Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur."

Transkript

1 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 1 H Na NO 4 1 Fe CO F Cl ublet ve Oktet uralı I Cu Zn P katmanda en çok elektron bulunmasına dublet kuralı denir. Helyum dublet kuralına uyar. ukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 1 B) 10 C) 7 ) 5 ukarıdaki periyodik tabloda numaralarla soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru oklar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1 yönünde elementlerin metalik özellikleri artar. Helyum. ve 3. katmanlarda en fazla 8 elektron bulunmasına ise oktet kuralı denir. Neon ve Argon oktet kuralına uyan elementlerdir.. Aybike : Büşra : Oğulcan : 18 tane grup vardır. Elementler elektron sayılarına göre dizilirler. 7 tane periyot bulunur. Palme ayıncılık B) yönünde elementlerin atom çapı azalır. C) 1 yönünde elementlerin atom çapı azalır. ) yönünde elementlerin ametalik özelliği artar. Batuhan : Benzer özellikleri aynı olan elementler aynı periyotta yer alır. Öğrencilerin periyodik tablo ile ilgili yaptığı yorumlardan hangileri yanlıştır? 5. Neon Argon ublet ve oklet kuralına uyan atomlar kararlı yapıya sahiptir. iğer elementler de kararlı yapıya sahip olmak isterler. Bu yüzden elektron alır veya verirler. A) Aybike ve Büşra B) Büşra ve Batuhan C) Aybike, Büşra ve Oğulcan ) Büşra, Oğulcan ve Batuhan 3. X iyonunun 18 elektronu olduğuna göre, nötr durumdaki X elementinin elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 17 B) 18 C) 19 ) 0 ukarıda elektron dizilimi gösterilen elementlerle ilgili; I. Periyodik tablonun 3. periyot 5A II. grubunda yer alır. Element ametal özellik gösterir. III. Elementin kararlı yapıya ulaşması için 3 elektron vermesi gerekir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 166

2 Maddenin apısı ve Özellikleri 6. Asit + Baz CaCl + H O 9. Hamurun mayalanması ukarıdaki tepkime ile ilgili üç öğrenci yorum yapıyor. Seçil Ceyda : Tepkimedeki asit HCl dir. üp şekerin ezilerek toz şeker yapılması Çetin: Zeynep : Tepkimedeki baz Ca(OH) dir. Nötrleşme tepkimesidir. Furkan Furkan Soda şişesinin kırılması urşun Zehirlemesi Eski Romalılardan başlayıp oldukça yakın zamana geldiğimizde, su taşımayı Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? Büşra da içine alan tesisat işlerinde kurşun kullanılmıştır. emek ve pişirme takımların- A) alnız Ceyda B) Ceyda ve Çetin C) Çetin ve Zeynep ) Ceyda, Çetin ve Zeynep Simge Güneş batarken gökyüzünün kızıl bir renk alması da da kurşunla karşı karşıya kalınmıştır. Sömürge devrinde kurşun zehirlenmesi, New England da yapılmış olan romu(içki) tüketen uzey Carolina lıların ıstırabına neden olan şiddetli karın ağrısı ile açıkça 7. Flor, klor, brom, iyot ve astatin elementleri bu grupta yer alır. Palme ayıncılık ukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği olay kimyasal değişime örnektir? A) Seçil B) Furkan C) Büşra ) Simge ortaya çıkmıştır. Rom yapımında kullanılan damıtma cihazı parçalarının kurşun olduğu anlaşılmıştır. urşun zehirlenmesinin yavaş şekli sinirliliğe ve zihinsel depresyona neden Bu gruptaki elementler en aktif ametallerdir. olur. aha ciddi durumlarda kalıcı sinir, beyin ve böbrek tahribatına yol açar. urşunun zehirli olması nedeniyle bu- ukarıda özellikleri yer alan grubun özel ismi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Soygazlar B) Toprak alkali metalleri 10. Al 4 C 3 + XH O Al(OH) 3 + 3CH 4 Ceren in yazdığı yukarıdaki tepkimeyi doğru denkleştiren arkadaşları X oranını kaç bulurlar? nun yok edilmesi sıkı bir şekilde izlenir ve bugünkü kurşun üretiminin dörtte üçü yeniden işleme ile sağlanır. Ayrıca insan kanındaki kurşun düzeyi 1970 lerde akaryakıtta bulunan kurşun C) Alkali metaller ) Halojenler A) 1 B) 3 C) 4 ) 6 miktarının düşürülmesine paralel olarak azalmıştır. 8. Aşağıdaki elementlerden hangisi 16 S (kükürt) elementi ile aynı periyotta yer alır? A) 5 B B) 8 O C) 17 Cl ) 19 1 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem iyonik hem de kovalent bağ içerir? ( 11 Na, 8 O, 1 H, 6 C, 17 N, 16 S) A) NaOH B) C 6 H 1 O 6 C) NH 3 ) SO 167

3 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test Cam Üretimi Mendeleyev, elementler arasında bulduğu düzenli ilişkiyi bir tablo haline getirdi ve elementlerin özelliklerini belirleyenin atom kütleleri olduğunu düşündü. Fakat... asıl belirleyici olanın atom numaraları olduğunu ortaya çıkardı. 3. X Z T Cam ve cam yapma sanatı yüzyıllardan beri bilinmektedir. Güzel renkli cam penceler Orta Çağ ve günümüz tapınaklarında görülebilir. Parfüm ve yağ koymak için yapılmış eski cam kaplar bir çok müzede yerini almıştır. ukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangi bilim adamı yazılmalıdır? A) Lother Meyer B) Johann öbereiner C) Henry Moseley ) John Newlands Palme ayıncılık ukarıdaki elektron dizilimleri verilen X,, Z, T elementleri arasında aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşmaz? A) X 3 B) T C) XZ 3 ) XT 3 Cam üretiminin başlangıç maddesi sodyum karbonat, kalsiyum karbonat ve silisyum dioksidin bir karışımıdır.. X Z T 4. Ba(OH) X Günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve camın ham maddesini oluşturan maddeler kum, soda ve kireçtir. um, cam yapımındaki ana malzemedir. Soda, düşük sıcaklıkta akıcı hale gelmesini sağlar. ireç ise, kimyasal etkilere dayanıklılığını artırır. Bir araya getirilen bu maddeler C deki fırınlarda eritme işlemine tabi tutulur. ukarıdaki periyodik tabloda gösterilen elementler için; I. X ile elementi arasında bileşik oluşturulabilir. II. Z elementi. periyot 4A grubunda yer alır. III. T elementi ametal özellik gösterir. IV. ile T elementinin kimyasal özellikleri benzerdir. verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III ) IV Oluşan tuz BaSO 4 ukarıdaki deney tüpüne Ba(OH) ve X maddesi ekleniyor. Bunun sonucunda tüpte BaSO 4 tuzu meydana geliyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) H CO 3 B) HCl C) HNO 3 ) H SO 4 168

4 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Aşağıda ametallerle ilgili bazı ifadeler verilmiştir İki ya da daha fazla atomdan oluşurlar. Tel ve levha haline gelebilirler. üzeyleri mattır. endi aralarında alaşım oluştururlar. Bilge yukarıdaki ifadeleri veya şeklinde işaretleyerek aşağıda verilenlerden hangisine ulaşır? A) B) C) ) HNO 3 + OH + H O İrem yukarıdaki tepkimeyi denkleştirmek istiyor. Buna göre İrem tepkimeyi denkleştirdiğinde yerine gelebilecek bileşik aşağıdakilerden hangisi olur? A) OH B) Cl C) NO 3 ) O Isı ve elektriği iyi iletmezler. Sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. endi aralarında kovalent yapılı bileşik oluştururlar. ukarıdaki özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Metal B) Ametal C) arımetal ) Soygaz Palme ayıncılık 8. Aşağıdaki grafikte oda koşullarında asit ile baz arasında gerçekleşen tepkimeye ait ph değerlerinin zamanla değişimi verilmiştir. 7 PH a b Buna göre; I. a maddesi asittir. II. b maddesinin tadı acıdır. c III. c maddesi tuzdur. Zaman ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 9. çimento ve kireç yapımında kullanılır. L gübre üretiminde, boya sanayinde, patlayıcı yapımında kullanılır. M arap sabununun üretiminde, pillerde ve gübre yapımında kullanılır. Buna göre, L, M maddelerinin adları hangisinde doğru verilmiştir? A) alsiyum hidroksit B) Potasyum hidroksit C) alsiyum hidroksit ) L M Nitrik asit Sülfürik asit Nitrik asit Potasyum hidroksit Sülfürik asit Potasyum hidroksit alsiyum hidroksit Sodyum hidroksit Potasyum hidroksit Oksijen ütlece %45,5 oranıyla yer kabuğunda, %90 oranıyla ise deniz suyunda en çok bulunan elementtir. Atmosferin ise kütlece %3,15 ini oluşturan, oksijen azottan sonra ikinci sıradadır. Oksijen gazının kullanım alanları aşağıda verilmiştir. emir ve çelik üretimi iğer metallerin üretimi ve yapımında (kaynak ve kesme) Suyun temizlenmesi Roket yakıtların yakılması Petrol rafinerisi Tıbbi kullanımlar Ozon Tabakası Stratosferin 5 ve 35. km leri arasındaki ozon derişimi yeryüzündekinden birkaç kat daha fazladır. iğer gazlara oranı göz önüne alındığında, stratosferin bu kısmındaki Ozon(O 3 ) oranı yeryüzündeki orandan oldukça büyüktür. Bu yüzden stratosferin bu kuşağına ozon tabakası da denir. Stratosferin ozon tabakası yaşamsal öneme sahiptir. Bu tabakanın iki önemli görevi aşağıda belirtilmiştir. Ozon tabakası Güneş ten gelen bazı mor ötesi ışınları soğurur. Eğer öyle bir soğurma olmasaydı, yeryüzüne gelen bu ışınlar deri kanserine neden olacak, gözlere zarar verecek ve diğer biyolojik organizmaların yaşamları için tehlike oluşturacaktır. Ozon molekülleri morötesi ışınları soğururken ısı açığa çıkardıklarından atmosferdeki ısı dengesinin korunmasına da yardımcı olurlar. 169

5 Maddenin apısı ve Özellikleri Sodyum ve Potasyum Elementileri arma Test 3 Günlük hayatımızda birçok yerde 1A grubu elementlerinden olan sodyum ve potasyum kullanmaktayız. Elementler Özellikler Elektron alma eğilimindedirler. 3. A Son yörüngesi tam doludur. Tel ve levha haline gelebilirler. Sodyum Potasyum Sodyum ve klor elementlerinden oluşan sofra tuzu (NaCl) denizlerde ve kaya tuzu yataklarından elde edilir. Sodyum elementi ayrıca kabartma tozu, cam boya yapımında ve buhar lambalarında kullanılır. Potasyum elementi de suni gübre yapımında kullanılır. Ayrıca sodyum ve potasyum tuzlarından mandıralarda et ve balığın bozulmasını önlemede yararlanılır. Potasyum minerali insan beslenmesinde son derece hayati önem taşıyan bir mineraldir. Potasyum insan vücudundaki su ve mineral dengesinin korunmasını sağladığı gibi, besinlerin hücrelerin içine taşıması ve sinir sistemindeki mesajların ulaştırılması gibi kalp ve kaslar için oldukça önemli olan işlevleri vardır. Ayrıca potasyum sayesinde tansiyon dengelenir ve vücuttaki fazla suyun atılması gerçekleşir.. ukarıdaki tabloya göre, ve ile gösterilen elementlerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) Metal Ametal Soygaz B) Ametal Metal Soygaz C) Ametal Soygaz Metal ) Metal Soygaz Ametal NaOH C H 5 OH NH 3 (suda) (suda) (suda) I II III Oda koşullarındaki I, II ve III nolu yukarıdaki kaplarda NaOH, C H 5 OH ve NH 3 ün sulu çözeltileri bulunuyor. Buna göre çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) I. kaptaki çözeltinin ph değeri en küçüktür. B) II. kaptaki çözelti elektriği iletir. Palme ayıncılık B ukarıda A ve B elementlerine ait elektron dağılım modelleri verilmiştir. Buna göre A ve B elementlerinin oluşturacağı kararlı bileşik ile ilgili; I. Bileşik oluştururken A elektron verir, B elektron alır. II. A B bileşiği oluşur. III. Oluşacak bileşik kovalent yapılı olur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 4. Metaller kendi aralarında alaşım oluştururlar. Elementler Alaşım I Bakır ve alay Tunç II Çinko ve Bakır Pirinç III alay ve urşun Lehim IV Çinko ve Alüminyum Bronz Potasyum; zeytin, lahana, sarımsak, muz, brokoli, hurma, balık, kayısı, fındık, yeşil yapraklı sebzeler, avakoda gibi besinlerin içinde bulunmaktadır. C) III. kaptaki çözeltinin ph ı 7 den küçüktür. ) I. ve III. kaptaki çözeltiler kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Buna göre yukarıdaki tabloda verilen hangi numaralı kısımda yanlışlık yapılmıştır? A) IV B) III C) II ) I 170

6 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Aşağıda verilen iyonların periyodik tablodaki periyotları aynıdır. X, +, Z 3+, T 4 Buna göre hangi iyonun metalik özelliği en fazladır? A) X B) C) Z ) T 8. ütle (g) 4m 3m m m L Zaman (s) 6. Ilgın İçme sularının bakterilerden arındırılmasında kullanılır. Tuzun yapısında bulunan ametaldir. + L M tepkimesi sırasında ve L maddelerinin kütlelerinin zamanla değişim grafiği yukarıda gösterilmiştir. Buna göre tepkime sonucunda oluşan M maddesinin kütlesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 5m B) 4m C) m ) m Civa Elementi Civa; termometrelerin, barometrelerin, düfizyon pompalarının ve daha bir çok labarotuvar gerecinin yapımında kullanılır. Ilgın ın özelliklerini söylediği element aşağıdakilerden hangisidir? A) Bor B) Sodyum C) İyot ) lor Palme ayıncılık 9. Aşağıdaki kimyasal tepkimelerin hangisinde toplam atom sayısı korunmuştur? A) H + O H O B) CH 4 + O CO + H O C) Al + Fe O 3 Al O 3 + Fe ) C 3 H 8 + 5O 3CO + 4H O Buharlı lambaların ve reklam ışıklandırmalarının, diş hekimliğinde kullanılan bazı karışımların ve pillerin de yapısında civa bulunur Metaller kararlı bileşiklerinde katyonları oluştururlar. Soygazlar kararlıdır. 10. NaI, AlCl 3, NH 3 bileşik formüllerin isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 3 4 Periyodik sistem, element atomlarının proton sayıları esas alınarak oluşturulmuştur. Halojenler doğada daima tek atomlu halde bulunur. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sodyum klorür, alüminyum klorür, metan B) Sodyum iyodür, alüminyum klorür, amonyak C) Azot dioksit, alüminyum sülfür, amonyak ) Sodyum klorür, alüminyum sülfür, azot dioksit A) 4 B) 3 C) ) 1 171

7 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 4 HCl (Hidroklorik asit) C 3 H 8 + X O CO + Z H O ukarıda verilen tepkimedeki X, ve Z yerine gelebilecek sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Z A) 3 3 B) C) ) Biriz, yanma tepkimelerine verilebilecek örnekleri araştırmaktadır. Buna göre Biriz in araştırması sonucu bulduğu aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma tepkimesi değildir? A) C H 4 + 3O CO +H O B) C + O CO C) C 6 H 1 O 6 + 6O 6CO +6H O ) H SO 4 + NaOH Na SO 4 +H O Tuz ruhu olarak da bilinir. Temizlik malzemelerinin üretiminde 5. I II III ve metallerin temizlenmesinde kullanılır. H SO 4 (Sülfürik asit) Zaç yağı olarak adlandırılır. Boya sanayide, dinamit ve gübre yapımında kullanılır.. L : M : ukarıda elektron dağılımları verilen L ve M elementleri için; I. L ametal, M metal özelliktedir. II. Aralarında LM bileşiği oluşur. III. L elementi elektriği iyi iletir. IV. L ile M arasında iyonik bağ oluşur. ifadelerinden hangisi yanlıştır? Palme ayıncılık PH=6,5 PH=3,4 PH=,7 ukarıda aynı miktardaki çözeltilerin ph değerleri verilmiştir. Buna göre çözeltilerin en kuvvetli asitten en zayıf asite doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, II, III B) I, III, II C) III, II, I ) III, I, II A) IV B) III C) II ) I 6. 1 eterjanlı su Limon suyu 3. X + 6HCl lcl 3 +3H 3 4 ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Al B) Cl C) H ) O Portakal suyu Saf su ukarıda verilenlerden hangisinin ph ı 7 den büyüktür? A) 1 B) C) 3 ) 4 17

8 Maddenin apısı ve Özellikleri 7. Aşağıda bazı asitlerin formülleri ve piyasadaki adları verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? 9. Temizlik yaparken suya en iyi temizleyicileri koyuyorum yine de iyi temizlenmiyor. A) HNO 3 ezzap B) Sevim Hanım C) HCl Tuz ruhu Sevim Hanım ın hazırladığı karışımın daha iyi temizlemesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? ) H SO 4 Zaç yağı HCOOH Sud-kostik A) Suya klor atılabilir. B) Su kaynatılarak yumuşatılabilir. C) Suya Mg + iyonları atılabilir. ) Suya bol miktarda Ca + iyonları eklenebilir. CH 3 COOH (Asetik Asit) Sirke asidi olarak da adlandırılır. Bir çok ilaç ve endüstri maddesi hazırlamak için kullanılır. 8. Periyodik tabloda atomların çapları aynı periyotta soldan sağa doğru azalır, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru artar. ve L aynı periyotta ve M aynı grupta Elementlerin atom çapları L>>M şeklindedir. verilenlere göre, L, M elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Palme ayıncılık 10. I. Soygazlar 7A II. Alkali metaller III. Toprak alkali metalleri 8A IV. Halojenler 1A ukarıda gruplar ve özel isimleri gösterilmiştir. Buna göre gruplar ile isimlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I II 7A B) I II 7A HNO 3 (Nitrik asit) ezzap olarak da bilinir. uvvetli bir asit olan nitrik asit dinamit ve gübre yapımında kullanılır. A) M L B) L M III IV 8A 1A III IV 8A 1A C) I 7A ) I 7A C) M ) L M II II L III IV 8A 1A III IV 8A 1A 173

9 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 5 3. Atom çapı CaCO 3 + X CaCl + H O+ CO Grafit ve Elmas Esra erya Elektron verme isteği ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin X bileşiği için yaptığı yorum doğrudur? A) Burak : X maddesinde çeşit Proton sayısı atom bulunur. Işıl ışıl parlayan bir elmas ile kurşun kalem ucu arasındaki fark nedir? Elmas son derece sert bir madde iken, kurşun kalem ucunu oluşturan grafit ise oldukça yumuşaktır. Halbuki ikisi de karbon atomlarından oluşmaktadır. Ayrıca grafit doğada bol bulunurken elmas oldukça nadirdir. Elmas ve grafit karbon elementinin allotroplarıdır. Bir elementin atomlarının uzayda farklı şekilde dizilmesiyle oluşan yapıya allotropi denir. Bu olayı gerçekleştiren atomlara da allotrop atomlar adı verilir. Soner Taner Metalik özellik ukarıdaki öğrenciler periyodik tablodaki periyot ve gruplarda değişen özellikleri söylemişlerdir. Buna göre periyodik tabloda gösterilen yönde hangi öğrencinin söylediği özellik artar? A) Esra B) erya C) Taner ) Soner Palme ayıncılık B) Metin : X bileşiğinde 3 tane atom bulunur. C) Ceyda : X bileşiği baz özelliktedir. ) Zeynep : X bileşiği H ve O elementlerinden oluşur. 4. Asitler kristal yapılıdır. Asitler aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarırlar. Bazlar sulu çözeltilerine H + iyonu verirler. Bazların ph ları 7 ile 14 arasındadır. Asitler fenoftalein ile pembe renk oluştururlar. ukarıdaki ifadelerin doğru veya yanlış oldukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?. M metali ile N ametali arasında oluşan MN bileşik formülünün iyon yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) M +, N B) M +, N C) M, N + ) M, N + A) B) C) ) 174

10 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. GRUP NO 1A 3A 5A 6A 7A 8A ELEMENT L M N R V T Periyodik tabloda. periyotta bulunan, L, M, N, R, V, T elementlerinin grup numaraları verilmiştir. Buna göre hangi elementler kararlı hale geçmek için elektron verir? A), L, M B) N, R, V C), L, T ) N, R, V, T 7. Al 3+ İyonunun nötr haldeki elektron sayısını doğru gösteren elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? (Alüminyum proton sayısı 13 tür.) A) B) Asit ağmurları Saf su için ph=7 dir. ağmur suyunun ph değeri ise 7 den küçüktür. ani yağmur suyu asidiktir. Normalde yağmur suyunun ph değeri 5,6 olmalıdır. Oysa son yıllarda AB nin kuzey doğusunda yağan yağmurun ise ph değerleri yaklaşık 4,5 ölçülmüştür. Şimdi, yağmur suyunun normal asitliğinin kaynağını ve insanların asit yağmuruna nasıl sebep olduğunu görelim. C) 6. Burcu; I, II, III numaralı kaplarda hangi çözeltilerin olduğunu öğrenmek istiyor. I çözeltisi II L çözeltisi III M çözeltisi I. kaba mavi turnusol kağıdı daldırıldığında turnusol kağıdı kırmızı renge dönüşür. II. kaba fenoftalein damlatıldığında çözelti pembe renge dönüşüyor. III. kaba mavi ve kırmızı turnusol kağıdı daldırıldığında hiçbirinde renk değişimi olmuyor. Buna göre, L, M çözeltileri için olabilecek örnekler hangisinde doğru verilmiştir? L M A) HCl NaOH H SO 4 B) HNO 3 Ca(OH) NaCl C) OH H SO 4 NaOH ) HNO 3 NO 3 OH Palme ayıncılık 8. ) X Z T ukarıda X,, Z ve T atomlarına ait elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre hangi atomlar arasında iyonik bağ oluşmaz? A) X ile B) ile Z C) X ile T ) ile T CO (g) ; asit özelliği gösteren bir oksittir. Su ile birleştirildiğinde H CO 3 (karbonik asit) ortaya çıkar. ağmur suyundaki asitliğin büyük bir kısmı karbonik asidin iyonlaşmasından meydana gelir. NO (g) ; gök gürültüsü ile oluşan yağışlarda, havanın N (g) ve O (g) bileşenlerinin birleşmesi ile oluşur. NO (g) daha sonra NO (g) ye dönüşür. Bu da H O ile tepkimeye girerek nitrik asit meydana getirir. Hava kirliliğinin çok olduğu bölgelerde nitrik asidin asit yağmuruna etkisi 1/4 oranındadır. SO (g) normal olarak havada çok az bulunur ve başlıca kaynakları yanardağlar ve biyolojik çürümelerdir. Ancak günümüzde yapay SO (g) asit yağmuru oluşumunda büyük öneme sahiptir. Fazla kömürlerin yakıldığı termik santraller, metal elde etme işlemleri yapay SO (g) oluşumuna yol açar. SO (g), SO (3) e ve SO 3 de sülfirik aside (H SO 4 ) dönüşür. Sülfirik asidin asit yağmuruna katkısı 1/ oranındadır. 175

11 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 6 M N 4. X bileşiği iyonik, Z bileşiği ise kovalent bağlıdır. Buna göre; I. X toprak alkali metal olabilir. Asit ağımurlarının L II. klor olabilir. Etkileri III. Z bileşiğinin atomları arasında Asit ağmurlarının bazı etkileri şehirlerde, özellikle heykeller, anıtlar ve kireç taşı ya da mermerden yapılmış binalarda açıkça görülür. Hindistanda bulunan Taç Mahal, ukarıdaki periyodik tabloda verilen elementlerden hangisinin metalik özelliği en fazladır? A) B) L C) M ) N elektronların ortaklaşa kullanılması ile bağ oluşmuştur. ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III çevredeki fabrikalardan dolayı oluşan asit yağmuru nedeniyle tahrip olma noktasına gelmiştir.. CaCO 3 + HCl CaCl + X+ ukarıdaki denkleşmiş tepkimede bulunan X ve yerine gelebilecek maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Palme ayıncılık 5. L M ph=5, ph=1,8 ph=11,4 Taç Mahal X A) H O CaO B) CO CaOH C) CO H O ukarıdaki aynı miktarda farklı çözeltiler içeren kaplara kırmızı turnusol kağıdı batırılıyor. Buna göre hangi kaplara batırılan Asit yağmurlarının çok daha önemli olan etkisi ekosistem bozulma- ) CaO CO turnusol kağıdının renginde değişme olmaz? sı olup, özellikle göllerde, akarsularda ve ormanlarda görülmektedir. A) alnız B) ve L C) L ve M ), L ve M 3. Aşağıda bir elemente ait bazı özellikler verilmiştir. En çok akü yapımında kullanılır. Metaldir ve periyodik tablonun 6. 1H 1Ca 16S 7N 6. periyot 4A grubunda yer alır. Buna göre özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakır B) emir C) Civa ) urşun ukarıda atom numaraları ile birlikte verilen elementlerden hangisi ametal özelliği göstermez? A) H B) Ca C) S ) N 176

12 Maddenin apısı ve Özellikleri 7. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda tuz oluşmaz? A) HNO 3 + NH ristal yapıya sahip olma akıcı ve tahriş edici olma B) H SO 4 + Ca(OH) C) C 4 H 10 + O ) HCl + OH Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi ph değerlerinin 7 ile 14 arasında olması oğal Sulardaki İyonlar : Sert su ağmur suyu kimyasal bakımdan saf Sembollerle gösterilen ifadelerden değildir, çözünmüş atmosfer gazlarını 8. İyon hali Elektron Sayısı X hangisi asit ve bazlar için ortaktır? A) B) C) ) içerir ve yere ulaştığında toprak ve kayaların bazı bileşenlerini çözer. Su, çökelti verebilecek önemli miktarda iyonlar içeriyorsa, suyun sert olduğundan bahsedebiliriz. Sert suda Z bulunan bazı iyonlar tortuyu oluştu- T 3-10 rur. Tortunun oluşumu buhar üreten ukarıdaki elementlerden hangisinin periyodik tabloda bulunduğu periyot en büyüktür? A) X B) C) Z ) T Palme ayıncılık 1 Aşağıdaki grafikte X,, Z, T elementlerine ait grup numaraları verilmiştir. sanayi kazanlarında ve buharla çalışan elektrik santrallerinde oldukça ciddi sorunlara yol açabilir. Grup numarası 9. 1 Benzer özellikteki elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. ibinde kireç kalıntıları bulunan bir kap. 3 4 Elementleri, element atomlarının atom numaralarına göre sıralamıştır. Periyodik tablonun altına iki sıra ekleyerek tabloya son şeklini vermiştir. Elementleri, element atomlarının atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. X Z T Element Buna göre aynı periyotta oldukları bilinen X,, Z, T elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X > > Z > T Evlerde su kaynatmak için kullanılan kaplarda birikmiş olan tortulara alışkınız. Sirke koyup kaynatmakla tortular giderilebilir. ukarıda verilen elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalardan hangisi Mendeleyev e aittir? A) 1 B) C) 3 ) 4 B) Z > X > > T C) T > > X > Z ) T > Z > > X 177

13 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 7 4. Halojenler Aktif metaller, asit çözeltileriyle tepkimeye girerlerse tuz ve hidrojen gazı oluşur. Na + HCl NaCl + 1 H Al + 3HNO 3 Al(NO 3 ) H, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe gibi elementler aktif metaller arasındadır. ukarıda bağ oluşturan klor atomlarının modelleri gösterilmiştir. Buna göre; I. Aralarında kimyasal bağ oluşmuştur. II. lor atomları arasında iki çift elektron ortaklığı kurulmuştur. III. lor atomları oklet kuralına uymuştur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve III ) II ve III Palme ayıncılık Soygazlar Alkali metaller Toprak alkali metaller ukarıda periyodik cetvelde bulunan bazı grupların özel adları verilmiştir. Buna göre; grup numaraları ile özel adların eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1A B) 7A C) 7A ) 8A 7A 8A 1A 8A 1A 1A 7A 8A Asitlerin birçok madde üzerin-. C 6 H 1 O 6 + O CO + H O 5. 10mg Ca + 0mg Ca + de aşındırıcı etkisi vardır. Özellikle metallerle tepkimeye girerek onların kararmasına sebep olurlar. Bu yüzden limon, metal tabağa sıkılmaz ve konulmaz. Ayrıca mermer tezgaha ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde H O nun katsayısı aşağıdakilerden hangisi olur? A) 3 B) 6 C) 8 ) 10 I 35mg Ca + II 50mg Ca + konulan limon mermerin aşınmasına yol açar. 3. H 3 PO 4 + amg(oh) Mg 3 (PO 4 ) + bh O ukarıda verilen kimyasal tepkime denkleştirildiğinde a ve b yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a b A) 3 5 B) 6 4 C) 3 6 ) 6 III ukarıdaki kaplarda aynı miktarda su bulunmaktadır. aplara yukarıda gösterildiği gibi farklı miktarlarda Ca + iyonları ekleniyor. Buna göre; Ceyda kaplardaki çözeltileri en sert olandan en yumuşak olana doğru sıralamak isterse aşağıdakilerden hangisini seçmelidir? IV A) I, II, III, IV B) II, I, III, IV C) IV, III, II, I ) IV, II, III, I 178

14 Maddenin apısı ve Özellikleri 6. X + CaCl + H O 8. Belma Öğretmen yukarıdaki nötrleşme tepkimesinde X ve yerine gelebilecek bileşikleri öğrencilerine soruyor ve dört öğrenci soruyu cevaplıyor ukarıda elektron dizilimi gösterilen nötr atom ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? Canberk: X = H SO 4, =NaOH A) 4. periyotta bulunur. Zuhal: X=HCl, =Ca(OH) B) eğerlik elektron sayısı 1 dir. C) En aktif metaller arasındadır. Bazlar genel olarak metallerle Furkan: Türkü: X=HNO 3, =OH X=HNO 3, =CaO ) Toprak alkali metal grubunda yer alır. tepkime vermezler. Ca + NaOH Tepkime gerçekleşmez. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? A) Canberk B) Zuhal C) Furkan ) Türkü 9. 7 tane periyot vardır. Aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları aynıdır. Bazlar amfoter metallerle (Al, Zn, Sn, Cr, Pb) tepkimeye girerek tuz oluşturur ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Zn + NaOH Na ZnO + H (g) 7. X Z T Palme ayıncılık Toplam 18 tane grup vardır. 10 tanesi A, 8 tanesi B grubudur. Aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Al + 3NaOH Na 3 AlO H (g) Bazlar cam ve porselenleri aşındırabi- ukarıdaki periyodik tabloda bulunan elementlerle ilgili hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır? ukarıda periyodik sistem ile ilgili verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur? lirler. Temizlik maddeleri bazik özelliktedir. Cam ve porselenlerle tepkimeye girerler. A) X ve elementlerinin yörünge sayıları aynıdır. A) B) 3 C) 4 ) 5 Çiğdem B) Bilge T nin atom numarası Z nin atom numarasından büyüktür. 10. Bileşik Formülü Piyasadaki Adı I H SO 4 Zaç yağı C) Z ve T elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. II Ca(OH) Sönmüş kireç III HNO 3 ezzap Oğuzhan IV NaOH Potas-kostik ) X ve elementlerinin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir. ukarıdaki tabloda hangi numaralı bileşiğin piyasa adı yanlış verilmiştir? İdil A) IV B) III C) II ) I 179

15 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 8 NaOH (Sodyum hidroksit) Sud-kostik olarakta bilinir. Tekstil ve boya sanayinde, petrol rafinerilerinde, temizlik maddelerinin üretiminde ve sabun yapımında kullanılır. NH 3 (Amonyak) Boya, ilaç ve plastik gibi maddelerin üretiminde kullanılır.. Elementler L M Özellikler M ile bileşik oluşturuyor. ararlı yapıya sahiptir. Isı ve elektriği iyi iletiyor. ukarıdaki tabloda, L, M elementleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Buna göre; bu elementlerin cinsleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? L M A) Soygaz Soygaz Ametal B) Ametal Metal Soygaz C) Ametal Soygaz Metal ) Metal Ametal Soygaz HF Palme ayıncılık 3. Grup numarası 7A 3A 3 L M Periyot numarası L M Element Element ukarıdaki grafiklerde, L, M elementlerinin periyodik cetveldeki grup ve periyot numaraları belirtilmiştir. I. elementi metaldir ve son yörüngesinde elektronu bulunur. II. L elementi halojendir ve M elementi ile bileşik oluşturabilir. III. M elementinin son yörüngesinde 3 elektron bulunur. IV. L ile M elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır.. CO A) IV B) III C) II ) I 3. H 4. Aşağıda modelleri verilen tepkimelerden hangisi denkleştirilmiştir? Ca (OH) (alsiyum hidroksit) Sönmüş kireç olarakta bilinir. 4. NO A) B) + + Çimento ve kireç üretiminde kullanılır. ukarıda modelleri verilen element veya bileşiklerin hangisinde bulunan kimyasal bağın türü diğerlerinden farklıdır? A) 4. B) 3. C). ) C) )

16 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Bileşik Adı Bileşik Formülü 8. a b 1 Magnezyum nitrat Mg(NO 3 ) c Sodyum hidroksit NaCl 3 alsiyum karbonat CaCO 3 4 Sodyum sülfat NaNO 3 5 NaBr Sodyum bromür ukarıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) 1, ve 5 B) ve 4 C) 3 ve 5 ), 3 ve 4 ukarıda periyodik tablonun bir kısmı verilmiş ve bazı elementler yerleştirilmiştir. elda, b elementinin toprak alkali metal olduğunu biliyor. Buna göre; I. a elementi metal özellik gösterir. II. b ile c elementleri iyonik bağlı bileşik oluşturur. III. a nın atom numarası c elementinin atom numarasından küçüktür. elda nın yaptığı yorumlardan hangileri yanlıştır? OH (Potasyum hidroksit) Potas-kostik olarakta adlandırılır. Pil, gübre ve arap sabunu üretiminde kullanılır. 6. X+ H SO 4 CuSO 4 + SO + H O ukarıdaki denkleşmiş kimyasal tepkimede verilen X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) H B) Cu C) S )O Palme ayıncılık A) alnız I B) anlız II C) I ve III ) II ve III iş macunu ve şampuanlar baz özelliği gösterir. Bu yüzden tatları acıdır. 9. I II H SO 4 Mg(OH) 7. Batuhan atom numaraları verilen aşağıdaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayılarını bulup elementleri sıralamak istiyor. 9X Z Batuhan elementleri son yörüngelerindeki elektron sayılarına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamıştır? A) X > > Z B) Z > > X C) > X > Z ) X = = Z kabı ukarıdaki I ve II nolu kaplarda bulunan H SO 4 ve Mg(OH) çözeltileri kabına boşaltılıyor. Buna göre; aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Endotermik bir tepkime gerçekleşir. B) MgSO 4 tuzu meydana gelir. C) kabında oluşan çözelti elektrik akımını iletir. ) H O açığa çıkar. emek sodası olarakta bilinen kabartma tozu da bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat içerir. 181

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir.

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir. HAYATIMIZDAKİ KİMYA TEMİZLİK MALZEMELERİ İnsanlar eski çağlarda sabunu bulana kadar çeşitli malzemeleri temizlik maddesi olarak kullanmışlardır. Fenikeliler sabundan önce temizlik amacıyla süt, bitki özleri,

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALAŞIM METALLERİ VE KİMYASALLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 TEMEL DÜZEY KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI...

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ DETERJAN ANALİZLERİ 524KI0087 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı