Keserbaş (Mullus barbatus) ve Çizgili Barbun (Upeneus moluccensis) un Mineral ve Vitamin İçerikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keserbaş (Mullus barbatus) ve Çizgili Barbun (Upeneus moluccensis) un Mineral ve Vitamin İçerikleri"

Transkript

1 Keserbaş (Mullus barbatus) ve Çizgili Barbun (Upeneus moluccensis) un Mineral ve Vitamin İçerikleri Ayşe ŞİMŞEK 1, Semiha KIRMIZI 1, Meltem MANAŞIRLI 1, Gülsün ÖZYURT 1 Çukurova Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Bölümü, Sarıçam /ADANA E Özet: Keserbaş ve çizgili barbun Mullidae familyasına ait türlerdir. Keserbaş barbun yerel bir tür olmasına rağmen, Kızıl denizden Akdeniz e Süveyş kanalı yolu ile göç eden çizgili barbun (Upeneus moluccensis) Türkiye için lesepsiyen bir türdür. Bu çalışmada, ticari açıdan önemli türler olan keserbaş ve çizgili barbunun bazı vitamin ve mineral içerikleri belirlenmiştir. Makro elementlerden potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum miktarları keserbaş barbun için sırasıyla 257.8, 71.9, 2.1, mg/kg ve çizgili barbun için 234.2, 58.2, 2.4 ve mg/kg miktarında tespit edilmiştir. Mikro elementlerden olan çinko, krom, kobalt, mangan ve demir içeriklerinin her iki tür için mg/kg arasında değiştiği belirlenmiştir. Kadmiyum miktarının ise tavsiye edilen sınırdan (7 µg/hafta/kg vücut ağırlığı) düşük olduğu bulunmuştur. A ve C vitamini değerleri keserbaş barbun için sırasıyla 14.63, 1.32 ve çizgili barbun için ise 12.09, 1.46 mg/kg değerlerinde bulunmuştur. Araştırma sonucunda, keserbaş ve çizgili barbunun bazı vitamin ve mineraller açısından önemli bir besin kaynağı olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Keserbaş barbun, Çizgili barbun, vitamin, mineral Abstact: Red mullet (Mullus barbatus) and Golband goatfish (Upeneus moluccensis) belong to the Mulliade (Goatfishes) family. Altough red mullet is a native species, golband goatfish which have migrated from the Red Sea to the Mediterranean Sea by The Suez Channel is a lessepsian species for Turkey. In this study, it was determined that some vitamin and mineral contents of red mullet and golband goatfish which is important species traditionally. It was founded that amounts of potassium, sodium, magnesium and calcium as macro element for red mullet were 257.8, 71.9, 2.1 and mg/kg and for golband goatfish are 234.2, 58.2, 2.4 and mg/kg respectively. It was observed that amounts of zinc, iron, copper, chromium, cobalt, and 1

2 manganese as micro element for both red mullet and golband goatfish range from mg/kg. But, it was determined amount of cadmium was lower than recommened value (7µg/week/kg body weight). A and C values were 14.63, 1.32 for red mullet and 12.09, 1.46 mg/kg for golbandgoatfish respectively. In the result of this study, it was observed that red mullet and golband goatfish were an important food source in the point of some vitamin and mineral contents. Keywords: Upeneus moluccensis, Mullus barbatus, vitamin, mineral Giriş: Balıklar B grubu vitaminlerinden tiamin (B ), riboflavin (B ), niasin (B ), B6 (pridoksin), B vitaminini ve yağda eriyen vitaminler olan A, D vitaminlerini hem etlerinde hem de yağlarında bulundurarak iyi bir besin kaynağı olarak kabul edilmektedirler. Yağda eriyen diğer bir vitamin olan E vitamini de balık başta olmak üzere deniz ürünlerinin büyük kısmında önemli miktarlarda bulunmaktadır. 100 gram balık eti günlük E vitamini gereksinmesi olan 5 10 mg ın % sini karşılayabilmektedir. Balık karaciğer yağı, yağda eriyen vitaminlerin en zengin kaynağı olduğu için 200 yıldan uzun süredir besin supplementi olarak kullanılmaktadır (Brown, 2000) Tamamlayıcı besin öğeleri olarak mineraller insan metabolizmasında çeşitli önemli görevler alırlar. Balıketinde beslenmede oldukça önemli olan Fosfor(P), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S), Potasyum (K), Sodyum (Na), İyot (I), Klorür (Cl) mineralleridir. Bunlar dışında Mangan (Mn), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Selenyum (Se) ve Demir (Fe) mineralleri de bulunmaktadır. Çinko demir, selenyum hayvan ürünleri ağırlıklı besinlerde özellikle deniz ürünlerinde bulunur. Günde 200 g balıketi tüketilerek suda eriyen vitaminlerden B 6, B 12 ve niasinle birlikte diğer vitaminlerin de bir kısmı günlük olarak karşılanabilir (Ostermeyer U., 1999). Özellikle balık derisi ve kemikleri kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengindirler. İstiridye bakır açısından zengin bir su ürünüdür. Balık ve diğer deniz ürünleri, insanların en eski besin kaynaklarının başında yer almaktadır ve dengeli beslenme için sağlık açısından önemli olan protein, omega 3 yağ asidi, vitamin ve 2

3 mineral kaynağı olmuştur. Doğa ve kültür ortamlarında bulunan, ekonomik değer taşıyan çeşitli balık ve kabuklu su canlılarının etindeki A, C ve E vitamin miktarları hakkında bazı çalışmalar mevcuttur. Minerallerden ise kalsiyum ve fosfor çalışmaları çok yaygındır. Bu çalışmada ise ekonomik değere sahip olan gerek Türkiye gerekse dünya denizlerinde çeşitli çalışmalara konu olan barbunun çizgili ve keserbaş türlerinin etindeki bazı vitamin ve mineral miktarları tespit edilmiştir. Materyal ve Yöntem Balık Örneklerinin Hazırlanması Araştırmada kullanılan çizgili barbun (Upeneus moluccensis ) ve keserbaş barbun (Mullus barbatus) örnekleri Eylül ayında Akdeniz den temin edilmiştir. Keserbaş barbun (20kg) ve çizgili barbun (20kg) yakalandıktan sonra 9 saat süre içerisinde labaratuara ulaştırılmıştır. Balıkların ortalama ağırlığı keserbaş için 36.44±2.41 g ve çizgili barbun için ise 37.51±2.96 g dır. Balıklar ilk önce temizlenmiş, yıkanmış ve daha sonrada vitamin ve mineral analizleri için derin dondurucuda ( 18 o C ) 1 ay depolanmıştır. Analitik Metotlar Araştırmada kullanılan barbun örnekleri filetoları bir et kıyma makinesi tarafından homojenize edilmiştir. Örneklerin mineral madde içeriklerinin (Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Co, Cd, Mg, Ca, Na ve K) belirlenebilmesi için AOAC (1988) nolu Atomik Absorpsiyon Spektrometrik yöntem kullanılmıştır. Vitamin içerikleri için ise HPLC yöntemi uygulanmıştır. Yüksek performanslı likit kromotografi (HPLC) analizi, bir dört kanallı mikser (Shimadzu, FVC 10 ALVP) ile bir kademeli pompa (Shimadzu, LC 10 ATVP) ve bir UV/VIS detektör (Spectra Physics SP 8450, Analytical, UK) bulunan bir Shimadzu, LC 10 VP (Shimadzu, Kyoto, Japan) aleti kullanılarak yapılmıştır. İstatiksel Analiz Verilerin değerlendirilmesinde ANOVA ve standart sapma kullanılmıştır. Veriler P< 0.05 önem düzeyinde değerlendirilmiş ve istatiksel karşılaştırmalar her gruptan örneklenen üç örnekten elde edilen verilerle yapılmıştır. Bulgular Araştırmada, ticari açıdan önemli türler olan keserbaş ve çizgili barbunun mineral içerikleri Tablo 1 de verilmiştir. 3

4 Tablo 1. Keserbaş ve Çizgili Barbunun Bazı Mineral İçerikleri Mineral İçeriği (mg/kg) Keserbaş Barbun Çizgili Barbun Çinko 5.65± ±1.33 Demir 7.24± ±1.35 Krom 0.2± ±0.00 Kobalt 0.55± ±0.15 Kadmiyum 0.07± ±0.01 Magnezyum 2.30± ±0.62 Mangan 0.61± ±0.07 Bakır 0.48± ±0.08 Kalsiyum ± ±33.52 Sodyum 71.99± ±2.99 Potasyum 257.8± ±55.53 *Aynı satırda farklı harflerle gösterilen değerler arasında P< 0.05 güven aralığına göre istatiksel fark vardır. n:3 Tablo 1 de görüldüğü gibi kalsiyum ve magnezyum dışında diğer minerallerin her iki türde de miktarları arasında önemli farklılıklar gözlenmemiştir (P>0,05). Çizgili barbunun kalsiyum miktarı keserbaş barbununkinden fazla, keserbaş barbunun ise sodyum miktarının daha fazla olduğu belirlenmiştir (P<0,05). Araştırmada kullanılan çizgili ve keserbaş barbunun bazı vitamin içerikleri ise tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2. Keserbaş ve Çizgili Barbunun Bazı Vitamin İçerikleri Vitamin İçeriği (mg/kg) Keserbaş Barbun Çizgili Barbun C Vitamini 1.32± ±0.04 B 1 Vitamini 0.05± ±0.01 B 6 Vitamini 0.1± ±0.00 A Vitamini 14.63± ±0.01 E Vitamini 0.87± ±0.00 * Aynı satırda aynı harflerle gösterilen değerler arasında p>0.05 güven aralığına göre istatiksel fark yoktur. n:3 Tablo 2 de görüldüğü üzere çizgili ve keserbaş barbun için A, C, E, B 1 ve B 6 vitaminlerinin miktarlarının yaklaşık olarak benzer olduğu görülmektedir (P>0,05). 4

5 Sonuç ve Tartışma Şekil 1: Çizgili Barbun (Upeneus moluccensis) Şekil 2: Keserbaş Barbun (Mullus barbatus) Mullus barbatus un geniş coğrafi dağılımı nedeniyle gerek Türkiye gerekse dünya denizlerinde, birçok araştırmacının çeşitli özellikleri üzerinde çalışmalarına olanak tanımıştır. Barbunun ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle, denizlerimizde yer alan populasyonlar üzerindeki av baskısını da artırdığı belirtilmiştir (Becer ve ark., 2006). Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda insanların karşılaştıkları birçok hastalığa besin maddelerinin ve beslenme alışkanlıklarının neden olduğu kanısına varılmaktadır. Bundan dolayı insanların beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmekte olup, esansiyel aminoasitler, doymamış yağ asitleri, vitamin ve mineral yönünden zengin olan gıdaların tüketilmesi tavsiye 5

6 edilmektedir. Balıkların hem içerdiği makro ve mikro mineraller hem de vitaminler sayesinde önemli bir besin kaynağı olmalarından dolayı vitamin ve mineral içeriklerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Makro ve iz elementlerden bazıları bu çalışmada kullanılan barbun türleri için belirlenmiştir ve Tablo 1 de sonuçları verilmiştir. Carpene ve ark.(1998) nın yapmış oldukları bir araştırmada beyaz kaslarda K, Na, Mg, oranının kırmızı kaslardan daha yüksek olduğunu, Ca ve Fe miktarının ise kırmızı kaslarda daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir (P<0.05). Önemli makro elementlerden olan kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum içerikleri keserbaş barbun için sırasıyla , 2.30, 257.8, mg/kg ve çizgili barbun için ise sırasıyla , 2.46, , mg/ kg olarak belirlenmiştir. Kalsiyum miktarının çizgili barbunda, sodyum miktarının ise keserbaş barbunda yüksek olduğu bulunmuştur. Su ürünleri önemli bir Ca kaynağıdır ve türlere bağlı olarak mg/kg değerinde değişen miktarlara sahiptir (Taylor and Francis Group,2009). Araştırmada kullanılan çizgili ve keserbaş barbunun Ca ve Mg içeriklerinin Lal (1995) ve Gökoğlu (2002) nun yağsız türler için belirlediği değerlere benzer olduğu ancak Na miktarının ise düşük olduğu bulunmuştur. İz elementlerden olan demir, çinko, mangan, bakır, kadmiyum, çinko, kobalt, krom ve kadmiyum içerikleri çizgili ve keserbaş barbun için tablo 1 de sunulmuştur. Mangan ve kobalt hariç diğer mineral içerikleri her iki tür içinde benzer sonuçlara sahiptir. Gerek miktar ve gerekse emilme kolaylığı en iyi demir kaynağı etlerdir (Kinsella, 1998). Balıkların iyi bir demir kaynağı olmaması ile birlikte balıketindeki proteinin, gıdalarla alınan ve heme yapısında olmayan demirin biyolojik olarak vücut tarafından kullanılmasını artırdığı bildirilmiştir (Gordon,1987).Öksüz ve ark. (2008) palamut ( Sarda sarda) larının kırmızı kaslarındaki demir değerinin beyaz kaslara göre daha zengin olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ise keserbaş ve çizgili barbun için demir içeriği sırasıyla 7.24 ve 6.42 mg/kg bulunmuştur. Elde edilen bu değerler Orban ve ark. (2007), Gökoğlu ve ark. (2004) çalışmalarının sonuçlarından yüksek, Alasalvar ve ark. (2002) Öksüz ve ark yapmış olduğu çalışmanın sonucundan ise düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan türlerin 250 g ının demir içeriği (ortalama 1.72) mg günlük alınması gereken demir miktarının (1.8 mg) neredeyse tamamını karşılayabilmektedir (Food Standart Agency, 2007). 6

7 Çinko, bakır ve mangan çoğu enzimlerin yapısında bulunmaktadır ve enzimlerin çalışmasında görev almaktadırlar. Bakır vücudun demiri kullanabilmesi, hemoglobin ve elastik dokuların oluşumunda rol alır. Mangan pek çok enzim için ko faktör görevini üslenmektedir ve üreme organlarının gelişiminde etkili olmaktadır. Çinko, büyümede, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde, vücutta karbondioksit naklinde ve A vitaminin kullanılabilmesi için gerekli bir mineraldir. (Nabrzyski, 2002, Lal, 1995 ve Gökoğlu,2002). Kadmiyum ise elzem bir element olmayıp organizma için toksik bir özelliğe sahiptir. Çinko su ürünleri grubunda en az balıklar ve memelilerde bulunmakta ve deniz ve tatlı su balıklarının ortalama çinko içeriği 8 mg/kg olarak bildirilmektedir (Lal, 1995 ve Gökoğlu,2002). Bu araştırmada kullanılan barbunların bakır, çinko ve mangan içeriklerinin önceki çalışmalara (Lal 1995, Gökoğlu 2004, Orban ve ark. 2007) benzer olduğu görülmüştür ve günlük alınması gereken miktarların ise yaklaşık % 20 sini (200 g balıketi) karşılayabilmektedir (Food Standart Agency, 2007). Barbun türlerinin Cd miktarı ise bu çalışmanın sonucunda 0,06 0,07 mg/kg olarak bulunmuştur ve bu değer Erdoğrul ve ark. (2009) nın çalıştıkları sazan, tatlı su kefali ve çipura için buldukları Cd değerinden ve Kalay ve ark. (1999 ) nın çalıştıkları tilapya (Tilapia nilotica) nın dokusundaki Cd değerinden çok daha düşük olduğu belirlenmiştir. kas Kromun görevi vücut metabolizmasında, enzimlerin aktivasyonunda, protein ve nükleik asitlerin yapısal kararlılığın devamında ve asıl görevi de karbonhidrat metabolizmasındadır. Kobalt kükürtlü aminoasitlerin metabolizmasında, demirin kullanılmasında ve kobalaminin (B 12 ) yapısında görevlidir. (Lal,1995 ve Varlık,2004).Bu çalışmanın sonucunda her iki türden elde edilen Cr miktarının (0,2 mg/kg) ve Co miktarının (0,55 0,73 mg/kg) Alasalvar ve ark. (2002 ) levrek (Dicentrarchus labrax) için ve Lal (1995) ın deniz balıkları için belirlediği değere benzer olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen çizgili barbun ve keserbaş barbunun bazı vitamin içerikleri tablo 2 de görülmektedir. Vitamin C içeriği çizgili ve keserbaş barbun için sırasıyla 1.32 mg/kg, 1.46 mg/kg olarak belirlenmiştir. Vitamin C balık kasında diğer vitaminlere göre çok az bulunmaktadır. Kabuklu su ürünleri bu vitamini diğer su ürünlerine göre daha çok oranlarda içermektedirler. 7

8 Su ürünleri vitamin A ve E içeriği açısından zengin bir kaynaktır. Vitamin A balıkların vücut yağında bulunmasının yanı sıra karaciğer yağında daha fazla yoğunlukta bulunmaktadır. (Varlık, 2007;Taylor and Francis Group,2009).Yılan balığı, uskumru, ton balığı ve ringa gibi yağlı balıkların kas dokusu yağsız balıklardan daha yüksek konsantrasyonda A vitamini içermektedir. Bazı yağsız balık türleri 0,25 15 mg/kg vitamin A içerirken bazı yağlı balık türleri mg/kg vitamin A içermektedir (Varlık, 2004, Lal, 1995).Bu araştırmada vitamin A içeriği keserbaş barbun için mg/kg ve çizgili barbun için mg/kg olarak tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan barbun türlerinin vitamin A içeriği yağsız balık türleri içerisinde yüksek bir değere sahiptir. E vitamini doğal bir antioksidandır ve PUFA ca zengin balık türlerinde her bir g PUFA da en az 0.6 mg tokoferol bulunmaktadır (Sikorski ve Kolakowska, 2003). Balık kas lipitindeki α Tokoferol içeriği 10 ile 750 mg/kg (yağ bazında) arasında değişkenlik göstermektedir (Kinsella, 1987). Syvaoja ve ark. (1985) çeşitli balık türleri ile yapmış oldukları çalışmada yüksek ve orta yağlı balıkların ortalama 20 mg, az yağlı balıkların ise 10 mg/kg tokoferol içerdiğini rapor etmişlerdir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre çizgili barbun ve keserbaş barbunun ortalama vitamin E içeriği ise 0.84 mg/kg olarak bulunmuştur ve bu sonuç rapor edilen değerlere göre oldukça düşüktür. Bunun nedenin ise türlerin düşük yağ içeriğine sahip olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. B 1 ve B 6 vitamini açısından barbun türlerinin miktarları sırasıyla 0,05 mg7kg ve 0,1 mg/kg olarak bulunmuştur. Souci ve ark. (1994) ve Özyurt (2009) un çalışmalarında bazı tatlı su ve deniz balıklarının B 1 miktarını mg/kg olarak tespit etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçların bu değerlere göre düşük olduğu bulunmuştur. B 6 vitamini deniz balıklarına kıyasla tatlı su balıklarında ve pelajik balıklara kıyasla da demarsal balıklarda daha düşük bulunmaktadır ( Varlık, 2004). Bu çalışmanın sonucunda B 6 vitamini açısından ise literatüre uygun sonuçlar elde edilmiştir (Lal and Parazo, 1995). Su ürünlerinin mineral ve vitamin içerikleri mevsimsel ve biyolojik farklılıklar, beslenme koşulları, su koşulları, çevre ve kullanılan işleme prosesi gibi çeşitli faktörlerden etkilendiği bilinmektedir (Turhan ve ark., 2004; Lal, 1995; Lal and Parazo 1995, Halver 1972). Bu gibi etmenler göz önünde bulundurularak bu çalışmanın sonucunda da bazı farklılıkların olabileceği düşünülmektedir. 8

9 Mineraller ve vitaminler beslenmemizde mutlaka olması gereken elzem bileşenlerdir. Sağlımızı korumak ve hayati faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olduğundan beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Vitaminlerin ve minerallerin eksikliğinde vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim bozuklukları ve bağışıklık sisteminde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır (Gülyavuz, 1999; Köksal G, 2008). Proteinin biyolojik değeri yüksek ve omega 3 serisi yağ asitlerince zengin bir kaynak olduğu bilinen balık aynı zamanda önemli bir de vitamin ve mineral madde kaynağıdır. Bu araştırma sonucunda, keserbaş ve çizgili barbunun özellikle A vitamini, kalsiyum, potasyum, çinko ve demir açısından önemli bir besin kaynağı olduğu saptanmıştır. Kaynaklar Alasalvar C., Taylor K.D.A., Zubcov E., Shahidi F., Alexis M., Diferentitation of Cultured and Wild Sea Bass (Dicentrarchus labrax) :Total Lipid Content, Fatty Acid and Trace Mineral Composition. Food Chemistry 79, Baysal A., Beslenme. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. Becer Z. A.,Özvarol B., Balcı A., Özbaş M., Gökoğlu M., Gülyavuz H., Taşlı A., Pehlivan M., Kaya Y.,2006. Antalya Körfezi nden Avlanan Barbunya Balığı (Mullus barbatus L.,1758) nın Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 23(1): Brown A., Understanding Food. Fish and Shellfish. Wadsworth/Thomson Learning, USA, Erdoğrul, Ö., Ateş, A.D., Determination of Cadmium and Copper in fish samples from Sır and Menzelet Dam Lake Kahramanmaraş, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment (Baskıda). Food Standards Agency, UK, accessed September Food Technology, Gordon, D.T., Minerals in Seafood:Availability and interactions. In: Seafood Gökoğlu N., Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Su Vakfı Yayınları, İstanbul. Gökoğlu N., Yerlikaya P., Cengiz E., Effects of Cooking Methods on the Proximate Composition and Mineral Contents of Rainbow Trout ( Oncorhynchus mykiss). Food Chemistry 84, Gülyavuz H, Ünlüsayın M., Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Isparta. Halver J. E., Fish Nutrition, Academic Press Inc., New York, 723p,

10 Kinsella, J.E., Fish and seafoods:nutritional implications and quality issues. Köksal G, Özel Gökmen H., Bebek Beslenmesi. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726 Lal, S. P. ve Parazo M. P.,1995. Vitamins in Fish and Shellfish.In: Fish and Fishery Products: Composition, Nutritive Proprties and Stability (pp: ).UK: CAB Int. Lal, S. P., 1995.Macro and Trace Elements in Fish and Shellfish.In: Fish and Fishery Products:Composition, Nutritive Proprties and Stability (pp: ).UK:CAB Int. Marine Sources of Vitamins and Minerals (Chapter 8) : in Marine Products for Healtcare, 2009.pp Ed.Taylor and Francis Group, LLC. Nabrzyski, M., Mineral Components In: Chemical and Functional Properties of Food Components, Sikorski, Z. E.,CRC Press, 2002, chap.4. Orban, E., Nevigato, T., Masci, M., Lena, Di G., Casini, I., Caproni, R., Nutritional quality and safety of European perch (Perca fluviatilis) from three lakes of Central Italy. Food Chemistry, 100(2): Öztyurt G., Polat A., Loker G. B.,2009.Vitamin and Mineral contents of Three Freshwater Fish Species from Seyhan Dam Lake, Turkey (baskıda) Quality Determination, (Eds. D. A. Kramer, & J. Liston) , Elsevier Science Publishers, Amsterdam. Sikorski Z.E., and Kolakowska, A., Chemical and functional properties of food lipids. CCRC press. Syvaoja, E. L. Salmınen K., Pııronen V., Varo P., Kerojokı O. and Koıvıstoınen P., Tocopherols and Tocotrienols in Finnish Foods: Fish and Fish Products.Journal of the American Oil Chemists' Society 62 ( 8):1245 Varlık C. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. İstanbul Vitamin ve Mineraller, Prof. Dr. Ahmet Aydın. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sağlam Çocuk izlemi, Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s foundation.org.uk 10

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnsan ve hayvan organizması temel olarak; organik, inorganik maddelerden kuruludur. Organik Yapıyı: Karbonhidrat, Lipit, Protein, Hormon İnorganik

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 4. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT.

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT. .... YILI KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ AY HAFTA GÜNLER DERS SAATİ KONULAR. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 18 SAAT MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

ve BEYAZ KASLARINDAKİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ve BEYAZ KASLARINDAKİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2(4): 639-644 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008028 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ PALAMUT (Sarda sarda)baliklarinin KIRMIZI

Detaylı

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Detaylı

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma Gıdalar ve Güzellik Besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi cildin sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Aşağıda cilt sağlığına katkıları olan besinler ve içerdikleri vitaminler ile mineraller

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 2. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALAR TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? Gebe ve emziren annede yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. 1 Tüm annelerin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılamaları Kendi vücut besin depolarını dengede

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ Keçi, kuru ve sıcak yerlerde ve özellikle tarımsal açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan insanlar için çok önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Gerek

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 14.11.2014 Adres : TURİZM işletmeciliği VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU FEN EDEBİYAT FAK. YERLEŞKESİ SİNOP Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 16-17, 26 18 (2), 16-17, 26 Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 184) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Süt Nedir? SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Gıda Mühendisi Tülay DURAN Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda

Detaylı

Stabilize Keten Tohumu Katkısının Tarhananın Besinsel Özelliklerindeki Değişime Etkisinin Araştırılması

Stabilize Keten Tohumu Katkısının Tarhananın Besinsel Özelliklerindeki Değişime Etkisinin Araştırılması Stabilize Keten Tohumu Katkısının Tarhananın Besinsel Özelliklerindeki Değişime Etkisinin Araştırılması Necati Barış Tuncel, Ayşen Uygur, Yonca KARAGÜL YÜCEER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II ~_. ~ TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA CiLT II TUBITAK Ankara Ekolojik Koşullarında Uçucu Yağ Parametrelerinin Kültüre Alınan Satureja hortensis L. Türünün Verim ve Araştırılması

Detaylı

Teori (saat/ha fta) BESLENME İLKELERİ II BES202 4. Bahar 2 3 2 5 Önkoşullar

Teori (saat/ha fta) BESLENME İLKELERİ II BES202 4. Bahar 2 3 2 5 Önkoşullar BESLENME İLKELERİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/ha fta) (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) AKTS BESLENME İLKELERİ II BES202 4. Bahar 2 3 2 5 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

SPIRULINA NEDİR? Spirulina yosunu ağır metallere karşı çok hassastır, bu itibarla kirlenmenin olmadığı yerlerde büyür.

SPIRULINA NEDİR? Spirulina yosunu ağır metallere karşı çok hassastır, bu itibarla kirlenmenin olmadığı yerlerde büyür. TIENS SPIRULINA SPIRULINA NEDİR?. Spirulina mavi yeşil renkte bir su yosunudur İlk olarak yeryüzünde 3.5 milyon yıl önce görülmüş olup, gezegendeki en yaşlı yaşam biçimlerinden biridir. Doğal haliyle Çin

Detaylı

Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri

Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 41-45 Geliş Tarihi: 23.07.2003 Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri Fevzi KILIÇEL (1)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/01 FINDIK BÜLTENİ 02.02.2011 1- FINDIK ALIMLARI: A)2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisine fındık alım görevi verilmiştir.

Detaylı

EKMEK İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAPLAR

EKMEK İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAPLAR EKMEK İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAPLAR Prof. Dr. Canan Efendigil KARATAY ve Prof. Ahmet AYDIN ın İddialarına Cevaplarımız 1 1. Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay ve Prof. Dr. Ahmet Aydın: "Beyaz ekmek zehir

Detaylı

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you.

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. Happy pet. Happy you. Cimiao ürün grubu kedinizin tüm ihtiyaçlarının karşılık bulması için özellikle belirlenmiştir. Formülleri ve yeni lezzetleri ile kusursuz

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -2- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -2- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar Mikro Besinler Vitaminler ve Mineraller Makro besin maddelerine oranla çok daha az miktarlarda ihtiyaç duyulmaları nedeniyle vitamin ve mineraller mikro besin maddeleri olarak adlandırılır. Bununla birlikte,

Detaylı

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 500 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 25 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.4 mg 127 B2 Vitamini 1.75 mg 125 Niasinamid 20 mg 125

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ

Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ Uskumrudan lüfere, palamuttan hamsiye Balık tezgahlarında çeşit çeşit balıklar, iştah açan görüntüleriyle hem

Detaylı

NWSA-Veterinary Sciences Received: September 2012 NWSA ID: B0022 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Veterinary Sciences Received: September 2012 NWSA ID: B0022 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7339 Status : Original Study NWSA-Veterinary Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.3B0022 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Gülsüm Öksüztepe

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İlk Yayın Tarihi ANALİZ LİSTESİ FORMU

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İlk Yayın Tarihi ANALİZ LİSTESİ FORMU 1/8 1 Jelatin Aranması Yoğurt AOAC 920.106-25 Geltin in milk prod. 38 3 gün 2 Askorbik Asit Tüm Gıdalar Z. Lebensm. 1980 Unters. Forsch. 171, 446 448 190 3 gün 3 Auramin Makarna,Bulgur,irmik,şeh riye 4

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you.

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. Happy pet. Happy you. CIBAU tüm cins boy ve kilodaki köpekler için yüksek kaliteli tam mamadır. Ana karakteristik özellikleri: ana protein kaynağı tavuk,balık,

Detaylı

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml)

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml) Ek-1 Tüketime Hazır Bebek Formüllerinin Temel Bileşimi Ek-1 de yer alan değerler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 SAĞLIKLI BESLENME Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Zehra Gökkaya Kılıç, Arş. Gör. Dr. Müsenna Arslanyılmaz

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu

Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu Biz Kimiz? 1999 yılında kurulan Tropikal Pet A.Ş. Türkiye nin ilk, en büyük ve lider kuru kedi-köpek maması üreticisidir. Portföyünde evcil hayvan beslenme

Detaylı

Elazığ İlinde Balık Eti Tüketimi

Elazığ İlinde Balık Eti Tüketimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (3), 433-437, 2008 20 (3), 433-437, 2008 Elazığ İlinde Balık Eti Tüketimi Bülent ŞEN*, Özgür CANPOLAT, A. Fuat SEVİM, Feray SÖNMEZ

Detaylı

Ekmeğe maya katarak ekmeği daha yumuşak ve lezzetli hale getirdiler. Ekmek o kadar değer kazanmaya başladı ki para yerine bile kullanıldı.

Ekmeğe maya katarak ekmeği daha yumuşak ve lezzetli hale getirdiler. Ekmek o kadar değer kazanmaya başladı ki para yerine bile kullanıldı. 1 Tarihte bilinen ilk değirmenlerin İç Anadolu da olduğu bilinmektedir. Un tahılların öğütülmesi ile elde edilen değerli bir ürün olup modern insanın kullandığı ilk besindir. Şanlıurfa da bulunan Cilalı

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Ceren MUTLU *, Mustafa ERBAŞ T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda

Detaylı

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin 1 Giriş Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin tamamlayacağı yazılı, sözlü ve uygulamalı görevler beslenme,

Detaylı

Tavuk Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi

Tavuk Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi Prof. Dr Sevinç Yücecan YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Optimal beslenmede ; minumum hastalık riski, maksimum iyi hal/sağlık dolayısıyla

Detaylı

Cultavit Nedir. Cultavit Üretimi. Karabuğday Tercih Nedeni

Cultavit Nedir. Cultavit Üretimi. Karabuğday Tercih Nedeni Nedir, karabuğdayı filizlendirirken vitamin ve mineral ekleyip öğütülmesi ile elde edilen, GDOsuz ve Glütensiz bitkisel vitaminler ve mineraller hammaddesidir. Üretimde kullanılan yöntem yeni gelişmiş

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ 1.KİMYASAL ANALİZLER LC/MS/MS HPLC YAPILAN ANALİZLERİN FİYAT LİSTESİ 1 Sorbat Tayini 100 /Numune %55 %30 %25

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların kasılmasını, sinirlerin

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 91-96 TÜRKİYE

Detaylı

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI Projenin Adı: Türkiye tarım topraklarının bitki besin maddesi ve toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml)

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml) Ek-1 Tüketime Hazır Devam Formüllerinin Temel Bileşimi Ek-1 de yer alan değerler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler

Detaylı

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Mamaları Annesütünün ikamesidir. Annesütü alamayan bebekler için Annesütü yetersizliğinde Annesütü ve inek sütünde enerji ve ana besin maddeleri Anne Sütü (100ml)

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ 2017 KİMYASAL ANALİZLER ANALİZ İSTEK FORMU OLMAYAN HİÇBİR NUMUNE ANALİZ İÇİN KABUL EDİLEMEYECEKTİR. 1.0 UHPLC

Detaylı

BESLENMENİN ÖNEMİ BESİN GRUPLARI BESİN ÖĞELERİ VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ

BESLENMENİN ÖNEMİ BESİN GRUPLARI BESİN ÖĞELERİ VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ BESLENMENİN ÖNEMİ BESİN GRUPLARI BESİN ÖĞELERİ VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ Beslenme, tüm canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için vazgeçilemez bir faaliyettir. Doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyduğumuz

Detaylı

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ Numunenin alınması ve laboratuvarımıza ulaştırılması müşterinin sorumluluğundadır. Yapılacak analiz türüne ve analiz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 41-45, 2011 23 (1), 41-45, 2011 Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Sağlığın A B C si. http://vitamingiller.com

Sağlığın A B C si. http://vitamingiller.com Sağlığın A B C si A Vitamini Göz Sağlığı Cilt Sağlığı Üreme Sağlığı Bağışıklık Sisteminin Çalışması 1. 2. 3. 4. 5. Hindi Ciğeri Süt Danası Ciğeri Dana Ciğeri Ciğer Salamı Kuzu Ciğeri (75,337 IU) (70,559

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı