Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın"

Transkript

1 Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın Daha İlgili ve Değerli Bağlantılar Yeniliği, Üretkenliği, Verimliliği ve Müşteri Deneyimini Güçlendirecektir Joseph Bradley Joel Barbier Doug Handler IoE'den en fazla değeri elde etmek için, iş liderleri IoE Potansiyel Değerinin büyük bir kısmını oluşturan kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Yönetici Özeti Her Şeyin İnterneti (IoE), döneminde ortaya çıkarılacak veya şirketler ve sektörler arasında geçiş yapacak artan gelirlerin ve düşen maliyetlerin bir kombinasyonu olan 14,4 trilyonluk bir Potansiyel Değer yaratacaktır. IoE'nin Potansiyel Değerini destekleyen beş ana etken şunlardır: 1) varlık kullanımı (azalan maliyetler), 2,5 trilyon Dolar; 2) çalışan üretkenliği (işgücü verimliliğindeki artış), 2,5 trilyon Dolar; 3) tedarik zinciri ve lojistik (israfların ortadan kaldırılması), 2,7 trilyon Dolar; 4) müşteri deneyimi (daha fazla müşterinin eklenmesi), 3,7 trilyon Dolar; ve 5) yenilik (pazara sunma süresinin kısaltılması), 3,0 trilyon Dolar. Teknoloji trendleri (bulut ve mobil bilişim, Büyük Veri, artan işlem gücü, vb. dahil) ve iş ekonomisi (örn., Metcalfe yasası) IoE ekonomisinin itici güçleridir. Bu teknoloji ve iş trendleri IoE çağının kapılarını açıyor ve internete bağlı olmayanları (insanlar, süreçler, veriler ve şeyler) bağlamak için daha önce görülmemiş bir fırsat sunuyor. Şu anda, bir gün Her Şeyin İnterneti'nin bir parçası olabilecek fiziksel nesnelerin yüzde 99,4'ü hala bağlı değil. Her Şeyin İnterneti (IoE) den en fazla değeri elde etmek için, iş liderleri IoE Potansiyel Değerinin büyük bir kısmını oluşturan kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Bu kullanım örneklerinin arasında şunlar bulunmaktadır: akıllı şebeke, akıllı binalar, online sağlık hizmetleri ve hasta izleme, akıllı fabrikalar, online özel eğitim, online ticari araçlar (yer araçları), online pazarlama ve reklam, online oyun ve eğlence. Güçlü güvenlik özellikleri (mantıksal ve fiziksel) ve gizlilik politikaları, Her Şeyin İnterneti Ekonomisinin önemli destekçileridir. IoE Potansiyel Değer tahminleri, önümüzdeki on yıl içinde IoE'nin kamu-özel sektör şirketleri tarafından artan bir şekilde benimsenmesine dayanmaktadır. Teknoloji odaklı güvenlik özellikleri şirket ve müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak üzere tasarlanmış politikalar ve işlemlerle birleştirilmezse bu artış engellenebilir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

2 İnternet teki bir sonraki önemli büyüme dalgası insanların, süreçlerin, verilerin ve şeylerin bir araya gelmesiyle yani Her Şeyin İnterneti ile gerçekleşecek. Her Şeyin İnterneti için Zaman Geldi Cisco, fiziksel nesnelerin yüzde 99,4'ünün hala bağlı olmadığını tahmin etmektedir. 1 Tersten bakıldığında, bu durum tüm dünya çapındaki 1,5 trilyon şeyden sadece yaklaşık 10 milyarının bağlı olduğu anlamına gelir. 2 Daha kişisel bir düzeyden bakıldığında, bugün dünyada kişi başına yaklaşık 200 adet bağlanabilir şey bulunmaktadır. 3 Bu rakamlar, internete bağlı olmayanları bağlamanın doğuracağı devasa potansiyeli vurgulamaktadır. Buna rağmen, İnternet benzersiz bir büyüme göstermiştir (bkz. Şekil 1). Cisco, 2000 yılında yaklaşık 200 milyon şeyin İnternet'e bağlı olduğunu tahmin etmektedir. Diğer unsurların yanı sıra mobil teknolojideki gelişmeler ve kendi cihazını getir (BYOD) trendinden aldığı güçle bu rakam bugün yaklaşık 10 milyara yükselerek Şeylerin İnterneti (IoT) çağına girmemizi sağlamıştır. İnternet teki bir sonraki önemli büyüme dalgası insanların, süreçlerin, verilerin ve şeylerin bir araya gelmesiyle yani Her Şeyin İnterneti (IoE) ile gerçekleşecek. 4 Şekil 1. İnternet'e Bağlı Şey Sayısındaki Hızlı Artış. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE birçok etkenden güç almaktadır. Birincisi, her zamankinden daha düşük maliyetlerle elde edilebilen işlem gücünde, depolamada ve bant genişliğindeki büyük artışlar (Moore kanunu hala işbaşında); bulut, sosyal medya ve mobil bilişimde hızlı büyüme; Büyük Veriyi analiz edebilme ve eyleme geçilebilir bilgilere dönüştürebilme yeteneği; teknolojileri (donanım ve yazılım) daha güçlü yöntemlerle birleştirebilme yeteneği dahil olmak üzere güçlü teknoloji trendleri, bağlantıdan daha fazla değer elde edilmesini mümkün kılmaktadır. İkincisi, bağlantılı olmanın önündeki engeller ortadan kalkmaya devam ediyor. Örneğin, IPv daha fazla insanın, sürecin, verinin ve şeyin İnternet e bağlanmasına izin vererek IPv4 sınırlamasının üstesinden geliyor. Şaşılacak surette, IPv6 bilinen evrendeki her bir yıldızın 4,8 trilyon adresi olmasına yetecek kadar adres kapasitesi oluşturmaktadır.

3 Potansiyel Değer... ortaya çıkarılabilecek ya da IoE'den yararlanma becerilerine göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek potansiyel kâr/ zarar değeridir (daha yüksek gelirler ve daha düşük maliyetler). Üçüncüsü, form faktörleri küçülmeye devam ediyor. Bugün, bir tuz tanesi boyutlarındaki (1x1x1 mm) bir bilgisayarda bir güneş pili, ince film pil, bellek, basınç sensörü ve kablosuz telsizi ve anteni bulunmaktadır. Bir tuz tanesi boyutlarındaki (1x1x1 mm) kameralar artık 250x250 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, bir toz zerresi boyutlarındaki (0,05x0,005 mm) sensörler sıcaklığı, basıncı ve hareketi algılayıp iletebiliyorlar. Bu gelişmeler önemli çünkü gelecekte, İnternet'e bağlı şeyleri insan gözünün görmesi bile zor olabilir. Son olarak, IoE, değer yaratmanın bağlantıların gücüne ve daha spesifik olarak, bu bağlantılardan zeka yaratma becerisine kaydığı gerçeğini göstermektedir. Şirketler artık tek başına dahili temel yeterliliklere ve çalışanlarının bilgisine bel bağlayamaz; bunun yerine, birçok harici kaynaktan zekayı daha hızlı bir şekilde yakalamaları gerekmektedir. Bu, Her Şeyin İnterneti'nin mümkün kıldığı bağlantılar yoluyla gerçekleşecektir. IoE, Şirketler ve Sektörler için 14,4 Trilyon Dolarlık Potansiyel Değer Yaratıyor Cisco'ya göre, Potansiyel Değer ortaya çıkarılabilecek ya da IoE'den yararlanma becerilerine göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek potansiyel kâr/zarar değeridir (daha yüksek gelirler ve daha düşük maliyetler). Cisco, IoE Potansiyel Değerinin önümüzdeki on yıl içinde şirketler ve sektörler için 14,4 trilyon Dolar olacağını tahmin etmektedir (bkz. Şekil 2). 5 Daha spesifik olarak, Potansiyel Değer, önümüzdeki 10 yıl boyunca global kurumsal kârların yaklaşık yüzde 21 oranında artırılmasına dönük bir fırsatı temsil etmektedir. 6 Başka bir deyişle, 2013 ila 2022 yılları arasında, IoE'nin yaratacağı 14,4 trilyon Dolarlık bir değer (net kâr) global kuruluşlar tarafından "elde edilmeyi" bekleyecek. IoE hem yeni değer ortaya çıkaracak hem de şirketlerin IoE fırsatlarından ne ölçüde yararlandığına göre değerin kazananlar ve geç kalanlar arasında yeniden dağıtılmasına (geçiş yapmasına) neden olacak. IoE'den en iyi şekilde yararlananlar, bu değeri şu iki yoldan birini izleyerek elde edecek (spesifik örnekler için Kullanım Örneği bölümüne bakın): Teknoloji yeniliklerinden ortaya çıkan yeni değerleri yakalayarak Dönüşme becerisini gösteremeyen ve IoE pazarına geçişten yararlanamayan diğer şirketlere karşı rekabet avantajını ve pazar payını ele geçirerek 7 Cisco nun analizi, Potansiyel Değerin büyük kısmının (yüzde 66 ya da 9,5 trilyon Dolar) akıllı şebeke ve akıllı binalar gibi sektöre özel kullanım örneklerine dayalı dönüşümden elde edileceğini göstermektedir. Geri kalan yüzde 34'lük ya da 4,9 trilyon Dolarlık kısım, gelecekteki çalışma şekli (uzaktan çalışma) ve seyahatlerin önlenmesi gibi sektörler genelindeki kullanım örneklerinden elde edilmektedir. Cisco'nun işletmeler ve sektörler açısından ilgili ve eyleme geçilebilir sonuçlar ve bilgiler sağlamak amacıyla özel sektörün Potansiyel Değer miktarına odaklandığı unutulmamalıdır. Her ne kadar tek başına kayda değer bir rakam olsa da 14,4 trilyon Dolarlık bu rakam, tüketiciler ya da kamu sektörlerinden veya bu analizin kapsamının dışında olan sosyal faydalardan elde edilebilecek Potansiyel Değeri kapsamamaktadır. Cisco, Potansiyel Değeri sadece özel sektördeki, hem sektöre özgü hem de sektörler genelindeki 50'den fazla kullanım örneğinin ortaya çıkardığı değerin göz önünde bulundurulduğu ve bunların en fazla malzeme ve değer yaratan 21 örnek Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

4 14,4 trilyon Dolarlık IoE Potansiyel Değerini belirleyen beş ana etken bulunmaktadır. Bu sonuçlar, iş liderlerinin IoE'den nasıl yararlanacaklarını planlamaya başlamasına olanak sağlar. altında birleştirildiği aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımla hesaplamıştır. Daha kapsamlı olan aşağıdan yukarıya doğru yaklaşımın eksiksizliğini ve büyüklük sırasını doğrulamak üzere çapraz kontrol olarak yukarıdan aşağıya bir analiz de gerçekleştirilmiştir. Son olarak, kullanım örneklerindeki değerlerin çift sayılmaması için özen gösterilmiştir. 8 Şekil 2. IoE Ekonomisindeki Potansiyel Değer nedir? Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE Potansiyel Değerini 5 Etken Belirlemektedir 14,4 trilyon Dolarlık IoE Potansiyel Değerini belirleyen beş ana etken bulunmaktadır. Bu sonuçlar, iş liderlerinin IoE'den nasıl yararlanacaklarını planlamaya başlamasına olanak sağlar. Potansiyel Değer miktarı beş belirleyici etken arasında eşit dağılımlıdır. Varlık kullanımı (2,5 trilyon Dolar) IoE, iş süreci uygulamalarını ve sermaye verimliliğini artırarak satış, genel ve idari (SG&A) giderleri ve satılan malların maliyetini (CoGS) azaltır. Çalışkan üretkenliği (2,5 trilyon Dolar) IoE, işgücü verimliliklerini artırarak mesai saatlerini azaltır ya da daha verimli hale getirir. Tedarik zinciri ve lojistik (2,7 trilyon Dolar) IoE, israfı ortadan kaldırır ve işlem verimliliklerini artırır. Müşteri deneyimi (3,7 trilyon Dolar) IoE, müşterilerin yaşam boyu değerini artırır ve daha fazla müşteri ekleyerek pazar payını büyütür. Pazara sunma süresinin kısaltılması dahil yenilik (3,0 trilyon Dolar) IoE, Ar- Ge yatırımlarının geri dönüşünü artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve yeni iş modelleri ve fırsatlarından ek gelir akışları oluşturur. Bu alanlardan her birinin neredeyse aynı Potansiyel Değere sahip olması, şirketlerin ilk olarak, maliyet azaltma ve gelir artırma faaliyetlerinin her ikisi de dahil olmak üzere her bir iş sürecinin IoE'den nasıl etkileneceğini incelemesi gerektiğini gösterir. Ek olarak, IoE den yararlanabilmek için şirketler teknolojik güvenlik özelliklerini (mantıksal ve fiziksel) şirket ve müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak üzere tasarlanmış politikalar ve süreçlerle birleştirmelidir. IoE nin önümüzdeki on yıl içinde özel sektördeki büyüme potansiyeli, büyük oranda şirketlerin güvenlik ve gizlilik çalışmalarının başarısına bağlı olacaktır. 9

5 Sonuç olarak, IoE Ekonomisinin doğasında insanların daha üretken ve verimli olmasına, daha iyi kararlar almasına ve daha kaliteli bir yaşam sürmesine olanak sağlamak yatar. En Önemli Bağlantılar Hangileri? Tanımı itibariyle, IoE üç tip bağlantı içerir makineden makineye (M2M), insandan makineye (P2M) ve insandan insana (P2P) yılına gelindiğinde, P2M ve P2P bağlantıları birlikte toplam IoE Potansiyel Değerinin yüzde 55'ini oluşturacakken geri kalan yüzde 45'lik kısım M2M bağlantılarından oluşacaktır (bkz. Şekil 3). M2M bağlantılarının hızla önemli bir değer kaynağına dönüştüğü ve bu bağlantıların nihai sonucunun insanlara fayda sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak, IoE Ekonomisinin doğasında insanların daha üretken ve verimli olmasına, daha iyi kararlar almasına ve daha kaliteli bir yaşam sürmesine olanak sağlamak yatar. Şekil 3. İnternet Bağlantılarının Çoğunluğu Hala P2M ve P2P'den Oluşuyor. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme harika bir örnek sunmaktadır (aşağıdaki kullanım örneğinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz). Tıbbi cihazlar ile hastalar ve doktorlar arasındaki (M2P) ve hastalar ile doktorların kendi aralarındaki (P2P) bağlantıları zenginleştirerek hastaların evlerinde daha iyi hastane düzeyinde sağlık hizmetleri sunulabilir. Bu; yaşam kalitesini iyileştirir, pozitif tıbbi sonuçları artırır ve hem sağlık hizmeti sağlayanlar hem de hastalar açısından maliyetleri azaltır. Coğrafya ve Sektör bazında Potansiyel Değer Coğrafya ve sektör bazında Potansiyel Değer incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Coğrafya bazında, Potansiyel Değer miktarı ana coğrafyalar genelinde eşit şekilde dağılmaktadır (bkz. Şekil 4). Şekil 4'te, Potansiyel Değerin her bölgenin kapasite boyutuna bölünmesiyle bulunan, her coğrafi bölge için fayda etkisinin derecesi gösterilmektedir. Potansiyel Değerin coğrafi ve sektörel dağılımı büyük oranda, her bölgenin göreli ekonomik büyüme hızından ve bölgelerdeki her bir sektörün göreli konumundan etkilenmektedir. Örneğin, Çin'in Potansiyel Değeri, büyük oranda göreli hızlı ekonomik büyümesinden ve imalat sektörünün bu büyümedeki ağırlığından türetilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da, Potansiyel Değer fırsatları daha çok hizmet alanlarında görülmektedir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

6 Sektör perspektifinden, 18 sektörden dördü toplam Potansiyel Değerin yarısından fazlasını oluşturuyor. Şekil 4. Potansiyel Değer Coğrafi Bölgeler Genelinde Eşit Dağılım Göstermekte Fakat Bölgeleri Farklı Şekilde Etkilemektedir. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sektör perspektifinden, 18 sektörden dördü toplam Potansiyel Değerin yarısından fazlasını oluşturuyor (bkz. Şekil 5). 10 Bu miktar yüzde 27 ile imalatı, yüzde 11 ile perakende ticareti, yüzde 9 ile bilgi hizmetlerini ve yine yüzde 9 ile finans ve sigorta sektörünü kapsamaktadır. Geri kalan 14 sektörün oranları yüzde 7 ila yüzde 1 arasında değişmektedir. Şekil 5. İlk Dört Sektör Toplam Potansiyel Değerin Yarısından Fazlasını Oluşturuyor. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

7 IoE'den en fazla değeri edinmek için, iş liderleri IoE'nin gerçek hayatta nasıl işlediğini gösteren kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Potansiyel Değerin sektörel dağılımı büyük oranda spesifik kullanım örneklerinden etkilenmektedir. Örneğin, imalatçılar açısından Potansiyel Değerin büyük bir bölümü, fabrikalardaki yüksek çeviklik ve esneklik ve çalışanların kabiliyetlerinden en iyi şekilde yararlanma becerisi ile elde edilmektedir. Ek olarak, perakendeciler açısından Potansiyel Değerin büyük bir kısmı online pazarlama ve reklam ile elde edilmektedir. Potansiyel IoE etkisi açısından ilk beş sektör, toplam Potansiyel Değerin yüzde 63'ünü temsil etmektedir. Gerçek Kullanım Örnekleri IoE'nin Etkisini ve Potansiyelini Göstermektedir IoE'den en fazla değeri edinmek için, iş liderleri IoE'nin gerçek hayatta nasıl işlediğini gösteren kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Bu teknik raporda sunulan ve 14,4 trilyon Dolarlık toplam Potansiyel Değerin 6,17 trilyon Dolarlık bölümünü temsil eden sekiz kullanım örneği, iş liderlerinin şirketlerinde nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemelerine yardımcı olabilecek şekilde seçildi. 11 Bu kullanım örneklerinden her birinde bir genel açıklama, toplam Potansiyel Değere yapılan katkı miktarı ve IoE'nin etkisini vurgulamak üzere 2013 ve 2022'deki önemli kullanım örneği özniteliklerinin bir karşılaştırması yer almaktadır. Ek olarak, her kullanım örneğinde bağlantıların değeri, ana IoE etkenleri, bağlantı türleri, IoE teknoloji destekçileri ve değerin yaratıldığı mı yoksa geçiş yaptığı mı açıklanmaktadır. 1. Akıllı fabrikalar: toplam Potansiyel Değerin 1,95 trilyon Doları Bağlanabilirliğin imalat işlemlerine ve uygulamalarına eklenmesi fabrika üretkenliğini artırır, gerçek zamanlı envanter tedarikiyle envanter düzeyini azaltır ve ortalama üretim ve tedarik zinciri maliyetlerini azaltır. Akıllı fabrikalar, Potansiyel Değer açısından en büyük iki kullanım örneğinden birini temsil eder. Değer büyük ölçüde daha iyi sensörleri, makineler arasında gelişmiş bağlanabilirliği ve insanlarla sezgisel arayüz bağlantılarını bir araya getiren daha akıllı makineler ile elde edilmektedir. Bu yeni özellikler, makinelerin daha kolay programlanmasına ve daha verimli çalışabilmeleri için çalışma koşullarına uyarlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Ek olarak, analitik için arka uç bulut bağlantıları işgücünün, sermayenin ve teknolojinin daha verimli bir şekilde entegre edilmesine imkan tanımaktadır. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

8 Akıllı fabrikalarda değer; maliyet azaltımı, gelir artışı ve daha iyi işgücü işbirliği yoluyla elde edilmektedir. IoE'nin yarattığı değerler: Daha akıllı makine tasarımları; enstrümantasyon ve üretim koşulları üzerinde daha fazla kontrol Ana IoE etkenleri: Varlık kullanımı, tedarik zinciri ve lojistik IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Makine tasarım araçları, üretim sensörleri, çalışan eğitimi Değer yaratma ya da geçişi Verimsiz üreticiler ve ülkelerden geçiş yaptı Akıllı fabrikalarda değer; maliyet azaltımı, gelir artışı ve daha iyi işgücü işbirliği yoluyla elde edilmektedir. Bundan hareketle, imalat sektörünün liderleri IoE teknolojilerinin benimsenmesi sürecini hızlandırmalı ve çalışanların verimliliğini yükseltmek üzere çalışanlar arasındaki işbirliğinin artırılmasına odaklanan inisiyatifleri göz önünde bulundurmalıdır. 2. Online pazarlama ve reklam: toplam 1,95 trilyon Dolarlık Potansiyel Değer Pazarlama ve reklama dönük geniş kapsamlı BT ve sosyal uygulamalar şirketlerin müşterilerle bağlantı kurma, davranışlarını analiz etme ve etkileşimlerinin etkilerini optimize etme yöntemlerinde dönüşüm meydana getirmektedir. Örnekleri arasında konum bazlı hizmetler, viral pazarlama ve mobil reklamlar yer almaktadır. Günümüzde, çok sayıda ve birbirinden tamamen ayrı kanallar (TV, radyo, İnternet, satış noktası) genelinde tümleşik pazarlama ve reklam stratejilerini oluşturmak ve uygulamaya koymak çok güçtür. IoE, şirketlerin kendi müşterileri hakkında kapsamlı bilgiler (davranışlar, tercihler, demografik profil) edinmesine ve müşterilerine, en yüksek faydayı sağlayabilecek zamanda ve konumda her türlü cihaz üzerinden kişiye özel mesajlar ve teklifler iletmesine olanak sağlayacaktır. Bu yeni paradigmada, şirketler pazarlarındaki durumu gerçek zamanlı olarak değerlendirerek daha hızlı yanıt verebilir; müşterilerin durumuna ve ödeme kabiliyetine göre fiyatlar sunarak kârını artırabilir ve müşterilerinin isteklerine ve ihtiyaçlarına ilişkin bütüncül bir değerlendirme ışığında tekliflerini diğer ürünler ve hizmetlerle bir paket halinde sunarak gelirini artırabilir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

9 Veri odaklı işletme çevikliği; online pazarlama ve reklamdan Potansiyel Değer elde etmenin olmazsa olmaz unsurudur. IoE'nin yarattığı değerler: Birçok kaynaktan alınan müşterilere ait demografik ve satın alma geçmişi verilerinin özümsenmesi ve analizi Ana IoE etkenleri: Müşteri deneyimi, yenilik IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye, insandan makineye ve insandan insana IoE teknoloji destekçileri: Bulut bilişim, Büyük Veri, gerçek zamanlı karar araçları, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi Veri odaklı işletme çevikliği; online pazarlama ve reklamdan Potansiyel Değer elde etmenin olmazsa olmaz unsurudur. Liderler, şirket genelindeki karar alma süreçlerini geliştirmek için Büyük Veri ve bulut bilişimden yararlanan IoE inisiyatiflerine odaklanmalıdır. Başarılı olabilmek için pazarlama, satış, servis ve destek dahil olmak üzere müşteriyle iletişim kuran tüm departmanlar, IoE Ekonomisinde süratle değişen müşteri taleplerine daha hızlı uyum sağlayabilir nitelikte olmalıdır. 3. Akıllı şebeke: toplam 757 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Verimli bir akıllı şebeke, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve elektrik üretimi ve dağıtımının güvenilirliğini, ekonomisini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek üzere üretimden müşterilere kadar tüm süreçte ağ bağlantılarını kullanır. Kamu hizmeti şirketleri günümüzde genellikle en iyi çaba altyapısına dayalı olarak faaliyet göstermektedir: Enerjiyi üretip elektrik şebekelerine dağıtırlar fakat varlıklarından tam olarak yararlanmazlar. Bu durum, şebekeyi arızaya açık bırakmakta ve sadece tek yönde, üreticilerden tüketicilere elektrik akışına izin vermektedir. Ek olarak, güç üretiminin hızla değişen enerji kullanımı döngülerine kolaylıkla uyarlanamaması nedeniyle sistem verimsizdir. IoE; sorunları otomatik olarak saptayıp onararak, elektrik akışlarını gerçek zamanlı talebe göre kontrol ederek, jeneratör kullanımını geliştirerek ve rüzgar ve güneş enerjisi gibi daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına olanak tanıyarak elektrik şebekesini geliştirecektir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

10 Akıllı şebekeden Potansiyel Değer, ağırlıklı olarak elektrik dağıtım sisteminin verimliliğinin ve güvenilirliğinin artırılmasından elde edilecektir. IoE'nin yarattığı değerler: Algılama, ölçüm ve kontrolleri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayarak tedarik ve talep uyumunu geliştirir, güvenilirliği artırır ve maliyetleri azaltır Ana IoE etkenleri: Tedarik zinciri ve lojistik Bağlantıların türü: Esasen makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Entegre ağ mimarisi, akıllı sensörler ve sayaçlar, özel bulut bilişim, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Tüm özel sektör paydaşları için enerji maliyetlerinde net azalma Akıllı şebekeden Potansiyel Değer, ağırlıklı olarak elektrik dağıtım sisteminin verimliliğinin ve güvenilirliğinin artırılmasından elde edilecektir. Ancak, bunun için önemli mevzuat değişiklikleri gereklidir. Bu değişikliklerin yapıldığını varsayarsak, kamu hizmeti sektörünün lider şirketleri daha fazla esnekliğe, gelişmiş talep yönetimine ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına olanak tanıyan inisiyatifleri uygulamaya hazır olmalıdır. 4. Online oyun ve eğlence: toplam 635 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Bu kullanım örneği, tüm online oyun ve eğlence uygulamalarındaki servis sağlayıcı (SP) ve yazılım tedarikçisi gelirlerini ve nakit akışlarını içermektedir; gelir getirmeyen oyun faaliyetlerini (para destekli reklam) içermez. Online oyun ve eğlence; Zynga'nın FarmVille oyunu gibi oyunlar, Netflix video akışı ve Birleşik Krallık'ta bwin.party tarafından sunulan kumar oyunları dahil çok çeşitli ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. IoE, tüketicilerin başka kişilerle uzaktan oyun oynamasına, kullanmak istedikleri içeriği isteğe bağlı olarak seçmelerine ve kullanmak istedikleri cihazı seçmelerine (her cihazda, her zaman, her yerde) olanak sağlayarak yepyeni bir eğlence anlayışı sunmaktadır. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE'nin yarattığı değerler: Uzaktan işbirliği, zengin medya ve isteğe bağlı programlar ile oyun ve eğlence deneyimini geliştirme Ana IoE etkenleri: Yenilik yeni iş modellerinden geliri artırma IoE bağlantılarının türü: İnsandan makineye ve insandan insana IoE teknoloji destekçileri: Zeka, video, işbirliği, BYOD (Kendi Cihazını Getir), güvenlik dahil yeni nesil ağ

11 Oyun ve eğlence sektörlerindeki liderler için, bu kullanım örneğinde içeriğin her cihaza, her yerden dağıtımına odaklanmanın önemi vurgulanmaktadır. Değer yaratma ya da geçişi: Yeni değer ile geleneksel sağlayıcılardan diğerlerine değer geçişinin birleşimi Oyun ve eğlence sektörlerindeki liderler için, bu kullanım örneğinde içeriğin her cihaza, her yerden dağıtımına odaklanmanın önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, SP'ler ile yakın iş ortaklıklarının, IoE Ekonomisinde müşterilerin beklediği ve hatta talep ettiği kesintisiz, yüksek kaliteli deneyimin tedariki açısından büyük önem taşıdığını göstermektedir. 5. Akıllı binalar: toplam 349 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Akıllı binalar; enerji verimliliğini artırmak, maliyetlerden tasarruf sağlamak ve içinde yaşayan kişilerin deneyimini zenginleştirmek için mekanik, elektronik, HVAC ve aydınlatma gibi bina hizmetlerini izleyen ve kontrol eden akıllı ve birleştirilmiş bir elektronik cihazlar IP ağından oluşur. IoE, halihazırda tek bir IP tabanlı platformda saklanan işlemleri bir araya getirerek binalarda değer yaratılmasına olanak sağlar. IoE, bina yönetimi (HVAC, aydınlatma ve güvenlik) verimliliğini büyük oranda artırarak israfı (enerji) azaltır. Akıllı binalar ayrıca, alan kullanımını en üst düzeye çıkararak mevcut alandan daha verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlar. Örneğin, Cisco, IoE'nin aynı sayıda çalışan için alan gereksinimlerini yüzde 40 azaltabileceğini tahmin etmektedir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE'nin yarattığı değerler: Daha düşük enerji maliyetleri, daha düşük yönetim ve bakım maliyetleri, daha az sermaye harcamaları Ana IoE etkenleri: Varlık üretkenliği IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Sensörler, bulut bilişim, video, fiziki güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Yeni nesil ağ bağlantılı sistemlerden elde edilen değer; bağımsız sistemlerden diğerlerine geçen değer ve daha az personel gereksinimi Bu kullanım örneği, önümüzdeki 10 yılda ticari gayrimenkul ve inşaat pazarları üzerinde muazzam bir etki gösterecektir. Akıllı Bina inisiyatifleri etkinlik süresi

12 Online ticari yer araçlarının ana avantajları gelişmiş lojistikten elde edilirken, ayrıca hizmet kalitesi ve istikrarını artırma fırsatı... ve enerji tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltarak çevreyle ilgili avantajları hayata geçirme fırsatı bulunur. arttıkça, azalan işletim giderleri kiraların düşmesine yol açarak hem bina sahiplerine hem de kiracılara fayda sağlayacaktır. IoE Ekonomisi, bina renovasyonunda ve yeni inşaatlarda bir artış meydana gelmesine ve dolayısıyla, binaların daha süratli bir şekilde demode olmasına neden olacaktır. Ticari gayrimenkul ve inşaat sektörü liderlerinin, kendi sektörlerindeki bu önemli değişikliklere hazırlanmaya başlamaları gerekecektir. 6. Online ticari kara araçları: toplam 347 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Bu kullanım örneği; navigasyon, yol optimizasyonu ve lojistik iyileştirmeleri gibi görevlerin otomasyonu için bir entegre kontrol sistemleri platformunu kullanan ticari filo (kara) araçlarına dayanmaktadır. Araçların çevreleriyle (yol, sinyaller, gişeler, diğer araçlar, hava kalitesi raporları, envanter sistemleri) bağlantılarının gün geçtikçe artmasıyla birlikte, verimlilikler ve güvenlik de büyük ölçüde artmaktadır. Örneğin, bir otomat kamyonunun sürücüsü, gösterge panosundaki bir panele bakarak hangi konumdaki makinelere dolum yapılması gerektiğini tam olarak görebilecektir. Bu senaryoda zamandan tasarruf sağlanmakta ve maliyetler azalmaktadır. IoE'nin yarattığı değerler: Trafikte daha az zaman kaybı, daha düşük kaza oranı, daha az yakıt ve onarım maliyeti Ana IoE etkenleri: Tedarik zinciri ve lojistik, varlık kullanımı IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Telematik, sensörler, bulut bilişim, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi Bağlantılı ticari kara araçlarının ana avantajları gelişmiş lojistikten elde edilirken, iş liderleri için ayrıca hizmet kalitesi ve istikrarını artırma fırsatı ve enerji tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltarak çevreyle ilgili avantajları hayata geçirme fırsatı bulunur. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

13 Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının hizmet verme yöntemlerini temelden değiştirecektir. Bu Potansiyel Değerin hayata geçirilmesi için faturalandırma ve sigorta işlemlerinin de değiştirilmesi gerekecektir. 7. Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme: toplam 106 milyar Dolarlık Potansiyel Değer IoE, daha iyi bağlanmış cihazlara ve veri odaklı hasta yönetimine olanak tanıyarak sağlık hizmetlerindeki etkililiği ve verimliliği artıracaktır. Günümüz sağlık hizmetlerindeki verimsizliklerin pek çoğu depolanan bilgi ve veri kaynaklarından kaynaklanmaktadır ilgili tüm bilgilere hasta bakım noktasında erişilmesi güçtür. Ek olarak, birçok ölçüm ve test manuel olarak uygulanmaktadır. IoE'deki yüksek sayıdaki sensör ve bağlantı, akıllı evden izleme sistemleri sayesinde hastanede kalma sürelerinin kısaltılmasına ve bilinen tüm en iyi uygulamalara uygun standartlaştırılmış tedavilerle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. IoE'nin yarattığı değerler: Sağlık koşullarını, ev ortamında daha düşük maliyetlerle sürekli olarak izleme; sağlık hizmetlerinin tüm yönleriyle birleştirilmesi ve koordine edilmesi Ana IoE etkenleri: Varlık kullanımı, tedarik zinciri, lojistik ve müşteri deneyimi IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye ve makineden insana IoE teknoloji destekçileri: Tıbbi cihazlar, ev BT bağlantıları, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının hizmet verme yöntemlerini temelden değiştirecektir. Bu Potansiyel Değerin hayata geçirilmesi için faturalandırma ve sigorta işlemlerinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu değişikliklerden hareketle, iş liderlerinin hem yeni teknoloji odaklı inisiyatiflere hem de değişim yönetimine odaklanması ve diğer yandan hastaların gizlilik endişelerine çözüm sunması gerekecektir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

14 IoE Ekonomisi, özel eğitim kurumlarına öğretimi ölçeklendirme ve kâr amaçlı olmayan kurumlardan önemli oranda daha düşük maliyetlerle sunma yeteneğini kazandıracak Online özel üniversite eğitimi: toplam 78 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Teknolojilerin daha iyi uygulanması öğretmen, fakülte ve eğitim içeriği kaynaklarının ölçeklendirilmesine yardımcı olur; yeni öğrenme yöntemlerini artırır ve eğitim modelini dönüştürür; bu sayede, öğrencilere her yerden, her zaman, her cihazdan kendi hızlarında öğrenme fırsatı vererek müfredat esnekliği sağlar. Günümüzde, eğitim ağırlıklı olarak profesörlerin dersliklerde kitap kullanarak öğrencilere eğitim verdiği fiziksel bir deneyimdir. IoE, özel şirketlerin bu geleneksel modele meydan okumasına olanak tanıyacaktır. Şu anda bile, ilk kullanıcılar, fiziksel engelleri aşarak daha önce eğitime erişemeyen kişilere eğitim fırsatı sunabilmektedir. IoE yeni iş modellerine imkan tanıyacak, profesörlerin erişim kitlesini genişletecek ve ders kitabı maliyetlerini azaltacaktır. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE'nin yarattığı değerler: Profesörlerin erişimini ve ölçeğini genişletme; yeni iş modellerine imkan tanına; fiziksel yer kısıtlamaları olmaksızın global olarak ölçeklendirme; ders kitabı maliyetlerini azaltma Ana IoE etkenleri: Müşteri deneyimi, varlık kullanımı IoE bağlantılarının türü: İnsandan insana ve makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Video, mobilite, BYOD, işbirliği araçları, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Online eğitim modelinin erişiminde artış (geçiş) IoE Ekonomisi, özel eğitim kurumlarına öğretimi ölçeklendirme ve kâr amaçlı olmayan kurumlardan önemli oranda daha düşük maliyetlerle sunma yeteneğini kazandıracak ve kâr amaçlı kuruluşlara, kâr amaçlı olmayan kuruluşlara kıyasla önemli bir rekabet avantajı verecektir. Video ve online medya, eğitimde her ne kadar zaten kullanılıyor olsa da, IoE Ekonomisinde bunlar akademik sonuçları artırmak ve kaliteli eğitimi daha önce buna erişemeyen kişilere kadar genişletmek üzere kullanılabilecek kayda değer yeni yetenekler sunacaktır. Bu, örneğin, IoE Ekonomisinde gerek duyulacak daha yüksek teknik becerilerin kazandırılmasına yardımcı olarak önemli bir ekonomik etki meydana getirecektir.

15 Oynamazsan kazanamazsınız. Teknoloji ve bağlantılılığın kazananların ve kaybedenlerin belirlenme hızını artırdığı günümüzde IoE'ye hazırlanmama gibi bir seçenek kalmadı, sadece buna ne zaman hazırlanılacağına karar verilmeli. Joseph Bradley, Genel Müdür ve Kıdemli Direktör, Cisco IBSG Global Research & Economics, Communications, and Planning Practices Başlarken IoE'nin kapsamı göz korkutucu görünebilir fakat aslında çok basit adımlar atarak IoE'nin Potansiyel Değerinden payınızı almaya başlayabilirsiniz: İşletmenizin IoE açısından bugünkü durumunu belirleyin. İnsanlar, veriler ve şeyler arasında kurulması gereken bağlantı sayısının çok yüksek olması nedeniyle, şirketler teknoloji becerileri, iş süreci yönetimi, veri analitiği, bağlılık ve güvenlik alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeye tabi tutmalıdır. BT'nin şirketinizin IoE'den yararlanmasını sağlamadaki rolünü kavrayın. Maliyetleri azaltmak amacıyla BT'nin kullanılması, azalan verimler yasasına göre marjinal faydayı azaltır; müşteri tabanını güçlendirmek ve büyütmek amacıyla BT'ye yatırım yapılması daha büyük pozitif potansiyele sahiptir. Şirketinizin güvenlik ve gizlilik alanlarındaki becerilerini en üst düzeye çıkarmak için şimdi adım atın: Yukarıda belirtildiği gibi, güvenlik ve gizlilik IoE Potansiyel Değerinin temel destekçileri ve potansiyel önleyicileridir. IoE güvenliği, ağ teknolojisi ile sağlanacaktır: Ağa bağlanan cihazlar (güvenliği cihaz düzeyinde sağlamaya çalışmak yerine) ağın sunduğu yerleşik güvenlikten faydalanacaktır. Diğer taraftan, gizlilik şirketlerin teknolojiyi etkili işlemler ve politikalarla birleştirmesini gerektirir. IoE'den faydalanabilmek için şirketlerin, şirket ve müşteri beklentilerini karşılayan yeni gizlilik modelleri belirlemesi gerekecektir. En önemlisi, şirketlerin IoE'yi benimsemek için gerekli kendi şirket içi kültürel değişimlerini göz önünde bulundurmaları gerekecektir. Bir BT yatırımının değeri, bunun BT departmanı dışında sağladığı beceriler baz alınarak değerlendirilecektir. IoE'nin Potansiyel Değeri, pazarlama, İK, finans, üretim, satış ve diğer kurumsal departmanlardan gelir. Bu nedenle, bir şirketin BT ile ilgili kararlarında bu departmanların gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. IoE odaklı bu en iyi uygulamaların benimsenmesi için istihdama ve girdi tedarikine ilişkin ve müşteriyle irtibat alanlarındaki kurumsal politikaların uyarlanması gerekebilir. Oyun Başladı... Günümüzün iş liderleri çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Yüksek değişim hızı, karışıklığa ve yanlış bilgilendirmeye ve dolayısıyla, genellikle kötü kararlar alınmasına ya da daha da kötüsü, hiçbir eylemde bulunulmamasına neden olmaktadır. Fiyat şeffaflığı ve global tedarik zincirleriyle bir araya getirildiğinde, IoE çağının kapılarını açan aynı teknoloji trendlerinin birçoğu ayrıca yeni katılımcıların yıllar geçmeden sadece haftalar ve aylar içinde güçlü tehditlere dönüşmesine olanak tanımaktadır. Bu ortamda, kazananlar ve kaybedenler daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde belirleniyor. 14,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değere sahip IoE; pazar payının artırılması, rekabet avantajının ele geçirilmesi, müşteri tabanının güçlendirilmesi ve büyütülmesi ve kârlılığın artırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Riskler çok yüksek olduğu için artık harekete geçme zamanı geldi; zira, şirketler IoE'yi benimsemezlerse 10 yıl içinde bir yıllık kârlarından daha fazlasını kaybetmekle karşı karşıya kalacak. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

16 Yazarlar bu belgenin geliştirilmesinde sağladıkları değerli katkılardan ötürü Michael Adams, Dave Evans, Jeremy Hartman, Jeff Loucks, James Macaulay, Bob Moriarty, Ewan Morrison, Andy Noronha, Kathy O Connell, Noelle Resare'ye ve Cisco IBSG nin endüstriyel uygulamalar birimlerine teşekkürlerini sunar. Konuşmaya katıl: #InternetofEverything #IoE Son Notlar 1. Kaynak: Cisco IBSG, a.g.e. 3. a.g.e. 4. Cisco nun tanımına göre: Her Şeyin İnterneti, bilgiyi; işletmeler, bireyler ve ülkeler için yeni beceriler, daha zengin deneyimler ve beklenmeyen ekonomik fırsatlar ortaya koyan eylemlere dönüştürerek insanları, süreçleri, verileri ve şeyleri, ağ bağlantılarını daha önceden olmadığı kadar daha ilişkili ve değerli hale getirmek için bir araya getirmektir. 5. Potansiyel Değer, İnternet Pazarının Büyüklüğünden ya da toplam hitap edilebilir pazardan (TAM) farklıdır. Potansiyel Değer, önümüzdeki on yıl içinde ortaya çıkarılabilecek ya da Her Şeyin İnternet'inden yararlanma becerilerine göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek potansiyel kâr/zarar değerine ilişkin bir tahmindir (10 yıllık net aktüel değer). Cisco bu değerin önümüzdeki 10 yıl içinde 14,4 trilyon Dolar olacağını tahmin etmektedir. Bunun aksine, tüm katılımcı tedarikçilerin yıllık geliri açısından İnternet Pazarının Büyüklüğü ya da TAM'nin 2016'ya kadar 4,1 trilyon Dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. İlgili bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) yanı sıra e-ticaret ve reklam pazarını kapsamaktadır. Cisco, bu İnternet pazarının 258 milyar Dolarlık (yüzde 6) bölümüne hitap edecektir (kaynak: Cisco SMO, 2012). Potansiyel Değer faydaların bir sektördeki rakip şirketler arasındaki geçişlerini; faydaların farklı sektörler arasındaki geçişlerini; yenilikçi uygulamalarla elde edilen yeni gelir artışlarını; daha verimli işlemlerden elde edilen maliyet tasarruflarını ve uygulama maliyetleri tahsisatlarını kapsar. Potansiyel Değer dönüşüm geçirmeyen şirketlerdeki zararları; tüketici veya devlet faydalarını; sosyal faydaları ve azalan işlem riski için değer tahminlerini kapsamaz. 6. Şirketlerin IoE'nin Potansiyel Değerinden paylarını almak üzere gerekli değişiklikleri tanımlama, tasarlama ve uygulamaya koymaları için yeterli süre miktarı olması nedeniyle 10 yıllık bir dönemi seçtik. 14,4 trilyon Dolar, net Potansiyel Değerdir. Brüt Potansiyel Değer 18,7 trilyon Dolardır. Başka bir deyişle, 10 yıl içinde 14,4 trilyon Dolarlık bir net Potansiyel Değer elde etmek için 4,3 trilyon Dolarlık bir yatırım gerekmektedir. Ek olarak, Cisco 14,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değerin, 10 yıl boyunca yaklaşık yüzde 21'lik bir toplam kurumsal kâr artışına denk geldiğini tahmin etmektedir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

17 7. Cisco, Potansiyel Değerin yüzde 59'unun teknoloji yeniliklerinden kaynaklanan yeni değerler olacağını ve yüzde 41'lik kısmının, rakiplerden pazar payını kapan şirketler tarafından ortaya çıkarılacağını tahmin etmektedir. 8. Potansiyel Değerin nasıl hesaplandığını göstermek için Online Ticari Yer Araçları kullanım örneğinden yararlanacağız. Cisco nun analizinde iki faktör göz önünde bulunduruldu: 1) filo sahiplerinin azalan maliyetleri ve 2) servis sağlayıcılarının potansiyel gelir artışı. Ayrıca, toplam global ticari filoların bir yüzdesi olarak ticari yer araçlarının penetrasyonunu tahmin ettik; buna göre, bugünkü düşük penetrasyon seviyesinden (yüzde 6,3) 2022'ye kadar yüzde 24,5'lik bir penetrasyona ulaşılacak. Araştırma yöntemiyle, ticari araç başına IoE faydasını (yakıt verimliliği ve sürücü üretkenliği dahil) yıllık 970 Dolar olarak tahmin ettik. Bu faydalardan, bir defaya mahsus ve tekrarlayan maliyetleri düştük. Ayrıca, SP gelir fırsatlarını da göz önünde bulundurduk. Aynı penetrasyon rakamları baz alınarak, bağlanabilirlik ve katma değerli servisler dahil olmak üzere SP'lerin yeni gelir fırsatları da analizde göz önünde bulunduruldu. SP'ler için Potansiyel Değeri tahmin etmek amacıyla, aylık Dolarlık muhafazakar bir ortalama kâr belirledik. Toplam 347 milyar Dolarlık Potansiyel Değer, filo sahiplerinin ve servis sağlayıcılarının edineceği faydaların birleşik net aktüel değerini yansıtmaktadır. Her Şeyin İnterneti'nin sunduğu fırsatı değerlendirmek üzere bu tip bir kullanım örneği odaklı, aşağıdan yukarıya yaklaşım uygulayan tek şirketin Cisco olduğuna inanıyoruz. 9. IoE'deki büyük güvenlik ve gizlilik gereksinimi, ABD Başkanı Barack Obama nın 12 Şubat 2013'te imzalanan ve tüm ağ operatörlerini, şirketleri ve tüketicileri siber tehditlere karşı akıllı ve güvenli olmaya davet eden siber güvenlik kararnamesinde bir kez daha vurgulandı (http://www.whitehouse. gov/cybersecurity). 10. Kaynaklar: Global Insight, Amerikan Üretkenlik ve Kalite Merkezi, ABD Ekonomik Analiz Bürosu, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (tamamı 2012) ve Cisco IBSG, Potansiyel Değer açısından ölçülen 18 sektör, büyüklük sırasına göre şunlardır: 1) imalat; 2) perakende ticareti; 3) bilgi hizmetleri; 4) finans ve sigorta; 5) sağlık hizmetleri; 6) eğitim hizmetleri; 7) profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler; 8) idari ve atık yönetimi hizmetleri; 9) toptan ticaret; 10) sanat, eğlence ve rekreasyon; 11) kamu dışındaki diğer hizmetler; 12) tarım, ormancılık, balıkçılık ve avlanma; 13) inşaat; 14) taşımacılık ve depolama; 15) şirket ve kuruluş yönetimi; 16) gayrimenkul, kiralama ve leasing; 17) madencilik ve 18) kamu hizmetleri ,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değer şu kullanım örneklerini ve değerleri kapsamaktadır: 1) akıllı fabrikalar, 1,95 trilyon Dolar; 2) Online pazarlama ve reklam, 1,95 trilyon Dolar; 3) akıllı şebeke, 757 milyar Dolar; 4) Online oyun ve eğlence, 634 milyar Dolar; 5) akıllı binalar, 349 milyar Dolar; 6) online ticari yer araçları, 347 milyar Dolar; 7) online sağlık hizmetleri/hasta izleme, 106 milyar Dolar; 8) online özel üniversite eğitimi, 78 milyar Dolar; 9) yenilikçi ödemeler, 855 milyar Dolar; 10) varlık yönetimi, 451 milyar Dolar; 11) pazara sunma süresindeki kısalmalar, 1,03 trilyon Dolar; 12) iş süreci dış kaynak kullanımı, 742 milyar Dolar; 13) sanal katılımcılar, 163 milyar Dolar; 14) tedarik zinciri maliyet tasarrufları, 697 milyar Dolar; 15) akıllı çiftçilik, 189 milyar Dolar; 16) dijital sinyalleme, 38 milyar Dolar; 17) yeni nesil çalışanlar (BYOD, mobil işbirliği, uzaktan çalışma, VDI), 2,16 trilyon Dolar; 18) seyahatin önlenmesi, 980 milyar Dolar; 19) fiziksel ve mantıksal güvenlik, 1,09 trilyon Dolar; 20) yeni nesil perakende bankacılık şubeleri, 20 milyar Dolar; 21) yeni nesil otomatlar (dijital alışveriş merkezleri), 49 milyar Dolar.

18

Her Şeyin İnterneti (IoE) Cisco nun IoE Potansiyel Değeri Kamu Sektörü Analizinin En Önemli 10 Sonucu

Her Şeyin İnterneti (IoE) Cisco nun IoE Potansiyel Değeri Kamu Sektörü Analizinin En Önemli 10 Sonucu Her Şeyin İnterneti (IoE) Cisco nun IoE Potansiyel Değeri Kamu Sektörü Analizinin En Önemli 10 Sonucu Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal Gupta IoE; ekonomik büyümede artış ve çevresel

Detaylı

Her Şeyin İnterneti (IoE) 12 Ülkede 7500 Karar Verici Kişi Üzerinde Yapılan Cisco'nun IoE Değer Endeksi'ne göre En Popüler 10 Öngörü

Her Şeyin İnterneti (IoE) 12 Ülkede 7500 Karar Verici Kişi Üzerinde Yapılan Cisco'nun IoE Değer Endeksi'ne göre En Popüler 10 Öngörü Her Şeyin İnterneti (IoE) 12 Ülkede 7500 Karar Verici Kişi Üzerinde Yapılan Cisco'nun IoE Değer Endeksi'ne göre En Popüler 10 Öngörü Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay Lauren Buckalew

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi 6 Aralık 2012 1 2012 IBM Corporation Gündem 2 Günümüzde BT güvenliği gereksinimi IBM güvenlik çerçevesi QRadar: Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET n11.com Müşteri n11.com, Mart 2013'te Türk Doğuş Grubu ile Güney Kore'li SK Grubu

Detaylı

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER?

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? Engin AKSOY Vodafone Kurumsal İşbirimi İcra Kurulu Üyesi Nüfus artışı Sanayileşme Şehirleşme Teknolojik ilerlemeler Artan enerji ihtiyacı Azalan doğal kaynaklar 2 Insert Confidentiality

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Düşük Karbonlu ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Akıllı Bilişim Semineri

Düşük Karbonlu ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Akıllı Bilişim Semineri Türkiye'nin Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişinin Desteklenmesi için Akıllı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Teşvik Edilmesi Projesi Düşük Karbonlu ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Akıllı Bilişim

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 4k ultra HD teknolojisi Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 2 teknolojisi Her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlıyor Büyük bir alanı kapsamak ve uzun bir mesafeden nesneleri tanımlamak

Detaylı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6 Zafer Halim Yiğitbaşı İçerik Giriş Yakın Gelecek

Detaylı

Teknolojinin Geleceği. Biri Bizi Gözetliyor. Halil Aksu Danışman Gartner Türkiye Antalya 14.05.2004

Teknolojinin Geleceği. Biri Bizi Gözetliyor. Halil Aksu Danışman Gartner Türkiye Antalya 14.05.2004 Teknolojinin Geleceği Biri Bizi Gözetliyor Halil Aksu Danışman Gartner Türkiye Antalya 14.05.2004 Dünya Çapında BT Harcamaları Tekrar Artmaya Başladı, Ama Yavaşça BT Bütçe Artışı, bir önceki yıla göre

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 12 Şubat 2010 2009 da Net Kâr %5 arttı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom 2009

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın.

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın. Genel Bakış Microsoft Dynamics CRM Verimliliğinizi artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Pazarlama: Pazarlama Etkinliğinizi Maksimuma Çıkarın Microsoft Dynamics CRM ile kuruluşunuzun pazarlama verimliliğini

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İSTİHDAMA KATKISI Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası Enerji Verimliliği Danışmanı Türkiye de İstihdam Türkiye nin çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki

Detaylı

İnşaat Sektörü için Autodesk BIM çözümleri. Başlayın >

İnşaat Sektörü için Autodesk BIM çözümleri. Başlayın > İnşaat Sektörü için Autodesk BIM çözümleri Başlayın > Giriş Günümüzün başarılı inşaat firmaları, işletmelerinin her alanda gelişmesini sağlayan ve rekabet avantajı elde etmelerine yardım eden yeni uygulamalar

Detaylı

Mobil Devrimi Başarmak

Mobil Devrimi Başarmak Mobil Devrimi Başarmak Melih Murat Kıdemli Analist Servis & Yazılım IDC Orta Doğu, Afrika & Türkiye E- Posta: mmurat@idc.com Ekim 2013 Üçüncü Platform da Rekabet Küresel Pazar Sosyal 2013 Mobilite Teknolojiler

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme

İşletmenin en çok ve an az ziyaret aldığı zamanları belirleme TEKNOLOJIMIZ En son görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, istenilen her noktada, geçen insanları sayar,detaylı sayma raporlarını ofisinize kadar getirir.mağazalarda, alışveriş merkezlerinde,her türlü

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 Dijital Dönüşüm ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 https://www.youtube.com/watch?v=f6gb9uwbzl Endüstri de 4. Devrim ile yeni bir dönem başlıyor 1.0 2.0 3.0

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Bugünden Geleceğe: Makineler Arası İletişim Çözümleri ve Nesnelerin İnterneti Dünyasında Kaynak Yönetimi

Bugünden Geleceğe: Makineler Arası İletişim Çözümleri ve Nesnelerin İnterneti Dünyasında Kaynak Yönetimi Bugünden Geleceğe: Makineler Arası İletişim Çözümleri ve Nesnelerin İnterneti Dünyasında Kaynak Yönetimi Enis Yazırlıoğlu Turkcell Vizyon ve Düşünce Liderliği enis.yazirlioglu@turkcell.com.tr Twitter:

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN DIGITAL PAZARIN ODAK NOKTASI e-ticaret RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 5 Haziran 2014 Sabancı

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ

KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ C sınıfı ürünlerin tedariği KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ www.simplesystem.com.tr C parçaları için B2B tedarik platformu 2 C sınıfı ürünlerin tedariği kolay hızlı & şeffaf 3 İkna eden gerçekler: B2B tedarik

Detaylı

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Dersin İçeriği 2 Operasyon Yönetimi Nedir? Operasyon Yönetiminin Temel Kavramları İşletmelerde Operasyon Yönetimi Rekabetçi

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

DELL KILAVUZU MOBILITE

DELL KILAVUZU MOBILITE DELL KILAVUZU MOBILITE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ Hiçbir şeyden ödün vermeyen bir dizüstü bilgisayar istiyorsunuz. En sık seyahat edenlere bile dayanabilecek sistemlerle servis dışı kalma

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor?

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? www.pwc.com Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? Mustafa Fuat Vardar Dijital dönüşümü anlamak Büyük veri- Neden Şimdi? KENTLİEŞME Yeni Müşteriler Yeni Davranışlar Yeni Talepler Yeni Formatlar

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG TÜRKİYE Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG Türkiye dünya standartlarında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı ekibimiz şirketlerin Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 18 Ekim 2011 Güçlü Faaliyet Performansı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 3. Çeyrek

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu Microsoft Lync Projesi Durum: Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu 5 ayrı lokasyon arasında kuvvetli bir iletişim altyapısına ihtiyaç

Detaylı

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde. ABD Başkonsolosluğu İstanbul 14 Aralık 2010

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde. ABD Başkonsolosluğu İstanbul 14 Aralık 2010 Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde ABD Başkonsolosluğu İstanbul 14 Aralık 2010 ABD den Satın Almanın Sebepleri: Kalite: mükemmel kalite anlayışı ve yenilikçilik Yüksek Ürün Standartları: ABD deki işletmeler

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. GE Power & Water Water & Process Technologies Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. Değerli Kaynaklar Su tüketimi aynı oranda artmaya devam ederse istatistikler uyarı sinyalleri

Detaylı

Yönetimimizden Mektup

Yönetimimizden Mektup AMI Metals Yönetimimizden Mektup Havacılık sektöründe otuz yılı aşan deneyimiyle kendini bu işe adamış kadromuz, AMI Metals ı başarı ile dünyanın lider ham malzeme sağlayıcısı durumuna getirmiştir. Sahip

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Zorlukları Avantaja Dönüştürür. Akıllı, Güvenli, Sürdürülebilir Üretim

Zorlukları Avantaja Dönüştürür. Akıllı, Güvenli, Sürdürülebilir Üretim Zorlukları Avantaja Dönüştürür Akıllı, Güvenli, Sürdürülebilir Üretim İşinizi Geliştirir Alışılagelmiş şekilde iş yapmak mı? O günler artık geride kaldı. Günümüzde şirketler daha yüksek verimlilik, sürdürülebilirlik

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 www.pwc.com.tr Bulut Bilişim. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Bulut Bilişim nedir? 2. Bulut Bilişim Trendleri 3. Bulut Bilişim Genel Riskleri 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2 Bulut Bilişim Nedir?

Detaylı

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları YTL/MWh YTL/MWh SMF Piyasa Takas Fiyatı PTF Miktar MW MW Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları Uygar Yörük Kıdemli Müdür, Deloitte Danışmanlık Deloitte Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 22 Mayıs

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Direct Express Hızlı çözümler

Direct Express Hızlı çözümler Direct Express Hızlı çözümler Sizin için TNT Direkt Ekspres DİREKT: Gönderiler depo ve merkezleri atlayarak doğrudan yurtiçi dağıtım ağlarına gönderilir. EKSPRES:Hızlı, esnek ve güvenilir bir kapıdan kapıya

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Endüstriyel koruyucu boyalar talep hacminin %5 ini ve küresel boya satışlarının %7 sini oluşturmaktadır. Koruyucu boyaların hacimsel

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

"Bilişimde Devrime Devam"

Bilişimde Devrime Devam "Bilişimde Devrime Devam" Melih Murat Kıdemli Analist, BT Hizmetleri Copyright 2012 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Küresel Belirsizlik Çağında Yönetim Geleceğimizi

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

İŞ BAŞ TE TE LIK KNOL AL O ANI Jİ H AMLESİ

İŞ BAŞ TE TE LIK KNOL AL O ANI Jİ H AMLESİ İŞ TE TEKNOLOJİ BAŞLIK ALANI HAMLESİ Ülkeler Teknolojiyle Büyüyor IDI (Bilişim Gelişim Endeksi) Skoru 10,0 9,0 8,0 İngiltere Finlandiya 7,0 Fransa 6,0 5,0 4,0 3, 0 5.00 0 10.00 0 Romanya TÜRKİYE Bosna-Hersek

Detaylı

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme MARKA EKONOMİSİ İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda Almanya ya çalışmak için işçi göndermeye başlayan

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood T1 Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood Stretch hood teknolojisi palet sarma yöntemlerinin diğer türlerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Film ve enerji tüketiminde tasarruf

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği. Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şebekeler Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği Barış Sanlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 1 2 Elektriğe ihtiyaç? Why nations fail? Daron Acemoğlu & James Robinson Rail roads - 1870 ENTSO-E Map 2012

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı