MUAYENE VE DENEY RAPORU TESTREPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUAYENE VE DENEY RAPORU TESTREPORT"

Transkript

1 TÜRKAK - TÜRK AKREDITASYON KURUMU tarafından akredlte Aceredited by TÜRKAK TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIGI Yapı Malzemeleri ve Kimya Laboratuvar Grup Başkanlığı (Gebze) Tekstil Laboratuvarı Müdürlüğü (Denizli) Adres:Organize Sanayi Bölgesi -I DENİZLİ Tel:+9O(258) 269 ıs 29 Fax: +90 (258) Web:www.tse.org.tr ct Deneyi Talep Eden (Adı.Adresi.Şehir vb.) Customer {Name.Adress.Ctty ete.) Deney Talep Tarihi/No Order Date / No Numunenin Tanımı (Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.) Sample Descrlption(Type.Mark,Model eta.) HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER TEXTILE LABORATORY MANAGFMENT (DENIZLI) Adress:Olganize Sanayi Bölgesi -I DENİZLİ TeI:+90 (258) Fax: +90 (258) Web:www.tse.org.tr MUAYENE VE DENEY RAPORU TESTREPORT Kimya Sektörü Belgelendinne Müdürlüğü (SAMUR HALILARI SAN VE TİCAŞ: Timurhan Malı. Vali Mustafa Gönül SokNo:9 Akyurt-ANKARA) /81954 MAKİNA HALISI TIP ı LCl, SAMUR MARKAU,, -, -, 6.00 metre AB-OOOI-T Numune Kabul Tarihi Test Item Receipt Date Deneylerin Yapddığı Tarih DateofTest Uygulanan Standard i Metod Applied StandardlMethod Raporun Sayfa Sayısı.Number of pages of the report Açıklamalar Remarks İlgili standardlar müteakip sayfalarda verilmiştir. 6 Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanımnası konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası.Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAü) ile karşılıklı tanımna antlaşmasm imzalamıştır. The Turkish Accreditation Acency(1VRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability on the following pages which are part of this report. and test method s are given Kontrol Eden Reviewer Erkan YILDIZ.. endi s Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopya1anıp çoğaltılamaz. İmzaSIZ v ühürsüz raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez. This test report. shall not be reproduaedother than infull except with the wntten permission of the laboratory. Test repons without signaıure and seat are not valid This test report represents only tested sampje(s), and sha/l not be used as Produat Certificate F.045/ /6

2 ~ ~ DENEY LAB. MERKEZİ BAŞKANLlGI TEKSTİL LABORATUVARı MÜDÜRLÜC-Ü DENtZl~İ) HEADSHIP OF TEST LABORATORIES CENTRE TEXT/LE LABORATORY MANAGEMENT(DENİZLİ) ÖZELLİKLER Tafting- İlmekli-Bllskı Desenli Halı I.Sınıflandırma ve Özellikler 1.1.Sınıflandırma istenilen DEGERLER BULUNANSONUÇLAR VE DEGERLENDİRME Halıların hav kalınlığına göre kategorilere ayrılması, performans özelliklerine göre kullanım seviyelerinin sınıflandırılması ve lüks (konfor) derecesine göre sınıflandırılması TS EN 1307' de belirtildiği şekilde olmalıdır. Halınm; Hav malzemesi: % 100 Polyamid Kalınlığı < 6 mm SınıfNo: 22 f l '-' 1.ı.Özellikler ve Hatalar 1.ı.l.Özellikler ~ Halıların sınıf özellikleri, tanımlayıcı özellikleri.temel özellikleri.lükstkonfor) derece özellikleri ve ilave özellikler TS EN l30tye uygun olmalıdır. TS EN 1307ffemmuz-2011-Tekstil Yer Döşemeleri-Havlı Halıların Sınıflandırılması Sınıflandırılma ve Kullanım Tip 1 Tip 2 Seviyelerinin Tanımlanması (TS EN 1307-Madde 4.1-Çizelge-1) Halı Kalınlığı ve Ağırlığı (Çizelge 1) ISO 8543' uygun olarak taban malzemesi üzerindeki birim alan başına havın kütlesi 4.2 Kullanma Seviyeleri (TS EN l307-madde 4.2-Çizelge-2) < 6 mm ve < 6 mm ve 2 < 600 glm veya 2: 900 glm2 > 600 ve < 900 2: 6 mm ve > 6 mm ve > 600 ve < :::600 g/m veya> 900 glm2 Tekstil yer döşemeleri, Madde Tde belirtilen performans özellikleri dikkate alınarak farklı kullanma seviyelerine göre smıflandmhr. Farklı kullanma seviyeleri Çizelge-2 'de verilmiştir. Kullanma Sıklığı Ev kullanımı 21 OrtalHafıf 22 Genel/Orta 22 + Genel 23 Ağır Ticari 5,362 mm ve 177,2 g/m" < 6 mm ve 600< glm2 Şartlarına uyduğundan Tip 1 Sınıf 22 Genel-Orta a 31 Orta 32 Genel 33 Ağır a _ Tek tek bütün özellikleri sağlamak için ilave özelliklerin belirlenmesinde sınıf33 esas alınmalıdır. 5.Tanımlayıcı Özellikler (TS EN l307-madde 5 ) (ISO 2424) F.045/ ISO 2424'te ticari referanslar için verilen tammlara göre aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır; -Üretim tipi (tafting, dokuma, floklama vb. yöntemlerle üretilmiş) -Hav Tipi (İlmekli, kesilmiş vb.) -Kullanım yüzeyi tipi (düz, desenli, ton etkisi) -Taban tipi Çizelge 3'te belirleyici özelliklere ilişkin değerler beyan edilmelidir. 2/6 Üretim tipi: Tafting Hav tipi : ilmekli Kullanım yüzeyi tipi: Desenli

3 DENEY LAB. MERKEZİ BAŞKANLlGI TEKSTİL LABORATUVARı MÜDÜRLÜGÜ DENİZLİ) ~ HEADSHIP OF TEST LA BORA TORIES CENTRE TEXTILE LABORATORY MANAGEMENT(DENİZLİ) Çizelge-3-Özellikler Özellikler Deney Yöntemlerİ ve Tolerans Bulunan Sonuçlar Kullanım yüzeyi lif cinsi TS 1700 TS 4739 ve (AB direktifleri Poliamid (96/73 ve 96/74) ~ Boyutlar CENITS Duvardan duvara Toplam Kalınlık (mm) TS 3374 ISO ,362 mm Beyan Değeri: 5,5 mm Taban Uzerindeki Hav Kalınlığı TS 7125 ISO ,395 mm (THKl Beyan Değeri: 3,5 mm dm z (100 cm") Başına Düşen ilmek (Anma değeri -i- % ıo / - % 7,5) 1968 adet/dmı veya Taft Sayısı TS 5285 ISO 1763 Beyan Değeri:2009 ad/dm" Birim Alan Başına Toplam Kütle (Anma değeri ± % 15) 1309,2 g/m" (g/m") TS 7576 ISO 8543 Fark: -i- % 0,7 Beyan Değeri : 1300 glm 2 Taban Üzerindeki Birim Alan (Anma değeri -i- % 15/ - % l O) 177,2 g/m" Başına Düşen Hav Kütlesi TS 7576 ISO 8543 Fark: +7,45 (THBK)glm 2 Beyan Değeri: 164 g/m 2 Yüze}' Hav Yoğunluğu (YHY), (Anma değeri ± % lü) 0,052 g/cm' glcm TS 7576 ISO 8543 Beyan Değeri: 0,047 g/cm" Köpük Taban (uygulanabildiği (Anma değeri ± 0,5 mm) Bu deney taban sağlam durumda) TS EN 1318 sökülemediği için Görünür Kalınlık, mm TS EN ISO 845 yapılamamıştır. Yoğunluk, g/em 3 Keçe Taban (uygulanabildiği TS EN 1318 Bu deney taban sağlam durumda) TS EN sökülemediği için Görünür Kalınlık, mm yapılamamıştır. Y02unluk, g/cm 3 6.Temel Gerekler Havlı halılar, Çizelge-4 'te belirtilen i (TS EN 1307) gereklere uyumlu olmalıdır. Renk Haslıkları Işık Haslığı Genel: ~ 5 Genel :5 (Yeterli) (TS ıoos EN ISO ıo5-b02) Pastel: 2:: 4 liii *Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Yaş : ~ 3 Yaş :4 (TS EN ISO ıo5-x12) (Not 4) Kuru: > 3-4 Kuru :4-5 Su Haslığı (Renkteki Değişim) Düz renkli halılar 2: (TS EN ISO 105-EO 1) Diğer halılar> 4 Su Haslığı (Lekelenme) Bütün halılarda 2: 2/3 4 (TS EN ISO 105-EOl) c F.04S/ S 3/6,,. ;_.~-.. A- "ı e

4 ~ DENEY LAB. MERKEZi BAŞKANLıCı TEKSTiL LABORATUVARı MÜDÜRLÜCÜ DENİZLİ) ~ HEADSHIP OF TEST LA BORA TORlES CENTRE TEXTILE LA B ORA TORY MANAGEMENT(DENİZLİ) AB-OOOI-T Çizelge-t-Özellikler Devamı Özellikler Deney Yöntemleri ve Tolerans Bulunan Sonuçlar Bütün HaWar İçin Lif Bağlanması < %80yün -İlmek Havlı Halılar (Deney C) -Kesilmiş Havlı Halılar (Deney A) (TS EN 1963) Renk Değişimi (TS EN 15115) (EkG) Referans fotoğrafların seviyesinin altında tüylenme Kütle Kaybı % 25 Su Dökülmesi Sebebiyle 2: 4 Su Dökülmesini takiben kirlenme sebebiyle 2: 3 7.Kullanım Seviyelerinin Sınıflandırılması 7.LGenel Havlı halılar.farklı kullanım şartlanna bağlı olarak sınıflandınlırlar.iki sımflandırma özelliği.aşınma ve görünüşteki değişim, kullarnm sıklığına (kullamm seviyesi sımflan 21 'den 23'e ve 31 'den 33'e kadar.kullanım sıklığındaki artış sırasına göredir) göre uygunluğu belirler. Bir havlı halı için belirlenen kullanım seviyesi sımfı,madde 7.2. 'nin ve Madde 7.3'ün uygulanmasından sonra elde edilen sımflann en küçüğüdür. 7.2.Aşınmaya Göre Sınıflandırma Tip 1 halılar için başlıca sımflandırma (TS EN 1307) çizelge-s TS EN 1963'te tamınlanan Lisson deneyinin sonuçlan ile taban üzerindeki (THBK) birleştiren i tr formülünü esas alır. Tip 2 halılar aşınmaya göre sınıflandırması.ek B'ye uygun şekilde hesaplanan ve aşınma indeksi (Wl) olarak tamınlanan yapı formülünü esas alır. Her bir sımf için aşınma indeksi özellikleri çizelge-s'te belirlenmiştir. 7.3.Görünüşteki Değişikliğe Göre Halılar, Çizelge-Tde belirtilen kısa ve Sınıflandırma uzun süreli deneylerdeki çevrim sayılan kullamlarak, Hexapod veya Vetterman cihazında ISOffR 10361'e göre deneye tabi tutulur. Görünüşteki oplam değişme (TS EN 1471'e göre).çin orta değer Çizelge Tde belirtilen /özelliklere uygun olmalıdır. 8.Konfor Derecesi Gerekleri Havlı halılar konfor derecesi gerekleri için Madde.B.2' deki yöntem ile belirlenen konfor derecesi faktörü C F kullanarak Çizel ge 8' de belirtildiği gibi veya 9' da belirtilen bir ya da iki alternatif vaoı özelliiline sımflandınlır Su Dökülmesi Sebebiyle: 4 Su Dökülmesini takiben kirlenme sebebiyle:3-4 Madde: 7.2. 'nin ve Madde 7.3'ün uygulanmasından sonra elde edilen sımflann en küçüğü olması gerektiğinden sımf 22' dir. Çizelge-5 dipnot a'ya göre THBK <250 g/m 2 ve kütle kaybı < %2 olduğundan Itr3,O olarak alınmış olup sınıf 23' e denk gelmektedir. Deney sonucu 2,5 olup, çizelge Tye göre sımf 22'dir. Madde:.B.2'deki yöntem ih belirlenen konfor derecesi LC 1 bulunmuştur F.04S/ S 4/6

5 ~ DENEY LAB. MERKEZİ BAŞKANLlGI TEKSTİL LABORATUVARı MÜDÜRLÜGÜ DENıZLİ) ~ HEADSHlP OF TEST LA BORA TORlES CENTRE TEXTlLE LABORATORY MANAGEMENT(DENİZLİ) ÖZELLİKLER İSTENİLEN DEGERLER BULUNANSONUÇLAR VE DEGERLENDİRME 9. Ek Özellikler Çizelge-lO a-döner Tekerlikli Sandalye -A- Yoğun kullanım: Ar ~ 2,4 Not 1 Uyumluiuğu -B- Nadir kullanım : Br 2: 2,0 (EN Test A) olmalıdır. b-antistatik Özellik ~ 2,0 kvolmalıdır. Not 1 Yürüme Deneyi a (ıso 6356 % 25 bağıl nemde) e-elektrik Meyli -Yatay direnç: Geometrik ortalama Not 1 (ISO 10965) -Dikey direnç: Geometrik ortalama d-akustik Özellikler EN ISO (L\ LW) ile uygun Not 1 -Çarpma Gürültüsünden Akustik hesaplama Yalıtım (ISO 140-8) Hesaplanmış değer (u s ) -Akustik absorpsiyon (ISO 354) Hesaplanmış değer (a w) e-isıl Direnç Hesaplanmış değer m" KIW cinsinden Bu deneyin yapılabilmesi (ISO 8302) için numune kalınlığı en al 20 mm olmalıdır. f-tabandan ısıtma İçin Uygunluk Isıl direnç :50,17 m'.kiw Not ı Numune 3 hafta 70 C tutulduktan sonra g-olası rutubet şartlarında Not 1 kullanım için uygunluk -Boyutsal Kararlılık (ISO 2551) -BüzülmeSOIo0,8;her bir doğrultu için -Uzama :5%0,4; her bir doğrultu için -*lslaklkuru Sürtmeye Karşı Dayanım (TS EN ISO 105-X12) Selüloz esaslı lif veya doğal lif -Kütlenmeye Karşı Dayanım" içermeyen tekstil yer döşemeleri, küf1enmeye dayanıklı kabul edilir. h-merdivenlerde Kullanmak İçin Ek F' de belirtildiği gibi Not ı Uygunluk (EN 1963/1997 Test B-Ek A) ı-saçaklanma Davranışı (ISO 1814) Saçaklanmaya karşı direnç Bu deney yapılamamıştır. j-ezilme Dayanımı (sadece karo Llli < 0,8 mm Bu deney karo halılar için halılar için) yapılır. "Uygulanmış antistatik için bir üst işlem yapılacağı zaman, bu işlem temizlikten sonra yapılır. Temizleme işlemleri EN 14041' de belirtilmiştir. b Üretici tarafından beyan edilir Hatalar TS Madde.1.2.2'ye uygun (TS 11988) olmalıdır. 1.3.Boyut ve Toleranslar L3.1.Boyut Halılarda boyutlar imalatçı sı Numune duvardan duvara tarafından belirlenmeli ve etiketinde olduğundan bu özellik gösterilmelidir. değerlendirilememiştir Tolerans Halıların etiketlerinde gösterilen Numune duvardan duvara imalat boyutlan ile ölçülen fiili olduğundan bu özellik boyutlar arasındaki farkın imalat değerlendirilememiştir.. boyutlarına olan oranı; ende: ±%0,1 boyda: +%0,5 olmalıdır. "r'~ '- ~: ff/~~':"".'<.' / :,.~:..~'t :~...,... _~'\ ı r.--..., jr lt.,: J - e, ~~ 16,OO,OO,F,045/ S 5/6

6 ~ DENEY LAB. MERKEZİ BAŞKANLlGI TEKSTİL LABORATUVARı MÜDÜRLÜGÜ DENİZI~İ) ~ HEADSHIP OF TEST LABORATORIES CENTRE TEXTILE LABORATORY MANAGEMENT(DENİZLİ) ÖZELLİKLER İSTENİLEN DEGERLER BULUNANSONUÇLAR VE DEGERLENDİRME 3.Pivasava Arz 3.1.Ambalajlama TS Madde.3.1'e uygun Bu özellik olmalıdır. değerlendirilememiştir. 3.2.İşaretleme TS Madde.3.2'ye uygun olmalıdır Bu deney raporu kapsamibızdaki bablarlblzda ambalaj ve etiketlerinde kullanılabilecek logo ve semboller (sembol ve logolar mutlaka standard numaraları ile birlikte kullanılmalıdır.) < > TS ~ ~ ~ ~ TS EN 1307 TS 1188 ISO 2076 TS EN 1307 TS 1008 EN ISO 105 B02... SONUC VE DUSUNCELER :Raporun birinci sayfasında tammı yapılmış olaırı Makine HabIarı numunesi üzerinde laboratuanmızda TS 11988/Şubat 2002 sayılı Türk Standardına göre inceleme yapılmış "SAMUR HALILARI SAN. VE Tİc.AŞ." fırmasımn "SAMUR" markalı numunesinden yapılan muayene ve deneyler yönünden sonuç alınmıştır. Numunelerin geliş şekli: Mühürlenerek kargo ile gönderilmiştir. Akreditasyon kapsamında olan deneyler "*,, işareti konularak gösterilmiştir. Deney metodundan sapma, ekleme veya çıkarmalar: -- Deneye ait çevre şartlan: 20±2 oc, %65±4 bağıl nem Ölçüm belirsizliği (isteniidiyse ):-- Rapor 3 nüsha olarak düzenlenmiştir. Bu rapor sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir. Deney rapor ekleri: Numune İade Formu -1 Ad. Not 1: Bu deneyler firma tarafindan talep edilmemişti. Not 2:Bu semboller CEN (TSE bu kurumun tam üyes dir) tarafından üretilmiştir. Sadece Müdürlüğümüzün laboratuvanndan, kullanım sımfı.konfor (lüks) derecesi, sımf özellikleri, tammlayıcı ve temel özellik tespiti deneyleri ve olumlu deney sonucu alınması şartıyla firmalarca kullanılabilir. Not 3:Logolar 'da verilen şekillere göre birebir aynı olarak kullanılması gereklidir Not 4:Sürtünmeye karşı renk haslığı deneyi sürtme bezi ve numuneler 24 saat standard atmosfer koşullannda şartlandınldıktan sonra 19 mm x 25,4 mm boyutlannda dikdörtgen şeklinde köşeleri yuvarlatılınış sürtme yüzeyine sahip sürtme ayağı kullanarak yapılmıştır F.045/ /6

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.18 TÜRKAK MARKALI DENEY RAPORLARI VE KALİBRASYON SERTİFİKALARINA İLİŞKİN REHBER Rev.00 06-2006 R20.18/Rev.00/0606 Sayfa 1/ 10 Amaç Bu Rehberin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R EK R Gürültü ve Titreşim Ek R1: Ek R2: Ek R3: Ek R4: Giriş Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları Trafik Gürültü Modellemesi İnşaat Gürültüsü ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT OTOYOL A.Ş.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 708 Nisan 2010 ICS 77.140.60 ÇELİK - BETONARME İÇİN - DONATI ÇELİĞİ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcing steel TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-2 Haziran 2009 ICS 13.220.50 YAPI MAMULLERİ VE BİNA ELEMANLARI - YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 2: YANGINA DAYANIM DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLER KULLANILARAK

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TS EN 13892-1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 862-7 EN 3-7 + A1 Temmuz 2010 ICS 13.220.10 SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 7: ÖZELLİKLER, PERFORMANS GEREKLERİ VE DENEY METOTLARI

Detaylı

TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TARİHÇE Kasım 1990 tarihinde, Gazbeton Üreticileri Birliği adı altında gazbeton üreticisi firmalar tarafından kurulmuştur. 2000 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile TÜRKİYE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

ARMATÜRDE STANDARTLAR VE GARANTİ UYGULAMASI

ARMATÜRDE STANDARTLAR VE GARANTİ UYGULAMASI 341 ARMATÜRDE STANDARTLAR VE GARANTİ UYGULAMASI Ahmet COŞAN ÖZET Bu bildiride armatür sektörü ile ilgili Türk standartları ele alınmış, standartların durumu, güncelleştirilmesi ve AB ye giriş sürecinde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 590 + A1 Haziran 2010 ICS 75.160.20 OTOMOTİV YAKITLARI DİZEL (MOTORİN) GEREKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods TS EN

Detaylı

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR Cilt E Kısım 103 Malzeme Kuralları 2006 İçindekiler III-1 Kısım 103 Malzeme Kuralları Bölüm 1 - Genel Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. Kısaltmalar... 1-1 C. Prensipler ve Test Yöntemleri...

Detaylı

TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe

TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe TS 862 Resmi Gazete 22.02.2001 Perşembe Sayı: 24326 (Asıl) Tebliğ Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/5-6) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Nisan 1997 PAZAR. Yönetmelik

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Nisan 1997 PAZAR. Yönetmelik T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Nisan 1997 PAZAR Sayı: 22963 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 03.01.2012 2 07.04.2014 2011/305/AB CPR çıkartıldı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3075 Kasım 2001 ICS 67.080.10 İÇ FINDIK Hazelnut kernels TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 825 Mayıs 2008 ICS 91.120.10 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Alüminyum un Sülfürik Asit Esaslı Eloksal Kaplanması (Anodizasyon) için QUALANOD Spesifikasyonu

Alüminyum un Sülfürik Asit Esaslı Eloksal Kaplanması (Anodizasyon) için QUALANOD Spesifikasyonu Alüminyum un Sülfürik Asit Esaslı Eloksal Kaplanması (Anodizasyon) için QUALANOD Spesifikasyonu Güncelleme 12 Ağustos 2013 1 Temmuz 2007 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş olan Qualanod Spesifikasyonları, bu güncelleşmenin

Detaylı

ICS: 91.040.01 TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat 1991

ICS: 91.040.01 TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat 1991 Resmî Gazete Sayı : 26419 İçişleri Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211)

HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211) Resmi Gazete Tarihi Sayısı İlk Yayın 10.04.2002 24722 1. Değişiklik

Detaylı

SÜMEYYA DALCI YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜMEYYA DALCI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MAKİNE HALISI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN HALI PERFORMANSINA OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Bu şartname, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu şartnamede cam elyafı

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 01 16.07.2014 Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden

Detaylı

UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması

UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması UTO 2015 / 039 EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT İTB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı