Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur."

Transkript

1 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 1 H Na NO 4 1 Fe CO F Cl ublet ve Oktet uralı I Cu Zn P katmanda en çok elektron bulunmasına dublet kuralı denir. Helyum dublet kuralına uyar. ukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 1 B) 10 C) 7 ) 5 ukarıdaki periyodik tabloda numaralarla soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru oklar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1 yönünde elementlerin metalik özellikleri artar. Helyum. ve 3. katmanlarda en fazla 8 elektron bulunmasına ise oktet kuralı denir. Neon ve Argon oktet kuralına uyan elementlerdir.. Aybike : Büşra : Oğulcan : 18 tane grup vardır. Elementler elektron sayılarına göre dizilirler. 7 tane periyot bulunur. Palme ayıncılık B) yönünde elementlerin atom çapı azalır. C) 1 yönünde elementlerin atom çapı azalır. ) yönünde elementlerin ametalik özelliği artar. Batuhan : Benzer özellikleri aynı olan elementler aynı periyotta yer alır. Öğrencilerin periyodik tablo ile ilgili yaptığı yorumlardan hangileri yanlıştır? 5. Neon Argon ublet ve oklet kuralına uyan atomlar kararlı yapıya sahiptir. iğer elementler de kararlı yapıya sahip olmak isterler. Bu yüzden elektron alır veya verirler. A) Aybike ve Büşra B) Büşra ve Batuhan C) Aybike, Büşra ve Oğulcan ) Büşra, Oğulcan ve Batuhan 3. X iyonunun 18 elektronu olduğuna göre, nötr durumdaki X elementinin elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 17 B) 18 C) 19 ) 0 ukarıda elektron dizilimi gösterilen elementlerle ilgili; I. Periyodik tablonun 3. periyot 5A II. grubunda yer alır. Element ametal özellik gösterir. III. Elementin kararlı yapıya ulaşması için 3 elektron vermesi gerekir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 166

2 Maddenin apısı ve Özellikleri 6. Asit + Baz CaCl + H O 9. Hamurun mayalanması ukarıdaki tepkime ile ilgili üç öğrenci yorum yapıyor. Seçil Ceyda : Tepkimedeki asit HCl dir. üp şekerin ezilerek toz şeker yapılması Çetin: Zeynep : Tepkimedeki baz Ca(OH) dir. Nötrleşme tepkimesidir. Furkan Furkan Soda şişesinin kırılması urşun Zehirlemesi Eski Romalılardan başlayıp oldukça yakın zamana geldiğimizde, su taşımayı Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? Büşra da içine alan tesisat işlerinde kurşun kullanılmıştır. emek ve pişirme takımların- A) alnız Ceyda B) Ceyda ve Çetin C) Çetin ve Zeynep ) Ceyda, Çetin ve Zeynep Simge Güneş batarken gökyüzünün kızıl bir renk alması da da kurşunla karşı karşıya kalınmıştır. Sömürge devrinde kurşun zehirlenmesi, New England da yapılmış olan romu(içki) tüketen uzey Carolina lıların ıstırabına neden olan şiddetli karın ağrısı ile açıkça 7. Flor, klor, brom, iyot ve astatin elementleri bu grupta yer alır. Palme ayıncılık ukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği olay kimyasal değişime örnektir? A) Seçil B) Furkan C) Büşra ) Simge ortaya çıkmıştır. Rom yapımında kullanılan damıtma cihazı parçalarının kurşun olduğu anlaşılmıştır. urşun zehirlenmesinin yavaş şekli sinirliliğe ve zihinsel depresyona neden Bu gruptaki elementler en aktif ametallerdir. olur. aha ciddi durumlarda kalıcı sinir, beyin ve böbrek tahribatına yol açar. urşunun zehirli olması nedeniyle bu- ukarıda özellikleri yer alan grubun özel ismi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Soygazlar B) Toprak alkali metalleri 10. Al 4 C 3 + XH O Al(OH) 3 + 3CH 4 Ceren in yazdığı yukarıdaki tepkimeyi doğru denkleştiren arkadaşları X oranını kaç bulurlar? nun yok edilmesi sıkı bir şekilde izlenir ve bugünkü kurşun üretiminin dörtte üçü yeniden işleme ile sağlanır. Ayrıca insan kanındaki kurşun düzeyi 1970 lerde akaryakıtta bulunan kurşun C) Alkali metaller ) Halojenler A) 1 B) 3 C) 4 ) 6 miktarının düşürülmesine paralel olarak azalmıştır. 8. Aşağıdaki elementlerden hangisi 16 S (kükürt) elementi ile aynı periyotta yer alır? A) 5 B B) 8 O C) 17 Cl ) 19 1 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem iyonik hem de kovalent bağ içerir? ( 11 Na, 8 O, 1 H, 6 C, 17 N, 16 S) A) NaOH B) C 6 H 1 O 6 C) NH 3 ) SO 167

3 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test Cam Üretimi Mendeleyev, elementler arasında bulduğu düzenli ilişkiyi bir tablo haline getirdi ve elementlerin özelliklerini belirleyenin atom kütleleri olduğunu düşündü. Fakat... asıl belirleyici olanın atom numaraları olduğunu ortaya çıkardı. 3. X Z T Cam ve cam yapma sanatı yüzyıllardan beri bilinmektedir. Güzel renkli cam penceler Orta Çağ ve günümüz tapınaklarında görülebilir. Parfüm ve yağ koymak için yapılmış eski cam kaplar bir çok müzede yerini almıştır. ukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangi bilim adamı yazılmalıdır? A) Lother Meyer B) Johann öbereiner C) Henry Moseley ) John Newlands Palme ayıncılık ukarıdaki elektron dizilimleri verilen X,, Z, T elementleri arasında aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşmaz? A) X 3 B) T C) XZ 3 ) XT 3 Cam üretiminin başlangıç maddesi sodyum karbonat, kalsiyum karbonat ve silisyum dioksidin bir karışımıdır.. X Z T 4. Ba(OH) X Günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve camın ham maddesini oluşturan maddeler kum, soda ve kireçtir. um, cam yapımındaki ana malzemedir. Soda, düşük sıcaklıkta akıcı hale gelmesini sağlar. ireç ise, kimyasal etkilere dayanıklılığını artırır. Bir araya getirilen bu maddeler C deki fırınlarda eritme işlemine tabi tutulur. ukarıdaki periyodik tabloda gösterilen elementler için; I. X ile elementi arasında bileşik oluşturulabilir. II. Z elementi. periyot 4A grubunda yer alır. III. T elementi ametal özellik gösterir. IV. ile T elementinin kimyasal özellikleri benzerdir. verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III ) IV Oluşan tuz BaSO 4 ukarıdaki deney tüpüne Ba(OH) ve X maddesi ekleniyor. Bunun sonucunda tüpte BaSO 4 tuzu meydana geliyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) H CO 3 B) HCl C) HNO 3 ) H SO 4 168

4 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Aşağıda ametallerle ilgili bazı ifadeler verilmiştir İki ya da daha fazla atomdan oluşurlar. Tel ve levha haline gelebilirler. üzeyleri mattır. endi aralarında alaşım oluştururlar. Bilge yukarıdaki ifadeleri veya şeklinde işaretleyerek aşağıda verilenlerden hangisine ulaşır? A) B) C) ) HNO 3 + OH + H O İrem yukarıdaki tepkimeyi denkleştirmek istiyor. Buna göre İrem tepkimeyi denkleştirdiğinde yerine gelebilecek bileşik aşağıdakilerden hangisi olur? A) OH B) Cl C) NO 3 ) O Isı ve elektriği iyi iletmezler. Sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. endi aralarında kovalent yapılı bileşik oluştururlar. ukarıdaki özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Metal B) Ametal C) arımetal ) Soygaz Palme ayıncılık 8. Aşağıdaki grafikte oda koşullarında asit ile baz arasında gerçekleşen tepkimeye ait ph değerlerinin zamanla değişimi verilmiştir. 7 PH a b Buna göre; I. a maddesi asittir. II. b maddesinin tadı acıdır. c III. c maddesi tuzdur. Zaman ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 9. çimento ve kireç yapımında kullanılır. L gübre üretiminde, boya sanayinde, patlayıcı yapımında kullanılır. M arap sabununun üretiminde, pillerde ve gübre yapımında kullanılır. Buna göre, L, M maddelerinin adları hangisinde doğru verilmiştir? A) alsiyum hidroksit B) Potasyum hidroksit C) alsiyum hidroksit ) L M Nitrik asit Sülfürik asit Nitrik asit Potasyum hidroksit Sülfürik asit Potasyum hidroksit alsiyum hidroksit Sodyum hidroksit Potasyum hidroksit Oksijen ütlece %45,5 oranıyla yer kabuğunda, %90 oranıyla ise deniz suyunda en çok bulunan elementtir. Atmosferin ise kütlece %3,15 ini oluşturan, oksijen azottan sonra ikinci sıradadır. Oksijen gazının kullanım alanları aşağıda verilmiştir. emir ve çelik üretimi iğer metallerin üretimi ve yapımında (kaynak ve kesme) Suyun temizlenmesi Roket yakıtların yakılması Petrol rafinerisi Tıbbi kullanımlar Ozon Tabakası Stratosferin 5 ve 35. km leri arasındaki ozon derişimi yeryüzündekinden birkaç kat daha fazladır. iğer gazlara oranı göz önüne alındığında, stratosferin bu kısmındaki Ozon(O 3 ) oranı yeryüzündeki orandan oldukça büyüktür. Bu yüzden stratosferin bu kuşağına ozon tabakası da denir. Stratosferin ozon tabakası yaşamsal öneme sahiptir. Bu tabakanın iki önemli görevi aşağıda belirtilmiştir. Ozon tabakası Güneş ten gelen bazı mor ötesi ışınları soğurur. Eğer öyle bir soğurma olmasaydı, yeryüzüne gelen bu ışınlar deri kanserine neden olacak, gözlere zarar verecek ve diğer biyolojik organizmaların yaşamları için tehlike oluşturacaktır. Ozon molekülleri morötesi ışınları soğururken ısı açığa çıkardıklarından atmosferdeki ısı dengesinin korunmasına da yardımcı olurlar. 169

5 Maddenin apısı ve Özellikleri Sodyum ve Potasyum Elementileri arma Test 3 Günlük hayatımızda birçok yerde 1A grubu elementlerinden olan sodyum ve potasyum kullanmaktayız. Elementler Özellikler Elektron alma eğilimindedirler. 3. A Son yörüngesi tam doludur. Tel ve levha haline gelebilirler. Sodyum Potasyum Sodyum ve klor elementlerinden oluşan sofra tuzu (NaCl) denizlerde ve kaya tuzu yataklarından elde edilir. Sodyum elementi ayrıca kabartma tozu, cam boya yapımında ve buhar lambalarında kullanılır. Potasyum elementi de suni gübre yapımında kullanılır. Ayrıca sodyum ve potasyum tuzlarından mandıralarda et ve balığın bozulmasını önlemede yararlanılır. Potasyum minerali insan beslenmesinde son derece hayati önem taşıyan bir mineraldir. Potasyum insan vücudundaki su ve mineral dengesinin korunmasını sağladığı gibi, besinlerin hücrelerin içine taşıması ve sinir sistemindeki mesajların ulaştırılması gibi kalp ve kaslar için oldukça önemli olan işlevleri vardır. Ayrıca potasyum sayesinde tansiyon dengelenir ve vücuttaki fazla suyun atılması gerçekleşir.. ukarıdaki tabloya göre, ve ile gösterilen elementlerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) Metal Ametal Soygaz B) Ametal Metal Soygaz C) Ametal Soygaz Metal ) Metal Soygaz Ametal NaOH C H 5 OH NH 3 (suda) (suda) (suda) I II III Oda koşullarındaki I, II ve III nolu yukarıdaki kaplarda NaOH, C H 5 OH ve NH 3 ün sulu çözeltileri bulunuyor. Buna göre çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) I. kaptaki çözeltinin ph değeri en küçüktür. B) II. kaptaki çözelti elektriği iletir. Palme ayıncılık B ukarıda A ve B elementlerine ait elektron dağılım modelleri verilmiştir. Buna göre A ve B elementlerinin oluşturacağı kararlı bileşik ile ilgili; I. Bileşik oluştururken A elektron verir, B elektron alır. II. A B bileşiği oluşur. III. Oluşacak bileşik kovalent yapılı olur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III 4. Metaller kendi aralarında alaşım oluştururlar. Elementler Alaşım I Bakır ve alay Tunç II Çinko ve Bakır Pirinç III alay ve urşun Lehim IV Çinko ve Alüminyum Bronz Potasyum; zeytin, lahana, sarımsak, muz, brokoli, hurma, balık, kayısı, fındık, yeşil yapraklı sebzeler, avakoda gibi besinlerin içinde bulunmaktadır. C) III. kaptaki çözeltinin ph ı 7 den küçüktür. ) I. ve III. kaptaki çözeltiler kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Buna göre yukarıdaki tabloda verilen hangi numaralı kısımda yanlışlık yapılmıştır? A) IV B) III C) II ) I 170

6 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Aşağıda verilen iyonların periyodik tablodaki periyotları aynıdır. X, +, Z 3+, T 4 Buna göre hangi iyonun metalik özelliği en fazladır? A) X B) C) Z ) T 8. ütle (g) 4m 3m m m L Zaman (s) 6. Ilgın İçme sularının bakterilerden arındırılmasında kullanılır. Tuzun yapısında bulunan ametaldir. + L M tepkimesi sırasında ve L maddelerinin kütlelerinin zamanla değişim grafiği yukarıda gösterilmiştir. Buna göre tepkime sonucunda oluşan M maddesinin kütlesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 5m B) 4m C) m ) m Civa Elementi Civa; termometrelerin, barometrelerin, düfizyon pompalarının ve daha bir çok labarotuvar gerecinin yapımında kullanılır. Ilgın ın özelliklerini söylediği element aşağıdakilerden hangisidir? A) Bor B) Sodyum C) İyot ) lor Palme ayıncılık 9. Aşağıdaki kimyasal tepkimelerin hangisinde toplam atom sayısı korunmuştur? A) H + O H O B) CH 4 + O CO + H O C) Al + Fe O 3 Al O 3 + Fe ) C 3 H 8 + 5O 3CO + 4H O Buharlı lambaların ve reklam ışıklandırmalarının, diş hekimliğinde kullanılan bazı karışımların ve pillerin de yapısında civa bulunur Metaller kararlı bileşiklerinde katyonları oluştururlar. Soygazlar kararlıdır. 10. NaI, AlCl 3, NH 3 bileşik formüllerin isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 3 4 Periyodik sistem, element atomlarının proton sayıları esas alınarak oluşturulmuştur. Halojenler doğada daima tek atomlu halde bulunur. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sodyum klorür, alüminyum klorür, metan B) Sodyum iyodür, alüminyum klorür, amonyak C) Azot dioksit, alüminyum sülfür, amonyak ) Sodyum klorür, alüminyum sülfür, azot dioksit A) 4 B) 3 C) ) 1 171

7 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 4 HCl (Hidroklorik asit) C 3 H 8 + X O CO + Z H O ukarıda verilen tepkimedeki X, ve Z yerine gelebilecek sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Z A) 3 3 B) C) ) Biriz, yanma tepkimelerine verilebilecek örnekleri araştırmaktadır. Buna göre Biriz in araştırması sonucu bulduğu aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma tepkimesi değildir? A) C H 4 + 3O CO +H O B) C + O CO C) C 6 H 1 O 6 + 6O 6CO +6H O ) H SO 4 + NaOH Na SO 4 +H O Tuz ruhu olarak da bilinir. Temizlik malzemelerinin üretiminde 5. I II III ve metallerin temizlenmesinde kullanılır. H SO 4 (Sülfürik asit) Zaç yağı olarak adlandırılır. Boya sanayide, dinamit ve gübre yapımında kullanılır.. L : M : ukarıda elektron dağılımları verilen L ve M elementleri için; I. L ametal, M metal özelliktedir. II. Aralarında LM bileşiği oluşur. III. L elementi elektriği iyi iletir. IV. L ile M arasında iyonik bağ oluşur. ifadelerinden hangisi yanlıştır? Palme ayıncılık PH=6,5 PH=3,4 PH=,7 ukarıda aynı miktardaki çözeltilerin ph değerleri verilmiştir. Buna göre çözeltilerin en kuvvetli asitten en zayıf asite doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, II, III B) I, III, II C) III, II, I ) III, I, II A) IV B) III C) II ) I 6. 1 eterjanlı su Limon suyu 3. X + 6HCl lcl 3 +3H 3 4 ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Al B) Cl C) H ) O Portakal suyu Saf su ukarıda verilenlerden hangisinin ph ı 7 den büyüktür? A) 1 B) C) 3 ) 4 17

8 Maddenin apısı ve Özellikleri 7. Aşağıda bazı asitlerin formülleri ve piyasadaki adları verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? 9. Temizlik yaparken suya en iyi temizleyicileri koyuyorum yine de iyi temizlenmiyor. A) HNO 3 ezzap B) Sevim Hanım C) HCl Tuz ruhu Sevim Hanım ın hazırladığı karışımın daha iyi temizlemesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? ) H SO 4 Zaç yağı HCOOH Sud-kostik A) Suya klor atılabilir. B) Su kaynatılarak yumuşatılabilir. C) Suya Mg + iyonları atılabilir. ) Suya bol miktarda Ca + iyonları eklenebilir. CH 3 COOH (Asetik Asit) Sirke asidi olarak da adlandırılır. Bir çok ilaç ve endüstri maddesi hazırlamak için kullanılır. 8. Periyodik tabloda atomların çapları aynı periyotta soldan sağa doğru azalır, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru artar. ve L aynı periyotta ve M aynı grupta Elementlerin atom çapları L>>M şeklindedir. verilenlere göre, L, M elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Palme ayıncılık 10. I. Soygazlar 7A II. Alkali metaller III. Toprak alkali metalleri 8A IV. Halojenler 1A ukarıda gruplar ve özel isimleri gösterilmiştir. Buna göre gruplar ile isimlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I II 7A B) I II 7A HNO 3 (Nitrik asit) ezzap olarak da bilinir. uvvetli bir asit olan nitrik asit dinamit ve gübre yapımında kullanılır. A) M L B) L M III IV 8A 1A III IV 8A 1A C) I 7A ) I 7A C) M ) L M II II L III IV 8A 1A III IV 8A 1A 173

9 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 5 3. Atom çapı CaCO 3 + X CaCl + H O+ CO Grafit ve Elmas Esra erya Elektron verme isteği ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin X bileşiği için yaptığı yorum doğrudur? A) Burak : X maddesinde çeşit Proton sayısı atom bulunur. Işıl ışıl parlayan bir elmas ile kurşun kalem ucu arasındaki fark nedir? Elmas son derece sert bir madde iken, kurşun kalem ucunu oluşturan grafit ise oldukça yumuşaktır. Halbuki ikisi de karbon atomlarından oluşmaktadır. Ayrıca grafit doğada bol bulunurken elmas oldukça nadirdir. Elmas ve grafit karbon elementinin allotroplarıdır. Bir elementin atomlarının uzayda farklı şekilde dizilmesiyle oluşan yapıya allotropi denir. Bu olayı gerçekleştiren atomlara da allotrop atomlar adı verilir. Soner Taner Metalik özellik ukarıdaki öğrenciler periyodik tablodaki periyot ve gruplarda değişen özellikleri söylemişlerdir. Buna göre periyodik tabloda gösterilen yönde hangi öğrencinin söylediği özellik artar? A) Esra B) erya C) Taner ) Soner Palme ayıncılık B) Metin : X bileşiğinde 3 tane atom bulunur. C) Ceyda : X bileşiği baz özelliktedir. ) Zeynep : X bileşiği H ve O elementlerinden oluşur. 4. Asitler kristal yapılıdır. Asitler aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarırlar. Bazlar sulu çözeltilerine H + iyonu verirler. Bazların ph ları 7 ile 14 arasındadır. Asitler fenoftalein ile pembe renk oluştururlar. ukarıdaki ifadelerin doğru veya yanlış oldukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?. M metali ile N ametali arasında oluşan MN bileşik formülünün iyon yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) M +, N B) M +, N C) M, N + ) M, N + A) B) C) ) 174

10 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. GRUP NO 1A 3A 5A 6A 7A 8A ELEMENT L M N R V T Periyodik tabloda. periyotta bulunan, L, M, N, R, V, T elementlerinin grup numaraları verilmiştir. Buna göre hangi elementler kararlı hale geçmek için elektron verir? A), L, M B) N, R, V C), L, T ) N, R, V, T 7. Al 3+ İyonunun nötr haldeki elektron sayısını doğru gösteren elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? (Alüminyum proton sayısı 13 tür.) A) B) Asit ağmurları Saf su için ph=7 dir. ağmur suyunun ph değeri ise 7 den küçüktür. ani yağmur suyu asidiktir. Normalde yağmur suyunun ph değeri 5,6 olmalıdır. Oysa son yıllarda AB nin kuzey doğusunda yağan yağmurun ise ph değerleri yaklaşık 4,5 ölçülmüştür. Şimdi, yağmur suyunun normal asitliğinin kaynağını ve insanların asit yağmuruna nasıl sebep olduğunu görelim. C) 6. Burcu; I, II, III numaralı kaplarda hangi çözeltilerin olduğunu öğrenmek istiyor. I çözeltisi II L çözeltisi III M çözeltisi I. kaba mavi turnusol kağıdı daldırıldığında turnusol kağıdı kırmızı renge dönüşür. II. kaba fenoftalein damlatıldığında çözelti pembe renge dönüşüyor. III. kaba mavi ve kırmızı turnusol kağıdı daldırıldığında hiçbirinde renk değişimi olmuyor. Buna göre, L, M çözeltileri için olabilecek örnekler hangisinde doğru verilmiştir? L M A) HCl NaOH H SO 4 B) HNO 3 Ca(OH) NaCl C) OH H SO 4 NaOH ) HNO 3 NO 3 OH Palme ayıncılık 8. ) X Z T ukarıda X,, Z ve T atomlarına ait elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre hangi atomlar arasında iyonik bağ oluşmaz? A) X ile B) ile Z C) X ile T ) ile T CO (g) ; asit özelliği gösteren bir oksittir. Su ile birleştirildiğinde H CO 3 (karbonik asit) ortaya çıkar. ağmur suyundaki asitliğin büyük bir kısmı karbonik asidin iyonlaşmasından meydana gelir. NO (g) ; gök gürültüsü ile oluşan yağışlarda, havanın N (g) ve O (g) bileşenlerinin birleşmesi ile oluşur. NO (g) daha sonra NO (g) ye dönüşür. Bu da H O ile tepkimeye girerek nitrik asit meydana getirir. Hava kirliliğinin çok olduğu bölgelerde nitrik asidin asit yağmuruna etkisi 1/4 oranındadır. SO (g) normal olarak havada çok az bulunur ve başlıca kaynakları yanardağlar ve biyolojik çürümelerdir. Ancak günümüzde yapay SO (g) asit yağmuru oluşumunda büyük öneme sahiptir. Fazla kömürlerin yakıldığı termik santraller, metal elde etme işlemleri yapay SO (g) oluşumuna yol açar. SO (g), SO (3) e ve SO 3 de sülfirik aside (H SO 4 ) dönüşür. Sülfirik asidin asit yağmuruna katkısı 1/ oranındadır. 175

11 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 6 M N 4. X bileşiği iyonik, Z bileşiği ise kovalent bağlıdır. Buna göre; I. X toprak alkali metal olabilir. Asit ağımurlarının L II. klor olabilir. Etkileri III. Z bileşiğinin atomları arasında Asit ağmurlarının bazı etkileri şehirlerde, özellikle heykeller, anıtlar ve kireç taşı ya da mermerden yapılmış binalarda açıkça görülür. Hindistanda bulunan Taç Mahal, ukarıdaki periyodik tabloda verilen elementlerden hangisinin metalik özelliği en fazladır? A) B) L C) M ) N elektronların ortaklaşa kullanılması ile bağ oluşmuştur. ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III ) I, II ve III çevredeki fabrikalardan dolayı oluşan asit yağmuru nedeniyle tahrip olma noktasına gelmiştir.. CaCO 3 + HCl CaCl + X+ ukarıdaki denkleşmiş tepkimede bulunan X ve yerine gelebilecek maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Palme ayıncılık 5. L M ph=5, ph=1,8 ph=11,4 Taç Mahal X A) H O CaO B) CO CaOH C) CO H O ukarıdaki aynı miktarda farklı çözeltiler içeren kaplara kırmızı turnusol kağıdı batırılıyor. Buna göre hangi kaplara batırılan Asit yağmurlarının çok daha önemli olan etkisi ekosistem bozulma- ) CaO CO turnusol kağıdının renginde değişme olmaz? sı olup, özellikle göllerde, akarsularda ve ormanlarda görülmektedir. A) alnız B) ve L C) L ve M ), L ve M 3. Aşağıda bir elemente ait bazı özellikler verilmiştir. En çok akü yapımında kullanılır. Metaldir ve periyodik tablonun 6. 1H 1Ca 16S 7N 6. periyot 4A grubunda yer alır. Buna göre özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakır B) emir C) Civa ) urşun ukarıda atom numaraları ile birlikte verilen elementlerden hangisi ametal özelliği göstermez? A) H B) Ca C) S ) N 176

12 Maddenin apısı ve Özellikleri 7. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda tuz oluşmaz? A) HNO 3 + NH ristal yapıya sahip olma akıcı ve tahriş edici olma B) H SO 4 + Ca(OH) C) C 4 H 10 + O ) HCl + OH Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi ph değerlerinin 7 ile 14 arasında olması oğal Sulardaki İyonlar : Sert su ağmur suyu kimyasal bakımdan saf Sembollerle gösterilen ifadelerden değildir, çözünmüş atmosfer gazlarını 8. İyon hali Elektron Sayısı X hangisi asit ve bazlar için ortaktır? A) B) C) ) içerir ve yere ulaştığında toprak ve kayaların bazı bileşenlerini çözer. Su, çökelti verebilecek önemli miktarda iyonlar içeriyorsa, suyun sert olduğundan bahsedebiliriz. Sert suda Z bulunan bazı iyonlar tortuyu oluştu- T 3-10 rur. Tortunun oluşumu buhar üreten ukarıdaki elementlerden hangisinin periyodik tabloda bulunduğu periyot en büyüktür? A) X B) C) Z ) T Palme ayıncılık 1 Aşağıdaki grafikte X,, Z, T elementlerine ait grup numaraları verilmiştir. sanayi kazanlarında ve buharla çalışan elektrik santrallerinde oldukça ciddi sorunlara yol açabilir. Grup numarası 9. 1 Benzer özellikteki elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. ibinde kireç kalıntıları bulunan bir kap. 3 4 Elementleri, element atomlarının atom numaralarına göre sıralamıştır. Periyodik tablonun altına iki sıra ekleyerek tabloya son şeklini vermiştir. Elementleri, element atomlarının atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. X Z T Element Buna göre aynı periyotta oldukları bilinen X,, Z, T elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X > > Z > T Evlerde su kaynatmak için kullanılan kaplarda birikmiş olan tortulara alışkınız. Sirke koyup kaynatmakla tortular giderilebilir. ukarıda verilen elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalardan hangisi Mendeleyev e aittir? A) 1 B) C) 3 ) 4 B) Z > X > > T C) T > > X > Z ) T > Z > > X 177

13 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 7 4. Halojenler Aktif metaller, asit çözeltileriyle tepkimeye girerlerse tuz ve hidrojen gazı oluşur. Na + HCl NaCl + 1 H Al + 3HNO 3 Al(NO 3 ) H, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe gibi elementler aktif metaller arasındadır. ukarıda bağ oluşturan klor atomlarının modelleri gösterilmiştir. Buna göre; I. Aralarında kimyasal bağ oluşmuştur. II. lor atomları arasında iki çift elektron ortaklığı kurulmuştur. III. lor atomları oklet kuralına uymuştur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve III ) II ve III Palme ayıncılık Soygazlar Alkali metaller Toprak alkali metaller ukarıda periyodik cetvelde bulunan bazı grupların özel adları verilmiştir. Buna göre; grup numaraları ile özel adların eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1A B) 7A C) 7A ) 8A 7A 8A 1A 8A 1A 1A 7A 8A Asitlerin birçok madde üzerin-. C 6 H 1 O 6 + O CO + H O 5. 10mg Ca + 0mg Ca + de aşındırıcı etkisi vardır. Özellikle metallerle tepkimeye girerek onların kararmasına sebep olurlar. Bu yüzden limon, metal tabağa sıkılmaz ve konulmaz. Ayrıca mermer tezgaha ukarıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde H O nun katsayısı aşağıdakilerden hangisi olur? A) 3 B) 6 C) 8 ) 10 I 35mg Ca + II 50mg Ca + konulan limon mermerin aşınmasına yol açar. 3. H 3 PO 4 + amg(oh) Mg 3 (PO 4 ) + bh O ukarıda verilen kimyasal tepkime denkleştirildiğinde a ve b yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a b A) 3 5 B) 6 4 C) 3 6 ) 6 III ukarıdaki kaplarda aynı miktarda su bulunmaktadır. aplara yukarıda gösterildiği gibi farklı miktarlarda Ca + iyonları ekleniyor. Buna göre; Ceyda kaplardaki çözeltileri en sert olandan en yumuşak olana doğru sıralamak isterse aşağıdakilerden hangisini seçmelidir? IV A) I, II, III, IV B) II, I, III, IV C) IV, III, II, I ) IV, II, III, I 178

14 Maddenin apısı ve Özellikleri 6. X + CaCl + H O 8. Belma Öğretmen yukarıdaki nötrleşme tepkimesinde X ve yerine gelebilecek bileşikleri öğrencilerine soruyor ve dört öğrenci soruyu cevaplıyor ukarıda elektron dizilimi gösterilen nötr atom ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? Canberk: X = H SO 4, =NaOH A) 4. periyotta bulunur. Zuhal: X=HCl, =Ca(OH) B) eğerlik elektron sayısı 1 dir. C) En aktif metaller arasındadır. Bazlar genel olarak metallerle Furkan: Türkü: X=HNO 3, =OH X=HNO 3, =CaO ) Toprak alkali metal grubunda yer alır. tepkime vermezler. Ca + NaOH Tepkime gerçekleşmez. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? A) Canberk B) Zuhal C) Furkan ) Türkü 9. 7 tane periyot vardır. Aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları aynıdır. Bazlar amfoter metallerle (Al, Zn, Sn, Cr, Pb) tepkimeye girerek tuz oluşturur ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Zn + NaOH Na ZnO + H (g) 7. X Z T Palme ayıncılık Toplam 18 tane grup vardır. 10 tanesi A, 8 tanesi B grubudur. Aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Al + 3NaOH Na 3 AlO H (g) Bazlar cam ve porselenleri aşındırabi- ukarıdaki periyodik tabloda bulunan elementlerle ilgili hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır? ukarıda periyodik sistem ile ilgili verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur? lirler. Temizlik maddeleri bazik özelliktedir. Cam ve porselenlerle tepkimeye girerler. A) X ve elementlerinin yörünge sayıları aynıdır. A) B) 3 C) 4 ) 5 Çiğdem B) Bilge T nin atom numarası Z nin atom numarasından büyüktür. 10. Bileşik Formülü Piyasadaki Adı I H SO 4 Zaç yağı C) Z ve T elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. II Ca(OH) Sönmüş kireç III HNO 3 ezzap Oğuzhan IV NaOH Potas-kostik ) X ve elementlerinin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir. ukarıdaki tabloda hangi numaralı bileşiğin piyasa adı yanlış verilmiştir? İdil A) IV B) III C) II ) I 179

15 Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 8 NaOH (Sodyum hidroksit) Sud-kostik olarakta bilinir. Tekstil ve boya sanayinde, petrol rafinerilerinde, temizlik maddelerinin üretiminde ve sabun yapımında kullanılır. NH 3 (Amonyak) Boya, ilaç ve plastik gibi maddelerin üretiminde kullanılır.. Elementler L M Özellikler M ile bileşik oluşturuyor. ararlı yapıya sahiptir. Isı ve elektriği iyi iletiyor. ukarıdaki tabloda, L, M elementleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Buna göre; bu elementlerin cinsleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? L M A) Soygaz Soygaz Ametal B) Ametal Metal Soygaz C) Ametal Soygaz Metal ) Metal Ametal Soygaz HF Palme ayıncılık 3. Grup numarası 7A 3A 3 L M Periyot numarası L M Element Element ukarıdaki grafiklerde, L, M elementlerinin periyodik cetveldeki grup ve periyot numaraları belirtilmiştir. I. elementi metaldir ve son yörüngesinde elektronu bulunur. II. L elementi halojendir ve M elementi ile bileşik oluşturabilir. III. M elementinin son yörüngesinde 3 elektron bulunur. IV. L ile M elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır.. CO A) IV B) III C) II ) I 3. H 4. Aşağıda modelleri verilen tepkimelerden hangisi denkleştirilmiştir? Ca (OH) (alsiyum hidroksit) Sönmüş kireç olarakta bilinir. 4. NO A) B) + + Çimento ve kireç üretiminde kullanılır. ukarıda modelleri verilen element veya bileşiklerin hangisinde bulunan kimyasal bağın türü diğerlerinden farklıdır? A) 4. B) 3. C). ) C) )

16 Maddenin apısı ve Özellikleri 5. Bileşik Adı Bileşik Formülü 8. a b 1 Magnezyum nitrat Mg(NO 3 ) c Sodyum hidroksit NaCl 3 alsiyum karbonat CaCO 3 4 Sodyum sülfat NaNO 3 5 NaBr Sodyum bromür ukarıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) 1, ve 5 B) ve 4 C) 3 ve 5 ), 3 ve 4 ukarıda periyodik tablonun bir kısmı verilmiş ve bazı elementler yerleştirilmiştir. elda, b elementinin toprak alkali metal olduğunu biliyor. Buna göre; I. a elementi metal özellik gösterir. II. b ile c elementleri iyonik bağlı bileşik oluşturur. III. a nın atom numarası c elementinin atom numarasından küçüktür. elda nın yaptığı yorumlardan hangileri yanlıştır? OH (Potasyum hidroksit) Potas-kostik olarakta adlandırılır. Pil, gübre ve arap sabunu üretiminde kullanılır. 6. X+ H SO 4 CuSO 4 + SO + H O ukarıdaki denkleşmiş kimyasal tepkimede verilen X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) H B) Cu C) S )O Palme ayıncılık A) alnız I B) anlız II C) I ve III ) II ve III iş macunu ve şampuanlar baz özelliği gösterir. Bu yüzden tatları acıdır. 9. I II H SO 4 Mg(OH) 7. Batuhan atom numaraları verilen aşağıdaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayılarını bulup elementleri sıralamak istiyor. 9X Z Batuhan elementleri son yörüngelerindeki elektron sayılarına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamıştır? A) X > > Z B) Z > > X C) > X > Z ) X = = Z kabı ukarıdaki I ve II nolu kaplarda bulunan H SO 4 ve Mg(OH) çözeltileri kabına boşaltılıyor. Buna göre; aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Endotermik bir tepkime gerçekleşir. B) MgSO 4 tuzu meydana gelir. C) kabında oluşan çözelti elektrik akımını iletir. ) H O açığa çıkar. emek sodası olarakta bilinen kabartma tozu da bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat içerir. 181

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ (4 SAAT) 1 Elementler 2 Elementlerin Özellikleri 3 Element Çeşitleri 4 Elementlerin Sembolleri 5 Sembol

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem ARES EĞĠTĠM MERKEZĠ *Metni yazın+ MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ PERİYODİK SİSTEM DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV (Dimitri İvanoviç Mendelyef) (1834-1907) Elementleri

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1 1. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumunu işleyen öğretmen tahtaya şekildeki gibi meyvelerden oluşan bir tepkime çizmiştir. Öğrencilerden öğrendiklerinden yola çıkarak soru işareti yerine gelecek meyveleri

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 9 VIIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. F, Cl, Br, I, At Halojenlerin Genel Özellikleri *Halojenlerin hepsi zehirli ve renklidir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli DNA Benim adım DNA dır Çift iplikten meydana gelirim Eşlerim kendimi ama Belirleyici bazım Timin DNA İkili sarmal şekli Yapısında kalıtsal özellikleri Kopyalayarak çoğalır canlıların genetik özellikleri

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

Bileflikler ve Formülleri

Bileflikler ve Formülleri Bileflikler ve Formülleri Anahtar Kavramlar bileşik formül içbir şey hatırlamıyorum. Ben kimim? Nasıl oluştum? Biz oluşturduk seni. Tuz Nasıl olur? Ben size hiç benzemiyorum, hatta siz de birbirinize hiç

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı