BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 27. GRUP PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 04/11/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 1. Levator palpebra superiorisin alt göz kapağındaki analoğu hangisidir? ) Tars B) Septum C) Orbicularis oculi D) Whitnall ligamanı E) Kapsulopalpebral fasya 6. Fasiyal sinir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yüzde 5 dalı vardır. B) Frontal dal temporal kas içerisinde seyreder. C) Frontal dal temporal arter anterior dalı ile seyreder. D) Marjinal mandibular dal mandibula angulusunun 1 cm üzerinde seyreder. E) Bukkal dal hasarında % 70 e varan kollateral innervasyon paralizi engelleyebilir. 2. Horner sendromunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Blefaroptozis B) Midriazis C) Enoftalmi D) Fasiyal anhidrozis E) Miosis 7. Jessner Peel solüsyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Salisilik asit B) Laktik asit C) Resorsinol D) Etanol E) Glikolik asit 3. şağıdakilerden hangisi kemik orbitada bulunmaz? ) Sfenoid B) Etmoid C) Os nasale D) Palatin E) Lakrimal 8. Erişkinde Tip I /Tip III kollajen oranı nedir? ) 6/1 B) 5/1 C) 4/1 D) 3/1 E) 2/1 4. Botulinum toksin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Etkisi sürelidir. B) Kemodenervasyon yapar. C) setil kolin salınımını inhibe eder. D) Ptozis yan etkisi beta adrenerjikler ile tedavi edilebilir. E) Botulinum toksin kozmetik amaçlı kullanılabilir. 9. Saç follikülüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) najen faz 3 yıl sürer. B) Telojen faz 3-4 ay sürer. C) Katajen faz 4-6 ay sürer. D) najen, katajen ve telojen fazları vardır. E) Skalpteki saçların % 90 ı anajen fazındadır. 5. Werner Sendromuyla ilgili yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? ) Otozomal dominant geçişlidir. B) Kardiak hastalık bulunur. C) Mikrognati mevcuttur. D) Cerrahi önerilmez. E) Kellik mevcuttur. 10. Tümesan solüsyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Lidokain B) % 8.4 bikarbonat C) Epinefrin D) % 0.45 NaCl E) drenalin 2

3 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 11. Jinekomasti etiyolojisinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz? ) Yanık B) Hipergonadizm C) Estrojen artması D) Tiroid hastalıkları E) zalmış androjen 15. Posttravmatik enoftalminin en sık görülen sebebi hangisidir? ) Yağ atrofisi B) Ligaman yırtılması C) Orbita taban defekti D) Yumuşak doku kontraktürü E) Kemiksel orbitanın hacminin artması 12. Memenin dominant arteri hangisidir? ) İnterkostal arter B) Torakodorsal arter C) Lateral torasik arter D) İnternal torasik arter E) Torakoakromial arter 16. Goldenhar sendromuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Mikrotia görülür. B) Epibulbar dermoid görülür. C) Çoğunlukla bilateral görülür. D) Diğer adı oküloaurikulovertebral displazidir. E) Yüzün yumuşak ve kemik yapılarının asimetrisi görülür. 13. Skafosefali hangi sütür sinositozunda görülür? ) Sagittal B) Metopik C) Lambdoid D) Bilateral koronal E) Ünilateral koronal 17. şağıdakilerden hangisi embriyolojik yapılar tragus ve dış kulak helik kökünü yapar? ) 1. brankial ark B) 1. brankial kleft C) 1. faringeal cep (pouch) D) 2. brankial ark E) 2. brankial kleft yaşında bayan hasta ortognatik cerrahi öncesinde sefalometrik analizde SNB açısının düşük ve SN açısının normal olduğu saptanıyor. Bu bulgular hangi tanıyla uyumludur? ) Maksilla protrüzyonu B) Mandibula retrüzyonu C) Mandibula protrüzyonu D) Mandibula psödoprognatisi E) Maksilla protrüzyonu ve mandibula retrüzyonu yaşında kadın hasta künt yüz travmasından 6 ay sonra çenede ağrılı ses (click) şikâyetiyle başvurmaktadır. Travma sonrası grafilerde fraktür saptanmamıştır. Bir sonraki yaklaşımınız ne olur? ) rtroskopi B) Tomogram C) Dijital anjiografi D) Bilgisayarlı tomografi E) Manyetik rezonans görüntüleme 3

4 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ yaşında bayan hasta gözüne tenis topu çarpması sonrasında sol anterior yanakta uyuşukluk şikayetiyle başvurmaktadır. Bunun sebebi nedir? ) Yanakta ödem B) İnfraorbital rim fraktürü C) Korpus zigoma fraktürü D) Orbital tabanda infraorbital sinir yaralanması E) İnfraorbital sinirin foramen distalinde sıkışması yaşında bayan hastada yüz germe sonrası kulak lobülünde hissizlik mevcut. Hangi sinir hasarı sebebidir? ) urikularis magnus B) urikulatemporal sinir C) Posterior aurikuler sinir D) Vagusun aurikuler sinir dalı E) 1. Servikal sinir ventral ramusu 20. Palatin kemik hangisinde bulunur? ) Burun B) Orbita C) Hamulus D) Dental ark E) nterior nazal spin cm ve daha küçük alt dudak karsinomu olan hastaların radyoterapi ile tedavisinde ne oranda kür-tedavi sağlanabilir? ) % 10 B) % 25 C) % 50 D) % 75 E) % Trigeminal sinir hasarında hangi kas fonksiyonu bozulur? ) Stilohyoid B) Stilofarengeus C) Palatofarengeus D) Tensor veli palatini E) Levator veli palatini 25. şağıdakilerden hangisi maksiler dişler en uzun köklere sahiptir? ) Santral insizor B) Lateral insizor C) Kuspid D) 1. Bikuspid E) 1. Molar 26. Medial orbital duvarın en büyük kısmını hangi kemik yapar? yaşında erkek hastanın posterior boyun üçgeninde malign kitle eksizyonunu takiben vertebra kemikleri ekspozedir. Trapez flep hangi durumda kullanılmamalıdır? ) Oksipital arter oklüzyonu B) Vertebral arter oklüzyonu C) Geçirilmiş ipsilateral radikal boyun disseksiyonu D) Geçirilmiş ipsilateral karotis endarterektomi E) İpsilateral sirkumfleks skapuler arter oklüzyonu ) Etmoid B) Palatin C) Maksilla D) Sfenoid E) Lakrimal 27. Mental sinirin blokajı hangi diş apeksinde yapılır? ) Santral insizor B) Kuspid C) 2. Bikuspid D) Lateral insizor E) 1. Molar 4

5 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 28. Frankfort horizontal çizgisi nereden geçer? ) SN-SNB B) Sella-nasion C) Gonion-pogonion D) Porion (tragus)-orbitale E) Porion (tragus)-nasion 33. Pierre-Robin sekanslı 1 yaşındaki çocuktaki çene deformitesi hangisidir? ) Brakignati B) Hypoplazi C) Mikrogeni D) Mikrognati E) Retrognati yaşında erkek hastada, mandibuler dişlerin gevşemesine sebep olan hızlı büyüme gösteren osteojenik sarkom tanısı konmuştur. Tedavi yaklaşımı ne olmalıdır? ) Brakiterapi B) Kemoterapi C) Radyoterapi D) Radikal eksiyon E) Radikal eksizyon ve takiben kemoterapi-radyoterapi 30. Minor tükrük bezi malignansileri en çok nerede görülür? ) Bukkal moza B) Damak C) Dudak D) ğız tabanı E) Dil 34. Kulağın üst kranial tarafının duyusunu hangisi sağlar? ) Vagus rnold dalı B) Lesser oksipital sinir C) urikulotemporal sinir D) N. urikularis magnusun posterior dalı E) Nervus auricularis magnus anterior dalı 35. Poland sendromuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Familial geçiş gösterir. B) Sporadik olarak görülür. C) Pektoralis major kas hipoplaziktir. D) İpsilateral el anomalileri görülebilir. E) Göğüs duvarı anomalileri unilateral olarak görülebilir. 31. şağıdakilerden hangisi çiğneme kası değildir? ) Buksinator B) Lateral pterigoid C) Masseter D) Medial pterigoid E) Temporalis 36. Liposuction ile birlikte yapılan abdominoplastinin en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Enfeksiyon B) Yara ayrılması C) Sinir yaralanması D) Seroma gelişmesi E) Suprapubik cilt nekrozu 32. Saç folikülleri skalpin hangi tabakasında bulunur? ) Epidermis B) Papiller dermis C) Retikuler dermis D) Subkutan tabaka E) Galea aponörotika 5

6 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 37. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Nevoid bazal hücreli karsinoma Gorlin sendromudur. B) Dermatofibroma protuberans yaşlar arasında görülür. C) Gorlin sendromunda odontojenik mandibuler kistler görülebilir. D) Xeroderma Pigmentozum otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. E) Bazex sendromu X kromozom geçişli (X-linked) bir sendromdur yaşında bayan hasta burun kemeri düzeltilmesini ve burun ucunun inceltilmesini-şekillendirilmesini arzulayarak, kozmetik rinoplasti talep etmektedir. Bu hastada aşağıdaki faktörlerden hangisi optimum sonuç alınmasını azaltacaktır? ) kdenizli olmak B) çık teknik ile rinoplasti yapılması C) Günde yarım paketten fazla sigara içmek D) Kartilajdan çok kemik kemer (hump) olması E) Belirgin sebase bezlerin (gland) olduğu kalın deri bulunması 38. Bilateral TRM flep yapılan bir hastada, umbilikus arteryel dolaşımı nereden sağlanır? ) DIE B) Ligamentum teres C) Subdermal pleksus D) Subkutan yağ doku E) Lateral umbilikal ligaman 42. ğız tabanı SCC tümörü nedeniyle rezeksiyon yapılan hastada, hangi serbest flep vaskülarize kemik ve duyulu deri adası sağlar? ) İliak krest flep B) Lateral arm flep C) Parascapular flep D) Radial ön kol flebi E) Serratus anterior flep 39. Erkek tipi alopesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) najen faz uzamıştır. B) Telojen faz uzamıştır. C) Genetik yatkınlık yoktur. D) Testosteron artması vardır. E) Genetik dökülme yatkınlığı olan saç foliküllerinde 5 alfa reduktaz aktivitesinin azalması vardır. 43. Dudak dolgunluğu isteyen bir hastaya asellüler dermal homogreft kullanılacaktır. Greftin yerleştirilmesi için en uygun anatomik alan hangisidir? ) İntramuskuler B) Gingival doku altı C) White roll boyunca subdermal D) White roll boyunca submucosal E) Islak/kuru (wet/dry) vermilyon sınırı boyunca submukozal 40. Üst göz kapağında yağ yastıkçıkları (fat pads) hangi oluşumun anteriorundadır? ) Müler kas B) Orbital septum C) nterior lamella D) Orbikularis okuli E) Levator aponöroz 44. şağıdakilerden hangisi deri grefti çocuğun büyümesiyle orantılı bir şekilde büyür? ) Kıkırdak greft B) Epidermal greft C) Tam kalınlıkta deri grefti D) Kısmi kalınlıkta deri grefti E) Kültüre edilmiş epitelyal otogreft 6

7 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 45. Ters akımlı radyal önkol flebinde venöz dönüş hangi yolla olur? ) Radyal vena komitantes B) Unlar vena komitantes C) ksesuar sefalik ven D) Sefalik ven E) Bazilik ven 50. Port wine lekesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Branham bulgusu vardır. B) Kapiller malformasyondur. C) Fasiyal sinir dağılımında görülebilir. D) bdusens sinir dağılımında görülebilir. E) Tedavi edilmezse koyulaşma görülebilir. 46. Trigeminal sinir trasesi üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur? ) Efelis B) Ota nevus C) Ito nevus D) Blue nevus E) Jadassohn-sebase nevusu 51. Tam kat deri greftinin hangi özelliği yara kontraksiyonun inhibisyonunu en yüksek oranda engeller? ) lıcı alandaki kas varlığı B) Epidermis-dermis oranı C) lıcı alanın cilt kalınlığı D) Greftteki dermis oranı E) Tüm greftin kalınlığı 47. Kronik bası yarası olan paraplejik hastalarda en sık ölüm sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ) Ürosepsis B) Pulmoner sepsis C) Böbrek yetmezliği D) Pulmoner thromboembolizm E) Sepsis (bası yarasınma sekonder) 52. Kulağın kısmi kalınlıktaki akut yanıklarında hangi yaklaşım en uygundur? ) Mafenid asetat B) Gümüş sulfadiazin C) Gümüş nitrat uygulaması D) Yara debridmanı ve atelleme E) Eskar eksizyonu ve greftleme 48. şağıdakilerden hangisi yara iyileşmesinde epitelyumizasyonu engeller? ) FGF B) EGF C) Tretinoin D) İsotretinoin E) Keratinosit büyüme faktörü 53. Vastus lateralis kas flebi hangi bölge için uygun olmayabilir? ) setabulum B) Kasık C) Diz D) Perineum E) Trokanter 49. şağıdakilerden hangisi bölge travma sonrası keloid gelişmesine en yatkındır? ) Göz kapağı B) Genital bölge C) Üst kol D) vuç içi E) yak tabanı 54. Önkol kompartment sendromunda, hangi kaslar iskemik hasar için en yüksek risktedir? ) FPL ve FDP B) FDP ve FCU C) ECU ve FDS D) FDS ve Palmaris Longus E) P. Teres ve brakioradialis 7

8 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 55. lt ekstremitede plantaris kas bulunmama oranı hangisidir? ) % 5 ten az B) % C) % D) % E) % yaşında erkek hastada 1. parmak metakarpofalengeal eklem dorsal yüzünde kesi mevcuttur. Fizik muayenede 1. parmak interfalangeal eklem ekstansiyon yapamamaktadır. Tedavi ne olmalıdır? ) 1. parmağın duyu eğitimini yapmak B) Ödemi kontrol altına almak C) Cildi primer sütüre etmek D) EPL kesisini onarmak E) MP eklem artrodezi yaşında erkek hastada sol el 5. parmakta doğumdan beri giderek kötüleşen PIP eklem fleksiyon kontraktürü mevcuttur. Travma ya da başka bir hastalık öyküsü bulunmamaktadır. Hastada PIP eklemde sertlik var ancak parmakta ağrı yoktur. Tanı nedir? ) SLE B) Klinodaktili C) Skleroderma D) Simbrakidaktili E) Kamptodaktili yaşında erkek hastada 3, 4 ve 5. parmaklarda orta derecede Dupuytren kontraktürü mevcuttur. MP eklem seviyesinde 4. ve 5. parmaklarda abduksiyon kısıtlılığı mevcuttur. şağıdaki hangi oluşumun Dupuytren kontraktürü buna sebep olur? ) Spiral bandlar B) Cleland ligamanı C) Natatory ligaman D) Grayson ligamanı E) Pretendinöz bantlar 60. kut paronişial enfeksiyondan sorumlu patojen organizma hangisidir? ) Kandida albikans B) Stafilokokus aureus C) Hepes simpleks virüsü D) Mikobakterium marinum E) Psödomonas aureginosa 61. Embriyolojik gelişim esnasında parmaklar arasındaki hücrelerin fizyolojik ölümünün inhibisyonuyla hangi anomali gelişir? ) Sindaktili B) Fokomeli C) Polidaktili D) Cleft (yarık) el E) Constriction band sendromu 58. natomik enfiye çukurunun (snuff box) volar sınırını oluşturan tendonlar hangileridir? ) PB ve EPL B) PL ve EPB C) EDC ve EIP D) EPL ve PL E) FCR ve FPL 62. şağıdakilerden hangisi ester tipi lokal anestezik değildir? ) Prokain B) Tetrakain C) Benzokain D) Kokain E) Lidokain 8

9 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 63. Kaç tane sinir dalı parmak uçlarını innerve eder? ) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) Tenar atrofi hangi sinir palsisinde görülür? ) Ulnar B) Radyal C) Medyan D) Superfisyel radyal E) Posterior interosseus 64. şağıdaki hangi amputasyon dijital replantasyon endikasyonu değildir? ) Başparmak B) Multiple parmak C) Bilek ya da önkol D) Multiple seviyeli amputasyon E) Sublimis distalinde tek parmak 69. Superior orbital fissur sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? ) Ptozis B) Midriazis C) Proptozis D) Kranial III paralizi E) Kranial sinir I paralizi 65. Sıcak iskemiye en duyarlı doku hangisidir? ) Kas B) Sinir C) Kemik D) Deri E) Tendon 70. şağıdakilerden hangisi pediküllü flep üzerinde kemik grefti olarak kullanılmaz? ) Trapezius ile skapula B) Pektoralis major ile kosta C) Latissimus dorsi ile kosta D) LT uyluk flebi ile femur E) SKM kas flebi ile klavikula 66. şağıdakilerden hangisi donor sinir grefti olarak kullanılamaz? ) Sural sinir B) Dijital sinir C) Superfisyel radyal sinir D) Superfisyel peroneal sinir E) Posterior interosseoz sinir 71. Hemanjioma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Ülserasyon görülebilir. B) 5 mm marjinle eksize edilmelidir. C) Vasküler endotelin benign tümörüdür. D) Çocukta en sık görülen vasküler neoplazmadır. E) Regresyondan sonra hipopigmentasyon görülebilir. 67. Motor sinir hasarında aşağıdakilerden hangisi beklenmez? ) trofi B) Güçsüzlük C) Fonksiyon kaybı D) EMG de denervasyon bulguları E) İkinokta diskriminasyonunda azalma 72. Trigonosefali hangi sinositozda görülür? ) Metopik sütür B) Sagittal sütür C) Lambdoid sütür D) Bilateral koronal sütür E) Tek taraflı koronal sütür 9

10 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 73. Mandibuler hipoplazi, epibulbar dermoid, mikrotia ve vertebral anomaliler hangi sendromu tarifler? ) Nager sendromu B) Pfeiffer sendromu C) Poland sendromu D) Goldenhar sendromu E) Parry-Romberg sendromu 77. Doku ekspansiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Dermis incelir. B) Epidermis kalınlaşır. C) İki operasyon gerektirir. D) Ekspande doku duyuludur. E) İnsizyonun altına ekspander yerleştirilmesi idealdir. 74. Velofarengeal kapanmada en önemli kas hangisidir? ) Muskulus uvula B) Palatoglossus C) L. Veli palatini D) Palatofarengeus E) Tensor veli palatini 78. Konjenital el deformiteleri sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Duplikasyon B) Formasyon bozukluğu C) Farklılaşma bozukluğu D) Seperasyon bozukluğu E) Konstriktif band sendromu 75. Velofarengeal yetmezlik sebepleri arasında hangisi yoktur? ) Submukoz kleft B) Hipertrofik tonsil C) Nörojenik sebepler D) Post adenoidektomi E) Çene sliding osteotomisi 79. Elin en sık görülen konjenital anomalisi hangisidir? ) Duplikasyon B) Brakidaktili C) Makrodaktili D) Klinodaktili E) Konstriktif band sendromu 76. Otoplasti sonrası en sık görülen komplikasyon hangisidir? ) Hematoma B) Enfeksiyon C) İşitme kaybı D) Deformitenin nüks etmesi E) Dışkulak yolu obstrüksiyonu 80. Makrodaktili ile ilgili olmayan hangisidir? ) Nörofibromatozis B) Proteus sendromu C) Vasküler malformasyonlar D) Multipl herediter egzostoz E) Frederickhousen sendromu 81. Hemanjiom en sık hangi bölgede görülür? ) Gövde B) El C) Baş-boyun D) Bacak E) kciğer 10

11 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 82. Çocuklukta en sık görülen parotis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? ) Mikst tümör B) Hemanjioma C) Pleo. denoma D) Warthin tümörü E) denokistik karsinom 87. Paramedian alın flebinde pedikül hangisidir? ) nguler arter B) Oftalmik arter C) Supraorbital arter D) Supratroklear arter E) S.Fisiyel temporal arter 83. Steroidin yara iyileşmesini bozan etkisi hangi vitaminle tedavi edilebilir? ) Vitamin K B) Vitamin C C) Vitamin E D) Vitamin B12 E) Vitamin 88. En güvenilir serbest flep monitorizasyonu hangisidir? ) Yüzeyel sıcaklık ölçümü B) Klinik değerlendirme C) Pulse oksimetre D) Fluorometri E) Doppler 84. Deri greftlerinin tutmamasından hangisi sorumlu olamaz? ) Seroma B) Hematom C) Enfeksiyon D) Dermal elastin sayısının az olması E) 1 santimetre küpte 10 üzeri 5 ten fazla bakteri olması 89. Heparin koagülasyonu nasıl engeller? ) Siklooksijenaz enzimine etki ederek B) ntithrombin 3 aktivitesini arttırarak C) Platelet aktivitesini azaltarak D) F-X i etkileyerek E) VWF etkileyerek 85. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Otogreft izogreft demektir. B) İzogreft ikizlerden alınabilir. C) llogreft heterogreft demektir. D) Xenogreft farklı türlerden alınır. E) Homogreft aynı türlerden alınmalıdır. 90. DIEP flepte hangi ven kurtarıcıdır ve korunmalıdır? ) İnternal torasik ven B) Derin sirkumfleks iliak ven C) Derin inferior epigastrik ven D) Superior sirkumfleks iliak ven E) Superfisyal inferior epigastrik ven 86. Plazmatik imbibisyon ne kadar sürer? ) 12 saat B) 24 saat C) saat D) saat E) 4 gün 91. Yanık yatış endikasyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) Yüz yanıkları B) Kimyasal yanıklar C) İnhalasyon yanıkları D) 1. derece % 25 yanık E) 3. derece % 10 yanık 11

12 PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ 92. Yanıkla ilgili yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? ) Lipoliz olur. B) Kortizol artar. C) Makrofaj artar. D) İmmünoglobülinler azalır. E) Lizozomal enzimler azalır. 97. Eksternal nazal valvi hangisi oluşturmaz? ) Nazal sill B) Kolumella C) lar kanat D) Soft triangle E) Üst lateral kartilaj 93. İnfraorbital sinir innervasyon alanı içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) lt dudak B) Kolumella C) Üst dudak D) Yanak mediali E) Lateral nazal duvar 98. Blefaroplasti sonrası kuru göz sendromuna aşağıdakilerden hangisi yol açmaz? ) Katarakt B) Eksoftalmos C) Sklerol show D) Maksiler hipoplazi E) lt göz kapağı hipotonisi 94. lt ekstremite kompartmanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) Lateral B) İnferior C) nterior D) Derin posterior E) Superfisyal posterior 99. Bilateral kondil fraktüründe aşağıdakilerden hangisi görülür? ) Overjet B) Overbite C) Crossbite D) Posterior bite E) nterior open bite 95. Tibia orta 1/3 için hangisi kullanılamaz? ) Soleus B) Hemisoleus C) Ponten flebi D) Serbest flep E) Pediküllü nterolateral uyluk flebi 100. Medial nasal prosesten aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? ) Kolumella B) Tip C) lar kartilaj D) Premaksilla E) Filtrum 96. Yüz germe esnasında en sık hasar hangi fasiyal sinir dalında olur? ) Temporal B) Bukkal C) Marjinal D) Zigomatik E) Marjinal 12 TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ.

13 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

14 4 KSIM 2012 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 27. GRUP: PLSTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRHİ SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. e 2. b 3. c 4. d 5. a 6. d 7. e 8. a 9. c 10. d 11. b 12. d 13. a 14. b 15. e 16. c 17. a 18. e 19. d 20. b 21. d 22. c 23. a 24. e 25. c 26. a 27. c 28. d 29. e 30. b 31. a 32. d 33. e 34. b 35. a 36. d 37. e 38. d 39. b 40. e 41. c 42. b 43. e 44. c 45. a 46. b 47. c 48. d 49. c 50. a 51. d 52. a 53. c 54. a 55. b 56. d 57. e 58. b 59. c 60. b 61. a 62. e 63. b 64. d 65. a 66. b 67. e 68. c 69. e 70. d 71. b 72. a 73. d 74. c 75. e 76. d 77. e 78. d 79. a 80. e 81. c 82. b 83. e 84. d 85. c 86. c 87. d 88. b 89. b 90. e 91. d 92. c 93. a 94. b 95. e 96. b 97. e 98. a 99. e 100. c

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 22. GRUP NEFROLOJİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 29/08/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 29/08/2015 Saat: 11.00 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BKNLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ OTORLU TŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINVI 29/08/205 Saat:.00 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... 6. GRUP DYLRIN DİKKTİNE!.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 29/08/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 29/08/2015 Saat: 11.00 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKLIĞI ÖLÇME, DEĞERLEDİRME VE SIV HİZMETLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SIVI 29/08/205 Saat:.00 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik o :... 6. GRUP DYLRI DİKKTİE!.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 27/06/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 27/06/2015 Saat: 11.00 İTPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TŞIT SÜRÜCÜ URSİYERLERİ SINVI 27/06/205 Saat:.00 dı ve Soyadı :... T.C. imlik No :... 6. GRUP DYLRIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 15/04/2012 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 22. GRUP NEFROLOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN DİKKATİNE!

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 08/02/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 30. GRUP RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 21/10/2012 dı

Detaylı

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI K TURU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ

Detaylı