FORMÜLA ÜRETĠMĠ, PRO-PREBĠYOTĠK EKLENMESĠ VE GIDA ĠNDEKSLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORMÜLA ÜRETĠMĠ, PRO-PREBĠYOTĠK EKLENMESĠ VE GIDA ĠNDEKSLERĠ"

Transkript

1 FORMÜLA ÜRETĠMĠ, PRO-PREBĠYOTĠK EKLENMESĠ VE GIDA ĠNDEKSLERĠ MART FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA, ĠLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESĠ KONGRESĠ, J.W. MARRIOT HOTEL, ANKARA PROF.DR.FATĠH YILDIZ, ODTÜ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, ANKARA 28 Mart 2014

2 DÜNYA DA VE TÜRKĠYE DE BEBEK MAMASI SEKTÖRÜ Sektördeki en önemli aktörler; Dünya da 64.1 milyar dolar ticaret hacmi, 20 civarında firma,150 çeģit ürün. Türkiye de 500 milyon dolar ticaret hacmi, 5 çok uluslu, 5 yerli firma,120 çeģit ürün. Sektörün en önemli sorunları; 1-DeğiĢen demografik yapı(türkiye ve Dünya) 2-Sosyal sorumluluk stratejileri(daha fazla AR-GE) 3-AĢırı niģasta ve Ģekerin formülalardan çıkarılması 4-Yenilikçi yaklaģımlarda eksiklik(keçi sütü formüla vb.)

3 ANNE SÜTÜ VE FORMÜLASYONLAR FARKLIDIR -Tüm canlılarda sütler farklı özellikler taģımaktadır. Ġki annenin sütüde birbirinden farklıdır(anne sütü bankacılığı). Anne sütü; enerji ve proteini az, yağ miktarı formüladan daha fazladır. Bebeğin ihtiyacına göre anne sütü, dakikalara, aylara göre değiģmekte fakat formüla aynı kalmaktadır. Sonuçta, formüla ile beslenen bebeklerde yağ hücre sayısı daha fazla olabilmektedir. Hormonal farklılıklar, formüla ve anne sütü arasındaki en önemli farklardan biridir. -Leptin(tokluk)-Ghrelin(açlık) hormonal dengesi anne sütü ile beslenen bebeklerde metabolik etki ile ilk haftalarda, enerji alımı ve tüketimi dengesi oluģmaktadır. Bu hormonlar,adinopectin,insulin, büyüme hormonu(gh) ile birlikte çalıģarak bebek büyümesini optimize etmektedir.(diğer hormonlar:resistin,obestatin,igf-i)

4 ANNE BEBEK SAĞLIĞINDA ĠLK 1000 GÜN Hamilelikteki annenin fazla kilo alması, doğumdan sonra bebeğin hızlı kilo alması, bebeklikte, çocuklukta ve yetiģkin bireylerde obeziteye neden olduğu kabul edilmektedir. Bu bulgular özellikle formülasyonlarla beslenen bebeklerde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Ġlk 6 ay, hatta 1 yıla kadar anne sütü yerine ikame edilecek baģka besin olmadığı hekimler tarafından tavsiye edilmesine rağmen, günümüz koģullarında çoğunlukla, anneler ve aileler tarafından bu koģulların yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır(% 50 anne sütü, 6 ay). Bu nedenden dolayı bebek formülasyonlarının, ve mamaların optimizasyonu zarureti ortaya çıkmaktadır.

5 EN ÖNEMLĠ MAMA KATEGORĠLERĠ a-bebek Formülaları : Ġnek sütü ve hidrolize peynir altı proteini içeren toz, sıvı süt ve çok sayıda katkı maddesi içeren formüla mamalar. Anne sütü kompozisyonuna benzer formülalar 100 yıldır geliģtirilmektedir. Formülasyonlara Pro ve prebiyotik ilavesi son yıllarda yaygınlaģmaktadır. b-hazır bebek yemekleri(tavuk ve diğer etleride içeren kaģık yemekler). c-tahıllı bebek mamaları(toz ve püre tipi) (Buğday+Arpa+Çavdar+Yulaf = Gluten) d-kavanoz bebek mamaları: Meyve ve sebze püreleri, (tahıl karıģımlı ve sade) Yoğurt içeren bebek mamaları. e-meyve ve sebze suları f-bebek bisküvileri, krakerleri vb.(katı gıdalar)

6 FORMÜLA VE MAMALARDA ĠNGREDĠYENLER VE KATKILAR Bebek formülaları 3 ayrı Ģekilde servis edilmektedir: Toz-en ucuz mama ve tüketim öncesi su ile karıģtırılarak verilmektedir Sıvı konsantreler-eģit miktarda su ile karıģtırılarak verilen mamalardır. Tüketime hazır(rte)- En pahalı sıvı veya konsantre biberon veya kaģıkla verilen mamalardır. Bebek maması üreten fabrikalar, en son teknolojiyi kullanan çok sayıda proses içeren, senitasyon kurallarının eksiksiz uygulandığı fabrikalardır. Mama ve formülasyonlar steril Ģartlarda üretilmektedir.sektörde iki ana kategori firma bulunmaktadır. 1-Ara ürün, ve katkı maddeleri üreten tedarikci firmalar 2-Formülasyon ve son tüketici üretimi yapan fabrikalardan oluģmaktadır.

7 SANAYĠDE KULLANILAN TEMEL ĠNGREDĠYENLER AĢağıdaki hamaddeler değiģik oranlarda karıģtırılarak formülasyonlar hazırlanmaktadır. Süt(Yağsız,Tam yağlı,sıvı,toz,inek,manda veya diğer sütler) Kazein(Asid,veya K/Ca nötralize),hipoalerjenik Peynir Altı suyu Protein(Konsantre,kısmen demineralize,hidrolize,izolat) Yumurta proteinleri(beyaz,sarı ve bütün yumurta toz proteinleri) Soya proteinleri(konsantre ve izolatlar) Karbonhidratlar:Laktoz,Sakkaroz,maltodekstrin, mısır Ģekeri(toz veya/ģurup), NiĢastalar(pirinç vb.) Bitkisel yağlar:kokonut,soy oil, Tereyağı(%100 süt yağı) kremalar ve balık yağı Emülgatörler/stabilizerler :Lesitin(soy),Mono- ve digliseridler Mineral Tuzlar(K,Na,Ca,Se,P,Mn,Mg ve karbonatlar,sitratlar,fosfatlar, Kloridler) Mikro-Besin maddeleri:vitaminler,amino asitler, KI, FeSO 4, ZnSO 4, CuSO 4 ) Vitaminler:B1,B2,B3,B12,C,Folik asit,biotin,a,d,e,ve K1

8 ĠNNOVATĠF FORMÜLA KATKILAR VE ĠGREDĠYENLER Bu konudaki araģtırmalar 3 grupta odaklanmıģtır. 1-Kolaylık 2-BağıĢıklık sistemini güçlendirmek 3-Obezite riskini azaltmak(uzun dönem) Nükleotidler cgmp (Kazein glikomakropeptid) Alfa-lactoalbumin, Lisozim Lactoferrin Yüksek beta-palmitik asit yağları Pro-Prebiotikler(Lifler,FOS,GOS)(L.rhamnosusLGG,Bifidobacterium lactis,streptococcus thermophilus)4,5 milyar ve daha fazla sayıda bakteri DHA(Dokosohekzaenoik asit) ARA(AraĢidonik asit) Antioksidanlar

9 MARKETLERDEKĠ FORMÜLA VE BEBEK MAMALARI Hazır Yemek(RTE) (Dokosahexaenoik asid (DHA) ve Araşidonik asid (ARA) içerir. Bebekler için simbiotik formüla(pro-prebiyotikler) Keçi sütü içeren formüla

10 MAMA FABRĠKA PROSESLERĠ(Otomatik sürekli üretim) Formüla reçete hazırlama(premiksler 70 ayrı madde içerebilir) Dozlama, Etkili karıģtırma ve Eleme(Vakumlu veya vakumsuz) Homojenizasyon(Yüksek basınç, Kayma gerilimi ve kesimi) Isıl iģlemler(pastörizasyon,sterilizasyon,sprey kurutma(90-95 C de) Asitli meyve püreleri 95 C de parçaçık içeren besinler ise 135 C de Sıvı; 115 C 6-10 saniye(klasik), 140 C de 3-5 saniye(uht ısıl iģlemi) Evaporasyon (Vakumlu veya vakumsuz, 70 veya 90 C de) Enzim hidrolizasyonu(asit+enzim+sıcaklık) Silo depolama(hammadde ve karıģım) Ambalajlama Nakliye ve Depolama

11 KĠMYASAL REAKSĠYONLAR(ĠġLEME,NAKLĠYE VE DEPOLAMA SÜRECĠNDE) Laktoz kristalizasyonu Oksidasyon reaksiyonları Maillard reaksiyonları sonucu, renk koku, tad ve besin maddelerindeki değiģme. Lisin amino asit kayıpları Mikro ve makro besin maddeleri arasındaki etkileģme sonucu değiģmeler Bebek mamalarının nakliye ve depolanması sırasındada çok özel tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sıcaklık, % nisbi nem, O 2 miktarı ve bunlara bağlı raf ömrü kontrol edilmektedir. Toz mama ve formülasyonların akıcılığı ve suda çözünürlüğü değiģmektedir.

12 FORMÜLA VE BEBEK MAMALARINDA GIDA ĠNDEKSLERĠ Son Yıllarda beslenme ve gıda sektöründe geliģtirilen indeksler bebek maması ve formülalarda tüketicinin bilgilendirilmesi konusunda yararlı olacaktır. Bu indeksler kısaca aģağıda sıralanmıģtır; 1-Protein Kalite indeksleri(npu,per,biyolojik kalitesi, 2-Protein hidrolize derecesi (% bebek formülalarında) 3-Besin Dengesi indeksi 4-Ġnflamasyon indeksi 5-Enerji yoğunluk indeksi 6-Fitokimyasal indeks(pi = 20, PI = 40) 7-Gluten indeksi(buğday,arpa,çavdar),glisemik indeks(glisemik yük)

13 PROTEĠN KALĠTE ĠNDEKSLERĠ (NPU,PER,BV VE A.A Skoru Gıda ve beslenme bilim kurulu ve IOM, ABD de bebekler için verilen esansiyel amino asitleri ve miktarları aşağıda belirtilmiştir; Amino asitler mg/g protien -Triptofan 7 9 amino asidi yeterli -Treonin 27 ve dengeli miktarda içeren -İzolösin 25 formüla 100 amino asit -Lösin 55 indeks skoru verilir. Eğer -Lisin den az ise tamamlayıcı -Metionin+ Sistin 25 ek protein gerekir. -Fenilalanin+Tirozin 47 -Valin 32 -Histidin 18

14 PROTEĠN HĠDROLĠZ DERECESĠ Protein hidroliz derecesi peptid bağlarındaki kırılma derecesini gösteren bir indeksdir. % Hidroliz=Kırılan peptid bağ sayısı/toplam peptid bağ sayısıx100 derecesi. Hidroliz derecesi mamalarda; allerji ve immün sistemle iliģkilidir. Peynir altı suyu ve soya proteinleri hidrolize edilerek kullanılmaktadır.

15 BESĠN DENGESĠ ĠNDEKSĠ Besin dengesi indeksi herhangi bir gıdada, formülasyonda gerekli olan 26 besin maddesinden günlük ihtiyacın ne kadarının bulunduğunu gösteren bir indekstir

16 80 g Pişmiş Ton 100 g Mantar 200 g Ispanak 80 g Ton +200 g Ispanak+100 g mantar

17 ĠNFLAMASYON ĠNDEKSĠ(anti-inflamatuvar gıdalar) ĠNFLAMASYON ARTIRAN GIDALAR ĠNFLAMASYON AZALTICI GIDALAR AraĢidonik asit Tekli doymamıģ yağ asidi Doymu yağ asitleri Selenyum ġekerler Omega-3-yağ asidi NiĢastalı gıdalar Antioksidan içeren gıdalar Kahve, alkol, çikolata Lifli gıdalar Yumurta Avakado Peynir,Yoğurt YeĢil sebzeler Bal Soğan Sarmısak Ġnflamasyon indeksi,-100,-200 arası(artırıcı)ġnflamasyon indeksi + 100, + 200(Azaltıcı) (anti-inflamatör gıdalar) Tüm gıdalar içerdikleri maddelere göre indekste yer almaktadır.

18 ENERJĠ YOĞUNLUK ĠNDEKSĠ Enerji yoğunluk indeksi, 1 gram gıdadan alınan enerji miktarıdır. Kcal/g olarak ifade edilir. Porsiyonun 100 kcal içeren 125 gramlık bir gıdanın enerji yoğunluk indeksi; Enerji Yoğunluk indeksi = 100 Kcal porsiyon/ 125 gram porsiyon= 0,8 Kcal/g Enerji Yoğunluk indeksi = 488 Kcal/ 80 gram çıkolata = 6.1 Kcal/g (Alınan Enerji = Harcanan Enerji) temel eģitliğini tüketici ve uzmanların takibi için kolaylık sağlayabilir.

19 GLĠSEMĠK ĠNDEKS Glisemik indeks (GĠ) karbonhidratların kandaki glikoz düzeylerine olan etkisini ölçme sistemidir. 50 g glikoz kanda 100 GĠ olarak kabul edilir.diğer gıdalar 100 e göre bir değer alır. GĠ 55 ve daha düģükse glisemik indeksi düģük kabul edilir.baklagiller GĠ arası orta glisemik indeks gıda olarak kabul edilir.muz,tambe GĠ 70 ve üzeri ise yüksek glisemik indeksli gıda grubundandır BeyazE,Pirinç GLĠSEMĠK YÜK(GL)= GĠ /100 Xnet Karbonhidrat(TK-Lif) GL 10 ve altı düģük GL 20 ve üstü yüksek olarak kabul edilir.

20 FĠTOKĠMYASAL ĠNDEKS(PI) Fitokimyasal indeks,meyve sebze,baklagil,tam buğday,kuruyemiģ, zeytin, zeytin yağı tüktim miktarını gösteren bir indekstir. PI = Günlük fitokimyasal enerji(kcal)/ Toplam enerji(kcal)x100 PI = 20 düģük fitokimyasal madde miktarını göstermektedir. PI = 40 ve yukarısı yeterli fitokimyasal içeren gıda tüketimini göstermektedir. PI değeri ile kronik hastalıklar arasında ters bir iliģki olduğu tesbit edilmiģtir.

21 SONUÇ OLARAK 1-Minimal iģlem görmüģ bebek maması sektörü oluģmalıdır. 2-Tüm mama formülasyonlarında niģasta yerine seçilmiģ gerçek gıdalar ilave edilebilir. 3-Ġlave Ģeker, tuz, asit formülasyonlardan çıkartılmalıdır. 4-Doğal meyve dıģında tatlı ürünler verilmemelidir. 5-Doğru etiketleme yapılmalıdır.sadece Peynir altı proteini, pirinç niģastası yerine, Hidrolize peynir altı protein, Hidrolize ve modifiye pirinç niģastası gibi. 6-Etikette tüm ingrediyenler ve katkılar yüzde miktarları ile okunacak Ģekilde belirtilmelidir(ġeffaf üretim modeli). 7-Organik, GDO suz, Glutensiz, ġeker içermeyen formülasyonlar ve mamalar etikette belirtilmeli ve kontrol edilmelidir. 8- Gıda indeksleri kullanılmalıdır. Mamalar üzerine bu indeksler yazılarak tüketici bilgilendirilmelidir. 9-Tüm dünyada mama fiyatları yüksektir, düģürülmelidir.

22 KAYNAKLAR 1-C.Marx,R.Bridge,A.K.Wolf,W.Rich,J.H.Kim and L.Bode Human Milk Oligosaccharide Composition Differs Between Donor Milk and Mother s Own Milk in the NICU. J of Human Lactation, 26,November,2013, SAGE Publications.com 2-Nasirpour A, Scher J, Desobry S Baby foods: formulations and interactions (a review). Crit Rev Food Sci Nutr. 2006;46(8): Thompson Al Developmental origins of obesity: early feeding environments, infant growth, and the intestinal microbiome. Am J Hum Biol May- Jun;24(3): doi: /ajhb Epub 2012 Feb Lederman SA. Pregnancy weight gain and postpartum loss: avoiding obesity while optimizing the growth and development of the fetus. J Am Med Womens Assoc Spring;56(2): Ken K. Ong, Ruth J. F. Loos Rapid infancy weight gain and subsequent obesity: Systematic reviews and hopeful suggestions Acta Paediatrica, Vol 95 Issue 8, pages , August Article first published online: 29 MAR 2007 DOI: /

23 6. Ludwig DS, Currie J. The association between pregnancy weight gain and birthweight: a within-family comparison. Lancet. 2010; 376: F.Saviano,S.A.Liguori,M.F.Fissore,and R.Oggero «Breast milk hormones and their protective effect on obesity»ijpe Vol.209 doi /2009/ Oddy WH. Infant feeding and obesity risk in the child. Breastfeed Rev. 2012,Jul;20(2): Anabrees J. Probiotics for the management of infantile colic in breastfed infants. J Clin Neonatol. 2013;2: Parvin Mirmiran, Zahra Bahadoran, Mahdieh Golzarand, Niloofar Shiva and Fereidoun Azizi Association between dietary phytochemical index and 3-year changes in weight, waist circumference and body adiposity index in adults:tehran Lipid and Glucose study.nutrition &Metabolism 2012,9:108

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ BESĠN ÖGELERĠ VE BESĠN GRUPLARI 541GI0166 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Yenidoğan Bebeğin Beslenmesi

Yenidoğan Bebeğin Beslenmesi Mehmet Saldır, Nadir Korkmazer, Adem Parlak Giriş Bebeğin yaşamının özellikle ilk yılında doğru biçimde beslenmesi çok büyük önem taşımaktadır. Çocuğun tüm yaşamı boyunca en hızlı büyüme gelişme gösterdiği

Detaylı

BEBEK BESLENMESİ. Hazırlayanlar

BEBEK BESLENMESİ. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Prof. Dr. Gülden Köksal Dr. Dyt. Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU 1 Besin Çeşitli besin öğeleri, su ve diğer kimyasal maddelerden oluşmuş bileşiklerdir. Yumurta, et, süt, kuru baklagiller (nohut, fasulye vb.), tahıllar (buğday vb.), meyveler (çilek, portakal vb.), sebzeler

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BESLENME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Sağlıklı Beslenme. Sağlık. Sağlıklı Beslenme. Temel Besin Maddeleri. Doç. Dr. Ferda Şenel

Sağlıklı Beslenme. Sağlık. Sağlıklı Beslenme. Temel Besin Maddeleri. Doç. Dr. Ferda Şenel Sağlık Doç. Dr. Ferda Şenel Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Beslenme İnsanın gelişmesi ve sağlıklı yaşaması için gerekli olan gıdaları tüketme sürecine beslenme denir. Vücudun ihtiyacı olan gıdalardan birinin

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇ FUTBOLCUDA BESLENME

ÇOCUK VE GENÇ FUTBOLCUDA BESLENME ÇOCUK VE GENÇ FUTBOLCUDA BESLENME TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI TEMMUZ SAYI: 6 2009 İSTANBUL Prof.Dr. Aysel PEHLİVAN ÇOCUK VE GENÇ FUTBOLCUDA BESLENME TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -6 HAZİRAN- 2009

Detaylı

Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık: Yeni Ürün Tasarımları. Yrd. Doç. Dr. Beraat Özçelik

Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık: Yeni Ürün Tasarımları. Yrd. Doç. Dr. Beraat Özçelik Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık: Yeni Ürün Tasarımları Yrd. Doç. Dr. Beraat Özçelik Gıdaların sağlık amaçlı olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde kullanımı çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü. Fonksiyonel Gıda Tanımı

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü. Fonksiyonel Gıda Tanımı Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Fonksiyonel Gıda Tanımı Beslenme bilimi, insan sağlığını iyileştirme ve iyi durumda (sağlıklı) olmasını sağlamak amacıyla gıdalar veya besleyici

Detaylı

ÜRÜN$GELİŞTİRMEDE$OPTİMUM$ BESLENME$YAKLAŞIMI$$ $

ÜRÜN$GELİŞTİRMEDE$OPTİMUM$ BESLENME$YAKLAŞIMI$$ $ ÜRÜN$GELİŞTİRMEDE$OPTİMUM$ BESLENME$YAKLAŞIMI$$ $ Prof.&Dr.&Sedef&Nehir&El& & Ege&Üniversitesi,&Mühendislik&Fakültesi&& Gıda&Mühendisliği&Bölümü,& Beslenme&Bilim&Dalı& 2014& $ & &Gün geçtikçe tüketicilerin

Detaylı

Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 3

Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Editörden... Günün birinde daha önceden tüketebildiğiniz gıdaları artık tüketemeyeceğiniz söylense ne hissederdiniz? Peki ya tüketemeyecekleriniz temel gıda maddeleri ise? Editör:

Detaylı

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EV YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI BESLENME EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI 10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI od International Life Sciences Institute ILSI AVRUPA KISA MONOGRAFİ DİZİSİ SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI BESLENME REJİMİ (DİYET), FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK International Life Sciences Institute ILSI / ILSI

Detaylı

Adres Bilgileri Hamidiye Mah. Girne Cad. Çelik Özer İş Merkezi No:49-2 Kat:2 Kağıthane - Istanbul

Adres Bilgileri Hamidiye Mah. Girne Cad. Çelik Özer İş Merkezi No:49-2 Kat:2 Kağıthane - Istanbul Adres Bilgileri Hamidiye Mah. Girne Cad. Çelik Özer İş Merkezi No:49-2 Kat:2 Kağıthane - Istanbul İletişim Bilgileri Tel: 0212 444 8 887 Fax: 0212 294 95 34 Mail : info@.alertfoodtr.com Web : www.alertfoodtr.com

Detaylı

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU İÇİNDEKİLER I. Aseptik Ambalajlama II. Süt Kategorisi III. Okul Sütü Projesi IV. Laktoz İntoleransı V. Süt Zehirlenmesi I. ASEPTİK AMBALAJLAMA 1. Aseptik işlem ve ambalajlama

Detaylı

OBEZİTE VE KANSER. Hazırlayanlar

OBEZİTE VE KANSER. Hazırlayanlar OBEZİTE VE KANSER Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Nilay Dönmez Uzm. Dyt. Mine Yıldırım Prof. Dr. Perihan Arslan Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA

Detaylı

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU ÇAMLI YEM BESİCİLİK 1983 yılında büyükbaş yem üretimi ile faaliyetlerine başlayan Yaşar Holding tarım şirketi Çamlı, zamanla, yarattığı ilkleri ile tarım ve hayvancılık sektörüne

Detaylı

Tam Tahıllı Besinlerin İnsan Sağlığına Etkileri

Tam Tahıllı Besinlerin İnsan Sağlığına Etkileri Tam Tahıllı Besinlerin İnsan Sağlığına Etkileri Prof. Dr. M. Emel ALPHAN Okan Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi, İSTANBUL Giriş Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve

Detaylı

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR Burcu AKGÖNÜL, Canan EREM, Duygu ÇINAR, Gülendam HALĠMOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ibrcu@windowslive.com, cananerem@hotmail.com,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ DOÇ. DR. M. METİN DONMA

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ DOÇ. DR. M. METİN DONMA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ DOÇ. DR. M. METİN DONMA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE DOĞUM,

Detaylı

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? Hazırlayan Arş. Gör. Nilüfer Acar Tek Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

DİYET GIDA ÜRÜNLERİ BANU YAPAR

DİYET GIDA ÜRÜNLERİ BANU YAPAR Dış Ticaret Şubesi Araştırma Servisi DİYET GIDA ÜRÜNLERİ BANU YAPAR 2004 İÇİNDEKİLER TERMİNOLOJİ VE ÜRÜN KAPSAMI DİYET NEDİR DİYET GIDALAR Diyet Gıdalara Olan Gereksinim DİYET GIDALARIN GRUPLANDIRILMASI

Detaylı

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ali Aytaç AKGÜN Temmuz 2006 DENİZLİ FARKLI KAPLAMA FORMULASYONLARI İLE KAPLANMIŞ

Detaylı

T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME VE DĠYETETĠK BÖLÜMÜ

T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME VE DĠYETETĠK BÖLÜMÜ T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BESLENME VE DĠYETETĠK BÖLÜMÜ DÜZCE DE YAġAYAN YETĠġKĠN BĠREYLERĠN POPÜLER DĠYETLERĠ ÖĞRENDĠKLERĠ KAYNAKLAR, POPÜLER DĠYETLER HAKKINDAKĠ BĠLGĠLERĠ VE

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyon SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ Abdullah ÇAĞLAR 1, Muhammed Yusuf ÇAĞLAR 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyon 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BESİN ALLERJİSİ VE BESLENME TEDAVİSİ Dr. Diyetisyen Aygün KUYUMCU

BESİN ALLERJİSİ VE BESLENME TEDAVİSİ Dr. Diyetisyen Aygün KUYUMCU BESİN ALLERJİSİ VE BESLENME TEDAVİSİ Dr. Diyetisyen Aygün KUYUMCU Besin alerjisi, herhangi bir besinin tüketilmesine, kokusunun duyulmasına, besinden üretilen herhangi bir ürüne veya bir besin katkı maddesine

Detaylı

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 6 Temmuz Eylül

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 6 Temmuz Eylül benden i i Yıl: 2 Sayı: 6 Temmuz Eylül İçindekiler Sahibi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adına Veysel Baki OKHAN Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdür Vekili Sorumlu Müdür

Detaylı

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 25.08.2002-24857 Tebliğ No 2002/58 (Ayrıca Bakınız;

Detaylı

Diyabet ve sağlıklı beslenme TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve sağlıklı beslenme TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 01 Diyabet ve sağlıklı beslenme Diyabet

Detaylı