ISO Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler"

Transkript

1 Kalite Eitim Danımanlık Ltd.ti. ISO Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler 1 Aralık ANKARA KORE EHTLER CAD. NO. 36 D. 2 ZNCRLKUYU L-STANBUL Tel: Fax: http: // 1

2 Test analiz ve (Kimyasal) ölçümün amacı Ölçüm sonucunu etkileyen parametreler ve araçlar Metroloji nedir? Kimyasal Metroloji nedir? ISO/EN Laboratuvar Akreditasyonundan elde edilen sonuçlar Akreditasyon nedir? Neden gereklidir? Ne zaman yapılmalıdır? Nasıl yapılmalıdır? Seminer çerii 2

3 Ölçümün n Amacı ÖLÇME BLG KARAR SONUÇ 3

4 Test Analiz ve Ölçmenin Amacı Kimyasal ölçümün ana amacı ölçüm sonucuna dayanarak karar oluturmaktır Bu karar Bir ürünün belli standartlara uygunluu Bir ürünün belli kalite kriterlerine uygunluu Bir üretim prosesin kontrolü Kanuni kararlar için kriter Gıda ve çevre kontrol Salık tanı ve tedavi kontrol Ürünlerin ticari olarak deerlendirilmesi, sınıflanması 4

5 (Kimyasal) Ölçüm Sonuçları Güvenilir olmalı Doru Tekrarlanabilir Belirlenen amaca uygun kalitede olmalı Karılatırılabilir olmalı Ulusal ve uluslararası boyutta karılatırılabilir olmalı 5

6 Neden? Ölçüm Sonuçları/Karılatırılabilirlik Herhangi bir ülkede yapılan bir ölçüm sonucunun dier bir ülkede tekrarına gerek kalmadan güvenilir olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu amacı gerçekletirmek için kimyasal ölçümlerin karılatırılabilir olması zorunludur. Karılatırılabilir ölçüm sonucu ancak yapılan ölçümün ortak bir referansa karı izlenebilir olması ile mümkündür. zlenebilirlik ölçüm sonuçlarının karılatırılabilir olmasını salamak için gerekli bir araçtır. 6

7 Nasıl? Güvenilir Analiz çin Kullanılan Yöntem ve Araçlar Standart deney prosedürü Uluslar arası gelitirilmi Standart Metotlar(ASTM, ISO EPA, AOAC) Cihazların kalibrasyonu Cihazların performans testleri ( Qualification, Validation) Metot validasyonu Laboratuvar akreditasyonu ( EN45001, ISO 25, ISO 17025) Yeterlilik testleri Kimyasal Metroloji 7

8 Ölçüm Parametreleri (önem sırasına göre) Operatör eitimi ve deneyimi Kullanılan analiz metodu Ölçüm cihazı veya sistemi Örnek alma ve hazırlama Ortam koulları 8

9 Nasıl? Güvenilir Analiz Koulları ( VAM Prensipleri) Belirlenen (müteri) ihtiyaçlara göre analiz metodu kullanılmalı Yeterli eitim ve deneyimli personel Valide edilmi metot ve ölçüm cihazları kullanılmalı Ölçüm sonuçlarının karılatırılabilir olması( ölçümler izlenebilir olmalı ve belirsizlii hesaplanmalı) Kalite güvence sistemine ve istatistik kalite kontrol sistemine sahip olmalı( ç QC) Dı kalite kontrol ( PT) sistemi olmalı VAM : Valid Analytival Measurement- LGC ngiltere 9

10 Güvenilir analiz nasıl? Tarihsel Gelime Kimyasal analiz ve ölçümler yaklaık 150 yıldan beri yapılmaktadır. Kimyasal ölçümlerde klasik analiz teknikleri yaygın olarak uzun yıllar kullanılmıtır. Gravimetrik analiz, volumetrik analiz, kulometrik analiz Modern analiz tekniklerinin ve cihazlarının gelimesi ile bu yeni teknikler yaygın olarak kullanılmaya balanmıtır. Aletli analiz teknikleri hızlı, hassas ve ekonomik analiz tekniklerdir. 10

11 Güvenilir analiz nasıl? Tarihsel Gelime(metotlar) Gravimetrik Metotlar Titrasyon Metotları Elektrokimyasal metotlar Fotometrik Metotlar Spektrofotometrik metotlar Kromatografik Metotlar ( GC, HPLC, HPTLC, CE) Dier spektrometrik metotlar (Kütle, IR, NMR,...) Hazır analiz kitleri kullanan metotlar( Hız, ekonomik) 11

12 Güvenilir analiz nasıl? Tarihsel Gelime -Kullanılan Yöntem ve Araçlar Standart deney prosedürü Uluslar arası gelitirilmi Standart Metotlar(ASTM, ISO EPA, AOAC) Cihazların kalibrasyonu Cihazların performans testleri ( Qualification, Validation) Metot validasyonu Laboratuvar akreditasyonu ( EN45001, ISO 25, ISO 17025) Yeterlilik testleri Kimyasal Metroloji 12

13 Güvenilir Analiz için Gerekli Araçlar Personel Laboratuvar Analiz Metodu Cihaz-Alet ve sistemi Kalite sistemi Operatör eitimi ve deneyimi Kullanılan analiz metodu Ölçüm cihazı veya sistemi Örnek alma ve hazırlama Ortam koulları Akreditasyon Bu araçlar nasıl etkin ve doru bir ekilde kullanılır? Metroloji! 13

14 Metroloji Nedir? Metroloji : Ölçüm bilimidir. Amacı :Doru ölçüm yapabilmek için gerekli araçları salar. Fiziksel metroloji: Fiziksel ölçüm birimlerinin oluturulmasını salar ve tüm ölçüm yapan laboratuvarların kullanımına sunar. Kimyasal Metroloji: Kimyasal test ve analizlerin güvenilirliini salamak için gerekli araçları üretir ve tüm ölçüm yapan laboratuvarların kullanımına sunar. 14

15 Metrolojinin Amacı Endüstrinin güvenilir fiziksel ve kimyasal ölçümler yapabilmeleri için gerekli araçları endüstriye salamaktır. Ölçümün amaca uygun dorulukta ve belirsizlikte yapılmasını salamak Ölçüm sonucunun ulusal ve uluslar ararsı izlenebilirliini salamak Ölçüm için gereken standartları ve referans maddeleri üreterek endüstrinin kullanımına sunmaktır 15

16 Fiziksel ve Kimyasal Metroloji Metrolojinin fiziksel ölçümlerde yaklaık 100 yıldan beri uygulanmasına ramen kimyasal ölçümlerde son 10 yılda gündeme gelmitir. Modern Analitik tekniklerin 1960 lardan sonra yaygın olarak kullanılmaya balaması ve uluslararası ticaretin gelimesi kimyasal ölçümlerin önemini artırmıtır. Yapılan test ve ölçümlerin % 50 si kimyasal test ve analizlerdir. Günümüzde hemen hemen tüm alanlarda kimyasal test ve analizler çok yaygın olarak yapılmaktadır. Bu da Kimyasal Metrolojinin bir ihtiyaç olarak domasına yol açmıtır. 16

17 Kimyasal Ölçüm Bileenleri-Farklılıklar Ölçüm Sistemi (Cihazların sayısı) Ölçüm sistemi kalibrasyonu sıklıı Kalibrasyon Araçları Standart ve Referans madde gereksinimi (tüketim maddesi) Matriks sayısı ve çeitlilii Ölçüm Metodu ( matrikse ve bileene baımlı) Analiz edilen bileen sayısı Metodu uygulama performansı (metot validasyonu) Analist deneyimi ve performansı 17

18 Kimyasal Ölçme - Fiziksel Ölçme Fiziksel ölçme standartla karılatırma yaparak gerçekletirilir veya ölçüm cihazının kalibrasyonu yapıldıktan sonra ölçme yapılır. Kimyasal ölçmede, ölçme dorudan kimyasal bir standartla karılatırma yapılarak yapılamaz. Kimyasal analiz arka arkaya bir çok ölçme ve deneysel ilemden olumaktadır. Ölçüm sonucu genellikle oran olarak ifade edilir(%,g/g, mol/l, g/l), bazı kimyasal ölçümleri SI birimi cinsinden ifade etmek mümkün deildir.( ph, gıdada selüloz) 18

19 Kimyasal Ölçme - Fiziksel Ölçme Fiziksel büyüklüklerin ölçümü ölçülen maddenin yapısına ve bileimine balı deilken kimyasal ölçüm metodu büyük oranda ölçülen maddenin yapısına ve bileimine balı olarak farklılık gösterir. Bir maddenin içerisindeki bir bileenin analizi-ölçümü maddenin bileimine balıdır. 19

20 Fiziksel Ölçüm Cihaz belirleyici Cihaz kalibrasyonu önemli Aynı ölçüm birimi ile ölçüm yapılıyor Transfer standardı Kalibrasyon periyodu uzun Aynı prensibe dayanan cihazlar kullanılıyor Önemli Farklılıklar Kimyasal ölçüm Metot belirleyici Metot validasyonu önemli Farklı ölçüm birimleri kullanılıyor( kütle, hacim vs) Kalibrasyon her ölçümde yapılmalı ( kalibrasyon periyodu kısa) Örnek cinsi ve örnek hazırlama ilemi Çok farklı fiziksel ölçüm prensiplerine dayanan ölçümler 20

21 Kimyasal Analizlerde Kullanılan Analiz- Ölçüm Teknikleri Kimyasal analiz amacıyla birçok ölçüm teknii ve ölçüm metodu kullanılmaktadır. Bu teknikler; A-Spekrofotometrik teknikler B-Kromatografik teknikler C-Elektro-kimyasal teknikler D-Dier teknikler 21

22 Analitik Kimya Ölçüm Teknikleri Spektrofotometrik teknikler UV-Vis AAS(FAAS-GFAAS) AES,AFS FT-IR, FT-NIR NMR, RAMAN ICP-OES ICP-MS OES, X-RAY, XRF GDS, NAA, INAA 22

23 Analitik Kimya Ölçüm Teknikleri Kromatografik Teknikler TLC, HPTLC GC( FID,ECD,TCD,FPD,..) GC-MS, GC-MD-MS,GC-FTIR HPLC, IC LC-MS LC-ICP-MS 23

24 Analitik Kimya Ölçüm Teknikleri IMEP 13-PE de eser element analizinde kullanılan teknikler( S, Cd,Cr,Hg,Pb) CV-AAS, PSA,CSV ETAAS, GF-AAS,FAAS, ETAAS IC ICP-OES, ICP-MS, IR INAA, NAA XRF AFS,FAES,FAFS, LC,UV-Vis, Titrasyon 24

25 Laboratuvar Kalite (Güvence) Sistemi Kalite sistemi araçlar-yöntemler Uygun laboratuar Eitimli ve deneyimli personel Eitim porosedürü ve kayıtları Cihazların periyodik bakımı ve kalibrasyonu Kalite kontrol prosedürleri Valide edilmi metotlar zlenebilirlik ve belirsizlik Prosedürlerin kontrolü ve raporlanması Önleyici ve düzeltici faaliyetler Yeterlilik testleri ç ve dı denetimler ikayetlerin deerlendirilmesi prosedürü Kullanılan standartların, referans maddelerin ve kimyasalların teknik özelliklerinin tanımlanması 25

26 Karılatırılabilir Güvenilir Ölçüm Sonuçları?? 26 Referans Maddeler zlenebilirlik Belirsizlik Metot-Cihaz Validasyon Kalite Sistemi Yeterlilik Testleri ISO Akreditasyon

27 Akreditasyon Nedir? Neden gereklidir? Ne zaman yapılmalıdır? Nasıl yapılmalıdır? Nerede Kim 27

28 Nedir? Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon: Laboratuarın, belirli kalibrasyon veya testleri, laboratuvar tarafından beyan edilen belirsizlik deerleri dahilinde gerçekletirmeye yeterli olduunun, baımsız bir organizasyon tarafından onaylanmasıdır. Laboratuarın, akreditasyon kapsamı dahilindeki test ve analizleri gerçekletirebilecek yeterlilikte olduunun göstergesidir. 28

29 Neden? Laboratuvar Akreditasyonu Üçüncüahıs taraflar laboratuvarın ürettii raporlara güven duymasını salar. Laboratuvarın kendi yaptıın ie güven duymasını salar. Laboratuvar kendini sürekli gelitirmeyi planlar. 29

30 Nasıl? Laboratuvar Akreditasyonu Standardın tüm artlarını yerine getirerek. Yönetim artları (4.Bölüm) Teknik artlar ( 5. Bölüm) Uluslar arası tanınmı akreditasyon kurumu tarafından standardın artlarını yerine getirdii denetim sonucu onaylanarak Periyodik denetimlerle akreditasyon koullarını sürdürdüünü kanıtlayarak 30

31 Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon için gerekenler( OPPK) Organizasyon ( Kalite Sistemi için) Prosesler (Yapılan ilere ait süreçler tanımlanmalı) Prosedürler (yapılan ilerin nasıl yapıldıı yazılı olarak belirlenmeli) Kaynaklar ( Laboratuvarın yapacaı test ve analizler iin yeterli kaynaklara sahip olması gerekir) Laboratuvar alt yapısı (bina, yerleim, ortam koulları) Cihazlar, standartlar, referanslar nsan Kaynakları 31

32 Laboratuvar Akreditasyonu Kalitatif Yaklaım (Var-Yok)?Sadece standardın koullarını salamak için çalıma yapmak ( Prosedür, talimat uygulama)?yapılan iler standardın amacına uygun deildir.?yapılan çalımalar bilimsellikten uzaktır?gereksiz ilerde yapılır?kalite salamaz?gereksiz kaynak kaybıma (zaman, i gücü) yol açar ki farklı yaklaım Kantitatif Yaklaım Yapılan çalımalar standardın amacına uygundur Hazırlanan dokümanlar iin kaliteli yapılmasını salayacak özelliktedir. Yapılan çalımalar bilimsel temele dayanır. Gereksiz iler yapılmaz. Yapılan ilerin kalitesi ve amaca uygunluu ölçülür objektif deerlendirme yapılır ve sürekli izlenir. 32

33 Akreditasyon için 10 Adım Organizasyon ve Personel eitimi Planlama, maliyet Durum deerlendirilmesi Yapılacakların belirlenmesi Uygulama planının yapılması Politika ve prosedürleri belirle Prosedür, talimat ve formları oluturma Kalite El Kitabını olutur ç denetim planla ç denetim gerçekletir 33

34 Laboratuvar Akreditasyonu Yönetim Sistemi Kriterler 4.1.Organizasyon ve Yönetim 4.2.Kalite Yönetim Sistemi 4.3.Dokümantasyon Kontrolü 4.4.Talep teklif veya sözlemenin gözden geçirilmesi 4.5.Taeron Kullanımı 4.6. Satın alma 4.7.Müteriye hizmet 4.8.ikayetler 4.9.Uygun olmayan ilerin kontrolü 4.10 yiletirme (yeni madde) 4.11.Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler 4.13.Kayıtların kontrolü 4.14.ç denetimler (audit) 4.15 Yönetimin gözden geçirmesi 34

35 Laboratuvar Akreditasyonu 5.1. Genel Teknik Kriterler 5.2.Personel Yeterlilii 5.3.Yerleim ve çevre koulları 5.4.Test ve Analiz Metotları 5.5.Cihazlar 5.6.zlenebilirlik 5.7.Örnek alma 5.8.Örneklerin taınması ve saklanması 5.9. Test ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin temini 5.10.Raporlama 35

36 Max ±0.05(%95) Personel(5.2) QC(5.9) Laboratuvar(5.3) Örnek Alma, Saklama, Metot(5.4) Cihaz, Reaktif,Standart(5.5) Validasyon, Kalibrasyon (5.6) 36

37 Kalite Güvence (QA) Kalite sistemi Uygun laboratuar Eitimli ve deneyimli personel Eitim porosedürü ve kayıtları Cihazların periyodik bakımı ve kalibrasyonu Kalite kontrol prosedürleri Valide edilmi metotlar zlenebilirlik ve belirsizlik Prosedürlerin kontrolü ve raporlanması Önleyici ve düzeltici faaliyetler Yeterlilik testleri ç ve dı denetimler ikayetlerin deerlendirilmesi prosedürü Kullanılan standartların, referans maddelerin ve kimyasalların teknik özelliklerinin tanımlanması 37

38 Kalite Kontrol(QC) Referans madde analizi (CRM kullanımı) (Sistematik hata kontrolü) Bilinmeyen örnek analizi (Genel performans kontrolü) Kalite kontrol örnei analizi ve KK diyagramları ( statiksel kontrol, kalitenin süreklilii) Blank örnek analizi (Kirlilik kontrolü) Spike örnek analizi (Giriim ve geri kazanım kontrolü) Paralel örnek analizi ( tekrarlanabilirlik kontrol) Yeterlilik testleri ( Laboratuar genel performansı ölçümü) 38

39 Akreditasyon güvenilirlik için yeterli bir araç mı? Akreditasyon doru ve etkin olarak uygulanırsa istenen sonucu verir. Aksi taktirde laboratuarın i yükünü artırmaktan baka sonuç vermeyecektir. Akreditasyonun doru ve etkin araç olarak kullanılması insan faktörüne balıdır. Eitim ve deneyim bu aracın etkin kullanımı için en önemli unsurdur. 39

40 Neden? Laboratuvar Akreditasyonu ISO/IEC standardının 9 yıllık uygulanmasından edinilen deneyimler sonucu standardın artlarının dayandıı prensipler aaıda verilmitir. Kapasite Sorumluluk Bilimsel Metot Objektiflik Tarafsızlık zlenebilirlik Tekrarlanabilirlik effaflık Kaynak: PRINCIPLES BEHIND THE REQUIREMENTS OF ISO/IEC Prepared by: J.E.J. (Ned LA) Canadian Association for Environmental Analytical ) Gravel, P.Eng., NQI-Laboratories (CAEAL) Prepared by: J.E.J. 40

41 Neden? Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvarın faaliyetlerini sürdürme kapasitesi: Deneyimli ve yeterli personel Yeterli donanıma sahip laboratuar Kalite kontrol Yazılı prosedürler Amaca uygun kalitede sonuçlar (izlenebilirlik, belirsizlik hesaplama) 41

42 Neden? Laboratuvar Akreditasyonu Sorumluluk :Laboratuarda her i yeterli deneyim ve beceriye sahip kiiler tarafından yapılmalıdır. Her iin yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmi olmalıdır. Bilimsel Metot :Laboratuar organizasyonu tarafından yürütülen tüm faaliyetler bilimsel yöntem ve yaklaımlara dayanmalıdır. Objektiflik :Laboratuarın elde ettii tüm sonuçlar ölçülebilir ve hesaplanabilir verilere dayanmalıdır. 42

43 Neden? Laboratuvar Akreditasyonu zlenebilirlik: Laboratuarın yaptıı tüm ölçüm ve test sonuçları ulusal ve uluslar arası standartlara izlenebilir olmalıdır. Ölçüm sonuçlarının izlenebilirlii kesintisiz olmalı ve her zincirde belirsizlik hesaplanmalıdır. Ölçüm sonuçları belirlenen koullarda tekrarlanabilir olmalıdır. Tekrarlanabilirlik :Tekrarlanabilirlik testin amacına uygun seviyede olmalıdır. Laboratuarın yaptıı test ve analiz sonuçları iç ve dı kontrole açık olmalıdır. effaflık: Böylece objektiflik salanabilir. 43

44 Sorular??? Sorular?? Sorular? 44

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Kalite Eitim Danımanlık Ltd.ti. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri 1 Aralık 2005 -ANKARA KORE EHTLER CAD. NO. 36 D. 2 ZNCRLKUYU L-STANBUL Tel: 0212-274 15 63-64 Fax: 0212-274 15 66 E-mail

Detaylı

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Akreditasyon Danışmanlık Konusunda 25 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri İbrahim AKDAĞ Kimya Mühendisi ATAKENT 3.ETAP B.32 Blok D.14

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ E-Posta: ibrahim@uzmanakreditasyon.com Web: http: // www.uzmanakreditasyon.com Konusunda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın EAL Laboratuarların EAL-G12 ÖLÇÜM Akreditasyonu ZLENEB L RL için Avrupa birli i Referans Yayın EAL-G12 Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i AMAÇ Kalite sistemleri için ISO 9000

Detaylı

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu EA 4/10 M KROB YOLOJ LABORATUVARLARININ Akreditasyonu 1. Giri ve belgenin uygulama alanı 1.1 Akreditasyon genel artları,deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlili i için genel artlar olarak uluslararası

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025 Sayfa No 1/33 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.0. İÇİNDEKİLER Sayfa No 2/33 BÖLÜM NO KONU SAYFA NO TS EN ISO/IEC 17025 MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- REFERANS DOKÜMAN 2.0 Atıf Yapılan Standartlar

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 SAHPLN TOPLAM MALYET YAKLAIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAY LETMELER

Detaylı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı Programın Amacı İşletmelerin, Kalite Yönetimi Sistemi (Muayene, Test, Kalibrasyon, Doğrulama, Dokümantasyon) vb. birimlerinde çalışanlara metroloji ve kalibrasyon/doğrulama ile ilgili temel kavram ve bilgilerin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TS ISO EN/IEC 17025:2007 STANDARDINA AKREDİTE EMİSYON ÖLÇÜM DENEY LABORATUVARLARININ YETERLİLİK/KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNİN ANALİZİ VE SAHA ÇALIŞMALARININ

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı