Slayt 1 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI. Slayt 2. Slayt 3 TANIM. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Slayt 1 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI. Slayt 2. Slayt 3 TANIM. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları"

Transkript

1 Slayt 1 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI Slayt 2 TANIM Inflammatory Bowel Disease Nedeni tam anlaşılamamış aktivasyon ve remisyonlarla seyreden kronik bir barsak hastalığıdır. Slayt 3 İnflamatuvar Barsak Hastalıkları CROHN HASTALIĞI ÜLSERATİF KOLİT İNDETERMİNE KOLİT % 10-15

2 Slayt 4 Epidemiyoloji İnsidans Coğrafi bölge ve etnik grup farkları belirgin En yüksek değerler: ABD ve AB de, kentsel bölgelerde 1: : Slayt 5 Yaş ve Cins En sık görüldüğü yaş, İkinci sık görülme yaşı ÜK, erkeklerde CH ise kadınlara daha sık Slayt 6 Ailesel Özellik Ailede kümelenme gösterir l. derecede yakınlarında %6-20 İkizlerde yakalanma riski 15 kat fazla

3 Slayt 7 Etnik Faktörler Etkili mi? Beyazlarda, zenci ve sarı ırka göre, Aynı bölgede yaşayan İsraillilerde Araplara göre, Orta Avrupa kökenli yahudilerde Polonya ve Rusya kökenli yahudilere göre daha sık Slayt 8 Etiyoloji Mikrobiyal faktörler Genetik faktörler İBH İmmün cevap Çevresel tetikleyiciler Slayt 9 Genetik Faktörler Olguların 1. ve 2. derece akrabalarında hastalık görülme riski artmıştır: % 6-32 Genel populasyondan misli fazla Monozigot ikizlerde, konkordans dizigotik ikizlerden anlamlı yüksek: CH: % 37 > % 7 ÜK: % 10 > % 3

4 Slayt 10 Etiyoloji çevresel faktörler sigara apendektomi oral kontraseptif anne sütü diyet (rafine şeker, süt, hayvansal protein, Omega6/omega3 oranı artışı) ÜK -- CH -- Slayt 11 Enfeksiyöz nedenler Mycobacterium paratuberculosis E.coli Streptekok Kızamık virüsü Diğer maternal veya neonatal enfeksiyonlar Slayt 12 Patogenez İBH'nın nedeni mültifaktöryeldir. Genetik yatkınlığı olan bir konakta barsak kökenli antijenlere karşı abartılı bir immun yanıt gelişir.

5 Slayt 13 Patogenez Her iki hastalıkta da; Ailesel yatkınlık Bazı ırklarda daha fazla görülme HLA gruplarıyla ilişki saptanması CH ve ÜK de yapılan genom taramalarında, özellikle CH'da kromozom 16'da, her iki hastalıkta da 3, 7 ve 12'de yatkınlık loküsü bulunması Bazı kişilerde HLA genleri ve sitokin genlerinde (TNF-, IL-1ra) polimorfizm saptanması, Genetik faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. Slayt 14 Patogenez İBH'daki mukozal inflamasyon; bakteriyel toksinler ya da bilinmeyen bir antijen tarafından yapılan bir uyarıya cevap olarak gelişen bir seri reaksiyonun sonucudur. İnflamatuvar yanıt, bilinmeyen bir patojene karşı geliştirilmiş normal bir yanıt olabileceği gibi bilinen bir ajana verilen sıra dışı bir yanıt da olabilir. Slayt 15 Patogenez İBH'daki defektlerden biri ve belki de en önemlisi barsak epitel geçirgenliğinin artmasıdır. Normalde bu bariyeri geçemeyen antijenler ve proinflamatuvar moleküller barsak epitelini geçerler.

6 Slayt 16 Patogenez Diğer bir fizyopatolojik mekanizma ; Th1 ve Th2 lenfositlerinin aktivasyonunda düzensizlik. Yada proinflamatuvar ile antiinflamatuvar sitokinler arasındaki dengenin bozulmasıdır. Th1 hücreleri inflamatuvar yanıtta fazla miktarda artan ve bu yanıtın devamlılığını sağlayan sitokinleri (TNF-, İL , İNF-gama) üretir. Th2 hücreleri ise inflamasyonu azaltan sitokinleri (İL ) üretirler. Bunlardan; Proinflamatuvar sitokinler iltihabı alevlendirir. Anti-inflamatuvar sitokinler ise iltihabı yatıştırır. İBH'da sitokinlerin regülasyonunda bozukluk vardır Slayt 17 Patogenez Sonuç olarak, İBH genetik yatkınlığı olan bir kişide; Geçirgenliği artmış olan barsak epitelinden emilen, çeşitli antijenlere karşı uyanan immün yanıt, Çeşitli kaskadlardan geçer, Çok sayıda mekanizmayı devreye sokarak, hasara yol açmasıdır. Slayt 18 Etyolojik faktörler anormal mukozal immün yanıt CH ÜK düzeltilmis immün yanıt Normal homeostazis Barsak inflamasyonu düzeltilmemis immün yanıt Kronik inflamatuar barsak hastalığı

7 Slayt 19 Slayt 20 Ülseratif Kolit Rektumdan itibaren proksimale doğru değişik uzunluklarda, ama arada sağlam kısım bırakmaksızın kolon mukozasını tutar Hastalığın büyük bir bölümünde intermittan ataklara sahiptir (Bu ataklar arasındaki remisyon süresi haftalardan yıllara kadar sürebilir) %10-15 hasta kronik sürekli bir seyir gösterir %5-10 hasta ilk atakta acil kolektomi gerektirir Çok az bir hasta grubu sadece bir atak geçirir Slayt 21

8 Slayt 22 Ülser değişik büyüklükte, kenarları sağlam mukozadan ayrılamaz, çapı 1-2 mm ile 1 cm İnflamator polipler, kronik dönemde granülasyon dokusu oluşup kum serpilmiş tarzda değişiklik, Akut dönemde kolon dilate olur ve kırmızı renk alır. Slayt 23 Klinik Kanlı ve muküslü ishal (ağır vakalarda defa) Kramp tarzında ağrılar Makroskopik inceleme bol miktarda eritrosit ve lökosit Hastalık şiddetlenince sadece kan ve mukus İleri evrede barsak boyunun kısalması ile ağrıları azalır İnkontinans Slayt 24 Klinik Kanlı, mukuslu kronik ishal Rektal kanama, hematokezya % 90 Periumblikal veya sol alt kadran ağrısı Kilo kaybı Ekstraintestinal bulgular

9 Slayt 25 Klinik Ateş çok hafif yükselir, Akut fulminant tip 38 C'nin üstü İshal kg kilo kaybı Olguların bir kısmı Remisyon Genellikle kısa süreli Slayt 26 Klinik Seyir Kronik nükseden tip Kronik sürekli tip Akut fulminan tip Slayt 27 Kronik nükseden tip %60-65 Spontan iyileşme ve alevlenme nöbetleri Klasik klinik bulgular içerdiği atak, birkaç hafta sonra spontan gerileme Remisyon dönemi Birkaç ay ya da yıl sonra yeni bir atak Yeni atak şiddeti ve süresi eskisi ile aynı karakterde veya daha şiddetli

10 Slayt 28 Kronik sürekli şekil %30 Nükslerde 2-4 ayda iyileşme ortaya çıktığı halde, son atakta belirtiler altı aydan fazla devam ederse hastalığın kronik sürekli tipe dönüştüğü kabul edilir Tedaviye rağmen hastalığın objektif belirtileri devam eder Spontan iyileşmeler pek görülmez %70 olguda bütün kolon hastalığa katılır Komplikasyonlar sık Striktür Malign değişim Slayt 29 Akut Fulminant Kolit %5 Ağır klinik tablo 24 saatte kez, kanlı, cerahatli ve mukuslu ishal kramp tarzında karın ağrısı C'ı bulan ateş yükselmesi ağır bir toksemi tablosu Toksik megakolon ve perforasyon gibi komplikasyonlar sık Mortalitesi yüksek Slayt 30 ÜK Truelove ve Witts Klinik aktivite kriterleri Semptom Hafif Orta Ciddi İshal sayısı/gün <4 >4 >6 Dışkıda kan Az Orta Çok Ateş Normal Normal >37.5 Taşikardi Yok Yok >90 Anemi Yok Hafif Hb<10gr Sedimentasyon Normal >30mm/saat >30mm/saat

11 Slayt 31 ÜK te Truelove Witts Hastalık İndeksi Hafif Olgular Kanlı veya kansız günde 4'ün altında dışkılama Sistemik anormallik yok Sedimantasyon hızı normaldir Hafif form rektosigmoidit veya pankolit şeklinde olabilir %54'ünde ilk atak hafif şiddetlidir Orta Şiddette Olgular Günde 4-10 arasında dışkılama Minimal sistemik anormallik var %27'sinde ilk atak orta şiddetlidir. Şiddetli Olgular Günde 10'dan fazla kanlı dışkılama, Ateş, taşikardi, anemi var Sedimantasyon hızı 30 mm/h'nin üzerindedir %19'unda ilk atak şiddetli başlangıçla ortaya çıkmaktadır. Slayt 32 Fizik Muayene Hastalığa spesifik FM bulgusu yoktur. Sol alt kadranda hassasiyet bulunabilir Hastalığın yaygınlık derecesi ve süresi ile ilgili olarak değişir Hastalığın akut devresinde, özellikle kolon bölgesine uyan bölgeler ileri derecede duyarlılık Hatta bazı olgularda sigmoid kolon sert bir boru şeklinde palpe edilebilir. Slayt 33 Fizik Muayene Fulminant tipte 38 C'ı aşan ateş yükselmesi akut karın düşündüren irritasyon belirtileri Toksik megakolon gelişmesi halinde ağır toksemi tablosu ile birlikte yüksek ateş ve ishalin kesilmesine ek olarak karında distansiyon ve epigastriumda klepotaj alınabilir.

12 Slayt 34 Fizik Muayene ÜK in kronik seyirli tiplerinde Anal fissür, anorektal apse ve fistüller sık olmayarak saptanabilir Rektal tuşe genellikle ağrılıdır Rektal tuşe ampulla rektide kan ve mukus rektum mukozasının kalınlaştığı granüler bir durum Slayt 35 Tanı Rektosigmoidoskopik ve kolonoskopik muayene bulguları Radyolojik tetkikler Slayt 36

13 Slayt 37 Slayt 38 Slayt 39

14 Slayt 40 Slayt 41 Slayt 42

15 Slayt 43 Slayt 44 Tanı Kronik seyirli olgularda tekrarlayan ataklar sonucu rektum lümeni daralır rektumun düz bir boru şekli alabilir Kolonoskopide barsakta sağlam atlama sahalarının bulunmaması Crohn kolitinden ayırt etmekte yardımcı olur. Fulminan tiplerde kolonoskopi kontrendike Mukoza biyopsileri tanı ve malign değişiklikleri izleme açısından önemlidir Slayt 45 Laboratuvar Sedimentasyon artışı Lökositozis Sıvı ve eleketrolit imbalansı Hemoglobinde azalma ( Fe eksikliği anemisi) Total protein azalması Akut faz reaktanlarında artma C Reaktif Protein Oromukosid ( acid Alfa 1 glycoprotein) Diğer enfeksiyon nedenlerinin ekarte edilmesi Serolojik testler Gaita kültürü Mukoza smear testi & biyopsi kendine özgü laboratuar bulgusu yok

16 Slayt 46 Radyoloji Üst sınırı ve lezyonları görmek için kolon tetkiki yapılmalıdır Akut devrede bu tür tetkikler kontrendike Erken dönemde yüzeyel ülserler nedeniyle mukozasının düzenini kaybettiği ve testere dişi manzarası görülür Hastalık ilerledikçe haustralar silinir barsak kısalır ve kurşun boru şeklini alır. Yalancı haustrasyonlar saptanabilir Slayt 47 Radyoloji Direkt grafi Toksik dilatasyon; Transver kolon çapı > 6 cm Perforasyon Baryumlu kolon grafi Testere dişi tarzında düzensiz kenarlı mukoza Haustrasyon kaybı Kolonun düz boru haline gelmesi Kolonda kısalma ve daralma Slayt 48 Radyoloji Derin ülserasyonlarda baryumun lümen dışında gölcükler halinde birikmesiyle adeta çift kontur görünümü en önemli özellik, lezyon rektumdan itibaren proksimale doğru kesintisiz Sağ kolonda lokalize olgularda baryumun ileoçekal valvden reflüsü görülebilir back wash ileit benign darlıklar malign dejenerasyona ait tipik dolma defektleri

17 Slayt 49 Slayt 50 Slayt 51 Komplikasyonlar Kolona ait lokal Ekstrakolonik

18 Slayt 52 Anorektal komplikasyonlar Crohn kolitinden daha az sıklıktadır Olguların %15-20'si anal fissürler anorektal apse ve fistüller anal inkontinans Slayt 53 Kolon perforasyonları ÜK in özellikle fulminan tipinde ortaya çıkabilir. Perforasyonların görülme sıklığı, genelde %2-4 civarındadır. Daha çok sigmoid kolon ve sol fleksurada rastlanır. Hastalık yaşı arttıkça fibrozis nedeniyle risk azalır Slayt 54 Massif kanama Rektal kanama sık bir belirti Transfüzyon gerektirecek düzeyde ciddi kanama %1-3 Striktür Kronik seyirli tiplerinde görülür Özellikle rektumda rastlanır. Fibrotik doku nedendir Malignite yönünden ayırtedilmeli Kısmi veya tam bir obstrüksiyon oluşturabilir %7-11

19 Slayt 55 Akut kolon dilatasyonu (Toksik megakolon) Akut fulminan kolitlerin yaklaşık %5-10 unda görülür %90'ında acil cerrahi girişim gerektirir Nedeni kesin olarak bilinmemektedir Mevcut ishal kesilir, hastanın genel durumu bozulur, pis kokulu bir akıntı gelmeye başlar. Karında ağrılı distansiyon C ateş Karında klepotaj ve periton irritasyonu belirtileri ADBG de transvers kolonun ileri derecede genişleme ve gazla dolu olduğu görülür Slayt 56 Toksik Megakolon Kriterleri 1-Kolon distansiyonunun radyografık tespiti 2-Ateşin 38 derecenin üzerinde olması 3-Kalp hızının dk da 120 nin üzerinde olması 4- BK nin10500/mm3 üzerinde bulunması 5-Anemi varlığıdır. Bu bulguların en az üçünün varlığına ilaveten; Dehidratasyon, Elektrolit bozuklukları, Mental değişiklikler, Hipotansiyon Semptomlardan en az bir tanesinin birlikte bulunması gereklidir. Slayt 57 Malignite İlk on yılda %3-5 İkinci on yılda ise %20 malign dejenerasyon Kolitin hastadaki başlama yaşı, barsaktaki yaygınlık derecesi, hastalık süresi psödopoliplerin varlığı ile doğru orantılı artar Kolonda bir kaç ayrı yerden başlayabilir Daha erken yaşlarda ortaya çıkar Prognozu diğer kolon kanserlerinden kötüdür Kanser gelişimi %3-6 multifokal Pankolitte risk fazla kat risk artar

20 Slayt 58 Ekstrakolonik (sistemik) Komplikasyonlar Deri lezyonları: Eritema nodosum, eritema multiforme, piyoderma gangrenosum, püstüllü dermatit, stomatit ve aftöz ülserlerdir. Göz: üveitis, iritis ve iridoksiklitis görülebilir. Kemik ve eklemler: Artralji, artritis ve ankilozan spondilitis ortaya çıkabilir. Slayt 59 Karaciğerde yağlı değenerasyon, siroz ve sklerozan kolanjitis Primer Sklerozan Kolanjit %5 sıklıkla görülür Progresif olup hastalık ile paralellik göstermez Siroz gelişebilir Kolektomi sonrası ekstrakolonik bulguların bazıları geriler Slayt 60 Relapsı Tetikleyebilen Faktörler Tedaviye uyumsuzluk Enfeksiyon Viral enfeksiyonlar( CMV) Bakteriyel enfeksiyonlar, Cl. Difficile Paraziter infestasyonlar (amebiasis) İlaçlar (NSAİİ, antibiyotikler vb) Sigara kullanımı ile ilişkili değişiklikler Mevsimsel değişiklikler? Menstrüel siklus Stres?

21 Slayt 61 Tedavi Diyet (Nutrisyon) desteği Medikal tedavi Cerrahi tedavi Slayt 62 Hafif ataklarda Ayaktan tedavi uygulanabilir Yatak istirahatı önerilir Ağır ataklarda Mutlaka hastaneye yatırılmalı Yatak istirahatı Sedasyon Sıvı, elektrolit ve gerekiyorsa kan replasmanı Ağızdan beslenme kesilir Parenteral beslenme Vitamin (A,C,D ve K vit) eklenmeli Slayt 63 Nutrisyonel Tedavi Laktoz intoleransı araştırılmalı Eksik nutrientler tamamlanır (Fe, Vit-B12, FA, Vit D) Perioperatif periyotta TPN ile destek sağlanmalı Balık yağı İBH'da faydalıdır Süt, çiğ sebze ve meyvelerden sakınmalıdır Alkol, kahve, soda, sorbitol içeren ürünler ve baharatlardan kaçınılmalıdır.

22 Slayt 64 Nonspesifik Tedavi Antidiaretikler Medikal Tedavi Antispazmotikler ve Analjezikler ÜK in primer tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Ancak; Ciddi, fulminan ve toksik megakolonda Perforasyonda Cerrahi girişim öncesi proflaktik olarak Refrakter hastalık halinde tedaviye yanıtsız olarak değerlendirilmeden önce antibiyotik tedavisi verilmelidir. Slayt 65 Medikal Tedavi Spesifik Tedavi Sülfasalazin 5-ASA Preparatları Kortikosteroidler İmmünmodülatörler a- Azathioprine ve 6-Merkaptopürin b- Methotrexate c- Cyclosporine d- FK 506 (Tacrolimus) Fusidic Asit, Rapamicine Slayt 66 Yeni Tedavi Modaliteleri a- Kısa zincirli YA (acetate, propionate, butyrate)enemaları. b- Eicosapentaenoic Asit (Balık Yağı) c- Picotamide, Ridogrel d- Gamma globülin e- İnterferon alfa f- Antioksidanlar g- Nikotin h- Heparin i- Probiotikler j- Anti-TNF antikorları (infliximab) k- Rekombinant antiinflamatuvar sitokinler l- İL-1, İL-12, İL-16 ve İL-18 reseptör antagonistleri m- Antitüberküloz tedavi n-diğerleri (hiperbarik oksijen tedavisi, alfa-4-integrin antikorları, ICAM-1 antikorları G-CSF )

23 Slayt 67 ÜK Cerrahi tedavi endikasyonları Kesin (Komplikasyonlar sonucu) endikasyonlar Perforasyon Kanama Fulminant kolit (Toksik kolit veya megakolon, ilaç tedavisine yanıtsızlık) Striktür Kanser veya ciddi displazi Slayt 68 ÜK Cerrahi Tedavi Endikasyonları Rölatif Endikasyonlar İlaç tedavisindeki başarısızlık Steroid ve immünsüpresif ajanların kesilememesi İlaçlara karşı yan etki gelişmesi Çocuklarda büyüme geriliği, yaşlılarda progresif seyir Sosyal faktörler (yaşam, iş vb) Slayt 69 ÜK Cerrahi Tedavi Endikasyonları Sistemik hastalık veya ekstraintestinal hastalık Artrit Deri lezyonları Masif hemolitik anemi Üveit, episklerit Kolektomiden fayda görmezler Ankilozan spondilit Sklerozan kolanjit Sakroileit

24 Slayt 70 ÜK te uygulanan cerrahi teknikler Total Prokokolektomi ve ileostomi (İnkontinent ve ileri evre rektum kanserlilerde) Total kolektomi ve ileorektal anastomoz (günümüzde kullanılmaz) Total Prokokolektomi ve Kock kontinent rezervuvar ileostomi Restoratif proktokolektomi (proktokolektomi ve ileal poş anal anastomoz) Slayt 71 Slayt 72

25 Slayt 73 Restoratif proktokolektomi (İPAA ) sonra görülen komplikasyonlar Mekanik barsak obstrüksiyonu Anastomoz darlığı Poştan kanama Poşitis Poş fistülleri Vajinal Perineal Vezikal Kutanöz Slayt 74 Slayt 75 CROHN HASTALIĞI Gastrointestinal sistemi her düzeyde tutabilir İnce barsaklar %30-40, kalın barsaklar %15-25 ve her ikisi birlikte %40-55 oranında tutulur İleri yaşlarda izole kolon tutulumu daha sık Terminal ileum %90 tutulmuş

26 Slayt 76 Perirektal ve perianal yerleşim kolonik tutulumlularda hastaların 1/3 ünde Segmenter tutulum Erken makroskopik bulgu Mukozada aftöz ülserler Ortası beyaz çevresi kırmızı renkli küçük ülserlerdir Slayt 77 Hastalığın ilerlemesi ile ülserler büyür ve derinleşir Hastalıklı mukozanın derinleşmesi ile aralarda kalan sağlam mukoza kabarıklaşır kaldırım taşı (Skip area) İzole ince barsak tutulumu ileoçekal valvde aniden kesilir Slayt 78 Hastalıklı barsak segmentleri kalınlaşır Mezenterik yağ dokusu hastalıklı segmente doğru ilerler mezenteri genellikle kalınlaşmıştır ve büyümüş lenf nodları saptanabilir İnternal fistüller

27 Slayt 79 Slayt 80 Karakteristik histolojik lezyonu Langerhans dev hücreleri içeren nonkazeifiye granülomlardır Granülomlar % inde bölgesel lenf nodlarında Barsak duvarında Slayt 81 Klinik En sık görülen belirti karın ağrısıdır. Ağrı kolik vasıftadır Pariyetal peritonun inflamasyonu ile ağrı sağ alt kadrana yerleşir ve sürekli bir hal alır Hastaların çoğunda diyare vardır Daha seyrek olarak kusma ve kanlı diyare görülebilir. Enflamasyona bağlı olarak sağ alt kadranda bir kitle ele gelebilir Hastaların 1/3'ünde ateş vardır.

28 Slayt 82 Crohn Hastalığının Ekstraintestinal Belirtileri Deri : Eritema multiforme, Eritema nodosum, pyoderma gangrenosum Göz: İritis, üveit, konjuktivit Eklem : Artrit, ankilozan spondilit Kan : Anemi, trombositoz, flebotromboz, arteriel trombüs Karaciğer: Sklerozan kolanjit Böbrek: Nefrotik sendrom, amiloidoz Pankreas: Pankreatit Genel: Amiloidoz Slayt 83 Slayt 84 Crohn Hastalığı Klinik Aktivite Hafif aktivite Yeme,içme normal,kilo kaybı < % 10 Kilo kaybı,ateģ,abd.kitle,hassasiyet yok CRP de hafif yükselme Orta aktivite Aralıklı kusma,% 10 kilo kaybı,hafif hast.için tedavi yetersiz Aşırı obtrüksiyon bulgusu yok, CRP artmış Ağır aktivite Kaşeksi, BMI 18 Obstrüksiyon bulguları + veya abse +, CRP + Yoğun tedaviye rağmen cevapsızlık

29 Slayt 85 Crohn Hastalığı Klinik Aktivite 30 cm den kısa tutulumlarda Crohn lokalize olarak kabul edilmektedir. 100 cm den fazla tutulumlarda yaygın tutulum olarak kabul edilmektedir. Slayt 86 Radyoloji Baryumlu grafi Segmenter ülseratif lezyonlar Duvar kalınlaşması Lümen daralması İp işareti (terminal ileum lümeninin daralması sonucu) Kaldırım taşı görüntüsü Fistüller Enteroklizis Slayt 87 Radyoloji Bilgisayarlı Tomografi Mural kalınlaşma> 2 cm Duvar Dansitesi Homojen Mezenterik Yağda kalınlaşma Perianal Hastalık Adenopati, Abse, Fistül, Sinüs Traktları USG sınırlı sağ alt kadran ağrısı

30 Slayt 88 Endoskopi Kolon tutulumunda sigmoidoskopi veya kolonoskopi granülarite gösteren aftöz ülserler Tek tek ve ayrı ayrı olan ülserlerin varlığı ve kaldırım taşı manzarası Slayt 89 Slayt 90

31 Slayt 91 Laboratuvar Anemi,lökositoz,total protein azalması Akut faz reaktanlarında azalma Fe,ferritin azalması,transferrinde artma Vit.B12-folat,çinko ve mağnezyumda azalma Su ve elektrolit bozuklukları GGK + % 60 Malabsorbsiyon kliniği Gaitada yağ atılımında artma Triolein ve oleik asit test bozukluğu Glukoz tolerans testinde düz bir eğri oluşması D-Xylose idrarla atılımında azalma Safra kesesi taşı Slayt 92 Komplikasyonlar Striktür Obstrüksiyon Apse Perforasyon Fistül Ürolojik komplikasyon Fistül Periüreteral fibrozis Slayt 93 TEDAVİ Semptomatik iyilik ve remisyonu sağlamak İnflamasyonu azaltmak Rekürrensi azaltmak ve remisyonu devam ettirmek Beslenme durumunu düzeltmek ve düzenlemek

32 Slayt 94 Tedavinin Planlanması İçin Hastalığın Lokalizasyonu Aktivitesi Süresi Hasta Üzerindeki Etkisi Slayt 95 Tedavi Diyet (Nutrisyon) desteği Medikal tedavi Cerrahi tedavi Slayt 96 Nutrisyonel Tedavi Laktoz intoleransı araştırılmalı Eksik nutrientler tamamlanır (Fe, Vit-B12, FA, Vit D) Perioperatif periyotta TPN ile destek sağlanmalı Balık yağı İBH'da faydalıdır Süt, çiğ sebze ve meyvelerden sakınmalıdır Alkol, kahve, soda, sorbitol içeren ürünler ve baharatlardan kaçınılmalıdır.

33 Slayt 97 Medikal Tedavi Nonspesifik Tedavi Antidiaretikler Antispazmotikler ve Analjezikler Antibiyotik Mikrobiyolojik etken kesin olarak gösterilmemesine rağmen Bakteriyel Overgrowth veya İntra-abdominal Apse gibi durumlarda geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılmaktadır. Slayt 98 Medikal Tedavi Spesifik Tedavi Sülfasalazin 5-ASA Preparatları Kortikosteroidler İmmünmodülatörler a- Azathioprine ve 6-Merkaptopürin b- Methotrexate c- Cyclosporine d- FK 506 (Tacrolimus) Fusidic Asit, Rapamicine Slayt 99 Yeni Tedavi Modaliteleri a- Kısa zincirli YA (acetate, propionate, butyrate)enemaları. b- Eicosapentaenoic Asit (Balık Yağı) c- Picotamide, Ridogrel d- Gamma globülin e- İnterferon alfa f- Antioksidanlar g- Nikotin h- Heparin i- Probiotikler j- Anti-TNF antikorları (infliximab) k- Rekombinant antiinflamatuvar sitokinler l- İL-1, İL-12, İL-16 ve İL-18 reseptör antagonistleri m- Antitüberküloz tedavi n-diğerleri (hiperbarik oksijen tedavisi, alfa-4-integrin antikorları, ICAM-1 antikorları G-CSF )

34 Slayt 100 CH Cerrahi Tedavi Endikasyonları Striktür Obstrüksiyon Apse, fistül oluşumu Perforasyon Fulminant kolit ( Toksik kolit veya megakolon, ilaçla tedaviye yanıtsızlık) Çocuklarda gelişme geriliği İlaç tedavisinde etkisizlik Kanser veya ciddi displazi CH yaşam boyu %70-80 cerrahi girişim geçirirler Slayt 101 Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Önemli Durumlar Yaş Yandaş hastalık Rektum tutulumu? Hastalığın genişliği ve ciddiyeti Anal ve perianal tutulum? Geçirilmiş rezeksiyon Slayt 102 CH Uygulanan Cerrahi Teknikler Striktüroplasti Endikasyonlar Geniş rezeksiyon gerektiren çok sayıda striktür varlığı Daha önce 100 cm den fazla İB rezeksiyonu yapılan hastalar Kısa barsak sendromlu hastalar Duodenal strikltürler Anastomoz bölgesindeki darlıklar Septik fistül ve abse bulunmayan striktürler Büyüme geriliği Nüks %35-65 Risk faktörü nüks için genç yaş

35 Slayt 103 Striktüroplasti Slayt 104 CH Uygulanan Cerrahi Teknikler İnce barsak rezeksiyonu Anastomoz Ostomi KISA BARSAK SENDROMU DİKKAT Slayt 105

36 Slayt 106 CH Uygulanan Cerrahi Teknikler İleo-çekal rezeksiyon Ensık tutulan lokalizasyon Sınırlı rezeksiyon Slayt 107 CH uygulanan cerrahi teknikler Segmental kolektomi (İzole segmental kolon tutulumlarında) Subtotal kolektomi Uç ileostomi İleorektal anastomoz Total proktokolektomi ve uç ileostomi Slayt 108

37 Slayt 109 Slayt 110 Perianal CH Apse, fistül fissür ve hemoroidal hastalık sık görülür (%60-80) Drenaj (Dren, gevşek seton gibi) Rektal ilerletme flepleri Proktektomi Hemoroidektomi önerilmez Slayt 111

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU Dr. Mehmet KÖROĞLU UZMANLIK TEZĠ TEZ DANIġMANI Prof. Dr. Macit Ümran SANDIKÇI

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI KRONĠK ĠSHAL Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI Normalde günlük dışkı ağırlığı 200 g civarındadır. Bu ağırlığın %60-85 ini su oluşturur. Günlük dışkılama sayısı günde 3 den haftada 3 e kadar

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili güncel gastroenteroloji 18/2 Kronik Konstipasyona Güncel Yaklaşım Göksel BENGİ 1, Mustafa YALÇIN 2, Hale AKPINAR 2 Ağrı Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, Ağrı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF.DR. ABDULLAH SAĞLAM Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

OTOİMMÜN HASTALIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi OTOİMMÜN HASTALIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Adem Köse Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taha ÜNAL İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER: Giriş...1 Eritema

Detaylı