Su Ürünleri Kaynaklı Patojen Mikroorganizmalar ve Zehirlenmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su Ürünleri Kaynaklı Patojen Mikroorganizmalar ve Zehirlenmeler"

Transkript

1 Yunus Araştırma Bülteni 2013 (3): ISSN Su Ürünleri Kaynaklı Patojen Mikroorganizmalar ve Zehirlenmeler Derleme Review 1* 2 2 Demet KOCATEPE, İbrahim ERKOYUNCU, Hülya TURAN 1 Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü, Sinop, 2 Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Sinop * Sorumlu yazar: Tel: , Faks: e-posta: Abstract Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Seafoods are consumed as raw, semi-cooked or cooked in different societies and they are valuable animal protein sources. They are suitable foods for growing of microorganisms because of their high water and protein contents, near neutral ph value. Pathogen microorganisms cause adverse effect (causing disease) on human body. Some pathogens are only effective in human, some species are only in animal while some of harmful to both animal and human. Pathogen microorganisms and their toxins are dangerous for people consuming these foods especially as raw or semi-cooked. Pathogen microorganisms could be observed in seafoods caught newly fresh and also could be transmitted by cross contamination from human or substances added during marketing, transporting, heading, eviscerating or processing. The type and natural habitats of seafoods pathogens are so variable. Staphlococcus aureus, Salmonella spp., Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Listeria monocytogenes are among the some seafood pathogen microorganism. Seafood toxins formed by algae and bacteria, cause huge economic losses. This study provide information concerning with seafood pathogens and their toxins and food poisoning caused by them. Keywords: Food poisoning, pathogen, seafoods. Özet Su ürünleri farklı toplumlarda çiğ, yarı pişmiş ya da pişmiş olarak tüketilen değerli hayvansal protein kaynaklarıdır. Su ürünleri yüksek nem ve protein içerikleri, nötre yakın ph değerleri nedeniyle birçok mikroorganizmanın gelişmesi için elverişli besinlerdir. Patojen mikroorganizmalar insan vücudunda istenmeyen etki oluşturan (hastalık yapan) mikroorganizmalardır. Bazı patojenler sadece insanda, bazıları sadece hayvanda etkili iken, bazı türler hem hayvan hem de insanda zararlı olmaktadırlar. Su ürünleri kaynaklı patojen mikroorganizmalar ile toksinleri ise özellikle çiğ ve yarı pişmiş gıdalardan insanlara geçerek tehlike oluşturmaktadırlar. Patojen mikroorganizmalar yeni avlanmış taze su ürünlerinde bulunabildiği gibi, çapraz kontaminasyonla; taşıma, iç organların ayrılması, balıkçı tezgâhlarında satış aşamalarında insanlardan ya da su ürünlerinin işlenmesi esnasında eklenen maddelerden bulaşabilmektedir. Su ürünleri kaynaklı patojen mikroorganizmaların cinsi ve bulundukları koşullar çok değişkendir. Staphlococcus aureus, Salmonella spp., Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Listeria monocytogenes su ürünleri kaynaklı patojen mikroorganizmalar arasında sayılabilir. Su ürünlerinde bulunan toksinler alg ve bakteriler tarafından oluşturulmakta ve ekonomik açıdan oldukça büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada; su ürünleri kaynaklı patojen mikroorganizmalar ve toksinler ile bunların neden olduğu gıda zehirlenmeleri hakkında bilgi verilmektedir. Anahtar kelimeler: Gıda zehirlenmeleri, patojen, su ürünleri Giriş Son yıllarda insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan su ürünlerinin tüketiminde bir artış görülmektedir. Ancak Su Ürünleri Merkez Arastırma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon protein, esansiyel yağ asitleri ve mineral maddeler açısından oldukça zengin besinler olan su ürünleri özellikle biyolojik ve mikrobiyolojik

2 48 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): açıdan kontamine sularda avlanmış ya da kaynaklı hastalıklar, bu hastalığa neden olan yetiştirilmiş ise gıda güvenliğini ve insan patojen organizmanın gıdada üremesi ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Su ürünleri kaynaklı vücudunda hastalığın ortaya çıkış şekline bağlı zehirlenmelerde; su ürününün kendisi, patojen olarak üç gruba ayrılabilmektedir. Bunlar mikroorganizmalar, mikroorganizma toksin- enfeksiyonlar, toksikoenfeksiyonlar ve intoksileri, algal toksinler ve ağır metaller etken kasyonlar olarak adlandırılmaktadır (Zorba, olabilir. 2010). Patojen mikroorganizmalar ya da Vejatatif organizmalar sıcaklıkla öldürümikrobiyal toksinlerden kaynaklanan gıda lebilirken sporları ısıdan etkilenmemekte ve zehirlenmeleri dünya genelinde insan sağlığını eğer gıda uygun koşullarda soğutulmaz ya da tehdit etmektedir. ısıtılmazsa tekrar gelişebilmektedirler (Fors- Gıda kaynaklı rahatsızlıklar; toksik ya da ythe, 2010). Bakteri kaynaklı gıda zehirlenmeenfeksiyöz, gıda veya su tüketiminin neden lerinin yaklaşık %70'i Enterobacteriaceae olduğu düşünülen hastalıklardır (WHO, 1997). familyasının üyelerinden, özellikle Salmonella Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların etmen- serotipleri, enteropatojenik E.coli ve Shigella leri; bakteriler, protozoa ve parazitler, toksinler spp., Campylobacteraceae üyelerinden Campyve virüslerdir. CDC (Hastalık kontrol ve önleme lobacter jejuni ve C. coli kaynaklıdır. İkincil merkezi) dünyada yılları arasında 76 öneme sahip olanlar ise Clostridium perfirinmilyon kişide gıda kaynaklı mikrobiyal hastalık gens ve Bacillus cereus kaynaklı toksikoengörüldüğü ve bu hastaların 'inin feksiyonlar, stafilokoksal enterotoksin, emetik hastaneye başvurduğunu, 5000'inin ise ölümle B. cereus toksini ve botulinum nörotoksini sonuçlandığını bildirmiştir. Gıda kaynaklı kaynaklı intoksikasyonlar, Vibrio spp., Streptomikrobiyal hastalıklar dünya genelinde 23 coccus spp. ve Listeria monocytogenes kaynaklı milyar dolar ekonomik kayba neden olmaktadır. enfeksiyonlardır. Yüksek oranda ölümlere Yine CDC verilerine göre 2008 yılında sadece sebep olan başlıca iki mikroorganizma ise L. Amerika'da; 1034 adet gıda zehirlenmesi vakası monocytogenes ve Clostridium botulinum'dur gözlenmiş, bu vakalardan etkilenen (Johnson, 2003). hastanın 1276 sı hastaneye başvurmuş, 22'si ise gıda zehirlenmesinden ölmüştür. Amerika'da Su Ürünleri Kaynaklı Patojen Mikroorgözlenen 1034 vakanın %15'i kümes hayvanları ganizmalar ve Mikroorganizma Toksinleri etlerinden, %14'ü kırmızı etten, %14'ü su Balıklarda bozulma, avlama esnasında ürünlerinden, geri kalan kısmı ise soğuk olarak başlar. Bu süreçten itibaren balık birçok farklı servis edilen salata, pasta vb. gibi gıdalardan mikroorganizma ile karşı karşıya kalır. Balıkta kaynaklanmaktadır (CDC 2012a). Ülkemizde bulunan mikroorganizma yükü ve cinsi; ise yılları arasında hasta, gıda avlanma sezonu, avlanma bölgesi, su kirliliği, zehirlenmeleri vakaları nedeniyle hastanelerde sıcaklık, avlama metodu, saklama koşulları, tedavi görmüş, 1377'si hayatını kaybetmiştir taşıma ve işleme şekli gibi birçok faktörden (TUİK 2012). etkilenmektedir (Hussain ve Uddin, 1995; Mikrobiyal gıda kaynaklı hastalıklar, Jayasinghe ve Rajakaruna, 2005). Balığın patojen bir mikroorganizma veya onun ürettiği avlandığı andan itibaren soğuk zincir kuraltoksini içeren gıdaların tüketilmesi sonucu larına uygun şekillerde transfer edilmesi ve ortaya çıkan hastalıklardır. Mikrobiyal gıda işlenmesi gerekmektedir.

3 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): Soğuk muhafaza (0 C) koşullarında yumuşak peynirler, balık, kabuklu ve böcekmikrobiyal aktivite yavaşlatılabilir fakat inhibe lerde bulunur (Akçelik vd., 2000). Az sayıda L. edilemez (Nollet ve Toldrá, 2010). Taze monocytogenes varlığının (100cfu/g dan az) balıklarda deride, solungaç ve bağırsaklarda hastalık yapma ihtimali düşüktür, bakteri sayısı bulunan mikroorganizma cinsleri; Alcaligenes, arttıkça hastalık riski artmaktadır. Eğer gıda Achromobacter, Bacillus, Corynebacterium, maddesi cfu/g'dan fazla sayıda L. Clostridium, Escherichia, Flavobacterium, monocytogenes ile kontamine ise listeriozise Micrococcus, Proteus, Pseudonomas, Photo- yakalanma riski yüksektir. Çoğu hastada bacterium, Serratia, Rhodotorula, Torulopsis listeriozis hafif seyreder, genellikle grip ve ve Candida'dır (Göktan, 1990; Gökoğlu, mide iltihabına benzer semptomlar gösterir. 2002). Canlı ya da taze balıkların yüzeyinde Ancak bazı insanlar için az sayıda bakteri bile /cm, solungaç dokusunda /g, (yaklaşık 1000) ciddi hastalıklara neden 3 8 bağırsakta ise /g canlı mikroorganizma olabilir ve hatta ölüme yol açabilir (MAF, bulunur (Göktan, 1990). Mikrobiyolojik 2011). Süt ve süt ürünleri ile et ürünlerinin bozulma ile birlikte mikroorganizma sayısı listeriozise neden olduğu düşünülse de artmakta ve mikrobiyal flora da değişiklik genellikle midye ya da soğuk dumanlanmış göstermektedir. balıklar gibi az korumalı su ürünleri de Su ürünlerinden ileri gelen zehirlen- zehirlenmeye neden olmaktadır (FAO, 2004). melerde birçok balık ve kabuklu su ürünü etkili olmaktadır. Bunlar arasında; tuna, levrek, Salmonella spp.: Salmonella gıda zehirlenuskumru, lapin, ringa balığı, kaya balığı, melerinde sıklıkla rapor edilen bir bakteri barakuda, yengeç, midye ve istiridye sayılabilir türüdür. Salmonella familyası 2300'ün (İşgöz ve Yücel, 1993). Su ürünleri zehir- üzerinde bakteri serotiplerine sahiptir. Bunlarlenmesinde etken olan mikroorganizmalar dan Salmonella enteritidis ve Salmonella arasında ise S. aureus, Salmonella spp., C. typhimurium en yaygın olanlarıdır. Salmobotulinum, V.parahaemolyticus, V. vulnificus, nellosis, Salmonella kaynaklı enfeksiyonun L. monocytogenes, E. coli gibi bakteriler adıdır. CDC (2012a) verilerine göre Salmonelsayılabilir (FDA, 2012a). lasis Amerikada 1.4 milyon gıda zehirlenmesi Su ürünleri kaynaklı mikrobiyolojik vakasının nedenidir ve her yıl 400 den fazla tehlikelerin neler olduğu, hangi ürünlerde ölüme neden olmaktadır. bulundukları ve tolerans limitleri Tablo 1'de İnsanlarda salmonellasis semptomları verilmiştir. asemptomatik olsa da çoğu kişi de diyare, abdominal kramplar ve ateş, kontamine L. monocytogenes: Listeria fakültatif anaerob gıdanın tüketilmesinden sonraki 8 ila 72 saat ve mikroaerofilik, basit boyamada çubuk ve arasında gözlenmekte ve semptomların pek kokobasil, gram pozitif, spor oluşturmayan o çoğu 4 ila 7 gün sonunda genellikle psikrotrof bir bakteridir. 30 C'nin altındaki kaybolmaktadır. Genellikle çiğ gıdalar sıcaklıklarda hareketsizdir. Katalaz pozitif salmonellasise neden olmaktadır. Balık etinin oksidaz negatiftir. Listeria türleri doğada çok o yaygındır. Çürüyen sebzeler, toprak, su, lağım, orta nokta sıcaklığının 62.8 C'ye ulaştırılarak silaj, hayvan yemi, taze dondurulmuş kanatlı pişirilmesi Salmonellasisin önlenmesi için etleri, taze ve işlenmiş et ürünleri, çiğ süt, yeterlidir (USDA, 2012).

4 50 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): Tablo1. Su ürünleri kaynaklı mikrobiyolojik tehlikeler ve tolerans limitleri (FDA, 2012a) Limit değerleri Staphylococcus aureus: Micrococcaceae önemli üyesi koagulaz pozitif ve termostabil familyası üyesi olan Staphylococcus türleri nukleaz pozitif bir bakteri olan S. aureus'tur. S. gram pozitif, µm çapında kok şeklinde, aureus başta ısıl işlem olmak üzere mikroorspor oluşturmayan, hareketsiz, katalaz pozitif, ganizma indirgenmesine yönelik tüm uygulafakültatif anaerob bakterilerdir. Grubun en malara karşı duyarlılık göstermesine rağmen

5 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): insanlarda hastalığa sebep olan ve yüksek sporları yukarıda da belirtildiği gibi ısıl işleme derecede ısı stabilitesine sahip 5 tip toksin üretir duyarlıdır ve bu nedenle özellikle yetersiz ısıl (Akçelik vd., 2000). Stafilakoksal gıda işlem uygulanmış, pastörize edilmemiş, ısıl zehirlenmesi gastrointestinel bir rahatsızlıktır. işlem sonrasında uygun koşullarda saklan- S. aureus tarafından üretilen toksinle bulaşmış mamış su ürünleri ile, çiğ, yarı-pişmiş, fermente gıdaların tüketilmesinden kaynaklanır (CDC, ya da dumanlanmış ürünlerde risk oluştura- 2012b). Genellikle gıdalara insanlardan çapraz bilirler. kontaminasyon ile bulaşır. Kontamine gıdadaki 1µg dan daha az miktardaki toksin, stafilokoksal Vibrio cholerae: V. cholarea 130 serotipe enfeksiyonun semptomlarının görülmesi için sahiptir ve bunlardan sadece O1 ve O139 yeterlidir. Tüketilen gıdadaki S. aureus serotipleri epidemik ve pandemik kolera ile popülasyonu adet/gram'a ulaştığında ilgilidir. Bu 2 tip deniz ve nehir sularında toksin tehlikeli düzeyine ulaşır (FDA, 2012b). yaygındır. Bazı non-o1 ve non-139 serotipleri Semptomlar genellikle kontamine gıdanın insanlar için patojendir ve gastroenterite neden tüketilmesinden 6 saat sonra kendini gösterir. olabilir, fakat bunların epidemik hastalıklarla Belirtileri bulantı, kusma, mide krampları ve ilgisi yoktur. Kanalizasyon suları ile kontamine ishaldir. Hastalık genellikle hafif seyreder ve olan sular koleranın ana kaynağı iken, kolera ile hastaların çoğu 3 gün sonra iyileşir (CDC, kontamine olmuş sulardaki su ürünleri de 2012b). hastalık sebebi olabilmektedir. Kolera; diyare ve çok miktarda dışkılama neticesinde su kaybı Clostridium botulinum: C. botulinum, ile karakterize edilen bir rahatsızlıktır. Hastalara Bacillaceacea familyasının üyesi olup, gram tuzlu ve şekerli su verilmelidir. V. cholerae pozitif, çubuk, sporlu ve anaerob bir bakteridir. sıcaklık, asit ve soğutmaya karşı oldukça Genel bir yaklaşımla botulinum nörotoksini hassastır. Su ürünleri kaynaklı kolera hastalıkolarak adlandırılan karakteristik proteini üreten ların büyük bir çoğunluğu çiğ ürünler, özellikle tüm organizmalar C. botulinum olarak yumuşakçalarla ilgilidir (FAO, 2004). adlandırılır (Akçelik vd., 2000). Botulizim o toksini ısıya dayanıksızdır, 80 C'de 10 dakika ya Vibrio parahaemolyticus: V. parahaemolyticus da daha fazla bekletildiğinde inaktive olur (Loir gram negatif, spor oluşturmayan, çubuk ya da vd., 2003). C. botulinum tarafından oluşturulan eğri çubuk şeklinde, monotrik polar flagellaya hastalık fark edilemeyecek kadar hafif geçen bir sahip bir bakteridir. Aerobik ve fakültatif hastalıktan, 24 saat içinde ölüme neden anaerobiktir. Tuzlu deniz suyu ortamında olabilecek kadar şiddetli geçen hastalığa kadar yaşayabilen, %7 gibi yüksek tuz konsantrasçok geniş bir dağılım gösterir (Akçelik vd., yonlarında gelişebilen bir türdür. Optimum 2000). Botulinum toksini motor sinir sistemini o gelişme sıcaklığı C'dir. Amerika ve engelleyerek paralize neden olur. Asfiksi Avrupa'da az rastlanması ile birlikte Japonya'da sonucunda ölüm görülebilir (Loir vd., 2003). gıda zehirlenmelerinin %'24'ü V. parahaemol- Botulinum toksininin 7 tipi olduğu bilinmek- yticus'tan kaynaklanmaktadır. V.parahaemoltedir ve bunlar arasında tip E balık ve kabuklular yticus zehirlenmesine yol açan yaygın deniz ile ilgili zehirlenmelere neden olanıdır. ürünleri midye, karides, yengeç, istakoz vb. Dünyanın pek çok bölgesinde C. botulinum tip kabuklulardır. Semptomları; ishal, baş ağrısı, E sporları hem tatlı hem de tuzlu sularda geniş karın krampları, kaslarda güçsüzlük ve bir dağılım göstermektedir (WHO, 1974). Tip E üşümedir (Akçelik vd., 2000).

6 52 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): V. parahaemolyticus dünyanın çeşitli bölge- Histamin Zehirlenmesi (Scombroid zehirlerindeki deniz suları, sediment, balık ve lenmesi): Scombroid zehirlenmesi balıkkabuklulardan izole edilmektedir. V. paraha- lardaki yüksek miktarda histaminin neden emolyticus gıda zehirlenmesi sıklıkla ılık olduğu alerjik bir reaksiyondur. Histidinin sularda ve çiğ balık etlerinin tüketilmesi dekarboksilaz olayı genellikle gıdalarda sonucunda gözlenmektedir. Vibrio diğer pato- bakteriyel faaliyetler sonucunda üretilen jen mikroorganizmalarla kıyaslandığında histidin dekarboksilaz enziminin etkisi ile ılıman koşullarda çok çabuk gelişebilen buna gerçekleşir. Bu reaksiyon canlı vücutta, karşın dondurma ile gelişmesi durdurulabilen herhangi bir stres altında kalındığında ya da bir patojendir (WHO, 1974). alerjik olaylarda doğal olarak üretilebilir (Köse, 1995). Zehirlenmenin ilk belirtileri ağız Vibrio vulnificus: Diğer Vibrio kaynaklı içinde karıncalanma ve yanma hissi, vücudun rahatsızlıklarla kıyaslandığında bu bakterinin üst tarafında kızarıklık ve kan basıncında gastrointestinal hastalıklara neden olmadığı düşmedir. Sıklıkla baş ağrısı deride kaşıntı söylenebilir. Genellikle istiridye gibi çift görülür. Kimi zaman kusma, mide bulantısı, kabuklu yumuşakçaların tüketimi sonucunda diyare de gözlenebilir. Tuna, mahi mahi, lüfer, ortaya çıkmaktadır. Hastalık birincil septisesardalya, uskumru, sarıkuyruk ve istiridye miye neden olan salgın bir hastalıktır. Genel semptomları ateş, üşüme ve mide bulantısıdır. scombroid zehirlenmesine neden olmaktadır Kontamine gıdayı tükettikten yaklaşık 38 saat (FDA, 2012c). sonra semptomlar görülür. V. vulnificus ekstraselüler sitotoksin üretir. Genellikle su Ciguatera Balık Zehirlenmesi (CFP): Cigu- sıcaklığına bağlı olarak V. vulnificus'dan atera balık zehirlenmesi dünya genelinde en kaynaklanan rahatsızlıklar azalıp artmaktadır. yaygın denizsel toksin hastalığıdır. Ciguatera Pek çok vaka sıcak yaz aylarında görülmekserum, zehirlenmesine neden olan toksin, hastaların tedir. Enfekte doz bilinmemekle birlikte plazma ya da idrarlarında teşhis 3 kabuklular için gramda 10 adet V. vilnificus edilebilir (Camacho vd., 2007). Barakuda varlığı rahatsızlığa neden olmaktadır (FAO, (iskarmoz), orfoz, snapper, amberjack 2004). (sarıkuyruk balığı), kral balığı ve mahi mahi türleri sıklıkla CFP'ye neden olmaktadırlar Su Ürünleri Kaynaklı Diğer Zehirlenmeler (Balmer- Hanchey vd., 2003). Semptomlar Su ürünleri kaynaklı zehirlenmeler mikrobi- kontamine balık tüketildikten 3-5 saat sonra yolojik kaynaklı olabildiği gibi farklı kaynaklar görülür. İlk semptomlar sırasıyla; kusma, karın da zehirlenmeye neden olabilir. Histamin ve bölgesinde kramplar, diyare ve mide bulantıciguetera balık zehirlenmesi (CFP), algal sıdır. Bunları takip eden semptomlar ise toksin kaynaklı zehirlenmeler bunlar arasında saat içerisinde görülür ve baş ağrısı, şiddetli sayılabilir. Algal toksinlerin neden olduğu kaşıntı, vücut sıcaklığında dalgalanmalar, zehirlenmeler ise paralitik kabuklu zehirlenparestezi, yaygın eklem ağrısı, kas ağrısı, mesi (PSP), diaretik kabuklu zehirlenmesi kasılma, ses ve/veya görsel halüsinasyon, (DSP), amnezik kabuklu zehirlenmesi (ASP), vertigo/ denge kaybı, düzensiz nabız atışı ve nörotoksik kabuklu zehirlenmesi (NSP) ve kan basıncında düşmedir. Bu nörolojik bunlarla birlikte yeni keşfedilen pinnatoksin, semptomlar aylar ya da yıllarca nüksedebilir azaspirasit, gymnodimine ve sporides zehirlen- (Tester, 2000). meleridir.

7 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): Paralitik Kabuklu Zehirlenmesi (PSP- Diaretik Kabuklu Zehirlenmesi (DSP- Paralytic shellfish poisoning): PSP konta- Diarrhetic shellfish poisoning): DSP, toksik mine su ürünün tüketilmesi ile ortaya çıkan dinoflegallatlarla kontamine olmuş kabuknörotoksik bir sendromdur. Bu sendromla ilgili luların tüketilmesi ile ortaya çıkan diaretik bir toksinler saksitoksin olarak adlandırılmaktadır semptomdur. Genel olarak gastrointestinal (Martínez ve Lawrence, 2003). PSP'nin birincil bölgeyi etkilemektedir. DSP toksinleri farklı etmeni olarak gösterilen organizmalar dinofle- gruplara ayrılmaktadır; okadaik asit (OA) ve gellatlardır. Farklı bölgelerde ve farklı analogları; dinophysistoksin (DTX), pectenozamanlarda toksik etki gösteren dinofle- toksin (PTX), yessotoksin (YTX) dir. PTX ve gellatlar vardır yılında San Francisco YTX diğerlerinden farklı toksikolojik etki Körfezinde gözlenen PSP patlamasındaki göstermektedir. PTX hepatotoksik, YTX ise toksik dinoflegellat Gonyaulax sınıfından G. kardiotoksik semptomlar göstermektedir catenella'dır. Benzer morfolojiye sahip pek çok (Martínez ve Lawrence, 2003). Dinophysis dinoflegellat PSP toksititesine neden olmak- türleri (D. acuminata ve D. caudata) ve tadır (Martínez ve Lawrence, 2003). Bu Prorocentrum türleri (P. lima ve P. hoffmaorganizmalar genellikle Gonyaulax sınıfına nianum) nin okadaik asit ve türevlerini aittir. Papua Yeni Gine de yaşanan PSP ürettikleri gözlenmiştir (Balmer-Hanchey vd., vakasına neden olan bir diğer dinoflegellat türü 2003). DSP semptomları kişi başına yaklaşık ise Pyrodinium bahamense'dir (Martínez ve 40-50µg (erişkin) okadaik asit ve dinophysis- Lawrence, 2003). Avustralya sularından izole toksinlerin vücuda alınmasının ardından ortaya edilen ve saksitoksin ve analoglarını üreten 4 çıkar. Diyare, kusma, baş ağrısı ve çok ciddi dinoflagellat tipi bulunmaktadır. Bunlar olmayan geri dönüşümü olan genel rahatsız- Alexanxdrium minutum, Alexandrium cate- lıklar tolere edilebilir düzeyde görülür. Buna nella, Alexandrium tamarense ve Gymno- karşın tümör başlatıcı etkisi ve mutojenik dinium catenatum dur (Negri vd., 2003). PSP bileşenler gibi insan sağlığı üzerine DSP'nin toksini içeren su ürünün tüketilmesinden kısa kronik toksititesine ilişkin bilgiler henüz ortaya bir süre sonra ortaya çıkan ana semptomları, çıkarılamamıştır (Martínez ve Lawrence, ağız ve dilde karıncalanma ve uyuşukluktur. 2003). İntoksikasyonun temel kaynağı tüke- Semptomlar genellikle 30 dakika içinde tilen istiridye, tarak (Liu vd., 2011) ve midye kendini gösterir ve boyun alt ve üst kısmında (Li vd., 2012) gibi çift kabuklulardır. paraliz, kas kontrol güçlüğü, motor koordinasyon kaybı, boğazda daralma hissi, anlamsız Amnezik Kabuklu Zehirlenmesi (ASPkonuşmalar şeklinde ortaya çıkar. Kimi zaman Amnesic shellfish poisoning): ASP toksini ortaya çıkan diğer semptomlar ise havada yürür olarak domoik asit (DA) bilinmektedir. Dogibi hissetmek, baş dönmesi, tükrük salgısı moik asit kaynağı olarak bilinen organizma azalması, şiddetli susuzluk ve geçici görme Pseudonitzschia pungens f. multiseries'dir kaybıdır (Halstead ve Schantz, 1984). (Subba Rao vd., 1988). Pseudonitzschia spp. İntoksikasyonun temel kaynağı tüketilen mid- domoik asit üretebilen muhtelif denizsel algler ye, istiridye ve tarak gibi çift kabuklulardır. arasında sayılabilir. Pseudonitzschia spp. gene- Bununla birlikte, yengeç ve birkaç balık türü de tik ya da bakteriyel bileşimine bağlı olarak kimi bu zehirlenmeye neden olmaktadır (Martínez bölgelerde domoik asiti üretirken kimi bölgeve Lawrence, 2003). lerde üretemez ya da az üretir (Bates, 1998).

8 54 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): Örneğin, Pseudonitzschia türleri dünyanın bazı Gymnodimin: 1994 yılında Güney İzlanda ve bölgelerinde toksik değilken, P. pseudode- Yeni Zelenda'dan toplanan istiridyeler analiz licatissima ve P. seriata gibi bazı türleri ise edilmiş ve daha önce tanımlanmayan fareler toksiktir (Mos, 2001). İnsanlarda görülen üzerinde toksik etki gösteren bir madde semptomlar genellikle gastrointestinal bölge bulunmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda ile ilgilidir fakat nörolojik semptomlar da bu bileşenin bulunduğu etken organizma gözlenmektedir. Bu intoksikasyonla ilgili en Gymnodinium sp. olduğu için gymnodimine karakteristik semptomlardan biri sürekli kısa olarak adlandırılmıştır. Araştırmalarda faredönem hafıza kaybıdır (Martínez ve Lawrence, lerdeki öldürücü dozun 450 mg/kg olduğu 2003). tespit edilmiş ve bu doz enjekte edildikten sonra 5-15 dakika içerisinde ölüm gözlen- Nörotoksik Kabuklu Zehirlenmesi (NSP): miştir. Gymnodimine, ppb. arasında NSP, brevetoksin üreten red-tide dinoflagellatı ihtiyotoksik etki göstermektedir (Martínez ve olan Karenia brevis (önceden Gymnodinium Lawrence, 2003). breve) tarafından kontamine olan kabuklu su ürünlerinin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan Spirolide: Spirodile siklik imin gruba ait bir zehirlenmedir (Nozawa vd., 2003). Kontamine çeşit denizsel toksindir (Gonzáles vd., 2006). su ürünlerini tüketen hastalarda nörolojik Alexandrium ostenfeldii (Cembella vd., 1999) semptomlar gözlendiği için nörotoksik kabuklu ve A. peruvianum (Munday vd., 2012) spirolide zehirlenmesi olarak adlandırılmaktadır. Breve- toksinlerini üreten etken organizmalardır. toksin PbTx-1, PbTx-2 ve PbTx-3, K. Kabuklu su ürünlerinin sporilide kontamibrevis'ten izole edilen toksinlerdir ve 1/7/2 nasyonu gıda güvenliği ve insan sağlığı oranında izole edilmektedirler (Ishida vd., açısından önemli bir konudur. Spirolide 2004). NSP semptomları; dil, dudak ve toksinleri nörolojik semptomların hızlı başlaboğazda karıncalanma-uyuşma, kas ağrısı, ması ve kısa sürede ölümün gerçekleşmesinden gastrointestinal bozukluklar ve baş dönmesidir. ötürü çabuk etkili fikotoksinler olarak Bu semptomlar birkaç gün içerisinde kaybolur adlandırılır (Richard vd., 2001). Spirolide (Balmer-Hanchey, 2003). toksinin, bu toksinle bulaşmış kabuklu su ürünlerini tüketen insanlar üzerine olan etkisi Pinnatoksinler: Pinnatoksinler Pinna famil- günümüzde hala tam anlamıyla tanımlanayasına ait kabukluların tüketilmesiyle ortaya mamıştır (Munday vd., 2012). çıkan tehlikeli toksinlerdir. Bu intoksikasyonda Su ürünleri tüketimine olan talep gerek diyare ve nörolojik semptomlar görülür farklı aromatik lezzetleri, gerekse yüksek (Martínez ve Lawrence, 2003). besleyiciliği nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Artan talep karşısında su ürünleri Azaspirasitler: Azaspirasit ince bağırsak kaynaklı zehirlenmelerin de artabileceği üzerine etki eden ayrıca hem karaciğer hem de kaçınılmaz bir gerçektir. Avcılık ve yetiştiridalağa zarar veren bir toksindir (Ito vd., 2000). cilikle elde edilen su ürünlerinin avlanma- Direkt olarak organları hedef alması ve sından tüketimine kadar geçen süreçte hijyen etkileme şekli nedeniyle DSP, PSP ve ASP koşullarına dikkat edilmesi, ürünün en güvetoksinlerinden ayrılır (Martínez ve Lawrence, nilir şekilde tüketiciye ulaştırılması çok önem- 2003). Ayrıca Ito vd. (2002) azaspirasitin lidir. Özellikle ülkemizde balıkçı gemilerinin, tümöre neden olduğunu da bildirmişlerdir. su ürünleri işleme-depolama tesislerinin ve

9 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): ise yaşanan zehirlenmelerin hangi gıdadan ya da mikroorganizmadan kaynaklandığı tespit edilebilmektedir. Bu gerçek göz önünde tutulduğunda ülkemizde gıda zehirlenme- lerinin kaynaklarının neler olduğunun tespiti, tespit edildikten sonra ise tüketicilerin uyarılması konusu araştırılmalı ve bir veri tabanı düzenlenerek kayıt altında tutulmalıdır. araçlarının hijyen açısından kontrolünün sıklıkla yapılması/yaptırılması gerekliliği öne çıkan bir konudur. Ayrıca ülkemizde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı ile ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumunun en son 2004 yılı verilerine ulaşılabilmekte, daha sonraki yıllara ait bu ve buna benzer verilere ulaşılamamaktadır. Yurtdışında pek çok ülkede Kaynaklar Akçelik, M., Ayhan, K., Çakır, İ., Doğan, H.B., Gürgün, FDA, 2012b. V., Halkman, A.K., Kaleli, D. Kuleaşan, H., Özkaya, D., Tunail. N. ve Tükel, Ç Gıda odborneillnessfoodbornepathogensnaturaltoxins/b Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Sim Matbaa- adbugbook/ucm htm cılık Ltd. Şti. Ankara. FDA, 2012c. Balmer-Hanchey, E.L., Jaykus, L.A., Green, D.P. ve McClellan-Green, P Marine Biotoxins of odborneillnessfoodbornepathogensnaturaltoxins/b Algal Origin and Seafood Safety. Journal of adbugbook/ucm htm Aquatic Food Product Technology, 12(1): Forsythe, SJ The microbiology of safe food- Bates, S.S Ecophysiology and metabolism of ASP Second Edition, Wiley- Blackwell Publishing. toxin production. In: Mos, L Domoic acid: 476p. a fascinating marine toxin. Enviromental Gonzáles, A.V., Rodríguez-Velasco, M.L., Ben-Gigirey, Toxicology and Pharmacology, 9: B. ve Botana, L.M First evidence of Camacho, F.G., Rodríguez, J.G., Míron S.A., García, spirolides in Spanish shellfish. Toxicon, 48 M.C.C., Belarbi, E.H. ve Grima, E.M (8): Biotechnological significance of toxic marine Gökoğlu, N Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Su dinoflagellates. Biotechnology Advances, 25 Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN: CDC, 2012a 157 s. Göktan, D Gıdaların Mikrobiyal Ekolojisi, cilt 1, Et (2): Mikrobiyolojisi, Ege Ünv. Basımevi, Mühen- CDC, 2012b. dislik Fakültesi Yayınları, No:21, İzmir, s. Halstead, B.W. ve Schantz, EZ Paralytic shellfish coccus_food_g.htm poisoning. World Healt Organization, Geneva. Cembella, A.D., Lewis, N.I. ve Quilliam, M.A WHO Offset Publication No. 79. Spirolide composition of micro-extracted pooled Hussain, M.M. ve Uddin, M.H Quality control and cells isolated from natural plankton assemlages marketing of fish and fish products: needs for and from cultures of the dinoflagellate infrastructure and legal support, National Alexandrium ostenfeldii. Nat. Toxins, 7(5):197- workshop on fisheries resources development and 206. management in Bangladesh-Bay of Bengal FAO, Assessment and management of seafood Programme, FAO, p. 9. safety and quality. FAO Fisheries Technical Paper Ishida, H., Nozawa, A., Nukaya, H. ve Tsuji, K , Rome Comparative concentrations of brevetoxins PbTx- FDA, 2012a. http: //www.fda.gov / downloads /Food / 2, PbTx-3, BTX-B1 ve BTX-B5 in cockle, Guidance Compliance Regulatory Information/ Austrovenus stutchburyi, greenshell mussel, Perna Guidance Documents/Seafood/Fishand Fisheries canaliculus, and Pacific oyster, Crassostrea gigas, Products Hazards and Controls Guide / involved neurotoxic shellfish poisoning in New UCM pdf Zealand. Toxicon, 43(7):

10 56 Kocatepe vd. / Yunus Arş. Bül (3): Ito, E., Satake, M., Ofuji, K., Kurita, N., McMahon, T., MacKinon, S.L Investigations into the James, K. ve Yasumoto, T Multiple organ toxicology of Spirolides, a Group of marine damage caused by a new toxin azaspiracid, phycotoxins. Toxins, 4:1-14. isolated from mussels produced in Ireland. Negri A., Llwellyn, L., Doyle, J., Webster, N., Frampton, Toxicon, 38: D. ve Blackburn, S Paralytic shellfish Ito, E., Satake, M., Ofuji, K., Higashi, M., Harigaya, K., toxins are restricted to few species among McMahon, T. ve Yasumoto, T Chronic Australia's taxonomic diversity of cultured effects in mice caused by oral administration of microalgae. Journal of Phycology, 39: sublethal doses of azaspiracid, a new marine toxin Nollet, L.M.L. ve Toldrá, F Handbook of seafood isoleted mussels. Toxicon, 40 (2): and seafood product analysis. CRC Press. İşgöz, B.B. ve Yücel, A Su ürünlerinin neden Taylor& Francies Group. Boca Raton. New York. olduğu gıda zehirlenmeleri. Uludağ Üniv. Zir. Nozawa, A., Tsuji, K. ve Ishida, H Implication of Fak. Derg. 10:219:229. brevetoxin B1 and PbTx-3 in neurotoxic shellfish Jayasinghe, P.S. ve Rajakaruna, R.M.A.G.G poisoning in New Zealand by isolation and Bacterial contamination of fish sold in fish quantitative determination with liquid markets in the central province of Sri Lanka, J. chromotography-tandem mass spectrometry. Natn. Sci. Foundation Sri Lanka, 33(3): Toxicon, 42 (1): Johnson, E.A Bacterial Pathogens and Toxins in Richard, D., Arsenault, E., Cembella, A. ve Quilliam, M. Foodborne Disease, D'Mello, JPF (Editor). Food Investigations into the Toxicology and Safety. Cambridge, MA, USA.CABI Publishing, Pharmacology of Spirolides, a Novel Group of p.25. Shellfish Toxins. Proceedings of the IXth Köse, S Su ürünleri kaynaklı histamin International Conference on Harmful Microzehirlenmesi ve önemi, II. D. Anadolu Su algae, IOC UNESCO. PP Ürünleri Sempozyumu. Erzurum. Haziran 1995, Subba Rao, D.V., Quilliam, M.A. ve Pocklington, R Domoic acid-a neurotoxic amino acid Li, A., Ma, J., Cao, J. ve McCarron, P Toxins in produced by the marine diatom Nitzschia mussels (Mytilus galloprovincialis) associated pungens in Culture. Candian Journal of Fisheries with diarhetic shellfish poisoning episodes in and Aquatic Sciences, 45 (12): China. Toxicon. Vol. 60, Issue 3: Tester, P Ecology and Oceanography of Harmful Liu, R., Liang, Y., Wu, X., Xu, D., Yongjian, L. ve Liu, L. Algal blooms. Personal Communication. In: First report on the detection of pectenotoxin Balmer-Hanchey, E.L., Jaykus, L.A., Green, D.P., groups in Chinese sheefish by LC-MS/MS. McClellan-Green, P Marine Biotoxins of Toxicon. 57: Algal Origin and Seafood Safety. Journal of Loir, Y.L., Baron, F. ve Gautier, M Staphlococcus Aquatic Food Product Technology, Vol. 12(1):29- aureus and food poisoning. Genetics and 53. Moleculer Research, 2(1): TUİK, MAF (Ministry of Agricultural and Forestry), Guidance for the Control of Listeria USDA (United States Department of Agriculture) monocytogenes in Ready To-Eat Foods. Part:1 Listeria management. MAF Information Bureau, questions_&_answers/ Wellington. WHO (World Health Organization), Food safety Martínez, A.G. ve Lawrence, J.F Shellfish toxin. and foodborne diseases. World Health Statistics In: D'Mello, J.P.F (Ed.). Food Safety, Quarterly, Volume 50. Contaminant and Toxins. Cambridge, MA, USA: WHO, Fish and shellfish hygiene. Report of a CABI Publishing, WHO expert committee convened in cooperation Mos, L Domoic acid: a fascinating marine toxin. with FAO. Technical report series 550. World Enviromental Toxicology and Pharmacology, Health Organization, Genova. 9: Zorba, NN Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar. Munday, R., Quilliam, M.A., LeBlane, P., Lewis, N., Erkmen O. (Ed.). Gıda Mikrobiyolojisi. Efil Gallant, P., Sperker, S.A., Evart, H.S. ve Yayınevi

TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 29-42 TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR Derleme Lütfiye EKĐCĐ*, Raziye TELLĐ**, Hasan YETĐM* *Erciyes Üniv. Müh. Fak.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 04 Sayfa: 1-20 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060401.pdf Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Ufuk Bağcı 2, Ayhan Temiz 3 Giriş

Detaylı

Bacillus cereus ve İçme Sütünde Oluşturduğu Sorunlar 1

Bacillus cereus ve İçme Sütünde Oluşturduğu Sorunlar 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 01 Sayfa: 1-11 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060101.pdf Bacillus cereus ve İçme Sütünde Oluşturduğu Sorunlar 1 Selin Kalkan 2, Kadir Halkman

Detaylı

Su Ürünleri Alerjisi

Su Ürünleri Alerjisi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(2): 46-51 (2012) Derleme Makale / Review Paper Su Ürünleri Alerjisi Demet

Detaylı

Besin Hijyeni Açısından Mikroorganizmalar. Prof. Dr. Ali AYDIN

Besin Hijyeni Açısından Mikroorganizmalar. Prof. Dr. Ali AYDIN Besin Hijyeni Açısından Mikroorganizmalar Prof. Dr. Ali AYDIN Mikroorganizmalar Bakteri Virüs Küf Maya Bazıları yararlıdır Bazıları gıdaları bozar Bazıları gıda zehirlenmesi yapar Bazı gıdaların üretimi

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZI NDAN AVLANAN KARA MİDYELERİNİN (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ

ÇANAKKALE BOĞAZI NDAN AVLANAN KARA MİDYELERİNİN (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ ÇANAKKALE BOĞAZI NDAN AVLANAN KARA MİDYELERİNİN (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ Alper ener, 1 Neslihan Demir, 2 Nesrin Çakıcı, 3 Hasan Çakıcı, 3 Hasan Kaya, 4 Co kun Bakar 5 1 Onsekiz

Detaylı

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER ve ÖNEMİ ÖZET İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda sentezlenmekte hem de gıdalarla alınmaktadır. Meyve ve sebzelerde doğal olarak

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlkan Ali OLGUNOĞLU MARİNE EDİLMİŞ HAMSİDE (Engraulis engrasicholus L., 1758) DUYUSAL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK DEĞİŞİMLER SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KLİMATOLOJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDİRNE İLİNDEKİ ÇEVRESEL SULARDA KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ MİKROORGANİZMALARIN VE YENİ ÇIKAN BAKTERİYEL PATOJENLERİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE SAPTANMASI MÜJDAT ÖZGÜR

Detaylı

Gıdalarda Nitrat ve Nitrit

Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 8(6) (2010) 35-43 Derleme Makale / Review Paper Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Özgül Özdestan, Ali

Detaylı

Ege ve Marmara Denizi nde Avlanılan Midye ve İstiridyelerin Felç Yapıcı ve İshal Yapıcı Kabuklu Su Ürünü Toksinleri Yönünden Araştırılması [1]

Ege ve Marmara Denizi nde Avlanılan Midye ve İstiridyelerin Felç Yapıcı ve İshal Yapıcı Kabuklu Su Ürünü Toksinleri Yönünden Araştırılması [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (Suppl-A): S147-S152, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.2646 RESEARCH ARTICLE Ege ve Marmara Denizi nde Avlanılan Midye ve İstiridyelerin Felç Yapıcı ve İshal Yapıcı Kabuklu Su Ürünü

Detaylı

Psikrotrof Bakterilerin Çiğ Süt ve Süt Ürünleri Kalitesine Etkisi

Psikrotrof Bakterilerin Çiğ Süt ve Süt Ürünleri Kalitesine Etkisi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(4) (2014) 68-78 Derleme Makale / Review Paper Psikrotrof Bakterilerin

Detaylı

Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları (Food Safety and HACCP Applications for Mass Consumption Places)

Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları (Food Safety and HACCP Applications for Mass Consumption Places) Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları (Food Safety and HACCP Applications for Mass Consumption Places) Aybuke CEYHUN SEZGİN a, Nevzat ARTIK b a Gazi University, Faculty of Tourism,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISO GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİ UYGULAYAN ET ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNDE ÜRETİLEN SUCUK, SALAM, SOSİS VE HAMBURGER KÖFTENİN GIDA PATOJENLERİ YÖNÜNDEN KONTROLÜ

Detaylı

Acı Kaybımız Veysel Baki OKHAN Başlarken Gökhan DİNÇER. Sn. İbrahim ÖZGENÇ'i Kaybettik Esra ALPÖZEN. Adanmış Bir Ömür...

Acı Kaybımız Veysel Baki OKHAN Başlarken Gökhan DİNÇER. Sn. İbrahim ÖZGENÇ'i Kaybettik Esra ALPÖZEN. Adanmış Bir Ömür... Yıl: 3 Sayı: 9 Nisan Haziran Sahibi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adına Veysel Baki OKHAN Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdür Vekili Sorumlu Müdür Tarım ve KöyiĢleri

Detaylı

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri NEWCASTLE HASTALIĞI (ND) Yalancı Tavuk Vebası Avian Paramyxovirus-1 Enfeksiyonu facebook.com/tavder

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(2):157-166 Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi [Importance of Campylobacter jejuni for Food Safety and Public Health]

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri

Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri ANADOLU 20 (2) 2010 ANADOLU, J. of AARI 21 (1) 2011, 44-58 MARA Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri Osman TİRYAKİ 1 Emine SEÇER 2 Cemile TEMUR 1 1 Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

BESİN ZEHİRLENMELERİ, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI

BESİN ZEHİRLENMELERİ, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI BESİN ZEHİRLENMELERİ, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araş. Gör. M. Fatih Uyar Prof. Dr. Yasemin Beyhan Prof.

Detaylı

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 03 Sayfa: 1-30 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060301.pdf Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜTÜN YOĞURDA DÖNÜŞÜMÜ SIRASINDA İÇERDİĞİ FENOLİK ANTİOKSİDAN MADDELERE PROBİYOTİK BAKTERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SUAT METİN NAYİR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU HEAVY METALS AND HUMAN HEALTH: ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEM FROM TWENTY CENTURIES TO FUTURE GENERATION

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

Baharat Mikroflorası Üzerine Işınlamanın Etkisi 1

Baharat Mikroflorası Üzerine Işınlamanın Etkisi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 03 Sayfa: 43-65 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030304.pdf Baharat Mikroflorası Üzerine Işınlamanın Etkisi 1 S. M. Nasar Abbas 2, Kadir Halkman

Detaylı