DEFAM. Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEFAM. Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi"

Transkript

1 DEFAM Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 Merkezimiz 29 Nisan 2011 Cuma günü T.C. Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle resmen kurulmuştur.

3 Merkezin amacı ve faaliyet alanları: a) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak, Merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak, b) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak,

4 c) Araştırma sonuçlarını duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya sürecin üretim aşamasına geçmesi için gerekli donanım, sistem ve özellikleri belirlemek, öncü tesisler kurmak, ç) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak, d)üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin belirlenmesine ve denetimine, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

5 e) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek, f)yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için maddi destek sağlamaya çalışmak g) Türkiye ve bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırmalara öncelik vermek üzere fen ve mühendislik bilimleriyle ilgili araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak,

6 ğ) Araştırmacıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumlar varsa ortadan kaldırmaya çalışmak, h) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkan hazırlamak, öneriler geliştirmek, ı) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

7 Merkezimizin Yönetim Organları : a) Müdür b) Müdür yardımcısı c) Yönetim Kurulu ç) Danışma Kurulu

8 DEFAM Yönetim Kurulu Prof.Dr. Enver Atik Makine Mühendisliği Birim Sorumlusu Prof. Dr. Neriman Bağdatlıoğlu Gıda Mühendisliği Birim Sorumlusu Doç.Dr. Mustafa Oskay Biyoloji Bölümü Birim Sorumlusu Doç.Dr.Ahmet ÇETİN Fizik Bölümü Birim Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Pınar Mızrak Özfırat Endüstri Mühendisliği Birim Sorumlusu Yrd.Doç.Dr Süleyman Koçak Kimya Bölümü Birim Sorumlusu

9 DEFAM Danışma Kurulu Doç. Dr. Selim UZUNOĞLU (DEFAM Müdürü) Prof. Dr. Enver ATİK ( Makine Mühendisliği ) Prof. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU (Gıda Mühendisliği ) Doç. Dr. Mustafa OSKAY (Biyoloji Bölümü ) Doç.Dr. Ahmet ÇETİN(Fizik Bölümü ) Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOÇAK (Kimya Bölümü ) Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU (Bilgisayar Mühendisliği ) Yrd. Doç. Dr. Emre YALAMAÇ (Malzeme Mühendisliği ) Yrd. Doç. Dr. Erkan KANTAR (İnşaat Mühendisliği Birim ) Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL (Elektrik-Elektronik Mühendisliği ) Yrd. Doç. Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT (Endüstri Mühendisliği )

10 DEFAM Personeli: Müdür: Doç. Dr. Selim UZUNOĞLU 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi ile görevlendirilen personeller Uzman araştırmacı : Hafize DİLEK Araştırma Görevlisi: Mustafa CİTTAN Özel kalem: Şevkiye GERGEN Bilgi İşlem Sorumlusu: Çağlar KARACA Hizmetli memur: Muhammed ÇOLAK

11 Müdür Doç.Dr. Selim UZUNOĞLU Uzman Araştırmacı Hafize DİLEK Araştırma Görevlisi Mustafa CİTTAN Özel Kalem sekreter Şevkiye GERGEN Hizmetli Personel Muhammed ÇOLAK Bilgi İşlem Sorumlusu Çağlar KARACA

12 MÜDÜR Doç.Dr. Selim UZUNOĞLU

13 Uzman Araştırmacı Hafize DİLEK Görev ve Sorumlulukları Laboratuardaki sorumlu olduğu cihazların kullanımı Laboratuardaki her türlü deneysel çalışmalar Cihazların eğitimi ve çalışma prensipleri hakkında bilgi edinme Laboratuarın işleyişinden ve düzeninden sorumlu Yapılacak olan analizlerin yöntem geliştirmesinden ve araştırmasından sorumlu Laboratuarda oluşabilecek her türlü olumsuzluk karşısında önlem almak.

14 Araştırma Görevlisi Mustafa CİTTAN Görev ve Sorumlulukları Laboratuardaki sorumlu olduğu cihazların kullanımı Laboratuardaki her türlü deneysel çalışmalar Cihazların eğitimi ve çalışma prensipleri hakkında bilgi edinme Laboratuarın işleyişinden ve düzeninden sorumlu Yapılacak olan analizlerin yöntem geliştirmesinden ve araştırmasından sorumlu Laboratuarda oluşabilecek her türlü olumsuzluk karşısında önlem almak.

15 Bilgi İşlem Sorumlusu Çağlar Karaca Görev ve Sorumlulukları sitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak Mevcut veri tabanını zenginleştirmek DEFAM daki bilgisayar sistemlerindeki olası problemleri çözmek DEFAM ın ihtiyacına göre program tasarlamak Gerektiğinde DEFAM daki cihaz eğitimlerini almak ve personele yardımcı olmak

16 Özel Kalem-Sekreter Şevkiye Gergen Görev ve Sorumlulukları Gelen-giden evrak v.s yazıp bir klasörde toplayıp ilgili kişilere tasnif etmek. Telefon, fotokopi ve fax trafiğini yönetmek. Cihazlara ait Taşınır işlem fişi ve zimmet fişi hazırlayıp ayniyat klasörü oluşturmak. DEFAM ile ilgili gerekli malzemeleri veya yapılması gereken işler hakkında yazı yazıp Rektörlükle paralel çalışmak. Gerektiğinde mevcut personele ve misafirlere çay-kahve ikramı yapmak.

17 Yardımcı Personel-Hizmetli Muhammed Çolak Görev ve Sorumlulukları Bütün laboratuar ve idari büroların temizliğini yapmak. Bahçe temizliğini yapmak ve bahçeyi çimlendirmek. Mevcut personele ve misafirlere çay-kahve ikramı yapmak. Rektörlüğe gerekli yazıları teslim etmek. DEFAM a gelen malzemeleri laboratuarlara yerleştirmek.

18 2011 de alınan cihazlarımız CİHAZ NO CİHAZ ADI (2011 de alındı) 1 ICP/MS Cihazı 2 Shaker 3 Kondüktometre (x2) 4 ph Metre (x5) 5 LC/MS/MS Kütle Spektrometresi 6 Çalkalamalı-soğutmalı İnkübatör 7 Döner Buharlaştırıcı (x2) 8 Vakum Pompası (x3) 9 Ultra Saf Su Sistemi 10 Etüv (x4) 11 Analitik Terazi (x3) 12 Elektronik Terazi (x3) 13 UV-Vis Spektrofotometresi 14 Vakum Filtrasyon Düzeneği 15 Tüp Çalkalayıcı (Vortex) (x4) 16 Pastör Fırını 17 Ayarlanabilir Mikropipet Seti (x2)

19 CİHAZ NO CİHAZ ADI (2011 de alındı) 18 Şarjlı Pipetör (x2) 19 Derin Dondurucu (-20) Tek Kapılı (x2) 20 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (x8) 21 Baca Gazı Analiz Cihazı 22 Elek seti 23 Kontrol Üniteli Su Banyosu (x4) 24 Liyofilizatör 25 GC-MS 26 Buz Makinası 27 Isıl işlem fırınları 28 Çift Kapılı Buzdolabı (x3)

20 CİHAZ NO CİHAZ ADI (2012 de alınacaklar) 29 Voltametri 30 Baca Toz Örnekleme Sistemi 31 Fluoresans Emisyon Spektrofotometresi 32 FT-IR Spektrofotometresi 33 Isıl işlem fırınları 34 X ışını Difraksiyon (XRD) Sistemi 35 Universal sertlik ölçme cihazı 36 Mikro sertlik ölçme cihazı 37 Nano-mikro mekanik test cihazı 38 DTA-TG Analizörü 39 Darbe test cihazı

21 CİHAZ NO CİHAZ ADI (2012 de alınacak) 40 Mikrodalga Bozundurma Sistemi 41 Metalografi cihazı 42 İvme ölçer kuvvet ölçer 43 Soğutmalı Santrifüj (x2) 44 Etüv (x3) 45 Analitik Terazi (x3)

22 CİHAZ NO CİHAZ ADI (2012 de alınacaklar) 46 Ultrasonik Banyo ( 3) 47 Normal İnkübatör 48 Soğutmalı İnkübatör 49 Yüksek Hızlı Sıvı Kromatografi (UFLC) 50 Lifetime Spektrofluorimetre 51 ICP-OES cihazi 52 Otoklav 53 Steril Laminar Flow Kabin ( 4) 54 İnkübatör CO2 (autosterilizasyon) ( 2) 55 Orbital Çalkalayıcı ( 2) 56 Mikroplaka Okuyucu 57 Hücre Sayım Cihazı 58 İyon Kromatografisi 59 Döner Buharlaştırıcı 60 Elek seti (x2)

23 2012 yılı alınma süreci başlatılan cihazlar Cuma günü ön değerlendirmesi yapılacak olan cihazlarımız aşağıdadır.

24 Doğrudan Temin İçin İhaleye Çıkılan Cihazlar Sıra Mazemenin / Hizmetin Cinsi Miktarı Birimi 1 Baca Gazı Toz Örnekleme Sistemi 1 Adet 2 Mikrodalga Bozundurma Sistemi 1 Adet 3 Yüksek Devirli Soğutmalı Santrifüj 2 Adet 4 Analitik Terazi 3 Adet 5 Normal İnkübatör 1 Adet 6 Soğutmalı İnkübatör 1 Adet 7 Otoklav 1 Adet 8 Karbondioksitli ( CO² li ) İnkübatör 2 Adet 9 Hücre Sayım Cihazı 1 Adet 10 Döner Buharlaştırıcı 1 Adet 11 Elek Seti 2 Adet 12 Mikrosertlik Ölçüm Cihazı 1 Adet 13 Nano - Mikro Mekanik Test Cihazı 1 Adet 14 İvme Ölçer Kuvvet Ölçer 1 Adet Yaklaşık Maliyet İçin İhaleye Çıkılan Cihazlar Sıra Mazemenin / Hizmetin Cinsi Miktarı Birimi 1 Fourier Transform Infrared Spektrofotometresi ( FT IR ) 1 Adet 2 X Işınları Difraktometresi XRD 1 Adet 3 ICP - OES Cihazı 1 Adet 4 Mikroplaka Okuyucu 1 Adet 5 İyon Kromatografi Sistemi 1 Adet 6 Steril Laminar Flow Kabin 4 Adet

25 tarihinde ihalesi yapılacak olan cihazlarımız. 1-Yüksek Hızlı Sıvı Kromatografisi (UFLC) 2-DTA-TGA 3-Floresans Emisyon Spektrofotometresi

26 CİHAZ NO CİHAZ ADI (2013 de alınacaklar ) 61 Esnek üretim sistemleri 62 Azot Tankı 63 Thermal cycler 64 Koloni Sayıcı 65 Stomacher 66 Görüntüleme Sistemi 67 Nanodrop (DNA RNA ölçümü) 68 Soğutmalı Mikrosantrifüj 69 Thermoshaker 70 Western Blot (tüm malzemeler dahil) 71 Dikey Elektroforez Sist., Semi-Dry Blotter 72 Nükleik Asit İzolasyon Cihazı 73 Inverted Faz Kontrast Mikroskop 74 Inverted Fluoresan Mikroskop

27 CİHAZ NO CİHAZ ADI (2013 de alınacaklar) 75 Soğutucu (-70 ve -86 o C Derin Dondurucu) 76 Yatay Elektroforez Sistemi ve Güç Kaynağı 77 Gerçek Zamanlı PCR Platformu (Lightcycler) 78 Kuru Blok Isıtıcı 79 Işık Mikroskobu 80 Inverted Mikroskop 81 SEM 82 GC-FID cihazı 83 Flow sitometri cihazı 84 Universal cekme-basma cihazı 85 Titresim analizoru 86 XRF cihazı (WD-X-RAY fluorescence) 87 Fast real time PCR

28 DEFAM da bulunan laboratuarlarımız ve cihazları: LAB ADI CİHAZ ADI Temel analizler lab GC-MS (Gas Chronomatograph--Mass Spectrometer) LC-MS (Liquid Chronomatograph -Mass Spectrometer) HPLC (high performance liquid chronomatograph) Liyofilizatör Soğuk oda Derin dondurucu 30oC 80 oc 150 oc

29 LAB ADI CİHAZ ADI Enstrümental lab DTA-TGA (differential scanning analyzer) (thermogravimetric anallyzer) DSC (differential scanning calorimeter) Biyoteknoloji ve biyomalzeme lab FT-IR Spektrofotometresi UV-Vis Spektrofotometresi Çift Kapılı Buzdolabı

30 LAB ADI CİHAZ ADI Mikrobiyoloji aratırma lab Çalkalamalı-soğutmalı İnkübatör Çift Kapılı Buzdolabı Soğutmalı Santrifüj Tüp Çalkalayıcı (Vortex) Pastör Fırını Şarjlı Pipetör ph Metre Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Soğutmalı Mikrosantrifüj Thermoshaker Western Blot Dikey Elektroforez Sist., Semi-Dry Blotter Nükleik Asit İzolasyon Cihazı Inverted Faz Kontrast Mikroskop Inverted Fluoresan Mikroskop Yatay Elektroforez Sistemi ve Güç Kaynağı Gerçek Zamanlı PCR Platformu (Lightcycler) Kuru Blok Isıtıcı Işık Mikroskobu Inverted Mikroskop

31 Hücre kültürü lab LAB ADI CİHAZLAR Mikroplaka Okuyucu Hücre Sayım Cihazı İnkübatör CO2 (autosterilizasyon) Moleküler biyoloji lab Çevresel analiz lab Su kirliliği atık ve su analiz lab Thermal Cycler Koloni Sayıcı Stomacher Nanodrop (DNA RNA ölçümü) ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometer) ICP-OES(Inductively coupled Optic emission spectrometer) Spektrofotometre Vakum Pompası Döner Buharlaştırıcı UV-Vis Spektrofotometresi Vakum Filtrasyon Düzeneği Kondüktometre

32 Seramik lab LAB ADI CİHAZLAR Kül fırını (ısıl işlem)1200 o C Santrifuj Voltammetri SEM - Scanning electron microscope Mineral analiz lab Hava kirliliği baca gazı analiz lab XRD (X ray diffractometer) Etüv Analitik Terazi Elektronik Terazi Elek seti Baca gazı analiz cihazı Su banyosu Ultrasonik banyo Esnek üretim sistemleri Nano-mikro mekanik test cihazı Mikro sertlik ölçme cihazı Universal sertlik ölçme cihazı Darbe test cihazı Metalografi cihazı İvme ölçer kuvvet ölçer

33 DİĞER LABORATUVARLARIMIZ Örnek kabul lab Proje geliştirme lab Luminesans tarihleme lab Moleküler yapı analiz lab İleri teknoloji malzemeleri lab İnsan faktörü mühendisliği Gıda analiz lab Mikroskopi lab

34 Laboratuvarlarımızdaki mevcut temel cihazlarımız ve kullanım amaçları ICP-MS GC-MS LC-MS/MS UV Visİble Spektrofotometresi Ultra Saf Su Sistemi

35 Kütle Spektrometresi yani MS Nedir? Kütle spektrometrisi yönteminde, atom veya moleküllerden gaz fazında iyonlar oluşturulur ve bu iyonlar kütlelerine göre birbirinden ayrılarak kaydedilir. İyonların bağıl miktarlarının (kütle/yük) oranlarına göre çizilmiş grafiğine kütle spektrumu denir.

36 Bir maddenin kütle spektrumunun elde edilebilmesi için bunun önce gaz fazına geçirilmesi ve daha sonra iyonlaştırılması gerekir. Örnek önce kütle spektrometresinin vakum altında tutulan giriş kısmına gönderilir ve madde gaz fazında değilse, ısıtılarak gaz fazına geçmesi sağlanır.

37 Kütle spektrometresinin çalışma prensibi

38 ICP-MS ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer) Endüksiyonla Çiftlenmiş Plazma kütle spektrometresi Katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniğidir. Teknik elektromanyetik indüksiyonla o K sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin iyonize edilmesi; iyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılması ve element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir.

39

40 Örnekteki tüm elementlerin derişimleri 1 ile 2 dakika arasında değişen oldukça kısa bir sürede ölçülür.icp-ms ölçüm tekniğinde sıvı ve katı örnekler çözeltiye alınarak ölçüm yapılır.

41 ICP nin Kullanım Alanları ICP yöntemi ile, çevre, gıda, su ve atık su, mineral, toprak, metalurjik örnekler ve biyolojik sıvılarda bulunan elementlerin ppb mertebelerindeki kimyasal analizi mümkündür.

42 ICP-MS cihazı ile metal, toprak, atık su, içme suyu, sanayi atıkları, çöp, plastik, petrokimya, gıda, bitki vb. bir çok madde ve atıkların analizleri yapılabilmektedir. Bu maddelerde; Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sc, Si, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, S, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th elementleri miktarsal olarak tespit edilir.

43 Analiz ve işletim prosedürleri ppb ve altı ultra iz element derişimlerini ölçecek biçimde tasarlanmıştır. Pek çok element için saptama sınırı ppb (microgram/kg) düzeyinde olup, ppt (nanogram/kg) ve ppq (picogram/kg) düzeyindeki derişimlerde uygun koşullarda ölçülebilirler.

44 ICP-MS analizlerinde kullanılan derişim birimlerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Birim Açık İfade Üstel İfade Kütlesel İfade ppm Part per million (milyonda bir parça) 10-6 miligram/kilogram ppb Part per billion (milyarda bir parça) 10-9 mikrogram/kilogram ppt Part per trillion (trilyonda bir parça) nanogram/kilogram ppq Part per quatrillion (katrilyonda bir parça) pikogram/kilogram

45 Aynı zamanda ICP-MS cihazı ile; içeriği bilinmeyen numunelerde yarı kantitatif tarama ile element tayinleri yapılarak madde içeriğinde yukarıda belirtilen elementlerin olup olmadığı tespit edilebilmektedir. ICP-MS cihazı ağır metal analizleri ve eser element tayinleri için uygundur.

46 Örnek Uygulamalar Asidik bir çözelti içersinde çözündürülmüş bir metalurjik curuf atığında element tayini (Na, Mg, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, As...vs) İçme suyu örneklerindeki eser elementlerin (B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu...vs) tayini Toprak ve sediment örneklerindeki eser elementlerin (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb) tayini Kan örneklerinde Hg, Pb ve Cd tayini

47 Çözelti-ICP-MS analizlerinde gereksinilen minimum örnek hacmi örneğin derişimine bağlıdır. Örneğin musluk suyu derişimine sahip bir çözeltinin 5 ml lik hacmi laboratuvarın standart analiz prosedürü için yeterlidir. Daha derişik örneklerde (örğ. deniz suyu) daha düşük hacimler ile çalışılabilir. Çözeltiye alınarak analizi yapılacak katı örneklerde minimum ağırlık 10 mg dolayında olmalıdır

48 Analize Kabul Edilmeyen Örnekler: Aşırı asidik, seyreltmeye uygun olmayan, radyoaktif, zehirli, patojenik karakterde örnekler teknik sorunlar ve personel güvenliği nedeniyle analize kabul edilmezler. Bu nitelikteki örneklerin analizi için Laboratuvar Teknik Sorumlusu ile görüşülmelidir.

49 GC-MS Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır. Cihaz GC ve GC/MS ünitesi olarak kullanılabilir.

50

51 GC-MS

52 GC-MS ile hangi maddelerin analizi yapılabiliyor? Çeşitli alkollerin tayini Çeşitli fenollerin tayini Polinükleer aromatik hidrokarbonların tayini Aromatikler, nitroaromatikler, aldehitler, asitler, aminler, halo-hidrokarbonlar Uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler Pestisitler, herbisitler Organik yeni sentezler

53 LC-MS/MS cihazı Örnekte bulunan bileşenlerin miktarı, yapısı ve molekül ağırlığı hakkında bilgi verir. Küçük farmosötik bileşiklerden büyük proteinlerin tayinine kadar, polar iyonik, termal kararsız ve uçucu olmayan bileşiklerin analizleri gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

54 LC-MS/MS ile çok hızlı bir sürede bileşimin molekül ağırlığı belirlenebilir. MS/MS, kantitatif uygulamalar için yüksek bir duyarlılık ve kesinlik sağlar. Farmosötik, gıda ve çevre analizlerinde oldukça yüksek performans ile çalışılabilir.

55 LC-MS/MS

56 UV-VİS SPEKTROFOTOMETRESİ Uv-Visible spektrofotometre nanometre arasındaki dalga boylarında renkli anorganik kompleksler ve organik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif belirlenmesinde kullanılır. Özellikle diğer cihazlarda belirlenemeyen anyonların tayini için uygundur. Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir.

57 Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. Örneğin derişimi belirli bir dalga boyundaki absorpsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Birçok molekül UV veya Vis dalga boylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarını absorplarlar.

58 UV- Visible Spektrofotometresinin Bazı Kullanım Alanları İçme Suyu Atık Su Kullanma ve Kuyu Suyu Çözeltiye Alınabilen Katı maddelerdeki Anyonların Belirlenmesi Organik Bileşiklerin Değişik Çözücülerdeki Spektrumlarının Alınması İlaç uygulamaları Çeşitli biyokimyasal uygulamalar

59

60 Ultra safsu sistemi Laboratuarda kullanılan saf su çeşitleri Tip 1:ULTRA SAFSU İleri analitik teknikler, hücre kültürü ve moleküler biyoloji deneylerini içeren kritik laboratuar uygulamalarında HPLC,LC-MS/MS,ICP-MS,AAS gibi teknik laboratuar cihazlarında Kimyasal sentezlemeler: Reaktif hazırlama gibi işlemlerde kullanılır

61 Tip 2:Deiyonize saf su Tamponların hazırlanmasında Cam malzemelerin yıkanmasında Laboratuardaki diğer düzenli tüm uygulamalarda kullanılır Tip 3.Safsu Cihaz Besleme: Cam malzeme yıkama makineleri, otoklavlar, su banyoları, rotavaporlar ve Tip1 su sistemleri Cam malzeme yıkama Laboratuar akvaryumları ve hayvanları için Kritik olmayan laboratuar çalışmalarında kullanılır.

62

63 Merkezimizde millipore marka saf su üretim sistemini kullanmaktayız. Tip 1 ve tip 2 kalitesinde saf su üretimi yapmaktayız. Musluktan gelen su,saf su cihazına gelmeden önce ön yumuşatma cihazından geçmektedir

64 DEFAM 2000 m 2 lik yeni bina inşaatının çalışmaları da devam etmektedir

65 TEŞEKKÜRLER

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ ÜCRETLERİ

DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ ÜCRETLERİ ANALİZ ÜCRETLERİ Değerli Araştırmacılar; Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) bünyesinde, araştırmalarınıza destek verebildiği gibi, merkezimiz ile birlikte

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan / 2015 İÇİNDEKİLER 1. ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)... 1 2. İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM)

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Proje Adı Proje Kodu Proje Yürütücüleri Toplam Bütçe Bozok Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu 2009K120530 Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI Enstrumental metodlar: Hava kalitesi, yeraltısuyu ve yüzeysel su kalitesi, toprak kirliliği, su ve atık arıtımı takibinde rutin olarak kullanılmaktadır. phmetre ve spektofotometre

Detaylı

CİHAZLAR. NMR Spektrometresinin uygulama alanları

CİHAZLAR. NMR Spektrometresinin uygulama alanları TANITIM Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuar (HÜMEL), Harran Üniversitesi ile dış kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere modern donanımlı 8 farklı laboratuar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetmeliği 17.05.2005 tarih 25818 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara, Nisan 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini,

Detaylı

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOBİLTUM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NABİLTEM Namık

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Tanıtım Broşürü Aralık 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından itibaren

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 7 SUNUŞ... 8 I GENEL BİLGİLER... 10 A VİZYON,MİSYON, TEMEL İLKE VE DEĞERLER...

Detaylı

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 1 Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji, Araştırma ve Uygulama

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Temel Kimya ve Polimer Birimi Temel Kimya Polimer Biriminde Gümrük Tarife Cetveli 28.29.30.31.32.33.36.37.38.39 ve 40. fasıllarında yer alan saf yada karışım halindeki

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 - KARAMAN Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici

Detaylı

Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler

Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler Analiz ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler... Spektrotek resmi kurum laboratuvarları ile özel laboratuvarların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılanmıştır.

Detaylı

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU A TR9900004 TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE Üİ ATOM ENERJİSİ KURUMU 30-22 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 SUNUŞ...12 I. GENEL BİLGİLER A. VİZYON, MİSYON,TEMEL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

SANAYİ HİZMET KATALOĞU

SANAYİ HİZMET KATALOĞU SANAYİ HİZMET BİRİMİ (SAHİB) SANAYİ HİZMET KATALOĞU 2004 Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi SAHİB - Sanayi Hizmet Birimi Davutpaşa Kampüsü 34210-Esenler/İSTANBUL Tel : 0212 449 1808 Fax : 0212 449 1812

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL HİZMETLER KATALOĞU 2009 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 ENDÜSTRİYEL HİZMETLER BAŞVURU PROSEDÜRÜ...6 BAŞVURU...6 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ...6 RAPORLAMA...6 ENDÜSTRİYEL

Detaylı