sıvag Jeli (6 aylık ) Radikal Süpürücü Aktivite

36

37

38

39

40 SONUÇLAR Siyah ve yeşil çayların sulu ekstreleri kateşinler, teaflavin, tearubigin gibi fenolik bileşikler ve kafein içerir. Preparatların fenolik içerikleri HPLC ve Folin yöntemi ile belirlenmiştir.folin yöntemine göre siyah çayın fenolik içeriğinin yeşil çaya göre daha yüksek olduğu görülmüştür.jel formülasyonların ise fenolik içeriklerinin birbirine yakın olduğu ve zamanla azaldığı belirlenmiştir. HPLC yöntemiyle kateşinlerden EGCG, ECG,EGC,EC nin siyah çaya oranla yeşil çayda daha yüksek olduğunu izledik.siyah çayda ise kafein, gallik asit, teaflavin oranlarının yeşil çaya göre yüksek olduğunu belirledik.

41 Antioksidan kapasiteleri CUPRAC, DPPH metotları ile belirlenmiştir. CUPRAC yöntemine göre yeşil çay ve ondan elde edilen preparatların antioksidan aktivitelerinin siyah çaya oranla daha yüksek olduğunu gözlemledik. DPPH yöntemine göre ise çayların ve jellerin radikal süpürücü etkilerinin birbirlerine yakın olduğunu ve zamanla azaldığını belirledik.

42 Siyah ve yeşil çayın sulu ekstraktından hazırlanan jel formülasyonların, insanlarda UV ışınlarının neden olduğu eriteme karşı koruyucu olduğunu insanda iç kol ve sırt bölümlerinde gösterdik. Deride UV ışınlarının indüklediği eritemin ve DNA hasarının azaltılmasında, EGCG ve ECG en etkili kateşinler olduğu bilinmektedir. Yaptığımız sırt çalışması sonuçlarına göre siyah çayın daha etkili bulunmasından dolayı teaflavinlerin de bu koruyucu etkinlikten sorumlu olduğunu düşünmekteyiz. İn-vivo çalışmalarda kafein jelinin (%3) etkinliğini gösterilememiş olmasına rağmen in-vitro Transpore Test sonuçlarında yüksek (%2) konsantrasyonlarda bu etkinin olabileceğini belirlemiş olmamızdan dolayı kafeinle birlikte tüm kateşinlerin sinerjik etki gösterdiğini de düşünmekteyiz.

43 Yapılan ÇalıĢmalar: LC MS/MS miktar tayini Yöntem Validasyonu Tablet Çalışmaları Siğil Tedavisi

44 Lab-Omics

45 TEŞEKKÜR MARMARA ÜNİVERSİTESİ DERMATOLOJİ A.D. Prof.Dr. OYA GÜRBÜZ Doç.Dr. DĠLEK SEÇKĠN

46 GÖKHAN BİÇİM AYŞE MİNE YILMAZ A.SÜHA YALÇIN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIBBĠ BĠYOKĠMYA A.D.

Çay (Camellia sinensis); İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı

Çay (Camellia sinensis); İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25(2), 79-85 Çay (Camellia sinensis); İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı Şenay Sarıca

Detaylı

ANTĐOKSĐDANLARIN CĐLT BAKIM ÜRÜNLERĐNDE KULLANIMI

ANTĐOKSĐDANLARIN CĐLT BAKIM ÜRÜNLERĐNDE KULLANIMI ANTĐOKSĐDANLARIN CĐLT BAKIM ÜRÜNLERĐNDE KULLANIMI Doç.Dr. Figen TIRNAKSIZ (Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06330-Etiler, Ankara,

Detaylı

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Adem DEMĠR Tez DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(3): 154-159, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Oolong Çayın Üretimi, Bileşimi ve Sağlık Üzerine Etkisi İlkay Koca 1, Şeyda Bostancı 2* 1 Ondokuz

Detaylı

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN*, Dr. Tuba Çelebi KAYHAN* * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı Özet Abstract Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal

Detaylı

Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1

Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1 Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1 Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI Ankara Üniversitesi Fen Fak.Kimya Bölümü Biyokimya ABD Kozmetik amaçlı birçok kimyasal madde

Detaylı

ÇAY VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

ÇAY VE SAĞLIK İLİŞKİSİ ÇAY VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Mehmet Fisunoğlu Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VHB DR-2013 0001 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK

Detaylı

Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres

Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres DERLEME / REVIEW İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2) 143-153 (2010) Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres İsmet Yılmaz İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim

Detaylı

Elif Aydın Emmioğlu. Kozmetiklerin Doğası

Elif Aydın Emmioğlu. Kozmetiklerin Doğası Elif Aydın Emmioğlu Kozmetiklerin Doğası Kozmetiklerin sadece kadınların güzel görünmek ve süslenmek için kullandıkları şeyler olduğu yanılgısı içinde olanlar varsa da aslında kozmetikler hayatımızı tamamlayan,

Detaylı

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ T. C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN

Detaylı

Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri

Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Ezgi ÜNLÜ, Cengizhan ERDEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilimdalı, Ankara Özet Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Deri

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİNDE GIDA ALERJENİTESİNİ AZALTMADA KULLANILAN SON TEKNİKLER

GIDA GÜVENLİĞİNDE GIDA ALERJENİTESİNİ AZALTMADA KULLANILAN SON TEKNİKLER GIDA GÜVENLİĞİNDE GIDA ALERJENİTESİNİ AZALTMADA KULLANILAN SON TEKNİKLER Araş. Gör. Ecem AKAN Ziraat Mühendisi Dr. Oktay YERLİKAYA Prof. Dr. Özer KINIK Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 337-341 (26) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE KIRMIZI ÜZÜM EKSTRELERİNİN

Detaylı

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Zeynep AKŞİT Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yard. Doç.

Detaylı

DOĞAL ANTİOKSİDANLAR, YAPI-ETKİNLİK BAĞINTILARI ve ANALİZLERİ

DOĞAL ANTİOKSİDANLAR, YAPI-ETKİNLİK BAĞINTILARI ve ANALİZLERİ ÇMÜ FBE Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Ferah CÖMERT Danışman: Prof. Dr. Mehmet AY 17/01/2011 DĞAL ATİKSİDALAR, YAPI-ETKİLİK BAĞITILARI ve AALİZLERİ İÇERİK-1- (giriş) Reaktif ksijen

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI.

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI. Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Doğukan CANAYAKIN Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez DanıĢmanı Doç. Dr.

Detaylı

«Temizleyiciler. Besleyiciler. Leke gidericiler. Yapısına göre kozmetikler; Çözeltiler. Süspansiyonlar. Emülsiyonlar. Kremler. Patlar. J eller.

«Temizleyiciler. Besleyiciler. Leke gidericiler. Yapısına göre kozmetikler; Çözeltiler. Süspansiyonlar. Emülsiyonlar. Kremler. Patlar. J eller. Kullanım amacına göre kozmetikler; Kozmetik ürünler; deri, dudak, saç, tırnak, sakal, ağız boşluğu, dış genital organlar ve dişlere sürülmek, fışkırtılmak ve benzeri yöntemleri uygulamak suretiyle temizlemek,

Detaylı

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail.

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail. Sözlü Bildiriler VĠTAMĠN VE MĠNERAL TAKVĠYELERĠ Hüsamettin VATANSEV Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye E-posta: hvatansev@hotmail.com Özet Vitamin ve mineraller,

Detaylı

Glikolik Asit Bazlı. Cilt Bakım Ürünleri

Glikolik Asit Bazlı. Cilt Bakım Ürünleri Glikolik Asit Bazlı Cilt Bakım Ürünleri Cosmoscience Laboratuvarları nda geliştirilmiştir ve Fransa da üretimi yapılmaktadır. Bitki ekstraktları ve glikolik asit bazlı amenokozmetk ürün serisine sahiptir.

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ PROF.DR.OĞUZ ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl: 2013 233-265

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl: 2013 233-265 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl: 2013 233-265 233 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ VE KULLANIM OLANAKLARI MEDICAL AND AROMATIC PLANTS ANTIMICROBIAL,

Detaylı

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Hayvansal Üretim 54(2): 30-35, 2013 Derleme Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Burcu Aktaş 1, Pınar Özdemir *2, Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu 1 1 Ege

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı I T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı (Biyokimya Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet TÜRKEN Tez Danışmanı Prof. Dr. Leyla ÇOLPAN DĠYARBAKIR 2011 II ÖNSÖZ Tezimin hazırlanmasında kıymetli

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ALLIUM SATIVUM L. (KASTAMONU VE DENĠZLĠ YEREL) BĠTKĠSĠNĠN UÇUCU YAĞLARININ KĠMYASAL BĠLEġĠMĠ, ANTĠBAKTERĠYEL VE ANTĠOKSĠDAN AKTĠVĠTESĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

Detaylı

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş. Gör. Murat YILMAZTEKİN Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ülkemizde en çok tüketilen meyve olan üzüm,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı