Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir."

Transkript

1

2

3 Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

4 Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A Yenimahalle Ankara Telefon: (312) Faks: (312) Bu test kataloğunun bütün hakları Ankalab a aittir. Hatalardan, yanlışlıklardan ve sehven yanlış yazılmış fiyatlardan dolayı şirketimiz sorumlu değildir. Şirketimiz değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şirketimiz tüm metin, resim ve içeriklerin kullanım hakkına sahiptir sayılı yasanın hükümleri uyarınca Ankalab ın yazılı ve açık izni olmaksızın bu kataloğun herhangi bir kısmının kullanımı yasaktır. TIP-LST-004 Rev:02 Rev. Tarihi:01/04/2014 4

5 İnsanımızın kaliteli laboratuvar hizmetini uygun fiyata almasını prensip edinerek 2007 yılının başında 4 personelle hizmet vermeye başladık. Her geçen yıl sayımız daha da artarak daha kaliteli, daha kapsamlı ve daha hacimli hizmet vermenin sevincini yaşıyoruz. Kanunlara ve ahlaka aykırı hiçbir davranış içinde bulunmamayı kendimize ilke edindik. Bizdeki iş ahlakı ve yüksek coşku Almanya merkezli Synlab Laboratuvarlar Grubunun dikkatini çekti ve 2010 yılı sonlarında Ankalab Laboratuvarı olarak Synlab Grubuyla ortaklık anlaşması imzaladık. Böylece laboratuvar sektöründe önemli bir konumda olan Almanya nın know-how deneyimini ülkemize ve laboratuvarımıza kazandırmış olduk. Kuruluşumuzdan itibaren hedeflediğimiz ISO laboratuvar akreditasyonunu Ağustos 2011 de elde etmeyi başardık. Bu süre içinde çok yoğun bir eğitim faaliyeti içinde olduk. Ocak 2014 itibariyle 80 in üzerinde insanımıza iş imkanı sağlamanın yanında çok kapsamlı özellikler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin laboratuvar alanında dünyada önemli bir konuma gelmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya söz verdik. Her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek yapmamız gerekenleri yerine getirerek verdiğimiz hizmetle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlikte nice huzur ve mutluluk dolu günler dileğiyle Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA 5

6 Çalışma yöntemlerine ait açıklamalar RIA ECLlA EIA HPLC LC-MS MS lfa ICP-MS FIA ELFA PCR IHA GC-MS RT-PCR PCR-SSP RID ISE AAS PEG FPIA Radioimmunoassay Enzyme-linked chemiluminescent Immunosorbent Assay Enzyme Immunoassay High Performance Liquid Chromatography Liquid Chromatography - Mass Spectrometry Immunofluorescent Antibody Assay Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry Fluorescent Immunoassay Enzyme - Linked Fluorescent Assay Polymerase Chain Reaction Indirect Hemagglutinasyon Gas Chromatography Mass Spectrometry Real Time Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction Single Spesific Primer Radialimmunodiffusion lon Selective Electrode Atomic Absorption Spectrometry Polyethylene Glycol Fluorescent Polarisation Immunoassay 6

7 Biyokimyasal testlerin yorumu Klinik biyokimya laboratuvarlarının başlıca fonksiyonu hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde biyokimyasal bilgi sağlamaktır. Bu bilgi sadece doğru ve amaca uygun ise değerlidir ve klinisyen tarafından anlamlı bulunursa klinikte karar verme sürecinde kullanılabilir. Biyokimyasal testler tanı, prognoz, takip ve tarama amaçlı kullanılır. Hastalığın tanısı hastanın anamnezine, muayene bulgularına, laboratuvar sonuçlarına ve bazen de tedaviye verdiği cevaba göre konur. Genellikle güvenilir bir tanı hastanın hikayesine ve muayene bulgularına dayanılarak elde edilir. Bunun gerçekleşememesi durumunda kısa bir ayırıcı tanı listesi çıkartılır ve laboratuvar sonuçları bunların birbirinden ayırımında yardımcı olur. Tanı amaçlı kullanılan testler prognozun belirlenmesinde de yardımcı olabilmektedir. Örneğin progressif renal hastalıkta plazma kreatinin konsantrasyonunun seri ölçümleri hastanın diyalize girme endikasyonunu belirlemede kullanılır. Testler ayrıca özel bir durumun gelişme riskini belirlemede de yardımcı olabilir. Örneğin yüksek plazma kolesterol düzeyleri koroner arter hastalığı riskini arttırmaktadır. Biyokimyasal testlerin başlıca kullanım alanı bir hastalığın seyrini izlemek ve tedavinin etkilerini takip etmektir. Bunun için uygun bir analitin bulunması gerekir, örneğin diabetes mellituslu hastalarda glikozile hemoglobin. Biyokimyasal testler tedavinin komplikasyonlarının belirlenmesinde de kullanılabilir, örneğin diüretikle tedavi esnasında hipokalemi. Biyokimyasal testler bir durumun subklinik olarak varlığını belirlemede geniş bir şekilde kullanılır. En iyi bilinen örnek tüm yeni doğanlarda uygulanan fenilketonüri taramasıdır. Doç. Dr. Metin Yıldırımkaya 7

8 Numune alma Test talep formalarının doldurulması ve numunelerin etiketlenmesi Test Talep Formu kullanıyorsanız; Bizim tarafımızdan gönderilen Test Talep Formu nda analiz edilecek testler işaretledikten sonra lütfen aşağıda yer alan ve formda bulunan bilgileride doldurunuz; Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası Gönderen merkez veya laboratuvar numarası Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi Klinik tanı veya ön tanısı İstenen testler Numune türü ve alındığı anatomik bölge Numunenin alındığı tarih ve saat Varsa aldığı ilaçlar Varsa gebelik durumu 24 saatlik İdrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre Eğer test taleplerinizi internet üzerinden laboratuvar bilgi sistemine giriş yapıyorsanız; Bu durumdaki merkezler bilgisayar ekranında yer alan Test Talep Formu nda istedikleri testleri işaretledikten sonra testlerin dışındaki doldurulması gereken aşağıda yer alan bilgileri de bilgisayara kayıt etmeli ve bunları doldurmalıdır. Eğer, barkod yazıcı kullanıyorsanız, barkodları çıkarıp, serumu ayrılmış numunenin üzerine yapıştırınız. Eğer laboratuvarın yazılım sistemine değil de kendi sisteminize giriyorsanız ve Ankalab laboratuvarına entegrasyonla bağlı iseniz ; Test istemlerinizi kendi sisteminizden yaptıktan sonra otomatik olarak bizim sistemimizde de görülecektir. Bu durumda siz sadece gerekiyorsa barkodlarını barkod yazıcıdan çıkarıp, serumları ayrılmış numuneler üzerine yapıştırıp laboratuvara ulaştırınız. Barkodlarını alamadığınız numunelerin üzerlerine açık bir şekilde hasta adını soyadını yazmanız gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan bilgilerin kendi bilgisayarınızda da olmasını sağlayınız. 8

9 Test Talep Formunda testlerin işaretlenmesi dışında doldurulması gereken yerler; Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası Gönderen merkez veya laboratuvar numarası Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi Klinik tanı veya ön tanısı İstenen testler Numune türü ve alındığı anatomik bölge Numunenin alındığı tarih ve saat Aldığı ilaçlar Gebelik durumu 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre Numunenin laboratuvara ulaştığı tarih ve saat Numuneyi laboratuvarda kabul eden kişinin adı soyadı (Son iki madde laboratuvar tarafından numune kabul edildikten sonra doldurulur.) Alacağınız numunenin tipi, miktarı, alınma zamanı, alındıktan sonra dayanıklılık şartları ve süresi (bu süre aynı zamanda taşıma şeklini de soğuk ortam ya da kuru buz ile gönderme gibi, belirlemenizi sağlar) gibi bilgiler Test Kataloğu nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.!!! Test talepleri sözlü olarak kabul edilmemekte eğer daha önceden bir istem var ve buna ekleme yapılacaksa ya da hasta bilgileri ile ilgili bir düzeltme yapılacaksa bunlar ya yeni bir Test Talep Formu ile ya da kurumun kaşesi ve düzeltmeyi isteyen kişinin adı soyadı ve imzasını içeren istek yazısının faks çekilmesi ile yapılır. Laboratuvar bunların haricindeki değişiklikleri kabul etmemektedir. Analiz için problem oluşturabilecek analiz öncesi durumlar aşağıda özetlenmiştir. Lütfen numuneyi hastadan almadan ve laboratuvara göndermeden önce bu şartların oluşmamasına dikkat ediniz. Numunenin etiketlenmemesi ya da yanlış etiketlenmesi ya da üzerinde isim olmaması Kan alma tarihi ve saatinin olmaması Numune türünün belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi Yetersiz numune Yanlış katılan kimyasal maddeler Kimyasal maddelerle numune arasındaki yanlış ilişki Yanlış saklama koşulları Çok eski materyal Bakteriyolojik materyalin ya da düz kanın dondurulması Materyalin çözüldükten sonra tekrar dondurulması Serum ayrılması için uzun süre bekleme Yetersiz santrifuj Yanlış transport ya da saklama koşulları Hastanın yanlış hazırlanması Hemoliz, lipemi, pıhtı oluşumu gibi etkileyici faktörler 9

10 Numune analizi ve sonuçların raporlanması İdeal analitik metod doğru (accuracy), kesin [precise], sensitif ve spesifik olmalıdır. Doğru sonuç vermelidir [occurate) ve tekrar çalışmalarda aynı sonuçlar elde edilmelidir [precise] (şekil 1.1). Analitin düşük konsantrasyonlarını ölcmeli (sensitif) ve diğer maddelerle interferansa girmemelidir (spesifik). Ayrıca ucuz, basit ve yapılması hızlı olmalıdır. Pratikte ideal olan bir test yoktur fakat laboratuvar hekimi sonuçların klinik olarak yararlı olacak şekilde yeteri kadar güvenilir olmasını sağlamalıdır. Laboratuvar personeli bunu başarmak için azami çaba sarfetmelidir ve analitik metodlar sıkı bir şekilde kalite kontrol programlarına ve kalite güvence (assurance) işlemlerine tabi tutulmalıdır. Yine de sonuçlarda bir miktar impresizyon veya analitik varyasyon bulunur. Bunun boyutu aynı numune üzerinde aynı metodu kullanarak çalışılan tekrarlanan ölçümlerle değerlendirilebilir. Sonuçlar standart deviasyonun (SD) hesaplanabildiği bir ortalama etrafında toplanmalıdır. Analizin impresizyonu CV olarak ifade edilir ve şu formülle hesaplanır: CV = SD x 100 / ortalama sonuç Laboratuvar verilerinin yorumunda biyolojik ve analitik varyasyon değerlerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Farklı metodlar kullanarak elde edilen sonuçların birbiri yerine geçemeyeceğinin bilinmesi önemlidir. İki sonucu karşılaştırken ikisi de aynı analitik metodla çalışılmış olmalıdır. Bir numunede genellikle ilişkili olan testlerin birlikte çalışılması tercih edilir. Örneğin plazma kalsiyum ve fosfat konsantrasyonu ve alkalen fosfataz aktivitesi kemik hastalıklarının tanısında zararlı bilgiler sağlayabilir. Çok kanallı otoanalizörler tek bir serum numunesinden aynı anda 20 nin üzerinde test çalışabilmektedir. Fakat her bir numuneden bir çok testin çalışılması çok fazla miktarda bilgi sağlamakla birlikte bu bilgilerin bir çoğu istenmemekte, yanlış yorumlanmakta ve hepsinden kötüsü klinisyenin önemli sonuçları fark etmesini önleyebilmektedir. Sadece gerekli olan testlerin çalışılması tercih edilmelidir. Sonuçların rapor edilmesi: Çalışma tamamlandıktan ve gerekli kalite-kontrol kuralları uygulandıktan sonra sonuçlar tatmin edici bulunursa rapor basılabilir. Bilgisayarlar laboratuvar tıbbında veri işlenmesi için yoğun olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar bilgi sisemleri (LiS) ile kaydı yapılan ve testleri istenen hastalara ait bilgiler cihazlara gönderilmekte, buna göre analizler yapılmakta ve sonuçlar otomatik olarak bilgisayarlara aktarılmaktadır. 10

11 Hata kaynakları Hatalı sonuçlar en iyi yönden bakılırsa sıkıntı verirler, en kötüsü ise önemli zararlara yol açarlar. Testin işleme alınmasındaki her bir basamakta belirlenmiş protokollere sıkı sıkıya uymak hataları en aza indirebilir. Hatalar üç aşamada gerçekleşebilir: Pre-analitik: Laboratuvar dışında oluşan hatalardır. Örneğin hatalı numune alınması, yanlış etiketleme, uygun olmayan saklama koşulları vs. Analitik: İnsan veya cihaz kaynaklı laboratuvar içinde oluşan hatalardır. Post-analitik: Doğru sonuç elde edilse bile rapor kağıdına yanlış sonuç yazılması. İyi laboratuvarlarda bile oluşan küçük hataların çoğu kalite-kontrol işlemleri ile saptanabilir. Bir kısmı ise saptanamamaktadır. Maalesef oluşan hata riski tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Sonuçların yorumu Bir laboratuvar test sonucu elde edildiğinde aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: Normal mi? Önceki sonuçlardan önemli miktarda farklı mı? Klinik bulgularla uyumlu mu? Normal mi? Normal kelimesinin kullanımında çeşitli zorluklar bulunur. Şöyle ki: Sağlıklı bir toplumda bir testin referans aralığını belirlerken yeterli sayıdaki kişiden numuneler alınıp ortalama ± 2 SD hesaplanır. İstatistiksel olarak ortalama ± 2 SD içinde kalan değerler normal aralık olarak değerlendirilir. Ölçümü yapılan test popülasyon içinde normal (Gaussian) dağılıma sahipse değerlerin yaklaşık % 95 i ortalama ± 2 SD içinde yer alır. (Tablo 1.2); geriye kalan değerlerin yarısı bu sınırların altında, yarısı ise üzerinde bulunur. Buradan birkaç önemli nokta ortaya çıkmaktadır: Popülasyonun sağlıklı olduğu varsayılmakla beraber bu tanıma göre bireylerin %5 i normal aralığın dışında yer alır. Başka bir ifadeyle her sağlıklı 20 kişiden biri bu aralığı dışında bulunur. Normal kelimesinin istatistiksel kullanımı kelimenin gerçek anlamını yansıtmaz. İstatistik olarak normal tanımı risksiz bir durumu yansıtmaz. Örneğin kolesterol düzeyi normal olan sağlıklı görünen bir kişide koroner kalp hastalığı riskinin olmadığı şeklinde yorum yapılamaz. Böylece bir test için yukarıda bahsedildiği gibi tanımlanan ve hesaplanan normal aralığın çeşitli sınırlamaları bulunur. Sadece popülasyondaki diğer bireylerden çıkan sonuçları karşılaştırılabilecek şekilde bir değer aralığı verir. Normal kavramı her zaman ideal olma olarak kabul edilemeyeceği gibi bir riskin olmadığı veya bir hastalığın gelişmeyeceği anlamına da gelmez. 11

12 Fizyolojik faktörler bir analitin konsantrasyonunu etkilediğinde bir kişinin sonucu benzer durumdaki sağlıklı kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden çeşitli yaş grupları, erkek veya kadın gibi popülasyonun alt grupları için normal değerleri belirlemek gerekebilir. Normal kelimesinin kullanımı ile ilişkili problemleri azaltmak için ortalama ± 2 SD a dayalı referans aralık kavramı geniş bir şekilde kabul görmüştür. Bununla beraber laboratuvar dışında normal aralık terimi halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir sonucu yorumlamak için referans aralık kullanıldığında birey popülasyonla karşılaştırılır. Bazı testler önemli biyolojik varyasyon gösterir fakat bir kişide analitik ve biyolojik varyasyonun birlikteliği bir popülasyondakine göre genellikle daha düşüktür. Örneğin plazma kreatinin konsantrasyonu mg/dl dir, bir kişideki günler arası varyasyon ise bundan daha düşüktür. Böylece bir kişi için anormal olan bir test sonucunun kabul edilen normal aralık içinde olması mümkün olabilmektedir. Anormal bir sonuç her zaman patolojik bir olayın bulunduğunu göstermemekte, normal bir sonuç da her zaman patolojik bir olayın olmadığını göstermez. Bununla beraber referans aralığın sınırlarından daha büyük bir anormal test sonucunun patolojik bir süreçle ilişkili olma olasılığı daha büyüktür. Pratikte normal değerlerle hastalıkta görülenler arasında nadiren kesin bir sınır bulunur; şüpheli sonuçlar ileri araştırmalarla desteklenmelidir. Tek bir sonuca dayanarak hastanın tedavisinde önemli bir karar alınacaksa cut-off noktasının veya karar düzeyinin seçilmesi çok önemlidir. Örneğin PKU taramasında pozitif sonucu gösteren kan fenilalanin konsantrasyonu hastalığa sahip tüm infantları kapsamalıdır, diğer bir ifadeyle yanlış negatifler olmamalıdır. Bu durumda bazı normal çocuklarda test pozitif çıkabilmekte (yalancı pozitif) ve ilave araştırmalara gidilmektedir. Genellikle hastanın tedavisi tek bir sonuca göre belirlenmemektedir. Çalışılan bir test sağlıklı insanların %5 inde yukarıdaki tanıma göre referans intervalin dışında bir değere sahiptir. Bir kişide ne kadar fazla test çalışılırsa anormal bir sonuç elde etme olasılığı o kadar fazladır. Farklı mı? Daha önceki tarihlerde çalışılan bir testin sonucu mevcutsa klinisyen sonuçları karşılaştırabilir ve aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığını değerlendirebilir. Bu çalışmanın kesinliğine [precision] ve doğal biyolojik varyasyona bağlıdır. Tablo 1.2 de bazı testlerdeki varyasyon örnekleri verilmiştir. Analitik ve biyolojik varyasyonun etkileri ilgili testin tüm standart deviasyonunu hesaplayarak değerlendirilebilir: CV T = CV A 2 + CV R 2 CVA: Analitik varyasyon CVB: Biyolojik varyasyon CVT: Total varyasyon İki ölçüm arasındaki fark testin CVT sini 2.8 kat aşıyor ise, fark, klinik olarak anlamlı kabul edilebilir. 12

13 tablo 1.2. serum veya tam kanda çalışılan testler TEST (serum veya tam kanda çalışılanlar) % CVA %CVB %CV TOTAL Alanin aminotransferaz 12,2 24,3 27,19 Albümin 1,6 3,1 3,49 Aldosteron 14,7 29,4 32,87 Alkalen fosfataz 3,2 6,4 7,16 Amilaz 4,8 9,5 10,64 Androstenedion 5,8 11,5 12,88 Aspartat aminotransferaz 6 11,9 13,33 Bilirubin (total) 12,8 25,6 28,62 Bilirubin (konjuge) 18,4 36,8 41,14 CA-125 antijen 6,8 13,6 15,21 CA-15-3 antijen 2,9 5,7 6,40 CA-19-9 antijen 12,3 24,5 27,41 Kalsiyum 1 1,9 2,15 Karsinoembriyonik antijen (CEA) 4,7 9,3 10,42 Klor 0,6 1,2 1,34 Kolesterol 3 6 6,71 C3 kompleman 2,6 5,2 5,81 C4 kompleman 4,5 8,9 9,97 Kortizol 10,5 20,9 23,39 C-peptid 4,7 9,3 10,42 C-reaktif protein (C RP) 26,3 52,6 58,81 Kreatin kinaz 11,4 22,8 25,49 Kreatinin 2,2 4,3 4,83 Dehidroepiandrosteron (DHEAS) 1,7 3,4 3,80 Estradiol 11,3 22,6 25,27 Ferritin 7,5 14,9 16,68 Folikül-stimulating hormone (FSH) 5,1 10,1 11,31 Free testosteron 9,3 9,30 Free tiroksin (FT 4) 3,8 7,6 8,50 Free tri-iyodotronin (FT3) 4 7,9 8,85 Gama-glutamiltransferaz 6,9 13,8 15,43 Globulinler (total) 2,8 5,5 6,17 13

14 TEST (serum veya tam kanda çalışılanlar) % CVA %CVB %CV TOTAL Glukoz 3,3 6,5 7,29 Glikozilenmiş-hemoglobin (kanda) 2,8 5,6 6,26 HDL-kolesterol 3,6 7,1 7,96 Homosistein 3,9 7,7 8,63 Immunglobulin A 2,5 5 5,59 Immunglobulin G 2,3 4,5 5,05 Immungobulin M 3 5,9 6,62 Immunglobulin K-zincir 2,4 4,8 5,37 Immunglobulin λ-zincir 2,4 4,8 5,37 insülin 10,6 21,1 23,61 Demir 13,3 26,5 29,65 Laktat dehidrogenaz 4,3 6,6 7,88 LDL-kolesterol 4,2 8,3 9,30 Lipoprotein (o) 4,3 8,5 9,53 Luteinizing hormon (LH) 7,3 14,5 16,23 Magnezyum 1,8 3,6 4,02 Myoglobin 7 13,9 15,56 Osteokalsin 3,2 6,3 7,07 PC02 (kanda) 2,4 4,8 5,37 Ph (kanda) 1,8 3,5 3,94 Fosfat 4,3 8,5 9,53 Potasyum 2,4 4,8 5,37 Prolaktin (erkek) 3,5 6,9 7,74 Prostat-spesifik antijen (PSA) ,65 Romatoid faktör (RF) 4,3 8,5 9,53 Sodyum 0,4 0,7 0,81 Testosteron 4,4 8,8 9,84 Tyroglobulin 6, ,53 Tyrotropin (TSH) 9,9 19,7 22,05 Transferrin 1,5 3 3,35 Trigliseritler 10, ,48 Ürat 4,3 8,6 9,62 Üre 6,2 12,3 13,77 14

15 tablo 1.3 hematoloji ve hemostaz testleri Hematoloji ve Hemostaz testleri % CVA %CVB % CV TOTAL Hemoglobin 1,4 2,8 3,13 Hematokrit 1,4 2,8 3,13 MCH 0,8 1,6 1,79 MCHC 0,9 1,7 1,92 MCV 0,7 1,3 1,48 RDW 1,8 3,5 3,94 Eritrosit sayısı 1,6 3,2 3,58 Lökosit sayısı 5,3 10,9 12,12 Nötrofil sayısı 8,1 16,1 18,02 Monosit sayısı 8,9 17,8 19,90 Eozinofil sayısı 10, ,48 Bazofil sayısı ,30 Platelet sayısı 4,6 9,1 10,20 MPV 2,2 4,3 4,83 PDW 1,4 2,8 3,13 Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) 1,4 2,7 3,04 Protrombin zamanı (PT) 2 4 4,47 Fibrinojen-plazma 5,4 10,7 11,99 Antitrombin III-plazma 2,6 5,2 5,81 Protein C -plazma 2,9 5,8 6,48 Protein S-plazma 2,9 5,8 6,48 Faktör V-plazma 1,8 3,6 4,02 Faktör VII-plazma 3,4 6,8 7,60 Faktör X-plazma 3 5,9 6,62 Plazminojen-plazma 3,9 7,7 8,63 Von Willebrand faktör 0,1 0,001 0,10 Klinik bulgularla uyumlu mu? Sonuç klinik bulgularla uyumlu ise tanının desteklenmesi yönünde yardımcı olur. Uyumlu değilse başka altta yatan başka nedenler aramalıdır. Numunenin toplanmasında, etiketlenmesinde, çalışılmasında veya sonuçların rapor edilmesinde hata yapılmış olabilir. Pratik uygulamada hastadan ikinci bir numune alınmalı ve test tekrar çalışılmalıdır. Sonuç konfirme edilmişse testin yararlılığı ve klinik tanı tekrar gözden geçirilmelidir. 15

16

17 Testler

18 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 900, ,25-Dihidroksi Vitamin D Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalseminin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi veya kronik renal yetmezlikli hastaların takibi, vitamin D bağımlı rikets, vitamin D rezistans rikets (familial hipofosfatemi) 900, ,4-Delta androstenedion Hirsutizm, polikistik over, Stein-Leventhal sendromu 900, Deoksikortizol Konjenital adrenal hiperplazi, hirsutismus DCORT 4 11-Desoksikortizol 1 Bkz. 900, OH-Progesteron Adrenogenital sendrom şüphesi 900, Hidroksikortikoidler (17- Ketosteroidler) Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır. H17PRE 7 17-OH-Pregnenolone 1 Bkz. HCOST 8 18OH-Kortikosteroid 1 Bkz. H1PYRU 9 1-hidroksipren 1 Bkz. PYRIMI 10 1-Pirimidilpiperazin 1 Bkz. TTCA tiyotiyazol-4-karboksilik asit 1 Bkz. TECP Tetraklorfenol, idrar 1 Bkz. 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 18

19 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Serum 1 ml (min. 0.5 ml) Oda ısısında 3 gün, buzdolabında bir hafta, donmuş halde 6 ay RIA Salı saat:12.00 İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay RIA Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00 Serum 1 ml (min ml) Buzdolabında bir hafta, donmuş halde 6 ay Not: Oda ısısında beklemiş örnekler kabul edilmez. RIA Salı saat:12.00 İki gün sonra Serum 1 ml LCMS Serum 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay RIA Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00 İdrar 5 ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay LC-MS/MS Salı - Cuma saat:12.00 İki iş günü sonra Serum 1 ml RIA Serum 1 ml RIA İdrar 10 ml GCMS Serum 1 ml HPLC İdrar 10 ml GCMS İdrar 10 ml GC 19

20 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON TECP Tetraklorfenol, idrar 1 Bkz. TDA Toluen di amin 1 Bkz. TDA Toluen di amin 1 Bkz. TDI Toluen di amin izomer tarama 1 Bkz. DCOR Desoksikortizol 1 Bkz. 900, Hidroksi Vitamin D (25-OH kolekalsiferol) Vitamin D eksikliği, osteoporoz BUTU 19 2-Butanol, idrar 1 Bkz. M3TYR 20 3-Metoksitiramin (3-MT) 1 Bkz. DDPM Diaminodifenil-metan, idrar 1 Bkz. H5TRYP hidroksitriptofan 1 Bkz. H5TRYU hidroksitriptofan, idrar 1 Bkz. AMISS 24 5-aminosalisilik asit 1 Bkz. 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 20

21 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ İdrar 10 ml GC İdrar 10 ml GCMS İdrar 10 ml GCMS İdrar 10 ml GCMS Serum 1 ml RIA EDTA lı plazma (10 saatlik açlık sonrası kan numunesi alınmalı ve plazma karanlık ortamda gönderilmelidir) LC-MS/MS Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat 13:00 Üç iş günü sonra İdrar 10 ml GC EDTA lı plazma, donmuş 2.7 ml LCMS İdrar 11 ml GCMS Serum 1 ml HPLC İdrar 10 ml HPLC Serum 1 ml HPLC 21

22 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 900, Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HİAA) Karsinoid sendrom şüphesi Not: Serotoninden zengin gidalar (Örn. Avakado, muz, patlıcan, ananas, domates, ceviz, erik) ve bazı ilaçlar serotonin metabolizmasını etkileyebilmekte ve idrarı toplamaya başlamadan 3 gün önce bunların alımı durdurulmalıdır. 901, Hidroksitriptamin (Serotonin) Karsinoid sendromun tanı ve takibi MAMOH monoasetil morfin 1 Bkz. THION 28 6-Tiyoguanin-nükleotidleri 1 Bkz. 903, ACE (Angiotensin Converting Enzyme) Sarkoidozis, silikozis, asbestozis, Gaucher hastalığı 903, ACE, BOS Nörosarkoidoz 900, ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Addison, Cushing sendromu, ektopik ACTH üretimi 902, Açilkarnitin analizi (Tandem MS) (Bkz. Karnitin/Açilkarnitin analizi 906, Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ica) Tip I Diabetes Mellitus ADALI 34 Adalimumab 1 Bkz. ADAAKT 35 ADAMTS-13 aktivitesi 1 Bkz. ADAAG 36 ADAMTS-13 antijen 1 Bkz. 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 22

23 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır) 5 ml (min 3 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta LC-MS/MS Pazartesi, Cuma saat 13:00 İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay LC-MS/MS Çarşamba saat 12:00 (Saat den sonra İki gün sonra Saç 2-6 cm GCMS EDTA lı kan 2,7 ml LCMS Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay Not: EDTA veya heparinli plazma kabul edilmez Fotometrik Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra Aynı gün Beyin omurilik sıvısı (BOS) 1 ml (min 0.3 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay Fotometrik Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra Aynı gün EDTA lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir) Plazma ACTH düzeyi için referans aralığı sabah saat arasında alınan kan örnekleri için geçerlidir. 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, donmuş halde 3 ay ECLIA saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra Aynı gün (Bkz. Karnitin/Açilkarnitin analizi LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç iş günü sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl Not: Plazma ve aşırı lipemik ve hemolizli örnekler kabul edilmez EIA Perşembe saat:12.00 Serum 2,7 ml EIA Sitratlı kan 2 ml EIA Sitratlı kan 2 ml EIA 23

24 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ADAAK 37 ADAMTS-13 antikorları 1 Bkz. 912, Adenovirus IgG Serumda adenovirus antikorunun (IgG) gösterilmesi 912, Adenovirus IgM Serumda adenovirus antikorunun (IgM) gösterilmesi 907, Adenovirüs antijeni Gastroenterit oluşturan adenovirus enfeksiyonları 900, Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) Adenozin deaminaz bir çok farklı malignansi ve infeksiyonda Seruma salınan bir endojen doku enzimidir. Karaciğer sirozu ile ilişkili portal hipertansiyonda en yararlı tek testtir. Plevral sıvıda artmış ADA düzeyleri sıklıkla tüberkülozla ilişkilidir. Tüberküloz menenjitinde BOS ADA düzeyleri artar. 900, ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin) Diabetes insipidus, SIADH (uygunsuz ADH sekresyonu sendromu), ektopik ADH üretimi 43 Adiponektin Obezite ve kilo kaybı durumlarının araştırılmasında 44 ADMA (Asimetrik dimetilarginin) Kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar ve ileri yaşlarda meydana gelebielcek hastalaıkların tanısında. NNA 45 Adrenal korteks antikorları 1 Bkz. 902, Adrenalin (Epinefrin), idrar Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı 902, Adrenalin (Epinefrin), plazma Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı AFTB1 48 Aflatoksin B1 1 Bkz. 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 24

25 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Sitratlı kan 2 ml EIA Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Salı saat:12.00 Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Salı saat:12.00 Gaita 5 g (min 1 g) Oda ısısnda 2 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 hafta Not: Formalin ve diğer koruyucu içeren kablara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez. İmmunokromotoğrafik Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra Aynı gün Serum, plevra mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay Fotometrik Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra Aynı gün EDTA lı plazma 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay RIA Çarşamba saat:12.00 İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay ELISA Çarşamba saat:12.00 İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 7 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl LC-MS/MS Çarşamba Bir hafta sonra Serum 1 ml IFT 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) Bkz. Ek 4 5 ml (min 2.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 6 ay LC-MS/MS Pazartesi,Cuma (Saat 12:00 den sonra İki iş günü sonra Heparinli plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir) 2 ml (min 1 ml) Buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay HPLC Çarşamba (Saat 12:00 den sonra 10 gün sonra Serum 1 ml HPLC 25

26 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON AFTB2 49 Aflatoksin B2 1 Bkz. AFTG1 50 Aflatoksin G1 1 Bkz. AFTG2 51 Aflatoksin G2 1 Bkz. AJMAL 52 Ajmalin 1 Bkz. 904, Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) Kanamaya eğilimin araştırılması (ameliyat öncesi), fraksiyone heparin tedavisinin takibi 904, Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü 55 ALA (Aminolevulinik asit) Kurşun zehirlenmesi, porfiria (Sonçlar profirin sonucu ile birlikte verilmektedir) 900, Alanin Aminotransferaz (ALT) 2 Karaciğer, safra kanalı bozuklukları ALBES 57 Albendazol-Sulfoksid 1 Bkz. 900, Albumin 2 Karaciğer ve böbrek hastalıkları, hepatosiroz, yanıklar 2 900, Albumin, BOS Demiyelinizan hastalıklar, subaraknoid kanama, SSS inflamasyonu 900, Aldolaz Miyopati, miyokard infarktüsü ve şiddetli hemolitik anemi vakalarında yükselir 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 26

27 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Serum 1 ml HPLC Serum 1 ml HPLC Serum 1 ml HPLC Serum 1 ml HPLC Sitratlı plazma Bkz. Ek 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 ay Koagülometrik Aynı gün Sitratlı plazma Bkz. Ek ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta Koagülometrik Pazartesi - Çarşamba -Cuma 24 saatlik idrar, spot idrar (Asetik asit üzerine toplanmalı, karanlık ve soğuk ortamda ve ışıktan korunarak saklanmalı ve gönderilmelidir. Bkz. Ek 5 ml (min 3 ml) Buzdolabında 4 gün, donmuş halde 1 ay Fotometrik Çarşamba (Saat 12:00 den sonra Cuma Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 hafta Not: Hemolizli örnekler kabul edilmez Fotometrik Üç saat Serum 1 ml HPLC Serum, Mayi 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay Fotometrik Üç saat BOS 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 yıl Türbidimetrik Aynı gün Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay Not: Hemolizli örnekler kabul edilmez Fotometrik Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra Aynı gün 27

28 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 900, Aldosteron Hipertansiyon, adrenokortikal hiperplazi, Conn sendromu, adrenokortikal yetersizlik NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanmalıdır. 900, Aldosteron, idrar NOT:Örnekler mutlaka soğuk ortamda gönderilmelidir ve saklanılmalıdır. ALDOSU 63 Aldosterone metabolitleri, idrar 1 Bkz. ALD18U 64 Aldosterone-18-Glukuronid 1 Bkz. A2APL 65 Alfa2-plazmin inhibitor 1 Bkz. 900, Alfa-1 Antitripsin İnfantil hepatosiroz, pulmoner amfizem A1GLY 67 Alfa-1-Glikoprotein 1 Bkz. A1MIUK 68 Alfa-1-Mikroglobulin 1 Bkz. A1MI 69 Alfa-1-Mikroglobulin 1 Bkz. A2MAU 70 Alfa-2-Makroglobulin 1 Bkz. A2MA 71 Alfa-2-Makroglobulin, serum 1 Bkz. AMAN 72 Alfa-Amanitin 1 Bkz. 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 28

29 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Not: EDTA lı plazma kabul edilmez RIA Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 İki gün sonra İDRAR (24 saatlik idrar numunesinden) Bkz. Ek 4 5 ml (min. 1 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabinda (koruyuculu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay RIA Pazartesi, Çarşamba,Cuma saat:12.00 İki gün sonra İdrar 10 ml LCMS İdrar 10 ml LCMS Sitratlı plazma, donmuş 2 ml PHO Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay Nefelometrik Aynı gün Serum 1 ml NEPH İdrar 10 ml NEPH Serum 1 ml NEPH İdrar 10 ml NEPH Serum 1 ml NEPH Serum 1 ml LCMS 29

30 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON AMANU 73 Alfa-Amanitin, idrar 1 Bkz. 74 Alfa-Fetoprotein (Gebelik) Gebelerde fetal anomalilerin araştırılması (üçlü tarama testi ile birlikte bakılmaktadır) 900, Alfa-Fetoprotein (AFP) 2 Primer karaciğer karsinomu, germ hücre tümörleri AFUC 76 Alfa-Fukozidaz 1 Bkz. 900, Alfa-galaktozidaz Lipid depo hastalıklarının (Fabry s hastalığı) araştırılması AGLU1 78 Alfa-Glucosidase 1 1 Bkz. GLUAEJ 79 Alfa-Glukozidaz 1 Bkz. LINA 80 Alfa-Hekzaklorsiklohekzan 1 Bkz. HBDH 81 Alfa-Hidroksibutirat dehidrojenaz 1 Bkz. AIDU 82 Alfa-Iduronidase 1 Bkz. AMANN 83 Alfa-Mannosidase 1 Bkz. ALFEN 84 Alfentanil 1 Bkz. 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 30

31 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ İdrar 10 ml LCMS Serum (Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 yıl Not: Plazma örnekleri kabul edilmez ECLIA Aynı gün Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay ECLIA Aynı gün Topuk kanı ENZ EDTA lı Tam Kan (lökosit) Fibroblast kültürü 5 ml (min 2 ml) Buzdolabında 1 hafta Not: Donmuş örnekler kabul edilmez HPLC Topuk kanı ENZ ejakulat 1 ml PHO EDTA lı kan 2,7 ml GCMS Serum 1 ml ENZ Topuk kanı LCMS Topuk kanı ENZ Serum 1 ml LCMS 31

32 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 2 900, Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kanalı ve kemik hastalıkları, kemik metastazları 900, Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizm 900, Alkalen fosfataz izoenzimleri Alkalen fosfataz artışının nedenini belirlemek ALLOP 88 Allopurinol 1 Bkz. ALPRA 89 Alprazolam 1 Bkz. 900, Alüminyum Mesleki maruziyet, aluminyum tedavisi (diyaliz hastaları) AMA1 91 AMA subtype M1 antikor 1 Bkz. AMA4 92 AMA subtype M4 antikor 1 Bkz. AMA9 93 AMA subtype M9 antikor 1 Bkz. AMANT 94 Amantadin 1 Bkz. AMBRO 95 Ambroksol 1 Bkz. AMPHSE 96 Amfetamin grubu testler, serum 1 Amfetamin, metanfetamin, MDMA (ekstazi), MDDB,MDA,MDE bakılmaktadır. Serumda maksumum tespit süresi 6 saattir. 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 32

33 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 2 ay Not: EDTA lı plazma kabul edilmez Fotometrik Üç saat Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 yıl RIA Çarşamba saat:12.00 İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 yıl Elektroforez Serum 1 ml HPLC Serum 1 ml LCMS Serum, 24 saatlik idrar, spot İdrar, BOS, Diyaliz mayi Bkz. Ek 4 2 ml (1 ml) Not: Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez ICP-MS 3 iş günü sonra Serum 1 ml IFT Serum 1 ml immunblot Serum 1 ml immunblot Serum 1 ml LCMS Serum 1 ml LCMS Serum 2 ml GCMS 33

34 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON AMPULG 97 Amfetamin grubu testler, idrar 1 Amfetamin, metanfetamin, MDMA (ekstazi), MDDB,MDA,MDE bakılmaktadır. Kötüye kullanım tespiti için idrar önerilmektedir. 3 güne kadar tespit edilebilir. 1 AMPHUB 98 Amfetamin, idrar Amfetamin için konfirmasyon testi, eğer idrar tarama testi pozitifse AMPHH 99 Amfetamin, saç 1 Bkz. AMPHB 100 Amfoterisin B 1 Bkz. AMIKA 101 Amikasin 1 Bkz. 900, Amilaz 2 Akut pankreatit, parotitis 900, Amilaz, idrar 2 Akut pankreatit, parotitis MAM 104 Amilaz makro (makro amilaz) 1 Bkz. SAM 105 Amilaz, tükürük 1 Bkz. 903, Amiloid A Akut faz reaktanı,bir çok kanser için prognostik faktör 900, Amino asitler, BOS Amino asit metabolizması bozuklukları (24 adet aminoasit çalışılmaktadır) 900, Amino asitler, idrar Amino asit metabolizması bozuklukları (24 adet aminoasit çalışılmaktadır) 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 34

35 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ İdrar 10 ml EIA İdrar 10 ml GCMS Saç 2-6 cm GCMS Serum 1 ml HPLC Serum 1 ml EIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay Fotometrik Üç saat Spot idrar, zamanlı idrar 10 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde kabul edilmez Not İdrar ph<6.0 ise amilaz aktivitesi %30 azalır: İdrar ph sı <6.0 ise 2 ml/l %5 NaOH eklenerek ph nın >6.0 olması sağlanır Fotometrik Üç saat Serum 1 ml GEL Serum 1 ml ENZ Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay ELISA Pazartesi-Çarşamba-Cuma çalışaya kalır) BOS 1 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç iş günü sonra 24 saatlik idrar (30 ml -çocuklarda 15 ml- 6 N HCl üzerine idrar toplanır) 10 ml (min 5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç iş günü sonra 35

36 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 900, Amino asitler, serum/plazma Amino asit metabolizması bozuklukları (24 adet aminoasit çalışılmaktadır) AMI 110 Amiodarone 1 Bkz. AMISU 111 Amisulprid 1 Bkz. AMIT 112 Amitriptilin 1 Bkz. AMITRU 113 Amitriptilin, idrar 1 Bkz. AMITN 114 Amitriptilin N oksid 1 Bkz. AMOXI 115 Amoksisilin 1 Bkz. 900, Amonyak (NH3) Hepatik koma, metabolik karaciğer yetmezliği AMPIC 117 Ampisilin 1 Bkz. OPANU 118 Analjezik tarama opiyat grubu 1 Bkz. NOPANU 119 Analjezik tarama opiyat grubu dışındakiler 1 Bkz. 906, ANCA Tarama ANCA aracılı sistemik vaskülitler (Wegener Granulomatozis, mikroskopik poliangitis) 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 36

37 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Serum/EDTA lı plazma (En az 12 saatlik açlıktan sonra kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk içinde Serum/Plazma ayrılmalıdır. Plazma tercih edilmektedir) 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç iş günü sonra Serum 1 ml LCMS Serum 1 ml LCMS Serum 1 ml LCMS İdrar 10 ml LCMS LCMS Serum 1 ml LCMS Heparinli, EDTA lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir) 2 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 3 saat donmuş halde 1 gün Fotometrik Aynı gün Serum 1 ml LCMS İdrar 10 ml GC İdrar 10 ml HPLC Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay EIA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra 37

38 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ANDOL 121 Androstandiol glukuronid 1 Bkz. ANGIO2 122 Anjiotensin 2 1 Bkz. ANNV 123 Annexin V IgG-antikoru 1 Bkz. 900, Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 900, Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 900, Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM Antifosfolipid sendrom, arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması SARKA 127 Anti çizgili kas antikoru (Sarcolemma) 1 Bkz. 906, Anti DNAse-B Streptokoklar tarafından üretilen desoksiribonükleaz B ye karşı üretilen antikorlardır. Mevcut veya geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonlarının (romatizmal ateş, tonsillit, glomerülonefrit vb) tanısında kullanılır. 906, Anti ds-dna Sistemik lupus eritematoz (SLE) 906, Anti düz kas antikoru (ASMA) Tip 1 otoimmün hepatit 906, Anti endomisyum antikor IgA Glutene duyarlı enteropati 906, Anti endomisyum antikor IgG Glutene duyarlı enteropati 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 38

39 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Serum 1 ml EIA EDTA lı kan 500 LIA Serum 300 EID Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml IFT Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl IFA saat 13:00 Saat den sonra çalışmaya kalır. İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra 39

40 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 904, Anti Faktör II a Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi 904, Anti Faktör X a Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi PHETG 135 Anti fosfatidiletanolamin-igg 1 Bkz. PHETM 136 Anti fosfatidiletanolamin-igm 1 Bkz. PHGLG 137 Anti fosfatidilgliserol-igg 1 Bkz. PHGLM 138 Anti fosfatidilgliserol-igm 1 Bkz. PHING 139 Anti fosfatidilinozitol-igg 1 Bkz. PHINM 140 Anti fosfatidilinozitol-igm 1 Bkz. PHCHG 141 Anti fosfatidilkolin-igg 1 Bkz. PHCHM 142 Anti fosfatidilkolin-igm 1 Bkz. 906, Anti Gliadin lga Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis 906, Anti Gliadin lgg Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 40

41 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Sitratlı plazma Bkz. Ek 3 2 ml (min 1 ml) Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta Koagülometrik Hafta içi her gün 15:00 (Saat den sonra Aynı gün Sitratlı plazma Bkz. Ek 3 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay Koagülometrik Hafta içi her gün 15:00 (Saat den sonra Aynı gün Serum 1 ml EIA Serum 1 ml EIA Serum 1 ml EIA Serum 1 ml EIA Serum 1 ml EIA Serum 1 ml EIA Serum 1 ml EIA Serum 1 ml EIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra 41

42 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 906, Anti Hepatit E (HEV) Akut hepatit E AHYA 146 Anti hiyaluronidaz 1 Bkz. 906, Anti Jo-1 Dermatomiyozit, polimiyozit 906, Anti Jo-1 (İmmunoimmunblotting) Dermatomiyozit, polimiyozit HMA 149 Anti Kalp kası, antikor 1 Bkz. 906, Anti mikrozomal, antikor 1 Bkz. Anti TPO 906, Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil Bkz. ANCA tarama 906, Anti pariyetal, antikor (APA) Kronik atrofik gastrit, pernisiyöz anemi 906, Anti pariyetal, antikor (APA)(İFA) Kronik atrofik gastrit, pernisiyöz anemi 906, Anti ribozomal P protein SLE, Romatoid artrit 906, Anti sentromer Bkz. Anti centromere B 704, Anti sperm, antikor (ASA) İnfertilite nedeninin araştırılması 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 42

43 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 7 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay EIA Cuma saat 13:00 Serum 1 ml AGGL Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl immunblot Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml IFT Bkz. Anti TPO ECLIA Bkz. Anti TPO Bkz. Anti TPO Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl EIA Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) İki gün sonra Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl EIA Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) İki gün sonra Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl IFA Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) İki gün sonra Serum 1 ml (0.2 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl EIA Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) İki gün sonra Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl immunblot Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) İki gün sonra Serum 1 ml (0.7 ml) Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 ay, donmuş halde belirsiz EIA Cuma (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) 43

44 TEST KODU TEST NO TEST ADI ENDİKASYON 905, Antibiyotik duyarlılık testi Üretilen bakterinin hassas olduğu ilacı bulmak 906, Anti-Fosfatidil Serin IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi 906, Anti-Fosfatidil Serin IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi 906, Anti-Fosfolipid IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi 906, Anti-Fosfolipid IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi 906, Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) Tip I diabetes mellitus, otoimmün poliglandüler hastalıklar 900, Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) Goodpasture sendromu 906, Anti-HBc IgM Akut hepatit B 906, Anti-HBc Total (IgG) Kronik veya geçirilmiş hepatit B 906, Anti-Hbe Akut veya kronik hepatit B 906, Anti-Hbs 2 Hepatit B den iyileşme, immünite kazanma 907, Anti-HCV 2 Akut ve kronik hepatit C 1) Synlab laboratuvarlarına gönderilen dış testlerdir. 2) Ankalab laboratuvarında çalışılan akredite edilmiş testlerdir. 44

45 NUMUNE TÜRÜ MİKTARI VE DAYANIKLILIK ŞARTLARI METHOD ÇALIŞMA GÜNLERİ RAPOR TARİHİ Genç bakteri suşu Disk difüzyon Hafta içi her gün saat 15:00 (Saat 14:00 den sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl EIA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl EIA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl ELISA Hafta içi her gün (Saat 13:00 a kadar gelen numuneler çalışmaya dahil olur) İki gün sonra Serum 1 ml (min 0.5 ml) Oda ısısında 1 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay RIA Perşembe saat:12.00 Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl EIA Hafta içi her gün saat 13:00 (Saat 12:00 den sonra İki gün sonra Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz ECLIA saat 13:00 Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz ECLIA saat 13:00 Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz ECLIA Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz ECLIA Aynı gün Serum 1 ml (0.5 ml) Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz ECLIA Aynı gün 45

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

Test Kataloğu 2012-2013

Test Kataloğu 2012-2013 Test Kataloğu 2012-2013 Referans M-B Sağlık Lab. iz. San. Tic. Ltd. Şti. şref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle Ankara Telefon: (312) 327 30 30 Faks: (312) 327 54 06 www.ankalab.com İnsanımızın

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji

Detaylı

Oktay Öztürk Yönetim Kurulu Bașkanı

Oktay Öztürk Yönetim Kurulu Bașkanı Hipokrat Laboratuarları, tıbbi laboratuar hizmetlerinde ulusal ve uluslararası standard veya tanımlanmıș test metotları ile hasta bakımını en üst düzeyde sürdürmek için mümkün olan en kısa sürede, ekonomik

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Doküman No: Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1/1 Hazırlayanlar Uzm. Dr. Zeynep Giniş Kimya Yüksek Mühendisi Ayhan Onat Ankara-2013 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ÖRNEKLERİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ DÜZENLEYENLER Prof.Dr.Tevfik NOYAN Yrd. Doç.Dr Sema Nur AYYILDIZ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ...

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GİRİŞ Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı tüm biyolojik numunelerde klinik biyokimya testlerinin yapılmasını

Detaylı

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ REVĠZYON YAPILAN SAYFA REVĠZYON YAPILAN TARĠH REVĠZYON NO REVĠZYON AÇIKLAMASI ĠÇĠNDEKĠLER: 1.GENEL BĠLGĠLER a) Laboratuar Testlerini Etkileyen

Detaylı

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir.

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir. GAMA LABORATUVARI 1998 yılında Nükleer tıp ve hormon laboratuvarı olarak kurulmuş olan Gama Tıp Merkezi, 2000 yılından itibaren biyokimya, hormon, hematoloji, mikrobiyoloji ve moleküler tetkikleri de yaparak

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

BİYOKİMYA TEST REHBERİ

BİYOKİMYA TEST REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA TEST REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri tümüyle okumamız çok

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1187 REV.01 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BİYOKİMYA LABORATUVARININ

Detaylı

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Bölgesinde ilk ve tek referans kuruluş olan ÖZEL AVICENNA TIBBİ LABORATUVARI akademisyen ortakları ve donanımlı kadrosu ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi kendisine

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi LABORATUVAR REHBERİ Uzm.Dr. Seçil ŞİMŞEK Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI

LABORATUVAR EL KİTABI Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 1 / 99 LABORATUVAR EL KİTABI Kodu : KY- LEK Yürürlüğe Giriş Tarihi : 02 HAZİRAN 2012 Revizyon No : 03 Önemli Uyarı: Bu dosyadaki bilgiler Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kayıtlarındandır.

Detaylı

Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Detaylı

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012 Sayın HAYDAR KURT Laboratuvarımız Synlab laboratuvarlar grubunun bir üyesidir. TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite edilmiştir. TIP_YTL_012 Rev.00_Rev Tar: 11/2012

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı