Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın"

Transkript

1 Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın Daha İlgili ve Değerli Bağlantılar Yeniliği, Üretkenliği, Verimliliği ve Müşteri Deneyimini Güçlendirecektir Joseph Bradley Joel Barbier Doug Handler IoE'den en fazla değeri elde etmek için, iş liderleri IoE Potansiyel Değerinin büyük bir kısmını oluşturan kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Yönetici Özeti Her Şeyin İnterneti (IoE), döneminde ortaya çıkarılacak veya şirketler ve sektörler arasında geçiş yapacak artan gelirlerin ve düşen maliyetlerin bir kombinasyonu olan 14,4 trilyonluk bir Potansiyel Değer yaratacaktır. IoE'nin Potansiyel Değerini destekleyen beş ana etken şunlardır: 1) varlık kullanımı (azalan maliyetler), 2,5 trilyon Dolar; 2) çalışan üretkenliği (işgücü verimliliğindeki artış), 2,5 trilyon Dolar; 3) tedarik zinciri ve lojistik (israfların ortadan kaldırılması), 2,7 trilyon Dolar; 4) müşteri deneyimi (daha fazla müşterinin eklenmesi), 3,7 trilyon Dolar; ve 5) yenilik (pazara sunma süresinin kısaltılması), 3,0 trilyon Dolar. Teknoloji trendleri (bulut ve mobil bilişim, Büyük Veri, artan işlem gücü, vb. dahil) ve iş ekonomisi (örn., Metcalfe yasası) IoE ekonomisinin itici güçleridir. Bu teknoloji ve iş trendleri IoE çağının kapılarını açıyor ve internete bağlı olmayanları (insanlar, süreçler, veriler ve şeyler) bağlamak için daha önce görülmemiş bir fırsat sunuyor. Şu anda, bir gün Her Şeyin İnterneti'nin bir parçası olabilecek fiziksel nesnelerin yüzde 99,4'ü hala bağlı değil. Her Şeyin İnterneti (IoE) den en fazla değeri elde etmek için, iş liderleri IoE Potansiyel Değerinin büyük bir kısmını oluşturan kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Bu kullanım örneklerinin arasında şunlar bulunmaktadır: akıllı şebeke, akıllı binalar, online sağlık hizmetleri ve hasta izleme, akıllı fabrikalar, online özel eğitim, online ticari araçlar (yer araçları), online pazarlama ve reklam, online oyun ve eğlence. Güçlü güvenlik özellikleri (mantıksal ve fiziksel) ve gizlilik politikaları, Her Şeyin İnterneti Ekonomisinin önemli destekçileridir. IoE Potansiyel Değer tahminleri, önümüzdeki on yıl içinde IoE'nin kamu-özel sektör şirketleri tarafından artan bir şekilde benimsenmesine dayanmaktadır. Teknoloji odaklı güvenlik özellikleri şirket ve müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak üzere tasarlanmış politikalar ve işlemlerle birleştirilmezse bu artış engellenebilir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

2 İnternet teki bir sonraki önemli büyüme dalgası insanların, süreçlerin, verilerin ve şeylerin bir araya gelmesiyle yani Her Şeyin İnterneti ile gerçekleşecek. Her Şeyin İnterneti için Zaman Geldi Cisco, fiziksel nesnelerin yüzde 99,4'ünün hala bağlı olmadığını tahmin etmektedir. 1 Tersten bakıldığında, bu durum tüm dünya çapındaki 1,5 trilyon şeyden sadece yaklaşık 10 milyarının bağlı olduğu anlamına gelir. 2 Daha kişisel bir düzeyden bakıldığında, bugün dünyada kişi başına yaklaşık 200 adet bağlanabilir şey bulunmaktadır. 3 Bu rakamlar, internete bağlı olmayanları bağlamanın doğuracağı devasa potansiyeli vurgulamaktadır. Buna rağmen, İnternet benzersiz bir büyüme göstermiştir (bkz. Şekil 1). Cisco, 2000 yılında yaklaşık 200 milyon şeyin İnternet'e bağlı olduğunu tahmin etmektedir. Diğer unsurların yanı sıra mobil teknolojideki gelişmeler ve kendi cihazını getir (BYOD) trendinden aldığı güçle bu rakam bugün yaklaşık 10 milyara yükselerek Şeylerin İnterneti (IoT) çağına girmemizi sağlamıştır. İnternet teki bir sonraki önemli büyüme dalgası insanların, süreçlerin, verilerin ve şeylerin bir araya gelmesiyle yani Her Şeyin İnterneti (IoE) ile gerçekleşecek. 4 Şekil 1. İnternet'e Bağlı Şey Sayısındaki Hızlı Artış. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE birçok etkenden güç almaktadır. Birincisi, her zamankinden daha düşük maliyetlerle elde edilebilen işlem gücünde, depolamada ve bant genişliğindeki büyük artışlar (Moore kanunu hala işbaşında); bulut, sosyal medya ve mobil bilişimde hızlı büyüme; Büyük Veriyi analiz edebilme ve eyleme geçilebilir bilgilere dönüştürebilme yeteneği; teknolojileri (donanım ve yazılım) daha güçlü yöntemlerle birleştirebilme yeteneği dahil olmak üzere güçlü teknoloji trendleri, bağlantıdan daha fazla değer elde edilmesini mümkün kılmaktadır. İkincisi, bağlantılı olmanın önündeki engeller ortadan kalkmaya devam ediyor. Örneğin, IPv daha fazla insanın, sürecin, verinin ve şeyin İnternet e bağlanmasına izin vererek IPv4 sınırlamasının üstesinden geliyor. Şaşılacak surette, IPv6 bilinen evrendeki her bir yıldızın 4,8 trilyon adresi olmasına yetecek kadar adres kapasitesi oluşturmaktadır.

3 Potansiyel Değer... ortaya çıkarılabilecek ya da IoE'den yararlanma becerilerine göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek potansiyel kâr/ zarar değeridir (daha yüksek gelirler ve daha düşük maliyetler). Üçüncüsü, form faktörleri küçülmeye devam ediyor. Bugün, bir tuz tanesi boyutlarındaki (1x1x1 mm) bir bilgisayarda bir güneş pili, ince film pil, bellek, basınç sensörü ve kablosuz telsizi ve anteni bulunmaktadır. Bir tuz tanesi boyutlarındaki (1x1x1 mm) kameralar artık 250x250 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, bir toz zerresi boyutlarındaki (0,05x0,005 mm) sensörler sıcaklığı, basıncı ve hareketi algılayıp iletebiliyorlar. Bu gelişmeler önemli çünkü gelecekte, İnternet'e bağlı şeyleri insan gözünün görmesi bile zor olabilir. Son olarak, IoE, değer yaratmanın bağlantıların gücüne ve daha spesifik olarak, bu bağlantılardan zeka yaratma becerisine kaydığı gerçeğini göstermektedir. Şirketler artık tek başına dahili temel yeterliliklere ve çalışanlarının bilgisine bel bağlayamaz; bunun yerine, birçok harici kaynaktan zekayı daha hızlı bir şekilde yakalamaları gerekmektedir. Bu, Her Şeyin İnterneti'nin mümkün kıldığı bağlantılar yoluyla gerçekleşecektir. IoE, Şirketler ve Sektörler için 14,4 Trilyon Dolarlık Potansiyel Değer Yaratıyor Cisco'ya göre, Potansiyel Değer ortaya çıkarılabilecek ya da IoE'den yararlanma becerilerine göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek potansiyel kâr/zarar değeridir (daha yüksek gelirler ve daha düşük maliyetler). Cisco, IoE Potansiyel Değerinin önümüzdeki on yıl içinde şirketler ve sektörler için 14,4 trilyon Dolar olacağını tahmin etmektedir (bkz. Şekil 2). 5 Daha spesifik olarak, Potansiyel Değer, önümüzdeki 10 yıl boyunca global kurumsal kârların yaklaşık yüzde 21 oranında artırılmasına dönük bir fırsatı temsil etmektedir. 6 Başka bir deyişle, 2013 ila 2022 yılları arasında, IoE'nin yaratacağı 14,4 trilyon Dolarlık bir değer (net kâr) global kuruluşlar tarafından "elde edilmeyi" bekleyecek. IoE hem yeni değer ortaya çıkaracak hem de şirketlerin IoE fırsatlarından ne ölçüde yararlandığına göre değerin kazananlar ve geç kalanlar arasında yeniden dağıtılmasına (geçiş yapmasına) neden olacak. IoE'den en iyi şekilde yararlananlar, bu değeri şu iki yoldan birini izleyerek elde edecek (spesifik örnekler için Kullanım Örneği bölümüne bakın): Teknoloji yeniliklerinden ortaya çıkan yeni değerleri yakalayarak Dönüşme becerisini gösteremeyen ve IoE pazarına geçişten yararlanamayan diğer şirketlere karşı rekabet avantajını ve pazar payını ele geçirerek 7 Cisco nun analizi, Potansiyel Değerin büyük kısmının (yüzde 66 ya da 9,5 trilyon Dolar) akıllı şebeke ve akıllı binalar gibi sektöre özel kullanım örneklerine dayalı dönüşümden elde edileceğini göstermektedir. Geri kalan yüzde 34'lük ya da 4,9 trilyon Dolarlık kısım, gelecekteki çalışma şekli (uzaktan çalışma) ve seyahatlerin önlenmesi gibi sektörler genelindeki kullanım örneklerinden elde edilmektedir. Cisco'nun işletmeler ve sektörler açısından ilgili ve eyleme geçilebilir sonuçlar ve bilgiler sağlamak amacıyla özel sektörün Potansiyel Değer miktarına odaklandığı unutulmamalıdır. Her ne kadar tek başına kayda değer bir rakam olsa da 14,4 trilyon Dolarlık bu rakam, tüketiciler ya da kamu sektörlerinden veya bu analizin kapsamının dışında olan sosyal faydalardan elde edilebilecek Potansiyel Değeri kapsamamaktadır. Cisco, Potansiyel Değeri sadece özel sektördeki, hem sektöre özgü hem de sektörler genelindeki 50'den fazla kullanım örneğinin ortaya çıkardığı değerin göz önünde bulundurulduğu ve bunların en fazla malzeme ve değer yaratan 21 örnek Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

4 14,4 trilyon Dolarlık IoE Potansiyel Değerini belirleyen beş ana etken bulunmaktadır. Bu sonuçlar, iş liderlerinin IoE'den nasıl yararlanacaklarını planlamaya başlamasına olanak sağlar. altında birleştirildiği aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımla hesaplamıştır. Daha kapsamlı olan aşağıdan yukarıya doğru yaklaşımın eksiksizliğini ve büyüklük sırasını doğrulamak üzere çapraz kontrol olarak yukarıdan aşağıya bir analiz de gerçekleştirilmiştir. Son olarak, kullanım örneklerindeki değerlerin çift sayılmaması için özen gösterilmiştir. 8 Şekil 2. IoE Ekonomisindeki Potansiyel Değer nedir? Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE Potansiyel Değerini 5 Etken Belirlemektedir 14,4 trilyon Dolarlık IoE Potansiyel Değerini belirleyen beş ana etken bulunmaktadır. Bu sonuçlar, iş liderlerinin IoE'den nasıl yararlanacaklarını planlamaya başlamasına olanak sağlar. Potansiyel Değer miktarı beş belirleyici etken arasında eşit dağılımlıdır. Varlık kullanımı (2,5 trilyon Dolar) IoE, iş süreci uygulamalarını ve sermaye verimliliğini artırarak satış, genel ve idari (SG&A) giderleri ve satılan malların maliyetini (CoGS) azaltır. Çalışkan üretkenliği (2,5 trilyon Dolar) IoE, işgücü verimliliklerini artırarak mesai saatlerini azaltır ya da daha verimli hale getirir. Tedarik zinciri ve lojistik (2,7 trilyon Dolar) IoE, israfı ortadan kaldırır ve işlem verimliliklerini artırır. Müşteri deneyimi (3,7 trilyon Dolar) IoE, müşterilerin yaşam boyu değerini artırır ve daha fazla müşteri ekleyerek pazar payını büyütür. Pazara sunma süresinin kısaltılması dahil yenilik (3,0 trilyon Dolar) IoE, Ar- Ge yatırımlarının geri dönüşünü artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve yeni iş modelleri ve fırsatlarından ek gelir akışları oluşturur. Bu alanlardan her birinin neredeyse aynı Potansiyel Değere sahip olması, şirketlerin ilk olarak, maliyet azaltma ve gelir artırma faaliyetlerinin her ikisi de dahil olmak üzere her bir iş sürecinin IoE'den nasıl etkileneceğini incelemesi gerektiğini gösterir. Ek olarak, IoE den yararlanabilmek için şirketler teknolojik güvenlik özelliklerini (mantıksal ve fiziksel) şirket ve müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak üzere tasarlanmış politikalar ve süreçlerle birleştirmelidir. IoE nin önümüzdeki on yıl içinde özel sektördeki büyüme potansiyeli, büyük oranda şirketlerin güvenlik ve gizlilik çalışmalarının başarısına bağlı olacaktır. 9

5 Sonuç olarak, IoE Ekonomisinin doğasında insanların daha üretken ve verimli olmasına, daha iyi kararlar almasına ve daha kaliteli bir yaşam sürmesine olanak sağlamak yatar. En Önemli Bağlantılar Hangileri? Tanımı itibariyle, IoE üç tip bağlantı içerir makineden makineye (M2M), insandan makineye (P2M) ve insandan insana (P2P) yılına gelindiğinde, P2M ve P2P bağlantıları birlikte toplam IoE Potansiyel Değerinin yüzde 55'ini oluşturacakken geri kalan yüzde 45'lik kısım M2M bağlantılarından oluşacaktır (bkz. Şekil 3). M2M bağlantılarının hızla önemli bir değer kaynağına dönüştüğü ve bu bağlantıların nihai sonucunun insanlara fayda sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak, IoE Ekonomisinin doğasında insanların daha üretken ve verimli olmasına, daha iyi kararlar almasına ve daha kaliteli bir yaşam sürmesine olanak sağlamak yatar. Şekil 3. İnternet Bağlantılarının Çoğunluğu Hala P2M ve P2P'den Oluşuyor. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme harika bir örnek sunmaktadır (aşağıdaki kullanım örneğinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz). Tıbbi cihazlar ile hastalar ve doktorlar arasındaki (M2P) ve hastalar ile doktorların kendi aralarındaki (P2P) bağlantıları zenginleştirerek hastaların evlerinde daha iyi hastane düzeyinde sağlık hizmetleri sunulabilir. Bu; yaşam kalitesini iyileştirir, pozitif tıbbi sonuçları artırır ve hem sağlık hizmeti sağlayanlar hem de hastalar açısından maliyetleri azaltır. Coğrafya ve Sektör bazında Potansiyel Değer Coğrafya ve sektör bazında Potansiyel Değer incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Coğrafya bazında, Potansiyel Değer miktarı ana coğrafyalar genelinde eşit şekilde dağılmaktadır (bkz. Şekil 4). Şekil 4'te, Potansiyel Değerin her bölgenin kapasite boyutuna bölünmesiyle bulunan, her coğrafi bölge için fayda etkisinin derecesi gösterilmektedir. Potansiyel Değerin coğrafi ve sektörel dağılımı büyük oranda, her bölgenin göreli ekonomik büyüme hızından ve bölgelerdeki her bir sektörün göreli konumundan etkilenmektedir. Örneğin, Çin'in Potansiyel Değeri, büyük oranda göreli hızlı ekonomik büyümesinden ve imalat sektörünün bu büyümedeki ağırlığından türetilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da, Potansiyel Değer fırsatları daha çok hizmet alanlarında görülmektedir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

6 Sektör perspektifinden, 18 sektörden dördü toplam Potansiyel Değerin yarısından fazlasını oluşturuyor. Şekil 4. Potansiyel Değer Coğrafi Bölgeler Genelinde Eşit Dağılım Göstermekte Fakat Bölgeleri Farklı Şekilde Etkilemektedir. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sektör perspektifinden, 18 sektörden dördü toplam Potansiyel Değerin yarısından fazlasını oluşturuyor (bkz. Şekil 5). 10 Bu miktar yüzde 27 ile imalatı, yüzde 11 ile perakende ticareti, yüzde 9 ile bilgi hizmetlerini ve yine yüzde 9 ile finans ve sigorta sektörünü kapsamaktadır. Geri kalan 14 sektörün oranları yüzde 7 ila yüzde 1 arasında değişmektedir. Şekil 5. İlk Dört Sektör Toplam Potansiyel Değerin Yarısından Fazlasını Oluşturuyor. Kaynak: Cisco IBSG, 2013 Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

7 IoE'den en fazla değeri edinmek için, iş liderleri IoE'nin gerçek hayatta nasıl işlediğini gösteren kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Potansiyel Değerin sektörel dağılımı büyük oranda spesifik kullanım örneklerinden etkilenmektedir. Örneğin, imalatçılar açısından Potansiyel Değerin büyük bir bölümü, fabrikalardaki yüksek çeviklik ve esneklik ve çalışanların kabiliyetlerinden en iyi şekilde yararlanma becerisi ile elde edilmektedir. Ek olarak, perakendeciler açısından Potansiyel Değerin büyük bir kısmı online pazarlama ve reklam ile elde edilmektedir. Potansiyel IoE etkisi açısından ilk beş sektör, toplam Potansiyel Değerin yüzde 63'ünü temsil etmektedir. Gerçek Kullanım Örnekleri IoE'nin Etkisini ve Potansiyelini Göstermektedir IoE'den en fazla değeri edinmek için, iş liderleri IoE'nin gerçek hayatta nasıl işlediğini gösteren kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Bu teknik raporda sunulan ve 14,4 trilyon Dolarlık toplam Potansiyel Değerin 6,17 trilyon Dolarlık bölümünü temsil eden sekiz kullanım örneği, iş liderlerinin şirketlerinde nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemelerine yardımcı olabilecek şekilde seçildi. 11 Bu kullanım örneklerinden her birinde bir genel açıklama, toplam Potansiyel Değere yapılan katkı miktarı ve IoE'nin etkisini vurgulamak üzere 2013 ve 2022'deki önemli kullanım örneği özniteliklerinin bir karşılaştırması yer almaktadır. Ek olarak, her kullanım örneğinde bağlantıların değeri, ana IoE etkenleri, bağlantı türleri, IoE teknoloji destekçileri ve değerin yaratıldığı mı yoksa geçiş yaptığı mı açıklanmaktadır. 1. Akıllı fabrikalar: toplam Potansiyel Değerin 1,95 trilyon Doları Bağlanabilirliğin imalat işlemlerine ve uygulamalarına eklenmesi fabrika üretkenliğini artırır, gerçek zamanlı envanter tedarikiyle envanter düzeyini azaltır ve ortalama üretim ve tedarik zinciri maliyetlerini azaltır. Akıllı fabrikalar, Potansiyel Değer açısından en büyük iki kullanım örneğinden birini temsil eder. Değer büyük ölçüde daha iyi sensörleri, makineler arasında gelişmiş bağlanabilirliği ve insanlarla sezgisel arayüz bağlantılarını bir araya getiren daha akıllı makineler ile elde edilmektedir. Bu yeni özellikler, makinelerin daha kolay programlanmasına ve daha verimli çalışabilmeleri için çalışma koşullarına uyarlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Ek olarak, analitik için arka uç bulut bağlantıları işgücünün, sermayenin ve teknolojinin daha verimli bir şekilde entegre edilmesine imkan tanımaktadır. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

8 Akıllı fabrikalarda değer; maliyet azaltımı, gelir artışı ve daha iyi işgücü işbirliği yoluyla elde edilmektedir. IoE'nin yarattığı değerler: Daha akıllı makine tasarımları; enstrümantasyon ve üretim koşulları üzerinde daha fazla kontrol Ana IoE etkenleri: Varlık kullanımı, tedarik zinciri ve lojistik IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Makine tasarım araçları, üretim sensörleri, çalışan eğitimi Değer yaratma ya da geçişi Verimsiz üreticiler ve ülkelerden geçiş yaptı Akıllı fabrikalarda değer; maliyet azaltımı, gelir artışı ve daha iyi işgücü işbirliği yoluyla elde edilmektedir. Bundan hareketle, imalat sektörünün liderleri IoE teknolojilerinin benimsenmesi sürecini hızlandırmalı ve çalışanların verimliliğini yükseltmek üzere çalışanlar arasındaki işbirliğinin artırılmasına odaklanan inisiyatifleri göz önünde bulundurmalıdır. 2. Online pazarlama ve reklam: toplam 1,95 trilyon Dolarlık Potansiyel Değer Pazarlama ve reklama dönük geniş kapsamlı BT ve sosyal uygulamalar şirketlerin müşterilerle bağlantı kurma, davranışlarını analiz etme ve etkileşimlerinin etkilerini optimize etme yöntemlerinde dönüşüm meydana getirmektedir. Örnekleri arasında konum bazlı hizmetler, viral pazarlama ve mobil reklamlar yer almaktadır. Günümüzde, çok sayıda ve birbirinden tamamen ayrı kanallar (TV, radyo, İnternet, satış noktası) genelinde tümleşik pazarlama ve reklam stratejilerini oluşturmak ve uygulamaya koymak çok güçtür. IoE, şirketlerin kendi müşterileri hakkında kapsamlı bilgiler (davranışlar, tercihler, demografik profil) edinmesine ve müşterilerine, en yüksek faydayı sağlayabilecek zamanda ve konumda her türlü cihaz üzerinden kişiye özel mesajlar ve teklifler iletmesine olanak sağlayacaktır. Bu yeni paradigmada, şirketler pazarlarındaki durumu gerçek zamanlı olarak değerlendirerek daha hızlı yanıt verebilir; müşterilerin durumuna ve ödeme kabiliyetine göre fiyatlar sunarak kârını artırabilir ve müşterilerinin isteklerine ve ihtiyaçlarına ilişkin bütüncül bir değerlendirme ışığında tekliflerini diğer ürünler ve hizmetlerle bir paket halinde sunarak gelirini artırabilir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

9 Veri odaklı işletme çevikliği; online pazarlama ve reklamdan Potansiyel Değer elde etmenin olmazsa olmaz unsurudur. IoE'nin yarattığı değerler: Birçok kaynaktan alınan müşterilere ait demografik ve satın alma geçmişi verilerinin özümsenmesi ve analizi Ana IoE etkenleri: Müşteri deneyimi, yenilik IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye, insandan makineye ve insandan insana IoE teknoloji destekçileri: Bulut bilişim, Büyük Veri, gerçek zamanlı karar araçları, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi Veri odaklı işletme çevikliği; online pazarlama ve reklamdan Potansiyel Değer elde etmenin olmazsa olmaz unsurudur. Liderler, şirket genelindeki karar alma süreçlerini geliştirmek için Büyük Veri ve bulut bilişimden yararlanan IoE inisiyatiflerine odaklanmalıdır. Başarılı olabilmek için pazarlama, satış, servis ve destek dahil olmak üzere müşteriyle iletişim kuran tüm departmanlar, IoE Ekonomisinde süratle değişen müşteri taleplerine daha hızlı uyum sağlayabilir nitelikte olmalıdır. 3. Akıllı şebeke: toplam 757 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Verimli bir akıllı şebeke, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve elektrik üretimi ve dağıtımının güvenilirliğini, ekonomisini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek üzere üretimden müşterilere kadar tüm süreçte ağ bağlantılarını kullanır. Kamu hizmeti şirketleri günümüzde genellikle en iyi çaba altyapısına dayalı olarak faaliyet göstermektedir: Enerjiyi üretip elektrik şebekelerine dağıtırlar fakat varlıklarından tam olarak yararlanmazlar. Bu durum, şebekeyi arızaya açık bırakmakta ve sadece tek yönde, üreticilerden tüketicilere elektrik akışına izin vermektedir. Ek olarak, güç üretiminin hızla değişen enerji kullanımı döngülerine kolaylıkla uyarlanamaması nedeniyle sistem verimsizdir. IoE; sorunları otomatik olarak saptayıp onararak, elektrik akışlarını gerçek zamanlı talebe göre kontrol ederek, jeneratör kullanımını geliştirerek ve rüzgar ve güneş enerjisi gibi daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına olanak tanıyarak elektrik şebekesini geliştirecektir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

10 Akıllı şebekeden Potansiyel Değer, ağırlıklı olarak elektrik dağıtım sisteminin verimliliğinin ve güvenilirliğinin artırılmasından elde edilecektir. IoE'nin yarattığı değerler: Algılama, ölçüm ve kontrolleri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayarak tedarik ve talep uyumunu geliştirir, güvenilirliği artırır ve maliyetleri azaltır Ana IoE etkenleri: Tedarik zinciri ve lojistik Bağlantıların türü: Esasen makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Entegre ağ mimarisi, akıllı sensörler ve sayaçlar, özel bulut bilişim, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Tüm özel sektör paydaşları için enerji maliyetlerinde net azalma Akıllı şebekeden Potansiyel Değer, ağırlıklı olarak elektrik dağıtım sisteminin verimliliğinin ve güvenilirliğinin artırılmasından elde edilecektir. Ancak, bunun için önemli mevzuat değişiklikleri gereklidir. Bu değişikliklerin yapıldığını varsayarsak, kamu hizmeti sektörünün lider şirketleri daha fazla esnekliğe, gelişmiş talep yönetimine ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına olanak tanıyan inisiyatifleri uygulamaya hazır olmalıdır. 4. Online oyun ve eğlence: toplam 635 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Bu kullanım örneği, tüm online oyun ve eğlence uygulamalarındaki servis sağlayıcı (SP) ve yazılım tedarikçisi gelirlerini ve nakit akışlarını içermektedir; gelir getirmeyen oyun faaliyetlerini (para destekli reklam) içermez. Online oyun ve eğlence; Zynga'nın FarmVille oyunu gibi oyunlar, Netflix video akışı ve Birleşik Krallık'ta bwin.party tarafından sunulan kumar oyunları dahil çok çeşitli ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. IoE, tüketicilerin başka kişilerle uzaktan oyun oynamasına, kullanmak istedikleri içeriği isteğe bağlı olarak seçmelerine ve kullanmak istedikleri cihazı seçmelerine (her cihazda, her zaman, her yerde) olanak sağlayarak yepyeni bir eğlence anlayışı sunmaktadır. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE'nin yarattığı değerler: Uzaktan işbirliği, zengin medya ve isteğe bağlı programlar ile oyun ve eğlence deneyimini geliştirme Ana IoE etkenleri: Yenilik yeni iş modellerinden geliri artırma IoE bağlantılarının türü: İnsandan makineye ve insandan insana IoE teknoloji destekçileri: Zeka, video, işbirliği, BYOD (Kendi Cihazını Getir), güvenlik dahil yeni nesil ağ

11 Oyun ve eğlence sektörlerindeki liderler için, bu kullanım örneğinde içeriğin her cihaza, her yerden dağıtımına odaklanmanın önemi vurgulanmaktadır. Değer yaratma ya da geçişi: Yeni değer ile geleneksel sağlayıcılardan diğerlerine değer geçişinin birleşimi Oyun ve eğlence sektörlerindeki liderler için, bu kullanım örneğinde içeriğin her cihaza, her yerden dağıtımına odaklanmanın önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, SP'ler ile yakın iş ortaklıklarının, IoE Ekonomisinde müşterilerin beklediği ve hatta talep ettiği kesintisiz, yüksek kaliteli deneyimin tedariki açısından büyük önem taşıdığını göstermektedir. 5. Akıllı binalar: toplam 349 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Akıllı binalar; enerji verimliliğini artırmak, maliyetlerden tasarruf sağlamak ve içinde yaşayan kişilerin deneyimini zenginleştirmek için mekanik, elektronik, HVAC ve aydınlatma gibi bina hizmetlerini izleyen ve kontrol eden akıllı ve birleştirilmiş bir elektronik cihazlar IP ağından oluşur. IoE, halihazırda tek bir IP tabanlı platformda saklanan işlemleri bir araya getirerek binalarda değer yaratılmasına olanak sağlar. IoE, bina yönetimi (HVAC, aydınlatma ve güvenlik) verimliliğini büyük oranda artırarak israfı (enerji) azaltır. Akıllı binalar ayrıca, alan kullanımını en üst düzeye çıkararak mevcut alandan daha verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlar. Örneğin, Cisco, IoE'nin aynı sayıda çalışan için alan gereksinimlerini yüzde 40 azaltabileceğini tahmin etmektedir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE'nin yarattığı değerler: Daha düşük enerji maliyetleri, daha düşük yönetim ve bakım maliyetleri, daha az sermaye harcamaları Ana IoE etkenleri: Varlık üretkenliği IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Sensörler, bulut bilişim, video, fiziki güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Yeni nesil ağ bağlantılı sistemlerden elde edilen değer; bağımsız sistemlerden diğerlerine geçen değer ve daha az personel gereksinimi Bu kullanım örneği, önümüzdeki 10 yılda ticari gayrimenkul ve inşaat pazarları üzerinde muazzam bir etki gösterecektir. Akıllı Bina inisiyatifleri etkinlik süresi

12 Online ticari yer araçlarının ana avantajları gelişmiş lojistikten elde edilirken, ayrıca hizmet kalitesi ve istikrarını artırma fırsatı... ve enerji tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltarak çevreyle ilgili avantajları hayata geçirme fırsatı bulunur. arttıkça, azalan işletim giderleri kiraların düşmesine yol açarak hem bina sahiplerine hem de kiracılara fayda sağlayacaktır. IoE Ekonomisi, bina renovasyonunda ve yeni inşaatlarda bir artış meydana gelmesine ve dolayısıyla, binaların daha süratli bir şekilde demode olmasına neden olacaktır. Ticari gayrimenkul ve inşaat sektörü liderlerinin, kendi sektörlerindeki bu önemli değişikliklere hazırlanmaya başlamaları gerekecektir. 6. Online ticari kara araçları: toplam 347 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Bu kullanım örneği; navigasyon, yol optimizasyonu ve lojistik iyileştirmeleri gibi görevlerin otomasyonu için bir entegre kontrol sistemleri platformunu kullanan ticari filo (kara) araçlarına dayanmaktadır. Araçların çevreleriyle (yol, sinyaller, gişeler, diğer araçlar, hava kalitesi raporları, envanter sistemleri) bağlantılarının gün geçtikçe artmasıyla birlikte, verimlilikler ve güvenlik de büyük ölçüde artmaktadır. Örneğin, bir otomat kamyonunun sürücüsü, gösterge panosundaki bir panele bakarak hangi konumdaki makinelere dolum yapılması gerektiğini tam olarak görebilecektir. Bu senaryoda zamandan tasarruf sağlanmakta ve maliyetler azalmaktadır. IoE'nin yarattığı değerler: Trafikte daha az zaman kaybı, daha düşük kaza oranı, daha az yakıt ve onarım maliyeti Ana IoE etkenleri: Tedarik zinciri ve lojistik, varlık kullanımı IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Telematik, sensörler, bulut bilişim, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi Bağlantılı ticari kara araçlarının ana avantajları gelişmiş lojistikten elde edilirken, iş liderleri için ayrıca hizmet kalitesi ve istikrarını artırma fırsatı ve enerji tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltarak çevreyle ilgili avantajları hayata geçirme fırsatı bulunur. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

13 Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının hizmet verme yöntemlerini temelden değiştirecektir. Bu Potansiyel Değerin hayata geçirilmesi için faturalandırma ve sigorta işlemlerinin de değiştirilmesi gerekecektir. 7. Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme: toplam 106 milyar Dolarlık Potansiyel Değer IoE, daha iyi bağlanmış cihazlara ve veri odaklı hasta yönetimine olanak tanıyarak sağlık hizmetlerindeki etkililiği ve verimliliği artıracaktır. Günümüz sağlık hizmetlerindeki verimsizliklerin pek çoğu depolanan bilgi ve veri kaynaklarından kaynaklanmaktadır ilgili tüm bilgilere hasta bakım noktasında erişilmesi güçtür. Ek olarak, birçok ölçüm ve test manuel olarak uygulanmaktadır. IoE'deki yüksek sayıdaki sensör ve bağlantı, akıllı evden izleme sistemleri sayesinde hastanede kalma sürelerinin kısaltılmasına ve bilinen tüm en iyi uygulamalara uygun standartlaştırılmış tedavilerle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. IoE'nin yarattığı değerler: Sağlık koşullarını, ev ortamında daha düşük maliyetlerle sürekli olarak izleme; sağlık hizmetlerinin tüm yönleriyle birleştirilmesi ve koordine edilmesi Ana IoE etkenleri: Varlık kullanımı, tedarik zinciri, lojistik ve müşteri deneyimi IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye ve makineden insana IoE teknoloji destekçileri: Tıbbi cihazlar, ev BT bağlantıları, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının hizmet verme yöntemlerini temelden değiştirecektir. Bu Potansiyel Değerin hayata geçirilmesi için faturalandırma ve sigorta işlemlerinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu değişikliklerden hareketle, iş liderlerinin hem yeni teknoloji odaklı inisiyatiflere hem de değişim yönetimine odaklanması ve diğer yandan hastaların gizlilik endişelerine çözüm sunması gerekecektir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

14 IoE Ekonomisi, özel eğitim kurumlarına öğretimi ölçeklendirme ve kâr amaçlı olmayan kurumlardan önemli oranda daha düşük maliyetlerle sunma yeteneğini kazandıracak Online özel üniversite eğitimi: toplam 78 milyar Dolarlık Potansiyel Değer Teknolojilerin daha iyi uygulanması öğretmen, fakülte ve eğitim içeriği kaynaklarının ölçeklendirilmesine yardımcı olur; yeni öğrenme yöntemlerini artırır ve eğitim modelini dönüştürür; bu sayede, öğrencilere her yerden, her zaman, her cihazdan kendi hızlarında öğrenme fırsatı vererek müfredat esnekliği sağlar. Günümüzde, eğitim ağırlıklı olarak profesörlerin dersliklerde kitap kullanarak öğrencilere eğitim verdiği fiziksel bir deneyimdir. IoE, özel şirketlerin bu geleneksel modele meydan okumasına olanak tanıyacaktır. Şu anda bile, ilk kullanıcılar, fiziksel engelleri aşarak daha önce eğitime erişemeyen kişilere eğitim fırsatı sunabilmektedir. IoE yeni iş modellerine imkan tanıyacak, profesörlerin erişim kitlesini genişletecek ve ders kitabı maliyetlerini azaltacaktır. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. IoE'nin yarattığı değerler: Profesörlerin erişimini ve ölçeğini genişletme; yeni iş modellerine imkan tanına; fiziksel yer kısıtlamaları olmaksızın global olarak ölçeklendirme; ders kitabı maliyetlerini azaltma Ana IoE etkenleri: Müşteri deneyimi, varlık kullanımı IoE bağlantılarının türü: İnsandan insana ve makineden makineye IoE teknoloji destekçileri: Video, mobilite, BYOD, işbirliği araçları, güvenlik Değer yaratma ya da geçişi: Online eğitim modelinin erişiminde artış (geçiş) IoE Ekonomisi, özel eğitim kurumlarına öğretimi ölçeklendirme ve kâr amaçlı olmayan kurumlardan önemli oranda daha düşük maliyetlerle sunma yeteneğini kazandıracak ve kâr amaçlı kuruluşlara, kâr amaçlı olmayan kuruluşlara kıyasla önemli bir rekabet avantajı verecektir. Video ve online medya, eğitimde her ne kadar zaten kullanılıyor olsa da, IoE Ekonomisinde bunlar akademik sonuçları artırmak ve kaliteli eğitimi daha önce buna erişemeyen kişilere kadar genişletmek üzere kullanılabilecek kayda değer yeni yetenekler sunacaktır. Bu, örneğin, IoE Ekonomisinde gerek duyulacak daha yüksek teknik becerilerin kazandırılmasına yardımcı olarak önemli bir ekonomik etki meydana getirecektir.

15 Oynamazsan kazanamazsınız. Teknoloji ve bağlantılılığın kazananların ve kaybedenlerin belirlenme hızını artırdığı günümüzde IoE'ye hazırlanmama gibi bir seçenek kalmadı, sadece buna ne zaman hazırlanılacağına karar verilmeli. Joseph Bradley, Genel Müdür ve Kıdemli Direktör, Cisco IBSG Global Research & Economics, Communications, and Planning Practices Başlarken IoE'nin kapsamı göz korkutucu görünebilir fakat aslında çok basit adımlar atarak IoE'nin Potansiyel Değerinden payınızı almaya başlayabilirsiniz: İşletmenizin IoE açısından bugünkü durumunu belirleyin. İnsanlar, veriler ve şeyler arasında kurulması gereken bağlantı sayısının çok yüksek olması nedeniyle, şirketler teknoloji becerileri, iş süreci yönetimi, veri analitiği, bağlılık ve güvenlik alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeye tabi tutmalıdır. BT'nin şirketinizin IoE'den yararlanmasını sağlamadaki rolünü kavrayın. Maliyetleri azaltmak amacıyla BT'nin kullanılması, azalan verimler yasasına göre marjinal faydayı azaltır; müşteri tabanını güçlendirmek ve büyütmek amacıyla BT'ye yatırım yapılması daha büyük pozitif potansiyele sahiptir. Şirketinizin güvenlik ve gizlilik alanlarındaki becerilerini en üst düzeye çıkarmak için şimdi adım atın: Yukarıda belirtildiği gibi, güvenlik ve gizlilik IoE Potansiyel Değerinin temel destekçileri ve potansiyel önleyicileridir. IoE güvenliği, ağ teknolojisi ile sağlanacaktır: Ağa bağlanan cihazlar (güvenliği cihaz düzeyinde sağlamaya çalışmak yerine) ağın sunduğu yerleşik güvenlikten faydalanacaktır. Diğer taraftan, gizlilik şirketlerin teknolojiyi etkili işlemler ve politikalarla birleştirmesini gerektirir. IoE'den faydalanabilmek için şirketlerin, şirket ve müşteri beklentilerini karşılayan yeni gizlilik modelleri belirlemesi gerekecektir. En önemlisi, şirketlerin IoE'yi benimsemek için gerekli kendi şirket içi kültürel değişimlerini göz önünde bulundurmaları gerekecektir. Bir BT yatırımının değeri, bunun BT departmanı dışında sağladığı beceriler baz alınarak değerlendirilecektir. IoE'nin Potansiyel Değeri, pazarlama, İK, finans, üretim, satış ve diğer kurumsal departmanlardan gelir. Bu nedenle, bir şirketin BT ile ilgili kararlarında bu departmanların gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. IoE odaklı bu en iyi uygulamaların benimsenmesi için istihdama ve girdi tedarikine ilişkin ve müşteriyle irtibat alanlarındaki kurumsal politikaların uyarlanması gerekebilir. Oyun Başladı... Günümüzün iş liderleri çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Yüksek değişim hızı, karışıklığa ve yanlış bilgilendirmeye ve dolayısıyla, genellikle kötü kararlar alınmasına ya da daha da kötüsü, hiçbir eylemde bulunulmamasına neden olmaktadır. Fiyat şeffaflığı ve global tedarik zincirleriyle bir araya getirildiğinde, IoE çağının kapılarını açan aynı teknoloji trendlerinin birçoğu ayrıca yeni katılımcıların yıllar geçmeden sadece haftalar ve aylar içinde güçlü tehditlere dönüşmesine olanak tanımaktadır. Bu ortamda, kazananlar ve kaybedenler daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde belirleniyor. 14,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değere sahip IoE; pazar payının artırılması, rekabet avantajının ele geçirilmesi, müşteri tabanının güçlendirilmesi ve büyütülmesi ve kârlılığın artırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Riskler çok yüksek olduğu için artık harekete geçme zamanı geldi; zira, şirketler IoE'yi benimsemezlerse 10 yıl içinde bir yıllık kârlarından daha fazlasını kaybetmekle karşı karşıya kalacak. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

16 Yazarlar bu belgenin geliştirilmesinde sağladıkları değerli katkılardan ötürü Michael Adams, Dave Evans, Jeremy Hartman, Jeff Loucks, James Macaulay, Bob Moriarty, Ewan Morrison, Andy Noronha, Kathy O Connell, Noelle Resare'ye ve Cisco IBSG nin endüstriyel uygulamalar birimlerine teşekkürlerini sunar. Konuşmaya katıl: #InternetofEverything #IoE Son Notlar 1. Kaynak: Cisco IBSG, a.g.e. 3. a.g.e. 4. Cisco nun tanımına göre: Her Şeyin İnterneti, bilgiyi; işletmeler, bireyler ve ülkeler için yeni beceriler, daha zengin deneyimler ve beklenmeyen ekonomik fırsatlar ortaya koyan eylemlere dönüştürerek insanları, süreçleri, verileri ve şeyleri, ağ bağlantılarını daha önceden olmadığı kadar daha ilişkili ve değerli hale getirmek için bir araya getirmektir. 5. Potansiyel Değer, İnternet Pazarının Büyüklüğünden ya da toplam hitap edilebilir pazardan (TAM) farklıdır. Potansiyel Değer, önümüzdeki on yıl içinde ortaya çıkarılabilecek ya da Her Şeyin İnternet'inden yararlanma becerilerine göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek potansiyel kâr/zarar değerine ilişkin bir tahmindir (10 yıllık net aktüel değer). Cisco bu değerin önümüzdeki 10 yıl içinde 14,4 trilyon Dolar olacağını tahmin etmektedir. Bunun aksine, tüm katılımcı tedarikçilerin yıllık geliri açısından İnternet Pazarının Büyüklüğü ya da TAM'nin 2016'ya kadar 4,1 trilyon Dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. İlgili bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) yanı sıra e-ticaret ve reklam pazarını kapsamaktadır. Cisco, bu İnternet pazarının 258 milyar Dolarlık (yüzde 6) bölümüne hitap edecektir (kaynak: Cisco SMO, 2012). Potansiyel Değer faydaların bir sektördeki rakip şirketler arasındaki geçişlerini; faydaların farklı sektörler arasındaki geçişlerini; yenilikçi uygulamalarla elde edilen yeni gelir artışlarını; daha verimli işlemlerden elde edilen maliyet tasarruflarını ve uygulama maliyetleri tahsisatlarını kapsar. Potansiyel Değer dönüşüm geçirmeyen şirketlerdeki zararları; tüketici veya devlet faydalarını; sosyal faydaları ve azalan işlem riski için değer tahminlerini kapsamaz. 6. Şirketlerin IoE'nin Potansiyel Değerinden paylarını almak üzere gerekli değişiklikleri tanımlama, tasarlama ve uygulamaya koymaları için yeterli süre miktarı olması nedeniyle 10 yıllık bir dönemi seçtik. 14,4 trilyon Dolar, net Potansiyel Değerdir. Brüt Potansiyel Değer 18,7 trilyon Dolardır. Başka bir deyişle, 10 yıl içinde 14,4 trilyon Dolarlık bir net Potansiyel Değer elde etmek için 4,3 trilyon Dolarlık bir yatırım gerekmektedir. Ek olarak, Cisco 14,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değerin, 10 yıl boyunca yaklaşık yüzde 21'lik bir toplam kurumsal kâr artışına denk geldiğini tahmin etmektedir. Sayfa Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

17 7. Cisco, Potansiyel Değerin yüzde 59'unun teknoloji yeniliklerinden kaynaklanan yeni değerler olacağını ve yüzde 41'lik kısmının, rakiplerden pazar payını kapan şirketler tarafından ortaya çıkarılacağını tahmin etmektedir. 8. Potansiyel Değerin nasıl hesaplandığını göstermek için Online Ticari Yer Araçları kullanım örneğinden yararlanacağız. Cisco nun analizinde iki faktör göz önünde bulunduruldu: 1) filo sahiplerinin azalan maliyetleri ve 2) servis sağlayıcılarının potansiyel gelir artışı. Ayrıca, toplam global ticari filoların bir yüzdesi olarak ticari yer araçlarının penetrasyonunu tahmin ettik; buna göre, bugünkü düşük penetrasyon seviyesinden (yüzde 6,3) 2022'ye kadar yüzde 24,5'lik bir penetrasyona ulaşılacak. Araştırma yöntemiyle, ticari araç başına IoE faydasını (yakıt verimliliği ve sürücü üretkenliği dahil) yıllık 970 Dolar olarak tahmin ettik. Bu faydalardan, bir defaya mahsus ve tekrarlayan maliyetleri düştük. Ayrıca, SP gelir fırsatlarını da göz önünde bulundurduk. Aynı penetrasyon rakamları baz alınarak, bağlanabilirlik ve katma değerli servisler dahil olmak üzere SP'lerin yeni gelir fırsatları da analizde göz önünde bulunduruldu. SP'ler için Potansiyel Değeri tahmin etmek amacıyla, aylık Dolarlık muhafazakar bir ortalama kâr belirledik. Toplam 347 milyar Dolarlık Potansiyel Değer, filo sahiplerinin ve servis sağlayıcılarının edineceği faydaların birleşik net aktüel değerini yansıtmaktadır. Her Şeyin İnterneti'nin sunduğu fırsatı değerlendirmek üzere bu tip bir kullanım örneği odaklı, aşağıdan yukarıya yaklaşım uygulayan tek şirketin Cisco olduğuna inanıyoruz. 9. IoE'deki büyük güvenlik ve gizlilik gereksinimi, ABD Başkanı Barack Obama nın 12 Şubat 2013'te imzalanan ve tüm ağ operatörlerini, şirketleri ve tüketicileri siber tehditlere karşı akıllı ve güvenli olmaya davet eden siber güvenlik kararnamesinde bir kez daha vurgulandı (http://www.whitehouse. gov/cybersecurity). 10. Kaynaklar: Global Insight, Amerikan Üretkenlik ve Kalite Merkezi, ABD Ekonomik Analiz Bürosu, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (tamamı 2012) ve Cisco IBSG, Potansiyel Değer açısından ölçülen 18 sektör, büyüklük sırasına göre şunlardır: 1) imalat; 2) perakende ticareti; 3) bilgi hizmetleri; 4) finans ve sigorta; 5) sağlık hizmetleri; 6) eğitim hizmetleri; 7) profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler; 8) idari ve atık yönetimi hizmetleri; 9) toptan ticaret; 10) sanat, eğlence ve rekreasyon; 11) kamu dışındaki diğer hizmetler; 12) tarım, ormancılık, balıkçılık ve avlanma; 13) inşaat; 14) taşımacılık ve depolama; 15) şirket ve kuruluş yönetimi; 16) gayrimenkul, kiralama ve leasing; 17) madencilik ve 18) kamu hizmetleri ,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değer şu kullanım örneklerini ve değerleri kapsamaktadır: 1) akıllı fabrikalar, 1,95 trilyon Dolar; 2) Online pazarlama ve reklam, 1,95 trilyon Dolar; 3) akıllı şebeke, 757 milyar Dolar; 4) Online oyun ve eğlence, 634 milyar Dolar; 5) akıllı binalar, 349 milyar Dolar; 6) online ticari yer araçları, 347 milyar Dolar; 7) online sağlık hizmetleri/hasta izleme, 106 milyar Dolar; 8) online özel üniversite eğitimi, 78 milyar Dolar; 9) yenilikçi ödemeler, 855 milyar Dolar; 10) varlık yönetimi, 451 milyar Dolar; 11) pazara sunma süresindeki kısalmalar, 1,03 trilyon Dolar; 12) iş süreci dış kaynak kullanımı, 742 milyar Dolar; 13) sanal katılımcılar, 163 milyar Dolar; 14) tedarik zinciri maliyet tasarrufları, 697 milyar Dolar; 15) akıllı çiftçilik, 189 milyar Dolar; 16) dijital sinyalleme, 38 milyar Dolar; 17) yeni nesil çalışanlar (BYOD, mobil işbirliği, uzaktan çalışma, VDI), 2,16 trilyon Dolar; 18) seyahatin önlenmesi, 980 milyar Dolar; 19) fiziksel ve mantıksal güvenlik, 1,09 trilyon Dolar; 20) yeni nesil perakende bankacılık şubeleri, 20 milyar Dolar; 21) yeni nesil otomatlar (dijital alışveriş merkezleri), 49 milyar Dolar.

18

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

Dijital İşletme Çağı: Sınırlarınızı Genişletin

Dijital İşletme Çağı: Sınırlarınızı Genişletin ACCENTURE TEKNOLOJİ VİZYONU 2015 Accenture Teknoloji Vizyonu 2015 Dijital İşletme Çağı: Sınırlarınızı Genişletin 1 #techvision2015 2015 Accenture Teknoloji Vizyonuna Göre Dijital Ekosistemler Pazarları

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir www.siemens.com.tr/sehirler İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler.

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Amerika Genel Merkezi Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Avrupa Genel Merkezi Cisco Systems International BV Amsterdam, Hollanda Cisco'nun

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 20 Eylül 2012 İhale Kayıt Numarası 2012/135022 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...3 1.1. Genel Bilgiler...3 1.2.

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak Joseph Bradley Jeff Loucks James Macaulay Richard Medcalf Lauren Buckalew Yönetici Özeti BYOD'nin (Kendi

Detaylı

SAYI 9 / 2014. Bulutların Arasında İNOVASYON KAMUDA BÜYÜK VERİ ÇÖZÜMLERİ

SAYI 9 / 2014. Bulutların Arasında İNOVASYON KAMUDA BÜYÜK VERİ ÇÖZÜMLERİ SAYI 9 / 2014 Bulutların Arasında İNOVASYON KAMUDA BÜYÜK VERİ ÇÖZÜMLERİ ... ÖNSÖZ KAMU HİZMETLERİNDE, İNOVASYONDA, SOSYAL YAŞAMDA SAP SAP nin, çift haneli büyümelerle kanıtlanan global ve bölgesel başarısının

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

Bilişsim. Sektöründe Nitelikli Eleman Mumla Aranıyor!

Bilişsim. Sektöründe Nitelikli Eleman Mumla Aranıyor! 06/2015 Cumhur Kızıları BT Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Bilişsim. Sektöründe Nitelikli Eleman Mumla Aranıyor! Bülent Morten BT Eğitim Kurucusu BTK Başkanı Tayfun Acarer in Görev Süresi Doldu AB den Dijital

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

Türkiye de. Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki ve Ekonomik Analizi. 21.05.2014 v. 01

Türkiye de. Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki ve Ekonomik Analizi. 21.05.2014 v. 01 Türkiye de Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki ve Ekonomik Analizi 21.05.2014 v. 01 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ HAKKINDA: 16 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Committed to More. UPS 2014 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Committed to More. UPS 2014 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Committed to More UPS 2014 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu UPS, paketler ve kargonun taşınması, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve iş dünyasını daha verimli biçimde yönetmek üzere ileri teknolojiden

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı