Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur."

Transkript

1 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 1 H Na NO 4 1 Fe CO F Cl ublet ve Oktet uralı I Cu Zn P katmanda en çok elektron bulunmasına dublet kuralı denir. Helyum dublet kuralına uyar. ukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 1 B) 10 C) 7 ) 5 ukarıdaki periyodik tabloda numaralarla soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru oklar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1 yönünde elementlerin metalik özellikleri artar. Helyum. ve 3. katmanlarda en fazla 8 elektron bulunmasına ise oktet kuralı denir. Neon ve Argon oktet kuralına uyan elementlerdir.. Aybike : Büşra : Oğulcan : 18 tane grup vardır. Elementler elektron sayılarına göre dizilirler. 7 tane periyot bulunur. Palme ayıncılık B) yönünde elementlerin atom çapı azalır. C) 1 yönünde elementlerin atom çapı azalır. ) yönünde elementlerin ametalik özelliği artar. Batuhan : Benzer özellikleri aynı olan elementler aynı periyotta yer alır. Öğrencilerin periyodik tablo ile ilgili yaptığı yorumlardan hangileri yanlıştır? 5. Neon Argon ublet ve oklet kuralına uyan atomlar kararlı yapıya sahiptir. iğer elementler de kararlı yapıya sahip olmak isterler. Bu yüzden elektron alır veya verirler. A) Aybike ve Büşra B) Büşra ve Batuhan C) Aybike, Büşra ve Oğulcan ) Büşra, Oğulcan ve Batuhan 3. X iyonunun 18 elektronu olduğuna göre, nötr durumdaki X elementinin elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 17 B) 18 C) 19 ) 0 ukarıda elektron dizilimi gösterilen elementlerle ilgili; I. Periyodik tablonun 3. periyot 5A II. grubunda yer alır. Element ametal özellik gösterir. III. Elementin kararlı yapıya ulaşması için 3 elektron vermesi gerekir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 166

2 Maddenin apısı ve Özellikleri 6. Asit + Baz CaCl + H O 9. Hamurun mayalanması ukarıdaki tepkime ile ilgili üç öğrenci yorum yapıyor. Seçil Ceyda : Tepkimedeki asit HCl dir. üp şekerin ezilerek toz şeker yapılması Çetin: Zeynep : Tepkimedeki baz Ca(OH) dir. Nötrleşme tepkimesidir. Furkan Furkan Soda şişesinin kırılması urşun Zehirlemesi Eski Romalılardan başlayıp oldukça yakın zamana geldiğimizde, su taşımayı Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? Büşra da içine alan tesisat işlerinde kurşun kullanılmıştır. emek ve pişirme takımların- A) alnız Ceyda B) Ceyda ve Çetin C) Çetin ve Zeynep ) Ceyda, Çetin ve Zeynep Simge Güneş batarken gökyüzünün kızıl bir renk alması da da kurşunla karşı karşıya kalınmıştır. Sömürge devrinde kurşun zehirlenmesi, New England da yapılmış olan romu(içki) tüketen uzey Carolina lıların ıstırabına neden olan şiddetli karın ağrısı ile açıkça 7. Flor, klor, brom, iyot ve astatin elementleri bu grupta yer alır. Palme ayıncılık ukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği olay kimyasal değişime örnektir? A) Seçil B) Furkan C) Büşra ) Simge ortaya çıkmıştır. Rom yapımında kullanılan damıtma cihazı parçalarının kurşun olduğu anlaşılmıştır. urşun zehirlenmesinin yavaş şekli sinirliliğe ve zihinsel depresyona neden Bu gruptaki elementler en aktif ametallerdir. olur. aha ciddi durumlarda kalıcı sinir, beyin ve böbrek tahribatına yol açar. urşunun zehirli olması nedeniyle bu- ukarıda özellikleri yer alan grubun özel ismi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Soygazlar B) Toprak alkali metalleri 10. Al 4 C 3 + XH O Al(OH) 3 + 3CH 4 Ceren in yazdığı yukarıdaki tepkimeyi doğru denkleştiren arkadaşları X oranını kaç bulurlar? nun yok edilmesi sıkı bir şekilde izlenir ve bugünkü kurşun üretiminin dörtte üçü yeniden işleme ile sağlanır. Ayrıca insan kanındaki kurşun düzeyi 1970 lerde akaryakıtta bulunan kurşun C) Alkali metaller ) Halojenler A) 1 B) 3 C) 4 ) 6 miktarının düşürülmesine paralel olarak azalmıştır. 8. Aşağıdaki elementlerden hangisi 16 S (kükürt) elementi ile aynı periyotta yer alır? A) 5 B B) 8 O C) 17 Cl ) 19 1 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem iyonik hem de kovalent bağ içerir? ( 11 Na, 8 O, 1 H, 6 C, 17 N, 16 S) A) NaOH B) C 6 H 1 O 6 C) NH 3 ) SO 167

3 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test Cam Üretimi Mendeleyev, elementler arasında bulduğu düzenli ilişkiyi bir tablo haline getirdi ve elementlerin özelliklerini belirleyenin atom kütleleri olduğunu düşündü. Fakat... asıl belirleyici olanın atom numaraları olduğunu ortaya çıkardı. 3. X Z T Cam ve cam yapma sanatı yüzyıllardan beri bilinmektedir. Güzel renkli cam penceler Orta Çağ ve günümüz tapınaklarında görülebilir. Parfüm ve yağ koymak için yapılmış eski cam kaplar bir çok müzede yerini almıştır. ukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangi bilim adamı yazılmalıdır? A) Lother Meyer B) Johann öbereiner C) Henry Moseley ) John Newlands Palme ayıncılık ukarıdaki elektron dizilimleri verilen X,, Z, T elementleri arasında aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşmaz? A) X 3 B) T C) XZ 3 ) XT 3 Cam üretiminin başlangıç maddesi sodyum karbonat, kalsiyum karbonat ve silisyum dioksidin bir karışımıdır.. X Z T 4. Ba(OH) X Günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve camın ham maddesini oluşturan maddeler kum, soda ve kireçtir. um, cam yapımındaki ana malzemedir. Soda, düşük sıcaklıkta akıcı hale gelmesini sağlar. ireç ise, kimyasal etkilere dayanıklılığını artırır. Bir araya getirilen bu maddeler C deki fırınlarda eritme işlemine tabi tutulur. ukarıdaki periyodik tabloda gösterilen elementler için; I. X ile elementi arasında bileşik oluşturulabilir. II. Z elementi. periyot 4A grubunda yer alır. III. T elementi ametal özellik gösterir. IV. ile T elementinin kimyasal özellikleri benzerdir. verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III ) IV Oluşan tuz BaSO 4 ukarıdaki deney tüpüne Ba(OH) ve X maddesi ekleniyor. Bunun sonucunda tüpte BaSO 4 tuzu meydana geliyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) H CO 3 B) HCl C) HNO 3 ) H SO 4 168

4 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Aşağıda ametallerle ilgili bazı ifadeler verilmiştir İki ya da daha fazla atomdan oluşurlar. Tel ve levha haline gelebilirler. üzeyleri mattır. endi aralarında alaşım oluştururlar. Bilge yukarıdaki ifadeleri veya şeklinde işaretleyerek aşağıda verilenlerden hangisine ulaşır? A) B) C) ) HNO 3 + OH + H O İrem yukarıdaki tepkimeyi denkleştirmek istiyor. Buna göre İrem tepkimeyi denkleştirdiğinde yerine gelebilecek bileşik aşağıdakilerden hangisi olur? A) OH B) Cl C) NO 3 ) O Isı ve elektriği iyi iletmezler. Sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. endi aralarında kovalent yapılı bileşik oluştururlar. ukarıdaki özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Metal B) Ametal C) arımetal ) Soygaz Palme ayıncılık 8. Aşağıdaki grafikte oda koşullarında asit ile baz arasında gerçekleşen tepkimeye ait ph değerlerinin zamanla değişimi verilmiştir. 7 PH a b Buna göre; I. a maddesi asittir. II. b maddesinin tadı acıdır. c III. c maddesi tuzdur. Zaman ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 9. çimento ve kireç yapımında kullanılır. L gübre üretiminde, boya sanayinde, patlayıcı yapımında kullanılır. M arap sabununun üretiminde, pillerde ve gübre yapımında kullanılır. Buna göre, L, M maddelerinin adları hangisinde doğru verilmiştir? A) alsiyum hidroksit B) Potasyum hidroksit C) alsiyum hidroksit ) L M Nitrik asit Sülfürik asit Nitrik asit Potasyum hidroksit Sülfürik asit Potasyum hidroksit alsiyum hidroksit Sodyum hidroksit Potasyum hidroksit Oksijen ütlece %45,5 oranıyla yer kabuğunda, %90 oranıyla ise deniz suyunda en çok bulunan elementtir. Atmosferin ise kütlece %3,15 ini oluşturan, oksijen azottan sonra ikinci sıradadır. Oksijen gazının kullanım alanları aşağıda verilmiştir. emir ve çelik üretimi iğer metallerin üretimi ve yapımında (kaynak ve kesme) Suyun temizlenmesi Roket yakıtların yakılması Petrol rafinerisi Tıbbi kullanımlar Ozon Tabakası Stratosferin 5 ve 35. km leri arasındaki ozon derişimi yeryüzündekinden birkaç kat daha fazladır. iğer gazlara oranı göz önüne alındığında, stratosferin bu kısmındaki Ozon(O 3 ) oranı yeryüzündeki orandan oldukça büyüktür. Bu yüzden stratosferin bu kuşağına ozon tabakası da denir. Stratosferin ozon tabakası yaşamsal öneme sahiptir. Bu tabakanın iki önemli görevi aşağıda belirtilmiştir. Ozon tabakası Güneş ten gelen bazı mor ötesi ışınları soğurur. Eğer öyle bir soğurma olmasaydı, yeryüzüne gelen bu ışınlar deri kanserine neden olacak, gözlere zarar verecek ve diğer biyolojik organizmaların yaşamları için tehlike oluşturacaktır. Ozon molekülleri morötesi ışınları soğururken ısı açığa çıkardıklarından atmosferdeki ısı dengesinin korunmasına da yardımcı olurlar. 169

5 Maddenin apısı ve Özellikleri Sodyum ve Potasyum Elementileri arma Test 3 Günlük hayatımızda birçok yerde 1A grubu elementlerinden olan sodyum ve potasyum kullanmaktayız. Elementler Özellikler Elektron alma eğilimindedirler. 3. A Son yörüngesi tam doludur. Tel ve levha haline gelebilirler. Sodyum Potasyum Sodyum ve klor elementlerinden oluşan sofra tuzu (NaCl) denizlerde ve kaya tuzu yataklarından elde edilir. Sodyum elementi ayrıca kabartma tozu, cam boya yapımında ve buhar lambalarında kullanılır. Potasyum elementi de suni gübre yapımında kullanılır. Ayrıca sodyum ve potasyum tuzlarından mandıralarda et ve balığın bozulmasını önlemede yararlanılır. Potasyum minerali insan beslenmesinde son derece hayati önem taşıyan bir mineraldir. Potasyum insan vücudundaki su ve mineral dengesinin korunmasını sağladığı gibi, besinlerin hücrelerin içine taşıması ve sinir sistemindeki mesajların ulaştırılması gibi kalp ve kaslar için oldukça önemli olan işlevleri vardır. Ayrıca potasyum sayesinde tansiyon dengelenir ve vücuttaki fazla suyun atılması gerçekleşir.. ukarıdaki tabloya göre, ve ile gösterilen elementlerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) Metal Ametal Soygaz B) Ametal Metal Soygaz C) Ametal Soygaz Metal ) Metal Soygaz Ametal NaOH C H 5 OH NH 3 (suda) (suda) (suda) I II III Oda koşullarındaki I, II ve III nolu yukarıdaki kaplarda NaOH, C H 5 OH ve NH 3 ün sulu çözeltileri bulunuyor. Buna göre çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) I. kaptaki çözeltinin ph değeri en küçüktür. B) II. kaptaki çözelti elektriği iletir. Palme ayıncılık B ukarıda A ve B elementlerine ait elektron dağılım modelleri verilmiştir. Buna göre A ve B elementlerinin oluşturacağı kararlı bileşik ile ilgili; I. Bileşik oluştururken A elektron verir, B elektron alır. II. A B bileşiği oluşur. III. Oluşacak bileşik kovalent yapılı olur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 4. Metaller kendi aralarında alaşım oluştururlar. Elementler Alaşım I Bakır ve alay Tunç II Çinko ve Bakır Pirinç III alay ve urşun Lehim IV Çinko ve Alüminyum Bronz Potasyum; zeytin, lahana, sarımsak, muz, brokoli, hurma, balık, kayısı, fındık, yeşil yapraklı sebzeler, avakoda gibi besinlerin içinde bulunmaktadır. C) III. kaptaki çözeltinin ph ı 7 den küçüktür. ) I. ve III. kaptaki çözeltiler kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Buna göre yukarıdaki tabloda verilen hangi numaralı kısımda yanlışlık yapılmıştır? A) IV B) III C) II ) I 170

6 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Aşağıda verilen iyonların periyodik tablodaki periyotları aynıdır. X, +, Z 3+, T 4 Buna göre hangi iyonun metalik özelliği en fazladır? A) X B) C) Z ) T 8. ütle (g) 4m 3m m m L Zaman (s) 6. Ilgın İçme sularının bakterilerden arındırılmasında kullanılır. Tuzun yapısında bulunan ametaldir. + L M tepkimesi sırasında ve L maddelerinin kütlelerinin zamanla değişim grafiği yukarıda gösterilmiştir. Buna göre tepkime sonucunda oluşan M maddesinin kütlesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 5m B) 4m C) m ) m Civa Elementi Civa; termometrelerin, barometrelerin, düfizyon pompalarının ve daha bir çok labarotuvar gerecinin yapımında kullanılır. Ilgın ın özelliklerini söylediği element aşağıdakilerden hangisidir? A) Bor B) Sodyum C) İyot ) lor Palme ayıncılık 9. Aşağıdaki kimyasal tepkimelerin hangisinde toplam atom sayısı korunmuştur? A) H + O H O B) CH 4 + O CO + H O C) Al + Fe O 3 Al O 3 + Fe ) C 3 H 8 + 5O 3CO + 4H O Buharlı lambaların ve reklam ışıklandırmalarının, diş hekimliğinde kullanılan bazı karışımların ve pillerin de yapısında civa bulunur Metaller kararlı bileşiklerinde katyonları oluştururlar. Soygazlar kararlıdır. 10. NaI, AlCl 3, NH 3 bileşik formüllerin isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 3 4 Periyodik sistem, element atomlarının proton sayıları esas alınarak oluşturulmuştur. Halojenler doğada daima tek atomlu halde bulunur. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sodyum klorür, alüminyum klorür, metan B) Sodyum iyodür, alüminyum klorür, amonyak C) Azot dioksit, alüminyum sülfür, amonyak ) Sodyum klorür, alüminyum sülfür, azot dioksit A) 4 B) 3 C) ) 1 171

7 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 4 HCl (Hidroklorik asit) C 3 H 8 + X O CO + Z H O ukarıda verilen tepkimedeki X, ve Z yerine gelebilecek sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Z A) 3 3 B) C) ) Biriz, yanma tepkimelerine verilebilecek örnekleri araştırmaktadır. Buna göre Biriz in araştırması sonucu bulduğu aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma tepkimesi değildir? A) C H 4 + 3O CO +H O B) C + O CO C) C 6 H 1 O 6 + 6O 6CO +6H O ) H SO 4 + NaOH Na SO 4 +H O Tuz ruhu olarak da bilinir. Temizlik malzemelerinin üretiminde 5. I II III ve metallerin temizlenmesinde kullanılır. H SO 4 (Sülfürik asit) Zaç yağı olarak adlandırılır. Boya sanayide, dinamit ve gübre yapımında kullanılır.. L : M : ukarıda elektron dağılımları verilen L ve M elementleri için; I. L ametal, M metal özelliktedir. II. Aralarında LM bileşiği oluşur. III. L elementi elektriği iyi iletir. IV. L ile M arasında iyonik bağ oluşur. ifadelerinden hangisi yanlıştır? Palme ayıncılık PH=6,5 PH=3,4 PH=,7 ukarıda aynı miktardaki çözeltilerin ph değerleri verilmiştir. Buna göre çözeltilerin en kuvvetli asitten en zayıf asite doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, II, III B) I, III, II C) III, II, I ) III, I, II A) IV B) III C) II ) I 6. 1 eterjanlı su Limon suyu 3. X + 6HCl lcl 3 +3H 3 4 ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Al B) Cl C) H ) O Portakal suyu Saf su ukarıda verilenlerden hangisinin ph ı 7 den büyüktür? A) 1 B) C) 3 ) 4 17

8 Maddenin apısı ve Özellikleri 7. Aşağıda bazı asitlerin formülleri ve piyasadaki adları verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? 9. Temizlik yaparken suya en iyi temizleyicileri koyuyorum yine de iyi temizlenmiyor. A) HNO 3 ezzap B) Sevim Hanım C) HCl Tuz ruhu Sevim Hanım ın hazırladığı karışımın daha iyi temizlemesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? ) H SO 4 Zaç yağı HCOOH Sud-kostik A) Suya klor atılabilir. B) Su kaynatılarak yumuşatılabilir. C) Suya Mg + iyonları atılabilir. ) Suya bol miktarda Ca + iyonları eklenebilir. CH 3 COOH (Asetik Asit) Sirke asidi olarak da adlandırılır. Bir çok ilaç ve endüstri maddesi hazırlamak için kullanılır. 8. Periyodik tabloda atomların çapları aynı periyotta soldan sağa doğru azalır, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru artar. ve L aynı periyotta ve M aynı grupta Elementlerin atom çapları L>>M şeklindedir. verilenlere göre, L, M elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Palme ayıncılık 10. I. Soygazlar 7A II. Alkali metaller III. Toprak alkali metalleri 8A IV. Halojenler 1A ukarıda gruplar ve özel isimleri gösterilmiştir. Buna göre gruplar ile isimlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I II 7A B) I II 7A HNO 3 (Nitrik asit) ezzap olarak da bilinir. uvvetli bir asit olan nitrik asit dinamit ve gübre yapımında kullanılır. A) M L B) L M III IV 8A 1A III IV 8A 1A C) I 7A ) I 7A C) M ) L M II II L III IV 8A 1A III IV 8A 1A 173

9 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 5 3. Atom çapı CaCO 3 + X CaCl + H O+ CO Grafit ve Elmas Esra erya Elektron verme isteği ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin X bileşiği için yaptığı yorum doğrudur? A) Burak : X maddesinde çeşit Proton sayısı atom bulunur. Işıl ışıl parlayan bir elmas ile kurşun kalem ucu arasındaki fark nedir? Elmas son derece sert bir madde iken, kurşun kalem ucunu oluşturan grafit ise oldukça yumuşaktır. Halbuki ikisi de karbon atomlarından oluşmaktadır. Ayrıca grafit doğada bol bulunurken elmas oldukça nadirdir. Elmas ve grafit karbon elementinin allotroplarıdır. Bir elementin atomlarının uzayda farklı şekilde dizilmesiyle oluşan yapıya allotropi denir. Bu olayı gerçekleştiren atomlara da allotrop atomlar adı verilir. Soner Taner Metalik özellik ukarıdaki öğrenciler periyodik tablodaki periyot ve gruplarda değişen özellikleri söylemişlerdir. Buna göre periyodik tabloda gösterilen yönde hangi öğrencinin söylediği özellik artar? A) Esra B) erya C) Taner ) Soner Palme ayıncılık B) Metin : X bileşiğinde 3 tane atom bulunur. C) Ceyda : X bileşiği baz özelliktedir. ) Zeynep : X bileşiği H ve O elementlerinden oluşur. 4. Asitler kristal yapılıdır. Asitler aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarırlar. Bazlar sulu çözeltilerine H + iyonu verirler. Bazların ph ları 7 ile 14 arasındadır. Asitler fenoftalein ile pembe renk oluştururlar. ukarıdaki ifadelerin doğru veya yanlış oldukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?. M metali ile N ametali arasında oluşan MN bileşik formülünün iyon yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) M +, N B) M +, N C) M, N + ) M, N + A) B) C) ) 174

10 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. GRUP NO 1A 3A 5A 6A 7A 8A ELEMENT L M N R V T Periyodik tabloda. periyotta bulunan, L, M, N, R, V, T elementlerinin grup numaraları verilmiştir. Buna göre hangi elementler kararlı hale geçmek için elektron verir? A), L, M B) N, R, V C), L, T ) N, R, V, T 7. Al 3+ İyonunun nötr haldeki elektron sayısını doğru gösteren elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? (Alüminyum proton sayısı 13 tür.) A) B) Asit ağmurları Saf su için ph=7 dir. ağmur suyunun ph değeri ise 7 den küçüktür. ani yağmur suyu asidiktir. Normalde yağmur suyunun ph değeri 5,6 olmalıdır. Oysa son yıllarda AB nin kuzey doğusunda yağan yağmurun ise ph değerleri yaklaşık 4,5 ölçülmüştür. Şimdi, yağmur suyunun normal asitliğinin kaynağını ve insanların asit yağmuruna nasıl sebep olduğunu görelim. C) 6. Burcu; I, II, III numaralı kaplarda hangi çözeltilerin olduğunu öğrenmek istiyor. I çözeltisi II L çözeltisi III M çözeltisi I. kaba mavi turnusol kağıdı daldırıldığında turnusol kağıdı kırmızı renge dönüşür. II. kaba fenoftalein damlatıldığında çözelti pembe renge dönüşüyor. III. kaba mavi ve kırmızı turnusol kağıdı daldırıldığında hiçbirinde renk değişimi olmuyor. Buna göre, L, M çözeltileri için olabilecek örnekler hangisinde doğru verilmiştir? L M A) HCl NaOH H SO 4 B) HNO 3 Ca(OH) NaCl C) OH H SO 4 NaOH ) HNO 3 NO 3 OH Palme ayıncılık 8. ) X Z T ukarıda X,, Z ve T atomlarına ait elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre hangi atomlar arasında iyonik bağ oluşmaz? A) X ile B) ile Z C) X ile T ) ile T CO (g) ; asit özelliği gösteren bir oksittir. Su ile birleştirildiğinde H CO 3 (karbonik asit) ortaya çıkar. ağmur suyundaki asitliğin büyük bir kısmı karbonik asidin iyonlaşmasından meydana gelir. NO (g) ; gök gürültüsü ile oluşan yağışlarda, havanın N (g) ve O (g) bileşenlerinin birleşmesi ile oluşur. NO (g) daha sonra NO (g) ye dönüşür. Bu da H O ile tepkimeye girerek nitrik asit meydana getirir. Hava kirliliğinin çok olduğu bölgelerde nitrik asidin asit yağmuruna etkisi 1/4 oranındadır. SO (g) normal olarak havada çok az bulunur ve başlıca kaynakları yanardağlar ve biyolojik çürümelerdir. Ancak günümüzde yapay SO (g) asit yağmuru oluşumunda büyük öneme sahiptir. Fazla kömürlerin yakıldığı termik santraller, metal elde etme işlemleri yapay SO (g) oluşumuna yol açar. SO (g), SO (3) e ve SO 3 de sülfirik aside (H SO 4 ) dönüşür. Sülfirik asidin asit yağmuruna katkısı 1/ oranındadır. 175

11 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 6 M N 4. X bileşiği iyonik, Z bileşiği ise kovalent bağlıdır. Buna göre; I. X toprak alkali metal olabilir. Asit ağımurlarının L II. klor olabilir. Etkileri III. Z bileşiğinin atomları arasında Asit ağmurlarının bazı etkileri şehirlerde, özellikle heykeller, anıtlar ve kireç taşı ya da mermerden yapılmış binalarda açıkça görülür. Hindistanda bulunan Taç Mahal, ukarıdaki periyodik tabloda verilen elementlerden hangisinin metalik özelliği en fazladır? A) B) L C) M ) N elektronların ortaklaşa kullanılması ile bağ oluşmuştur. ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III çevredeki fabrikalardan dolayı oluşan asit yağmuru nedeniyle tahrip olma noktasına gelmiştir.. CaCO 3 + HCl CaCl + X+ ukarıdaki denkleşmiş tepkimede bulunan X ve yerine gelebilecek maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Palme ayıncılık 5. L M ph=5, ph=1,8 ph=11,4 Taç Mahal X A) H O CaO B) CO CaOH C) CO H O ukarıdaki aynı miktarda farklı çözeltiler içeren kaplara kırmızı turnusol kağıdı batırılıyor. Buna göre hangi kaplara batırılan Asit yağmurlarının çok daha önemli olan etkisi ekosistem bozulma- ) CaO CO turnusol kağıdının renginde değişme olmaz? sı olup, özellikle göllerde, akarsularda ve ormanlarda görülmektedir. A) alnız B) ve L C) L ve M ), L ve M 3. Aşağıda bir elemente ait bazı özellikler verilmiştir. En çok akü yapımında kullanılır. Metaldir ve periyodik tablonun 6. 1H 1Ca 16S 7N 6. periyot 4A grubunda yer alır. Buna göre özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakır B) emir C) Civa ) urşun ukarıda atom numaraları ile birlikte verilen elementlerden hangisi ametal özelliği göstermez? A) H B) Ca C) S ) N 176

12 Maddenin apısı ve Özellikleri 7. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda tuz oluşmaz? A) HNO 3 + NH ristal yapıya sahip olma akıcı ve tahriş edici olma B) H SO 4 + Ca(OH) C) C 4 H 10 + O ) HCl + OH Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi ph değerlerinin 7 ile 14 arasında olması oğal Sulardaki İyonlar : Sert su ağmur suyu kimyasal bakımdan saf Sembollerle gösterilen ifadelerden değildir, çözünmüş atmosfer gazlarını 8. İyon hali Elektron Sayısı X hangisi asit ve bazlar için ortaktır? A) B) C) ) içerir ve yere ulaştığında toprak ve kayaların bazı bileşenlerini çözer. Su, çökelti verebilecek önemli miktarda iyonlar içeriyorsa, suyun sert olduğundan bahsedebiliriz. Sert suda Z bulunan bazı iyonlar tortuyu oluştu- T 3-10 rur. Tortunun oluşumu buhar üreten ukarıdaki elementlerden hangisinin periyodik tabloda bulunduğu periyot en büyüktür? A) X B) C) Z ) T Palme ayıncılık 1 Aşağıdaki grafikte X,, Z, T elementlerine ait grup numaraları verilmiştir. sanayi kazanlarında ve buharla çalışan elektrik santrallerinde oldukça ciddi sorunlara yol açabilir. Grup numarası 9. 1 Benzer özellikteki elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. ibinde kireç kalıntıları bulunan bir kap. 3 4 Elementleri, element atomlarının atom numaralarına göre sıralamıştır. Periyodik tablonun altına iki sıra ekleyerek tabloya son şeklini vermiştir. Elementleri, element atomlarının atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. X Z T Element Buna göre aynı periyotta oldukları bilinen X,, Z, T elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X > > Z > T Evlerde su kaynatmak için kullanılan kaplarda birikmiş olan tortulara alışkınız. Sirke koyup kaynatmakla tortular giderilebilir. ukarıda verilen elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalardan hangisi Mendeleyev e aittir? A) 1 B) C) 3 ) 4 B) Z > X > > T C) T > > X > Z ) T > Z > > X 177

13 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 7 4. Halojenler Aktif metaller, asit çözeltileriyle tepkimeye girerlerse tuz ve hidrojen gazı oluşur. Na + HCl NaCl + 1 H Al + 3HNO 3 Al(NO 3 ) H, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe gibi elementler aktif metaller arasındadır. ukarıda bağ oluşturan klor atomlarının modelleri gösterilmiştir. Buna göre; I. Aralarında kimyasal bağ oluşmuştur. II. lor atomları arasında iki çift elektron ortaklığı kurulmuştur. III. lor atomları oklet kuralına uymuştur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve III ) II ve III Palme ayıncılık Soygazlar Alkali metaller Toprak alkali metaller ukarıda periyodik cetvelde bulunan bazı grupların özel adları verilmiştir. Buna göre; grup numaraları ile özel adların eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1A B) 7A C) 7A ) 8A 7A 8A 1A 8A 1A 1A 7A 8A Asitlerin birçok madde üzerin-. C 6 H 1 O 6 + O CO + H O 5. 10mg Ca + 0mg Ca + de aşındırıcı etkisi vardır. Özellikle metallerle tepkimeye girerek onların kararmasına sebep olurlar. Bu yüzden limon, metal tabağa sıkılmaz ve konulmaz. Ayrıca mermer tezgaha ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde H O nun katsayısı aşağıdakilerden hangisi olur? A) 3 B) 6 C) 8 ) 10 I 35mg Ca + II 50mg Ca + konulan limon mermerin aşınmasına yol açar. 3. H 3 PO 4 + amg(oh) Mg 3 (PO 4 ) + bh O ukarıda verilen kimyasal tepkime denkleştirildiğinde a ve b yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a b A) 3 5 B) 6 4 C) 3 6 ) 6 III ukarıdaki kaplarda aynı miktarda su bulunmaktadır. aplara yukarıda gösterildiği gibi farklı miktarlarda Ca + iyonları ekleniyor. Buna göre; Ceyda kaplardaki çözeltileri en sert olandan en yumuşak olana doğru sıralamak isterse aşağıdakilerden hangisini seçmelidir? IV A) I, II, III, IV B) II, I, III, IV C) IV, III, II, I ) IV, II, III, I 178

14 Maddenin apısı ve Özellikleri 6. X + CaCl + H O 8. Belma Öğretmen yukarıdaki nötrleşme tepkimesinde X ve yerine gelebilecek bileşikleri öğrencilerine soruyor ve dört öğrenci soruyu cevaplıyor ukarıda elektron dizilimi gösterilen nötr atom ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? Canberk: X = H SO 4, =NaOH A) 4. periyotta bulunur. Zuhal: X=HCl, =Ca(OH) B) eğerlik elektron sayısı 1 dir. C) En aktif metaller arasındadır. Bazlar genel olarak metallerle Furkan: Türkü: X=HNO 3, =OH X=HNO 3, =CaO ) Toprak alkali metal grubunda yer alır. tepkime vermezler. Ca + NaOH Tepkime gerçekleşmez. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? A) Canberk B) Zuhal C) Furkan ) Türkü 9. 7 tane periyot vardır. Aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları aynıdır. Bazlar amfoter metallerle (Al, Zn, Sn, Cr, Pb) tepkimeye girerek tuz oluşturur ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Zn + NaOH Na ZnO + H (g) 7. X Z T Palme ayıncılık Toplam 18 tane grup vardır. 10 tanesi A, 8 tanesi B grubudur. Aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Al + 3NaOH Na 3 AlO H (g) Bazlar cam ve porselenleri aşındırabi- ukarıdaki periyodik tabloda bulunan elementlerle ilgili hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır? ukarıda periyodik sistem ile ilgili verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur? lirler. Temizlik maddeleri bazik özelliktedir. Cam ve porselenlerle tepkimeye girerler. A) X ve elementlerinin yörünge sayıları aynıdır. A) B) 3 C) 4 ) 5 Çiğdem B) Bilge T nin atom numarası Z nin atom numarasından büyüktür. 10. Bileşik Formülü Piyasadaki Adı I H SO 4 Zaç yağı C) Z ve T elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. II Ca(OH) Sönmüş kireç III HNO 3 ezzap Oğuzhan IV NaOH Potas-kostik ) X ve elementlerinin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir. ukarıdaki tabloda hangi numaralı bileşiğin piyasa adı yanlış verilmiştir? İdil A) IV B) III C) II ) I 179

15 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 8 NaOH (Sodyum hidroksit) Sud-kostik olarakta bilinir. Tekstil ve boya sanayinde, petrol rafinerilerinde, temizlik maddelerinin üretiminde ve sabun yapımında kullanılır. NH 3 (Amonyak) Boya, ilaç ve plastik gibi maddelerin üretiminde kullanılır.. Elementler L M Özellikler M ile bileşik oluşturuyor. ararlı yapıya sahiptir. Isı ve elektriği iyi iletiyor. ukarıdaki tabloda, L, M elementleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Buna göre; bu elementlerin cinsleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? L M A) Soygaz Soygaz Ametal B) Ametal Metal Soygaz C) Ametal Soygaz Metal ) Metal Ametal Soygaz HF Palme ayıncılık 3. Grup numarası 7A 3A 3 L M Periyot numarası L M Element Element ukarıdaki grafiklerde, L, M elementlerinin periyodik cetveldeki grup ve periyot numaraları belirtilmiştir. I. elementi metaldir ve son yörüngesinde elektronu bulunur. II. L elementi halojendir ve M elementi ile bileşik oluşturabilir. III. M elementinin son yörüngesinde 3 elektron bulunur. IV. L ile M elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır.. CO A) IV B) III C) II ) I 3. H 4. Aşağıda modelleri verilen tepkimelerden hangisi denkleştirilmiştir? Ca (OH) (alsiyum hidroksit) Sönmüş kireç olarakta bilinir. 4. NO A) B) + + Çimento ve kireç üretiminde kullanılır. ukarıda modelleri verilen element veya bileşiklerin hangisinde bulunan kimyasal bağın türü diğerlerinden farklıdır? A) 4. B) 3. C). ) C) )

16 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Bileşik Adı Bileşik Formülü 8. a b 1 Magnezyum nitrat Mg(NO 3 ) c Sodyum hidroksit NaCl 3 alsiyum karbonat CaCO 3 4 Sodyum sülfat NaNO 3 5 NaBr Sodyum bromür ukarıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) 1, ve 5 B) ve 4 C) 3 ve 5 ), 3 ve 4 ukarıda periyodik tablonun bir kısmı verilmiş ve bazı elementler yerleştirilmiştir. elda, b elementinin toprak alkali metal olduğunu biliyor. Buna göre; I. a elementi metal özellik gösterir. II. b ile c elementleri iyonik bağlı bileşik oluşturur. III. a nın atom numarası c elementinin atom numarasından küçüktür. elda nın yaptığı yorumlardan hangileri yanlıştır? OH (Potasyum hidroksit) Potas-kostik olarakta adlandırılır. Pil, gübre ve arap sabunu üretiminde kullanılır. 6. X+ H SO 4 CuSO 4 + SO + H O ukarıdaki denkleşmiş kimyasal tepkimede verilen X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) H B) Cu C) S )O Palme ayıncılık A) alnız I B) anlız II C) I ve III ) II ve III iş macunu ve şampuanlar baz özelliği gösterir. Bu yüzden tatları acıdır. 9. I II H SO 4 Mg(OH) 7. Batuhan atom numaraları verilen aşağıdaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayılarını bulup elementleri sıralamak istiyor. 9X Z Batuhan elementleri son yörüngelerindeki elektron sayılarına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamıştır? A) X > > Z B) Z > > X C) > X > Z ) X = = Z kabı ukarıdaki I ve II nolu kaplarda bulunan H SO 4 ve Mg(OH) çözeltileri kabına boşaltılıyor. Buna göre; aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Endotermik bir tepkime gerçekleşir. B) MgSO 4 tuzu meydana gelir. C) kabında oluşan çözelti elektrik akımını iletir. ) H O açığa çıkar. emek sodası olarakta bilinen kabartma tozu da bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat içerir. 181

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Elementlerin Sınıflandırılması [Anahtar kavramlar : periyodik sistem(çizelge), grup, periyot (=orbital = yörünge), metal, ametal, yarımetal,iyon hali, değerlik, değerlik

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM MADDE: Boşlukta yer kaplayan (hacim) ve kütlesi olan tanecikli yapılara madde denir. ATOM: Maddenin yapıtaşına ATOM denir. Tüm maddeler atomlardan oluşur. MOLEKÜL:

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4 S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının alt tabanı B3 yüzeyi üzerine konulması durumunda bulunduğu zemine uygulayacağı basınç kaç Pascal dır? A) 40 B) 80 C) 20 D) 10 S.2)K:2.2.4 Çizelgedeki

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20 (4T A şağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. 1- H 04 + KOH K 04 + H20 2- Fe203 + A l ^ A1203 -t Fe 3- Ca+HCI ------ CaCI2 +H2 Yanma tepkimeleri Çivinin paslandığım gördünüz mü? Hiç kamp ateşi veya

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Ünite MADDENİN MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Sayfa No Elementlerin Sınıflandırılması... 116 Test 1... 116 Test... 119 Test... 1 Test 4... 14 Test 5... 16 Etkinlik (1 6)... 18 19

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

Çalışma Soruları 4: Bölüm 4

Çalışma Soruları 4: Bölüm 4 Çalışma Soruları 4: Bölüm 4 4.1) Hidroflorik asit, HF, cam şişelerde saklanamaz çünkü camdaki sodyum silikat (Na 2 SiO 3 ), HF ile aşağıdaki gibi tepkimeye girer. Na 2 SiO 3 (k) + 8 HF(aq) H 2 SiF 6 (aq)

Detaylı

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Hazırlayan: Kübra TOP 20534284 Deneyin Adı: OKSiJENiN SABUN KÖPÜĞÜNÜ ARTTIRMASI Deneyin Amacı: Hidrojen peroksitin parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Karışımlar Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa karışım denir. İçme suyu, gazoz, limonata, meyve suyu, yemekler, salata, süt, ayran, hava, sis, çamur vb. birer

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ E- ASĐTLER-BAZLAR (10 SAAT) 1- Asitler 2- Bazlar 3- Tuzlar 4- Oksitler 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) 6- Asitlerin ve Bazların

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir.

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir. Metaller Grup 1: Alkali metaller, doğada nispeten bol bulunurlar. Bu elementlerin bazı bileşikleri tarih öncesi yıllardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Alkali metal bileşiklerini sıradan olaylarla

Detaylı

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 )

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 ) Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır. 4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı