Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)"

Transkript

1 KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbulTurkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) İNDEKS İçindekiler 1. Gelir Vergisi Tarifesi Gelir Vergisi Stopaj Oranları Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı İşyeri Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı Engellilik İndirimi Tutarları Diğer Kazanç ve İratlarda Uygulanan İstisna Tutarları Gelir Vergisi Beyanname Verme Sınırları Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranı Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları a) Vergiden müstesna yurt içi gündelik tutarı b) Vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları c) KKTC ye yapılan seyahatlerde vergiden müstesna gündelik tutarı Kıdem Tazminatı Tavanı Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Asgari Geçim İndirimi Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları Sosyal Güvenlik Primine Tabi Tutulmayacak Yardım, Zam ve Katkı Payları Yeniden Değerleme Oranı Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Fatura Düzenleme Sınırı Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır VUK Ceza Tutarları Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları... 24

2 24. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları Tecil ve Taksitlendirme Yetki Sınırları Tecil Faizi Oranı Reeskont Oranları Damga Vergisi Oran ve Tutarları Değerli Kâğıt Bedelleri Harç Tutarları Araç Muayene Ücretleri Motorlu Taşıt Vergisi Tutarları Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi Emlak Vergisi Oranları Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Özel İletişim Vergisi Vergi Muafiyetinde Bulunan Vakıflar İçin Aranan Asgari Mal Varlığı ve Gelir Tutarları Vergi Beyan ve Ödeme Zamanları Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar Ek Mali Tablo Verme Sınırları Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları Yatırım Teşvik Uygulamasında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamasında Büyük Ölçekli Yatırımlar Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları

3 1. Gelir Vergisi Tarifesi Gelir Dilimleri Vergi Oranı (%) TL ye kadar 15, TL nin TL si için TL, fazlası 20, TL nin TL si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası TL den fazlasının TL si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası 27,00 35,00 Not: Gelir vergisi tarifesi, 285 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 2. Gelir Vergisi Stopaj Oranları ÖDEME TÜRÜ GVK İLGİLİ MADDE STOPAJ OR. (%) BKK TARİH /NO ÜCRETLER 94/1 SPORCU ÜCRETLERİ GV TARİFESİ /14592 Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdeki sporculara yapılan ödemeler Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdeki sporculara yapılan ödemeler Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdeki sporculara yapılan ödemeler Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler Milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler Geç. Md Geç. Md Geç. Md Geç. Md Geç. Md JOKEY, JOKEY YAMAKLARI VE ANTRENÖR ÜCRETLERİ Geç. Md SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÖDEMELER GVK md. 18 kapsamındaki işler 94/2a /14592 Diğer işler 94/2b /14592 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ İSTİHKAKLARI DAR MÜKELLEFLERE TELİF VE PATENT HAKLARININ SATIŞI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELER 94/ / / /14592 MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER Dernek ve vakıflara (mazbut vakıflar hariç) ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ödenen 94/5b /

4 Diğer 94/5a /14592 HİSSE SENETLERİNİN (MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ) ELDEN ÇIKARTILMASINDAN DOĞAN GVK GEÇİCİ 67. MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLAR 67/ /10731 HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR 67/ /10731 DİĞER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER İMKB DE İŞLEM GÖREN ARACI KURULUŞ VARANTLARINA İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR 67/1 67/ / /10731 HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARIN KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR 67/ /10731 MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (Portföyünün en az % 51 i İMKB de işlem gören hisse senetlerinden oluşup, katılma belgeleri bir yıldan fazla süreyle elde tutulan MKYF ndan elde edilen gelirler hariç) Geç. Md. 67/ /10731 KÂR PAYLARI 94/6b /14592 DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU FAİZLERİ (Eurobondlar hariç) tarihinden sonra ihraç edilenlerin faizleri Geç. Md. 67/1, / tarihinden önce ihraç edilenlerin faizleri 94/ / TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU ALIM SATIM KAZANÇLARI (EUROBONDLAR HARİÇ) Geç. Md. 67/ /10731 DİĞER TAHVİL VE BONO FAİZLERİ Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; Vadesi 1 yıla kadar olanlar için GVK 94/ /14592 Vadesi 13 yıl olanlar için GVK 94/ /14592 Vadesi 35 yıl olanlar için GVK 94/ /14592 Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için GVK 94/ /

5 Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; Vadesi 1 yıla kadar olanlar için GVK 94/ /14592 Vadesi 13 yıl olanlar için GVK 94/ /14592 Vadesi 35 yıl olanlar için GVK 94/ /14592 Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için GVK 94/ /14592 Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için GVK 94/ /14592 DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLEN FAİZLER VE KATILIM BANKALARINCA DÖVİZ KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN KÂR PAYLARI Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 MEVDUAT FAİZLERİ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 REPO GELİRLERİ Geç. Md. 67/4 15 KAR/ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KAR PAYLARI MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATANLARIN GELİRLERİ Geç. Md. 67/ / /14592 KAPIDAN SATIŞ YAPANLARIN GELİRLERİ 94/ /14592 ZİRAİ KAZANÇLAR Hayvan ve hayvan mahsulleri 94/11a 1 veya /14592 Diğer mahsuller 94/11b 2 veya /14592 Bazı hizmetler (ormancılık) 94/11c /14592 Diğer hizmetler 94/11c /

6 Doğrudan gelir desteği ödemeleri 94/11d /14592 PTT ACENTE GELİRLERİ 94/ /14592 MUAF ESNAFA ÖDEMELER Mal alımı 94/13a,b,c 2, /14592 Hizmet alımı 94/13a,d 2, /14592 EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE YAPILAN ÖDEMELER 10 yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat ödemelerinden (GVK 75/15a) 10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (GVK 75/15b) EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN YAPILAN ÖDEMELER 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16a) 10 yıl süreyle katkı payı ödenmekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlarla, bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16b) Emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16c) 94/ / / / / / / / / /14592 NOT: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir. Öte yandan Tabloda, ilgili Bakanlar Kurulu kararı olarak esas karar tarih ve sayıları belirtilmiş olup, bu kararı değiştiren kararlara yer verilmemiştir. 3. Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları a) Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler için (KVK md. 15) ÖDEME TÜRÜ İLGİLİ MADDE STOPAJ ORANI (%) TARİH BKK NO YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ KOOPERATİFLERE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER KVK 15/1a /14594 KVK 15/1b /

7 HİSSE SENETLERİNİN (MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ) ELDEN ÇIKARTILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR Sermaye şirketlerine ödenen 67/ /10731 SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen 67/ /10731 Diğer kurumlara ödenen 67/ /10731 HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR 67/1 Sermaye şirketlerine ödenen 67/1, /10731 SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen 67/1, /10731 Diğer kurumlara ödenen KVK 15/1c /10731 DİĞER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER Sermaye şirketlerine ödenen 67/ /10731 SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen 67/ /10731 Diğer kurumlara ödenen TARİHİNDEN ÖNCE İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç) TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç) Sermaye şirketlerine ödenen faizler 67/ /10731 KVK 15/1c / /1, /10731 SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen faizler 67/1, /10731 Diğer kurumlara ödenen faizler 67/1, /

8 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN VE BANKA VE ARACI KURUMLAR ARACILIĞIYLA ELDEN ÇIKARTILAN DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU ALIMSATIM KAZANÇLARI (Eurobondlar hariç) Sermaye şirketlerine ödenen 67/1, /10731 SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen 67/1, /10731 Diğer kurumlara ödenen DİĞER TAHVİL VE BONO FAİZLERİ Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 67/1, /10731 Vadesi 1 yıla kadar olanlar için KVK 15/ /14593 Vadesi 13 yıl olanlar için Vadesi 35 yıl olanlar için Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için KVK 15/1 KVK 15/1 KVK 15/ / / /14593 Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; Vadesi 1 yıla kadar olanlar için Vadesi 13 yıl olanlar için Vadesi 35 yıl olanlar için Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için KVK 15/1 KVK 15/1 KVK 15/1 KVK 15/1 Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için KVK 15/1 DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLEN FAİZLER VE KATILIM BANKALARINCA DÖVİZ KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN KÂR PAYLARI Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda KVK 15/ / / / / /14593 Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 MEVDUAT FAİZLERİ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /

9 1 yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KARŞILIĞI ÖDENEN KÂR PAYLARI REPO GELİRLERİ MKYF VE MKYO PORTFÖY KAZANÇLARI MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (Portföyünün en az % 51 i İMKB de işlem gören hisse senetlerinden oluşup, katılma belgeleri bir yıldan fazla süreyle elde tutulan MKYF ndan elde edilen gelirler hariç) 67/4 67/4 67/8 67/ / /10731 MKYO VE MKYF'NIN GVK GEÇİCİ MADDE 67/1, 2, 3 VE 4 NUMARALI FIKRALARINDA BELİRTİLEN GELİRLER Geç. Md. 67/ /10731 MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN VE HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARIN KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR VERGİDEN MUAF KURUMLARA DAĞITILAN KÂR PAYLARI Geç. Md. 67/ /10731 KVK 15/ /14594 GVK GEÇİCİ 61 VE 69. MADDELER KAPSAMINDA YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI 61, 65 19,8 NOT: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir. Öte yandan Tabloda, ilgili Bakanlar Kurulu kararı olarak esas karar tarih ve sayıları belirtilmiş olup, bu kararı değiştiren kararlara yer verilmemiştir. b) Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler için (KVK md. 30) ÖDEME TÜRÜ İLGİLİ MADDE STOPAJ ORANI (%) TARİH BKK NO YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ KVK 30/1a /14593 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanan kazançlardan KVK 30/1b /14593 Diğerlerinden KVK 30/1b /

10 GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki kira ödemelerinden KVK 30/1c /14593 Diğerlerinden KVK 30/1c /14593 HİSSE SENETLERİNİN (MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ) ELDEN ÇIKARTILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR Yabancı sermaye şirketlerine ödenen SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen Diğer yabancı kurumlara ödenen HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK VEY HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARIN KATILMA BELGELEENDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR Yabancı sermaye şirketlerine ödenen SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen Diğer yabancı kurumlara ödenen 67/1 67/1 67/1 67/1 67/1 67/ / / / / / /10731 DİĞER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER Yabancı sermaye şirketlerine ödenen SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen Diğer yabancı kurumlara ödenen TARİHİNDEN ÖNCE İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç) TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç) Yabancı sermaye şirketlerine ödenen faizler SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen 67/1 67/1 67/ / / /10731 KVK 15/1c / /1, 2 67/1, / /926 10

11 Diğer yabancı kurumlara ödenen faizler TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN VE BANKA VE ARACI KURUMLAR ARACILIĞIYLA ELDEN ÇIKARTILAN DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU ALIMSATIM KAZANÇLARI (Eurobondlar hariç) Yabancı sermaye şirketlerine ödenen SPKn na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen Diğer yabancı kurumlara ödenen DİĞER TAHVİL VE BONO FAİZLERİ Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 67/1, 2 67/1, 2 67/1, 2 67/1, / / / /926 Vadesi 1 yıla kadar olanlar için KVK 30/ /14594 Vadesi 13 yıl olanlar için KVK 30/ /14594 Vadesi 35 yıl olanlar için KVK 30/ /14594 Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için KVK 30/ /14594 Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; Vadesi 1 yıla kadar olanlar için KVK 30/ /14594 Vadesi 13 yıl olanlar için KVK 30/ /14594 Vadesi 35 yıl olanlar için KVK 30/ /14594 Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için KVK 30/ /14594 Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için KVK 30/ /14594 DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLEN FAİZLER VE KATILIM BANKALARINCA DÖVİZ KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN KÂR PAYLARI Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 MEVDUAT FAİZLERİ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /

12 KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıla kadar vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ / yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç. Md. 67/ /10731 KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KARŞILIĞI ÖDENEN KÂR PAYLARI ALACAK FAİZLERİ 67/4 15 Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenen faizler (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) KVK 30/1ç /14593 Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizler KVK 30/1ç /14593 Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları KVK 30/1ç /14593 Diğerlerinden KVK 30/1ç /14593 HER TÜRLÜ SENETLERİN ISKONTO EDİLMESİ KARŞILIĞINDA ÖDENEN ISKONTO BEDELLERİ KVK 30/1ç /14593 REPO GELİRLERİ 67/4 15 VADELİ İŞLEM BORSASINDA YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER Geç. Md. 67/1 0 TELİF, İMTİYAZ, İHTİRA, İŞLETME, TİCARET UNVANI, MARKA VE BENZERİ GAYRİMADDİ HAKLARIN SATIŞI, DEVİR VE TEMLİKİ KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERİ DAR MÜKELLEF KURUMLARA VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF DAR MÜKELLEFLERE DAĞITILAN KÂR PAYLARI KVK 30/ /14593 KVK 30/ / Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30/4. maddesi kapsamında yapılacak stopaj oranı % 7,5 tir. 12

13 SERGİ VE PANAYIRLARDA YAPILAN TİCARİ FAALİYETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLAR İNDİRİM VE İSTİSNA ÖNCESİ KURUM KAZANCINDAN, HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN KISIMDAN ANA MERKEZE AKTARILAN TUTARLAR KVK 30/ /14593 KVK 30/ /14593 MKYF VE MKYO PORTFÖY KAZANÇLARI MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER 67/1 67/ / BAKANLAR KURULUNCA İLAN EDİLEN ÜLKELERDE YERLEŞİK KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELER KVK 30/7 30 Bakanlar Kurulu henüz bu ülkeleri ilan etmediğinden uygulamada değildir. GVK GEÇİCİ 61 VE 69. MADDELER KAPSAMINDA YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI 61, 65 19,8 NOT: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir. Öte yandan Tabloda, ilgili Bakanlar Kurulu kararı olarak esas karar tarih ve sayıları belirtilmiş olup, bu kararı değiştiren kararlara yer verilmemiştir. 4. Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı Yıl İstisna Tutarı (TL) Yasal Düzenleme , seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği , seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 5. İşyeri Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı Yıl İstisna Tutarı (TL) Yasal Düzenleme , seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği , seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 6. Engellilik İndirimi Tutarları Sakatlık derecesi Tutar (2014) Yasal Düzenleme Birinci derece engelliler İkinci derece engelliler Üçüncü derece engelliler 800,00 TL 400,00 TL 190,00 TL 285 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 13

14 7. Diğer Kazanç ve İratlarda Uygulanan İstisna Tutarları Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı (GVK mükerrer madde 80) Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı (GVK madde 82) Tutar (TL) 9.700, ,00 Yasal Düzenleme 285 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 8. Gelir Vergisi Beyanname Verme Sınırları Tutar (TL) Birden fazla işverenden ücret alanlar için beyan sınırı (GVK md. 86/1b) , ,00 Tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınır (GVK md.86/1c) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (GVK md. 86) , , , ,00 9. Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranı 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilmektedir. İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2013 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 3,93 tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinden oluşan bileşik faiz oranı ise % 7,40 tür. Bu oranlar dikkate alındığında, 2013 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı % 53,11 olmaktadır. Bu kapsamda, 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. Not: Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanmamaktadır Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 59. maddesi hükmü uyarınca, tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması tarihinde son bulmuştur. Bu nedenle 2013 yılında elde edilen bu kıymetlerin faiz gelirleri ile bu kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlarla ilgili olarak istisna uygulanması söz konusu değildir. 14

15 11. Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme"ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarihli Genelgesiyle, 2014 yılında uygulanacak memur maaş katsayısı 0, olarak belirlenmiştir. Belirlenen katsayı çerçevesinde, 2014 yılında uygulanacak gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır: Hesap şekli Tutar (TL) OcakHaziran 2014 TemmuzAralık yaş grubu için 500 x Aylık katsayı 38,50 TL 38,50 TL Diğer çocuklar için 250 x Aylık katsayı 19,25 TL 19,25 TL NOT: 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak memur maaş katsayısının enflasyon verileri çerçevesinde yeniden belirlenmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, yılın ikinci yarısında uygulanacak vergiden müstesna çocuk yardımı tutarı da değişebilecektir. 12. Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları a) Vergiden müstesna yurt içi gündelik tutarı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun eki HCetveliyle Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 48,50 TL dir. Bu çerçevede personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır. 15

16 b) Vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları Ülkeler/ Para Birimi Tutar ABD (ABD Doları) 182 Almanya (Euro) 164 Avustralya (Avustralya Doları) 283 Avusturya (Euro) 166 Belçika (Euro) 161 Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) 148 Fransa (Euro) 160 Hollanda (Euro) 156 İngiltere (Sterlin) 115 İrlanda (Euro) 155 İspanya (Euro) 158 İsveç (İsveç Kronu) İsviçre (İsviçre Frangı) 283 İtalya (Euro) 152 Japonya (Japon Yeni) Kanada (Kanada Doları) 244 Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 Lüksemburg (Euro) 161 Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) 155 Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali) 617 Yunanistan (Euro) 158 Kosova (Euro) 123 Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157 Not: Yukarıdaki tutarlar tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. c) KKTC ye yapılan seyahatlerde vergiden müstesna gündelik tutarı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, KKTC ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı na ödenecek gündelik tutarı 124,10 TL dir. Bu çerçevede 2014 yılında KKTC ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenecek harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır. 16

17 13. Kıdem Tazminatı Tavanı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ne ait tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde hesaplanan kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. OcakHaziran 2014 TemmuzAralık 2014 Tutar (TL) 3.438, ,22 (*) (*) 2014 yılının 2. döneminde açıklanacak tutarlara göre güncellenecektir. Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır: 1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı 2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı 3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı 4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı 5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar) Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 2014 yılı ikinci altı aylık dönemi için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: VERİLER OcakHaziran 2014 Aylık Göstergesi Ek Göstergesi Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 Taban Aylığı Göstergesi Aylık Katsayısı 0, Taban Aylık Katsayısı 1, HESAPLAMA x Aylık katsayısı 115, x Aylık katsayısı 615, x Aylık katsayısı 38, x Taban aylık katsayısı 1.205, x Aylık katsayısı x ,962 TOPLAM 3.438,22 17

18 14. Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 2014 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun tarih ve 2013/1 no.lu kararıyla belirlenmiştir. Söz konusu komisyon kararı çerçevesinde, 2014 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiş ancak belirlenen asgari ücret tutarı 16 yaşından büyük olanlar ve olmayanlar için ayrı ayrı ilan edilmiştir. Aşağıda bu sistematiğe bağlı kalınarak Tabloda asgari ücret tutarlarına ayrı ayrı yer verilmiştir. 16 yaşını doldurmuş olanlar 16 yaşını doldurmamış olanlar Günlük (TL) Aylık (TL) Günlük (TL) Aylık (TL) , , , , Bu tutarlara göre 2014 yılı ikinci altı aylık dönemi ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ocak Haziran (TL) Temmuz Aralık (TL) Brüt Ücret 1.071, ,00 SGK Primi İşçi Hissesi 149,94 158,76 İSP İşçi Hissesi 10,71 11,34 Gelir Vergisi Matrahı 910,35 963,90 Gelir Vergisi 136,55 144,59 Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 56,22 64,26 Damga Vergisi 8,13 8,61 Toplam Kesinti 225,00 242,97 Net Ücret 846,00 891,03 NOT: Bekâr ve çocuksuz ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır. 18

19 Yeni asgari ücrete göre, 2014 yılı ilk altı aylık dönemi için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır. AYLIK (TL) BRÜT ÜCRET 1.071,00 SGK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14) 149,94 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1) 10,71 GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI 910,35 HESAPLANAN GELİR VERGİSİ 136,55 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ 56,22 DAMGA VERGİSİ (% 07,59) 8,13 TOPLAM VERGİ TUTARI 64,35 TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI) 160,55 NET ÜCRET 846,00 SGK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ 166,01 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ 21,42 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 1.258,43 TOPLAM VERGİ TUTARI 64,35 TOPLAM PRİM TUTARI 348,08 TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ 412,43 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ İÇİNDEKİ VERGİ PAYI %5,11 TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ PAYI %27,66 TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI %32,77 Not: Gelir vergisi hesabında bekâr ve çocuksuz ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır. Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık sigorta primi desteği dikkate alınmıştır. 19

20 15. Asgari Geçim İndirimi 2014 Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) Bekâr 80,33 Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 96,39 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 80,33 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 108,44 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 92,37 Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 120,49 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 104,42 Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 128,52 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 112,46 Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 136,55 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 120, Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82. maddesi uyarınca, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2014 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir. Dönem Alt Sınır (TL) Üst Sınır (TL) Günlük Aylık Günlük Aylık , ,00 232, , , ,00 245, , Sosyal Güvenlik Primine Tabi Tutulmayacak Yardım, Zam ve Katkı Payları 2014 yılında uygulanacak, sigorta primine tabi olmayan; yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları aşağıda yer almaktadır. Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına) Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk başına, aylık) Hesap Yöntemi Brüt günlük asgari ücretin % 6 sı Ocak Haziran Tutar (TL) Temmuz Aralık 2,14 2,27 Brüt asgari ücretin % 2 si 21,42 22,68 Aile zammı (Aylık) Brüt asgari ücretin % 10 u 107,10 113,40 İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları Brüt asgari ücretin % 30 u 321,30 340,20 20

21 18. Yeniden Değerleme Oranı Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme 2012 % 7,80 VUK Genel Tebliği Sıra No: % 3,93 VUK Genel Tebliği Sıra No: 430 Not: Bu oranlar, 4. geçici vergi dönemleri için de uygulanmaktadır. 19. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Yıllık alış tutarı Yıllık satış tutarı Yıllık gayrisafi iş hâsılatı İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Not: 432 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 20. Fatura Düzenleme Sınırı Fatura düzenleme sınırı (2014) 800,00 TL Not: 432 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 21. Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır Amortisman uygulama sınırı (2014) 800,00 TL Not: 432 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 21

22 22. VUK Ceza Tutarları a) Usulsüzlük Cezaları Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL) Sermaye şirketleri 110,00 60,00 Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 70,00 36,00 İkinci sınıf tüccarlar 36,00 17,00 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi oranlar 17,00 9,70 Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,70 4,40 Gelir vergisinden muaf esnaf 4,40 2,40 Not: Usulsüzlük fiili re sen takdiri de gerektiriyorsa, ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır. b) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için cezalar Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 1.200,00 TL 600,00 TL 300,00 TL Not: Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlardan her birine, her bir işlem için yukarıda yer verilen tutarlardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5 i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu tutar yıllık 970,000 TL yi geçemez. Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır. 22

23 c) Özel Usulsüzlük Cezaları Özel usulsüzlük filleri 1 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması Ceza (TL) 190,00 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza ,00 2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190,00 Her bir belge nev ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9.700,00 Her bir belge nev ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza ,00 3 Maliye Bakanlığı nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 4 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 6 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (en fazla yıllık TL) sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 8 Vergi Usul Kanunu nun 127. Maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 190, ,00 230,00 700,00 970,00 700,00 Not: Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda, vergi ziyaı da meydana geliyorsa, vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca hesaplanır. Ceza tutarları 432 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 23

24 Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu İl Merkezleri Dışında Yer Alan 23. Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları a) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde yetki sınırları Uzlaşma Komisyonları Yetki Sınırı (TL) Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ,00 Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu ,00 İl merkezlerindeki 3.000,00 Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu İl merkezleri dışında yer alan Vergi dairesi bünyesinde kurulan Mal müdürlükleri bünyesinde kurulan , ,00 b) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde yetki sınırları Uzlaşma Komisyonları Kurulma Bölgesi Yetki Sınırı (TL) Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ,00 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ,00 Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ,00 I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 İl Merkezlerindeki Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 7.500,00 III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000,00 IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000,00 I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları ,00 I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 6.000,00 II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000,00 III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 4.000,00 IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000,00 24

25 c) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu nun yetki sınırı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu nun yetki sınırı ,00 TL dir. Bu sınırı aşan uzlaşma talepleri tutarına göre Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca sonuçlandırılır. d) Merkezi Uzlaşma Komisyonu nun yetki sınırı TL yi geçen uzlaşma talepleri Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılır. e) Yetki Sınırları İçin İl Grupları İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İstanbul I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları Ankara, İzmir II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak 24. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları Dönemler itibariyle aylık gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları aşağıdaki gibidir. Dönem Oran (Aylık %) Yasal Düzenleme , /8551 Sayılı BKK , /10302 Sayılı BKK , /15565 Sayılı BKK , /965 Sayılı BKK 25. Tecil ve Taksitlendirme Yetki Sınırları a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için, TL, b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için, TL, c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için, TL, d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, TL, e) Defterdarlıklar için, TL, f) Bağımsız Vergi Daireleri için, TL, g) Bağlı Vergi Daireleri için, TL, Not: Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için iki kat ( ,00 TL), (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için bir kat ( ,00 TL) arttırılarak uygulanır. 25

26 26. Tecil Faizi Oranı Dönemler itibariyle aylık tecil faizi oranları aşağıdaki gibidir. Dönem Oran (Yıllık %) Yasal Düzenleme , seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği , seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği ,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: ,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: Reeskont Oranları Dönem Reeskont Oranı (Yıllık %) R.G. Tarih / Sayı , , , , , , Reeskont Formülü F = A (A x 360) / (m x t) F: Iskonto tutarı A: Senedin nominal değeri m: Faiz oranı t: Vade 28. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 2014 yılında, her bir kâğıt için uygulanacak olan azami damga vergisi tutarı ile damga vergisi oran ve tutarları tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 57 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. a) Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı ,40 TL 26

27 b) 2014 yılında uygulanan damga vergisi oran ve tutarları I. Akitlerle ilgili kâğıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1 SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48 4. Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dâhil) Binde 1,89 6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeleri B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar: Binde 1,89 1. Tahkimnameler 41,20 TL 2. Sulhnameler 41,20 TL 3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları 231,10 TL a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 41,20 TL 2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler a) Emtia senetleri aa) Makbuz senedi (Resepise) ab) Rehin senedi (Varant) ac) İyda senedi ad) Taşıma senedi Binde 5,69 14,40 TL 8,50 TL 1,60 TL 0,60 TL b) Konşimentolar 8,50 TL c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48 d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48 2. Ticari belgeler a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 14,40 TL b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri 27

28 ba) Bilançolar bb) Gelir tabloları bc) İşletme hesabı özetleri 31,80 TL 15,40 TL 15,40 TL c) Barnameler 1,60 TL d) Tasdikli manifesto nüshaları 6,40 TL e) Ordinolar 0,60 TL f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 6,40 TL IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar 1. Makbuzlar a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 9,48 Binde 7,59 c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59 d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için b) Vergi beyannameleri ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri bb) Kurumlar vergisi beyannameleri bc) Katma değer vergisi beyannameleri bd) Muhtasar beyannameler be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) Binde 7,59 0,60 TL 41,20 TL 55,00 TL 27,20 TL 27,20 TL 27,20 TL c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 55,00 TL d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 20,30 TL e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 20,30 TL f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 32,30 TL 0,60 TL 28

29 29. Değerli Kâğıt Bedelleri Değerli Kâğıdın Cinsi Bedel (TL) 1 Noter kâğıtları a) Noter kâğıdı 7,55 b) Beyanname 7,55 c) Protesto, vekâletname, re sen senet 15,10 2 (Mülga: /14. Md) 3 Pasaportlar 75,00 4 Yabancılar için ikamet tezkereleri 206,00 5 (Mülga: /14. Md) 6 Nüfus cüzdanları 6,75 7 Aile cüzdanları 69,00 8 (Mülga: /14. Md) 9 Sürücü belgeleri 92,50 10 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 92,50 11 Motorlu araç trafik belgesi 92,50 12 Motorlu araç tescil belgesi 69,50 13 İş makinesi tescil belgesi 69,50 14 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 4,75 15 Mavi kart 6,75 Not: Değerli kâğıt bedelleri, 2013/1 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 29

30 30. Harç Tutarları (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde. 1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 11,70 TL 2. Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde 25,20 TL 3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 38,70 TL 4. Anayasa Mahkemesinde 206,10 TL II. Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) 1. Sulh mahkemeleri: a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (14,40 TL den aşağı olmamak üzere) Binde 2,27 b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 14,40 TL 2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (25,20 TL den az olmamak üzere) Binde 2,27 III. Karar ve ilam harcı: 1. Nispi harç: a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) Binde 68,31 Binde 11,38 Binde 4,55 d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) Binde 11,38 e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. f) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak Binde 68,31 30

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı)

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı) Sayı: YMM.03.2011-06 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 2012 MALİ REHBER q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 A B AMORTİSMAN KONUSU 13 AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 15 1)

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI VERGĠ KANUNLARINDA 01.01.20011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan

Detaylı

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI www.mahalliidarelerdergisi.org PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi TL. 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi TL. (Maaş) Esas Aylık Katsayısı 0,071589 0,073837 Kıdem Aylığı

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 5. Asgari Geçim

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org. İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER www.istanbulsmmmodasi.org.tr 2015 MALİ REHBER 2 2015 MALİ REHBER q SUNUŞ Değerli Üyemiz, Meslek

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı